Isı Payölçer Sistemi. açık protokol ısı payölçerler ile ısı gider paylaşımında yeni dönem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isı Payölçer Sistemi. açık protokol ısı payölçerler ile ısı gider paylaşımında yeni dönem"

Transkript

1 Isı Payölçer Sistemi açık protokol ısı payölçerler ile ısı gider paylaşımında yeni dönem

2 Isı Gider Paylaşım Sistemi Termostatik vanalar her odanızın sıcaklığını istediğiniz dereceye ayarlamanızı sağlar. Enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılan konutlarda ısınma giderlerinin kullanım alanı metrekareleri yerine enerji tüketimine göre paylaştırılması sistemidir. Bu sistem, merkezi ısınma sisteminin avantajlarını koruyarak daire sakinlerine bağımsız olarak tasarruf yapma olanağı sağlar. Isı payölçerler ise radyatörünüzün harcadığı enerjiyi ölçerek gider paylaşım bildirimleri için gerekli tüketim bilgilerini kaydeder Isı Payölçer Sistemi ile, Isınma konforunuzu kaybetmeden tasarruf sağlarsınız. Yalnızca kullandığınız ısının bedelini ödersiniz. Her odanızın sıcaklığını ayrı ayrı ayarlayarak ihtiyacınız kadar ısı tüketirsiniz. Sıcaktan bunalmaz veya yetersiz ısınma sorunları yaşamazsınız. %30 lara varan yakıt tasarrufu sağlarsınız. Sistemin Kurulumu 1. Uzman teknik ekiplerimiz dairenizde inceleme yaparak radyatör tiplerini ve adetlerini belirler, 2. Yönetim ile kararlaştırılan bir günde binanızda keşif sırasında belirlenen tip termostatik vana ve ısı payölçer cihazları Hermes Yetkili Servisleri tarafından monte edilir, 3. Montajların tamamlanmasının ardından binanızda termostatik vanalar için mekanik tesisat testleri yapılır ve ısı payölçerlerden kontrol okumaları alınarak sistem devreye alınmış olur.

3 Sistemin Hukuki Altyapısı Isı gider Paylaşım Sistemleri, 2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında zorunlu hale gelmiştir. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Tarih: 2 Mayıs 2007 / Sayı: Kanun No MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. MADDE 7 (1) - c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. MADDE 16 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008 Madde 5 (5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215 e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır. (8) Aylık veya belirli dönemlerde hazırlanan ısıtma veya sıhhî sıcak su giderlerine ait bağımsız bölüm paylaşım bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri tarafından bina girişindeki ilan panosundan asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir. Madde 6 - (1) Isı tüketimini ölçmek için ilgili standardları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler kullanır. Bu ekipmanların, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olması gerekir. Madde 8 - (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70 i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30 u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi: Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir. açık protokol ısı payölçerler ile ısı gider paylaşımında yeni dönem

4 Isı Payölçer HERMES elektronik ısı payölçerler son teknoloji olan çift sıcaklık sensörlü olarak üretilmektedir. Çift sensörlü ısı payölçerler içlerinde bulunan iki adet sıcaklık sensörü ile hem radyatör sıcaklığını hem de oda sıcaklığını ölçerek iki sensör arasındaki sıcaklık farkına göre hassas bir şekilde tüketim kaydederler. Her payölçer, takıldığı radyatörün ısıl gücüne ve radyatörün özelliklerine göre tüketim hesaplar. Gelişmiş Radyo Frekans Teknolojisi Isı payölçerin içerisinde bulunan kısa mesafe radyo frekans modülü AÇIK PROTOKOL olarak da bilinen DIN EN standardında tanımlanan Kablosuz M-bus protokolünde veri iletişimi sağlar. Yolanan veriler OMS standardına uygun olarak AES128 şifrelemesi ile kodlanmıştır. Radyo modülünün veri yollama sıklığı, günleri ve hatta ayları isteğe göre programlanabilmektedir. Isı tüketiminin olmadığı yaz aylarında veya okuma yapılmayan gece saatlerinde radyo modülünün kendini kapatarak veri yollamaması sağlanabilir. YENİ NESİL AÇIK PROTOKOL HERMES ISI PAYÖLÇERLER İLE HİZMETTE ÖZGÜRLÜK VE KALİTE DÖNEMİ TEKNİK VERİLER Güç Kaynağı 3V DC Batarya Gösterge 7 karakterli LCD ekran Bir pil ile işletme süresi yıl İletişim arayüzleri - Optik - Radyo Frekansı (OMS Kablosuz m-bus, açık protokol) Radyo Frekans İletişim Standardı EN e göre T1 ve S1 Şifreleme AES 128 Mod 5 Sıcaklık Sensörü Sayısı 2 adet tmin 35 C tmax 95 C Hafıza Değerleri Anlık tüketim değeri, referans tüketim değeri ve 18 ay geçmişe yönelik aylık tüketimler

5 Isı tüketiminin elektronik olarak hassas ölçümünü sağlayan çift sıcaklık sensörüne sahiptir. Uzaktan okunabilmesi için entegre radyo frekans modülüne sahiptir. Dahili bataryası ile 10+2 yıllık pil ömrü vardır. 18 ay geçmişe yönelik aylık tüketimleri hafızasında sürekli olarak saklar. AES128 şifreleme ile yüksek güvenlikli veri transferi sağlar. Dış ısı kaynakları veya güneş ışınları yüzünden yanlış ölçümlemeyi önleyici teknolojiye sahiptir. Isınma döneminin dışındaki yaz aylarında cihaz kendini bekleme moduna alabilmektedir. Üzerinde bulunan optik arayüz ile gerekli parametrelerin payölçerin içerisine yazılabilmesine imkan verir. Geniş LCD ekranı sayesinde ölçülen de ğerlerin gözle de kontrol edilebilmesini sağlar. Açık Protokol Radyo Frekans sistemi ile bağımsız okuma sistemlerine rahatça entegre olur. Entegre manipülasyon uyarı sistemine sahiptir ve payölçere yapılan müdahaleleri algılayarak radyo frekans modülü aracılığıyla okuyucuya iletir. Almanya da üretilmiştir ve EN 834 belgesine sahiptir. HERMES ISI PAYÖLÇER DOĞRU ÖLÇÜM İÇİN SÜREKLİ KENDİNİ KONTROL EDER! Isı payölçerler sürekli olarak kendilerine self-check testler uygulayarak sürekli olarak sensörlerinin doğru çalıştığını veya herhangi bir müdaheleye maruz kalıp kalmadıklarını kontrol ederler. Herhangi bir müdahele veya hata durumunda bunu ekranda belirtirler ve radyo frekans modülü ile de okuyucu üniteye veri olarak iletirler. Sıcaklık sensörleri sürekli olarak kendini kontrol eder ve sensör ölçümlerinde hata tespit edilir ise cihaz hata moduna geçer, Isı payölçer yerinden söküldüğünde sabotaj uyarısı verir, Herhangi bir sebeple kısa devre oluşur veya elektomanyetik bir sebeple cihazın doğru ölçüm yapamaması gibi bir durum meydana gelirse sıfırlanma uyarısı verir, 10 yıldan sonra pilin gücü azalmaya başladığında batarya düşük uyarısı verir, Hafıza değerlerini sürekli olarak kontrol eder ve parametrik bir yanlışlık oluşur ise hata durumuna geçer. TÜM TÜKETİM VERİLERİNE SİZ DE ULAŞABİLİRSİNİZ! Hermes Isı payölçerin üzerinde bulunan düğme sayesinde ekranda, gider paylaşım bildirimlerine esas oluşturan birçok değeri siz de görebilirsiniz. Güncel tüketim değeri 18 ay geçmişe yönelik aylık tüketim değerleri Radyo modülünün açık olup olmadığı Isı payölçerin seri numarası Hata uyarıları açık protokol ısı payölçerler ile ısı gider paylaşımında yeni dönem

6 Isı Gider Paylaşımında YENİ DÖNEM Yeni nesil açık protokol HERMES ISI PAYÖLÇER cihazları sayesinde ısı gider paylaşım hizmetini sistem kurulumu yapan firmadan alma mecburiyetiniz ortadan kalkmaktadır. HERMES açık protokol ölçüm cihazları, yetkili servisler tarafından dairelerinize monte edildikten sonra hizmet konusunda özgürce seçim yapabilirsiniz. AÇIK PROTOKOL ISI ÖLÇÜM CİHAZLARI İLE ISI GİDER PAYLAŞIM HİZMETLERİNDE ÖZGÜRLÜK VE KALİTE DÖNEMİ BAŞLIYOR... Isı gider paylaşım sistemlerinde, sistem kurulumundan sonra ürünlerin kullanım süresi boyunca alacağınız teknik destek ve hizmet kalitesi de en az ürünün kalitesi kadar önemlidir. Bize mecbur olduğunuz için değil, hizmet kalitemizden memnun olduğunuz için bizlerden hizmet almanızı istiyoruz. HERMES HİZMET PAKETİ Isı gider paylaşım bildirimlerinin hazırlanması sürecindeki tüm sorumluluk HERMES e aittir. Isı payölçerleriniz HERMES yetkili servisleri tarafından okunur. Yetkili servislerimiz okuma sırasında ısı payölçer cihazlarından alınan hataları tespit eder ve gerek duyulur ise dairelerdeki cihazlar kontrol edilir. Okunan tüketim değerleri HERMES veribankasında güvenle 10 yıl saklanır. Isı gider paylaşım bildirimleri yönetmeliğe uygun olarak HERMES uzman operatörleri tarafından hazırlanır. Hazırlanan ısı gider paylaşım bildirimleri veribankasında 10 yıl süre ile saklanır. HERMES DESTEK PAKETİ Isı gider paylaşımlarının hazırlanması Yönetim in sorumluluğundadır. Isı payölçerlerinizi okumak için gerekli sistem site yönetimine sağlanır. Site yönetimi okuma sonuçlarını kontrol eder ve ihtiyaç duyulur ise Hermes Teknik Servisinden kontrol için randevu talep eder. Okunan tüketim değerleri HERMES veribankasında güvenle 10 yıl saklanır. Isı gider paylaşım bildirimleri site yönetimince HERMES in yönetime sağlayacağı yazılım ile hazırlanır. Hazırlanan ısı gider paylaşım bildirimleri veribankasında 10 yıl süre ile saklanır. İster bizden hizmet alın, ister ısı payölçerlerin okunması işlemlerini sizlere sunduğumuz anahtar çözüm sistem üzerinden yürütün, Hermes Teknik Servisleri her durumda hizmetlerinizin devamlılığını sağlamak amacıyla sizlerin yanındadır.

7 Hermes Enerji Hizmetleri ile okuma ve gider paylaşım bildirim hizmetleri alınması konusunda yapacağınız sözleşme yıllık olarak düzenlenir ve hizmetlerimizden memnun kalmadığınız takdirde sözleşmeyi sonlandırabilir ve okuma ekipmanlarını satın alarak hizmete kendi bünyenizde devam edebilirsiniz. Alternatif 1: Binanızdaki ısı ölçüm cihazları sabit toplayıcı GPRS ünitesi ile insansız olarak okunur. Bina yönetimi ile hizmet sözleşmesi imzalanır. Okunan tüketim değerleri HERMES veribankasında güvenle 10 yıl saklanır. Isı gider paylaşım bildirimleri yönetmeliğe uygun olarak HERMES uzman operatörleri tarafından hazırlanır ve daire sakinleri tarafından web üzerinden takip edilebilir. Alternatif 2: Binanızdaki ısı ölçüm cihazları Hermes yetkili servislerince binanızın önünden dairelere girilmeden okunur. açık protokol ısı payölçerler ile ısı gider paylaşımında yeni dönem

8 Odalarınızı kısa ve hızlı şekilde havalandırın. Oda içinde hava cereyanı oluşmasını sağlayın. Pencereyi tam, fakat kısa süre açın. Böylece mobilya ve duvarlardaki ısı kaybolmaz ve odaya giren yeni temiz havayı ısıtabilir. Odalarınızı havalandırırken termostatik vanalarınızı kapatmayı unutmayın! Oda sıcaklığınızı ihtiyacınıza göre ayarlayın. Oda sıcaklığını geceleri, evde olmadığınızda veya kullanılmayan odalarda düşürün. Bunu yaparken odanızın tamamen soğumamasına da dikkat edin, soğuk odaları ısıtmak daha zordur! Radyatörlerinizin önünü açık tutun. Peteğin üzerini kapatarak ısı çıkışını engellemeyiniz. Kalın perdeler ve mobilyalar ısınma verimini düşürür. Ayrıca, radyatörünüzü çamaşır kurutucusu olarak da kullanmayınız. Dikkatli kullanım tasarruf demektir. Sıcak su başta olmak üzere daha az su tüketiminin kesenize faydası vardır. Pahalı bir su tüketimi şöyle azaltılabilir: Sudan tasarruf sağlayan armatürler, rezervuarlar ve beyaz eşyaların (buzdolabı, çamaşır makinesi vs.) kullanılması, musluk ve çeşmelerin iyice kapatılması. Pencerelerinizi olabildiğince sıkı kapatın. Pencere kenarlarını izole ediniz. İzolasyon sonrasında pencere kenarına yanan bir mum tuttuğunuzda mum ışığı titrememelidir. Geceleri panjurları aşağıya indiriniz ve perdeleri kapatınız. Odalarınızın kapılarını kapalı tutun. Isıtılmış odalardan ısıtılmayan odalara sıcak ve nemli havanın gitmesini önleyiniz. Kapıları kapalı tutunuz. Rutubet oranı önemlidir. Rutubetli hava daha sıcak olarak hissedilir ve zararlı toz zerreciklerinin havaya saçılmasını azaltır. Bitkiler ve hava nemlendiriciler oda içindeki rahatlık hissi ve konforunu yükseltir. Şunu da unutmayın: Banyo ve mutfakta oluşan buharı hızlı bir şekilde evin dışına atmanız gerekir. Termostatik vananızı ihtiyacınıza göre ayarlayın. Doğru sıcaklığa ayarlanmış termostatik vanalar otomatik olarak istenilen sıcaklığı verirler. Termostatik vananın ayarını ihtiyaca göre, örneğin geceleri, odayı kullanmadığınızda, havalandırırken veya oda sıcaklığını fazla sıcak hissettiğinizde düşürünüz. Hermes Sayaç Teknolojileri ve Enerji Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No: 266 Tepe Prime C Blok / Çankaya / Ankara T : F :

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Mine YEŞİLATA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. 14 Nisan 2008 PAZARTEİ Resmi Gazete ayı : 26847 (Mükerrer) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK MERKEZİ IITMA VE IHHİ ICAK U İTEMLERİNDE IINMA VE IHHİ ICAK U GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMAINA İLİŞKİN

Detaylı

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU SİSTELERİNDE ISINA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN AYLAŞTIRILASINA İLİŞKİN YÖNETELİK 14 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26847 (ükerrer) ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU

Detaylı

Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığı

Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığı UYGULAMA SORUNLARI / CEVAPLAR Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığı 1 Binamız katı yakıtla ısınıyor. Ayrıca toplam inşaat alanımız 2.000 metrekarenin üzerinde. Bizler de ısı ölçüm ekipmanları

Detaylı

Wireless M-Bus Isı Pay Ölçer + Sıcak Su Sayacı

Wireless M-Bus Isı Pay Ölçer + Sıcak Su Sayacı Kasım 2013 Wireless M-Bus Isı Pay Ölçer + Sıcak Su Sayacı Binanıza gelen doğalgaz ve su faturalarını, değildir. Isı Pay Ölçer : Radyatör sıcaklığı ile ortam sıcaklığının arasındaki farkı ölçerek, o mahalin

Detaylı

KALORİMETRE ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. product catalog M-BUS & RF SİSTEMLERİ

KALORİMETRE ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. product catalog M-BUS & RF SİSTEMLERİ KALORİMETRE ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 2013 product catalog ULTRASONİK KALORİMETRE MEKANİK KALORİMETRE M-BUS & RF SİSTEMLERİ www.lifosokuma.com ŞİRKET PROFİLİ Envotek Enerji Ltd. Firması 2007 yılında

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/289 KARAR TARİHİ : 18/03/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : N.A. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA ŞİKAYETİN

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

Techem Holding Genel Merkezi

Techem Holding Genel Merkezi Techem Holding Genel Merkezi 2 Techem Enerji Hizmetleri Enerji hizmetlerinde küresel çözüm ortağınız 1952 yılında Almanya da kurulan Techem, bugün dünya genelinde 25 i aşkın ülkede, sektör lideri olarak

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

%30. Daire İstasyonu sistem konsepti projenizle en önde olun. www.tr.evoflat.danfoss.com. TASARIM REHBERİ A DAN Z YE Danfoss EvoFlat sistemi

%30. Daire İstasyonu sistem konsepti projenizle en önde olun. www.tr.evoflat.danfoss.com. TASARIM REHBERİ A DAN Z YE Danfoss EvoFlat sistemi TASARIM REHBERİ A DAN Z YE Danfoss EvoFlat sistemi Daire İstasyonu sistem konsepti projenizle en önde olun %30 Merkezi ısıtma konusunda bilinç arttırıldığında enerji tüketimi %30 düşürülebilmektedir. www.tr.evoflat.danfoss.com

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bakanlığımızca hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile binaların

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28720 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU

ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

İşletici için. Kullanım kılavuzu. ecocompact. Yoğuşmalı kazan teknikli yer tipi yoğuşmalı kombi

İşletici için. Kullanım kılavuzu. ecocompact. Yoğuşmalı kazan teknikli yer tipi yoğuşmalı kombi İşletici için Kullanım kılavuzu ecocompact Yoğuşmalı kazan teknikli yer tipi yoğuşmalı kombi TR İçindekiler Cihaz özellikleri Tavsiye edilen aksesuar İçindekiler Cihaz özellikleri... 2 Tavsiye edilen aksesuar...

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

17 6 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15437&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=enerji KAYNAKLARI

17 6 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15437&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=enerji KAYNAKLARI ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: ENERJİ KAYNAKLARI

Detaylı

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı