Savunma bütçelemesi nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savunma bütçelemesi nedir?"

Transkript

1 Savunma Bütçelemesinde Parlamentonun Rolü Eylül 2006 Savunma bütçelemesi nedir? Savunma bütçelemesine parlamentonun dahil olması neden gereklidir? Parlamento bütçe döngüsünün hangi aşamalarında hangi rollere sahiptir? Parlamentolar savunma ödeneklerinin belirlenmesini nasıl etkiler? Parlamento bütçenin uygulanmasının gözetimini nasıl gerçekleştirir? Savunma bütçesini etkileyen faktörler nelerdir? Savunma bütçelendirmesinde parlamentonun rolü nasıl güçlendirilebilir? Bu rol ülkeden ülkeye nasıl değişmektedir? Gelişmekte olan ve çatışma sonrası ülkelerde karşılaşılan özel sorunlar nelerdir? Ayrıntılı bilgi Savunma bütçelemesi nedir? Savunma bütçelendirmesi savunma bakanlığının teçhizat, personel, altyapı ve programları için mali kaynakların tahsis edilmesi sürecidir. Bu sürecin sonunda savunma bütçesi ortaya çıkar ve bu bütçe savunma bakanlığı ve bağlı kurumlar için belli bir süre dâhilinde öngörülen kaynakların ve operasyon maliyetlerinin maddelendirilmiş projeksiyonunu içerir. Bazı ülkelerde yabancı askeri kuvvetler ve diğer güvenlik destekleri de savunma bütçesine dahil edilmektedir. Savunma bütçeleri sayesinde: Kamu fonları belirlenmiş öncelikler için tahsis edilir; Fonlar hesabı verilebilir şekilde harcanır ve Seçmenler, komşu ülkeler ve diğer uluslararası oyuncular hükümetin savunma konularındaki niyetleri hakkında uygun biçimde bilgilendirilir. Bütçelendirme sürecinde stratejik ortam, mali kaynakların yeterliliği ve askeri operasyonlara ya da barış destek operasyonlarına katılma ihtimali gibi pek çok etken dikkate alınmalıdır. Ancak, bu etkenler hızla değişebilirse de savunma kapasitelerinin oluşması normal şartlar altında yıllar sürer, çünkü teçhizat alımı ve personel eğitimi büyük zaman ve kaynak gerektiren süreçlerdir. Bütçede beklenmeyen dalgalanmalar da süregiden programları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenlerle, bütçeler yıllık olarak onaylanmaktaysa da, esasen daha uzun soluklu planların parçası olmalı ve mümkünse uzun vadeli askeri stratejileri belirleyen ulusal güvenlik politikası ya da savunma beyaz kitapları (white papers) ile ilintilendirilmelidirler. Savunma bütçelemesine parlamentonun dahil olması neden gereklidir? 1

2 Savunma bütçelendirmesinde parlamentonun rolü kamu yararının dikkate alınmasını sağlamaktır. Parlamentonun sorumlulukları arasında: o Savunma bütçesine etkisi olan önemli gelişmeler konusunda halkı bilgilendirmek; o Savunma kaynakları konusunda hükümet karar alma mekanizmalarının şeffaflığını sağlamak ve o Yürütme, ordu ve savunma sanayi tarafından kamu mali kaynaklarının kötüye kullanımını engellemek bulunmaktadır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) Güvenliğin Siyasi-Askeri veçheleri hakkında Davranış Kuralları belgesine şu ilkeyi dahil etmiştir: Her Katılımcı Devlet yasama kurumlarına savunma harcamalarını onaylama yetkisi verecektir. Her Katılımcı Devlet, kendi ulusal güvenlik ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, askeri harcamalarını denetim altına alacak, silahlı kuvvetlerle ilgili bilgilerde şeffaflık sağlayacak ve bu bilgileri kamuya açacaktır. (Madde 22) Parlamento bütçe döngüsünün hangi aşamalarında hangi rollere sahiptir? Normal bir bütçe döngüsü yıllık olarak gerçekleşir ve dört ana aşamadan oluşur. Parlamento bu dört aşamanın her birinde faaldir: Bütçe hazırlama. Parlamento ve üyeleri bu süreci kamuya açık raporlar ve geçmiş, güncel ve gelecek bütçelere dair tavsiyeler yayınlayarak, ayrıca siyasi partiler içinde ve arasında savunma harcamalarının seviyelerinin görüşülmesini sağlayarak etkileyebilir. Bütçe onaylama. Parlamento yürütmenin bütçe tasarısını inceleyebilir. Pek çok parlamento inceleme sırasında tasarıyı değiştirme yetkisine sahiptir. İnceleme sonrasında bütçe kanunlaştırılır. Pek çok ülkede yıllık savunma bütçesi devlet bütçe kanununun bir parçasıdır, ancak bazı ülkelerde, örneğin ABD de bir dizi özel kanundan oluşmaktadır. Bütçe yürütme. Bütçe kanunu yürütme organı tarafından uygulanır ve parlamento bu sürece asgari düzeyde dahil olur. Ancak parlamento bazı operasyonlara ilave maddi kaynak sağlanması için izin verme yetkisine sahiptir. Bütçe değerlendirme. Yürütmenin bütçeyi kullanma şekli bağımsız teftiş kurumları ve parlamento tarafından incelenir. Bu aşamalar genellikle birbiriyle kesişir, bu da pek çok bütçenin aynı anda incelenmesini gerektirebilir. Örneğin, içinde bulunulan mali yılın bütçesi yürürlüğe girmişken bir yandan bir önceki mali yılın bütçesi değerlendirilebilir, bir yandan da müstakbel bütçe tahminleri hazırlanabilir. 2

3 Parlamentolar savunma ödeneklerinin belirlenmesini nasıl etkiler? Genel bir kural olarak yürütme öneride bulunur, parlamento dağıtır, ancak savunma bütçelemesi uygulamaları devletten devlete büyük değişiklik gösterir. Parlamentonun savunma bütçesi üzerindeki yetkileri, yürütmenin mali kaynakların dağılımına dair yaptığı ilk öneriyi etkileyebilme kabiliyetlerine bağlıdır. Bu durum şu şekillerde gerçekleşir: Bütçe kanununu değiştirmek ve onaylamak. Bütün demokrasilerde bütçe kanunu ya da kanunları parlamento tarafından onaylanır. Parlamentoların yetkileri arasında: Savunma ve güvenlik için kullanılacak bütün kaynakları onaylamak Önceliklerin değişmesi durumunda bütçe içinde kaynak aktarmak Ayrılan fonların önerilen projeleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek ve Bazı durumlarda harcama teklifi hazırlamak bulunabilir. Parlamento harcama teklifi hazırlamasa bile yürütme, parlamentodaki görüşmelere cevaben değişiklik önerileri yapabilir. Ayrıca, bütçe onaylama süreci özel politik meselelere konu olabilir. Örneğin Aralık 2005 te ABD Senatosu, ABD nezaretinde bulunan tutuklulara işkence yapılmasını yasadışı ilan eden bir madde içeren 453 milyar Dolarlık bir askeri harcama kanununu onaylamıştır. İhtiyari ya da doğrudan harcamalar. Parlamento bakanlık ya da sorumlu makamlar tarafından uygun gördükleri şekilde kullanılacak ihtiyari harcamalar ile belli programlar için kullanılacak doğrudan ya da zorunlu harcamaların oranını belirlemekte de rol oynar. Parlamento kaynakları belirli projeler için kullanılmak üzere ayırmak suretiyle politika hedeflerinin takip edilmesini güvenceye alabilir. Ancak bu, güvenlik makamlarının bu paranın en iyi şekilde harcanması için karar verme kabiliyetini azaltabilir. Ek bütçe tekliflerinin onaylanması. Mali yıl içinde güvenlik cephesinde meydana gelen beklenmedik gelişmeler, güvenlik harcamalarında değişiklik yapılmasını gerektirebilir. Bu nedenle bütün bütçe sistemleri program değişikliği ya da ek ödenekler yoluyla [bu durumlara karşı] esneklik sağlar. Barış gücü operasyonları ya da askeri operasyonlar gibi öngörülemeyen faaliyetler genelde ek bütçe taleplerine neden olur. Savunma alım anlaşmalarının onaylanması. Yürütme önemli alım anlaşmalarını imzaladığı zaman, harcama planlanan bütçe dahilinde olsa dahi parlamento onayına ihtiyaç duyulabilir. Bu onay genelde belli bir tutarın üzerinde olan bütün alımlar için ve belli silah sistemleri için gereklidir. Parlamento bütçenin uygulanmasının gözetimini nasıl gerçekleştirir? 3

4 Bütçe hazırlanması ve onaylanması genelde bir planlama işidir, ancak bütçe uygulaması esas olarak idare gerektirir. Parlamento bu uygulamaları genel kurul, komisyon ve tek tek parlamenterler düzeyinde gözetler. Genel Kurul düzeyi. Genel kurul oturumları, en göz önünde olan ve medya tarafından en yoğun biçimde takip edilen parlamento faaliyetleridir. Genel kurul faaliyetleri arasında: Savunma bütçesine dair önergeleri görüşmek ve kabul etmek; Bütçe uygulamalarıyla ilgili raporları tartışmak; Uzman makamlardan teftiş gerçekleştirmelerini talep etmek; Savunma bütçe kanununu kabul etmek, reddetmek veya değiştirmek ve Savunma bakanı ve diğer yetkililerden bütçe uygulamalarına dair ifade ve tanıklık almak bulunmaktadır. Savunma bütçesinin genel kurulda görüşülmesi siyasi pazarlıklara yol açabilir, ancak bunlar genelde kamuoyundan gizli bir şekilde, partiler arası görüşmelerde yapılır. Komisyon düzeyi. Komisyon çalışmaları ana ilkeleri görüşmek yerine belli görevleri yerine getirmeye yoğunlaşır. Bunlar arasında: Bütçe tekliflerini tartışmak ve değiştirmek; Yürütmeden rapor talep etmek; Savunma bütçesinin doğru kullanımını güvenceye almak için ifade almak ve soru yöneltmek, idari yolsuzluk iddialarını soruşturmak ve Dış kaynaklardan kanıt toplamak bulunur. Güvenlik ve savunma komisyonları, bütçe ve maliye komisyonları örnekler arasında sayılabilir. Güvenlik ve savunma komisyonları genelde bütçe tekliflerini değiştirme yetkisine sahip değildir, ancak gerektiğinde bu yetkiye sahip olan bütçe ve maliye komisyonuna ya da parlamento genel kuruluna değişiklik ihtiyaçlarına dair rapor sunabilirler (bkz. Parlamento Savunma ve Güvenlik Komisyonları konulu DCAF Backgrounder.) Üye düzeyi. Parlamento üyeleri hükümete soru ya da gensoru yöneltebilirler. Hükümet bunlara, kullanılan sisteme bağlı olarak yazılı ya da sözlü yanıt vermek zorundadır. Parlamento üyeleri ayrıca savunma gözetimini kendi seçim bölgelerinin nüfuzlu mensuplarını ve medyayı kullanarak destekleyebilirler. Gözleme örgütleri. Parlamentolar bazen bütçenin kullanımını takip etmek için kurumlar oluştururlar. ABD deki Hükümet Muhasebe Ofisi (Government Accounting Office - GAO) ya da İngiltere deki Ulusal Denetim Ofisi (National Audit Office - NAO) bunlara örnektir. Bu kuruluşlar parlamentonun bilgi taleplerine cevap verir ve kamu için raporlar hazırlar. Diğer ülkelerde yürütme organından bağımsız kuruluşların bu görevi yürütmesi anayasada belirlenmiştir (ör. Sayıştay). Savunma bütçesini etkileyen faktörler nelerdir? 4

5 Stratejik meseleler ve kaynak kısıtlamaları genelde savunma bütçesinin belirlenmesindeki ana unsurlardır. Ancak şu etkenler de söz konusu olabilir: Zorunlu savunma harcama seviyesi. Bazı ülkelerde savunma harcamaları belirli seviyelerde sabitlenmiştir. Bu seviyeler aşağıdaki etkenlere bağlı olarak belirlenir: Halihazırdaki savunma harcamasının bir yüzdesi olarak (aşamalı bütçelendirme) Gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) bir yüzdesi olarak İttifak şartlarına bağlı olarak (örneğin bütün yeni NATO üyeleri GSYİH lerinin %2 sini savunmaya harcamayı taahhüt ederler), ya da Diğer ülkelerin kişi başı ya da GSYİH yüzdesi olarak yaptıkları savunma harcamalarını ölçüt alarak Silah kontrol anlaşmaları. Savunma politikaları ve planlamasının genelinde olduğu gibi, bütçeler için de ülkenin taraf olduğu silah kontrol mekanizmaları dikkate alınmalıdır. Yan gelir kaynakları. Pek çok ülkede ordu, normal güvenlik işlevlerinin yanısıra gelir yaratan işler yapmaktadır. Örneğin ordu ulusal savunma sanayiinin ya da ülkedeki diğer sanayi sektörlerinin bir kısmına ortak olabilir ya da bunlara tamamen sahip olabilir. Bu durum tek başına bir sorun yaratmayabilir, ancak elde edilen gelir bütün askeri bütçenin parçası olarak görülmeli ve aynı gözetime tabi tutulmalıdır GSYİH yüzdesi olarak bölgesel savunma harcamaları Bölgeler Kuzey Amerika 3,67 3,88 Avrupa (NATO dışı) 1,93 1,86 Avrupa (NATO) 2,78 2,81 Rusya 4,94 4,39 Ortadoğu 5,87 5,65 Orta ve Güney Asya 2,61 2,8 Doğu Asya ve Okyanusya 2,07 2,02 Karayipler ve Latin 1,41 1,3 Amerika Sahra-altı Afrika 1,41 1,3 Kaynak: IISS (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü) Military Balance (Askeri Denge)

6 Savunma bütçelendirmesinde parlamentonun rolü nasıl güçlendirilebilir? Parlamentolar savunma bütçelendirmesine dahil olmak için gerekli yasal yetkilere sahip olsalar bile uygulamada kararları etkilemek için yeterli donanıma sahip değildirler. Bu durum şu şekillerde iyileştirilebilir: Bilgi erişimini iyileştirmek. Savunma ve güvenlik konularına dair bilgiler bazen ulusal güvenlik gerekçesiyle parlamento üyelerinden ve kamuoyundan gizlenebilir. Ancak gizlilik ihtiyacı kamusal denetime karşı mazeret olarak kullanılmamalıdır. Savunma bütçesi kamuoyuna açık bir belge olmalı ve gizlilik kural değil istisna haline getirilmelidir. Savunma bütçesinin bazı bölümleri gizli kalmalıysa da toplam savunma harcamaları kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. Bu durum, parlamento ve yürütme mensuplarının güvenlik soruşturmasından geçirilmesi (vetting) için sağlam bir sistem kurulmasını gerektirebilir (bkz. Güvenlik Sektöründe Güvenlik Soruşturması konulu DCAF Backgrounder). Ayrıca parlamenterler genelde hükümetin değerlendirmelerini esas almaktadır. İdeal şartlar altında bu durum genel olarak savunma konularında ve özel olarak bütçe meselelerinde bağımsız uzmanlıkla dengelenir ve böylece parlamento hükümetin görüşünü otomatikman kabul etmek zorunda kalmaz. Parlamentolar ayrıca yasal denetim kurumlarının raporlarını da kullanabilirler. Savunma bütçesinin sunumunu etkin hale getirmek. Savunma bütçesi parlamentoya çeşitli şekillerde sunulabilir, bu da parlamentonun bütçeyi anlama kabiliyetini etkiler. Eğer bütçe ayrıntıdan yoksun ve düzensiz bir şekilde sunulursa incelenmesi zorlaşacaktır. Bu nedenle yürütmenin açıklamalı bir program bütçesi ve maddelendirilmiş bir detaylı bütçe sunması tercih edilir. Program bütçeleri genelde ana kuvvetlere göre ayrılır (örneğin ordu, donanma, v.b.) ve bu kurumların ulusal güvenliğe ne şekilde katkıda bulunduğuna dair açıklamalar da bu bütçeye dahil edilir. Komisyonları güçlendirmek. Düzenli üyeliğe sahip kalıcı komisyonlardan oluşan bir sistem, parlamento üyelerinin savunma bütçesini gözetmek için yeterli deneyim kazanmasına yardımcı olacaktır. Komisyonlar ayrıca kalifiye kadrolar da oluşturmalıdır. Siyasi liderlik vasıfları göstermek. Etkin gözetim için en önemli şart yürütme organını hesap verebilir kılacak siyasi iradedir. Eğer siyasi irade yoksa parlamentoya verilen anayasal yetkiler etkin bir gözetim yürütülmesi için yeterli olmayacaktır. Bu rol ülkeden ülkeye nasıl değişmektedir? Bütçelendirme sürecine parlamenter katılımın en önemli göstergesi, parlamentonun bütçe içeriğini değiştirmekteki nüfuzudur. Genel olarak yasal yetkilere ve parlamentonun yetki kullanma iradesine dayalı üç ana model vardır. 6

7 Bütçe yapıcı parlamentolar bütçe tekliflerini değiştirebilir, reddedebilir ya da alternatif teklifler oluşturabilir. Örneğin ABD Kongresi savunma bütçesinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yürütme organının bütçe tasarısı sadece bir tekliften ibarettir ve yaptırım gücü yoktur. Böylesi bir rol ciddi bir altyapı ve geniş bir kadro ile desteklenmeyi gerektirir. Bütçeyi etkileyen parlamentolar bütçeyi değiştirebilir ya da reddedebilir ama kendi tekliflerini hazırlayacak yetkiye sahip değildirler. Avrupa daki pek çok parlamenter sistem bu kategoriye dahildir. Örneğin Almanya, Hollanda ve Danimarka parlamentoları her yıl yüzlerde bütçe değişikliğini onamakta ve bütçe tekliflerini detaylı olarak incelemektedirler. Bütçe oluşturmada az etkisi olan parlamentolar sadece hükümet tarafından teklif edilen genel bir meblağı onaylarlar. Bu yaklaşımda parlamento sadece var olan kalemleri azaltabilir, ancak yeni kalemler ekleyemez ve var olanların miktarını arttıramaz. Bazı ülkelerde bütçeye yapılan bir değişiklik, başarılı olduğu takdirde, güvensizlik oyu ile eşdeğer tutulmakta ve hükümeti istifaya zorlamaktadır (örneğin Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Zambiya gibi Westminster modeli parlamentolar). Her ne kadar son iki kategori bütçe oluşturmada daha az nüfuz sahibiyse de, savunma harcamalarının denetiminde oturumlar, soruşturmalar ve raporları kullanarak önemli bir rol oynayabilirler. Bunlar genelde kamuoyunu bilgilemek amacı taşımaktadır. Gelişmekte olan ve çatışma sonrası ülkelerde karşılaşılan özel sorunlar nelerdir? Yukarıda sözü geçen konulara ek olarak şu unsurlar da gündeme gelebilir: Fakirliği azaltma güvenliği sağlama dengesi. Sınırlı bir bütçeyle hareket etmek zorunda kalan hükümetler genelde kalkınma veya güvenliğe yatırım arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarını düşünebilirler. Ancak gerçekte güvenlik olmaksızın gelişim mümkün değildir, öte yandan güvenlik de ekonomik gelişmeyi gerektirir. Bu nedenle etkin bir denge bulunması gerekmektedir. Örneğin daha önce çarpışan güçlerin lağvedilmesi ve reentegrasyonu (DDR) için etkin programlar oluşturmak, çatışma sonrası durumlarda istikrar ve gelişmeyi sağlamak için çok önemli olabilir. Yolsuzluk. Bütçe gözetim geleneğinin yerleşmediği yerlerde hükümetin yüksek kademelerinde görev almak satın almalarda yolsuzluk ve zimmete para geçirme yoluyla kişisel servetlerin arttırılması için birer fırsat olarak görülebilir (bkz. Savunma Alımlarında Parlamentonun Rolü konulu DCAF Backgrounder). Bütçe tahminlerinin şişirilmesi. Askeriye ya da savunma bakanlığı bütçe azaltımlarının etkilerinden kurtulmak için şişirilmiş bütçe tahminleri sunabilir. Bu, hükümetin savunma için doğru biçimde plan yapma 7

8 kabiliyetini olumsuz yönde etkiler. Bu sorunun çözümlerinden biri, bütçe tahminlerinin savunma makamları tarafından gerekçelendirilmesini talep etmek gibi yöntemler kullanarak parlamenter gözetim gerçekleştirmektir. Yükselen bütçe. Bazı durumlarda savunma bütçesi daha önce gizlenen harcamalar ve mali kaynaklar kamu bütçesine dahil edildiği zaman yükselebilir. Daha önce bildirilmeyen gelir kaynakları, acil durumlarda kullanılan özel hesaplar, özel programlar ve yolsuzluk bu harcama ve kaynaklara örnektir. Bu, bütçeyi şeffaf kılmak için gereklidir, ancak uzun vadede sürdürülemeyecek harcamalara yol açabilir. Barış planlarının getirdiği zorunluluklar. Pek çok çatışma sonrası durumda barış planları bir devletin güvenlik güçlerinin büyüklüğünü ve tertibini kısıtlayabilir. Ulusal güvenlik politikası ve bütçesi oluşturulurken bu durum da göz önüne alınmalıdır. Bunlar genelde maalesef çözümü zor sorunlardır. Ancak şu önlemler durumu kolaylaştırabilir: Bütçe oluşturmaya yol gösterecek bir ulusal güvenlik stratejisi ve/veya savunma konsepti oluşturmak; Dünya Bankası ve uzun vadeli planlamayı destekleyen diğer grupların önerdiği gibi orta vadeli (genellikle üç yılı kapsayan) bir harcama çerçevesi oluşturmak Bağımsız denetim kurumları oluşturmak ve Parlamenterler ve diğerlerinin bütçe oluşturma ve denetlemede deneyimli kuruluşlar tarafından eğitilmesini sağlamak. Ayrıntılı bilgi için Budgeting for the Military Sector in Africa: The Processes and Mechanisms of Control (Afrika da Askeri Sektör için Bütçeleme: Denetim Süreçleri ve Mekanizmaları). Omitoogun and Hutchful (der.), 2006, Oxford University Press Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices. (Güvenlik Sektörünün Parlamenter Gözetimi: İlkeler, Mekanizmalar ve Uygulamalar) Born, Fluri, Johnson (eds.), 2003 Otuzdan fazla dilde yayımlanmıştır: URL: Türkçe tam metin URL: The Military Budgeting Process: An Overview: Defence Planning, Programming and Budgeting (Askeri Bütçelendirme Süreci: Genel Bir Bakış: Savunma Planlama, Programlama ve Bütçelemesi), Le Roux, Public Expenditure Management Handbook (Kamu Harcamaları İdaresi El Kitabı), World Bank (Dünya Ban kası), 1998 www1.worldbank.org/publicsector/pe/handbook/pem98.pdf 8

Savunma ve güvenlik alanındaki parlamento komiteleri nelerdir? Çeşitli parlamentolardaki komiteler-arası görev dağılımı nasıl farklılık gösterir?

Savunma ve güvenlik alanındaki parlamento komiteleri nelerdir? Çeşitli parlamentolardaki komiteler-arası görev dağılımı nasıl farklılık gösterir? Savunma ve güvenlik alanındaki parlamento komiteleri nelerdir? Bu komitelerin çalışma ortamlarını diğerlerinden ayıran nelerdir? Hangi komiteler savunma ve güvenlik ile ilgilidir? Bu komitelerin genellikle

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Türkiye de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması 1 Hüseyin Güçlü ÇİÇEK *

Türkiye de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması 1 Hüseyin Güçlü ÇİÇEK * H.G. ÇİÇEK Türkiye de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması 1 Hüseyin Güçlü ÇİÇEK * Özet Bu çalışmada orta vadeli harcama sisteminin mali disipline, kaynak tahsisine ve

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme Yönetişim Etütleri Programı Mart 2007

İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme Yönetişim Etütleri Programı Mart 2007 İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme Yönetişim Etütleri Programı Mart 2007 TEPAV Binası-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yerleşkesi Söğütözü Cad.No: 43 Söğütözü-Ankara tel: 0.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak,

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ(*) Paris, 17 Ekim 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Aşağıda kısaca UNESCO olarak anılacak olan, Birleşmiş

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı