TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Aksaray Mah. Cerrahpaşa Cad. No: 59 Haseki-Fatih / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME / KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi Mamak / ANKARA Tel: Faks: TUSTIME PENDİK (OFFLINE) Fevzi Çakmak Mah. Çınar Sokak No:2 D:9 Pendik/İSTANBUL TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A Balçova İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A Bornova İZMİR TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad.No:47/3 Yahşihan/KIRIKKALE İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: AYDIN Hasanefendi Mah. Kızılay Cad. No:34 Merkez - AYDIN Gsm:

3 TEMMUZ TUS 44. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 4. I Linea arcuata I N. femoralis II Promontorium II N. saphenus III Facies lunata III A. profunda femoris IV Tuberositas glutea IV N. genitofemoralis Yukarıda verilen anatomik oluşumlardan hangisi/hangileri V V. femoralis os coxae da bulunur? Yukarıda verilenlerden hangisi trigonum femorale de yer A) II ve III alır? B) I, II ve III A) I, III ve V C) II, III ve IV B) II, IV ve V D) I ve III C) I, II ve V E) I, II, III ve IV D) I, II, III E) I, II, III ve V 2. Art. genus a ait bağlardan hangisinin meniscus medialis e tutunması vardır? A) Lig. cruciatum anterior B) Lig. cruciatum posterior C) Lig. collaterale tibiale D) Lig. collaterale fibulare E) Lig. meniscofemorale anterius 5. Diaphragma urogenitale yi yapan esas kas aşağıdakilerden hangisidir? A) M. sphincter urethra externum B) M. transversus perinei superficialis C) M. transversus perinei profundus D) M. levator ani E) M. bulbospongiosus 3. Aşağıda verilen kaslardan hangisinin humerus a tutunması bulunmaz? A) M. brachialis B) M. pectoralis minor C) M. pectoralis major D) M. teres minor E) M. latissimus dorsi 6. A. intercostalis anterior lar aşağıda verilen arterlerden hangisinden çıkarlar? A) Aorta thoracica B) A. pericardiacophrenica C) A. musculophrenica D) A. intercostalis posterior E) A. thoracica lateralis 3

4 7. A. vertebralis aşağıda verilen arterlerden hangisinin bir dalıdır? A) A. subclavia B) Truncus costovervicalis C) Truncus thyrocervicalis D) A. carotis externa E) A. cervicalis profunda 11. Aşağıda verilen çekirdeklerden hangisi baş ve yüzün derin duyusu (proprioseptif duyu) ile ilgilidir? A) Nuc. ambiguus B) Nuc. gracilis C) Nuc. caudatus D) Nuc. principalis nervi trigemini E) Nuc. mesencephalicus nervi trigemini 15. Aşağıdaki hücrelerden hangisi epidermiste yer almaz? A) Melanosit B) Langerhans hücresi C) Keratinosit D) Merkel hücresi E) Histiyosit 19. Aşağıdaki bağ dokusu bileşenlerinden hangisi doku bütünlüğünün saplanması için hücrelerin ekstraselüler matrikse bağlanmasında görev alır? A) Proteoglikanlar B) Glikoproteinler C) Glikozaminoglikanlar D) Kollajen lifler E) Elastik lifler 8. V. interna cerebri ler ile v. basalis lerin cisterna superior da birleşerek oluşturdukları ven aşağıdakilerden hangisidir? A) V. magna cerebri B) V. thalamostriata superior C) Vv. superiores cerebri D) V. jugularis interna E) Sinus sigmoideus 12. Aşağıda verilen yapılardan hangisi bir projeksiyon lifidir? A) Claustrum B) Capsula interna C) Corpus callosum D) Fornix E) Stria terminalis 16. Pituisit hücresinin görevi hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır? A) Melanin üretir. B) Melatonin hormonu salgılar. C) ADH ve oksitosin hormonu depolar. D) ADH ve oksitosin hormonu üretir. E) Glia hücresi olarak görev yapar. 20. Solunum sisteminde hava taşınım bölümünün son aşaması hangisidir? A) Trakea B) Bronş C) Terminal bronşiol D) Respiratuvar bronşiol E) Alveol 9. Çalıştığı zaman yumuşak damağı geren m. tensor veli palatini aşağıdaki sinirlerden hangisi tarafından inerve edilir? A) N. facialis B) N. trigeminus C) N. glossopharyngeus D) Plexus pharyngeus E) N. vagus. 13. Sinus cavernosus ven trombozundan aşağıda verilen kranyal sinirlerden hangisi etkilenmez? A) N. oculomotorius B) N. trochlearis C) N. abducens D) N. facialis E) N maxillaris 17. Epididimisle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Duktuli efferentisi vas deferense bağlar. B) Sperm hücrelerinin kapasitasyon kazandığı bölümdür. C) Sperm hücreleri burada depolanır. D) Yalancı çok katlı stereosilyalı epitelle döşelidir. E) Baş, gövde ve kuyruk olmak üzere 3 bölümden oluşur. 21. Aşağıdakilerden hormonlardan hangisi safra kesesini kasar ve pankreastan enzim salgılatır? A) Gastrin B) Leptin C) Sekretin D) Ghrelin E) Kolesistokinin 10. Fossa navicularis aşağıda verilen yapılardan hangisinde yer alan bir oluşumdur? A) Vesica urinaria B) Vesica fella C) Gl. prostate D) Urethrae E) Testis 14. I Iris II Cornea III Lens IV Sclera V Corpus ciliare Yukarıda verilen yapılardan hangileri camera posterior u sınırlandırır? A) I, II ve III B) III, IV ve V 18. Aşağıdaki organların hangisinde mukozal ve/veya submukozal bez yapısı izlenmez? A) Özofagus B) Deri C) Vajina D) Trakea E) Prostat 22. Aşağıdaki yapılardan hangisi farink keselerinden (pouch) köken almaz? A) Stapes kemiği B) Orta kulak boşluğu C) Paratiroid bezleri D) Timus E) Tiroid parafoliküler C hücresi C) I, III ve V D) II, III ve IV E) I, II ve IV 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 5

5 23. Tirozin kinaz reseptörleri, aşağıdakilerden hangisinin hücre içi sinyal iletiminde görev almaz? 26. Bir uyarı sonrasında postsinaptik hücrenin membran potansiyelindeki değişiklik aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Makula densa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İnsülin A) Osmoreseptör içerir. B) Büyüme hormonu B) Renin salınımını tetikler. C) Sinir büyüme faktörü C) Böbrek distal tübülünde bulunur. D) Epidermal büyüme faktörü D) Aldosteronun etki ettiği yerdir. E) İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 E) Filtrattaki sodyum klorür (NaCl) miktarını algılar. 24. İskelet kas kontraksiyonu sırasında; I. Kas lifinde aksiyon potansiyelinin başlaması, II. Asetilkolin salgılanması, III. Troponin C ye Ca ++ bağlanması, IV. Son plak potansiyelinin oluşumu, V. Aktin miyozin çapraz köprülerinin oluşumu, olayları Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hücre içine klor girişi olmuştur. B) Uyaran gama aminobütirik asittir. C) Presinaptik inhibisyon olmuştur. D) Postsinaptik zar hiperpolarize olmuştur. E) Bu bir eksitatör postsinaptik potansiyeldir. Yukarıda verilen elektrokardiyografi aşağıdaki elektrolit bozukluklarından hangisiyle ilişkilidir? A) Hiperkalsemi B) Hiperkalemi C) Hiponatremi D) Hipokalemi E) Hipokalsemi 33. Karbonik anhidraz enzimi aşağıdaki reaksiyonlardan hangisini katalizler? A) CO 2 + Hb HbCO 2 B) Hb + O 2 HbO 2 C) H + + Hb HHb D) H 2 CO 3 + H 2 O HCO 3 E) CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 gerçekleşmektedir. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I II III IV V B) I III IV II V C) I IV III II V D) II IV I III V E) II IV III I V 27. Aşağıdaki solunum fonksiyon testi parametrelerinden hangisi restriktif tipte ventilasyon bozukluğu olan bir hastada saptanabilir? A) Rezidüel volümde artış B) FEV1/FVC oranında artış C) Akciğer kompliansında artma D) Vital kapasitenin normal olması E) Total akciğer kapasitesinin artma 30. Otuz iki yaşındaki kadın hasta 1 yıl önce başlayan halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık şikâyetleri ile hastaneye başvuruyor. Başka bir sistemik hastalığı ve bulgusu olmayan hastanın, parathormon seviyesi 320 pikog/ml (normal; pikog/ ml) bulunuyor. Paratiroid ultrasonografisinde sağ lob alt kısmında da adenom saptanıyor. Buna göre bu hastada aşağıdaki elektrolit değişikliklerinden hangisi görülmesi beklenir? A) Hiperfosfatemi hipomagnezemi B) Hiperkalsemi hiperkalemi C) Hiperkalsemi hipofosfatemi 34. Organik bir molekülün indirgenmesini sağlayan enzim grubunun adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dehidrogenazlar B) Transaminazlar C) Karboksilazlar D) Dekarboksilazlar E) Deoksijenazlar D) Hiperkalsemi hipermagnezemi E) Hipofosfatemi hipermagnezemi 25. Kolinerjik muskarinik reseptörlerin uyarılması aşağıdaki etkilerinden hangisini oluşturmaz? A) Bradikardi B) Hipotansiyon C) Gözde miyozis D) Bronkodilatasyon E) Mide salgısında artış 28. Aşağıdaki kanama testlerinden hangisi hemofili A için tipiktir? A) Kanama zamanının uzaması B) Protrombin zamanının uzaması C) Trombosit sayısının azalması D) Faktör IX aktivitesi azalması E) Aktive parsiyel tromboplastin zamanının uzaması 31. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin serum düzeyi diğerlerinden farklı olarak gebeliğin son ayına kadar sürekli artış göstermez? A) Östriol B) Östradiol C) Prolaktin D) Human plasental laktojen 35. Proteinlerin sekonder yapısının oluşumundan sorumlu en önemli bağ aşağıdakilerden hangisidir? A) Peptit bağlar B) Hidrojen bağları C) Disülfid bağları D) İyonik bağlar E) Ester bağları E) Human koryonik gonadotropin 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 7

6 36. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde karbonmonoksit oluşur? A) Üroporfirinojen III Koproporfirinojen III B) Üroporfirinojen I Koproporfirinojen I C) a ketoglutarat Süksinil KoA D) Hem Biliverdin E) Cis akonitat İzositrat 40. Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindiriminde yer almaz? A) Amilaz B) Tripsin C) Tripeptidaz D) Elastaz E) Kimotripsin 44. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü membrandadır? A) Tiroid hormonları B) Kortizol C) Progesteron D) Retinoik asit E) Oksitosin 48. Aşağıdakilerden hangisi en heterojen glikozaminoglikandır? A) Hyaluronik asit B) Keratan Sülfat C) Dermatan Sülfat D) Heparin E) Heparan Sülfat 37. İnsülin ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Glukoneogenezde yer alan enzimlerin sentezini baskılar B) Glukozun eritrositler tarafından alımını artırır. C) Yağ asidi sentezini arttırır. D) Hücreye amino asit girişini arttırır E) Kolesterol sentezini arttırır 41. Koagulasyon testleri için alınan kana aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir? A) EDTA B) Kalsiyum C) K vitamin D) Magnezyum E) Sitrat 45. Poliribozomlarca sentezlenen bir proteine aşağıdaki moleküllerden hangisi eklenirse protein granüllü endoplazmik retikuluma yönlenir? A) Mannoz 6 fosfat B) PTS C) N terminal sinyal peptidi D) COP II E) Amino terminal dizisi 49. Yağ dokusunda enerjinin depo hali olan triaçilgliserol sentezi için aşağıdaki moleküllerden hangisi gereklidir? A) Serbest Gliserol B) Asetil coa C) Sfingozin D) Dihidroksiaseton fosfat E) Serbest Kolesterol 38. Aşağıdakilerden hangisi ikinci haberci molekül değildir? A) Kalsiyum B) İnozitol trifosfat C) GMP D) camp E) Diaçil gliserol 42. Aşağıdakilerden hangisi, ksenobiyotik metabolizmasında faz II reaksiyonlarında rol oynamaz? A) Glukuronik asit B) Asetil KoA C) Monooksijenazlar D) Metil transferaz E) Glutamin 46. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi peroksizomal bozukluk değildir? A) Zellweger sendromu B) Refsum hastalığı C) Rizomelik kondrodisplazi punktata D) Adrenolokodistrofi E) I cell hastalığı 50. Aşağıdaki sinyal moleküllerinden hangisi ikinci haberci olarak JAK STAT yolunu kullanmaz? A) Leptin B) İnterlökin 1 C) TNF a D) TGF b E) INF g 39. Aşağıdaki amino asit ve ürünü eşleşmelerinden hangisi doğrudur? I. Glisin Glukoz II. Triptofan Melatonin III. Tirozin Melanin IV. Triptofan Biyotin V. Lizin Agmatin 43. Aşağıdakilerden hangisi, kanın damar sistemi içinde pıhtılaşmasını önleyen endotel yüzey faktörlerinden biridir? A) Trombin B) Antitrombin III C) Protein C D) Trombomodulin E) Heparin 47. Aşağıdaki enzim aktivatör inhibitör eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Piruvat kinaz inhibitörü Potasyum B) PFK 1 aktivatörü Fruktoz 2,6 bisfosfat C) Glikojen fosforilaz aktivatörü Kalsiyum D) Piruvat dehidrogenaz inhibitörü Arsenat E) Enolaz inhibitörü Florür 51. Aşağıdakilerden hangisi konjuge safra asitidir? A) Kolik asit B) Kenodeoksikolik asit C) Deoksikolik asit D) Glikokolik asit E) Litokolik asit A) II ve V B) I ve II C) II, III ve V D) II ve IV E) I, II ve III 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 9

7 52. Aşağıdakilerden hangisi insanda pürin biyosentezinde yer alan enzimlerden değildir? A) PRPP Sentaz B) Glutamin PRPP Amidotransferaz C) Karbamoil fosfat sentetaz II D) Adenilosüksinat liyaz D) Formilglisinamid sentaz 56. Bakteriyofaja bağlı genetik rekombinasyona ne ad verilir? A) Konjugasyon B) Transformasyon C) Transdüksiyon D) Mutasyon E) Supresyon 59. Altmış yaşında erkek hasta yorgunluk ve ateş yakınması ile hastaneye başvuruyor. Beş yıl önce valvüler protez implante edilen hastanın, fizik muayenesinde göğsünde peteşiler görülüyor. Kan kültüründe katalaz pozitif ve koagülaz negatif kok ürüyor. Mannitolü fermente edemeyen ve novobiosine duyarlı ve sefoksitine dirençli olan bu etkenin tedavisinde en uygun seçenek hangisidir? A) Penisilin G B) Seftriakson C) Ampisilin sulbaktam 62. M.leprae (Hansen basili) ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Kültürü için Lowenstein Jensen ya da BACTEC ortamı kullanılır. B) 30 C de üreyebildiği için kliniği deri ve yüzeyel sinirlerin tutulumu ile seyreder C) İç organ tutulumu pek görülmez D) Lepra da kazeifikasyon nekrozu görülmez. E) İçerisinde globi bulunduran makrofajlara ise Wirchow (köpük) hücresi adı verilir. 53. Protein koduna dönüşen gen bölgesine ne ad verilir? A) Ori 57. D) Gentamisin E) Vankomisin B) Promotor C) Ekzon D) İntron E) Palindrom 54. DNA ile RNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Replikasyon için primere ihtiyaç varken, transkripsiyonda yoktur. B) DNA sentezinde her iki zincirde kalıp olarak kullanılır. C) 5sRNA, RNA polimeraz tip III tarafından sentezlenir. D) DNA sentezi prokaryotlarda bir noktadan başlarken, ökaryotlarda pek çok noktadan başlar. E) Replikasyon ve transkripsiyon esnasında proofreading bulunmaktadır. 8 yaşındaki çocukta yutma zorluğu, konuşma bozukluğu, yutma zorluğu ve nefes almada zorluk varken yandaki film saptanmış ise bu hastada etkenin izolasyonu ve tanımlanması için en uygun klinik örnek aşağıdakilerden hangisidir? A) Kan kültürü B) Nazofarengeal aspirat C) Boğaz sürüntüsü D) Boğaz çalkantı suyu E) Endotrakeal aspirat 60. Böbrek nakli yapılan hastada akciğer apsesi gelişmiştir. Apse içeriğinin gram boyasıyla ince, kısa dallanan yapılar hâlinde görülen, kısmen aside dirençli, kronik enfeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Mycobacterium tuberculosis B) Nocardia asteroides C) Rhodococcus equi D) Actinomyces israelii E) Streptomyces anulatus 63. Hangisi AMSEL kriterlerinden biri değildir? A) Vajinal ph sı 4. 5 B) KOH ile balık kokusu C) Gri beyaz homojen akıntı D) Clue hücrelerinin varlığı E) Akıntıda hif görülmesi 55. Metilen mavisi ile metakromatik olarak boyanan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? A) Mycobacterium tuberculosis B) Klebsiella pneumoniae C) Corynebacterium diphtheriae D) Staphylococcus aureus E) Vibrio cholerae 58. Beta laktam tedavisine yanıt vermeyen tonsillit, fistülize olabilen lenfadenomegali görüldüğünde hangisi akla gelmelidir? A) Listeria monocytogenes B) Nocardia brasiliensis C) Francisella tularensis D) Chlamydia psittaci E) Campylobacter jejuni 61. Otuz iki yaşındaki kadın hastanın yediği hazır gıdadan sonra üç gün süren ishal olmuş ve sorbitol MacConkey agarda yapılan dışkı kültüründe sorbitol negatif gram ( ) basiller üremiştir. Bu bakteri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Enterotoksijenik Escherichia coli B) Shigella dysenteriae C) Salmonella Typhi D) Enteropatojenik Escherichia coli E) Enterohemorajik Escherichia coli 64. Aşağıdaki mantarlardan hangisi mikrokonidyum oluşturmaz? A) Fusarium B) Epidermophyton C) Microsporum audonii D) Microsporum canis E) Trichophyton 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 11

8 65. Aşağıdakilerden hangisi, rutin incelemelerde Candida albicans ile Candida dubliniensis türlerinin birbirinden ayrımını sağlar? A) Germ tüp oluşumu B) 45 C de üreme C) Klamidospor varlığı D) Artrospor varlığı E) Psödohif oluşumu 68. İnsan immünyetmezlik virusu (HIV) enfeksiyonu tanısını doğrulamak için aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır? A) İndirekt immünofloresans testi (IFA) B) HIV Western Blotting C) HIV 1/2 ELISA testi D) Nükleik asit sekans esaslı amplifikasyon (NASBA) E) HIV 1 RNA için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu 71. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi, Gram( ) bakteri enfeksiyonunda endotoksin salınımı sonucu makrofaj ve B hücrelerinden salınarak ateşe neden olur? A) İnterlökin 6 B) İnterlökin 10 C) İnterferon D) Granülosit stimüle edici faktör E) İnterlökin Romana belirtisi aşağıdaki parazitlerden hangisinin enfeksiyonunda gözlenir? A) Trypanosoma cruzi B) Trypanosoma brucei C) Leishmania donovani D) Plasmodium falciparum E) Toxoplasma gondii. 66. Kırım Kongo kanamalı ateşinde kullanılabilen antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Sidofovir B) Lamivudin C) Gansiklovir D) Asiklovir E) Ribavirin 69. Ateş ve persistan öksürük nedeniyle acil servise getirilen 6 aylık kız bebeğin yapılan fizik muayenesinde sağ akciğerinde raller işitildiği ve akciğer direkt grafisinde sağ akciğerinde infiltratlar gözlendiği bildirilmiş ve çocuğa pnömoni tanısı konmuştur. Bu çocuktaki pnömoni etkeni en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? A) Rotavirus 72. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin sahip olduğu yapı, fagositoza karşı koruma sağlamaz? A) Streptococcus pyogenes M proteini B) Streptococcus pneumoniae kapsülü C) Escherichia coli K antijeni D) Vibrio cholerae enterotoksini E) Mycobacterium tuberculosis kord faktörü 75. Aşağıdaki bakterilerin hangisinde ATP sentezleme yeteneği yoktur? A) Rickettsia B) Mycoplasma C) Coxiella D) Chlamydia E) Brucella B) Solunum sinsityal virus C) Rhinovirus D) Adenovirus E) Coxsackievirus 67. Gelişmekte olan ülkelerde gıda, su ve bazen fekal kaynaklı bulaşan, özellikle gebe kadınlarda yüksek mortalite oranı ile seyreden viral Hepatit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Hepatit A virusu B) Hepatit B virusu C) Hepatit C virusu D) Hepatit D virusu E) Hepatit E virusu 70. Daha önceden HBV aşısı olmuş bir sağlık görevlisinde, aşı sonucu oluşan nötrolizan antikorlar hangi viral proteini bağlayarak koruma sağlar? A) HBeAg B) HBcAg C) HBxAg D) HBV polimeraz E) HBsAg 73. Bakteri sporlarının ısıya dayanıklılığı, dehidrate olmaları yanında, spor protoplastında bulunan hangi madde ile sağlanmaktadır? A) 3 fosfogliserat B) Kalsiyum dipikolinat C) Lipoprotein D) Keratin E) Peptidoglikan 76. Spongiform ensefalopati aşağıdaki hastalıkların hangisinde izlenir? A) Multipl skleroz B) Subakut sklerozan panensefalit C) Progresif multifokal lökoensefalopati D) Guillain Barré sendromu E) Creutzfeldt Jakob hastalığı 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 13

9 77. Servikal lenf nodlarında primer benign epitelyal tümör olarak görülebilen neoplazi aşağıdakilerden hangisidir? A) Pleomorfik adenom B) Whartin tümörü C) Lenfanjioma D) Hemanjioma E) Skuamöz hücreli karsinom 81. Böbrek damarlarında fibrinoid nekroz ve hiperplastik arteriolit görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Benign nefroskleroz B) Malign nefroskleroz C) Sistemik lupus eritomatozus D) Hidronefroz E) Polikistik böbrek 85. Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri riskini artırmaz? A) Erken menarş B) Obezite C) Multiparite D) İleri yaş E) Radyasyon 89. İskemi reperfüzyon hasarında serbest oksijen radikallerinin etkisiyle mitokondriden dışarı çıkarak apoptozu uyaran molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Sitokrom c B) Mcl 1 C) P53 D) Bax E) Bak 78. Özefagus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) En sık görülen malignitesi skuamöz hücreli karsinomdur. B) Barret özefagusu adenokarsinom öncüsü bir lezyondur C) Özefagusun en sık görülen gerçek divertikülü zenker divertiküldür. D) Akalazya özefagusta lökoplaki yapabilir. E) Özefgusta karsinoid tümör nadirde olsa görülebilir. 82. Sıklıkla interkale hücrelerden gelişen renal hücreli karsinom varyantı aşağıdakilerden hangisidir? A) Berrak hücreli tip B) Kromofob tip C) Toplayıcı kanal tipi D) Papiller tip E) Kribriform tip 86. Overin en sık görülen benign tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Seröz kistadenom B) Müsinöz kist adenom C) Disgerminom D) Matür kistik tümör E) Seröz kistadenom 90. Çinko eksikliği aşağıdaki yara iyileşmesi aşamalarından hangisini en çok etkiler? A) İnflamasyon B) Dejenerasyon C) Granulasyon dokusu oluşumu D) Yara kontraksiyonu E) Maturasyon 79. Serin treonin kinaz mutasyonunun görüldüğü,pankreas kanseri riskini artıran ve hiperpigmentasyon yapan polipozis aşağıdakilerden hangisidir? A) Gardner sendromu B) Turcot sendromu C) Cronckite kanada sendromu D) Peutz jegher sendromu E) Juvenil polipozis sendromu 83. Nörofibromatozis 2 aşağıdaki santral sinir sistemi tümörlerinden hangisinin riskini daha fazla artırır? A) Ependimoma B) Germinom C) Pilositik astrositom D) Glioblastoma multiforma E) Medulloblastom 87. İskelet kasında ince flamanları sarkolemmaya bağlayan yapının eksikliğine bağlı gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Spinal musküler atrofi B) Duchenne muskuler distrofi C) Amyotrofik lateral skleroz D) Eaton lumbert sendromu E) Myastenia gravis 91. Aşağıdaki lökosit fonksiyon bozukluklarından hangisi, lökositlerde bulunan Sialyl Lewis X proteinin kalıtsal yokluğu sonucu ortaya çıkar? A) Lökosit adezyon defekti tip 1 ( LAD 1) B) Chediak Higashi hastalığı C) Job sendromu D) Lökosit adezyon defekti tip 2 ( LAD 2 ) E) Kronik granulamatöz hastalık 80. Aşağıdakilerden hangisinin nefrotik sendroma neden olma olasılığı en fazladır? A) Fokal segmenter glomerüloskleroz B) Membranöz glomerülonefrit C) Lipoid nefroz D) Poststreptokokal glomerülonefrit E) Sistemik nedenler 84. Aşağıdakilerden hangisi oligodendroglialara afinite gösterir? A) Polio virüs B) Kuduz virüsü C) Herpes virüs D) Sitomegalo virüs E) John Cunningham virüs 88. Apoptozun ekstrensek yolunda, hücre membranında apopitotik sinyali başlatarak hücreyi apoptoza götüren reseptör aşağıdakilerden hangisidir? A) Flip B) Granzim B C) Fas D) Bax E) Bad 92. Tüberkuloza duyarlılığın en çok arttığı pnömokonyoz tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Berilyozis B) Silikozis C) Asbestozis D) Bisinozis E) Antrakozis 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 15

10 93. Aşağıdaki preneoplastik hastalıklardan hangisinde adenokarsinom gelişme riski artmıştır? 97. Aşağıdakilerden hangisi asbestozisin neden olduğu malignitelerden biri değildir? 101. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan Tip 5 fosfodiesteraz inhibitörüdür? 105. Aşağıdaki kolinerjik ilaçlardan hangisi RNA polimeraz 2 yi inhibe ederek etki gösterir? A) Kronik atrofik gastrit A) Akciğer karsinomu A) Silositazol A) Pilokarpin B) Eritroplaki B) Protat karsinomu B) Sildenafil B) Sevimelin C) Marjolin ülser C) Kolon karsinomu C) Pentoksifilin C) Oksotremorin D) Solar keratoz D) Larinks karsinomu D) Amrinon D) Arekolin E) Servikal displazi E) Mezotelyoma E) Teofilin E) Amanitin 94. Aşağıdaki malign tümörlerden hangisi sıklıkla paravertebral pleksus (Batson venleri) yolu ile vertebralara metastaz yapar? A) Pankreas ca B) Tiroid ca C) Over ca D) Anjiosarkom E) Mide ca 98. Mikozis fungoides te epidermisi infiltre eden serebriform hücrelerinin immün fenotipi aşağıdakilerden hangisidir? A) CD4 (+) B) CD7 (+) C) CD8 (+) D) CD20 (+) E) CD30 (+) 102. Aşağıdakilerden hangisi KOAH ve Astım tedavisinde kullanılan selektif tip 4 fosfodieasteraz(pde) inhibitörüdür? A) Teofilin B) Roflumilast C) Kafein D) Amilofilin E) Teobromin 106. Aşağıdaki antiaritmiklerin hangisi sınıf 1 antiaritmik değildir? A) Fenitoin B) Sotalol C) Kinidin D) Flekainid E) Propafenon 95. Akciğer ve meme karsinomu olgularında paranepoplastik sendrom olarak gelişebilen otoimmun hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) SLE B) Romatoid artrit C) Reaktif artrit D) Dermatomyozit E) Sjögren sendromu 99. Aşağıdakilerden hangisi Asetilkolin sentezinde hız kısıtlayıcı basamağın blokörüdür? A) Hemikolinyum B) Vesamikol C) Latrotoksin D) Metitirozin E) Botulinum Toksini 103. Altı aydır düzenli oral antidiyabetik ilaç kullanmakta olan 42 yaşındaki bayan hastada ödem ve ılımlı kilo artışı saptamıştır. Bu tabloya yol açma olasılığı en yüksek olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Metformin B) Akarboz C) Pioglitazon D) Gliklazid 107. Aşağıdaki antihelmintik ilaçlardan hangisi özellikle Wuchereria bancrofti tedavisinde kullanılır? A) Mebendazol B) İvermektin C) Dietilkarbamazin D) Praziquentel E) Metronidazol E) Sitagliptin 96. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kemik iliği üzerine etki ederek hematopoezisi uyarır? A) IL 3 B) IL 10 C) IL 6 D) IL 4 E) IL Astım tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlard an hangisi beraber kullanıldıklarında beta agonistlere tolerans gelişimini azaltır? A) Fosfodiesteraz inhibitörleri B) Bronkodilatörler C) Antimuskarinikler D) Glukokortikoidler E) Mast hücre stabilizatörleri 104. Emziren bir kadında bebek için en az sakıncalı olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Diazepam B) Propiltiourasil C) Lityum D) Varfarin E) İyodürler 108. Aşağıdakilerdan hangis ACE inhibitörlerinin mutlak kontrendikasyonu değildir? A) Unilateral renal arter stenozu B) Gebelik C) Ciddi Aort Stenozu D) Anjionörotik ödem E) Hiperpotasemi 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 17

11 109. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi teratojenite sınıflandırmasında X kategorisindedir? A) Retinoik asit B) Valproik asit C) Varfarin Sodyum D) Metoprolol E) Levotiroksin Sodyum 113. Aşağıdaki antitüberküloz ilaçlardan hangisi Mitokondrial ATP sentetaz enziminin inhibitörüdür? A) Bedaquiline B) Rifampin C) Etambutol D) Sikloserin E) Pirazinamid 117. Aşağıdakilerden hangisi serbest tiol grupları sayesinde normal dokuları alkilleyicilerden toksik etkilerinden korur? A) Mesna B) Lökovorin C) Amifostin D) Deksrazoksan E) Ürasil 110. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi DNA bağımlı RNA polimeraz inhibitörüdür? A) Vankomisin B) Daptomisin C) Gentamisin D) Azitromisin E) Rifampin 114. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin G6PD eksikliğinde hemolitik anemiye neden olması beklenmez? A) Asetilsalisilik asit B) Klorokin C) Primakin D) Nitrofurantoin E) Sefazolin 118. Aşağıdaki HIV tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi CD4 + T helper hücrelerinde bir kemokin reseptörü olan CCR5 reseptörlerini inhibe ederek etki gösterir? A) Enfuvirtid B) İbalizumab C) Maravirok D) Sakinavir E) Raltegravir 111. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisine direnç gelişimi asetiltransferaz enzimi aracılığıyla olmaktadır? A) Penisilin G B) Kloramfenikol C) Eritromisin D) Doksisiklin E) Moksifloksasin 115. Aşağıdakilerden hangisi barbituratlara bağlı bir etki değildir? A) Mikrozomal enzim inhibisyonu B) Sedasyon C) Hiperaljezi D) Beyin oksijen tüketiminde azalma E) Antikolestaz etki 119. Aşağıdakilerden hangisi kök hücre naklinde kullanılan GM CSF preparatıdır? A) Oprelvekin B) Filgrastim C) Sargramostim D) Darbepoetin E) Romiplostim 112. Aşağıdakilerden hangisi CD 52 ye karşı geliştirilmiş, Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) tedavisinde kullanılan monoklonal antikordur? A) Bevacizumab B) Rituksimab C) Cetuksimab D) Trastuzumab E) Alemtuzumab 116. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin antiemetik etkisi en fazladır? A) Haloperidol B) Klozapin C) Klorpromazin D) Flufenazin E) Risperidon 120. Aşağıdaki ağır metal zehirlenmelerinden hangisinde hastada aşırı utanma, çekingenlik, huzursuzluk gibi psişik belirtilerle karakterize olan eretizm,, tablosu gelişmesi beklenir? A) Civa B) Bakır C) Arsenik D) Kurşun E) Kadmiyum 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 19

12 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 2015 TEMMUZ TUS 44. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Dahiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi soruları bulunmaktadır yaşında erkek hasta halsizlik solukluk şikayetleriyle başvuruyor. Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı 5400/ mm3, Hb 8,2 g/dl, trombosit sayısı 85000/mm3 ve fizik muayenesinde splenomegali saptanıyor. Periferik yaymada lökoeritroblastik kan tablosu ve gözyaşı hücreleri gözlenen hastaya kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi planlanıyor. Kemik iliği aspirasyonu başarısız olunan hastada en olası tanınız hangisidir? A) B12 vitamin eksikliği B) Akut myeloid lösemi C) Myelofibrozis D) Sideroblastik anemi E) Demir eksikliği anemisi 4. Aşağıdakilerden hangisi mikrositer anemi nedeni değildir? A) Demir eksikliği anemisi B) Piridoksin eksikliği C) Talasemiler D) Hipotiroidi E) Bakır eksikiği 2. Aşağıdakilerden hangisi K vitaminine bağlı faktörlerden biri değildir? A) Faktör II B) Faktör V C) Faktör VII D) Faktör IX E) Faktör X yaşında erkek hasta ağızdan kan gelmesi şikayeti acil servise getiriliyor. Yapılan fizik muayenesinde tansiyonu 90/60 mmhg ve nabzı 110/dk olarak saptanan hastaya intravenöz sıvı replasmanı ile kan transfüzyonu sonrası yapılan gastroskopide aktif kanayan özefagus varisleri saptanıyor. Bu hastada yapılması gereken en etkin yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Taze donmuş plazma verilmesi B) Beta bloker başlanması C) Endoskopik skleroterapi yada band ligasyonu D) Proton pompa inhibitörü infüzyonu yapılması E) sengstaken blakemore tüpü takılması yaşında erkek hasta boyunda şişlik ve gece terlemeleri şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede sol servikal lenfadenopati saptanıyor. Ayrıca yapılan torako abdominal bilgisayarlı tomografide de paraaortiklenfoadenopati izleniyor. Sol servikal lenf nodu eksizyonel biyopsisi yapılıyor. Biyopsi sonucu Non Hodgkin lenfoma tanısı konulan hastanın evresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Evre IIA B) Evre IIB C) Evre IIIA D) Evre IIIB E) Evre IVB yaşında kronik hepatit C tanısıyla takip edilen hastanın karaciğer biyopsisinde kronik inflamasyon ve fibrotik değişiklikler izleniyor. İnterferon-alfa ve ribavirin tedavisi başlanıyor. Tedavi sonrası gelişen aşağıdaki hematolojik yan etkilerden hangisi daha çok ribavirin tedavisi ile ilişkilidir? A) Lökopeni B) Trombositopeni C) Nötropeni D) Lenfopeni E) Hemolitik anemi 21

14 7. Aşağıdaki patoloik değişikliklerden hangisi ülseratif kolitte crohn hastalığından daha sık görülür? A) Granülom B) Segmenter tutulum C) Transmural tutulum D) Fistül E) Kript apsesi yaşında meme kanseri tanısıyla kemoterapi tedavisi almakta olan hasta bilinç bulanıklığı, ateş şikayeti ile acil servise getiriliyor.yapılan fizik muayenesinde ense sertliği saptanan hastanın tam kan sayımında nötrofil sayısı 300 hücre/mcl izleniyor. BOS incelemesi sonrası menenjit tanısı konulan bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Streptococcus pneumoniae 13. Hashimato tiroiditli hastalarda sıklığı artan tiroid malignitesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Papiller tiroid karsinomu B) Folliküler tiroid karsinomu C)Medüller tiroid karsinomu D) Anaplastik tiroid karsinomu E) Tiroid lenfoması yaşında erkek hasta nefes darlığı öksürük şikayeti ile başvuruyor. Yapılan fizik muayenede bilateral üst ekstremitede, boyunda ve yüzde ödem, göğüs duvarında kollaterallerde belirginleşme saptanıyor. Hastanın çekilen akciğer grafisinde santral yerleşimli kitle lezyon izlenen hastada en olası tanınız aşağdakilerden hangisidir? A) Küçük hücreli akciğer karsinomu B) Haemophilus influenzae B) Sarkoidoz C) Neisseria meningitidis C) Akciğer adenokarsinom D) Listeria monocytogenes D)Büyük hücreli akciğer karsinomu E) Staphylococcus aureus E) Plonjan guatr yaşında 30 haftalık gebe 3 haftadır devam eden kaşıntı şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenesinde sklerada sarılık saptanıyor.bir önceki gebeliğindede benzer tablo izlenen hastanın laboratuar tetkiklerinde direk bilirubin 4,2 mg/dl, ALT:110 u/l, AST:102 u/l protrombin zamanı 10 sn ve alkalen fosfataz belirgin artmış olarak izleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gebeliğin akut yağlı karaciğer hastalığı B) Gebeliğin intrahepatik kolestazı C) Akut kolanjit D) HELLP sendromu E) Akut kolesistit 11. Cushing sendromu tanılı hastada tam kan sayımı aşağıdaki bulgularından hangisi gözlenmez? A) Granülositoz B) Lenfositoz C) Trombositoz D) Polisitemi E) Eosinopeni 14. Aşağıdaki oral antidiyabetik ajanlardan hangisi inkretin benzeri etki gösterir? A) Saksagliptin B) Liraglutid C) Nateglinid D) Pioglitazon E) Gliklazid yaşında kadın hasta nefes darlığı ve ani başlangıçlı göğüs ağrısı şikayeti hastaneye başvuruyor. Hastanın yapılan görüntülemelerinde pulmoner emboli izleniyor. Tromboembolik olay etyolojisi araştırılan hastanın tetkiklerinde 24 saatlik idrarda 9 gr/gün proteinüri ve fizik muayenede yaygın ödem saptanıyor. Bu hastada tromboemboli gelişmesinde aşağıdaki değişikliklerden hangisi en etkili olmuştur? A) Trombosit agregasyonunda azalma B) Faktör 8 düzeyinde azalma C) Fibrinojen düzeyinde azalma D) Antitrombin III aktivitesinde azalma E) vwf düzeyinde azalma 9. Aşağıdaki beyin omurilik sıvısı (BOS) bulgularından hangisi viral kaynaklı menenjiti desteklemez? A) BOS basıncında artış B) Berrak görünüm C) Lökosit sayısında artış D) Glukoz miktarı azalmıştır E) Lenfosit yüzdesinde artış 12. Bilinç bulanıklığı şikayeti ile başvuran 56 yaşında erkek hastanın anamnezinde küçük hücreli akciğer karsinomu nedeniyle kemoterapi tedavisi almakta olduğu öğreniliyor. Yapılan fizik muayenesinde ödem yada dehidratasyon bulgusu izlenmeyen hastanın laboratuar tetkiklerinde Na: 120 meq/l, idrar osmolaritesi 350 mosm, böbrek fonksiyon testleri ve kan glukoz düzeyi normal saptanıyor. Bu hastanın başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? 15. Aşağıdakilerden hangisi hepatosellüler karsinom gelişiminde predispozan faktörlerden biri değildir? A) Hepatit C B) Hemokromatozis C) Alfa 1 antitripsin eksikliği D) Fokal nodüler hiperplazi E) Aflatoksin 18. Aşağıdakilerden hangisi Bartter sendromunun özelliklerinden biridir? A) Hipokaleminin eşlik ettiği hipertansiyon B) Ödem C) Juksta glomerüler hücrelerde hiperplazi D) Hiporeninemik hipoaldosteronizm E) Metabolik asidoz A) Hipertonik salin infüzyonu B) İzotonik sodyum klorür infüzyonu C) Demoklosiklin başlanması D) Diüretik tedavi E) Sıvı kısıtlaması 22 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 23

15 19. Transplantasyon sonrası en sık nüks eden glomerülonefrit aşağıdakilerden hangisidir? A)Tip 1 Membranoproliferatif glomerülonefrit B) Tip 2 Membranoproliferatif glomerülonefrit C) Fokal segmental glomerüloskleroz D) Membranöz glomerülonefrit E) Ig A nefropatisi yaşında kadın hasta son birkaç gündür olan sol tarafta baş ağrısı ve sol temporomandibular eklem ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Etyoloji araştırılan hastanın tetkiklerinde sedimentasyon hızı 78mm/st saptanıyor. Hastanın takipleri sırasında sol gözde ani görme kaybı gelişiyor. Hastanın görme kaybının giderilmesi için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) İntravenöz steroid B) İntravenöz NSAİİ 25. Peynir işçilerinde görülen hipersensitivite pnömonisinde en sık görülen etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Termofilik aktinomiçesler B) Aspergillus clavatus C) Mycobacterium avium D) Penicillium casei E) Bacillus subtilis 28. Enfektif endokarditte kullanılan Duke tanı kriterlerinde minör kriterler arasında yer alan immünolojik bulgulardan biri değildir? A) Glomerülonefrit B) Osler nodülleri C) RF pozitifliği D) Janeway lezyonu E) Roth lekeleri C) Metotreksat D) Asetilsalisilik asit E) Pilokarpin 20. Akut böbrek hasarı ile takip edilen hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi prerenal azotemiden daha çok Akut tubuler nekroz varlığını düşündürür? A) İdrar dansitesinin 1023 olması B)İdrar sodyumunun 8 meq/l olması C) Fraksiyone ürik asit ekskresyonunun % 6 olması D) Fraksiyone sodyum ekskresyonunun %0,9 olması E) Fraksiyone üre ekskresyonunun %45 olması yaşında obez kadın hastanın antihipertansif tedaviye rağmen kan basıncının kontrolününün sağlanamaması üzerine 24 saatlik tansiyon monitorizasyonu yapılıyor. Hastanın noktürnal hipertansif ataklarının ve noktürnal sinüs duraklamalarının olduğunun saptanmasının ardından alınan anemnezinde günlük aktivitelerinde yavaşlama, halsizlik ve yorgunluk şikayeti olduğu öğreniliyor. Bu hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Cushing sendromu B) Uyku apne sendromu 26. Aşağıdaki solunum fonskiyon testi bulgularından hangisi restriktif tip akciğer hastalığı lehinedir? A) Rezidüel volüm artmıştır B) FEV1/FVC düşüktür C) Maksimum ekspiratuar tepe akım hızı düşüktür D) Toral akciğer kapasitesi artmıştır E) FEV1 düşüktür yaşında kadın hasta çarpıntı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede kalp oskültasyonunda geç sistolik üfürüm ve midsistolik klik saptanan hastanın oturma ile üfürüm şiddeti azalıyor. Hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopati B) Mitral valv prolapsusu C) Aort stenozu D) Mitral stenoz E) Pulmoner yetmezlik C) Hiperaldosteronizm D) Hipotiroidi E) Hipertiroidizm yaşında bayan hasta ağız ve göz kuruluğu şikayeti ile başvuruyor. Anamnezinde şikayetlerinin 3 yıldır var olduğu ve son 1 yıldırda parmak eklemlerinde ağrılarının olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde bilateral parotis bezlerinde şişlik izlenen hastada ilk düşünülmesi gereken tanı hangisidir? A) Paratiroid adenoid kistik karsinom B) Romatoid artrit C) Sistemik lupus eritematozus D) Sjögren sendromu E) Polimyaljia romatika yaşında erkek hasta nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Yapılan fizik muayenede sağ hemitoraksta vibrasyon torasik azalmış, perküsyonda matite, oskültasyonda solunum seslerinde azalma izlenirken ve sol hemitoraksta oskültasyonda veziküler sesler işitiliyor. Çekilen akciğer grafisinde trakeanın sağa deviye olduğu görülüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sağda plevral efüzyon B) Solda plevral efüzyon C) Sağda pnömotoraks D) Sağda atelektazi E) Solda atelektazi yaşında erkek hasta acil servise sol kola yayılan baskı tarzında göğüs ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Laboratuar tetkiklerinde troponin I düzeyinde yükseklik saptanan hastanın Elektrokardiyografisinde prekordiyal derivasyonlarda 1mm lik ST depresyonu ve T negatifliği izleniyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisinin kullanımı uygun değildir? A) Asetilsalisilik asit B) Metoprolol C) Klopidogrel D) Heparin E) Streptokinaz yaşında kalp kapak replasmanı operasyonu geçiren erkek hasta nefes darlığı, extremitelerde ödem şikayeti ile başvuruyor. Yapılan fizik muayenede hepatomegali, inspirasyonla juguler venöz dolgunluk ve juguler venöz dalgalarda hızlı x,y inişi saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kardiyak tamponad B) Restriktif kardiyomyopati C) Dressler sendromu D) Konstriktif perikardit E) Dilate kardiyomyopati 24 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 25

16 31. Aşağıdakilerden hangisi Alopesi Areata tedavisinde kullanılan ajanlardan değildir? A) Lokal steroid enjeksiyonu B) Topikal minoksidil C) İvermekrin D) Siklosporin E) Topikal dinitroklorobenzene 34. Bir ay öncesi GIS enfeksiyonu geçiren elli yaşında erkek hasta, 4 gün içinde yavaşça ilerleyerek yerleşen distalden proksimale ilerleyen simetrik kuadriparezi nedeniyle getiriliyor. Hastanın derin tendon refleksleri alınamıyor ve iki yanlı fasiyal parezisi olduğu saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gullian barre sendromu B) Servikal medulla basısı C) Pons hematomu 37. Otuzbeş yaşında erkek hasta Soma maden faciasından sağ kurtuluyor. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen halen anksiyete, ölüm korkusu, göçük anını zihninde tekrar tekrar yaşama şikâyetleri ile doktora getiriliyor. Hasta aşırı alkol kullanmaya başladığını ve artık yaşamak istemediğini söylüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Somatizasyon B) Akut stres bozukluğu 40. Toplumda hastalıkların nedenleri belirlendikten sonra sorunun çözümüne yönelik yapılan deneysel epidemiyolojik çalışmalara ne ad verilir? A) Kohort çalışması B) Kesitsel çalışma C) Müdahale çalışması D) Vaka kontrol çalışması E) Tanımlayıcı çalışma D) Atlanto axial subluksasyon C) Yaygın anksiyete bozukluğu E) Baziller arter trombozu D) Postravmatik stres bozukluğu E) Obsesif kompulsif buzukluk 32. HIV (+) hastalarda deri ve mukozalarda kırmızı menekşe rengi nodül ve plaklar biçiminde gözlenen genellikle malign seyirli kanser aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazal cell karsinom B) Squamoz cell karsinom C) Mukozis Fungoides D) Kaposi Sarkomu E) Bowen Hastalığı 35. Elli yaşında erkek hastaın nörolojik muayenesinde sağ üst ekstremitede atrofi, üst ekstremite kaslarında fasikulasyonlar, DTR lerde azalma, sağ alt ekstremitede ise patella refleksinde artma ve sağ taban derisi refleksi ekstansör saptanıyor. Duyu kusuru ve sfinkter bozukluğu olmayan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Siringomiyeli B) Subakut kombine dejenerasyon C) Anterior spinal arter trombozu D) Amyotrofik lateral skleroz E) Spinal muskuler atrofi 38. Yirmibir yaşındaki erkek hasta ailesi tarafından hastaneye bir yıldan beri devam eden acayip davranış ve konuşmaları nedeniyle getirilmiştir.hasta etrafında kimse olmadığı bir anda ayağını denk al, yürümeye devam et, lan oğlum bak git, diye sesler duymaktadır ve düşüncelerinin de radyodan yayınlandığını iddia etmektedir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Şizofreni B) Şizofreniform bozukluk C) Sanrısal bozukluk D) Kısa psikotik bozukluk E) Şizoaffektif bozukluk 41. Aşağıdakilerden hangisi ikincil (sekonder) korumadır? A) İşçinin baret takması B) Aşılama C) El yıkama D) Atık su arıtımı E) Verem taraması 33. Altmış yaşında bir erkek hasta akut sağ hemiparezi ve afazi başladıktan 2 saat sonra acil servise getiriliyor. Hastanın öyküsünden daha önce hipertansiyon dışında bir hastalığı bulunmadığı öğreniliyor. Hastanın kan basıncı 150/85 mmhg olarak saptanıyor. Bilgisayarlı tomografi sonucu normal olan bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) İntravenöz tpa (doku plazminojen aktivatörü) B) Düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) C) Warfarin D) İntravenöz heparin 36. Otuz yaşında erkek hasta 6 aydır var olan progresif demansiyel bulgular ile nöroloji kliniğine yatırılıyor. Aile öyküsünde benzer hastalar tanımlanan bu hastada ekstremitelerde koreik hareketler gözlemleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Alzheimer hastalığı B) Creutzfeldt Jakop hastalığı C) Huntington hastalığı D) Pick hastalığı E) Parkinson hastalığı 39. Yirmiyedi yaşında bayan hasta sırt ağrısı şikayeti ile polikliniğe geliyor, muayenede trapezius kasında gergin bantlar ve tetkik nokta palpe ediliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fibromyalji sendromu B) Psikojen ağrı C) Damar damar üstüne gelmesi D) Polimyaljia romatika E) Miyofasial ağrı sendromu 42. Aşağıdakilerden hangisi bebek ölüm hızını verir? A) Bir yıl içinde 0 28 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 B) Bir yıl içinde günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 C) Bir yıl içinde 0 7 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 D) Bir yıl içinde günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki ölü doğum sayısı x 1000 E) Bir yıl içinde 0 7 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki ölü doğum sayısı x 1000 E) Aspirin 26 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 27

17 43. Aşağıdaki genetik hastalıklardan hangisi otozomal dominant kalıtım paterni göstermez? A) Tanatoforikdisplazi B) Nörofibromatozis Tip 2 C) von Willebrand hastalığı tip 1 D) Orak hücreli anemi E) Marfan sendromu 46. Dört yaşında erkek çocuk, dışarda oynarken otomobil çarpıyor ve acil servise getiriliyor. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra yapılan değerlendirmesinde gözlerini ağrı ile açtığı, ağrılı uyaran ile ağladığı ve ekstremitelerde fleksör yanıt verdiği görülüyor. Bu çocuğun Glaskow koma skala puanı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 8 D) 11 E) Konjugemeningokok aşısı aşağıdaki çocuklardan hangisine yapılması önerilmez? A) Daha önce meningokok aşısı yapılmamış 12 yaşında erkek çocuk B) Daha önce meningokok aşısı yapılmamış ve yurtta kalan 15 yaşında kız çocuk C) Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan sağlı personeli D) Yedi aylık kız bebek E) 10 aylık erkek bebek 52. Daha önce sağlıklı olan ondört aylık erkek bebek solukluk nedeniyle başvuruyor. Öyküsünde 2 hafta önce viral ÜSYE geçirdiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde solukluk dışında özellik yok. Laboratuvarında eritsit sayısı 3x10 6 /mm 3, hemoglobulin: 7 gr/dl, hematokrit: % 20, MCV: 80 fl, RDW: 14, lökosit sayısı: 7200/mm 3, trombosit sayısı: /mm 3 saptanıyor. Bu çocukta aneminin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Konjenital saf eritroitaplazisi B) Süt çocukluğu geçici eritroblastopenisi C) Demir eksikliği anemisi D) Süt çocukluğu fizyolojik anemisi E) Fanconi anemisi 44. Daha önce sağlıklı olan 5 aylık erkek bebek, 3 hafta önce ishal ve kusma şikayeti ile hekime başvuruyor. O dönemde fizik muayene bulguları ağır dehidrate olarak değerlendirilerek intravenöz sıvı tedavisi verilerek, müşahade altında gözleme alınıyor. Tetkiklerinde dışkı analizinde rotavirus antijeni pozitif saptanıyor. İzleminde oral alımı düzelen çocuk, oral rehidratasyon sıvı tedavisi ve probiyotik takviyesi ile taburcu ediliyor. Annesinin ifadesine göre taburculuktan sonra ishali azalmakla birlikte sürekli devam etmiş. İshalinin düzelmemesi üzerine tekrar hekime başvurusunda yapılan dışkı analizinde dışkı asidik ve dışkıda reduktan madde pozitif saptanıyor. Bu çocukta mevcut ishal tablosunun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Primer Laktaz eksikliği B) Geç laktaz eksikliği C) Sekonder laktaz eksikliği 47. Çocukluk çağında en sık görülen şok tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipovolemik şok B) Kardiyojenik şok C) Septik şok D) Anafilaktik şok E) Nörojenik şok 50. Çocuklarda fontanel gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Doğumda toplam 6 tane fontanel vardır. B) Ön fontanelgenellikle en erken 3 ay en geç 18 ayda kapanmalıdır. C) Doğumda arka fontanel kapalı olabilir. D) Trizomi 21 de mikrosefali olduğu için ön fontanel hep küçüktür. E) Bazen sağlıklı çocukta fontanel erken kapanabilir. 53. İki aylık bebek sağlam çocuk kontrolüne geldiğinde yapılan fizik muayenesinde bilateral gözde kırmızı ışık yansıma testinde bir gözde kırmızı, diğer gözde beyaz renk görülüyor. Yapılan görüntülemede sol gözde retroorbital bir kitle imajı saptanıyor. Bu çocukta düşünülen tanıya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aileye bu tümörün prognozunun iyi olduğu söylenebilir. B) Uzak organ metaztazı sevmeyen bir tümördür. C) Tanısında kesin yöntem biyopsi örneklemesidir. D) Tek gözde olduğu için tedavide temel yaklaşım cerrahidir. E) Ailesel olan tipinde beraberinde ileride osteosarkom gelişebilir. D) Sükroz izomaltaz eksikliği E) Glukoz galaktozmalabsorbsiyonu 45. Çocukluk çağında çölyak hastalığı tanısında en değerli serolojik test ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti gliadin IgA Antigliadin IgG B) Anti gliadin IgA Anti endomisyum IgA C) Anti retikulin IgA Anti endomisyum IgA D) Anti endomisyum IgA Anti doku transglutaminaz IgA E) Anti endomisyum IgA Anti glutamatdekarboksilaz IgA 48. Emziren bir anne için aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanması kesin kontrendike değildir? A) Ecstasy B) Metimazol C) Tiourasil D) Bromokriptin E) Siklosporin 51. Sekiz aylık bebek iki gündür ateş ve ek gıdayı red etme şikayeti ile başvuruyor. Muayenesinde orofarinksteposteriorda gri renkte 5 6 adet 3 4 mm çapında lezyonlar olduğu görülüyor. Orofarinksin genel olarak inflame görünümde olmadığı, diş etleri ve yanak mukozasının doğal olduğu görülüyor. Diğer sistem muayenelerinde özellik yoktur. Bu çocukta en olası tanı ve etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Herpetik gingivostomatit HSV 1 B) Herpetik gingivostomatit HSV 2 C) Herpangina Coxsackie A D) Herpangina Coxsackie B E) Varisella VZV 54. Aşağıdakilerden hangisi alerjik hastalığı olan çocuklarda görülen semptom veya bulgularında biri değildir? A) Burun kaşıntısı B) Ateş C) Hışıltı D) Keratokonus E) Allerjik shiner 28 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 29

18 55. Arı sokması sonrası gövdesinde kızarıklık ve kaşıntı yakınmasıyla getirilen 12 yaşındaki erkek çocukta; aşağıdaki bulgulardan hangisin eşlik etmesi durumunda anafilaksi tanı konulamaz? A) Dispne B) TA nın 80/55 mm hg olması C) Kusma D) Uvulada şişme E) Karında kramp ağrısı 58. Karyotip incelemesi 46, XY olan çocuğun, makrogenitalya, hipertansiyon ve hiperpigmenasyonu saptanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın en olası tanısıdır? A) 21a OH eksikliği B) 11b OH eksikliği C) Parsiyel 21a OH eksikliği D) Desmolaz eksikliği E) 17a OH eksikliği 61. Alport Sendromu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) OD kalıtım B) Kız çocuklarında görülmez C) Tek taraflı nörosensoriyal işitme kaybı D) Bilateral iletim tipi işitme kaybı E) Erkek çocuklarda ağır seyreder 64. Ani bebek ölüm riskini azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yararı yoktur? A) Sırt üstü uyutmak B) Anne ile aynı odada uyutulması C) Anne ile farklı yatakta yatırılması D) Sigara maruziyetinden kaçınmak E) Yalancı emzik vermemek 56. Tekrarlayan öksürük ve balgam yakınmaları olan 16 yaşındaki kız çocuğunun 5 defa pnömoni tanısıyla antibakteriyal tedavi aldığı öğreniliyor. Sık sık ishal ve kilo kaybı olan hastanın akciğer grafisinde bilateral retikülonodüler infiltrasyon saptanıyor. Akciğerden alınan lenf bezi biyopsisinde non kazeöz granülom görülüyor. Serum IgG ve IgA düzeyleri düşük, periferik kanda B lenfosit sayıları normal saptanıyor. Bu hasta için olası tanı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Bruton hastalığı B) Commom variable immün yetmezlik C) Duncan sendromu 59. Çocukluk çağındaki büyüme ağrıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Genellikle tek taraflıdır B) 4 8 yaş arası sıktır C) Aralıklı olarak görülür D) Sedimantasyon normaldır E) Diz ve uylukta sık görülür 62. Çocukluk çağında transplantasyon sonrası en sık nüks görülen böbrek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Good pasture hastalığı B) Membranoproliferatif glomerülonefrit C) Fokal segmental glomerülonefrit D) Alport sendromu E) IgA nefropatisi 65. Aşağıdakilerden hangisi oligohidroamniyozisin en önemli komplikasyonudur? A) İU gelişme geriliğ B) Pulmoner hipoplazi C) Doğum travması D) Anürik böbrek E) İntrakraniyal kanama D) Selektif IgA eksikliği E) MHC Klass II eksikliği 57. İzole testis büyümesi olan 8 yaşındaki erkek çocuğunun olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipofiz adenomu B) Hashimato hipotiroidi C) Santral erken puberte D) Konjenital adrenal hiperplazi E) Graves hastalığı yaşındaki erkek çocuk 6aydır devam eklem ağrısı ve aralıklı olan sırt ağrısı yakınması ile başvuruyor. Fizik değerlendirmesinde el bilek ekleminde hassasiyet ve şişliğin yanı sıra sakroiliak eklem üzerine bastırılınca ağrı tespit ediliyor. Gözde akut üveit saptanan hastanın HLA B27 si pozitif saptanıyor. Bu hastada olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistemik juvenil idiopatik artrit B) Oligoartiküler juvenil idiopatik artrit C) Poliartiküler juvenil idiopatik artrit D) Entezit ilişkili juvenil idiopatik artrit E) Psöriatik artrit 63. Aşağıdakilerden hangisi çomak parmak nedenlerinden biri değildir? A) Astım B) Kistik fibrozis C) Subakut bakteriyal endokardit D) Çölyak hastalığı E) Fallot tetralojisi haftalık 1200 gr olarak doğan erkek bebek, postnatal 4. günde kaybediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın öncellikli ölüm nedenlerinden biri olarak düşünülmemelidir? A) Respiratuvar distres B) Sepsis C) İntraventriküler kanama D) Kalp yetmezliği E) Mekonyum aspirasyonu sendromu 30 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 31

19 hafta 3 günlük 3800 gram ağırlığında sezaryen ile doğan bebek, ilk saatlerde solunum sıkıntısı, takipne, ve interkostal retraksiyon geliştiriyor. Akciğer grafisinde diafragma ve kostalarda düzleşme yanı sıra interlobar fissürlerde sıvı görünümü saptanıyor. Arteriyel kan gazı bulguları normal olan bebeğin dinlemekle akciğerlerinde krepitan ral saptanıyor. Bebeğin olası tanısı ağıdakilerden hangisidir? A) Konjenital pnömoni B) RDS C) Yenidoğan geçici takipnesi 70. Tekrarlayan venöz tromboz öyküsü olan uzun boylu bir çocukta aşağidakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Klasik homosistinüri B) Marfan sendromu C) Klinefelter sendromu D) Serebral jiantizm E) Erken puberte 73. Travma sonrası ilk 24 saat içinde plazma adrenalin düzeyindeki artmaya bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi görülür? A) İnterlökin 2 serbestleşmesi B) Tiroid hormon sekresyonunun azalması C) Lipogenezis D) Aldosteron sekresyonunun artması E) Tümör nekrozis faktör serbestleşmesinin inhibisyon 76. Aşağıdaki durumların hangisinde yüksek anyon açıklı (gap li) metabolik asidoz görülür? A) Normal renal fonksiyonu olan hastada, alkali gastrointestinal sıvı kayıplarının izotonik sodyum klorürle karşılanması B) Ketoasidoz C) Proksimal renal tübüler asidoz D) Distal renal tübüler asidoz E) Düşük üriner amonyum düzeyi ile birlikte hiperkloremi görülen hastalar D) Sepsis E) Pnömotoraks 68. Aşağıkilerden hangisi klasik Fallot tetralojisi ile uyumlu değildir? A) VSD B) İnfindubuler pulmoner darlık C) ASD D) Sağ ventrikül hipertrofisi E) Düşük pulmoner arter basıncı 71. Gelişme geriliği ve karın şişliği getirilen 3 aylık çocuğun sık sık kusma, beslenme güçlüğü ve letarji yakınmalarının da olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede karaciğer büyüklüğü saptanıyor. Hipofosfatemi, glikozüri, metabolik asidoz, transaminaz yüksekliği ve PT uzaması olan hastada en olası aşağıdakilerden hangisidir? A) Herediter fruktoz intoleransı B) Galaktozemi C) Hartnup hastalığı D) Tirozinemi tip Aşağıdakilerden hangisi sistemik inflamatuvar yanıt sendromu kriterlerinden biridir? A) Sistolik kan basıncının 90 mmhg nini altında olması B) Spontan solunumda PACO2 basıncının 32 mmhg nin altında olması C) laktik asidemi D) Oligüri E) Sistolik kan basıncının vazopresör ajanlarla düzenlenme gereksiniminin olması 77. Karsinoid tümöre bağlı uygunsuz antidiüretik hormon salınımıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ekstraselüler sıvı ozmolalitesi 285 mmol/kg H2O nun üzerine çıkar. B) Ekstraselüler sıvı açığı meydana gelir. C) İdrar ozmolalitesi 300 mmol/kg H2O nun üzerine çıkar. D) Serum sodyum konsantrasyonu 150 meq/l nin üzerine çıkar. E) Renal perfüzyon yetersizliği meydana gelir. E) Tirozinemi tip Daha önceden sağlıklı olarak bilinen 10 aylık erkek çocuk, bulantı, kusma ve sık nefes alma yakınması ile getiriliyor. Soluk görünümlü olup soluk sayısı: 75/dk, kalp tepe atımı: 180/dk, galo ritmi ve ciddi solunum sıkıntısı mevcut. Göğüs grafisinde kardiyomegali ve EKG de düşük voltajlı ventriküler depolarizasyon kompleksleri olan hastanın AST ve kreatinin kinaz düzeylerinde ılımlı bir yükseklik mevcuttur. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akut romatizmal ateş B) Miyokardit C) Patent duktus arteritosiz D) Ventriküler septal defekt E) Kritik aort darlığı yaşında kız hasta özellikle alt ekstremitelerde belirgin ataksi ile getirilen hastanın, fizik muayenesinde patlayıcı tarzda dizartrik konuşması, nistagmus ve romberg testi pozitifliğ saptanıyor. Zekası normal olarak değerlendirilen hastanın elektrokardiyografisinde belirgin sol ventriküler hipertrofi ve ST T dalga değişikliği saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tay Sach hastalığı B) Glutarik asidüri tip 2 C) Ataksia Telenjiektazi D) Friedrich ataksisi E) Spinoserebellar ataksi 75. Yara iyileşmesinin düzenlenmesi istenen bir cerrahi hastada, klinik bulgular dikkate alınarak esansiyel amino asitler ve yüksek kalori/nitrojen oranı içeren, ancak iz elementler ve vitaminler bulunmadığı bir enteral formül verilmesi planlanıyor. Bu enteral formül aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Yüksek kaloriki yoğun formül B) Düşük rezidülü izotonik formül C) Pulmoner yetmezlik formülü D) Renal yetmezlik formülü E) İmmün sistemi destekleyici formül 78. Birkaç saat içinde 10 ünitenin üzerinde masif kan transfüzyonu yapılan bir hastada akut akciğer hasarı görülüyor. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu düşünülmelidir? A) Hemoglobinin oksijen afinitesinde artma B) Metabolik alkaloz C) Antigranülosit antikorların transfüzyonu D) Eritrosit 2,3 difosfogliserat düzeyinde azalma E) Dilüsyonel trombositopeni için yapılan plazma infüzyonu 32 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 33

20 79. Acil koşullarda ameliyata alınması gereken ve masif kanaması olan bir hastada transfüzyona bağlı enfeksiyon riski olmaksızın oksijen taşıma kapasitesinin düzeltilmesi ve volüm resüsitasyonu için aşağıdakilerden hangisi verilmelidir? A) Banka kanı B) Taze kan C) Donmuş eritrosit süspansiyonu D) Taze donmuş plazma E) Polimerize insan hemoglobini 82. Aşağıdaki ameliyatlardan hangisi cerrahi alan enfeksiyon açısından temiz/kontamine gruba girer? A) Fıtık ameliyatı B) Meme biyopsisi C) Kolesistektomi D) Perfore divertikülit E) Kolon yaralanması olan penetran travma 85. Bir önceki soruda tarif edilen hastada en uygun tedavi hangisidir? A) Sıvı açığı düzelene kadar K+ eklenmiş serum fizyolojik infüzyonu B) HCl infüzyonu C) Asetazolamid verilerek böbrekten bikarbonat atılmasını sağlamak D) N/G drenajı stoplamak E) Mekanik ventilasyon ile solunum tedavisi 89. Allogreft için hangisi doğrudur? A) Dondurularak saklanan greft B) Başka bir türden aktarılan gref C) Genetik olarak farklı fakat aynı tür canlılardan alınan greft D) Kişinin kendinden alınan greft E) ikizler arası yapılan greft 80. Hemorajik şokun şiddetini belirlemede aşağıdaki parametrelerden hangisi en uygundur? A) Hematokrik düzeyi B) Sistolik kan basıncı C) Nabız atım sayısı D) Abdominal kompartman basıncı E) Asidemi 83. Aşağıdakilerden hangisi normal yara iyileşmesine ekstraselüler matriks elemanları ile adezyon sağlayarak hücre motilitesini kolaylaştırır? A) Lökotrien B4 B) İntegrin C) Tümör nekrozis faktör α D) İnterlökin 1 E) Lökotrien C4 86. Hipotermi nedeniyle aşırı titreyen bir hastada aşağıdakilerden hangisi gelişir? A) Karbondioksit üretiminde artma B) idrar miktarında azalma C) Periferik dokuların oksijen tüketiminde azalma D) Bikarbonat üretimimde artma E) Hipoksi 90. Meme kanserinde T2 N1 M0 olarak evrelendirilen kanser aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3 cm büyüklüğünde tümör, lenf nodu tutulumu yok, metastaz yok. B) 4 cm büyüklüğünde tümör, fikse olmamış bir lenf nodu, metastaz yok C) 5 cm büyüklüğünde tümör, tek fikse lenf nodu, metastaz yok. D) Her iki memede tümör, lenf nodu tutulumu yok, metastaz yok. E) 6 cm büyüklüğünde tümör, lenf nodu tutulumu yok, metastaz yok 81. Cerrahi hastada aşağıdaki pulmoner komplikasyonlardan hangisi düşük PaO2, normal PaCO2 ve ventilasyon perfüzyon oranı ile uyumsuz hipoksiyle karakterizedir? A) Sepsis B) Erişkin respiratuvar yetmezlik sendromu C) Atelektazi D) Pulmoner emboli E) Kronik respiratuvar asidoz 84. Divertikülit nedeniyle sigmoid rezeksiyon ve uç kolostomi ameliyatı yapılan 65 yaşındaki erkek hastaya postoperatif dönemde uzamış paralitik ileus için N/G dekompresyon yapılıyor. Postoperatif 6. gününde santral venöz basıncı 2 mmhg ve taşikardik olan hastanın labaratuar incelemesinde ph: 7.53, po2: 88 mmhg, pco2: 54 mmhg, HCO3: 38, Na+: 128, K+: 3.2 olarak tespit ediliyor. Bu hastadaki tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dekompanze metabolik alkaloz B) Kompanze respiratuar asidoz C) Kombine metabolik ve respiratuar asidoz D) Kombine metabolik ve respiratuar alkaloz E) Kompanze metabolik alkaloz 87. Aşağıdakilerden hangisi vazodilatasyon şoku değildir? A) Hemorajik şok B) Septik şok C) Nörojenik şok D) Karbon monoksit zehirlenmesi E) Derin asidoza bağlı şok 88. Aşağıdaki mesane basınç ölçümlerinden hangisi acil re laparatomi için kesin endikasyondur? A) >5mmHg B) >10 mmhg C) >15 mmhg D) >30 mmhg E) >35 mmhg 91. Meme kanserinde nüks olabileceğinin en önemli göstergesi hangisidir? A) Aksillada metastatik lenf nodu sayısı B) Tümörün çapı C) Hasta yaşı D) Tümörün histolojik farklılaşma derecesi E) Operasyonda pektoral fasiaya yakınlığı 92. Aşağıdaki tiroidektomi komplikasyonlarından hangisinin ameliyat sonrası ilk 24 saatte görülme olasılığı en düşüktür? A) Yara hematomu B) Asfiksi C) Vokal kord paralizisi D) Trakeomalazi E) Hipotiroidi 34 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 35

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. I. Musculus teres minor II. Musculus triceps brachii III. Musculus teres major IV. Humerus Hem spatium quadrangulare hem de spatium triangulare nin oluşumunda yer alan anatomik

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Ayak bileğinin inin inversiyon tarzı burkulmalarında en sıks aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? g r? Ligamentum plantare longum Ligamentum talofibulare

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı