XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Biyokimya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Biyokimya"

Transkript

1 Sıra No Ad ve Soyad Bildiri Başlığı Sunum Türü Sunucu 1 A. Alev Karagözler Soya Fasulyesi Üreaz Enziminin Ca-Alginat Üzerine İmmobilizasyonu Koşullarının İncelenmesi Cu(6-hidroksipikolinat)2 ve DNA Etkileşimleri Üzerine Spektrofotometrik Çalışmalar ve 2 Abdurrahman Şengül Sonuçların Moleküler Modelleme Yöntemiyle İncelenmesi 3 Adil Denizli* Moleküler Baskılanmış Polimerler ve Uygulamaları 4 Alexander S. Tatikolov Use of Polymethine Dyes as Spectral, Fluorescent and Kinetic Probes for Biomacromolecules 5 Alina Maria Caraban Studies About the Influence of Some Food Lipids Over Wheat Amylase Activity 6 Ana Rosu Testing of the Efficiency of Some Enzymatic Mixtures, Concerning the Conversion of Glucide Polymers from Sweetpotato to Reducing Sugars, as a Notable Source to Produce Bioethanol 7 Aslı Görgülü 8 Aslı Görgülü 9 Ayşe Afacan Biosorption Characteristics of Lead (II) Using Natural Biomaterial Symphoricarpus albus (Snowberry) Biosorption of Reactive Blue 49 Dye under Continous Mode using a Macro-Fungus Agaricus bisporus Immobilized on a Natural Support Urginea maritima (L.) Baker ile Urginea maritima (L.) Baker in J. Türünün Ekstraksiyonları Üzerinde Bazı Fitokimyasal Araştırmalar 10 Ayşe Tosun Cr(VI)' nın Saccharomyces cerevisiae İle Biyosorpsiyonunun Termodinamik ve Kinetik Analizi 11 Ayşegül Peksel 12 Aytaç Güder Streptozotozin İle Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Vanadyum Sülfatın Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi Isırgan Otunun (Urtica Dioica L.) ve Ebegümeci (Malva Neglecta W.) Bitkilerinin ve Karışımlarının in vitro Antioksidant Aktivitelerinin Karşılaştırılması 13 Aytekin Yaşar Köşker Karbonik Anhidraz II Enziminin Bazı Sülfonamidlerle İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi 14 Ayten Sağıroğlu Süt Ürünlerindeki Fenolik Bileşiklerin Tayini için Kuru Probiyotik Bakteri Esaslı Biyosensör Hazırlanması 15 Azmi Telefoncu* Rubis CO : Dünyayı Besleyen Enzim 16 Bayram Kızılkaya Çanakkale Bozcaada (Thenedos) İçerisinde Üretilen Bazı Kırmızı Şarapların Mineral ve Ağır Metal Miktarlarının Belirlenmesi

2 17 Bilgen Osman 18 Bircan Çeken 19 Burak Çoban 1-Vinil-1,2,4-Triazol Bağlı Polimerik Mikroküreler Üzerine Aspergillus niger Glukoamilaz Enziminin İmmobilizasyonu Hypericum triquetrifolium Bitkisinin Etanol Ekstraktının Oksidatif DNA Hasarı ve Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması Cu(6-hidroksipikolinat)2 ve DNA Etkileşimleri Üzerine Spektrofotometrik Çalışmalar ve Sonuçların Moleküler Modelleme Yöntemiyle İncelenmesi 20 Candan Arıöz Tamoksifenin Enzimatik Olarak Parçalanması ve Oluşan Radikallerin Karakterizasyonu 21 Ceylan Hepokur Akrilamid-Sepiyolit Bazlı Kompozit Hidrojellere İmmobilize Edilmiş İnvertazın Özellikleri 22 Deniz Aktaş Uygun 23 Doğa Kavaz Bacillas licheniformis α-amilazının İmmobilizasyonu İçin Magnetik Nanoyapıların Hazırlanması Teşhis Amaçlı Olarak Kullanılmak Üzere Manyetik Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu 24 Dursun Saraydın Akrilamid-Sepiyolit Bazlı Kompozit Hidrojellere İmmobilize Edilmiş İnvertazın Özellikleri 25 Dursun Saraydın 26 Emine Yorgancı 27 Emine Yorgancı Biyomateryallerin Yapımında Kullanılan Bazı Monomerler Uygulanmiş Ratlarda Eritrosit Antioxidant Enzim Aktiviteleri ve Sitotoksisite Ölçümleri Kendiliğinden Oluşan Tek Tabaka Yöntemine Dayalı 4-Nitrofenil Fosfat Tayinine Yönelik Alkalen Fosfataz Enzim Sensörünün Geliştirilmesi Kendiliğinden Oluşan Tek Tabaka Yöntemine Dayalı Sarkozin Tayinine Yönelik Sarkozin Oksidaz Enzim Sensörünün Geliştirilmesi 28 Fatma Ayhan Fotopolimerleştirilmiş HEMA Hidrojellerden Gentamisinin Kontrollü Salınımı 29 Fehmi Odabasoglu Effect of Ethanol-water Extract of Ramalina Capitata, A Lichen Species on Indomethacininduced Gastric Mucosal Damages and Some Antioxidant Parameters Effects of Vegetable Oils on İndomethacine-induced Gastric Damages and Carrageenaninduced Acute Inflammation in Rats and Its Relation with Antioxidant Activity of 30 Fehmi Odabasoglu Indomethacin 31 Ferda Candan Berberis Crataegina DC. Özütlerinin, Serbest Oksijen Radikallerine ve Düşük Yoğunluklu Lipoprotein (LDL) Oksidasyonuna Etkisi 32 Gerhard Kroyer Fruit Seed Extracts as Bioactive Functional Food 33 Gönül Çelen Muğla endemik bitkisi sarı kantarondan (Hypericum Perforatun L.) polifenollerin eldesi ve antimikrobiyal aktivitenin tayini

3 34 Gülen Türker 35 Gülen Türker Çanakkale Bozcaada (Thenedos) İçerisinde Üretilen Bazı Kırmızı Şaraplarda Serbest Radikal Temizleme Aktivitelerinin ve Toplam Fenolik Bileşik Miktarının Belirlenmesi Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Kırmızı Tatlı Biberlerin (Capsicum Annuum L.) Kurutulmuşunda Serbest Radikal Temizleme Aktivitesinin Belirlenmesi 36 H. Nursevin Öztop Akrilamid-Sepiyolit Bazlı Kompozit Hidrojellere İmmobilize Edilmiş İnvertazın Özellikleri 37 Hakan Ayhan Fotopolimerleştirilmiş HEMA Hidrojellerden Gentamisinin Kontrollü Salınımı 38 Halil Korkmaz Fenilalanin Biyosensör İle Fenilketonüri Hastalığının Teşhisi 39 Hayrunnisa Nadaroğlu Florfenikol'ün Bıldırcın Paraoksanaz, Katalaz ve Karbonik Anhidraz Enzimleri Üzerine İN VİVO Etkisinin İncelenmesi 40 Hülya Demir Dereotu (Anethum graveolens)'nun Farklı Ekstrelerde Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi 41 Hülya Demir Nar ve Üzüm Çekirdeği Yağlarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri/Dereotu (Anethum graveolens)'nun Farklı Ekstrelerde Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi 42 Hüseyin Alkan İnek Sütünden İzole Edilen Enterobacter cloacae'dan α-amilaz ve Pullulanaz Enzimlerinin Üretimi, Bu Enzimlerin Bazı Optimizasyon Koşullarının Belirlenmesi 43 Hüseyin Şahin Kestane ballarının uçucu yağ bileşenlerinin analizleri 44 İbrahim Ethem Özyiğit N-1-Pirenilmaleimid (PM) ile Bazik ph'da Modifiye Edilmiş "Sığır Serum Albümin (Bovine Serum Albumin, BSA)'inin Floresans Özelliklerinin Zaman Ayırımlı Spektroflorometre ile İncelenmesi 45 İlhan Sabancılar Bursa Deveci Armudu Polifenol Oksidaz Enziminin Kil İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu 46 İlke Yücekan Sulu İkili-Faz Sistemi ile Domatesten Saflaştırılan İnvertaz Enziminin Karakerizasyonu 47 İsmet Burcu Türkyılmaz Sıçanlarda İnce Bağırsak İskemi Reperfüzyon Sonrası Oluşan Karaciğer Hasarında Epidermal Büyüme Faktörü'nün Koruyucu Rolü: Biyokimyasal Bir Çalışma 48 Laçine Tür Karbon Tetraklorür ile Karaciğer Hasarı Oluşturulan Ratlarda Matricaria Chamomilla L. nin Karaciğeri Koruyucu Etkisinin Araştırılması 49 Mehmet Doğan Eruca Sativa Miller'in Antioksidan ve Peroksidaz Aktivitesinin Belirlenmesi 50 Melda Altıkatoğlu Enzim-Dekstran Konjugatlarının Fluoresans Spektroskopisi İle Stabilite Yönünden İncelenmesi

4 51 Melda Altıkatoğlu 52 Melek Çol 53 Melek Çol 54 Melike Yıldırım 55 Meryem Kara 56 Meryem Kara XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Biyokimya SDS ve Üre Varlığında HRP ve HRP-Dekstran Konjugatı Katalizi İle "Naftol Blue Black" Boyasının Giderilmesi Termofilik Bir Bakteri Olan Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Suşundan Klinik Öneme Sahip Alkalin Fosfataz Enzimini Kodlayan Genin Klonlanması, Ekspresyonu ve Saflaştırılması Termofilik Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Suşundan Elde Edilen Klinik Öneme Sahip Rekombinant Alkalin Fosfataz Enziminin Karakterizasyonu Termofilik Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Suşundan Fosfotriesterazın Klonlanması ve Ekspresyonu Ektraksiyonla Elde Edilen ve Ticari Olarak Üretilmiş Bazı Yağların Yağ Asidi İçeriklerinin Karşılaştırılması Türkiye'de Üretilen Değişik Pekmez Türlerinin Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 57 Mesut Karahan PAA-Cu 2+ ve PAA-BSA İkili ve PAA-Cu 2+ -BSA Üçlü Komplekslerinin Oluşumuna ph Etkisi 58 Mesut Karahan Suda Çözünen PMVEMA-Cu 2+ -BSA Üçlü Komplekslerinin Oluşumunun İncelenmesi 59 Murat Kızıl The Isolation and Structure Elucidation of Secondary Metabolites from Terrestrial Streptomyces sp. AA50 60 Murat Uygun Aspergillus niger ATCC 9642'nin Ca-Alginat Küreler Üzerine İmmobilizasyonu ve ES Blue 4BL ve ES Red BWS Boyalarının Gideriminde Kullanılmasının Araştırılması 61 Mustafa Kemal Sezgintürk beta-galaktozidaz aktivitesinin belirlenmesine yönelik bir biyosensör 62 Mustafa Kemal Sezgintürk Biyosensörlere İlişkin Farklı Bir Bakış Açısı: Enzim Tayinine Yönelik Biyosensörler 63 Sürekli Gürültüye Maruz Kalınan Bazı İş Kollarında Çalışan Kişilerde Serum Serum Total Sialik Naciye Kurtul Asit ve Malondialdehit Değerleri 64 Nazan Demir Primula Vulgaris Çiçeklerinden Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Peynir Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 65 Nazlı Sökmen Fotopolimerleştirilmiş HEMA Hidrojellerden Gentamisinin Kontrollü Salınımı 66 1-Vinil-1,2,4-Triazol Bağlı Polimerik Mikroküreler Üzerine Aspergillus niger Glukoamilaz Necati Beşirli Enziminin İmmobilizasyonu 67 Neşe Atacı Isolation of plasmid DNA from alkaline lysate by aqueous two-phase system 68 Neslihan Saruhan Güler Ctenanthe setosa'da Kuraklık Stresi Sırasında Apoplastik ve Simplastik Alanlarındaki Bazı Çözünebilir Organik Madde ve İyon Birikiminin Yaprak Kıvrılmasındaki Rolü

5 69 Nicolae-Ciprian Popa Testing of the Efficiency of Some Enzymatic Mixtures, Concerning the Conversion of Glucide Polymers from Sweetpotato to Reducing Sugars, as a Notable Source to Produce Bioethanol 70 Nilüfer Kavaz Katalaz İçeren Manyetik Kürelerin Hazırlanması ve Sütte Peroksid Giderimi 71 Özge Kozguş İletken Polimer Tabanlı İnhibisyon Temeline Dayalı Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi 72 Özgür Emre Bursa Deveci Armudundan Saflaştırılan Polifenol Oksidaz Enzimi Üzerinden Çeşitli Maddelerin Etkisi 73 Özlem Doğan Gözenekli Hidroksiapatit Kristallerin İlaç Salınımında Kullanımı 74 Özlem Faiz Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Bakterisinden Glukoz İzomeraz Enzimini Kodlayan Genin Klonlanması, Ekspresyonu ve Saflaştırılması 75 Pelin Eroğlu Cuteneous Leishmaniasis'li Olgularda Serum Adenozin Deaminaz ve Deoksiadenozin Diaminaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi 76 Radiana Tamba-Berehoiu 77 Refiye Yanardağ 78 Rezzan Aliyazıcıoğlu 79 Şehnaz Bolkent Testing of the Efficiency of Some Enzymatic Mixtures, Concerning the Conversion of Glucide Polymers from Sweetpotato to Reducing Sugars, as a Notable Source to Produce Bioethanol D-Galaktozamin İle Oluşturulan Böbrek Hassarına Karşı β-karoten, C Vitamini, E Vitamini ve Selenyumun Kombine Etkileri: Biyokimyasal Bir Çalışma Türkiye'de Üretilen Değişik Pekmez Türlerinin Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Sıçanlarda Akut Renal İskemi Reperfüzyon Sonrası Oluşan Karaciğer Hasarında Prostaglandin E (1)'in Koruyucu Rolü: Biyokimyasal Bir Çalışma 80 Sema Bilgin PCR Enhancer Olarak Yeni Kimyasalların Kullanılabilirliliği 81 Sema Bilgin SDS-PAGE'de Coomassie "brillant blue"'ya Alternatif Boyar Maddeler 82 Semra Yılmazer Aspergillus tamarii İle Bazı Monoterpenlerin Biyotransformasyonu Antioxidative and antispazmodic activity of the essential oil of Cyclotrichium niveum (Boiss.) 83 Şenay Çetinus Manden. Et Scheng. 1-Vinil-1,2,4-Triazol Bağlı Polimerik Mikroküreler Üzerine Aspergillus niger Glukoamilaz 84 Şenay Kök Enziminin İmmobilizasyonu 85 Serap Beyaztaş Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi ile PON1 Q192 and PON1 R192 İzoenzimlerinin Saflaştırılması ve Bu İzoenzimler Üzerine Bazı Ağır Metallerin Etkilerinin Araştırılması

6 86 Serap Beyaztaş Yeni Bir Yöntem İle Paraoksonaz Enziminin Saflaştırılması 87 Serap Doğan Melissa Officinalis L. Subsp. Officinalis'ten Elde Edilen Polifenoloksidazın Karakterizasyonu ve Fenolik Madde İçeriğinin Belirlenmesi 88 Serap Şahin Başak Eucalyptus Camaldulensis Dehnh. Bitki Uçucu Yağının, Antioksidan Aktivitesi İle α -amilaz ve α -glukozidaz'a Etkisi 89 Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Serap Yalın Karaciğer Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması 90 Serpil Ünver Saraydın Biyomateryallerin Yapımında Kullanılan Bazı Monomerler Uygulanmiş Ratlarda Eritrosit Antioxidant Enzim Aktiviteleri ve Sitotoksisite Ölçümleri 91 Sevgi Kolaylı Anzer balının fenolik asit birleşimi ve antioksidan özelliklerinin incelenmesi 92 Sezen Canım Leishmania Parazitlerinin Promastigot Kültürlerinden Antijen Hazırlanmasının Optimizasyonu ve IFAT Yöntemi ile İncelenmesi 93 Suat Ekin 7,12-dimetilbenz[a]antrasen Uygulanan Ratlarda Kantaron (hypercium perforatum L)'un Vitamin C ve Karbonik Anhidraz Aktivitesi Üzerine Etkisi 94 Talat Özpozan Kayseri'deki Anne Sütü Örneklerinde CLA Düzeylerinin Belirlenmesi 95 Talat Yalçın Kütle Spektrometresinin Proteomik Çalışmalardaki Rolü 96 Tamer Akar Decolarization of a textile dye, Reactive Red 198 (RR 198) 97 Tuba Kuşman 7,12-dimetilbenz[a]antrasen Uygulanan Ratlarda Kantaron (hypercium perforatum L)'un Vitamin C ve Karbonik Anhidraz Aktivitesi Üzerine Etkisi 98 Ufuk Bakır Scytalidium thermophillum Küfünden Çift Fonksiyonlu Yeni Bir Enzim Üretimi: CATPO, Katalaz/Fenol Oksidaz 99 Yakup Kolcuoğlu Termofilik Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Suşundan Maltojenik Amilaz Geninin Klonlanması 100 Yasemin İspirli Enzim Fonksiyonel Gruplarının Çapraz Bağlanmaya ve Aktiviteye Etkisi 101 Yavuz Servet Baycan Bursa Deveci Armudundan Afinite Kromatografisi Yardımı ile Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu 102 Biyomateryallerin Yapımında Kullanılan Bazı Monomerler Uygulanmiş Ratlarda Eritrosit Yavuz Siliğ Antioxidant Enzim Aktiviteleri ve Sitotoksisite Ölçümleri 103 Yeliz Başaran Miyeloperoksidazın Kemoterapide Kullanılan Doksorubisine Etkisinin İncelenmesi

7 104 Yonca (Avcı) Duman XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Biyokimya Suyla Karışabilen Organik Çözücüler Varlığında Bacillus clausii GMBAE 42'den Saflaştırılan Serin Alkalen Proteazın Kazein Hidrolizinin Aktivasyon ve İnhibisyon Kinetiklerinin İncelenmesi 105 Zafer Ömer Özdemir FMDV Sentetik Viral Peptidlerinin LC-ESI-MS ile Karakterizasyonu 106 Zafer Ömer Özdemir Sentetik Viral Peptidlerin FT-IR İncelenmesi 107 Zümrüt Seden Akdemir Immobilization of α-amylase onto Cyclic Carbonate Bearing Hybrid Material

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya Sıra No Ad ve Soyad Bildiri Başlığı Sunum Türü Sunucu 1 A. Ersin Karagözler Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa L.) Örneğinde Karşılaştırılması 2 Abdulkerim Karabacak Isparta-Burdur

Detaylı

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ 12-15 Temmuz 2012 Burhaniye/BALIKESİR III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ KONGRE BİLDİRİ KİTABI BALIKESİR, 2012 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL

Detaylı

Program Kitabı Program Book

Program Kitabı Program Book Program Kitabı Program Book 1 1 EKİM 2012 PAZARTESİ / 2 OCTOBER 2012 MONDAY 08:30-09:45 Kayıt 09:45-11:00 Açılış İstiklal Marşı Açılış Konuşmaları 10:00-11:15 Müzik Dinletisi 11:15-11:30 Ara 11:30-12:15

Detaylı

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ UKMK-10 3-6 Eylül 2012 Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Özet Kitabı I II DESTEKLEYEN KURULUŞLAR III IV Onuncu

Detaylı

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hatice PALÜZAR Biyokimya Anabilim Dalı Tez

Detaylı

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı 21 MART 2014 Cuma 08.00-10.00 KAYIT 9:40-11.00 AÇILIŞ KUŞMALARI VE PLAKET TÖREİ (SULTA SAL) 9:40-9:45 Ramazan ALTUDAŞ Kongre Başkanı

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 i FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ ELAZIĞ ii KURULLAR Onur Kurulu Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme,

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ 22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ MAKALE BAŞLIĞI Kinetin ve 6-benzilaminopürinin Orchis sancta nın In vitro Gelişimine Etkileri Maleae (Rosaceae) Oymağında Kloroplast (psba-trnh,

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

Özetlerin bilimsel ve içerik sorumluluğu yazarlarına aittir.

Özetlerin bilimsel ve içerik sorumluluğu yazarlarına aittir. Konya 2015 Özetlerin bilimsel ve içerik sorumluluğu yazarlarına aittir. ii iii ONURSAL EŞ BAŞKANLAR Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Bayram SADE (KTO Karatay

Detaylı

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8. KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ / ANKARA Kitaplar Serisi: 30 I Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu yayın

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012)

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) DOKTORA Yıl Tez Başlığı Öğrencinin Adı ve Soyadı 2012 Yakıt hücresi sisteminde elektrokimyasal

Detaylı

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı ve soyadı : Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU Doğum Yeri ve Yılı : Ağrı 21.10.1959 Medeni Hali : Evli Bildiği Y.Diller : Almanca ve İngilizce E-mail : okufrevi@atauni.edu.tr

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATIKSULARDAN BAKIR (II), NİKEL (II), KROM (VI) VE REAKTİF BOYAR MADDE GİDERİMİNDE Aspergillus sp. KULLANIMI Burcu ERTİT TAŞTAN BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ 19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI KATILIMLI 22-25 HAZİRAN 2009 TRABZON 19 th NATIONAL ELECTRON MICROSCOPY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPITION 22-25 JUNE 2009 TRABZON, TURKEY ÖZET

Detaylı

Organik Kimya Özet Kitabı Organic Chemistry Abstract Book

Organik Kimya Özet Kitabı Organic Chemistry Abstract Book rganik Kimya Özet Kitabı rganic Chemistry Abstract Book İÇİDEKİLER Yeni Heterosiklik Bilesiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu...1 Metin Balcı...1

Detaylı

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr.

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr. 2007-2014 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA

Detaylı

DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDAKİ TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ ARSENİK DÜZEYLERİ Ali Alkan, Nigar Alkan, Muammer Aktaş

DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDAKİ TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ ARSENİK DÜZEYLERİ Ali Alkan, Nigar Alkan, Muammer Aktaş POSTER SUNUM BAŞLIKLARI VE SUNANLAR P1 ALLURA RED İN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE UV-VIS SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ Abdullah Taner Bişgin, Mustafa Uçan, İbrahim Narin, Mustafa Soylak

Detaylı

Önsöz. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. A. Kadir Halkman Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı

Önsöz. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. A. Kadir Halkman Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı Önsöz Gıda Teknolojisi Derneği yayın organı olan GIDA, 1976 yılında yayımlanmaya başlamış ve hiç kesintisiz olarak bugüne geldi. 2004 Temmuz ayında derneğin web sayfasının açılması ile birlikte ilk sayıdan

Detaylı

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 19-20 şubat 1972 de Ankara da düzenlenen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 1. Ulusal Fizyoloji Kongresi nden günümüze

Detaylı

BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR

BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR 1. Gıda endüstrisinde kullanılan laktik asit bakterileri Pınar Şanlıbaba 2. Laktokok fajlarının yarattığı endüstriyel sorunlar Pınar Şanlıbaba, Nefise Akçelik, Mustafa

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2012-61 Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.Coli de Rekombinant Olarak Üretilmesi Proje Yöneticisi: Prof.

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, KAHRAMANMARAŞ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ No Bildiri Adı Sorumlu Yazar Sunum

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DETERJAN KATKI MADDESİ OLARAK MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI Banu Şükran ŞENGEL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 YILI PROJELERİ BİLGİSAYAR (VOCABULARY TRAİNER) İNGİLİZCE KELİME ÇALIŞMA PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 YILI PROJELERİ BİLGİSAYAR (VOCABULARY TRAİNER) İNGİLİZCE KELİME ÇALIŞMA PROGRAMI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI DALI (VOCABULARY TRAİNER) İNGİLİZCE KELİME ÇALIŞMA PROGRAMI 3D CAM CONSOLE 4 İŞLEMİ KOLAY ÖGRENME YOLU ACİL DURUMLARDA

Detaylı