T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu SUNUŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu SUNUŞ"

Transkript

1

2 SUNUŞ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun yayımlanarak yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık dört yıl geçmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, petrol piyasasında geçmişte yaşanan olumsuzlukların etkileri gün geçtikçe azalmakta, serbest rekabet ortamı gelişmekte ve iş hacmi her geçen gün büyümektedir. Petrol piyasasında yatırım yapmak isteyenlerin sayısının artışı ve mevcut yatırımların genişletilmesi girişimleri bu gelişimi teyit etmektedir. Kısa bir süre öncesine kadar serbest olmasına rağmen tüm rafineri yatırımlarının kamu kaynakları ile finanse etmek zorunda kalan ülkemizde, biri lisanslandırılmış olan dört rafineri başvurusunun bulunması bu gelişimin somut bir göstergesidir. Piyasada mevcut düzenlemelere uygun hareket etmek herkesin görevi, böyle bir ortamın sağlanmasını beklemek de her bireyin hakkıdır. Piyasanın sağlıklı ve düzenli işleyişi açısından düzenlemelere uyum, bir başarı kriterinden çok, olmazsa olmaz bir unsurdur. Çağdaş bir piyasa için başarı kriterlerinin güven, ekonomi, rekabet, şeffaflık, eşitlik ve istikrar olduğu artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu ilkelerin telaffuzunun oldukça kolay olmasına ve söylemde kimsenin karşı çıkamamasına karşın, bunlara ilişkin kazanımlara ulaşmanın pek de kolay olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu kazanımlara ulaşmada, piyasa kültürünün gelişimi yanında kurumsallaşmanın sağlanmasının da önemli olduğu bilinmektedir. Petrol piyasasında, 2007 yılında sağlanan gelişmelerin özetlendiği bu raporda, satış hacimlerinde gözlemlenen artışlar olumlu olarak nitelendirilmektedir. Fiyat düzeyindeki artışların, büyük ölçüde dünya petrol fiyatlarındaki hareketlilikten kaynaklandığı bilinmekle beraber, bazı göstergelerin iç piyasadaki rekabet ortamının daha da geliştirilmesi gereğine işaret ettiği değerlendirilmektedir. i

3 Başarılı bir piyasa yapısı oluşturulması için; ekonomik alanda kamu müdahalelerinin giderek azaltılması, piyasada mesleki bilginin ve doğru karar verebilme imkan ve kabiliyetinin artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, raporun şeffaf ve güvenilir bir bilgi sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmekte ve spekülatif hareketlerin önlenmesi, piyasalarda istikrar ve güvenin gelişmesi açısından önemli bir işlev üstlenmesi hedeflenmektedir. Petrol piyasasının genel hatlarıyla profilini çizen bu çalışma kamuoyuna sunulmakta olup; raporun işlevselliğinin artırılmasına yönelik olarak, veri toplama amaçlı formlar ile bilgilerin derlenmesinde kullanılacak formüllerin ve kamuoyuna sunumda kullanılacak açıklama formatlarının oluşturulmasında paydaşlarımızdan katılım ve katkı beklenmektedir. Raporun hazırlanmasında katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür eder, petrol piyasasında gelişime yönelik değişimin, artarak sürmesini dilerim. Saygılarımla Hasan KÖKTAŞ Başkan ii

4 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ DÜNYADA PETROL Dünya Petrol Talebi Dünya Petrol Arzı Dünya Petrol Rezervleri Dünya Petrol Fiyatları Dünya Rafinaj Kapasiteleri PİYASA HAREKETLERİ Üretim Faaliyetleri Rafinaj Faaliyetleri İşleme Faaliyetleri (Biodizel) Madeni Yağ Faaliyetleri Yan Ürün Üretimi Ticari Faaliyetler Dağıtım Faaliyetleri Hizmet Faaliyetleri Depolama Faaliyetleri İletim Faaliyetleri Taşıma Faaliyetleri Diğer Serbest Kullanım FİYAT HAREKETLERİ Ticari Faaliyetler Akaryakıt Toptan Fiyatları Akaryakıt Dağıtım Fiyatları Akaryakıt Bayi Fiyatları Avrupa Birliği nde Akaryakıt Fiyatları Hizmet Faaliyetleri Depolama Tarifeleri İletim Tarifeleri LİSANS HAREKETLERİ Üretim Faaliyetleri Rafinerici Lisansları İşleme Lisansları Madeni Yağ Lisansları Ticari Faaliyetler Dağıtıcı Lisansları İhrakiye Teslimi Lisansları Bayilik Lisansları Hizmet Faaliyetleri Depolama Lisansları İletim Lisansları Taşıma Lisansları. 56 iii

5 5.4 Diğer Serbest Kullanıcı Lisansları MÜSTAKİL DEPOLAMA KAPASİTELERİ Petrol Stokları PETROL KALİTE SİSTEMİ Duyurular Petrol Türleri Teknik Düzenlemeler Analiz Raporu Özellikler Rapor Formları Deney Yöntemleri Muayene Sevk Kağıdı PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASI VE AKREDİTE LABORATUAR KURULMASI ÇALIŞMALARI Ulusal Marker Uygulaması Akredite Laboratuvar Kurulması AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER Rafinaj Faaliyetleri Dağıtım Faaliyetleri Depolama Faaliyetleri Fiyat Hareketleri Akaryakıt Piyasası Ortalama Satış Büyüklüğü TÜRKİYE DE PETROL MEVZUATI KRONOLOJİSİ iv

6 1. GİRİŞ 20/12/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek, güvenli ve ekonomik olarak, rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi görevi ve yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna verilmiştir. Bu kapsamda Petrol Piyasası Kanunu nun 14 üncü maddesi ile piyasa işleyişine ilişkin bilgilerin derlenmesi amacıyla piyasada faaliyet gösteren kişilere bildirim yükümlülükleri getirilmiştir. Bilgilerin toplanması amacıyla lisans sahiplerine yükümlülük getiren Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği 09/12/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu rapor, Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği kapsamında 2005, 2006 ve 2007 yılları için Kuruma yapılan bildirimler dahilinde edinilmiş veriler ile bazı uluslararası kaynaklardan edinilen verilerin karşılaştırmalı analizini içermektedir. 2. DÜNYADA PETROL Türkiye rafinerilerinde işlenen ham petrolün yaklaşık % 92 lik kısmı ithal yolu ile temin edilmektedir. Ham petrolde Türkiye nin dışa bağımlılığı yüksek oranlarda olduğundan, petrole ilişkin dünyadaki gelişmelerin değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. İspatlanmış dünya petrol rezervlerinin bölgelere göre dağılımı, ham petrol üretim ve talep miktarları ile rafinaj kapasitelerinin bölgelere göre dağılımı ayrı başlıklar altında irdelenmiştir. 1

7 2.1 Dünya Petrol Talebi Dünya petrol talebinin 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo -1 Dünya Petrol Talebi (milyon varil/gün) Petrol Talebi Değişim (%) 2005 / / 2007 ABD 20,80 20,69 20,70-0,5 0,0 OECD Diğer 28,86 28,64 28,27-0,8-1,3 Toplam 49,66 49,33 48,96-0,7-0,8 Çin 6,72 7,27 7,68 8,2 5,6 OECD Dışı Eski SSCB 4,07 4,28 4,40 5,2 2,8 Diğer 23,20 23,89 24,55 3,0 2,8 Kaynak: ABD Resmi Enerji İstatistikleri Toplam 33,99 35,44 36,63 4,3 3,4 Dünya Toplam 83,65 84,77 85,59 1,3 1,0 Dünya petrol talebinin yaklaşık olarak %60 ı OECD ülkelerine aittir. Bir OECD ülkesi olan ABD nin dünya petrol talebindeki payı ise yaklaşık olarak %21 oranındadır. Tabloda yer alan talep değerleri incelendiğinde, 2006 yılında dünya petrol talebi 2005 yılına göre %1,3 oranında artmışken, Çin in petrol talebinin 2006 yılında 2005 yılına göre %8,2 arttığı, 2007 yılında ise 2006 yılına göre %5,6 oranında arttığı görülmektedir. Dolayısıyla, Çin in petrol talebindeki artış, dünya petrol talebindeki artışın çok üzerinde bir oranda gerçekleşmiştir yılları ile yılları arasındaki dünya petrol talebindeki artışın yaklaşık yarısı Çin den kaynaklanmıştır. Uzak doğudaki petrol talebi dünya petrol talebindeki dalgalanmalardan bağımsız bir şekilde, sürekli ve yüksek oranlarda artış eğilimindedir. 2

8 2.2 Dünya Petrol Arzı Dünya petrol arzının 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo -2 Dünya Petrol Arzı (milyon varil/gün) Petrol Arzı Değişim (%) 2005 / / 2007 ABD 8,32 8,33 8,48 0,1 1,8 OECD Diğer 13,56 13,26 12,92-2,2-2,6 Toplam 21,88 21,59 21,40-1,3-0,9 OPEC 35,56 35,30 34,92-0,8-1,0 OECD Dışı Eski SSCB 11,77 12,16 12,61 3,3 3,7 Diğer 15,42 15,56 15,71 0,9 1,0 Kaynak: ABD Resmi Enerji İstatistikleri Toplam 62,75 63,01 63,24 0,4 0,4 Dünya Toplam 84,63 84,60 84,64 0,4 2,4 Dünya petrol arzında, OPEC ülkelerinin payı hem 2006 yılında 2005 yılına göre, hem de 2007 yılında 2006 yılına göre yaklaşık olarak %1 azalmıştır. ABD dışındaki OECD ülkelerinin dünya petrol arzındaki payı ise 2006 yılında 2005 yılına göre %2,2, 2007 yılında 2006 yılına göre %2,6 oranında azalmıştır. Eski SSCB nin 2006 yılı için toplam arzdaki payı 2005 yılına göre %3,3, 2007 yılında ise 2006 yılına göre %3,7 oranında artmıştır. Dünya toplam petrol arzı ise 2005 yılında 84,63 milyon, 2006 yılında günde 84,60 milyon, 2007 yılında ortalama olarak günlük 84,64 milyon varil düzeyinde istikrarlı olarak gerçekleşmiştir. 3

9 2.3 Dünya Petrol Rezervleri Dünya petrol rezervlerinin 2005, 2006 ile 2007 yılları başındaki miktarlarının bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo -3 Dünya Petrol Rezervleri (yılbaşı itibarıyla - milyar varil) Petrol Rezervi Değişim (%) 2005 / / 2007 ABD 29,3* 29,9* 29,9* 2,0 0,0 OECD Diğer 52,8 52,0 49,9-1,5-4,0 Toplam 82,1* 81,9* 79,8* -0,2-2,6 OPEC 906,4* 914,5* 914,6* 0,9 0,0 OECD Dışı Eski SSCB 123,6* 127,7* 128,2* 3,3 0,4 Diğer 85,2 85,4 85,6 0,9 1,0 Toplam 1115,2 1127,6 1128,4 1,1 0,0 Dünya Toplam 1197,3* 1209,5* 1208,2* 1,0-0,1 *Kaynak: 2007 Dünya Enerji İstatistikleri ( 07/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls#'Oil Proved reserves'!a1) Tablodaki değerlerin incelenmesinden, petrol rezervlerinin ilgili yıllarda yaklaşık 906, 914 ve 914 milyar varil ile en fazla OPEC ülkelerinde olduğu görülmektedir. OPEC i, yaklaşık 123, 127 ve 128 milyar varil ile eski SSCB ülkeleri izlemektedir. Dünyanın en büyük petrol kullanıcısı olan ABD yaklaşık 29 milyar varillik rezerve sahip bulunmaktadır. Dünya toplam petrol rezervlerinin 2005, 2006 ile 2007 yılları başında 1.197, ve milyar varil civarında olduğu görülmektedir yılında % 1 oranında artış görülen dünya toplam rezervinin 2006 yılında % 0,1 oranında azaldığı görülmüştür. Dünya toplam petrol üretiminin günlük yaklaşık 84,60 milyon varil olduğu dikkate alındığında rezerv ömründe değişiklik olmadığı değerlendirilebilecektir. Üretimi tüketiminin çok üzerinde olan OPEC ve eski SSCB bölgelerinden tüketimin üretimin çok üzerinde olduğu OECD bölgelerine büyük miktarlarda petrol akışı olduğu anlaşılmaktadır. 4

10 2.4 Dünya Petrol Fiyatları Dünya ham petrol fiyatlarından bilinen ikisi ile ülkemize ithalat yapılanların ve dünya ortalamasının 1978, 1990, 2000, 2005, 2006 ile 2007 yılına ilişkin dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo - 4 Ham Petrol Fiyatları Ham Petrol Türü 1978* 1990* 2000* 2005* 2006* 2007* 2008* İngiltere Brent 38 API - 21,00 23,26 41,39 60,93 56,66 98,42 ABD 13,38 18,87 22,68 33,79 53,28 51,57 88,41 İthalat Yaptığımız Ülke Fiyatları İran Hafif 34 API 13,45 18,20 23,55 35,73 56,07 53,77 94,96 Irak Kerkük 36 API 13,17 19,45 21,75 34,62 54,91 52,51 92,23 Libya Es Sider 37 API 13,68 20,40 23,25 39,21 58,94 56,83 96,79 Suudi Arabistan Arab. Medium 31 API 13,32 17,55 22,85 30,60 52,86 51,53 90,27 Rusya Ural 32 API 13,20 20,25 23,36 36,14 56,07 52,36 93,98 Dünya 13,18 18,91 23,17 35,16 55,12 54,63 92,93 * Yılın ilk haftası itibariyle Kaynak: Genel olarak dünya ham petrol fiyatları, 1978 yılından 2007 yılı sonuna kadar olan dönemde sürekli artış göstermiştir yılında 12,18 ABD Doları/Varil olan dünya petrol fiyatları, 2008 yılı başında 92,93 ABD Doları/Varil fiyat düzeyine ulaşmıştır. Ham petrol fiyatları 2007 yılında %70 i aşan oranlarda artış göstermiştir. $ Ocak 97 Temmuz 97 Grafik Yılları Arasında Dünya Ham Petrol Fiyatları Kaynak: Ocak 98 Temmuz 98 Ocak 99 Temmuz 99 Ocak 00 Temmuz 00 Ocak 01 Temmuz 01 Ocak 02 Temmuz 02 Ocak 03 Temmuz 03 Ocak 04 Temmuz 04 Ocak 05 Temmuz 05 Ocak 06 Temmuz 06 Ocak 07 Temmuz 07 Ocak 08 5

11 2.5 Dünya Rafinaj Kapasiteleri Rafinaj kapasitelerinin bölgelere göre dağılımı 2005, 2006 ve 2007 yılları itibarı ile aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo - 5 Rafinaj Kapasiteleri (1000 varil/gün) Bölgeler Kuzey Amerika Orta ve Güney Amerika Avrupa Avrasya Orta Doğu Afrika Asya Toplam Kaynak: Dünyadaki toplam rafinaj kapasitesi 2006 yılında 2005 yılına göre, yaklaşık olarak 2 milyon varil/gün artmıştır yılında ise 2006 yılı ile hemen hemen aynı düzeyde kalmıştır. En yüksek rafinaj kapasitesi sırasıyla, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya da bulunmaktadır. Dünya ispatlanmış petrol rezervinin yarısından fazlasına sahip olan Orta Doğu, dünya rafinaj kapasitesinin yaklaşık olarak %8 ine sahiptir. Rafinaj kapasitelerinin büyük bir kısmının talebin yoğunlaştığı gelişmiş bölgelerde olmasından rafinaj işleminden kaynaklanan katma değerin getirisinin gelişmiş ülke yatırımcılarına kaldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte rafinaj kapasitesinin petrol üretim ve tüketim değerleri ile başa baş olması rafinajın günümüzde ve ileride tedarik zincirinde en önemli darboğazlardan biri olarak karşımıza çıktığı ve çıkacağı anlamına gelmektedir. Bunun da fiyatlara arttırıcı yönde etkisi vardır. Asya da rafinaj kapasitesindeki artış talepteki artış oranının yüksekliği ile doğrudan ilişkilidir. 6

12 3. PİYASA HAREKETLERİ Piyasa hareketleri, üretim faaliyetleri, ticari faaliyetler ve hizmet faaliyetleri başlıkları altında irdelenecektir. 3.1 Üretim Faaliyetleri Petrol piyasasında üretim faaliyetleri rafinaj faaliyetleri, işleme faaliyetleri, madeni yağ faaliyetleri ve yan ürün üretimi faaliyetlerinden oluşmaktadır Rafinaj Faaliyetleri Ülkemizde 2007 yılında rafinerilerde toplam 25,59 milyon ton ham petrol işlenmiş olup, bunun 23,53 milyon tonu ithal ham petrol, 2,06 milyon tonu ise yerli ham petroldür yılında işlenen toplam ham petrolün içinde ithal edilen ham petrole oranı yaklaşık olarak % 92 dir. Yıl içinde ithal edilen ham petrol miktarı ile işlenen ham petrol miktarı arasındaki fark, ithalatın yapıldığı dönem ile rafinaj dönemlerinin örtüşmemesinden kaynaklanmaktadır. Rafineri lisansı sahiplerinin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin ham petrol ithalatı değerleri ülkeler bazında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Tablo - 6 Rafinerilerin Ham Petrol İthalatı (1000 ton) Ülke Miktarı Payı (%) İran ,4 37,9 35,6 Rusya ,6 28,6 39,9 Libya ,4 17,3 2,6 S.Arabistan ,9 13,9 15,2 İtalya ,9 Suriye ,4-1,0 Irak ,2 2,3 3,7 Toplam

13 Grafik 2 PAY (%) RAFİNERİ İTHALATINDA ÜLKELERİN PAYLARI İran Rusya Libya S.Arabistan İtalya Suriye Irak ÜLKE Tabloda yer alan ithalat miktarlarının incelenmesinden ham petrol ithalatında en yüksek payın İran ve Rusya ya ait olduğu anlaşılmaktadır yılında İran, Rusya ve S. Arabistan ın toplam ithalat içindeki payı %91 civarındadır yılı içerisinde Libya dan yapılan ham petrol ithalatı yerini ticari nedenlerle Rusya kaynaklı ithalata bırakmıştır. Rafineri lisansı sahipleri ham petrol yanında bazı petrol ürünlerini de ithal etmektedir. Akaryakıt ithalatının akaryakıt türü bazında 2005, 2006 ve 2007 yılları bazında dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Tablo - 7 Rafinerilerin Akaryakıt İthalatı (1000 ton) Akaryakıt Türü Değişim (%) 2005 / / 2007 Motorin 140, , ,6 931,1 46,3 Fuel Oil , Rafinerilerin toplam akaryakıt ithalatı değerlerinin incelenmesinden, motorin ithalatının sürekli artarak 2007 yılında 1,9 milyon ton civarında gerçekleştiği ve 2007 yılında, 2005 ve 2006 yıllarından farklı olarak yaklaşık ton fuel oil ithal edildiği görülmektedir. Söz konusu ithalat, ham petrol ithalatının düşük kükürtlüden yüksek kükürtlüye yönelmesi sonucu kalorifer yakıtı ihtiyacını karşılamak üzere yapılmıştır. 8

14 Rafinerilerin petrol ürünleri ihracatının 2005, 2006 ve 2007 yıllarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Tablo - 8 Rafinerilerin Petrol Ürünleri İhracatı (1000 ton) Değişim (%) 2005 / / 2007 Benzin Motorin Fuel Oil Jet Yakıtı Diğer Toplam Rafinerilerin toplam petrol ürünleri ihracatı yıllar itibarı ile sürekli artış göstererek 2007 yılında yaklaşık olarak 6,4 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Grafik 3 RAFİNERİ İHRACATININ ÜRÜNLERE GÖRE DAĞILIMI PAY 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20,95 0,72 30,85 18,13 29,35 18,34 1,44 34,50 20,86 24, ,81 5,55 42,82 8,79 32,02 Diğer Jet Yakıtı Fuel Oil Motorin Benzin YIL 9

15 Grafik 4 TOPLAM RAFİNERİ İHRACATI VE ÜRÜN ÇEŞİTLERİ MİKTAR (BİN TON) Diğer Jet Yakıtı Fuel Oil Motorin Benzin YIL Yukarıdaki iki grafik bir arada değerlendirildiğinde rafinerici ihracatında fuel oil, jet yakıtı ve benzinin paylarında artış, motorinin payında ise belirgin düşüş olduğu görülmektedir. Rafinericilerin ihracatı içerisindeki akaryakıt paylarına ilişkin hareketlerin yurt içi talep hareketinin tersi yöndedir. Yurt içi piyasada talebi artan ürünlerin ihracatında azalma, talebi azalan ürünlerin ihracatında ise artma gerçekleşmiştir. Tablo - 9 Rafinerilerin Petrol Ürünleri Satışları (ton) Değişim (%) 2005 / / 2007 Nafta ,8-23,7 Benzin ,8 4,6 Gazyağı ,1-26,7 Motorin ,3 10,6 Fuel Oil ,7-18,6 Jet Yakıtı ,8 8,6 Bazyağ ,8 0,6 Wax ,5-16,1 Extract ,5 19,5 Asfalt ,3 5,1 Toplam ,4 1,3 10

16 Rafinericilerin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin petrol ürünleri satışlarının incelenmesinden, gazyağı, fuel oil ve wax satışlarının sürekli düşüş eğiliminde olduğu, motorin, jet yakıtı, extract ve asfalt satışlarının ise artış eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır İşleme Faaliyetleri (Biodizel) İşleme lisansı sahibi biodizel üretim tesislerinin toplam üretim kapasitelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 10 Biodizel Üretim Kapasiteleri (ton/yıl) Değişim (%) / / 2007 Kapasite Tablodan anlaşılacağı üzere, işleme lisansı sahibi biodizel üretim tesislerinin üretim kapasitesi 2007 yılında 2006 yılına göre yaklaşık olarak 6,5 kat artış göstermiştir. 05/01/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yakıtbiodizel in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği ile Otobiodizel in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği uyarınca piyasaya arz edilen yakıtbiodizel ile otobiodizelin sırasıyla TS EN ve TS EN standartlarına uygun olma zorunluluğu getirilmiştir yılında gerçekleşen artışın en önemli nedeni söz konusu düzenlemeye uyum çalışmalarının çoğunlukla 2007 yılından itibaren tamamlanabilmesidir Madeni Yağ Faaliyetleri Madeni yağ üretim lisansı sahibi tesislerin toplam üretim kapasitelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 11

17 Tablo 11 Madeni Yağ Üretim Kapasiteleri (ton/yıl) Değişim (%) / / 2007 Kapasite Tabloda yer alan değerlerin incelenmesinden, madeni yağ üretim tesislerinin üretim kapasitelerinin yıllar itibarı ile sürekli artış eğiliminde olduğu görülmektedir Yan Ürün Üretimi Sanayi tesislerinde; üretim faaliyetleri kapsamında değerlendirilen ve yan ürün olarak tanımlanan herhangi bir akaryakıt üretimi yapılmamıştır. 3.2 Ticari Faaliyetler Dağıtım Faaliyetleri 2007 yılında dağıtım lisansı sahiplerince toplam 18,1 milyon ton akaryakıt dağıtılmış olup, dağıtıcı şirketler bu akaryakıtın yaklaşık 6,3 milyon tonunu ithal yolu ile temin etmiştir. Dağıtıcı şirketlerin yıllar itibarı ile ithalat miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo - 12 Dağıtıcı İthalatları (ton) Akaryakıt Türü Değişim (%) 2005 / / 2007 Benzin Türleri ,4-6,1 Motorin Türleri ,9 39,8 Fuel Oil Türleri ,1-70,9 12

18 Grafik 5 DAĞITICI İTHALATINDAKİ ÜRÜN PAYLARI 100% 90% 80% 6,37 13,26 13,95 11,39 3,40 8,98 PAY 70% 60% 50% 40% 80,36 74,66 87,62 Fuel Oil Türleri Benzin Türleri Motorin Türleri 30% 20% 10% 0% YIL Grafik 6 YILLARA VE ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞITICI İTHALATLARI MİKTAR (TON) Motorin Türleri Benzin Türleri Fuel Oil Türleri ÜRÜN GRUPLARI Dağıtıcı şirketlerin akaryakıt ithalat miktarları incelendiğinde, benzin türleri ve fuel oil türleri ithalatının yıllar itibarı ile azaldığı, motorin türleri ithalatının ise 2007 yılında 2006 yılına göre %40 civarında arttığı gözlemlenmektedir. 13

19 Ülke ve akaryakıt türleri bazında dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılmış olan ithalat miktarları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: Tablo - 13 Dağıtıcı Şirketler 2005 Yılı Akaryakıt İthalatı Dağılımı (Ton) Ülkeler Motorin Benzin Fuel oil Toplam Payı (%) Azerbaycan ,9 Almanya ,1 Avusturya ,0 Bulgaristan ,6 Belçika ,2 Fransa ,4 Gürcistan ,0 İspanya ,1 İsrail ,5 İtalya ,1 Kıbrıs ,1 Mısır ,5 Romanya ,1 Rusya ,1 Ukrayna ,8 Yunanistan ,3 Malta ,9 Norveç ,3 S.Arabistan ,5 Türkmenistan ,4 Hindistan ,2 Toplam Payı (%) 74,7 11,4 13, yılına ilişkin olarak dağıtıcı şirketlerin ithalatları incelendiğinde, motorin ithalatının toplam ithalat içindeki payının %75 civarında olduğu görülmektedir. Benzin ve fuel oil türlerinin payı ise sırasıyla %11,4 ve %14 düzeyindedir. Ülke bazında ise Rusya dan yapılan akaryakıt ithalatının toplam ithalatın %53 ü düzeyinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Rusya yı sırasıyla %9,1, %8,5 ve %6,1 lik paylarla İtalya, İsrail ve Romanya izlemektedir. 14

20 Tablo - 14 Dağıtıcı Şirketler 2006 Yılı Akaryakıt İthalatı Dağılımı (Ton) Ülke Motorin K.Benzin Fuel Oil Jet Yakıtı Ülke Toplamı Payı (%) Azerbaycan ,6 Bulgaristan ,5 Fransa ,6 İsrail ,3 Gürcistan ,5 İtalya ,4 Malta ,2 Mısır ,6 Romanya ,3 Rusya ,9 S. Arabistan ,4 Ukrayna ,9 Yunanistan ,1 İspanya ,2 B.A.E ,1 Türkmenistan ,3 Bahreyn ,5 Beliz ,1 Hindistan ,8 Libya ,5 Irak ,0 İngiltere ,2 Kazakistan ,2 Umman ,0 Ürün Toplamı Payı (%) 77,6 12,8 6,2 3, yılında ise dağıtıcı şirketlerin motorin türleri ithalatının toplam ithalat içindeki payının %78 civarında olduğu görülmektedir. Benzin ve fuel oil türlerinin payı ise sırasıyla %12,8 ve %6,2 düzeyindedir. Dolayısıyla benzin türleri ithalatı 2005 yılına göre nispi bir artış göstermişken fuel oil türleri ithalatı 2005 yılına göre azalmıştır. 15

21 Ülke bazında ise Rusya dan yapılan akaryakıt ithalatının toplam ithalatın %57 si düzeyinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Rusya yı sırasıyla %12,3 ve %7,1 lik paylarla Romanya ve Yunanistan izlemektedir. Tablo - 15 Dağıtıcı Şirketler 2007 Yılı Akaryakıt İthalatı Dağılımı (Ton) Ülke Motorin K.Benzin Fuel Oil Jet Yakıtı Ülke Toplamı Payı (%) Azerbaycan ,7 Bulgaristan ,4 Fransa ,5 İsrail ,3 Gürcistan ,8 İtalya ,4 Malta ,5 Mısır ,1 Romanya ,1 Rusya 4,023, ,3 Ukrayna ,3 Yunanistan ,5 İspanya ,4 Birleşik Arap Emirlikleri ,5 Türkmenistan ,7 Libya ,4 İngiltere ,0 Umman ,1 Brezilya ,0 Kongo ,0 Hollanda ,6 Litvanya ,3 G. Kore ,1 Toplam Payı (%) 87,5 8,9 3,4 0,2 100,0 16

22 2007 yılında dağıtıcı şirketlerin motorin türleri ithalatının toplam ithalat içindeki payı yine artarak %87,5 civarında gerçekleşmiştir. Benzin ve fuel oil türlerinin payı ise sırasıyla %9 ve %3,4 düzeyindedir. Dolayısıyla benzin ve fuel oil türleri ithalatı 2006 yılına göre azalmıştır. Ülke bazında ise Rusya dan yapılan akaryakıt ithalatının toplam ithalatın %63,3 ü düzeyinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Rusya yı sırasıyla %9,1 lik payla Romanya izlemektedir. Yıllara göre toplam dağıtıcı akaryakıt ithalatında payı %1 in üzerinde olan ülkeler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: Grafik YILLARA VE ÜLKELERE GÖRE İTHALAT PAYLARI İTHALAT PAYI (%) Payı 2006 Payı 2007 Payı 0 Rusya Romanya Bulgaristan Yunanistan Ukrayna İsrail G. Kore Türkmenistan Hollanda Malta İtalya Azerbaycan İspanya Gürcistan Umman Mısır Diğerleri ÜLKE Dağıtıcı şirketlerin akaryakıt ithalatına ilişkin olarak 2005, 2006 ve 2007 yılları dönemine dair bir genel bir değerlendirme yapıldığında, ürün bazında motorin türleri ithalatının, ülke bazında ise Rusya dan yapılan ithalatın sürekli arttığı gözlemlenmektedir. Fuel oil türleri ithalatı ise sürekli azalma eğilimindedir. Bu durum rafinerilerin fuel oil türleri satışındaki düşüş ile birlikte değerlendirildiğinde, fuel oil türlerine talebin azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. 17

23 Dağıtıcı şirketlerin akaryakıt ithalatının ülkelere göre dağılımının 2005, 2006 ve 2007 yılları itibarı ile derlenmiş verileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Tablo - 16 Dağıtıcı Şirketlerin Ülke Bazında Akaryakıt İthalatı Dağılımı (ton) ÜLKE Dağılım (%) Almanya ,1 - - Avusturya ,0 - - Azerbaycan ,9 2,6 0,7 Bahreyn ,5 0,0 Belçika ,2 - - Belize ,1 0,0 B.A.E ,1 0,5 Brezilya ,0 Bulgaristan ,6 3,5 4,4 Fransa ,4 0,6 0,5 G. Kore ,1 Gürcistan ,0 0,5 0,8 Hindistan ,2 0,8 0,0 Hollanda ,6 Irak ,0 0,0 İngiltere ,2 1,0 İspanya ,1 0,2 0,4 İsrail ,5 3,3 3,3 İtalya ,1 4,4 1,4 Kazakistan ,2 0,0 Kıbrıs ,1 - - Kongo ,0 Libya ,5 0,4 Litvanya ,3 Malta ,9 0,2 1,5 Mısır ,5 1,6 0,1 Norveç ,3 - - Romanya ,1 12,3 9,1 Rusya ,1 56,9 63,3 S. Arabistan ,5 0,4 0,0 Ukrayna ,8 1,9 3,3 Türkmenistan ,4 0,3 1,7 Umman ,0 0,1 Yunanistan ,3 7,1 3,5 Toplam

24 Tablodaki değerlerin incelenmesinden, 2006 yılında, Romanya ve Yunanistan ın toplam ithalat içindeki payının 2005 yılına göre arttığı, İtalya ve İsrail in payının ise azaldığı anlaşılmaktadır yılında ise Romanya ve Yunanistan ın toplam ithalat içindeki payı 2006 yılına göre azalmıştır. Dağıtıcı şirketlerin Azerbaycan, İtalya ve S. Arabistan dan yaptıkları ithalat miktarının 2005, 2006 ve 2007 yıllarını kapsayan dönemde sürekli azalma eğiliminde olduğu, Bulgaristan ve Rusya dan yapılan ithalatın ise artış eğilimde olduğu görülmektedir. Söz konusu dönem boyunca sürekli ithalatın yapıldığı diğer ülkeler, Fransa, Gürcistan, İspanya, Malta, Mısır, Romanya, Ukrayna, Türkmenistan ve Yunanistan dır. Tablo - 17 Dağıtıcı Satışları (Ton) Akaryakıt Değişim (%) 2005 / / 2007 Benzin Türü ,11-5,64 Motorin Türü ,74 5,07 Fuel Oil Türü ,83-18,20 Toplam ,13 0, , 2006 ve 2007 yıllarını kapsayan dönemde dağıtıcı şirketlerin benzin ve fuel oil türleri satışları sürekli düşüş eğiliminde olmuştur. Fuel oil türlerinin satışlarındaki düşüş oranları, benzin türlerine göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Toplam beyaz ürün satışları içerisinde benzinin payı azalmış, motorinin payı ise önemli ölçüde artmıştır. Dolayısıyla, motorin türlerinin benzin türlerini ikame ettiği, tüketicilerin yüksek akaryakıt fiyatlarının olumsuz etkisini azaltmak amacıyla dizel motorlu araç kullanımına yöneldiği, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde büyümeler yaşandığı söylenebilir. Son 3 yılda motorin tüketimindeki artışın büyük kısmı düşük kükürtlü motorin tarafından karşılanmaktadır. Bunun en önemli nedeni yeni teknoloji ürünü araçlarda çoğunlukla tercih edilmesidir. Eski teknolojinin gözdesi benzin kullanımında toplamda azalma olmakla beraber hakimiyet Kurşunsuz Benzin 95 Oktan a geçmektedir. Ayrıca sıvılaştırılmış petrol gazlarının genel anlamda akaryakıtlara ikame etkisi önemli ölçülerdedir. Fuel oil piyasasının ana unsurları olan fuel oil 4 ve fuel oil 6 tüketimindeki azalma 2007 yılı fuel oil tüketimini son yılların en düşük düzeylerine çekmiştir. 19

25 3.3 Hizmet Faaliyetleri Petrol piyasasında hizmet faaliyetleri, depolama, boru hattı ile iletim ve taşıma faaliyetlerinden oluşmaktadır Depolama Faaliyetleri Kurumumuzca verilen depolama lisansları kapsamındaki depolama kapasitesi 2007 sonu itibarıyla, 2004 ve 2005 yılında verilen depolama lisansları için m 3, 2006 ve 2007 yıllarında verilen lisanslar için sırasıyla m 3 ve m 3 tür , 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin olarak verilen lisanslar kapsamındaki depolama kapasiteleri aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir sonu itibarı ile iptal edilmiş olan depolama lisanslarına ait bilgiler tablolarda yer almamaktadır. Tablo Yıllarında Verilen Depolama Lisansları ile Depolama Kapasiteleri Firma Adı İli Depo Verildiği Tarih Süre Kapasite (m³) Askar Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Limited Şirketi GAZİANTEP Gümrüklü Yıl Solventaş Teknik Depolama A.Ş. KOCAELİ Antrepo Yıl Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi KOCAELİ Antrepo Yıl ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. MERSİN Antrepo Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi ANTALYA Antrepo Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi TRABZON Antrepo Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi MERSİN Antrepo Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi KOCAELİ Antrepo Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi İZMİR Antrepo Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi İSTANBUL Antrepo Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi KIRIKKALE Gümrüklü Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi HATAY Antrepo Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi SAMSUN Antrepo Yıl Pet-Line Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi KOCAELİ Antrepo Yıl Pet-Line Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi KIRIKKALE Gümrüklü Yıl The Shell Company Of Turkey Limited Merkezi Londra Türkiye Şubesi KOCAELİ Antrepo Yıl Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi KOCAELİ Antrepo Yıl Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık A.Ş. İSTANBUL Antrepo Yıl Çekisan Depolama Hizmetleri Limited Şirketi İSTANBUL Antrepo Yıl Çekisan Depolama Hizmetleri Limited Şirketi ANTALYA Antrepo Yıl Delta Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi HATAY Antrepo Yıl Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Kocaeli KOCAELİ Antrepo Yıl Opet Petrolcülük Anonim Şirketi İzmir İZMİR Antrepo Yıl Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Mersin MERSİN Antrepo Yıl Total Oil Türkiye A.Ş. İzmir İZMİR Antrepo Yıl Total Oil Türkiye A.Ş. İSTANBUL Antrepo Yıl Total Oil Türkiye A.Ş. KOCAELİ Antrepo Yıl Total Oil Türkiye A.Ş. SAMSUN Antrepo Yıl

26 Ambarlı Depolama Hizmetleri Limited Şirketi İSTANBUL Antrepo Yıl Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. KOCAELİ Antrepo Yıl Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. KIRIKKALE Gümrüklü Yıl Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. MERSİN Antrepo Yıl Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. İZMİR Gümrüklü Yıl Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. BATMAN Gümrüklü Yıl Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. HATAY Antrepo Yıl Bölünmez Petrolcülük Anonim Şirketi ANTALYA Antrepo Yıl Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. MERSİN Antrepo Yıl Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. KOCAELİ Antrepo Yıl Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş. ARTVİN Antrepo Yıl Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi MERSİN Antrepo Yıl Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi MERSİN Antrepo Yıl Altıntel Melamin Sanayi A.Ş. KOCAELİ Antrepo Yıl İzgin Depolama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi KOCAELİ Antrepo Yıl Garzan Petrol Nakliyat Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi MARDİN Gümrüklü Yıl Denge Petrol Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi ANKARA Gümrüklü Yıl GS Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi İZMİR Gümrüklü Yıl Tun Oil Depoculuk Petrolcülük ve Taşımacılık Limited Şirketi KIRIKKALE Gümrüklü Yıl Turkish Petroleum Internatıonal Company Limited ŞIRNAK Antrepo Yıl Balpet Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. MERSİN Antrepo Yıl Eksim Dış Ticaret Anonim Şirketi HATAY Gümrüklü Yıl Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi KIRIKKALE Gümrüklü Yıl TOPLAM Tablo Yılında Verilen Depolama Lisansları ile Depolama Kapasiteleri Firma Adı İli Depo Verildiği Tarih Süre Kapasite (m³) Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi KIRIKKALE Gümrüklü Yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi ÇANAKKALE Antrepo Yıl The Shell Company Of Turkey Limited Merkezi Londra Türkiye Şubesi İSTANBUL Gümrüklü Yıl Bölünmez Petrolcülük Anonim Şirketi DENİZLİ Gümrüklü Yıl 460 Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi SAMSUN Antrepo Yıl Opet Petrolcülük Anonim Şirketi TEKİRDAĞ Antrepo Yıl Bölünmez Petrolcülük Anonim Şirketi BATMAN Gümrüklü Yıl Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi KOCAELİ Gümrüklü Yıl Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi İZMİR Gümrüklü Yıl Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Birleşik Petrol Anonim Şirketi KOCAELİ Antrepo Yıl HATAY Antrepo Yıl 3 Ay 10 Gün Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık BARTIN Gümrüklü Yıl Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi TOPLAM

27 Tablo Yılında Verilen Depolama Lisansları Kapsamındaki Depolama Kapasitesi Firma Adı İli Depo Verildiği Tarih Süre Kapasite (m³) Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi İZMİR Antrepo Yıl Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi İZMİR Gümrüklü Yıl Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ANTALYA Gümrüklü Yıl Damla Petrol Ticaret Turizm Limited Şirketi KIRIKKALE Gümrüklü Yıl Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi KIRIKKALE Gümrüklü Yıl Opet Petrolcülük Anonim Şirketi GİRESUN Gümrüklü Yıl Lukoil Eurasia Petrol Anonim Şirketi KOCAELİ Antrepo Yıl ATAŞ Anadolu Tasfiyesi Anonim Şirketi MERSİN Antrepo Yıl Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ADANA Antrepo Yıl Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi HATAY Gümrüklü Yıl Turkuaz Petrol Ürünleri Anonim Şirketi KOCAELİ Gümrüklü Yıl TOPLAM Depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin 2007 sonu itibarı ile toplam depolama kapasitesi yaklaşık olarak, 3,8 milyon m 3 tür. Grafik 8 YILLARA GÖRE TOPLAM LİSANSLI DEPOLAMA KAPASİTESİ * TOPLAM KAPASİTE (m³) YIL * 2007 sonu itibarıyla geçerli olan lisanslar için yıllara göre kümülatif veriler. 22

28 Grafik 9 İLLERE GÖRE DEPOLAMA KAPASİTESİ * DEPOLAMA KAPASİTESİ (m³) MERSİN KOCAELİ İZMİR İSTANBUL HATAY ANTALYA TEKİRDAĞ SAMSUN TRABZON ARTVİN ŞIRNAK ÇANAKKALE İL ADANA Grafik 10 STATÜLERİNE GÖRE DEPOLAMA KAPASİTELERİ VE PAYLARI * Gümrüklü m³ %13 Antrepo m³ %87 * 2007 yılı sonu itibarıyla 23

29 3.3.2 İletim Faaliyetleri İletim lisansları kapsamındaki boru hattı ile petrol taşıma kapasitesinin yıllar bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 21 İletim Kapasiteleri (m³/yıl) Değişim (%) Değişim (%) / / 2007 Kapasite İletim lisansları kapsamındaki boru hattı vasıtasıyla petrol taşıma kapasitesi 2007 yılında önceki yıla göre önemli oranda artış göstermiştir. Verilen iletim lisansları kapsamındaki iletim kapasiteleri yıllar itibarı ile aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 22 Verilen İletim Lisansları Kapsamındaki İletim Kapasiteleri (ton/yıl) İLETİCİ OPAY-İzmit POAŞ-İzmit POAŞ-İzmir POAŞ-Kırıkkale BOTAŞ Ceyhan/Kırıkkale HPBH BOTAŞ Batman/Dörtyol HPBH HABAŞ-İzmit AKPET-İzmit TOTAL- İzmir AKPET-Kırıkkale ATAŞ-Mersin TOPLAM

30 Kurumumuzca, 2005 yılında verilen iletim lisansları kapsamındaki toplam kapasite ton/yıl dır ve 2007 yıllarında ise sırasıyla ton/yıl ve ton/yıl iletim kapasitesi için lisans verilmiştir. Tesislerden BOTAŞ a ait olanlar ham petrol taşımacılığına ilişkin olup diğerleri akaryakıt taşımaya ilişkindir. Akaryakıt taşıyan iletim tesislerinin rafineriler civarında ve kısa mesafeli olduğu görülmektedir. Ülkemizde akaryakıt taşımacılığında boru hatlarının kullanılması çok düşük ölçekli olduğu görülmektedir Taşıma Faaliyetleri Taşıma faaliyetlerinden denizyolu ve demiryolu ile ilgili olanlarının taşıma kapasitelerinin yıllar bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 23 Taşıma Kapasiteleri Denizyolu (netton) Demiryolu (ton) Değişim (%) Denizyolu Değişim (%) Demiryolu / / / / Kapasite Tabloda görülen Denizyolu Taşıma Lisanslarındaki kapasite artışının düşük olması, denizyolu ile ham petrol ve akaryakıt taşıma faaliyetlerine katılan yeni gemi sayısının azlığından kaynaklanmaktadır. Sektörde lisans bazında yüksek seviyelerde olan hareketlilik, kapasite bazında aynı oranda gözlemlenmemektedir. Bunun başlıca nedeninin ise, gemi sahiplerinin veya kiracılarının çok sık değişmesidir. Bununla beraber, toplam denizyolu taşıma kapasitesinde bir önceki yıllara göre 2006 yılında %2 ve 2007 yılında %3 artış sağlanmış olması nedeniyle, söz konusu sektörde küçük ama sürekli bir büyüme olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki akaryakıt talebine olan artışın yıllara göre artmasının bu konuda büyük etkisinin olduğu değerlendirilmektedir. 25

31 3.4 Diğer Serbest Kullanım , 2006 ve 2007 yıllarında verilen serbest kullanıcı lisansları kapsamındaki toplam kullanım miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 24 Serbest Kullanım Miktarları (ton/yıl) Değişim (%) Değişim (%) / / 2007 Kullanım Miktarı Tabloda yer alan değerlerin incelenmesinden, serbest kullanıcı lisansları kapsamındaki kullanım miktarlarının yıllar itibarı ile azaldığı görülmektedir. Grafik 11 LİSANS BAŞINA ORTALAMA KULLANIM MİKTARI Kullanım Miktarı (ton) DÖNEMLER Lisans başına kullanım miktarında çarpıcı değişmeler yaşanmadığı halde toplam serbest kullanım miktarının düşmesi, düşmenin en önemli nedenlerinden birinin lisans sayısındaki azalma olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte serbest kullanıcı limitlerine yakın tüketim değerleri olup, limitin altına düştükleri için yeniden lisans alamayan kullanıcılar olduğu düşünüldüğünde ortalama kullanımın artması daha yüksek ihtimal olduğu ve fakat hareketin 2007 yılı için tersi yönde olduğu görülmektedir. Buradan da serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin fiyat temelli nedenlerle alternatif yakıtlara yöneldiği ya da lisanslarına esas ürün kullanımını azalttıkları değerlendirilmektedir. 26

32 4. FİYAT HAREKETLERİ Fiyat hareketleri ticari faaliyetler ve hizmet faaliyetleri başlıkları altında irdelenecektir. 4.1 Ticari Faaliyetler Ticari faaliyetler kapsamında, akaryakıt toptan fiyatları (rafineri çıkış fiyatı), akaryakıt dağıtım fiyatı (dağıtıcı şirket depo çıkış fiyatı), akaryakıt bayi fiyatları (pompa satış fiyatı) ve Avrupa Birliği fiyatları irdelenecektir Akaryakıt Toptan Fiyatları Aşağıda yer alan tablolarda Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Motorin 50, Fuel Oil 6 ve Motorin 7000 ürünleri için 2005, 2006, 2007 tarihlerine ait vergili ve vergisiz fiyatlar ve söz konusu fiyatların artış oranları yer almaktadır. Tablo 25 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Satış Fiyatı (YTL) Yıllık Değişim (%) 01/01/ /01/ /01/ /12/ Vergisiz 0,39 0,54 0,62 0,76 37,72 15,13 21,62 Vergili 2,08 2,25 2,35 2,64 8,46 4,31 12, tarihinden itibaren petrol piyasasında akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları altında oluşmaya başlamıştır. Tabloda yer alan değerlerin incelenmesinden, vergisiz Kurşunsuz Benzin 95 Oktan toptan fiyatlarının 2005 yılı sonunda fiyatların serbestçe oluşmaya başladığı 2005 yılı başına göre %40 a yakın oranda artış gösterdiği görülmektedir. Fiyatlar, 2006 yılı sonunda, 2006 yılı başına göre %15 oranında, 2007 sonunda ise 2007 yılı başına göre yaklaşık olarak %20 oranında artış göstermiştir. En yüksek artış oranları fiyatların serbestçe oluşmaya başladığı 2005 yılında gerçekleşmiştir. 27

33 Tablo 26 Motorin 50 Satış Fiyatı (YTL) Yıllık Değişim (%) 01/01/ /01/ /01/ /12/ Vergisiz 0,49 0,61 0,73 0,89 24,47 18,91 21,92 Vergili 1,68 1,82 1,96 2,22 8,49 7,53 13,44 Motorin 50 toptan fiyatlarındaki en yüksek artış Kurşunsuz Benzin 95 Oktan toptan fiyatlarında olduğu gibi 2005 yılında gerçekleşmiş, ancak takip eden yıllardaki fiyat artış oranları Kurşunsuz Benzin 95 Oktan toptan fiyatlarına göre daha düşük oranlarda değişim göstermiştir. Tablo 27 Fuel Oil 6 Satış Fiyatı (YTL) Yıllık Değişim (%) 01/01/ /01/ /01/ /12/ Vergisiz 0,22 0,34 0,39 0,54 56,55 15,08 39,29 Vergili 0,50 0,64 0,70 0,90 28,93 9,37 28,58 Fuel Oil 6 toptan fiyatları 2005 ve 2007 yıllarında yüksek oranlarda artış göstermiştir. Tablo 28 Motorin 7000 Satış Fiyatı (YTL) Yıllık Değişim (%) 01/01/ /01/ /01/ /12/ Vergisiz 0,47 0,63 0,70 0,84 33,73 11,81 19,23 Vergili 1,54 1,73 1,82 2,08 12,16 5,20 14,29 Tablolardaki verilere ilişkin olarak genel bir değerlendirme yapıldığında, fiyatların 2005 yılında belirgin ölçüde arttığı, 2006 yılında fiyat artış oranının azaldığı ve 2007 yılında fiyat artış oranının yeniden yükseldiği görülmektedir yılında Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Motorin 50, Motorin 7000 ve Fuel Oil 6 ürünlerinin, vergisiz ve vergili toptan fiyat değişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 28

34 Tablo Yılı Toptan Fiyat Değişimi VERGİLİ VERGİSİZ Tarih 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Motorin 50 Motorin 7000 Fuel Oil 6 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Motorin 50 Motorin 7000 Fuel Oil 6 YTL/L YTL/L YTL/L YTL/Kg YTL/L YTL/L YTL/L YTL/Kg 08/01/2007 2,32 1,92 1,78 0,68 0,60 0,70 0,68 0,37 15/01/2007 2,28 1,87 1,74 0,67 0,57 0,66 0,64 0,36 22/01/2007 2,23 1,84 1,71 0,66 0,52 0,63 0,61 0,35 29/01/2007 2,23 1,84 1,71 0,66 0,52 0,63 0,61 0,35 05/02/2007 2,25 1,84 1,73 0,67 0,54 0,63 0,63 0,36 12/02/2007 2,27 1,87 1,76 0,70 0,56 0,66 0,65 0,39 19/02/2007 2,27 1,87 1,76 0,70 0,56 0,66 0,65 0,39 26/02/2007 2,30 1,87 1,76 0,68 0,58 0,66 0,65 0,37 05/03/2007 2,43 1,91 1,79 0,71 0,69 0,69 0,68 0,39 12/03/2007 2,43 1,94 1,82 0,72 0,69 0,71 0,71 0,41 19/03/2007 2,43 1,94 1,82 0,72 0,69 0,71 0,71 0,41 26/03/2007 2,40 1,91 1,80 0,72 0,67 0,69 0,69 0,41 02/04/2007 2,46 1,97 1,84 0,76 0,72 0,74 0,72 0,44 16/04/2007 2,46 1,97 1,84 0,76 0,72 0,74 0,72 0,44 23/04/2007 2,51 1,97 1,86 0,76 0,76 0,74 0,74 0,44 30/04/2007 2,51 1,97 1,86 0,76 0,76 0,74 0,74 0,44 07/05/2007 2,56 1,97 1,86 0,79 0,81 0,74 0,74 0,46 14/05/2007 2,56 1,97 1,84 0,77 0,81 0,74 0,72 0,44 21/05/2007 2,56 1,97 1,84 0,77 0,81 0,74 0,72 0,44 28/05/2007 2,56 1,97 1,84 0,77 0,81 0,74 0,72 0,44 04/06/2007 2,56 1,97 1,84 0,77 0,81 0,74 0,72 0,44 11/06/2007 2,57 1,97 1,84 0,77 0,81 0,74 0,72 0,45 18/06/2007 2,57 1,97 1,84 0,80 0,81 0,74 0,72 0,47 25/06/2007 2,57 1,97 1,84 0,80 0,81 0,74 0,72 0,47 02/07/2007 2,57 1,97 1,84 0,80 0,81 0,74 0,72 0,47 09/07/2007 2,53 1,97 1,84 0,80 0,78 0,74 0,72 0,47 16/07/2007 2,53 2,01 1,86 0,80 0,78 0,78 0,74 0,47 23/07/2007 2,50 2,01 1,86 0,80 0,76 0,78 0,74 0,47 30/07/2007 2,45 1,97 1,86 0,83 0,71 0,74 0,74 0,50 06/08/2007 2,48 2,00 1,86 0,86 0,74 0,77 0,74 0,53 13/08/2007 2,45 1,97 1,84 0,83 0,71 0,74 0,72 0,50 20/08/2007 2,49 1,97 1,90 0,83 0,75 0,74 0,77 0,50 27/08/2007 2,46 2,03 1,90 0,81 0,72 0,79 0,77 0,48 03/09/2007 2,46 2,00 1,87 0,81 0,72 0,77 0,75 0,48 10/09/2007 2,50 2,00 1,87 0,83 0,76 0,77 0,75 0,50 17/09/2007 2,45 2,04 1,91 0,83 0,71 0,80 0,78 0,50 24/09/2007 2,45 2,04 1,91 0,83 0,71 0,80 0,78 0,50 01/10/2007 2,45 2,04 1,91 0,83 0,71 0,80 0,78 0,50 08/10/2007 2,41 2,01 1,87 0,83 0,68 0,78 0,75 0,50 15/10/2007 2,41 2,01 1,87 0,82 0,68 0,78 0,75 0,49 22/10/2007 2,47 2,03 1,87 0,88 0,73 0,79 0,75 0,54 29/10/2007 2,47 2,03 1,87 0,88 0,73 0,79 0,75 0,54 05/11/2007 2,65 2,16 2,07 0,94 0,77 0,84 0,83 0,58 12/11/2007 2,68 2,25 2,12 0,97 0,79 0,91 0,87 0,60 19/11/2007 2,68 2,25 2,12 0,97 0,79 0,91 0,87 0,60 26/11/2007 2,68 2,31 2,17 0,95 0,79 0,96 0,91 0,58 03/12/2007 2,68 2,31 2,17 0,95 0,79 0,96 0,91 0,58 10/12/2007 2,64 2,25 2,13 0,92 0,76 0,91 0,88 0,56 17/12/2007 2,64 2,18 2,08 0,92 0,76 0,85 0,84 0,56 29

35 Aynı zaman diliminde söz konusu fiyat değişimlerinin grafiğe aktarılmış hali ise Grafik 12 ve Grafik 13 te verilmektedir. Tablolardan vergisiz fiyat değişimindeki dalgalanmaların, vergili fiyatlara kıyasla daha fazla olduğu gözlenmektedir. Grafik - 12 Toptan Fiyat Değişimi (Vergili) 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan YTL/L Motorin 50 YTL/L Kırsal Motorin YTL/L Fuel Oil 6 YTL/kg 0, Grafik - 13 Toptan Fiyat Değişimi (Vergisiz) 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan YTL/L Motorin 50 YTL/L Kırsal Motorin YTL/L Fuel Oil 6 YTL/kg 0,

36 Grafikte yer alan vergisiz akaryakıt toptan fiyatlarının değişim eğilimlerinin incelenmesinden, tüm akaryakıt türlerinin fiyat değişimleri arasında belirgin bir ilişki gözlemlenirken, Fuel Oil 6 ile 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin 50 ile Kırsal Motorin arasında daha da yüksek bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir Akaryakıt Dağıtım Fiyatları Söz konusu ürünlerin dağıtıcı fiyatları seviyesindeki gerçekleşmelerinin yer aldığı tablolara bakıldığında fiyat hareketlerinin Kurşunsuz Benzin 95 Oktan haricinde, toptan fiyatlara benzer şekilde hareket ettiği görülmektedir. Aşağıdaki tablolarda yer alan dağıtıcı payı, vergisiz toptan fiyat (rafineri çıkış fiyatı) ile vergisiz dağıtıcı şirket depo satış fiyatı arasındaki farktır. Tablo 30 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Satış Fiyatı (YTL) Yıllık Değişim (%) 01/01/ /01/ /01/ /12/ Vergisiz 0,48 0,67 0,82 0,95 39,35 22,55 15,51 Vergili 2,18 2,40 2,58 2,87 10,27 7,44 11,24 Dağıtıcı Payı 0,09 0,13 0,20 0,19 46,67 53,96-3,83 Tabloda yer alan değerler incelendiğinde, vergisiz Kurşunsuz Benzin 95 Oktan dağıtım fiyatlarının 2005, 2006 ve 2007 yıllarında artış hızının gittikçe azaldığı, dağıtıcı payının ise 2005 ve 2006 yıllarında ciddi oranda artış gösterip, 2007 yılında hemen hemen aynı düzeyde kaldığı gözlemlenmektedir. Tablo 31 Motorin 50 Satış Fiyatı (YTL) Yıllık Değişim (%) 01/01/ /01/ /01/ /12/ Vergisiz 0,54 0,76 0,89 1,06 40,88 16,71 19,10 Vergili 1,73 2,00 2,14 2,43 15,06 7,24 13,55 Dağıtıcı Payı 0,05 0,15 0,16 0,17 209,34 7,60 6,25 31

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 ANKARA 2011 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2011 Nisan Ayı Rafineri Lisansı

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU i ÖNSÖZ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Kurumumuz, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara

Detaylı

PETROL PİYASASI 2010 YILI 1. ÇEYREK RAPORU

PETROL PİYASASI 2010 YILI 1. ÇEYREK RAPORU PETROL PİYASASI 2010 YILI 1. ÇEYREK RAPORU ANKARA 2010 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2010 Birinci Çeyrek Petrol İthalatı (Ton)... 3 Tablo 2 Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı... 4 Tablo 3 2010 Birinci

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT 1 ŞUBAT 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2013 Şubat Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 6 Tablo 2 Ocak 2013 Şubat 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 7 Tablo 3 Ocak 2013 Şubat 2013 Aylarına Ait

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2014 Ankara ÖZET Üretim Rafinerici lisansı sahiplerinin Nisan ayında toplam benzin ve motorin üretimi 777.414 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1.623.620 ton

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014 Ankara 2014 ÖZET Üretim Rafinerici lisansı sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi 674.291 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1.334.329 ton olarak

Detaylı

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU ANKARA 2010 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2010 İlk Dokuz Aylık Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2010 İlk Dokuz Aylık Rafineri Lisansı

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EKİM

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EKİM 1 EKİM 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Ekim Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Eylül 2013 Ekim 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Eylül 2013 Ekim 2013 Aylarına Ait

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ARALIK

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ARALIK 1 ARALIK 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Aralık Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Kasım 2013 Aralık 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Kasım 2013 Aralık 2013 Aylarına

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1 İÇİNDEKİLER ÖZET 3 Tablolar Listesi Tablo 1 : Mayıs 2014 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) 5 Tablo 2 : Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15 EYLÜL TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2012 Eylül Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Tablo 2 2012 Eylül Ayı Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Tablo 3 2012 Eylül

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 214 Ankara 214 İÇİNDEKİLER ÖZET 4 Tablolar Listesi Tablo 1 : Mart 214 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) 6 Tablo 2 : Şubat 214 ve Mart 214 Dönemlerinde Petrol İthalatının

Detaylı

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU ANKARA 2011 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 İlk Üç Aylık Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2011 İlk Üç Aylık Rafineri Lisansı

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15 TEMMUZ TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2012 Temmuz Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Tablo 2 2012 Temmuz Ayı Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Tablo 3 2012 Temmuz

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU TEMMUZ

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU TEMMUZ 1 TEMMUZ 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Temmuz Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Haziran 2013 Temmuz 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Haziran 2013 Temmuz 2013

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 1 EYLÜL 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Eylül Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Ağustos 2013 Eylül 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Ağustos 2013 Eylül 2013 Aylarına

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 1 MART 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2013 Mart Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 6 Tablo 2 Şubat 2013 Mart 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 7 Tablo 3 Şubat 2013 Mart 2013 Aylarına Ait

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 1 NİSAN 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Nisan Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Mart 2013 Nisan 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Mart 2013 Nisan 2013 Aylarına

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15 ARALIK TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2012 Aralık Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Tablo 2 2012 Aralık Ayı Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Tablo 3 2012 Aralık

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15

TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15 KASIM TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2012 Kasım Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Tablo 2 2012 Kasım Ayı Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Tablo 3 2012 Kasım

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2011

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2011 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2011 ANKARA 2011 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 Eylül Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı (Ton)... 1 Tablo 2-2011 Eylül Ayı Rafinerici

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2014 Ankara 2014 1 İÇİNDEKİLER ÖZET 4 Tablolar Listesi Ocak - Eylül 2014 Dönemi 6 Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton) 6 Eylül 2014 Dönemi 6 Petrol Piyasası Genel Görünümü

Detaylı

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. I Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Petrol Piyasası İzleme

Detaylı

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA, 211 ÖNSÖZ Bir

Detaylı

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER 21.04.2009 Panel-Ankara PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER Emekli Petrol İşleri Genel Müdürü ve O.D.T.Ü. Öğretim Görevlisi 2007 YILIPETROL

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU AĞUSTOS 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU AĞUSTOS 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU AĞUSTOS 2014 Ankara 2014 1 İÇİNDEKİLER ÖZET 4 Tablolar Listesi Tablo 1 : Ağustos 2014 Dönemi Petrol İthalat Miktarları 6 Tablo 2 : Ocak - Ağustos 2013 ve Ocak - Ağustos 2014

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU TEMMUZ 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU TEMMUZ 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU TEMMUZ 2014 Ankara 2014 1 İÇİNDEKİLER ÖZET 4 Tablolar Listesi Tablo 1 : Temmuz 2014 Dönemi Petrol İthalat Miktarları 6 Tablo 2 : Ocak - Temmuz 2013 ve Ocak - Temmuz 2014 Dönemlerinde

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre:

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %38,05 artarak 9.000.403 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç)

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU KASIM

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU KASIM 1 KASIM 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Kasım Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Ekim 2013 Kasım 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Ekim 2013 Kasım 2013 Aylarına

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre:

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %43,76 artarak 11.198.127 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

Basın Toplantısı 12 Eylül 2006

Basın Toplantısı 12 Eylül 2006 Basın Toplantısı 12 Eylül 2006 S2 Dünya Petrol Sektöründe Gelişmeler Şirkete Genel Bakış İlk 6 Aylık Operasyonel Faaliyetler İlk 6 Aylık Finansal Veriler Petrol Sektörünü Etkileyen Önemli Olaylar S3 Çin

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Temmuz Döneminde 2014 yılı Ocak-Temmuz Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,74 artarak 13.789.890 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

Petrol Piyasası Sektör Raporu / Ocak 2016. Bu rapor, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır.

Petrol Piyasası Sektör Raporu / Ocak 2016. Bu rapor, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır. Petrol Piyasası Sektör Raporu / Ocak 2016 Bu rapor, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır. I GENEL AÇIKLAMALAR 1) Bu Raporda yer alan ürün türleri, 17/12/2015 tarihli ve 5922 sayılı Kurul

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2016 Mayıs 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2015 Kasım 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 2006 Ocak- Eylül Dönemi Sektör Raporu Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsaç Plaza No:17/14 34742 Kozyatağı İstanbul Tel: 216 4452923/24 Faks: 216 4452925 info@petder.org.tr,

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2016 Ocak 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2015 Aralık 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ARALIK 2014 Ankara 1 ÖZET İthalat. 2014 yılı Ocak-Aralık Döneminde 2013 yılı Ocak- Aralık Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %5,8 azalarak 17.477.986 ton olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2016 Mart 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU HAZİRAN

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU HAZİRAN 1 HAZİRAN 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2013 Haziran Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 6 Tablo 2 Mayıs 2013 Haziran 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 7 Tablo 3 Mayıs 2013 Haziran 2013

Detaylı

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK ALTI AYLIK RAPORU

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK ALTI AYLIK RAPORU PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK ALTI AYLIK RAPORU ANKARA 2010 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2010 İlk Altı Aylık Petrol İthalatı (Ton)...3 Tablo 2 2010 İlk Altı Aylık Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı...4

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2016 Kasım 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Eylül 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 Ankara 2014 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mart 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Nisan 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mayıs 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Şubat 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Temmuz 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Haziran 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ağustos 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Eylül 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU HAZİRAN 2015 Haziran 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Aralık 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ocak 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ARALIK 2011

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ARALIK 2011 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ARALIK 2011 ANKARA 2012 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 Aralık Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı (Ton)...1 Tablo 2-2011 Aralık Ayı Rafinerici

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Ağustos 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 Ankara 2014 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2016 Temmuz 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Nisan 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 Ankara 2014 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

İHRACATIN GELİŞİMİ

İHRACATIN GELİŞİMİ İHRACATIN GELİŞİMİ 2001-2016 YILLAR İTİBARİYLE İHRACATIN GELİŞİMİ 180.0 DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 160.0 140.0 120.0 100.0 142.5 104.0 80.0 60.0 40.0 20.0 45.4 31.3 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014 Ankara 2014 1 İÇİNDEKİLER ÖZET 4 Tablolar Listesi Tablo 1 : Ocak 2014 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) 6 Tablo 2 : Aralık 2013 ve Ocak 2014 Dönemlerinde Petrol

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2015 Nisan 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 Ankara 2014 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU Nisan 2017 Bu rapor, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır. Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 Ankara 2014 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 Ankara 2014 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT 214 Ankara 214 1 İÇİNDEKİLER ÖZET 4 Tablolar Listesi Tablo 1 : Şubat 214 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) 6 Tablo 2 : Ocak 214 ve Şubat 214 Dönemlerinde Petrol

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2015 Ekim 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2013 yılında 151,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %3,3 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %20,6 artışla 5,04 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibarıyla 2010 yılında en fazla makine ihracatı gerçekleştiren ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017)

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) SEKTÖRÜN TANIMI HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2012 BAŞKANIN

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı