A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2"

Transkript

1 SORU1: Eşit bölmeli bir çubuğa büyüklükleri 2F,F olan F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi dik olarak uygulanıyor. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklüğü sırasıyla M1,M2 olduğuna göre,m1/m2 oranı kaçtır? A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2 M1=F1.d M2=F2.2d M1/ M2=2Fd/2Fd =2F.d =F.2d =1

2 SORU2: Büyüklükleri F1,F2 olan kuvvetler düzgün bir çubuğa şekildeki gibi etki ediyor. F1 kuvvetinin O noktasına göre momenti F2 nin momentinin iki katına eşit olduğuna göre F1/F2 oranı kaçtır?(sin30 =½) A)4 B)2 C)1 D)½ E)1/4 M1=F1.d M2=F2.d.sin30 M1=2.M2 F1.d=2.½.F2.d M2=½.F2.d F1/F2=1

3 SORU:3 Eşit bölmelendirilmiş düzleme yerleştirilen çubuğa F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. F1 ve F2 nin O noktasına göre momentlerinin büyüklüğü sırasıyla M1,M2 olduğuna göre M1/M2 oranı kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)8 M1=F1.4d M2=F2.2d M1/M2=8Fd/2Fd =2F.4d =F.2d = 4

4 SORU4: O noktasından mile takılarak serbestçe dönmesi sağlanan eşit bölmeli ağırlığı önemsiz çubuğa F,.3F,2F büyüklüğündeki F1,F2,F3 kuvvetleri şekildeki gibi dik olarak etki ediyor. F1,F2,F3 kuvvetlerinin O noktasına göre toplam döndürme etkisi ve yönü aşağıdakilerden hangisidir? A)(+) yönde,fd B)(-) yönde,fd C)(+) yönde,2fd D)(-) yönde,2fd E)dönmez M1=F1.d1 M2=F2.d2 M3=F3.d3 M1=F.2d=2Fd(+) M2=3F.2d=6Fd(-) M3=2F.d=2Fd(+) M=M1+M2+M3 =2Fd-6Fd+2Fd =-2Fd (-)yönde,2fd

5 SORU5: Kenar uzunlukları 2d,3d olan dikdörtgen biçimindeki ağırlığı önemsenmeyen levhaya 5f,2f ve f büyüklüğündeki F1,F2,F3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Bu kuvvetlerin levhayı O noktasına göre döndürme yönü ve bileşke momenti nedir?(sin30 =0,5;sin37 =0,6;sin53 =0,8) A)(+)yönde,15 Fd B)(-)yönde,15 Fd C)(+) yönde,12 Fd D)(-) yönde,12 Fd E) (+) yönde,18 Fd M=-2f.sin30.3d+5f.cos53.2d+5f.sin53.3d =-2f.0,5.3d+5f.0,6.2d+5f.0,8.3d=15fd (+)yönde

6 SORU6: Aynı düzlemde bulunan şekildeki F1,F2 ve F3 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklükleri sırasıyla M1,M2,M3 tür. Buna göre; M1,M2,M3 arasındaki ilişki nasıldır?(bölmeler eşit aralıklıdır) A)M3>M1=M2 C)M1>M2>M3 E)M1=M2=M3 B)M1=M2>M3 D)M1>M3>M2 M1=F1.d1 M2=F2.d2 F3 kuvvetinin doğrultusu F1=2F F2=F O noktasından geçtiğinden d1=2d d2=2d momenti sıfırdır. ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ M1=2F.2d M2=F.2d M1=4Fd M2=2Fd M1>M2>M3

7 SORU7: Şekildeki F1,F2,F3 kuvvetlerinin O noktasına göre momentleri M1,M2,M3 büyüklüğündedir. Buna göre;m1,m2,m3 arasındaki ilişki nedir?(bölmeler eşit aralıklıdır) A)M1=M2=M3 B)M2=M3>M1 C)M1>M2>M3 D)M1=M2>M3 E)M3>M1=M2 M1=2F.d M2=2F.d M3=F.d ve F3 ün yatay bileşeni O noktasından geçtiğinden momenti sıfırdır. M1=M2>M3

8 SORU8: Ağırlığı önemsenmeyen ince levha,o noktası etrafında dönebilmektedir.k,l,m noktalarına etkiyen F1,F2,F3 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklükleri sırasıyla M1,M2,M3 tür. Şekildeki kareler eşit büyüklükte olduğuna göre;m1,m2,m3 arasında nasıl bir ilişki vardır? A)M1>M2>M3 B)M3>M2=M1 C)M2>M1>M3 D)M3>M1>M2 E)M3>M2>M1 M1=F1.d1 M2=2.d2 M3=F3.d3 M3>M1>M2 F1=2F M2=F.d M3=F.3d d1=d M1=2F.d

9 SROU9: Şekildeki dikdörtgen levhanın köşelerine uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentleri eşittir. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri oranı F1/F2 kaçtır? A) ½ B) ¾ C)1 D) 4/3 E)2 37,53,90 üçgeninin kenarları 3,4,5 ile doğru orantılıdır. F1 in O noktasına dik uzaklığı 3d. F2 nin dik uzaklığı 4d. M1=M2 F1.3d=F2.4d F1/F2= 4/3

10 SORU10: Her bir bölmesi d uzunluğunda olan,ağırlığı önemsenmeyen çubuk,o noktasından geçen bir mil etrafında dönebilmektedir. Çubuğa etki eden şekildeki kuvvetlerin O noktasına göre çubuğu döndürme yönü ve toplam momentlerinin büyüklüğü nedir? (sin53 =cos37 =0,8;sin37 =cos53 =0,6) A)(+) yönde,2fd B)(+) yönde,fd C)dönmez D)(-) yönde,fd E)(-) yönde,2fd M1=5.sin53.3d M2=4F.2d M3=2Fd (+) M1=5F.0,8.3d=12Fd (-) M2=8Fd (+) M=-12Fd+8Fd+2Fd M=-2Fd

11 SORU11: Her bir bölmesi P ağırlığında olan şekildeki eşit bölmeli levha K noktasından menteşelenerek yatay F kuvveti ile dengelenmiştir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre,f kaç P dir? A)7/4 B)2 C)7/3 D)7/2 E)4 4P.d=P.d/2+F.2d 7/2P=2F F=7/4P

12 SORU12: Ağırlığı önemsenmeyen levha O noktası etrafında şekildeki kuvvetlerin etkisinde dönebiliyor. Buna göre kuvvetlerin levhayı döndürme yönü ve O noktasına göre toplam momentin büyüklüğü nedir? A)(-) yönde,2fr B)(+) yönde,fr C)(+) yönde,2fr D)(-) yönde,4fr E)(+) yönde,4fr M=F.3r+3F.r-2F.2r M=2Fr (+) yönde

13 SORU13: Ağırlığı ve kalınlığı önemsenmeyen çubuğa uygulanan şekildeki eşit büyüklükteki kuvvetlerin O noktasına göre toplam momentinin yönü ve büyüklüğü nedir? (her bir bölme uzunluğu d kadardır) A) yönde 3Fd B) yönde 2Fd C) yönde Fd D) + yönde Fd E) + yönde 2Fd M=F.d+F.d-F.3d+F.d-Fd M=-Fd (-) yönde

14 SORU14: Şekildeki kare bölmeli ağırlığı önemsenmeyen levha K noktası etrafında dönebilmektedir. Levha şekilde gösterilen üç kuvvetin etkisinde dengede olduğuna göre Fx kaç F dir? A)1/2 B)1 C)3/2 D)2 E)4 3F.d=Fx.d+F.2d Fx=F

15 SORU15: Yatay düzlemde bulunan şekildeki levha O noktası etrafında dönebilmektedir.levhaya aynı düzlemdeki F1,F2,F3 kuvvetleri uygulandığında levha dönmüyor. F1,F2 kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla 4N,1N olduğuna göre,f3 kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur? A)5 B)4 C)3 D)2 E)1 M=0 -F1.r-F2.2r+F3.2r=0 2F3=F1+2F2 2.F3=4+2.1 F3=3N

16 SORU16: Eşit bölmelendirilmiş düzlemdeki F1 kuvvetinin O noktasına göre momentinin büyüklüğü M dir. Buna göre F2 kuvvetinin aynı noktaya göre momentinin büyüklüğü kaç M dir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 F1 F.2=M F2 2F.3-2F.2=2F 2F=M 1 M 2F=M

17 SORU17: K noktası etrafında dönebilen levhaya F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre,kuvvetlerin levhayı döndürme yönü ve K noktasına göre toplam momentlerinin büyüklüğü nedir?(bölmeler eşit aralıklıdır) A)(-) yönde,2fd B)(-) yönde,fd C)(+) yönde,fd D)(+) yönde,2fd E)(+) yönde,3fd -F.2+F.2-F=-F.d (-) yönde Fd

18 SORU18: Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk O noktası etrafında dönebilmektedir. F,2F ve Fx kuvvetleri çubuğa şekildeki gibi uygulandığında çubuk dengede kaldığına göre,fx kaç F dir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 F.1+2F.2=Fx.1 5F=Fx 5 katıdır.

19 SORU19: Yatay düzlemde bulunan eşit bölmeli çubuğa uygulanan F1,F2,F3 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklükleri M1,M2,M3 arasındaki ilişki nasıldır?(bölmeler eşit aralıklıdır) A)M1>M2>M3 B)M2>M3>M1 C)M1=M2=M3 D)M1=M3>M2 E)M1=M2>M3 M1=2F.4=8F M2=2F.4=8F M3=2F.4=8F M1=M2=M3

20 SORU20: Aynı düzlemde altı kuvvetten hangi ikisinin O noktasına göre momentlerinin büyüklükleri eşittir?(bölmeler eşit aralıklıdır) A)F1 ve F2 B)F1 ve F3 C)F2 ve F4 D)F2 ve F3 E)F4 ve F5 F1 F.1+2F.1=3F F2 F.2+F.2=4F F3 F.3=3F F4 2F.2-F.2=2F F5 2F.3=6F F1 ve F3

21 SORU21: Şekildeki levhaya uygulanan F kuvvetinin K,L,M noktalarına göre momentlerinin büyüklükleri M1,M2 ve M3 tür. Buna göre;m1,m2,m3 arasındaki ilişki nasıldır? A)M1>M2>M3 B)M3>M2>M1 C)M1=M2=M3 D)M1=M3>M2 E)M2>M1=M3 M1=F.2a=2Fa M2=F.a=Fa M3=F.2a=2Fa M1=M3>M2

22 SORU22: Şekildeki levha O noktası etrafında dönebilmektedir. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklükleri oranı M1/M2 kaçtır?(bölmeler eşit aralıklıdır) A)1/2 B)1 C)2 D)3 E)4 M1=F.3=3F M2=2F.3=6F M1/M2= 3F/6F= ½

23 SORU23: Şekildeki ağırlıksız üçgen levha O noktası etrafında dönebilmektedir. F1,F2,F3 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklükleri M1,M2,M3 arasındaki ilişki nedir?(bölmeler eşit aralıklıdır) A)M1=M2=M3 B)M1=M2>M3 C)M3>M1=M2 D)M1>M2>M3 E)M2>M1>M3 M1=F.4=4F M2=F.3+F.1=4F M3=F.3=3F M1=M2>M3

24 SORU24: Yatay düzlemdeki ağırlığı önemsenmeyen çubuğa şekildeki kuvvetler uygulanmıştır. Buna göre çubuğun A noktasına göre dönme yönü ve çubuğa etki eden kuvvetlerin bu noktaya göre toplam momentinin büyüklüğü nedir? A)dönmez B)+ yönde,fd C)- yönde,fd D)+ yönde,2fd E)- yönde,2fd A noktasının çubuğa uzaklığına x diyelim. +Fx-F(d+x)=+Fx-Fd-Fx =-Fd (-) yönde Fd

25 SORU25: Ağırlığı ve kalınlığı önemsenmeyen şekildeki eşit bölmeli çubuk O noktası etrafında dönebilmektedir. Buna göre çubuğun dönme yönü ve çubuğa etki eden kuvvetlerin O noktasına göre toplam momentlerinin büyüklüğü nedir?(sin37 =0,6;cos37 =0,8) A)+ yönde,fd B)- yönde,fd C)- yönde,2fd D)- yönde,4fd E)+ yönde,4fd +4Fd+Fd-5F.sin37.3d=5Fd-5F.0,6.3d =5Fd-9Fd =-4Fd (-) yönde 4Fd

26 SORU26: Şekildeki dairesel levha O noktası etrafında dönebilmektedir. F kuvvetinin O noktasına göre momentinin büyüklüğü M olduğuna göre,levhanın O noktasına göre dönme yönü ve toplam momenti nedir? A)- yönde,m B)+ yönde,2m C)dönmez D)+ yönde,3m E)+ yönde,m F.r=M +3F.r-2F.2r+F.r-F.r= -Fr (-) yönde,m(fr)

27 SORU27: Düşey düzlemdeki eşit bölmeli çubuğu F1,F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi ayrı ayrı dengede tutabilmektedir. Buna göre F1,F2,F3 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklükleri M1,M2,M3 arasındaki ilişki nasıldır?(sin30 =1/2;cos30 = 3/2) A) M1=M2=M3 B) M1>M2>M3 C) M3>M2>M1 D) M2>M1=M3 E) M1>M2=M3 Ayrı ayrı dengede tutabiliyorsa momentleri eşittir. M1=M2=M3

28 SORU28: O noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli kare levhaya şekildeki F1,F2,F3 kuvvetleri etki etmektedir. Levhanın dengede kalabilmesi için K noktasından uygulanması gereken kuvvetin yönü ve büyüklüğü ne olabilir? A) +x yönünde 4F B) +y yönünde 4F C) x yönünde 2F D) y yönünde 2F E) x yönünde F F.1+F.1+2F.1=4F Dengede kalması için; +y yönünde uygulanmalıdır. +y yönünde,4f

29 SORU29: Eşit bölmeli ağırlığı önemsenmeyen çubuğa şekildeki kuvvetler uygulanmıştır. Bu kuvvetlerin hangi noktaya göre toplam momenti sıfırdır? A)K B)L C)M D)N E)P K ya göre düşünürsek; L ye göre düşünürsek; L F.2+4F.1=3F.2+2F.5 F.3+4F.2=3F.1+2F.4 6F=16F (eşitlik sağlanmadı) 11F=11F

30 SORU30: Her bölmesinin uzunluğu d olan ağırlığı ve kalınlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğa F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. F1,F2 kuvvetlerinin K noktasına göre momenti sıfır olduğuna göre,çubuk L noktası etrafında döndürüldüğünde çubuğun dönme yönü ve L ye göre toplam momenti nedir? (Sin30 =1/2;cos30 = 3/2) A) yönde 3/2Fd B) yönde 3Fd C) yönde 6Fd D) + yönde 6Fd E) + yönde 3Fd +F.2d-F2.sin30.4d=0 -F.sin30.d-F.d=-F/2.d-F.d 2Fd-F2.1/2.4d=0 =- 3/2 Fd (-) yönde 3/2Fd 2Fd=2F2d F2=F

31 SORU31: Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk üzerine şekildeki kuvvetler etki etmektedir. Çubuğun yatay dengede kalabilmesi için nerden asılması gerekir? A) L den B) L-M arasından C)N den D)M-N arasından E)K-L arasından N ye göre moment alırsak; F.3+2F.1=F.5 5F=5F N

32 SORU32: O noktası etrafında dönebilen düşey düzlemdeki eşit bölmeli levhayı şekildeki gibi F1 ve F2 kuvvetleri ayrı ayrı dengede tutabilmektedir. Buna göre,f1/f2 oranı kaçtır? A) 1 B) ½ C) 2 D) 1/3 E) 3 F1.1=F2.2 F1/F2=2F2/F2 = 2

33 SORU33: Aynı düzlemde bulunan F1 ve F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklükleri M1 ve M2 dir. Buna göre M1/M2 oranı kaçtır?(bölmeler eşit aralıklıdır) A) 1 B) 2 C) 2 2 D) 2 E) 2/2 M1=F.2 =2F M1/M2= 2F/F M2=F.2-F.1 =2 =F

34 SORU34: O noktası etrafında dönebilen türdeş dikdörtgen levhaya K noktasından şekildeki gibi F kuvveti uygulanmıştır. Levhanın dengede kalabilmesi için L ucundan en az kaç N luk kuvvet uygulanması gerekir?( sin37 =0,6; cos37 =0,8 ) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) üçgeni olaşacak şekilde ayırırsak; üçgeni oluşur. Kuvvetin en az olması için uzaklığın en fazla olması gerekir.bu nedenle uzaklık 5 br olacak şekilde kuvvet uygulanır. 5N.4=FL.5 FL=4N

35 SORU35: Şekildeki eşit bölmeli kalınlığı önemsenmeyen çubuk O noktası etrafında dönebilmektedir. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklükleri eşit olduğuna göre,f1/f2 oranı kaçtır?(sin37 =0,6;cos37 =0,8) A) ¼ B) ½ C) 1 D) 2 E) 3 F1.sin37.2=F2. sin37.1 F1.0,6.2=F2.0,6.1 1,2F1=0,6F2 F1/F2=1/2

36 SORU36: Düşey kesiti şekilde verilen özdeş karelerden oluşan ağırlığı önemsenmeyen levhaya 2F,F,3F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır. Sistemin dönme noktası K iken bileşke momentin büyüklüğü M1,L iken M2 ise M1/M2 kaçtır? A) 1/7 B) 1/3 C) 1 D) 2 E) 4 K 2F.2-3F.1=M1 M1=F M1/M2=1/7 L F.1+3F.2=M2 M2=7F

37 SORU37: Şekildeki dikdörtgen levha O noktası etrafında dönebilmektedir. Buna göre kuvvetlerin O noktasına göre toplam momentlerinin büyüklüğü ve levhanın dönme yönü nedir?(sin37 =0,6;cos37 =0,8) A) yönde 2Fa B) yönde Fa C) 0 D) + yönde Fa E) + yönde 2Fa 2F.a+F.a-5F.sin37.a-5F.cos37.a/2=3Fa-5F.0,6.a-5F.0,8.a/2 =3Fa-3Fa-2Fa =(-) yönde 2Fa

38 SORU38: Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğa şekildeki kuvvetler etki etmektedir. Buna göre,çubuk nereden asılırsa yatay olarak dengede kalır? A) L den B) M den C) N den D) M-N arasından E) N-P arasından N ye göre düşünürsek; P ye göre düşünürsek, N-P arasından F.4+2F.1=4F.2 F.5+2F.2=4F.1 6F=8F (sağlamadı) 9F=4F(sağlamadı) destek sağa kaydırılmalı destek sola kaydırılmalı

39 SORU39: Şekildeki levha O noktası etrafında dönebilmektedir. Bu levhaya uygulanan kuvvetlerin O noktasına göre toplam momentinin yönü ve büyüklüğü nedir? A) + yönde Fr B) + yönde 2Fr C) yönde Fr D) yönde 2Fr E) yönde 3Fr -2F.r+F.2r-Fr=-Fr (-) yönde Fr

40 SORU40: Şekildeki yatay düzlemdeki ağırlığı önemsenmeyen eşkenar üçgen levhaya uygulanan kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre,o noktasına göre toplam moment nedir?(sin60 = 3/2 ;cos60 = ½ ) A) 0 B) F.d C) 3F.d D) 3/2 F.d E) F.d [F.d 3/2]- [F.d 3/2]=0 sıfırdır

41 SORU41: Eşit bölmeli,türdeş levha K noktasından menteşelenmiştir. Her bir bölmesinin ağırlığı P olan levha yatay F kuvveti ile dengelendiğine göre F kaç P dir? A) 1 B) 2,5 C) 3 D) 4,5 E) 5 F.2=2P.1+2P.3/2 2F=5P/2 F=2,5P

42 SORU42: Yatay düzlemdeki her bölmesi a uzunluğunda olan eşit bölmeli ağırlığı ve kalınlığı önemsenmeyen çubuğa etki eden kuvvetler şekilde verilmiştir. Çubuk O noktası etrafında dönebildiğine göre,çubuğun dönme yönü ve kuvvetlerin bu noktaya göre toplam momentinin büyüklüğü nedir? (sin37 =0,6;cos37 =0,8;sin60 = 3/2;cos60 =1/2) A) + yönde 4Fa B) yönde 4Fa C) + yönde 2Fa D) yönde 3Fa E) + yönde 3Fa -F.2a+5F.sin37.4a-2F.cos60.6a=-2Fa+5F.0,6.4a-2F.1/2.6a =-2Fa+12Fa-6Fa =+4Fa (+) yönde 4Fa

43 SORU43: O noktası etrafında dönebilen şekildeki düzgün altıgen levha dengededir. Buna göre Fx kaç F dir?(sin30 =cos60 = ½ ;sin60 =cos30 = 3/2) A) 3 B) 2 3 C) 3 D) 3 3 E)4 3 3F.1=Fx 3/2 6F=Fx 3 Fx=6F/ 3 Fx=2 3

44 SORU44: Şekilde verilen eşit bölmeli kalınlığı ve ağırlığı önemsenmeyen çubuk K noktasından menteşelenmiştir. Çubuk,büyüklükleri birbirine eşit F kuvvetleri ve Fx kuvveti ile dengede olduğuna göre Fx kuvveti kaç F dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7 -Fd+2Fxd-Fd-2Fd=0 2Fxd=4Fd Fx=2Fd

45 SORU45: Ağırlığı önemsiz 2d boyundaki çubuk F1,F2 kuvvetleri ile çekiliyor. F1 ve F2 nin P noktasına göre momentleri eşit büyüklükte olduğuna göre,kuvvetlerinin büyüklükleri oranı F1/F2 kaçtır?(sin37 =0,6;cos37 =0,8) A) 1/5 B) ¾ C) 4/5 D) 4/3 E) 8/5 F1.d=F2.cos37.2d F1.d=F2.0,8.2d F1/F2=8/5

46 SORU46: Şekildeki eşit bölmelenmiş türdeş levhayı şekildeki konumda dengede tutabilecek en küçük kuvvet 6N ise türdeş levhanın ağırlığı kaç N dur? A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 30 En küçük kuvvet 6N olduğu için uzaklığın en büyük olması gerekir. Bu nedenle kuvvetin dik uzaklığı 5 br olmalıdır. 6N.5=G.3/2 G=20N

47 SORU47: Eşit bölmeli,türdeş ağırlığı önemsiz KL çubuğuna şekildeki gibi aynı düzlemli dört kuvvet etki etmektedir.o noktasına göre M nedir? A) 15 B) 10 C) 5 D) 0 E) 20 CEVAP: M=-M1+M2+M3-M4 M=-F1.d1+F2.d2+F3.d3-F4.d4 M= M= M=0

48 SORU48: Şekildeki kuvvetlerin O noktasına göre toplam momenti nedir?(her birim kare 1 m ve 1N a karşılıktır) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 M=-M1-M2-M3y+M3x M= M= =-4 toplam moment saat yönünde 4N.S dir

49 SORU49: Eşit bölmeli,türdeş ve ağırlığı G olan kare levhaya F1,F2,F3 ve F4 kuvvetleri ayrı ayrı uygulandığında sistem dengededir. Buna göre F1,F2,F3 ve F4 kuvvetlerinin büyüklük sıralaması nasıldır? A)F1=F2=F3=F4 B)F2>F4>F3>F1 C)F4>F3>F2>F1 D)F3>F4>F2>F1 E)F2>F1>F3>F4 CEVAP: MG=M1=M2=M3=M4 G.1=F1.2=F2.1=F3.3-F4=4 F2>F1>F3>F4

50 SORU50: O noktası etrafında dönebilen levhaya şekil düzlemindeki kuvvetler uygulanmıştır. Her kuvvet birbirine eşit ve değeri F olduğuna göre kuvvetlerin bileşke momenti hangi yönde kaç F.r dir? A) + yönde Fr B) yönde Fr C) yönde 2Fr D) + yönde 3Fr E) + yönde 2Fr M=+M1+M2-M3 M=+F.r+F.2r-F.2r=+F.r + yönde Fr

51

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

Hesapların yapılması;modül,mil çapı,rulman,feder ve yağ miktarı gibi değerlerin seçilmesi isteniyor.

Hesapların yapılması;modül,mil çapı,rulman,feder ve yağ miktarı gibi değerlerin seçilmesi isteniyor. PROJE KONUSU : İKİ KADEMELİ REDÜKTÖR. VERİLEN BİLGİLER VE İSTENENLER : Giriş gücü = P giriş =,5 kw Kademe sayısı = Giriş mil devri = n g = 750 devir/dakika.kademe dişli tipi = Düz dişli çark Çıkış mil

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir.

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir. ÖRNEK 1: Düz kayış kasnağı bir mil üzerine radyal yönde uygu kaması ile eksenel yönde İse bir pul ve cıvata ile sabitleştirilmiştir. İletilecek güç 1 kw ve devir sayısı n=500 D/d olup uygu kaması A formuna

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. P(x) x 2 x 3 polinomunda. 2b a ifade- x lü terimin. olduğuna göre, katsayısı kaçtır? değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? 4.

2014 LYS MATEMATİK. P(x) x 2 x 3 polinomunda. 2b a ifade- x lü terimin. olduğuna göre, katsayısı kaçtır? değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? 4. 04 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsayısı kaçtır? 4 lü terimin. ifadesinin değeri kaçtır? 4. yy y 4y y olduğuna göre, + y toplamının değeri kaçtır?

Detaylı

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2 UVVET VE ÖZEiEi BÖÜ 2 ODE SOU 1 DE SOUAI ÇÖZÜE 1. Vektörel büyüklükler cebirsel işlemlerle ifade edilemez. I. ifade yanlıştır. uvvet vektörel bir büyüklük olduğunda yönü değişirse özelliği değişmiş olur.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Helisel dişli geometrisi Kavrama oranı Helisel dişli boyutları Helisel dişlilerin mukavemet

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü Deney-2 /5 DENEY 2 SĐLĐNDĐR ÜZERĐNE ETKĐ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ AMAÇ Bu deneyin amacı, silindir üzerindeki statik basınç dağılımını, akışkan tarafından silindir üzerine uygulanan kuvveti

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

f : R + R, f(x) = log a 0 < a < 1 için f(x) = log a a. f : ;, 4m R, f(x) = log2 x b. f : R + R, f(x) = log 1, f(2) = 2 2

f : R + R, f(x) = log a 0 < a < 1 için f(x) = log a a. f : ;, 4m R, f(x) = log2 x b. f : R + R, f(x) = log 1, f(2) = 2 2 Fonksionlar f : R R, f() = a Fonksionunun Grafi i f : R R, f() = log a Fonksionunun Grafi i a > için f() = a üstel fonksionunun grafi i andaki gibidir. = a a > için f() = log a fonksionunun grafi i andaki

Detaylı

YAPISAL ANALİZ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

YAPISAL ANALİZ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU YAPISAL ANALİZ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla

Detaylı

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır.

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır. Ölçme: Fizikte kütle, hacim, uzunluk, alan, sıcaklık, kuvt, hız, ivme, elektrik yükü, elektrik akımı gibi birçok büyüklük kullanılmaktadır. Bir büyüklüğü ölçmek için, o büyüklük cinsinden seçn değişmez

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler BÖLÜM 4. OPERATÖRLER 4.1 Giriş Turbo Pascal programlama dilinde de diğer programlama dillerinde olduğu gibi operatörler, yapılan işlem türüne göre aritmetik, mantıksal ve karşılaştırma operatörleri olmak

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

Basit Kafes Sistemler

Basit Kafes Sistemler YAPISAL ANALİZ 1 Basit Kafes Sistemler Kafes sistemler uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanlardan oluşan yapılardır. Bu narin elemanlar, yapısal sistemlerde sıklıkla kullanılan ahşap gergi elemanları

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Uygulama Alanı Uygulama Alt Alanı Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) : Uygulamayı Yapacak Görevli: Yapılacağı Yer Kaynak Elektrot Kaynağı 4 Saat Yrd. Doç

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Düz Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR HESAPLAMA

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Düz Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR HESAPLAMA Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Düz Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR HESAPLAMA İçerik Giriş Dişli çarklarda ana ölçülerin seçimi Dişlilerde oluşan kuvvetler ve etkileyen faktörler Dişli çarkların

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI MALZEME KUSURLARI Deformasyonda Birinci Özelliğe Sahip Hatalar: A. Noktasal Hatalar: Kafes düzeninin çok küçük bölgelerindeki (1-2 atom boyutu) bozukluğa verilen addır. Bunlar ; 1. Boşluklar : Kafeslerde

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Fedinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hayi ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir?

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir? 1 ORAN - ORANTI Test - 1 1. A 0 6a 0 8 0 5dakilerden hangisi do 0 8ru orant 0 5 ile 0 4 0 zјйlјйr? A) Bir araba saatte 10 km yol al 0 5yorsa dakikada km yol al 0 5r? x 6 5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 1 9

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI Bu bahse geçmeden önce, buraya kadar gördüklerimizin ışığı altında bir kaynağın tarifini yeni baştan ele alalım: bir kaynak, birleşmenin unsurları arasında malzemenin

Detaylı

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS erdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı Deneyin Amacı: Deney 4: Güç Ölçümü Elektrik devrelerinde gücün tanımının yapılması ve güç bileşenlerinin öğrenilmesi. Elektrik panolarının kullanımının uygulamalı olarak öğrenilmesi. A.ÖNBİLGİ Güç, iş

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK Soruları

2013 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. 0 YGS + m = olduğuna göre, m kaçtır? ) ) ) D) 6 E) 7. 0 YGS a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, a a = b b a.b = olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? ) 6 ) ) D) E). 0 YGS.(0,)

Detaylı

Bu iletkenin uçları arasında gerilim oluşturmak için pil, akümülatör, jeneratör, dinamo gibi araçlar kullanılır.

Bu iletkenin uçları arasında gerilim oluşturmak için pil, akümülatör, jeneratör, dinamo gibi araçlar kullanılır. ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTRİK Odamızda bulunan elektrik düğmesine bastığımızda lambamız yanar. Elektrik ocağının fişini prize takıp açtığımızda ocağın ısındığını görürüz. O halde elektrik; etkisini gerek

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI

ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI Çelik yapılarda, kullanılan üç farklı birleşim elemanı vardır. Bunlar; 1. Perçinli birleşimler, 2. Cıvatalı (Bulonlu) birleşimleri. 3. Kaynaklı birleşimler 2 1 1. PERÇİNLİ

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 1 İçerik Parçacıkları nasıl elde ediyoruz? Bazı dairesel hızlandırıcı çeşitleri Siklotron (cyclotron) Zayıf odaklama Sinkrotron (synchrotron)

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ Bahadır Yalçın ECT Mühendislik Ltd. Şti. Sabit Bey Sokak No : 1/9 Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL 0 216 327 14 80 0 216 428 50 40 ectmuh @superonline.com ÖZET Bu bildiride,enerji

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Elektrik Makinaları I Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Bir fazlı, iki kutuplu bir stator sargısının hava aralığında oluşturduğu

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

R S T N TEKNİK RESİM S M K K İZZET KEPEZ FATSA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2011

R S T N TEKNİK RESİM S M K K İZZET KEPEZ FATSA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2011 T R E E K R S T N TEKNİK RESİM S M K K İ N M İ K 7 6 5 4 3 2 1 J I H G F E D C B A f e d c b a İZZET KEPEZ FATSA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2011 1. YAZI VE RAKAM Teknik Resmin Tanımı Bir parçanın yapımı için

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

YAŞ PROBLEMLERİ Test -1

YAŞ PROBLEMLERİ Test -1 YAŞ PROBLEMLERİ Test -1 1. Bugün 36 yaşında olan bir kişinin kaç yıl önceki yaşı, bugünkü yaşının 2 üne eşittir? 3 A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18 5. Begüm 18, Sıla 10 yaşındadır. Buna göre, kaç yıl sonra

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİT

VERİ, SAYMA ve OLASILIK ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİT VERİ, SAYMA ve OLASILIK ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİTE 6. ÜNİT VERİ SAYMA. Kazanım : Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, en büyük değer, en küçük değer ve açıklık

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması Hazırlayanlar Uzman Hakan

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 1. ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 2. D KDÖRTGEN N ALANI 3. ÜÇGENSEL BÖLGELER N ALANI 4. ÜÇGENSEL ALAN PROBLEMLER ÇÖZÜLÜRKEN KULLANILACAK FORMÜLLER 5. PARALELKENARIN

Detaylı

a) 6x6x6x6 b) 13x13x13 c) 9x9x9x9x9x9x9 tane küp olması için kaç tane daha küpe ihtiyaç vardır?

a) 6x6x6x6 b) 13x13x13 c) 9x9x9x9x9x9x9 tane küp olması için kaç tane daha küpe ihtiyaç vardır? 3BÖLÜM ÜSLÜ SAYILAR ÜSLÜ SAYILAR TEST 1 1) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu üslü biçimde yazınız. a) 6x6x6x6 b) 13x13x13 c) 9x9x9x9x9x9x9 2) Aşağıdaki şekilde 3 3 tane küp olması için kaç tane daha küpe

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SMNYOLU LİSELERİ 4. İLKÖĞRETİM MTEMTİK YRIŞMSI 2008 / MRT KİTPÇIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Çoktan seçmeli 30 Test sorusundan oluşan ün süresi 90 dakikadır. Bu bölümün bitiminde kısa bir ara verilecektir. Elinizdeki

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

HAVALANDIRMA KANALLARINDA DEPREM ASKI HALATLARININ TASARIMI

HAVALANDIRMA KANALLARINDA DEPREM ASKI HALATLARININ TASARIMI _ 143 HAVALANDIRMA KANALLARINDA DEPREM ASKI HALATLARININ TASARIMI Kağan ÇALIŞKAN İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Deprem dalgaları nedeniyle ortaya çıkan kuvvetler, bina ve yapılarla birlikte sıhhi tesisat, ısıtma,

Detaylı

1) 6 kişilik bir aile yuvarlak bir masa etraf nda, anne ile baban n yan yana oturmamas koşulu ile kaç farkl biçimde oturabilir?

1) 6 kişilik bir aile yuvarlak bir masa etraf nda, anne ile baban n yan yana oturmamas koşulu ile kaç farkl biçimde oturabilir? ) 6 kişilik bir aile yuvarlak bir masa etraf nda, anne ile baban n yan yana oturmamas koşulu ile kaç farkl biçimde oturabilir? Çözüm: Önce, anne ile baban n yan yana oturma durumunu düşünelim. Anne ile

Detaylı

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER GENEL SINIR KROK S Burada arazi çal mas nda çal lan bölge, kuzey yönü dikkate al narak genel hatlar ile kroki olarak çizilir. Kullan lan poligonlar n yerleri ve numaralar, Çevredeki yollar, caddeler, önemli

Detaylı