Su bizim esasımızdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su bizim esasımızdır."

Transkript

1 Su bizim esasımızdır.

2 Su bizim esasımızdır. Bugün hala dünya çapında milyarlarca insan temiz içme suyuna erişememekte ve endüstrileşmiş uluslarda bile bir besin kaynağı olarak su gittikçe daha değerli bir madde olmaktadır. Bu gelişmenin sebebi yalnızca iklimle ilişkili değil aynı zamanda çevresel sorunlar ve tükenen yer altı kaynakları ile ilgilidir. Bu nedenle su ve atık su arıtma ve suyun yeniden kullanılması ve geri dönüşümü ile ilgili yeni teknolojiler küresel anlamda önem kazanmaktadır. WABAG kendisini hem kapsamlı hem de oldukça gelişmiş çeşitli çözümlerle bu zorlukların üstesinden gelmeye adamıştır. Yenilikçi teknoloji ve hizmetlerimiz ile hem evsel hem de endüstriyel sektörlerde güvenilir su kaynağı tedariki ve atık su arıtma alanında önemli katkılar sağlamaktayız. Uygulamaya koyduğumuz bilgimiz bir ana öğe olan su alanındaki 80 yılı aşkın deneyimimize dayanmaktadır. Gerçekten de markamız H2O ile ilgili her şeye ilişkin engin bir bilgi demektir. Sunabileceğimiz hizmetlerimizin kapsamı danışma ve planlama, finansman ve kurulumdan tesis ve sistemlerin operasyonel işletmesine kadar uzanmaktadır. Müşterilerimiz için bu, tek noktadan alışveriş temeline dayalı kişiye özel çözümlerin tüm avantajları demektir. 2

3 » Danışma» Planlama» Finansman» Tasarım ve Mühendislik» İnşaat» İşletmeye Alma» İşletme ve Bakım» İçme suyu arıtma» Endüstriyel ve işletme suyu arıtma» Deniz ve tuzlu su arıtma» Su iyileştirme sistemleri» Evsel atiksu arıtma» Endüstriyel su arıtma» Çamur arıtma 3

4 En yüksek kaliteli içme suyu garantisi Birçok yerde en son teknolojiyi kullanmadan istenilen miktar ve kalitede güvenilir içme suyu kaynağı elde etmek imkansızdır. Su kaynağı ve kirlilik oranı doğrultusunda özel teknolojiler kullanılır. WABAG yüzey ve yeraltı sularının arıtılması için kapsamlı bir dizi kimyasal, fiziksel ve biyolojik proses ile bu ortak mücadele için kendini ideal bir ortak olarak ortaya koymaktadır. Öncülük eden teknolojik becerimiz yüksek derecede proses bilgisi ve müşteri ihtiyaçlarına ilişkin engin bir anlayışla desteklenmektedir. Gerekli parametrelere uygun olan, gelecek gelişmelere uyum sağlayabilecek ve yüksek seviyede teknolojik güvenliğe sahip komple tesisler yapmaktayız. Yeni sürdürülebilir çözümler WABAG, enerji kazanımı için içme suyu arıtımı ile birleştirilmiş küçük ölçekli hidroelektrik tesisler ve membranlar kullanarak etkili geri yıkama suyu geri dönüşümü sağlayan modern anlayışlar aracılığıyla kaynakları koruyan teknolojilerin gelişimi ve kullanımı ile ilerlemektedir. Şirket ayrıca, belirli mikro kirleticilerin içme suyundan güvenilir şekilde ayrıştırılması için arttırılmış oksidasyon(adox ) ve seramik membranlarla oksidasyon sürecinden faydalanan (CERAMOPUR ) ileri prosesler geliştirmiştir. Männedorf Su Arıtma Tesisi, İsviçre Membran Filtrasyonu Chirita Su Arıtma Tesisi, Romanya, modernleştirme ve genişletme Czestochowa Su Arıtma Tesisi, Polonya Nitrat giderme (BIODEN )

5 Wenzhou Su Arıtma Tesisi, Çin (100.00m 3 /gün) Bouira Su Arıtma Tesisi, Cezayir ( m 3 /gün) Yüzey Suyu Bir kural olarak yüzey kaynağından elde edilen içme suyunun her zaman insan tüketimi için uygun olduğundan ve depolama ve dağıtım şebekesi açısından her hangi bir soruna yol açmayacağından emin olabilmek için çok aşamalı arıtma prosesleri gerekmektedir. Şirketimiz, ayısız projede elde edilen deneyimlerinden ileri gelen birikim ile bu çok bariyerli sistemlere tam anlamıyla hakimdir. Geleneksel yöntemler ile membran filtrasyonu gibi gelişmiş teknolojilerin bir arada kullanılmasıyla elde edilen en uygun çözümler, yüksek seviyede esneklik ve birinci sınıf su kalitesini garanti eder. Yeraltı Suyu Yeraltı ve kaynak sularının kalitesi git gide insan kaynaklı maddeler, tarımsal kirlilik ve giderek artan klorlu hidrokarbonların varlığının meydana getirdiği olumsuz etkilerle karşı karşıyadır. WABAG özel olarak yeraltı suyu arıtımı için tasarlanmış teknolojiler geliştirmiş ve bu teknolojileri optimize etmiştir. Şirket biyolojik nitrat giderme (BIODEN ) ve geliştirilmiş oksidasyondan (ADOX ), membran teknolojilerine (MF, UF, NF, RO, EDR).kadar çeşitlilik gösteren en üst seviye prosesler sunmaktadır. İçme suyu arıtma 5

6 Suyumuzu korumak için. Teknolojik gelişme, geleneksel çevre koruma yöntemlerinin sunduğu imkanları genişletmektedir. Evsel atık su sektöründe ekolojik odak, mümkün olan en yüksek düzeyde atıksu arıtma ihtiyacı anlamına gelen su koruma ve atık suların yeniden kullanılması üzerindedir. WABAG yalnızca bu amaç için eksiksiz, gelişmiş teknolojili tesisler sağlamaktadır. Karbondan nütrient gidermeye kadar her bir gereklilik için mümkün olan en iyi özel çözümü sunmaktayız. Temel teknolojiler olarak bir ve iki aşama lı aktif çamur prosesleri, biyofiltrasyon (BIOPUR ), hareketli yatak biyolojisi (FLUOPUR ) ve membran biyoreaktörlerini (MARAPUR ) benimsemekteyiz. İki aşamalı Hybrid prosesi ve SBR (Ardışık Kesikli Reaktör) teknolojisini de içeren konvansiyonel bir ya da iki aşamalı aktif çamur sistemleri ortalamadan yüksek temizleme ihtiyaçlarına kadar standart çözümler olarak kullanılmaktadır. Biyofiltrasyon özellikle alanın çok önemli olduğu ve çevre açısından kısıtlayan gerekliliklerin mevcut olduğu durumlar gibi avantajlı olacağı hallerde bir alternatif ya da ek olarak uygulanmaktadır. Bu şirketimiz içinde geliştirilmiş sabit yatak teknolojisi yüksek proses stabilitesi ve verimliliği ile dikkat çekmektedir. Birçok tesiste başarıyla uygulanan gelişmiş MARAPUR prosesi, modern membran filtrasyon teknolojisi (ultrafiltrasyon) ile ispatlanmış aktif çamur prosesinin kombinasyonuna dayanmaktadır. MARAPUR muazzam temizleme kapasitesi ile düşük işletme maliyetlerinin bir birleşimi olarak ön plana çıkmaktadır. Katı barındırmayan ve düşük düzeyde bakteri ve mikrop içeren akışı sebebiyle, bu proses, zorlu koşullarda bile suyun yeniden kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Evsel atık su arıtma Algericas Atık su Arıtm İspanya (BIOPUR ) 6

7 Kayseri Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye: Aktif çamur prosesi ve biyogazdan faydalanarak enerji üretimi içeren anaerobik çamur çürütme. Pekin, Xiaohongmen Atık Su Arıtma Tesisi, Anaerobik Çamur Arıtma Çamur Arıtma ve Enerji Kazanımı WABAG için çamur arıtımı atık su arıtmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca, arıtma çamurunun anaerobik çürütülmesi ile elde edilen biyogazın kullanımıyla ekolojik ve ekonomik açıdan avantajlı bir enerji kaynağı sağlanabilmektedir. Bu nedenle büyük atık su arıtma tesisleri elektrik ihtiyaçlarının %100 e kadarını karşılayabilmektedir. WABAG arıtma çamur çürütme verimin artırabilmek adına kendi yenilikçi BIOZONE-AD prosesini geliştirmiştir. Kodungaiyur Atık su Arıtma Tesisi, Hindistan: Aktif çamur prosesi ve biyogazdan faydalanarak enerji üretimi içeren anaerobik çamur çürütme. a Tesisi Viyana Main Atık su Arıtma Tesisi, Avusturya (Hybrid ) Tahran Güney, Atık su Arıtma Tesisi, İran Anaerobik çamur arıtma Wädenswil Atık su Arıtma Tesisi, İsviçre (MARAPUR ) 7

8 Bir üretim faktörü olarak suyu güvence altına almak Sanayide su ayrı ayrı proseslerin farklılık gösteren ihtiyaçlarına (enerji üretme, soğutma vb.) karşılık gelmektedir. Bu nedenle hem miktar hem de kalite açısından güvenilir bir su kaynağı endüstriyel işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Teknik olarak optimize edilmiş, uygun maliyetli su yönetim sistemleri başarılı, uzun süreli ekonomik strateji için önemli bir katkı sağlamaktadır. WABAG bu amaçla doğru bireysel fikir ve çözümler sağlamaktadır. Kapsamlı yetkinlik portföyümüzle konvansiyonel işlemlerden yüksek performanslı sistemlere (membran işlemleri gibi) kadar tüm ihtiyaçları karşılamaktayız. Sistemlerin, özellikle güvenilir, az bakım gerektiren, yüksek tasarruf sağlayan sistemler olmasına değer vermekteyiz. Kazan besleme suyu ve kondensat arıtma Kazan besleme suyu çok çeşitli ham su kaynaklarından elde edilmektedir. İlgili arıtma işlemleri ham su bileşimi nin gerekli kazan besleme suyu kalitesine uygun olması için her bir duruma özel olarak yapılmaktadır. Sürece dahil olan temel işlemler kazan tamamlama suyu arıtma (ön arıtma ve silika ayırma içeren demineralizasyon gibi proses adımları ile), kondensat hazırlama (filtreleme, katyon değişimi, karışık yataklı filtreleme gibi) termal ve kimyasal gazdan arındırmadan oluşmaktadır. Prerov Elektrik Santrali için Su Arıtma Tesisi, Çek Cumhuriyeti Bandar İmam da bir Petrokimya Kompleksi için SU Arıtma Tesisi, İran 8

9 Panipat Rafinerisi, Hindistan, Su Geri Dönüşüm Sistemi : Çift Tabakalı Filtre, Ultrafiltrasyon, Ters Ozmoz ve Karışık Yatakli Filtre. Suyun geri dönüşümü Uygun proses adımları atılırsa ön arıtma uygulanmış sudan yüksek saflıkta kazan besleme suyu üretmek mümkündür. Bu şekilde kapalı su döngüleri doğal kaynakları koruyarak üretim yapan şirketlere ciddi maliyet tasarrufları sunmaktadır. Endüstriyel su Atlas Metanol için MED (Çok Etkili Damıtma) ve Demineralizasyon Tesisi, Trinidad 9

10 En yüksek kalitede çevresel standartları karşılamak Endüstriyel su içinde çeşitli kirlilikler barındırır ve yalnızca bu sebepten bile arıtılması özel bir görevdir. Ayrıca arıtılmış su standartları oldukça sınırlı hale getirilmiştir. Bu nedenle uygulamada endüstriyel suyun arıtılması kapsamlı bir proses teknolojisi bilgisi ve bunların en ekonomik şekilde bütünleştirilmesini gerektirmektedir. Sayısız projelerde elde edilen deneyimler dolayısıyla mühendislerimiz, müşteri gerekliliklerini ve zorunlu koşulları tam manasıyla nasıl yerine getireceklerini bilmektedirler. Amacımız verimlilik ve ekonomikliğin mükemmel bir kombinasyonunu yakalamaktır. Doğal olarak bu durum, hem yatırım masrafları üzerine odaklanmayı, hem de tesis ömrü döngüsünde işletme masraflarını en aza indirmeyi içermektedir. Yenilikçi ve esnek Biyolojik, anaerobik atık su arıtma alanında konvansiyonel prosesleri ve alandan tasarruf sağlayan yüksek performanslı reaktörleri kullanmaktayız. Dünyada en sık kullanılan UASB (Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yatağı) işlemine dayalı çok sayıda büyük ölçekli tesisi tamamlamış durumdayız. Daha az kirlenmiş sular için aktif çamur prosesi ya da yüksek performanslı BIOPUR sistemimiz gibi atık suyun özelliklerine göre diğer sistemlerden de faydalanılmaktadır. En ileri temizlemenin gerekliği olduğu durumlarda (suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümü gibi) batırılmış ya da dış membranlar ile membran proseslerinden ve gerekli olduğunda daha da ileriye giden ters ozmoz ve iyon değişimi gibi temizleme aşamalarından yararlanmaktayız. Ekibimiz gıda endüstrisi için aerobik ve aerobik/ anaerobik tesisler, kimya endüstrisi için membran biyoreaktörü (MARAPUR ) ve çeşitli branşlar için atık su yeniden kullanım şemaları da dahil çeşitli endüstriyel kollar için atık su arıtma tesisleri tasarlayarak uygulamıştır. IOCL Rafinerisi Atık su arıtma tesisi, Hindistan Biorender için MARAPUR, İsviçre Smederevo Çelik İşleri için atık su geri dönüşüm tesisi, Sırbistan

11 Daldowie Membran Biyoreaktör tesisi, Glasgow, İngiltere İşletme atık suyu tesisi Romanya da bir Rafineri Atıksu Arıtma Tesisi nin kapsamlı modernizasyonu ve İşletme & Bakım İşleri Endüstriyel atık su arıtma 11

12 Daha fazla performans sunmak Burrup MVC (Mekanik Buhar Sıkıştırma), Avustralya WABAG yıllardır tuzlu su arıtma sektöründe eksiksiz çözümler sağlama konusunda güvenilir bir ortak olarak anılmanın sevincini yaşamaktadır. 100 den fazla tesisi planladık, tesis ettik ve devrettik. Müşterilerimizin ek olarak elde ettiği avantajlardan bir tanesi dünya çapında tüm tuzlu su arıtma teknolojilerini (termal işlemler, ters ozmoz) sunabilen birkaç şirketten biri olmamızdır. Ters Ozmoz tesisi, Duqm, Umman Bingazi Kuzey MED, Libya SURALAYA MED, Cava, Endonezya 12

13 AVR Rotterdam MED, Hollanda (24,000 m 3 /gün) Ters Ozmozla Desalinasyon El Vasia, Suudi Arabistan (168,000 m 3 /gün) Enerji ve maliyet tasarrufu Desalinasyon tesisleri deniz ve tuzlu suyu, bir tatlı su akıntısı (termal süreçlerde kondensat, ters ozmozda süzüntü suyu-permeate) ve bir de çok tuzlu derişimi (tuzlu su ya da derişme-konsentrat) olan bir akıntı olmak üzere iki akıntıya ayırır. Tüm tuzlu su arıtma teknolojileri bu ayrım işlemi için termal ya da mekanik araçlarla sağlanan enerjiye ihtiyaç duyar. Bu alandaki kapsamlı bilgimiz en üst düzeyde enerji verimliliği ve böylelikle tasarruf sağlar. MED (Çok Etkili Damıtma) - XXL WABAG ın yeni geliştirdiği 45,000 m 3 /d kadar kapasiteye sahip XXL -MED sistemlerinde tüm ön ısıtıcılar oldukça kompakt bir biçimde yerleştirilmiştir. Bu tasarım hem ısı kaybını önlemekte hem de optimize edilmiş prosesler sunmaktadır. En elverişli ön arıtma Bir sistem tedarikçisi olarak gerekli içe ve dışa akış yapılarını sağlamakta ve etkin bir ön arıtma üzerinde yoğunlaşmaktayız. Bu bağlamda geleneksel filtreleme teknolojilerinin yanı sıra oldukça etkili mikro ve ultrafiltrasyon sistemleri kullanmaktayız. Denizsuyu ve tuzlu su Desalinasyonu 13

14 Suyun yeniden kullanımı ile sürdürülebilirlik Suya sınırlı erişim ve mevcut kaynakların korunması bakımından sürdürülebilir su yönetimi stratejileri çerçevesinde su geri dönüşüm yöntemlerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Suyun geri dönüştürülmesi özel, ticari, tarımsal ve endüstriyel tüketiciler için erişebilirliği arttırırken kaynağın güvenliğini de geliştirir. Bu nedenle kurak ve yarı kurak bölgelerde özellikle önemlidir. Geçtiğimiz yıllarda WABAG hem evsel hem de endüstriyel amaçlar için suyun yeniden kullanılması ve geri dönüşümü için çeşitli projeler yürütmüştür. Endüstriyel sektörde petrokimya ve çelik endüstrilerinde, tekstil ve kimya endüstrisinde ve ayrıca termik enerji santrali için müşteri memnuniyetini sağlayacak su iyileştirme tesisleri planlamış ve tamamlamıştır. Ayrıca özellikle gurur duyduğumuz bir başarı olarak Windhoek/ Namibya da atık suyu içme suyuna dönüştürmek için dünyanın tek doğrudan içme suyu yeniden kullanma tesisini gerçekleştirdik. Beixiaohe Membran Biyoreaktörlü Su İyileştirme Tesisi (MARAPUR ) Pekin, Çin deki Olimpik Park için Atık sudan içme suyu elde etme: Goreangab, Windhoek, Namibya: en üst kalitede içme suyunu sağlamak için dokuz arıtma işleminden oluşan gelişmiş çok bariyerli sistem IOCL Haldia, Hindistan: rafineri atık suyunun soğutma suyu olarak tekrar kullanılmak üzere arıtılması için çok aşamalı geri dönüşüm sistemi. Vizag, Hindistan: Endüstriyel atık su arıtımı için ultrafiltrasyon ve terz ozmoz. Çelik işlerinde işletme suyunun yeniden kullanılması Suyun Yeniden Kullanılması ve Geri Dönüşümü 14

15 Gelişim adına sistematik çabalar Yeniliklerin gücüne ve geleceğe giden yolu işaret eden teknolojilere yatırıma inanıyoruz. Yenilikçi bir şirket olarak durmadan müşterilerimizin yararına yaratıcı çözümler geliştirme ve uygulama çabası içerisindeyiz. Bu maksatla odağını membran teknolojisi, mikro kirleticilerin giderilmesi, enerji açısından optimize edilmiş prosesler ve gelişmiş ön arıtma yöntemlerinin oluşturduğu birçok AR-GE çalışması yürütmekteyiz. Yirmi yıl önce membran filtreleme işlemleri geleceğin teknolojisi olarak düşünülürken bizler bu son teknoloji ayrıştırma yöntemini kurmuş bulunuyorduk. Bugüne kadar WABAG, içme suyu (UF,MF,NF,RO) ve atık su arıtılması için (MARAPUR ) 100 ün üzerinde membran filtreleme tesisini tamamlamıştır. Bu deneyime dayanarak, şuanki odağımız ömür döngüsü açısından düşük maliyetli optimize membranları kullanarak işlemlerin geliştirilmesidir. Bu bağlamda, yeni geliştirilen CERAMOZONE ve CERAMOPUR proseslerinde seramik membranlar kullanılmaktadır. Diğer bir önemli görev ise mikro kirleticilerin, ön arıtması gerçekleştirilmiş evsel atık sulardan ve kirlenmiş yeraltı sularından güvenli şekilde arındırılmasıdır. Ozon ve aktif karbon kullanılan (CARBOPUR, PACOPUR ) yeni işlemlerde test sonuçlarında önemli başarılar gözlenmiştir. WABAG ın AR-GE çalışmalarının bir vurgusu da yeni bir gelişmiş mekanik ön arıtma teknolojisi olan MICROPUR un geliştirilmesi ile sağlanmıştır. Bu ince eleme bir membran biyoreaktörünün (MICROPUR- MBR ), öncesinde uygulandığında, ilgili teknoloji sistemin güvenli ver istikrarlı biçimde işlemesini sağlar. Dahası, konvansiyonelbir aktif çamur işlemi öncesi ön arıtma için kullanımı ile gerekli aktif tank hacmi önemli ölçüde azaltılır ve bu da yatırım maliyetlerinin düşmesini sağlar. Başarılı büyük ölçekli deneylerin ardından ilk sistem İsviçre de Andermatt Atık Su Arıtma Tesisi kurulacaktır. Yenilik 15

16 Müşteri avantajlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması Su teknolojisi tesislerini kurma ve işletme alanındaki uzun süreli deneyiminin sonucunda WABAG operasyonel su yönetimi alanında kapsamlı bir bilgiye ve tanınan bir yetkinliğe sahiptir. WABAG ın geniş hizmet yelpazesine güvenen sayısız yerel makamın yanı sıra önde gelen birçok endüstriyel işletme de su kaynağı ve atık su arıtma konusundaki sorumluluğu şirketimizin uzmanlarına devretmiştir. Çünkü su yönetimi zorlu bir görevdir. İş yönetimi gereklilikleri artmakta ve teknolojiler sürekli olarak gelişime tabi olmaktadır. Ayrıca yasal talepler de gitgide daha sıkı bir hal almaktadır. Tüm bu güçlüklerle baş edebilmek için WABAG müşterilerine yenilikçi ve uzman bir işletmenin engin deneyimini sunmakta, böylelikle mümkün olan en iyi rekabetçi fiyat ve hizmetlerden faydalanmalarını sağlarken yerel makamların ve endüstriyel şirketlerin kendi temel görevlerine odaklanmalarına imkan tanımaktadır. Son teknoloji ürünü tesisler. Ana Atık Su Arıtma Tesisi, Oran, Cezayir 1,500,000 EN Tasarla-Yap-İşlet Adana Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye (TYİ) Baraki Atık Su Arıtma Tesisi, Algier, Cezayir (TYİ) Alandur Atık Su Arıtma Tesisi, Hindistan (YSİD)

17 Romanya da Rafineri Atıksu Arıtma Tesisi nin İşletme & Bakım İşleri Beni Messous Atık SU Arıtma Tesisi nde Laboratuvar, Cezayir (TYİ) Gorengab Su Arıtma Tesisinde Kontrol Odası, Windhoek, Namibya Tesislerin günlük işletimleri sırasında WABAG müşterileri şirket uzmanlarının uzun süreli ve uluslararası deneyimlerinden, şirketin kapsamlı teknolojik yetkinliğinden ve araştırma faaliyetlerinin sonuçlarından faydalanmaktadır. Bu yüzden WABAG güvenlik, kalite süreç optimizasyonu ve gelişmiş etkinliği garanti edebilmektedir. Etkin su yönetimi ve mükemmel su kalitesinin güvence altına alınması yalnızca bütüncül çözümler çerçevesinde ulaşılabilirdir. WABAG ın sunduğu tam anlamıyla müşteri ihtiyaçlarına özgü bu türden cevaplardır. Kendi işbirliği biçimimiz klasik dış kaynak kullanımı (İ&B), TYİ/DBO (Tasarla-Yap-İşlet) ve YSİD/ BOOT (Yap-Sahip Ol- İşlet-Devret) gibi farklı ve bilindik modelleri bünyesinde barındırmaktadır. WABAG kapsamlı iş ve teknik uzmanlığını su ve atık su teknolojisi alanında öncü bir şirket tarafından sunulan sürdürülebilirlik ile birlikte müşterilerinin en kaliteli operasyonel yönetimi almalarını sağlamak adına uygulamaktadır. Operasyonel Yönetim ve Bakım 17

18 Ortaklığa dayalı bir yaklaşım Özellikle de küresel tesis inşası alanında müşteriye yakınlık karşılıklı başarının temelini oluşturmaktadır. WABAG Grubu 20 yi aşkın ülkede şirket ve ofisleri ve Avrupa, Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu, Güney Doğu Asya, Çin ve Hindistan daki gelişen piyasalara odaklanmasıyla öncü çokuluslu bir oyuncuyu temsil etmektedir. Bu piyasaya odaklanma durumu müşterilerimize daha yoğun destek sağladığımız anlamına gelmektedir. İddiamız bir yandan yerel bir yetkinlik stratejisi doğrultusunda bilgimize en üst düzeyde erişimi sağlamak, diğer bir yandan ise pazar eğilimlerini ve gelişmelerini hızlıca yanıtlayacak şekilde hazırlıklı olmaktır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde belediye ve endüstriyel müşterilerimize destek sağlıyoruz. Özel ihtiyaçlar sürekli pazar gözlemi yapılarak geliştirilen yetkinlikler sayesinde karşılanmaktadır. Ayrıca, pazar odaklı hizmet yelpazesi için önemli bir ek özellik olarak işbirliği ve ortak teşebbüsler şeklinde stratejik ittifaklar gerçekleştirmekteyiz. Bizim için müşterinin ihtiyaçlarını bilmek operasyonel yönetim için modern yönetim ve denetleme araçlarının kullanılması ve böylece rekabette artış ve ayrıca yerel ve uluslararası uzmanların eğitilmesi anlamına gelmektedir. Bizim anlayışımız şu ki; esneklik, ağ tabanlı bilgi ve kişiye özel çözüm yetkinliği başarıya götüren yoldur. Müşteri ve pazarlar 18

19 Konumlar WABAG Viyana WABAG Chennai Avrupa Avusturya (Viyana) İsviçre (Winterthur) Almanya (Zwenkau) Çek Cumhuriyeti (Brno) Romanya (Bükreş) Polonya Türkiye (İstanbul) Rusya (Moskova) Afrika Cezayir (Cezayir) Tunus (Tunus) Libya (Trablus) Mısır (Kahire) Namibya (Windhoek) Orta Doğu İran (Tahran) Suudi Arabistan (Riyad) Umman (Maskat) Asya Hindistan (Chennai, Kolkata, Pune) Delhi, Baroda) Endonezya (Cakarta) Çin (Pekin, Makao, Hong Kong) Singapur Vietnam (Hanoi) Filipinler (Makati Şehri) 19

20 sustainable solutions. for a better life. VA TECH WABAG GmbH Dresdner Str Viyana Avusturya Tel VA TECH WABAG SU TEKNOLOJİSİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Oruç Reis Mah., Tekstilkent Cad. No:12 Koza Plaza A-Blok Kat:8 D: Esenler İstanbul / Türkiye Tel:

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Tasarımdan seri üretime kadar maksimum esneklik

Tasarımdan seri üretime kadar maksimum esneklik ENGEL in plastik endüstrisine yönelik dergisi Şubat 2015 The ENGEL HL-Ödülleri 2015 Şimdi başvurun! Üç kategoride Sayfa 9 ENGEL NPE 2015 te Beş Yıldızlı Endüstri Yeterliliği Sayfa 10 Hızlı, esnek ve kompakt

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji Daha temiz motorlar için ileri teknoloji aha az yakıt ve yağ ağ tüketimi CO2 emisyonlarını azaltma Daha az yakıt ve yağ tüketimi C Daha az yakıt ve yağ tüketimi CO2 emisyon Daha temiz ve daha dayanıklı

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

2030 da. liderlik. Geleceğin liderlerini bekleyen değişimler

2030 da. liderlik. Geleceğin liderlerini bekleyen değişimler 2030 da liderlik Geleceğin liderlerini bekleyen değişimler Hay Group tarafından gerçekleştirilen 2030 da Liderlik araştırmasının sonuçlarına göre, geleceğin lideri başarılı olmak için bir dizi yeni beceri

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

(Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri)

(Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri) ÖRNEK SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ KALKINMA BANKALARI (Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri) GA/08-04-04 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Global Müşteri Tabanını Genişletme Hedefine Doğru Deere Rekor Sonuçlar Alıyor

Global Müşteri Tabanını Genişletme Hedefine Doğru Deere Rekor Sonuçlar Alıyor BAŞKANDAN MESAJ Global Müşteri Tabanını Genişletme Hedefine Doğru Deere Rekor Sonuçlar Alıyor 2013 yılı John Deere in bugüne kadarki en iyi yılı oldu. Son üç yılda art arda olmak üzere, 10 yıldır sekizinci

Detaylı

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI ALTERNATİF SU KAYNAKLARI Araş. Gör. Dr. Nusret KARAKAYA Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Müh. Fak., Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ, nusretk@corlu.edu.tr ÖZET Prof. Dr. İ.Ethem GÖNENÇ İGEMPortal,

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı