DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ ) TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. GÜLNUR TOKUÇ Dr.MESUT ZEREN İSTANBUL 2009

2 İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ.3 TABLO LİSTESİ...4 ŞEKiL LİSTESİ...5 KISALTMA LİSTESİ GİRİŞ GENEL BİLGİLER Embriyoloji Mesane anatomisi İşeme fizyolojisi Spinal disrafizm insidansı Spinal disrafizm etiyolojisi Spinal disrafizmin anatomik sınıflaması Spinal disrafizmin klinik sınıflaması Anensefali Ensefalosel Spina bifida aperta Spina bifida okülta Spinal disrafizmli yenidoğanın sorunlarına yaklaşım Nörolojik sorunlar Ortopedik sorunlar Üriner sisteme ait sorunlar

3 2.9.Çocukluk çağı mesane disfonksiyonlarının sınıflaması Spinal disrafizmli olgularda nörojen mesanenin klinik sınıflaması Temiz aralıklı kateterizasyon Temiz aralıklı kateter öncesi değerlendirme Temiz aralıklı kateter uygulaması Temiz aralıklı kateter uygulamasının izlemi Ürodinaminin spinal disrafizmli olgularda kullanımı Ürodinami hakkında genel bilgiler Ürodinamik incelemeler Çocuklarda ürodinamik inceleme endikasyonları Çocuklarda ürodinamik çalışmaların değerlendirilmesi 41 3.MATERYAL ve METOD BULGULAR Üriner sistem ultrasonografi bulguları Üriner sistem VCUG Bulguları DMSA sintigrafi bulguları Ürodinamik değerlendirme Spinal disrafizmli hastalarda başvuru sırasında alınan idrar sonuçları TAK uygulayan ve uygulamayan hasta grubunun sonuçlarının karşılaştırması TARTIŞMA.69 6.ÖZET.78 7.KAYNAKLAR 80 2

4 ÖNSÖZ Hastanemiz başhekimi Prof. Dr. Hayreddin YEKELER e, uzmanlık eğitimim boyunca hekimlik sanatını bana öğreten, eğitimim süresince yetişmem ve kendimi geliştirmem konusunda engin bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, çalışmalarım sırasında, büyük özveri ve sabırla yol gösteren, her konuda benden yardımını esirgemeyen sayın hocam Doç. Dr. Gülnur Tokuç a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Eğitimim süresince emeği geçen, her an desteğini gördüğüm Prof. Dr. Ayça Vitrinel e, 1. Çocuk Klinik Şef Vekili Dr. Yasemin Akın a, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Serdar Özer e, Biyokimya Klinik Şefi Dr. Asuman Orçun a, 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Doç. Dr. Orhan Ünal a ve 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Doç. Dr. Cem Turan a teşekkürlerimi sunarım. Asistanlığım boyunca her türlü destek ve yardımlarını gördüğüm, Dr. Kamil Esmer e, Dr. Engin Tutar a, Dr. Sedat Öktem e, Dr. Şıhmir Şimşek e, Dr. Perran Boran a, Dr. Nalan Yazıcı ya, Dr. Esin Uğuzbalaban a, Dr. Semiramis Sadıkoğlu na,dr. Turgut Ağzıkuru ya, Dr. Gülay Çiler Erdağ a ve Dr. Serdar Cömert e teşekkürlerimi sunarım. Tez çalısmam sırasında bilgi ve deneyimleriyle yardımcı olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD dan Doç.Dr. Halil Tuğtepe ye tezimde yardımlarını esirgemeyen Dr David Thomas a, Dr. Gülten Thomas a ve Dr.Fatih Bolat a, asistanlığım süresince dostça çalışma ortamını paylaştığım tüm asistan arkadaşlarım, hemşirelerimiz ve personelimize teşekkür ederim. Eğitimim süresince beni yalnız bırakmayan aileme, desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen eşime sonsuz teşekkürler. Dr Mesut Zeren 3

5 TABLO LİSTESİ Tablo 1 :Ultrasonagrafi bulgularına göre hidronefroz derecelendirilmesi Tablo 2 : Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı Tablo 3 : Meningomiyeloselli hastaların lezyon seviyesine göre dağılımı Tablo 4 : Operasyon zamanlarına göre dağılımlar Tablo 5 :Spina Bifida Aperta Olgularında Ek Anomaliler Tablo 6 :USG sonuçlarının dağılımı Tablo 7 :VCUG Dağılımı Tablo 8 :Spinal disrafizmli olgularda DMSA ve VUR ilişkisinin değerlendirilmesi Tablo 9 : Ürodinami sonuçlarının dağılımı Tablo 10 :Spinal disrafizmli hastalarda başvuru sırasında alınan idrar kültür sonuçları Tablo 11 :Temiz Aralıklı kateter proğramına alınan hastaların dağılımı Tablo 12 :TAK uygulamasına göre USG sonuçlarının değerlendirmesi Tablo 13 :TAK uygulamasına göre VCUG sonuçlarının değerlendirmesi Tablo 14 :TAK uygulamasına göre idrar kültürü sonuçlarının değerlendirmesi Tablo 15 : TAK uygulamasına göre TIT sonuçlarının değerlendirmesi Tablo 16 : TAK uygulamasına göre DMSA sonuçlarının değerlendirmesi 4

6 ŞEKİL LİSTESİ Sekil 1 :Nöral tüpün embriolojik oluşumu Sekil 2 :Mesane ve mesane boynunun şematik görünümü Sekil 3 :Detrusor-sfinkterin innervasyonunun şematik görünümü Sekil 4 :Mesane sinerjik durumu, dissinerjik durumu Sekil 5 :Spinal disrafizmli yenidoğanın nefrolojik ve ürolojik izlemi Sekil 6 :Normal sistometri (basınç hacim eğrisi) Sekil 7 :Normal sistometri eğrisi Sekil 8 :Normal flovmetri eğrisinin sematik gösterimi Sekil 9 :Spinal disrafizmli hastaların izlem protokolü Şekil 10:Vezikoüreteral reflü sınıflaması Şekil 11:Spinal disrafizmli çocukların yaşlara göre dağılımı Şekil 12: Operasyon zamanlarına göre dağılımlar Şekil 13: Eşlik eden hastalıklara göre dağılımlar Şekil 14: USG Dağılımı Şekil 15: DMSA durumuna göre dağılım Şekil 16: Ürodinami Dağılımı Şekil 17: İdrar kültürü sonuçlarının dağılımı Şekil 18: TAK uygulamasına göre dağılımları Şekil 19: TAK uygulamasına göre USG dağılımı Şekil 20: TAK uygulamasına göre VCUG dağılımı Şekil 21: TAK uygulamasına göre idrar kültürü sonuçları dağılımı Şekil 22: TAK uygulamasına göre TIT sonuçları dağılımı Şekil 23: TAK uygulamasına göre DMSA dağılımı 5

7 KISALTMALAR BOS BT DMSA EMG GFR ICSS : IVP IRSG KBY MAH : MSS MRG SFUG OAH : TAK TLMM TMM TRM-SMZ UPP : USG VCUG VUR V-P Beyin omurilik sıvısı Bilgisayarlı tomografi Teknesyumla işaretlenmiş dimerkaptosüksinik asit Elektromiyografi Glomerül filrasyon hızı Uluslararası Çocuk Kontinens Derneği Standardizasyon Komitesi İntravenöz piyelografi International Reflux Study Classification Groups Kronik böbrek yetmezliği Maksimum Akım Hızı Merkezi sinir sistemi Manyetik rezonans ile görüntüleme Society for Fetal Urology Grading Scale Ortalama Akım Hızı Temiz aralıklı kateterizasyon Torakolomber meningomiyelosel Torakal meningomiyelosel Trimetoprim sülfometaksazol Üretra Basınç Profili Ultrasonografi Voiding sistoüretrografi Vezikoüreteral reflü Ventriküloperitoneal şant 6

8 1.GİRİŞ Konjenital merkezi sinir sistemi malformasyonları otopsilerde %8,8 oranında görülmekte olup bunların %45,5 ini spinal kord anomalileri oluşturmaktadır. Bu anomalilerde spinal kord ve/veya sinir köklerine bası oluşmakta gelişmekte olan nöral dokunun distorsiyonuna neden olmaktadır(24,82).merkezi sinir sisteminin (MSS) en sık görülen konjenital anomalisi olan spinal disrafizm ise ortalama 1000 canlı doğumda bir görülür. (8,9,15,19,35,44,54,68,69,86,). Spinal disrafizm, gebeliğin 3-4. haftalarında nöral tüpün kapanmamasına bağlı olarak ortaya çıkan, spinal sinirleri ve/veya mezankimal yapıları ilgilendiren bir grup anomalinin genel adıdır (10,19). Spinal disrafizmin dışardan farkedilen tipine spina bifida aperta (meningosel, meningomiyelosel); klinik bulgu vermeyen, radyolojik görüntüleme ile saptanan tipine ise spina bifida okulta (dermal kist-sinüs, tethered kord sendromu, diyastematomiyeli, intradural lipom, anterior meningosel, lipomeningosel) denir (1,3,10,15,19,43,69,76). Spinal disrafizmin etiyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik, beslenme, çevresel faktörler, ilaçlar gibi bir çok faktör suçlanmaktadır (3,19,42,68).Son yıllarda, pretanal tanı olanaklarının artması ve prekonsepsiyonel dönemde folik asit kullanılması sayesinde spinal disrafizm insidansı azalmaktadır (3,15). Normal alt üriner sistem fonksiyonu, sakral spinal sinirler ile serebral korteks arasındaki kompleks nörofizyolojik ilişki ile sağlanmaktadır.spinal disrafizmde bu kompleks sistem bozulmakta, sonucunda mesane disfonksiyonu ile birlikte alt ekstremitede ve vertebralarda ortopedik deformiteler ve nörolojik defisitler ortaya çıkmaktadır.(67-60) Hastaların erken dönemdeki sorunlarını nörolojik problemler ( hidrosefali, merkezi sinir sistem enfeksiyonu vb) ve ek sistem anomalileri oluşturmasına karşın, ileri yaşlardaki morbidite ve mortalitelerini büyük oranda nefrolojik sorunlar belirler (2,12,14,44). Spinal disrafizmli çocuklarda nörolojik, 7

9 ortopedik ve üriner sorunlara sık rastlanması nedeniyle bu hastalara yaklaşım multidisipliner olmalıdır (8,15,22,47,68). Nörolojik bulguların ağırlığı, defektin yol açtığı denervasyona ve sinir kökünün zedelenmesine bağlı olarak değişir (15). Üriner sisteme ait sorunların temelinde, nörolojik tutulumun şekli, yeri ve konumuna bağlı olarak gelişen işeme disfonksiyonu ve nörojen mesane yatar. Ürolojik açıdan bakıldığında spinal disrafizm, sfinkterik disfonksiyon, mesane hiperrefleksisi veya arefleksisi, değişen derecelerde inkontinans, üriner retansiyon, üriner sistem enfeksiyonuna yatkınlığa neden olur(24).tekrarlayan üriner sistem enfeksiyon atakları ile birlikte yüksek basınçlı hipokomplian mesane varlığında, idrar depolama ve idrar boşaltım fonksiyonu bozulur; üriner inkontinans, hidronefroz, vezikoüreteral reflü (VUR) ve ilerleyici böbrek hasarı ortaya çıkar (9,22,25,27,33). Spinal disrafizmli hastalarda defekt nerede olursa olsun, üriner sistem açısından ilk yapılması gereken mesane ve sfinkter fonksiyon bozukluğunun şiddetinin ve tipinin belirlenmesi ve üriner sistemin korunması için gerekli önlemlerin erken dönemde alınmasıdır. Bu amaçla, tüm olgularda nefrolojik ve ürolojik değerlendirme yapılmalıdır. Öncelikle yapılacak tetkikler idrar analizi, idrar kültürü, böbrek fonkisyonlarının tayini, üst üriner sistemin görüntülenmesi için intravenöz piyelografi (IVP) ve ultrasonografi (USG), işeme sistoüretrografisi (VCUG) ve ürodinamik incelemedir (9,10,14,22,44). Bu çalışma, Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Kliniği Çocuk Polikliniğine Ocak/2007 ve Mart/2009 yılları arasında spinal disrafizm tanısıyla sevk edilen olgularda üriner sorunların değerlendirilmesi, uygun tanı ve tedavi yaklaşımının belirlenmesi amacı ile planlanmıştır. 8

10 2. GENEL BİLGİLER Spinal disrafizm mazenkimal, kemik ve nöral yapıların orta hatta kısmi veya tam birleşememesi sonucu gelişir. Bu gelişimsel bozukluk omuriliği, vertebraları, bunların üstündeki kasları ve cildi ilgilendirir. Cilt ve sinir sistemi embriyonel ektodermden geliştiği için bu yapılarla ilgili anomalilerin birlikte görülmesi doğaldır. Spinal kapanma defektlerinin patogenezinde çeşitli teoriler ileri sürülmesine rağmen alta yatan nedenler nörolizasyon, kanalizasyon, ve/veya farklılaşmanın normal gelişimine engel olan genetik veya edinsel nedenlerdir (5,19,69). 2.1.EMBRİYOLOJİ Üçüncü embriyolojik hafta içerisinde, embriyonun dorsal orta hattında bulunan ekdoderm kalınlaşmaya başlar ve nöral tabakayı (neural plate) oluşturur. Bu tabakanın her iki lateral sınırı yükselti yaparak ortalarında boylu boyunca uzanan çukurumsu oluk oluşumuna neden olurlar. Gestasyonun yaklaşık 17. gününde nöral plak invajine olur ve lateraldaki segmentleri kalınlaşarak nöral katlantılar oluşur. Lateralinde oluşan yükseltiler nöral katlantı (neural fold), ortadaki oluk ise nöral oluk (neural groove)olarak adlandırılır. Bu oluşan nöral oluk, lateralinde yükselti olarak bulunan nöral katlantıların mediale doğru yaklaşarak birleşmesi ile silindir şeklinde kapanır ve nöral tüpü (neural tube) oluşturur. Nöral tüp oluşumu 4. haftanın ortalarında tamamlanmıştır. Daha sonra nöral tüp, rostral kısımda farklılaşarak beyin ve beyinciği oluşturacak, diğer ve kaudal kısımlar ise spinal kordu oluşturacaktır. Nörülasyon işlevinde nöral plağı oluşturan hücrelerin içinde bir kas gibi çalışan aktin ve miyozin liflerinin kasılması sonucunda, nöral plak ortası çukurlaşır. Nöral oluk ortaya çıkar. 9

11 Şekil 1:Nöral tüpün embriolojik oluşumu Katlanma devam ederken nöral oluk kenarları (Nöral Krista) karşılıklı gelir, karşılıklı gelen hücreler fibronektin adı verilen hücre yapıştırıcılar tarafından yapıştırılarak nöral tüp ortaya çıkar.(şekil 1) Nöral tüp içerisinde kalan kanalın rostral kısımları ventrikülleri, diğer kısımları da santral kanalı oluşturacaktır. Nöral oluk oluştuğu sırada her iki tarafında yer alan nöral katlantıların apikal bölgesinden ayrılan bir kısım hücre topluluğu göç ederek, oluşmaya başlayan nöral tüpün dorsolateral bölgesine yerleşirler. Bu yerleşerek oluşturduğu bölgeye nöral crest denir ki, bu hücreler daha sonra farklılaşarak, spinal ve kranial sinirlerin duyu ganglionlarını ve otonom sinir sistemi ganglionlarını oluşturacaklardır. Spinal kord bu şekilde oluşurken, çevre mezodermden nöral tüp çevresine göç eden hücrelerde farklılaşarak, spinal kanalı ve çevre kas ve bağ dokusunu oluşturacaklardır.bu gelişim devam ederken, embriyolojik spinal kordun iç yan yüzünde boylu 10

12 boyunca uzanan bir yarık oluşur ki bu yarık sulkus limitans olarak isimlendirilmiştir. Bu sulkus limitansın anteriorunda kalan kısım bazal plate posteriorundaki kısım ise alar plate olarak isimlendirilir. Bu erişkin spinal kordun basit bir kopyası olan ön kısımdan motor sinir hücreleri, posteriordan ise duyu sinir hücreleri gelişecektir. Bu ana temel yapı daha sonra farklılaşarak erişkin spinal kord şeklinde olmaya başlayacak ve sinir hücrelerini içeren gri madde santral kanal çevresinde toplanarak merkezi çevrelerken, daha dış kısmı aksonal komponentten oluşan ak madde çevreleyecektir. Tüm bu 4. haftanın sonuna kadar ki olaylar primer nörilasyon olarak adlandırılıp, bu hafta içerisinde başlayan spinal kordun distal kısımları olan kauda equina ve iflerinin oluşumu başlayacak ve bu evre de sekonder nörilasyon evresini oluşturacaktır. Sekonder nörilasyon evresinde nöral tüpün kaudale doğru uzaması sekonder nörilasyonun ilk evresi olan kanalizasyonu oluşturur. Nöral tüpün distalindeki kaudal hücre kütlesi kuyruk şeklinde uzanır. Bu oluşum gerçekleşirken çok sayıda lümen ve epandimal topluluklar filum terminale içinde organize olurlar ve distal konus medullaris meydana gelir. Bu kabaca oluşan distal spinal kord, 38. günde kaudal nöral tüpün lümeninde azalma yani retrogresif diferesiasyon ile, distal konus medüllarisi, filum terminaleyi ve santral kanalın son halini almasına neden olur. Primer nörülasyon hataları, iskelet, meninks ve o bölgedeki dermal yapıların defekti şeklinde karşımıza çıkar. Bu duruma örnek olarak anensefali, ensefalosel ve meningomiyelosel verilebilir. Kaudal nöral tüp formasyonundaki hatalar okült disrafik durumlara neden olur. Bu anomalilerde belirgin bir nöral tutulum mevcut değildir. Buna örnek olarak lipomeningomiyelosel, diyastematomiyeli ve konjenital dermal sinüs okült disrafik durumlara verilebilecek örneklerdir.kaudal spinal anomalilerle de birlikte bulunabilir ve kaudal regresyon sendromu adı altında daha geniş bir sınıfta değerlendirilir (68). 11

13 2.2 MESANE ANATOMİSİ: Mesane, idrarın depolanmasını ve gerektiğinde periyodik olarak boşaltılmasını sağlayan muskuler bir organdır (64). Orifislerden geçen bir hat ile kranial ve kaudal olmak üzere iki bölgeye ayrılarak incelenmektedir (1). Histolojik olarak üç ayrı tabakadan (dışta seroza, orta muskuler tabaka, içte mukoza) oluşur (8). Böbreklerde renal parenkim tarafından oluşturulan idrar toplayıcı sistem tarafından üreterlere, üreterler tarafından ise alt üriner sisteme iletilir. Üreterler erişkinde yaklaşık 30 cm uzunluğunda olup, üreteropelvik bileşke, iliyak arterin üreteri çaprazladığı alt bölümü ve üreterovezikal bileşke olmak üzere üç yerde fizyolojik olarak daralır. Üreterovezikal bileşke mesanenin musküler ve submukozal katmanları arasında 1-2 cm lik oblik geçişli bölümüdür. Mesane içi basıncının arttığı durumlarda submukozal üreteri sıkıştırarak idrarın geriye kaçmasını önler.mesane içi basınç yüksekliği sürekli olduğunda ise, idrarın mesane içine boşalmasını engeller.temel işlevi idrar biriktirmek olan mesane detrüsör ve trigon olmak üzere iki farklı yapıdan oluşur. Detrüsörün birbirlerini serbestçe çaprazlayan düz kas demetleri, mesane boynunda dairesel özellik alarak fonksiyonel bir sfinkter özelliği kazanır. Trigon, üreterlerin giriş deliklerinden mesane boynuna uzanır. Derin trigon detrüsör düz kasının, yüzeyel trigon ise üreter kaslarının uzantısıdır. İç sfinkter mesaneden uzanan sirküler düz kas lifleri ile bağ dokusundan oluşur. Aslında gerçek bir anatomik sfinkter olmayıp, mesane boynu ile proksimal üretranın birleşim yeridir. Düz kas lifleri submukozal olarak üretra boyunca uzanır ve dış sfinkter yapısına katılır. Dış sfinkter (rabdosfinkter) istemli kontrol altında olan çizgili kas liflerinden oluşur.dış sfinkter kızlarda üretranın 2/3 proksimalini çevrelerken, erkeklerde membranöz üretrada dairesel bir çizgili kas bandı biçimindedir. Ancak liflerin mesane boynuna dek uzandığı gösterilmiştir. Sonuçta mesanenin kas tabakası içte longitidunal, ortada sirküler ve dışta longitidunal kas liflerinden oluşmaktadır (6,8).Bu kas lifleri çeşitli düzlemlerde uzanım göstermekte ve kesin 12

14 sınırlar ile birbirinden ayırt edilememektedir. Sadece mesane boyunda üç tabaka halinde yer alarak üretranın internal sfinkterini oluştururlar. Ekternal üretral sfinkter somatik sinirler tarafından uyarılan pelvik kasların bir parçasıdır. Her iki sfinkterin yapısı ve innervasyonu farklı olduğu için kontinansta önemlidir (8). Şekil 2: Mesane ve mesane boynunun şematik görünümü (Campbell s Urology kitabından alınmıştır) Alt üriner sistemin nöroanatomisi: Bütün afferent lifler mesane ve üretradan spinal korda gider. Mesane ve üretranın efferentlerinin parasempatik lifleri sakral spinal kordun S2-S4 ünün gri maddesinin intermediolatarel bölgesinden, sempatik sinir lifleri ise T11-L2 spinal kord segmentlerinin intermediomedial nükleuslarından kaynaklanır (1,2,8,10,15). Alt üriner sistemin innervasyonunu üç adet periferik sinir demeti sağlamaktadır. Bunlar pelvik sinir (sakral parasempatik sinir), hipogastrik sinir ve sempatik zincirdir (1). Mesanede bulunan ganglion hücrelerinde ileti nikotinik kolinerjik mekanizma ile sağlanmaktadır. Ayrıca muskarinik, adrenerjik, purinerjik ve enkefalinerjik tipte nörotransmitter sistemleri de bulunmaktadır. Bu 13

15 ganglion hücreleri detrüsörde eksitatör etki meydana getirirler. Somatik efferent sinir lifleri S3- S4 teki anterior boynuzda yer alan çekirdeklerden kaynaklanarak pudental sinir ile eksternal üretral sfinktere ulaşır. Pudental sinir dalları ve diğer sakral somatik sinirler pelvik tabanı oluşturan kas yapısına efferent uyarılar getirir. T12-L2 torakolumbar spinal segmentlerden çıkan sempatik preganglionik lifler, sempatik zincir ganglionları, süperior hipogastrik pleksusta yer alan prevertabral ganglion ve pelvik pleksus yolu ile mesane ve üretraya ulaşır. Sempatik postganlionik sinirler salgıladıkları norepinefrin etkisiyle, üretra ve mesane boynundaki düz kaslarda uyarılma, mesane korpusundaki düz kaslarda inhibisyona neden olur (8,15). 2.3.İŞEME FİZYOLOJİSİ Mesanenin işeme fonksiyonunu normal olarak sürdürebilmesi için sağlıklı bir şekilde çalışan otonomik ve somatik inervasyon ilk şarttır. Hedef organ aktivitesi için (Mesane) spinal kord posterior köklerine afferent sinirler aracılığı ile gelen uyarı korteksde değerlendirilir. Ne yapılacağına karar verildikten sonra, yine spinal kordda ancak ön kök hücreleri ile hedef organa efferent sinirler ile mesaj gönderilir. Detrusor-sfinkter kompleksinin aktivasyonu ve koordinasyonu santral somatik ve otonom sinir sistemi tarafından üç ana periferal sinirle denetlenir: sakral parasempatik (pelvik sinir), torakolomber sempatik (hipogastrik sinir ve sempatik zincir) ve sakral somatik (pudental sinir) (Şekil 3). Şekil 3: Detrusor-sfinkterin inervasyonunun şematik görünümü (Bebek ve çocukların cerrahi ve ürolojik hastalıkları kitabından alınmıştır) 14

16 Mesanenin depolama işlevi yani gevşemesi TI0-L2 segmentlerinden ayrılıp paravertebral sempatik zincir ve hipogastrik pleksusu ve sağ ve sol hipogastrik sinirlerle mesaneye ulaşan efferent sempatik inervasyon yoluyla sağlanır (1,15). Sempatik inervasyonun kimyasal mediatörü mesane fundusundaki α-adrenerjik reseptörleri etkileyen norepinefrindir. Aynı sempatik uyarı trigonum, mesane boynu ve proksimal üretradaki a-adrenejik reseptörleri de etkileyerek internal sfinkter aktivitesini artırır ve mesane çıkış direncini yükseltip depolama işlevine yardımcı olur. Mesane ve üretral sfinkterin duyu ve motor inervasyonu sakral spinal kordun S2-4 segmentlerindeki parasempatik ganglionlardan (Onuf çekirdeği) gelir (13,14). Mesanenin boşalması primer olarak otonom sinir sisteminin parasempatik uyarılarının taşındığı pudendal sinir aracılığıyla gerçekleşir. Asetilkolin aracılığıyla etkili olan parasempatik inervasyon detrusor kaslarındaki kolinerjik liflerin kasılmasını, mesane boynu ve proksimal üretranın gevşeyip kısalmasını sağlar. Bu sırada eksternal sfinkterin de gevşemesi mesane çıkışındaki direnci tümüyle ortadan kaldırır ve sağlıklı bir mesane tama yakın boşalır (13,15). Bu düzeyleri ilgilendiren spinal kord zedelenmeleri nöropatik mesaneyle sonlanır. İşeme mesanenin dolduktan soma boşalmasıdır. İki evrede incelenebilir: (1) dolma ve depolama ve (2) boşaltma. Depolama işlevi detrusor kası ve mesane boynu, proksimal üretra, eksternal sfinkterden oluşan mesane çıkışını denetleyen güçlerin birlikte ve uyum içinde çalışmaları sayesinde gerçekleşir (1,15) (Şekil 3). Toplayıcı kanallardan renal kalikslere akan idrar kaliks duvarındaki uyarıcı etki yapar ve pelvis içine dolan idrar bu uyarıyla pelvis duvarında oluşan peristaltik kontraksiyonlarla üretere doğru itilir. Üreterlerin duvarlarında düz kas hücreleri vardır. Üreter içine gelen idrarın mesaneye taşınması bu kasların peristaltik hareketleriyle mümkün olur. Bu kaslar hem parasempatik, hem sempatik inervasyona hem de nöron ve sinir liflerinden oluşmuş intramural bir pleksusa sahiptir. Parasempatik uyarı bu kasların peristaltik kontraksiyonlarını artırırken, sempatik uyarı inhibe eder. Mesane içi basınç mesane boşken sıfıra yakın olduğu için üreterlerden mesaneye idrar akımında bir direnç söz konusu değildir. Dolma fazında mesane basıncının düşük seyretmesi detrusor kasının gevşemesiyle sağlanır. Mesanenin depolama yeteneği ve özelliklerinin kas dokusundan ziyade ekstraselüler matriks tarafından belirlendiği düşünülmekte ve buna mesanenin viskoelastik özelliği adı verilmektedir. Mesane hacmi arttıkça gerilen detrusor kasının mesane içi basıncı düşük tutabilmek amacıyla gevşemeye devam etmesi, moleküler düzeyde myozinin hafif zincirlerinin defosforilasyonu ve kalsiyuma 15

17 bağımlı güçler tarafından yönlendirilen aktif bir süreçtir. Kortikal merkezden gelen inhibitör uyarılar da depolama sırasında basıncın düşük kalmasını desteklemektedir. İdrar kaçırmayı önlemek için eksternal sfinkter de kasılmış durumdadır. Mesane içindeki idrar miktarı yaşla uyumlu normal düzeye ulaşınca basınç 5-10 cm H2O düzeyine yükselir. Eriksinde mesane içi idrar ml ye çıktığında basınç yükselmeye başlar. İşte bu sırada mesanenin kaslarını gevşeterek hacmini artırması ve içindeki basıncı düşük tutabilme yeteneğine uyum anlamına gelen kompliyans denir. Matematiksel olarak kompliyans hacim değişikliklerinin basınç değişikliklerine oranı olarak ifade edilir (C = V / P). Depolanan idrar miktarı yaşla uyumlu hacmi aştıktan sonra basınç hızla yükselmeye başlar ve işeme gereksinimi ortaya çıkar. Mesane fonksiyonel kapasitesi ölçüsünde dolduğunda mesane duvarında ve özellikle posterior üretra (mesane boynu) duvarındaki gerilmeye duyarlı reseptörler aktive olurlar. Buradan çıkan sinyaller pelvik sinirler tarafından spinal kordun sakral segmentlerine iletilir ve aynı yoldan parasempatik uyarı olarak internal sfinktere geri dönerler. Üretral sfinkterlerin gevşemesiyle çıkış direncinin azalıp, mesane içindeki basıncın da detrusor adelesinin kasılmasıyla yükselmesiyle mesanenin tama yakın boşalması beklenir. İşeme başlatıldığında sfinkter gevşerken detrusor şiddetle kasılır ve idrarın bir jet akımla üretradan atılması sağlanır. İşeme basıncı erişkinlerde erkekte daha yüksek olmakla birlikte değerler birbirine yakındır. Ancak çocuklarda, oğlanların işeme basıncı (118 cm H20), kızlardakinden (75 cm H20) daha yüksektir. İşeme sona erdiğinde üretral sfinkter tonusu yeniden artar detrusor kası da gevşer. Mesane yeniden dolmaya başladığında sfinkter mekanizmasının tonusu da giderek artar. Yeni doğan döneminde ilk günlerde işeme seyrektir. İlk haftadan sonra artar ve 2-4 haftalarda bebekler günde ortalama 20 kez (neredeyse saatte bir) işerler ve bunun da % 40'ı uykudayken gerçekleşir. Altıncı aydan sonra 1 yaşına kadar bu sayı günde olarak devam eder. 1-3 yaşlarına geldiğinde çiş yapma sıklığı azalırken (günde 8-10) işeme miktarları artar. İşeme hissi, çişini tutabilme 2-3. yaşlarda öğrenmeye başlarlar. Diğer yandan çocuğun idrarını kontrol etmeyi öğrendiği yaşlar genellikle 2-3 yaşlar arasıdır. Alt ve üst sınırları 1 ile 5 yaş arasında değişebilir. 12 yaşından sonra erişkinler gibi günde 4-6 kez idrara çıkarlar. Yaşla birlikte işeme sayısının giderek azalmasının nedeni esas olarak mesanenin kompliyansının ve depolama kapasitesinin artması ile ilgilidir. Araştırmacılar yaşa göre mesane kapasitesinin hesaplanması üzerine formüller geliştirmiştir. 16

18 Küçük çocuklarda kullanılabilecek formül(40): Mesane kapasitesi (ml) = 38 + [2.5 x yaş (ay)]. 1 yaşından büyük çocuklarda kullanılabilecek formül biraz farklıdır (56) : Mesane kapasitesi (ml) = 30 x [2 + yaş (yıl)] A B C Şekil 4: A ve B sinerjik durumu, C dissinerjik durumu şematik olarak göstermekte (Bebek ve çocukların cerrahi ve ürolojik hastalıkları kitabından alınmıştır) 2.4. SPİNAL DİSRAFİZM İNSİDANSI Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D) de spinal disrafizm insidansı 0,6-3/1000 arasında değiştiği bildirilmektedir (30,86). Türkiye deki sıklığı /1000 arasında değişmektedir (5). Spinal disrafizm insidansı kızlarda ve ilk doğan çocuklarda daha sıktır. Ailede spinal disrafizmli bir çocuğun olması daha sonraki gebelikte spinal disrafizmli çocuk sahibi olma riskini artıkmaktadır ve bu olasılık 60/1000 e yükselmekte, iki çocuğun olması durumunda 130/1000 olmaktadır.(1). Spinal disrafizm sıklığının son yirmi yıl süresince azalmış olmasının prenatal 17

19 teşhis olanaklarının artması, etkilenmiş fetusların erken abortusu, perikonsepsiyonel dönemde folik asidin 0,4 mg/gün kullanımı ile ilgili olduğu düşünülmektedir (68). 2.5.SPİNAL DİSRAFİZM ETİYOLOJİSİ Spinal disrafizmlerin %85 i izoledir. Kız çocuklarda daha sık görülmesi, coğrafi göçlerden sonra da devam eden etnik farklılıklar olması, anne baba akrabalığı ile insidansında artış, monozigot ikizlerde belirli oranda artış görülmesi, kardeşlerde, ikinci derece akrabalarda, daha az oranda üçüncü derece akrabalarda ve etkilenmiş hastaların çocuklarında insidansta artma olması spinal disrafizm etiyolojsinde genetik faktörlerin rolü olduğunu gösteren bulgulardır (3,13,15,19). Coğrafi faktörler, spesifik teratojenler (valproik asit, karbamezapin, aminopterin, talidamit), maternal diabetes mellitus, annenin gebeliğin erken dönemlerinde hipertermiye maruz kalması, gebelikte alkol alımı, konsepsiyon zamanı, perinatal enfeksiyonlar, folik asit antagonistleri, sosyoekonomik durum ve nütrisyonel faktörler gibi çevresel faktörlerin izole spinal disrafizm etiyolojisinde önemli rolü olduğu gösterilmiştir (3,15,42,68). Etiyolojilerine göre spinal disrafizm olguları 2 grupta incelenebilir (5,42): 1. Spesifik bir etiyolojiye bağlı ve genelde diğer malformasyonlarla birlikte görülen spinal disrafizmler a) Tek gen (Otozomal resesif) hastalıklar: - Meckel sendromu - Roberts sendromu - Jarcho-Levin sendromu - Median facial kleft sendromu - Walker-Warburg sendromu - Okülo-aurikülo-vertebral sendrom (GOLDENHAR) b) Kromozom anomalileri 18

20 - Trizomi 18 - Trizomi 13 - Trizomi 21 - Trioplodi - Dengesiz translokasyon, halka (ring) kromozomlar c) Amniyotik bantlar, kloakal ekstrofi, sakrokoksigeal teratomla birlikte olan durumlar 2. Multifaktöriyel kalıtıma bağlı olarak oluşan spinal disrafizmler (İzole spinal disrafizmler). Spinal disrafizmin, ilk trimestirden itibaren tüm besin maddelerinin alımının az olduğu sosyoekonomik seviyesi düşük kadınlarda daha sık olduğu ve özellikler de folik asit yetersizliğine bağlı olabileceği gösterilmiştir. Perikonsepsiyonel olarak günde 0,4 mg folik asit alımının nöral tüp defekt riskini %50 azalttığı gösterilmiştir(15) SPİNAL DİSRAFİZMİN ANATOMİK SINIFLAMASI Spinal disrafizmin olguları lezyonun anatomik lokalizasyonuna göre sınıflandırılır(3,5,19,68) 1)Anensefali 2)Kranium Bifidum -Kranial meningosel -Ensefalomeningosel -Okült kranium bifidum 3)Spina Bifidum a)spina bifida aperta(kistika) - Meningomiyelosel - Miyelosel - Meningosel b)spina bifida okülta 19

21 - Diyastometamiyeli - Spinal lipom - Gergin filum terminale - Anterior sakral meningosel - Lateral torasik meningosel - Split notokord sendromu - Kaudal regresyon sendromu - Dorsal dermal sinus - Siringomiyeli-hidromiyeli 2.7. SPİNAL DİSRAFİZMİN KLİNİK SINIFLAMASI ANENSEFALİ Ön nöral tüpün kapanmasında yetmezlik sonucu gelişen bir bozukluktur. Anensefalilerin bir çoğu ölü doğar veya ölümden sonra birkaç gün içinde ölürler (5) ENSEFALOSEL Ön nöral tüpün nörolizasyon aşamasındaki kapanma yetersizliğinde ortaya çıkar. En sık oksipital bölgede, daha az sıklıkla temporal ve paryetal bölgede görülür. Olguların %50 sine hidrosefali eşlik eder (5) SPİNA BİFİDA APERTA a.meningomiyelosel Spinal sinirlerin veya sinir köklerinin kemik ve duradaki geniş bir arka defekten fıtıklaşmasıdır. Primer problem arka nöral tüpün kapanmasındaki yetersizliktir. Meningomiyelosel merkezi sinir sisteminin en sık konjenital anomalilerinden biridir. İnsidansının 2-3/1000 olduğu tahmin edilmektedir. Genellikle ailenin ilk çocuğunda görülür. Bir ailenin bir 20

22 çocuğu spinal disrafizm ile doğmuş ise ikinci çocuğunda görülme oranı %5, iki çocuğunda varsa üçüncü çocuğunda görülme oranı %25 tir (3,6,10,15,19). Meningomiyelosel medulla spinalisin herhangi bir seviyesinde olabilir. Defektin büyüklüğü ve lokalizasyonu nörolojik bozukluğun derecesini belirler. En sık yerleşim yeri lumbosakral bölgedir. Bunun sırası ile lomber, torakolomber ve torakal bölge izler. En az sıklıkta görüldüğü yerleşim yeri ise servikal bölgedir (15,19,28,29,58,76,87). Meningomiyeloselli hastalarda lezyon seviyesine göre değişen yürüme bozukluğu ortaya çıkabilir. S1 seviyesinin altında lezyonu olanlar yardımsız yürür iken, L3 seviyesindeki hastalar tekerlekli sandalyeye bağlıdır(5). Meningomiyeloselli hastalara Chiari malformasyonu ile birlikte hidrosefali de eşlik edebilmektedir. Bunun nedeni 4.ventrikül ve posterior fossa içinden beyin omurilik sıvı (BOS) akımını bloke eden fossa malformasyonu ve olguların %40-75 inde Chiari malformasyonuyla birlikte olabilen aquaduktal stenozdur. Meningomiyelosele hidrosefali sıklıkla eşlik ettiği için doğumdan hemen sonra kranial USG yapılmalıdır. Hidrosefali en sık 2-3. haftalarda görülür. Hidrosefalinin mortalite ve morbiditesi ventriküloperitoneal şant (V-P) girişimleri ile önemli ölçüde azalmıştır, ancak şant girişimi sonucunda da çeşitli problemler (obstruksiyon, infeksiyon) ortaya çıkabilmektedir (3,15). Arnold-Chiari malformasyonu: Medullanın ve alt serebellumun foramen magnum içinden aşağı inmesidir. Dört tipi vardır. En sık karşılaşılan ikinci tiptir. Miyelomeningoselli hastaların hemen hepsinde Chiari tip II malformasyonu bulunmasına rağmen yalnızca küçük bir bölümü semptomatiktir.(2,3). Meningomiyeloselli hastalarda hidrosefalinin en sık görülme zamanı 2-3 haftalardır ve hastaların %90 nında mevcuttur. Klinik semptomların eşlik ettiği hidrosefali olgularına en uygun 21

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Banu KURAN OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

İNFERTİL KADINLARDA CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İNFERTİL KADINLARDA CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI İNFERTİL KADINLARDA CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Dr. Dinara TASHBULATOVA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Atilla ARIDOĞAN

Detaylı

Dr. Oktay Zeki ÖZDİNÇ

Dr. Oktay Zeki ÖZDİNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF: Uz. Dr. SERHAN ÇOLAKOĞLU ELEKTİF HİSTEREKTOMİLERDE KOMBİNE SPİNAL - EPİDURAL ANESTEZİ

Detaylı

Nörolojik Sorunu Olan Çocuk. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

Nörolojik Sorunu Olan Çocuk. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Nörolojik Sorunu Olan Çocuk Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Embriyolojik Gelişim İnsan embriyosunun gelişiminde toplam 23 adet evre olup, her bir evre ortalama 2-3 gün sürmektedir. Embriyolojik evre ortalama

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN

Detaylı

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI T.C Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi : Prof. Dr. Osman Tanık KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ

Detaylı

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ÜROLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ Klinik Şefi: Doç. Dr. Adem KIRIŞ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME Radyoloji Uzmanlık Tezi Dr. N. Emre EVREN

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF.DR. ABDULLAH SAĞLAM Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif

Detaylı