- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 5 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 5 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER - 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :6 Sayı:67 NİSAN Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK - 3 O. Selçuk YILMAZ / KAMU YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Alper KINIK Genel Koordinatör Burcu KINIK - 5 Soru - Cevap Grafik Uygulama & Dizgi Songül MUTLU Basım ve Yönetim Yeri İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK Sertifika No: /4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay [MART 2015] Baskı Tarihi 16/04/2015 DERGİ ABONELİĞİ İÇİN - 14 Pratik Bilgiler Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : TR Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: TR Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : TR İşbank Karşıyaka Şb. Hs. No : TR Gölbaşı Belediyesi 1

2 DANIŞMA KURULU Ahmet ÖNEY... Alper KINIK... Dr. Alptekin AKTALAY... Erol GÖKSU... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Mehmet TÜTÜNCÜ... Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yönetişim Danışmanı... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... E. Mülkiye Başmüfettişi... Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi E. Vali E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Harita Mühendisi Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... Öğrenci Eğitim Koçu Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... İzmir Mahalli İdareler Müdürü... Ahmet ÖNEY... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Dr. Alptekin AKTALAY... Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... Av. Burcu BİRLİK... Avukat Celal KAPAN... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Erol GÖKSU... Av. Esra OKUMUŞ... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu Fethi AYTAÇ... E. Vali Halil İbrahim BULDAŞ... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü Mehmet ÖZBUDAK... Yeminli Mali Müşavir Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... O. Selçuk YILMAZ... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Öğrenci Eğitim Koçu S. Selçuk SAVCI... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Prof. Dr. Yaşar UYSAL... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... Öğr. Gör. Ülker Erdoğan ARACI... E. Mülkiye Başmüfettişi... İç Denetim Birim Başkanı - B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müd.... İzmir Üniversitesi Turizm ve Otel İşl. Prog. Öğr. Gör... * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

3 [ M A K A L E ] O. Selçuk YILMAZ İç Denetim Birim Başkanı - İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü KAMU YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ Kamu yönetimi yaklaşımı çerçevesinde çağdaş yönetimin bir işlevi olarak görülen iç denetim algısı giderek daha fazla yerleşmeye, kabul görmeye başlamış ve önemini artırmıştır. Günümüzde kamu idarelerinde iç denetimin ve iç denetçilerin yaptığı işin önemi artık algı düzeyinde benimsenmektedir. Deyim yerindeyse aynı gemide birlikte yol alma, anlayışıyla denetleyen ve denetlenenin işbirliği, kamu iç denetim standartlarına göre idari sistemin rehabilitesiyle her geçen süreçte gündemde yer etmeye, farkındalık yaratmaya başlamıştır. Genel konjonktür ne olursa olsun, idari yapıda bir çözülme kesinlikle olmamalıdır. Etik kurallara sıkı sıkıya bağlı bir anlayışla idari yapılanmada herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi iç denetimin başarısı için gereklidir. Bu çerçevede kamu kesiminde iç denetim faaliyetlerinin yakın dönemdeki gelişiminin umut verici düzeyde olduğu genel olarak gözlenmiştir. Kamu yönetiminde iç denetimin önem kazanmaya başlaması, dünyada yaşanan ihtiyaçların bir sonucu ve halen devam eden bir kamu yönetim reformunun bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu reform süreci, dünyada küreselleşme, ülkemizde ise küreselleşmeyle birlikte Avrupa Birliği üyelik süreci ile başlayan bir dizi düzenlemeyle başlamış ve bugünlere gelinmiştir. Bu reform süreci, temelde yurttaşlar ve kamu yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanması ve buna göre şekillendirilmesi esasına da dayanmaktadır. Bu yeni algı düzeyi kamu yönetim anlayışının değişmesi; tek taraflı yönetim modeli yerine, kamunun yönetirken şeffaf olması, bütün hizmet alıcılarına karşı adil olması ve bunları yaptıktan sonra hesap verebilir olması anlayışını taşımaktadır. Bu değerler dizisi değişiminin çeşitli dinamikleri olmakla birlikte, mevcut sistemin yurttaşların ihtiyaçlarına cevap verememesi en önemli gerekçe ve sebeplerinden biri olarak biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişim sürecinde, kamunun amacı ve işlevi, devlet ve vatandaş ilişkileri ve bu bağlamda kamu yönetimindeki değişimler, kısaca vatandaş odaklı bir kamu hizmeti yaklaşımıyla ifade edilebilen bir yeni yönetim anlayışını gündeme getirmiştir. Bu değişimin, sadece yasaların çıkarılması boyutunda kalmaması, sosyal, siyasal ve ekonomik kültüre de yansıması çağın gereklerinin yerine getirilmesi için bir zaruret teşkil etmektedir. Zira kamu yönetim uygulamalarında sistemin daha iyi işletilebilmesi ve rehabilitesi bakımından iç denetim olmazsa olmaz bir güvence olarak kabul edilmelidir. Ayrıca sonuç odaklı bir denetim mantığından ziyade, sistem, uygunluk ve risk esaslı bir anlayışa doğrudan bağlı ve müstantik olmayan, hangi kademede olursa olsun çalışana ve idari işleyişe değer katan bir denetim anlayışının iç denetim adı altında kabul görmesiyle gelecekte de giderek yer edeceği açıktır. Ülkemizde de başlayan bu reform süreci, yönetimin kullandığı araçları da etkilemiştir. Bu reform sürecinin istenen hedeflere ulaşması için stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, mali yönetimde şeffaflık gibi araçların etkin olarak kullanılması, bu araçların etkin olarak kullanılması için de iç denetimin kurumlarda işlevsel olarak yer bulmasını gerekli kılmıştır. Bu çerçevede çağdaş kamu yönetim anlayışında iç denetimin rolü sorgulandığında; kamu yönetiminde başlayan bu düzenleme süreci, yönetimin bütün fonksiyonlarını etkilemektedir. Bu sürecin başarılı olması, bütün fonksiyonların birlikte çalışmalarından doğacak bir sinerji ile ancak mümkün olacaktır. Bu nedenle, kamu yönetimini oluşturan bütün kurumlarda ve bu kurumların bütün fonksiyonlarında 3

4 bu değişimin kabul görmesi, bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi için önemlidir. Nitekim bugüne kadar gelinen süreçte kamu kesiminde bu algı düzeyinin oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu yeni yönetim anlayışının en önemli ilkelerinden biri şeffaflıktır. Şeffaflığın, kamunun karar alma süreçlerinde belirgin olması, bunun sonucunda da alınan kararlar sonunda vatandaşlara karşı hesap verebilen bir yaklaşımın benimsenmesi çağdaş yönetim anlayışının bir gereğidir. Karar alma süreçlerinde belirgin olan bu ilkeler (şeffaflık ve hesap verebilirlik) bilindiği üzere kurumsal yönetim anlayışının ilkeleridir. Kamu kurumlarında yaşanması gereken bu değişim, bu nedenle hizmeti sunanların bakış açısını değiştirmesi yanında kurumsal kapasitenin gelişmesine de katkı sunacaktır. Bu nedenlerden dolayı, bu reform sürecinin başarılı olmasında bütün süreçler önemli olmakla beraber iç denetimin bu başarıda ayrı bir rolü ve görevi bulunmaktadır. İç denetim, deyim yerindeyse bu reform sürecinin omurgasını oluşturacaktır. İç denetim bir yandan hizmetin etkinliğini arttıracak, bu yolla vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında etkili olacak, diğer yandan kurumun karar alma süreçlerinin ve hizmet sunumların şeffaflığını arttırarak, vatandaşa karşı hesap verebilir olmada pay sahibi olacaktır. İç denetimin, vatandaş odaklı bu yeni kamu sistemi için taşıdığı önem, iç kontrol sistemi ve risk yönetim süreçlerine olan katkıdan dolayı üst düzey bürokrasi için de bir güvence unsuru olacaktır. Yeni kamu yönetimi yaklaşımı ve yeni denetim anlayışı ile kamu idarelerinde yönetim ve denetim kültüründe yeni açılımları içeren bir süreç başlatılmıştır. iç denetimin stratejik rolüne ilişkin farkındalık kritik başarı faktörlerinden biri olacaktır. Kamu kurumlarımızda bu yönetim anlayışının etkin olması için ülke genelinde üst düzeyde iç denetimin önemine vurgu yapması gerekmektedir. 21. yüzyılın sorgulayan, sürekli en iyisini talep eden vatandaş anlayışına cevap vermesi için kamu kurumlarının bünyelerine taşıdığı ve çağdaş yönetim anlayışının bir gerekliliği olan iç denetimin daha etkin olarak işletilmesi ve geliştirilmesine daha da bir gereksinim duyulmaktadır. Zira iç denetimin algısının topluma aşılandığı ilk yıllardaki cazibe, istek tek düzeliğe dönüşmüş. Bazı temel istekler göz ardı edilmeye başlanmıştır. İç denetim mesleğine gönül vermiş iç denetçilerin standardı yakalama başarısı mesleğe yönelik özlük düzenlemelerini ne yazık ki beraberinde getirememiştir. Mesleğin kendi içindeki bilgi teknolojileri- otomasyona dayalı (İçDen; Kamu İç Denetimi Yazılımı) gelişimi ile yukarıda belirtilen ihtiyaçlar aynı paralelde yürütülememektedir. Mesleğin cazibesini kaybetme riskini kesinlikle ortadan kaldırmak bakımından rehabilite edici ve ivme kazandırmaya yönelik teşvik edici tedbirler mutlaka alınmak durumundadır. Değişim çağında, yurttaşlara karşı adil olmayan, şeffaf bir hizmet üretmeyen ve verilen hizmet sonunda hesap veremeyen bir kamu kesimi çağın gerisinde kalarak yurttaşların ihtiyacına cevap veremeyecektir. Kamu kesimi, bünyesinde bulunan ve etkin olarak işletilen bir iç denetim ile vatandaşlardan gelen bu isteklere cevap verme ehliyetinde olduğunu gösterecektir. Özel sektörün değer yaratan iç denetim anlayışı, kamu kesiminde de benzer bir değer yaratacaktır. İç denetim şeffaf karar alınan, vatandaşların memnuniyetine odaklı ve vatandaşlara karşı hesap verebilen bir kamu yönetim anlayışının göstergesidir. O. Selçuk YILMAZ İç Denetim Birim Başkanı İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü E mail; YARARLANILAN KAYNAK; 1- Ali Kamil UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı- Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımında İç denetimin Stratejik Rolü, KİDDER İNTERNET WEB SAYFASI

5 S O R U? C E V A P Sayın Yusuf GÖRGÜLÜ SORU:1- A. belediyesin de İtfaiye Çavuşu kadrosunda Zabıta Amiri V. olarak görev yapmaktayım. Asıl kadrom İtfaiye olduğu için sorumu da bu alanda sormak istiyorum. 4 yıllık memurum ve belediyemizde bulunan Zabıta Komiserliği kadrosuna geçmek istiyorum. Bunun için de unvan değişikliği sınavına girmem gerekiyordu ama ben başvuru tarihlerini kaçırmışım. Yaşım da bu mayıs ayında gün ve ay olarak 30 a gireceğim. Sanırım bu yas şartına takılıyorum. Ben tam olarak hatırlamıyorum ama bir yerde okumuştum görevlendirmeyle bakılan kadrolara 2 yıl görev yapan personel belediye başkanının onayı ile görevlendirildiği kadroya asaleten atanabilir mi? Bu mümkün mü yada ben nasıl zabıta kadrosuna geçebilirim. Bunu öğrenmek istiyorum. Cevabiniz için teşekkür ederim. Cevap: İlgili soru incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, bu duruma göre; KONUYLA İLGİLİ ÖNCE GENEL BİR DEĞERLENDİR- ME YAPMAKTA FAYDA VAR; Bir memurun hangi unvanlı kadrolara atanabileceği, 15/3/1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan?kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik? ile düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi şu şekildedir:?belediyeler, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki memurların görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bir genel yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulur.? Bu geçici 2. madde uyarınca İçişleri Bakanlığınca çıkarılan "İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına DairYönetmelik" ise 02/02/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu bu yönetmeliğin hizmet gurupları başlıklı 5 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir. Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar: a) Yönetim hizmetleri grubu; 1) İlçe Özel İdare Müdürü, Birlik Müdürü, İtfaiye Müdürü, Zabıta Müdürü ile bunlar dışında kalan diğer Müdürler; 2) İtfaiye Müdür Yardımcısı, Zabıta Müdür Yardımcısı ile bunlar dışında kalan diğer Müdür Yardımcıları 3) Başkatip, Şef, Amir, b) Hukuk Hizmetleri Grubu; 1) Hukuk Müşaviri, Hukuk Danışmanı. c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu; 1) APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Spor Eğitmeni, Eğitmen. d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu; 1) Çözümleyici, 2) Sistem Programcısı. e) Sağlık Hizmetleri Grubu; 1) Baş Hemşire f) İdari hizmetler grubu 1) Ayniyat Saymanı, Muhasip, Muhasebeci, İşletme Saymanı, Döner Sermaye Saymanı, 2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Emlak Memuru, Sekreter, Santral Memuru, Memur ve Diğer Unvanlı Memurlar, Şoför. Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Hidrolog, İstatistikçi, Fizikçi, Arkeolog, Avukat, Matematikçi, Ekonomist, Biyolog, Veteriner, Psikolog, Pedagog, Yönetici Öğretmen, Öğretmen, Kütüphaneci, Sosyolog, Mütercim, Tercüman, Çocuk Eğitimcisi, İmam, Hemşire, Laborant, Ebe, Hayvan Sağlık Memuru, Tekniker, Teknisyen, Programcı.? SORUNUZUN yanıtıyla ilgili olarak; Hizmet grupları arasında geçişler ise yönetmeliğin 19'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 20. maddesinde ise Zabıta ve itfaiye personeline ilişkin özel bir düzenleme yer almıştır. Bu düzenleme şu şekildedir: "İtfaiye ve zabıta personeli için ilgili yönetmeliklerinde belirlenen hiyerarşik kadro sıralamasına uygun ve bu kadrolarda belirtilen süreler kadar görev yapanlara diğer niteliklerin yanında, bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır. (Değişik : RG-28/06/ ) Söz konusu personelin ilgili yönetmeliklerinde bulunan görevde yükselmeye ilişkin hükümler ile bu Yönetmeliğe aykırı hükümler uygulanmaz." 5

6 Diğer taraftan, zabıta teşkilatına ilişkin olarak Belediye Zabıta YönetmeliĞği, itfaiye personeline ilişkin olarak ise Belediye İtfaiye Yönetmeliği çıkarılmıştır. Belediye İtfaiye Yönetmeliği geçici 1 inci maddesinde yer alan?(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte belediyeler için yardımcı hizmetler sınıfına dahil olarak ihdas edilmiş bulunan itfaiye eri unvanlı kadrolar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın personeli ile birlikte genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmiş sayılır.? şeklindeki hüküm gereğince itfaiye eri kadroları genel idare hizmetleri sınıfına alınmıştır. Öte taraftan, İçişleri Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığı çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe konulmuş bulunmaktadırlar. BU AÇIKLAMALAR IŞIĞINDA ZABITA MEMURU VE İTFAİYERİ ERİNİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ UNVAN- LAR ŞUNLARDIR; Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde şunu ifade edebiliriz. Hem zabıta memuru hem de itfaiyecilerin aynı hizmet gurubunda yer aldıkları şu unvanlara belediye başkanının onayı ile atanması mümkün bulunmaktadır. Bu unvanlar şu şekildedir: "Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Emlak Memuru, Sekreter, Santral Memuru, Memur ve Diğer Unvanlı Memurlar, Şoför" Diğer yandan hem zabıta memurunun hem de itfaiye erlerinin diğer memurlar gibi açılacak görevde yükselme sınavlarına katılarak yükselmeleri mümkün bulunmaktadır. Yine zabıta memurlarının hem de itfaiyecilerin düzenlenecek unvan değişikliği sınavı ile mezuniyetlerine uygun kadrolara atanmaları mümkün bulunmaktadır. Yine hem zabıta memurunun hem de itfaiye erinin diğer kamu kurumlarındaki Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Emlak Memuru, Sekreter, Santral Memuru, Memur ve Diğer Unvanlı Memurlar, Şoför kadrolarına naklen atanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. İtfaiye eri kadrosu niteliği itibariyle diğer hizmet birimlerinden farklılık arz etmektedir. Bu nedenle, belediyelerin İtfaiye teşkilatında görev yapan personelin yürüttüğü hizmetin mahiyeti icabı haklarında yer ve unvan değişikliği gerçekleştirilirken işin yapılmamasından veya aksamasından doğacak olan sorumluluktan idarenin sorumlu olduğu bilinç çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. SONUÇ OLARAK Belediye İtfaiye Yönetmeliği, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Yönetmelik; itfaiye teşkilatının kuruluşundan, personelin kılık kıyafetine, itfaiye eri alımından görevde yükselmeye kadar itfaiye teşkilatına ilişkin hususları düzenlemiştir. Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre; daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur. Bu unvanlardan belediye itfaiye eri, itfaiyenin temel elemanlarıdır. Adaylık süresini tamamlayıp, asıl memurluğu onaylanan kimse itfaiye eri unvanını alır. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin, İtfaiye erliğine atanma şartlarına ilişkin 15 inci maddesine göre, (1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra; a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, ç) 25 yaşını doldurmamış olmak, gerekmektedir. Belediye Zabıta Yönetmeliği, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Yönetmelik; zabıta teşkilatının kuruluşundan, personelin kılık kıyafetine, zabıta memuru alımından görevde yükselmeye kadar zabıta teşkilatına ilişkin hususları düzenlemiştir. Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. Belediye Zabıta Yönetmeliğinin Başka Memurluklardan naklen geçiş başlıklı 16 ncı maddesine göre, herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 13 üncü maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 14 üncü maddede öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir. Tüm bu açıklama, analiz ve incelemeler ışığında sorunun yanıtını teşkil etmesi bakımından sonuç olarak; Belediye İtfaiye erinin belediye zabıta yönetmeliğindeki zabıta memurluğuna atanabilme şartlarını taşıması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 68. ve 76 ncı maddesine göre naklen atanabileceği görüşüne varılmaktadır. 6

7 SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI Saymanlık Adı : İ. B. B. H. İ. D. B. Yılı : 2007 Dairesi : 7 İlam No : 844 Dosya No : Tutanak No : Tutanak Tarihi : [ SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI ] Duruşma talep eden dilekçiye duruşma gününe ilişkin tebligat yapılmasına rağmen duruşmada hazır bulunmadığı, kanuni bir vekil göndermediği ve duruşmada hazır bulunmama nedenlerini kabul edilebilir bir belge ile tevsik etmediği anlaşılmakla, dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü. 844 sayılı ilamın 5. maddesiyle Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan davalardan alınan vekalet ücretinin dağıtımında Devlet Memurları Kanununun 146. maddesinde belirtilen limite uyulmadığı gerekçesiyle ,24 TL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde özetle; Denetim, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitine ilişkin olduğu halde, Belediyenin geliri ve gideri olmayan vekâlet ücreti ödemelerinin yasal mesnedi olmaksızın denetim kapsamına alınarak tazmine konusu yapıldığı, Konu vekalet ücreti olmasına rağmen, değerlendirmeye bu konuda olabilecek en özel (hatta tek özel) kanun olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun ve özellikle de 164'ncü maddesinin göz ardı edilmesinin hukuka aykırı olduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 84'ncü maddesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Belediye Kanunu'na aykırı olan hükümlerinin uygulanmayacağı öngörüldüğü halde, bu hükme aykırı olarak Devlet Memurları Kanunu'nun 146'ncı maddesinin uygulanmasının hukuka aykırılık oluşturduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 82'nci maddesindeki, 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun'un kıyasen uygulanması hükmünün, Belediyenin özel hukuki durumuna uyarlanmayarak kıyas kastı ve kısıdı olmadan doğrudan uygulanması, Belediye açısından uyumsuzluk oluşturduğu; böylece kanunun lafzını da ruhunu da ihlal ederek maddenin yanlış yorumlanması sonucunu doğurduğu, Vekâlet ücreti ödemelerinden dolayı Büyükşehir Belediyesinin giderlerinde bir artış ve/veya gelirinde bir azalış olmamasına rağmen; KAMU ZARARI olduğu sonucuna nasıl varıldığına ilişkin bir açıklama ve mevzuat bakımından da hukuken geçerli bir dayanak bulunmadığı, Vekâlet ücretinin, dosyaları takip eden avukatlara ödenmesi gerekirken, sorguya göre emanet hesabına alınarak sonraki yıllarda dağıtıma konu yapılması, bu ücretin zaman içerisinde hak sahiplerine ödenmemesi ve aksine hak sahibi olmayanlara ödenmesi gerçeğiyle karşılaşılacağı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 28'nci maddesi uyarınca, diğer kanunların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na aykırı olan hükümleri Büyükşehir Belediyeleri hakkında uygulanamayacağı, 5216 sa- 7

8 yılı Kanun'da, vekâlet ücretleri bakımından 657 sayılı Kanun'a bir atıf yapılmadığından bu konuda normal olarak 1136 sayılı Avukatlık Kanunun uygulanacağı, Kamu Avukatlarının nasıl görevleri sebebiyle yargılama bakımından 1136 sayılı Kanun'a tabi ise; yine görevleri sebebiyle söz konusu olan vekâlet ücreti bakımından da 1136 sayılı Kanun'a tabi olduklarını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemişlerdir. Savcılık Daire kararının onanması yönünde görüş bildirmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1. maddesinde, bu Kanunun, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır maddesinde, Bu kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her türlü ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir. (Değişik fıkra: 14/01/ KHK - 311/1 md.) Ancak, 02/01/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 07/06/1926 tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30/01/1957 tarihli ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 19/07/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161 inci maddesi, 13/01/1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 02/02/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. (Değişik cümle 20/03/1997-KHK - 570/8 md.). Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk müşavirleri ve avukatlar için 10000, diğerleri için 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın oniki katını geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır denilmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik"in 1 inci maddesinde "Bu Yönetmelik, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdareleri ve Belediyeler ve Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 sayılı Kanuna atfen vekalet ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı birliklerde çalışan avukatlara ait limit dışı kalan vekalet ücretlerinin dağıtım usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir." denilerek Yönetmeliğin amacı belirtilmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesinde, kurumların limit doldurmayan avukatlardan beyanname alarak o malı yıl içinde almış oldukları vekalet ücretinin miktarını ve avukatların isimlerinin bağlı bulundukları merkez teşkilatına göndermekle yükümlü oldukları, 7. maddesinde ise, listelerin her birim merkezinde birim başkanının başkanlığında 3 kişiden oluşan bir kurul tarafından kanuni limit esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı, değerlendirmeden sonra hesapta toplanan paranın tüm hak sahiplerine bölünmek suretiyle bulunacak meblağın eşit olarak hak sahiplerine dağıtılacağı, bu dağıtım sırasında kanuni limiti dolduranlardan artan miktarın yine geri kalan hak sahiplerinin sayısına bölünmek suretiyle eşit olarak dağıtıma devam olunacağı, bu dağıtımlardan artan miktarın da bir sonraki yıl kullanılmak üzere adi emanet hesabında bekletileceği ve sonraki yıl tahsil edilen limit dışı vekalet ücretinin, önceki yıla ait emanet hesabındaki meblağ ile birleştirilmek suretiyle dağıtıma tabi tutulacağı belirtilmiştir. 8

9 Bu hükümlere göre; 657 sayılı Yasanın 146.maddesinin 3.fıkrasında vekalet ücretinin yıllık tutarı için getirilen sınırlamanın kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı birliklerde çalışan tüm avukatlar ve ilgili personel için uygulanması ve söz konusu vekalet ücretinin yıl içindeki tüm katsayılar dikkate alınarak belirlenmesi ve yukarıda belirtilen esaslara göre dağıtımının yapılması, limit dışı kalan meblağın olması halinde ise artan miktar hakkında yine yukarıda belirtilen usule göre işlem yapılarak artan miktarın bir sonraki yıl kullanılmak üzere adi emanet hesabında bekletilmesi ve bir sonraki yıl tahsil edilen limit dışı vekalet ücretinin, önceki yıla ait emanet hesabındaki meblağ ile birleştirilmek suretiyle dağıtıma tabi tutulması gerekmektedir. Diğer taraftan 5393 sayılı Belediye Kanunu nun Avukatlık Ücretinin Dağıtımı başlıklı 82.maddesinde; Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara (49 uncu maddeye göre çalıştırılanlar dâhil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. Denilmektedir tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanunla, avukatlık vekalet ücretlerinin avukatlar, memurlar ve hukuk müşavirleri arasında ne oranda dağıtılacağına dair düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu Kanunun 1. maddesinde devlet lehine sonuçlanan davalardan dolayı hükme bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretlerinin %70 inin maaş ve ücretli avukatlara %30 unun Muhakemat müdürleri ve hukuk müşavirleriyle takibi icra memurlarına verileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla 1389 sayılı Kanun vekalet ücretinin avukatlar ile diğer görevlilere dağıtım esaslarını belirlemekte iken, 657 sayılı Kanun dağıtılacak vekalet ücretine bir sınır getirmektedir. 657 sayılı Kanunun uygulanacağı kurumlarda çalışan avukatlar için 1136 sayılı Avukatlık Kanununu uygulanıp uygulanmayacağına gelince, burada özel çalışan avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan avukatlar arasında bir ayrıma gidilmesi gerekir. Özel olarak çalışan avukatlar açısından 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi uyarınca avukatlık vekalet ücretinin tamamının avukata ait olması doğaldır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan avukatlar için 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin mutlak olarak uygulanması mümkün değildir. Zira kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan avukatlar kamuya sarfettiği mesai için ayrıca maaş almaktadırlar. Kaldı ki söz konusu kişiler kurum adına takip ettikleri davalarla ilgili ekstra bir masrafa da girmemektedirler. Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu tüm avukatlarla ilgili düzenlemeleri içeren genel bir kanundur. 657 sayılı Kanuna tabi olarak Avukatlık hizmetleri sınıfı kadrosunda görev yapan avukatlar ise 657 sayılı kanuna tabi olup, söz konusu kanunun 146 ncı maddenin 3 üncü fıkrasındaki sınırlama hükmü bu kişiler açısından bağlayıcı ve özel düzenlemeler niteliğindedir. Bununla birlikte, 657 sayılı Kanunda vekalet ücretleri bakımından yıllık bir limit öngörülmüş olmakla beraber, ertesi yıl dağıtılmak üzere emanete alınan tutar da avukata aittir. Yani vekalet ücretinin bir kısmının dağıtılması, kalan kısmının bütçeye gelir kaydedilmesi ya da başka amaçlarla harcanması söz konusu değildir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Kamu Zararı başlıklı 71 inci maddesinde Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması kamu zararı olarak nitelendirilmiş, 68. maddesinde ise Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir hükmüyle hesaplarla ilgili işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetimi Sayıştayın görevleri arasında sayılmıştır. Bütün bu açıklamalar sonucunda dilekçi iddialarının reddiyle, 844 sayılı ilamın 5. maddesiyle verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, Karar verildiği tarih ve sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı. 9

10 [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY (MART 2015) 3 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 5 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 4 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete KANUN 6632 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÖNETMELİKLER Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/28) Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 42) Parasal Sınırlar ve Oranlar YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/77, K: 2014/4 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/76, K: 2014/142 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 22/10/2014 Tarihli ve E: 2014/154, K: 2014/159 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 22/10/2014 Tarihli ve E: 2014/94, K: 2014/160 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/35, K: 2014/173 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 24/11/2014 Tarihli ve E: 2014/178, K: 2014/178 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/181, K: 2014/179 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/99, K: 2014/181 Sayılı Kararı YÖNETMELİKLER Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2014/8842 Başvuru Numaralı Kararı 6 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 7 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER 2015/7324 Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul 10

11 ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY-TD01) te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2015/9) Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 44) Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2012/1258 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2013/3550 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2013/6183 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2014/682 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/8516 Başvuru Numaralı Kararı 10 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 11 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastaneleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Üniversite Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] TEBLİĞLER Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TEBLİĞLER Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/2) Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ 13 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/15) Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/10) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/47, K: 2014/123 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2013/95, K: 2014/176 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/142, K: 2014/182 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2013/84, K: 2014/183 Sayılı Kararı 14 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TEBLİĞLER Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güven- 11

12 liği ve Denetimi: 2015/3) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/29) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2012/1277 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/845 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/1481 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/2202 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/2349 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/2515 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/2892 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 20/11/2014 Tarihli ve 2013/7526 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/1440 Başvuru Numaralı Kararı 16 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 9) Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Dicle Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2015 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ 20 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER 2014/7155 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği 2014/7179 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik 2015/7255 Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği TEBLİĞLER Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/12) KURUL KARARI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/3/2015 Tarihli ve 5513 Sayılı Kararı 21 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12

13 22 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği TEBLİĞLER Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği 25 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği TEBLİĞ Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğin (Seri No: 6) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ 26 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Başbakanlık Uzmanlığı Yönetmeliği İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 27 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği 28 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete KANUNLAR 6633 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6635 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÖNETMELİKLER Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/73 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/1279 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/2630 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/3672 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/5957 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/8437 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/658 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/1313 Başvuru Numaralı Kararı Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/6419 Başvuru Numaralı Kararı 29 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği 30 Mart 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 13

14 PRATİK BİLGİLER 2015 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranları (2015)... sf. Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar (2015)... sf. Yurtiçi harcırah miktarları (2015)... sf. Belediye encümen üyeleri huzur hakları (2015)... sf. İl Genel Meclisi Huzur Hakları (2015)... sf. İl Genel Meclis Encümen Üyeleri Huzur Hakları (2015)... sf. Belediye başkan ödenekleri (2015)... sf. Belediye meclis üyeleri huzur hakları (2015)... sf. Asgari ücretler (2015)... sf. Çıraklar ve öğrenciler için asgari ücret (2014)... sf. Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasında Esas Alınan Tarife... sf. Arızi kazançlara ilişkin istisna (GVK md. 82) (2015)... sf. Ssk prime tabi olan-olmayan kazançlar (2015)... sf. SGK yemek muafiyeti (2015)... sf İş kanunu idari para cezaları (2015)... sf. Ücretlerde damga vergisi oranı (2015)... sf. Demirbaş ve amortisman sınırı (VUK 388) (2015)... sf. Yemek yardımı muafiyeti (GV) (2015)... sf. Aile ve çocuk yardımları (2015)... sf. 657 Sayılı Yasa İle İlgili Memur Sosyal Yardımları (2015)... sf. Kıdem tazminatı tavanı (2015)... sf. Kapıcı özet maaş hesabı (2015)... sf. Gelir vergisi tarifesi (2015)... sf. Gelir vergisi tarifesi (ücretliler) (2015)... sf. Yıllık ücretli izin (2015)... sf. İhbar bildirim süreleri (2015)... sf. Engellilik İndirim Oranları (2015)... sf. 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu olan (Sakat, Engelli, Terör) (2015)... sf. İşsizlik sigortası oranları (2015)... sf. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:367)... sf. Mesken kira gelirlerinde istisna (2015)... sf. Yazar kasa fişi kesme sınırı (2015)... sf. Kira stopajı oranı (2015)... sf. Geçici vergi oranları (2015)... sf. Usulsüzlük cezaları (VUK. Madde 442) (2015)... sf. Yeniden değerleme oranları (2015)... sf. Fatura kullanma mecburiyeti (vuk md. 232) (2015)... sf. Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK md. 177) (2015)... sf. En az ceza haddi (VUK md. 343) (2015)... sf. Tahakkuktan vazgeçme (VUK mükerrer md. 115) (2015)... sf. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usullerine uyulmaması (2015)... sf. Yürürlük tarihlerine göre gecikme zammı (2015)... sf. Yürürlük tarihlerine göre tecil faizi (2015)... sf. Büyükşehir belediyesi olan iller listesi (2015)... sf Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ [2015]... sf Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak Ceza Tutarları (2015)... sf Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları (2014)... sf. Pazar Yer. Hak. Yön. Ek-4 ünde Yer Alan İdari Para Cezası Tutanağında Bel. Fiillere İliş Yılı İçin Esas Alın. Ceza Mik.. sf. Sebze Ve Meyve Tic. ve Toptancı Halleri Hak. Yön. Ek-1 inde Yer Alan İdari Para Cezası Tut. Bel. Fiillere İliş Yılında Esas Alın. Ceza Mik...sf Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İdari Para Cezaları (2014)... sf. Gerçek Usulde Kdv Mükellefiyeti Bulunanlar Tarafından Tevkifat Yapılmayacak İşlemler... sf. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:40) Değerli Kağıtlar (2015)... sf. Damga vergisine tabi kağıtlar (2015)... sf. Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranları (2015)... sf. Vuk da kanuni ve idari süreler (2015)... sf. Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar... sf. Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri (2015)... sf. Veraset ve intikal vergisi istisna miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e) (2015)... sf. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeli (GVK 47/2) (2015)... sf. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler (GVK 48) (2015)... sf. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı (mükerrer 80) (2015)... sf. Bankaların karşılıksız çeklerde ödeme yükümlülüğü tutarı... sf. Çevre temizlik vergisi (2015)... sf. Emlak vergisi oranları (2015)... sf. Bildirim ve süreler (2015)... sf. Beyanname verme ve ödeme süreleri (2015)... sf. Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2015 Yılına ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ... sf. Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ (2015)... sf. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ. sf Sayılı Kanunda Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem İle Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo.sf. Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ (2015)... sf Yılı Vergi Takvimi [NİSAN)... sf Yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları ( )... sf yılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ( )... sf

15 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANLARI (6183 S. K. m. 51) GEÇERLİLİK DÖNEMİ GECİKME ZAMMI ORANI UYGULANAN GÜN SAYISI tarihinden itibaren % 1, tarihinden itibaren % 1, % 2, % % % % % % % % KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILAR DÖNEMLER AYLIK KATSAYI TABAN AYLIĞI KATSAYISI YAN ÖDEME KATSAYISI 01/01/ /06/2015 0, , , YURTİÇİ HARCIRAH MİKTARLARI Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Ek göstergesi 5800 (dâhil) 8000 (Hariç) olan kadrolarda bulunanlar Ek göstergesi 3000 (dâhil) 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadro derecesi 1 4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5 15 olanlar 43,00 TL. 40,00 TL. 37,50 TL. 33,00 TL. 32,00 TL. Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar Büyükşehir belediyeleri BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ( Dönemi) X 0, = 277,57 TL X 0, = 356,88 TL X 0, = 475,84 TL X 0, = 594,81 TL X 0, = 951,69 TL. İL GENEL MECLİSİ HUZUR HAKLARI(Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları hergün için) ( Dönemi) a)il Genel Meclisi Başkan: X 0, = 475,84 TL b)il Genel Meclis Üyeleri: X 0, = 174,47 TL İL GENEL MECLİS ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI(AYLIK) ( Dönemi) a)seçilmiş Üyelere: X 0, = 951,69 TL b)memur Üyelere: 951,69 / (1/2) = 475,84 TL 15

16 Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEKLERİ ( Dönemi) [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] X 0, = 5.732,38 TL X 0, = 6.525,46 TL X 0, = 8.111,62 TL X 0, = 9.301,24 TL X 0, = ,40 TL X 0, = ,56 TL X 0, = ,34 TL X 0, = ,66 TL. Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ( Dönemi) ASGARİ ÜCRETLER 63,70 TL 72,50 TL. 90,13 TL. 103,35 TL. 120,97 TL. 138,60 TL. 169,44 TL. 204,68 TL 16 Yaşından Büyükler için ( ) 1.201,50 16 Yaşından Büyükler için ( ) 1.273,50 16 Yaşından Küçükler için ( ) 16 Yaşından Küçükler için ( ) ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 16 Yaşından Büyükler-Küçükler İçin Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları DÖNEMLER 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin Günlük Aylık Günlük Aylık /12/2014 Dönemi 18,90 TL 565,00 TL 18,90 TL 565,00 TL Dönemi 17,85 TL 535,50 TL 17,85 TL 535,50 TL Dönemi 16,31 TL 489,30 TL 13,99 TL 419,70 TL Dönemi 13,28 TL 398,40 TL 11,33 TL 339,90 TL Dönemi 13,95 TL 418,50 TL 11,93 TL 357,90 TL Dönemi 12,15 TL 364,50 TL 10,35 TL 310,50 TL Dönemi 12,68 TL 380,40 TL 10,80 TL 324,00 TL Dönemi 11,55 TL 346,50 TL 9,83 TL 294,90 TL Dönemi 11,10 TL TL 9,45 TL 283,50 TL ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULANMASINDA ESAS ALINAN TARİFE 3600 Yeni Türk Lirasına Kadar % Yeni Türk Lirasının Yeni Türk Lirası İçin % 8 Aşan kısmı için % Yeni Türk Lirasından fazlasının 7200 YTL si İçin % 7 Aşan kısmı için % 4 ü ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82) 2015 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere TL 16

17 SIRA NO SSK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ -DEĞİL (+) (-) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 1 Asıl Ücret + Hak Edilen Ay 2 Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri a) Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay aa) Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti + Hak Edilen Ay ad) Yıllık ücretli izin ücreti + Hak Edilen Ay ae) Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay b) İşbirimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay ba) Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret + Hak Edilen Ay bc) Transfer ücreti + Hak Edilen Ay bd) Transfer verimi ücreti + Hak Edilen Ay c) Götürü ücret + Hak Edilen Ay d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret + Hak Edilen Ay da) Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay db) Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay dc) Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay - Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay - Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay 3 Ücretin eklentileri [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] a) Primler + Ödendiği Ay aa) Yıpranma tazminatı, + Ödendiği Ay ab) Özel hizmet tazminatı, + Ödendiği Ay ac) Yabancı dil tazminatı + Ödendiği Ay ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı, + Ödendiği Ay ae) İmza zorunluluğu tazminatı + Ödendiği Ay af) Tabii afet yardımı + Ödendiği Ay ag) Nakit ödenen kira yardımı, + Ödendiği Ay ah) Nakit ödenen giyecek yardımı + Ödendiği Ay aı) Nakit ödenen yakacak yardımı, + Ödendiği Ay ai) Askerlik yardımı + Ödendiği Ay aj) Sünnet yardımı, + Ödendiği Ay ak) Nakit ödenen taşıt yardımı + Ödendiği Ay al) Nakit ödenen ısıtma yardımı, + Ödendiği Ay am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli, + Ödendiği Ay an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli + Ödendiği Ay ao) Ek tazminat, + Ödendiği Ay aö) Yılbaşı parası, + Ödendiği Ay ap) Kreş ücreti + Ödendiği Ay ar) Makam tazminatı, + Ödendiği Ay as) İş riski zammı + Ödendiği Ay aş) Bayram harçlığı + Ödendiği Ay b) İkramiye + Ödendiği Ay 17

18 ba) Bayram ikramiyesi + Ödendiği Ay bb) Yılbaşı ikramiyesi + Ödendiği Ay bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye + Ödendiği Ay be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay - Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay - Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye - c) Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Ödendiği Ay d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı + Ödendiği Ay 4 İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler + Ödendiği Ay a) Ücret niteliğinde olanlar + Hak Edilen Ay b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar + Ödendiği Ay 5 Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay 6 Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil) + Ödendiği Ay 7 İzin harçlığı + Ödendiği Ay 8 Görev Yollukları - 9 Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) - 10 Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) - 11 Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) - 12 İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları 13 Ölüm yardımı 14 Doğum yardımı - 15 Evlenme yardımı - 16 Ayni yardımlar - a) Ayni konut tahsisi - b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b Geri ödemeli ücret avansları - 18 Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti 19 İhbar tazminatı 20 Kasa/Mali sorumluluk tazminatı - 21 Seyyar Görev Tazminatı - [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] - - SGK YEMEK MUAFİYETİ Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zamlarının Günlük Ve Aylık Tutarları ( Dönemi) Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 2,40 (1.201,50/30 = 40,05x%6=2,40) ( Dönemi) Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 2,55 (1.273,50 /30 = 42,45x%6=2,55) 18

19 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı /a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c /a /a Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için TL 134 TL 134 TL 134 TL 134 TL 134 TL 554 TL TL TL 153 TL 153 TL /b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 554 TL /b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 554 TL /b /c Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 554 TL 270 TL Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 270 TL Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 270 TL İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 270 TL 270 TL Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak TL Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 270 TL Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi TL İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek TL Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak TL yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak TL TL 19

20 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek TL İşçi özlük dosyalarını düzenlememek TL Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak TL / / /2 107/2 İş-Kur dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek TL TL TL TL TL Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır yılı için yeniden değerleme oranı 10,11 olarak belirlenmiştir Tarihinden İtibaren ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI %7,59 DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 393) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar ( Tarihinden itibaren) 880,00 YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV) Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2015) 13, Dönemi AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI Dönemi SGK SGK 1 çocuk için yardım (1.201,50x%2) ,03 TL Aile yardımı 120,15 TL olarak uygulanacak. (1.201, 50x%10) VERGİ 0-6 Yaş 1 Çocuk 39,66 (500 x Katsayı x 0,079308) 1 çocuk için yardım... 19,83 TL Aileyardımı...169,24 TL 1 çocuk için yardım (1.273,50x%2) ,47 TL Aile yardımı 127,35 TL olarak uygulanacak. (1.273,50x%10) VERGİ 0-6 Yaş 1 Çocuk 0 (500 x Katsayı) 1 çocuk için yardım 0 (250 x Katsayı) Aile yardımı 0 olarak uygulanacak. 657 SAYILI YASA İLE İLGİLİ MEMUR SOSYAL YARDIMLARI AİLE YARDIMI TL ÇOCUK YARDIMI 0-6 Yaş TL 7 Yaş Üstü TL DOĞUM YARDIMI TL ÖLÜM YARDIMI Eş-Çocuk TL Memur 1.506,85 TL 20

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE RA

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2013 31.12.2013) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

Denetim Vergi. Pratik Bilgiler. www.denetimvergi.com. https://www.facebook.com/denetimvergi. https://twitter.com/denetimvergi ASGARİ ÜCRETLER

Denetim Vergi. Pratik Bilgiler. www.denetimvergi.com. https://www.facebook.com/denetimvergi. https://twitter.com/denetimvergi ASGARİ ÜCRETLER Denetim Vergi www.denetimvergi.com https://www.facebook.com/denetimvergi https://twitter.com/denetimvergi Pratik Bilgiler ASGARİ ÜCRETLER 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2015-30.06.2015) 1.201,50 16 Yaşından

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2012 31.12.2012) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 28.06.2012* 7270 GENELGE (Sıra No:5) 1/6/2012 tarihli

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2007 SiRKÜLER 2007/13 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- REESKONT ORANI 6- EMLAK VERGİSİ

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi YÜKSEL YMM Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi Sülün Sokak No : 20 34330 1. Levent / İSTANBUL Tel: 212. 282 9163 Fax: 212. 282 9164 E-mail: info@yukseldenetim.com.tr Konu:

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 23952

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 23952 Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23952 İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN KURDUKLARI BİRLİK, MÜESSESE VE İŞLETMELER İLE BUNLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi.

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi. SİRKÜLER 2015/36 25/12/2015 Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL ye İndirildi. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 )

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 ) SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Ağustos 2001 ) 1- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

2014 Yılına İlişkin Belirlenen Hadler ve Oranlar Hakkında Duyuru

2014 Yılına İlişkin Belirlenen Hadler ve Oranlar Hakkında Duyuru DUYURU Tarih: 08.01.2014 Sayı: 2014/02 Konu: 2014 Yılına İlişkin Belirlenen Hadler ve Oranlar Hakkında Duyuru Özet: : 2014 yılında uygulanacak hadler ve oranlar belirlenmiş olup ilgili bilgiler aşağıda

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2017 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 08.01.2010 SiRKÜLER 2010/02 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

459 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURUSU

459 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURUSU 459 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURUSU Maliye Bakanlığı, Tahsilat ve Ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL lik Had di 7.000 TL ye indirmiştir. Konuya ilişkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 Konu: 2014 Yılında Uygulanacak olan had ve miktarlar Sayın Mükellefimiz, 2014 Yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileklerimizle hepimize hayırlı

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/6. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/15

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/6. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/15 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/15 GENELGE 2008/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları ve

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

KONU: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

KONU: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ANKARA, 25.08.2010 SİRKÜLER 2010/14 KONU: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Temmuz 2010 döneminden itibaren

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

Konu: Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki TL lik had, TL ye indirilmiştir.

Konu: Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki TL lik had, TL ye indirilmiştir. Sirküler No: 2015/75 Sirküler Tarihi: 25.12.2015 Konu: Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL lik had, 7.000 TL ye indirilmiştir. 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2015 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi 1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi Türkiye İş Kurumu nun taşra teşkilatında çalışmakta olan İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları İş ve Meslek

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2013/69 31/12/2013 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı