MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. Murat BAYRAM Mak.Y netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. Murat BAYRAM Mak.Y netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi"

Transkript

1 ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Murat BAYRAM Mak.Y.Yük.Müh. B.İ.B..B. BEP YönetmeliY netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi

2 ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU Kabul Tarihi : 18/4/2007 Kanun No /ç-d maddesine göre; Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği 16 ncı maddesine göre; Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik

3 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS Enerji Verimliliği Kanunu 7/ç-d maddeleri Avrupa Parlementosu ve Konseyi 2002/91/EC Sayılı Direktifi Binaların Enerji Performansı

4 DİREKTD REKTİFİNİN AB ÜYE ÜLKELERİNDEKİ UYUMLAŞTIRMA DURUMU Binaların n Enerji Performansı Direktifinin üye ülkeler için i in uyumlaştırma tarihi 4 Ocak 2006, ancak; Bu tarih itibariyle Uyumlaştırmay rmayı gerçekle ekleştiren ülke sayısı: 3 Kısmi Uyumlaştırmay rmayı gerçekle ekleştiren ülke sayısı: 7 Uyumlaştırma için i in 3 yılly llık k süre s isteyen ülke sayısı: 10 Düzenlemelerin tam anlamıyla uygulamaya geçmesi için i in süreye s ihtiyaç olduğu u gerçektir. ektir.

5 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EİEİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TSE BAŞKANLIĞI

6 TASLAĞI I HAZIRLIKLARI Enerji Verimliliği i Kanunu GEÇİCİ MADDE 1-1 (1) Bu Kanunda yürürly rlüğe e konulması öngörülen yönetmelikler, y bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl, 7 nci maddenin (ç)( ) ve (d) bentleri kapsamında Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı tarafından yürürly rlüğe e konulması öngörülen yönetmelikler ise iki yıl y l içinde i inde çıkarılır. r. BİB B Komisyonu Kuruluşu: u: 23 Şubat 2007 Komisyonun Çalışmalarına Başlamas laması: 01 Mart 2007 Paydaşlar ların n Komisyona Katılımlar mları: 07 Mart 2007 Komisyonun Sürekli S Çalışmaya Başlamas laması: 12 Kasım m 2007

7 TASLAĞI I HAZIRLIKLARI Avrupa Birliği üye ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya, İrlanda, İspanya ve İngiltere nin nin konuyla ilgili yasal mevzuatları incelenmiştir. Ülkemiz ihtiyaçlar ları ve EPBD direktifi doğrultusunda yönetmelik y taslağı çalışmaları devam etmektedir. Taslak yönetmelik y çerçevesinde evesinde binaların n belgelendirilmesine ilişkin hesaplama yöntemi y yönetmelik y eki halinde verilecek olup hesaplama yöntemi çalışmaları devam etmektedir.

8 TASLAĞI Taslak YönetmeliY netmeliğimizimiz 15 bölüm b m 32 madde olarak aşağıdaki bölüm b m başlıklar klarını içermektedir; 1-Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar mlar, Kısaltmalar

9 TASLAĞI 2-İlkeler, Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar Bina ruhsatı vermeye yetkili idareler, EKiB Düzenlemeye Yetkili Kuruluşlar, lar, Bağı ğımsız z Denetleme Kuruluşlar ları, Yatırımc mcı kuruluşlar, lar, Bina sahipleri, İşveren veya temsilcileri, Tasarım m ve uygulamada görevli mimar ve mühendislerm Uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, lar,

10 TASLAĞI 3-Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı ve Mimari Uygulamalar Pasif Mimari Önlemler -Doğal aydınlatma, -Doğal ısıtma ve/veya soğutma -Doğal havalandırma

11 TASLAĞI 4- Isı Bölgeleri, Isı Yalıtımı Esasları, Asgari Hava Sirkülâsyonu ve SızdS zdırmazlık -Dört derece gün g n bölgesib -Bina ısı yalıtımı, -Mekanik tesisat yalıtımı,

12 TASLAĞI 5- Isıtma ve Soğutma Sistemleri Projelendirme ve Uygulama Esasları

13 TASLAĞI 6- Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Projelendirme ve Uygulama Esasları

14 TASLAĞI 7-Sıhhi Sıcak S Su Hazırlama ve Dağı ğıtım m Sistemleri - Sıhhi sıcak s su sistemlerinde TS EN Ekonomi ve hijyen açıdan en uygun tasarımlar

15 TASLAĞI 8-Otomatik Kontrol

16 TASLAĞI 9-Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Sistemleri

17 TASLAĞI 10-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının n Kullanımı ve Kojenerasyon Sistemleri

18 TASLAĞI 11-Periyodik Testler, Bakım, Denetim ve Raporlama 12-Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler Yıllık k Enerji Tüketimi T (kwsaat( kwsaat/m 2.yıl) CO 2 Emisyon Salımı (kg eşd.co 2 / m².ym.yıl) 13-Yıll llık k Enerji İhtiyacı Isıtma Enerjisi Soğutma Enerjisi Aydınlatma Enerjisi Sıcak Su üretim Enerjisi}+

19 TASLAĞI 14-Enerji Kimlik Belgesi Düzenlemeye D Yetkili Kuruluşlar, lar, Bağı ğımsız z Denetleme Kuruluşlar ları 15-İstisnalar, YürürlY rlükten Kaldırma, YürürlY rlük, YürütmeY EKLER EK -1. ISI YALITIMI UYGULAMA DETAYLARI EK- 2. BEP İLE İLGİLİ AVRUPA STANDARDLARI LİSTESL STESİ EK- 3. ENERJİ KİMLİK K BELGESİ EK- 4. BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMY NTEMİ (HAZIRLANMAKTADIR)

20 TASLAĞI Taslak YönetmeliY netmeliğimiz imiz üzerinde paydaşlar larımız z ve ilgili sektör dernekleri, odalar, kamu kurum ve kuruluşlar ları ile bölüm b m bölüm b yapılmakta olan değerlendirme erlendirme toplantılar larının n ardından; Bakanlığı ığımız z web sitesi : bayindirlik.gov.tr den ilgili kurum ve kuruluşlar ların, sivil toplum örgütlerinin görüşlerine g sunulması, Ayrıca bu kurumlardan görüşleri g için i in resmi talepte de bulunulması planlanmaktadır.

21 MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SICAK SU GİDERLERG DERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN N YÖNETMELY NETMELİK K TASLAĞI Enerji Verimliliği i Kanunu 16ncı maddesi: Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmas lmasına ilişkin usûl l ve esaslar Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı tarafından yürürly rlüğe e konulacak yönetmelikle y düzenlenir. d zenlenir.

22 MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMLERS STEMLERİNDE ISINMA VE SICAK SU GİDERLERG DERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN N YÖNETMELY NETMELİK K TASLAĞI Taslak YönetmeliY netmeliğimiz imiz 7 bölüm b m 14 madde olarak aşağıa ğıdaki bölüm b başlıklar klarını içermektedir; 1-Amaç,, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Merkezi ısıtma sistemlerinde ve/veya sıcak s su sistemlerinde, kullanılacak lacak olan ısıtma ve/veya sıcak s su giderlerinin, bağı ğımsız bölüm m kullanıcılar larına paylaştırılmas lmasını sağlamakt lamaktır. 2-İlkeler, Görevler, G Yetkiler ve Sorumluluklar

23 MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMLERS STEMLERİNDE ISINMA VE SICAK SU GİDERLERG DERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN N YÖNETMELY NETMELİK K TASLAĞI 3-Uygulamalar ve Tüketimi T Ölçmek İçin Kullanılacak lacak Ekipmanlar Isı sayaçlar ları Isı pay ölçerler Ön ödemeli sistemler

24 MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMLERS STEMLERİNDE ISINMA VE SICAK SU GİDERLERG DERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN N YÖNETMELY NETMELİK K TASLAĞI 4-Tüketime Bağlı Gider Paylaşı şımı %70 Bağı ğımsız z Bölüm B m Kullanımı %30 Ortak mahal ve sistem kayıplar pları,, işletme i giderleri 5-Isıtma ve Sıcak S Su Tüketiminde T Gider Paylaşı şımı Hesaplaması Isı pay ölçerler için i in formülasyon lasyon, Isı sayaçlar ları için in formülasyon

25 MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMLERS STEMLERİNDE ISINMA VE SICAK SU GİDERLERG DERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN N YÖNETMELY NETMELİK K TASLAĞI 6-Ölçüm m ve Faturalandırma rma Hizmetleri Kuruluşlar larının Özellikleri 7- Özel Durumlar - Ölçüm m cihazlarının n arızalanmas zalanması durumunda faturalama - Faturalandırma rma döneminde d bağı ğımsız z bölüm b kullanıcılar larının n değişiminde iminde faturalama - Bina yönetim y planının n aykırı hükümlerinin değişimi imi

26 MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMLERS STEMLERİNDE ISINMA VE SICAK SU GİDERLERG DERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN N YÖNETMELY NETMELİK K TASLAĞI den Bakanlığı ığımız z web sitesi : www. den tarihinde ilgili kurum ve kuruluşlar ların, sivil toplum örgütlerinin görüşlerine g sunulmuştur. Ayrıca bu kurumlardan görüşleri g için i in de tarihinde resmi talepte bulunulmuştur.

27 MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMLERS STEMLERİNDE ISINMA VE SICAK SU GİDERLERG DERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN N YÖNETMELY NETMELİK K TASLAĞI Görüşlerin ve değerlendirmelerin erlendirmelerin Bakanlığı ığımıza gönderilmesi g için i in 30 günlük k bir süre s verilmiş olup bu süre s tarihinde sona ermiştir. Gelen görüşlerin g değerlendirilmesinden erlendirilmesinden sonra yönetmeliy netmeliğin in yayınlanmas nlanması aşamasına geçilecektir. Bu sürecinde s 2008 yılıy ilk çeyreğinde gerçekle ekleşmesi planlanmaktadır.

28 TEŞEKK EKKÜR R EDİYORUM YORUM.. İLETİŞİM M BİLGB LGİLERİ B.İ.B..B. BEP YönetmeliY netmeliği i Hazırlama Komisyonu B.İ.B..B. Yapı İşleri Genel MüdürlM rlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Kat 6 Oda No:610 TEL: / 617 FAX: yigm.gov.tr Murat BAYRAM Mak.Y.Yük.Müh. B.İ.B..B. BEP YönetmeliY netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. 14 Nisan 2008 PAZARTEİ Resmi Gazete ayı : 26847 (Mükerrer) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK MERKEZİ IITMA VE IHHİ ICAK U İTEMLERİNDE IINMA VE IHHİ ICAK U GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMAINA İLİŞKİN

Detaylı

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU SİSTELERİNDE ISINA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN AYLAŞTIRILASINA İLİŞKİN YÖNETELİK 14 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26847 (ükerrer) ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU

Detaylı

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Mine YEŞİLATA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU

ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bakanlığımızca hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile binaların

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR?

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/289 KARAR TARİHİ : 18/03/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : N.A. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA ŞİKAYETİN

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120918-20.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120918-20.htm Page 1 of 6 18 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28415 TEBLİĞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 2012/5) BİRİNCİ

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

TEBLİĞ. b) Bina: Konut, hizmet ve ticari amaçlı kullanıma yarayan yapı veya yapı topluluğunu,

TEBLİĞ. b) Bina: Konut, hizmet ve ticari amaçlı kullanıma yarayan yapı veya yapı topluluğunu, 25 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28364 TEBLİĞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ. Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ. Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ Bilindiği gibi, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ni hazırlık aşamasından yürürlüğe

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 1. GİRİŞ Enerji verimliliği; enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/2010-27539) (1)

Detaylı

KALE Danışmanlık- 232-445 48 42-4454843 0532-667 61 60 0555-973 06 89

KALE Danışmanlık- 232-445 48 42-4454843 0532-667 61 60 0555-973 06 89 25 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28364 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TEBLĐĞ ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ HĐZMETLERĐNĐ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKĐ BELGESĐ VERĐLMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ

Detaylı