II.ULUSAL SA LIK KURULUfiLARI ÇEVRE YÖNET M SEMPOZYUMU May s Editör PROF. DR.YAfiAR BA DATLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II.ULUSAL SA LIK KURULUfiLARI ÇEVRE YÖNET M SEMPOZYUMU 22-23 May s 2014. Editör PROF. DR.YAfiAR BA DATLI"

Transkript

1 II.ULUSAL SA LIK KURULUfiLARI ÇEVRE YÖNET M SEMPOZYUMU May s 2014 Editör PROF. DR.YAfiAR BA DATLI stanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beyaz t / stanbul

2 II. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU Mayıs 2014 Editör Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI 2014 İSTANBUL 1

3 Bu Kitabın yayın hakkı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne mi Birimi ne ai er. Telif Hakları Yasası uyarınca bu kitap kısmen ya da tamamen basılamaz, kopyalanamaz, mikrofilme çekilemez; teksir fotokopi veya başka teknikle çoğal lamaz; bilgisayarda, dizgi makinelerinde işlenebilecek bir ortama aktarılamaz, gerek ğinde kaynak gösterilerek alın yapılabilir. Alın, kaynaklar ve içerik ile ilgili sorumluluk yazarlara ai r. İSTANBUL 2014 Eser Adı: II.ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ISBN : Baskı ve Cilt: Birmat Basım Yayın 100. Yıl Mahallesi, Matbacılar Sitesi, 1. Cadde No: 131, Bağcılar / İstanbul Tel: Tasarım: Ça Grafik Abbasağa Mahallesi, Kasap Kamil Sokak No: 5 D. 1, Beşiktaş / İstanbul Tel: Basım Tarihi: Mayıs 2014 Kapak resmi Tıbbi ressam Buket SERDAR tara ndan yapılmış r. 2

4 ORGANİZASYON KOMİTESİ BAŞKAN Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI İ.Ü Hastaneleri Çevre Yöne m Koordinatörü ÜYELER Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Üyesi Doç. Dr. Fulya YAMAN AĞAOĞLU İ.Ü Onkoloji Ens tüsü Çevre Yöne m Birimi Başkanı Prof. Dr. Ferda DOĞAN İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Başkanı Doç. Dr. Sait Mesut DOĞAN İ.Ü Kardiyoloji Ens tüsü Çevre Yöne m Birimi Başkanı Emine Ercan ÇUBUKÇU Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan A klarının Yöne mi Şube Müdürü Dr. Hüseyin İLTER Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı BİLİMSEL KOMİTE FULYA AĞAOĞLU FATİŞ ALTINDAŞ YAŞAR BAĞDATLI ENDER ÇETİN FERDA DOĞAN SAİT MESUT DOĞAN OSMAN GÜMRÜ BÜLENT GÜRLER BİLGE HAPÇIOĞLU ATEŞ KADIOĞLU LEMAN KUTLU DİLDAR KONUKOĞLU PELİN ÖCAL ÇETİN ÖNSEL SUPHİ VEHİD GÜLSÜM YILMAZ ERAY YURTSEVEN İ.Ü Onkoloji Ens tüsü İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Mühendislik Fakültesi İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi İ.Ü Kardiyoloji Ens tüsü İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İ.Ü Mühendislik Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Not: Soyadı alfabe k sıralamasına göre yapılmış r. 3

5 SOSYAL KOMİTE LEMAN KUTLU FATMA AZİZOĞLU MUSTAFA DALLI ORHAN YILMAZ SERAP TATLIOĞLU AYLA KARAPINAR MENEKŞE M.CAN AYCAN KELEZ BUKET S. YÖRÜKÇÜLER HAMDULLAH TEKGÖZ BURCU DOĞAN SERDAR M. ALTINKUM NURGÜL TAYRAN AYŞE DİDEM ÇAKIR GÜZİN HOŞSÖZ GANİME FIRAT HÜLYA DİZER MERVE PİRECİOĞLU SEMRA ÜNAL NACİYE ÖZ İLETİŞİM Ph. D. Serdar M. ALTINKUM Burcu DOĞAN / cevreyone Tel: / / Web: 4

6 ÖNSÖZ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), sahibinin istemediği, ih yaç duymadığı, kullanmadığı, arıtma ve uzaklaş rma gerek ren maddeler i a k olarak tanımlar. Üre m, pazarlama ve ulaşım faaliyetlerindeki genişleme, doğal kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüke m eğilimi ile birlikte oluşan a klar da, hem miktar ve hem de zararlı içerikleri sebebiyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmış r Gelişen çevre bilinci ile birlikte çevrenin korunması bütün dünyada ülkelerin temel poli ka öncelikleri arasında giderek ön sıralara çıkmış ve a k yöne mi de çevre koruma poli kaları arasında ağırlıklı bir yer bulmuştur. A k yöne mi, ülkemizde 1930 lardan i baren başlamış ve çok sayıda yasal düzenlemeye konu olmuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi görevlisi Romanyalı toprak ve tarım uzmanı Sayın Calin Georgescu nun 2011 yılında hazırladığı ve BM sunduğu bir raporunda, Sağlık kuruluşları tara ndan üre len toplam a ğın yüzde i tehlikeli olarak kabul edilir ve yöne lir, uygun bir şekilde imha edilmedikleri takdirde, çeşitli sağlık ve çevre riskleri oluşturabilir, denilmektedir. Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında ortaya çıkan a kların diğer a k türlerinden daha yüksek oranda İnfeksiyon riski taşıdıkları bugün ilgililer ha a halk tara ndan da bilinmektedir. Tıbbi a klara yönelik yetersiz ve uygunsuz işlemler, ciddi halk sağlığı sorunları oluşturduğu gibi çevre üzerinde de olumsuz etkiler yapabilmektedir.bu sebeple güvenli bbi a k yöne mi, çevre ve insan sağlığının korunmasında önemi olan bir konu haline gelmiş r. T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tara ndan bbi a kların güvenli yöne mi amacıyla Yayımlanan Tıbbi A kların Kontrolü Yönetmeliği (tarih: , rg:25883) nde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan a kları dört ana başlık al nda toplamış r. Tıbbi a klar, gerek içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaş rıcı maddelerle doğrudan; bazen de fare, sinek vb. haşere, kemirgen ve diğer canlılar için (fauna) beslenme ve üreme kaynağı olması nedeniyle insan ve çevre sağlığını dolaylı olarak olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle bbi a kların diğer a klarla karış rılması sonucu, bir hastanede bulunmayla sebep ilişkisi gösteren, sağlık personeli, yatan hasta ve ziyaretçilerde hastane enfeksiyonları,ayrıca dışarıdaki çöp karış rıcılarında ve çöp depolama alanları civarında yaşayanlarda,başta deri olmak üzere üriner sistem ve akciğer enfeksiyonlarının daha sık görüldüğü bilinmektedir.morbidite ve mortalitesi çok yüksek r.tıbbi a k oluşumunu ar rır. Ülke için ekonomik yükü çok fazladır.basit birtakım temel uygulamalarla %20-30 oranında bu infeksiyonlar önlenebilmektedir. Bu işlemlerin başında dezenfeksiyon ve gerekli hijyenin sağlanması gelmektedir. Nano-silver ile yapılacak bir üst düzey dezenfeksiyon en kirli alanlarda bile 30 gün süren bir hijyen sağlamakta olduğunu yap ğım çalışmalarda gördüm.bu yöntem yoğun bakım ve ameliyathaneler gibi daha temiz alanlarda %9 luk dilusyonlar kullanmak sure yle uygulandığında 6-7 ay ile bir yıl arasında süren bir temizlik sağlamış r.hasta ve çalışan sağlığı ile alan açısından son derece yararlı olmuştur. Nano-teknoloji ile dezenfeksiyon ıslak olmamak kaydı ile tüm yüzeylerde kullanılabilmektedir. Kişi ve ülke açısından,işgücü kaybını önlemesi,an biyo k kullanımını ortadan kaldırması gibi ekonomik kazanımlarıda vardır. 5

7 Dünya Sağlık Örgütü(WHO), hastanelerde oluşan Sağlık bakım a kları diğer hastalara, sağlık çalışanlarına ve genel halka bulaşabilir zararlı mikroorganizmaları içerir demektedir yılında Dünya genelinde her yıl enjeksiyon yapıldığını bildirerek, kontamine şırıngaların yol aç ğı riskleri de aşağıdaki gibi sıralamış r; şöyle sıralamış r: 21 milyon Hepa t B (HBV) infeksiyonu (tüm yeni infeksiyonların % 32 i) 2 milyon Hepa t C (HCV) infeksiyonu (tüm yeni infeksiyonların %40 ı) HİV infeksiyonu (tüm yeni infeksiyonların %5 i) Sağlık faaliyetleri sırasında üre len toplam a k miktarının yaklaşık % 80 i evsel a klar, kalan % 20 ise, infeksiyoz, toksik,radyoak f ve tehlikeli a klar olarak kabul edilmiş r. DSÖ(WHO) bbi a kların tanımlanması ve yöne minde aşağıdaki prensipleri belirlemiş r: a) A klar için çevresel iyi yöne m poli kaları geliş rilerek, bbi a ğa maruz kalma sonucunda oluşacak risklerin sağlık çalışanları ve toplum açısından engellenmesi b) Atmosfere yayılan zehirli gazların azal lması konusundaki global çabalara destek verme ve global değişimlerin başlamasını erteleme c) Stockholm kalıcı organik a klar antlaşmasının desteklenmesi d) Basel tehlikeli ve diğer a klar antlaşmasının desteklenmesi e) Yüksek ısıda yakma esnasında oluşan toksik ve kanserojen olan a k gaz (Furan ve Dioksin) atmosfere yayılımının azal lması A kların üre ldiği noktalarda ayrımı öncelikli ve önemlidir.bu konuda daha çok hastanelerdeki servislerde sorun yaşandığı gözlenmiş r.anketler yoluyla sebepleri araş rıldığında, gözlem ve daha sonrasında yapılan sözlü sorgulamalarda; bilgi eksikliği, iş yükü fazlalığı, eleman eksikliği, dikkatsizlik ve a k yöne mi konusunda ha rla cı duyuru, afiş eksikliği dile ge rilmiş r. Konu ile ilgili farkındalığı ar rmaya yönelik yöntemlerin kullanıldığı uygulamalı eği m yapılması, dene- m çalışmalarının sürdürülmesi, duyuru ve afiş asılması, daha da önemlisi ulusal ve uluslararası düzeyde toplan ların düzenlenmesi gerekliliğidir. Konunun insan boyutunun çok ön planda olması sebebiyle, davranışlarımızı belirleyen kendi kültür değerlerimiz açısından ahlaki boyutu eği m bölümünde etraflıca ele alınmış r. Ayrıca A k birim fia nın belirlenmesindeki etkin unsurların taraflarca ele alınarak objek f kriterlerin oluşturulmasınada imkan sağlandı. Sempozyumumuzun insanlık ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diler,sevgi ve saygılarımı sunarım. Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI İ.Ü. Hastahaneler Genel Direktörlüğü Çevre Yöne m Koordinatörü 6

8 Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI 1944 yılında Malatya da doğdum. İlkokulu Malatya da Ortaokul ve Liseyi Gaziantep te okudum öğre m yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Aynı fakültede1972 yılında Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim dalında asistan oldum Yılında Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı oldum yılları arasında infeksiyon hastalıkları kliniğinde uzman ve öğre m üyesi olarak bulundum de Doç yılında Prof. oldum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji Paraztolojive enfeksiyon hatalıkları dersleri ile Uğur Derman İngilizce Programında Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları derslerini verdim. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Ens tüsünde Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlığı konsultanı ve İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı ve yöne m kurulu üyeliği yap m. T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal DNA Veri Bankası Yasa Hazırlık Komisyonu Başkanı, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İh sas Daire Bşk. 5. İh sas ve Genel Kurul üyeliği ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurucusu ve başkanlığı yap m. Avrupa Birliği Çevre Komisyonu İntensynergy kurulu üyesiyim. Tıbbi A klar çevre ve insan sağlığı konularında Avrupa Birliği ve Eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığında eği m seminerleri, biyolojik silahlarla ilgili olarakta bazı bakanlıklarda eği m verdim. SCI Expanded kapsamında olan Tubitak ve Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi nin bilimsel kurullarında özellikle yabancı dilde yazılan bilimsel makalelerde hakem olarak yer aldım. Son olarak ta 2011 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Çevre Yöne m Birimini kurmakla görevlendirildim. Halen İ.Ü.C.T.F Çevre Yöne m Birimi Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Çevre Yöne m Koordinatörü olarak bulunmaktayım. Evliyim ve üç çocuk babasıyım. 7

9 SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ II. ULUSAL SEMPOZYUM PROGRAMI 22 MAYIS 2014 (1.GÜN) 08:30-11:30 KAYIT- AÇILIŞ KONFERANS: SAĞLIKTA SAĞLIKLI YAPILAR Ayşe BALANLI, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Emekli Öğre m Üyesi 10:00-11:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sempozyum Başkanı İ.Ü. Hastaneler Genel Direktörü, İstanbul Üniversitesi Rektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı TBMM Çevre Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili 11:30-12:00 KONFERANS: ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE GELDİĞİ NOKTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yaşar BAĞDATLI, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Başkanı 12: 00-13:00 YEMEK 13:00-14:20 1.OTURUM: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Oturum Başkanları: Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcı Fa ş ALTINDAŞ, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 13:00-13:15 A k Yöne mine Sağlık Bakanlığının Yaklaşımı Hüseyin İLTER Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı 13:15-13:30 Tıbbi A kların Toplanması, Bertara Ve Depolanması; Afyonkarahisar İli Örneği Emrullah GÜLLÜK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü 13:30-13:45 Tıbbi A kların Yöne mi; Isparta İli Örneği Kaan IŞINKARALAR Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü 13:45-14:00 Evde Bakım Alan Hastalardan Oluşan Tıbbi A klar G. Serap TATLIOĞLU, İ.Ü. Kardiyoloji Ens tüsü Çevre Yöne m Birimi 14:00-14:15 SORU-CEVAP-KATKI 14:15-14:30 ARA 8

10 14:30-15:45 2. OTURUM: SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIKLARIN MALİYET ANALİZİ Oturum Başkanları: Özgün ENVER, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Pelin ÖCAL, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Evsel A k Birim Başkanı 14:30-14:45 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği Pelin ÖCAL, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Evsel A k Birim Başkanı 14:45-15:00 Kamu Hastaneleri Örneği Yıldız ŞAHİN, Türkiye kamu hastaneleri Kurumu Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanı 15:00-15:15 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği Burcu TAŞKINOĞLU, İBB A k Yöne mi Müdürlüğü 15:15-15:30 Tıbbi A k Sterilizasyon Tesislerinin Maliyet Bileşenleri Se ar YALTIR, Tüm Tıbbi A k Tesisi İşletmeciler Derneği (TASTİD) 15:30-15:45 SORU-CEVAP-KATKI ARA 16:00-17:00 3. OTURUM: TIBBİ ATIKLARIN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ VE BERTARAF YÖNTEMLERİ Oturum Başkanları: Beyhan ÖMER, İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD Bülent GÜRLER, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 16:00-16:15 Sağlık Kuruluşlarında Oluşan Tehlikeli A kların Yöne mi ve Yakılarak Bertaraf Edilmesi Şahan DEDE, İZAYDAŞ Yakma Tesisi İşletme Müdürlüğü 16:15-16:30 Depolama Sahalarının Amaca Uygun Olarak Hazırlanması Aydın BARAN, İSTAÇ A.Ş. Avrupa Yakası Saha Hizmetleri Müdürlüğü 16:30-16:45 Bir Üniversite Hastanesinde A k Yöne mi Kapsamında Verilen Eği min Değerlendirilmesi Banu TERZİ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü SORU-CEVAP-KATKI 9

11 23 MAYIS 2014 (2.GÜN) 09:30-09:50 KONFERANS: SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİNDE ERİŞKİN EĞİTİMİ Sevim ULUPINAR Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Öğre mi AD 09:50-10:10 KONFERANS: SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİNİN AHLAKİ BOYUTU Mustafa İsmail BAĞDATLI, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 10:10-10:20 ARA 10:20-11:35 I. OTURUM: ATIK YÖNETİMİ I Oturum Başkanları: Mehmet Bilgin SAYDAM, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Bilge HAPÇIOĞLU, İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 10:20-10:40 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında Radyoak f A kların Yöne lmesi Çe n ÖNSEL, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD 10:40-11:00 Aile Sağlığı Merkezlerinde Tıbbi A k Yöne minin Değerlendirilmesi İbrahim BAYHAN, Urfa Halk Sağlığı Başkanlığı 11:00-11:20 Sağlık Kuruluşlarında Çevre E ği Eği minin Önemi Abdullah KARATAŞ, Niğde Üniversitesi 11:20-11:35 SORU-CEVAP-KATKI 11: KONFERANS: HASTANE ATIK SULARININ YÖNETİMİ Gülsüm YILMAZ, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 12:00-13:00 YEMEK 13:00-14:00 2. OTURUM: ATIK YÖNETİMİ II Oturum Başkanları: Yaşar BAĞDATLI, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yöne m Birimi Başkanı Yalçın BÜYÜK, TC Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı 13:00-13:15 Adli Tıp A kları: Sınıflandırılması, Yöne mi, Kontrolü Ve Bertara Nihan ZİYADE, Adli Tıp Kurumu 13:15-13:30 Diş Hekimliği Hizmetlerinde A k Yöne mi Ferda DOĞAN, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Toplum ve Ağız Diş Sağlığı AD 13: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimindeki Hasta ve Yakınlarına A k Yöne mi Konusunda Verilen Eği min Sonuçlarının Değerlendirilmesi A. Didem ÇAKIR, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 10

12 13:45-14:00 SORU-CEVAP-KATKI 14:00-14:15 ARA 14:15-15:00 3.OTURUM: TEHLİKELİ ATIKLAR Oturum Başkanı: Dildar KONUKOĞLU, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD 14:15-14:30 Anestezi A klarının Uzaklaş rılması; Sarf Malzemeleri Fa ş ALTINDAŞ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 14:30-14:45 Tıbbi Patoloji Laboratuvarında Ksilen ve Formaldehit Buharı Maruziye nin Araş rılması Serdar ADAY, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 14:45-15:00 SORU-CEVAP-KATKI 15:00-15:20 KONFERANS: FARMASÖTİK ATIKLARIN YÖNETİMİ Kadriye KORKMAZ, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Ens tüsü Çevre Yöne m Birimi 15:20-15:30 ARA 15:30-16:50 4. OTURUM: ÇEVRE YÖNETİMİ Oturum Başkanı: Ender ÇETİN, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 15:30-15:45 Hastane A ksularının Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Selin TOP, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü :00 İstanbul daki Kamu Hastanelerinin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluklarının Belirlenmesi Ayşe Seval PALTEKİ, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 16:00-16:15 Bir Eği m Hastanesinde İç ve Dış Ortam Gürültü Düzeylerinin Tespi Nuray BARIŞ, GATA Haydarpaşa Eği m Hastanesi Çevre Yöne m Birimi 16:15-16:30 Bir Sağlık Kuruluşunun Çeşitli Birimlerinde İç Hava Kalitesi Ölçümlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araş rma Burcu ONAT, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16:30-16:50 SORU-CEVAP-KATKI 16:50 KAPANIŞ KONUŞMASI 11

13 İÇİNDEKİLER SAĞLIKLI SAĞLIK YAPILARI Prof. Dr. Ayşe BALANLI ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE GELDİĞİ NOKTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Yaşar BAĞDATLI ATIK YÖNETİMİNE SAĞLIK BAKANLIĞININ YAKLAŞIMI Hüseyin İLTER TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, BERTARAFI VE DEPOLANMASI; AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ Emrullah GÜLLÜK, M. Yunus PAMUKOĞLU TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ; ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ Kaan IŞINKARALAR EVDE BAKIM ALAN HASTALARDAN OLUŞAN TIBBİ ATIKLAR G. Serap TATLIOĞLU, Prof Dr. Yaşar BAĞDATLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIKLARIN MALİYET ANALİZİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ.. 47 Pelin ÖCAL TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TIBBİ ATIK YÖNETİMİ KAMU HASTANELERİ ÖRNEĞİ Yıldız ŞAHİN TIBBİ ATIKLAR Burcu TAŞKINOĞLU TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSLERİNİN MALİYET BİLEŞENLERİ Se ar YALTIR SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ VE YAKILARAK BERTARAF EDİLMESİ Arzu ULUTAŞ, Şahan DEDE DEPOLAMA SAHALARININ AMACA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI Aydın BARAN BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ATIK YÖNETİMİ KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hülya GÜL, Fatma AZİZOĞLU, Banu TERZİ, Şehrinaz POLAT, Bilge HAPÇIOĞLU SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİNDE ERİŞKİN EĞİTİMİ Sevim ULUPINAR SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİNİN AHLAKİ BOYUTU Mustafa İsmail BAĞDATLI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALINDA RADYOAKTİF ATIKLARIN YÖNETİLMESİ 120 Prof. Dr. Çe n Önsel AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim BAYHAN, M. İrfan YEŞİLNACAR, S. İsmail TEKİNER SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇEVRE ETİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Abdullah KARATAŞ HASTANE ATIKSULARININ YÖNETİMİ Gülsüm YILMAZ, Yasemin KAYA, İlda VERGİLİ, Z. Beril GÖNDER, Gül ÖZHAN, Berna ÖZBEK ÇELİK, Serdar Mehmet ALTINKUM, YAŞAR BAĞDATLI ADLİ TIP ATIKLARI: SINIFLANDIRILMASI, YÖNETİMİ, KONTROLÜ VE BERTARAFI Nihan ZİYADE DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE ATIK YÖNETİMİ Prof. Dr. Ferda DOĞAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİRİMİNDEKİ HASTA VE YAKINLARINA ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm.Hem. A. Didem ÇAKIR, Uzm. Hem. Nurgül TAYRAN, Dr. Hem. Leman KUTLU, Mahi BÜLGÜN, Gülcan KUŞKONMAZ, Meltem DÖNMEZ, Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI 12

14 ANESTEZİ ATIKLARININ UZAKLAŞTIRILMASI; SARF MALZEMELERİ Fa ş ALTINDAŞ TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARINDA KSİLEN ve FORMALDEHİT BUHARI MARUZİYETİNİN ARAŞTIRILMASI Serdar ADAY, Bilge BİLGİÇ,Öner DOĞAN,Dilek YILMAZBAYHAN FARMASÖTİK ATIKLARIN YÖNETİMİ Kadriye KORKMAZ HASTANE ATIKSULARININ FIZIKOKIMYASAL VE MIKROBIYOLOJIK ÖZELLIKLERI Selin TOP, M. Sinan BİLGİLİ İSTANBUL DAKİ KAMU HASTANELERİNİN YEŞİL HASTANE ÖLÇÜTLERİNE UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ Ayşe Seval PALTEKİ, Gülsüm Nurhan İNCE BİR EĞİTİM HASTANESİNDE İÇ VE DIŞ ORTAM GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN TESPİTİ Nuray BARIŞ, Ender ÇETİN, Burak SELEK, Vedat TURHAN, Yaşar BAĞDATLI BİR SAĞLIK KURULUŞUNUN ÇEŞİTLİ BİRİMLERİNDE İÇ HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Hülya GÜL, Fatma AZİZOĞLU, Burcu ONAT, Ülkü ALVER ŞAHİN, Bilge HAPÇIOĞLU TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELERİNİN VE YARDIMCI ÇALIŞANLARININ ATIK YÖNETİMİNE UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Burcu YILDIZ, Mehmet Ali KILIÇ, Ebru ÖNLER, Tülin YILDIZ, Özkan ATEŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ SOSYAL PPROJESİ Fatma AZİZOĞLU, İhsan PAPAKÇI, Betül SÖNMEZ, Hülya GÜL, Bilge HAPÇIOĞLU TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Beste YALÇIN ÇELİK BİR TIP FAKÜLTESİNİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE KATILANLARIN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ Dr. Hem.Betül SÖNMEZ, Fatma AZİZOĞLU, Dr. Hem. Banu TERZİ, Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU ÇOCUK KLİNİĞİNDE ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRILMASI EVRESİNİN İRDELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ Uzm.Hem. A. Didem ÇAKIR, Uzm. Hem. Nurgül TAYRAN, Dr. Hem. Leman KUTLU, Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ATIK TOPLAYAN İŞÇİLERİN KİŞİSEL HİJYEN DAVRANIŞLARI Fatma AZİZOĞLU, Hülya GÜL, Bilge HAPÇIOĞLU, Ehsan PAPAKÇI, Zuhal YAPICI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ LABORATUVAR GÖREVLİLERİ ARASINDA ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİMESİ Fatma AZİZOĞLU, Serdar ADAY, Beyhan ÖMER, Bilge HAPÇIOĞLU KURUMA ORYANTASYONDA ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE VERİLEN ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgül TAYRAN, Esra GÜNGÖRMÜŞ, Leman KUTLU, Ayşegül BAŞAK, Yaşar BAĞDATLI İSTANBUL DA BİR HASTANEDE 2013 YILINDA TOPLANAN KATI ATIK MİKTARLARI VE TÜRKİYE DEKİ DURUM Hapcioglu B., Azizoglu F., Papakci I., Gul H. ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUL VE DAİRELERİNE GÖRE ATIK TÜRLERİNİN VE ATIK YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nihan ZİYADE, Yaşar BAĞDATLI, Yalçın BÜYÜK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÇOCUK SERVİSLERİNDE GÖREVLİ HEMŞİRE VE HEKİMLERİN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgül TAYRAN, Ayşe Didem ÇAKIR, Leman KUTLU, Eray YURTSEVEN, Yaşar BAĞDATLI RUTİN LABORATUVARLARDAN ALINAN ÖRNEKLERDE ATIK KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI Serdar ADAY, Fatma AZİZOĞLU, Beyhan ÖMER, Bilge HAPÇIOĞLU TİP 1 DİYABETLİ İNSÜLİN TEDAVİSİ UYGULAYAN HASTALARIN EVDE OLUŞAN TIBBİ ATIKLARININ YÖNETİMİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Şenay YANIK ZUHUR, A. Didem ÇAKIR, Gülcan KUŞKONMAZ, Leman KUTLU 13

15 SAĞLIKLI SAĞLIK YAPILARI Prof. Dr. Ayşe BALANLI Giriş Yapı, doğanın seçilip sınırlandırılan bir bölümünde, doğadan elde edilen gereçlerle üre len, tüm (canlı, cansız, doğal, yapma, sosyal, fiziksel) çevresel oluşumları etkileyen ve onlardan etkilenen yapma bir çevredir. Bu yapma çevre gereksinim duyulduğunda tasarlanır, üre lir, kullanılır ve sonuçta ömrünü tamamlar, yok edilir. Birbirini izleyen bu süreçlerdeki karar ve davranışlar yapının iç ve dışını çevre nitelikleri açısından olumlu ya da olumsuz etkiler. Günümüzde çevre ile yapı ilişkisi değişik açılardan ele alınmakta, çevreci (yeşil) yapı kavramı tar şılmakta ve tanımlar ge rilmeye çalışılmaktadır. Çevreci yapı, En az kaynak (enerji, su, hammadde, yapı ürünleri) tüketen, En az a k üreten, Canlı sağlığını olumsuz etkilemeyen nitelikler göstermeli ve bu nitelikler yapının üretim, kullanım ve yok edilme süreçlerinin tümünde geçerli olmalıdır. İstanbul Üniversitesi nin Çapa ve Cerrahpaşa da bulunan Tıp Fakülteleri yapılarının yok edilip yeniden yapılması gündemdedir. Bu fakültelerin yerleşkelerinde, Önce var olan yapılar yok edilecek, Sonra yerlerine yeni yapılar tasarlanacak ve üre lecek r. Amacı ve işlevi sağlık olan sağlık yapılarının belir len süreçlerde sağlıkla ilişkilendirilmesi gerekir. Süreçlerin bu amaç doğrultusunda irdelenmesine katkı sağlayacağı varsayılan bu sunum, Türkiye nin iki büyük Tıp Fakültesi nin sağlıklı (çevreci) olma nitelikleri açısından önemli görülmektedir. Var Olan Yapıların Yok Edilmesi Yapıların yok edilmesi sürecinin çok kapsamlı bir araş rma, saptama ve kararlar ile başlaması gerekir. Çevre ve ekonomi yönünden zorunlu görülen bu çalışmalar, Yapısal a klar / ürünler ve Yıkma / sökme yöntemleri üzerine olmalıdır. Yapıyı yok etme sürecinde öncelikle yapılardaki ürünlerin (gereç, parça, bileşen, öğe, birim) düzeylerine, yerlerine, iç yapılarına, çevre etkilerine göre sınıflanması ve böylelikle, Yeniden (aynı ya da farklı amaçla) kullanılabilen, Geri dönüştürülebilen, Sağlığı etkileyebilen, Depolanacak, Yakılacak yapısal a kların ve miktarlarının saptanması ile doğru bir yapısal a k planlaması ve yöne mi gerçekleş rilebilecek r. Günümüzde yeniden kullanım ve geri dönüşümle a ğı en aza indirme çalışmaları artarak sürmekte, son çalışmalar sı r a k a ulaşmayı amaçlamaktadır. Örneğin C2C (cradle to cradle - beşikten beşiğe) yaklaşımı bu amaç için geliş rilmiş r. Yıkılma/ sökülme işlemleri sırasında, yapı ürünlerinde ya da kullanımda olan (asbest lifleri, radyoak f maddeler, toz vb.) sağlığı etkileyecek maddelerin belirlenmesi önem ve öncelikle ele 14

16 alınmalıdır. Örneğin, geçmiş dönemlerde yalı m nitelikleri göze lerek çokça kullanılan, kentsel dönüşümle yıkılan yapılarda bulunması olası, çevreye yayılan liflerinin solunması ile ölümcül hastalıklara neden olan asbestli ürünlerin saptanması son derece önemlidir. Yapıların yıkılma/sökülme yöntemleri a kların geri kazanımı ve çevre sağlığını etkiler. Çevre sağlığı açısından örnek vermek gerekirse, asbestli ürünlerin bulunduğu yapılar ya çok özel önlemler ile yok edilmekte ya da o yapılara tehlikesinin boyutları düşünülerek dokunulamamaktadır. Sağlıklı Yapı Tasarımı Yapı kullanıcılarının gereksinimlerini gidermek üzere tasarlanır. Kullanıcının temel gereksinimi yaşamını sağlıkla sürdürme, yapının asal amacı ise insanı dış çevredeki olumsuzluklardan koruyarak güvenli ve kullanıcısının yapısına uygun bir ortam, kısaca sağlıklı bir yaşam sürdürme için sağlıklı bir ortam sunma dır. Sağlıklı yapı (healthy building-hb) kullanıcılarının biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapılarından kaynaklanan tüm gereksinimlerini ve gereksinimlerini gidermeye yönelik eylemlerinin gerçekleşmesini iç ve dış çevresinde, fiziksel ve sosyal çevre özellikleri ile karşılar. Yapıların sağlıklı olarak üre lmesi tasarım sürecindeki kararlar ile olur. Tasarım sürecinin ilk çalışması yapının iç ve dışındaki çevresel etmenler in (çevre analizleri) saptanması olmalıdır. Çevresel etmenler, Kullanıcıya, Doğal ve yapma çevreye, Üretim kaynaklarına, Poli ka, yasa ve kurumlara bağlı olmak üzere dört grupta irdelenebilir. Kullanıcıya bağlı etmenler kullanıcının tanımlanmasını gerek rir. Kullanıcının Tanımlanması Yapıyı kullanan insanların sosyolojik, psikolojik ve biyolojik gereksinimleri, amaçları, eylemleri, yapıdan ve onun çevresinden etkilenimleri ve kullanım süreleri birbirinin aynı değildir. Bu nedenle, yapının insan sağlığını etkileyen olumsuz özellikleri her koşulda aynı sağlık sorununu oluşturmayabilir. Bu doğrultuda kullanıcının; Yapıyı kullanım süresine bağlı özelliği (sürekli ya da geçici kullanıcı) Sosyolojik, psikolojik ve biyolojik yapısına bağlı özellikleri nin tanımlanması irdelemede doğru sonuçlar elde edebilme açısından önem kazanır. Kullanıcının sosyolojik yapısı; Grup özellikleri (ırk, ülke, bölge, grupların ilişkileri, bağımlılıkları, amaçları vb.) Sosyal normlar (din, ahlak, örf, adet, hukuk vb.) Sosyalleşme süreçleri (aile yapısı, eği m durumu, çalışma alanı ve konumu, kültürel yapı vb.) Kullanıcının psikolojik yapısı; Davranış (fizyolojik, öğrenilmemiş ve öğrenilmiş güdüler vb.) Zihinsel süreçler (bebek, çocuk, genç, erişkin, yaşlı, özürlü olma vb.) Kullanıcının biyolojik yapısı; Yaş grubu, Risk grubu (bebek, çocuk, özürlü, hasta, madde bağımlısı vb.) Biyolojik sistemler (solunum, dolaşım, kas, iskelet vb.) sistemlerin durumu. 15

17 Doğal Ve Yapma Çevreye Bağlı Etmenler Yapının/yapıların konumlanacağı alan ve çevresi, iç çevredeki gereksinimleri doğal ve yapma çevreye bağlı etmenlerin araş rılması sonucunda tanımlanır. Tasarımların temel verilerini oluşturan ve sağlıklı yapı tasarımları için gerekli bu etmenler; Isı ile ilgili (iklim, dış-iç sıcaklık vb.) Ses ile ilgili (dış-iç çevre gürültüsü, akus k sorunlar vb.) Su, nem ve diğer sıvılar ile ilgili etmenler (hava nemi, su öğeleri, a klar vb.) Gazlar ile ilgili etmenler (iç ve dış hava kirliliği, koku, hava devinimleri, doğal gazlar vb.) Işık ile ilgili etmenler (gün ve güneş ışığı, yapay ışık vb.) Elektrik ile ilgili etmenler (yüksek gerilim, trafo, elektrikli aygıtlar vb.) Yangın ile ilgili etmenler (yangın riskleri, yanıcılar vb.) Havyanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar ile ilgili etmenler (çevre bitkileri, polenler, sinek, böcek vb.) Ka zararlılar ile ilgili etmenler (toz, ka a klar, çöp vb.) Yükler ve kuvvetler ile ilgili etmenler (deprem, rüzgâr, zemin durumu, kullanım yükü vb.) Yerleşme ile ilgili etmenler (eğim, manzara, ada-parsel nitelikleri, sosyal yapı vb.) Kullanım süreci ile ilgili etmenler (bakım-onarım, değiş rme, a klar vb.) Yapım süreci ile ilgili etmenler Üretim Kaynaklarına Bağlı Etmenler Yapı ürünlerine ve enerjiye bağlı etmenler, İş gücüne bağlı etmenler, Parasal ve araçlara bağlı etmenlerdir. Bu gruptaki etmenler yapının üre mi sürecinde çevre açısından önemlidir. Poli ka, Yasa Ve Kurumlara Bağlı Etmenler Genel yapı üre m poli kalarından kaynaklanan etmenler (çevreci yapı, değerlendirme yöntemleri vb.) Zorunluluklardan gelen etmenler (yasalar, tüzükler, yönetmelikler, şartnameler, standartlar, yönergeler vb.) Kurumlara bağlı etmenler (bakanlıklar, yerel yöne mler, üniversiteler vb.) Çevresel etmenleri araştırma yapının/yapıların özelliklerini belirleme açısından önemli ve gereklidir. Yapının dış ve iç, fiziksel ve sosyal çevre özellikleri Şekil 1. de görülmektedir. Bu özellikler kullanıcıların gereksinimlerini giderebiliyorsa yapı sağlıklı dır, gideremiyor ise yapı sağlıksız ya da hastadır (hasta bina). Yapıdan kaynaklanan sağlık sorunlarında (sağlıksız yapılarda); Etkilenen (kullanıcı) Etkileyen (yapının olumsuz çevre özellikleri) Ortam (etkilenen ve etkileyenin bulunduğu yer-birim- mekân) arasındaki ilişkinin kurulması, sağlıklı yapıların elde edilmesi için de geçerlidir. Sağlıklı yapılar için ilişkinin; Ortam, Etkileyen, Etkilenen biçiminde kurulması irdelemeyi kolaylaş rabilir. Şekil 2, ortam, sağlığı etkileyen ve etkilenen ilişkisini göstermektedir. 16

18 Şekil 1. Yapının dış ve iç fiziksel ve sosyal çevre özellikleri Şekil 2. Yapıda (sağlık açısından) ortam etkileyen etkilenen ilişkisi 17

19 Sağlıklı Sağlık Yapıları Çok değişik nitelikte, büyüklükte ve işlevdeki sağlık yapılarının birimleri / mekanlar da çok farklıdır. Birimler; yöne m ve eği m alanları, poliklinikler, yataklı tedavi birimleri, yoğun bakım birimleri, yenidoğan bölümü, pediatri kliniği, psikiyatri kliniği, ameliyathane, acil servis, kadın hastalıkları ve doğum kliniği, tanısal ve girişimsel radyoloji, laboratuar, fizik tedavi ve rehabilitasyon servisi, hemodiyaliz birimi, kan bankası, morg, eczane, doktor ve hemşire odaları, mu ak, çamaşırhane, depo, toplan salonu, teknik oda vb. tasarlanacak sağlık yapısının programında yer alır. Bu birimlerin kullanıcıları; hasra, refakatçi, ziyaretçi, doktor, hemşire, hastabakıcı, teknisyen, laborant, eczacı, yöne ci, sekreter, temizlikçi, aşçı, güvenlikçi vb. de, Farklı yaşlarda, Biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapıları ve sorunları farklı, Sağlık yapısında farklı amaçlar (tedavi, çalışma, tanılama, refakat vb.) için bulunan Sosyal normları farklı, Yapıyı geçici ya da sürekli kullanan insanlardır. Sağlık yapılarının kullanıcılarını (etkilenenler), etkileyen ve ortamın dış ve iç çevresindeki etmenlerle ilişkilendiren özellikler; Birimlerin işlev ve donanımına uygun boyut ve biçimler, Gün ışığı ve yapay ışık gereksinimi ve yeterliliği, renk uygunluğu, görünüşlerin etkisi, Dış ve iç gürültü, gürültü kaynakları, gürültüden etkilenen birimler, akus k gereklilikler, Dokunulan yüzeylerin sertlik, pürüzlülük, sıcaklık ve kirliliği, İç havanın bileşimi; dış hava, yapı ürünü ve kullanımından kaynaklanan kirlilikler, iç sıcaklık, hava devinimi, radyasyon, elektromanye k alanlar ve elektroiklimsel oluşumlar, Yapı dışındaki kullanıcıyı etkileyen çevre (bitkiler, yapılar, su, canlılar), Deprem, yangın vb. riskler zorunluluklarla (yasa, yönetmelik, standart vb.) belirlenen değerler ile irdelenip, yeterli (sağlığı etkilemeyecek düzeyde) olmayanlar, risk yaratabileceklerin saptanması gerekir. Riskli olabilecek birimler bbi önlemler ve uygun tasarım çözümleri ile sağlıklı duruma ge rilebilir. Sonuç ve Öneriler Sonuç Amacı kullanıcısına sağlıklı bir ortam sunmak olan yapılar üre minden yok edilmesine dek insan sağlığını olumsuz etkilememelidir. Sağlıklı olma, sağlık yapıları için çok daha önem kazanır. Sağlıklı yapı için tasarım sürecinin başında; Kullanıcıya, Doğal ve yapma çevreye, Üretim kaynaklarına, Poli ka, yasa ve kurumlara bağlı çevresel etmenleri araş rmak gerekli görülmektedir. Bu araş rma sağlık yapılarında; Ortam, Etkileyen, Etkilenen ilişkisinin doğru kurulması açısından yarar sağlar. Sağlık yapılarında ortamların (birim) farklı amaç, işlev ve nitelikte olması, kullanıcıların (etkilenen) çeşitliliği, iç ve dış çevresel etmenlerin (etkileyen) çok değişik boyut ve türde bulunması her birimin ayrı ayrı ele alınmasını gerek rmektedir. Elde edilen yapı özelliklerindeki sağlık sorunu yaratabilecek olumsuzluklar mimari tasarımdaki çözümler ve bbi önlemler ile giderilebilir. 18

20 Öneriler Kentsel dönüşümün uygulandığı tüm yapılar ve İstanbul Üniversitesi nin Tıp Fakülteleri nin yapıları yıkılır / sökülürken çevreyi ve çevre sağlığını olumsuz etkilememeli, bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Sağlıklı yapı elde etme konusunda zorunlulukların yeterliliği araş rılmalıdır. Çevresel etmenler için veri oluşturabilecek belgelerin (gürültü ve radon haritaları vb.) gerekliliği düşünülmelidir. Sağlıklı yapıların üre lmesi konusunda uzaman kişilerin birlikte çalışması sağlanmalıdır. Kaynaklar Balanlı, A. ve Öztürk, A., Yapı Biyolojisi Yaklaşımlar, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Balanlı, A., Yapıda Ürün Seçimi, YÜMFED, Yıldız Teknik Üniversitesi, Balanlı, A. ve Öztürk, A., A Conceptual Model to Examine Buildings in terms of Building Biology, Architectural Science Review, Volume 47 (2), pp , Tuna Taygun, G. ve Balanlı, A., Çevreci Tasarım ve C2C Yaklaşımı, Çevre-Tasarım Kongresi 2013, Uludağ Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Bursa, ss , Aralık T.C. Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu. 19

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğiticilerin Eğitimi Programı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğiticilerin Eğitimi Programı 13-15 Şubat 2013 ANTALYA Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğiticilerin Eğitimi Programı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Detaylı

PROF. DR. AYŞE BALANLI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. AYŞE BALANLI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. AYŞE BALANLI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28 Kasım 2013 Yapı kullanıcılarının gereksinmelerini gidermek üzere tasarlanmış ve üretilmiş yapma bir çevredir. Kullanıcının temel gereksinmesi yaşamını

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 07/02/2014 Toplantı Sayısı:02 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk.

Detaylı

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu Kod: YÖN. PL.07 Yayın Tarihi:01.07.2011 Revizyon Tarihi:13.12.2014 Revizyon :01 Sayfa : 1/11 1 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Bebek Dostu Hastane Eğitimleri 3 Test Rehberi 4 5 6 7 22.01.2014 29.01.2014 07.01.2014

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ali Naci Yıldız Prof. Dr. Alpaslan Kılıçaslan Doç. Dr. Sergül Duygulu Prof. Dr.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 09.00 17.00 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 1. Oturum 10.00 11.15 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ PLANI YÖN.PL.03 10.01.2013-00 1 / 12 TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR OCAK HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ HASTA HAKLARI VE HASTA

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi bünyesinde enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik süreçlerin tanımlanması, kontrolü ve sürekliliğini sağlamak, enfeksiyon

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı UÜ-Sağlık Kuruluşları Beslenme Ekibinin öncelikle

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2016

YILLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2016 NİSAN 2016 Tarihi 01.04.2016 (15:30-16:30) 04.04.2016 05.04.2016 (12:30-13:15) 06.04.2016 (09:00-09:45) 06.04.2016 (15:00-15:45) Süresi Konusu i Sunan Hedef Grup 60 dk Ulusal Renkli Kodlar, Güvenlik Raporlama

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ve Faaliyetleri. Dr. Zuhal Yapıcı Aralık 2012

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ve Faaliyetleri. Dr. Zuhal Yapıcı Aralık 2012 İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ve Faaliyetleri Dr. Zuhal Yapıcı Aralık 2012 Çevre Yönetim Birimi; ÇYB, 08.09.1983 ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI 2017-2018 Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Akciğer Hastalıkları kavramının uzmanlık

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

İÇ YAZIŞMA FORMU. Acil İnceleyin Değerlendirin Yanıtlayın GeriDönüşüm

İÇ YAZIŞMA FORMU. Acil İnceleyin Değerlendirin Yanıtlayın GeriDönüşüm İÇ YAZIŞMA FORMU Doküman No: F KY 033 Yayın Tarihi: NİSAN 2009 Revizyon No: 00 Revizyon Tar: - Sayfa No: 1/1 Kime Kimden : BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU : KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Tarih : 02.09.2014 Konu : HKS

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE 496 8 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Kısıtlı Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 1. Oturum 09.30 11.15 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları 10.00 11.15 1. Oturum Prof. Dr. Recep Bozlağan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlar.

ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlar. Çevre Görevlisi Çevre Görevlisi Kimdir? Çevre görevlisi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Lisans Yüksek Lisans Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim İstanbul

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) ile ilgilenen

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yasanın 7. maddesinin d-2 fıkrasına istinaden

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege_2015 adresinden online yapılacaktır.

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege_2015 adresinden online yapılacaktır. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 7. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde

Detaylı

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN Tıbbi Direktör/ Yardımcısı Prof. Dr. Metin ÇAPAR Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Detaylı

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail. Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.com EĞİTİM 1988-1998 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 09:00-10:30 AÇILIŞ TÖRENİ 10:30-11:00 KAHVE ARASI Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü Prof. Dr. Recep BONCUKCUOĞLU Atatürk Üniversitesi Çevre

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Değerli Meslektaşlarımız, İki yılda bir düzenlediğimiz 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Kuşadası

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAZIRLAYANLAR Metinler Uz. Dr. Rabia TERZİ Metin Editör Leyla ERALP Resimler Tasarım

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 6. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 6. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 6. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde

Detaylı

2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI

2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI 26.12.2013 Sayfa 1 KONUSU ALT KONUSU TARİHİ 1 2 GENELGESİ GENELGESİ BİRİMİ 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU MAAŞ MUTEMETLİĞİ 1 4 16.01.2014 UZM.DR.GÖKHAN BÜYÜKKARAMAN 2.01.2014 ALİ

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi 23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi Programın Amacı Gelişen teknoloji kapsamında bilgi, deneyim ve bilincin arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca seminer uzman konuşmacıların tecrübelerini katılımcılar ile

Detaylı