Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h"

Transkript

1 e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi h c r s Re l Pnkres Knseri ve Kemordyoterpi / Pncretic Crcinom nd Chemordiotherpy Feryl Krc 1, Çiğdem Usul Afşr 2, Özcn Öktem 3, Nect Almlı 3, Gökhn Yılmzer 4, Sıddık Keskin 5, Ali Murt Ttlı 6 1 Vn Eğitim ve Arştırm Hstnesi, Rdysyon Onkolojisi Kliniği, Vn, 2 Tekirdğ Çorlu Devlet Hstnesi, Medikl Onkoloji Kliniği, Tekirdğ, 3 Vn Eğitim ve Arştırm Hstnesi, Genel Cerrhi Kliniği, Vn, 4 Vn Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi, Rdysyon Onkolojisi Kliniği, Vn, 5 Vn Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi, Biyoisttistik Bilim Dlı, Vn, 6Vn Eğitim ve Arştırm Hstnesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Vn, Türkiye Özet Amç: Pnkres knserinin mortlitesi yüksek olup, lokl ileri hstlıkt kemoterpi (KT) vey kemordyoterpi (KRT) uygulnmktdır. Bu retrospektif çlışmnın mcı KRT ln hstlrımızın genel özelliklerini ve sğklımını incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çlışmy yıllrı rsınd Vn Eğitim ve Arştırm Hstnesi ne bşvurn 62 pnkres knserli hst lındı. Whipple opersyonu oln 8 hsty rdyoterpi (RT) ile eş zmnlı KT uygulndı. Elli dört hst inoperbl olrk kbul edilerek KRT uygulndı. Tedvi dozu djuvn olrk, pnkres loju ve bölgesel lenf nodlrın 45 Gy (1,8 Gy/ fx/gün) olrk uygulndı. Definitif KRT ln hstlr ise ortlm 50,4 Gy (1.8 Gy/fx/gün) doz verilmiştir. İsttistiksel nliz SPSS 19 pket progrmı ile ypılmış olup; sğklım nlizi için Kpln-Meier yöntemi, krşılştırmlrd ise log-rng testi kullnılmıştır. Bulgulr: Hstlrın 24 ü (% 38,7) kdın, 38 i (% 61,3) erkek idi. Evre IA 11 (% 17,7), IB 16 (% 25,8), IIA 13 (% 20,9), IIB 8 (% 12,9 ), evre III 14 (% 22,5) hst olrk evrelenmiştir. Biyopsi trihinden nüks trihine kdr geçen sürede 2 yıllık ortlm hstlıksız sğklım (DFS) yklşık 436 gün olrk bulunurken, medyn DFS 362 gün olrk bulunmuştur. Biyopsi trihinden ölüm trihine kdr geçen sürede ortlm sğklım süresi yklşık 854 gün olrk bulunurken, medyn sğklım (OS) süresi 916 gün olrk bulunmuştur. Tümörün yerleşim yerinin bş, gövde ve kuyruk olmsı durumun göre ypıln sğklım nliz sonuçlrı incelendiğinde isttistik olrk önemli bir frklılık göstermediği görüldü (log-rng ki-kre =0,366; p=0,833). Trtışm: Pnkres knseri ile tek merkezli olrk yptığımız çlışmd bizim verilerimiz ile uluslrrsı veriler rsınd prlellik görülmüştür. Etkili ilç tedvileri ile preklinik olrk pnkres knseri için kürtif modliteler geliştirilmeye çlışılmktdır. Anhtr Kelimeler Pnkres Knseri; Kemordyoterpi; Lokl İleri Abstrct Aim: Pncretic cncer is highly lethl mlignncy nd in loclly dvnced disese, chemotherpy (CT) or chemordiotherpy (CRT) re implemented. The im of this retrospective study ws to investigte the generl chrcteristics nd survivl of our ptients receiving CRT. Mteril nd Method: Between the yers , 62 pncretic cncer ptients were tken into study who dmitted to Vn Trining nd Reserch Hospitl. Eight ptients who hd whipple opertion received rdiotherpy (RT) with concurrent CT. Fifty-four ptients who were considered to be inoperble underwent CRT. As djuvnt tretment dose, 45 Gy (1,8 Gy/fx/dy) rdiotherpy ws dministered to pncres nd regionl lymph nodes. In ptients who hd tken definitive CRT, verge 50.4 Gy (1.8 Gy/fx/dy) dose ws given. Sttisticl nlysis ws crried out using SPSS 19 softwre pckge; Kpln-Meier nlysis method ws used for survivl nd log-rnge test for comprisons. Results: Twenty-four ptients (38.7%) were femle nd 38 (61.3%) were mle. Eleven ptients (17.7%) were t stge IA, 16 (25.8%) were stge IB, 13 (20.9%) were stge IIA, 8 (12.9%) were stge IIB nd 14 (22.5%) were stged s stge III. Two-yer disese free survivl (DFS); time from the dte of biopsy until the dte of recurrence ws pproximtely 436 dys nd the medin DFS ws found to be 362 dys. The verge overll survivl (OS) time; time from the dte of biopsy until the dte of deth were found to be pproximtely 854 dys, the medin survivl time ws found to be 916 dys. Survivl due to tumor locliztion (hed, body nd til) showed no significnt difference sttisticlly (log-rnge chi-squre=0.366;p=0.833). Discussion: According to our single center experience, our dt in pncretic cncer ptients were prllel with interntionl dt. In preclinicl experiments, effective drug therpies for curtive modlities re under investigtion for pncretic cncer ptients. Keywords Pncretic Cncer; Chemordiotherpy; Loclly Advnced DOI: /JCAM.2975 Received: Accepted: Printed: J Clin Anl Med 2015;6(suppl 3): Corresponding Author: Çiğdem Usul Afşr, Corlu Stte Hospitl, Deprtment of Medicl Oncology, Tekirdg, Turkey. T.: /2080 F.: E-Mil: Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 327

2 Pnkres Knseri ve Kemordyoterpi / Pncretic Crcinom nd Chemordiotherpy Giriş Pnkres knseri, knserle ilişkili ölümler rsınd dördüncü sıklıkldır [1]. Effektif tedvi ypılmdığı zmn lokl ileri pnkres knserli hstlr ortlm 8-10 y, metsttik hstlr 3-6 y rsınd yşrlr. Pnkres knserli hstlrın 5 yıllık sğklımı % 5 in ltınddır [2,3]. Pnkres knserinde tek kürtif tedvi modlitesi cerrhidir. Anck hstlrın % 80 ine inoperbl olrk tnı konmktdır. Çoğu vky tnı konduğund tümör y infiltrtif hlde y d metstz ypmış şekilde krşımız çıkmktdır. Lokl ileri pnkres knserinin tedvisinde kemoterpide tek vey kombine kemoterpötik jnlr kullnılmktdır. Anck kullnıln kemoterpötikler sğklımı çok z rtırmktdır [3,4]. İnoperbl pnkres knserinde stndrt tedvi ylnızc KT vey KRT dir [5,6]. Anck bun rğmen ortlm sğklım 6-9 y kdrdır ve % 10 dn dh z hstnın medyn sğklımı 2 yıldır [7]. Çlışmlr göstermiştir ki, KRT ln (60 Gry (Gy)+5 Fluorourcil (5-FU), cispltin, gemsitbin) vey KT ln hstlrın DFS ve OS lrı rsınd önemli bir frklılık yoktur [8]. Bundn frklı olrk Estern Coopertive Onkology Group un (ECOG) yptığı çlışmd gemsitbin KT si ln grup ile gemsitbin+rt ln grup krşılştırıldığınd KRT ln grubun, ylnızc KT ln grub nzrn sğ klımının önemli ornd yüksek olduğu gözlenmiştir. Anck opersyon sonrsınd KT vey KRT görmüş oln hstlrd, RT nin sğklım ktkısının cerrhiye mi bğlı olup olmdığı tm olrk nlşılmmıştır [9]. Anck erken evre operbl pnkres knserinde, opersyon tek kürtif tedvi modlitesidir [10]. Opersyondn sonr dhi pnkres knserinde nck % 25 hst düzelebilir. Prospektif çlışmlrdki djuvn KRT hlen trtışmlıdır. Amerik Birleşik Devletleri nde djuvn KRT kbül edilmiş uygulnn bir tedvidir. Rndominize fz-3 CONKO-001 çlışmsın göre R0 ve R1 rezeksiyon uygulnn ve djuvn gemsitbin ln hstlrın DFS d önemli bir frklılık tespit edilmiştir (13,4-6,9 y, P <.001) [11,12]. Gereç ve Yöntem Çlışmy yıllrı rsınd Vn Eğitim ve Arştırm Hstnesi ne bşvurn 62 pnkres knserli hst lındı. Çlışmy evre IA, IB, IIA, IIB ve evre III oln, metsttik olmyn, AJCC 7. bskıy göre evrelenen hstlr dhil edildi. Pozitron Emisyon Tomogrfisi (PET-CT), mnyetik rezonns (MR), torks-üst-lt bdomen bilgisyrlı tomogrfilerinde (CT) peritonel yyılımı ve metstzı olmyn; en küçüğü 31 yşınd olmk üzere toplm 62 hst dhil edildi. Hstlr tedvi bşlmdn önce histolojik ve sitolojik tnı konuldu. 50 hstnın (% 80,6) klinik evrelemesi PET-CT ile, 8 hstnın (% 12,9) klinik evrelemesi CT ile, 4 hstnın (% 6,5) klinik evrelemesi ise MR ile ypılmıştır. Pnkres krsinomlu 8 hsty (% 12,9) whipple opersyonu uygulndı, geri kln 54 (% 87,1) hsty ise definitif KRT uygulndı. Hstlrın hepsi R0 rezeksiyonluydu. Whipple opersyonu oln 8 hsty cispltin 20 mg/m2 hftd 1 ve 5-FU 250 mg/m2 hftd 5 gün RT ile eş zmnlı olrk uygulndı. Elli dört hst inoperbl olrk kbul edilmiş olup, cispltin 25 mg/m2 hftd bir ve 200 mg/m2 hftd 5 gün olrk, RT süresince uygulndı. Pnkres knseri RT sinde; pnkres bşınd oln tümörlerde rejyonel lenf nodlrı oln, pnkreotikoduodenl lenf nodlrı, port heptis, çölyk lenf nodlrı, suprpnkretik lenf nodlrı, duodenl loop, opersyon ve tümör loju, klipsli lnlr hedef volüm içine dhil edilmiştir. Pnkresın kuyruğu vey gövdesinde oln tümörlerde tedvi shsın pnkretikoduodenl, lterl suprpnkretik lenf nodlrı, dlk hilusu ve lenf nodlrı, opersyon ve tümör loju, klipsli lnlr dhil edilmiştir. Kritik orgn olrk krciğer, böbrekler, ince brsk ve spinl kord belirlenmiştir. Fizik plnlmd 6 MV ile 18 MV X ışınlrı kullnılmıştır. 3D konforml tedvi cihzı oln D-2300CD yüksek enerjili LİNAC cihzınd hstlr tedvi edilmiştir. Tedvi dozu djuvn olrk, pnkres loju ve bölgesel lenf nodlrın, klipsli lnlr 45 Gy (1,8 Gy/fx/gün) olrk uygulndı. Definitif KRT ln hstlr ise ortlm 50,4 Gy (1.8 Gy/fx/gün) doz verilmiştir. Hstlrın Tkibi ve Toksisite Hstlrd tedvi süresinde KRT nin birinci, ikinci ve üçüncü hftsınd 62 (% 100) hstd kusm ve mukozit grde 1 toksisitede görülmüştür. Hstlrın % 45,1 inde (n=28) grde 1 ishl görülmüştür. Dördüncü hftd % 19,3 (n=12) hstd gstrointestinl grde 2 toksisite görülmüştür, % 40,3 (n=25) hstd grde 3 orl mukozit görülmüştür. Tüm hstlr tedvileri boyunc ek enterl beslenme solüsyonlrı ile desteklenmiştir. Tedvi süresince toksisiteden vey doğl sebeplerle kybedilen hstmız olmmıştır. Tedvi sonrsı ypıln kontrollerde tedviye bğlı geç toksisite görülmemiş olup yrıc ikinci mlignensi gelişen vkmız olmmıştır. Tkiplerde fizik muyene ypılmış, tm kn testi, tümör belirteci (CA 19-9), böbrek ve krciğer fonksiyon testleri ypılmıştır. Tüm hstlr ilk 2 yıl boyunc her 3 yd bir torks, üst-lt bdomen CT rutin olrk çekilmiştir. CT de şüpheli lezyonlrı oln hstlr PET-CT çekilerek yeniden evrelenmiş ve tedvi protokolü on göre yeniden düzenlenmiştir. Tkiplerimiz boyunc hstlr lokl relps, lokorejyonl metstz ve uzk orgn metstzı şeklinde sınıflndırılmıştır. İsttistiksel nliz SPSS 19 pket progrmı ile ypılmış olup; sğklım nlizi için Kpln-Meier yöntemi, krşılştırmlrd ise log-rng testi kullnılmıştır. Bulgulr Çlışmy pnkres knseri tnısı lmış toplm 62 hst dhil edilmiş olup hstlrın genel özellikleri Tblo 1 de özetlenmiştir. Hstlrın 24 ü (% 38,7) kdın, 38 i (% 61,3) erkek idi. Loklizsyonun göre sınıflndırıldığınd; pnkres bşınd 36 (% 58,1), gövde kısmınd 17 (% 27,4), kuyruk kısmınd ise 9 (%14,5) hstd tümör mevcuttu. Ptolojik olrk denoknser 48 (% 77,5), epidermoid knser ise 14 (% 22,5) olrk belirlenmiştir. Evre IA 11 (% 17,7), IB 16 (% 25,8), IIA 13 (% 20,9), IIB 8 (% 12,9 ), evre III 14 (% 22,5) hst olrk evrelenmiştir. Definitif KRT ln hstlr ve Whipple opersyonu geçiren hstlrın tmmı cispltin ve 5-FU bzlı KT lmıştır. Whipple meliytı oln hstlr cispltin 20 mg/m2 hftd 1 ve 5-FU 200 mg/ m2 hftd 5 gün RT ile eş zmnlı olrk uygulndı. Diğer hstlr ise cispltin 25 mg/m2 hftd 1 ve 5-FU 200 mg/m2 hftd 5 gün olrk RT süresince uygulndı. Adjuvn RT nin ortlm dozu tüm hstlr 45 Gy (180 cgy/gün), definitif KRT ln hstlr ise ortlm 50,4 Gy (180 cgy/gün) olrk verilmiştir. Pnkres knserli hstlrın kilolrı KRT ye bşlmdn önce 71.8±9.31 kilogrm (kg) iken KRT sonrsınd ise ölçülen kilolrı 69.3±8.98 kg olmuştur. Bu kilo frkı rsınd isttistiki 2328 Journl Journl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Pnkres Knseri ve Kemordyoterpi / Pncretic Crcinom nd Chemordiotherp Pnkres Knseri ve Kemordyoterpi / Pncretic Crcinom nd Chemordiotherpy olrk bir nlmlılık bulunmmıştır. Tblo 3. Tnımlyıcı İsttistik N Min. Mk. Ort. Sp. Tblo1. Hstlrın Genel Özellikleri Genel Özellikler N (%) Totl 62 (% 100) Kdın 24 (% 38,7) Erkek 38 (% 61,3) Yş Ortnc 62 Arlık Tümörün Loklizsyonu Bş 36 (% 58,1 ) Gövde 17 (% 27,4) Tnı nındki yş ,55 12,631 Nüks-Biyopsi (Gün) ,18 161,475 Ölüm- Biyopsi ,68 228,545 Fz 1 RT doz ,00,000 Fz 2 RT doz ,90 209,235 hsty gemsitbin+5 fluoroursilli KT uygulndı. Anck 25 (% 42,3) hst uygulnn tedviyi tolere edemediği için KT sonlndırıldı. Kontrolleri sırsınd metstz gelişen 11 (% 17,7) hsty plytif RT verilmiştir. Biyopsi trihinden itibren nüks trihine kdr geçen süre için 1 Kuyruk 9 (% 14,5) Ptoloji Adeno knser 48 (% 77,5) Epidermoid knser 14 (% 22,5) Tümör çpı T1 12 (% 19,3 ) T2 16 (% 25,8) T3 20 (% 32,2) T4 14 (% 22,5 ) Lenf nodu Tblo 4. Biyopsi trihinden nüks trihine kdr geçen sürede 1 yıllık DFS nlizi (gün) Alt sınır Üst sınır 257,447 14, , ,171 Medin Medyn (gün) Alt sınır Üst sınır 275,000 7, , ,270 N0 57 (% 92) N1 5 (% 8) Evre I A 11 (% 17,7 ) I B 16 (% 25,8 ) II A 13 (% 20,9 ) II B 8 (% 12,9 ) III 14 (%22,5) Tblo 2. Uygulnn Tedviler N (%) KT Rejimi Cispltin+5-FU 62 (% 100) Opersyon Tipi Whipple 8 (% 12,9) Nodl Diseksiyon 8 (% 12,9) Rezeksiyon yıllık DFS nlizi sonuçlrı Tblo 4 de verilmiştir. Tblo 4 de ortlm DFS yklşık 257 gün, medyn göre ise 275 gün olrk bulunmuştur. Diğer bir ifde ile 1 yıllık DFS süresi içerisinde hstlrın yklşık olrk 9 y nükssüz yşdıklrı söylenebilir. Diğer yndn bu süre içerisindeki sğklım günü ortlmsı için % 95 güven rlığının yklşık 229 gün ile 286 rsınd değiştiği gözlenmiştir. Biyopsi trihinden nüks trihine kdr geçen sürede 2 yıllık sğklım nliz sonucu incelendiğinde (Tblo 5) ortlm DFS yklşık 436 gün olrk bulunurken, medyn DFS 362 gün olrk bulunmuştur. Medyn için güven rlığı ise 268 gün ile 455 gün rsınd değişmektedir. Biyopsi trihinden ölüm trihine kdr geçen sürede sğklım nliz sonucu incelendiğinde (Tblo 6) ortlm sğklım süresi yklşık 854 gün olrk bulunurken, medyn sğklım süresi 916 gün olrk bulunmuştur. Medyn için güven rlığı ise 786 gün ile 1046 gün rsınd değişmektedir. R0 8 (%100) Rdyoterpi Adjuvn 45 Gy (180 cgy /gün ) Definitif 50,4 Gy (180cGy/gün) CT bzlı 3D konforml 62 (%100) İzlem Süresi 4 yıl Tblo5. Biyopsi trihinden nüks trihine kdr geçen sürede 2 yıllık DFS nlizi (gün) Alt sınır Üst sınır 434,116 40, , ,575 Ortnc Rekürrens ve Sğklım Pnkres knserli 38 (% 61,2) hstd lokl nüks, 57 hstd (% 91,9) ykın metstz olrk dlndırdığımız krciğer ve periton metstzı gelişmiştir. Yirmi iki (% 35,4) hstd Medyn (gün) 362,000 47,802 Alt sınır 268,307 Üst sınır 455,693 uzk metstz olrk dlndırdığımız kciğer Tblo 6. Biyopsi trihinden ölüm trihine kdr geçen sürede OS nlizini gösteren tblo (gün) metstzı gelişmiştir. Metstz gelişen hstlrdn 22 sine (% 33,8) gstrostomi uygulndı. Metsttik Ortnc hstlrdn 53 (% 85,4) tnesine ply- tif gemsitbin ve performnsı iyi oln 6 (% 9,6) 853,795 32,717 Alt sınır 789,670 Üst sınır 917, ,000 66,467 Alt sınır 785,724 Üst sınır 1046,276 3 Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 329

4 Pnkres Knseri ve Kemordyoterpi / Pncretic Crcinom nd Chemordiotherpy Tblo 7. Tümörün yerleşim yerine göre OS krşılştırmsını gösteren tblo (gün olrk) (Kpln- Meier) Tümörün yeri bş1 gövde2 kuyruk3 Ht Ortnc Alt sınır Üst sınır Ht Alt sınır Üst sınır 1 868,296 43, , , ,000 58, , , ,293 68, , , , , , , ,313 88, , , , , , ,482 OS 853,795 32, , , ,000 66, , ,276 Tblo 8. Tümörün yerleşim yerine göre DFS krşılştırmsını gösteren tblo (gün olrk) (Kpln- Meier) Tümörün yeri bş1 gövde2 kuyruk3 Ht Ortnc Alt sınır Üst sınır Ht Alt sınır Üst sınır 1 380,117 40, , , ,000 50, , , ,104 58, , , ,000 11, , , ,587 80, , , ,000 44, , ,390 Overll 434,116 40, , , ,000 47, , ,693 Tblo 9. Lokl nüks, ykın metstz, uzk metstz oln hst ornı Lokl nüks:1 Toplm Hst Oly syısı Censored Ykın metstz:2 Uzk metstz:3 N Yüzde ,0% ,7% ,3% ,7% ,0% Tümü ,9% Tümörün yerleşim yerinin bş, gövde ve kuyruk olmsı durumun göre ypıln sğklım nliz sonuçlrı incelendiğinde (Tblo 7) sğklım sürelerinin tümörün yerleşim yerine göre isttistik olrk önemli bir frklılık göstermediği görüldü (log-rng ki-kre =0,366; p=0,833). Medyn sğklım sürelerine göre Tblo 5 incelendiğinde en yüksek sğklımın 930 gün ile tümör gövdede yerleşen hstd olduğu ve bunu 916 gün ile tümörü kuyrukt yerleşen hstlrın izlediği ve en düşük sğklım süresinin ise 829 gün ile tümörü bşt yerleşen hstlrd olduğu görülür. Her ne kdr isttistik olrk önemli bulunmmışs d tümörün yerleşim yeri bşt oln hstlrın sğklım süreleri, kuyrukt ve gövdede oln hstlr göre sğklım sürelerinin düşük olm eğilimi gösterdiği söylenebilir. Benzer şekilde nüks ile biyopsi rsı süre için tümörün yerleşim yerine göre sğklım sürelerinin krşılştırılmsın ilişkin sonuçlr Tblo 7 de verilmiştir. Tblo 6 incelendiğinde medyn sğklım süresi bkımındn en yüksek sğklım 375 gün ile tümörün yerleşim yeri gövdede oln hstlrd olduğu bunu 303 gün ile bşt oln hstlrın ve 329 gün ile de kuyrukt oln hstlrın izlediği görülür. Anck bu süreler rsındki frk isttistik olrk önemli bulunmmıştır (log-rng ki-kre =0,874; p=0,646). Trtışm Yklşık olrk pnkres knserlerinin % 30 un geç tnı konulmktdır. Tnı konduğund d lokl ileri pnkres knseri olrk krşımız çıkmktdır ve inoperbl olrk değerlendirilmektedir. Tümör biyolojisi olrk oldukç gresif oln bu tümörler KT ye de oldukç dirençlidir [13]. Uzk metstz olmdığı hlde pnkres knserleri tnı nınd norml dokuyu d invze etmektedir [14]. Erken klinik belirtiler göstermiş oln pnkres knserinde üç boyutlu konvnsiyonel RT ve intensity-modulted rdiotherpy (IMRT) verilebilmektedir. Bizim hstlrımızın hepsine djuvn 45 Gy, definitif 50,4 Gy RT uygulnmıştır. Tedviye bğlı olrk hemtolojik toksisiteye rstlnmmıştır. Tblo 4 ve sekil 1 de gösterildiği gibi hstlrımızın 1 yıllık DFS süresi içerisinde, yklşık olrk 9 y nükssüz yşdıklrını söyleyebiliriz. Tblo 5 ve şekil 2 de 2 yıllık ortlm DFS yklşık 436 gün olrk bulunurken, medyn DFS 362 Şekil 1. Biyopsi trihinden nüks trihine kdr geçen sürede 1 yıllık DFS nlizini gösteren grfik Şekil 2. Biyopsi trihinden nüks trihine kdr geçen sürede 2 yıllık DFS nlizini gösteren grfik 4330 Journl Journl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Pnkres Knseri ve Kemordyoterpi / Pncretic Crcinom nd Chemordiotherp Pnkres Knseri ve Kemordyoterpi / Pncretic Crcinom nd Chemordiotherpy Şekil 3. Biyopsi trihinden Ex trihine kdr geçen sürede OS nlizini gösteren grfik Şekil 4. Tümörün yerleşim yerine göre OS krşılştırmsını gösteren grfik Şekil 5. Lokl nüks, ykın metstz, uzk metstz oln hst ornı gün olrk bulunmuştur. Biyopsi trihinden ölüm trihine kdr geçen sürede sğklım nliz sonucu incelendiğinde (Tblo 6) ortlm sğklım süresi yklşık 854 gün olrk bulunurken, medyn sğklım süresi 916 gün olrk bulunmuştur. Medyn için güven rlığı ise 786 gün ile 1046 gün rsınd değişmektedir. Hstlrd tümörün yerleşim yerine göre yşm süreleri rsınd belli bir frk görülmemiş olup lokl nüks ve ykın metstzın, uzk metstz ornl oldukç sık olduğu ve ynı nd hstlrd lokl nüks ve ykın metstz ornlrının yüksek olduğu gözlenmektedir. Toksisite yüksek olmsın rğmen, eş zmnlı KRT nin pnkres knserinde surviyi uzttığı bizim çlışmmızd gösterilmiştir. Tek merkez verisi kullnrk gerçekleştirdiğimiz çlışmmızdki hstlrdn ylnız 14 tnesi evre III olup, geri kln 48 hst erken evre pnkres knseri diyebileceğimiz evre I ve II hstlıktır. Bu bkımdn sğ klım nlizleri erken evre ve ileri evre olrk yrıldığınd syı olrk yeterli olmdığındn ynı grup içinde ele lınmıştır. Hst özellikleri bkımındn homojen olmyn, nck 2/3 ü erken evre hstlık oln hstlrımızdki DFS 9 y kdrdır. Eş zmnlı RT eşliğinde verilen cispltin+5-fu rejimi ile ortlm sğ klım 854 gündür. Tümörün yerleşim yerine göre DFS ve OS rsınd nlmlı bir frk rstlnılmmıştır. Erken evre pnkres knserlerinde opersyon kürtif tedvi modlitesi dense dhi nck % 20 kdr hst tnı nınd potnsiyel olrk rezektbldır [15]. Postopertif KT olrk gemsitbin, 5-FU kombinsyonu vey cispltin verilebilmekedir. Biz hstlrımızd gemsitbin ve 5-FU kombinsyonunu gstrointestinl toksisite sık görüldüğünden dolyı tercih etmedik [16]. Çlışmmız dhil ettiğimiz hiçbir hst metsttik değildir. Anck lokl nüks, ykın ve uzk metstzlrı gelişmiş oln hstlrd plytif tedviler ypılmıştır. Gemsitbin, 5-FU kombinsyonu; lokl ileri evre ve metsttik hstlıkt OS yi yegne rttırn kemoterpötiklerdir. Ypıln fz 2 ve fz 3 çlışmlrd gemsitbin ve 5-FU kombinsyonunun ylnız pltin kullnıln kemoterpötiklere üstünlüğü gösterilmiştir [17]. Opere oln hstlrın OS leri y rsınd rtmktdır. Anck % 20 hstd 5 yıllık sğ klım gösterilmiştir [16]. Tumor Study Group un 1985 yılınd yptığı çlışmd rezektbl oln pnkres knserinde, djuvn olrk uygulnn 5-FU bzlı KT ile RT nin Amerik d OS yi uzttığı görülmüştür [16]. The Europen Study Group for Pncretic Cncer (ESPAC-1) çlışmsınd ise 2004 yılınd rezektbl pnkres knserinde hstlr 4 grub yrılmıştır: djuvn ylnız KT verilen kol, djuvn KRT verilen kol, djuvn tedvi verilmeyen kol ve KRT rksındn KT verilen kol krşılştırıldığınd; KRT rksındn KT ln kolun, ylnız djuvn KT ln koldn OS leri % 10 ornınd z bulunmuştur. Avrup d bu çlışm sonucund rezektbl oln pnkres knserinde djuvn KT verilmektedir [17,18]. Lokl ileri evre pnkres knseri oln hstlrın nck bir kısmı opere edilebilmektedir. Çünkü bunlrın birçoğu inoperbilite kriterlere girmektedir. Birçok çlışmd definitif KRT uygulnmsı bu hstlr için öngörülmektedir [19]. Gstrointestinl Tumor Study Group un 1981 yılınd toplm 194 hstyı iki grub yırrk ypmış olduklrı çlışmd ilk grub 5-FU bzlı KT ile birlikte RT vermişlerdir. İkinci grub ise ylnızc RT vermişlerdir. KRT verilen kolun sğ klımının, ylnız RT ln grub nzrn dh yüksek olduğu gözlenmiştir [20]. Bununl berber lokl ileri evre oln pnkres knserinde definitif KRT uygulnmsı ile sğklım 9-13 y rsınd olmktdır. Bu hstlrdn birçoğu KRT sonrsı progresyon göstermektedir ve metstzlrı oluşmktdır. Ağrısı ve ikteri oln metsttik hstlrd plytif RT önerilmektedir. Ypıln tüm çlışmlr göstermiştir ki pnkres kr- 5 Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 331

6 Pnkres Knseri ve Kemordyoterpi / Pncretic Crcinom nd Chemordiotherpy sinomund ypıln tüm tedvilere rğmen 5 yıllık OS nck % 5 hstdn dh zınd görülmektedir [21,22]. Freler üzerinde ypıln genetik rştırmlrd pnkres krsinomunun genetik çeşitlilik gösterdiği ve birçok onkogenin ve tümör süpresör genin etkileşimi ile knser hücrelerinin erken metstz yptığı görülmüştür [23]. Pnkres krsinomunun bu genetik çeşitliliği sonucu mtür hücrelerin det kök hücre gibi işlev görmesi ve hstlrın KT ve RT ye krşı hyli dirençli olup, erken metstz geliştirdiği gözlemlenmiştir [24]. Sonuç Pnkres knseri ile tek merkezli olrk yptığımız çlışmd bizim verilerimiz ile uluslrrsı veriler rsınd prelellik görülmüştür. Bu gresif tümörde, son kırk yıldır çözümlenmeye çlışıln tümör biyolojisi ile ilgili gelişmeler neticesinde pnkres knserinin sğklımınd rtış olmuştur. Pnkres knseri genetik instbilite göstermeyen heterojen ve oldukç dinmik krkterler gösteren gresif bir neoplzmdır. Peritümörol mikroinvsyonun önüne geçilememesi en önemli prognostik fktördür. KT ve RT ye dirençte rol oynyn pnkretik kök hücrelerin işlev meknizmsı tm olrk çözülememiştir. Yeni tedvi jnlrı ve tedvi modliteleri hlen preklinik deneylerde test edilmektedir. Etkili ilç tedvileri ile pnkres knserinde kürtif modliteler geliştirilmeye preklinik deneylerde çlışılmktdır. Umut ederiz ki ileriki yıllrd pnkres knserini dh erken evrede yklr ve yeni geliştirilen KT ve tedvi modliteleri ile tm kür elde ederiz. 14. Svir G, Huber KE, Sif MW. Loclly dvnced pncretic cncer. Looking beyond trditionl chemotherpy nd rdition. JOP 2013;14: Wgner M, Redelli C, Lietz M, Seiler CA, Friess H, Büchler MW. Curtive resection is the single most importnt fctor determining outcome in ptients with pncretic denocrcinom. Br J Surg 2004;91: Neoptolemos JP, Stocken DD, Bssi C, Ghneh P, Cunninghm D, Goldstein D, et l. Adjuvnt chemotherpy with fluorourcil plus folinic cid vs gemcitbine following pncretic cncer resection: rndomized controlled tril. JAMA 2010;304: Burris HA, Moore MJ, Andersen J, Green MR, Rothenberg ML, Modino MR, et l. Improvements in survivl nd clinicl benefit with gemcitbine s first-line therpy for ptients with dvnced pncres cncer: rndomized tril. J Clin Oncol 1997;15: Yeo CJ, Cmeron JL, Sohn TA, Lillemoe KD, Pitt HA, Tlmini MA, et l. Six hundred fifty consecutive pncreticoduodenectomies in the 1990s: pthology, complictions, nd outcomes. Ann Surg 1997;226: Wyne JD, Abdll EK, Wolff RA, Crne CH, Pisters PW, Evns DB. Loclized denocrcinom of the pncres: the rtionle for preopertive chemordition. Oncologist 2002;7: Moertel CG, Frytk S, Hhn RG, O Connell MJ, Reitemeier RJ, Rubin J, et l. Therpy of loclly unresectble pncretic crcinom: rndomized comprison of high dose (6000 rds) rdition lone, moderte dose rdition (4000 rds + 5-fluorourcil), nd high dose rdition + 5-fluorourcil: The Gstrointestinl Tumor Study Group. Cncer 1981;48: Bpt AA, Hostetter G, Von Hoff DD, Hn H. Perineurl invsion nd ssocited pin in pncretic cncer. Nt Rev Cncer 2011;11: Vincent A, Hermn J, Schulick R, Hrubn RH, Goggins M. Pncretic cncer. Lncet 2011;378: Jones S, Zhng X, Prsons DW, Lin JC, Lery RJ, Angenendt P, et l. Core signling pthwys in humn pncretic cncers reveled by globl genomic nlyses. Science 2008;321: Hrubn RH, Mitr A, Goggins M. Updte on pncretic intrepithelil neoplsi. Int J Clin Exp Pthol 2008;1: How to cite this rticle: Krc F, Afşr ÇU, Öktem Ö, Almlı N, Yılmzer G, Keskin S, Ttlı AM. Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy. J Clin Anl Med 2015;6(suppl 3): Çıkr Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çıkr çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemiştir. Kynklr 1. Jeml A, Siegel R, Wrd E, Ho Y, Xu J, Thun MJ. Cncer sttistics. CA Cncer J Clin 2009;59(4): DeVit VT, Hellmn S, Rosenberg SA, editors. Cncer principles nd prctice of oncology. Phildelphi: Lippincott nd Wilkins; p Li D, Xie K, Wolff R, Abbruzzese JL. Pncretic cncer. Lncet 2004;363: Tempero MA, Mlf MP, Behrmn SW, Benson AB 3rd, Csper ES, Chioren EG, et l. Pncretic denocrcinom, version : fetured updtes to the NCCN guidelines. J Ntl Compr Cnc Netw 2014;12(8): Hu J, Zho G, Wng HX, Tng L, Xu YC, M Y, et l. A met-nlysis of gemcitbine contining chemotherpy for loclly dvnced nd metsttic pncretic denocrcinom. J Hemtol Oncol 2011;4: Hckert T, Büchler MW. Pncretic cncer: dvnces in tretment, results nd limittions. Dig Dis 2013;31: Niederhuber JE, Brennn MF, Menck HR. The Ntionl Cncer Dt Bse report on pncretic cncer. Cncer 1995;76: Chuffert B, Mornex F, Bonnetin F, Rougier P, Mriette C, Bouché O, et l. Phse III tril compring intensive induction chemordiotherpy (60 Gy, infusionl 5-FU nd intermittent cispltin) followed by mintennce gemcitbine with gemcitbine lone for loclly dvnced unresectble pncretic cncer. Definitive results of the FFCD/SFRO study. Ann Oncol 2008;19: Yng R, Cheung MC, Byrne MM, Jin X, Montero AJ, Jones C, et l. Survivl Effects of Adjuvnt Chemordiotherpy After Resection for Pncretic Crcinom. Arch Surg 2010;145(1): Kennedy EP, Yeo CJ. Pncreticoduodenectomy with extended retroperitonel lymphdenectomy for perimpullry denocrcinom. Surg Oncol Clin N Am 2007;16 (1): Oettle H, Post S, Neuhus P, Gellert K, Lngrehr J, Ridwelski K, et l. Adjuvnt chemotherpy with gemcitbine vs observtion in ptients undergoing curtive-intent resection of pncretic cncer: rndomized controlled tril. JAMA 2007;297(3): Hlm EA, Lee C, Chssin MR. Is volume relted to outcome in helth cre? systemtic review nd methodologic critique of the literture. Ann Intern Med 2002;137(6): Jvle M, Hsueh CT. Recent dvnces in gstrointestinl oncology--updtes nd insights from the 2009 nnul meeting of the Americn society of clinicl oncology. J Hemtol Oncol 2010;3: Journl Journl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 220-23 Nisan 2012,

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l e r Ar þ t ý r m Evlution of Fetl Lung Ultrsound Imges by Digitl Texture Anlysis Methods l n i j ri O O i g in Fetl Akciğer Ultrsonogrfik Görüntülerinin Dijitl Doku Çözümlemesi ile Değerlendirilmesi h

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Cse (Reserch Reports) Reports) Pnkresýn Solid Psödoppiller Tümörünün Preopertif Tnýsý: Bir Olgu Sunumu Preopertive Dignosis of Solid Pseudoppillry Tumor of the Pncres: Cse Report

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı,

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı, Rsyonel Syılr. Sınıf Mtemtik Soru Bnksı TEST. Aşğıdki bilgilerden hngisi ynlıştır? A) Rsyonel syılr Q sembolü ile gösterilir. B) Her tm syı bir rsyonel syıdır. şeklinde yzıln bütün syılr rsyoneldir. b

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Bknlık Yyın No: 347 ISBN 978-605-393-022-8 Müdürlük Yyın No: 2 ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigr Arnold. ssp. pllsin (Lmb.) Holmboe) ULUSAL ISLAH ZONLAMASININ ORİJİN PERFORMANSI VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

8. Ders Deney Tasarımı Model Uygulamaları Çapraz ve Đç Đçe Tasarımlar, Tekrarlı Gözlemler, Bloklama

8. Ders Deney Tasarımı Model Uygulamaları Çapraz ve Đç Đçe Tasarımlar, Tekrarlı Gözlemler, Bloklama 8. Ders Deney Tsrımı Model Uygulmlrı Çprz ve Đç Đçe Tsrımlr, Tekrrlı Gözlemler, loklm Çprz tsrımlr le lgl bzı uygulmlr öncek derslerde örnek olrk verld.. Đç Đçe Etkenl Deney Tsrımı (Nested Expermentl Desgn

Detaylı

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? ()

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? () 1. x,y,z,t rdışık çift syılrdır. Bun göre (xy)-(zt)=. İki smklı () syısının değeri, rkmlrı toplmının 7 ktıdır. Üç smklı () syısının ile ölümünden elde edilen ölüm kçtır. En z dört smklı ir doğl syının

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği %11 (

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ 15. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Niğde Üniv. Mühendislik Fkültesi 16-18 Hzirn 2011 BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Hsn Ömür ÖZER*, Nurkn YAĞIZ** (*) İstnbul Üniversitesi, Teknik

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap Oksipitl Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Heminopsinin Medikl Tedviye Verdiği Hızlı Cevp Rpid Medicl Response of Homonymous Heminopsi fter Occipitl Cortex Ischemi Özlem GÜRSES ŞAHİN 1, Bnu ÇAKIR

Detaylı

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır:

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır: 1 Üstel Fonksiyon: >o, 1 ve herhngi bir reel syı olmk üzere f: fonksiyon denir. R fonksiyonun üstel R, f()= 1 2, f()= ve f()= f()= gibi tbnı sbit syı (pozitif ve 1 den frklı) ve üssü 4 değişken oln bu

Detaylı

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi Byrm ve rk. Vn Tıp Dergisi: 11 (2):32-38, 2004 Askorik Asit ve Alf-Tokoferol ün Kron Tetrklorürle Oluşturulmuş Akut Krciğer Toksisitesi Modelinde Krciğeri Koruyucu Etkisi İrfn Byrm*, Hnefi Özek**, Serdr

Detaylı

c) Bire bir fonksiyon: eğer fonksiyonun görüntü kümesindeki her elemanının tanım kümesinde yalnız bir karşılığı varsa bu fonksiyonlara denir.

c) Bire bir fonksiyon: eğer fonksiyonun görüntü kümesindeki her elemanının tanım kümesinde yalnız bir karşılığı varsa bu fonksiyonlara denir. FONKSİYONLAR Boş kümeden frklı oln A ve B kümeleri verildiğinde, A kümesindeki her elemnı B kümesindeki ir elemn krşı getiren ğıntıy A dn B ye fonksiyon denir. y=f(x) ile gösterilir. Bir diğer ifdeyle

Detaylı