Su bizim esasımızdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su bizim esasımızdır."

Transkript

1 Su bizim esasımızdır.

2 Su bizim esasımızdır. Bugün hala dünya çapında milyarlarca insan temiz içme suyuna erişememekte ve endüstrileşmiş uluslarda bile bir besin kaynağı olarak su gittikçe daha değerli bir madde olmaktadır. Bu gelişmenin sebebi yalnızca iklimle ilişkili değil aynı zamanda çevresel sorunlar ve tükenen yer altı kaynakları ile ilgilidir. Bu nedenle su ve atık su arıtma ve suyun yeniden kullanılması ve geri dönüşümü ile ilgili yeni teknolojiler küresel anlamda önem kazanmaktadır. WABAG kendisini hem kapsamlı hem de oldukça gelişmiş çeşitli çözümlerle bu zorlukların üstesinden gelmeye adamıştır. Yenilikçi teknoloji ve hizmetlerimiz ile hem evsel hem de endüstriyel sektörlerde güvenilir su kaynağı tedariki ve atık su arıtma alanında önemli katkılar sağlamaktayız. Uygulamaya koyduğumuz bilgimiz bir ana öğe olan su alanındaki 80 yılı aşkın deneyimimize dayanmaktadır. Gerçekten de markamız H2O ile ilgili her şeye ilişkin engin bir bilgi demektir. Sunabileceğimiz hizmetlerimizin kapsamı danışma ve planlama, finansman ve kurulumdan tesis ve sistemlerin operasyonel işletmesine kadar uzanmaktadır. Müşterilerimiz için bu, tek noktadan alışveriş temeline dayalı kişiye özel çözümlerin tüm avantajları demektir. 2

3 » Danışma» Planlama» Finansman» Tasarım ve Mühendislik» İnşaat» İşletmeye Alma» İşletme ve Bakım» İçme suyu arıtma» Endüstriyel ve işletme suyu arıtma» Deniz ve tuzlu su arıtma» Su iyileştirme sistemleri» Evsel atiksu arıtma» Endüstriyel su arıtma» Çamur arıtma 3

4 En yüksek kaliteli içme suyu garantisi Birçok yerde en son teknolojiyi kullanmadan istenilen miktar ve kalitede güvenilir içme suyu kaynağı elde etmek imkansızdır. Su kaynağı ve kirlilik oranı doğrultusunda özel teknolojiler kullanılır. WABAG yüzey ve yeraltı sularının arıtılması için kapsamlı bir dizi kimyasal, fiziksel ve biyolojik proses ile bu ortak mücadele için kendini ideal bir ortak olarak ortaya koymaktadır. Öncülük eden teknolojik becerimiz yüksek derecede proses bilgisi ve müşteri ihtiyaçlarına ilişkin engin bir anlayışla desteklenmektedir. Gerekli parametrelere uygun olan, gelecek gelişmelere uyum sağlayabilecek ve yüksek seviyede teknolojik güvenliğe sahip komple tesisler yapmaktayız. Yeni sürdürülebilir çözümler WABAG, enerji kazanımı için içme suyu arıtımı ile birleştirilmiş küçük ölçekli hidroelektrik tesisler ve membranlar kullanarak etkili geri yıkama suyu geri dönüşümü sağlayan modern anlayışlar aracılığıyla kaynakları koruyan teknolojilerin gelişimi ve kullanımı ile ilerlemektedir. Şirket ayrıca, belirli mikro kirleticilerin içme suyundan güvenilir şekilde ayrıştırılması için arttırılmış oksidasyon(adox ) ve seramik membranlarla oksidasyon sürecinden faydalanan (CERAMOPUR ) ileri prosesler geliştirmiştir. Männedorf Su Arıtma Tesisi, İsviçre Membran Filtrasyonu Chirita Su Arıtma Tesisi, Romanya, modernleştirme ve genişletme Czestochowa Su Arıtma Tesisi, Polonya Nitrat giderme (BIODEN )

5 Wenzhou Su Arıtma Tesisi, Çin (100.00m 3 /gün) Bouira Su Arıtma Tesisi, Cezayir ( m 3 /gün) Yüzey Suyu Bir kural olarak yüzey kaynağından elde edilen içme suyunun her zaman insan tüketimi için uygun olduğundan ve depolama ve dağıtım şebekesi açısından her hangi bir soruna yol açmayacağından emin olabilmek için çok aşamalı arıtma prosesleri gerekmektedir. Şirketimiz, ayısız projede elde edilen deneyimlerinden ileri gelen birikim ile bu çok bariyerli sistemlere tam anlamıyla hakimdir. Geleneksel yöntemler ile membran filtrasyonu gibi gelişmiş teknolojilerin bir arada kullanılmasıyla elde edilen en uygun çözümler, yüksek seviyede esneklik ve birinci sınıf su kalitesini garanti eder. Yeraltı Suyu Yeraltı ve kaynak sularının kalitesi git gide insan kaynaklı maddeler, tarımsal kirlilik ve giderek artan klorlu hidrokarbonların varlığının meydana getirdiği olumsuz etkilerle karşı karşıyadır. WABAG özel olarak yeraltı suyu arıtımı için tasarlanmış teknolojiler geliştirmiş ve bu teknolojileri optimize etmiştir. Şirket biyolojik nitrat giderme (BIODEN ) ve geliştirilmiş oksidasyondan (ADOX ), membran teknolojilerine (MF, UF, NF, RO, EDR).kadar çeşitlilik gösteren en üst seviye prosesler sunmaktadır. İçme suyu arıtma 5

6 Suyumuzu korumak için. Teknolojik gelişme, geleneksel çevre koruma yöntemlerinin sunduğu imkanları genişletmektedir. Evsel atık su sektöründe ekolojik odak, mümkün olan en yüksek düzeyde atıksu arıtma ihtiyacı anlamına gelen su koruma ve atık suların yeniden kullanılması üzerindedir. WABAG yalnızca bu amaç için eksiksiz, gelişmiş teknolojili tesisler sağlamaktadır. Karbondan nütrient gidermeye kadar her bir gereklilik için mümkün olan en iyi özel çözümü sunmaktayız. Temel teknolojiler olarak bir ve iki aşama lı aktif çamur prosesleri, biyofiltrasyon (BIOPUR ), hareketli yatak biyolojisi (FLUOPUR ) ve membran biyoreaktörlerini (MARAPUR ) benimsemekteyiz. İki aşamalı Hybrid prosesi ve SBR (Ardışık Kesikli Reaktör) teknolojisini de içeren konvansiyonel bir ya da iki aşamalı aktif çamur sistemleri ortalamadan yüksek temizleme ihtiyaçlarına kadar standart çözümler olarak kullanılmaktadır. Biyofiltrasyon özellikle alanın çok önemli olduğu ve çevre açısından kısıtlayan gerekliliklerin mevcut olduğu durumlar gibi avantajlı olacağı hallerde bir alternatif ya da ek olarak uygulanmaktadır. Bu şirketimiz içinde geliştirilmiş sabit yatak teknolojisi yüksek proses stabilitesi ve verimliliği ile dikkat çekmektedir. Birçok tesiste başarıyla uygulanan gelişmiş MARAPUR prosesi, modern membran filtrasyon teknolojisi (ultrafiltrasyon) ile ispatlanmış aktif çamur prosesinin kombinasyonuna dayanmaktadır. MARAPUR muazzam temizleme kapasitesi ile düşük işletme maliyetlerinin bir birleşimi olarak ön plana çıkmaktadır. Katı barındırmayan ve düşük düzeyde bakteri ve mikrop içeren akışı sebebiyle, bu proses, zorlu koşullarda bile suyun yeniden kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Evsel atık su arıtma Algericas Atık su Arıtm İspanya (BIOPUR ) 6

7 Kayseri Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye: Aktif çamur prosesi ve biyogazdan faydalanarak enerji üretimi içeren anaerobik çamur çürütme. Pekin, Xiaohongmen Atık Su Arıtma Tesisi, Anaerobik Çamur Arıtma Çamur Arıtma ve Enerji Kazanımı WABAG için çamur arıtımı atık su arıtmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca, arıtma çamurunun anaerobik çürütülmesi ile elde edilen biyogazın kullanımıyla ekolojik ve ekonomik açıdan avantajlı bir enerji kaynağı sağlanabilmektedir. Bu nedenle büyük atık su arıtma tesisleri elektrik ihtiyaçlarının %100 e kadarını karşılayabilmektedir. WABAG arıtma çamur çürütme verimin artırabilmek adına kendi yenilikçi BIOZONE-AD prosesini geliştirmiştir. Kodungaiyur Atık su Arıtma Tesisi, Hindistan: Aktif çamur prosesi ve biyogazdan faydalanarak enerji üretimi içeren anaerobik çamur çürütme. a Tesisi Viyana Main Atık su Arıtma Tesisi, Avusturya (Hybrid ) Tahran Güney, Atık su Arıtma Tesisi, İran Anaerobik çamur arıtma Wädenswil Atık su Arıtma Tesisi, İsviçre (MARAPUR ) 7

8 Bir üretim faktörü olarak suyu güvence altına almak Sanayide su ayrı ayrı proseslerin farklılık gösteren ihtiyaçlarına (enerji üretme, soğutma vb.) karşılık gelmektedir. Bu nedenle hem miktar hem de kalite açısından güvenilir bir su kaynağı endüstriyel işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Teknik olarak optimize edilmiş, uygun maliyetli su yönetim sistemleri başarılı, uzun süreli ekonomik strateji için önemli bir katkı sağlamaktadır. WABAG bu amaçla doğru bireysel fikir ve çözümler sağlamaktadır. Kapsamlı yetkinlik portföyümüzle konvansiyonel işlemlerden yüksek performanslı sistemlere (membran işlemleri gibi) kadar tüm ihtiyaçları karşılamaktayız. Sistemlerin, özellikle güvenilir, az bakım gerektiren, yüksek tasarruf sağlayan sistemler olmasına değer vermekteyiz. Kazan besleme suyu ve kondensat arıtma Kazan besleme suyu çok çeşitli ham su kaynaklarından elde edilmektedir. İlgili arıtma işlemleri ham su bileşimi nin gerekli kazan besleme suyu kalitesine uygun olması için her bir duruma özel olarak yapılmaktadır. Sürece dahil olan temel işlemler kazan tamamlama suyu arıtma (ön arıtma ve silika ayırma içeren demineralizasyon gibi proses adımları ile), kondensat hazırlama (filtreleme, katyon değişimi, karışık yataklı filtreleme gibi) termal ve kimyasal gazdan arındırmadan oluşmaktadır. Prerov Elektrik Santrali için Su Arıtma Tesisi, Çek Cumhuriyeti Bandar İmam da bir Petrokimya Kompleksi için SU Arıtma Tesisi, İran 8

9 Panipat Rafinerisi, Hindistan, Su Geri Dönüşüm Sistemi : Çift Tabakalı Filtre, Ultrafiltrasyon, Ters Ozmoz ve Karışık Yatakli Filtre. Suyun geri dönüşümü Uygun proses adımları atılırsa ön arıtma uygulanmış sudan yüksek saflıkta kazan besleme suyu üretmek mümkündür. Bu şekilde kapalı su döngüleri doğal kaynakları koruyarak üretim yapan şirketlere ciddi maliyet tasarrufları sunmaktadır. Endüstriyel su Atlas Metanol için MED (Çok Etkili Damıtma) ve Demineralizasyon Tesisi, Trinidad 9

10 En yüksek kalitede çevresel standartları karşılamak Endüstriyel su içinde çeşitli kirlilikler barındırır ve yalnızca bu sebepten bile arıtılması özel bir görevdir. Ayrıca arıtılmış su standartları oldukça sınırlı hale getirilmiştir. Bu nedenle uygulamada endüstriyel suyun arıtılması kapsamlı bir proses teknolojisi bilgisi ve bunların en ekonomik şekilde bütünleştirilmesini gerektirmektedir. Sayısız projelerde elde edilen deneyimler dolayısıyla mühendislerimiz, müşteri gerekliliklerini ve zorunlu koşulları tam manasıyla nasıl yerine getireceklerini bilmektedirler. Amacımız verimlilik ve ekonomikliğin mükemmel bir kombinasyonunu yakalamaktır. Doğal olarak bu durum, hem yatırım masrafları üzerine odaklanmayı, hem de tesis ömrü döngüsünde işletme masraflarını en aza indirmeyi içermektedir. Yenilikçi ve esnek Biyolojik, anaerobik atık su arıtma alanında konvansiyonel prosesleri ve alandan tasarruf sağlayan yüksek performanslı reaktörleri kullanmaktayız. Dünyada en sık kullanılan UASB (Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yatağı) işlemine dayalı çok sayıda büyük ölçekli tesisi tamamlamış durumdayız. Daha az kirlenmiş sular için aktif çamur prosesi ya da yüksek performanslı BIOPUR sistemimiz gibi atık suyun özelliklerine göre diğer sistemlerden de faydalanılmaktadır. En ileri temizlemenin gerekliği olduğu durumlarda (suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümü gibi) batırılmış ya da dış membranlar ile membran proseslerinden ve gerekli olduğunda daha da ileriye giden ters ozmoz ve iyon değişimi gibi temizleme aşamalarından yararlanmaktayız. Ekibimiz gıda endüstrisi için aerobik ve aerobik/ anaerobik tesisler, kimya endüstrisi için membran biyoreaktörü (MARAPUR ) ve çeşitli branşlar için atık su yeniden kullanım şemaları da dahil çeşitli endüstriyel kollar için atık su arıtma tesisleri tasarlayarak uygulamıştır. IOCL Rafinerisi Atık su arıtma tesisi, Hindistan Biorender için MARAPUR, İsviçre Smederevo Çelik İşleri için atık su geri dönüşüm tesisi, Sırbistan

11 Daldowie Membran Biyoreaktör tesisi, Glasgow, İngiltere İşletme atık suyu tesisi Romanya da bir Rafineri Atıksu Arıtma Tesisi nin kapsamlı modernizasyonu ve İşletme & Bakım İşleri Endüstriyel atık su arıtma 11

12 Daha fazla performans sunmak Burrup MVC (Mekanik Buhar Sıkıştırma), Avustralya WABAG yıllardır tuzlu su arıtma sektöründe eksiksiz çözümler sağlama konusunda güvenilir bir ortak olarak anılmanın sevincini yaşamaktadır. 100 den fazla tesisi planladık, tesis ettik ve devrettik. Müşterilerimizin ek olarak elde ettiği avantajlardan bir tanesi dünya çapında tüm tuzlu su arıtma teknolojilerini (termal işlemler, ters ozmoz) sunabilen birkaç şirketten biri olmamızdır. Ters Ozmoz tesisi, Duqm, Umman Bingazi Kuzey MED, Libya SURALAYA MED, Cava, Endonezya 12

13 AVR Rotterdam MED, Hollanda (24,000 m 3 /gün) Ters Ozmozla Desalinasyon El Vasia, Suudi Arabistan (168,000 m 3 /gün) Enerji ve maliyet tasarrufu Desalinasyon tesisleri deniz ve tuzlu suyu, bir tatlı su akıntısı (termal süreçlerde kondensat, ters ozmozda süzüntü suyu-permeate) ve bir de çok tuzlu derişimi (tuzlu su ya da derişme-konsentrat) olan bir akıntı olmak üzere iki akıntıya ayırır. Tüm tuzlu su arıtma teknolojileri bu ayrım işlemi için termal ya da mekanik araçlarla sağlanan enerjiye ihtiyaç duyar. Bu alandaki kapsamlı bilgimiz en üst düzeyde enerji verimliliği ve böylelikle tasarruf sağlar. MED (Çok Etkili Damıtma) - XXL WABAG ın yeni geliştirdiği 45,000 m 3 /d kadar kapasiteye sahip XXL -MED sistemlerinde tüm ön ısıtıcılar oldukça kompakt bir biçimde yerleştirilmiştir. Bu tasarım hem ısı kaybını önlemekte hem de optimize edilmiş prosesler sunmaktadır. En elverişli ön arıtma Bir sistem tedarikçisi olarak gerekli içe ve dışa akış yapılarını sağlamakta ve etkin bir ön arıtma üzerinde yoğunlaşmaktayız. Bu bağlamda geleneksel filtreleme teknolojilerinin yanı sıra oldukça etkili mikro ve ultrafiltrasyon sistemleri kullanmaktayız. Denizsuyu ve tuzlu su Desalinasyonu 13

14 Suyun yeniden kullanımı ile sürdürülebilirlik Suya sınırlı erişim ve mevcut kaynakların korunması bakımından sürdürülebilir su yönetimi stratejileri çerçevesinde su geri dönüşüm yöntemlerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Suyun geri dönüştürülmesi özel, ticari, tarımsal ve endüstriyel tüketiciler için erişebilirliği arttırırken kaynağın güvenliğini de geliştirir. Bu nedenle kurak ve yarı kurak bölgelerde özellikle önemlidir. Geçtiğimiz yıllarda WABAG hem evsel hem de endüstriyel amaçlar için suyun yeniden kullanılması ve geri dönüşümü için çeşitli projeler yürütmüştür. Endüstriyel sektörde petrokimya ve çelik endüstrilerinde, tekstil ve kimya endüstrisinde ve ayrıca termik enerji santrali için müşteri memnuniyetini sağlayacak su iyileştirme tesisleri planlamış ve tamamlamıştır. Ayrıca özellikle gurur duyduğumuz bir başarı olarak Windhoek/ Namibya da atık suyu içme suyuna dönüştürmek için dünyanın tek doğrudan içme suyu yeniden kullanma tesisini gerçekleştirdik. Beixiaohe Membran Biyoreaktörlü Su İyileştirme Tesisi (MARAPUR ) Pekin, Çin deki Olimpik Park için Atık sudan içme suyu elde etme: Goreangab, Windhoek, Namibya: en üst kalitede içme suyunu sağlamak için dokuz arıtma işleminden oluşan gelişmiş çok bariyerli sistem IOCL Haldia, Hindistan: rafineri atık suyunun soğutma suyu olarak tekrar kullanılmak üzere arıtılması için çok aşamalı geri dönüşüm sistemi. Vizag, Hindistan: Endüstriyel atık su arıtımı için ultrafiltrasyon ve terz ozmoz. Çelik işlerinde işletme suyunun yeniden kullanılması Suyun Yeniden Kullanılması ve Geri Dönüşümü 14

15 Gelişim adına sistematik çabalar Yeniliklerin gücüne ve geleceğe giden yolu işaret eden teknolojilere yatırıma inanıyoruz. Yenilikçi bir şirket olarak durmadan müşterilerimizin yararına yaratıcı çözümler geliştirme ve uygulama çabası içerisindeyiz. Bu maksatla odağını membran teknolojisi, mikro kirleticilerin giderilmesi, enerji açısından optimize edilmiş prosesler ve gelişmiş ön arıtma yöntemlerinin oluşturduğu birçok AR-GE çalışması yürütmekteyiz. Yirmi yıl önce membran filtreleme işlemleri geleceğin teknolojisi olarak düşünülürken bizler bu son teknoloji ayrıştırma yöntemini kurmuş bulunuyorduk. Bugüne kadar WABAG, içme suyu (UF,MF,NF,RO) ve atık su arıtılması için (MARAPUR ) 100 ün üzerinde membran filtreleme tesisini tamamlamıştır. Bu deneyime dayanarak, şuanki odağımız ömür döngüsü açısından düşük maliyetli optimize membranları kullanarak işlemlerin geliştirilmesidir. Bu bağlamda, yeni geliştirilen CERAMOZONE ve CERAMOPUR proseslerinde seramik membranlar kullanılmaktadır. Diğer bir önemli görev ise mikro kirleticilerin, ön arıtması gerçekleştirilmiş evsel atık sulardan ve kirlenmiş yeraltı sularından güvenli şekilde arındırılmasıdır. Ozon ve aktif karbon kullanılan (CARBOPUR, PACOPUR ) yeni işlemlerde test sonuçlarında önemli başarılar gözlenmiştir. WABAG ın AR-GE çalışmalarının bir vurgusu da yeni bir gelişmiş mekanik ön arıtma teknolojisi olan MICROPUR un geliştirilmesi ile sağlanmıştır. Bu ince eleme bir membran biyoreaktörünün (MICROPUR- MBR ), öncesinde uygulandığında, ilgili teknoloji sistemin güvenli ver istikrarlı biçimde işlemesini sağlar. Dahası, konvansiyonelbir aktif çamur işlemi öncesi ön arıtma için kullanımı ile gerekli aktif tank hacmi önemli ölçüde azaltılır ve bu da yatırım maliyetlerinin düşmesini sağlar. Başarılı büyük ölçekli deneylerin ardından ilk sistem İsviçre de Andermatt Atık Su Arıtma Tesisi kurulacaktır. Yenilik 15

16 Müşteri avantajlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması Su teknolojisi tesislerini kurma ve işletme alanındaki uzun süreli deneyiminin sonucunda WABAG operasyonel su yönetimi alanında kapsamlı bir bilgiye ve tanınan bir yetkinliğe sahiptir. WABAG ın geniş hizmet yelpazesine güvenen sayısız yerel makamın yanı sıra önde gelen birçok endüstriyel işletme de su kaynağı ve atık su arıtma konusundaki sorumluluğu şirketimizin uzmanlarına devretmiştir. Çünkü su yönetimi zorlu bir görevdir. İş yönetimi gereklilikleri artmakta ve teknolojiler sürekli olarak gelişime tabi olmaktadır. Ayrıca yasal talepler de gitgide daha sıkı bir hal almaktadır. Tüm bu güçlüklerle baş edebilmek için WABAG müşterilerine yenilikçi ve uzman bir işletmenin engin deneyimini sunmakta, böylelikle mümkün olan en iyi rekabetçi fiyat ve hizmetlerden faydalanmalarını sağlarken yerel makamların ve endüstriyel şirketlerin kendi temel görevlerine odaklanmalarına imkan tanımaktadır. Son teknoloji ürünü tesisler. Ana Atık Su Arıtma Tesisi, Oran, Cezayir 1,500,000 EN Tasarla-Yap-İşlet Adana Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye (TYİ) Baraki Atık Su Arıtma Tesisi, Algier, Cezayir (TYİ) Alandur Atık Su Arıtma Tesisi, Hindistan (YSİD)

17 Romanya da Rafineri Atıksu Arıtma Tesisi nin İşletme & Bakım İşleri Beni Messous Atık SU Arıtma Tesisi nde Laboratuvar, Cezayir (TYİ) Gorengab Su Arıtma Tesisinde Kontrol Odası, Windhoek, Namibya Tesislerin günlük işletimleri sırasında WABAG müşterileri şirket uzmanlarının uzun süreli ve uluslararası deneyimlerinden, şirketin kapsamlı teknolojik yetkinliğinden ve araştırma faaliyetlerinin sonuçlarından faydalanmaktadır. Bu yüzden WABAG güvenlik, kalite süreç optimizasyonu ve gelişmiş etkinliği garanti edebilmektedir. Etkin su yönetimi ve mükemmel su kalitesinin güvence altına alınması yalnızca bütüncül çözümler çerçevesinde ulaşılabilirdir. WABAG ın sunduğu tam anlamıyla müşteri ihtiyaçlarına özgü bu türden cevaplardır. Kendi işbirliği biçimimiz klasik dış kaynak kullanımı (İ&B), TYİ/DBO (Tasarla-Yap-İşlet) ve YSİD/ BOOT (Yap-Sahip Ol- İşlet-Devret) gibi farklı ve bilindik modelleri bünyesinde barındırmaktadır. WABAG kapsamlı iş ve teknik uzmanlığını su ve atık su teknolojisi alanında öncü bir şirket tarafından sunulan sürdürülebilirlik ile birlikte müşterilerinin en kaliteli operasyonel yönetimi almalarını sağlamak adına uygulamaktadır. Operasyonel Yönetim ve Bakım 17

18 Ortaklığa dayalı bir yaklaşım Özellikle de küresel tesis inşası alanında müşteriye yakınlık karşılıklı başarının temelini oluşturmaktadır. WABAG Grubu 20 yi aşkın ülkede şirket ve ofisleri ve Avrupa, Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu, Güney Doğu Asya, Çin ve Hindistan daki gelişen piyasalara odaklanmasıyla öncü çokuluslu bir oyuncuyu temsil etmektedir. Bu piyasaya odaklanma durumu müşterilerimize daha yoğun destek sağladığımız anlamına gelmektedir. İddiamız bir yandan yerel bir yetkinlik stratejisi doğrultusunda bilgimize en üst düzeyde erişimi sağlamak, diğer bir yandan ise pazar eğilimlerini ve gelişmelerini hızlıca yanıtlayacak şekilde hazırlıklı olmaktır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde belediye ve endüstriyel müşterilerimize destek sağlıyoruz. Özel ihtiyaçlar sürekli pazar gözlemi yapılarak geliştirilen yetkinlikler sayesinde karşılanmaktadır. Ayrıca, pazar odaklı hizmet yelpazesi için önemli bir ek özellik olarak işbirliği ve ortak teşebbüsler şeklinde stratejik ittifaklar gerçekleştirmekteyiz. Bizim için müşterinin ihtiyaçlarını bilmek operasyonel yönetim için modern yönetim ve denetleme araçlarının kullanılması ve böylece rekabette artış ve ayrıca yerel ve uluslararası uzmanların eğitilmesi anlamına gelmektedir. Bizim anlayışımız şu ki; esneklik, ağ tabanlı bilgi ve kişiye özel çözüm yetkinliği başarıya götüren yoldur. Müşteri ve pazarlar 18

19 Konumlar WABAG Viyana WABAG Chennai Avrupa Avusturya (Viyana) İsviçre (Winterthur) Almanya (Zwenkau) Çek Cumhuriyeti (Brno) Romanya (Bükreş) Polonya Türkiye (İstanbul) Rusya (Moskova) Afrika Cezayir (Cezayir) Tunus (Tunus) Libya (Trablus) Mısır (Kahire) Namibya (Windhoek) Orta Doğu İran (Tahran) Suudi Arabistan (Riyad) Umman (Maskat) Asya Hindistan (Chennai, Kolkata, Pune) Delhi, Baroda) Endonezya (Cakarta) Çin (Pekin, Makao, Hong Kong) Singapur Vietnam (Hanoi) Filipinler (Makati Şehri) 19

20 sustainable solutions. for a better life. VA TECH WABAG GmbH Dresdner Str Viyana Avusturya Tel VA TECH WABAG SU TEKNOLOJİSİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Oruç Reis Mah., Tekstilkent Cad. No:12 Koza Plaza A-Blok Kat:8 D: Esenler İstanbul / Türkiye Tel:

WABAG İşletmeler Sanayi ve Yerel İdareler için İşletme Yönetimi

WABAG İşletmeler Sanayi ve Yerel İdareler için İşletme Yönetimi WABAG İşletmeler Sanayi ve Yerel İdareler için İşletme Yönetimi Sanayi ve Yerel İdareler için İşletme Yönetimi Performans geleneği WABAG ismi dünyada su mühendisliği alanında yenilik ve başarı ile özdeşleşmiştir.

Detaylı

Her uygulama için optimum bir çözüm

Her uygulama için optimum bir çözüm Technical Textiles Benninger Technical Textiles Proses iş akışı Her uygulama için optimum bir çözüm Yağ sökme Ön yıkama Hazırlık yıkaması Elastanın serbest bırakılması Yağ kalıntılarının miktarını azaltır

Detaylı

ALIGAL. Yeniliklerinize hizmet eden kriyojenik çözümler. www.airliquide.com.tr

ALIGAL. Yeniliklerinize hizmet eden kriyojenik çözümler. www.airliquide.com.tr ALIGAL Yeniliklerinize hizmet eden kriyojenik çözümler www.airliquide.com.tr ALIGAL : AVANTAJLARI Müşteri ve çözüm odaklı bir ürün Gıda dondurucular, azot (N 2 ) ve karbondioksit (CO 2 ) gibi gıda dondurucu

Detaylı

Membran Teknolojilerinin Su Yönetiminde Sağladığı Faydalar

Membran Teknolojilerinin Su Yönetiminde Sağladığı Faydalar Membran Teknolojilerinin Su Yönetiminde Sağladığı Faydalar İsmail Koyuncu 1,2, Serkan Güçlü 1,2, Türker Türken 1,2, Derya İmer 1,2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İTÜ Ayazağa

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

GE Enerji ve Su Su ve İşleme Teknolojileri. Kentsel Su ve Atıksu Çözümleri

GE Enerji ve Su Su ve İşleme Teknolojileri. Kentsel Su ve Atıksu Çözümleri GE Enerji ve Su Su ve İşleme Teknolojileri Kentsel Su ve Atıksu Çözümleri GE, yüz yılı aşkın bir süredir tüm dünyada müşterilere en zor sorunlara cevap bulma konusunda sürdürülebilir çözümler sunarak yardım

Detaylı

EMNİYETİNİZ İÇİN DUREL POLİMER YAY SİSTEMLERİ

EMNİYETİNİZ İÇİN DUREL POLİMER YAY SİSTEMLERİ EMNİYETİNİZ İÇİN DUREL POLİMER YAY SİSTEMLERİ DUREL markası yüksek performanslı polimer yay sistemlerinde mükemmeliyeti temsil etmektedir. Tüm dünyada raylı araçlarda, mühendislikte ve endüstriyel uygulamalarda

Detaylı

Enes Kutluca evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü.

Enes Kutluca evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü. Biz kimiz Başlangıç Enes Kutluca evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü. Gelişme Enes Kutluca ve Enver Mısırlı

Detaylı

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler 6. Türk Alman Su İşbirliği Günleri Mersin, 18-19 Ekim 2016 Fatih Onur Kebir PWT Wasser und Abwassertechnik

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

Suyun Tekrar Kullanımı ve Isı Geri Kazanımı için HUBER çözümleri

Suyun Tekrar Kullanımı ve Isı Geri Kazanımı için HUBER çözümleri WASTE WATER Solutions Suyun Tekrar Kullanımı ve Isı Geri Kazanımı için HUBER çözümleri Binalar için komple çözümler Gri su arıtımı ve suyun geri kazanımı Bir bütün olarak atıksu arıtma ve yeniden değerlendirme

Detaylı

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız

TIEFENBACH. Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite. Yeni altyapımızla geleceğe hazırız TIEFENBACH Başarımızın Sırrı Yüksek Kalite Tiefenbach Control Systems firması 1950 yılında DR. H Tiefenbach adıyla kurulmuştur. Bugün 90 uzman personeli ile özellikle üstün yeraltı elektrohidrolik sistemleri

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

Sağlıklı bir çevre için temiz su. Martin Systems AG

Sağlıklı bir çevre için temiz su. Martin Systems AG Sağlıklı bir çevre için temiz su Martin Systems AG Biz, standartlara uymuyor, bizzat onları belirliyoruz! Martin Systems AG Su, yaşamın en temel ihtiyacıdır. MARTIN Systems, siclaro serisindeki membran

Detaylı

Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz

Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz Önemli Sektörler ve Ürünler HellermannTyton a Hoş Geldiniz. HellermannTyton kabloları ve kabloların bağlantı bileşenlerini bağlama, sabitleme,

Detaylı

Enerji ve çevre alanında Bir dünya lideri. 27 Haziran, 2011 Paris

Enerji ve çevre alanında Bir dünya lideri. 27 Haziran, 2011 Paris Enerji ve çevre alanında Bir dünya lideri 27 Haziran, 2011 Paris İçindekiler 1. 2. Profil ve Faaliyetler Strateji ve Esneklik Profil ve Faaliyetler Kamu hizmet kurumlarındaki hizmetlerin tarihi Société

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI SUYLA OYUN OLMAZ!! En ileri teknolojiler dahi doğru mühendislik hizmeti ile birleştirilmediğinde atıl yatırımlara dönüşebilmektedir. Sektörde tamamladığımız tüm tesislerde

Detaylı

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri. Katı Atık Ayrıştırma Sistemleri. Katı Atık Yakma ve Bertaraf Sistemleri

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri. Katı Atık Ayrıştırma Sistemleri. Katı Atık Yakma ve Bertaraf Sistemleri Hakkımızda... 1983 yılında kurulan Kazancıoğlu Mühendislik, Isı Cihazları, Buhar Jeneratörleri, Buhar Kazanları,Kalorifer Kazanları ve Yakıt Tankları imalatı yaparak Türk Sanayii nde yüksek kaliteli ürünleri

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Aqua Clean BASIC. Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ. www.aquastream.at

Aqua Clean BASIC. Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ. www.aquastream.at Aqua Clean BASIC YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi www.aquastream.at Avantajlar BENZERSİZ SATIŞ NOKTALARI Sıvı maddelerin, çok sayıda uygulamada sınanmış,

Detaylı

Endüstriyel atık su arıtma tesisleri

Endüstriyel atık su arıtma tesisleri I T A L Y I T A L Y Endüstriyel atık su arıtma tesisleri C&G Depurazione Industriale SRL atık su saflaştırma endüstrisinde 1971 den beri hizmet vermektedir. Tasarımlardan kazanılan ustalık bilgisi ile

Detaylı

catalog Reverse Osmosis aritimsan.com

catalog Reverse Osmosis aritimsan.com catalog Reverse Osmosis 2015 01 aritimsan.com Reverse Osmosis Sistemlerinde Türkiye nin Lideri nuçlar vermektedir. Heroes markası altında dizayn edilen Reverse osmos sistemleri geniş teknik ekip ve mühendis

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. GE Power & Water Water & Process Technologies Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. Değerli Kaynaklar Su tüketimi aynı oranda artmaya devam ederse istatistikler uyarı sinyalleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES

FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES Prof. Dr. Bülent KESKİNLER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Müh. Böl. Öğretim üyesi

Detaylı

KALİTE BELGELERİMİZ GOST LPCB BAŞOĞLU KABLO

KALİTE BELGELERİMİZ GOST LPCB BAŞOĞLU KABLO Sertifika Kataloğu Biz Kimiz? Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 1980 yılından beri faaliyet gösteren, kazandığı deneyim ile hem ulusal hem de uluslararası alanda söz sahipliği yapan sektöründe

Detaylı

AKSA ve AR-GE. Mustafa YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.

AKSA ve AR-GE. Mustafa YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. AKSA ve AR-GE Mustafa YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. İTÜ AR-GE SEMİNERLERİ 10.03.2010 KISACA AKSA AR-GE TÜRKİYE VE AKSA AKSA AR-GE MERKEZİ KARBON ELYAF PROJESİ

Detaylı

Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri. Burcu Kaleli Öztürk Prof. Hulusi Barlas Anja Rach

Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri. Burcu Kaleli Öztürk Prof. Hulusi Barlas Anja Rach Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri Burcu Kaleli Öztürk Prof. Hulusi Barlas Anja Rach İçerik MICRODYN-NADIR ile ilgili genel bilgiler MBR teknolojisine genel bakış BIO-CEL MBR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ RAPORU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ RAPORU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ RAPORU Dosyayı Hazırlayan : İsim-Soyisim : MEHMET KONUK Numara : 1412020220 Kuruluşun İsmi ve Yeri : ENTECH ENVIRONMENTAL

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!..

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Gri Su Geri Kazanım Sistemi İle %40-%80 oranında tasarruf edin. Çevre ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ltd. Şti. Gri Su Nedir? Foseptik atığı içermeyen, duş, küvet

Detaylı

Firma, Türkiye de ilk ve tek PASLANMAZ ÇELİK Paket Atıksu Arıtma Sistemleri üreticisidir.

Firma, Türkiye de ilk ve tek PASLANMAZ ÇELİK Paket Atıksu Arıtma Sistemleri üreticisidir. Firma Profili 2012 1 Hakkımızda... 1983 yılında kurulan Kazancıoğlu, Isı Cihazları, Buhar Jeneratörleri, Buhar Kazanları, Kalorifer Kazanları ve Yakıt Tankları imalatı yaparak Türk Sanayii nde yüksek kaliteli

Detaylı

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. Reon Enerji, enerji tüketimini daha ekonomik ve fonksiyonel bir hale getirme misyonundan

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER?

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? Engin AKSOY Vodafone Kurumsal İşbirimi İcra Kurulu Üyesi Nüfus artışı Sanayileşme Şehirleşme Teknolojik ilerlemeler Artan enerji ihtiyacı Azalan doğal kaynaklar 2 Insert Confidentiality

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ OSMAN KİPOĞLU 5. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ 7 EKİM 2015, ANKARA Ajanda EWE ve Enervis Hakkında Türkiye de Enerji Verimliliği Enerji Performans

Detaylı

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. KİMYA SANAYİ Ceyka çevre teknolojileri ve kimya konusunda hizmet veren bir mühendislik, danışmanlık ve dış ticaret firmasıdır. Firmamız konusunda uzman uluslararası firmalarla işbirliği içinde endüstriyel

Detaylı

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com 20. yıl Merkez Sarıgazi Cad. Bulgurlu Mah. No: 39 34696 Çamlıca - Üsküdar İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 (216) 524 12 24 Fax: + 90 (216) 524 12 80-81 Depolama ve Laboratuvar Tesisleri GEBKİM İhtisas Organize

Detaylı

INNOVATIVE THINKING HİJYENİK ISI EŞANJÖRLERİ

INNOVATIVE THINKING HİJYENİK ISI EŞANJÖRLERİ INNOVATIVE THINKING HİJYENİK ISI EŞANJÖRLERİ İYİ TASARIM VE VERİMLİLİK Isı eşanjörleri hijyenik prosesteki en önemli ekipmanlardandır. Sterilize edilmiş ürünler ortam sıcaklıklarında uzun sure saklanabilirler.

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas ve Maccaferri Endüstriyel Grubu Maccaferri Endüstriyel Grubu yüzyılı aşkın bir süredir aktif olup enerji alanı dahil birçok farklı endüstriyel sektörde

Detaylı

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER Teknoloji Alanı: Su Kaynaklarında Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Hedef 2: Bu bakterilerin ve ortamından alınma tekniklerinin geliştirilmesi Hedef 3: Kontamine bakterinin etkisiz hale getirilme yöntemlerinin

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI yılların birikimi tek bir çatı altında KARPA & VENA YAPI ORTAK GİRİŞİMİ hakkımızda İnşaat sektöründe 20 yılı aşkın süredir geniş bir yelpazede hizmet veren KARPA YAPI VE VENA

Detaylı

OFFLINE SERIES GLOBAL STANDARD COOLER

OFFLINE SERIES GLOBAL STANDARD COOLER OFFLINE SERIES GLOBAL STANDARD COOLER AC-MOTORLU VE POMPALI YAĞ VE HAVA SOĞUTMA SİSTEMLERİ ÜRÜN BİLGİLERİ AKG-Line, yüksek performanslı endüstriyel alüminyum radyatör sistemlerinde piyasa lideri olan kuruluşumuzun

Detaylı

GENEL TANITIM SUNUMU

GENEL TANITIM SUNUMU GENEL TANITIM SUNUMU DAS LAGER ile birlikte, Dünyamız çok FARKLI dönmeye basladı Das Lager Markamız, bugünün ve geleceğin gereksinimleri ile 30 yılı aşkın deneyimi harmonize ederek, rulman dünyasına yeni

Detaylı

REMONDIS Aqua International GmbH Sunumu

REMONDIS Aqua International GmbH Sunumu REMONDIS Aqua International GmbH Sunumu Su ve Altyapı Sistemlerinde Türkiye de İşletmecilik Deneyimlerimiz RETHMANN-Grup: Satışlar & Personel Satışlar 2009 in Mio. : 3,800 Satış ışlar 2010 in Mio. : 5,400

Detaylı

Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı

Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı > Çevre Hizmetleri > www.remondissistemyapi.com > Ortak girişim Sistem Yapı nın tamamladığı tesisler ile atıksular çevreye zararsız hale getirilmektedir.

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

BIO-CEL MBR Modülleri ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri

BIO-CEL MBR Modülleri ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri BIO-CEL MBR Modülleri ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri www.microdyn-nadir.com 1 İçerik 1 2 3 4 MBR Teknolojisine Genel Bakış Hollow Fiber ve Plaka Tip Modüllerin Karşılaştırılması BIO-CEL Batık MBR Modülü

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TANITIM DOSYASI. EPA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. Şubat 2015. Beklentilerinizi aşan çözümler sunar..

TANITIM DOSYASI. EPA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. Şubat 2015. Beklentilerinizi aşan çözümler sunar.. TANITIM DOSYASI EPA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. Şubat 2015 Beklentilerinizi aşan çözümler sunar.. EPA ÇEVRE 2005 Şahıs firması kurulumu 2006 Limited şirket kurulumu

Detaylı

: Durmayan üretimin sırrı. Bergman Gülsün SICK Türkiye A.Ş. 13.11.2013

: Durmayan üretimin sırrı. Bergman Gülsün SICK Türkiye A.Ş. 13.11.2013 : Durmayan üretimin sırrı Bergman Gülsün SICK Türkiye A.Ş. 13.11.2013 Sunucu : Bergman Gülsün : Teknik Müdür : 16 yıl @ SICK : İletişim : : Tlf : (216) 528 50 00 / 5032 : Gsm : (532) 343 83 15 : E-mail

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

01 HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur.

01 HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur. 01 HAKKIMIZDA Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur. Multiclair, doğal dengenin korunması adına sahip olduğu çevre bilinci dahilinde, 2004 yılında

Detaylı

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü 2 Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Gelişmiş akustik uzmanlık Tasarımda ve elektro-akustik teknolojisinde 60 yıldan fazla deneyime

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

Mükemmel Mühendislik, Tam Memnuniyet

Mükemmel Mühendislik, Tam Memnuniyet Güven Verir, Yapılar Kurar, Mükemmel Mühendislik, Tam Memnuniyet Hakkımızda Polatsan, Mekanik Tesisat Taahhüt konusunda uzmanlığını geliştiren Türkiye'nin gelişen Endüstriyel mekanik sektöründe bugüne

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

www.haus.com.tr DDE SERİSİ

www.haus.com.tr DDE SERİSİ www.haus.com.tr DDE SERİSİ HAUS DEKANTÖRLERİ, SEKTÖRDE YENİ STANDARTLAR BELİRLİYOR Modern ve yüksek performanslı HAUS dekantörler, kentsel ve endüstriyel atık su ile içme suyu arıtma tesisleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

EcoCCore. Solvent Bazlı Temİzlİkte Yenİ Boyut. www.durr.com

EcoCCore. Solvent Bazlı Temİzlİkte Yenİ Boyut. www.durr.com EcoCCore Solvent Bazlı Temİzlİkte Yenİ Boyut www.durr.com Temİzleme Prosesİne Değer Değer Katar Katar Parça yüzey kalitesine artan taleplerden dolayı, endüstriyel temizlik yöntemlerinin gittikçe karmaşıklaşan

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

Su Projeleri Geliştirme Grubu

Su Projeleri Geliştirme Grubu Su Projeleri Geliştirme Grubu Biz Kimiz? Merkez ofisi İstanbul' da bulunan Su Projeleri Geliştirme ve Uygulama firmasıdır. SPG nin ana iş kapsamı, çevre projeleri bazında özellikle su, atıksu ve su yönetimi

Detaylı

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!..

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Gri Su Geri Kazanım Sistemi İle %40-%80 oranında tassarruf edin. Çevre ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ltd. Şti. Gri Su Nedir? Foseptik atığı içermeyen, duştan

Detaylı

GE Power & Water Water & Process Technologies. Enerji Sektörü için Su Arıtma Çözümleri

GE Power & Water Water & Process Technologies. Enerji Sektörü için Su Arıtma Çözümleri GE Power & Water Water & Process Technologies Enerji Sektörü için Su Arıtma Çözümleri GE, yüzyılı aşkın bir süredir tüm dünyada müşterilere en zor sorunlara cevap bulma konusunda sürdürülebilir çözümler

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

Speed Up. Smart Conveying Technology.

Speed Up. Smart Conveying Technology. Speed Up. Smart Conveying Technology. Hızlı, daha hızlı, seepex. 2008 yılında, Smart Stator Technology ile, bakım süreleri ile pompalarınızın montajı ve sökülmesi için harcanan zamanı belirgin şekilde

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

S2E. sludge2energy. Arıtma tesisi çamurunun değerlendirilmesine yönelik yenilikçi tasarımlar

S2E. sludge2energy. Arıtma tesisi çamurunun değerlendirilmesine yönelik yenilikçi tasarımlar S2E sludge2energy by HUBER & WTE Arıtma tesisi çamurunun değerlendirilmesine yönelik yenilikçi tasarımlar DünyA genelinde Termik Atık Değerlendirme Tesisi Zwentendorf, Avusturya Termik Atık Değerlendirme

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

ET Solutions AG: Anahtar Teslimi Güneş Enerjisi Sistemleri

ET Solutions AG: Anahtar Teslimi Güneş Enerjisi Sistemleri ET Solutions AG: Anahtar Teslimi Güneş Enerjisi Sistemleri ET Solar Group Hakkında Önde Gelen Dikey Entegre Güneş Enerjisi Ekipmanları ve Anahtar Teslim Sistemler Sağlayıcısı 2005 yılında kuruldu 3,000

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri 149 yıllık uzmanlık ile gelen başarı 1866 21 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen formundan

Detaylı

HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ PROJE ÖN ÇALIŞMASI Saim Başkan

HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ PROJE ÖN ÇALIŞMASI Saim Başkan HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ PROJE ÖN ÇALIŞMASI Saim Başkan Amaç ve Hedefler Havadaki karbondioksit (CO2) oranının düşürülmesi ve enerji güvenliğinin arttırılması, Mevcut yenilenebilir

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Yeni Mah. Yüksek Harman Cad. Aros 9 Apt. Altı Mezitli / Mersin Tel: 0324 357 0 33 zkorkmaz@yapitekgrup.com www.yapitekgrup.com

Yeni Mah. Yüksek Harman Cad. Aros 9 Apt. Altı Mezitli / Mersin Tel: 0324 357 0 33 zkorkmaz@yapitekgrup.com www.yapitekgrup.com Yeni Mah. Yüksek Harman Cad. Aros 9 Apt. Altı Mezitli / Mersin Tel: 0324 357 0 33 zkorkmaz@yapitekgrup.com www.yapitekgrup.com REFERANSLAR AKIN İNŞAAT AKIŞ PLAZA AROS İNŞAAT GÜNDOĞAR DEMİR GÜNDOĞAR (MAJESTIC

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler Çevre dostu teknolojiler Kuruluş yılımız olan 2007 senesi, alarm veren iklim değişimi raporunun Birleşmiş Milletler tarafından açıklanmasının da tarihidir. Aynı zamanda fosil enerji kaynakları miktarının

Detaylı

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL Sayfa 1 / 6 CULLIGAN TRC ÜRÜNLERİ TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL ÜRÜN LİSTESİ MFP R.O 2. IW IW E AQUA SERİLERİ E SERİSİ NFC SERİSİ CE kalite kriterlerine uygun olarak dizayn edilmiş ve üretilmiştir MFP Bu ekipman

Detaylı

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 SIVI ATIKLAR Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 Nüfus ve sanayi artışı Hızlı, düzensiz ve kontrolsüz kentleşme İşsizlik Doğal kaynakların hızla tüketimi Altyapı sorunları Tablo I 1995 2000 Toplam Belediye Sayısı

Detaylı