Biyomedikal Mÿýhendisliÿýi ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyomedikal Mÿýhendisliÿýi ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi"

Transkript

1 Sayfa 1/8 Hastalÿýklar Yasin ÿýaÿýan, 07 Oct 06 saat: 22:39 Akromegali nedir? Akromegali, eriÿýkinlerde ortaya ÿýÿýkan ; vÿýcudun bÿýyÿýmesi ve organ geliÿýmesi iÿýin anahtar bir faktÿýr olan bÿýyÿýme hormonunun (GH) aÿýÿýrÿý salgÿýlanmasÿýna baÿýlÿý geliÿýen sinsi bir hastalÿýktÿýr. Fazla GH salgÿýlanmasÿý, aÿýÿýrÿý bÿýyÿýmeye ve iÿý organlardaki geniÿýlemeye baÿýlÿý olarak da vÿýcutta ÿýekil bozukluklarÿýna neden olur. Akromegalinin saptanmasÿý ve tanÿýsÿý gÿýÿý olabilir. ÿýncelikle terleme, baÿý aÿýrÿýlarÿý ya da yaÿýlÿý cilt gibi baÿýka semptomlarla karÿýÿýlaÿýÿýrsÿýnÿýz. El ya da ayaklarÿýnÿýzÿýn ÿýiÿýtiÿýini veya boyut olarak bÿýyÿýdÿýklerini hissedersiniz. Eÿýer akromegaliniz varsa bir endokrinolog tarafÿýndan dÿýzenli olarak kontrol edilmeniz gerekir. Saÿýlÿýk bakÿýmÿýnÿýzÿý yapanlar akromegalinin vÿýcudunuzu nasÿýl etkilediÿýini ve neden bu hastalÿýÿýÿýn hÿýzla ve yoÿýun bir ÿýekilde tedavi edilmesi gerektiÿýini anlamÿýnÿýza yardÿýmcÿý olacaklardÿýr. Yazÿýyÿý Gÿýnderen bÿýnyaz Akromegali hastalÿýÿýÿý hakkÿýnda bilgi Semptomlar Akromegali semptomlarÿý kiÿýisel gÿýrÿýnÿýmÿýnÿýz ve genel saÿýlÿýÿýÿýnÿýzÿý etkileyebilir. Gÿýrÿýntÿýdeki deÿýiÿýiklikler az miktarda olabilir ve yÿýllarca sÿýren uzun bir sÿýreÿýte ortaya ÿýÿýkabilir. Akromegalinin erken belirti ve semptomlarÿý, yaÿýlanma ya da baÿýka hastalÿýklarÿýn semptomlarÿý olarak algÿýlanabilir ; bu durum hastalÿýÿýÿýn tanÿýsÿýnÿý gÿýÿýleÿýtirmektedir. Bÿýyÿýk el ve ayaklar gibi daha geÿý oluÿýan belirti ve semptomlarÿýn tanÿýnmasÿý daha kolaydÿýr. Aÿýaÿýÿýdaki listede de gÿýrebildiÿýiniz gibi akromegalinin ÿýeÿýitli potansiyel semptomlarÿý bulunmaktadÿýr. Bununla birlikte, ÿýoÿýu hastada bunlardan ÿýok azÿý gÿýrÿýlmektedir. Akromegali, kardiyovaskÿýler hastalÿýk, karbonhidrat intoleransÿý (diyabete neden olabilir), havayolu obstrÿýksiyonu ve uyku apnesi gibi solunum sÿýkÿýntÿýsÿý, ve kolon kanseri gibi sekonder malignitelere neden olabilir. Hasta Semptomlarÿý Kontrol Listesi Aÿýaÿýÿýdaki fiziksel deÿýiÿýikliklerden herhangi birini fark ettiniz mi?» Ciltte kalÿýnlaÿýma» Yÿýzdeki yapÿýlarÿýn kalÿýnlaÿýmasÿý» Cilt kalÿýnlaÿýmasÿý/kararmasÿýna baÿýlÿý vÿýcut kÿýllarÿýnÿýn kalÿýnlaÿýmasÿý

2 Sayfa 2/8» Ciltteki ÿýiÿýme ile birlikte olan aÿýÿýrÿý bÿýyÿýmeye baÿýlÿý olarak el ve ayak parmaklarÿýnda geniÿýleme, kÿýzarma ve aÿýrÿý» ÿýenenin dÿýÿýarÿý doÿýru ÿýÿýkÿýntÿý oluÿýturmasÿý» Dudaklar, burun ve dilin geniÿýlemesi» Kaburgalarda kalÿýnlaÿýma (fÿýÿýÿý ÿýeklinde gÿýÿýÿýs oluÿýmasÿý) Ya da aÿýaÿýÿýda bulunan herhangi bir semptoma baÿýlÿý yakÿýnmanÿýz oldu mu?» El ve ayaklarda ÿýiÿýme» Eklem aÿýrÿýsÿý» Kol ya da bacaklarda gÿýÿýsÿýzlÿýk» Horlama» Kas gÿýÿýsÿýzlÿýÿýÿý» Baÿý aÿýrÿýlarÿý» Gÿýrme kaybÿý ya da ÿýift gÿýrme» Aÿýÿýrÿý terleme» Dÿýzensiz adet gÿýrme ve/veya memede sÿýt ÿýretimi» Erkeklerde iktidarsÿýzlÿýk. Alzheimer Hastalÿýÿýÿý Alzheimer hastalÿýÿýÿý (Alzaymer olarak okunur), bunama olarak ifade ettiÿýimiz durumun en sÿýk gÿýrÿýlen nedenidir. Bunama veya diÿýer bir deyiÿýle demans, beyin hÿýcrelerinin harabiyetine ve daha sonra da kaybÿýna yol aÿýan hastalÿýklarÿýn sÿýk rastlanan bir belirtisidir. Alzheimer hastalÿýÿýÿýnda beyin hÿýcreleri yavaÿý yavaÿý ve ilerleyici ÿýekilde tahrip olur. Alzheimer hastasÿýnda hafÿýza kaybÿý, kiÿýilik ve davranÿýÿý deÿýiÿýiklikleri, dÿýÿýÿýnme ve yorumlama yeteneklerinde bozulma, konuÿýurken doÿýru kelimeleri bulmakta gÿýÿýlÿýk, bazÿý iÿýleri doÿýru sÿýrayla yapmakta zorlanma gibi belirtiler gÿýrÿýlÿýr. Hastalarda dÿýÿýÿýnme, hatÿýrlama, okuma, yazma, yeni bilgiler ÿýÿýrenme ve karar verme gibi konularda bazÿý problemler olabilir. Araba kullanma, para harcama, gÿýnlÿýk olaylarÿý yorumlama konusunda zorlanabilir. Kendi kendine giyinme ve yÿýkanma da bir sÿýre sonra sorun haline gelebilir. Bu belirtiler zamanla daha da kÿýtÿýleÿýirse de, kÿýtÿýleÿýmenin hÿýzÿý hastadan hastaya farklÿýlÿýk gÿýsterir. Ancak hastalÿýk ilerledikÿýe gÿýnlÿýk yaÿýamÿý sÿýrdÿýrmek giderek zorlaÿýÿýr ve hasta zaman iÿýinde tamamen baÿýkalarÿýna baÿýÿýmlÿý hale gelir. Alzheimer hastalÿýÿýÿý ve diÿýer demans hastalÿýklarÿýnda konuÿýma (kelime bulmakta zorlanma, dÿýzensiz konuÿýma, tekrarlarÿýn artmasÿý vb.) ve anlama bozukluklarÿý sÿýk gÿýrÿýlÿýr. Bu durum hastalarla konuÿýarak iletiÿýim kurmayÿý gÿýÿýleÿýtirir. Hastalarÿýn hatalarÿýndan sÿýkÿýntÿý duymasÿý durumu daha da gÿýÿýleÿýtirir. Bu nedenle gÿýlÿýmseme, omuza bir dokunuÿý gibi gÿýven iliÿýkisini saÿýlayan iletiÿýim yollarÿýnÿýn kullanÿýlmasÿý bÿýyÿýk ÿýnem kazanÿýr. Demanslÿý hastalarda davranÿýÿý deÿýiÿýiklikleri beklenen bir durumdur. Hasta, hafÿýza kaybÿý gibi zihinsel yeteneklerindeki bozulma ve kendine duyduÿýu saygÿýnÿýn giderek azalmasÿý nedeniyle ÿýevresine karÿýÿý bazÿý

3 Sayfa 3/8 ÿýÿýpheler geliÿýtirir. Demanslÿý hasta zaman zaman hÿýrÿýÿýn ve saldÿýrgan olabilir. Bu tepki, kendisini gÿývenlikte hissetmemesi veya yeni olaylar ve insanlarla karÿýÿýlaÿýmasÿý gibi birÿýok nedene baÿýlÿý olabilir. Hastanÿýn bu tarz suÿýlamalarÿýnÿýn arttÿýÿýÿý dÿýnemlerde gÿývenini kazanmak iÿýin sÿýcak, anlayÿýÿýlÿý bir tavÿýrla yaklaÿýÿýlmalÿýdÿý Hastanÿýn yeteneklerinde meydana gelecek olan deÿýiÿýiklikler, hasta yakÿýnlarÿýnÿýn yaÿýam tarzÿýnda da bazÿý deÿýiÿýimleri gerektirebilir. Hastanÿýn yaÿýamÿý basitleÿýtirilmeli, rahat bir ev ortamÿý hazÿýrlanmalÿýdÿýr. Hastanÿýn ailesine, arkadaÿýlarÿýna, doktoruna ve bakÿýmÿýyla ilgilenecek kiÿýilere gÿývenmesi saÿýlanmalÿýdÿýr. Hasta, gÿýnlÿýk yaÿýamÿýn dÿýzenlenmesi ve mali konularÿýn ÿýÿýzÿýlmesi gibi bazÿý sorumluluklarÿý onlara aktarmak durumunda kalabilir. Eÿýiniz ya da bir yakÿýnÿýnÿýz Alzheimer hastasÿý ise ve siz ona bakmak durumundaysanÿýz ÿýncelikle bunun bir hastalÿýk olduÿýunu kabul etmelisiniz. Alzheimer hastalÿýÿýÿý, kiÿýinin hayatÿýnda bazÿý deÿýiÿýikliklere neden olacaktÿýr. Olacaklarÿý ÿýnceden bilmek, bunlara hazÿýrlÿýklÿý olup ÿýnlem almaya yardÿýmcÿý olabilir. Hastalÿýÿýÿýn kabullenilmesi sorunlarÿý ÿýÿýzmeye baÿýlamanÿýn ilk adÿýmÿýnÿý oluÿýturacaktÿýr. Atopik Dermatit Atopik dermatit dÿýkÿýntÿý ve kaÿýÿýntÿýya neden olan kronik ve alevlenmelerle seyreden bir deri hastalÿýÿýÿýdÿýr. Genellikle ailesinde astÿým, alerjik rinit gibi atopi (alerji) ÿýykÿýsÿý bulunan kiÿýilerde gÿýrÿýlÿýr. Atopik dermatit sÿýklÿýÿýÿý giderek artmakta olan bir deri hastalÿýÿýÿýdÿýr. Gÿýnÿýmÿýzde hemen hemen her 5 ÿýocuktan birinde gÿýrÿýldÿýÿýÿý belirtilmiÿýtir. Hastalÿýk genellikle yaÿýamÿýn ilk yÿýlÿýnda ortaya ÿýÿýkar ve yeni tanÿý konan olgularÿýn %50 si 12 aylÿýktan kÿýÿýÿýk bebeklerdir. Atopik dermatit kÿýÿýÿýk ÿýocuklarda daha sÿýk gÿýrÿýlen kronik bir hastalÿýk olmasÿýna karÿýÿýn her yaÿýtan hastayÿý etkileyebilir. Atopik dermatit bulaÿýÿýcÿý deÿýildir. Belirtiler» Yoÿýun kaÿýÿýntÿý» Tekrarlayan dÿýkÿýntÿý; deride kuru, dÿýzensiz veya pullu alanlar» Bebeklerde ve kÿýÿýÿýk ÿýocuklarda atopik dermatit genellikle yÿýzÿý, dirsekleri veya dizleri tutar ancak vÿýcudun diÿýer alanlarÿýna yayÿýlabilir» Daha bÿýyÿýk ÿýocuklarda ve yetiÿýkinlerde, atopik dermatit genellikle elleri, boynu, dirseklerin iÿý yÿýzeyini, dizlerin arkasÿýnÿý ve ayak bileÿýini tutar» Kronik olgularda deride kalÿýnlaÿýma olabilir Kaÿýÿýntÿý atopik dermatitin en rahatsÿýz edici semptomudur. Daha bÿýyÿýk ÿýocuklarda dÿýkÿýntÿýden ÿýnce kaÿýÿýntÿý baÿýlayabilir. Yoÿýun kaÿýÿýntÿý atopik dermatitli hastalarÿýn yaÿýam kalitesini ÿýnemli ÿýlÿýÿýde etkileyebilir. Kaÿýÿýntÿý nedeniyle ÿýzellikle uyku dÿýzeninin bozulmasÿý hastalarÿýn okul ve iÿý hayatlarÿýnda konsantrasyon sorunlarÿýna yol aÿýabilir. Alevlenmelere neden olan faktÿýrler

4 Sayfa 4/8 Baÿýÿýÿýÿýklÿýk sisteminin gÿýrevi zararlÿý maddelerden (bakteri, virÿýs vb.) vÿýcudumuzu korumaktÿýr. Ancak atopik kiÿýilerde baÿýÿýÿýÿýklÿýk sistemi ÿýevremizde bulunan bir ÿýok maddeyi zararlÿý madde olarak algÿýlamakta ve birey bu maddelerle karÿýÿýlaÿýtÿýÿýÿýnda aÿýÿýrÿý baÿýÿýÿýÿýklÿýk yanÿýtÿý oluÿýmaktadÿýr. Atopik dermatit ÿýevresel ve duygusal faktÿýrlere derinin baÿýÿýÿýÿýklÿýk sisteminin gÿýsterdiÿýi aÿýÿýrÿý bir reaksiyondur. ÿýevresel faktÿýrler» Kimyasal maddeler» Bazÿý gÿýdalar» Alerjen maddeler (ev tozu akarÿý, hayvan tÿýyÿý, halÿý vb.)» Deterjanlar» Duygusal faktÿýrler» Stres vb. ÿýneriler Atopik dermatitte alevlenmelerden korunmak iÿýin bazÿý ÿýnlemler alÿýnabilir.» Cildin kuruluÿýunu ÿýnlemek iÿýin nemlendiriciler her gÿýn kullanÿýlmalÿýdÿýr» Pamuklu ve yumuÿýak dokulu giysiler tercih edilmelidir» Banyo suyu sÿýcaklÿýÿýÿý ÿýlÿýk olmalÿý ve yumuÿýak sabunlar veya sabun iÿýermeyen temizleyiciler kullanÿýlmalÿýdÿýr» Banyodan ÿýÿýktÿýktan sonra 3 dakika iÿýinde nemlendirici uygulanmalÿýdÿýr» Aÿýÿýrÿý ÿýsÿý farklÿýlÿýklarÿýndan kaÿýÿýnÿýlmalÿýdÿýr» Atopik dermatitin alevlenmesine neden olan faktÿýrler biliniyorsa (hayvan tÿýyÿý, ev tozu akarÿý, belirli gÿýdalar gibi) bu faktÿýrlerle temastan kaÿýÿýnÿýlmalÿýdÿýr Atopik Dermatit tedavisinde kullanÿýlan ÿýeÿýitli kremler mevcuttur. (Kortizonlu ve kortizon iÿýermeyen krem ve merhemler) Bu ilaÿýlarÿýn kullanÿýmÿý mutlaka doktor kontrolÿýnde yapÿýlmalÿýdÿýr. Epilepsi Nedir? Beyin, milyarlarca sinir hÿýcresi, bunlarÿýn uzantÿýlarÿý ve aradaki destek dokularÿýndan oluÿýmuÿýtur. Tÿým duyu ve hareketlerimizi kontrol eden ÿýok hassas yapÿýda bir organdÿýr. Her sinir hÿýcresi elektrik akÿýmÿý ÿýretme ve bunu diÿýer hÿýcrelere iletme yeteneÿýine sahiptir. Beyin, bu yolla oluÿýan ileti sayesinde iÿýlevini yÿýrÿýtÿýr. Bir baÿýka deyiÿýle, hareket edebilmemizi, konuÿýmamÿýzÿý, duygulanmamÿýzÿý saÿýlayan bu elektirik akÿýmÿýdÿýr. Bu elektrik akÿýmÿýnda oluÿýan aÿýÿýrÿý deÿýarj nedeniyle ortaya ÿýÿýkan tabloya nÿýbet denir. 30 kadar farklÿý nÿýbet tipi vardÿýr. Bazen birden fazla nÿýbet tipi aynÿý hastada gÿýrÿýlebilir. Epilepsi, tekrarlayan nÿýbet hastalÿýÿýÿýdÿýr. Nÿýbet geÿýiren her insan epilepsi hastasÿý deÿýildir. Epilepsi tanÿýsÿý, tekrarlayan 3 nÿýbet hikayesi olan bir hastada nÿýroloji uzmanÿý tarafÿýndan sÿýrdÿýrÿýlen ayrÿýntÿýlÿý araÿýtÿýrma sonrasÿýnda konabilir. Araÿýtÿýrma sonuÿýlarÿýna gÿýre dÿýnya nÿýfusunun %1 inin epilepsi hastasÿý olduÿýu tahmin edilmektedir. Tÿýrkiye deki toplam epileptik hasta sayÿýsÿý hakkÿýnda net bir bilgimiz olmamakla birlikte

5 Sayfa 5/ arasÿýnda olduÿýu sanÿýlmaktadÿýr. Epilepsinin Nedenleri Nelerdir? Epilepsi hastalarÿýnÿýn yaklaÿýÿýk %65 inde belirli bir neden saptanamamaktadÿýr. Bu durumda idiyopatik epilepsi ifadesi kullanÿýlÿýr. Nedenin belirlenebildiÿýi hallerde ise semptomatik epilepsi den bahsedilir. En sÿýk rastlanan nedenler ÿýÿýyledir:» Kafa travmalarÿý: Trafik kazasÿý, yÿýksekten dÿýÿýme, ciddi spor yaralanmalarÿý gibi beyin dokusunda hasara neden olan yaralanmalar» Beyin tÿýmÿýrleri ve damar hastalÿýklarÿý» Enfeksiyonlar: Menenjit, ensefalit, kÿýzamÿýk, kÿýzamÿýkÿýÿýk, difteri gibi enfeksiyonlar» Anne karnÿýnda geÿýirilen enfeksiyonlar, doÿýum travmasÿý» Yÿýksek ateÿý» Zehirlenmeler: Kurÿýun, karbonmonoksit zehirlenmesi» Beyin kan akÿýmÿýnda azalma ya da duraklamaya neden olan kalp-damar hastalÿýklarÿý» Alkol yoksunluÿýu Nÿýbet Oluÿýumunu Tetikleyen Nedenler Nelerdir? Nÿýbet tetikleyicileri, kandileri nÿýbete neden olmayan ancak hastada nÿýbet eÿýiÿýinin dÿýÿýmesine neden olarak daha kolay nÿýbet geÿýirmesine yol aÿýan faktÿýrlerdir.» ÿýlacÿý doÿýru kullanmamak» Uykusuzluk» Uyuÿýturucu madde kullanÿýmÿý» Aÿýÿýrÿý alkol alÿýmÿý» Antiepileptik ilacÿýn etkinliÿýini azaltan diÿýer ilaÿýlarÿýn kullanÿýmÿý» Aÿýÿýrÿý kafein alÿýmÿý» Adet dÿýnemleri» Kan ÿýekerinin dÿýÿýmesi (hipoglisemi)» B6 vitamin eksikliÿýi, kan elektrolit dengesinde bozulma» Kalÿýtÿýmsal hastalÿýklar: Nÿýrofibromatozis, tuberoskleroz, fenilketonÿýri. Nÿýbet Tipleri Nelerdir? Bugÿýnkÿý bilgilerimizle epilepsinin tedavisi mÿýmkÿýn deÿýil; ancak nÿýbetleri kontrol altÿýna alabiliyoruz. Tedavide kullanÿýlan ilaÿýlara antiepileptikler ya da antikonvÿýlzanlar denir. Antikonvÿýlzan ilaÿýlar nÿýbetleri durdurmak iÿýin ÿýretilmiÿýlerdir. Doÿýru ilacÿý bulana kadar farklÿý ÿýrÿýnleri deÿýiÿýik dozlarda denemek hastalÿýÿýÿýn doÿýasÿýndan kaynaklanan bir zorunluluktur. Bazÿýlarÿý bir ya da iki tÿýr epilepsiyi kontrol altÿýna alÿýr. Diÿýerlerinin etkinlik alanÿý daha geniÿýtir. Uygun ilacÿýn etkin dozda kullanÿýmÿýyla belirli bir kan dÿýzeyi saÿýlandÿýÿýÿý sÿýrece nÿýbet gÿýrÿýlmez. Bÿýyle bir durumda doktor epilepsinin "kontrol altÿýna alÿýndÿýÿýÿýnÿý" sÿýyler. Kullanÿýlan ilaÿý nÿýbetleri kontrol altÿýna alÿýrken, hastanÿýn gÿýnlÿýk yaÿýam aktivitelerini de etkilememelidir. Hastanÿýn tedaviyi aksatmamasÿý ve uyum saÿýlamasÿý iÿýin kolay kullanÿýlabilir olmalÿýdÿýr. Bazÿý ilaÿýlar kullanÿýlÿýrken ilacÿýn kanda etkin dozda olup olmadÿýÿýÿýnÿýn ve yan etkilerinin araÿýtÿýrÿýlmasÿý

6 Sayfa 6/8 iÿýin periyodik kan tetkikleri yapÿýlmasÿý gereklidir, bazÿý ilaÿýlarda ise bu gereklilik yoktur. Epilepsi Tedavisi Epilepsi nÿýbetleri generalize ve parsiyel nÿýbetler olarak iki ana gruba ayrÿýlÿýr. Beyinde ortaya ÿýÿýkan elektrik deÿýarjÿý bÿýlgesel kalÿýrsa parsiyel (kÿýsmi) nÿýbet, tÿým beyne yayÿýlÿýrsa generalize (yaygÿýn) nÿýbet ortaya ÿýÿýkar. Kullanÿýlan ilaÿý nÿýbetleri kontrol altÿýna alÿýrken, hastanÿýn gÿýnlÿýk yaÿýam aktivitelerini de etkilememelidir. Hastanÿýn tedaviyi aksatmamasÿý ve uyum saÿýlamasÿý iÿýin kolay kullanÿýlabilir olmalÿýdÿýr. Bazÿý ilaÿýlar kullanÿýlÿýrken ilacÿýn kanda etkin dozda olup olmadÿýÿýÿýnÿýn ve yan etkilerinin araÿýtÿýrÿýlmasÿý iÿýin periyodik kan tetkikleri yapÿýlmasÿý gereklidir, bazÿý ilaÿýlarda ise bu gereklilik yoktur. Epilepsi ve Sosyal Yaÿýam Epileptik hastalara ÿýevresinin uyguladÿýÿýÿý aÿýÿýrÿý kollamacÿýlÿýk, bu kiÿýileri toplumdan izole edip yalnÿýzlÿýÿýa itebilmektedir. Hastalarÿýn ve ailelerinin en ÿýok sorduklarÿý soru Spor yapabilir mi? dir. Epileptik kiÿýinin hiperventilasyon (hÿýzlÿý soluk alÿýp verme) ile ortaya ÿýÿýkan nÿýbetleri yoksa atletizm, basketbol, voleybol, futbol vb. sporlarÿý yapabilir. Yÿýzme konusunda, sahilden fazla uzaklaÿýmamak ve yanÿýnda yÿýzmeyi bilen bir yakÿýnÿý ile beraberse izin verilebilir. Pilotluk, dalgÿýÿýlÿýk, tÿýple dalma, daÿýcÿýlÿýk gibi tehlikeli sporlarÿý yapmamalÿýdÿýr. Bisiklete kask ile binmelidir. Epilepsi hastalarÿýnda doÿýurganlÿýk oranÿýnÿýn normale gÿýre daha dÿýÿýÿýk olduÿýu gÿýrÿýlmektedir. Buna neden olan faktÿýrler, ÿýocuk yapmama kararÿý alÿýnmasÿý, azalmÿýÿý cinsel istek, ve hormonal bozukluklar olabilir. Doÿýum kontrol ilaÿýlarÿý, epilepsi nÿýbetlerini artÿýrmaz. Ancak, bazÿý antiepileptik ilaÿýlar, doÿýum kontrol ilaÿýlarÿýn etkinliÿýini azaltabilir ve sonuÿýta istenmeyen gebeliÿýe ve ara kanamalara neden olabilir. Bu nedenle antiepileptik ilaÿý seÿýimine gÿýre doÿýum kontrol yÿýntemleri planlanmalÿýdÿýr. Epilepsi ve ÿýalÿýÿýma Yaÿýamÿý Hastalÿýÿýa baÿýlÿý iÿý kaybÿý, iÿýe gitmeme, iÿý ortamÿýnda yaralanma oranÿý ve iÿý ÿýretimi aÿýÿýsÿýndan bakÿýldÿýÿýÿýnda, epilepsi hastalarÿý ile normal populasyon arasÿýnda fark olmadÿýÿýÿý ÿýalÿýÿýmalarda gÿýsterilmiÿýtir. Fakat toplumun epilepsiye bakÿýÿýÿý ve epilepsi hakkÿýndaki bilgisizlikleri devam ettiÿýi sÿýrece bu yÿýksek iÿýsizlik oranÿýnÿýn devam edeceÿýi dÿýÿýÿýnÿýlmektedir. Epilepsi hastalarÿý meslek seÿýimi yaparken tehlikeli mesleklerden uzak durmalÿýdÿýr. ÿýzellikle kesici aletlerle uÿýraÿýmak, inÿýaatlarda ÿýalÿýÿýmak, her tÿýrlÿý araÿý kullanÿýmÿý (araba, uÿýak vs..), itfaiyede ÿýalÿýÿýmak Hipertansiyon gibi. (Yÿýksek Tansiyon) Kan Basÿýncÿý (Tansiyon) Nedir? Kan dolaÿýÿýmÿýnÿýn saÿýlanmasÿý iÿýin bir basÿýnÿý gereklidir. Bu basÿýncÿýn normalden fazla olmasÿýna

7 Sayfa 7/8 hipertansiyon denir. Hipertansiyon iÿýin kullanÿýlan diÿýer bir isim ise, YÿýKSEK TANSÿýYON dur. Kan basÿýncÿý iki terimle ifade edilir:» Bÿýyÿýk tansiyon (sistolik kan basÿýncÿý)» Kÿýÿýÿýk tansiyon (diyastolik kan basÿýncÿý) Tÿýpta bÿýyÿýk tansiyonun normali 120 mmhg* ÿýn altÿý, kÿýÿýÿýk basÿýncÿýnÿýn normali ise 80 mmhg ÿýn altÿýdÿýr (halk arasÿýnda, 12-8 diye ifade edilir). 140/90 mmhg deÿýerinin ÿýstÿý ise Yÿýksek Tansiyon sayÿýlÿýr ve bu durumunun sÿýrekliliÿýi tedaviyi gerektirir. Yÿýksek Tansiyonun Sebebi Nedir? Yÿýksek tansiyonun nedeni %90-95 hastada bilinmemektedir. Hastalÿýÿýÿýn oluÿýumunda kalÿýtÿým, sigara iÿýilmesi, aÿýÿýrÿý alkol tÿýketimi, ÿýiÿýmanlÿýk gibi bazÿý etkenler saptanmÿýÿýtÿýr. Yÿýzde 5-10 hastada ise hipertansiyon baÿýka bir hastalÿýÿýa baÿýlÿýdÿýr (bÿýbrek, hormonal, vb.) Yÿýksek Tansiyonun Belirtileri Nelerdir? Yÿýksek tansiyonun baÿýlÿýca belirtileri; zaman zaman ense kÿýkÿýnde ÿýiddetli zonklayÿýcÿý tarzda baÿý aÿýrÿýsÿý, ÿýarpÿýntÿý, nefes darlÿýÿýÿý, yorgunluk, burun kanamasÿý, yol yÿýrÿýme ve merdiven ÿýÿýkmada zorlanma, bazen ÿýok sÿýk idrara ÿýÿýkma, kulak ÿýÿýnlamasÿý, bulanÿýk gÿýrme ve bacaklarda ÿýiÿýliktir. Ancak hastalarÿýn ÿýnemli bir kÿýsmÿýnda hiÿýbir belirti yoktur. Bu hastalarda yÿýksek tansiyon tanÿýsÿý, sadece tansiyon ÿýlÿýÿýmÿý ile mÿýmkÿýndÿýr. Bu nedenle, ÿýzellikle ailesinde yÿýksek tansiyonlu yakÿýnlarÿý olanlar, 40 yaÿýÿýndan yaÿýlÿýlar, ÿýiÿýman kiÿýiler, ÿýeker hastalarÿý ve gebelerin daha sÿýk aralÿýklarla ÿýlÿýÿým yaptÿýrmalarÿý gerekir. Neler Yapmalÿýyÿýz? Yaÿý, ÿýrk, cinsiyet gibi ÿýzelliklere bakÿýlmaksÿýzÿýn herkes iÿýin yÿýksek tansiyonu ÿýnlemede altÿýn kurallar ÿýunlardÿýr:» ÿýdeal kilonuzu ÿýÿýrenin ve koruyun.» Daha fazla fiziksel aktivitede bulunun. Dÿýzenli spor yapÿýn. Bol bol yÿýrÿýyÿýn.» Sigara iÿýiyorsanÿýz mutlaka bÿýrakÿýn. Alkolden uzak durun.» Tuz oranÿý az besinlerle beslenin.» Stresle baÿý edin, sakin olun.» Huzurlu ve mutlu bir ortamda yaÿýamaya gayret edin.» Dÿýzenli saÿýlÿýk kontrolleri yaptÿýrÿýn. Parkinson Hastalÿýÿýÿý Parkinson hastalÿýÿýÿý el, ayak ve baÿýta titreme; hareketlerde yavaÿýlama gibi belirtilerle seyreden ve yavaÿý geliÿýen bir hastalÿýktÿýr. Belirtileri yaÿýlÿýlÿýkla birlikte ortaya ÿýÿýkan bazÿý ÿýikayetlere benzediÿýi ve hastalÿýÿýÿýn kendisi pek bilinmediÿýi iÿýin ÿýoÿýunlukla doktora geÿý baÿývurulmaktadÿýr. Teÿýhis koymayÿý saÿýlayacak ÿýzel bir kan tetkiki ya da gÿýrÿýntÿýleme yÿýntemi yoktur. ÿýzellikle hastanÿýn ve birlikte yaÿýadÿýÿýÿý insanlarÿýn vereceÿýi bilgi ve nÿýroloji uzmanÿý bir hekim tarafÿýndan yapÿýlan muayene ile teÿýhis konabilir. Genellikle 50 yaÿý ÿýzerinde gÿýrÿýlÿýr. Hastalarÿýn % 5-10 unda ise baÿýlangÿýÿý yaÿýÿý yaÿýlarÿý arasÿýndadÿýr.

8 Sayfa 8/8 Parkinson hastalÿýÿýÿýnda esas olan, beyinde dopamin adÿý verilen kimyasal bir maddenin salgÿýlandÿýÿýÿý bÿýlgedeki hÿýcrelerin hasara uÿýramasÿýdÿýr. Dopamin, bilgilerin hÿýcreler arasÿýnda iletimini saÿýlayarak vÿýcut hareket ve dengesinin dÿýzgÿýn olmasÿýnÿý saÿýlar. Yetersiz dopamin varlÿýÿýÿýnda hastalÿýk belirtileri ortaya ÿýÿýkar. Bu yetersizliÿýin nedeni, bugÿýn iÿýin kesin olarak anlaÿýÿýlamamÿýÿýtÿýr. Damar sertliÿýi veya beyin kan dolaÿýÿýmÿýnÿýn azalmasÿýyla iliÿýkili olmadÿýÿýÿý da bilinmektedir. Hastalÿýÿýÿýn seyri ÿýok yavaÿýtÿýr. Genellikle hasta, yakÿýnmalarÿýnÿýn kesin baÿýlangÿýÿý tarihini sÿýyleyemez. Ayrÿýca her hastada belirtiler, belirtilerin ÿýiddeti farklÿý seyreder. Bulgular baÿýlangÿýÿýta tek uzuvda ve tek vÿýcut yarÿýsÿýnda gÿýrÿýlÿýrken zaman iÿýerisinde yayÿýlÿým gÿýsterir. Belirtiler En sÿýk karÿýÿýlaÿýÿýlan belirti; elde bozuk para sayma, ayakta pedala basma hareketini andÿýran, dinlenme sÿýrasÿýnda gÿýrÿýlen ve istemli hareket sÿýrasÿýnda ortadan kalkan, stres ile artabilen titremedir. Muayene sÿýrasÿýnda vÿýcut sertliÿýi saptanabilir. Hareketlerde yavaÿýlama olabilir. ÿýne doÿýru eÿýik durma eÿýilimi, monoton veya hÿýzlÿý konuÿýma gibi konuÿýma bozukluklarÿý, ifadede donukluk (maske yÿýz) gÿýrÿýlebilir. Kÿýÿýÿýk adÿýmlarla, giderek ayak sÿýrÿýyerek yÿýrÿýme, yÿýrÿýrken kollarÿý sallamama, aniden yere yapÿýÿýmÿýÿý gibi kalma yani kilitlenme, bazen yÿýrÿýrken fazla ÿýne eÿýilme ve adÿýmlarÿýn giderek hÿýzlanmasÿýyla ÿýne dÿýÿýme veya istediÿýi zaman duramama, yutma gÿýÿýlÿýÿýÿý, harflerin kÿýÿýÿýlmesi, yazÿýnÿýn okunaksÿýzlaÿýmasÿý, aÿýrÿý, kas spazmlarÿý, tansiyon dÿýÿýmesi, salya sÿýzmasÿý, kabÿýzlÿýk, idrar yapmada gÿýÿýlÿýk, cinsel fonksiyon bozukluklarÿý, ciltte yaÿýlanmanÿýn artmasÿý, aÿýÿýrÿý terleme, gÿýzlerde kÿýzarÿýklÿýk, ruhsal ÿýÿýkÿýntÿý, bunama diÿýer belirtiler arasÿýndadÿýr. Tedavi Parkinson hastalarÿýnÿýn beyinlerindeki deÿýiÿýikliklerin anlaÿýÿýlmasÿýyla ilaÿý tedavisine baÿýlanabilmiÿýtir. Dopamin hÿýcrelerinin hasarÿýnÿý onaracak kesin bir tedavi henÿýz yoksa da; ilaÿýlar, egzersiz ve fizik tedavi ile hastanÿýn gÿýnlÿýk yaÿýamÿýnÿý kolaylaÿýtÿýrmak, aktif ve ÿýretken bir ÿýekilde yaÿýamÿýnÿý sÿýrdÿýrmesini saÿýlamak hedeflenir. Yeni ilaÿýlarla tedaviye baÿýlÿý yan etkilerin azaltÿýlmasÿý mÿýmkÿýn olduÿýundan, tedavi sÿýrasÿýnda yan etkiler ortaya ÿýÿýktÿýÿýÿýnda hekime baÿývurulmasÿý ÿýnemlidir. Erken baÿýlanan tedavi ve dÿýzenli kontrollerle hastalÿýÿýÿýn etkilerini azaltmak ve belli bir yaÿýam kalitesini korumak mÿýmkÿýn olabilecektir.

Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses,

Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses, 1 5 Doç. Dr. Orhan YILMAZ Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses, kiþinin duygusal yapýsýný yansýtan bir olaydýr. Yaþ ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaþlanma konuþma organýnda

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI Alzheimer hastalığı (AH) ilk kez, yaklaşık 100 yıl önce tanımlanmıştır. İlerleyici zihinsel işlev bozukluğu ve davranış değişikliği yakınmaları ile hastaneye yatırılıp beş yıl

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK)

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK) ANEMİ (KANSIZLIK) Vücut dokularında enerji oluşumu için gerekli kimyasal işlemlerde kullanılacak oksijeni taşıyacak yeterlilikte kırmızı kan hücresi bulunamaması veya bulunanların bu görevi yapamayacak

Detaylı

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır.

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır. Alzheimer hastalığı nedir, neden olur? Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir.

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir. HİPERTANSİYON Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Yüksek tansiyon (hipertansiyon) nedir? Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yazar Ad 139 Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz sağlığında değişiklikler veya bozulmalar olabilir. Bu değişikliklerin tümü hastalık anlamına gelmemektedir. Ancak diğer

Detaylı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı HİPERTANSİYON Prof. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ. Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015

ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ. Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015 ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015 Bunama yaşlılığın doğal bir sonucu değildir. Yaşla gelen unutkanlık, Alzheimer Hastalığının habercisi olabilir! Her yaşta insanın

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ HASTALIĞININ ETKİLERİ İLE YAŞAMAK

MULTİPL SKLEROZ HASTALIĞININ ETKİLERİ İLE YAŞAMAK MULTİPL SKLEROZ HASTALIĞININ ETKİLERİ İLE YAŞAMAK M ultipl skleroz bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalık ile birikte çeşitli belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Birçok kişide, bu belirtiler

Detaylı

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI DEDBT01944 Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg Mümkün olduğunca normal bir yaşam www.lilly-pharma.de www.lilly-diabetes.de

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

ENGELLI ATAMASI EKPSS SONUÇLARI 03072014H29

ENGELLI ATAMASI EKPSS SONUÇLARI 03072014H29 Portal Adres ENGELLI ATAMASI EKPSS SONUÇLARI 03072014H29 : www.haberahval.com İçeriği : Gündem Tarih : 05.08.2014 : http://www.haberahval.com/engelli-atamasi-suba-03082014.html 1/9 ENGELLI ATAMASI EKPSS

Detaylı

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 02 Diyabet ve egzersiz Diyabetli bireyler

Detaylı

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir.

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Z. Ş İ M Ş E K, C. D E M İ R, Z. KEKLİK, B. K A R A, M. A K B A B A Toplumların üretim biçimi, erken

Detaylı

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum

Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum Bölüm 28 Çocuğum Astımlı mı Kalacak? Dr. S. Tolga YAVUZ Astım hastalarında görülen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmaların sebebi, solunum yollarında ortaya çıkan ve şiddeti zaman içinde değişmekle

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

Prof Dr Candan Gürses İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD. 08 Mayıs 2014 Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi

Prof Dr Candan Gürses İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD. 08 Mayıs 2014 Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Prof Dr Candan Gürses İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD 08 Mayıs 2014 Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi YANLIŞ İNANIŞLAR: Epilepsisi (sarası) hastalar Cinli, Perili DEĞİLDİR Akıl hastası

Detaylı

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS EĞİTİMİ Acquired Immune Deficiency Syndrome Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor. Tanzanya da AIDS yetimleri AIDS Nedir? AIDS, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

Hasta kişi ile cinsel temas, Gebelerde anneden bebeğe geçiş ( konjenital Sifilis ), Kan teması ile bulaşır.

Hasta kişi ile cinsel temas, Gebelerde anneden bebeğe geçiş ( konjenital Sifilis ), Kan teması ile bulaşır. SİFİLİS Frengi; Lues; Sifilis cinsel yolla bulaşan bulaşıcı mikrobik enfeksiyon hastalığıdır. Tedavi edilmez ise beyin, sinir, göz ve iç organlarda ciddi hasarlar yaparak ölüme neden olur. Sifilis Treponema

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım Özlem İkinci Modern Yaşamın Gizli Tehdidi Astım Sanayileşme ve egzoz gazları dış ortam havasını kirletirken, ev içinde kullanılan parfüm, sprey, deterjan, boya gibi malzemeler de iç ortam havasının kirlenmesine

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sunu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen Eğitim Toplantıları için hazırlanmıştır.

Detaylı

Narkolepsi..Dr.Zerrin.Zerrin Pelin Pendik Devlet Hastanesi Uyku Bozuklukları Birimi

Narkolepsi..Dr.Zerrin.Zerrin Pelin Pendik Devlet Hastanesi Uyku Bozuklukları Birimi Narkolepsi Doç.Dr.Dr.Zerrin.Zerrin Pelin Pendik Devlet Hastanesi Uyku Bozuklukları Birimi Klasik Tanım Gündüz z aşıa şırı uykululuk Katapleksi Uyku paralizisi Hipnogojik halüsinasyonlar Genişletilmi letilmiş

Detaylı

Diyabette düşük ve yüksek şeker

Diyabette düşük ve yüksek şeker Unter- und Überzuckerung bei Diabetes (Türkisch) Diyabette düşük ve yüksek şeker Tehlikeleri teşhis edebilmek ve tepki verebilmek Düşük şeker Düşük şeker (hipoglikemi), kan şekerinin 50 mg/dl (2,8 mmol/l)

Detaylı

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA)

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA) DABİGATRAN (PRADAXA) NE İÇİN KULLANILIR? Dabigatran (PRADAXA) pıhtıönler ilaç grubundadır. Halk arasında kan sulandırıcı ilaç olarak bahsedilen ilaçlardan bir tanesidir. Kan damarları içerisinde pıhtı

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Okul Çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı Rehberi

Okul Çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı Rehberi Okul Çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı Rehberi Bu rehber Okullarda Diyabet Eğitim programı çerçevesinde Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Diyabet Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış ve

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

21 EKĠM 2011 SUPHĠ ÖNER ÖĞRETMEN EVĠ HOŞ GELDİNİZ. Hüseyin GÖKÇE İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü

21 EKĠM 2011 SUPHĠ ÖNER ÖĞRETMEN EVĠ HOŞ GELDİNİZ. Hüseyin GÖKÇE İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü 21 EKĠM 2011 SUPHĠ ÖNER ÖĞRETMEN EVĠ HOŞ GELDİNİZ Hüseyin GÖKÇE İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü 1 OKULDA DİYABET PROGRAMI www.okuldadiyabet.org DİYABET VE OBEZİTE 2 KAN ŞEKERİ, İNSÜLİN VE DİYABET

Detaylı

Uyku insan vücudunun vazgeçemeyeceği ihtiyaçlarından biridir. Sağlıklı bir yaşam için düzenli uyku şart.

Uyku insan vücudunun vazgeçemeyeceği ihtiyaçlarından biridir. Sağlıklı bir yaşam için düzenli uyku şart. Uyku insan vücudunun vazgeçemeyeceği ihtiyaçlarından biridir. Sağlıklı bir yaşam için düzenli uyku şart. Geçmiş uyku düzeninizi sürdürememeye başladıysanız, uykuya dalamıyor, gece sık sık uyanıyor, sabah

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve MESLEKİ RİSKLER VE İŞ HİJYENİ İş Hijyeni; İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik ilik halini i bozan, işçiler il ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D.

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur, ilacı zehirden ayıran dozudur Paracelsus (1493-1541) Zehir Kimyasal

Detaylı

TRAKEOSTOMİ REVİZYONU (CİLDE AĞIZLAŞTIRILAN SOLUK BORUSU GİRİŞİNİN GENİŞLETİLMESİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TRAKEOSTOMİ REVİZYONU (CİLDE AĞIZLAŞTIRILAN SOLUK BORUSU GİRİŞİNİN GENİŞLETİLMESİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TRAKEOSTOMİ REVİZYONU (CİLDE AĞIZLAŞTIRILAN SOLUK BORUSU GİRİŞİNİN GENİŞLETİLMESİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi:

Detaylı

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir? * Fiziksel Belirtiler

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir? * Fiziksel Belirtiler SINAV KAYGISI Kaygı, stresli bir durum karşısında hepimizin yaşadığı uyarılmışlık halidir. Ancak kaygının belli bir miktarda yaşanmasının olumlu işlevleri de vardır. Bir miktar kaygı günlük hayatta bizi

Detaylı

Atopik Dermatit, Akne. Gül Erkin

Atopik Dermatit, Akne. Gül Erkin Atopik Dermatit, Akne Gül Erkin Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir finansal ilintim yoktur Atopik Dermatit Kaşıntılı, tekrarlayan, kronik bir hastalık Çocuk > erişkin IgE

Detaylı

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder?

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? Sağlık Dairesi Bilgilendiriyor. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? ÿ Demans nasıl tedavi edilebilir? ÿ Ne gibi önlem

Detaylı

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. UYKU KOMA 03.01.2013 10:18 1 Bilinç Bozukluğuna Neden Olan Durumlar? Bayılma, Ateşe bağlı Havale

Detaylı

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER Gribin nasıl bir hastalık olduğunu, Gripten korunmak için neler yapmamız gerektiğini, Grip aşısını ve ne zaman aşı olmamız

Detaylı

Havale. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları, Yüksek ateş, Bazı hastalıklar.

Havale. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları, Yüksek ateş, Bazı hastalıklar. Havale Sinir merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde elektriksel boşalmalar sonucu vücudun kas yapısında kontrol edilemeyen kasılmalardır. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları,

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir.sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak

Detaylı

Tütün Kullanımını ve Zararlarını Nasıl Önleyelim?

Tütün Kullanımını ve Zararlarını Nasıl Önleyelim? Tütün Kullanımını ve Zararlarını Nasıl Önleyelim? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Nuray Uğur tarafından Prof.

Detaylı

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer uzmanlık dallarındaki hekimler tarafından 1992 de kurulan bir ulusal uzmanlık derneğidir. Toraks Derneği nin

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Dr. Dilek İnce Günal Nöroloji AD Öğretim Üyesi

HOŞGELDİNİZ. Dr. Dilek İnce Günal Nöroloji AD Öğretim Üyesi HOŞGELDİNİZ Dr. Dilek İnce Günal Nöroloji AD Öğretim Üyesi Multipl Skleroz (MS) nedir? n Kronik, potansiyel olarak kişiye zorluk çıkarabilecek n Merkezi sinir sistemini (beyin ve omurilik) etkileyen bir

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 DİYABET OKULU PROGRAMI

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 DİYABET OKULU PROGRAMI İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 DİYABET OKULU PROGRAMI HASTANE TARİH SAAT KONU YER HASTA/DİYABET/GEBE OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI EAH 15/01/13 13:30-15:30

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

Yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma,çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması

Yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma,çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması Yaşlı sağlığı DSÖ yaşlılığı Yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma,çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlamıştır 65 yaş

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MS Hasta Okulu 28.05.2013 Multipl skleroz (MS) hastalığını basitçe, merkezi sinir sistemine

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar

UYGUN İŞE YERLEŞTİRME. Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME Volkan Dündar UYGUN İŞE YERLEŞTİRME KAPSAMI İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme birbirini tamamlayan kavramlardır. İşe Giriş Muayenesi Aralıklı Kontrol Muayenesi Erken Kontrol

Detaylı

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor.

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. 1- Hiçbir şey susuz yaşayamaz. 2- Göreceli su yetersizliği vücudun bazı fonksiyonlarını

Detaylı

YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER

YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER Yükseklik Seviyesi (m.) İrtifa Tanımı 8000 + Ölüm Bölgesi (Death Zone) 7500-5500 Ekstrem Yüksek İrtifa (Extreme High Altitude) 5000-3500 Çok Yüksek İrtifa (Very High Altitude)

Detaylı