İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE FİNANSMAN, HARCAMALAR VE MALİYET. Yrd. Doç. Dr. Kenan Özcan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE FİNANSMAN, HARCAMALAR VE MALİYET. Yrd. Doç. Dr. Kenan Özcan"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE FİNANSMAN, HARCAMALAR VE MALİYET Yrd. Doç. Dr. Kenan Özcan YAYIN NO: İstanbul, 2010

3 Copyright e ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve ÎTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) ÎTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212) ÎTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden ahnabilir. Tel Faks E-posta întemet (212) (212) Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CÎLT G.M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Tel: (212) Faks: (212)

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖZGEÇMİŞ 16 ÖNSÖZ 17 BÖLÜM I 1. GİRİŞ PROBLEM ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ SINIRLILIKLAR TANIMLAR KISALTMALAR 32 BÖLÜM II 2. KURAMSAL ÇERÇEVE EĞİTİMDE MALİYET, HARCAMA VE FİNANSMAN KAVRAMLARI Eğitimde Maliyet Vazgeçme (Fırsat) Maliyeti Birim Maliyet Ekonomik ve Parasal Maliyetler Maliyet-Fayda Analizi Eğitimde Harcama Cari Harcamalar Yatırım Harcamaları Transfer Harcamaları EĞİTİMDE FİNANSMAN (PARASAL KAYNAKLAR) MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN GETİRİLERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERDE MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞTİRMENİN FİNANSMANI Almanya'da Mesleki Eğitim ve Yetiştirmenin Finansmanı İşletmelerden Sağlanan Fonlar Okul Tabanlı Yetiştirmenin Finansmanı Sektör Yetiştirme Fonları Mesleki OkuUarm Fonları 48

5 Fransa'da Mesleki Eğitim ve Yetiştirmenin Finansmanı Çıraklık ve İş Yerleştirmeleri Altında Mesleki Eğitim Çırak Yetiştirme Harcamalarının Paylaşımı Alternatif Fonlardan Çıraklığa Aktarma İngiltere'de Mesleki Eğitim ve Yetiştirmenin Finansmanı Kamu Sektörü Mesleki ve Teknik Eğitim Bütçesi Başlangıç Mesleki Eğitim ve Fon Kaynakları ileri Eğitim Kolejlerinde Başlangıç Mesleki Eğitimin Finansmanı Başlangıç Mesleki ve Teknik Okullarda Finansman îskoçya, Galler ve Kuzey irlanda Mesleki Eğitimin Finansmanı Hollanda'da Mesleki Eğitim ve Yetiştirmenin Finansmanı Başlangıç Mesleki Eğitimi Yönetim ve Kaynak Yapısı Finansman Kaynakları Fonların Dağıtım Mekanizması Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Öğretimin Finansman Yapısının Karşılaştırılması TÜRKİYE'DE MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN FİNANSMANI Dönemi Dönemi , Mesleki ve Teknik Öğretimde îç Finansman Kaynakları Milli Eğitim Şûralarında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Finansmanı Sosyal Ortakların Mesleki ve Teknik Ortaöğretimdeki Rolü Mesleki ve Teknik Öğretimde Dış Finansman Kaynakları Sınaî Eğitim Projesi Endüstriyel Yetiştirme Projesi (I) Endüstriyel Yetiştirme Projesi (II) Endüstriyel Okullar Projesi (LN2536-TU) Yaygın Mesleki Eğitim Projesi (LN.2776-TU), İstanbul -Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi Otomatik Kumanda Bölümü Projesi ikili Meslek Eğitiminin Özendirilmesi Projesi İstanbul Tuzla Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lisesi Projesi İstanbul Profilo Anadolu Teknik Lisesi Projesi Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) 82

6 2.52.2Al, Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumlarının Modernizasyonu Projesi (MTEM) Ankara Polatlı Endüstri Meslek Lisesi'nde CNC Bölümü Kurulması Projesi Türk-Japon Teknik İşbirliği île Anadolu Teknik Liselerinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Kurulması Projesi Ayakkabıcılık Eğitim İşbirliği Projesi Hazır Giyim Sektöründe Meslekî Eğitim Projesi İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) Ortaöğretim Projesi (OÖP) Turizm Eğitiminin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Organize Sanayi Bölgelerindeki Mesleki Eğitim Kurumları Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Mesleki ve Teknik Eğitimin İçeriğinin ve Niteliğinin İyileştirilmesi Projesi Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Kız Mesleki Eğitiminin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Mesleki Eğitim Kurumlarının Donanımsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Kapsamında Desteklenen Projelere Yapılan Harcamalar 88 BÖLÜM ııı 3. YÖNTEM 94 3.L ARAŞTıRMANıN MODELI EVREN VE ÖRNEKLEM Araştırma Yapılan Okullar, Okul Türleri ve Meslek Alanlarına İlişkin Demografik Özellikler Ailelere İlişkin Demografik Özellikler Öğrencilerin Demografik Özellikleri VERILERIN TOPLANMASı VERILERIN ÇÖZÜMLENMESI ıi6

7 BÖLÜM IV 4. BULGULAR TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEMDE MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM HARCAMALARININ GENEL MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMINA İLİŞKİN BULGULAR PLANLI DÖNEMDE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BİRİM MALİYETİNE İLİŞKİN BULGULAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI OKULLARDA ORTALAMA ÖĞRENCİ BİRİM MALİYETİNE İLİŞKİN BULGULAR ÖĞRENCİLERE AİLELERİN YAPILAN YILLIK EĞİTİM HARCAMALARINA İLİŞKİN BULGULAR Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Eğitim Harcamalarına İlişkin Bulgular Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Ailelerince Yapılan Yıllık Eğitim Harcamaları Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Eğitim Harcamaları Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Eğitim Harcamaları Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Eğitim Harcamaları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Eğitim Harcamaları Öğretmen Yetiştirme Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Eğitim Harcamaları istanbul'da Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplam ve Meslek Alanlarına Göre Maliyeti İSTANBUL'DA MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA BÜTÇE YÖNETİMİNE İLİŞKİN BULGULAR Okul Bütçesi ve Döner Sermaye Gelirleri Araştırma Kapsamındaki Okullarda Bütçe Yönetimine İlişkin Bulgular Okulların Gelirlerine İlişkin Bulgular kul Bütçesinden Yapılan Harcamalara İlişkin Bulgular Okul Bütçesinin Harcanmasmdaki Önceliklere İlişkin Bulgular 181

8 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimin Nasıl Bir Hizmet (Mal) Olduğuna İlişkin Bulgular Mesleki ve Teknik Ortaöğretimin Finansmanının Kim/Kimlerce Karşılanması Gerektiğine İlişkin Bulgular TÜRKİYE'DE SOSYAL ORTAKLARIN MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİME SAĞLADIKLARI FİNANSMANA İLİŞKİN BULGULAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMİN ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI YARARLARA İLİŞKİN BULGULAR Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Gördükleri Öğrenimin Kendilerine Yararına İlişkin Bulgular Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Bulgular 198 BÖLÜM V 5. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER SONUÇLAR Türkiye'de Planlı Dönemde Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Harcamalarmm Genel Müdürlüklere Dağılımına İlişkin Sonuçlar Planlı Dönemde Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Birim Maliyetine İlişkin Sonuçlar İstanbul'da Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarda Ortalama Öğrenci Birim Maliyetin İlişkin Sonuçlar İstanbul'da Mesleki ve Teknik Ortaöğretim OkuUarmda Bütçe Yönetimine İlişkin Sonuçlar İstanbul'da 9. ve 10. Öğrenim Gören Öğrencilerin Aileleri Tarafindan Yapılan Yıllık Eğitim Harcamalanna İlişkin Sonuçlar Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplam ve Meslek Alanlarma Göre Maliyetine İlişkin Sonuçlar Türkiye'de Sosyal Ortakların Mesleki ve Teknik Ortaöğretime Sağladıkları Finansmana İlişkin Sonuçlar Mesleki ve Teknik Ortaöğretimin Öğrenciye Sağladığı Yararlara İlişkin Sonuçlar TARTIŞMA ÖNERİLER Uygulamacılara Yönelik Öneriler Araştırmacılara Yönelik Öneriler 220

9 KAYNAKÇA 221 EKLER 235 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Eğitimde Yatırım Öncelikleri ve Finans Kaynakları 40 Tablo 2. Almanya'da ( , , , ÖğretimYıllarında) Meslek Okullarındaki Öğrenci Sayısı 44 Tablo 3. Almanya'da (1986, 1991,1996 ve 1997 Yıllarında) Piyasanın Sunumu ve İstemi Doğrultusunda Yetiştirilen Çırak Sayısı 45 Tablo 4. Almanya'da (1986, 1991, 1996 ve 1997) Yıllarında Okula Dayalı Mesleki Yetiştirme Atölyelerinin Tahmini Bütçe Sübvansiyonları ve Federal İş Ofisinin Katkıları 47 Tablo 5. Fransa'da Teknoloji ve Mesleki Eğitim Harcamalarının Yönelimi 51 Tablo 6. Fransa'da Teknoloji ve Mesleki Eğitimin Toplam Harcamalarının Yapısı 52 Tablo 7. Fransa'da Çıraklığın Toplam Harcama Yapısı 53 Tablo 8. İngiltere'de Yetiştirme Girişim ve İleri Eğitim Konseylerinin Programı ve Fonları 56 Tablo 9, İngiltere'de Kamunun Mesleki Eğitim Harcamaları 57 Tablo 10. İngiltere Mesleki Eğitimine Avrupa Sosyal Fonu Desteği 58 Tablo 11. İngiltere'de İleri Eğitim Kolejlerine Yapılan Harcamaların Dağılımı 60 Tablo 12. İngiltere'de Başlangıç Mesleki ve Teknik Eğitime Sağlanan 62 Tablo 13. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Devletin Eğitime Yaptığı Harcamaların Öğretim Düzeylerine Dağılımı 67 Tablo 14. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Devletin Mesleki ve Teknik Öğretime Yaptığı Harcamaların Kendi İçindeki Dağılımı 67 Tablo 15. Türkiye'de 4306 Sayılı Kanunla Öngörülen ve Gerçekleşen Eğitime Katkı Payı 69 Tablo 16. Türkiye'de Yılları Arasında 3418 Sayıh Kanun ve 4760 Sayıh Özel Tüketim Vergisi Kanunu İle Sağlanan Gelirlerden Mesleki ve Teknik Ortaöğretime Yapılan Harcamaların Dağılımı 70 Tablo 17. Türkiye'de 3308 Sayılı Kanunla Kurulan Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonun Gelirleri ve Kullanım Yerleri 73 Tablo 18. Türkiye'de Yıllan Arasında Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri Kapsammda Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüklerine Yapılan Harcamalann Dağılımı 74

10 Tablo 19. Türkiye'de Mesleki ve Teknik Öğretim Alanmda Kullanılan Dış Destekli Projelerin Finansmanın Yıllara Göre Dağılımı 86 Tablo 20. Tablo 21. Tablo 22. Tablo 23. Türkiye'de Yılları Arasında Leonardo da Vinci Programı Kapsamında Desteklenen Proje Sayısının Kurumlara Göre Dağılımı 88 Türkiye'de Yılları Arasında Leonardo da Vinci Projelerine Yapılan Harcamalar 89 Türkiye'de Yılları Arasında Comenius Programı Kapsamında Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Desteklenen Proje Sayısı 90 Türkiye'de Yılları Arasında Comenius Projelerine Yapılan Harcamalar 90 Tablo 24. Öğrenci ve Ailelerin İçin Kuramsal Ömeklem Büyüklükleri Tablosu 95 Tablo 25. Tablo 26. Tablo 27 Tablo 28. Tablo 29. Tablo 30. Tablo 31. Tablo 32. Tablo 33. Tablo 34. Tablo 35. Tablo 36. Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurumlarda Araştırma Yapılan îlçe, Okul, Sınıf ve Meslek Alanı ile Öğrenim Gören Öğrencilere ve Ailelere Uygulanan Anketlere îlişkin Dağılım 97 Araştırmaya Katılan ve Çocukları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11.Sınıfta Öğrenim Gören Ailelerin Kurum İçindeki ve Genel Dağılımı 99 Araştırmaya Katılan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 9. ve 10. Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Babalarının İş Durumu 100 Araştırmaya Katılan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Annelerinin İş Durumu 101 Araştırmaya Katılan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Ailelerinin Evlerinin Mülk Durumu 101 Araştırmaya Katılan ve Çocukları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Babalarının Eğitim Durumu 102 Araştırmaya Katılan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Annelerinin Eğitim Durumu 103 Araştırmaya Katılan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıf Öğrenim Gören Öğrencilerin Ailelerinin Ortalama Aylık Geliri Araştırmaya Katılan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Burs Alma Durumu 105 Araştırmaya Katılan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Çalışarak Para Kazanma Durumu 105 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Harcamaları İçin Ailenin Daha Fazla Çalışma Durumu 106 Araştırmaya Katılan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıfta Öğrenim

11 Tablo 37. Tablo 38. Tablo 39. Tablo 40. Tablo 41. Tablo 42. Tablo 43. Tablo 44. Tablo 45. Tablo 46. Tablo 47. Tablo 48. Tablo 49. Gören Öğrencilerin Kurum İçindeki Dağılımı 107 Araştırmaya Katılan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı Araştırmaya Katılan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşa Göre Dağılımı 108 Araştırmaya Katılan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Yabancı Dil Durumu 109 Araştırmaya Katılan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Kendileri Dahil Okula Devam Eden Kardeş Sayısı 110 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10.ve 11.Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yatılı Öğrenim Görme Durumu 111 Araştırmaya Katılan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Meslek TercihlerindE Etkili Olan Etmenler 112 Araştırmaya Katılan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınıf Mevcudu Durumu 113 Türkiye'de Yılları Arasında Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yapılan Harcamaların Dağılımı 122 Milli Eğitim Bakanlığı Harcamalarının Cari, Yatırım ve Toplam Harcamalar Olarak Dağılımı 123 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlükleri Toplam Harcamalarının Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Harcamalarına Oranı 124 Mesleki ve Teknik Ortaöğretime Yapılan Toplam Harcamaların Genel Müdürlüklere Göre Dağılımı 125 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüklerdeki Cari ve Yatırım Harcamalarının Oranları 127 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yatırım Harcamalarının Genel Müdürlüklere Dağılım Oranları 130 Tablo 50. Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Cari ve Yatırım Harcamaları ve Dağılımı 137 Tablo 51. Tablo 52. Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Cari Harcamaların Genel Müdürlüklere Göre Dağılım Oranları 138 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Sayılarının Genel Müdürlüklere Göre Dağılımı 140 Tablo 53. Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Cari Harcamalara Göre Öğrenci Birim Maliyeti 143 Tablo 54. Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Mezun Öğrenci Birim Maliyeti 144 Tablo 55. OECD ve Benzer Ekonomilere Sahip Ülkelerde Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Birim Maliyeti 145

12 Tablo 56. İstanbul da Araştırma Kapsamındaki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında Öğrenci Birim Cari Maliyeti 147 Tablo 57. Araştırmaya Katılan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüklerine Göre 9. Sınıfında Öğrenim Gören Bir Öğrenciye Ailelerin Yaptığı Yıllık Ortalama Eğitim Harcamaları 150 Tablo 58. Tablo 59o Tablo 60. Tablo 61. Tablo 62. Tablo 63. Tablo 64. Tablo 65. Tablo 66. Tablo 67. Tablo 68. Tablo 69. Tablo 70. Tablo 71. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı İstanbul'da Bulunan Okullardaki Meslek Alanlannda ve Okul Türlerine Göre Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Ortalama Eğitim Harcamalan 154 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı İstanbul'da Bulunan Okullardaki Meslek Alanlarında ve Okul Türlerine Göre Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Ortalama Eğitim Harcamalan 158 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı İstanbul'da Bulunan Okullardaki Meslek Alanlannda ve Okul Türlerine Göre Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Ortalama Eğitim Harcamaları 161 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Meslek Alanlarında ve Okul Türlerinde Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Eğitim Harcamaları 162 Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Anadolu Öğretmen Liselerinin Fen, Matematik-Türkçe ve Yabancı Dil Alanlarında ve Okul Türlerinde Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Ortalama Eğitim Harcamaları 164 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlükleri 10. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerince Yapılan Yıllık Eğitim Harcamaları 165 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 9. ve 10. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilere Ailelerinin Günlük Öğle Yemeği ve Sıvı Gıdalar İçin Yaptığı Ortalama Harcamaların Dağılımı 166 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Devlete, Aileye ve Mezun Başına Ortalama Cari Maliyeti 168 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullardaki Meslek Alanlan ve Mezun Başına Ortalama Maliyet 169 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullardaki Meslek Alanları ve Mezun Başına Ortalama Öğrenci Maliyeti 170 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullardaki Meslek Alanları ve Mezun Başına Ortalama Maliyeti 171 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullardaki Meslek Alanları ve Mezun Başına Ortalama Maliyeti 171 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullardaki Meslek Alanlan ve Mezun Başına Ortalama Maliyeti ( ) 172 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimdeki Döner Sermaye Gelirlerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na Aktanlan Gelirlerin Toplamı, İstanbul ve İstanbul'da Araştırma Kapsamındaki Okullardan Aktanlan Gelirler 175

13 Tablo 72. Araştırmaya Katılan Okul Yöneticilerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretimin Finansmanının Kimler Tarafından Karşılanması Gerektiğine ilişkin Görüşlerinin Tablo 73. Tablo 74. Tablo 75. Tablo 76. Tablo 77. Tablo 78. Tablo 79. Tablo 80. Tablo 81. Tablo 82. Tablo 83. Tablo 84. Tablo 85. Tablo 86. Dağılımı 181 Sosyal Ortakların Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullara Yaptıkları Katkıların Parasal Değeri 183 Sosyal Ortakların Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullara Yaptıkları Katkıların Parasal Değeri 185 Sosyal Ortakların Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullara Yaptıkları Katkıların Parasal Değeri 188 Türkiye'de En Büyük Beş Yüz Şirket İçerisinde Bulunan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretimin Finansmanına Katkı Sağlayan Şirketler Tarafından Yapılan Katkı Miktarı 188 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarının 10. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Ortak Görüşleri 189 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı EML, TL ve AML Okul Türlerinde Öğrenim Gören 10 Sınıf Öğrencilerinin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Görüşleri 191 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı KML ve AKML Okul Türlerinde Öğrenim Gören 10 Sınıf Öğrencilerinin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Görüşleri 192 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı TML, ATML, AOTML, AİML Okul Türlerinde Öğrenim Gören 10. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Görüşleri 194 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı ÎHL, ÎHL-AÎHL, AÎHL Okul Türlerinde Öğrenim Gören 10. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Görüşleri 195 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı AÖL Okul Türünde Öğrenim Gören 10. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Görüşleri 197 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 11. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Ortak Görüşleri 199 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okulların 11. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Ortak Görüşleri Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okulların 11. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına İlişkin Ortak Görüşleri 202 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullardaki 11. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlanna İlişkin Ortak Görüşleri 204

14 Tablo 87. Tablo 88. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullarda 11. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına îlişkin Ortak Görüşleri 205 Öğretmen Yetiştirme Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullarda 11. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenimlerinin Kendilerine Yararlarına îlişkin Ortak Görüşleri 207 ŞEKILLER LISTESI Şekil 1. Şekil 2. Şekil 3. Şekil 4. Şekil 5. Şekil 6. Şekil 7. Şekil 8. Şekil 9. Şekil 10. Şekil 11. Almanya'da îşletmelerin Mesleki Yetiştirme îçin Sağladıkları Finansman Akışı 46 Almanya'da Yarı Zamanlı Mesleki Okulların Finansal Akışı 49 Milli Eğitim Bakanlığı (1), Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Toplam Harcamalan (2) île Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayılannm (3) Zamansal Evrimi 127 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Toplam Harcamaları (1) île Erkek Teknik Öğretim Toplam (2) ve Yatırım (3) Harcamaları ile Öğrenci Sayılarının (4) Zamansal Evrimi..129 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Toplam Harcamaları (1) ile KızTeknik Toplam (2), Yatırım (3) Harcamaları ve Öğrenci Sayılarının (4) Zamansal Evrimi 131 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Toplam Harcamaları (1), Ticaret ve Turizm Öğretimi Toplam (2) Yatırım (3) Harcamaları île Öğrenci Sayısının (4) Zamansal Evrimi 132 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Toplam Harcamaları (1) ve Din Öğretimi Toplam (2), Yatırım (3) Harcamaları ile Öğrenci Sayılarının (4) Zamansal Evrimi 133 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Toplam Harcamaları (1) île Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Toplam (2) Yatırım (3) Harcamaları ve Öğrenci Sayılarının (4) Zamansal. Evrimi 134 Milli Eğitim Bakanlığı (1), Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlükleri (2), Erkek Teknik Öğretim (3), Ticaret ve Turizm Öğretimi (4), Kız Teknik Öğretim (5), Din Öğretimi (6) ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi (7) Genel Müdürlüğü Cari Harcamalarının Zamansal Evrimi 135 Türkiye'de ve Öğretim Yılları Arasındaki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayılarının Dağılımı 139 Türkiye'de ve Öğretim Yılları Arasındaki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayılarının Zamansal Evrimi 142

15

16 SUNUŞ Ülkenin gelişmesi, yeni iş alanlarmm ortaya çıkması, ürün kalitesinin ve üretim veriminin artması nitelikli insan gücüne bağlıdır. İş dünyası da nitelikli çalışanların istihdamına ihtiyaç duyduğunu her fırsatta belirtmektedir. Bu nedenle, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip işgücüne olan talep giderek artmakta kısacası, çok iyi mesleki ve teknik eğitim almış işgücünün değeri sürekli yükselmektedir. Mesleki ve teknik eğitim sanayileşmiş ülkeler tarafından ciddiye alınmakta önem gösterilmekte hatta gelişmenin anahtarı olarak görülmektedir. Almanya'da gençlerin % 80'i meslekî eğitime devam ederken, bu oran Türkiye'de % 44'e düşmektedir. Bu durum Türk sanayini de olumsuz etkilemektedir. Çünkü sanayinin en büyük sorunlarından biri kalifiye eleman ihtiyacıdır ve en büyük kalifiye eleman kaynağı olan mesleki ve teknik ortaöğretimdeki sorunlar sanayiye de doğrudan yansımaktadır. Bunun en önemli nedenleri ise, öncelikle eğitim siteminin iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olması ve Türkiye'de eğitim harcamalarmm ancak % 13'ünün mesleki eğitime aktarılmasıdır. Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretim harcamalarının dağılımına bakıldığında harcamaların % 81'i örgün, % 11'i yaygın mesleki ve teknik öğretime yapılmıştır. Diğer bir nedeni ise, katsayı uygulamasıdır. Katsayı uygulaması nedeniyle nitelikli mesleki eğitim almış insan gücü beklentisi olan sanayi ve hizmet sektörü, dolayısıyla ülkemiz 10 yıldır sosyo-ekonomik ve maddi yönden olumsuz etkilenmiştir. Bu 10 yıllık süreçte, mesleki eğitime dâhil olmayan (5 milyon 700 bin) kayıp işgücünün sanayimize, dolayısıyla ülkemize kümülatif maddi kaybının 137 milyar TL olduğu ortaya çıkmaktadır. Maddi getiriden daha önemli bir unsur olan işsizlik ile mücadelede önemli rol oynayan mesleki eğitimin ülkemize olan maliyetinin her açıdan irdelenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, Türkiye'de planlı döneme geçilen 1960 yılından itibaren mesleki eğitimin maliyetini ve finansmanını tespit etmek amacıyla, derin saha etüdünün yanı sıra öğrenciyi, aileyi ve 52 okulu kapsayan bir araştırma yaptırılmıştır. Çalışmayı hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Kenan Özcan'a teşekkür eder, çahşmanın tüm eğitim camiasına ve konuyla ilgili herkese yararlı bir kaynak oluşturmasını dilerim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

17 KENAN ÖZCAN 16 Temmuz 1970 Malatya - Hekimhan'da doğdu, tik ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. 7 Temmuz 1994 Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Otomotiv Teknolojisi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Meslek Dersleri Öğretmeni olarak üç yıl çalıştı. 3 Mayıs 1999 Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı'ndan "Yöneticilerde Karar Verme île Kaygı İlişkileri" isimli Yüksek Lisans Tezini vererek mezun oldu. 9 Mart 2009 Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'ndan "Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Finansman, Harcamalar ve Maliyet" isimli Doktora Tezini vererek mezun oldu. 15 Ekim Eylül 2009 Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde ve Teknik Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 15 Eylül 2009'da Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Florida Üniversitesi Eğitim Kolejine davet edildi. Adıyaman Üniversitesi'nce 15 Ocak Ocak 2011 tarihleri arasında doktora sonrası araştırmalar yapmak amacıyla bu üniversiteye gönderildi.

18 ÖNSÖZ Dünya ülkelerinin eğitim sistemleri incelendiğinde, tüm eğitim sistemlerinde yapısı ve örgütlenme biçimi farklı olmakla birlikte mesleki teknik öğretime yer verildiği görülmektedir. Mesleki teknik öğretimin maliyetinin hem genel öğretime hem de işbaşında eğitime göre daha pahalı olması, mesleki teknik öğretim kurumlarında teknolojik gelişmelerin izlenmesindeki sorunlar olduğunu, mesleki teknik öğretimin örgün öğretimde değil, sanayide-işbaşmda gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde görüşlerle karşılaşılabilmektedir. Diğer yandan, işverenlerden, mesleki teknik öğretim mezunlarının okuldan mezun olduktan sonra, işyerlerinde bir eğitim almadan iş yapamayacakları görüşünde olanlar gözlenmektedir. Bunun sonucu olarak, bazı işverenler işe aldığı kişileri farklı alanlardan mezun olmalarında bir sakınca görmeden daha çok kendileri işbaşında eğiterek çalıştırmayı yeğleyebilmektedirler. Son yıllarda dünyadaki yeni liberal eğilimler ve "küreselleşme" kavramı, devletin mal üretiminden çekilmesi, "küçültülmesi", hatta hizmetlerin de özel sektörce karşılanması görüşünün uygulanması gerektiğinde ısrar edilmesine neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak kamu sektöründeki işlendirmesi (istihdamın) daraltılması, öncekinden daha az sayıda işgörenle (personel) kamu hizmetlerinin sürdürülmesi politikaları uygulanmak istenmektedir. Bunun mesleki teknik öğretim açısından sonucu, mesleki ortaöğretim okullarından mezun olanların işlendirmek (istihdam edilmek) için özel sektöre başvurmak durumunda olmalarıdır. Ancak, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının kurulmasında daha çok devletin yatırım yaptığı gözlenmekte; özel sektör ilköğretim, genel ortaöğretim ve yükseköğretim, özel eğitim kurumları, dersaneler için yatırım yaparken, mesleki teknik öğretim için yatırım yapmayı yeğlememekte; az sayıda özel sektör kuruluşu ya da gönüllü kişiler mesleki teknik öğretime ilgi göstermekte, harcama yapmaktadır. "Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması", "zorunlu öğretim süresinin uzatılması", "çağa ayak uydurulması", " sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması", "çok amaçlı okulların Türkiye'de kurulması", "kamu yönetiminde saydamlık", "hesap verebilirlik" gibi deyimler, mesleki teknik öğretim alt sisteminin ele alınmasını, nasıl bir yapı ve örgütlenme içinde olması gerektiğinin değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Diğer yandan Türkiye'de örgün mesleki teknik öğretim kurumları yanında çıraklık ve mesleki eğitim uygulamaları, hizmetiçi-işbaşmda eğitim uygulamaları da yapılmaktadır. Dolayısıyla sistemle ilgili tartışmalar yapılırken, mesleki teknik öğretim kurumları yaşamını sürdürmekte; bunun için devletçe okullar kurulmakta, öğretmen ve öğrenci yetiştirilmekte, harcama yapılmakta, bu öğretimin maliyetine katlanılmaktadır. Ancak mesleki teknik ortaöğretimle ilgili Türkiye'deki araştırma yok denecek düzeydedir. Ülke kaynaklarının kıt olması gerçeği göz önünde bulundurularak meslek teknik ortaöğretimin harcamaları, finansmanı, maliyeti, sağladığı bireysel ve toplumsal yararları, bütçe yönetiminde karşılaşılan sorunlar gibi konuların ayrıntılı bir araştırma konusu edilmediği gözlenmektedir. Bu nedenle mesleki teknik ortaöğretimde (Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretimi, Din Öğretimi, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlükleri'nin) yılları arasında finansmanının kimlerce karşılandığı, yapılan harcamalar ile genel müdürlüklere ve okullara göre öğrenci birim maliyetini, okulda bütçe yönetiminde karşılaşılan sorunları, ailelerince öğrencilere yapılan yıllık eğitim harcamalarını ve öğrenimlerinin öğrencilere yararlarının neler olduğunu belirlemek amacmdaki bu araştırmanın, konusunda bu kapsamda ilk araştırma olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

19 Bu araştırma ile ulaşılması zor olan veri (1960 yılı ve sonraki yılların) kaynaklarına ulaşılmakla kalınmamış, bu harcamalar cari fiyatlardan sabit fiyatlara dönüştürülerek zaman içinde nasıl bir artış ya da azalış gerçekleştirildiği ortaya konulmuştur. Mesleki teknik ortaöğretim ve okul türlerine göre birim maliyetler, devletin yaptığı harcamalar ile ailelerin çocuklarının öğrenimine yaptıkları harcamaların belirlenmesi de bu alanda ilk kez incelenmektedir. Ayrıca mesleki teknik ortaöğretimin bireye ve topluma yaran, devlet kurumları yanında özel sektörün, gönüllü kişi ve kuruluşların mesleki teknik ortaöğretime yaptığı harcamalar ve katkılar ortaya konulmuştur. Mesleki teknik ortaöğretimde bütçe yönetimi konusu ise ilk kez ele alman konular arasında yer almaktadır. Bu kadar kapsamlı bir çalışmayı büyük bir titizlik ve çabayla ortaya koyan, araştırmanın amaçlarını gerçekleştiren, alanyazına çok önemli bir katkı sağladığı için Yrd. Doç. Dr. Kenan Özcan'ı içtenlikle kutluyorum. Bu araştırmanın yayımlanmasını sağlayan ilgililer, bu bilgilerin yararlanacaklara ulaştırılmasında önemli bir işlev üstlenmişlerdir. Araştırmanın, konuyla ilgilenenlere, politika belirleyicilere, eğitim yöneticilerine, bilim insanlarına ışık tutacağını, yeni yapılacak araştırmalara kaynaklık edeceğini umuyorum. Eylül 2009 Prof. Dr. Kasım Karakütük Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü Eğitim Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

20 BOLUM I

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi MTE Açısından İtici Güçler İşsizlik Teknolojik devrim Küreselleşme

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu İstanbul HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümü Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı 20-21 Mayıs

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? ÖĞRENCİ RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında TÜRKİYE VE PİSA Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan biri PISA 2015 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin fen, matematik ve okumada 2003'ten beri

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü ststaskin@gmail.com 05056255679 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları İş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu

Detaylı

Eğitime ayrılan ödenek ile başarı doğru orantılı mıdır?

Eğitime ayrılan ödenek ile başarı doğru orantılı mıdır? Eğitime ayrılan ödenek ile başarı doğru orantılı mıdır? İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Yüksek Lisans Ekrem KALKAN İçindekiler: 1. Eğitim nedir? 2. İyi bir eğitim öğrencilere ne sunmalıdır?

Detaylı

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan

Detaylı

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Mesleki Eğitimde Sürdürülebilir Yenilikler Ekim 2016 İMDER

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Mesleki Eğitimde Sürdürülebilir Yenilikler Ekim 2016 İMDER Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitimde Sürdürülebilir Yenilikler 20-21 Ekim 2016 İMDER Okul Türleri ve Programlar Genel Müdürlüğümüze Bağlı Okul Türleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Detaylı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ekonomisi Binyıllara uzanan tarihe, doğal güzelliklere,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -13 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Tekeler Mah Karasu Cad no 31 Adapazarı SAKARYA Tel: Faks:

Tekeler Mah Karasu Cad no 31 Adapazarı SAKARYA Tel: Faks: Tekeler Mah Karasu Cad no 31 Adapazarı SAKARYA Tel: 264.274 4820 Faks: 264.2816270 www.sakaryafatihl.meb.k12.tr/ OKULUMUZ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak; 9 idarecimiz, 153 öğretmenimiz,

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

TİFDRUK BASKI OPERATÖRÜ

TİFDRUK BASKI OPERATÖRÜ TANIM Hazırlanmış tifdruk baskı silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey

Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey Asst. Prof.Dr. Veysel Atasoy Advisor to the Rector on Vocational Education İşgücü Piyasasının Beklentileri Işığında

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ TANIM Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir A- GÖREVLER

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ 2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ Özet Bulgular PwC tarafından TÜSİAD işbirliğiyle hazırlanan 2023 e Doğru Türkiye de STEM Gereksinimi başlıklı raporda, STEM alanlarının kritik rolüne değinilmiş,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU İSİMLİ AB ERASMUS + ANA EYLEM 1 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI Kasım 2015 DÜZCE

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Eğitim Sektörü Raporu Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Haziran 2014 Eğitim sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN Şubat, 2013 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör) Öğr. Gör. Aslıhan

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

EĞĠTĠM PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ. Toplumsal istem yöntemi Ġnsangücü gereksinmeleri yöntemi Eğitimde verim oranı (eğitimde yatırım yaklaşımı)

EĞĠTĠM PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ. Toplumsal istem yöntemi Ġnsangücü gereksinmeleri yöntemi Eğitimde verim oranı (eğitimde yatırım yaklaşımı) EĞĠTĠM PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ Toplumsal istem yöntemi Ġnsangücü gereksinmeleri yöntemi Eğitimde verim oranı (eğitimde yatırım yaklaşımı) EĞĠTĠM PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimin

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı