II.ULUSAL SA LIK KURULUfiLARI ÇEVRE YÖNET M SEMPOZYUMU May s Editör PROF. DR.YAfiAR BA DATLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II.ULUSAL SA LIK KURULUfiLARI ÇEVRE YÖNET M SEMPOZYUMU 22-23 May s 2014. Editör PROF. DR.YAfiAR BA DATLI"

Transkript

1 II.ULUSAL SA LIK KURULUfiLARI ÇEVRE YÖNET M SEMPOZYUMU May s 2014 Editör PROF. DR.YAfiAR BA DATLI stanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beyaz t / stanbul

2 II. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU Mayıs 2014 Editör Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI 2014 İSTANBUL 1

3 Bu Kitabın yayın hakkı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne mi Birimi ne ai er. Telif Hakları Yasası uyarınca bu kitap kısmen ya da tamamen basılamaz, kopyalanamaz, mikrofilme çekilemez; teksir fotokopi veya başka teknikle çoğal lamaz; bilgisayarda, dizgi makinelerinde işlenebilecek bir ortama aktarılamaz, gerek ğinde kaynak gösterilerek alın yapılabilir. Alın, kaynaklar ve içerik ile ilgili sorumluluk yazarlara ai r. İSTANBUL 2014 Eser Adı: II.ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ISBN : Baskı ve Cilt: Birmat Basım Yayın 100. Yıl Mahallesi, Matbacılar Sitesi, 1. Cadde No: 131, Bağcılar / İstanbul Tel: Tasarım: Ça Grafik Abbasağa Mahallesi, Kasap Kamil Sokak No: 5 D. 1, Beşiktaş / İstanbul Tel: Basım Tarihi: Mayıs 2014 Kapak resmi Tıbbi ressam Buket SERDAR tara ndan yapılmış r. 2

4 ORGANİZASYON KOMİTESİ BAŞKAN Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI İ.Ü Hastaneleri Çevre Yöne m Koordinatörü ÜYELER Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Üyesi Doç. Dr. Fulya YAMAN AĞAOĞLU İ.Ü Onkoloji Ens tüsü Çevre Yöne m Birimi Başkanı Prof. Dr. Ferda DOĞAN İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Başkanı Doç. Dr. Sait Mesut DOĞAN İ.Ü Kardiyoloji Ens tüsü Çevre Yöne m Birimi Başkanı Emine Ercan ÇUBUKÇU Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan A klarının Yöne mi Şube Müdürü Dr. Hüseyin İLTER Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı BİLİMSEL KOMİTE FULYA AĞAOĞLU FATİŞ ALTINDAŞ YAŞAR BAĞDATLI ENDER ÇETİN FERDA DOĞAN SAİT MESUT DOĞAN OSMAN GÜMRÜ BÜLENT GÜRLER BİLGE HAPÇIOĞLU ATEŞ KADIOĞLU LEMAN KUTLU DİLDAR KONUKOĞLU PELİN ÖCAL ÇETİN ÖNSEL SUPHİ VEHİD GÜLSÜM YILMAZ ERAY YURTSEVEN İ.Ü Onkoloji Ens tüsü İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Mühendislik Fakültesi İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi İ.Ü Kardiyoloji Ens tüsü İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Mühendislik Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Not: Soyadı alfabe k sıralamasına göre yapılmış r. 3

5 SOSYAL KOMİTE LEMAN KUTLU FATMA AZİZOĞLU MUSTAFA DALLI ORHAN YILMAZ SERAP TATLIOĞLU AYLA KARAPINAR MENEKŞE M.CAN AYCAN KELEZ BUKET S. YÖRÜKÇÜLER HAMDULLAH TEKGÖZ BURCU DOĞAN SERDAR M. ALTINKUM NURGÜL TAYRAN AYŞE DİDEM ÇAKIR GÜZİN HOŞSÖZ GANİME FIRAT HÜLYA DİZER MERVE PİRECİOĞLU SEMRA ÜNAL NACİYE ÖZ İLETİŞİM Ph. D. Serdar M. ALTINKUM Burcu DOĞAN / cevreyone Tel: / / Web: 4

6 ÖNSÖZ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), sahibinin istemediği, ih yaç duymadığı, kullanmadığı, arıtma ve uzaklaş rma gerek ren maddeler i a k olarak tanımlar. Üre m, pazarlama ve ulaşım faaliyetlerindeki genişleme, doğal kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüke m eğilimi ile birlikte oluşan a klar da, hem miktar ve hem de zararlı içerikleri sebebiyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmış r Gelişen çevre bilinci ile birlikte çevrenin korunması bütün dünyada ülkelerin temel poli ka öncelikleri arasında giderek ön sıralara çıkmış ve a k yöne mi de çevre koruma poli kaları arasında ağırlıklı bir yer bulmuştur. A k yöne mi, ülkemizde 1930 lardan i baren başlamış ve çok sayıda yasal düzenlemeye konu olmuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi görevlisi Romanyalı toprak ve tarım uzmanı Sayın Calin Georgescu nun 2011 yılında hazırladığı ve BM sunduğu bir raporunda, Sağlık kuruluşları tara ndan üre len toplam a ğın yüzde i tehlikeli olarak kabul edilir ve yöne lir, uygun bir şekilde imha edilmedikleri takdirde, çeşitli sağlık ve çevre riskleri oluşturabilir, denilmektedir. Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında ortaya çıkan a kların diğer a k türlerinden daha yüksek oranda İnfeksiyon riski taşıdıkları bugün ilgililer ha a halk tara ndan da bilinmektedir. Tıbbi a klara yönelik yetersiz ve uygunsuz işlemler, ciddi halk sağlığı sorunları oluşturduğu gibi çevre üzerinde de olumsuz etkiler yapabilmektedir.bu sebeple güvenli bbi a k yöne mi, çevre ve insan sağlığının korunmasında önemi olan bir konu haline gelmiş r. T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tara ndan bbi a kların güvenli yöne mi amacıyla Yayımlanan Tıbbi A kların Kontrolü Yönetmeliği (tarih: , rg:25883) nde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan a kları dört ana başlık al nda toplamış r. Tıbbi a klar, gerek içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaş rıcı maddelerle doğrudan; bazen de fare, sinek vb. haşere, kemirgen ve diğer canlılar için (fauna) beslenme ve üreme kaynağı olması nedeniyle insan ve çevre sağlığını dolaylı olarak olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle bbi a kların diğer a klarla karış rılması sonucu, bir hastanede bulunmayla sebep ilişkisi gösteren, sağlık personeli, yatan hasta ve ziyaretçilerde hastane enfeksiyonları,ayrıca dışarıdaki çöp karış rıcılarında ve çöp depolama alanları civarında yaşayanlarda,başta deri olmak üzere üriner sistem ve akciğer enfeksiyonlarının daha sık görüldüğü bilinmektedir.morbidite ve mortalitesi çok yüksek r.tıbbi a k oluşumunu ar rır. Ülke için ekonomik yükü çok fazladır.basit birtakım temel uygulamalarla %20-30 oranında bu infeksiyonlar önlenebilmektedir. Bu işlemlerin başında dezenfeksiyon ve gerekli hijyenin sağlanması gelmektedir. Nano-silver ile yapılacak bir üst düzey dezenfeksiyon en kirli alanlarda bile 30 gün süren bir hijyen sağlamakta olduğunu yap ğım çalışmalarda gördüm.bu yöntem yoğun bakım ve ameliyathaneler gibi daha temiz alanlarda %9 luk dilusyonlar kullanmak sure yle uygulandığında 6-7 ay ile bir yıl arasında süren bir temizlik sağlamış r.hasta ve çalışan sağlığı ile alan açısından son derece yararlı olmuştur. Nano-teknoloji ile dezenfeksiyon ıslak olmamak kaydı ile tüm yüzeylerde kullanılabilmektedir. Kişi ve ülke açısından,işgücü kaybını önlemesi,an biyo k kullanımını ortadan kaldırması gibi ekonomik kazanımlarıda vardır. 5

7 Dünya Sağlık Örgütü(WHO), hastanelerde oluşan Sağlık bakım a kları diğer hastalara, sağlık çalışanlarına ve genel halka bulaşabilir zararlı mikroorganizmaları içerir demektedir yılında Dünya genelinde her yıl enjeksiyon yapıldığını bildirerek, kontamine şırıngaların yol aç ğı riskleri de aşağıdaki gibi sıralamış r; şöyle sıralamış r: 21 milyon Hepa t B (HBV) infeksiyonu (tüm yeni infeksiyonların % 32 i) 2 milyon Hepa t C (HCV) infeksiyonu (tüm yeni infeksiyonların %40 ı) HİV infeksiyonu (tüm yeni infeksiyonların %5 i) Sağlık faaliyetleri sırasında üre len toplam a k miktarının yaklaşık % 80 i evsel a klar, kalan % 20 ise, infeksiyoz, toksik,radyoak f ve tehlikeli a klar olarak kabul edilmiş r. DSÖ(WHO) bbi a kların tanımlanması ve yöne minde aşağıdaki prensipleri belirlemiş r: a) A klar için çevresel iyi yöne m poli kaları geliş rilerek, bbi a ğa maruz kalma sonucunda oluşacak risklerin sağlık çalışanları ve toplum açısından engellenmesi b) Atmosfere yayılan zehirli gazların azal lması konusundaki global çabalara destek verme ve global değişimlerin başlamasını erteleme c) Stockholm kalıcı organik a klar antlaşmasının desteklenmesi d) Basel tehlikeli ve diğer a klar antlaşmasının desteklenmesi e) Yüksek ısıda yakma esnasında oluşan toksik ve kanserojen olan a k gaz (Furan ve Dioksin) atmosfere yayılımının azal lması A kların üre ldiği noktalarda ayrımı öncelikli ve önemlidir.bu konuda daha çok hastanelerdeki servislerde sorun yaşandığı gözlenmiş r.anketler yoluyla sebepleri araş rıldığında, gözlem ve daha sonrasında yapılan sözlü sorgulamalarda; bilgi eksikliği, iş yükü fazlalığı, eleman eksikliği, dikkatsizlik ve a k yöne mi konusunda ha rla cı duyuru, afiş eksikliği dile ge rilmiş r. Konu ile ilgili farkındalığı ar rmaya yönelik yöntemlerin kullanıldığı uygulamalı eği m yapılması, dene- m çalışmalarının sürdürülmesi, duyuru ve afiş asılması, daha da önemlisi ulusal ve uluslararası düzeyde toplan ların düzenlenmesi gerekliliğidir. Konunun insan boyutunun çok ön planda olması sebebiyle, davranışlarımızı belirleyen kendi kültür değerlerimiz açısından ahlaki boyutu eği m bölümünde etraflıca ele alınmış r. Ayrıca A k birim fia nın belirlenmesindeki etkin unsurların taraflarca ele alınarak objek f kriterlerin oluşturulmasınada imkan sağlandı. Sempozyumumuzun insanlık ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diler,sevgi ve saygılarımı sunarım. Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI İ.Ü. Hastahaneler Genel Direktörlüğü Çevre Yöne m Koordinatörü 6

8 Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI 1944 yılında Malatya da doğdum. İlkokulu Malatya da Ortaokul ve Liseyi Gaziantep te okudum öğre m yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Aynı fakültede1972 yılında Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim dalında asistan oldum Yılında Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı oldum yılları arasında infeksiyon hastalıkları kliniğinde uzman ve öğre m üyesi olarak bulundum de Doç yılında Prof. oldum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji Paraztolojive enfeksiyon hatalıkları dersleri ile Uğur Derman İngilizce Programında Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları derslerini verdim. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Ens tüsünde Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlığı konsultanı ve İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı ve yöne m kurulu üyeliği yap m. T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal DNA Veri Bankası Yasa Hazırlık Komisyonu Başkanı, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İh sas Daire Bşk. 5. İh sas ve Genel Kurul üyeliği ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurucusu ve başkanlığı yap m. Avrupa Birliği Çevre Komisyonu İntensynergy kurulu üyesiyim. Tıbbi A klar çevre ve insan sağlığı konularında Avrupa Birliği ve Eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığında eği m seminerleri, biyolojik silahlarla ilgili olarakta bazı bakanlıklarda eği m verdim. SCI Expanded kapsamında olan Tubitak ve Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi nin bilimsel kurullarında özellikle yabancı dilde yazılan bilimsel makalelerde hakem olarak yer aldım. Son olarak ta 2011 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Çevre Yöne m Birimini kurmakla görevlendirildim. Halen İ.Ü.C.T.F Çevre Yöne m Birimi Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Çevre Yöne m Koordinatörü olarak bulunmaktayım. Evliyim ve üç çocuk babasıyım. 7

9 SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ II. ULUSAL SEMPOZYUM PROGRAMI 22 MAYIS 2014 (1.GÜN) 08:30-11:30 KAYIT- AÇILIŞ KONFERANS: SAĞLIKTA SAĞLIKLI YAPILAR Ayşe BALANLI, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Emekli Öğre m Üyesi 10:00-11:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sempozyum Başkanı İ.Ü. Hastaneler Genel Direktörü, İstanbul Üniversitesi Rektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı TBMM Çevre Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili 11:30-12:00 KONFERANS: ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE GELDİĞİ NOKTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yaşar BAĞDATLI, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Başkanı 12: 00-13:00 YEMEK 13:00-14:20 1.OTURUM: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Oturum Başkanları: Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcı Fa ş ALTINDAŞ, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 13:00-13:15 A k Yöne mine Sağlık Bakanlığının Yaklaşımı Hüseyin İLTER Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı 13:15-13:30 Tıbbi A kların Toplanması, Bertara Ve Depolanması; Afyonkarahisar İli Örneği Emrullah GÜLLÜK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü 13:30-13:45 Tıbbi A kların Yöne mi; Isparta İli Örneği Kaan IŞINKARALAR Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü 13:45-14:00 Evde Bakım Alan Hastalardan Oluşan Tıbbi A klar G. Serap TATLIOĞLU, İ.Ü. Kardiyoloji Ens tüsü Çevre Yöne m Birimi 14:00-14:15 SORU-CEVAP-KATKI 14:15-14:30 ARA 8

10 14:30-15:45 2. OTURUM: SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIKLARIN MALİYET ANALİZİ Oturum Başkanları: Özgün ENVER, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Pelin ÖCAL, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Evsel A k Birim Başkanı 14:30-14:45 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği Pelin ÖCAL, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Evsel A k Birim Başkanı 14:45-15:00 Kamu Hastaneleri Örneği Yıldız ŞAHİN, Türkiye kamu hastaneleri Kurumu Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanı 15:00-15:15 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği Burcu TAŞKINOĞLU, İBB A k Yöne mi Müdürlüğü 15:15-15:30 Tıbbi A k Sterilizasyon Tesislerinin Maliyet Bileşenleri Se ar YALTIR, Tüm Tıbbi A k Tesisi İşletmeciler Derneği (TASTİD) 15:30-15:45 SORU-CEVAP-KATKI ARA 16:00-17:00 3. OTURUM: TIBBİ ATIKLARIN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ VE BERTARAF YÖNTEMLERİ Oturum Başkanları: Beyhan ÖMER, İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD Bülent GÜRLER, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 16:00-16:15 Sağlık Kuruluşlarında Oluşan Tehlikeli A kların Yöne mi ve Yakılarak Bertaraf Edilmesi Şahan DEDE, İZAYDAŞ Yakma Tesisi İşletme Müdürlüğü 16:15-16:30 Depolama Sahalarının Amaca Uygun Olarak Hazırlanması Aydın BARAN, İSTAÇ A.Ş. Avrupa Yakası Saha Hizmetleri Müdürlüğü 16:30-16:45 Bir Üniversite Hastanesinde A k Yöne mi Kapsamında Verilen Eği min Değerlendirilmesi Banu TERZİ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü SORU-CEVAP-KATKI 9

11 23 MAYIS 2014 (2.GÜN) 09:30-09:50 KONFERANS: SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİNDE ERİŞKİN EĞİTİMİ Sevim ULUPINAR Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Öğre mi AD 09:50-10:10 KONFERANS: SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİNİN AHLAKİ BOYUTU Mustafa İsmail BAĞDATLI, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 10:10-10:20 ARA 10:20-11:35 I. OTURUM: ATIK YÖNETİMİ I Oturum Başkanları: Mehmet Bilgin SAYDAM, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Bilge HAPÇIOĞLU, İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 10:20-10:40 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında Radyoak f A kların Yöne lmesi Çe n ÖNSEL, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD 10:40-11:00 Aile Sağlığı Merkezlerinde Tıbbi A k Yöne minin Değerlendirilmesi İbrahim BAYHAN, Urfa Halk Sağlığı Başkanlığı 11:00-11:20 Sağlık Kuruluşlarında Çevre E ği Eği minin Önemi Abdullah KARATAŞ, Niğde Üniversitesi 11:20-11:35 SORU-CEVAP-KATKI 11: KONFERANS: HASTANE ATIK SULARININ YÖNETİMİ Gülsüm YILMAZ, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 12:00-13:00 YEMEK 13:00-14:00 2. OTURUM: ATIK YÖNETİMİ II Oturum Başkanları: Yaşar BAĞDATLI, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Başkanı Yalçın BÜYÜK, TC Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı 13:00-13:15 Adli Tıp A kları: Sınıflandırılması, Yöne mi, Kontrolü Ve Bertara Nihan ZİYADE, Adli Tıp Kurumu 13:15-13:30 Diş Hekimliği Hizmetlerinde A k Yöne mi Ferda DOĞAN, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Toplum ve Ağız Diş Sağlığı AD 13: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimindeki Hasta ve Yakınlarına A k Yöne mi Konusunda Verilen Eği min Sonuçlarının Değerlendirilmesi A. Didem ÇAKIR, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 10

12 13:45-14:00 SORU-CEVAP-KATKI 14:00-14:15 ARA 14:15-15:00 3.OTURUM: TEHLİKELİ ATIKLAR Oturum Başkanı: Dildar KONUKOĞLU, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD 14:15-14:30 Anestezi A klarının Uzaklaş rılması; Sarf Malzemeleri Fa ş ALTINDAŞ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 14:30-14:45 Tıbbi Patoloji Laboratuvarında Ksilen ve Formaldehit Buharı Maruziye nin Araş rılması Serdar ADAY, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 14:45-15:00 SORU-CEVAP-KATKI 15:00-15:20 KONFERANS: FARMASÖTİK ATIKLARIN YÖNETİMİ Kadriye KORKMAZ, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Ens tüsü Çevre Yöne m Birimi 15:20-15:30 ARA 15:30-16:50 4. OTURUM: ÇEVRE YÖNETİMİ Oturum Başkanı: Ender ÇETİN, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 15:30-15:45 Hastane A ksularının Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Selin TOP, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü :00 İstanbul daki Kamu Hastanelerinin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluklarının Belirlenmesi Ayşe Seval PALTEKİ, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 16:00-16:15 Bir Eği m Hastanesinde İç ve Dış Ortam Gürültü Düzeylerinin Tespi Nuray BARIŞ, GATA Haydarpaşa Eği m Hastanesi Çevre Yöne m Birimi 16:15-16:30 Bir Sağlık Kuruluşunun Çeşitli Birimlerinde İç Hava Kalitesi Ölçümlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araş rma Burcu ONAT, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16:30-16:50 SORU-CEVAP-KATKI 16:50 KAPANIŞ KONUŞMASI 11

13 İÇİNDEKİLER SAĞLIKLI SAĞLIK YAPILARI Prof. Dr. Ayşe BALANLI ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE GELDİĞİ NOKTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Yaşar BAĞDATLI ATIK YÖNETİMİNE SAĞLIK BAKANLIĞININ YAKLAŞIMI Hüseyin İLTER TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, BERTARAFI VE DEPOLANMASI; AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ Emrullah GÜLLÜK, M. Yunus PAMUKOĞLU TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ; ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ Kaan IŞINKARALAR EVDE BAKIM ALAN HASTALARDAN OLUŞAN TIBBİ ATIKLAR G. Serap TATLIOĞLU, Prof Dr. Yaşar BAĞDATLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIKLARIN MALİYET ANALİZİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ.. 47 Pelin ÖCAL TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TIBBİ ATIK YÖNETİMİ KAMU HASTANELERİ ÖRNEĞİ Yıldız ŞAHİN TIBBİ ATIKLAR Burcu TAŞKINOĞLU TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSLERİNİN MALİYET BİLEŞENLERİ Se ar YALTIR SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ VE YAKILARAK BERTARAF EDİLMESİ Arzu ULUTAŞ, Şahan DEDE DEPOLAMA SAHALARININ AMACA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI Aydın BARAN BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ATIK YÖNETİMİ KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hülya GÜL, Fatma AZİZOĞLU, Banu TERZİ, Şehrinaz POLAT, Bilge HAPÇIOĞLU SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİNDE ERİŞKİN EĞİTİMİ Sevim ULUPINAR SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİNİN AHLAKİ BOYUTU Mustafa İsmail BAĞDATLI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALINDA RADYOAKTİF ATIKLARIN YÖNETİLMESİ 120 Prof. Dr. Çe n Önsel AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim BAYHAN, M. İrfan YEŞİLNACAR, S. İsmail TEKİNER SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇEVRE ETİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Abdullah KARATAŞ HASTANE ATIKSULARININ YÖNETİMİ Gülsüm YILMAZ, Yasemin KAYA, İlda VERGİLİ, Z. Beril GÖNDER, Gül ÖZHAN, Berna ÖZBEK ÇELİK, Serdar Mehmet ALTINKUM, YAŞAR BAĞDATLI ADLİ TIP ATIKLARI: SINIFLANDIRILMASI, YÖNETİMİ, KONTROLÜ VE BERTARAFI Nihan ZİYADE DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE ATIK YÖNETİMİ Prof. Dr. Ferda DOĞAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİRİMİNDEKİ HASTA VE YAKINLARINA ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm.Hem. A. Didem ÇAKIR, Uzm. Hem. Nurgül TAYRAN, Dr. Hem. Leman KUTLU, Mahi BÜLGÜN, Gülcan KUŞKONMAZ, Meltem DÖNMEZ, Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI 12

14 ANESTEZİ ATIKLARININ UZAKLAŞTIRILMASI; SARF MALZEMELERİ Fa ş ALTINDAŞ TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARINDA KSİLEN ve FORMALDEHİT BUHARI MARUZİYETİNİN ARAŞTIRILMASI Serdar ADAY, Bilge BİLGİÇ,Öner DOĞAN,Dilek YILMAZBAYHAN FARMASÖTİK ATIKLARIN YÖNETİMİ Kadriye KORKMAZ HASTANE ATIKSULARININ FIZIKOKIMYASAL VE MIKROBIYOLOJIK ÖZELLIKLERI Selin TOP, M. Sinan BİLGİLİ İSTANBUL DAKİ KAMU HASTANELERİNİN YEŞİL HASTANE ÖLÇÜTLERİNE UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ Ayşe Seval PALTEKİ, Gülsüm Nurhan İNCE BİR EĞİTİM HASTANESİNDE İÇ VE DIŞ ORTAM GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN TESPİTİ Nuray BARIŞ, Ender ÇETİN, Burak SELEK, Vedat TURHAN, Yaşar BAĞDATLI BİR SAĞLIK KURULUŞUNUN ÇEŞİTLİ BİRİMLERİNDE İÇ HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Hülya GÜL, Fatma AZİZOĞLU, Burcu ONAT, Ülkü ALVER ŞAHİN, Bilge HAPÇIOĞLU TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELERİNİN VE YARDIMCI ÇALIŞANLARININ ATIK YÖNETİMİNE UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Burcu YILDIZ, Mehmet Ali KILIÇ, Ebru ÖNLER, Tülin YILDIZ, Özkan ATEŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ SOSYAL PPROJESİ Fatma AZİZOĞLU, İhsan PAPAKÇI, Betül SÖNMEZ, Hülya GÜL, Bilge HAPÇIOĞLU TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Beste YALÇIN ÇELİK BİR TIP FAKÜLTESİNİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE KATILANLARIN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ Dr. Hem.Betül SÖNMEZ, Fatma AZİZOĞLU, Dr. Hem. Banu TERZİ, Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU ÇOCUK KLİNİĞİNDE ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASI EVRESİNİN İRDELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ Uzm.Hem. A. Didem ÇAKIR, Uzm. Hem. Nurgül TAYRAN, Dr. Hem. Leman KUTLU, Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ATIK TOPLAYAN İŞÇİLERİN KİŞİSEL HİJYEN DAVRANIŞLARI Fatma AZİZOĞLU, Hülya GÜL, Bilge HAPÇIOĞLU, Ehsan PAPAKÇI, Zuhal YAPICI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ LABORATUVAR GÖREVLİLERİ ARASINDA ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİMESİ Fatma AZİZOĞLU, Serdar ADAY, Beyhan ÖMER, Bilge HAPÇIOĞLU KURUMA ORYANTASYONDA ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE VERİLEN ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgül TAYRAN, Esra GÜNGÖRMÜŞ, Leman KUTLU, Ayşegül BAŞAK, Yaşar BAĞDATLI İSTANBUL DA BİR HASTANEDE 2013 YILINDA TOPLANAN KATI ATIK MİKTARLARI VE TÜRKİYE DEKİ DURUM Hapcioglu B., Azizoglu F., Papakci I., Gul H. ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUL VE DAİRELERİNE GÖRE ATIK TÜRLERİNİN VE ATIK YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nihan ZİYADE, Yaşar BAĞDATLI, Yalçın BÜYÜK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÇOCUK SERVİSLERİNDE GÖREVLİ HEMŞİRE VE HEKİMLERİN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgül TAYRAN, Ayşe Didem ÇAKIR, Leman KUTLU, Eray YURTSEVEN, Yaşar BAĞDATLI RUTİN LABORATUVARLARDAN ALINAN ÖRNEKLERDE ATIK KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI Serdar ADAY, Fatma AZİZOĞLU, Beyhan ÖMER, Bilge HAPÇIOĞLU TİP 1 DİYABETLİ İNSÜLİN TEDAVİSİ UYGULAYAN HASTALARIN EVDE OLUŞAN TIBBİ ATIKLARININ YÖNETİMİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Şenay YANIK ZUHUR, A. Didem ÇAKIR, Gülcan KUŞKONMAZ, Leman KUTLU 13

15 SAĞLIKLI SAĞLIK YAPILARI Prof. Dr. Ayşe BALANLI Giriş Yapı, doğanın seçilip sınırlandırılan bir bölümünde, doğadan elde edilen gereçlerle üre len, tüm (canlı, cansız, doğal, yapma, sosyal, fiziksel) çevresel oluşumları etkileyen ve onlardan etkilenen yapma bir çevredir. Bu yapma çevre gereksinim duyulduğunda tasarlanır, üre lir, kullanılır ve sonuçta ömrünü tamamlar, yok edilir. Birbirini izleyen bu süreçlerdeki karar ve davranışlar yapının iç ve dışını çevre nitelikleri açısından olumlu ya da olumsuz etkiler. Günümüzde çevre ile yapı ilişkisi değişik açılardan ele alınmakta, çevreci (yeşil) yapı kavramı tar şılmakta ve tanımlar ge rilmeye çalışılmaktadır. Çevreci yapı, En az kaynak (enerji, su, hammadde, yapı ürünleri) tüketen, En az a k üreten, Canlı sağlığını olumsuz etkilemeyen nitelikler göstermeli ve bu nitelikler yapının üretim, kullanım ve yok edilme süreçlerinin tümünde geçerli olmalıdır. İstanbul Üniversitesi nin Çapa ve Cerrahpaşa da bulunan Tıp Fakülteleri yapılarının yok edilip yeniden yapılması gündemdedir. Bu fakültelerin yerleşkelerinde, Önce var olan yapılar yok edilecek, Sonra yerlerine yeni yapılar tasarlanacak ve üre lecek r. Amacı ve işlevi sağlık olan sağlık yapılarının belir len süreçlerde sağlıkla ilişkilendirilmesi gerekir. Süreçlerin bu amaç doğrultusunda irdelenmesine katkı sağlayacağı varsayılan bu sunum, Türkiye nin iki büyük Tıp Fakültesi nin sağlıklı (çevreci) olma nitelikleri açısından önemli görülmektedir. Var Olan Yapıların Yok Edilmesi Yapıların yok edilmesi sürecinin çok kapsamlı bir araş rma, saptama ve kararlar ile başlaması gerekir. Çevre ve ekonomi yönünden zorunlu görülen bu çalışmalar, Yapısal a klar / ürünler ve Yıkma / sökme yöntemleri üzerine olmalıdır. Yapıyı yok etme sürecinde öncelikle yapılardaki ürünlerin (gereç, parça, bileşen, öğe, birim) düzeylerine, yerlerine, iç yapılarına, çevre etkilerine göre sınıflanması ve böylelikle, Yeniden (aynı ya da farklı amaçla) kullanılabilen, Geri dönüştürülebilen, Sağlığı etkileyebilen, Depolanacak, Yakılacak yapısal a kların ve miktarlarının saptanması ile doğru bir yapısal a k planlaması ve yöne mi gerçekleş rilebilecek r. Günümüzde yeniden kullanım ve geri dönüşümle a ğı en aza indirme çalışmaları artarak sürmekte, son çalışmalar sı r a k a ulaşmayı amaçlamaktadır. Örneğin C2C (cradle to cradle - beşikten beşiğe) yaklaşımı bu amaç için geliş rilmiş r. Yıkılma/ sökülme işlemleri sırasında, yapı ürünlerinde ya da kullanımda olan (asbest lifleri, radyoak f maddeler, toz vb.) sağlığı etkileyecek maddelerin belirlenmesi önem ve öncelikle ele 14

16 alınmalıdır. Örneğin, geçmiş dönemlerde yalı m nitelikleri göze lerek çokça kullanılan, kentsel dönüşümle yıkılan yapılarda bulunması olası, çevreye yayılan liflerinin solunması ile ölümcül hastalıklara neden olan asbestli ürünlerin saptanması son derece önemlidir. Yapıların yıkılma/sökülme yöntemleri a kların geri kazanımı ve çevre sağlığını etkiler. Çevre sağlığı açısından örnek vermek gerekirse, asbestli ürünlerin bulunduğu yapılar ya çok özel önlemler ile yok edilmekte ya da o yapılara tehlikesinin boyutları düşünülerek dokunulamamaktadır. Sağlıklı Yapı Tasarımı Yapı kullanıcılarının gereksinimlerini gidermek üzere tasarlanır. Kullanıcının temel gereksinimi yaşamını sağlıkla sürdürme, yapının asal amacı ise insanı dış çevredeki olumsuzluklardan koruyarak güvenli ve kullanıcısının yapısına uygun bir ortam, kısaca sağlıklı bir yaşam sürdürme için sağlıklı bir ortam sunma dır. Sağlıklı yapı (healthy building-hb) kullanıcılarının biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapılarından kaynaklanan tüm gereksinimlerini ve gereksinimlerini gidermeye yönelik eylemlerinin gerçekleşmesini iç ve dış çevresinde, fiziksel ve sosyal çevre özellikleri ile karşılar. Yapıların sağlıklı olarak üre lmesi tasarım sürecindeki kararlar ile olur. Tasarım sürecinin ilk çalışması yapının iç ve dışındaki çevresel etmenler in (çevre analizleri) saptanması olmalıdır. Çevresel etmenler, Kullanıcıya, Doğal ve yapma çevreye, Üretim kaynaklarına, Poli ka, yasa ve kurumlara bağlı olmak üzere dört grupta irdelenebilir. Kullanıcıya bağlı etmenler kullanıcının tanımlanmasını gerek rir. Kullanıcının Tanımlanması Yapıyı kullanan insanların sosyolojik, psikolojik ve biyolojik gereksinimleri, amaçları, eylemleri, yapıdan ve onun çevresinden etkilenimleri ve kullanım süreleri birbirinin aynı değildir. Bu nedenle, yapının insan sağlığını etkileyen olumsuz özellikleri her koşulda aynı sağlık sorununu oluşturmayabilir. Bu doğrultuda kullanıcının; Yapıyı kullanım süresine bağlı özelliği (sürekli ya da geçici kullanıcı) Sosyolojik, psikolojik ve biyolojik yapısına bağlı özellikleri nin tanımlanması irdelemede doğru sonuçlar elde edebilme açısından önem kazanır. Kullanıcının sosyolojik yapısı; Grup özellikleri (ırk, ülke, bölge, grupların ilişkileri, bağımlılıkları, amaçları vb.) Sosyal normlar (din, ahlak, örf, adet, hukuk vb.) Sosyalleşme süreçleri (aile yapısı, eği m durumu, çalışma alanı ve konumu, kültürel yapı vb.) Kullanıcının psikolojik yapısı; Davranış (fizyolojik, öğrenilmemiş ve öğrenilmiş güdüler vb.) Zihinsel süreçler (bebek, çocuk, genç, erişkin, yaşlı, özürlü olma vb.) Kullanıcının biyolojik yapısı; Yaş grubu, Risk grubu (bebek, çocuk, özürlü, hasta, madde bağımlısı vb.) Biyolojik sistemler (solunum, dolaşım, kas, iskelet vb.) sistemlerin durumu. 15

17 Doğal Ve Yapma Çevreye Bağlı Etmenler Yapının/yapıların konumlanacağı alan ve çevresi, iç çevredeki gereksinimleri doğal ve yapma çevreye bağlı etmenlerin araş rılması sonucunda tanımlanır. Tasarımların temel verilerini oluşturan ve sağlıklı yapı tasarımları için gerekli bu etmenler; Isı ile ilgili (iklim, dış-iç sıcaklık vb.) Ses ile ilgili (dış-iç çevre gürültüsü, akus k sorunlar vb.) Su, nem ve diğer sıvılar ile ilgili etmenler (hava nemi, su öğeleri, a klar vb.) Gazlar ile ilgili etmenler (iç ve dış hava kirliliği, koku, hava devinimleri, doğal gazlar vb.) Işık ile ilgili etmenler (gün ve güneş ışığı, yapay ışık vb.) Elektrik ile ilgili etmenler (yüksek gerilim, trafo, elektrikli aygıtlar vb.) Yangın ile ilgili etmenler (yangın riskleri, yanıcılar vb.) Havyanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar ile ilgili etmenler (çevre bitkileri, polenler, sinek, böcek vb.) Ka zararlılar ile ilgili etmenler (toz, ka a klar, çöp vb.) Yükler ve kuvvetler ile ilgili etmenler (deprem, rüzgâr, zemin durumu, kullanım yükü vb.) Yerleşme ile ilgili etmenler (eğim, manzara, ada-parsel nitelikleri, sosyal yapı vb.) Kullanım süreci ile ilgili etmenler (bakım-onarım, değiş rme, a klar vb.) Yapım süreci ile ilgili etmenler Üretim Kaynaklarına Bağlı Etmenler Yapı ürünlerine ve enerjiye bağlı etmenler, İş gücüne bağlı etmenler, Parasal ve araçlara bağlı etmenlerdir. Bu gruptaki etmenler yapının üre mi sürecinde çevre açısından önemlidir. Poli ka, Yasa Ve Kurumlara Bağlı Etmenler Genel yapı üre m poli kalarından kaynaklanan etmenler (çevreci yapı, değerlendirme yöntemleri vb.) Zorunluluklardan gelen etmenler (yasalar, tüzükler, yönetmelikler, şartnameler, standartlar, yönergeler vb.) Kurumlara bağlı etmenler (bakanlıklar, yerel yöne mler, üniversiteler vb.) Çevresel etmenleri araştırma yapının/yapıların özelliklerini belirleme açısından önemli ve gereklidir. Yapının dış ve iç, fiziksel ve sosyal çevre özellikleri Şekil 1. de görülmektedir. Bu özellikler kullanıcıların gereksinimlerini giderebiliyorsa yapı sağlıklı dır, gideremiyor ise yapı sağlıksız ya da hastadır (hasta bina). Yapıdan kaynaklanan sağlık sorunlarında (sağlıksız yapılarda); Etkilenen (kullanıcı) Etkileyen (yapının olumsuz çevre özellikleri) Ortam (etkilenen ve etkileyenin bulunduğu yer-birim- mekân) arasındaki ilişkinin kurulması, sağlıklı yapıların elde edilmesi için de geçerlidir. Sağlıklı yapılar için ilişkinin; Ortam, Etkileyen, Etkilenen biçiminde kurulması irdelemeyi kolaylaş rabilir. Şekil 2, ortam, sağlığı etkileyen ve etkilenen ilişkisini göstermektedir. 16

18 Şekil 1. Yapının dış ve iç fiziksel ve sosyal çevre özellikleri Şekil 2. Yapıda (sağlık açısından) ortam etkileyen etkilenen ilişkisi 17

19 Sağlıklı Sağlık Yapıları Çok değişik nitelikte, büyüklükte ve işlevdeki sağlık yapılarının birimleri / mekanlar da çok farklıdır. Birimler; yöne m ve eği m alanları, poliklinikler, yataklı tedavi birimleri, yoğun bakım birimleri, yenidoğan bölümü, pediatri kliniği, psikiyatri kliniği, ameliyathane, acil servis, kadın hastalıkları ve doğum kliniği, tanısal ve girişimsel radyoloji, laboratuar, fizik tedavi ve rehabilitasyon servisi, hemodiyaliz birimi, kan bankası, morg, eczane, doktor ve hemşire odaları, mu ak, çamaşırhane, depo, toplan salonu, teknik oda vb. tasarlanacak sağlık yapısının programında yer alır. Bu birimlerin kullanıcıları; hasra, refakatçi, ziyaretçi, doktor, hemşire, hastabakıcı, teknisyen, laborant, eczacı, yöne ci, sekreter, temizlikçi, aşçı, güvenlikçi vb. de, Farklı yaşlarda, Biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapıları ve sorunları farklı, Sağlık yapısında farklı amaçlar (tedavi, çalışma, tanılama, refakat vb.) için bulunan Sosyal normları farklı, Yapıyı geçici ya da sürekli kullanan insanlardır. Sağlık yapılarının kullanıcılarını (etkilenenler), etkileyen ve ortamın dış ve iç çevresindeki etmenlerle ilişkilendiren özellikler; Birimlerin işlev ve donanımına uygun boyut ve biçimler, Gün ışığı ve yapay ışık gereksinimi ve yeterliliği, renk uygunluğu, görünüşlerin etkisi, Dış ve iç gürültü, gürültü kaynakları, gürültüden etkilenen birimler, akus k gereklilikler, Dokunulan yüzeylerin sertlik, pürüzlülük, sıcaklık ve kirliliği, İç havanın bileşimi; dış hava, yapı ürünü ve kullanımından kaynaklanan kirlilikler, iç sıcaklık, hava devinimi, radyasyon, elektromanye k alanlar ve elektroiklimsel oluşumlar, Yapı dışındaki kullanıcıyı etkileyen çevre (bitkiler, yapılar, su, canlılar), Deprem, yangın vb. riskler zorunluluklarla (yasa, yönetmelik, standart vb.) belirlenen değerler ile irdelenip, yeterli (sağlığı etkilemeyecek düzeyde) olmayanlar, risk yaratabileceklerin saptanması gerekir. Riskli olabilecek birimler bbi önlemler ve uygun tasarım çözümleri ile sağlıklı duruma ge rilebilir. Sonuç ve Öneriler Sonuç Amacı kullanıcısına sağlıklı bir ortam sunmak olan yapılar üre minden yok edilmesine dek insan sağlığını olumsuz etkilememelidir. Sağlıklı olma, sağlık yapıları için çok daha önem kazanır. Sağlıklı yapı için tasarım sürecinin başında; Kullanıcıya, Doğal ve yapma çevreye, Üretim kaynaklarına, Poli ka, yasa ve kurumlara bağlı çevresel etmenleri araş rmak gerekli görülmektedir. Bu araş rma sağlık yapılarında; Ortam, Etkileyen, Etkilenen ilişkisinin doğru kurulması açısından yarar sağlar. Sağlık yapılarında ortamların (birim) farklı amaç, işlev ve nitelikte olması, kullanıcıların (etkilenen) çeşitliliği, iç ve dış çevresel etmenlerin (etkileyen) çok değişik boyut ve türde bulunması her birimin ayrı ayrı ele alınmasını gerek rmektedir. Elde edilen yapı özelliklerindeki sağlık sorunu yaratabilecek olumsuzluklar mimari tasarımdaki çözümler ve bbi önlemler ile giderilebilir. 18

20 Öneriler Kentsel dönüşümün uygulandığı tüm yapılar ve İstanbul Üniversitesi nin Tıp Fakülteleri nin yapıları yıkılır / sökülürken çevreyi ve çevre sağlığını olumsuz etkilememeli, bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Sağlıklı yapı elde etme konusunda zorunlulukların yeterliliği araş rılmalıdır. Çevresel etmenler için veri oluşturabilecek belgelerin (gürültü ve radon haritaları vb.) gerekliliği düşünülmelidir. Sağlıklı yapıların üre lmesi konusunda uzaman kişilerin birlikte çalışması sağlanmalıdır. Kaynaklar Balanlı, A. ve Öztürk, A., Yapı Biyolojisi Yaklaşımlar, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Balanlı, A., Yapıda Ürün Seçimi, YÜMFED, Yıldız Teknik Üniversitesi, Balanlı, A. ve Öztürk, A., A Conceptual Model to Examine Buildings in terms of Building Biology, Architectural Science Review, Volume 47 (2), pp , Tuna Taygun, G. ve Balanlı, A., Çevreci Tasarım ve C2C Yaklaşımı, Çevre-Tasarım Kongresi 2013, Uludağ Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Bursa, ss , Aralık T.C. Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu. 19

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Mayıs 2012 ii ii İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

SEMPOZYUM Balıkçılık ve Akuatik Bilimleri ( FABA ) 2011 Sempozyumu 28 Cerrahi Alan Enfeksiyonları Sempozyumu 31

SEMPOZYUM Balıkçılık ve Akuatik Bilimleri ( FABA ) 2011 Sempozyumu 28 Cerrahi Alan Enfeksiyonları Sempozyumu 31 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ DEN OMÜ Dünya nın Çevresini Ölçtü 2 OMÜ Öğrencilerini Yine Kapıda Karşıladı 5 Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci 6 Tıp Fakültesi Adli Anabilim Dalı Araştırması 8 OMÜSEM

Detaylı

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bu sayıda 4 20 ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASINDA HOLİSTİK TÜMELCİ YAKLAŞIM Prof.

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım KAZALARIN ÖNLENMESİ VE AFETLERE HAZIRLIKLI OLMA ANKARA, 2014 Çok Paydaşlı Sağlık

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER VE KURUMSAL YAPI 1. Genel Bilgiler 1.1. Üniversite Hakkında 1.2. Misyon 1.3. Vizyon 1.4. Temel Değerlerimiz 2.

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm

Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm İrem Nurgül Durmuş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü i.durmus@ekoteknikisg.com Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm Soma... Soma haber oldu; ya haber olmayanlar? Ortalama

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

DANIŞTAYDAN BİR İPTAL DAHA GELDİ. Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile değiş rilen,

DANIŞTAYDAN BİR İPTAL DAHA GELDİ. Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile değiş rilen, KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TBMM GÜNDEMİNDE Vatandaşlarla birlikte, tüm sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı TBMM gündemine geldi. (Devamı sayfa 3

Detaylı

TUZLA (ORHANLI BELDESĐ) ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ TEHLĐKELĐ KĐMYASALLAR ĐÇEREN VARĐLLER ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA RAPORU

TUZLA (ORHANLI BELDESĐ) ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ TEHLĐKELĐ KĐMYASALLAR ĐÇEREN VARĐLLER ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ÇMO ĐTO Çevre Hekim Der. Tarım Orkam-Sen TUZLA (ORHANLI BELDESĐ) ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ TEHLĐKELĐ KĐMYASALLAR ĐÇEREN VARĐLLER ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA KOMĐSYONU TMMOB

Detaylı

1467 Sok. Uğur Apt. No: 4-2 Çukurambar / ANKARA Tel: +90 312 285 47 45 Fax: +90 312 285 47 16 www.cesam.com.tr info@cesam.com.tr

1467 Sok. Uğur Apt. No: 4-2 Çukurambar / ANKARA Tel: +90 312 285 47 45 Fax: +90 312 285 47 16 www.cesam.com.tr info@cesam.com.tr ÇESAM Çevre ve İş Güvenliği Hizmetleri Çevre Danışmanlığı İş Sağlığı Güvenliği Enerji Verimliliği ÇED Çevre Görevlisi Atık Yönetimi ÇESAM 1467 Sok. Uğur Apt. No: 4-2 Çukurambar / ANKARA Tel: +90 312 285

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. ASAR DAĞI 2 3 BAŞKAN SUNUŞU 7 1-GİRİŞ 11 1.1. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN SUNUŞU 1.2. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım TIBBİ CİHAZ VE ÜRÜNLERİN GÜVENLİ VE AKILCI KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİ ANKARA,

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı