Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan"

Transkript

1 Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

2 Sayfa No: 2 irket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim irketi, ( irket ), genel olarak içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının inaasında kullanılan asbest elyaflı çimento boru üretimi yapmaktadır. Sözkonusu ürüne olan talep daralması neticesinde irket Yönetim Kurulu nun aldıı karar ile ürünün sipari üzerine üretimine karar verilmitir. irket günümüzde, portlant çimentosu, doal perlit agregası, demir oksit boya ve su ilavesi ile imal edilen Roma Tipi Perlit Beton Kiremit ve Perlit Yer Karoları ile ilgili ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir. irket in, merkezi Erzincan Sivas Karayolu, 14. Km. PK Erzincan, Türkiye adresinde kayıtlıdır. irket in ube ya da irtibat bürosu bulunmamaktadır. irket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlıdır ve hisseleri 1984 yılından beri stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("MKB") ilem görmektedir. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, irket'in MKB'ye kayıtlı %43.91 oranında hissesi mevcuttur. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, irket'in hisselerinin çounluunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aaıdaki gibidir. Ad-Soyad/ Unvan Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Özelletirme daresi Bakanlıı 56, Dier 43, GENEL TOPLAM 100, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyleri ile irket Yönetimi (30 Haziran 2008 itibariyle) Adı Soyadı Ünvanı Görev süresi Balangıç Tarihi Görev Süresi Biti Tarihi Adnan TAYLAN Yönetim Kurulu Bk Seyit Ahmet EMEDEREL Yönt.Kurl.II Bakanı Zehra Tijen SÖNMEZ DAL Yönetim Kurl.Üyesi Cemil DOAN Yönetim Kurl.Üyesi Mustafa KALEL Yönetim Kurl.Üyesi Fadime YILMAZ Denetim Kurl.Üyesi Hüseyin TÖREN Denetim Kurl.Üyesi

3 Sayfa No: 3 irket Yönetimi Adı Soyadı Sezgin POLAT Fevzi BOZ Yavuz ÖZKAYA Kenan ALKAN Aygül ÖKSÜR KURNAZ Ünvanı Genel Müdür Muhasebe efi Muhasebe efi Mühendis Mühendis Kar Daıtım Politikası ve 2008 Yılının Kar Daıtımı irketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ( UFRS ) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2008 yılı vergi sonrası zararı; YTL olarak açıklamıtır. Risk Yönetimi (a) Sermaye risk yönetimi irket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliini salamaya çalıırken, dier yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli ekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. irket in sermaye yapısı Not: 8 da açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve Not:27 de açıklanan çıkarılmı sermaye, yedekler ve geçmi yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden olumaktadır. irket in genel stratejisi 2008 yılından beri aynı ekilde devam etmektedir. (b) Önemli muhasebe politikaları irket in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 3 numaralı Uygulanan Deerleme lkeleri / Muhasebe Politikaları notunda açıklanmaktadır. (c) Finansal risk yönetimindeki hedefler irket in finansman bölümü; ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara eriimin düzenli bir ekilde salanmasından ve irket in faaliyetleri ile

4 Sayfa No: 4 ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesini ve büyüklüünü takip etmekten sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçee uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. irket in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliindeki finansal araçların da dahil olduu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. (d) Piyasa riski Faaliyetleri nedeniyle irket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki deiiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. irket düzeyinde karılaılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda irket in maruz kaldıı piyasa riskinde ya da karılaılan riskleri ele alı yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüüne dair kullandıı yöntemde, önceki seneye gore bir deiiklik olmamıtır. (e) Dier fiyat riskleri irket in raporlama tarihi itibari ile hisse senedi yatırımı vardır ancak yatırım tutarının çok düük olması nedeniyle hisse senedi fiyat riski önemsizdir. (f) Kredi riski yönetimi Finansal aracın taraflarından birinin sözlemeye balı yükümlülüünü yerine getirememesi nedeniyle irket e finansal bir kayıp oluturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. irket, yalnızca kredi güvenirlilii olan taraflarla ilemlerini gerçekletirme ve mümkün olduu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalımaktadır. irket in maruz kaldıı kredi riskleri ve müterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müteriler için belirlenen ve irket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılııyla kontrol edilmektedir. Ticari alacaklar, çeitli sektörler ve corafi alanlara daılmı, çok büyük sayıda müterileri kapsamaktadır. Müterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi deerlendirmeleri yapılmaktadır. irket in, herhangi bir müteriden kaynaklanan önemli bir kredi riski bulunmamaktadır. Ekli mali tablolarda sunulan finansal varlıkların deer düü karılıkları düüldükten sonraki bilançoda gösterilen deerleri, irket in maksimum kredi riskini göstermektedir.

5 Sayfa No: 5 Ortaklıın Faaliyet Gösterdii Sektör Hakkında bilgi ve Bu Sektör çerisindeki Yeri : VI Be Yıllık Kalkınma Planında Pimi Kilden ve Çimento Gereçleri Sanayi bölümünde yer almıtır. Planlı dönemde inaat ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması, su, kanalizasyon, sulama ebekelerinin gelitirilmesi ile birlikte asbestli çimento boru gereksinimini karı-lamak amacıyla yıllık programlarda açıkça desteklenmitir. Ayrıca inaat sektöründe çatı kaplama, yer ve duvar kaplama ürünü olarak sektör içerisinde önemli yer almaktadır. ÖZET BLANÇO VE GELR TABLOLARI* Özet Bilançolar (Bin YTL) 1 Ocak 30 Eylül Aralık 2008 Varlıklar Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Varlıklar Toplamı Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklık Dıı Paylar 0 0 Özsermaye Yükümlülükler Toplamı Özet Gelir Tabloları (Bin YTL) 1 Ocak 30 Eylül Ocak 30 Eylül 2008 Satı Gelirleri (Net) Satıların Maliyeti ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar ( Zarar) (76.266) ( ) Faaliyet Kar/Zararı ( ) ( ) Sürdürülen Faal. Ver Ön.Kar / (Zarar) ( ) ( ) Sürdürülen Faal. Ön.Kar / (Zarar) ( ) ( ) DÖNEM KAR / ZARARI ( ) ( )

6 Sayfa No: 6 KURUMSAL YÖNETM LKELER BEYANI MKB de ilem gören irketlerin Faaliyet Raporlarında ve nternet sitelerinde Kurumsal Yönetim lkelerine uyumla ilgili beyanlara yer vermeleri, SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereince uygun görülmü ve bu çerçevede geçtiimiz yıl itibariyle düzenlenen Genel kurul toplantı sonrası Kurumsal Yönetim ilkeleri Beyanı ve Uyum Raporu irketimizce hazırlanarak nternet adresimizde yayınlanmıtır. irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerine uymayı ve gelien koullara balı olarak uyum salanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının geliimi çerçevesinde deerlendirmektedir. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve effaflıı salanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve ilemlerde, Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilikin gerekli çalımaların yapılmasını hedefler. Bu dorultuda irketimiz tüm paydaların eit ilemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluu ve kurumsal yönetim prensiplerine balı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetmekte ve bunu salamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda Sermaye Piyasalarının geliimi ve halka açık irketlerin etkinlii dorultusunda Kurumsal Yönetim lkeleri uygulamalarının, ülkemiz ve uluslar arası piyasalar çerçevesinde irketimiz açısından belirleyici bir önem taımaktadır. Mevcut yönetsel faaliyetleri açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata balı olarak tarihli faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporumuz bir önceki raporumuzda göz önünde bulundurularak, Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanabilen ve uygulanmayan hususları içerecek ekilde aaıda tetkiklerinize sunulmutur. Bu dönem ve gelecek dönemler içinde Kurumsal Yönetim lkeleri ve uygulamalarının, sermaye piyasaları açısından önemli faydaları kapsamında, daha yaygın ve kalıcı sonuçlarının hayata geçirilmesi için irketimizce gerekli çalımalar yapılmakta olup bu ilkelerin sorumluluu dorultusunda hareket edilmektedir. Kurumsal Uyum Raporumuz irketimizin nternet adresinde ( ulaılarak incelenebilir.

7 Sayfa No: 7 I BÖLÜM KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU PAY SAHPLER : Pay Sahipleri Ile Ilikiler Birimi 1- irketimizde, Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahiplii haklarının kullanılması ve hisse senedi ilemleri ile Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, bata Sermaye Piyasası Kurulu ve stanbul Menkul Kıymetler Borsası olmak üzere, irketin konu ile ilgili dier kurum ve kurulular nezdinde temsil edilmesi ve hissedarların bilgi taleplerinin karılanması amacıyla, Hissedar likileri birimi kurulmutur. Bu birim, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilikilerin salanması dorultusunda, sermaye artılarından, pay sahiplerine ilikin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması, irket ile ilgili bilgi taleplerinin karılanması gibi hususlarda görev yapar. Söz konusu birimde, Sn. Fevzi BOZ yetkili olup adresinden ile veya (0446) numaradan ulaılarak bilgi alınabilir. Ayrıca bu birim sermaye artılarının yapılması ve temettü daıtımı düzenlemelerinden, Yönetim kurulu toplantıları ve denetçi kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 2- En son Genel Kurul Toplantısı na ait hazır bulunanlar cetveline adını yazdırarak kaydolan 3 pay sahibi mali ve idari konularda bilgilendirilmitir. Dönem içinde, telefonla ulaanlar haricinde, bizzat irkete gelerek, bilgi talebinde bulunan veya bedelsiz pay haklarını kullanan hissedarlar sayısı 10 olup, bilgi talebine gerekli cevaplar verilmitir. Tubitak Bitlen tarafından teknik çalımaları yürütülmekte olan KAP ( Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik iletim sistemi ve elektronik ortamda Özel Durum Açıklamaları ile dier bildirimlerin SPK ve MKB ye gönderebilmesini salayan program irketimizde uygulamaya geçirilmitir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmu bulunan MKK ( Merkezi Kayıt Kuruluu) na üyelik ilemleri tamamlanmak suretiyle 2007 yılı içinde hisse senetlerinin kayden izlenmesine yönelik düzenlemeler dorultusunda, borsa da ilem gören hisse senetlerinin kayıt altına alınması salanmıtır. Bu yöndeki çalımalar devam etmekte olup ilgili düzenlemeler takip edilerek, uygulamaya geçirilmektedir.

8 Sayfa No: 8 irket Ana Sözlemesi nde özel denetçi atanması talebine ilikin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep irketimize yapılmamıtır. irketimiz, iç denetim dıında Babakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetimine ve kanuni olarak genel kurul tarafından atanan Baımsız Dı Denetime tabi tutulmaktadır. Genel Kurul Bilgileri Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. nin 2008 yılı Olaan Genel Kurul toplantısı için tarihinde saat da irket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Dousan A.. Erzincan adresinde Sanayi ve Ticaret l Müdürlüünün tarih ve 724 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiserleri Seyfettin TAKOLU ve Cemal ALTAY gözetiminde toplanıldı. Toplantı balamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetiye kanun ve irket ana sözlemesinin ön gördüü ekilde Tarih ve 7285 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, tarih ve 5676 sayılı Özsöz gazetesi ve tarihli Dünya gazetelerinde ilan edildii, Hazurun cetvelinin tetkikinde irketin toplam TL.ye tekabül eden hisseden, TL.ye tekabül eden Adet hissenin temsilen mevcut olduu görülmekle ve dier kanuni formalitelerini yerine getirildiinin anlaılması üzerine toplantı yönetim kurulu bakanı Adnan TAYLAN tarafından açıldı. Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde salayacak ekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman eriilebilir olması salanır. Genel Kurul dan asgari 15 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları irket Merkezi nde hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması salanır. Gerek mali tabloların IMKB ye bildirilmesi, gerekse Faaliyet Raporu nun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya le talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla ulatırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat ekilde ulaabilecei yerlerde açık tutulur Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, irketimiz ortaklarının Genel Kurul da soru sorma hakları, Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak salanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporları, mali tablo ve baımsız denetim raporları, kar daıtım önerisi ve Genel Kurul Gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, Ana Sözlemenin son hali, varsa tadil metinleri, Özel Durum Açıklamaları, sermayenin ortaklar arası daılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaılabilir hale getirilmitir.

9 Sayfa No: 9 Oy hakları ve Azınlık Hakları 4- Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. irket Ana Sözlemesi nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilikin T.T. kanun madde maddelerde tanınan azınlık hakları çıkarılmı sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. (Ana sözlemenin 9 maddesinde açıkça belirtilmitir.) Kar Dagıtım Politikası ve Kar Dagıtım Zamanı 5- irketin karına katılım ve kar payı daıtımına ilikin imtiyaz söz konusu deildir. Karın Tevzii ne ilikin Ana Sözleme nin maddesi tatbik olunur. Kar payı daıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun tasvibine ve belirlenen yasal sürelere uyulur. Kar daıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eit olarak daıtılır. Bu husus, Ana Sözleme nin ilgili maddesinde yer almakta olup, Genel Kurul hükmü ifade ettii için pay sahiplerinin bilgisine sunulmu durumdadır. Payların Devri 6- irket Ana Sözlemesinin 14. maddesine göre Nama yazılı Hisse Senetlerinin devri Sermaye Piyasası Kurulunun hükümlerine ve Borsa da ilem görme kurallarına uygun olarak yapılır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, hisse senetlerini devir alana teslimi ile hüküm ifade eder. II Bölüm KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK : irket Bilgilendirme Politikası 7- irketimiz kamuyu aydınlatma ve effaflık ilkesi dorultusunda zamanında, doru, eksiksiz anlaılabilir, analiz edilebilir ve düük maliyetle kolay eriilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin deerlendirmeye alınması salanır. Ancak, balı yerli ve yabancı ortaklarımızın bu yöndeki politikalarına uygun olarak yapılan bilgilendirme çalımaları ve bu bilgi, belge ve kayıt düzeninin dayandıı stratejik politikalar mevcuttur.

10 Sayfa No: 10 Özel Durum Açıklamaları 8- Özel Durumlara ilikin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP-BIY programı üzerinden IMKB ve SPK ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.mkb bülteninde irket Haberleri adı altında yayımlanmıtır. irket Internet Sitesi ve çerii 9- irketimizin aktif ve güncel bir Internet sitesi mevcuttur. Söz konusu Internet adresinde irketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmitir. Gelimelere göre güncelletirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve yukarıda belirtildii gibi ( sitesi içinde bir Yatırımcılarla likiler bölümü bulunmaktadır. irket Faaliyet Raporumuz basılı olarak temin edilebilecei gibi, ayrıca Internet sitesinden de ulaılarak incelenebilir durumdadır Gerçek Kii Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 10- Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin dorudan yada dolaylı olarak %5 ine sahip pay sahipleri, irketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmı oldukları ilemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar. çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması 11- Söz konusu içeriden örenilecek durumların, irketin ancak üst yönetiminin haiz olabilecei bilgiler ve stratejik kararlar olacaı düünüldüünde, kamuoyunun bu kiileri bilme imkanının olduu kabul edilerek ve bu yönde yasal bir zorunluluk da olmadıı için söz konusu isimlerin açıklanmasına gerek duyulmamıtır. Ancak, içeriden örenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir irketimiz Üst Yönetimince alınmaktadır. irketin sermaye piyasası araçlarının deerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaabilecek üst yönetim Yönetim Kurulumuz ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak ifade edilebilir. Bu vesileyle, irketimizin mevcut Yönetim Kurulu nu oluturan, Sn. Adnan TAYLAN, Sn. Seyit Ahmet EMEDEREL, Sn. Mustafa KALEL irketimizin Genel Müdürü V. Sn. Sezgin POLAT isimleri bu pozisyondaki kiilerin listesi olarak açıklanabilir.

11 Sayfa No: 11 III Bölüm MENFAAT SAHPLER Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 12- Menfaat sahibi olarak, çalıanlar, tedarikçiler, müteriler ve esas itibariyle irket ile dorudan iliki içindeki üçüncü ahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler irketimizce yapılmaktadır. irketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemi haklarının garanti altına alınmasını salar. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 13- Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyiletirme çalımalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve deerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar iletme bünyesinde hazırlanmı prosedürlere balı olarak yürütülmektedir. ISO Kalite yönetim sistemi 17 Austos 2005 kalite belgesi almı olup bu çerçevede irketteki prosedür ve personel kalitesini artırmak amacıyla ISO kalite yönetim sistemi gerekli görülmütür. Hissedarların fabrika ziyaretleri ve her kesime yönelik toplum üzerinde etkinlii artıracak çalımalar yapılmakta ve uygulanmaktadır. nsan Kaynakları Politikası 14- irketimizin insan kaynakları politikası, irket strateji ve politikaları ile uyumlu bir ekilde oluturulmutur ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede ie alım, kariyer planlama ve rotasyon, bireysel geliim, ücretlendirme, performans yönetimi konuları ele alınmakta çalıma hayatına ilikin düzenlemeler, çalıanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar personel yönetmelii kapsamında salanmaktadır. Personelin hakları ve çalıma koulları, her hangi bir ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kalmayacak ekilde güvence altına alınmıtır. Bu konuda dönem içinde hiçbir ikayet söz konusu olmamıtır. Müteri ve Tedarikçilerle likiler Hakkında Bilgi 15- irketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satıında ve satı sonrasında müteri memnuniyetini salayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir.

12 Sayfa No: 12 Müteri memnuniyeti ve müterinin satın aldıı ürünümüze ilikin talepleri süratle karılanarak, müteri bilgilendirilir. Kalite standartları ve yüksek kaliteye ilikin garantiler salanır. Sosyal Sorumluluk 16- Gerek Fabrikamızın bulunduu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalımalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kıstaslarına, göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz ko-nusu olmamıtır. IV Bölüm YÖNETM KURULU Yönetim Kurulu nun Yapısı, Oluumu ve Baımsız Üyeler 17- irketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözlememizde belirlenen kurallar dorultusunda teekkül etmektedir. Yönetim kurulu üyeleri Adnan TAYLAN : Yönetim Kurulu Bakanı S.Ahmet EMEDEREL : Yönetim Kurulu Ba.Yard. Mustafa KALEL : Üye Cemil DOAN : Üye Zehra Tijen SÖNMEZDAL : Üye Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin TÖREN : Denetim Kurulu Üyesi Fademe Yılmaz : Denetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 18- Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik salayacak ekilde oluur. Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kiilerden müteekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmı-tır. Yönetim Kurulu Üyeliine atanacak ahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özellikleri sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak ekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

13 Sayfa No: 13 irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 19- irketimiz misyonu Seraper lisansı altında Renkli Perlitli Beton kiremit ve mahya ile yan ürünlerini üretmek sürekli ar-ge faaliyetleriyle bu üretimi destekleyerek ihtiyaç duyulan kaynakları salamak, tüm paydaların i sonu beklentilerini gerçekletirmektir. Vizyonumuz ise tüm dünyada müterilerin hayallerini ekillendirmek ve çatı görünümünü zevke dönütürerek ısı yalıtımını ve uzun ömürlüünü salayarak hem müterinin ekonomik kayıplarını önlemek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. irketimizin Deerleri ise Müterimiz velinimetimizdir. En Önemli sermayemiz insan kaynaımızdır. Daima en iyi olmak vazgeçilmez hedefimizdir. Karımıza çıkan her türlü engelin bütün açıklıımızla üstesinden gelmek hedefimizdir. Her türlü konuda iyiletirmeye yönelik öneriler yapmak en önemli özelliimizdir. Rekabetçi ve profesyonel olmak tutkumuzdur. Kararında ve zamanında karar alma vazgeçilmez davranı biçimimizdir. Risk Yönetimi ve Iç Kontrol Mekanizması 20- irketin mali ve idari faaliyetlerine baı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol organizasyonu yapılmı olup, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri dorultusunda ileyii ve etkinlii Mali ve idari iler Müdürü tarafından kontrol edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 21- irket Ana Sözlemesi nin 34. maddesinde Yönetim Kurulu nun Yetkilerine yer verilmitir. Ayrıca, Ana Sözleme nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmütür. irketin temsil ve ilzamına ilikin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre irket Yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları 22- Yönetim Kurulu Kararlarına ilikin konu balıı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara balı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı deiiklik gösterebilmektedir yılı içinde Karar sayısı 22 olarak gerçeklemitir. Toplantıya katılım ve çagrı, esas itibariyle irket ileri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. iletiimi salamak için özel bir sekretarya kurulmu olup Birimince söz konusu Yönetim Kurulu Kararlarına ilikin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır.

14 Sayfa No: 14 Toplantı Kararlarında eer farklı oy söz konusu ise kararda söz konusu erh düülmektedir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir. irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasaı 23- irket Yönetim Kurulu Üyelerinin, irketle ilem yapmaları ve rekabet etmeleri yasak olup, çıkar çatımasına yol açabilecek bu gibi durumlarda yasal düzenlemelere balı olarak konunun uygulanması dorultusunda gerekli tedbirler uygulanır. Etik Kurallar 24- irket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalımaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmü etik kurallara uyulur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında etik kurallar yazılı hale getirilmi olup, irketimiz Personel yönetmeliinde yer verilmek suretiyle kamuya açık hale getirilmitir. irket çalıanları, menfaat sahipleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, yapılacak yeni düzenlemeler oldukça kamuya açıklanacaktır. Yönetim Kurulu nda Oluturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Baımsızlıı 25- Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını salıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi oluturulmu olup Sn. Adnan TAYLAN ve Sn. Cemil DOAN atanmıtır. Yönetim lkelerine uyumu bizzat Yönetim Kurulu Bakanlıı nca takip edilmektedir. Söz konusu Komitelerde görev daılımına göre yapılan çalımalar Yönetim Kurulu na aktarılır. Gerek duyulduunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kiilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. Yönetim Kurulu na Salanan Mali Haklar 26- Yönetim Kurulu Bakan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlatırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat salanmamaktadır. Yönetim Kurulu na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve irket Üst Yöneticisine borç verilmemi, kredi kullandırılmamı, üçüncü bir kii aracılııyla kredi adı altında menfaat salanmamı ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemitir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI İMKB de işlem gören şirketlerin Faaliyet Raporlarında ve İnternet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumla ilgili beyanlara yer vermeleri, SPK nın 10.12.2004 tarih

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş Tarihli Faaliyet Raporu Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ödenmiş Sermaye: YTL.

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş Tarihli Faaliyet Raporu Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ödenmiş Sermaye: YTL. Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31.12.2012 Tarihli Faaliyet Raporu Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ödenmiş Sermaye: 20.000.000 YTL. Şirket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Telefon: Fax: /

Telefon: Fax: / 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU Sayfa No: 1 2010 YILI KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU SPK nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, ĐMKB de işlem gören şirketlerin, faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI BÖLÜM I PAY SAHĠPLERĠ. 2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI BÖLÜM I PAY SAHĠPLERĠ. 2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri.IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 30.06.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Güncelleme Tarihi: Aralık 2014 1. Amaç: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB veya Şirket), Sermaye Piyasası

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01/01/2009 31/12/2009 faaliyet döneminde SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymuştur. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç ve Kapsam Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri,

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2012 yılı üç aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I- GİRİŞ

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 30 Eylül 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2011 yılı üç aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I- GİRİŞ

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2015 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından revize

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim Komitesi nce değerlendirilen 2012 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - 2015

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - 2015 1. ne Uyum Beyanı AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hazine Müşteşarlığı tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ni genel hatlarıyla uygulamaktadır. BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahiplerinin Bilgi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003

Detaylı

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-31/03/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2008-31/03/2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2008-31/03/2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2008-31/03/2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi : 01/01/2008-31/03/2008 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

31 MART 2011 FAALİYET RAPORU

31 MART 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 MART 2011 FAALİYET RAPORU Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Sayfa No: 2 1)Genel : Rapor Dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

Kurumsal Yönetim Raporu

Kurumsal Yönetim Raporu Kurumsal Yönetim Raporu Kurumsal Yönetim Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ni prensip olarak benimsemektedir.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-31/12/2011 Şirketin Ünvanı: Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2009-31/03/2009 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI SPK nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2014 30 HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 1 Bu rapor 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu nun Đşletmeler Tarafından düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Nisan 2011 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı