Doğu Anadolu'da saptanan bazı parazif sinekler ii. E[binomylinae, Dellinae, Pbaslinae (Diptera: Ta[binidae)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğu Anadolu'da saptanan bazı parazif sinekler ii. E[binomylinae, Dellinae, Pbaslinae (Diptera: Ta[binidae)"

Transkript

1 Türk. Bit. Kor. Derg, (1982), 6: Doğu Anadolu'da saptanan bazı parazif sinekler ii. E[binomylinae, Dellinae, Pbaslinae (Diptera: Ta[binidae) M. Doğanlar" Summary Some Paraeitlc Flies From Eastem Anatolta II. Echinomyiinae, Dexlinae, Phasiinae ~Dipt'era : Tachinidae) in various parts of Eastern Anatolla 11 species and one subspecies from Echinomyiinae, 9 species from Dexiinae and 4 species from Phasiinae of Tachinidae were obtained. Four species and one subspecies of them were reared from lepidopterous caterpillars and the hosts of the other speeies are unknown in Turkey. The oeeurenee of 3 species and one subspeeies were noted by native researehers previously. but the others were recorded for the first time from Turkey. G i ri Ş Çok fazla sayıda zararlı böcek türlerini parazitleyen Tachinidae familyasıyla ilgili bu çalışma, Doğu Anadolu'da saptanan parazit sinekleriyle ilgili yayının ikinci kısmını teşkil etmektedir. Ülkemiz Tachinidae faunasına büyük katkısı olacak, yılları arasında yürütülen bu çalışmada, Echinornyiinae altfamilyasından 11 tür ve bir alttür. Dexiinae'den 9 tür ve Phasiinae'den ise 4 tür olmak üzere toplam 24 tür ve bir alttür bulunmuştur. Ülkemiz faunasından daha önce yerli ve yabancı aratırıcılar tarafından bu çalışma dışında kalan Echinomyiinae' den 10, Dexiinae'den 5 ve Phasiinae'den de9 tür saptanmıştır (Cetvel 1). Bu çalışmayla elde edilen türlerden sadece Echinomyiinae'ye giren 4 tür ile bir alttür lepidopter tırtıllardan üretilmiştir. Diğerlerinin konukçusu saptanamamıştır. Toplanan türlerden Echinomyia magnicornis Zett., E. praeceps * Ata. Üni. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü, Erzurum - Turkey. Alınış (Beceived) : 18. ı

2 Meig ve E. praeceps roderi G. 'I'os, ve Linnaemyia compta FalL.'ın Türkiye'de bulunduğu çeşitli araştırıcılar tarafından daha önceden belirtilmiştir (Boderıneimer, 1958; Kavut et al., 1974; Doğanlar, 1975; Gürses. 1975; Öncüer et al., 1977). Diğer türler ise ülkemiz faunası için ilk tesbitlerdir. Bölgede bulunan türler ve bunların girdiği altfamilya ve tribus'iar Hertirıg (1960)'ın verdiği sıraya göre ele alınmışlardır. Erginleriri bölgede toplandıkları yerler, toplanma veya konukçularındanelde edilme tarihleri ve cinsiyetleri, eğer saptanmışsa konukçuları verilmiştir. Ayrıca türlerin çeşitli yazarlara göre dış ülkelerdeki yayı1ış alanı ve konukçuları bildirilmiştir. Türlerden toplayıcı ismi verilmemiş olanlar yazar tarafından toplanmıştır. Cetvel ı. Bu çalışmadaki türler dışında yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından ülkemiz faunasından saptanan Tachinidae türleri. Türler Yazar Echinomyiinae Echinomyiini Craepedathrı» oeniseta (Stein) Linnaemuıa pentheri Bischof Neaera aira R. D. Neoplectops pomoneilae Schanabl Nowickia (=Fab'Yicella) atripalpis R. D. N. danilewskyi Portsch. Peleiieruı rubescens R. D. Tachina lurida F. Leskiinj Bithia ancyrensis Vill. Prodemoticus orientalis Vill. Hereing (1%0), İren (1958), Neoplectops venisa (Stein), olarak] Mesni! (1972), Kugler (1974) Kugler (1974) Tuatay et al. (1972) Doğanlar (1975) Mesnil (1970) Doğanlar (1975) Mesnil (1970) Mesnil (1973) Mesnil (1973) Dexiinae Dexfini Myxodexie biserialis Portsclı. Kugler (1974) 210 ı,

3 Cetvel L'In Devamı Türler Yazar Voriini Uclesia fumipennis Girsehn. Voria ruralis Fall. Wagneria cunctans Meig. W. nigrans Meig. Herting (1960) Kavut et al. (1974) Herting (1960) Kavut et al. (1974) Phasiinae Phasiini Allophora pusilla (Meig) A. subcole,optrata (L.) Clytiomyia helluo F. Ectophasia rubra Girsehn. Gymnosoma rotundatum L. G. rungsi Mesn. Helomyia lateralis (Meig) Phasia crassipennis F. Phytomyptera nitidiventris (=nigrina Stein) Rond. Kugler (1974) Lodos (1961), Kugler (1974) Yüksel (1968), Kugler (1974), Tunçyürek - Soydanbay (1978) Kugler (1974) Kurt (1975) Tuatay et al. (1972) Lodos (1961) Lodos (1961) Çakıllar (1959), Önçağ (1975) (nigrina Meig. olarak) Türterin tamları Dr. B. Herting (Statlisches Museum für Naturkunde in Stuttgart, 714 Ludwigsburg, Arsenalplatz 3, Batı Almanya) ve Dr. J. Kugler (Tel-Aviv University, Department of Zoology, 155 Herzl Street, Tel-Aviv, İsrail) tarafından yapılmıştır. Sonuçlar Alt Familya Tribus Eehinomyiinae Eehinomyiini Echinomyia jera L. Ergin: 1 es, 1 ~, Bingöl, 13.VI.-3.X.l974; 1 ~ Derekapı, Tortum, Erzurum, 14.VIL

4 Dış ülkelerde; Emden (1954), Herting (1960), Kugler (1963) ve Mesnil (1970) çeşitli yazariara atfen aşağıdaki konukçuları vermişlerdir: Lepidoptera : Acronicta aceris L., Agrotis glareosa Esp., Aretia auliea L, Broiolomui meiiculosa L., Cloantha solidaginis Hb., Cuculia zerantnemi Boisd., Dasyehira pudibunda L., Diehonia a'reola Esp., Euproctis phaeorrhoea Don., Heliothis peltigera Sehiff., Leucania obsoleta Hb., Lithosia quadra L., Lumantria dispar L., L. monacha L., L. lapidicola Rghfr., Mamestra pisi L., Panolis!'!ammea Sehiff., P. griceovariegata Goeze, Polyphaenis sericata Esp. Yayılış alanı : Palearktik bölge (Mesnil 1970). Ecninomuia magnicornis Zett. Bodenheimer (1958) Caradrina exigua Hb.'yı; Kavut et al. (1974) Agrotis segetum Shiff.'i parazit1ediğini bildirmişlerdir. Doğanlar (1975) tarafından ise dünyadaki yayılış alanı, konukçuları verilmiş, Erzurum ve civarında Malacosoma castrensis L."den elde edilmiştir. Aynı araştırmada Tachina vernalis R. D. olarak bildirilen bu türün bu çalışmayla bulunan erginleri şunlardır : Ergin: 1 5?, Bingöl 13.VI.1974; 1 ~,Şemdinli, Hakkari, 9.X Erginler. Eryngium spp. çiçekleri üzerinde beslendiklerinden bunlar üzerinden çok fazla toplanmıştır. Echinomyia praeceps Meig. Gürses (1975) ve Öneüer et ai., (1977) Euproctis chryssorrhoea L.'dan elde edildiğini bildirmişlerdir. Doğanlar (1975) tarafından dünyadaki yaydış alanı, dış ülkelerdeki konukçuları verilmiş ve Erzurum'da M. castrensis L. ve bir aretiid'den elde edildiği belirtilmiştir. Bu türün bu çalışmada bulunan ergin ve konukçuları şunlardır : Ergin: Ardahan, Kars 2 n, 26.VIII.1973; 2 dsds, 5 W VII.1974; 2 dsds, Pasinler, Erzurum, VII.l974; 2 QO, ı ~ Köroğlu Ormanı, Oltu, Erzurum, 29.IV.-2.VII Euproctıs sp. Malacosoma franconica Esp., M. castrnesis kirghisica Stgr., Echinomyia praeeeps rederi G. Tos. Doğanlar (1975) tarafından Horasan, Oltu, Erzurum, Ardahan, Kars'ta M. castrensis L., Malacosoma sp. ve bir arctiid'derı elde edildiği belirtilen 212

5 bu alt türün konukçularınınbu çalışmada aşağıdaki gibi olduğu saptanmıştır : Malacosoma castrensis kirghisica Stgr., M. alpieola Stgr., M. [ranconica Esp. Linnaemyia campta Fall, Ergin: 5 80, Lice, Diyarbakır, 12.X.l974; 1 <j?, Şemdinli, Hakkari 9.X Aphid'li söğüt ağacı altında ballı maddelerle bulaşık taşlar üstünden bol sayıda ergin toplarmştır. Dış ülkelerde: Emden (1954), Herting (1960) ve Mesnil (1972) çeşitli yazarlara atfen aşağıdaki konukçuları vermişlerdir. Lepidoptera: Agrotis strigula Thunb., Eumichtis adusta Esp., E. satura Schiff., Hadena porphyrea Esp., Hemaris tityus L., Nonag'ria geminipuncta Hatchett, Senia maritima Tausch, Spnecia bembeciiormis Hb. Yayılış alanı: Avrupa, Moğalistan (Mesnil 1972). Linnaemyia compta Fall. Ergin: Erzurum, lo, 1 <j?, 12.VII.l970, Özbek; 14 <j?<j?, 1.IX.1971,1 6, 2 W 20.-3L.VIII.1972; 2 <j?<j?, VIII Dipsosphesia ichneumoniformis F.; Agrotis ypsilon Rott. (Kavut et ai., 1974) saptanmıştır. Ayrıca Eryngium spp, çiçeklerinden çok sayıda ergin toplanmıştır. Dış ülkelerde: Emden (1954) ve Mesnil (1972) çeşitli yazarlara atfen aşağıdaki türleri vermiştir : Lepidoptera: Agrotis 'lipsilon Rott., Euxon sp., Feltia sp., Hyloicus pinastri L., Peridroma sp., PoUa sp. Yayılış alanı: Avrupa, Orta Asya (Mesnil, 1972). Linnaemyia impudica Rond. Ergin: 2 W, Bingöl,16.VI Dış ülkelerde: Vimmer (1930) teşhis edilemeyen bir Agrotis türünden elde edildiğini belirtmiştir. Yayılış alanı: Avrupa'nın sıcak bölgeleri (Herting,1960, Mesnil, 1972). 213

6 Nemoraea pellucida Meig. Ergirı : 1 0', 1 ~,Bingöı, 16.VI Dış ülkelerde: Herting (1960) ve Mesnil (1972) çeşitli yazarlara atfen aşağıdaki konukçuları vermişlerdir : Lepidoptera: Abrazas pantaria L., Amphidasis betularia L., Casymbia linearia H., Demas coryli L., Euplexia lucipara L., Mamestrea aliena Hb., M. leineri Fr., Orgyia gonostigma F., Panolis griseovariı2gata Goeze., Sesamui sp., Sphinax ligustri L., Spilosoma lubricipeda L., Taenicampa stabilis View., Trachea atriplicis L. Yayılış alanı: Avrupa (Herting, 1960; Mesnil, 1972). Macquartia (Hesıoneüa) teseltum. Meıg. Ergin: 1 <5, 1 ~, Horasan, Erzurum, 26.VI.-15.VII Dış ülkelerde : Emden (1954) ve Mesnil (1973) aşağıdaki konukçuları vermişlerdir : Coleoptera : Chrysamela americana L., C. aeminata alivacea var. litura F. Yayılış alanı: Avrupa, Kuzey Afrika (Mesnil 1973). Payk., Piıutodecta Tribus: Leskiini Bithia (=Rhinotachina) moôesia Meig, Ergin: 1 a, Erzurum, 18.VII Türkiye'deki konukçusu bulunamamıştır. Dış ülkelerde: Stein (1924) ve Emden (1954) tanılanamayan bir aegerid' ten elde edildiğini bildirmiştir. Yayılış alanı: Avrupa (Herting, 1960; Mesnil, 1973). Bithia (=Rhinotachina) immaculata Hert. Ergin: 1 <j?, Erzurum, 22.VIII.1967, YükseL. 214

7 Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yalnız Mesnil (1973) erginlerinin Helichrpsum. stoechas L. çiçeklerinden toplandığını bildirmiştir.. Yayılış alanı: Güney ve Orta Avrupa (Mesnil, 1973). Mintho ruiioentris Fall. ~rgin: 16 c a, 5 ~, Erzurum, 5.VI.-18.VIU.l973. Konukçu : Dipsosphesia ichneumoniformis F. Dış ülkelerde: Mesnil (1973) Pyralis glaucinalis L., ve Oıtrapteryx sambucaria L.'i vermiştir. Yayılış alanı: Orta ve Kuzey Avrupa (Mesnil, 1973). Alt Familya: Tribus: Dexiini Dexiinae Phorostoma cariniirens Fall. Ergin: 2 aris. ı 5(, Erzurum, VIU Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: İskandinav ülkeleri (Herting, 1960), Orta Asya (Herting, 1963); Zeuxia eruthraen Egg. Ergin: 1 <, Tortum, Erzurum, 22.VI.l97L. Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır, Ziminia masiceraejormis Portsch. Ergin: 1 5(, Akçay, Kağızman, Kars, 2L.IV.l975. Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Estheria picta Meig. Ergin: 2 ~,Erzurum, 29.VIII Yüksel; 1 a, Erzurum 14.VII Özbek; ı C, 5 ~~, 30.VII.-13.VIII Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: Akdeniz ülkeleri,orta Avrupa (Herting, 1960). 215

8 Tribus: Voriini Eriothrix rufomaculata Deg. Ergin : 1 <J!, Erzurum, 2.VI.1971, Özbek; 1 <J! Herasan. Erzurum, 2L.V Dış ülkelerde: Herting (1960) Arctia hebe L., ve Dendrolimus pin i L.'yi bu türün konukçularıolarak vermiştir. Yayılış alanı: Avrupa (Herting, 1960) ve İsrail (Kugler, 1963). Eriothrix latiirons Br. Ergin: 2 üi, Erzurum, 18.VII.1972; 1 <J!, 3L.VIII.1973, ~vit 1 <J!. 10.IX Konukçu : Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: Avrupa, Asya (Kugler, 1974). Athr1fCia (=Blepharigena) impressa Wulp, Ergin: ülkelerde Dış L.'i vermiştir. 1 <J!, Erzurum, 5.VII Herting (1960) Anarta myrtilli L. ve Rhyparia purpufcıta Yayılış alanı: Avrupa (Herting 1960), Orta Asya (Herting 1968). Stomina iners Meig, Ergin : ı <J!, Erzurum, J3.VIII.l973. Konukçu : Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: Güney Avrupa, Rusya, İsrail (Kugler 1974). Tribus: Dufouriini Rondania cucuüaia R.D. Ergin: ı <J!, Horasan, Erzurum, 2L.V Konukçu : Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: Orta ve Güney İtalya (Herting 1000). 216

9 Alt F.aınilYa: Phasiinae Tribus: Phasiini Gımınosoma clavatum Rond. Ergirı : 2 rj)r!j, Kan, İspir, Erzurum, 20.VIII.1970; 1 ~, Oltu Erzurum, 18.VIII Dış ülkelerde: Herting (1900) ve Kugler (1963) aşağıdaki konukçuları vermiştir : Hemiptera : BrachYP2ıta aterrima Först., Carpocoris mediterraneus Tam., Eurygaste'r integriceps Put., Nezara viriduia L. Yayılış alanı: Avrupa, Asya, Kıbrıs, İsrail (Herting 1960; Kugler 1974). Tribus: Cylindromyiini Cy:lindromyia (=Ocyptera) brassicaria F. Ergirı : 1 rj), Erzurum, 2L.VIII.1967, Özbek; 1 0', Kan, İspir, Erzurum 20.VIII.1970; 1 rj), İspir, Erzurum, 2L.VIII Dış ülkelerde: Herting (1960) çeşitli yazarlara atfen aşağıdaki türleri vermiştir: Hemiptera: Aelia rostrata Bolı., Dolycoris baccarum L., Graphosoma italicum Müıı., Peribalus vernalis Wolff. Yayılış alanı: İngiltere'den Japonya'ya kadar bütün Palearktik bölge (Kugler, 1974). Cylindromyia intermedia Meig, Ergin: 1 S?, İspir, Erzurum, 2L.VIII Dış ülkelerde: Kamenkova (1956) Dolycoris baccarum L.'i vermiştir. Yavılış alanı: Avrupa (Herting 1960). 217

10 Cylindromyia montana Kugler Ergin: 1 8, Erzurum, 22.VIII Konukçu : Türkiye'de ve dış ülkelerde saptanamamıştır. Yayılış alanı: İsrail (Kugler, 1974). Çalışma konusu sinekleri tanılayan Dr. B. Hertirıg ve Dr. J. Kugler'e; örneklerden bazılarının toplanmasında ve üretilmesinde önemli katkıları olan Sayın Hocam Prof. Dr. Hasan Yüksel'e ve Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet Özbek'e sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Özet Doğu Anadolu'nun çeşitli yörelerinde Echinomyiinae'den 11 tür ve bir alttür; Dexiinıae'den 9 ve Phasiinae'den 4 tür tachinid sinek saptanınıştır. Bun Iardan, sadece Echinomyiinae'ye giren 4 tür ile 1 alttürün konukçularının lepidopter tırtıllar olduğu belirlenebilmiştir. Toplanan türlerden s'ü ile bir alttürün daha önceden Türkiye'de bulunduğu yerli araştırıcılar tarafından saptanmasına karşın diğerleri ülkemiz faunası için ilk; tesbitlerdir. Literatür Bodenheimer, F. S., Türkiye'de ziraata ve ağaçlıara zararlı olan böcekler ve bunlarla savaş hakkında bir etüd (IÇeviren : N. Kenter), Bayur Matbaası, Ankara, 347 s. Çakıllar. M., Marmara Bölgesinde' zeytin güvesinin biyolojisi üzerinde araştınnalar. Ziraat Vekaleti, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Umum Müdürlüğü Neşriyatı. İstanbul Matbaası, İstanbul, 100 s. Doğanlar, M., Erzurum Bölgesinde önemli lepidopter tırtıllarında bulunan Tachtnidae sinekleri ve bunların kısa biyolojileri. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 136 s. 218

11 Emden, F. I., van, Handbooks for the identification of British insects, Diptera, Cyolorrhapha. Calyptrata m, See (a). Tachinidae and Ca1liphoridae. Royal Ent. Soc. London, 10 (4 a) : Gürses, A., 1~75. Trakya Bölgesinde altın kelebek IEuproctis chryssorhoea LJ'in biyolojisi ve savaşı üzerinde araştırmalar. Türkiye Cumhuriyeti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Araştırma eserleri serisi, Teknik Bülten No. 8, Yenilik Basımevi, İstanbul, 79 s. Herting, B., Biologie der West - palaearktischen Baupenfliegerı. Dipt.,. Tachinidae. Monogr'aphien zur Angewandte Entomologıe, Nr. 16. Verlag Paul Parey; Hamburg und Berlin, 188 s , Tachinidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Diptera). Reichenbachia, 11 (6) : 49. İren, Z., Ankara'da Carpocapsa pornonella (L) 'nın biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ziraat Vekaleti Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü 11, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 56 s. Kamenkova, K. V., Phasiid flies (Dıptera- Phasidae) parasites of bugs of the family Pentatomidae in Krasnodar district. Ciscaucasla, Ent. Obozr., 35 : Kavut, N., J. Dinçer ve M. Karman., Ege Bölgesi pamuk zararlılarının predator ve parazitleri üzerinde ön çalışmalar. Bitki Koruma Bült., 14 LL) : Kugler, J., Tachirıidae of Israel, i. General part. ısrail J. Zool., 12 : " Tachinidae (Diptera) from Mt. Hermon. with the deseriptions of six new species. Israel J. Entomol., 9 : Kurt, A. M., Doğu Karadeniz fındıklarında zarar yapan Palomena prasina L. (Hemiptera : Pen~tomidae) 'nın biyo-ekolojisi üzerinde araştırmalar. Samsun Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Yayınları, No. 25, 57 s. Lodos, N., 196!. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de süne leurygaster integriceps Put.) problemi üzerinde incelemeler (yayılışı, zararları, biyolojisi, parazitleri ve savaşı). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 51. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 115 s. Mesnil, L., Larvaavorinae (Tachlnlnae), Larvaevorıni, In. E. Lindner, Ed., Die Fliegen der Palaearktischen Region, 64 g, Band X, III : aa1-977; III : ; 19'73. III; Öncüer, C, E. Yalçın ve E. Erkin, Ege Bölgesinde meyve ağaçlarında zarar yapan Euproctis chrysorrhoea L. (Lepldopteraı Lymantritdae) larvalarının doğal düşmanları ve bunların etkililik durumları. Türk. Bit. Kor. Derg., 1 (1): ~:

12 Önçağ, G., Ege Bölgesinde Salkım güvesi, Lobesia lpolyehrosis) botrana (Schiff. 'and Den.) (Lepidoptera : Tortrioidae.ının tanınması, y,ayılışı, biyolojisi, zararı, doğal 'düşmanları ve kimyasal savaş imkanları üzerinde araştırmalar. Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Araştırma eserleri serisi, teknik bülten No. 26, İstiklal Matbaası, İzmir, 68 s. Stein, P., Die verbreitetsten Tachiniden Mitteleuropas nach ihren Gattungen und Arten. Arch. Naturg., 90 la - 6) : Tuatay, N., A. Kalkandelen ve N. Aysev, Nebat Koruma Müzesi böcek kataloğu ( ). Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları. Mesleki Kitaplar serisi, Yenigün Matbaası, Ankara, 119 s. Tunçyürek - Soydanbay. M., The list of natural enemies of agricultural crop pests in Turkey. Part II Türk. Bit. Kor. Derg., 2 (2) : Vimmer, A., Musi parasiti ceskych motylu. Casopis es. spol, ent. 27 : 54. Yüksel, M., Güney ve Güneydoğu Anadolu'da Süne. Eurygaster tntegrlceps Put.'in yayılışı, biyolojisi, ekolojisi, epidemiyolojisi, ve zararı üzerinde araştırmalar. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları No: 46, Teknik Bülten, Yeni Desen Matbaası, Ankara, 255 s. 220

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde,

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, Türk. Bit. Kor. Derg. (ı982) 6: 105-109 ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, ~aıkım fiüvesi (l obes ia botra na![biff and Den.) üa: rortricidae )'nin zararı üzerinde gözlemler N. Kacar*

Detaylı

FINDIKTA KALİTEYİ ETKİLEYEN BÖCEKLER. Prof.Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN

FINDIKTA KALİTEYİ ETKİLEYEN BÖCEKLER. Prof.Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN FINDIKTA KALİTEYİ ETKİLEYEN BÖCEKLER Prof.Dr. Celal Tuncer Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü SAMSUN 1 FINDIK Fındık Türkiye de asırlardır yetiştirilen bir milli üründür. Fındık

Detaylı

chrysorrhoeol(lepidoptero: Lymontriidoe) lorvolonmn

chrysorrhoeol(lepidoptero: Lymontriidoe) lorvolonmn Türk. Bit. Kor. Derg., 1 (1) : 39-47. Ege Bölgesinde meyve oöoçlonndo ldror yopon Euproctis chrysorrhoeol(lepidoptero: Lymontriidoe) lorvolonmn doöol düsmonlon ve bunlonn etkililik durumlon Cezmi ÖNCÜERI,

Detaylı

Summary. Key words: Pentatomidae, apricot, cheery, olive, pistachio, East and Southeastern Anatolia Region, biodiversity, Turkey

Summary. Key words: Pentatomidae, apricot, cheery, olive, pistachio, East and Southeastern Anatolia Region, biodiversity, Turkey Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42 (2):35-43 ISSN 1018-8851 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Antepfıstığı, Kayısı, Kiraz ve Zeytin Ağaçlarında Bulunan Pentatomidae (Heteroptera) Familyasına Ait

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday alanlarında bulunan Pentatomidae (Heteroptera) familyasına ait türler üzerinde araştırmalar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday alanlarında bulunan Pentatomidae (Heteroptera) familyasına ait türler üzerinde araştırmalar Türk. entomol. derg., 2005, 29 (1): 61-68 ISSN 1010-6960 Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday alanlarında bulunan Pentatomidae (Heteroptera) familyasına ait türler üzerinde araştırmalar İnanç ÖZGEN* 1 Celalettin

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 53-61, 27 ISSN 134-9984 Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının

Detaylı

Tarık BALKAN Yüksek Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Prof. Dr. Kenan KARA 2014 Her hakkı saklıdır

Tarık BALKAN Yüksek Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Prof. Dr. Kenan KARA 2014 Her hakkı saklıdır SAKARYA İLİNDE TACHINIDAE (HEXAPODA: DİPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR Tarık BALKAN Yüksek Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Prof. Dr. Kenan KARA 2014 Her hakkı

Detaylı

Contributions to the Knowledge of the Tachinidae (Diptera) Fauna of Turkey from Western Blacksea Region of Turkey with One New Record.

Contributions to the Knowledge of the Tachinidae (Diptera) Fauna of Turkey from Western Blacksea Region of Turkey with One New Record. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Bursa da Ahududu Alanlarında Saptanan Heteroptera Türleri

Bursa da Ahududu Alanlarında Saptanan Heteroptera Türleri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):101109 ISSN 10188851 Bursa da Ahududu Alanlarında Saptanan Heteroptera Türleri Mehmet KAYA 1 Bahattin KOVANCI 2 Summary The Species of Heteroptera Occurred in

Detaylı

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1327-1335 BARTIN DA Sinapis arvensis L. (YABANİ HARDAL) ÜZERİNDE ZARAR YAPAN Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE)

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri

Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri Türk. entomol. derg., 005, 9 (): 301-307 ISSN 1010-6960 Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri Erhan KOÇAK* Numan BABAROĞLU* Summary The species of Sunn pest

Detaylı

Batı Karadeniz Bölgesi Tachinidae (Hexapoda:Diptera) Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar Yasemin KORKMAZ Y.Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı

Batı Karadeniz Bölgesi Tachinidae (Hexapoda:Diptera) Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar Yasemin KORKMAZ Y.Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Batı Karadeniz Bölgesi Tachinidae (Hexapoda:Diptera) Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar Yasemin KORKMAZ Y.Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Doç. Dr. Kenan KARA 2007 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Tachinidae (Diptera) species from some uplands in Tokat province (Turkey)

Tachinidae (Diptera) species from some uplands in Tokat province (Turkey) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Inkara Ilinde saptanan afit predatörü Leu[opis türleri (Dip: [bamaemyiidae)

Inkara Ilinde saptanan afit predatörü Leu[opis türleri (Dip: [bamaemyiidae) Türk. Bit. Kor. Derg, (1982) 6: 91-96 Inkara Ilinde saptanan afit predatörü Leu[opis türleri (Dip: [bamaemyiidae) Z. Düzgüneş* S. Toros" N. Kılınçer* B. Kovancıe e Summary Leucopis specles (Dip. Charnaemyiidae)

Detaylı

Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Türler, Konukçuları ve Yayılış Alanları (1)

Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Türler, Konukçuları ve Yayılış Alanları (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(1): 57-61 Geliş Tarihi : 25.10.2005 Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına

Detaylı

Güney Marmara İlleri Hububat Alanlarındaki Süne (Eurygaster spp., Heteroptera, Scutelleridae) Türleri ve Mücadele Durumu *

Güney Marmara İlleri Hububat Alanlarındaki Süne (Eurygaster spp., Heteroptera, Scutelleridae) Türleri ve Mücadele Durumu * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 43-50 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Güney Marmara İlleri Hububat Alanlarındaki Süne (Eurygaster spp., Heteroptera, Scutelleridae)

Detaylı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Hava sıcaklığı Nem Rüzgar hızı ve yönü Güneş şiddeti Yağmur miktarı Toprak nemi sıcaklığı Yaprak ıslaklığı Zamanında doğru ilaçlama Ürün ve çevrenin korunması Gereksiz ilaçlamalar

Detaylı

Türkiye Süne [Eurygaster spp. (Het.:Scutelleridae)] yumurta parazitoidi Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri 1

Türkiye Süne [Eurygaster spp. (Het.:Scutelleridae)] yumurta parazitoidi Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri 1 B TK KORUMA BÜLTEN, 2001, 41 (3-4) : 167-181 ISSN 0406-3597 Türkiye Süne [Eurygaster spp. (Het.:Scutelleridae)] yumurta parazitoidi Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri 1 Erhan KOÇAK 2 Ne et KILINÇER

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Middle East Journal of Science(MEJS)

Middle East Journal of Science(MEJS) Middle East Journal of Science(MEJS) 2(2016)119 127 Middle East Journal of Science(MEJS) journal homepage: http://mejs.ineseg.org/ THE NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) SPECIES IN HAZRO DISTRICT (DIYARBAKIR) Berna

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi:

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 29, 3(2): 43-47 J.Agric.Fac.HR.U., 29, 3(2): 43-47 DİYARBAKIR, ELAZIĞ ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI Polydrosus roseiceps Pes. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NİN POPULASYON DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un Anason Tohumlarında Beslenme Sonucunda Oluşturduğu Ağırlık Kaybı Üzerine Araştırmalar

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un Anason Tohumlarında Beslenme Sonucunda Oluşturduğu Ağırlık Kaybı Üzerine Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (2):57-64 ISSN 1018-8851 Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un Anason Tohumlarında Beslenme Sonucunda Oluşturduğu Ağırlık Kaybı Üzerine Araştırmalar

Detaylı

A short note on light trap collected Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) species from the Mediterranean Region of Turkey

A short note on light trap collected Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) species from the Mediterranean Region of Turkey Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):65-70 ISSN 1018-8851 A short note on light trap collected Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) species from the Mediterranean Region of Turkey Serdar TEZCAN

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

Farklı Olum Dönemlerinde Domates Meyvelerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) nın Emgi Sayısı Üzerine Araştırmalar 3

Farklı Olum Dönemlerinde Domates Meyvelerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) nın Emgi Sayısı Üzerine Araştırmalar 3 Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Sumru ELTEZ 1 Yusuf KARSAVURAN 2 Raşit Zeki ELTEZ 1 1 Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Malatya ili kayısı bahçelerinde yeni bir zararlı Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera:Eurytomidae)

Malatya ili kayısı bahçelerinde yeni bir zararlı Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera:Eurytomidae) Türk. entomol. bült., 2012, 2 (4): 271-275 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Malatya ili kayısı bahçelerinde yeni bir zararlı Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera:Eurytomidae)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

Tarık BALKAN Y.Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Prof. Dr. Kenan KARA 2014 Her hakkı saklıdır

Tarık BALKAN Y.Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Prof. Dr. Kenan KARA 2014 Her hakkı saklıdır Sakarya İlinde Tachinidae (Hexapoda: Diptera) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Çalışmalar Tarık BALKAN Y.Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman Prof. Dr. Kenan KARA 2014 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49

Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49 Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49 Bursa ve Yalova İlleri buğday tarlaları ve ağaçlık alanlardaki süne yumurta parazitoit (Hymenoptera: Scelonidae) türleri, bulunma oranları

Detaylı

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 111 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının

Detaylı

AN INVESTIGATION ON MILESIINAE FAUNA IN ESKİŞEHİR (DİPTERA: SYRPHIDAE) Keywords: Diptera, Syrphidae, Milesiinae, Fauna, Eskişehir, Turkey.

AN INVESTIGATION ON MILESIINAE FAUNA IN ESKİŞEHİR (DİPTERA: SYRPHIDAE) Keywords: Diptera, Syrphidae, Milesiinae, Fauna, Eskişehir, Turkey. Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 975-982 AN INVESTIGATION ON MILESIINAE FAUNA IN ESKİŞEHİR (DİPTERA: SYRPHIDAE) Murat ÖZKAN, Hakan ÇALIŞKAN * Department of Biology, Faculty of Science and

Detaylı

Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma

Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 33 (3), 283-287, 2002 Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma Saliha ÇORUH Hikmet

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 AFŞİN VE ELBİSTAN OVASI'NDA (KAHRAMANMARAŞ) BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK FİTOPATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Cafer EKEN* Erkol DEMİRCİ"

Detaylı

( Diptera : Ta[hinidae)

( Diptera : Ta[hinidae) Türk. Bit. Kor. Derg. (982), 6 : 161-173. Doğu Anadolu'da saptanan bazı paraıit sinekler i. Exoristinae ( Diptera : Ta[hinidae) M. Doğanlar" 'Summary Same ParaS'itic Flies From Eastern Anatolla i. (Dtptera

Detaylı

Bartın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar

Bartın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar artın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar Yafes YILDIZ artın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği ölümü Geliş Tarihi:06.04.2015 Özet 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada

Detaylı

ELAZIĞ, DİYARBAKIR ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI OLAN LEPİDOPTERA TÜRLERİ, DOĞAL DÜŞMANLARI ve ÖNEMLİLERİ ÜZERİNDE GÖZLEMLER

ELAZIĞ, DİYARBAKIR ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI OLAN LEPİDOPTERA TÜRLERİ, DOĞAL DÜŞMANLARI ve ÖNEMLİLERİ ÜZERİNDE GÖZLEMLER HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2005, 9 (2): 63-67 J.Agric.Fac.HR.U., 2005, 9 (2): 63-67 ELAZIĞ, DİYARBAKIR ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI OLAN LEPİDOPTERA TÜRLERİ, DOĞAL DÜŞMANLARI ve ÖNEMLİLERİ ÜZERİNDE

Detaylı

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0020 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2009 Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010 Yafes Yıldız

Detaylı

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 91-98 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde

Detaylı

Kabuklu meyve Zararlıları Bölüm II FINDIK ZARARLILARI

Kabuklu meyve Zararlıları Bölüm II FINDIK ZARARLILARI Kabuklu meyve Zararlıları Bölüm II FINDIK ZARARLILARI Phytocoptella avellanae (Acarina: Phytoptidae)alepa) Fındık Kozalak Akarı P. avellanae iğ şeklinde, beyaz renkli, 0.15-0.35 mm boyunda bir akardır.

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Ertan YANIK

Doç. Dr. Ertan YANIK Doç. Dr. Ertan YANIK Doğum Yeri ve Tarihi: Kastamonu-1972 İletişim Bilgileri: Tel: 0 414 318 12 48 Faks: 0 414 318 36 82 e-mail: eyanik@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri Tabanidae (Diptera) faunası üzerinde araştırmalar*

Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri Tabanidae (Diptera) faunası üzerinde araştırmalar* Türk. entomol. derg., 2005, 29 (2): 151-160 ISSN 1010-6960 Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri Tabanidae (Diptera) faunası üzerinde araştırmalar* A. Yavuz KILIÇ** Summary Investigations on Tabanidae (Diptera)

Detaylı

Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi. Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ Biyolojik Mücadele Araştırma istasyonu ADANA

Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi. Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ Biyolojik Mücadele Araştırma istasyonu ADANA Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ Biyolojik Mücadele Araştırma istasyonu ADANA e-mail: yildizcr@yahoo.com Bitki Zararlıları Risk Değerlendirme Eğitimi 25-27 Mart

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU 2017 yılının Ocak Temmuz döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae)

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) Dişinin abdomeni gayet iri olup, ucundaki sarı renkli kıl demeti nedeniyle, bu zararlıya Altın kelebek ismi verilmiştir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİİ: 25.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: arran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

Domates Meyvesinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) nın Beslenme Davranışının Sıklığı 4

Domates Meyvesinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) nın Beslenme Davranışının Sıklığı 4 Güneri ve ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yusuf KARSAVURAN 1 Şerife Nergis ÇELİK 2 Sumru ELTEZ 3 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 35100, İzmir/Türkiye 2 Ege Tarımsal

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU AĞUSTOS 2017 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU 2017 yılının Ocak Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şener TARLA Doğum Tarihi : 01.01.1968 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Bölümü / Ziraat Fakültesi Çukurova Üniversitesi

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

Bağ zararlıları ve Mücadelesi -Bölüm II

Bağ zararlıları ve Mücadelesi -Bölüm II Bağ zararlıları ve Mücadelesi -Bölüm II Otiorhynchus spp. (Coleoptera: Curculionidae) Bağ Maymuncukları Ergin 6-16 mm boyunda, siyah sert bir kitin deri ile kaplıdır. Elytra abdomeni örter. Baş öne doğru

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEYSINIR İLÇESİ (KONYA) TAHIL ALANLARINDA AVRUPA SÜNESİ (EURYGASTER MAURA L.) NİN (HET.: SCUTELLERİDAE) YUMURTA PARAZİTOİTLERİ, ALTERNATİF KONUKÇU OLARAK

Detaylı

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un Besin Tercihi Üzerine Araştırmalar 1

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un Besin Tercihi Üzerine Araştırmalar 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):57-64 ISSN 1018-8851 Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) un esin Tercihi Üzerine raştırmalar 1. Sevim YÜCE ÖRS 2 Yusuf KRSVURN 3 Summary Investigations

Detaylı

Tachinidae (Diptera) Familyası

Tachinidae (Diptera) Familyası Tachinidae (Diptera) Familyası Kenan KARA 1 Turgut ATAY¹ Tachinidae familyası 8.500 civarındaki tür ile Diptera takımının en büyük familyalarındandır (Pape et al. 2011). Türlerinin tamamı böcekler ve diğer

Detaylı

HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2010, 14(2): J.Agric. Fac. HR.U.,2010, 14(2): 39-48

HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2010, 14(2): J.Agric. Fac. HR.U.,2010, 14(2): 39-48 HR.Ü.Z.F. Dergisi,, (): - J.Agric. Fac. HR.U.,, (): - Araştırma Makalesi PLATYMETOPİUS CRUENTATUS (HAUPT, ), PLATYMETOPİUS ROSTRATUS (HERRİCH&SCHÄFFER, ) VE PLATYMETOPİUS UNDATUS (DE GEER, ) (HEMİPTERA:

Detaylı

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 50-57 AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) nın fasulye baklasındaki zarar miktarı üzerine araştırmalar 1

Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) nın fasulye baklasındaki zarar miktarı üzerine araştırmalar 1 Türk. entomol. derg., 2013, 37 (3): 375-388 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) nın fasulye baklasındaki zarar miktarı üzerine araştırmalar

Detaylı

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 10-14, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi 2001-2015 Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 31,3, TİM Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) 40,0 30,0 Miktar

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

Manisa İlindeki Scoliidae (Hymenoptera) familyası türleri üzerinde faunistik araştırmalar*

Manisa İlindeki Scoliidae (Hymenoptera) familyası türleri üzerinde faunistik araştırmalar* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 221-228 ISSN 1010-6960 Manisa İlindeki Scoliidae (Hymenoptera) familyası türleri üzerinde faunistik araştırmalar* Sinan ANLAŞ** İ. Ethem ÇEVİK** Summary Faunistic researches

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Detaylı

Iğdır Ova~ında yeni bir pamuk zararlısı, Pexi[opia nı aiveli a (Db.) (Lepidoptera: Gele[bidae) ve parazitleri

Iğdır Ova~ında yeni bir pamuk zararlısı, Pexi[opia nı aiveli a (Db.) (Lepidoptera: Gele[bidae) ve parazitleri Türk bitki kor. derg, (1985, 9 (3) : 165-172 ISSN 0254-5454 Iğdır Ova~ında yeni bir pamuk zararlısı, Pexi[opia nı aiveli a (Db.) (Lepidoptera: Gele[bidae) ve parazitleri Miktat DOGANLAR* Summary A new

Detaylı

BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 17 Bahar 2010 s.35-44 BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ Aslı SEMİZ * Mete MISIRLIOĞLU **

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

YAYIN LİSTESİ. 5. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1991. Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2): 141-151.

YAYIN LİSTESİ. 5. Tuncer, C. ve O. Ecevit, 1991. Pestisit kullanımının dolaylı etkileri ve ekonomik önemi. O. M. Ü. Zir. Fak. Derg., 6 (1-2): 141-151. YAYIN LİSTESİ 1. Kansu, İ. A. and C. Tuncer, 1989. Studies on determining the lethal and sterilizing doses of gamma radiation applied to various biological stage of cowpea weevil (Callosobruchus maculatus

Detaylı

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Mustafa AVCI 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Türkiye Örümcek Faunası İçin Bazı Kribellet Kayıtlar (Araneae: Zoropsidae, Dictynidae, Titanoecidae)

Türkiye Örümcek Faunası İçin Bazı Kribellet Kayıtlar (Araneae: Zoropsidae, Dictynidae, Titanoecidae) Araştırma Makalesi Türkiye Örümcek Faunası İçin Bazı Kribellet Kayıtlar (Araneae: Zoropsidae, Dictynidae, Titanoecidae) Tarık Danışman*, Zafer Sancak, Melek Erdek, İlhan Coşar Kırıkkale Üniversitesi, Fen

Detaylı

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2015, 5(2): ISSN X

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2015, 5(2): ISSN X DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.04866 Türk. entomol. bült., 2015, 5(2): 85-94 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Karacadağ kışlağı ve Diyarbakır ili hububat alanlarında Süne, Eurygaster

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi Türk. entomol. bült., 11, 1 (): 79-9 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 139 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 52-58

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 52-58 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 52-58 MUT ( MERSİN ) İLÇESİNDE ZEYTİN AĞAÇLARINDA BULUNAN İKİNCİ DERECEDE ÖNEMLİ ZARARLILARIN POPULASYON DEĞİŞİMİ VE ZARARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR¹ Hüseyin

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Aylara

Detaylı

Summary. Key words: The red date scale, Phoenicococcus marlatti, Phoenix dactylifera, Turkey.

Summary. Key words: The red date scale, Phoenicococcus marlatti, Phoenix dactylifera, Turkey. Turk. entomol. derg., 2008, 32 (1): 71-79 ISSN 1010-6960 Biyolojik gözlem (Biological observation) Türkiye de hurma ağaçlarında (Phoenix dactylifera L.) yeni bir zararlı böcek: Kırmızı hurmakoşnili, Phoenicococcus

Detaylı

ELEKTRİK ÇEVİRİMİ İLETİMİ VE DAĞITIMI SEKTÖRÜNÜN TEK İHTİSAS FUARI ELEX

ELEKTRİK ÇEVİRİMİ İLETİMİ VE DAĞITIMI SEKTÖRÜNÜN TEK İHTİSAS FUARI ELEX ELEKTRİK ÇEVİRİMİ İLETİMİ VE DAĞITIMI SEKTÖRÜNÜN TEK İHTİSAS FUARI ELEX 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin

Detaylı

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: )

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: ) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 184-189, 2015 Tokat İli Patates ve Patlıcan Üretimi Yapılan Alanlarda

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 9-14 Geliş Tarihi : 19.04.2002 Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 1 Aralık 2016 Perşembe (oluşturma : 1/17/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu

Detaylı

Orijinal araştırma (Original article)

Orijinal araştırma (Original article) Türk. entomol. derg., 2013, 37 (3): 305-318 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Erzincan ilinde elma ağaçlarında zarar yapan Archips (Lepidoptera: Tortricidae) türlerinin tespiti, popülasyon

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları.

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı, adı : ERBEY, Mahmut Uyruğu : T.C. Doğum tarihi ve yeri : 28.11.1977 Elazığ Medeni hali : Evli, 1 çocuklu Telefon : 0 (386) 280 46 66 0 533 436 05 23 Faks : 0 (386) 280

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (UYMSİB) 2015 YILI İHRACATDEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Senih YAZGAN UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (UYMSİB) 2015 YILI İHRACATDEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Senih YAZGAN UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (UYMSİB) 2015 YILI İHRACATDEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Senih YAZGAN UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı ÜRÜN GRUBU UYMSİB MAL GRUBU BAZINDA İHRACAT 01.01-31.12.2014

Detaylı

Bursa İlinde Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae)'nın Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar (1)

Bursa İlinde Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae)'nın Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2000, 10(1):37-43 Geliş Tarihi : 05.04.2000 Bursa İlinde Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae)'nın

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

KAYSERİ İLİ TABANİDAE (INSECTA: DIPTERA) FAUNASI NA KATKILAR. Contribution to the Tabanidae (Insecta: Diptera) Fauna of Kayseri Province

KAYSERİ İLİ TABANİDAE (INSECTA: DIPTERA) FAUNASI NA KATKILAR. Contribution to the Tabanidae (Insecta: Diptera) Fauna of Kayseri Province SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 31-38, 2012 21.09.2011 İlk Gönderim 25.01.2012 Kabul Edildi Kayseri İli Tabanidae (Insecta: Diptera) Faunası na Katkılar F. ALTUNSOY KAYSERİ İLİ TABANİDAE

Detaylı