Doğu Anadolu'da saptanan bazı parazif sinekler ii. E[binomylinae, Dellinae, Pbaslinae (Diptera: Ta[binidae)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğu Anadolu'da saptanan bazı parazif sinekler ii. E[binomylinae, Dellinae, Pbaslinae (Diptera: Ta[binidae)"

Transkript

1 Türk. Bit. Kor. Derg, (1982), 6: Doğu Anadolu'da saptanan bazı parazif sinekler ii. E[binomylinae, Dellinae, Pbaslinae (Diptera: Ta[binidae) M. Doğanlar" Summary Some Paraeitlc Flies From Eastem Anatolta II. Echinomyiinae, Dexlinae, Phasiinae ~Dipt'era : Tachinidae) in various parts of Eastern Anatolla 11 species and one subspecies from Echinomyiinae, 9 species from Dexiinae and 4 species from Phasiinae of Tachinidae were obtained. Four species and one subspecies of them were reared from lepidopterous caterpillars and the hosts of the other speeies are unknown in Turkey. The oeeurenee of 3 species and one subspeeies were noted by native researehers previously. but the others were recorded for the first time from Turkey. G i ri Ş Çok fazla sayıda zararlı böcek türlerini parazitleyen Tachinidae familyasıyla ilgili bu çalışma, Doğu Anadolu'da saptanan parazit sinekleriyle ilgili yayının ikinci kısmını teşkil etmektedir. Ülkemiz Tachinidae faunasına büyük katkısı olacak, yılları arasında yürütülen bu çalışmada, Echinornyiinae altfamilyasından 11 tür ve bir alttür. Dexiinae'den 9 tür ve Phasiinae'den ise 4 tür olmak üzere toplam 24 tür ve bir alttür bulunmuştur. Ülkemiz faunasından daha önce yerli ve yabancı aratırıcılar tarafından bu çalışma dışında kalan Echinomyiinae' den 10, Dexiinae'den 5 ve Phasiinae'den de9 tür saptanmıştır (Cetvel 1). Bu çalışmayla elde edilen türlerden sadece Echinomyiinae'ye giren 4 tür ile bir alttür lepidopter tırtıllardan üretilmiştir. Diğerlerinin konukçusu saptanamamıştır. Toplanan türlerden Echinomyia magnicornis Zett., E. praeceps * Ata. Üni. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü, Erzurum - Turkey. Alınış (Beceived) : 18. ı

2 Meig ve E. praeceps roderi G. 'I'os, ve Linnaemyia compta FalL.'ın Türkiye'de bulunduğu çeşitli araştırıcılar tarafından daha önceden belirtilmiştir (Boderıneimer, 1958; Kavut et al., 1974; Doğanlar, 1975; Gürses. 1975; Öncüer et al., 1977). Diğer türler ise ülkemiz faunası için ilk tesbitlerdir. Bölgede bulunan türler ve bunların girdiği altfamilya ve tribus'iar Hertirıg (1960)'ın verdiği sıraya göre ele alınmışlardır. Erginleriri bölgede toplandıkları yerler, toplanma veya konukçularındanelde edilme tarihleri ve cinsiyetleri, eğer saptanmışsa konukçuları verilmiştir. Ayrıca türlerin çeşitli yazarlara göre dış ülkelerdeki yayı1ış alanı ve konukçuları bildirilmiştir. Türlerden toplayıcı ismi verilmemiş olanlar yazar tarafından toplanmıştır. Cetvel ı. Bu çalışmadaki türler dışında yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından ülkemiz faunasından saptanan Tachinidae türleri. Türler Yazar Echinomyiinae Echinomyiini Craepedathrı» oeniseta (Stein) Linnaemuıa pentheri Bischof Neaera aira R. D. Neoplectops pomoneilae Schanabl Nowickia (=Fab'Yicella) atripalpis R. D. N. danilewskyi Portsch. Peleiieruı rubescens R. D. Tachina lurida F. Leskiinj Bithia ancyrensis Vill. Prodemoticus orientalis Vill. Hereing (1%0), İren (1958), Neoplectops venisa (Stein), olarak] Mesni! (1972), Kugler (1974) Kugler (1974) Tuatay et al. (1972) Doğanlar (1975) Mesnil (1970) Doğanlar (1975) Mesnil (1970) Mesnil (1973) Mesnil (1973) Dexiinae Dexfini Myxodexie biserialis Portsclı. Kugler (1974) 210 ı,

3 Cetvel L'In Devamı Türler Yazar Voriini Uclesia fumipennis Girsehn. Voria ruralis Fall. Wagneria cunctans Meig. W. nigrans Meig. Herting (1960) Kavut et al. (1974) Herting (1960) Kavut et al. (1974) Phasiinae Phasiini Allophora pusilla (Meig) A. subcole,optrata (L.) Clytiomyia helluo F. Ectophasia rubra Girsehn. Gymnosoma rotundatum L. G. rungsi Mesn. Helomyia lateralis (Meig) Phasia crassipennis F. Phytomyptera nitidiventris (=nigrina Stein) Rond. Kugler (1974) Lodos (1961), Kugler (1974) Yüksel (1968), Kugler (1974), Tunçyürek - Soydanbay (1978) Kugler (1974) Kurt (1975) Tuatay et al. (1972) Lodos (1961) Lodos (1961) Çakıllar (1959), Önçağ (1975) (nigrina Meig. olarak) Türterin tamları Dr. B. Herting (Statlisches Museum für Naturkunde in Stuttgart, 714 Ludwigsburg, Arsenalplatz 3, Batı Almanya) ve Dr. J. Kugler (Tel-Aviv University, Department of Zoology, 155 Herzl Street, Tel-Aviv, İsrail) tarafından yapılmıştır. Sonuçlar Alt Familya Tribus Eehinomyiinae Eehinomyiini Echinomyia jera L. Ergin: 1 es, 1 ~, Bingöl, 13.VI.-3.X.l974; 1 ~ Derekapı, Tortum, Erzurum, 14.VIL

4 Dış ülkelerde; Emden (1954), Herting (1960), Kugler (1963) ve Mesnil (1970) çeşitli yazariara atfen aşağıdaki konukçuları vermişlerdir: Lepidoptera : Acronicta aceris L., Agrotis glareosa Esp., Aretia auliea L, Broiolomui meiiculosa L., Cloantha solidaginis Hb., Cuculia zerantnemi Boisd., Dasyehira pudibunda L., Diehonia a'reola Esp., Euproctis phaeorrhoea Don., Heliothis peltigera Sehiff., Leucania obsoleta Hb., Lithosia quadra L., Lumantria dispar L., L. monacha L., L. lapidicola Rghfr., Mamestra pisi L., Panolis!'!ammea Sehiff., P. griceovariegata Goeze, Polyphaenis sericata Esp. Yayılış alanı : Palearktik bölge (Mesnil 1970). Ecninomuia magnicornis Zett. Bodenheimer (1958) Caradrina exigua Hb.'yı; Kavut et al. (1974) Agrotis segetum Shiff.'i parazit1ediğini bildirmişlerdir. Doğanlar (1975) tarafından ise dünyadaki yayılış alanı, konukçuları verilmiş, Erzurum ve civarında Malacosoma castrensis L."den elde edilmiştir. Aynı araştırmada Tachina vernalis R. D. olarak bildirilen bu türün bu çalışmayla bulunan erginleri şunlardır : Ergin: 1 5?, Bingöl 13.VI.1974; 1 ~,Şemdinli, Hakkari, 9.X Erginler. Eryngium spp. çiçekleri üzerinde beslendiklerinden bunlar üzerinden çok fazla toplanmıştır. Echinomyia praeceps Meig. Gürses (1975) ve Öneüer et ai., (1977) Euproctis chryssorrhoea L.'dan elde edildiğini bildirmişlerdir. Doğanlar (1975) tarafından dünyadaki yaydış alanı, dış ülkelerdeki konukçuları verilmiş ve Erzurum'da M. castrensis L. ve bir aretiid'den elde edildiği belirtilmiştir. Bu türün bu çalışmada bulunan ergin ve konukçuları şunlardır : Ergin: Ardahan, Kars 2 n, 26.VIII.1973; 2 dsds, 5 W VII.1974; 2 dsds, Pasinler, Erzurum, VII.l974; 2 QO, ı ~ Köroğlu Ormanı, Oltu, Erzurum, 29.IV.-2.VII Euproctıs sp. Malacosoma franconica Esp., M. castrnesis kirghisica Stgr., Echinomyia praeeeps rederi G. Tos. Doğanlar (1975) tarafından Horasan, Oltu, Erzurum, Ardahan, Kars'ta M. castrensis L., Malacosoma sp. ve bir arctiid'derı elde edildiği belirtilen 212

5 bu alt türün konukçularınınbu çalışmada aşağıdaki gibi olduğu saptanmıştır : Malacosoma castrensis kirghisica Stgr., M. alpieola Stgr., M. [ranconica Esp. Linnaemyia campta Fall, Ergin: 5 80, Lice, Diyarbakır, 12.X.l974; 1 <j?, Şemdinli, Hakkari 9.X Aphid'li söğüt ağacı altında ballı maddelerle bulaşık taşlar üstünden bol sayıda ergin toplarmştır. Dış ülkelerde: Emden (1954), Herting (1960) ve Mesnil (1972) çeşitli yazarlara atfen aşağıdaki konukçuları vermişlerdir. Lepidoptera: Agrotis strigula Thunb., Eumichtis adusta Esp., E. satura Schiff., Hadena porphyrea Esp., Hemaris tityus L., Nonag'ria geminipuncta Hatchett, Senia maritima Tausch, Spnecia bembeciiormis Hb. Yayılış alanı: Avrupa, Moğalistan (Mesnil 1972). Linnaemyia compta Fall. Ergin: Erzurum, lo, 1 <j?, 12.VII.l970, Özbek; 14 <j?<j?, 1.IX.1971,1 6, 2 W 20.-3L.VIII.1972; 2 <j?<j?, VIII Dipsosphesia ichneumoniformis F.; Agrotis ypsilon Rott. (Kavut et ai., 1974) saptanmıştır. Ayrıca Eryngium spp, çiçeklerinden çok sayıda ergin toplanmıştır. Dış ülkelerde: Emden (1954) ve Mesnil (1972) çeşitli yazarlara atfen aşağıdaki türleri vermiştir : Lepidoptera: Agrotis 'lipsilon Rott., Euxon sp., Feltia sp., Hyloicus pinastri L., Peridroma sp., PoUa sp. Yayılış alanı: Avrupa, Orta Asya (Mesnil, 1972). Linnaemyia impudica Rond. Ergin: 2 W, Bingöl,16.VI Dış ülkelerde: Vimmer (1930) teşhis edilemeyen bir Agrotis türünden elde edildiğini belirtmiştir. Yayılış alanı: Avrupa'nın sıcak bölgeleri (Herting,1960, Mesnil, 1972). 213

6 Nemoraea pellucida Meig. Ergirı : 1 0', 1 ~,Bingöı, 16.VI Dış ülkelerde: Herting (1960) ve Mesnil (1972) çeşitli yazarlara atfen aşağıdaki konukçuları vermişlerdir : Lepidoptera: Abrazas pantaria L., Amphidasis betularia L., Casymbia linearia H., Demas coryli L., Euplexia lucipara L., Mamestrea aliena Hb., M. leineri Fr., Orgyia gonostigma F., Panolis griseovariı2gata Goeze., Sesamui sp., Sphinax ligustri L., Spilosoma lubricipeda L., Taenicampa stabilis View., Trachea atriplicis L. Yayılış alanı: Avrupa (Herting, 1960; Mesnil, 1972). Macquartia (Hesıoneüa) teseltum. Meıg. Ergin: 1 <5, 1 ~, Horasan, Erzurum, 26.VI.-15.VII Dış ülkelerde : Emden (1954) ve Mesnil (1973) aşağıdaki konukçuları vermişlerdir : Coleoptera : Chrysamela americana L., C. aeminata alivacea var. litura F. Yayılış alanı: Avrupa, Kuzey Afrika (Mesnil 1973). Payk., Piıutodecta Tribus: Leskiini Bithia (=Rhinotachina) moôesia Meig, Ergin: 1 a, Erzurum, 18.VII Türkiye'deki konukçusu bulunamamıştır. Dış ülkelerde: Stein (1924) ve Emden (1954) tanılanamayan bir aegerid' ten elde edildiğini bildirmiştir. Yayılış alanı: Avrupa (Herting, 1960; Mesnil, 1973). Bithia (=Rhinotachina) immaculata Hert. Ergin: 1 <j?, Erzurum, 22.VIII.1967, YükseL. 214

7 Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yalnız Mesnil (1973) erginlerinin Helichrpsum. stoechas L. çiçeklerinden toplandığını bildirmiştir.. Yayılış alanı: Güney ve Orta Avrupa (Mesnil, 1973). Mintho ruiioentris Fall. ~rgin: 16 c a, 5 ~, Erzurum, 5.VI.-18.VIU.l973. Konukçu : Dipsosphesia ichneumoniformis F. Dış ülkelerde: Mesnil (1973) Pyralis glaucinalis L., ve Oıtrapteryx sambucaria L.'i vermiştir. Yayılış alanı: Orta ve Kuzey Avrupa (Mesnil, 1973). Alt Familya: Tribus: Dexiini Dexiinae Phorostoma cariniirens Fall. Ergin: 2 aris. ı 5(, Erzurum, VIU Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: İskandinav ülkeleri (Herting, 1960), Orta Asya (Herting, 1963); Zeuxia eruthraen Egg. Ergin: 1 <, Tortum, Erzurum, 22.VI.l97L. Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır, Ziminia masiceraejormis Portsch. Ergin: 1 5(, Akçay, Kağızman, Kars, 2L.IV.l975. Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Estheria picta Meig. Ergin: 2 ~,Erzurum, 29.VIII Yüksel; 1 a, Erzurum 14.VII Özbek; ı C, 5 ~~, 30.VII.-13.VIII Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: Akdeniz ülkeleri,orta Avrupa (Herting, 1960). 215

8 Tribus: Voriini Eriothrix rufomaculata Deg. Ergin : 1 <J!, Erzurum, 2.VI.1971, Özbek; 1 <J! Herasan. Erzurum, 2L.V Dış ülkelerde: Herting (1960) Arctia hebe L., ve Dendrolimus pin i L.'yi bu türün konukçularıolarak vermiştir. Yayılış alanı: Avrupa (Herting, 1960) ve İsrail (Kugler, 1963). Eriothrix latiirons Br. Ergin: 2 üi, Erzurum, 18.VII.1972; 1 <J!, 3L.VIII.1973, ~vit 1 <J!. 10.IX Konukçu : Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: Avrupa, Asya (Kugler, 1974). Athr1fCia (=Blepharigena) impressa Wulp, Ergin: ülkelerde Dış L.'i vermiştir. 1 <J!, Erzurum, 5.VII Herting (1960) Anarta myrtilli L. ve Rhyparia purpufcıta Yayılış alanı: Avrupa (Herting 1960), Orta Asya (Herting 1968). Stomina iners Meig, Ergin : ı <J!, Erzurum, J3.VIII.l973. Konukçu : Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: Güney Avrupa, Rusya, İsrail (Kugler 1974). Tribus: Dufouriini Rondania cucuüaia R.D. Ergin: ı <J!, Horasan, Erzurum, 2L.V Konukçu : Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: Orta ve Güney İtalya (Herting 1000). 216

9 Alt F.aınilYa: Phasiinae Tribus: Phasiini Gımınosoma clavatum Rond. Ergirı : 2 rj)r!j, Kan, İspir, Erzurum, 20.VIII.1970; 1 ~, Oltu Erzurum, 18.VIII Dış ülkelerde: Herting (1900) ve Kugler (1963) aşağıdaki konukçuları vermiştir : Hemiptera : BrachYP2ıta aterrima Först., Carpocoris mediterraneus Tam., Eurygaste'r integriceps Put., Nezara viriduia L. Yayılış alanı: Avrupa, Asya, Kıbrıs, İsrail (Herting 1960; Kugler 1974). Tribus: Cylindromyiini Cy:lindromyia (=Ocyptera) brassicaria F. Ergirı : 1 rj), Erzurum, 2L.VIII.1967, Özbek; 1 0', Kan, İspir, Erzurum 20.VIII.1970; 1 rj), İspir, Erzurum, 2L.VIII Dış ülkelerde: Herting (1960) çeşitli yazarlara atfen aşağıdaki türleri vermiştir: Hemiptera: Aelia rostrata Bolı., Dolycoris baccarum L., Graphosoma italicum Müıı., Peribalus vernalis Wolff. Yayılış alanı: İngiltere'den Japonya'ya kadar bütün Palearktik bölge (Kugler, 1974). Cylindromyia intermedia Meig, Ergin: 1 S?, İspir, Erzurum, 2L.VIII Dış ülkelerde: Kamenkova (1956) Dolycoris baccarum L.'i vermiştir. Yavılış alanı: Avrupa (Herting 1960). 217

10 Cylindromyia montana Kugler Ergin: 1 8, Erzurum, 22.VIII Konukçu : Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: İsrail (Kugler, 1974). Çalışma konusu sinekleri tanılayan Dr. B. Hertirıg ve Dr. J. Kugler'e; örneklerden bazılarının toplanmasında ve üretilmesinde önemli katkıları olan Sayın Hocam Prof. Dr. Hasan Yüksel'e ve Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet Özbek'e sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Özet Doğu Anadolu'nun çeşitli yörelerinde Echinomyiinae'den 11 tür ve bir alttür; Dexiinıae'den 9 ve Phasiinae'den 4 tür tachinid sinek saptanınıştır. Bun Iardan, sadece Echinomyiinae'ye giren 4 tür ile 1 alttürün konukçularının lepidopter tırtıllar olduğu belirlenebilmiştir. Toplanan türlerden s'ü ile bir alttürün daha önceden Türkiye'de bulunduğu yerli araştırıcılar tarafından saptanmasına karşın diğerleri ülkemiz faunası için ilk; tesbitlerdir. Literatür Bodenheimer, F. S., Türkiye'de ziraata ve ağaçlıara zararlı olan böcekler ve bunlarla savaş hakkında bir etüd (IÇeviren : N. Kenter), Bayur Matbaası, Ankara, 347 s. Çakıllar. M., Marmara Bölgesinde' zeytin güvesinin biyolojisi üzerinde araştınnalar. Ziraat Vekaleti, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Umum Müdürlüğü Neşriyatı. İstanbul Matbaası, İstanbul, 100 s. Doğanlar, M., Erzurum Bölgesinde önemli lepidopter tırtıllarında bulunan Tachtnidae sinekleri ve bunların kısa biyolojileri. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 136 s. 218

11 Emden, F. I., van, Handbooks for the identification of British insects, Diptera, Cyolorrhapha. Calyptrata m, See (a). Tachinidae and Ca1liphoridae. Royal Ent. Soc. London, 10 (4 a) : Gürses, A., 1~75. Trakya Bölgesinde altın kelebek IEuproctis chryssorhoea LJ'in biyolojisi ve savaşı üzerinde araştırmalar. Türkiye Cumhuriyeti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Araştırma eserleri serisi, Teknik Bülten No. 8, Yenilik Basımevi, İstanbul, 79 s. Herting, B., Biologie der West - palaearktischen Baupenfliegerı. Dipt.,. Tachinidae. Monogr'aphien zur Angewandte Entomologıe, Nr. 16. Verlag Paul Parey; Hamburg und Berlin, 188 s , Tachinidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Diptera). Reichenbachia, 11 (6) : 49. İren, Z., Ankara'da Carpocapsa pornonella (L) 'nın biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ziraat Vekaleti Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü 11, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 56 s. Kamenkova, K. V., Phasiid flies (Dıptera- Phasidae) parasites of bugs of the family Pentatomidae in Krasnodar district. Ciscaucasla, Ent. Obozr., 35 : Kavut, N., J. Dinçer ve M. Karman., Ege Bölgesi pamuk zararlılarının predator ve parazitleri üzerinde ön çalışmalar. Bitki Koruma Bült., 14 LL) : Kugler, J., Tachirıidae of Israel, i. General part. ısrail J. Zool., 12 : " Tachinidae (Diptera) from Mt. Hermon. with the deseriptions of six new species. Israel J. Entomol., 9 : Kurt, A. M., Doğu Karadeniz fındıklarında zarar yapan Palomena prasina L. (Hemiptera : Pen~tomidae) 'nın biyo-ekolojisi üzerinde araştırmalar. Samsun Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Yayınları, No. 25, 57 s. Lodos, N., 196!. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de süne leurygaster integriceps Put.) problemi üzerinde incelemeler (yayılışı, zararları, biyolojisi, parazitleri ve savaşı). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 51. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 115 s. Mesnil, L., Larvaavorinae (Tachlnlnae), Larvaevorıni, In. E. Lindner, Ed., Die Fliegen der Palaearktischen Region, 64 g, Band X, III : aa1-977; III : ; 19'73. III; Öncüer, C, E. Yalçın ve E. Erkin, Ege Bölgesinde meyve ağaçlarında zarar yapan Euproctis chrysorrhoea L. (Lepldopteraı Lymantritdae) larvalarının doğal düşmanları ve bunların etkililik durumları. Türk. Bit. Kor. Derg., 1 (1): ~:

12 Önçağ, G., Ege Bölgesinde Salkım güvesi, Lobesia lpolyehrosis) botrana (Schiff. 'and Den.) (Lepidoptera : Tortrioidae.ının tanınması, y,ayılışı, biyolojisi, zararı, doğal 'düşmanları ve kimyasal savaş imkanları üzerinde araştırmalar. Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Araştırma eserleri serisi, teknik bülten No. 26, İstiklal Matbaası, İzmir, 68 s. Stein, P., Die verbreitetsten Tachiniden Mitteleuropas nach ihren Gattungen und Arten. Arch. Naturg., 90 la - 6) : Tuatay, N., A. Kalkandelen ve N. Aysev, Nebat Koruma Müzesi böcek kataloğu ( ). Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları. Mesleki Kitaplar serisi, Yenigün Matbaası, Ankara, 119 s. Tunçyürek - Soydanbay. M., The list of natural enemies of agricultural crop pests in Turkey. Part II Türk. Bit. Kor. Derg., 2 (2) : Vimmer, A., Musi parasiti ceskych motylu. Casopis es. spol, ent. 27 : 54. Yüksel, M., Güney ve Güneydoğu Anadolu'da Süne. Eurygaster tntegrlceps Put.'in yayılışı, biyolojisi, ekolojisi, epidemiyolojisi, ve zararı üzerinde araştırmalar. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları No: 46, Teknik Bülten, Yeni Desen Matbaası, Ankara, 255 s. 220

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar 1

Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2005, 45 (1-4):17-44 ISSN 0406-3597 Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar 1 Mustafa ÖZDEMİR 2 Yasemin ÖZDEMİR 2

Detaylı

Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1

Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 109-118 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1 Serkan

Detaylı

Sayı 32, Aralık 2013 ISSN 1302 3055. Bursa Aphodiinae ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma

Sayı 32, Aralık 2013 ISSN 1302 3055. Bursa Aphodiinae ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 3055 Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma Yakup ŞENYÜZ 1 Kemal DİNDAR 1 Mehmet GÜLMEZ 2 Hüseyin İZGÖRDÜ 2 1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI 1 Ülkemizde kuruluşlarının temel amacı, hastalık etmenleri, zararlı ve yabancı otların

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi

Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi Dr. Erhan KOÇAK Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ülkemizde tahılın en önemli zararlısı olan Süne (Eurygaster spp., Hemiptera, Scutelleridae) ilk defa

Detaylı

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0020 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2009 Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010 Yafes Yıldız

Detaylı

Teknik Bülten Serisi No: 174

Teknik Bülten Serisi No: 174 174 TÜRKİYE'DE İGNEYAPRAKLI AGAÇLARDA ZARAR YAPAN SIRICIDAE (HYMENOPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE SIRICIDAE (HYMENOPTERA) SPECIES ATTACKING TURKISH CONIFERS Dr. Oktay ÖZKAZANÇ ORMANCILIK

Detaylı

GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Izmir/TURKEY

GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Izmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 19 (2) 2009, 98-117 MARA GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI Ali Kemal BİRGÜCÜ Yusuf KARSAVURAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı

Detaylı

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Erhan KOÇAK 1 Mustafa KAN 2 Numan E. BABAROĞLU 1 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Erzurum'da türkiye itin yeni bir Rus (B etuia ver ru[ou Ehrb. )

Erzurum'da türkiye itin yeni bir Rus (B etuia ver ru[ou Ehrb. ) Türk. bitki kor. derg., 1986, 10 (2) : 115-123 ıssn 0254-5454 Erzurum'da türkiye itin yeni bir Rus (B etuia ver ru[ou Ehrb. ) zararlısı, fenusap usiii a tepe (TenthredinidaB: Rymenoptera) Hikmet ÖZBEK*.

Detaylı

Anahtar sözcükler: Mera, Toprak, Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834),Yoğunluk. Dendogram.

Anahtar sözcükler: Mera, Toprak, Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834),Yoğunluk. Dendogram. ERZURUM ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BATRACOMORPHUS ĐRRORATUS (LEWĐS, 1834) TÜRÜNÜN YAYILIŞINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLERĐN DENDOGRAMĐK DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Celalettin AYGÜN 1 Murat OLGUN 2 Rüstem HAYAT 3 1 Anadolu Tarımsal

Detaylı

YAYIN LİSTESİ. 5. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1991. Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2): 141-151.

YAYIN LİSTESİ. 5. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1991. Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2): 141-151. YAYIN LİSTESİ 1. Kansu, İ. A. and C. Tuncer, 1989. Studies on determining the lethal and sterilizing doses of gamma radiation applied to various biological stage of cowpea weevil (Callosobruchus maculatus

Detaylı

(ukurova Bölgesinde yeni bir marul zararlısı UroieD[on [i[borii Ko[h (Hom., Aphididae) üzerinde arastırınalar

(ukurova Bölgesinde yeni bir marul zararlısı UroieD[on [i[borii Ko[h (Hom., Aphididae) üzerinde arastırınalar Türk bitki kor. derg. (l985), 9 (3) : 173-181 ISSN 0254-5454 (ukurova Bölgesinde yeni bir marul zararlısı UroieD[on [i[borii Ko[h (Hom., Aphididae) üzerinde arastırınalar Oya ZEREN* Summary A new lettuce

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER The History of Nature Conservation and Developments of Nature Conservation in Turkey Muzaffer YÜCEL Deniz BABUŞ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example Mahmut ELP 1 Fazıl ŞEN 1 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü. VAN ÖZET: Ülkemizde balık aşılama çalışmaları biyolojik mücadele, ortamın balıklandırılması, ekonomik değeri düşük

Detaylı

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI DİZİSİ DEFNE (Laurus nobilis L.) T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Mustafa Kemal Bulvarı No: 75 Zeytinalanı Urla

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması*

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 75-82 (2013) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Faruk

Detaylı

organik sentetik insektisitierin etki mekanizmaları

organik sentetik insektisitierin etki mekanizmaları Türk. Bit. Kor. Derg, (1982) 6: 111-126 Bazı organik sentetik insektisitierin etki mekanizmaları S. Aksoy" Summary Mode of actlorı of some organic synthetic lnesctlctdes. It was known that organic synthetic

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ERZURUM DA TESPĠT EDĠLEN BAZI LĠKEN TÜRLERĠNĠN PATATES BÖCEĞĠ (Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) NE ĠNSEKTĠSĠT

Detaylı

İpek ve Ark.: Diyarbakır ve Yöresinde Sığır, Koyun ve Keçilerde Eksternal Myiasisler Dicle Üniv Vet Fak Derg 2010-1(1): 1-7

İpek ve Ark.: Diyarbakır ve Yöresinde Sığır, Koyun ve Keçilerde Eksternal Myiasisler Dicle Üniv Vet Fak Derg 2010-1(1): 1-7 ARAŞTIRMA Abstract Diyarbakır ve Yöresinde Sığır, Koyun ve Keçilerde Eksternal Myiasisler External Myiasis on Cows, Sheep and Goats in Diyarbakır Province Duygu Neval SAYIN İPEK*, Cem Ecmel ŞAKİ** *Dicle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce Diğer Belge 75 İYİ 1980 Güz. Fransızca Diğer Belge 60 ORTA 1983 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce Diğer Belge 75 İYİ 1980 Güz. Fransızca Diğer Belge 60 ORTA 1983 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 54061112448 SULTAN ÇOBANOĞLU 9/1/53 12:00 AM A45513 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce Diğer

Detaylı

ARAŞTIRMA HABERLERİ Sayı: 89 Ocak - Şubat 2009 A R A Ş T I R M A S O N U Ç L A R I Marmara Bölgesi İçin Ümitvar Elma Çeşitleri Tespit Edildi Araştırma, A. Semih YAŞASIN ve arkadaşları tarafından yürütülmüştür.

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri Proceedings of the Fifth Turkish National Congress of Biological Control 4-7 Eylül 2002 4-7 September 2002 Editörler/Editors Prof.Dr. Hikmet ÖZBEK, Doç.Dr.

Detaylı

Turkish Journal of Zoology. http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/ Research Article

Turkish Journal of Zoology. http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/ Research Article Turkish Journal of Zoology http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/ Research Article Turk J Zool (2013) 37: 501-505 TÜBİTAK doi:10.3906/zoo-1301-10 A contribution on the subfamilies Helconinae, Homolobinae,

Detaylı

ÖZEL SAYI TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE SAYI NUMBER CİLT VOLUME

ÖZEL SAYI TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE SAYI NUMBER CİLT VOLUME 1926 TARLA BÝTKÝLERÝ MERKEZ ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ DERGÝSÝ ISSN 1302-4310 JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE CÝLT VOLUME 15 1-2 2006 SAYI NUMBER TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Detaylı