Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Coğrafya Derslerine Yönelik Öğretim Materyallerinin Hazırlanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Coğrafya Derslerine Yönelik Öğretim Materyallerinin Hazırlanması"

Transkript

1 Journal of Social Studies Education Research Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 2011: 2(2), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Coğrafya Derslerine Yönelik Öğretim Materyallerinin Hazırlanması Preparation of Geography Teaching Materials through the Utilization of Geographic Information Systems (GIS) Software İskender DÖLEK 1 & Selçuk Beşir DEMİR 2 Özet: Bu çalışmada, coğrafya dersleri için öğretim materyali hazırlama aşamaları; dünyada yaygın olarak kullanılan CBS enstrümanlarından biri olan Arc GIS programı kullanılarak, kâğıt haritaların sayısallaştırılması örneğinden hareketle ifade edilmiştir. Kâğıt haritaların sayısallaştırılması süreci özellikle sayısal verilerine ulaşamadığımız yerlere ait verilerin hazırlanmasında aynı zamanda fiziki ve beşeri coğrafya ders konularına ait ders materyali hazırlama açısından önemli bir katkı sağlayacak niteliktedir. Çalışmada, coğrafya dersinde işlenen bütün konulara yönelik öğretim materyali geliştirilmesinden öte, örnek bir uygulama yoluyla coğrafya öğretmenlerinin Arc GIS programını kullanarak, nasıl öğretim materyali hazırlayabileceklerine yönelik bir model sunulmuştur. Bu kapsamda örnek teşkil etmesi açışından çalışmada kâğıt haritaların ekran sayısallaştırılması süreci ile haritalar, yer şekilleri, yerleşme gibi konulara yönelik öğretim materyali hazırlama aşamaları adım adım ifade edilmiştir. Coğrafya öğretmenleri tarafından Arc GIS programı ile bu çalışmada belirtilen aşamaları takip ederek coğrafi konulara yönelik çok sayıda öğretim materyali geliştirmeleri mümkündür. Anahtar Kelimeler: coğrafya öğretimi, coğrafi bilgi sistemleri, öğretim materyali, kâğıt haritaların sayısallaştırılması, arc gis, oluşturmacılık, öğretmen yetiştirme Extended Abstract In this study we present a model through a sample implementation the intention of which is to teach Geography teachers how to develop learning materials by using the Arc GIS rather than instructing them about material development of all sorts. Within this context different phases of material development such as maps, landforms and settlements are explained step by step along with the digitizing process of screen maps. A great number of geographical materials can be enhanced by teachers of Geography if they follow the steps illustrated by the Arc GIS programme. The materials prepared by Geography teachers and three dimensional images can be enlarged or zoomed out on the screen to figure out the effect of the scale on the map. The fact that our eyesight becomes narrow and details disappeare as we gain height can be concretized through this example. Besides teachers can explain visually how physical features are shown by using contour lines. For instance, it is observed on three dimensional images that the slope increases where the contour lines become more frequent in areas like hillsides, 1. Yard. Doç. Muş Alparslan Üniversitesi, 2. Muş Alparslan Üniversitesi, 2011 Journal of Social Studies Education Research, ISSN:

2 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR or vice versa. The appearance of contour lines or other landforms can be highlighted by these images as well. In a class at which topics like river valleys, plains, plateaus, etc. are supposed to be explained, these can be presenented with the help of visuals. Furthermore the relation between settlements and landforms can be made clear and easy to grasp through already developed materials. Geography teachers can develop materials or process certain data with various techniques (satellite images, air photographs) as they improve their skills of using the GIS. They can even digitize the images of Google Earth, an increasingly popular internet device and turn them into an easy-to-examine datum by means of the GIS. In this manner they provide acquired information and developed materials to their students and help them use an advantegous device in the long and tiring process of education. We therefore need further research to integrate GIS practices and materials with social sciences and Geography and also to detect factors which prevent students from using the GIS actively during their education. Both descriptive and experimental researches can be directed at determining possible influences of the usage of GIS based materials in Geography and social sciences. Studies which depend on quality investigation methods will specifically prove useful alike. Keywords: Geographic Information Systems (GIS), Teaching Materials, Digitizing Maps, Arc GIS, Constructivism, Teacher Training Giriş Bilgisayar teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarına bağlı olarak gelişen Coğrafi Bilgi Sistemleri, genel olarak dünya üzerindeki farklı bölgeleri tanımlayan, o bölgelerle ilgili mevcut verileri depolayan ve kullanan bilgisayar sistemleri şeklinde tanımlanabilir (Devine ve Field, 1986; Doe, 1987; Parker, 1988; Kerski, 2000; İşlem Şirketler Grubu, 2004; Demirci 2008a). Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, gelişmiş araç ve gereçlerle yeryüzünü farklı bakış açılarına göre incelemek mümkündür. Daha önceden bir bölgeye ait farklı haritaları üretmek günlerce sürerken gelişen Coğrafi Bilgi Sistemleri ile birlikte bu işlemler çok kısa sürede yapılmaya başlanmıştır (Demirci, 2008a). Özellikle tematik haritaların üretilmesinde, çevre problemleri ile mücadelede, doğal afetlerle ilgili risk haritalarının üretilmesinde, sağlık alanında, kentsel planlamada CBS kullanılmaktadır (Bensghir ve Akay, 2006). CBS yi geleneksel bilgisayar sistemlerinden ayıran en önemli özellik; CBS ile sorgulama ve istatistiksel analizlerin yapılabilmesi ve bu sorgulama ve istatistiksel analizlerin haritalar ile bütünleştirilebilmesidir (Turoğlu, 2000). CBS de sorgulama ve analizlerin yapılmasını sağlayan bir diğer önemli özellik ise yazılımların katman mantığı ile çalışmasıdır (Burrough, 1986). CBS de katman mantığı ile çalışıldığı için (Görüntü 1) aynı anda çok farklı konular arasında bağlantı kurulabilmektedir. Ayrıca, bağlantı kurulan konular arasında sorgulamalar 123

3 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), yapılabilmektedir. Örneğin, aynı bölgeye ait yükselti, yağış, sıcaklık, bitki örtüsü gibi haritalar aynı ekranda görüntülenebilmekte ve katmanların birbiriyle olan ilişkileri sorgulanabilmektedir (Yomralıoğlu, 2005). Görüntü 1: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Katman Mantığı CBS ile çeşitli konulara ait sayısal verilerin dökümleri yapılabildiği gibi grafik bilgileri haritaya eklenebilmektedir. Bu işlemler iyi bir kullanıcı tarafından çok kısa sürede yapılabilmektedir (Demirci, 2008b). Bu bağlamda CBS, coğrafyanın entelektüel nüvesindeki çeşitli metodolojilerle çok güçlü bağlantı kurma imkânı sunmaktadır (Sui 1995 den akt. Summerby Murray, 2001; Demirci, 2008a). Çalışma konusu bir şekilde mekân, insan, zaman olan veya bunlarla ilgili değişkenleri az veya çok içeren bütün bilim dalları ve meslek gruplarının CBS den faydalanma imkânları vardır. Dolayısıyla CBS metodolojisini kullanan ve farklı meslek gruplarına hitap eden; Arc Viev, Netcat, Netinfo, Intergraph, MGE, Autocat Net, Landmarks, Graphics, Erdas, Ermaper, Graff, Envi, İdrisi, Erdas gibi birçok CBS yazılımı mevcuttur (Turoğlu, 2000; Yomralıoğlu, 2005). Farklı işlevleri olan Coğrafi Bilgi Sistemleri, kullanıcının deneyim ve planlama yeteneğine bağlı olarak; tematik haritaların üretilmesinde, çevre problemleri ile mücadelede, kentsel planlamada, e-devlet sistemi, kent bilgi sistemleri ve coğrafya bilimi ile ilgili araştırmalarda kullanılabilmektedir (Demirci, 2004). Ayrıca CBS den eğitim-öğretim sürecinde, özellikle de coğrafya öğretiminde de aktif olarak yararlanılabilir (Ergün ve Ayday, 2006; Demirci, 2008b; Şimşek, 2008; Artvinli, 2009; Erdoğan, 2009; Özgen, 2009; Aydoğmuş, 2010). 124

4 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR CBS, coğrafyanın temel prensiplerini oluşturan ne, nerede, nasıl ve niçin sorularını cevaplamayı kolaylaştıran önemli bir eğitim-öğretim aracı olarak dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır (Aksoy, 2004; Yomralıoğlu, 2005; Demirci, 2008a; Artvinli, 2009). Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere daha kaliteli biçimde götürebilmek için öğretim teknolojisinin tüm olanaklarından etkili biçimde yararlanmak gerekmektedir (Audet ve Luwig, 2000; Alibrandi, 2003; Johansson ve Pellikka, 2005; Beishuizen, 2006; Demirci, 2007; Uğurlu ve Baloğlu, 2008). Bu teknolojilerden biri de Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) dir (Keiper, 1999; Lemberg ve Stoltman, 2001; Crabb, 2001; Aksoy, 2004; Pitts, 2005; Aladağ 2006; Bednarz ve Schee, 2006) yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan oluşturmacı yaklaşıma göre hazırlanmış ve 12. sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programları nda Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisine yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir (MEB, 2005; Koçak, 2007). Ancak, CBS yi kullanabilecek eğitime sahip öğretmen sayısının çok az olması, yazılımın pahalı olması ve okulların, fiziki koşullarının yetersiz olması, yazılım temelli uygulamalardan ders sürecinde faydalanılmasını sınırlandıran başlıca faktörlerdir (Şimşek, 2008). Bu nedenle Türkiye de, coğrafya derslerinde bu teknolojiden henüz yoğun olarak yararlanılmaya başlanılmamıştır (Artvinli, 2009; Erdoğan, 2009; Aydoğmuş, 2010). Coğrafi Bilgi Sistemleri ve bu sistemlerle geliştirilen öğretim materyalleri coğrafya derslerinde etkinliklere dayalı olarak kullanıldığında ders içinde ne, nerede, nasıl ve niçin gibi konuma dayalı soruların öğrenciler tarafından cevaplanmasını kolaylaştıracaktır (Alibrandi ve Palmer, 2001; Ergün ve Ayday, 2006). Coğrafi Bilgi Sistemleri, coğrafya derslerinde öğrenenlere mekânın üç boyutlu olarak sunulması ve görüntülenmesi imkânını sağlayacağı gibi, öğrenciler tarafından da doğal ve beşeri olayların çok boyutlu değerlendirilmesine fırsat tanıyacaktır. Ayrıca, Coğrafi Bilgi Sistemleri öğrencilerin coğrafya dersi ile ilgili modellemeler yapmalarına ve yoruma açık yeni haritalar üretmelerine imkân tanımaktadırlar (Cameron, 2005). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Coğrafya Öğretiminde Kullanılmasının Gerekliliği 2005 yıllında uygulamaya konulan yeni öğretim programlarında olduğu gibi yeni Coğrafya Dersi Öğretim Programları nda da bilgiyi öğretmekten ziyade; bilgiye nasıl ulaşılacağının ve bilginin nasıl kullanılacağının öğretilmesi önem kazanmıştır (MEB, 2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programları nın paradigmasına uygun olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri nden coğrafya derslerinde yararlanılması, öğrencilerin; analiz ve sentez yapabilme, 125

5 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), eleştirel düşünme, problem çözme, coğrafi prensipleri uygulayarak sonuçlar çıkarma gibi becerilerinin geliştirilmesi sürecinde katkı sağlayacaktır (West, 2003; Heafner, 2004; Walker, 2004; Baloğlu ve Uğurlu, 2007). Mevcut alanyazına göre coğrafya öğretiminde CBS kullanımının yararları genel olarak şu şekilde özetlenebilir: Matematiksel işlemler için hesap makinesine ne ölçüde ihtiyaç varsa mekânsal araştırma ve incelemelerde de CBS ye de o ölçüde ihtiyaç vardır (Baker, 2002). CBS enstrümanlarından yaralanarak araziye ait hesaplamalar, sorgulamamalar ve istatistik analizler kolaylıkla yapılabilmektedir. Arazi eğim aralıklarına göre sınıflandırıldığında her eğim aralığının kapladığı alan kolaylıkla hesaplanabilir. CBS, coğrafya derslerinde kazandırılması gereken temel becerilerden olan coğrafi sorgulamanın öğrencilere kazandırılması sürecinde önemli bir rol üstlenmektedir (Baker, 2002; Cameron, 2005; Lee, 2005; Tuna, 2008; Aydoğmuş, 2010). Aynı yere ait çok farklı değerler aynı ekranda görüntülenebilmekte ve birbirleriyle olan ilişkileri bu sayede sorgulanabilmektedir. Örneğin; Türkiye deki deprem bölgeleri ile iller aynı ekranda çakıştırılarak kademe kademe iller gruplandırılabilmektedir. CBS, coğrafi sorgulamanın tüm aşamalarında etkin olarak kullanılabilmektedir. CBS, öğrencilere dünyada yaşanan küresel problemlere coğrafya biliminin bakış açısı ile nasıl yaklaşıldığını ve bu bakış açısı ile çözüm önerilerinin nasıl geliştirileceğini öğretmede yardımcı olmaktadır (Keiper, 1999; Bednarz, 2000; Drennon, 2005). CBS teknolojisi, güncel yasamda karşılaşılan problemlerin çözümünde bilginin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır (Baker, 2002; Drennon, 2005). Risk haritaları oluşturularak mevcut verilerden hareketle potansiyel risk bölgeleri belirlenebilir. CBS ile konumsal veriler ve öznitelik verileri aynı anda analiz edilip sorgulanabilir ve istatistiksel olarak görselleştirilebilir. Bu sayede coğrafya derslerinde; mekânsal verilerin CBS ortamında sorgulanarak analiz edilmesi, istenilen bilimsel erişiyi kolaylaştırmaktadır (Baker, 2002; Aksoy, 2004). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin coğrafya öğretiminde kullanılması öğrencilerin coğrafya dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir (Baker, 2002, Aladağ, 2006; Uğurlu ve Baloğlu, 2008;). Ayrıca coğrafya derslerinde CBS kullanımı öğrencilerin coğrafya dersindeki akademik başarılarını artırmaktadır (Heafner, 2004; Bednarz ve Drennon, 2005; Schee, 2006). 126

6 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR Coğrafi Bilgi Sistemleri Dünya da coğrafya eğitimcileri tarafından coğrafya derslerinde aktif olarak yıllardan beri kullanılmaktadır (Freeman, 2003; Cameron, 2005). Ancak Türkiye de coğrafyacı eğitimcilerinin ve coğrafya öğretmenlerinin CBS ile tanışması henüz çok yenidir. Coğrafya derslerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri nin aktif olarak kullanılamamasının nedenleri arasında; Coğrafi Bilgi Sistemleri için gerekli olan bilgisayar donanımının okullardaki yetersizliği, veri temininin güçlüğü, CBS eğitimini verecek kalifiye eleman yetersizliği ve ortaöğretimde coğrafya ders saatlerinin az olması gibi etkenler gösterilmektedir (Şimşek, 2008; Artvinli, 2009). Aslında bu duruma coğrafya eğitimcilerinin ve öğretmenlerinin, Coğrafi Bilgi Sistemleri nin kullanımı noktasındaki bilgi ve beceri eksiklikleri ve coğrafya öğretmenlerinin coğrafya derslerinde kullanabilecekleri Coğrafi Bilgi Sistemleri yle geliştirilmiş öğretim materyallerinin yetersiz olması da kaynaklık etmektedir (Freeman, 2003; Erdoğan, 2009). Bu nedenle Coğrafi Bilgi Sistemleri nin coğrafya öğretmenleri tarafından tanınması, öğretmenlerin CBS hakkındaki bilgi, beceri eksikliklerinin giderilmesi gerekmekte ve Coğrafi Bilgi Sistemleri nin coğrafya öğretmenleri tarafından aktif olarak coğrafya derslerinde kullanımı yönündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Ayrıca öğretmenlerin, coğrafya dersi öğretim programlarında yer alan öğrenme alanları ve kazanımlarla bağlantılı, CBS nden faydalanarak, etkinlik temelli öğretim materyali geliştirmeleri ve CBS nin coğrafya derslerinde etkili olarak kullanılması için gereken her türlü ortam oluşturmaları gerekir (Moore, Brady ve diğerleri, 2004; Tschirner ve O'Brien, 2006). Çalışmanın Önemi ve Amacı Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri nin coğrafya öğretmenleri tarafından tanınmasına katkı sağlayarak, coğrafya öğretmenlerinin CBS ile Coğrafya Dersi Öğretim Programları nda yer alan kazanımlarla doğrudan ilişkili öğretim materyallerinin nasıl hazırlanacağı hakkında temel bir öngörü kazanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Coğrafya öğretmenleri ve eğitimcileri tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak coğrafya dersleri için öğretim materyali hazırlanma yeterliliğinin kazanılması, mevcut olan öğretim materyali eksikliğinin giderilmesi noktasında önemli bir rol oynayacaktır. Coğrafya Dersleri İçin Örnek Materyal Hazırlama Süreci Coğrafya eğitimi alanında en yaygın olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarından Arc GIS programı kullanılmaktadır. Arc GIS programı, ESRI firması tarafından 1981 yılında yazılımı gerçekleştirilen veri tabanı temelli, güçlü ve esnek yapıya sahip bir CBS yazılımıdır. Sektörün önde gelen yazılımlarından biridir. Bu çalışmada Arc GIS programının seçilmesinin 127

7 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), en önemli nedeni, kullanıcıya güçlü bir coğrafi veri yönetim ortamı sunuyor olmasıdır. Arc GIS programı, dinamik aynı zamanda esnek bir veri yönetimi tabanına sahiptir. Ayrıca program, veri dönüşümlerine de olanak sağladığı için bu yönüyle başka programlarda üretilmiş verilerin kullanılmasını da kolaylaştırmaktadır. Arc GIS programının farklı uygulamalar için alt modüllere sahip olması programa daha işlevsel bir yapı kazandırmaktadır. Arc Map, Arc Catalog ve Arc Toolbox gibi temel uygulamalardan oluşan programda, örneğin Arc Map bileşeninde konumsal verilerin görüntülenmesi, sorgulanması ve analizi yapılır veya harita üzerinde çalışarak kartografik amaçlı çıktı üretilebilir. Konumsal verilerin yönetildiği, harita dosyalarının yerleştirildiği bölüm ise Arc Katalog dur. Arc Toolboox ise menü tabanlı bindirme, tampon, dönüşüm gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür (Yomralıoğlu, 2005). Bu çalışmada coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarından olan Arc GIS programıyla coğrafya öğretiminde kullanılabilecek öğrettim materyali hazırlanma süreci ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Bu yönüyle çalışma coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak öğretim materyalleri hazırlanma aşamalarının temel düzeyde coğrafya öğretmenlerine ve coğrafya eğitimcilerine tanıtılması noktasında örnek teşkil etmektedir. Kâğıt Haritaların Sayısallaştırılması Bu çalışmada coğrafya dersleri için öğretim materyali hazırlama aşamaları dünyada yaygın olarak kullanılan ve CBS enstrümanlarından biri olan Arc GIS programı kullanılarak hazırlanmıştır. Kâğıt haritaların sayısallaştırılması süreci özellikle sayısal verilerine ulaşamadığımız yerlere ait verilerin hazırlanmasında ve fiziki ve beşeri coğrafya konularıyla ilgili ders materyali geliştirilmesi sürecinde önemli bir rol üstlenmektedir. Kâğıt haritaların sayısallaştırılması yöntemiyle coğrafya dersinde kullanılabilecek çok basit uygulamalar ve materyaller hazırlanabileceği gibi, daha karmaşık uygulamalarda tasarlanabilir. Örneğin; bu yöntemle Dünya daki fay hatları ile levha sınırlarını ve deprem bölgelerini aynı ekranda üst üste bindirilmiş bir şekilde görselleştirmek ve aralarında ki ilgiyi görmek olanaklıdır. Aşağıda kâğıt haritaların sayısallaştırılması süreci; koordinatlandırma, projeksiyon seçimi, ekran sayısallaştırması, yüzey üretimi ve üç boyutlu görüntülerin elde edilmesi olmak üzere beş temel basamakta ifade edilmiştir. Coğrafya öğretmenleri Arc GIS programı ile belirtilen aşamaları takip ederek coğrafi konulara yönelik çok sayıda öğretim materyali geliştirebilirler. Koordinatlandırma ve Projeksiyon Seçimi 128

8 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR Tiff veya jpeg formatında taranmış ve dijital ortama aktarılmış kâğıt haritanın öncelikle Arc GIS programı içinde yer alan Arc Map te koordinatlandırılması gerekir. Bu işlem aynı haritayı kullanarak, üretilecek diğer haritaları farklı katmanlar şeklinde aynı ekranda görebilmemiz için de gereklidir. Örneğin, Türkiye deki fay hatları ile deprem bölgelerini gösteren ayrı ayrı iki haritayı tek bir haritada gösterebilmek için bu işlemin gerçekleştirilmiş olması gerekir. Koordinatlandırma işlemi Arc Map te Viev (Görünüm) başlığı altında (Görüntü 2) ve Araç Çubukları sekmesinde Georeferencing (koordinatlandırma) uzantısı ile yapılır (Görüntü 3). Görüntü 2 (Birinci Adım): Arc Map te Viev (Görünümü ) Görüntü 3 (İkinci Adım): Araç Çubukları adlı sekmede bulunan Georeferencing (Koordinatlandırma) işlemi 129

9 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), Koordinatlandırma işlemi aslında haritanın en az üç köşesine ait X (boylam) Y (enlem) değerleri girerek haritayı yeniden tanımlama işlemidir (Görüntü-4). Bu işlem temel haritadan oluşturulacak diğer haritaların da çakışmalarını sağlayacaktır. Görüntü 4 (Üçüncü Adım): X (Boylam), Y (Enlem) Değerlerinin Harita Üzerinde Tanımlanması Koordinatlandırma işleminde X yerine haritanın boylam değeri (dikey yazılı rakamlar), Y yerine ise enlem değerleri (yatay yazılı olan rakamlar) yazılır (Görüntü 5). Görüntü 5 (DördüncüAdım): Koordinatlandırma işleminde haritada X ve Y yerine yazılacak rakamlar. Koroordinat değerlerinin girilme işlemini haritaya ait en az üç köşe noktasına uygulamak gerekir (Görüntü 6). Nokta sayısı arttıkça kordinatlandırma işleminin doğruluk oranıda artar. 130

10 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR Görüntü 6 (Beşinci Adım): Koordinatlandırma işleminin en az üç köşe noktasına uygulanması gerekir. Koordinatlandırma işleminin sonunda rectify et (Görüntü 7) komutuyla haritalar önceden açılmış bir dosyaya Tif formatında kaydedilmelidir. Çünkü daha sonraki işlemlerde rectify edilmiş haritalar kullanılacaktır. kaydedilir. Görüntü 7 (Altıncı Adım): Koordinatları girilen harita rectifiy komutu ile Projeksiyon Seçimi ArcMap te koordinatlandırılan haritaya ya da haritalara uygun bir projeksiyon seçilmesi gerekmektedir. Uygun projeksiyon üreteceğiniz haritalardaki hata payını azaltacağı gibi çok sayıda haritayla çalıştığınızda bu haritaların programda aynı bütünü oluşturacak şekilde tek bir harita olarak görüntülenmesini de sağlayacaktır. 131

11 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), Projeksiyon seçimi işlemi için Arv Viev de Arc Catalaog u açarak koordinatları girilen (rectify) haritanın, Open Attribute Table (öznitelik) tablosundan Raster Dataset bölümünde projeksiyon tanımlamasının yapılması gerekir (Görüntü 8). Görüntü 8 (Yedinci Adım): Projeksiyon tanımlamasının yapılacağı Raster Dataset bölümünde Edit (düzenle) seçeneğinin olduğu bölüm. Edit (Düzenle) aracı ile Spatial Reference Properties (Mekânsal Analiz Özellikleri) bölümünde projeksiyonun yazılarak koordinatlandırma işlemi tamamlanmalıdır (Görüntü 9). Görüntü 9 (Sekizinci Adım): Projeksiyon türünün Spatial Reference Properties (Mekânsal Analiz Özellikleri) bölümünde projeksiyonun belirlenmesi. Ekran Sayısallaştırması 132

12 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR Koordinat ve projeksiyon tanımı yapılan harita üzerinde sorgulamalarla yada grafiklerin oluşturulabilmesi için haritada işlenecek verilerin niteliklerinin tanımlanması gerekir. Örneğin; haritada izohipsler ve yollar çizilecekse çizgi şeklinde; binalar üç boyutlu gösterilecekse poligon olarak tanımlanmalıdır. Bu tanımlama işlemi; sayısallaştırma sırasında çizilen her izohipsin yükselti değerinin, oluşturulan bu tabloya yazılmasıyla gerçekleştirilir. Arc Map te sayısallaştırılacak harita yeniden açılarak, Editor (Düzenleyici) araç çubuğu kullanılarak (Görüntü 10) izohipsler ekran üzerinde yeniden çizilir. Çizilen her izohipsin yükselti değeri öznitelik tablosuna da kaydedilir. Bu durum CBS programlarını CAD türü çizim programlarından ayıran en temel özelliklerden biridir. Görüntü 10 (Dokuzuncu Adım): Editor (Düzenle) aracıyla izohipslerin yeniden çizildiği kağıt harita. Yüzey Üretimi Yükselti değerlerinin girildiği verilerden eğim, bakı gibi haritalar üretilemeyeceği gibi üç boyutlu görüntülerde elde edilemez. Çünkü izohipsler çizildiğinde sadece çizgi üzerindeki yükseltiler belirtilmiş ancak izohipsler arasında kalan yerlere ait yükselti değerleri girilmemiştir. Bu nedenle tüm yüzeye ait yükselti değerlerine ihtiyaç vardır. Burada yüksekli değerlerinin de girildiği izohipslerden yararlanarak farklı yüzeyler elde edilmesi gerekir. Kısaca özetlemek gerekirse, çizilen izohipslerin TIN e (Triangulated Irregular Network) Düzensiz Üçgenler Ağı olarak da ifade edilebilen yüzeye dönüştürülmesi gerekir. Bu sayede eğim, bakı, yükseklik, iki ve üç boyutlu (3D) haritalar da üretilebilir. TIN üretebilmek için Arc Map te ki ana menüden araçlar üzerinde 3D Analyst uzantısının seçili olması gerekir. ArcMap te 3D Analyst de TIN oluştur (Create /Modif TIN Create TIN From Features) seçeneğini kullanarak izohipslerden TIN üretebilirsiniz (Görüntü- 11). 133

13 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), Görüntü 11 (Onuncu Adım): İzohipsler Arc Map te TIN oluştur seçeneği (Create /Modif TIN Create TIN From Features) kullanılarak TIN e dönüştürülmesi. Çok basit şekliyle TIN renklendirme yoluyla yapılmış bir fiziki harita olarak ta değerlendirilebilir (Görüntü 12). TIN üzerinde renklerin hangi yükselti aralıklarını karşıladığını da görmek mümkündür. Görüntü 12 incelendiğinde ekranın sağında renklerin karşılığı olan yükselti aralıkları görülebilir. Görüntü 12 (Onbirinci Adım): İzohipslerden Üretilmiş TIN Üç Boyutlu Görüntülerin Elde Edilmesi Kabartma haritalardan yararlanarak arazideki dik yamaçlar, heyelan aynaları ve vadi gibi jeomorfolojik ünitelerin ayırt edilmesi kolaydır (Demirci, 2008a). Böylece coğrafya dersinde anlatılan farklı konular sözel ifadeler olmaktan çıkmış, görsel araçlarda kullanılarak 134

14 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR somutlaştırılmıştır. Örneğin Vadi, sadece oluk biçimli bir sözel ifade olarak kalmamış bilgisayar ekranında sanal bir şekilde içerisinde gezinti yapılabilecek bir şekilde somutlaştırılmıştır. Üç boyutlu (3D) görüntüler Arc GIS programı içerisinde Arc Scean uygulamasında TIN verisi işlenerek elde edilir. Zaten Arc Scan de TIN açıldığında ekranda üç boyutlu (3D) olarak görüntülenecektir (Görüntü 13). Üç boyutlu görüntü üzerinde izohipslerde görülür. TIN üzerine gelerek farenin sağ tuşu ile Propertis (katman özellikleri) seçeneği açıldığında, kabartı artırılabilir. Görüntü 13 (Onikinci Adım): görüntünün elde edilmesi. Arc Scan de oluşturulmuş 3D (üç boyutlu) Properties (katman özellikleri) bölümünde Base Heigh (temel yükseltiler) seçeneğinde Z Unıt Conversion bölümünde (birim dönüşümü) değer bölümüne 3 yazarak dikey olarak abartıyı artırmak mümkündür (Görüntü 14). 135

15 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), Görüntü 14 (Onüçüncü Adım): TIN e ait propertis (katman özellikleri) özelliğinden yararlanarak kabartı Z Unıt Conversion (birim dönüşümü) bölümünden artırılması. Sırasıyla aynı işlemleri tekrarlayarak üç boyutlu görüntü üzerine akarsuları, binaları ve hazırlanan diğer veriler eklenebilir, bu görüntüler üzerinde yorum yapılabilir (Görüntü-15). Görüntü, fare kullanarak yaklaştırılıp, uzaklaştırılabilir; aynı zamanda farklı açılardan da bakılabilir. Bu özellik, coğrafya derslerinde, haritada ölçek konusu işlenirken de kullanılabilir. Harita üzerinde izohipslerin sıklaştığı yerler eğimin fazla, seyrek olduğu yerler ise eğimin az olduğunu ifade eder sözel ifadesini bu görüntüler üzerinde öğrencilere görsel olarak sunulabilir (Görüntü ). Görüntü 15: İzohips, akarsular ve binaların eklendiği üç boyutlu görüntü. 136

16 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR Görüntü 16: Binaların üç boyutlu gösterildiği, izohipslerin de üzerinde yer aldığı aynı yere ait daha büyük ölçekli haritaya ait görüntü. Görüntü 15, 16 ve 17 de aynı bölgeye ait farklı ölçeklere sahip haritalar sunulmuştur. Fare yardımıyla görüntü yaklaştırıldığında, görülen alan azalmakta ancak ayrıntı artmaktadır. Alan üzerindeki evlerin belirginleştiği de görülmektedir. Programın bu özelliğinden yararlanarak ölçek farkının harita çizimine etkisi öğrenenlere somut bir şekilde aktarılabilir. Görüntü 17: Binaların, akarsu ve izohipslerin eklendiği daha ayrıntılı üç boyutlu görüntü. 137

17 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), Materyallerin Coğrafya Derslerinde Kullanımına Örnekler Çalışmanın bu bölümünde gerek ekran sayısallaştırılması aşamasında gerekse ekran sayısallaştırılması sonrasında elde edilen verilerin kullanılabileceği bazı etkinlikler açıklanacaktır. Haritalarda Ölçek Kavramı Ölçek bir haritanın küçültme oranıdır. Bu nedenle haritaya aktarılacak ayrıntıya ve çalışılacak alanın büyüklüğüne göre harita çiziminde farklı ölçekler kullanılır. Ölçek kavramı işlenirken genelde aynı bölgenin farklı ölçekler yardımıyla haritasını yapmanın, o bölgeye farklı yükseltilerden bakıldığında gördüklerimizle benzerlik gösterdiği şeklinde ifade edildiği görülür. Yani yükseklere çıktıkça görüş alanımız artar, ayrıntı azalır, hata oranımız yükselir şeklinde sözel ifadelerle vurgular yapılabilir. Bu ifadenin somutlaştırılmasında; farklı ölçeklerle yapılmış aynı bölgenin haritalarına örnek olarak görüntü 15, 16, 17 deki yazılım çıktıları kullanılabilir. Görüntü 15, 16 ve 17 de aynı bölgeye ait farklı ölçeklere sahip haritalar sunulmuştur. Fare yardımıyla görüntü yakınlaştırıldığında, görülen alan azalmakta, ayrıntı artmakta, evlerin belirginleştiği görülmektedir. Programın bu özelliğinden yararlanılarak ölçek farkının harita çizimine etkisi öğrencilere somut bir şekilde aktarılabilir. Harita Çeşitleri Renklendirme Yöntemi İle Yapılan Haritalar ARGGIS programı ile coğrafya derslerinde kullanılabilecek örnek materyallerden biriside TIN verisinden yararlanılarak hazırlanabilecek renklendirme yöntemiyle yapılmış haritalardır. Renklendirme yöntemiyle yapılmış haritalarda renkler belirlenmiş bir yükselti aralığını ifade ederler. Bu amaçla renklerin farklı yükseltileri gösterdiğine örnek olarak elde edilen TIN verisinden elde edilen görüntüler kullanılabilir. Bu şekliyle, TIN, renklendirme yoluyla yapılmış bir fiziki harita olarak ta değerlendirilebilir (Görüntü 12). TIN üzerinde renklerin hangi yükselti aralıklarını karşıladığını da görmek mümkündür. Görüntü 12 incelendiğinde ekranın sağında renklerin karşılığı olan yükselti aralıkları görülebileceği gibi, TIN kullanılarak çıktı alındığında renkler lejant kısmında da ayrıca gözlenebilir. Program içerisinde öz nitelik tablosundan faydalanılabilir ya da ekran üzerinde renkler istenilen yükselti aralık değerlerine göre yeniden düzenlenebilirler. 138

18 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR Sonuç ve Öneriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ne yapabileceğinizden çok neyi hayal ettiğiniz önemlidir. CBS nin beyin cerrahisinde dahi kullanılıyor olması herhangi bir CBS kitabının veya konu ile ilgili bir makalenin tek başına programın yeteneklerini ifade edebilmesi mümkün değildir. Coğrafya öğretmenlerinin CBS kulanım becerisi artıkça farklı yöntemler kullanarak uydu görüntüleri, hava fotoğrafları gibi veriler sayesinde çok farklı öğretim materyali geliştirilebilir. Hatta coğrafya öğretmenlerinin günümüzde kullanımı oldukça yaygılaşan Google Eart den elde edilen bir görüntüyü bile CBS ile sayısallaştırarak, sorgulamaların yapılabileceği bir sayısal haritaya dönüştürülebilir. Elde edilen veriler ve öğretim materyalleri öğretmenler tarafından, öğrencilerin kullanımına sunulabilir. Bu çalışmada, örnek bir uygulama yoluyla coğrafya öğretmenlerinin Arc GIS programını kullanarak nasıl öğretim materyali hazırlayabileceklerine yönelik bir model sunmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda örnek teşkil etmesi açışından çalışmada, kâğıt haritaların ekran sayısallaştırılması süreci ile harita, yer şekilleri ve yerleşme gibi konulara yönelik öğretim materyali hazırlanma aşamaları adım adım ifade edilmiştir. Coğrafya öğretmenleri tarafından bu çalışmada belirtilen aşamalar takip edilerek, coğrafi konulara yönelik çok sayıda öğretim materyali geliştirilmesi mümkündür. Çalışmada hazırlanan öğretim materyalleri ve elde edilen üç boyutlu görüntü yakınlaştırılıp uzaklaştırılarak ölçeğin harita çizimine olan etkisi vurgulanabilir. Yüksekten bakıldığında görüş alanımızın artması, ayrıntının azalması gibi kavramlar da bu örnek üzerinde somutlaştırılabilir. Yine üç boyutlu görüntü üzerinde yer alan izohipslerden yararlanarak yer şekillerinin bu yöntemle nasıl gösterildiği, örneklerle görselleştirilebilir. İzohipslerle farklı yer şekillerinin nasıl gösterildiği de bu görüntülerle vurgulanabilir Ayrıca yer şekillerinin işlendiği bir derste akarsu vadisi, ova plato gibi şekiller sözel ifade edilmek dışında somut olarak da sunulabilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmenlerine Coğrafi Bilgi Sistemleri nin tanıtılması ve öğretmenlerin CBS yazılımlarını etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Coğrafya ve sosyal bilgiler alanında öğrenim gören öğretmen adaylarına coğrafi bilgi sistemlerine yönelik teorik ve uygulamalı derslerin verilmesi yararlı olacaktır. CBS uygulamalarının öğretim süreci ile bütünleştirilmesi ve öğretmenler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla okullardaki CBS yazılımları ile bu yazılımlara uygun donanımlara sahip bilgisayar eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Coğrafya Dersi Öğretim Programları na Coğrafi Bilgi Sistemleri ne 139

19 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), ilişkin uygulamaların, entegre edilmesi, coğrafya dersi öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma ve ders kitaplarında coğrafi bilgi sistemleri ile hazırlanan öğretim materyallerine daha fazla yer verilmesi etkili coğrafya öğretimi noktasında önemli bir adım olacaktır. CBS ile geliştirilen öğretim materyallerinin sosyal bilgiler ve coğrafya dersleri ile bütünleşebilmesini için CBS nin eğitim-öğretim sürecinde aktif olarak kullanılmasını engelleyen faktörlerin belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Coğrafya ve sosyal bilgiler derslerine Coğrafi Bilgi Sistemleri ile geliştirilen öğretim materyallerinin kullanılmasının etkilerini belirlemeye yönelik betimsel ve deneysel araştırmalar yapılabileceği gibi, özellikle nitel araştırma yöntemleriyle desenlenmiş çalışmaların yapılması yararlı olacaktır. Kaynaklar / References Aladağ, E. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Derse Karşı Motivasyonlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Akbulut, G. (2004). Coğrafya öğretimi ve yaratıcı düşünce. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, (28)2, Aksoy, B. (2004). Coğrafî Bilgi Sistemleri uygulamalarının öğretimi üzerine bir model. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), Alibrandi, M. & Palmer, J. (2001). Making a place for technology in teacher education with Geographic Information Systems (GIS). Contemporary Issues in Technology and Teacher Education,1(4) Artvinli, E. (2009). Coğrafya öğretmenlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ne ilişkin yaklaşımları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22), Audet, R. & Luwig, G. (2000). GIS in schools. Redlands, CA: Esri Pres. Aydoğmuş, M. Y. (2010) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamalarının Coğrafya Dersinde Öğrencilerin İlgi, Motivasyon ve Öğrenme Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Baker, T. R. (2002). The Effects of Geographic Information System (GIS) Technologies on Students Attitudes, Self-Efficacy and Achievement in Middle School Science Classrooms. (Unpublished PhD Thesis), Kansas, USA. 140

20 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR Baloğlu ve Uğurlu, N. (2008). A new example for the use of ınformation technologies in education: Geographic Information Systems. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(2), Bednarz S. W. & Schee, J. V. (2006). Europe and the united states: The ımplementation of Geographic Information Systems in secondary education in two contexts technology. Pedagogy and Education, 15(2), Bednarz, S. W. (2000). Connecting GIS and problem based learning. Environmental Systems Research, (1), Burrough, P. A. (1986). Principles of Geographic Systems for land resources assessment. Oxford: Clarendon. Cameron, T. (2005). Geographic Information System Technologies as an Educational Tool in Ontario Secondary Schools. Unpublished PhD Thesis, Quenn s University, USA. Crabb, K. D. (2001). Case Study of Geographic Information System Integration in a High School World Geography Classroom. Unpublished PhD Thesis, University of Georgia, USA. Demirci, A. (2008a). Öğretmenler için CBS. İstanbul: Fatih Üniversitesi Yayınları. Demirci, A. (2008b). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ilk ve ortaöğretim Coğrafya derslerinde bir öğretim aracı olarak kullanılması: Önem, ilke ve metotlar. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 28(7), Demirci, A. (2007). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yüksek öğretim Coğrafya eğitimi ile entegrasyonu: Başarılı uygulamalar için bir yol haritası. Marmara Coğrafya Dergisi, 15(1), Demirci, A. (2004). Türkiye ve ABD de Ortaöğretim Coğrafya Öğretim Sisteminin Müfredatlar, Metotlar ve Kullanılan Araç-Gereçler Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Drennon, C. (2005). Teaching Geographic Information Systems in a problem-based learning environment. Journal of Geography in Higher Education, 29(3), Erdoğan H. (2009). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Doğal Afetler Konularının Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları İle Öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Freeman, D. (2003). GIS in secondary school. Teaching Geography, 28(1), Günay, S. ve Ergün-Can, A. (2006). Ortaöğretim Coğrafya derslerinde yapılandırmacı program yaklaşımı ve CBS etkinliklerine bir örnek. Ege Coğrafya Dergisi, 15,

21 Journal of Social Studies Education Research 2011: 2(2), Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), Johansson, T. & Pellikka, P. (2005). Interactive Geographical Information Systems (GIS) applications for European upper secondary schools. Recent Research Developments in Learning Technologies, 2, Keiper, A. T. (1999). GIS for elementary students: An ınquiry into a new approach to learning Geography. Journal of Geography, 98(2). Kerski, J. J. (2000). The Implementation and Effectiveness of Geographic Information Systems Technology and Methods in Secondary Education. Unpublished PhD Thesis, Unıversıty of Colorado, USA. Koçak, H. (2007). Yeni Coğrafya Öğretim Programında Bazı Tarım Konularının Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Lee, J. W. (2005). Effect of GIS Learning on Spatial Ability. Unpublished PhD Thesis, A&M University, Texas, USA. Lemberg, D. & Stoltman, P. J. (2001). Geography teaching and the new Technologies. Boston University Journal of Education, 181(3), Moore, S., Brady, J., Bursek, J. & Francis, L. (2004). An ocean of ıssues: Designing GISbased lessons for secondary schools. 4th Annual ESRI Education User Conference, 7-10 August, San Diego. Özgen N. ve Oban, R. (2008). Yapılandırmacı öğretimde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kullanımı ve yüksek öğretim kademelerindeki Coğrafya derslerinde uygulanabilirliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal Of International Social Research, 1(5). Pitts, L. (2005). GIS In High Schools A Case for Teaching Geography Through Technology. Unpublished MS Thesis, California State University, USA. Şimşek, N. (2008). Sosyal Bilgiler dersinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisinin kullanılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), Tschirner, S. & O'Brien, M. (2006). TEGIS Technology in Education with GIS 'Schools in the Digital Age'. Presentation at the National Conference 2006 of the Computer Education Society of Ireland CESI. Turoğlu, H. (2000). Coğrafi Bilgi Sistemleri nin temel esasları, İstanbul: Çantay Yayınları. 142

22 İskender DÖLEK & Selçuk Beşir DEMİR Tuna, F. (2008). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Proje Tabanlı Öğrenimi Desteklemek Amacı İle Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (CBS) Yararlanma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Walker, S. L. (2004). GIS and students as scientists, constructivist approaches to science curriculum restructuring. Geographic Learning Environments Monograph, No. 1. West, B. (2003). Student attitudes and the ımpact of GIS on thinking skills and motivation. Journal of Geography, 102(6), Xioamin, Q. (2006). Geographic Information Technologies: An Influence on The Spatial Ability of University Students?.Unpublished PhD Thesis, Texas State University, Texas, USA. Yomralıoğlu, T. (2005). Coğrafi Bilgi Sistemleri temel kavramlar ve uygulamalar, Trabzon: Akademi Kitapevi. 143

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS TABANLI DERS ANLATIM TEKNİKLERİ: DOĞAL SİSTEMLER ÖRNEK DERS UYGULAMASI

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS TABANLI DERS ANLATIM TEKNİKLERİ: DOĞAL SİSTEMLER ÖRNEK DERS UYGULAMASI ÖZET ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS TABANLI DERS ANLATIM TEKNİKLERİ: DOĞAL SİSTEMLER ÖRNEK DERS UYGULAMASI Akif KARATEPE *, Süleyman İNCEKARA** E-Posta: akaratepe@sakarya.edu.tr, sincekara@fatih.edu.tr

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Detaylı

A New Example for the Use of Information Technologies in Education: Geographic Information Systems

A New Example for the Use of Information Technologies in Education: Geographic Information Systems Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2008, vol: 41, no: 2, 81-95 A New Example for the Use of Information Technologies in Education: Geographic Information Systems Nihal

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 8, S:99-112 İSTANBUL ISSN:133-2429 Copyright 8 http://www.marmaracografya.com ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS YOLUYLA HARİTA OKUMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015 1 Temel Haritacılık Bilgisi Taha Sözgen İzmir, 2015 2 İçerik Tarihçe Harita Türleri Topoğrafya Haritaları Hidrografya Haritaları Ortofoto Haritaları Ölçek Kavramı Bir Haritada Bulunması Gerekenler Küresel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Maden Haritalarının Oluşturulması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Maden Haritalarının Oluşturulması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Maden Haritalarının Oluşturulması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği Yrd. Doç. Dr. Hacı Alim BARAN 1*, Tamer SEVER 2, Mehmet Veysel ERMİN 1, Ahmet DEĞİRMENCİ 2 1 Batman

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

CBS TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI GIS ATTITUDE SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

CBS TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI GIS ATTITUDE SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY 14 CBS TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Nihal BALOĞLU UĞURLU 3 Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmaya 2009-2010

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Eğitim Süresi: 4 gün (28 Saat) /esriturkey /company/esri-turkey /EsriTurkiye egitim@esriturkey.com.tr Genel 3D Analyst, Spatial Analyst ve ModelBuilder

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr II/2, 2012, 251-261 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi The Impact in

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL Mustafa KADIOĞLU Mehmet UYSAL Projenin Konusu Okullarımızda karşılaşılan çeşitli problemlere Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak çözümler üretilmesi. Günümüzde pek çok devlet kurumu ve özel sektör için

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 1. UYGULAMA KLAVUZU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 1. UYGULAMA KLAVUZU Ders kapsamında kullanılacak olan Arc/Info 10.0 yazılımı aşağıdaki görüldüğü şekilde tüm programlar sekmesinden ArcGIS programı adı altında yer almaktadır. Yazılımın ArcMap ve ArcCatalog arayüzü geniş

Detaylı

Üç boyutlu CBS nin Coğrafya Derslerinde Kullanılması: 9. Sınıflarda Eş Yükselti Eğrileri Üzerinde Bir Uygulama

Üç boyutlu CBS nin Coğrafya Derslerinde Kullanılması: 9. Sınıflarda Eş Yükselti Eğrileri Üzerinde Bir Uygulama Üç boyutlu CBS nin Coğrafya Derslerinde Kullanılması: 9. Sınıflarda Eş Yükselti Eğrileri Üzerinde Bir Uygulama Using 3D GIS in Geography Lessons: An Exercise on Contour lines in 9 th Grades ALİ DEMİRCİ,

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Coğrafya Öğretiminde Sorgulayıcı Bir Materyal: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Barış TAŞ *

Coğrafya Öğretiminde Sorgulayıcı Bir Materyal: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Barış TAŞ * Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) 4(1): 33-42 Coğrafya Öğretiminde Sorgulayıcı Bir Materyal: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Barış TAŞ * Özet Doğal ortamla insan arasındaki her türlü etkileşimi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 2. UYGULAMA KLAVUZU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 2. UYGULAMA KLAVUZU ArcCatalog programı kullanılarak koordinatlı haritayı kayıt ettiğimiz cbs_078160 adlı klasörde veri tabanı oluşturulacaktır. Bu amaçla ArcCatalog programında personel geodatabase, fature dataset ve feature

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 191-198 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI Nihat ŞİMŞEK Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ Dr. Mahmut Sarı Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray üniversitesi, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ Tolga Bakırman, M. Ümit Gümüşay YTÜ, Yıldız Teknik

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 295 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ H.Banu Ilter 1, İbrahim Özkeser 2 SUMMARY Information Technologies offers effective solutions on before, during and after disaster

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Politika Oluşturma ve Uygulama Araçları TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, cihan.yalcin@sanayi.gov.tr Engin Bişar

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 32, TEMMUZ - 2015, S.43-60 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 32, TEMMUZ - 2015, S.43-60 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 32, TEMMUZ - 2015, S.43-60 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com GOOGLE EARTH GÖRÜNTÜLERİNİN VE QGIS AÇIK KAYNAK KODLU CBS

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Resmi MK-224 2/Bahar (1+2+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Resmi MK-224 2/Bahar (1+2+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Resmi MK-224 2/Bahar (1+2+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI A. Ateşoğlu 1, T. Varol 2, M. Tunay 3 Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 İSTANBUL T: 216 2802656 F: ozcan.akgun@medeniyet.edu.tr

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 482031100001203 2 0 0 2 5

Öğretim planındaki AKTS 482031100001203 2 0 0 2 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ön Koşullar : Yok. Önerilen Dersler : Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 482031100001203 2 0 0 2 5 Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğretmen Eğitimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğretmen Eğitimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğretmen Eğitimi Amerikan Robert lisesi nde 16-21 Haziran 2014 tarihleri arasında Coğrafya Eğitiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanılması başlıklı bir eğitim programı

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D.

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D. ORTADOĞU U TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (JCBT)Ana Bilim Dalı Geodetic and Geographic Information Technologies (GGIT) Sunan: Doç. Dr. Şebnem Düzgün Jeodezi ve Coğrafi Bilgi

Detaylı

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ C.T. ÇELİK * * Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ

ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ Latif Gürkan KAYA, Mehmet TOPAY, Emine İKİZ Pınar DİNÇER, Şebnem ÖNER, Fatih DOĞAN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bina Bilgi Sistemi (BBS), binaların

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı