TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Aksaray Mah. Cerrahpaşa Cad. No: 59 Haseki-Fatih / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME / KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi Mamak / ANKARA Tel: Faks: TUSTIME PENDİK (OFFLINE) Fevzi Çakmak Mah. Çınar Sokak No:2 D:9 Pendik/İSTANBUL TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A Balçova İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A Bornova İZMİR TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad.No:47/3 Yahşihan/KIRIKKALE İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: AYDIN Hasanefendi Mah. Kızılay Cad. No:34 Merkez - AYDIN Gsm:

3 TEMMUZ TUS 44. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 4. I Linea arcuata I N. femoralis II Promontorium II N. saphenus III Facies lunata III A. profunda femoris IV Tuberositas glutea IV N. genitofemoralis Yukarıda verilen anatomik oluşumlardan hangisi/hangileri V V. femoralis os coxae da bulunur? Yukarıda verilenlerden hangisi trigonum femorale de yer A) II ve III alır? B) I, II ve III A) I, III ve V C) II, III ve IV B) II, IV ve V D) I ve III C) I, II ve V E) I, II, III ve IV D) I, II, III E) I, II, III ve V 2. Art. genus a ait bağlardan hangisinin meniscus medialis e tutunması vardır? A) Lig. cruciatum anterior B) Lig. cruciatum posterior C) Lig. collaterale tibiale D) Lig. collaterale fibulare E) Lig. meniscofemorale anterius 5. Diaphragma urogenitale yi yapan esas kas aşağıdakilerden hangisidir? A) M. sphincter urethra externum B) M. transversus perinei superficialis C) M. transversus perinei profundus D) M. levator ani E) M. bulbospongiosus 3. Aşağıda verilen kaslardan hangisinin humerus a tutunması bulunmaz? A) M. brachialis B) M. pectoralis minor C) M. pectoralis major D) M. teres minor E) M. latissimus dorsi 6. A. intercostalis anterior lar aşağıda verilen arterlerden hangisinden çıkarlar? A) Aorta thoracica B) A. pericardiacophrenica C) A. musculophrenica D) A. intercostalis posterior E) A. thoracica lateralis 3

4 7. A. vertebralis aşağıda verilen arterlerden hangisinin bir dalıdır? A) A. subclavia B) Truncus costovervicalis C) Truncus thyrocervicalis D) A. carotis externa E) A. cervicalis profunda 11. Aşağıda verilen çekirdeklerden hangisi baş ve yüzün derin duyusu (proprioseptif duyu) ile ilgilidir? A) Nuc. ambiguus B) Nuc. gracilis C) Nuc. caudatus D) Nuc. principalis nervi trigemini E) Nuc. mesencephalicus nervi trigemini 15. Aşağıdaki hücrelerden hangisi epidermiste yer almaz? A) Melanosit B) Langerhans hücresi C) Keratinosit D) Merkel hücresi E) Histiyosit 19. Aşağıdaki bağ dokusu bileşenlerinden hangisi doku bütünlüğünün saplanması için hücrelerin ekstraselüler matrikse bağlanmasında görev alır? A) Proteoglikanlar B) Glikoproteinler C) Glikozaminoglikanlar D) Kollajen lifler E) Elastik lifler 8. V. interna cerebri ler ile v. basalis lerin cisterna superior da birleşerek oluşturdukları ven aşağıdakilerden hangisidir? A) V. magna cerebri B) V. thalamostriata superior C) Vv. superiores cerebri D) V. jugularis interna E) Sinus sigmoideus 12. Aşağıda verilen yapılardan hangisi bir projeksiyon lifidir? A) Claustrum B) Capsula interna C) Corpus callosum D) Fornix E) Stria terminalis 16. Pituisit hücresinin görevi hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır? A) Melanin üretir. B) Melatonin hormonu salgılar. C) ADH ve oksitosin hormonu depolar. D) ADH ve oksitosin hormonu üretir. E) Glia hücresi olarak görev yapar. 20. Solunum sisteminde hava taşınım bölümünün son aşaması hangisidir? A) Trakea B) Bronş C) Terminal bronşiol D) Respiratuvar bronşiol E) Alveol 9. Çalıştığı zaman yumuşak damağı geren m. tensor veli palatini aşağıdaki sinirlerden hangisi tarafından inerve edilir? A) N. facialis B) N. trigeminus C) N. glossopharyngeus D) Plexus pharyngeus E) N. vagus. 13. Sinus cavernosus ven trombozundan aşağıda verilen kranyal sinirlerden hangisi etkilenmez? A) N. oculomotorius B) N. trochlearis C) N. abducens D) N. facialis E) N maxillaris 17. Epididimisle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Duktuli efferentisi vas deferense bağlar. B) Sperm hücrelerinin kapasitasyon kazandığı bölümdür. C) Sperm hücreleri burada depolanır. D) Yalancı çok katlı stereosilyalı epitelle döşelidir. E) Baş, gövde ve kuyruk olmak üzere 3 bölümden oluşur. 21. Aşağıdakilerden hormonlardan hangisi safra kesesini kasar ve pankreastan enzim salgılatır? A) Gastrin B) Leptin C) Sekretin D) Ghrelin E) Kolesistokinin 10. Fossa navicularis aşağıda verilen yapılardan hangisinde yer alan bir oluşumdur? A) Vesica urinaria B) Vesica fella C) Gl. prostate D) Urethrae E) Testis 14. I Iris II Cornea III Lens IV Sclera V Corpus ciliare Yukarıda verilen yapılardan hangileri camera posterior u sınırlandırır? A) I, II ve III B) III, IV ve V 18. Aşağıdaki organların hangisinde mukozal ve/veya submukozal bez yapısı izlenmez? A) Özofagus B) Deri C) Vajina D) Trakea E) Prostat 22. Aşağıdaki yapılardan hangisi farink keselerinden (pouch) köken almaz? A) Stapes kemiği B) Orta kulak boşluğu C) Paratiroid bezleri D) Timus E) Tiroid parafoliküler C hücresi C) I, III ve V D) II, III ve IV E) I, II ve IV 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 5

5 23. Tirozin kinaz reseptörleri, aşağıdakilerden hangisinin hücre içi sinyal iletiminde görev almaz? 26. Bir uyarı sonrasında postsinaptik hücrenin membran potansiyelindeki değişiklik aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Makula densa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İnsülin A) Osmoreseptör içerir. B) Büyüme hormonu B) Renin salınımını tetikler. C) Sinir büyüme faktörü C) Böbrek distal tübülünde bulunur. D) Epidermal büyüme faktörü D) Aldosteronun etki ettiği yerdir. E) İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 E) Filtrattaki sodyum klorür (NaCl) miktarını algılar. 24. İskelet kas kontraksiyonu sırasında; I. Kas lifinde aksiyon potansiyelinin başlaması, II. Asetilkolin salgılanması, III. Troponin C ye Ca ++ bağlanması, IV. Son plak potansiyelinin oluşumu, V. Aktin miyozin çapraz köprülerinin oluşumu, olayları Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hücre içine klor girişi olmuştur. B) Uyaran gama aminobütirik asittir. C) Presinaptik inhibisyon olmuştur. D) Postsinaptik zar hiperpolarize olmuştur. E) Bu bir eksitatör postsinaptik potansiyeldir. Yukarıda verilen elektrokardiyografi aşağıdaki elektrolit bozukluklarından hangisiyle ilişkilidir? A) Hiperkalsemi B) Hiperkalemi C) Hiponatremi D) Hipokalemi E) Hipokalsemi 33. Karbonik anhidraz enzimi aşağıdaki reaksiyonlardan hangisini katalizler? A) CO 2 + Hb HbCO 2 B) Hb + O 2 HbO 2 C) H + + Hb HHb D) H 2 CO 3 + H 2 O HCO 3 E) CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 gerçekleşmektedir. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I II III IV V B) I III IV II V C) I IV III II V D) II IV I III V E) II IV III I V 27. Aşağıdaki solunum fonksiyon testi parametrelerinden hangisi restriktif tipte ventilasyon bozukluğu olan bir hastada saptanabilir? A) Rezidüel volümde artış B) FEV1/FVC oranında artış C) Akciğer kompliansında artma D) Vital kapasitenin normal olması E) Total akciğer kapasitesinin artma 30. Otuz iki yaşındaki kadın hasta 1 yıl önce başlayan halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık şikâyetleri ile hastaneye başvuruyor. Başka bir sistemik hastalığı ve bulgusu olmayan hastanın, parathormon seviyesi 320 pikog/ml (normal; pikog/ ml) bulunuyor. Paratiroid ultrasonografisinde sağ lob alt kısmında da adenom saptanıyor. Buna göre bu hastada aşağıdaki elektrolit değişikliklerinden hangisi görülmesi beklenir? A) Hiperfosfatemi hipomagnezemi B) Hiperkalsemi hiperkalemi C) Hiperkalsemi hipofosfatemi 34. Organik bir molekülün indirgenmesini sağlayan enzim grubunun adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dehidrogenazlar B) Transaminazlar C) Karboksilazlar D) Dekarboksilazlar E) Deoksijenazlar D) Hiperkalsemi hipermagnezemi E) Hipofosfatemi hipermagnezemi 25. Kolinerjik muskarinik reseptörlerin uyarılması aşağıdaki etkilerinden hangisini oluşturmaz? A) Bradikardi B) Hipotansiyon C) Gözde miyozis D) Bronkodilatasyon E) Mide salgısında artış 28. Aşağıdaki kanama testlerinden hangisi hemofili A için tipiktir? A) Kanama zamanının uzaması B) Protrombin zamanının uzaması C) Trombosit sayısının azalması D) Faktör IX aktivitesi azalması E) Aktive parsiyel tromboplastin zamanının uzaması 31. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin serum düzeyi diğerlerinden farklı olarak gebeliğin son ayına kadar sürekli artış göstermez? A) Östriol B) Östradiol C) Prolaktin D) Human plasental laktojen 35. Proteinlerin sekonder yapısının oluşumundan sorumlu en önemli bağ aşağıdakilerden hangisidir? A) Peptit bağlar B) Hidrojen bağları C) Disülfid bağları D) İyonik bağlar E) Ester bağları E) Human koryonik gonadotropin 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 7

6 36. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde karbonmonoksit oluşur? A) Üroporfirinojen III Koproporfirinojen III B) Üroporfirinojen I Koproporfirinojen I C) a ketoglutarat Süksinil KoA D) Hem Biliverdin E) Cis akonitat İzositrat 40. Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindiriminde yer almaz? A) Amilaz B) Tripsin C) Tripeptidaz D) Elastaz E) Kimotripsin 44. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü membrandadır? A) Tiroid hormonları B) Kortizol C) Progesteron D) Retinoik asit E) Oksitosin 48. Aşağıdakilerden hangisi en heterojen glikozaminoglikandır? A) Hyaluronik asit B) Keratan Sülfat C) Dermatan Sülfat D) Heparin E) Heparan Sülfat 37. İnsülin ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Glukoneogenezde yer alan enzimlerin sentezini baskılar B) Glukozun eritrositler tarafından alımını artırır. C) Yağ asidi sentezini arttırır. D) Hücreye amino asit girişini arttırır E) Kolesterol sentezini arttırır 41. Koagulasyon testleri için alınan kana aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir? A) EDTA B) Kalsiyum C) K vitamin D) Magnezyum E) Sitrat 45. Poliribozomlarca sentezlenen bir proteine aşağıdaki moleküllerden hangisi eklenirse protein granüllü endoplazmik retikuluma yönlenir? A) Mannoz 6 fosfat B) PTS C) N terminal sinyal peptidi D) COP II E) Amino terminal dizisi 49. Yağ dokusunda enerjinin depo hali olan triaçilgliserol sentezi için aşağıdaki moleküllerden hangisi gereklidir? A) Serbest Gliserol B) Asetil coa C) Sfingozin D) Dihidroksiaseton fosfat E) Serbest Kolesterol 38. Aşağıdakilerden hangisi ikinci haberci molekül değildir? A) Kalsiyum B) İnozitol trifosfat C) GMP D) camp E) Diaçil gliserol 42. Aşağıdakilerden hangisi, ksenobiyotik metabolizmasında faz II reaksiyonlarında rol oynamaz? A) Glukuronik asit B) Asetil KoA C) Monooksijenazlar D) Metil transferaz E) Glutamin 46. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi peroksizomal bozukluk değildir? A) Zellweger sendromu B) Refsum hastalığı C) Rizomelik kondrodisplazi punktata D) Adrenolokodistrofi E) I cell hastalığı 50. Aşağıdaki sinyal moleküllerinden hangisi ikinci haberci olarak JAK STAT yolunu kullanmaz? A) Leptin B) İnterlökin 1 C) TNF a D) TGF b E) INF g 39. Aşağıdaki amino asit ve ürünü eşleşmelerinden hangisi doğrudur? I. Glisin Glukoz II. Triptofan Melatonin III. Tirozin Melanin IV. Triptofan Biyotin V. Lizin Agmatin 43. Aşağıdakilerden hangisi, kanın damar sistemi içinde pıhtılaşmasını önleyen endotel yüzey faktörlerinden biridir? A) Trombin B) Antitrombin III C) Protein C D) Trombomodulin E) Heparin 47. Aşağıdaki enzim aktivatör inhibitör eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Piruvat kinaz inhibitörü Potasyum B) PFK 1 aktivatörü Fruktoz 2,6 bisfosfat C) Glikojen fosforilaz aktivatörü Kalsiyum D) Piruvat dehidrogenaz inhibitörü Arsenat E) Enolaz inhibitörü Florür 51. Aşağıdakilerden hangisi konjuge safra asitidir? A) Kolik asit B) Kenodeoksikolik asit C) Deoksikolik asit D) Glikokolik asit E) Litokolik asit A) II ve V B) I ve II C) II, III ve V D) II ve IV E) I, II ve III 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 9

7 52. Aşağıdakilerden hangisi insanda pürin biyosentezinde yer alan enzimlerden değildir? A) PRPP Sentaz B) Glutamin PRPP Amidotransferaz C) Karbamoil fosfat sentetaz II D) Adenilosüksinat liyaz D) Formilglisinamid sentaz 56. Bakteriyofaja bağlı genetik rekombinasyona ne ad verilir? A) Konjugasyon B) Transformasyon C) Transdüksiyon D) Mutasyon E) Supresyon 59. Altmış yaşında erkek hasta yorgunluk ve ateş yakınması ile hastaneye başvuruyor. Beş yıl önce valvüler protez implante edilen hastanın, fizik muayenesinde göğsünde peteşiler görülüyor. Kan kültüründe katalaz pozitif ve koagülaz negatif kok ürüyor. Mannitolü fermente edemeyen ve novobiosine duyarlı ve sefoksitine dirençli olan bu etkenin tedavisinde en uygun seçenek hangisidir? A) Penisilin G B) Seftriakson C) Ampisilin sulbaktam 62. M.leprae (Hansen basili) ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Kültürü için Lowenstein Jensen ya da BACTEC ortamı kullanılır. B) 30 C de üreyebildiği için kliniği deri ve yüzeyel sinirlerin tutulumu ile seyreder C) İç organ tutulumu pek görülmez D) Lepra da kazeifikasyon nekrozu görülmez. E) İçerisinde globi bulunduran makrofajlara ise Wirchow (köpük) hücresi adı verilir. 53. Protein koduna dönüşen gen bölgesine ne ad verilir? A) Ori 57. D) Gentamisin E) Vankomisin B) Promotor C) Ekzon D) İntron E) Palindrom 54. DNA ile RNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Replikasyon için primere ihtiyaç varken, transkripsiyonda yoktur. B) DNA sentezinde her iki zincirde kalıp olarak kullanılır. C) 5sRNA, RNA polimeraz tip III tarafından sentezlenir. D) DNA sentezi prokaryotlarda bir noktadan başlarken, ökaryotlarda pek çok noktadan başlar. E) Replikasyon ve transkripsiyon esnasında proofreading bulunmaktadır. 8 yaşındaki çocukta yutma zorluğu, konuşma bozukluğu, yutma zorluğu ve nefes almada zorluk varken yandaki film saptanmış ise bu hastada etkenin izolasyonu ve tanımlanması için en uygun klinik örnek aşağıdakilerden hangisidir? A) Kan kültürü B) Nazofarengeal aspirat C) Boğaz sürüntüsü D) Boğaz çalkantı suyu E) Endotrakeal aspirat 60. Böbrek nakli yapılan hastada akciğer apsesi gelişmiştir. Apse içeriğinin gram boyasıyla ince, kısa dallanan yapılar hâlinde görülen, kısmen aside dirençli, kronik enfeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Mycobacterium tuberculosis B) Nocardia asteroides C) Rhodococcus equi D) Actinomyces israelii E) Streptomyces anulatus 63. Hangisi AMSEL kriterlerinden biri değildir? A) Vajinal ph sı 4. 5 B) KOH ile balık kokusu C) Gri beyaz homojen akıntı D) Clue hücrelerinin varlığı E) Akıntıda hif görülmesi 55. Metilen mavisi ile metakromatik olarak boyanan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? A) Mycobacterium tuberculosis B) Klebsiella pneumoniae C) Corynebacterium diphtheriae D) Staphylococcus aureus E) Vibrio cholerae 58. Beta laktam tedavisine yanıt vermeyen tonsillit, fistülize olabilen lenfadenomegali görüldüğünde hangisi akla gelmelidir? A) Listeria monocytogenes B) Nocardia brasiliensis C) Francisella tularensis D) Chlamydia psittaci E) Campylobacter jejuni 61. Otuz iki yaşındaki kadın hastanın yediği hazır gıdadan sonra üç gün süren ishal olmuş ve sorbitol MacConkey agarda yapılan dışkı kültüründe sorbitol negatif gram ( ) basiller üremiştir. Bu bakteri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Enterotoksijenik Escherichia coli B) Shigella dysenteriae C) Salmonella Typhi D) Enteropatojenik Escherichia coli E) Enterohemorajik Escherichia coli 64. Aşağıdaki mantarlardan hangisi mikrokonidyum oluşturmaz? A) Fusarium B) Epidermophyton C) Microsporum audonii D) Microsporum canis E) Trichophyton 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 11

8 65. Aşağıdakilerden hangisi, rutin incelemelerde Candida albicans ile Candida dubliniensis türlerinin birbirinden ayrımını sağlar? A) Germ tüp oluşumu B) 45 C de üreme C) Klamidospor varlığı D) Artrospor varlığı E) Psödohif oluşumu 68. İnsan immünyetmezlik virusu (HIV) enfeksiyonu tanısını doğrulamak için aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır? A) İndirekt immünofloresans testi (IFA) B) HIV Western Blotting C) HIV 1/2 ELISA testi D) Nükleik asit sekans esaslı amplifikasyon (NASBA) E) HIV 1 RNA için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu 71. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi, Gram( ) bakteri enfeksiyonunda endotoksin salınımı sonucu makrofaj ve B hücrelerinden salınarak ateşe neden olur? A) İnterlökin 6 B) İnterlökin 10 C) İnterferon D) Granülosit stimüle edici faktör E) İnterlökin Romana belirtisi aşağıdaki parazitlerden hangisinin enfeksiyonunda gözlenir? A) Trypanosoma cruzi B) Trypanosoma brucei C) Leishmania donovani D) Plasmodium falciparum E) Toxoplasma gondii. 66. Kırım Kongo kanamalı ateşinde kullanılabilen antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Sidofovir B) Lamivudin C) Gansiklovir D) Asiklovir E) Ribavirin 69. Ateş ve persistan öksürük nedeniyle acil servise getirilen 6 aylık kız bebeğin yapılan fizik muayenesinde sağ akciğerinde raller işitildiği ve akciğer direkt grafisinde sağ akciğerinde infiltratlar gözlendiği bildirilmiş ve çocuğa pnömoni tanısı konmuştur. Bu çocuktaki pnömoni etkeni en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? A) Rotavirus 72. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin sahip olduğu yapı, fagositoza karşı koruma sağlamaz? A) Streptococcus pyogenes M proteini B) Streptococcus pneumoniae kapsülü C) Escherichia coli K antijeni D) Vibrio cholerae enterotoksini E) Mycobacterium tuberculosis kord faktörü 75. Aşağıdaki bakterilerin hangisinde ATP sentezleme yeteneği yoktur? A) Rickettsia B) Mycoplasma C) Coxiella D) Chlamydia E) Brucella B) Solunum sinsityal virus C) Rhinovirus D) Adenovirus E) Coxsackievirus 67. Gelişmekte olan ülkelerde gıda, su ve bazen fekal kaynaklı bulaşan, özellikle gebe kadınlarda yüksek mortalite oranı ile seyreden viral Hepatit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Hepatit A virusu B) Hepatit B virusu C) Hepatit C virusu D) Hepatit D virusu E) Hepatit E virusu 70. Daha önceden HBV aşısı olmuş bir sağlık görevlisinde, aşı sonucu oluşan nötrolizan antikorlar hangi viral proteini bağlayarak koruma sağlar? A) HBeAg B) HBcAg C) HBxAg D) HBV polimeraz E) HBsAg 73. Bakteri sporlarının ısıya dayanıklılığı, dehidrate olmaları yanında, spor protoplastında bulunan hangi madde ile sağlanmaktadır? A) 3 fosfogliserat B) Kalsiyum dipikolinat C) Lipoprotein D) Keratin E) Peptidoglikan 76. Spongiform ensefalopati aşağıdaki hastalıkların hangisinde izlenir? A) Multipl skleroz B) Subakut sklerozan panensefalit C) Progresif multifokal lökoensefalopati D) Guillain Barré sendromu E) Creutzfeldt Jakob hastalığı 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 13

9 77. Servikal lenf nodlarında primer benign epitelyal tümör olarak görülebilen neoplazi aşağıdakilerden hangisidir? A) Pleomorfik adenom B) Whartin tümörü C) Lenfanjioma D) Hemanjioma E) Skuamöz hücreli karsinom 81. Böbrek damarlarında fibrinoid nekroz ve hiperplastik arteriolit görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Benign nefroskleroz B) Malign nefroskleroz C) Sistemik lupus eritomatozus D) Hidronefroz E) Polikistik böbrek 85. Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri riskini artırmaz? A) Erken menarş B) Obezite C) Multiparite D) İleri yaş E) Radyasyon 89. İskemi reperfüzyon hasarında serbest oksijen radikallerinin etkisiyle mitokondriden dışarı çıkarak apoptozu uyaran molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Sitokrom c B) Mcl 1 C) P53 D) Bax E) Bak 78. Özefagus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) En sık görülen malignitesi skuamöz hücreli karsinomdur. B) Barret özefagusu adenokarsinom öncüsü bir lezyondur C) Özefagusun en sık görülen gerçek divertikülü zenker divertiküldür. D) Akalazya özefagusta lökoplaki yapabilir. E) Özefgusta karsinoid tümör nadirde olsa görülebilir. 82. Sıklıkla interkale hücrelerden gelişen renal hücreli karsinom varyantı aşağıdakilerden hangisidir? A) Berrak hücreli tip B) Kromofob tip C) Toplayıcı kanal tipi D) Papiller tip E) Kribriform tip 86. Overin en sık görülen benign tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Seröz kistadenom B) Müsinöz kist adenom C) Disgerminom D) Matür kistik tümör E) Seröz kistadenom 90. Çinko eksikliği aşağıdaki yara iyileşmesi aşamalarından hangisini en çok etkiler? A) İnflamasyon B) Dejenerasyon C) Granulasyon dokusu oluşumu D) Yara kontraksiyonu E) Maturasyon 79. Serin treonin kinaz mutasyonunun görüldüğü,pankreas kanseri riskini artıran ve hiperpigmentasyon yapan polipozis aşağıdakilerden hangisidir? A) Gardner sendromu B) Turcot sendromu C) Cronckite kanada sendromu D) Peutz jegher sendromu E) Juvenil polipozis sendromu 83. Nörofibromatozis 2 aşağıdaki santral sinir sistemi tümörlerinden hangisinin riskini daha fazla artırır? A) Ependimoma B) Germinom C) Pilositik astrositom D) Glioblastoma multiforma E) Medulloblastom 87. İskelet kasında ince flamanları sarkolemmaya bağlayan yapının eksikliğine bağlı gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Spinal musküler atrofi B) Duchenne muskuler distrofi C) Amyotrofik lateral skleroz D) Eaton lumbert sendromu E) Myastenia gravis 91. Aşağıdaki lökosit fonksiyon bozukluklarından hangisi, lökositlerde bulunan Sialyl Lewis X proteinin kalıtsal yokluğu sonucu ortaya çıkar? A) Lökosit adezyon defekti tip 1 ( LAD 1) B) Chediak Higashi hastalığı C) Job sendromu D) Lökosit adezyon defekti tip 2 ( LAD 2 ) E) Kronik granulamatöz hastalık 80. Aşağıdakilerden hangisinin nefrotik sendroma neden olma olasılığı en fazladır? A) Fokal segmenter glomerüloskleroz B) Membranöz glomerülonefrit C) Lipoid nefroz D) Poststreptokokal glomerülonefrit E) Sistemik nedenler 84. Aşağıdakilerden hangisi oligodendroglialara afinite gösterir? A) Polio virüs B) Kuduz virüsü C) Herpes virüs D) Sitomegalo virüs E) John Cunningham virüs 88. Apoptozun ekstrensek yolunda, hücre membranında apopitotik sinyali başlatarak hücreyi apoptoza götüren reseptör aşağıdakilerden hangisidir? A) Flip B) Granzim B C) Fas D) Bax E) Bad 92. Tüberkuloza duyarlılığın en çok arttığı pnömokonyoz tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Berilyozis B) Silikozis C) Asbestozis D) Bisinozis E) Antrakozis 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 15

10 93. Aşağıdaki preneoplastik hastalıklardan hangisinde adenokarsinom gelişme riski artmıştır? 97. Aşağıdakilerden hangisi asbestozisin neden olduğu malignitelerden biri değildir? 101. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan Tip 5 fosfodiesteraz inhibitörüdür? 105. Aşağıdaki kolinerjik ilaçlardan hangisi RNA polimeraz 2 yi inhibe ederek etki gösterir? A) Kronik atrofik gastrit A) Akciğer karsinomu A) Silositazol A) Pilokarpin B) Eritroplaki B) Protat karsinomu B) Sildenafil B) Sevimelin C) Marjolin ülser C) Kolon karsinomu C) Pentoksifilin C) Oksotremorin D) Solar keratoz D) Larinks karsinomu D) Amrinon D) Arekolin E) Servikal displazi E) Mezotelyoma E) Teofilin E) Amanitin 94. Aşağıdaki malign tümörlerden hangisi sıklıkla paravertebral pleksus (Batson venleri) yolu ile vertebralara metastaz yapar? A) Pankreas ca B) Tiroid ca C) Over ca D) Anjiosarkom E) Mide ca 98. Mikozis fungoides te epidermisi infiltre eden serebriform hücrelerinin immün fenotipi aşağıdakilerden hangisidir? A) CD4 (+) B) CD7 (+) C) CD8 (+) D) CD20 (+) E) CD30 (+) 102. Aşağıdakilerden hangisi KOAH ve Astım tedavisinde kullanılan selektif tip 4 fosfodieasteraz(pde) inhibitörüdür? A) Teofilin B) Roflumilast C) Kafein D) Amilofilin E) Teobromin 106. Aşağıdaki antiaritmiklerin hangisi sınıf 1 antiaritmik değildir? A) Fenitoin B) Sotalol C) Kinidin D) Flekainid E) Propafenon 95. Akciğer ve meme karsinomu olgularında paranepoplastik sendrom olarak gelişebilen otoimmun hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) SLE B) Romatoid artrit C) Reaktif artrit D) Dermatomyozit E) Sjögren sendromu 99. Aşağıdakilerden hangisi Asetilkolin sentezinde hız kısıtlayıcı basamağın blokörüdür? A) Hemikolinyum B) Vesamikol C) Latrotoksin D) Metitirozin E) Botulinum Toksini 103. Altı aydır düzenli oral antidiyabetik ilaç kullanmakta olan 42 yaşındaki bayan hastada ödem ve ılımlı kilo artışı saptamıştır. Bu tabloya yol açma olasılığı en yüksek olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Metformin B) Akarboz C) Pioglitazon D) Gliklazid 107. Aşağıdaki antihelmintik ilaçlardan hangisi özellikle Wuchereria bancrofti tedavisinde kullanılır? A) Mebendazol B) İvermektin C) Dietilkarbamazin D) Praziquentel E) Metronidazol E) Sitagliptin 96. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kemik iliği üzerine etki ederek hematopoezisi uyarır? A) IL 3 B) IL 10 C) IL 6 D) IL 4 E) IL Astım tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlard an hangisi beraber kullanıldıklarında beta agonistlere tolerans gelişimini azaltır? A) Fosfodiesteraz inhibitörleri B) Bronkodilatörler C) Antimuskarinikler D) Glukokortikoidler E) Mast hücre stabilizatörleri 104. Emziren bir kadında bebek için en az sakıncalı olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Diazepam B) Propiltiourasil C) Lityum D) Varfarin E) İyodürler 108. Aşağıdakilerdan hangis ACE inhibitörlerinin mutlak kontrendikasyonu değildir? A) Unilateral renal arter stenozu B) Gebelik C) Ciddi Aort Stenozu D) Anjionörotik ödem E) Hiperpotasemi 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 17

11 109. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi teratojenite sınıflandırmasında X kategorisindedir? A) Retinoik asit B) Valproik asit C) Varfarin Sodyum D) Metoprolol E) Levotiroksin Sodyum 113. Aşağıdaki antitüberküloz ilaçlardan hangisi Mitokondrial ATP sentetaz enziminin inhibitörüdür? A) Bedaquiline B) Rifampin C) Etambutol D) Sikloserin E) Pirazinamid 117. Aşağıdakilerden hangisi serbest tiol grupları sayesinde normal dokuları alkilleyicilerden toksik etkilerinden korur? A) Mesna B) Lökovorin C) Amifostin D) Deksrazoksan E) Ürasil 110. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi DNA bağımlı RNA polimeraz inhibitörüdür? A) Vankomisin B) Daptomisin C) Gentamisin D) Azitromisin E) Rifampin 114. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin G6PD eksikliğinde hemolitik anemiye neden olması beklenmez? A) Asetilsalisilik asit B) Klorokin C) Primakin D) Nitrofurantoin E) Sefazolin 118. Aşağıdaki HIV tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi CD4 + T helper hücrelerinde bir kemokin reseptörü olan CCR5 reseptörlerini inhibe ederek etki gösterir? A) Enfuvirtid B) İbalizumab C) Maravirok D) Sakinavir E) Raltegravir 111. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisine direnç gelişimi asetiltransferaz enzimi aracılığıyla olmaktadır? A) Penisilin G B) Kloramfenikol C) Eritromisin D) Doksisiklin E) Moksifloksasin 115. Aşağıdakilerden hangisi barbituratlara bağlı bir etki değildir? A) Mikrozomal enzim inhibisyonu B) Sedasyon C) Hiperaljezi D) Beyin oksijen tüketiminde azalma E) Antikolestaz etki 119. Aşağıdakilerden hangisi kök hücre naklinde kullanılan GM CSF preparatıdır? A) Oprelvekin B) Filgrastim C) Sargramostim D) Darbepoetin E) Romiplostim 112. Aşağıdakilerden hangisi CD 52 ye karşı geliştirilmiş, Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) tedavisinde kullanılan monoklonal antikordur? A) Bevacizumab B) Rituksimab C) Cetuksimab D) Trastuzumab E) Alemtuzumab 116. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin antiemetik etkisi en fazladır? A) Haloperidol B) Klozapin C) Klorpromazin D) Flufenazin E) Risperidon 120. Aşağıdaki ağır metal zehirlenmelerinden hangisinde hastada aşırı utanma, çekingenlik, huzursuzluk gibi psişik belirtilerle karakterize olan eretizm,, tablosu gelişmesi beklenir? A) Civa B) Bakır C) Arsenik D) Kurşun E) Kadmiyum 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 19

12 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 2015 TEMMUZ TUS 44. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Dahiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi soruları bulunmaktadır yaşında erkek hasta halsizlik solukluk şikayetleriyle başvuruyor. Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı 5400/ mm3, Hb 8,2 g/dl, trombosit sayısı 85000/mm3 ve fizik muayenesinde splenomegali saptanıyor. Periferik yaymada lökoeritroblastik kan tablosu ve gözyaşı hücreleri gözlenen hastaya kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi planlanıyor. Kemik iliği aspirasyonu başarısız olunan hastada en olası tanınız hangisidir? A) B12 vitamin eksikliği B) Akut myeloid lösemi C) Myelofibrozis D) Sideroblastik anemi E) Demir eksikliği anemisi 4. Aşağıdakilerden hangisi mikrositer anemi nedeni değildir? A) Demir eksikliği anemisi B) Piridoksin eksikliği C) Talasemiler D) Hipotiroidi E) Bakır eksikiği 2. Aşağıdakilerden hangisi K vitaminine bağlı faktörlerden biri değildir? A) Faktör II B) Faktör V C) Faktör VII D) Faktör IX E) Faktör X yaşında erkek hasta ağızdan kan gelmesi şikayeti acil servise getiriliyor. Yapılan fizik muayenesinde tansiyonu 90/60 mmhg ve nabzı 110/dk olarak saptanan hastaya intravenöz sıvı replasmanı ile kan transfüzyonu sonrası yapılan gastroskopide aktif kanayan özefagus varisleri saptanıyor. Bu hastada yapılması gereken en etkin yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Taze donmuş plazma verilmesi B) Beta bloker başlanması C) Endoskopik skleroterapi yada band ligasyonu D) Proton pompa inhibitörü infüzyonu yapılması E) sengstaken blakemore tüpü takılması yaşında erkek hasta boyunda şişlik ve gece terlemeleri şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede sol servikal lenfadenopati saptanıyor. Ayrıca yapılan torako abdominal bilgisayarlı tomografide de paraaortiklenfoadenopati izleniyor. Sol servikal lenf nodu eksizyonel biyopsisi yapılıyor. Biyopsi sonucu Non Hodgkin lenfoma tanısı konulan hastanın evresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Evre IIA B) Evre IIB C) Evre IIIA D) Evre IIIB E) Evre IVB yaşında kronik hepatit C tanısıyla takip edilen hastanın karaciğer biyopsisinde kronik inflamasyon ve fibrotik değişiklikler izleniyor. İnterferon-alfa ve ribavirin tedavisi başlanıyor. Tedavi sonrası gelişen aşağıdaki hematolojik yan etkilerden hangisi daha çok ribavirin tedavisi ile ilişkilidir? A) Lökopeni B) Trombositopeni C) Nötropeni D) Lenfopeni E) Hemolitik anemi 21

14 7. Aşağıdaki patoloik değişikliklerden hangisi ülseratif kolitte crohn hastalığından daha sık görülür? A) Granülom B) Segmenter tutulum C) Transmural tutulum D) Fistül E) Kript apsesi yaşında meme kanseri tanısıyla kemoterapi tedavisi almakta olan hasta bilinç bulanıklığı, ateş şikayeti ile acil servise getiriliyor.yapılan fizik muayenesinde ense sertliği saptanan hastanın tam kan sayımında nötrofil sayısı 300 hücre/mcl izleniyor. BOS incelemesi sonrası menenjit tanısı konulan bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Streptococcus pneumoniae 13. Hashimato tiroiditli hastalarda sıklığı artan tiroid malignitesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Papiller tiroid karsinomu B) Folliküler tiroid karsinomu C)Medüller tiroid karsinomu D) Anaplastik tiroid karsinomu E) Tiroid lenfoması yaşında erkek hasta nefes darlığı öksürük şikayeti ile başvuruyor. Yapılan fizik muayenede bilateral üst ekstremitede, boyunda ve yüzde ödem, göğüs duvarında kollaterallerde belirginleşme saptanıyor. Hastanın çekilen akciğer grafisinde santral yerleşimli kitle lezyon izlenen hastada en olası tanınız aşağdakilerden hangisidir? A) Küçük hücreli akciğer karsinomu B) Haemophilus influenzae B) Sarkoidoz C) Neisseria meningitidis C) Akciğer adenokarsinom D) Listeria monocytogenes D)Büyük hücreli akciğer karsinomu E) Staphylococcus aureus E) Plonjan guatr yaşında 30 haftalık gebe 3 haftadır devam eden kaşıntı şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenesinde sklerada sarılık saptanıyor.bir önceki gebeliğindede benzer tablo izlenen hastanın laboratuar tetkiklerinde direk bilirubin 4,2 mg/dl, ALT:110 u/l, AST:102 u/l protrombin zamanı 10 sn ve alkalen fosfataz belirgin artmış olarak izleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gebeliğin akut yağlı karaciğer hastalığı B) Gebeliğin intrahepatik kolestazı C) Akut kolanjit D) HELLP sendromu E) Akut kolesistit 11. Cushing sendromu tanılı hastada tam kan sayımı aşağıdaki bulgularından hangisi gözlenmez? A) Granülositoz B) Lenfositoz C) Trombositoz D) Polisitemi E) Eosinopeni 14. Aşağıdaki oral antidiyabetik ajanlardan hangisi inkretin benzeri etki gösterir? A) Saksagliptin B) Liraglutid C) Nateglinid D) Pioglitazon E) Gliklazid yaşında kadın hasta nefes darlığı ve ani başlangıçlı göğüs ağrısı şikayeti hastaneye başvuruyor. Hastanın yapılan görüntülemelerinde pulmoner emboli izleniyor. Tromboembolik olay etyolojisi araştırılan hastanın tetkiklerinde 24 saatlik idrarda 9 gr/gün proteinüri ve fizik muayenede yaygın ödem saptanıyor. Bu hastada tromboemboli gelişmesinde aşağıdaki değişikliklerden hangisi en etkili olmuştur? A) Trombosit agregasyonunda azalma B) Faktör 8 düzeyinde azalma C) Fibrinojen düzeyinde azalma D) Antitrombin III aktivitesinde azalma E) vwf düzeyinde azalma 9. Aşağıdaki beyin omurilik sıvısı (BOS) bulgularından hangisi viral kaynaklı menenjiti desteklemez? A) BOS basıncında artış B) Berrak görünüm C) Lökosit sayısında artış D) Glukoz miktarı azalmıştır E) Lenfosit yüzdesinde artış 12. Bilinç bulanıklığı şikayeti ile başvuran 56 yaşında erkek hastanın anamnezinde küçük hücreli akciğer karsinomu nedeniyle kemoterapi tedavisi almakta olduğu öğreniliyor. Yapılan fizik muayenesinde ödem yada dehidratasyon bulgusu izlenmeyen hastanın laboratuar tetkiklerinde Na: 120 meq/l, idrar osmolaritesi 350 mosm, böbrek fonksiyon testleri ve kan glukoz düzeyi normal saptanıyor. Bu hastanın başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? 15. Aşağıdakilerden hangisi hepatosellüler karsinom gelişiminde predispozan faktörlerden biri değildir? A) Hepatit C B) Hemokromatozis C) Alfa 1 antitripsin eksikliği D) Fokal nodüler hiperplazi E) Aflatoksin 18. Aşağıdakilerden hangisi Bartter sendromunun özelliklerinden biridir? A) Hipokaleminin eşlik ettiği hipertansiyon B) Ödem C) Juksta glomerüler hücrelerde hiperplazi D) Hiporeninemik hipoaldosteronizm E) Metabolik asidoz A) Hipertonik salin infüzyonu B) İzotonik sodyum klorür infüzyonu C) Demoklosiklin başlanması D) Diüretik tedavi E) Sıvı kısıtlaması 22 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 23

15 19. Transplantasyon sonrası en sık nüks eden glomerülonefrit aşağıdakilerden hangisidir? A)Tip 1 Membranoproliferatif glomerülonefrit B) Tip 2 Membranoproliferatif glomerülonefrit C) Fokal segmental glomerüloskleroz D) Membranöz glomerülonefrit E) Ig A nefropatisi yaşında kadın hasta son birkaç gündür olan sol tarafta baş ağrısı ve sol temporomandibular eklem ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Etyoloji araştırılan hastanın tetkiklerinde sedimentasyon hızı 78mm/st saptanıyor. Hastanın takipleri sırasında sol gözde ani görme kaybı gelişiyor. Hastanın görme kaybının giderilmesi için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) İntravenöz steroid B) İntravenöz NSAİİ 25. Peynir işçilerinde görülen hipersensitivite pnömonisinde en sık görülen etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Termofilik aktinomiçesler B) Aspergillus clavatus C) Mycobacterium avium D) Penicillium casei E) Bacillus subtilis 28. Enfektif endokarditte kullanılan Duke tanı kriterlerinde minör kriterler arasında yer alan immünolojik bulgulardan biri değildir? A) Glomerülonefrit B) Osler nodülleri C) RF pozitifliği D) Janeway lezyonu E) Roth lekeleri C) Metotreksat D) Asetilsalisilik asit E) Pilokarpin 20. Akut böbrek hasarı ile takip edilen hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi prerenal azotemiden daha çok Akut tubuler nekroz varlığını düşündürür? A) İdrar dansitesinin 1023 olması B)İdrar sodyumunun 8 meq/l olması C) Fraksiyone ürik asit ekskresyonunun % 6 olması D) Fraksiyone sodyum ekskresyonunun %0,9 olması E) Fraksiyone üre ekskresyonunun %45 olması yaşında obez kadın hastanın antihipertansif tedaviye rağmen kan basıncının kontrolününün sağlanamaması üzerine 24 saatlik tansiyon monitorizasyonu yapılıyor. Hastanın noktürnal hipertansif ataklarının ve noktürnal sinüs duraklamalarının olduğunun saptanmasının ardından alınan anemnezinde günlük aktivitelerinde yavaşlama, halsizlik ve yorgunluk şikayeti olduğu öğreniliyor. Bu hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Cushing sendromu B) Uyku apne sendromu 26. Aşağıdaki solunum fonskiyon testi bulgularından hangisi restriktif tip akciğer hastalığı lehinedir? A) Rezidüel volüm artmıştır B) FEV1/FVC düşüktür C) Maksimum ekspiratuar tepe akım hızı düşüktür D) Toral akciğer kapasitesi artmıştır E) FEV1 düşüktür yaşında kadın hasta çarpıntı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede kalp oskültasyonunda geç sistolik üfürüm ve midsistolik klik saptanan hastanın oturma ile üfürüm şiddeti azalıyor. Hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopati B) Mitral valv prolapsusu C) Aort stenozu D) Mitral stenoz E) Pulmoner yetmezlik C) Hiperaldosteronizm D) Hipotiroidi E) Hipertiroidizm yaşında bayan hasta ağız ve göz kuruluğu şikayeti ile başvuruyor. Anamnezinde şikayetlerinin 3 yıldır var olduğu ve son 1 yıldırda parmak eklemlerinde ağrılarının olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde bilateral parotis bezlerinde şişlik izlenen hastada ilk düşünülmesi gereken tanı hangisidir? A) Paratiroid adenoid kistik karsinom B) Romatoid artrit C) Sistemik lupus eritematozus D) Sjögren sendromu E) Polimyaljia romatika yaşında erkek hasta nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Yapılan fizik muayenede sağ hemitoraksta vibrasyon torasik azalmış, perküsyonda matite, oskültasyonda solunum seslerinde azalma izlenirken ve sol hemitoraksta oskültasyonda veziküler sesler işitiliyor. Çekilen akciğer grafisinde trakeanın sağa deviye olduğu görülüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sağda plevral efüzyon B) Solda plevral efüzyon C) Sağda pnömotoraks D) Sağda atelektazi E) Solda atelektazi yaşında erkek hasta acil servise sol kola yayılan baskı tarzında göğüs ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Laboratuar tetkiklerinde troponin I düzeyinde yükseklik saptanan hastanın Elektrokardiyografisinde prekordiyal derivasyonlarda 1mm lik ST depresyonu ve T negatifliği izleniyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisinin kullanımı uygun değildir? A) Asetilsalisilik asit B) Metoprolol C) Klopidogrel D) Heparin E) Streptokinaz yaşında kalp kapak replasmanı operasyonu geçiren erkek hasta nefes darlığı, extremitelerde ödem şikayeti ile başvuruyor. Yapılan fizik muayenede hepatomegali, inspirasyonla juguler venöz dolgunluk ve juguler venöz dalgalarda hızlı x,y inişi saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kardiyak tamponad B) Restriktif kardiyomyopati C) Dressler sendromu D) Konstriktif perikardit E) Dilate kardiyomyopati 24 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 25

16 31. Aşağıdakilerden hangisi Alopesi Areata tedavisinde kullanılan ajanlardan değildir? A) Lokal steroid enjeksiyonu B) Topikal minoksidil C) İvermekrin D) Siklosporin E) Topikal dinitroklorobenzene 34. Bir ay öncesi GIS enfeksiyonu geçiren elli yaşında erkek hasta, 4 gün içinde yavaşça ilerleyerek yerleşen distalden proksimale ilerleyen simetrik kuadriparezi nedeniyle getiriliyor. Hastanın derin tendon refleksleri alınamıyor ve iki yanlı fasiyal parezisi olduğu saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Gullian barre sendromu B) Servikal medulla basısı C) Pons hematomu 37. Otuzbeş yaşında erkek hasta Soma maden faciasından sağ kurtuluyor. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen halen anksiyete, ölüm korkusu, göçük anını zihninde tekrar tekrar yaşama şikâyetleri ile doktora getiriliyor. Hasta aşırı alkol kullanmaya başladığını ve artık yaşamak istemediğini söylüyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Somatizasyon B) Akut stres bozukluğu 40. Toplumda hastalıkların nedenleri belirlendikten sonra sorunun çözümüne yönelik yapılan deneysel epidemiyolojik çalışmalara ne ad verilir? A) Kohort çalışması B) Kesitsel çalışma C) Müdahale çalışması D) Vaka kontrol çalışması E) Tanımlayıcı çalışma D) Atlanto axial subluksasyon C) Yaygın anksiyete bozukluğu E) Baziller arter trombozu D) Postravmatik stres bozukluğu E) Obsesif kompulsif buzukluk 32. HIV (+) hastalarda deri ve mukozalarda kırmızı menekşe rengi nodül ve plaklar biçiminde gözlenen genellikle malign seyirli kanser aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazal cell karsinom B) Squamoz cell karsinom C) Mukozis Fungoides D) Kaposi Sarkomu E) Bowen Hastalığı 35. Elli yaşında erkek hastaın nörolojik muayenesinde sağ üst ekstremitede atrofi, üst ekstremite kaslarında fasikulasyonlar, DTR lerde azalma, sağ alt ekstremitede ise patella refleksinde artma ve sağ taban derisi refleksi ekstansör saptanıyor. Duyu kusuru ve sfinkter bozukluğu olmayan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Siringomiyeli B) Subakut kombine dejenerasyon C) Anterior spinal arter trombozu D) Amyotrofik lateral skleroz E) Spinal muskuler atrofi 38. Yirmibir yaşındaki erkek hasta ailesi tarafından hastaneye bir yıldan beri devam eden acayip davranış ve konuşmaları nedeniyle getirilmiştir.hasta etrafında kimse olmadığı bir anda ayağını denk al, yürümeye devam et, lan oğlum bak git, diye sesler duymaktadır ve düşüncelerinin de radyodan yayınlandığını iddia etmektedir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Şizofreni B) Şizofreniform bozukluk C) Sanrısal bozukluk D) Kısa psikotik bozukluk E) Şizoaffektif bozukluk 41. Aşağıdakilerden hangisi ikincil (sekonder) korumadır? A) İşçinin baret takması B) Aşılama C) El yıkama D) Atık su arıtımı E) Verem taraması 33. Altmış yaşında bir erkek hasta akut sağ hemiparezi ve afazi başladıktan 2 saat sonra acil servise getiriliyor. Hastanın öyküsünden daha önce hipertansiyon dışında bir hastalığı bulunmadığı öğreniliyor. Hastanın kan basıncı 150/85 mmhg olarak saptanıyor. Bilgisayarlı tomografi sonucu normal olan bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) İntravenöz tpa (doku plazminojen aktivatörü) B) Düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) C) Warfarin D) İntravenöz heparin 36. Otuz yaşında erkek hasta 6 aydır var olan progresif demansiyel bulgular ile nöroloji kliniğine yatırılıyor. Aile öyküsünde benzer hastalar tanımlanan bu hastada ekstremitelerde koreik hareketler gözlemleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Alzheimer hastalığı B) Creutzfeldt Jakop hastalığı C) Huntington hastalığı D) Pick hastalığı E) Parkinson hastalığı 39. Yirmiyedi yaşında bayan hasta sırt ağrısı şikayeti ile polikliniğe geliyor, muayenede trapezius kasında gergin bantlar ve tetkik nokta palpe ediliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fibromyalji sendromu B) Psikojen ağrı C) Damar damar üstüne gelmesi D) Polimyaljia romatika E) Miyofasial ağrı sendromu 42. Aşağıdakilerden hangisi bebek ölüm hızını verir? A) Bir yıl içinde 0 28 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 B) Bir yıl içinde günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 C) Bir yıl içinde 0 7 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki canlı doğum sayısı x 1000 D) Bir yıl içinde günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki ölü doğum sayısı x 1000 E) Bir yıl içinde 0 7 günlükken ölen bebek sayısı / Aynı süredeki ölü doğum sayısı x 1000 E) Aspirin 26 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 27

17 43. Aşağıdaki genetik hastalıklardan hangisi otozomal dominant kalıtım paterni göstermez? A) Tanatoforikdisplazi B) Nörofibromatozis Tip 2 C) von Willebrand hastalığı tip 1 D) Orak hücreli anemi E) Marfan sendromu 46. Dört yaşında erkek çocuk, dışarda oynarken otomobil çarpıyor ve acil servise getiriliyor. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra yapılan değerlendirmesinde gözlerini ağrı ile açtığı, ağrılı uyaran ile ağladığı ve ekstremitelerde fleksör yanıt verdiği görülüyor. Bu çocuğun Glaskow koma skala puanı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 8 D) 11 E) Konjugemeningokok aşısı aşağıdaki çocuklardan hangisine yapılması önerilmez? A) Daha önce meningokok aşısı yapılmamış 12 yaşında erkek çocuk B) Daha önce meningokok aşısı yapılmamış ve yurtta kalan 15 yaşında kız çocuk C) Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan sağlı personeli D) Yedi aylık kız bebek E) 10 aylık erkek bebek 52. Daha önce sağlıklı olan ondört aylık erkek bebek solukluk nedeniyle başvuruyor. Öyküsünde 2 hafta önce viral ÜSYE geçirdiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde solukluk dışında özellik yok. Laboratuvarında eritsit sayısı 3x10 6 /mm 3, hemoglobulin: 7 gr/dl, hematokrit: % 20, MCV: 80 fl, RDW: 14, lökosit sayısı: 7200/mm 3, trombosit sayısı: /mm 3 saptanıyor. Bu çocukta aneminin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Konjenital saf eritroitaplazisi B) Süt çocukluğu geçici eritroblastopenisi C) Demir eksikliği anemisi D) Süt çocukluğu fizyolojik anemisi E) Fanconi anemisi 44. Daha önce sağlıklı olan 5 aylık erkek bebek, 3 hafta önce ishal ve kusma şikayeti ile hekime başvuruyor. O dönemde fizik muayene bulguları ağır dehidrate olarak değerlendirilerek intravenöz sıvı tedavisi verilerek, müşahade altında gözleme alınıyor. Tetkiklerinde dışkı analizinde rotavirus antijeni pozitif saptanıyor. İzleminde oral alımı düzelen çocuk, oral rehidratasyon sıvı tedavisi ve probiyotik takviyesi ile taburcu ediliyor. Annesinin ifadesine göre taburculuktan sonra ishali azalmakla birlikte sürekli devam etmiş. İshalinin düzelmemesi üzerine tekrar hekime başvurusunda yapılan dışkı analizinde dışkı asidik ve dışkıda reduktan madde pozitif saptanıyor. Bu çocukta mevcut ishal tablosunun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Primer Laktaz eksikliği B) Geç laktaz eksikliği C) Sekonder laktaz eksikliği 47. Çocukluk çağında en sık görülen şok tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipovolemik şok B) Kardiyojenik şok C) Septik şok D) Anafilaktik şok E) Nörojenik şok 50. Çocuklarda fontanel gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Doğumda toplam 6 tane fontanel vardır. B) Ön fontanelgenellikle en erken 3 ay en geç 18 ayda kapanmalıdır. C) Doğumda arka fontanel kapalı olabilir. D) Trizomi 21 de mikrosefali olduğu için ön fontanel hep küçüktür. E) Bazen sağlıklı çocukta fontanel erken kapanabilir. 53. İki aylık bebek sağlam çocuk kontrolüne geldiğinde yapılan fizik muayenesinde bilateral gözde kırmızı ışık yansıma testinde bir gözde kırmızı, diğer gözde beyaz renk görülüyor. Yapılan görüntülemede sol gözde retroorbital bir kitle imajı saptanıyor. Bu çocukta düşünülen tanıya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aileye bu tümörün prognozunun iyi olduğu söylenebilir. B) Uzak organ metaztazı sevmeyen bir tümördür. C) Tanısında kesin yöntem biyopsi örneklemesidir. D) Tek gözde olduğu için tedavide temel yaklaşım cerrahidir. E) Ailesel olan tipinde beraberinde ileride osteosarkom gelişebilir. D) Sükroz izomaltaz eksikliği E) Glukoz galaktozmalabsorbsiyonu 45. Çocukluk çağında çölyak hastalığı tanısında en değerli serolojik test ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti gliadin IgA Antigliadin IgG B) Anti gliadin IgA Anti endomisyum IgA C) Anti retikulin IgA Anti endomisyum IgA D) Anti endomisyum IgA Anti doku transglutaminaz IgA E) Anti endomisyum IgA Anti glutamatdekarboksilaz IgA 48. Emziren bir anne için aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanması kesin kontrendike değildir? A) Ecstasy B) Metimazol C) Tiourasil D) Bromokriptin E) Siklosporin 51. Sekiz aylık bebek iki gündür ateş ve ek gıdayı red etme şikayeti ile başvuruyor. Muayenesinde orofarinksteposteriorda gri renkte 5 6 adet 3 4 mm çapında lezyonlar olduğu görülüyor. Orofarinksin genel olarak inflame görünümde olmadığı, diş etleri ve yanak mukozasının doğal olduğu görülüyor. Diğer sistem muayenelerinde özellik yoktur. Bu çocukta en olası tanı ve etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Herpetik gingivostomatit HSV 1 B) Herpetik gingivostomatit HSV 2 C) Herpangina Coxsackie A D) Herpangina Coxsackie B E) Varisella VZV 54. Aşağıdakilerden hangisi alerjik hastalığı olan çocuklarda görülen semptom veya bulgularında biri değildir? A) Burun kaşıntısı B) Ateş C) Hışıltı D) Keratokonus E) Allerjik shiner 28 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 29

18 55. Arı sokması sonrası gövdesinde kızarıklık ve kaşıntı yakınmasıyla getirilen 12 yaşındaki erkek çocukta; aşağıdaki bulgulardan hangisin eşlik etmesi durumunda anafilaksi tanı konulamaz? A) Dispne B) TA nın 80/55 mm hg olması C) Kusma D) Uvulada şişme E) Karında kramp ağrısı 58. Karyotip incelemesi 46, XY olan çocuğun, makrogenitalya, hipertansiyon ve hiperpigmenasyonu saptanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın en olası tanısıdır? A) 21a OH eksikliği B) 11b OH eksikliği C) Parsiyel 21a OH eksikliği D) Desmolaz eksikliği E) 17a OH eksikliği 61. Alport Sendromu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) OD kalıtım B) Kız çocuklarında görülmez C) Tek taraflı nörosensoriyal işitme kaybı D) Bilateral iletim tipi işitme kaybı E) Erkek çocuklarda ağır seyreder 64. Ani bebek ölüm riskini azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yararı yoktur? A) Sırt üstü uyutmak B) Anne ile aynı odada uyutulması C) Anne ile farklı yatakta yatırılması D) Sigara maruziyetinden kaçınmak E) Yalancı emzik vermemek 56. Tekrarlayan öksürük ve balgam yakınmaları olan 16 yaşındaki kız çocuğunun 5 defa pnömoni tanısıyla antibakteriyal tedavi aldığı öğreniliyor. Sık sık ishal ve kilo kaybı olan hastanın akciğer grafisinde bilateral retikülonodüler infiltrasyon saptanıyor. Akciğerden alınan lenf bezi biyopsisinde non kazeöz granülom görülüyor. Serum IgG ve IgA düzeyleri düşük, periferik kanda B lenfosit sayıları normal saptanıyor. Bu hasta için olası tanı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Bruton hastalığı B) Commom variable immün yetmezlik C) Duncan sendromu 59. Çocukluk çağındaki büyüme ağrıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Genellikle tek taraflıdır B) 4 8 yaş arası sıktır C) Aralıklı olarak görülür D) Sedimantasyon normaldır E) Diz ve uylukta sık görülür 62. Çocukluk çağında transplantasyon sonrası en sık nüks görülen böbrek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Good pasture hastalığı B) Membranoproliferatif glomerülonefrit C) Fokal segmental glomerülonefrit D) Alport sendromu E) IgA nefropatisi 65. Aşağıdakilerden hangisi oligohidroamniyozisin en önemli komplikasyonudur? A) İU gelişme geriliğ B) Pulmoner hipoplazi C) Doğum travması D) Anürik böbrek E) İntrakraniyal kanama D) Selektif IgA eksikliği E) MHC Klass II eksikliği 57. İzole testis büyümesi olan 8 yaşındaki erkek çocuğunun olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipofiz adenomu B) Hashimato hipotiroidi C) Santral erken puberte D) Konjenital adrenal hiperplazi E) Graves hastalığı yaşındaki erkek çocuk 6aydır devam eklem ağrısı ve aralıklı olan sırt ağrısı yakınması ile başvuruyor. Fizik değerlendirmesinde el bilek ekleminde hassasiyet ve şişliğin yanı sıra sakroiliak eklem üzerine bastırılınca ağrı tespit ediliyor. Gözde akut üveit saptanan hastanın HLA B27 si pozitif saptanıyor. Bu hastada olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistemik juvenil idiopatik artrit B) Oligoartiküler juvenil idiopatik artrit C) Poliartiküler juvenil idiopatik artrit D) Entezit ilişkili juvenil idiopatik artrit E) Psöriatik artrit 63. Aşağıdakilerden hangisi çomak parmak nedenlerinden biri değildir? A) Astım B) Kistik fibrozis C) Subakut bakteriyal endokardit D) Çölyak hastalığı E) Fallot tetralojisi haftalık 1200 gr olarak doğan erkek bebek, postnatal 4. günde kaybediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın öncellikli ölüm nedenlerinden biri olarak düşünülmemelidir? A) Respiratuvar distres B) Sepsis C) İntraventriküler kanama D) Kalp yetmezliği E) Mekonyum aspirasyonu sendromu 30 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 31

19 hafta 3 günlük 3800 gram ağırlığında sezaryen ile doğan bebek, ilk saatlerde solunum sıkıntısı, takipne, ve interkostal retraksiyon geliştiriyor. Akciğer grafisinde diafragma ve kostalarda düzleşme yanı sıra interlobar fissürlerde sıvı görünümü saptanıyor. Arteriyel kan gazı bulguları normal olan bebeğin dinlemekle akciğerlerinde krepitan ral saptanıyor. Bebeğin olası tanısı ağıdakilerden hangisidir? A) Konjenital pnömoni B) RDS C) Yenidoğan geçici takipnesi 70. Tekrarlayan venöz tromboz öyküsü olan uzun boylu bir çocukta aşağidakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Klasik homosistinüri B) Marfan sendromu C) Klinefelter sendromu D) Serebral jiantizm E) Erken puberte 73. Travma sonrası ilk 24 saat içinde plazma adrenalin düzeyindeki artmaya bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi görülür? A) İnterlökin 2 serbestleşmesi B) Tiroid hormon sekresyonunun azalması C) Lipogenezis D) Aldosteron sekresyonunun artması E) Tümör nekrozis faktör serbestleşmesinin inhibisyon 76. Aşağıdaki durumların hangisinde yüksek anyon açıklı (gap li) metabolik asidoz görülür? A) Normal renal fonksiyonu olan hastada, alkali gastrointestinal sıvı kayıplarının izotonik sodyum klorürle karşılanması B) Ketoasidoz C) Proksimal renal tübüler asidoz D) Distal renal tübüler asidoz E) Düşük üriner amonyum düzeyi ile birlikte hiperkloremi görülen hastalar D) Sepsis E) Pnömotoraks 68. Aşağıkilerden hangisi klasik Fallot tetralojisi ile uyumlu değildir? A) VSD B) İnfindubuler pulmoner darlık C) ASD D) Sağ ventrikül hipertrofisi E) Düşük pulmoner arter basıncı 71. Gelişme geriliği ve karın şişliği getirilen 3 aylık çocuğun sık sık kusma, beslenme güçlüğü ve letarji yakınmalarının da olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede karaciğer büyüklüğü saptanıyor. Hipofosfatemi, glikozüri, metabolik asidoz, transaminaz yüksekliği ve PT uzaması olan hastada en olası aşağıdakilerden hangisidir? A) Herediter fruktoz intoleransı B) Galaktozemi C) Hartnup hastalığı D) Tirozinemi tip Aşağıdakilerden hangisi sistemik inflamatuvar yanıt sendromu kriterlerinden biridir? A) Sistolik kan basıncının 90 mmhg nini altında olması B) Spontan solunumda PACO2 basıncının 32 mmhg nin altında olması C) laktik asidemi D) Oligüri E) Sistolik kan basıncının vazopresör ajanlarla düzenlenme gereksiniminin olması 77. Karsinoid tümöre bağlı uygunsuz antidiüretik hormon salınımıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ekstraselüler sıvı ozmolalitesi 285 mmol/kg H2O nun üzerine çıkar. B) Ekstraselüler sıvı açığı meydana gelir. C) İdrar ozmolalitesi 300 mmol/kg H2O nun üzerine çıkar. D) Serum sodyum konsantrasyonu 150 meq/l nin üzerine çıkar. E) Renal perfüzyon yetersizliği meydana gelir. E) Tirozinemi tip Daha önceden sağlıklı olarak bilinen 10 aylık erkek çocuk, bulantı, kusma ve sık nefes alma yakınması ile getiriliyor. Soluk görünümlü olup soluk sayısı: 75/dk, kalp tepe atımı: 180/dk, galo ritmi ve ciddi solunum sıkıntısı mevcut. Göğüs grafisinde kardiyomegali ve EKG de düşük voltajlı ventriküler depolarizasyon kompleksleri olan hastanın AST ve kreatinin kinaz düzeylerinde ılımlı bir yükseklik mevcuttur. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Akut romatizmal ateş B) Miyokardit C) Patent duktus arteritosiz D) Ventriküler septal defekt E) Kritik aort darlığı yaşında kız hasta özellikle alt ekstremitelerde belirgin ataksi ile getirilen hastanın, fizik muayenesinde patlayıcı tarzda dizartrik konuşması, nistagmus ve romberg testi pozitifliğ saptanıyor. Zekası normal olarak değerlendirilen hastanın elektrokardiyografisinde belirgin sol ventriküler hipertrofi ve ST T dalga değişikliği saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tay Sach hastalığı B) Glutarik asidüri tip 2 C) Ataksia Telenjiektazi D) Friedrich ataksisi E) Spinoserebellar ataksi 75. Yara iyileşmesinin düzenlenmesi istenen bir cerrahi hastada, klinik bulgular dikkate alınarak esansiyel amino asitler ve yüksek kalori/nitrojen oranı içeren, ancak iz elementler ve vitaminler bulunmadığı bir enteral formül verilmesi planlanıyor. Bu enteral formül aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Yüksek kaloriki yoğun formül B) Düşük rezidülü izotonik formül C) Pulmoner yetmezlik formülü D) Renal yetmezlik formülü E) İmmün sistemi destekleyici formül 78. Birkaç saat içinde 10 ünitenin üzerinde masif kan transfüzyonu yapılan bir hastada akut akciğer hasarı görülüyor. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu düşünülmelidir? A) Hemoglobinin oksijen afinitesinde artma B) Metabolik alkaloz C) Antigranülosit antikorların transfüzyonu D) Eritrosit 2,3 difosfogliserat düzeyinde azalma E) Dilüsyonel trombositopeni için yapılan plazma infüzyonu 32 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 33

20 79. Acil koşullarda ameliyata alınması gereken ve masif kanaması olan bir hastada transfüzyona bağlı enfeksiyon riski olmaksızın oksijen taşıma kapasitesinin düzeltilmesi ve volüm resüsitasyonu için aşağıdakilerden hangisi verilmelidir? A) Banka kanı B) Taze kan C) Donmuş eritrosit süspansiyonu D) Taze donmuş plazma E) Polimerize insan hemoglobini 82. Aşağıdaki ameliyatlardan hangisi cerrahi alan enfeksiyon açısından temiz/kontamine gruba girer? A) Fıtık ameliyatı B) Meme biyopsisi C) Kolesistektomi D) Perfore divertikülit E) Kolon yaralanması olan penetran travma 85. Bir önceki soruda tarif edilen hastada en uygun tedavi hangisidir? A) Sıvı açığı düzelene kadar K+ eklenmiş serum fizyolojik infüzyonu B) HCl infüzyonu C) Asetazolamid verilerek böbrekten bikarbonat atılmasını sağlamak D) N/G drenajı stoplamak E) Mekanik ventilasyon ile solunum tedavisi 89. Allogreft için hangisi doğrudur? A) Dondurularak saklanan greft B) Başka bir türden aktarılan gref C) Genetik olarak farklı fakat aynı tür canlılardan alınan greft D) Kişinin kendinden alınan greft E) ikizler arası yapılan greft 80. Hemorajik şokun şiddetini belirlemede aşağıdaki parametrelerden hangisi en uygundur? A) Hematokrik düzeyi B) Sistolik kan basıncı C) Nabız atım sayısı D) Abdominal kompartman basıncı E) Asidemi 83. Aşağıdakilerden hangisi normal yara iyileşmesine ekstraselüler matriks elemanları ile adezyon sağlayarak hücre motilitesini kolaylaştırır? A) Lökotrien B4 B) İntegrin C) Tümör nekrozis faktör α D) İnterlökin 1 E) Lökotrien C4 86. Hipotermi nedeniyle aşırı titreyen bir hastada aşağıdakilerden hangisi gelişir? A) Karbondioksit üretiminde artma B) idrar miktarında azalma C) Periferik dokuların oksijen tüketiminde azalma D) Bikarbonat üretimimde artma E) Hipoksi 90. Meme kanserinde T2 N1 M0 olarak evrelendirilen kanser aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3 cm büyüklüğünde tümör, lenf nodu tutulumu yok, metastaz yok. B) 4 cm büyüklüğünde tümör, fikse olmamış bir lenf nodu, metastaz yok C) 5 cm büyüklüğünde tümör, tek fikse lenf nodu, metastaz yok. D) Her iki memede tümör, lenf nodu tutulumu yok, metastaz yok. E) 6 cm büyüklüğünde tümör, lenf nodu tutulumu yok, metastaz yok 81. Cerrahi hastada aşağıdaki pulmoner komplikasyonlardan hangisi düşük PaO2, normal PaCO2 ve ventilasyon perfüzyon oranı ile uyumsuz hipoksiyle karakterizedir? A) Sepsis B) Erişkin respiratuvar yetmezlik sendromu C) Atelektazi D) Pulmoner emboli E) Kronik respiratuvar asidoz 84. Divertikülit nedeniyle sigmoid rezeksiyon ve uç kolostomi ameliyatı yapılan 65 yaşındaki erkek hastaya postoperatif dönemde uzamış paralitik ileus için N/G dekompresyon yapılıyor. Postoperatif 6. gününde santral venöz basıncı 2 mmhg ve taşikardik olan hastanın labaratuar incelemesinde ph: 7.53, po2: 88 mmhg, pco2: 54 mmhg, HCO3: 38, Na+: 128, K+: 3.2 olarak tespit ediliyor. Bu hastadaki tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dekompanze metabolik alkaloz B) Kompanze respiratuar asidoz C) Kombine metabolik ve respiratuar asidoz D) Kombine metabolik ve respiratuar alkaloz E) Kompanze metabolik alkaloz 87. Aşağıdakilerden hangisi vazodilatasyon şoku değildir? A) Hemorajik şok B) Septik şok C) Nörojenik şok D) Karbon monoksit zehirlenmesi E) Derin asidoza bağlı şok 88. Aşağıdaki mesane basınç ölçümlerinden hangisi acil re laparatomi için kesin endikasyondur? A) >5mmHg B) >10 mmhg C) >15 mmhg D) >30 mmhg E) >35 mmhg 91. Meme kanserinde nüks olabileceğinin en önemli göstergesi hangisidir? A) Aksillada metastatik lenf nodu sayısı B) Tümörün çapı C) Hasta yaşı D) Tümörün histolojik farklılaşma derecesi E) Operasyonda pektoral fasiaya yakınlığı 92. Aşağıdaki tiroidektomi komplikasyonlarından hangisinin ameliyat sonrası ilk 24 saatte görülme olasılığı en düşüktür? A) Yara hematomu B) Asfiksi C) Vokal kord paralizisi D) Trakeomalazi E) Hipotiroidi 34 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES 35

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER Dr. Kaya Süer Near East University Medical Faculty Infectious Diseases and Clinical Microbiology Pnömoni : Akciğer parankiminde inflamasyon ve konsolidasyon ile seyreden yangısal

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon

44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon Case 6 44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon başlandı. Ek labaratuvar verileri.. RF+ Anti-Ro/SS-A+,

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit Lyme Olguları 1. Olgu 30 yaşında erkek hasta Buharla dezenfeksiyon yapan bir firmada işçi 6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri rahatsızlığı Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme D. ODABAŞ 09.15-10.00 Boy kısalığı M.E.ATABEK 10.15-11.00 Turner sendromu M.E.ATABEK Rikets M.E.ATABEK 13.15-14.00

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur?

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? 40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? A) Beta-galaktozidaz B) Sfingomiyelinaz C) Seramidaz D) Beta-glukozidaz E) Arilsülfataz A Referans: e-tus

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 207-208 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 20..207-9.0.208 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Prof. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

Anemi başlıbaşına bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın bulgularından biridir. Düzeltilmesi kolaydır, önemli olan nedeninin bulunmasıdır.

Anemi başlıbaşına bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın bulgularından biridir. Düzeltilmesi kolaydır, önemli olan nedeninin bulunmasıdır. BENİGN HEMATOLOJİ Anemi Anemi başlıbaşına bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın bulgularından biridir. Düzeltilmesi kolaydır, önemli olan nedeninin bulunmasıdır. Öykü Kanama öyküsü Beslenme öyküsü

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği

Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği Dr. Begüm Şirin KOÇ Prof. Dr. Tiraje Celkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD OLGU Z.S.Ş 9 yaş, kız hasta Yakınması Bir yaşından

Detaylı