ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Serden Başak 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Su Ürünleri Müh. İstanbul Üni. Su Ürünleri Fak Y. Lisans Su Ürünleri Müh. İstanbul Üni. Su Ürünleri Fak Doktora Çevre Biyoteknolojisi İTÜ Çevre Müh. Böl Post-Doc Çevre Biyoteknolojisi KSÜ Çevre Müh. Böl Doktora tezi konusu: Respirometric Analysis of Benzo[a]anthracene Induced Inhibition on Peptone Biodegradation 5. Akademik Unvanlar Araştırma Görevlisi : İTÜ İnşaat Müh. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçentlik : Artvin Çoruh Üni. Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler Basak S., Cokgör EU., Insel G., Orhon D. (2012): Acute effect of benzo[a]anthracene on the biodegradation of peptone under aerobic conditions, Environ Sci Pollut Res Int., 19(8): Bu yayına Science Citation Index tarafından taranan dergilerde 1 kez atıf yapılmıştır. Basak S., Okay O., Karacik B., Henkelmann B., Schramm K-W.(2010): Complementary chemical and biological determination of dioxin-like compounds in sediments of Istanbul Strait, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 19 No 7, Basak S., Ünal Şengör G. F., Telli Karakoç F. (2010): The Detection of Potential Carcinogenic PAH Using HPLC Procedure in Two Different Smoked Fish, Case Study : Istanbul / Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol. 10, Bu yayına Science Citation Index tarafından taranan dergilerde 3 kez atıf yapılmıştır. Okay O.S., Karacık B., Basak S., Henkelmann B., Bernhöft S., Schramm K-W., (2009): PCB and PCDD/F in sediments and mussels of the Istanbul strait (Turkey), Chemosphere, 76, 2, Bu yayına Science Citation Index tarafından taranan dergilerde 40 kez atıf yapılmıştır. Okay, O.S., Morkoç, E., Pekey, H., Basak, S., Baykal, B., (2008): Metals in the Surface Sediments of Istanbul Strait (Turkey). J. Environ. Sci. Health, Part A. Vol:43, No.14, Bu yayına Science Citation Index tarafından taranan dergilerde 12 kez atıf yapılmıştır. Insel G., Sözen S., Basak S., Orhon D., (2006): Optimization of nitrogen removal for alternating intermittent aeration-type activated sludge system: A new process modification, J. Environmental Sci. Health Part A, Vol:41, Bu yayına Science Citation Index tarafından taranan dergilerde 2 kez atıf yapılmıştır.

2 Karl H., Basak S., Ziebell S., Quast P. (2005): Changes of the Iodine Content in Fish during Household Preparation and Smoking, Deutsche Lebensmittel-Rundschau, Vol:101(10), Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Basak S., Ozgun D., Cinar O., (2014): The effect of external feed source on color removal with algae in real textile wastewater, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, Special Issue ICOEST 2014, Part 1, Hatice U., Basak S., Ozgun D., Cinar O., (2014): The Effect of Ozonation on Different Caffeine Concentrations in Domestic Wastewaters. Int. J. Environ. Eng. Nat. Resour. Vol:1 (3), Ozgun D., Basak S., Cinar O., (2014): The Inhibition Effect of Three Different Pharmaceuticals in Domestic Wastewater. World Journal of Environmental Research, Vol:4 (1), 1-6. Ozgun D., Basak S., Cinar O., (2012): Current molecular biological techniques for anaerobic ammonium oxidizing (ANNAMOX) bacteria. International Water Technology Journal, Vol:2 (3), Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Basak S., Ozgun D., Cinar O., Shock Resistance Capacity of Algae against to the Real Textile Wastewater, VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey Basak S., Çokgör E.U., Orhon D., Acute Impact of Benzo[a]anthracene on the Utilization of Simple Substrate Under Aerobic Conditions, 17 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MEASEP), Istanbul, Turkey Ozgun D., Basak S., Cinar O., The Effect of Ozonation in Textile Wastewater, 2 nd International Conference on Water Energy & Environment, Kusadasi, Turkey Cirik K., Basak S., Kilic A., Ozgun D., Akman D., Ozdemir S., Cinar O., The Decoloration Methods of Textile Wastewater, 2 nd International Conference on Water Energy & Environment, Kusadasi, Turkey Ünsal H., Başak S., Çınar Ö., Biyolojik arıtılmış evsel atıksu için optimum ozon süresinin belirlenmesi, 3. Uluslarası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Türkiye Özgün D., Başak S., Çınar Ö., Ototrofik denitrifikasyon prosesinde nitrit inhibisyonunun etkisi, 3. Uluslarası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Turkey, Okay O.S., Karacık B., Basak S., Tütüncü O., "The effects of pollution in İstanbul Strait", 2007, First Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos, Greece, Sözen S., Teksoy S., Basak S., "Autonomous Desalination System As A Tool For Management of Water Scarcity Problem In Mediterranean Countries", 2005, 13 th International Symposium of MESAEP, Thessaloniki, Greece, Sözen S., Teksoy S., Basak S., Ciggin A., Seibert U., Vogt G., "Conceptual Approach for the Desalination Practices with Renewable Energies in Turkey", 2005, 3 rd Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, Croatia,

3 Sözen S., Teksoy S., Basak S., Ciggin A., "Autonomous Desalination as an Alternative Approach to Decentralized Water Management", 2005, 1 st Zer0-M Conference on Sustainable Water Management, İstanbul, Turkey, Telli Karakoç F., Karakaş D., Tolun L., Basak S., "Fingerprint analysis of source of the PAHs in Izmit Bay", 2002, Second International Conference, Oceanography of the Eastern Mediterranean and the Black Sea, Ankara, Turkey, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Çınar, Ö., Şahinkaya, E., Cırık, K., Başak, S. (2011): Tekstil Atıksularının Biyolojik Arıtımı, İstanbul, Turkey, ISBN Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Özgün D., Başak S., Cırık K., Kılıç A., Akman D., Özdemir Ş., Çınar Ö., (2012): Anammox bakterilerinin zenginleştirilmesinde farklı dolgu malzemelerinin etkisi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Kılıç A., Başak S., Cırık K., Özgün D., Akman D., Özdemir Ş., Şahinkaya E., Çınar Ö., (2012): İçme sularında nitrat gideriminde ikincil kirleticilerinin denitrifikasyona etkisi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Özdemir Ş., Akman D., Cırık K., Başak S., Özgün D., Kılıç A., Çınar Ö., (2012): Farklı hidrolik bekletme sürelerinin anaerobik perdeli reaktörde sülfat indirgenmesi üzerine etkisi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Başak, S., Çokgör, E., Orhon, D., (2011): Benzo[a]anthracene nin aktif çamur üzerine kronik etkisinin respirometrik incelenmesi, İTÜ Dergisi Su Kirlenmesi Kontrolü Serisi, Cilt :21, Sayı:2, Sayfa: Şengör G.F., Başak S., (2004): Vitamin Contents of Seafood and Importance of Nutrition, Food, World Publication A.Ş, Globus Publishing House, Istanbul, Year: 9, Number: 3, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Özgün D., Başak S., Çınar Ö., Evsel Atıksulardaki Bazı Kimyasal Maddelerin Aktif Çamur Üzerine İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, Özgün D., Başak S., Çınar Ö., Naftalin Sülfonatın Alıcı Ortama Etkisi ve Arıtım, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, Özgün D., Başak S., Çınar Ö., Zenobiyotiklerin Toksikolojik Etkilerinin QSAR ile Modellenmesi, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, Özgün D., Başak S., Çınar Ö., Çimento ve Betonun Çevreye Etkisi, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, Özdemir Ş., Akman A., Cırık K., Başak S., Çınar Ö., Kısmi Nitrifikasyon Prosesinde Farklı Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonlarının Sistem Performansına Etkisi, TMMOB ÇMO 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, Başak S., Özgün D., Çınar Ö., Alglerle Biyoyakıt Üretiminde Atıksuyun Kullanımı, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, Özgün D., Başak S., Çınar Ö., Atık sularda bulunan bazı temel farmasötiklerin insan ve çevreye etkileri, 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye,

4 Akman D., Özdemir Ş., Cırık K., Başak S., Özgün D., Kılıç A., Çınar Ö., Nitrifikasyon prosesinin farklı reaksiyon süreleri altında incelenmesi, Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu, Karabük, Türkiye, Başak S., Cırık K., Çınar Ö., Alglerden Biyoyakıt Üretimi, Ekoloji Sempozyumu 2012, Kilis, Türkiye, Basak S., Şengör G.F., Telli Karakoç F., "Türkiye deki Üç Farklı Füme Balıkta Potansiyel Karsinojenik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi", 2007, Ulusal Su Günleri, Antalya, Türkiye, Çavuş E., Başak S., Çokgör E. U., Orhon D., "Ağır Metallerin Biyolojik Sistemlere Etkilerinin Respirometrik Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Nikel Örneği", 2004, İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, Diğer yayınlar (Kitaplar) Ubay Çokgör E., Gürel M., Yağcı N., Başak S., (2004). İTÜ Çeve Mühendisliği Laboratuvarları, Laboratuvar Güvenlik Kılavuzu, (Basılı Laboratuvar Kılavuzu), İstanbul 7.8. SCI indekslerine giren dergilerde kaynak gösterilme sayısı: Projeler 8.1. Uluslararası Projeler İstanbul Boğazı nda Öncelikli Kirleticiler ve Etkilerinin Belirlenmesi adlı JULICH (TÜBİTAK-ÇAYDAG No: 106Y302 ve International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research) projede Araştırıcı, Nisan 2007 Nisan Avrupa Birliği Euro-Meditarrenean Regional Programme for Local Water Management kapsamında Autonomous Desalination System Concepts for Sea Water and Brackish Water in Rural Areas with Renewable Energies - Potentials, Technologies, Field Experience, Socio-technical and Socio-economic Impact (ADIRA) projesi, Araştrıcı, Ocak 2004 Aralık Avrupa Birliği EUREKA Projesi, Biyolojik Azot Giderimi için Değişken Aralıklı Havalandırmalı Aktif Çamur Sisteminin Tasarımı, Araştırıcı, Kasım 2003 Aralık Ulusal Projeler Boyarmadde İçeren Atıksular için Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması, 109G083 TÜBİTAK-KAMAG Projesi, Post-doktora, Ekim 2011 Ekim İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Projesi, Enzymatic Evaluation of Xenobiotic Biodegradation, Ekim 2009 Ekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projem İstanbul, Zenobiyotiklerin Biyodegradasyonunun Enzimatik Olarak İncelenmesi, Mart 2007 Mart İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Projesi, İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Bazı Füme Balık Ürünlerindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Düzeylerinin Araştırılması, Aralık 2002 Haziran İdari Görevler

5 10. Bildiği Yabancı Diller Almanca, Çok iyi düzeyde (Sprachdiplom, die zweite Stufe, Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) ÜDS 86,25 İngilizce, İyi düzeyde (%100 İngilizce olan İTÜ Environmental Biotechnology Doktora Programı mezunu) ÜDS Ödüller 3 adet TÜBİTAK yayın teşvik ödülü ve 2 adet İTÜ yayın teşvik ödülü

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Serden Başak 2. Doğum Tarihi: 1978 3. Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Su Ürünleri Müh. İstanbul Üni. Su Ürünleri Fak. 2000

Detaylı

Kevser CIRIK [ Kahramanmaras Sütcü İmam University][Kahramanmaras], Phone: [+ 90 344 280 1686] E-Mail: kevsercirik@cnrgroup.info

Kevser CIRIK [ Kahramanmaras Sütcü İmam University][Kahramanmaras], Phone: [+ 90 344 280 1686] E-Mail: kevsercirik@cnrgroup.info EDUCATION Ph.D. 06/2010. Süleyman Demirel University, Isparta. Environmental Engineering. Advisor: Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ- Prof. Dr. Özer ÇINAR. Dissertation: Different color reduction yields anaerobic

Detaylı

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. Kurt P. and Ozkoc Boke H. 2004, A Survey To Determine Levels Of Chlorinated Pesticides And PCB s In Mussels And Seawater From The Mid

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Ali Üren 2. Doğum Tarihi: 02.07.1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Yüksek Müh. İstanbul Üni. Kim. Müh. Bölümü 1973 Y.

Detaylı

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA Prof.Dr. GÜNAY KOCASOY un ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 1969 Robert Kolej, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

Doç. Dr. Cevat YAMAN

Doç. Dr. Cevat YAMAN Doç. Dr. Cevat YAMAN E-posta: cevatyaman@yahoo.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ Telefon : +90 266 738 09 45 / 445 e-posta : alperkilic@balikesir.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Deniz Ulaştırma ve İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı: A. Yalçın TEPE Doğum Yeri, Tarihi: Ankara, 20 Temmuz 1972 Medeni Hali: Evli, İki Çocuklu Adres (iş): Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Adı Soyadı : Fatih İLHAN KİŞİSEL Doğum Tarihi : 18.05.1983 Doğum Yeri : Dernekpazarı - Trabzon Askerlik Durumu : Terhis - 2013 EĞİTİM Lise Lisans Lisansüstü Doktora : Esenler İbrahim Turhan Lisesi 1996-19991999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu 1. Adı Soyadı: Yaşar AKÇAY 2. Doğum Tarihi: 24.03.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Y. Lisans Tarım İşletmeciliği

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Ümit ŞENGÜL Doğum Yeri : Sivas Yabancı Dil : İngilizce E-posta adresi : umit.sengul@giresun.edu.tr Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme)

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme) DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği Yıldız 1990 Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 994-998 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği/Geoteknik

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Kemal HACIEFENDİOĞLU Doğum Tarihi : 01 Mayıs 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1976 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1990

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ

Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ ÖĞRENİMİ ve AKADEMİK ÜNVANLARI Lisans (B. Sc.): Kimya Mühendisliği, O.D.T.Ü., 1972. Yüksek Lisans (M. Sc.): Kimya Mühendisliği, O.D.T.Ü., 1973. Doktora (Ph. D.):

Detaylı