Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri"

Transkript

1 Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Hosgeldiniz! Vorlage 1 09/2007 Viessmann Werke

2 Tesisat örnekleri Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Program içeriği : Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Merkezi sistemlerin özellikleri Isı merkezleri, bodrum ve çatı kazan daireleri Isı istasyonları ve kalorimetreler Döküm ve çelik kazanlar, iki ve üç geçişli Kazanlar, atmosferik ve üflemeli brülörlü kazanlar Kazanlarda işletme şartları Şönt pompa, Therm control, çok tabakalı konvektif ısıtma yüzeyi Tesisat suyunun niteliği nasıl olmalıdır? Yoğuşma tekniği ve nötralizasyon Yoğuşmalı kazanlar ve ekonomizörler, Inox-crossal paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-ışınım brülörü Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler Kazanlarda verim Yakıt tüketimi, amortizasyon ve emisyonlar Kazan kontrol panelleri Vorlage 2 09/2007 Viessmann Werke

3 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi : Yürürlüğe girme tarihi : Vorlage 3 09/2007 Viessmann Werke

4 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalar. Ticari amaçlı binalar: İş merkezleri, ofis ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ve eğlence ve alışveriş merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ile otel, motel, pansiyon ve benzer amaçlara tahsis edilmiş binalar. Hizmet amaçlı binalar: Kamu binaları, okullar, ibadethaneler, hastaneler, sağlık merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar, sığınma veya yaşlı veya çocukların bakımı için tahsis edilmiş sosyal hizmet binalar ve benzeri amaçlar için tahsis edilmiş binaları sinema ve tiyatro, toplantı salonları, sergiler, müzeler, kütüphaneler, kültürel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar. Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır. Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez. Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez. Vorlage 4 09/2007 Viessmann Werke

5 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Kapsam dışı Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürüten binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m 2 nin altında olan binalar, Seralar, atölyeler, ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Vorlage 5 09/2007 Viessmann Werke

6 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Isıtma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları 5. Bölüm, Madde 13 ve 14 Yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının m 2 den büyük olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır. Merkezi ısıtma ve/veya kullanım alanı 250 m 2 nin üstünde olup bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılır. Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binalarda, sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç ve/veya dış hava sıcaklığına bağlı kontrol ekipmanlarının kullanılması zorunludur. Binaların ısıtma tesisatında kullanılan pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken devirli seçilir. Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; katı yakıtlı kazanlarda %75 den, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca 5/6/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen 2 yıldız (**) verim sınıfından daha düşük olamaz. Merkezi ısıtma sistemlerinde, kazana geri dönüş su sıcaklığı ile dış hava sıcaklık Vorlage 6 09/2007 Viessmann Werke

7 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Isıtma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları 5. Bölüm, Madde 13 ve 14 Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak sıvı veya gaz yakıtlı cebri üflemeli brülörlü kazanlarda; a) 50 kw 500 kw arasında ısıtma kazanı kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü brülörler, b) 500 kw ve üzerinde ısıtma kazanı kapasitesine sahip sistemlerde oransal kontrollü brülörler, c) 1500 kw üzerinde üstünde yakma yönetim sistemleri ve baca gazı oksijen kontrol sistemi kullanılır. 500 kw ve üstü ısıtma kazanlarında, zaman içerisinde kazan ve tesisat içerisinde oluşan ve kazan verimliliğini düşüren kireçlenmeyi önlemek amacıyla su yumuşatma/şartlandırma sistemlerinin kurulması gerekir. Isıtma kapasitesinin 100 kw ve üzerinde olması halinde, ilk yatırım ve işletme maliyetleri ile birlikte enerji ekonomisi analizleri sonucunda daha ekonomik olduğu raporlanan, mekanik ve elektronik olarak birbirleri ile haberleşmeli çalışan, ihtiyaca göre kaskad kazan sistemleri kullanılabilir. Kazanlarda, biri işletme döneminin başlangıcında, diğeri ortasında olmak üzere yılda en az iki kez baca gazı analizi, bir kez de sistem bakımı yaptırılır, sistem performansının kontrolü yapılarak raporlanır. Vorlage 7 09/2007 Viessmann Werke

8 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Isıtma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları 5. Bölüm, Madde 13 ve 14 Kazanların yakıt cinsine göre dönüşümleri verimlerinde düşüşe sebep olacak ise bu dönüşümler yapılamaz. Yapılacak kazan dönüşümlerinde, kazan verimleri, dönüşüm öncesinde ve sonrasında raporlanmalıdır. Bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisi, ısıtma sistemlerinin, ilgili yönetmelik ve/veya standartlarda belirtilen periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulmasını ve ilgili mercilere raporlanmasını sağlar. Isıtma sisteminde kullanılan katı yakıtlı kazanlardan 15 yılını, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlardan 20 yılını dolduran kazanların değişimleri şarttır. Mevcut merkezi ısıtma sistemli binaların bağımsız bölümlerinde sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılması durumunda, ısıtma tesisatı pompa grupları zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken devirli seçilir. Vorlage 8 09/2007 Viessmann Werke

9 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Sıhhi sıcak su hazırlama ve dağıtım sistemleri 7. Bölüm, Madde 19 Kullanım alanı 1000 m 2 nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şarttır. Merkezi kullanım sıhhi sıcak su hazırlama amaçlı planlanan sistemlerde, sıhhi sıcak suyun sıcaklığı 60 C yi geçmeyecek şekilde tasarım yapılır. Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerindeki pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken devirli seçilir. Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerinde merkezi plakalı eşanjör kullanılması durumunda, depolama sistemi olarak akümülasyon tankı kullanılması gerekir. Sıhhi sıcak suyun ısı kapasitesi minimum kazan modülasyon çalışma alt sınırının dışında kalması halinde yaz kullanımına yönelik ayrı bir sıcak su kazanı tesis edilir. Vorlage 9 09/2007 Viessmann Werke

10 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Otomatik Kontrol 8. Bölüm, Madde 20 Merkezi ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılır. Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, birbirinden ayrı mekanların farklı iç sıcaklıklara ayarlanabilmesine imkan sağlayacak merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur. Konut olarak kullanılan binalarda, kazanlar en az gidiş suyu kontrolü ve dış hava kompanzasyonu yapacak otomatik kontrol sistemleri ile donatılır. Binalarda, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri varsa, ayarladıkları set değerini kontrol edecek otomatik kontrol sistemi ile donatılır. Ticari binalarda bu cihazların, set değerlerini ayarlamanın yanında zamana göre de kontrol edebilmesi gerekir m 2 'nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulması zorunludur. Sıhhi sıcak su tesislerinde kullanılacak olan sirkülasyon pompaları, otomatik çalışmayı sağlayacak ekipmanlarla donatılır. Yeni yapılacak binalarda elektrik tesisatı, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin, bu sistemlerin tükettikleri enerjiler ayrı ayrı ölçülebilecek şekilde enerji analizörleri ve/veya pay ölçerler ile donatılarak ve basit bir yazılımla raporlanabilecek şekilde enerji izleme sistemi ve benzeri sistemler tesis edilmesi gerekir. Yakıtın da ayrıca ölçülerek bu sisteme bilgi vermesi sağlanmalıdır. Vorlage 10 09/2007 Viessmann Werke

11 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Kojenerasyon Sistemleri 10. Bölüm, Madde 22 ve 23 Yeni yapılacak olan ve m 2 nin üzerinde kullanım alanına sahip binalardaki ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyo kütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri tasarımcılar tarafından rapor halinde ilgili idarelere sunulur. İlgili idare yapı kullanma izni verilmesi safhasında bu raporda sunulan sistem çözümlerinin uygulamasını dikkate alır. Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için birinci fıkrada belirtilen raporda tespit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı m 2 ye kadar olan binalarda 10 yıl, inşaat alanı m 2 ve daha büyük binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda bu sistemlerin yapılması zorunludur. Vorlage 11 09/2007 Viessmann Werke

12 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Kojenerasyon Sistemleri 10. Bölüm, Madde 22 ve 23 Yeni yapılacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri için birinci fıkrada belirtilen raporda tespit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı m 2 ve üstündeki binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda, bu sistemlerin yapılması zorunludur. Yeni yapılacak olan ve kullanım alanı m 2 nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunludur. Toplam inşaat alanı en az m 2 nin tasarımında kojenerasyon sistemlerinin uygulama imkanları analiz edilir. İnşaat maliyetinin %10 nu geçmeyen uygulamalar yapılır. Vorlage 12 09/2007 Viessmann Werke

13 Vorlage 13 09/2007 Viessmann Werke Merkezi sistem ve ısı merkezleri

14 Merkezi sistemlerin özellikleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, aynı amaçlarla ısı üretimi ve dağıtımı bağımsız bölümlerin dışında merkezi olarak yapılmakta, ısı tüketimi ise bağımsız bölümlerin içerisinde olmaktadır. Yönetmelik gereği merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 C olması gerektiğinden bireysel sistemlerde ısıtılmayan diğer mahallere göre ısı kaybı çok daha düşük olacaktır. Vorlage 14 09/2007 Viessmann Werke

15 Merkezi sistemlerin avantajları Doğalgaza dönüşüm yapılması durumunda ya da modernizasyonda tadilatlar sadece kazan dairesinde olacaktır. Isı sayaçları veya ısı payölçer yardımı ile işletme masrafları dağılımı daha kolay yapılabilir, tasarruf bilinci teşvik edilebilir. Yasa gereği yeni binalarda bu ürünlerin kullanılması zorunludur. İşletme, bakım ve arıza giderme, apartman sakinlerinden bağımsız olarak yönetim tarafından her zaman yaptırılabilir ve sadece kazan dairesi meşgul edilir. Ekipman kazan dairesinde olduğundan, ses, gürültü, koku, duman v.b. rahatsızlık veren faktörler apartman sakinlerinden uzaktadır. Daireler içerisinde gaz dağıtımı ve ısıtma cihazı olmadığından, can ve mal güvenliği açısından risk daha azdır. Hermetik kombi bacalarının dış cephede görüntü kirliliği yaratması, bacalardan çıkan duman gazlarının diğer daireleri rahatsız etmesi ve dış cephe boyasını karartması gibi sorunlar yoktur. Baca mesafeleri kombilerden daha fazladır. Katlar ve daire duvarları arasında ısı izolasyonunun olmadığı durumlarda, bireysel sistemlerde olduğu gibi komşu dairelerin kombilerinin çalışmamasından dolayı ısı kayıplarının ve yakıt tüketiminin artması, soğuk döşemelerin ve duvarların konforu bozması gibi sorunlar yoktur. Vorlage 15 09/2007 Viessmann Werke

16 Merkezi sistemlerin avantajları Bireysel sistemlerde, mahal ısıtma ihtiyacının az olduğu dönemlerde ve küçük dairelerde, kombinin modülasyon aralığı dışında kalan düşük mahal ısıtma talebi ve sıcak su ısıtmasına göre belirlenmiş yüksek kombi kapasitesi nedeniyle uzun dur-kalk çalışma süreleri ile bundan kaynaklanan kayıp artışları sözkonusu olabilir. Merkezi sistemler bu açıdan daha avantajlıdır. Sıcak su konforu bireysel sistemlerde olduğu gibi sınırlı değildir. Çok kazanlı sistemlerle yedekleme yapılarak işletme sürekliliği sağlanabilir. Dönüşümlerde ve modernizasyonda alternatif enerji kaynakları gibi daha fazla sayıda seçeneğin değerlendirilmesi imkanı vardır. Ekonomik ömrü daha fazladır. İlk yatırım maliyeti, işletme giderleri ve amortisman giderlerinden oluşan toplam maliyeti çok daireli binalarda daha azdır. Vorlage 16 09/2007 Viessmann Werke

17 Merkezi sistemlerin dezavantajları Bireysel sistemlerde olduğu gibi son kullanıcı cihaz seçimini kendisi yapamamaktadır. Tesisattaki problemler bireysel sistemlerde olduğu gibi daire sahibinin inisiyatifinde değildir. Isıtma sisteminin işletme, bakım ve onarım takibinin apartman yönetimince yapılması gerekmektedir. Bireysel sistemlerde olduğu gibi ısı dağıtımı aynı daire içerisinde olmadığından, merkezi sistemlerde kollektörde ve kolonlarda hidrolik dengeleme (balanslama) kayıpları olmaktadır. Binada kazan dairesi gerekmektedir. Vorlage 17 09/2007 Viessmann Werke

18 Isı Merkezleri Birden fazla binanın olduğu, her binada ayrı ayrı kazan daireleri tesis etmek yerine, bu binaların dışında tesis edilecek bir tek kazan dairesinden ısıtılması bölgesel ısıtma, ortak kazan dairesi ise ısı merkezi olarak tanımlanır. Isı merkezinde üretilen ısı, boru şebekesi ile ısıtılacak binalara taşınır. Isı merkezinde merkezi ısıtma sistem verimi, boru kanallarındaki ısı kayıpları ve pompa basınç kayıpları nedeniyle bina altı ısıtmasına göre daha düşük olmaktadır. Isı merkezlerinde boru izolasyonlarının zamanla deforme olmasından dolayı ısı kayıpları artmaktadır. Oluşan kaçakların bulunabilmesi ve giderilmesi esnasında ısıtma sisteminin kapatılması gerekebilir. Bu da bakım esnasında mahallerin ısınamamasına neden olur. Isı merkezleri için ilk yatırım maliyeti olarak kazan daireleri, baca yatırımı ve ilave tesisat masrafları yapılması gerekmektedir. Vorlage 18 09/2007 Viessmann Werke

19 Bodrum ve çatı kazan daireleri Çatı kazan daireleri, - Bodrum kazan dairesi inşaasının mümkün olmadığı yerlerde - Bacanın problemli olduğu yapılarda - Bodrum kazan dairesinin örneğin yeterli havalandırmanın sağlanamaması gibi gerekli şartların sağlayamadığı durumlarda ideal çözümdür. Çatı kazan dairelerinde çatının altında ve yanındaki mekanları rahatsız etmemesi için yeterli ses yalıtımı yapılmalıdır. Çatı kazan dairesinde bodrum kazan dairesine göre bacanın yatırım ve bakım giderleri azalmaktadır. Çatı katının ve tüm yapının statiğinde çatı kazan dairesinin etkisi dikkate alınmalıdır. Vorlage 19 09/2007 Viessmann Werke

20 Daire giriş sıcak su istasyonları (substation) Daire giriş sıcak su istasyonları, ek enerjiye ihtiyaç duymadan dairelere sıcak kullanma suyu ve ısınma sağlarlar. Merkezi kazan dairesinden beslenir ve her daireye monte edilir. Kazan dairesinden gelen sıcak su eşanjörden geçirilerek, kullanım için sıcak su elde edilmektedir. Avantajları ; - Sabit su sıcaklığı - Ayrı faturalandırma, adil paylaşım - Sıcak su hattından tasarruf - Sirkülasyon hattından tasarruf -Sıcak su üretimi daire girişinde olacağından boylerden, boyler pompasından ve bu komponentler için gerekli olan yerden tasarruf - Lejyoner bakteri riskinin olmaması Vorlage 20 09/2007 Viessmann Werke

21 Daire giriş sıcak su istasyonları (substation) Sistemde gaz, sıvı ve katı yakıt ve bölgesel ısıtma enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Ayrıca ısı pompası, güneş enerjisi ve bunların bileşimi ile de beslenebilir. Önemli olan enerji sisteminin daire girişine yerleştirilen ısı eşanjöründe yeterli miktarda kullanım suyu elde edilebilecek minimum su sıcaklığını sağlayabilmesidir. Kullanma suyunun ısıtılması, paslanmaz çelik plakalı ısı eşanjörü ve anti kireç kaplamalı ve DVGW onaylı basınç kontrollü bir oransal debi regülatörü (3 yollu PM regülatörü) üzerinden gerçekleştirilir. Vorlage 21 09/2007 Viessmann Werke

22 Meibes Logotherm Daire giriş sıcak su istasyonları Çalışma Prensibi 3. yola sahip olan basınç kontorlü regülatör, plakalı ısı eşanjöründen geçecek kullanma suyu ve ısıtma suyu devrelerini ancak ısı su tüketimi olması halinde açar. Tüketim sona erdikten sonra valf kapanır ve bu şekilde plakalı ısı eşanjörünün ısıtmaya devam etmesi önlenir. Sıcak su tüketiminin maksimum olması durumunda dairenin kalorifer devresi kapatılır (öncelik devresi). Böylelikle ısıl enerjinin tamamı ihtiyaç halinde sıcak su hazırlamaya yönlendirilir. Termik stabilitenin sağlanması veya arzu edilen sıcak su sıcaklığına ulaşmak için bekleme sürelerinin önlenmesi için, besleme hattının sonunda veya son ısıtma ünitesinde bir termik sirkülasyon köprüsünün (opsiyon) kullanılmasını tavsiye ederiz. Vorlage 22 09/2007 Viessmann Werke

23 Meibes Ürünleri Standart Meibes Isı İstasyonları LC 500 Brülörsüz Kombi - Isı sayacı monteli olabilecek (Rossweiner) - Tek ısı sayacı hem ısıtma hem de sıcak su için yeterli olmaktadır - Sıcak su için plakalı eşanjör maks. 35 kw - Fark basınç kontrollü / kontrolsüz Vorlage 23 09/2007 Viessmann Werke

24 Meibes Ürünleri Özel Meibes Isı İstasyonları LC Basis 600 plus Verilen talepler doğrultusunda istasyonların tasarımı yapılmaktadır - Isı sayacı monteli olabilecek (Rossweiner) - Tek ısı sayacı hem ısıtma hem de sıcak su için yeterli olmaktadır. - Sıcak su için plakalı eşanjör (Delta T = 40 K) 35 ve 45 kw - Fark basınç kontrollü / kontrolsüz Kombinasyonu bitmiş bir LC 600 örneği Vorlage 24 09/2007 Viessmann Werke

25 Isı Sayacı (Kalorimetre) Debimetre Hesaplama ünitesi Isı sayaçları, üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından debimetresi ile borudan geçen debiyi, sıcaklık sensörleri ile gidiş ve dönüş boru hatlarının sıcaklık farkını ölçerek tüketilen enerji miktarını hesaplar. Dönüş Gidiş Sensörler Isı sayacının avantajları ; - Merkezi ısıtma sistemlerinde, ısı tüketimini ölçerek ısı giderinin tüketim değerine göre adil paylaştırılmasına olanak sağlar. -Rossweiner tek ısı sayacı hem ısıtma hem de sıcak su için yeterli olmaktadır. -Olabilecek tüm manipülasyona karşı korumalıdır. Hata sinyali gönderen özelliği ile güvenilirdir. Vorlage 25 09/2007 Viessmann Werke

26 Isı Sayacı (Kalorimetre) Isı sayaçları kalorifer tesisatının tek kolonlu olarak yapıldığı merkezi sistem ısıtmalarda kullanılır. Tek kolonlu merkezi sistem Kazanda ısınan sıcak su daireye birden fazla gidiş dönüş hattı ile verildiğinden çok kolonlu merkezi sistemlerde ısı sayacı uygulanamamaktadır. Çok kolonlu merkezi sistem Vorlage 26 09/2007 Viessmann Werke

27 Isı Sayacı (Kalorimetre) Isı sayaçları tasarımlarına göre iki tiptir. 1 - Kompakt ısı sayacı ; hesaplama ünitesi, ölçüm kapsülü ve sıcaklık sensörü ile aynı cihaz içerisinde bir bütündür. (Rossweiner Megatron) 2- Modüler sayaç ( Ölçüm kapsüllü) ; hesaplama ünitesi, ölçüm kapsülü ve sıcaklık sensörü ayrı olan sayaç tipi. İlerde yapılabilecek komponent değişimlerinde avantaj sağlamaktadır. (Rossweiner Heat One /Heat One K tipi) Vorlage 27 09/2007 Viessmann Werke

28 Isı Sayacı (Kalorimetre) Isı sayaçları debi ölçüm yöntemine göre iki tiptir. 1 - Mekanik ısı sayacı ; bünyesinden geçen suyun debisini kanatlı çark vasıtası ile tespit eden ısı sayaçlarıdır. Ölçüm kapsüllerindeki okuma çeşitlerine göre ; a üzerinden okumalı b M-Bus ve c- Telsiz frekanslı tipleri vardır. (Rossweiner Heat One /Heat One K tipi)) 2- Ultrasonik ısı sayacı; Ultrasonic kalorimetreler bünyesinden geçen suyun debisini kanatlı çark (mekanik aksam) yerine lazer ile tespit eden ısı sayaçlarıdır. Ultrasonic kalorimetreler hesaplama birimindeki okuma çeşitlerine göre ; a üzerinden okumalı b M-Bus ve c- Telsiz frekanslı tipleri vardır. (Rossweiner Heatsonic tipi) Vorlage 28 09/2007 Viessmann Werke

29 Isı Sayacı (Kalorimetre) Mbus İletişim Sistemi M-Bus iletişim sistemi, TS EN standardına uygun haberleşme protokolüdür ve sayaçtan alınan verilerin aktarılması için kullanılır. Merkezi ısıtma, merkezi sıcak su ve soğuk su kullanımı olan yerlerde, tüketim değerlerini ölçen ve M-Bus ara yüzüne sahip sayaçların tek merkezden okunması amaçlı uygulanır. Okuma hizmeti için herhangi bir kuruluşa bağı ğımlılık yoktur. Kullanıcı kendi yönetim personeli ile veya okuma yetkisine sahip her işletmeden okuma ve gider bildirimi alabilmektedir. Vorlage 29 09/2007 Viessmann Werke

30 Isı Sayacı (Kalorimetre) Mbus İletişim Sistemi Avantajları; - Pulse çıkışlı kullanılan otomasyon sistemlerinden farklı olarak; her sayaç için ayrı ayrı iletişim hattına gerek yoktur. -M-Bus protokolünde, tek bir ana iletişim hattı kullanılır. Bu tek iletişim hattı sayesinde tüm cihazların verilerini tek merkezde toplamak kolaydır. - Mbus sisteminde istenilen zamanda, istenilen merkezden okuma yapmak mümkündür. Her gün veri almak mümkündür. - M-buslı sayaçlardan güncel veriler alınabilir. RF sisteminde belirli zaman aralıklarında veri alınabilir. RF sistemi verileri aylık olarak arşivlemektedir. - Arıza durumunda, arızalı olan yer m-bus sistemi ile tespit edilir ve kolayca müdahale edilir. Bu nedenle işletme maliyeti düşüktür. - M-bus ile okumada, sayaçlardaki muhtemel arıza ve aksaklık bilgisini bildirmekle kalmaz, arızanın nerede olduğunu da belirtir. - Veri aktarımında %100 güvenilirlik vardır. Vorlage 30 09/2007 Viessmann Werke

31 Isı Sayacı (Kalorimetre) Rossweiner Mbus İletişim Sistemi Her M-Bus konvertöre max. 250 adet kalorimetre bağlanabilmektedir. Talebe göre (radyo frekansı, Eternet, Bilgisayar üzerinden) her kullanıcıya excel tablosu formatında hazırlanmış verilerin transferini sağlayan yazılım verilmektedir. Yazılım sayesinde site/apartman yönetimi ve son kullanıcı herhangi bir faturalandırma firmasına bağlı kalmamaktadır. Isı sayacı ve/veya Isı payölçer ile birlikte RF sistemi ile faturalandırma yapan firmaların yazılımları başka bir ürün tipini okuyamamaktadır. Vorlage 31 09/2007 Viessmann Werke

32 Isı Sayacı (Kalorimetre) Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği Isı paylaşım cihazlarının kullanımı artık zorunlu! Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. Bayındırlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 14 Nisan 2008 tarihli yönetmelik (Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin) Vorlage 32 09/2007 Viessmann Werke

33 Isı Sayacı (Kalorimetre) Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak sistemlerinde ısınma ve sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır. a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri, b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri. (2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez. (3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler. (4) Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez. Kullanıma bağlı ısı veya sıhhî sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir. (5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215 e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır. (6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 C olacak şekilde ayarlanır. Vorlage 33 09/2007 Viessmann Werke

34 Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak sistemlerinde ısınma ve sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin MADDE 7 (1) Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar. (2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır. (3) Tüketim ölçümlerinde ısı ölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısı ölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısı ölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur. (4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur. (5) Bina veya site kullanıcılarının tüketim ölçümlerinde farklı ölçüm ekipmanlarının kullanılması halinde; önce bütün tüketimi ölçmek suretiyle, tüketimleri aynı ekipman ile ölçülmüş kullanıcı gruplarının payları ölçülür. MADDE 8 (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70 i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30 u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. (2) Bölgesel ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 20 si asgari ısınma, ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. Vorlage 34 09/2007 Viessmann Werke

35 Vorlage 35 09/2007 Viessmann Werke Kazanlar

36 Çelik ve döküm gövdeli kazanlar Kazanlar üretildikleri malzemeye göre: - Çelik kazanlar - Döküm kazanlar Çelik kazanlar; Çelik malzeme ısıl gerilmelere karşı daha dayanıklıdır. Çelik malzemenin yüzey pürüzlülüğü az olduğundan, kazanların duman gazı ve su taraflarındaki iç dirençleri düşüktür. Minimum su debisi şartı yoktur. Çelik malzemenin ısıl ataleti az olduğundan, kazan suyunun sıcaklık kontrolü sorunsuzdur. Çelik kazanlar, işletme parametrelerinde yapılan değişikliklere hızlı cevap verebildiklerinden otomasyona daha uygundurlar. Kazanın büyük su hacmi ve geniş su temas yüzeyleri sayesinde kazan içerisinde iyi bir iç sirkülasyon sağlanır; bu nedenle bir kazan devresi pompasına ihtiyaç duymazlar. Vorlage 36 09/2007 Viessmann Werke

37 Viessmann Vitoplex çelik gövdeli kazanlar Vitoplex 100 PV1 Sıvı/gaz yakıtlı sabit sıcaklık kazanı Anma ısı gücü: kw Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak % 95,5 e varan kazan verimi Maksimum işletme basıncı : 620 kw a kadar 5 bar ; kw : 6 bar Vitoplex 200 SX2 Sıvı/gaz yakıtlı üç geçişli düşük sıcaklık kazanı Anma ısı gücü: kw Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak % 96,3 e varan kazan verimi Maksimum işletme basıncı : 560 kw a kadar 4 bar ; kw : 6 bar Vitoplex 300 TX3A Sıvı/gaz yakıtlı üç geçişli düşük sıcaklık kazanı Anma ısı gücü: kw Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak % 97,1 e varan kazan verimi Maksimum işletme basıncı : 6 bar Vorlage 37 09/2007 Viessmann Werke

38 Viessmann Vitoplex çelik gövdeli kazanlar Vitoplex kazanlar Viessmann Berlin fabrikalarında kendi tasarımı ve üretimidir. Kaynaklar robot kaynağı ile yapılmaktadır. Kazan üretimi için en katı test kurallarına sahip olduğu kabul edilen Alman belgelendirme kurumu olan TUV'den seri üretim izni mevcuttur. Vorlage 38 09/2007 Viessmann Werke

39 Çelik ve döküm gövdeli kazanlar Döküm kazanlar; Dökme dilimli yapıları sayesinde, dilimler halinde taşınarak kazan dairesinde monte edilebilirler. Bu nedenle, dar girişleri olan kazan dairelerinde önemli avantaja sahiptirler. Aynı seri kazanlarda dilim ilavesi ile kapasite artırımı mümkündür. Korozyona karşı dayanıklıdırlar. Vorlage 39 09/2007 Viessmann Werke

40 Vitorond döküm gövdeli kazanlar Sıvı/gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı kw Vitorond 200 VD2A Sıvı/gaz yakıtlı döküm gövdeli düşük sıcaklık kazanı Anma ısı gücü: kw Maksimum işletme basıncı : 6 bar Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak % 96,4 e varan kazan verimi 195 kw a kadar fabrikada kazanın anma ısı gücüne ayarlanmış 2 kademeli Viessmann brülörler hazır fişli kablolanmıştır. Vitorond 200 VD2 Sıvı/gaz yakıtlı döküm gövdeli düşük sıcaklık kazanı Anma ısı gücü: kw Maksimum işletme basıncı : 6 bar Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak % 96,4 e varan kazan verimi Vorlage 40 09/2007 Viessmann Werke

41 Vitorond döküm gövdeli kazanlar Sıvı/gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı Vitotronic kontrol paneli Yüksek etkili ısı izolasyonu Homojen-Eutectoplex kır döküm ısıtma yüzeyi Ceraboard ısı izolasyonlu kazan kapısı Yanma odası 2.Duman gazı geçişi 3.Duman gazı geçişi Vitorond 200 Eutectoplex ısıtma yüzeyi: Ötektik özel kır dökümün homojen yapısı ile dengeli ısı dağılımı sağlanarak gerilmelerden doğacak çatlamalar ve yoğuşma oluşumu önlenir, yüksek işletme emniyeti sağlanır. Duman gazı tarafı sızdırmazlığı için kullanılan daimi elastik sızdırmazlık fitilli çift oluklu sistem sayesinde dökme dilimlerin montajı problemsiz ve hızlıdır Vorlage 41 09/2007 Viessmann Werke

42 Üflemeli ve atmosferik brülörlü kazanlar Kazanlar brülörlerine göre: - Üflemeli brülörlü kazanlar - Atmosferik brülörlü kazanlar Üflemeli brülörlü kazanlar, Yüksek verimlidirler. Brülörde hava / yakıt oranı ayarlanabilir, yanma dış ortam basıncından ve baca çekişinden bağımsızdır. Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler. Gaz yakıtlı, sıvı yakıtlı ya da çift yakıtlı brülörlerle işletilebilirler. Kazandan bağımsız olarak brülör seçimi yapılabilir. Kazanın altının sekonder hava girişi için açık kalmasına gerek yoktur. Işınım ve durma kayıpları azdır. Vorlage 42 09/2007 Viessmann Werke

43 Üflemeli ve atmosferik brülörlü kazanlar Atmosferik brülörlü kazanlar, Sessiz çalışırlar. Brülörün basit yapısı ve hareketli parça sayısının az olması nedeniyle kazanın ilk yatırım maliyeti düşüktür, arıza ihtimali azdır, bakım ve onarım masrafları azdır. Atmosferik brulorler uzerinde elektrik motoru, fan vb. bulunmamadığından elektrik sarfiyatı daha az olmaktadır Vorlage 43 09/2007 Viessmann Werke

44 İki geçişli ve üç geçişli kazanlar Kazanlar duman gazı geçiş sistemlerine göre: - İki geçişli (karşı basınçlı) kazanlar - Üç geçişli kazanlar 3. geçiş 2. geçiş 1. geçiş Üç geçişli kazan İki geçişli kazan Vorlage 44 09/2007 Viessmann Werke

45 İki geçişli ve üç geçişli kazanlar Oyalanma süresi arttıkça kazandan yayılan emisyon miktarı da artmaktadır. İki geçişli kazanlarda oyalanma süresi daha fazladır. Doğalgaz Oyalanma süresi t(s) Sıcaklık ( o C) Vorlage 45 09/2007 Viessmann Werke

46 Viessmann İki geçişli ve üç geçişli kazanlar İki geçişli kazan Vitoplex 100 PV1 Sıvı/gaz yakıtlı sabit sıcaklık kazanı Anma ısı gücü : kw Üç geçişli kazanlar Vitoplex 200 SX2 Sıvı/gaz yakıtlı üç geçişli düşük sıcaklık kazanı Anma ısı gücü: kw Vitoplex 300 TX3A Sıvı/gaz yakıtlı üç geçişli düşük sıcaklık kazanı Anma ısı gücü: kw Vitorond 200 VD2 Sıvı/gaz yakıtlı döküm gövdeli düşük sıcaklık kazanı Anma ısı gücü: kw Vorlage 46 09/2007 Viessmann Werke

47 Kazan işletme şartları Kazanlar işletme şartlarına göre: - Standart kazanlar - Düşük sıcaklık kazanları - Yoğuşmalı kazanlar Standart Kazan Ortalama işletme sıcaklığı, tasarımı nedeniyle sınırlanmış olabilen bir kazan. Düşük Sıcaklık Kazanı Sürekli olarak 35 ile 40 C arasında dönüş suyu sıcaklığı ile işletilebilen ve belirli şartlar altında duman gazı içerisinde bulunan su buharının yoğuşabildiği kazanlara denir. Yoğuşmalı Kazan Duman gazı içerisinde bulunan su buharının büyük bir kısmının yoğuşmasını sağlayacak biçimde tasarlanmış kazanlara denir. Vorlage 47 09/2007 Viessmann Werke

48 Kazan işletme şartları Standart kazanlarda kazan dönüş suyu sıcaklığı için minimum bir değer belirlenmektedir. Düşük sıcaklık kazanlarında ve yoğuşmalı kazanlarda, standart kazanların tersine değişken su sıcaklığında işletilerek baca kayıplarında önemli oranda azalmalar sağlanmaktadır. Kazan dönüş suyu sıcaklığı, su buharı yoğuşma sıcaklığının altına indiğinde (doğalgazda 57 C) kazan içinde korozyona neden olan yo ğuşma suyu oluşmaktadır. Standart ve düşük sıcaklık kazanlarında korozyon oluşmaması için dönüş suyu sıcaklığının üretici tarafından belirlenen sıcaklıkta olması gerekmektedir. Yoğuşmalı kazanlarda ise yoğuşmanın daha fazla olmasını sağlayacak ve korozyona neden olmayacak bir tasarım yapılması gerekmektedir. Kazan dönüş suyu sıcaklığı 1- Şönt pompa 2- Kazana entegre edilmiş dönüş suyu yükseltme sistemi sayesinde yükseltilir. Vorlage 48 09/2007 Viessmann Werke

49 Kazan işletme şartları Vitoplex 100 PV1 Şönt pompa Kazan işletme şartları Vitoplex 300 Therm-Control Kazan işletme şartları Vorlage 49 09/2007 Viessmann Werke

50 Kazan işletme şartları İlk hareket kontrol Therm-Control Therm-Control fonksiyonu sayesinde şönt pompa kullanılmasına gerek yoktur. Böylece kazanın hidrolik bağlantısı kolaylaşır, dönüş suyu sıcaklık yükseltme tertibatına gerek kalmamaktadır ve bu da ilk yatırım ve işletme maliyetlerini azaltır. Viessmann patentli ilk hareket kontrolü Therm-Control Vitotronic kontrol paneline entegre edilmiştir. Vitoplex 200 SX kw Vitoplex 300 TX3A kw Vitorond 200 VD2A kw kazanlara Viessmann patentli ilk hareket Kontrolü Therm-Control entegre edilmiştir. Vorlage 50 09/2007 Viessmann Werke

51 Kazan işletme şartları İlk hareket kontrolü Therm-Control Therm-Control fonksiyonu ısıtma sistemindeki karışım veya kısma vanalarına üç aşamada etki ederek kazandan geçen su debisini kısmaktadır. Böylece, ortalama kazan suyu sıcaklığı yükseltilerek dönüş suyu sıcaklığı düşse bile kazan suyu sıcaklığı yoğuşma sınırının üzerinde kalmakta, kazan yoğuşmaya ve korozyona karşı korunmaktadır. Therm Control yardımıyla şönt pompasız işletme için, Therm Control sisteminin ısıtma sistemindeki karışım veya kısma vanalarına bağlı olması gerekmektedir. Karışım vanası kapalı Karışım vanası açar Karışım vanası kontrolü Brülör % 100 Süreç 1 - İlk hareket kontrolü Brülör % 100 Süreç 2 - İlk hareket kontrolü Brülör gücü kademeli veya oransal ayarlanır Süreç 3 - İşletme Vorlage 51 09/2007 Viessmann Werke

52 Kazan işletme şartları İlk hareket kontrol Therm-Control Therm-Control dönüş bağlantı ağzı yakınlarına yerleştirildiğinde, kazanın termik durumu zamanında algılanır ve kontrol tertibatı ile gerekli önlemler derhal alınır. Therm-Control sensörü, dönüş ve kazan suyu sıcaklıklarından bir karışım sıcaklığı ölçebilecek şekilde monte edilmiştir. Sıcaklık değişimleri çok düşük olduğundan homojen bir gidiş suyu sıcaklığı sağlanır. Vorlage 52 09/2007 Viessmann Werke

53 Çok tabakalı konvektif ısıtma yüzeyleri Vitoplex 300 kazanlarda bulunan konvektif ısıtma yüzeyleri, ısıyı iletecek şekilde preslenmiş iki çelik borudan oluşmaktadır. Dış borunun içerisine uzunlamasına kanatlanmış özel bir boru yerleştirilmiştir. Bu sayede duman gazı geçen yüzeylerdeki efektif ısıtma yüzeyi, düz boruların yakl. 2,5 katı olmaktadır. Bu da normal kazanlara göre duman borusu adedinin azalmasını sağlamaktadır. Vorlage 53 09/2007 Viessmann Werke

54 Çok tabakalı konvektif ısıtma yüzeyleri Dozajlı ısı geçişi, kazanın arkasına doğru farklı mesafelerde gerçekleştirilen presleme işlemi sonucunda artan hava boşlukları sayesinde sağlanmaktadır. Kazanın ısıtma yüzeyleri ile temasta olan duman gazlarının sıcaklığı, kazanın arka kısımlarına doğru sürekli olarak düşmektedir. Bu durum kazanın bu bölgelerindeki duman gazı tarafında yoğuşma noktasının altına düşülmesi tehlikesi yaratmaktadır. Bu nedenle çok tabakalı ısıtma yüzeylerinde ısı geçişi dozajlı gerçekleşir ve böylece konvektif ısıtma yüzeylerinin arka kısımlarında yoğuşma önlenmektedir Duman gazı akışı İç boru Vorlage 54 09/2007 Viessmann Werke

55 Tesisat suyunun niteliği Isıtma ve kazan sisteminde kullanılan suların niteliği ile ilgili olarak çeşitli kuruluşlar tarafından talimatlar yayımlanmıştır: VDI Direktifi 2035, Alman Norm Enstitüsü DIN EN Standardı, VdTÜV Bilgi Föyü VdTÜV 1453 ve 1466 ve Buhar Kazanları Komisyonu TRD 611 Isıtma sistemleri için ilave ve doldurma suyunda kazan taşı (kalsiyum karbonat) ve kireç oluşumu suyun (niteliğine) sertliğine bağlıdır. Kazan taşı (kalsiyum karbonat) ve kireç en sıcak bölgelerde yani ısı üreticisinde oluşmaktadır. Kazan taşı oluşumu ile ilgili, ( bütün kazanlar için geçerlidir.) Malzemeden bağımsız (çelik, döküm, paslanmaz çelik) Isı üreticisinden bağımsızdır. VDI 2035 Viessmann Garanti mükellefiyetimizin geçerliliği için kılavuzlarda belirtilen isteklerin yerine getirilmesi şarttır. Korozyon ve kazan taşı oluşumunun sebep olduğu hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Vorlage 55 09/2007 Viessmann Werke

56 Tesisat suyunun niteliği Talimatlara göre işletme sıcaklıkları 100 ºC'ye kadar olan ısıtma sistemleri (VDI 2035) İşletme sıcaklıkları 100 C ye kadar olan ısıtma sistemlerinde VDI-Yönetmeliği 2035 Föy 1 Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde hasar önlenmesi - kullanma suyunda ve sıcak sulu ısıtma sistemlerinde kazan taşı oluşumu ve aşağıdaki referans değerler geçerlidir (Yönetmeliğin orijinal metnindeki ilgili açıklamalara da bakınız) : Referans değerler aşağıdaki koşullara göre verilmiştir: & Sistemin toplam ömrü süresinde doldurulan toplam dolum suyu ve ilave su miktarları ısıtma sisteminin su hacminin üç katından fazla değil. & Sistemin özgül hacmi 20 litre/ısıtma gücünden daha az. Çok kazanlı sistemlerde en küçük kazanın hacmi alınmalıdır. & Su tarafında korozyon oluşmaması için VDI 2035 Föy 2 tarafından istenen tüm önlemler alınmış olmalıdır. Geçerli gidiş suyu sıcaklıkları 100 ºC nin üzerinde olan ısıtma sistemleri için (VdTÜV MB 1466) talimatları uygulanmalıdır. Vorlage 56 09/2007 Viessmann Werke

57 Tesisat suyunun niteliği Kazan taşı oluşmasını artıran etkiler: Suyun sertliği (özellikle Ca 2+ - Iyon konsantrasyonu) Kazan içinde yüksek duvar sıcaklığı (Isı alanı yükü) Düşük CO 2 - oranı Kazan taşı oluşumunun etkileri: Isı iletkenliği düşüşü Duvar sıcaklığının artışından dolayı kullanma verimi düşüşü Kaynama/buhar gürültüsü Aşırı ısınma ve ısıl gerilmelerden dolayı çatlak oluşumu Vorlage 57 09/2007 Viessmann Werke

58 Tesisat suyunun niteliği Kalsiyum ve magnezyum iyonları su içinde çözünmüş halde bulunur. Bu elementler, ısı kazan taşına sebep olan elementlerdir. Kazan taşı oluşumu, ısının duman tarafından su tarafına geçişine engel olur. Bu durum öncelikle yüksek baca gazı sıcaklıklarına ve düşük verime sebep olur. Kazan taşı kalınlığı arttıkça, metal yüzeylerinin yeterince soğutulamaması sebebiyle kazan ısı transfer yüzeyleri tahrip olur. Bu sebeple besi suyu kazana yumuşatılarak gönderilmelidir. İstenilen şartlarda olmayan suyun kullanılması sonucunda Vorlage 58 09/2007 Viessmann Werke

59 Tesisat suyu niteliği şartları Isıtma sistemlerinde ve sıcak su üreticilerinde kullanılan demir malzemenin korozyona dayanıklılığı ısıtma suyunda O 2 bulunmamasına bağlıdır. Isıtma suyunun renginin belirli bir süre sonra siyahlaşması, sistemde artık serbest O 2 bulunmadığını gösterir. VDI yönetmeliği, ısıtma sistemlerinin ısıtma suyuna daimi olarak O 2 girişi mümkün olmayacak şekilde projelendirilmesini ve işletilmesini önermektedir. İşletme sırasında sisteme aşağı ğıdaki yollardan O 2 girebilir. - Açık genleşme tankları üzerinden - Sistemdeki negatif basınç nedeniyle - Gaz geçirgen yapı malzemeleri üzerinden O 2 girişi tehlikesinin bulunduğu durumlarda; O 2 bağlayıcı madde olarak sodyum sülfit (5-10 mg/litre) ilave edilmelidir. Isıtma suyunun ph değeri 8,2 9,5 aralığında olmalıdır. Detaylı bilgiler VDI de açıklanmaktadır. Vorlage 59 09/2007 Viessmann Werke

60 Tesisat suyunun niteliği Durma zamanları/don koruması Kazan sistemleri uzun bir zaman için işletme dışı bırakıldığında, sistemin su ile doldurulmasını ve suya oksijen bağlayıcı madde katılmasını tavsiye ederiz. Bunu yaparken kazanın basınç altında olması gerekir. Dört hafta üzerindeki durma zamanlarında sistemin kuru olarak korunması tavsiye edilir. Daimi olarak ısıtılmayan ısıtma sistemlerinde, donma tehlikesini önlemek için ısıtma suyuna antifriz karıştırılabilir. Antifriz üreticisi, ürününün ısıtma sisteminde korozyon meydana getirmeyeceği ve diğer sızdırmazlık maddelerine (elastomerler vb.) uygunluğu konularında garanti vermelidir. Isıtma suyuna don koruyucu madde ile beraber bir oksijen bağlayıcı da katılması tavsiye edilir. Vorlage 60 09/2007 Viessmann Werke

61 Kazan işletme şartları Vitocrossal ve Vitorond kazanlar ile Vitotrans ekonomizörler fuel-oil ile işletilmemelidir. Vitoplex kazanlar sadece aşağıdaki işletme şartlarının hepsinin sağlanılması durumunda fuel-oil ile çalıştırılabilir. Belirtilen şartların yerine getirilmesi garanti mükellefiyetimizin geçerliliği için gereklidir. Yanmanın tam olarak sağlanabilmesi ve korozyonun önlenebilmesi için - Fuel-oilin kükürt oranı maksimum %1,5 olmalıdır. - Minimum dönüş suyu sıcaklığı 80 C olmalıdır. Kazan için bir dönüş suyu kontrolü gereklidir. Bu sıcaklığın kontrolünü Vitotronic kontrol panellerin standart (sensörlü) dönüş suyu kontrolü ile sağlayamıyoruz. Kazan ne olursa olsun bir dönüş suyu kontrolü gereklidir. Kontrol termostat ve direnç yöntemiyle gerçekleşecektir (birinci termostat şönt pompayı çalıştıracak ikinci termostat ise gerekli durumlarda direnç üzerinden karışım vanasını kapatacak). Termostatlar için Sip.No ve (2 adet gereklidir!). - Baca gazı sıcaklığı minimum brülör kapasitesinde en az 130 C olmalıdır. - Türbülatörler çıkarılmayacak! Tam yanmanın sağlanabilmesi için kazan kapasitesi mümkünse anma ısı gücünün %15 altına ayarlanmalıdır. Vorlage 61 09/2007 Viessmann Werke

62 Kazan işletme şartları Fuel-oil yakıtı farklı bileşimlerde teslim edildiğinden yanma değerleri ve kazan verimleri ile ilgili bir garanti verilmemektedir. Fuel-oil için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir brülör kullanılmalıdır. Dönel yakıcılı veya diğer özel konstrüksiyonlu bir brülör kullanılacak ise mutlaka Viessmann dan onay alınmalıdır. Daha kısa bakım aralıkları gereklidir. En geç baca gazı sıcaklığı normal sıcaklığın 20 C üzerine çıktığında bakım şarttır. Bunun için kazan ile birlikte baca gazı sıcaklık sensörü ( Sip. Nr ) alınmalıdır. Yakma sisteminin fonksiyonu ile ilgili brülör firması sorumludur. Durma zamanlarında kazanlar iyice temizlenmelidir ve koruma önlemleri alınmalıdır. Vorlage 62 09/2007 Viessmann Werke

63 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar ~150 C ~40 C Yoğuşma tekniğinde sağlanan düşük baca gazı sıcaklıkları sayesinde kazan verimi artırılarak yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Klasik kazan sistemi (yoğuşma yok) Yoğuşmalı kazan veya ekonomizörlü sistem Vorlage 63 09/2007 Viessmann Werke

64 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Yanmada neler olmaktadır? Yanma reaksiyonu sonucu oluşan su (H 2 O), duman gazı içerisinde bulunduğundan buhar fazındadır. Yoğuşma tekniğinde, duman gazlarında bulunan su buharının yoğuşması ile buharlaşma ısısı serbest kalır ve yeniden kazan suyuna aktarılarak ilave ısı kazancı sağlanır. CH O 2 CO H 2 O Vorlage 64 09/2007 Viessmann Werke

65 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Yoğuşmalı kazan, ancak kazan dönüş suyu sıcaklığı yoğuşma sıcaklığının (örneğin doğal gaz icin 57 C) altına düştüğü takdirde, yoğuşmalı olarak çalışmaktadır. Doğalgaz (%95 CH 4 ) Su buharı yoğuşma sıcaklığı ığı [ o C] Hacimsel CO 2 oranı (%) Motorin Vorlage 65 09/2007 Viessmann Werke

66 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Tanımlar Yoğuşma tekniğinde, baca gazlarında bulunan su buharının yoğuşturulması ile gizli ısıdan yararlanılmaktadır. Ayrıca sağlanan düşük baca gazı sıcaklıkları nedeniyle duyulur ısı kayıpları da oldukça azaltılmaktadır. Yoğuşmalı kazan Üst ısıl değer Alt ısıl değer Faydalı ısı Isıtma sistemi Su buharı Yoğuşma Vorlage 66 09/2007 Viessmann Werke

67 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Tanımlar Alt ısıl değer: Bir tam yanma reaksiyonunda oluşan suyun buhar fazında olması durumunda açığa çıkan ısı enerjisini tanımlamaktadır. Üst ısıl değer: Bir tam yanma reaksiyonunda oluşan suyun buharlaşma ısısı da dahil olmak üzere açığa çıkan ısı enerjisini tanımlamaktadır. Vorlage 67 09/2007 Viessmann Werke

68 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar %109 verim? Bütün verim hesaplamalarında referans değer olarak alt ısıl değer alınmaktadır. Yoğuşma tekniğinde yakıtın üst ısıl değerinden faydalanıldığından yakıtın alt ısıl değerine göre tanımlanan verim, %100 ün üzerinde olabilmektedir. Üst ısıl değer (%111) Alt ısıl değer (%100) (%11) Buharlaşma ısısı Baca gazı kayıpları Işı şınım ve bekleme kayıpları Düşük sıcaklık işletmesinde norm kullanma ısıl verimi, %96 ya kadar Yoğuşma tekniğinde norm kullanma ısıl verimi, %109 a kadar Buharlaşma ısısı kayıpları Vorlage 68 09/2007 Viessmann Werke

69 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Üst ısıl değerden faydalanmayı etkileyen faktörler Yoğuşma ısısı yakıta, ısı üreticisine bağlı olduğu gibi yoğuşmalı kazanının hidrolik bağlantısı ve ısıtma sisteminin dönüş suyu sıcaklığına bağlı olarak da değişebilmektedir. Yakıt Isı üreticisi Isıtma sistemi sıcaklıkları Üst ısıl değerden efektif faydalanma Hidrolik bağlantı Talimatlar Normlar Dönüş suyu sıcaklığı ığı Vorlage 69 09/2007 Viessmann Werke

70 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Üst ısıl değerden faydalanmayı etkileyen faktörler Dönüş suyu sıcaklığına bağlı olarak, baca gazının soğuması ve yoğuşma ile ilave ısı kazancı 45 C dönüş suyu sıcaklığı için; % 11,8 % 7,5 % 6,2 1) Baca kaybı YK ~ % 1,9 2) Yoğuşma kazancı YK ~ % 6,2 3) Baca kaybı DSK ~ % 7,5 4) YK ile ısı kazancı ~ % 11,8 % 1,9 Dönüş suyu sıcaklığı ığı [ o C] Baca gazı kaybı DSK Baca gazı kaybı YK Yoğuşma kazancı YK Isı kazancı Isı kazancı YK = Yoğuşma kazancı YK + (Baca kaybı DSK Baca kaybı YK) 4 = 2 + (3 1) Isı kazancı YK = % 11,8 Vorlage 70 09/2007 Viessmann Werke

71 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Yakıtların enerji içerikleri Yoğuşmalı kazanlarda ulaşılabilecek maksimum verim değerleri yakıt cinsine bağlıdır. Elde edilebilecek ideal maksimum verim değeri, yakıtın üst ve alt ısıl değerleri arasındaki oranla belirlidir. Genel bir kural olarak üst ısıl değer ile alt ısıl değer arasındaki fark ne kadar büyük olursa, yakıtın üst ısıl değerinden yararlanma o kadar fazladır. Üst ısıl değer ile alt ısıl değer arasındaki fark doğalgazda %11 ve sıvı yakıtta %6 dır. Üst ısıl değer Ho (kwh/m 3 ) Alt ısıl değer Hu (kwh/m 3 ) Ho/Hu Ho Hu (kwh/m 3 ) Teorik kondens suyu miktarı (kg/m 3 ) 1) Hava gazı 5,48 4,87 1,13 0,61 0,89 Doğalgaz 11,46 10,35 1,11 1,11 1,63 Propan 28,02 25,80 Bütan 37,19 34,35 Motorin 2) 10,68 10,08 1) Yakıt miktarına göredir 2) Motorinde, verilenler litre birimine göredir. 1,09 1,08 1,06 2,22 2,84 0,60 3,37 4,29 0,88 Vorlage 71 09/2007 Viessmann Werke

72 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Isıtma sistemi sıcaklıklarının yoğuşmaya etkisi 90/70 C Yoğuşma bölgesi (ısıtma sistemi 90/70 o C) Isıtma sistemi sıcaklığı ığı ( o C) Yoğuşma sıcaklığı ığı (doğalgazda yaklaşı şık 57 o C) (-2,5 o C) Vorlage 72 09/2007 Viessmann Werke

73 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Isıtma sistemi sıcaklıklarının yoğuşmaya etkisi 75/60 C 80 Yoğuşma bölgesi (ısıtma sistemi 75/60 o C) 75 o C Isıtma sistemi sıcaklığı ığı ( o C) Yoğuşma sıcaklığı ığı (doğalgazda yaklaşı şık 57 o C) (- 11,5 o C) Dış hava sıcaklığı ığı ( o C) 60 o C -15 Vorlage 73 09/2007 Viessmann Werke

74 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Isıtma sistemi sıcaklıklarının yoğuşmaya etkisi 40/30 C Yoğuşma tekniği, dönüş suyu sıcaklığı düşük olan ısıtma sistemlerinde en yüksek verimi sağlamaktadır. 40 C lik gidiş suyu sıcaklığına ve 30 C lik dönüş suyu sıcaklığına göre dizayn edilmiş olan ısıtma sistemlerinde dönüş suyu sıcaklığı her zaman duman gazlarında bulunan su buharının yoğuşma sıcaklığının altında olduğundan, yüksek sıcaklıklara göre projelendirilmiş olan (örneğin: 90/70 C) ısıtma sistemlerine göre daha yüksek verimler elde etmek mümkündür. Yoğuşma bölgesi (ısıtma sistemi 40/30 o C) 60 Yoğuşma sıcaklığı ığı (doğalgazda yaklaşı şık 57 o C) Isıtma sistemi sıcaklığı ığı ( o C) Dış hava sıcaklığı ığı ( o C) o C 30 o C -15 Vorlage 74 09/2007 Viessmann Werke

75 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Dönüş suyu sıcaklığı 57º C nin altına ne zaman inmektedir? Isıtma sistem sıcaklıklarının yoğuşmaya etkisi 75/60 ºC sistem Isıtma sistemi sıcaklıklarının yoğuşmaya etkisi 75/60 C Isıtma sistemi sıcaklığı ığı ( o C) Yoğuşma Yoğuşma bölgesi bölgesi (Sistem (ısıtma sıcaklıkları sistemi 75/60 o ( ºC Yoğuşma sıcaklığı ığı (doğalgazda yaklaşı şık 57 o C) Yoğuşma sıcaklığı sınırı (Doğalgaz 57 ( ºC Dış hava sıcaklığı ığı ( o C) Dış hava sıcaklığı (º ( C Vorlage 75 09/2007 Viessmann Werke

76 Yoğuşma tekniği ve yoğuşmalı kazanlar Hidrolik bağlantı Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık ısıtma devrelerine yoğuşma kazanının doğru bağlanması Yoğuşmalı sistemlerinin uygulamasında hidrolik bağlantılar da çok önemlidir. Yoğuşmalı sistemlerde dönüş suyu ile gidiş suyunun karışmasına neden olacak dört yollu karışım vanaları vb. hidrolik ayırıcılar kullanılmamalıdır. yanlış doğru Kazan dönüşü 2 Kazan dönüşü 1 Vorlage 76 09/2007 Viessmann Werke

77 Yoğuşma suyu ve nötralizasyon Gaz yakıtlı işletmede yoğuşma suyunun ph değeri 3 ile 4 arasındadır. Bu nedenle yoğuşma suyu bir nötralizasyon maddesi tarafından nötralizasyon cihazında veya sisteminde nötralize edilmelidir. Isıtma işletmesi esnasında yoğuşmalı kazanda ve baca gazı hattında oluşan yoğuşma suyu talimatlara uygun olarak tahliye edilmelidir. ATV-A 251 e göre 200 kw a kadar gaz yakıtlı yoğuşmalı sistemlerin yoğuşma suyu yerel kanalizasyon sistemine nötralize edilmeden tahliye edilebilir. Sıvı yakıtlı sistemlerde yoğuşma suyu prensip olarak nötralize edilmelidir. Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma suyu Sıvı Gaz Yakıt yakıt Evlerin atık suyu asidik ph-değeri bazik Akü asidi Mide asidi Limon suyu Sirke Yağmur suyu Kirlenmemiş yağmur suyu Arıtılmış ( nötr ) su Şebeke suyu Göl suyu Amonyak Vorlage 77 09/2007 Viessmann Werke

78 Yoğuşma suyu ve nötralizasyon Nötralizayon maddesi yoğuşma suyu tarafından zamanla tüketilir. Nötralizasyon maddesinin tüketimi sistemin işletme türüne bağlı olduğundan ilk işletme yıllarında sistem devamlı kontrol edilerek ilave edilmesi gereken madde miktarı tespit edilir. Nötralizasyon cihazını kazanın arkasına veya yanına yerleştirin ve yoğuşma suyu tahliyesine bağlayın. Yoğuşma suyu tahliyesi (A) görünebilir olmalıdır. Bağlantı (dış duvar) : Ø 19 mm Yoğuşma suyu tahliyesinin drenaj bağlantısı serbestçe görünebilir olmalıdır. Bağlantı eğimli olarak ve bir sifon kullanarak döşenmelidir ve uygun numune alma tertibatları ile donatılmalıdır. Vorlage 78 09/2007 Viessmann Werke

79 Yoğuşma suyu ve nötralizasyon Yoğuşma suyu tahliyesinde sadece korozyona dayanıklı malzeme kullanılmalıdır. (örn. örgülü hortum). Ayrıca borularda ve bağlantı parçalarında galvanizli veya bakır alaşımlı boru kullanılmamalıdır. Konutlarda mevcut olan su tahliye sistemlerinin üretildiği malzemeler asitli yoğuşma suyuna karşı dayanıklı olmalıdır. Vorlage 79 09/2007 Viessmann Werke

80 Viessmann nötralizasyon sistemi ve granülü Vitocrossal yoğuşmalı kazan ve Vitotrans ekonomizör fiyat listesi Aksesuarlar kısmında Viessmann nötralizasyon sistemi ve nötralizasyon granülü mevcuttur. 503 kw a kadar gaz yakıtlı Vitocrossal kazanlar ve Vitotrans ekonomizör için Nötralizasyon sistemi : Sip.Nr ( 8 kg granül teslimat içeriğindedir ) Nötralizasyon Granülü ( 8 kg ) : kw dan itibaren gaz yakıtlı Vitocrossal kazanlar için Nötralizasyon sistemi : Sip.Nr ( 25 kg granül teslimat içeriğindedir ) Nötralizasyon Granülü ( 25 kg ) : Vorlage 80 09/2007 Viessmann Werke

81 Vorlage 81 09/2007 Viessmann Werke Yoğuşmalı Kazanlar ve Ekonomizörler

82 Yoğuşmalı Kazanlar ve Ekonomizörler Anma ısı gücünün seçimi 80 / 60 C 50 / 30 C Yoğuşmalı kazanlar gerekli ısı yüküne uygun olarak seçilmelidir. Yoğuşmalı kazanların güçleri büyük oranda dönüş suyu sıcaklığı ve bu sıcaklığa bağlı yoğuşma kazancı tarafından belirlenir. Vorlage 82 09/2007 Viessmann Werke

83 Yoğuşmalı Kazanlar ve Ekonomizörler Hidrolik bağlantı Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık ısıtma devrelerine yoğuşma kazanının doğru bağlanması Vitocrossal 300 kazanlarda iki adet dönüş bağlantı ağzı mevcuttur. Eğer sistemde sadece bir ısıtma devresi mevcut ise, bu ısıtma devresi KR1 bağlantısı ağzına bağlanmalıdır. Birden fazla ısıtma devresi mevcut ise, KR1 bağlantı ağzına en düşük sıcaklık seviyesindeki ısıtma devresi (örn. yerden ısıtma sistemi) bağlanmalıdır. KR1 bağlantı ağzına anma ısı gücünün min. %15 i bağlanmalıdır. Sıcaklık seviyeleri aynı olan ısıtma devreleri KR1 bağlantı ağzına bağlanmalı veya her iki bağlantı ağzına dağıtılmalıdır. Vorlage 83 09/2007 Viessmann Werke

84 Viessmann Vitocrossal yoğuşmalı kazanlar Vitocrossal 200 CM2 Anma ısı gücü: kw Maksimum işletme basıncı : 4 bar Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak % 108,2 ye varan kazan verimi Vitocrossal 200 CT2 Anma ısı gücü: kw Maksimum işletme basıncı : Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak % 109,2 ye varan kazan verimi Vitocrossal CT3 Anma ısı gücü: kw Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak % 108,2 ye varan kazan verimi Maksimum işletme basıncı : 314 kw a kadar 4 bar ; kw : 5,5 bar Vitocrossal CR3 Anma ısı gücü: kw Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak % 108,5 e varan kazan verimi Maksimum işletme basıncı : 6 bar Vorlage 84 09/2007 Viessmann Werke

85 Viessmann Vitocrossal 200 CM2 Gaz yakıtlı (doğalgaz) yoğuşmalı kazan Anma ısı gücü (50/30) : 87, 115, 142, 186, 246, 311 kw Maksimum işletme sıcaklığı 95 C ye kadar Emniyet sınır sıcaklığı 110 C ye kadar Max. işletme basıncı 4 bar Yüksek norm kullanma ısıl verimi % 109 a kadar 1:3 modülasyon aralığı paslanmaz çelik Inox-Crossal ısıtma yüzeyi MatriX-Işınım Brülörü Kaskad bağlantı ile 622 kw Vorlage 85 09/2007 Viessmann Werke

86 Viessmann Vitocrossal 200 CT2 Gaz yakıtlı (doğalgaz) yoğuşmalı kazan Anma ısı gücü (50/30) : 404, 503, 628 kw Maksimum işletme sıcaklığı 110 C ye kadar Max. işletme basıncı 5,5 bar Yüksek norm kullanma ısıl verimi % 109 a kadar %33 :%100 modülasyon aralığı paslanmaz çelik Inox-Crossal ısıtma yüzeyi MatriX-Silindirik Brülörlü Kaskad bağlantı ile 1256 kw Vorlage 86 09/2007 Viessmann Werke

87 Viessmann Vitocrossal 300 CT3 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Anma ısı gücü (50/30) : kw Doğalgaz ve LPG için Inox-Crossal ısıtma yüzeyli Maksimum işletme sıcaklığı 100 C ye kadar (emniyet sınır sıcaklığı 110 C ye kadar) Maksimum işletme basıncı 4 ve 5,5 bar Dikey yerleştirilmiş duman gazı geçişleri sayesinde yoğuşma suyu engellenmeden aşağıya akabilmekte böylece yoğuşma suyunun tekrar buharlaşıp, konsantrasyonun artması önlenir. Üst üste yerleştirilmiş dönüş bağlanı ağzı- dönüş sıcaklıkları yüksek olan Isıtma devreleri üst bağlantı ağzına, düşük olan ısıtma devreleri ise alt bağlantı ağzına bağlanır. Bu sayede duman gazlarının daha etkin yoğuşması sağlanır. Vorlage 87 09/2007 Viessmann Werke

88 Viessmann Vitocrossal 300 CR3 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Anma ısı gücü (50/30) : kw Doğalgaz ve LPG için Inox-Crossal ısıtma yüzeyli Maksimum işletme sıcaklığı 100 C ye kadar (emniyet sınır sıcaklığı 110 C ye kadar) Maksimum işletme basıncı 6 bar Değişken düşük kazan sıcaklığında işletme için Dikey yerleştirilmiş duman gazı geçişleri sayesinde yoğuşma suyu engellenmeden aşağıya akabilmekte böylece yoğuşma suyunun tekrar buharlaşıp, konsantrasyonun artması önlenir. Pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeylerde güçlü bir kendiliğinden temizleme etkisi oluşur. Vorlage 88 09/2007 Viessmann Werke

89 Viessmann MatriX- Brülör Viessmann ın kendi geliştirip ürettiği bir brülördür MatriX yüzey yapısı sayesinde geniş bir ısı yükü ( 3 (1 : sağlar aralığı Düşük ses seviyesi Düşük zararlı madde emisyonları NOx < 40 mg / kwh CO < 50 mg / kwh Uzun ömür MatriX-Silindirik Brülör Vitocrossal 200 CT2 ( kw) MatriX-Işınım Brülör Vitocrossal 200 CM kw) Vorlage 89 09/2007 Viessmann Werke

90 Viessmann Inox-Crossal paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma doğrudan kazan içindeki ısıtma yüzeylerinde olmaktadır. Bu yüzden ısıtma yüzeyleri, oluşan yoğuşma suyunun neden olacağı korozyona karşı dayanıklı malzemeden olmalıdır. Inox-Crossal Viessmann ın kendi geliştirip ürettiği ısıtma yüzeyidir. Düşey yerleştirilmiş ısıtma yüzeyi sayesinde, oluşan yoğuşma suyu hiçbir engele rastlamadan aşağı doğru akmaktadır. Böylece yoğuşma suyunun tekrar buharlaşıp konsantrasyonunun artması önlenir. Pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeylerde güçlü bir kendiliğinden temizlenme etkisi oluşur. Duman gazı akışını etkili bir şekilde türbülanslı hale getirir. Kazan suyu ve duman gazları akışı karşı akım prensibine göredir. Vorlage 90 09/2007 Viessmann Werke

91 Ekonomizör Ekonomizörler, mevcut kurulu kazan sistemlerinde ve büyük kapasiteli kazanlarda yakıt tasarrufu sağlamakta ve zararlı madde emisyonlarını azaltmaktadır. Baca gazı içindeki su buharının yoğuşturulması yoluyla, yakıtın gizli ısısından faydalanılmakta ve yaklaşık %12 ye varan yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir. Kullanılacak yakıt tipine göre ekonomizörün sağlayacağı yakıt tasarrufu değişmektedir. Sıvı yakıtlı ekonomizörlerde baca gazındaki su buharının daha az oluşu ve yoğuşma noktası sıcaklığının daha düşük olması nedeniyle yaklaşık %6 ya kadar yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir. Isıtma yüzeyleri malzemesinin de yakıt tipine göre seçilmesi gerekmektedir. Sıvı yakıtlarda gaz yakıtlara göre daha fazla Kükürt (S) bulunduğundan sıvı yakıtlı işletilecek ekonomizör ısıtma yüzeyleri yoğuşma sonucu oluşacak sülfirik aside karşı dayanıklı malzemeden olmalıdır. Vorlage 91 09/2007 Viessmann Werke

92 Vitotrans 300 ile sağlanan tasarruf örneği Vitoplex 300 Vitoplex Vitotrans 300 Doğalgaz tüketim miktarı m3/yıl Doğalgaz tasarruf miktarı m3/yıl 5133 Doğalgaz tasarruf miktarı % 8,6 Doğalgaz tasarruf miktarı /yıl 1745,22 Amostisman süresi (yıl) 5,1 Çalışma zamanı (saat/yıl) 1200 Kazan kapasitesi (kw) 460 Yıılık ısıtma işi (kwh/yıl) Isıtma sistemi proje sıcaklığı ( C) 75 / 60 Doğalgaz alt ısıl değeri (kwh/m3) 9,6 Vitoplex 300 norm kullanma ısıl verimi (%) 96 Vitoplex 300+Vitotrans 300 norm kullanma ısıl verimi (%) 105 Doğalgaz fiyatı ( /m 3 ) 0,34 Vorlage 92 09/2007 Viessmann Werke

93 Viessmann Vitotrans 300 Ekonomizör Sıvı-/Gaz- yakıtlı 6600 kw a kadar Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür. Dikey olarak yerleştirilmiş olan duman gazı geçişleri sayesinde, oluşan yoğuşma suyu engellenmeden aşağıya akabilmektedir. Böylece yoğuşma suyunun buharlaşması ve konsantrasyonunun artması önlenir. Pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeylerde güçlü bir kendiliğinden temizleme etkisi oluşur. Inox-Crossal ısıtma yüzeyli Vitotrans 300 ekonomizör kw arasındaki kazanlarla birlikte kullanılır Düz paslanmaz çelik ısıtma yüzeyli Vitotrans 300 ekonomizör kw arasındaki kazanlarla birlikte kullanılır Inox-Tubal ısıtma yüzeyli Vitotrans 300 ekonomizör kw arasındaki kazanlarla kullanılır. Vorlage 93 09/2007 Viessmann Werke

94 Vitotrans 300 Ekonomizör ile sağlanan verim artışı Isıtma sisteminin Vitotrans 300 ekonomizör ile Vitotrans 300 ekonomizör ile proje sıcaklığı Vitoplex 300 ve Vitomax 200 Vitoplex 100, Vitorond 200 ve kullanma verimi artırımı Vitomax 100 kullanma verimi artırımı 90/70 C % 6 % 7 75/60 C % 9 % 10 60/50 C % 10 % 11 40/30 C % 11,5 % 12,5 Örnek : Vitoplex 300'ün kullanma verimi =% 96 Vitotrans 300 için 75/60 C'deki verim artırımı = %9 ile toplandığında, yoğuşma ünitesinin toplam kullanma verimi %96 + %9 = %105 - Mümkün olan kullanma verimi artışları için dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişen dönüş suyu sıcaklığı esas alınmıştır. Vorlage 94 09/2007 Viessmann Werke

95 Vorlage 95 09/2007 Viessmann Werke Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler

96 Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler Kaskad sistemlerin avantajları: - Kazan dairesine giriş problemi olan yerlerde avantaj sağlar - Duvara monte edildiğinden kazan dairesinde daha az yer kaplar - Nakliyesi kolaydır. Vinç gerekmez, elle veya asansörle kazan dairelerine taşınabilirler - Çok kazanlı sistem sayesinde, cihazların bir ya da bir kaçının arızalanması durumunda yedekleme imkanı vardır ve işletmenin devamlılığı sağlanır - Duvar tipi cihaz ilavesiyle ileride kapasite artırımı mümkündür - Çatı kazan dairelerine kolay yerleşim imkanı, baca maliyetlerinin azalması - Daha geniş modülasyon aralığı, daha uzun çalışma süreleri, daha az durma kayıpları ve yüksek verim - Yoğuşma stratejisi ile daha yüksek verimli işletme olanağı Vorlage 96 09/2007 Viessmann Werke

97 Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler Modülasyon aralığı: 105 kw tek kazan: kw 4 x 105 kw = 420 kw 4'lü kaskad sistem: ( 100 (% 6 - kw Modülasyon aralığı: ( 100 (% 30 - kw 404 kw tek kazan: Vorlage 97 09/2007 Viessmann Werke

98 Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler Kondensasyon Kazanı Düşük Sıcaklık Kazanı Isı talebi: 200 kw Kaskad sistem gücü: 4 x 105 kw = 420 kw Yoğuşma stratejisi: tüm kazanlar talebi paylaşarak paralel çalışıyorlar: 4 x 50 kw Her bir kazan % 48 yükte çalışıyor Kullanma verimi [%] Sabit Sıcaklık Kazanı, imal yılı 1975 Kazan yükü [%] Tek tek sırayla devreye girmeye oranla daha verimli bir işletme sağlar Vorlage 98 09/2007 Viessmann Werke

99 Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler Hidrolik denge kabı Kazan devresinde (primer devre) ve ısıtma devrelerinde (sekonder devre) farklı ısıtma suyu debileri varsa, hidrolik denge kabı, kazan devresini ve ısıtma devrelerini hidrolik olarak birbirinden ayırır. Her iki devrenin pompaları birbirini etkilemez. Duvar tipi kazanın işletme esnasındaki Dur/Kalk sayısını azaltır. Hidrolik çalışma gürültülerini azaltır. T 1 / 2 T 3 / 4 : Kazan gidiş/dönüş sıcaklığı : Isıtma devresi gidiş/dönüş sıcaklığı Vorlage 99 09/2007 Viessmann Werke

100 Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler Hidrolik denge kabı 1- Isıtma devreleri toplam debisinin (sekonder devre) kazandan geçmesi gereken maks. ısıtma suyu debisinden (primer devre) fazla olduğu durumlarda kazanın tesisat suyunu ısıtabilmesi için mutlaka bir hidrolik denge kabı kullanılmalıdır (örn. bazı yerden ısıtma sistemleri ile düşük su hacimli duvar tipi cihazlar) 2- Duvar tipi / yer tipi kazanlı kaskad sistemlerde ( pompa kapasitesi sınırlı olduğundan) 3- Birden fazla ısıtma çevrimli ısıtma sistemleri 4) Primer devre debisinin tespit edilemediği mevcut ısıtma sistemlerinde tadilat yaparken bir hidrolik denge kabı kullanılmalıdır (örn. mevcut tesiste bir ısı merkezi var ve tesisteki bir binanın ısıtma tesisatı yenilenecek) 5) Seri bağlanmış pompaların arasında Kazan devresi ( devre (primer 700 l/h 700 l/h 300 l/h 1000 l/h 1000 l/h Isıtma devresi ( devre (sekonder Vorlage /2007 Viessmann Werke

101 Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler Kaskad kontrol paneli LON kartı LON kartı 300-K 200-H KM-Bus Kaskad modülü Kaskad modülü Vitotronic 100 HC1 Vorlage /2007 Viessmann Werke

102 Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler Kaskad kontrol paneli - Dış hava kompanzasyonlu kaskad kontrol paneli AX 5100 HG - Maks. 6 adete kadar kazanın kaskad kontrolü ( çıkışı (kuru kontak - Boyler kontrolü - Direkt ısıtma devresi pompası kontrolü - Zon kontrolü: Honeywell 3-yollu vana ve motorları ile veya Vitotronic 200-H ve Viessmann 3-yollu vana ve motorları ile - Harici talep Vorlage /2007 Viessmann Werke

103 Yoğuşmalı duvar tipi kaskad sistemler Kaskad kontrol paneli Honeywell kontrol paneli Kontrol paneline entegre XIB-Bus üzerinden maks. 3 adet Honeywell AX 5100 HG kaskad kontrol paneli birbiri ile irtibatlanabilir ve tek bir kaskad panel gibi işletilebilir. Maks. 18 adet (3 panel x 6 çıkış) kuru kontak çıkışı ile 18 adet kazan kaskad kontrol edilebilir. Vorlage /2007 Viessmann Werke

104 Kazanlarda Verim Modern ısı tekniğinde ekonomik ve çevre dostu işletme Yakıt tüketiminin azaltılması (yüksek verim) Zararlı madde emisyonu düşük yanma Emniyet Uzun ömür Kompakt kazan ölçüleri Vorlage /2007 Viessmann Werke

105 AB - Verim Direktifi AB - Verim Direktifi Avrupa Topluluğu Ülkeleri'nin hepsinde geçerlidir ve tüm Avrupa Topluluğu Ülkeleri bu direktifi kendi yönetmelik veya şartnamelerine entegre etmiştir. AT-Verim Direktifi 4 ile 400 kw anma ısı gücü aralığındaki kazanları kapsamaktadır. (Daha yüksek kazan güçleri için bir tanım mevcut değildir.) Standart Kazan Ortalama işletme sıcaklığı, tasarımı nedeniyle sınırlanmış olabilen bir kazan. Düşük Sıcaklık Kazanı Sürekli olarak 35 ile 40 C arasında dönüş suyu sıcaklığı ile işletilebilen ve belirli şartlar altında duman gazı içerisinde bulunan su buharının yoğuşabildiği kazanlara denir. Yoğuşmalı Kazan Duman gazı içerisinde bulunan su buharının büyük bir kısmının yoguşmasını sağlayacak biçimde tasarlanmış kazanlara denir. Vorlage /2007 Viessmann Werke

106 Yoğ ğğğ uş şşş malı kazan AB Verim Direktifi'ne göre minimum verimler Düşük sıcaklık kazanı Standart kazan Kazan yükü [%] (Küçük değerler: 4 kw Büyük değerler: 400 kw içindir.) AT-Min. Verimler [%] Vorlage /2007 Viessmann Werke

107 Kazanların Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT) 05 Haziran 2008 (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı) Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarına uygulanabilir verim gereklerini belirleyerek enerji verimliliğini artırmaktır. Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kw'tan az 400 kw'tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek, çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak maksadıyla sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarının asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretiminin sağlanması ile kullanımında uygulanacak esasları kapsar. Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 92/42/EC sayılı verim direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. Vorlage /2007 Viessmann Werke

108 Kazanların Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT) 05 Haziran 2008 (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı) Kazanlarda verim MADDE 6 (1) Kazan üreticileri; a) Nominal güçte, 70 o C ortalama kazan suyu sıcaklığında ve b) % 30 kısmi yükte, kazan tipine bağlı olarak değişen ortalama kazan suyu sıcaklığında verim şartlarına uymak zorundadır. (2) Faydalı kazan verim değerleri, aşağıdaki çizelgede belirtilen değerlere uygun olmalıdır. Kazan Tipi Çıkış Gücü Nominal Güçte Verim Kısmi Yükte Verim Aralığı (kw) Ortalama Kazan İstenen Verim % Ortalama Kazan İstenen Verim % Suyu sıcaklığı C Suyu sıcaklığı C Standard Kazan log Pn log Pn Düşük Sıcaklık Kazanları * Gaz Yoğuşturmalı Kazanlar ,5+1,5 log Pn 40 87,5+1,5 log Pn log Pn 30 * * log Pn Vorlage /2007 Viessmann Werke

109 Kazanların Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT) 05 Haziran 2008 (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığı) Kazana, nominal güçteki ve kısmi yükteki verimi standart kazanların ilgili değerlerine eşit ya da büyükse işareti; ilgili değerlerinden üç puan veya daha fazla büyükse işareti verilir. Nominal güçteki ve kısmi yükteki verimdeki her üç puanlık ekstra verim artışına ekstra bir işareti ilave edilir. İşaret Nominal güç ve ortalama Kazan suyu sıcaklığı da Verim % 84+2 log Pn %30 kısmı yükte ve ortalama kazan suyu sıcaklığı da verim % 80+3 log Pn 87+2 log Pn 90+2 log Pn 93+2 log Pn 83+3 log Pn 86+3 log Pn 89+3 log Pn Vorlage /2007 Viessmann Werke

110 Kazanların Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT) 05 Haziran 2008 Norma göre olması gereken minimum verimler Güç Tam Yükte 30% Kısmi yükte kw Min. Verim Min. Verim Güç Tam Yükte 30% Kısmi yükte kw Min. Verim Min. Verim Güç Tam Yükte 30% Kısmi yükte kw Min. Verim Min. Verim Vorlage /2007 Viessmann Werke

111 Kazanlarda Verim Modern ısı tekniğinde ekonomik ve çevre dostu işletme Isıtma sisteminin verimini etkileyen en önemli komponent kazandır. Kazan verimi ise, kazan yüzeyinden olan ısı kayıpları, baca gazından kaynaklanan ısı kaybı, brülör, baca gazı sıcaklığı, eksik yanma, hava fazlalığı, yakıt cinsi gibi parametrelere bağlıdır. Vorlage /2007 Viessmann Werke

112 Verimler 1. Yanma verimi "η F " η F = qa (%) 2. Kazan verimi "η K " η K = qa - qs (%) 3. Kullanma verimi "η N " Q F Q K Q A Q S Q B ϕ = Yakma ısı gücü veya brülör gücü = Kazanın anma ısı gücü = Baca kaybı = Brülör çalışırken kazanda oluşan yüzey kaybı = Bekleme kaybı faktörü = Kazan yükü QK η K η N = (%) 1 ( ) * qb +1 φ QF 100% Q S Q A Vorlage /2007 Viessmann Werke

113 Norm kullanma ısıl verimi Norm kullanma ısıl verimi, deney standında ölçülen 5 adet belirlenmiş kısmi yük ile önceden belirlenmiş sürelerle Kazan yükü Dış hava sıcaklığı ığı ( o C) işletme sonucu bulunan değerlerden faydalanarak hesaplanan verimdir. Isıtma günü sayısı Vorlage /2007 Viessmann Werke

114 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Vitocrossal 300 Norm kullanma ısıl veriminin hesaplanması Isıtma sistemi sıcaklıkları 75/60 C Isıtma devresi Isı taşıyıcı Kısmi yük Hesap değeri Yükü akışkan sıcaklıkları Kullanma verimi 1 / η ϕ,i ϕ HK [%] t VL / t RL [ C] η ϕ,i [%] [1/%] / ,5 0, / ,4 0, / ,2 0, / ,7 0, / ,0 0, Σ = 0, Norm-Kul. Isıl Verimi η NN = = = %106,7 5 0, Σ (1 / η ϕ, i ) i=1 Vorlage /2007 Viessmann Werke

115 Norm kullanma verimi DIN Norm-Nutzungsgradprüfung beim NT-Heizkessel 75/60 C DS kazanında Norm kullanma verimi 75/60 C /45 46/39 42/36 37/32 27/25 93,6% 94,3% 94,6% 95,1% 96,0% Kazan yükü [%] Isıtma günü sayısı Dış hava sıcaklığı C ηnn = 94,7% Vorlage /2007 Viessmann Werke

116 Norm kullanma verimi DIN Norm-Nutzungsgradprüfung Yoğuşmalı kazanda Norm beim kullanma NT-Heizkessel BW-Heizkessel verimi 75/60 C 75/60 C /45 46/39 42/36 37/32 27/25 103,0% 105,7% 107,2% 108,4% 109,5% Kazan yükü [%] Isıtma günü sayısı Dış hava sıcaklığı C ηnn = 106,7% Vorlage /2007 Viessmann Werke

117 Verimlerin karşı şılaştırılması Yoğuşmalı Kazan Düşük Sıcaklık Kazanı Kullanma verimi [%] Sabit Sıcaklık Kazanı, Kazan yükü [%] Vorlage /2007 Viessmann Werke

118 Yük [ϕ] % 109 % 107 % 104 Kullanma verimi [%] Sistem sıcaklıklarına göre verimler Vorlage /2007 Viessmann Werke

119 Vitocrossal yoğuşmalı ve Vitoplex sabit sıcaklık kazanın standart kömür kazan ile karşı şılaştırılması (Aralık 2008) Kazan kapasitesi 720kW 720kW 720kW Yıllık işletme süresi 1.200Saat/yıl 1.200Saat/yıl 1.200Saat/yıl Yakıt Kömür Doğal gaz Doğal gaz Alt ısıl değer: 8,10kWh/kg 9,60kWh/ m 3 9,60kWh/ m 3 Yakıt Fiyatı 0,69TL/kg 1,080TL/ m 3 1,080TL/ m 3 Yakıt fiyat artışı (yıllık) (TL) 10% 10% 10% LPG : 3,71 TL/kg Kömür kazan Vitoplex Vitocrossal Verim % 70,00 % 92,00 % 106,00 Yıllık ısı ihtiyacı kWh/yıl kWh/yıl kWh/yıl Yıllık yakıt sarfiyatı kg/yıl m 3 /yıl m m 3 /yıl Yıllık Yakıt Maliyeti TL/yıl TL/yıl TL/yıl Vorlage /2007 Viessmann Werke

120 Vitocrossal yoğuşmalı ve Vitoplex sabit sıcaklık kazanın standart kömür kazan ile karşı şılaştırılması (Aralık 2008) Sıcak su ve Mutfak harcamaları için ilave yakıt tüketimi ve yakıt masrafları Mutfak :(kg/yıl) LPG,doğalgaz 5.184kg/yıl 6912m 3 /yıl 6912m 3 /yıl Banyo: (kg/yıl) LPG, doğalgaz 5.184kg/yıl 6912m 3 /yıl 6912m 3 /yıl Mutfak :(TL/yıl) (TL/yıl) 7465,0(TL/yıl) 7465,0(TL/yıl) Banyo: (TL/yıl) (TL/yıl) 7465,0(TL/yıl) 7465,0(TL/yıl) Mutfak+Banyo (TL/yıl) (TL/yıl) 14929,9(TL/yıl) 14929,9(TL/yıl) Toplam maliyet (TL/yıl) (TL/yıl) (TL/yıl) (TL/yıl) Yakıt Maliyet azalması (%) Kömür kazan için her ay daire başına mutfak ve banyo için aylık 12 kg + 12 kg = 24 kg LPG Doğalgaz için her ay daire başına mutfak ve banyo için 16 m m 3 = 32 m 3 doğalgaz Hesaplamalar 36 daire için yapılmıştır. Vorlage /2007 Viessmann Werke

121 Vitocrossal yoğuşmalı ve Vitoplex sabit sıcaklık kazanın standart kömür kazan ile karşı şılaştırılması (Aralık 2008) Kömür Kazan Vitoplex Vitocrossal CO 2 kg/yıl Kömür Kazan Vitoplex Vitocrossal SO 2 kg/yıl Kömür Kazan Vitoplex Vitocrossal CO kg/yıl Emisyonların karşı şılaştırılması % Vorlage /2007 Viessmann Werke

122 Vitocrossal yoğuşmalı ve Vitoplex sabit sıcaklık kazanın standart kömür kazan ile karşı şılaştırılması (Şubat 2009) Kazan kapasitesi kW 720kW Yıllık işletme süresi 1.200Saat/yıl 1.200Saat/yıl 1.200Saat/yıl Yakıt Doğal gaz Doğal gaz Doğal gaz Alt ısıl değer: 8,10kWh/ m 3 9,60kWh/ m 3 9,60kWh/ m 3 Yakıt Fiyatı (aktüel) 0,69TL/kg 0,915TL/ m 3 0,915TL/ m 3 Yakıt fiyat artışı (yıllık ) 10% 10% 10% LPG TL/kg 3,66 Kömür kazan Vitoplex Vitocrossal Verim % 70,00 % 92,00 % 106,00 Yıllık ısı ihtiyacı kWh/yıl kWh/yıl kWh/yıl Yıllık yakıt sarfiyatı kg/yıl m 3 /yıl m 3 /yıl Yıllık Yakıt Maliyeti TL/yıl TL/yıl TL/yıl Vorlage /2007 Viessmann Werke

123 Vitocrossal yoğuşmalı ve Vitoplex sabit sıcaklık kazanın standart kömür kazan ile karşı şılaştırılması (Şubat 2009) Sıcak su ve Mutfak harcamaları için ilave yakıt tüketimi ve yakıt masrafları Mutfak :(kg/yıl) LPG,Doğalgaz 5.184kg/yıl 6912m 3 /yıl 6912m 3 /yıl Banyo: (kg/yıl) LPG, Doğalgaz 5.184kg/yıl 6912m 3 /yıl 6912m 3 /yıl Mutfak :(TL/yıl) (TL/yıl) 6324,5(TL/yıl) 6324,5(TL/yıl) Banyo: (TL/yıl) (TL/yıl) 6324,5(TL/yıl) 6324,5(TL/yıl) Mutfak+Banyo (TL/yıl) (TL/yıl) 12649,0(TL/yıl) 12649,0(TL/yıl) Toplam maliyet (TL/yıl) (TL/yıl) (TL/yıl) (TL/yıl) Yakıt Maliyet azalması (%) Kömür kazan için her ay daire başına mutfak ve banyo için aylık 12 kg + 12 kg = 24 kg LPG Doğalgaz için her ay daire başına mutfak ve banyo için 16 m m 3 = 32 m 3 doğalgaz Hesaplamalar 36 daire için yapılmıştır. Vorlage /2007 Viessmann Werke

124 Vitocrossal yoğuşmalı ve Vitoplex sabit sıcaklık kazanın standart kömür kazan ile karşı şılaştırılması (Şubat 2009) Kömür Kazan Vitoplex Vitocrossal CO 2 kg/yıl Kömür Kazan Vitoplex Vitocrossal SO 2 kg/yıl Kömür Kazan Vitoplex Vitocrossal CO kg/yıl Emisyonların karşı şılaştırılması % Vorlage /2007 Viessmann Werke

125 Vitocrossal yoğuşmalı ve Vitoplex sabit sıcaklık kazanın standart kömür kazan ile karşı şılaştırılması (Aralık 2010) Kazan kapasitesi kW 720kW Yıllık işletme süresi 1.200Saat/yıl 1.200Saat/yıl 1.200Saat/yıl Yakıt Doğal gaz Doğal gaz Doğal gaz Alt ısıl değer: 8,10kWh/kg 9,60kWh/ m 3 9,60kWh/ m 3 Yakıt Fiyatı (aktüel) 0,56TL/kg 0,72TL/ m 3 0,72TL/ m 3 Yakıt fiyat artışı (yıllık TL) - 23,5% - 40% - 40% LPG TL/kg 4,04 Kömür kazan Vitoplex Vitocrossal Verim % 70,00 % 92,00 % 106,00 Yıllık ısı ihtiyacı kWh/yıl kWh/yıl kWh/yıl Yıllık yakıt sarfiyatı kg/yıl m 3 /yıl m 3 /yıl Yıllık Yakıt Maliyeti TL/yıl TL/yıl TL/yıl Vorlage /2007 Viessmann Werke

126 Vitocrossal yoğuşmalı ve Vitoplex sabit sıcaklık kazanın standart kömür kazan ile karşı şılaştırılması (Aralık 2010) Sıcak su ve Mutfak harcamaları için ilave yakıt tüketimi ve yakıt masrafları Mutfak :(kg/yıl) LPG,Doğalgaz 5.184kg/yıl 6912m 3 /yıl 6912m 3 /yıl Banyo: (kg/yıl) LPG, Doğalgaz 5.184kg/yıl 6912m 3 /yıl 6912m 3 /yıl Mutfak :(TL/yıl) (TL/yıl) 4976,6(TL/yıl) 4976,6(TL/yıl) Banyo: (TL/yıl) (TL/yıl) 4976,6(TL/yıl) 4976,6(TL/yıl) Mutfak+Banyo (TL/yıl) (TL/yıl) 9953,3(TL/yıl) 9953,3(TL/yıl) Toplam maliyet (TL/yıl) (TL/yıl) (TL/yıl) (TL/yıl) Yakıt Maliyet azalması (%) Kömür kazan için her ay daire başına mutfak ve banyo için aylık 12 kg + 12 kg = 24 kg LPG Doğalgaz için her ay daire başına mutfak ve banyo için 16 m m 3 = 32 m 3 doğalgaz Hesaplamalar 36 daire için yapılmıştır. Vorlage /2007 Viessmann Werke

127 Vitocrossal yoğuşmalı ve Vitoplex sabit sıcaklık kazanın standart kömür kazan ile karşı şılaştırılması (Aralık 2010) Vorlage /2007 Viessmann Werke

128 Dünyadaki CO 2 Emisyonları Dünya İklim Konseyi IPCC'nin görüşüne göre, küresel bir iklim felaketi yaşamamak için atmosferin ortalama sıcaklığı sanayi öncesi döneme göre 2 C'den fazla yükselmemelidir. Bunun için 2050 yılına kadar CO 2 emisyonları 1990 daki seviyesinin yarısına indirilmelidir. Gerçekte ise CO 2 emisyonları 2004 yılına kadar %25 artarak 27 milyar ton seviyesine çıkmıştır. CO 2 emisyonları, milyar ton Dünyadaki CO 2 emisyonları % 21, Emisyonlar Emisyonların artışı / azalışı - 50 % olması gereken Vorlage /2007 Viessmann Werke Kaynak: Federal Almanya Hükümeti tarihli enerji temini durum raporu Enerji bilançoları ve Federal İstatistik Kurumu çalışma grubu bilgileri

129 Türkiye deki Toplam Sera Gazı Emisyonu TUIK Sera gazı Emisyon Envanteri sonuçlarına göre, 2007 yılında toplam sera gazı emisyonu karbondioksit eşdeğeri olarak 372,6 milyon ton olarak tahmin edildi. Karbondioksit eşdeğeri olarak 2007 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre % 119 artış gösterdi yılında 1990 yılına göre, karbondioksit emisyonunda en yüksek artış % 123 ile enerji sektöründe gözlendi. Endüstriyel işletmelerde artış ise % 71. Vorlage /2007 Viessmann Werke Kaynak:

130 Kazan Kontrol Panelleri Kontrol panelleri, ekonomik, çevre dostu, emniyetli ve konforlu bir işletme sağlamaktadır. Kontrol sistemi, - Kazanlarda gidiş/dönüş suyu sıcaklıklarını belirtilen sınır değer aralığında tutar - Dış hava şartlarına göre kazan suyu sıcaklığını düzenler. Vorlage /2007 Viessmann Werke

131 ıı Dış hava kompanzasyonlu kontrol Kazan suyu sıcaklığı ığı veya gidiş suyu sıcaklığı ığı ( o C) İİİ İ stenen oda sı ı caklı ııı ğı ( o C) 3,5 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Dış hava sıcaklığı ığı ( o C) Bu sistemde, dış hava sıcaklığından ve kazan suyu sıcaklığından bilgi alınır. Bu bilgiler merkezi bir kontrol sisteminde daha önceden ayarlanmış olan değerler ile karşılaştırılır ve brülör kumanda edilerek kazan suyu sıcaklığı düzenlenir. Isıtma eğrileri ayarlanarak, kazan suyu sıcaklığı ve gidiş suyu sıcaklıkları bu şartlara uygun değerlere getirilir. Kazan suyu sıcaklığının üst sınırı, termostat ve elektronik maksimum sıcaklık sınırlandırması ile yukarıya doğru sınırlandırılmıştır. Vorlage /2007 Viessmann Werke

132 Viessmann Kontrol Panelleri Vitotronic 100 (Typ GC3) Vitotronic 100 (Typ GC1) Vitotronic 300 K MW1 Bir kazan devreli ısıtma sistemleri için, sabit sıcaklıkta işletme için ( Aç/Kapa ) Şebeke anahtarı - Sigorta - İki kademeli brülör işletmesi - Emniyet termostatı Sabit kazan suyu sıcaklığında işletme için dijital kazan devresi kontrol paneli -İki kademeli veya modülasyonlu brülör için - Boyler sıcaklık kontrolü - Vitotronic 300 MW1 kaskad kontrol paneli ile birlikte dış hava kompanzasyonlu, değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında işletmeye uygun - Dış hava kompanzasyonlu, değişken düşük kazan suyu sıcaklığında işletme için bir sistem devreli ve iki karışım vanalı ısıtma devreli ısıtma sistemleri için dijital kaskad kontrol paneli - 4 adede kadar çok kazanlı sistemlerin Vitotronic 100 GC1 ile değişken düşük kazan suyu sıcaklığında işletilmesi için -LON-BUS üzerinden ayrıca 32 adet ısıtma devresi kontrol paneli Vitotronic 200-H bağlanabilir. Vorlage /2007 Viessmann Werke

133 Viessmann Kontrol Panelleri Dış hava kompanzasyonlu işletme Vitotronic 200 GW1 Vitotronic 300 GW2 Değişken düşük kazan suyu sıcaklığında işletme Dış hava kompanzasyonlu, dijital kazan devresi kontrol paneli Günlük ve haftalık programlı dijital şalt saatli Zaman programları, istenen sıcaklık değerleri ve ısıtma programları ayar imkanı Dış hava kompanzasyonlu, değişken düşük kazan suyu sıcaklığında işletme için bir sistem devreli ve iki karışım vanalı ısıtma devreli ısıtma sistemleri için dijital kazan ve ısıtma devresi kontrolü imkanı Günlük ve haftalık programlı dijital şalt saatli Zaman programları, ısıtma tanım eğrileri, istenen sıcaklık değerleri ve Isıtma programları ayar imkanı Vorlage /2007 Viessmann Werke

134 Tesisat Örnekleri Uygulama örnekleri sadece öneri olarak kabul edilmelidir; eksikleri olup olmadığı ve çalış ışmaları uygulayıcı tarafından kontrol edilmelidir. Vorlage /2007 Viessmann Werke

135 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği 1 : Tek kazanlı sistem Therm-Control lü Vitoplex Ana komponentler -Vitoplex 200 SX2 560 kw a kadar veya Vitoplex 300 TX3A -Vitotronic 300 GW2 veya Vitotronic 100 GC1 ve harici bir dış hava kompanzasyonlu kontrol paneli -Kazan dönüş suyu sıcaklık yükseltilmesi donanımları kullanmadan işletmek için Therm-Control Vorlage /2007 Viessmann Werke

136 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği : Tek kazanlı sistem Therm - Control lü Vitoplex Fonksiyon açıklaması; Therm-Control sıcaklık sensöründe üretici tarafından sabit ayarlanmış sıcaklıkların altına düştüğünde, Therm-Control ısıtma devresi kontrol panelini(lerini) veya ısıtma devresi pompasını(larını) etkilemektedir. İlk hareket safhasında (örn. işletmeye alma veya gece veya hafta sonu kapamalardan sonra) toplam kazan suyu hacimsel debisinin minimum %50 si oranında kısma yapmalıdır. Vorlage /2007 Viessmann Werke

137 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği 2: Tek kazanlı sistem Dönüş suyu sıcaklık yükseltmesi için Şönt pompalı Ana komponentler -Vitoplex 200 SX2 veya Vitoplex 300 TX3A -Vitotronic 300 GW2 veya Vitotronic 100 GC1 ve harici bir dış hava kompanzasyonlu kontrol paneli -Kazan dönüş suyu sıcaklık yükseltilmesi donanımları kullanmadan işletmek için Therm-Control Vorlage /2007 Viessmann Werke

138 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği : Tek kazanlı sistem Dönüş suyu sıcaklık yükseltmesi için Şönt pompalı Fonksiyon açıklaması; Gerekli minimum dönüş suyu sıcaklığının altına inildiğinde sıcaklık sensörü T2 şönt pompayı çalıştırır. Dönüş suyu sıcaklığının yükseltilmesine rağmen, minimum dönüş suyu sıcaklığına ulaşılamazsa, hacimsel debi sıcaklık sensörü T1 üzerinden minimum %50 kısılmalıdır. Şönt pompa kazanın toplam debisinin yaklaşık %30 u için projelendirilmelidir. Vorlage /2007 Viessmann Werke

139 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği 3: Çok kazanlı sistem : Therm-Control lü Vitoplex Ana komponentler - Vitoplex 200, 560 kw a kadar veya Vitoplex 300 ( ) - Vitotronic 200-H ve -Vitotronic 100 GC1 ve harici bir dış hava kompanzasyonlu kontrol paneli ve - Vitotronic 300-K MW1, kaskad sistem için bir adet - Therm-Control Vorlage /2007 Viessmann Werke

140 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği : Çok kazanlı sistem : Therm-Control lü Vitoplex Fonksiyon açıklaması; Therm-Control sıcaklık sensöründe üretici tarafından sabit ayarlanmış sıcaklıkların altına düşüldüğünde, Therm-Control motorlu kısma klapelerini veya ısıtma devresi kontrol panelini(lerini) etkilemektedir. İlk hareket safhasında (örn. işletmeye alma veya gece veya hafta sonu kapamalardan sonra) toplam kazan suyu hacimsel debisi oransal olarak kısılır. Vitotronic 300-K MW1 kullanıldığında veya ısıtma devreleri, kazan devresi kontrol paneline bağlı olan Vitotronic 200-H ile kontrol edildiğinde, hacimsel ısıtma devresi karışım vanası tarafından kısılmalıdır. Uygulayıcı tarafından ilave koruma önlemleri alınmasına gerek yoktur. Dönüş suyu sıcaklığı yükseltmesi için şönt pompaya gerek yoktur. Vorlage /2007 Viessmann Werke

141 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği 4: Çok kazanlı sistem : Dönüş suyu sıcaklığı yükseltmesi için 3-yollu karışım vanalı, denge kaplı ve kazan devresi pompalı Vitorond Kullanım alanı: hidrolik durumları kesin olarak belirlenemeyen ve/veya bağlanmış olan ısıtma devrelerine etki etme olanağının bulunmadığı, eski ısıtma sistemlerinde veya seracılıkta kullanılan ısıtma sistemlerinde Ana komponentler - Vitorond Vitotronic 200-H ve -Vitotronic 100 GC1, kaskad sistemde her kazan için ve - Vitotronic 300-K MW1, kaskad sistem için bir adet - Dönüş suyu sıcaklık yükseltmesi için 3-yollu karışım vanası - Hidrolik denge kabı Vorlage /2007 Viessmann Werke

142 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği : Çok kazanlı sistem : Dönüş suyu sıcaklığı yükseltmesi için 3-yollu karışım vanalı, denge kaplı ve kazan devresi pompalı Vitorond Fonksiyon açıklaması; Gerekli minimum dönüş suyu sıcaklığının altına düşüldüğünde, kazandaki 3-yollu karışım vanaları sıcaklık sensörü T1 üzerinden oransal olarak kapatılır ve böylece kazan korunmuş olur. Gidiş suyu sıcaklığı denge kabındaki sıcaklık sensörü tarafından kontrol edilir. Kazan ve kazandan sonra gelen ısıtma devreleri hidrolik olarak ayrılmıştır. Oransal dönüş suyu sıcaklığı yükselmesi kazanı korumaktadır. Her kazan düşük dönüş suyu sıcaklıklarına karşı, bağlanmış olan ısıtma devrelerinden bağımsız olarak korunur. Kazanlardaki kazan devresi pompalarının hacimsel debileri, ısıtma devresinin mümkün olan maksimum hacimsel debisi kadar olacak şekilde projelendirilmelidir. Öneri : %110 Vorlage /2007 Viessmann Werke

143 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği 5: Vitocrossal yoğuşmalı tek kazanlı sistem Ana komponentler -Vitoplex 300 ( ) -Vitotronic 300 GW2 veya Vitotronic 100 GC1 ve harici bir dış hava kompanzasyonlu kontrol paneli Vorlage /2007 Viessmann Werke

144 Tesisat Örnekleri Uygulama Örneği : Vitocrossal yoğuşmalı tek kazanlı sistem Fonksiyon açıklaması; Vitocrossal 300 de iki adet dönüş bağlantı ağzı mevcuttur. Dönüş suyu sıcaklıkları yüksek olan ısıtma devreleri KR2 bağlantı ağzına daha düşük olanlar ise KR1 (alt seviyede) bağlantı ağzına bağlanır. Bu sayede yoğuşma tekniğinden daha fazla faydalanılarak yüksek kullanma verimlerine ulaşılabilir. Vitotrans 300 dış hava kompanzasyonlu kontrol paneli üzerinden düşük, değişken kazan suyu sıcaklığında işletilir iki kademeli veya modülasyonlu brülöre kumanda edilir. Vitotrans 300 e bağlanmış olan iki ısıtma devresi kontrol edilmektedir. Her ısıtma devresine bir uzaktan kumanda bağlanabilir. Vorlage /2007 Viessmann Werke

145 Vorlage /2007 Viessmann Werke 2010 VIESSMANN Merkezi Isıtma Sistemleri Ürün Programı

146 Viessmann çelik kazanlar Vitoplex 300 Excellence Vitoplex 300 TX3A kw 200 Comfort Vitoplex 200 SX kw Vitoplex 200 SX kw 100 Plus Vitoplex 100 PV kw Vitoplex 100 PV kw Vorlage /2007 Viessmann Werke

147 Viessmann döküm kazanlar Vitorond 200 Comfort Vitorond 200 VD kw Vitorond 200 VD kw Vorlage /2007 Viessmann Werke

148 Viessmann yer tipi yoğuşmalı kazanlar Vitocrossal 300 Excellence Vitocrossal 300 CT kw Vitocrossal 300 CR kw 200 Comfort Vitocrossal 200 CM kw Vitocrossal 200 CT kw Vorlage /2007 Viessmann Werke

149 Viessmann Boyler Vitocell 300 Excellence Vitocell 300 H litre Vitocell 300 V litre Vitocell 340 M litre 100 Plus Vitocell 100 B litre Vitocell 100 U 390 litre 100 Plus Vitocell 100-V litre Vitocell 100 L litre Vitocell 100 E / E litre Vorlage /2007 Viessmann Werke

150 Viessmann duvar tipi yoğuşmalı kazanlar Vitodens 200 Comfort Vitodens 200-W WB2B 45 ve 60 kw Vitodens 200-W WB2B 80 ve 105 kw Vorlage /2007 Viessmann Werke

ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ. 15.03.2014 / Cumartesi

ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ. 15.03.2014 / Cumartesi ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ 15.03.2014 / Cumartesi YAYINLANMA TARİHİ KANUN/ YÖNETMELİK 2 MAYIS 2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 14 NİSAN 2008 MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISIN MA

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması Merkezi Isıtma ve Sıhhi Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemi Nedir? - Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, dağıtımı

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

MERKEZİ ISITMADA ISI PAYLAŞIM SİSTEMLERİ 1

MERKEZİ ISITMADA ISI PAYLAŞIM SİSTEMLERİ 1 MERKEZİ ISITMADA ISI PAYLAŞIM SİSTEMLERİ 1 Giriş Aytekin ÇAKIR ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No: 5627 Kabul Tarihi:18.04.2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun no : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Amaç MADDE

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için VIESMANN VITOTRANS 333 Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 24 VITOTRANS

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

Yoğuşma Teknolojisi. Teknolojisi. Nedir?

Yoğuşma Teknolojisi. Teknolojisi. Nedir? YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ Yoğuşma Teknolojisi Yoğuşma Teknolojisi Nedir? Yoğuşma Teknolojisi Hava (O 2 ) Kayıplar Yakıt Doğal gaz, Fuel-oil, Motorin vb. (C,H,O ) Isıtma Enerjisi + CO 2 + H 2 0 (Su buharı) Yoğuşma

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

KONGRESİ Nisan 2009 KOCAELİ MMO MERKEZİ ISITMA VE. Yusuf YILDIZ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

KONGRESİ Nisan 2009 KOCAELİ MMO MERKEZİ ISITMA VE. Yusuf YILDIZ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü II.ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 09-10 Nisan 2009 KOCAELİ MMO MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERS STEMLERİNDE ISI GİDERG PAYLAŞTIRILMASI Yusuf YILDIZ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yusufyldz56@mynet.com

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

doğru ısınmak için...

doğru ısınmak için... T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yetkilendirilmiş Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Yönelik Ölçüm Şirketi doğru ısınmak için... ULTRA KALORİMETRELER SONiK Ultrasonik

Detaylı

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü viesmann Sistem Kapasitesi Ürün Tanımı Basınç Sınıfı Kazanlar Pompa Setleri Toplam kw Sip. No. Sip. No. kcal/h bar Liste Fiyatı Liste Fiyatı Liste Fiyatı 98 84.300 120 103.200 160 137.600 198 170.300 240

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Mine YEŞİLATA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji

Detaylı

ELECTROMECHANIC INDUSTRY CONSULTANCY SERVICES

ELECTROMECHANIC INDUSTRY CONSULTANCY SERVICES MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK -MERKEZİ ISITMA ve SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA ve SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Samet YILANCI Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Viessmann Akademi Program 2013

Viessmann Akademi Program 2013 Viessmann Akademi Program 2013 Viessmann Teknik Eğitim Programı 2013 Değerli Viessmann Partnerleri, Viessmann Türkiye olarak hazırladığımız yeni teknik eğitim programımızı sizlere sunuyoruz. Bu eğitim

Detaylı

Isı İstasyonu Uygulamaları

Isı İstasyonu Uygulamaları Isı İstasyonu Uygulamaları 1 2 Isı İstasyonu: Isı istasyonu, merkezi sistemle ısıtılan yapılarda her daireye ayrı ayrı monte edilerek, kullanım sıcak suyunu ani ısıtma prensibiyle hazırlayan ve ısıtma

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (05 Aralık 2008) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW VIESMANN VITOMAX 200 WS 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 WS Tip M250

Detaylı

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Nisan 2014 1 2 DAF Enerji 2007 yılında çıkan Enerji Verimliği Kanunu sonrasında, MASDAF Grup un yöneticileri tarafından yarım asırlık sektör tecrübesi ile 2009 yılından tamamen

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daire Isıtma Üniteleri Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daha İyi Bir Gelecek İçin: Techem Çevre dostu ve ekonomik Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOROND 200

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOROND 200 VIESMANN VITOROND 200 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı (dökme dilimli) 125-300kW 107 500-258 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. Arşiv referansı: Teknik

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız.

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CT2 Doğalgaz için gaz yakıtlı kondensasyon kazanı.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh. Daire Başkanı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200-LW

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200-LW VIESMANN VITOMAX 200-LW 120 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı Kazangücü2,1-19,5MW Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı:

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas 15-2000 kw Kapasite Aralığı 1 Neden UltraGas? Patentli Alufer ısı eşanjörü teknolojisi ile UltraGas yoğuşmalı kazanlar, yüksek verimlilik ve uygun maliyetli

Detaylı

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER Merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin tüketime göre paylaştırılması için tasarlanmıştır Çok fonksiyonlu 5 haneli ekran EEPROM mikro işlemci

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri [ Hava ] Şema Sayfaları Başlık şablonu Folio Medium [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Isıtma Bizim İşimiz Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar Merkezi ısıtmada

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOROND 200. 320-1150 kw 275 200-989 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOROND 200. 320-1150 kw 275 200-989 000 kcal/h VIESMANN VITOROND 200 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 320-1150 kw 275 200-989 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

Viessmann Akademi Program 2015

Viessmann Akademi Program 2015 Viessmann Akademi Program 2015 Viessmann Teknik Eğitim Programı 2015 Değerli Viessmann Partnerleri, Viessmann Türkiye olarak hazırladığımız yeni teknik eğitim programımızı sizlere sunuyoruz. Bu eğitim

Detaylı

VIESMANN. Planlama Kılavuzu. Su Niteliği İçin Referans Değerler. Planlama Bilgileri Klasörü, Genel. Arşiv referansı:

VIESMANN. Planlama Kılavuzu. Su Niteliği İçin Referans Değerler. Planlama Bilgileri Klasörü, Genel. Arşiv referansı: VIESMANN Su Niteliği İçin Referans Değerler Planlama Kılavuzu Arşiv referansı: Planlama Bilgileri Klasörü, Genel Isıtma ve kazan sisteminde kullanılan suların niteliği ile ilgili olarak çeşitli kuruluşlar

Detaylı

İSTTERM ISI İSTASYONLARI

İSTTERM ISI İSTASYONLARI İSTTERM ISI İSTASYONLARI Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ısı istasyonu. İSTTERM ISI İSTASYONLARI, su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür.

Detaylı

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: 15-57 kw TRIGON XL Kompakt tasarım, yüksek performans TRIGON XL İhtiyaçlarınıza özel esnek tasarımlar Yeni nesil çözümler TRIGON XL üstün teknolojiyi yenilikçi tasarımla

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı. Uygur KINAY. Mak.Müh. uygurkinay@gmail.com

B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı. Uygur KINAY. Mak.Müh. uygurkinay@gmail.com Uygur KINAY Mak.Müh. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı uygurkinay@gmail.com Energy Energy enerjinin toplum için geçiş anahtarı Tamam abı atıyım heme Sıvı Petrol Biokütle

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları entegrasyonlu Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 27 ila 311 kw

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 27 ila 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 27 ila 311 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 23 VITOCROSSAL

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOROND 200

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOROND 200 VIESMANN VITOROND 200 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı (dökme dilimli) 125-300kW 107 500-258 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. Arşiv referansı: Teknik

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R0 R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R0 R1 - R2 - R3 - R4 R5 - R6 - R7 Yoğuşmalı yer tipi kazan DAR ALANLAR İÇİN İDEAL, KOMPAKT VE HAFİF 1:7 YE VARAN SINIFININ EN YÜKSEK MODÜLASYONLU

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

www.alna.com.tr Özellikler

www.alna.com.tr Özellikler ISI İSTASYONLARI Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ısı ALNA. ISI İSTASYONLARI, su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler - Termostatik

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

VIESMANN VITOPLEX 300 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 620-2000 kw 530 000-1 720 000 kcal/h

VIESMANN VITOPLEX 300 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 620-2000 kw 530 000-1 720 000 kcal/h VIESMANN VITOPLEX 300 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 620-2000 kw 530 000-1 720 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 300 Tip TX3A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Isıtma Tesisatı Isıtma tesisatı

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta Yoğuşmalı kazan Kapasite 66-133kW THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta DÜŞÜK EMİSYON YÜKSEK VERİM THISION L ECO Yüksek kapasite Yüksek kullanım esnekliği THISION L ECO, yüksek kaliteli mühendislik

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Sayın İlgili; Ülkemizde 2009 yılı Aralık ayında yürürlüğe girmiş olan binalarda enerji performansı yönetmeliği çok geniş kapsamlı bir mevzuattır. Çatı izolasyonundan, cam çerçeve tipine; duvar inşasından,

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R3400 R3401 - R3402 - R3403 - R3404 R3405 - R3406 - R3407 - R3408 R3409 - R3410 Yoğuşmalı yer tipi kazan R3401 - R3410 PREMIX SU SOĞUTMALI

Detaylı

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler

Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Isı İstasyonu Uygulamaları Mekanik Projelendirme Esnasında Tasarımı Yönlendiren Faktörler Yatırım maliyetinin düşürülmesi İşletme masraflarının kısılması Bakım masraflarının minimize edilmesi Isıtma kalitesinin

Detaylı

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A Viesmann VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW Teknik Bilgi Föyü VITOMAX LW Tip M64A Düşük basınçlı sıcak su kazanı Gaz Yakıtlı ihazlar Direktifi 2009/142/E uyarınca sertifikalı (110 emniyet sınır sıcaklığı

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.392,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h)

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h) VIESMANN Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HW 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı Üç geçişli 460-2500 kw (395 600-2

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında.

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında. VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numaralarını ve fiyatları lütfen sorunuz Kazan seçimi

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5-3,8 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 200. 700-1950 kw. Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 21

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 200. 700-1950 kw. Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 21 VIESMANN VITOPLEX 200 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 700-1950 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 21 VITOPLEX 200

Detaylı

Sürekli yüksek verim, Uzun ömür

Sürekli yüksek verim, Uzun ömür VITODENS 100-W Doğalgazlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, paslanmaz çelik silindirik brülörlü Inox-Radial paslanmaz çelik eşanjör Anma ısı gücü aralığı: 7,3 30

Detaylı

GÜRKAN DURGUN MAKİNA MÜHENDİSİ

GÜRKAN DURGUN MAKİNA MÜHENDİSİ GÜRKAN DURGUN MAKİNA MÜHENDİSİ 1 02 Mayıs 2007 Enerji Verimliliği Yasası TBMM 08 Ekim 2007 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uyg. Esas. Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında Yönetmelik 14 Nisan 2008

Detaylı

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir. VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi, Tip WHKB Yüksek sıcak su konforu Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Yüksek sıcak

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX kw kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX kw kcal/h VIESMANN VITOPLEX 200 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 90-560 kw 77 400-481 600 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.305,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

Buderus Ecostream Üflemeli Brülörlü Esnek Döküm Kazanlar. Logano plus GE615. Esnek Olun, Uzun Yaşayın!

Buderus Ecostream Üflemeli Brülörlü Esnek Döküm Kazanlar. Logano plus GE615. Esnek Olun, Uzun Yaşayın! Buderus Logano plus GE615 Esnek Olun, Uzun Yaşayın! 1 Thermostream Teknolojisi Kazan Tipi Logano G215 Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Minimum Debi Sınırlama yoktur Sınırlama yoktur Buderus Kazanlarda

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

BİNALARDA ISI GİDERLERİ PAYLAŞIM SİSTEMLERİ. ÜRY/Eğitim/Eğitim.Techem.012712.ppt

BİNALARDA ISI GİDERLERİ PAYLAŞIM SİSTEMLERİ. ÜRY/Eğitim/Eğitim.Techem.012712.ppt BİNALARDA ISI GİDERLERİ PAYLAŞIM SİSTEMLERİ ÜRY/Eğitim/Eğitim.Techem.012712.ppt 1 Yasal Durum Enerji verimliliği kanunu 2 Mayıs 2007 Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde, ısınma ve sıhhi sıcak

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör VIESMANN VITOSOL 100-F Düzlemsel kollektör Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOL 100-F Tip SV1 ve SH1 Dikey veya

Detaylı

Viessmann Akademi Program 2017

Viessmann Akademi Program 2017 Viessmann Akademi Program 2017 Viessmann Teknik Eğitim Programı 2017 Değerli Viessmann Partnerleri, Viessmann Türkiye olarak hazırladığımız yeni teknik eğitim programımızı sizlere sunuyoruz. Bu eğitim

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

Yapı Teknolojisinde Yenilenebilir Enerjiler ve Alternatif Sistemler. Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Anadolu Üniversitesi 07 Şubat 2009

Yapı Teknolojisinde Yenilenebilir Enerjiler ve Alternatif Sistemler. Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Anadolu Üniversitesi 07 Şubat 2009 Yapı Teknolojisinde Yenilenebilir Enerjiler ve Alternatif Sistemler Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Anadolu Üniversitesi 07 Şubat 2009 1/44 2/44 ENERJİ ETKİN BİNA : Tasarımından, kullanılıp son bulmasına (yıkılma,

Detaylı

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler BFC - 8/0/0/0/80/100/10 Hermetik yapıda yoğuşmalı turbo boyler ile çok yüksek verim değerlerine ulaşılır (Hu ya göre %109 a kadar) Modülasyonlu premix brülör sayesinde

Detaylı

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200 VIESMANN VITOSOLIC Güneş enerjisi sistemleri için kontrol paneli Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOLIC 100 Elektronikfarksıcaklık

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı