P R O F. D R. M U H A M M E T G Ü V E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P R O F. D R. M U H A M M E T G Ü V E N"

Transkript

1 YÖNETĠM DENEYĠMĠ P R O F. D R. M U H A M M E T G Ü V E N E R C I Y E S Ü N I V E R S I T E S I T I P F A K Ü L T E S I D E K A N I

2 Hastanelerimiz 2

3 Hastanelerimiz 3

4 Hastanelerimiz 4

5 Kurumsal yapı için neleri değiģtirmeniz gerekir? 5 Hangisi daha basit? Ya da nerden baģlarsınız? Temelden mi? Çatıdan mı?

6 1. Özel Servis hizmete açıldı Ocak Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Mehmet-Yılmaz ÖZTAġKIN Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesine taģındı Mayıs Halkla ĠliĢkiler Ünitesi açıldı Haziran Örnek Alma Ünitesi hizmete girdi Haziran Pnömatik Tüp TaĢıma Sistemi kuruldu Temmuz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği açıldı Kasım Adli Tıp Anabilim Dalı yeni oluģturulan departmanına taģındı ġubat M. Veli VELĠBAġOĞLU Gündüz Yataklı Tedavi Ünitesi açıldı ġubat 2007 Yenilikler (Yeni Açılan Birimler) 6 9. Görüntülü Bilgilendirme Sistemi Ocak Güvenlik Kontrol Noktası Ocak Gülser ve Dr.Mustafa Gündoğdu Merkez Laboratuvarı Binası Kasım Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Göz Ameliyathanesi II Hizmet Vermeye BaĢladı. Haziran Fevzi MERCAN - Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesi Eylül ġahinur Dedeman Kemik Ġliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi Mart Ev Ġdaresi ve Çevre Atık Birimi Yeniden Düzenlendi 2009 Nisan 16.Hastanemiz Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Haziran Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-BT) Çekim Alanının Düzenlenmesi Aralık Çocuk Hastanesi Mustafa ERASLAN Bloğu 5.kat Anjiografi Ünitesi Aralık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına Bağlı IMRT (Doz Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) Ünitesinin ĠnĢaatı tamamlandı. Ocak Fevzi MERCAN Bloğu bodrum kat Radyoloji Ünitesi (Skopi,Dijital Röntgen, Ultrasound) ġubat Klinik Mühendisliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 2010 Aralık

7 Yenilikler (Yeniden Yapılandırılan Birimler) 1. Enfeksiyon Kontrol Kurulu Ocak Dahiliye Polikliniği sekreterliği Ocak Döner Sermaye ĠĢletme ve Satın Alma Müdürlüğü Mart Hastane Çevresi ve Otoparklar Mart Hastane ArĢivi Nisan Radyoloji Anabilim Dalı sekreterlik alanları ve rapor okuma odası Nisan Hukuk Bürosu açıldı Mayıs Anne Sütü Sağma Ünitesi ve Emzirme Odaları Ağustos Patoloji Anabilim Dalı Eylül Eczacılar Odası Ġlaç Dağıtım Bürosu Eylül Hastane Eczanesi. Eylül Merkezi Ayniyat Deposu ve Tıbbi Sarf Malzemesi Depoları Eylül Öğretim Üyeleri sekreterliği Eylül Bilgi ĠĢlem Merkezi Ocak Ġnsan Kaynakları Birimi Ocak Nütrisyon Ünitesi Ocak Hastane Morgu ġubat EKG Çekim Odaları Mart Diyet Polikliniği Mayıs Organ Nakli Koordinasyon Merkezi yeni yerine taģındı Mayıs Poliklinikler giriģinde bulunan "DanıĢma Noktası" yeniden düzenlendi Mayıs Poliklinikler Vezne, Fatura Tanzim ve Sevk Toplama Ünitesi. Mayıs Hasta YatıĢ-ÇıkıĢ Ünitesi, Gece Müdürlüğü Temmuz Kulak Burun Boğaz Polikliniği Eylül Sıramatik Sistemi Eylül DıĢ Hastaneler Çevresi Park Alanı Ekim Mamografi - Ultrasonografi Ekim Endokrinoloji Bilim Dalı Ultrasonografi Odası Ekim Hasta Bekleme Alanı Aralık Psikiyatri Polikliniği Sekreterlik Alanı Aralık Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Sekreterlik Alanı Aralık Çocuk Oyun Alanı Haziran Gevher Nesibe Hastanesi 1. katında bulunan "DanıĢma Noktası" yeniden düzenlendi Mayıs Fevzi MERCAN - Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesi Çevre Düzenlemesi Ekim Hayırseverlerin Listelendiği LCD Ekran Panosu Ocak Döner Sermeye Saymanlık Müdürlüğü ġubat Örnek Alma II Ünitesi Mart Sosyal Hizmetler Ünitesi Yeniden Düzenlendi Nisan Üroloji Polikliniği Sekreterlik Alanı Kasım Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Polikliniği Aralık Hayırsever, Nimet-Mehmet KARAKAYA tarafından onarımı yaptırılan taģ kırma ünitesi Aralık Fevzi MERCAN - Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesi GiriĢleri Ocak Av. Mehmet HASÇALIK Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Polikliniği Mart Av. Mehmet HASÇALIK Plastik- Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği Mart Çocuk Hastanesi Mustafa ERASLAN Bloğu 4.kat Yenidoğan Ünitesi Mayıs Endokrinoloji, Gastroentoroloji ve Genel Dahiliye Polk. Temmuz Anestezi, Ağrı Polikliniği ve Çocuk Sedasyon Ünitesi Ağustos Yanık Ünitesi Ağustos Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği Eylül Nöroloji Anabilim Dalı EEG-EMG Ünitesi Aralık Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği ġubat Ortopedi Protez - Ortez Yapım Ve Uygulama Atölyesi ġubat Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği ġubat Genel Cerrahi Polikliniği Mayıs Göz Hastalıkları A.D. Ek Polikliniği Mayıs 2011

8 Yenilikler (Onarımlar) 8 1. Dermatoloji Servisi Ocak Ortopedi ve Travmatoloji Servisi Ocak Genel Cerrahi Servisi Ekim Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi Ekim Perinatoloji ġubat Nöroloji Servisi Ocak Gastroenteroloji Servisi, Polikliniği ve Endoskopi Ünitesi ġubat Göğüs Cerrahi Servisi Aralık Ameliyathaneler 10. Hastane Ana Mutfağı yenilendi. Ekim HemĢire Lojmanları ek bina onarımı Ocak Mehmet KAMANLIOĞLU Yoğun Bakım Ünitesi Ocak Mustafa YAĞCI Jinekoloji Servisi Haziran Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Onarımı Haziran Üroloji Servisinin Yenilenmesi Eylül Ameliyathane ve Yoğun Bakımların Onarımı 17. Ameliyathane ve Yoğunbakım Üniteleri Çatı Onarımı Kasım Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Yoğunbakım Ünitesi Onarımı Ocak Ġki Adet Acil Ameliyathanesi ĠnĢaatı Ocak Ameliyathane ve Yoğunbakımlar Eczanesi ĠnĢaatı Ocak Ameliyathane ve Yoğunbakımlar Ayılma Odaları ĠnĢaatı Ocak Ameliyathane ve Yoğunbakım Üniteleri GiriĢ Mekânlarının Düzenlenmesi ġubat Beyin Cerrahi Yoğunbakım Ünitesi Eylül Genel Cerrahi Yoğunbakım Ünitesi Eylül Üroloji Ameliyathanesi Eylül Beyin Cerrahi Ameliyathanesi Eylül Gevher Nesibe Hastanesi DıĢ Cephe Ġzolasyonu ve Boyanması, Çatı Onarımı Nisan Yenidoğan servisi Ocak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Mayıs Enfeksiyon Hastalıkları servisi Temmuz Çocuk Hematoloji ve Onkoloji servisi Kasım M. Kemal DEDEMAN Hematoloji-Onkoloji Polikliniği ve Kemoterapi Ünitesi Mayıs Göz Sağlığı ve Hastalıkları Temmuz M. Kemal DEDEMAN Onkoloji Hastanesi onarımı Aralık Hastane GiriĢ Kapıları Ocak Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi Mayıs Tüp Bebek Ünitesi Mayıs Sterilizasyon Ünitesi Temmuz Enfeksiyon Kontrol Kurulu Nisan M. Kemal DEDEMAN Hematoloji-Onkoloji Hastanesi Poliklinikleri ve Kemoterapi Üniteleri Yeniden Düzenlendi Mayıs Hastane Ana Mutfağı Tavanı Ġzole Edildi, GiriĢ- ÇıkıĢ Kapıları Kayar Kapıya DönüĢtürüldü. Mayıs Tutuklu ve Hükümlü Bekleme Odası Haziran M.Kemal DEDEMAN Hematoloji - Onkoloji Hastanesi DıĢ Cephe Boya ve Onarımı Eylül Gevher Nesibe Hastanesi Polikliniklerinde Bulunan IĢıklıkların Onarımı Ekim Hastane Yemekhanesi DıĢ Cephesinin Boyanması Ekim Fevzi MERCAN - Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesi çevre düzenlemesi (Yeni otopark alanı, yürüyüģ yolu ve asfaltlama çalıģması) Kasım Tutuklu ve Hükümlü Tedavi Odası Aralık Gevher Nesibe Hastanesi poliklinik koridorlarının boyanması Aralık ġahinur DEDEMAN Kemik Ġliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezine hava soğutma sistemlerinin kurulması Aralık Gevher Nesibe Hastanesi GiriĢi ve DanıĢma Noktasının Düzenlenmesi Ocak Gevher Nesibe Hastanesi Kat Merdivenlerinin Yeniden Yapılandırılması 52. Nisan REVERSE OZMOS SĠSTEMĠ (Sterilizasyon amacıyla sterilazatörler için ĢartlandırılmıĢ su verilmesi) Nisan Acil Tıp Anabilim Dalı'nın Bakım, Onarım ve Tabelalarının Yenilenmesi Ağustos Öğretim Üyeleri Kafeteryası Bakım ve Onarımı Ağustos Hastane Poliklinik WC Kapılarının DeğiĢtirilmesi Aralık 2010

9 2005 öncesi durum Dekan ve baģhekim satınalma, planlama ve döner sermayeye karıģmıyor BaĢmüdür/ĠĢletme Müdürü her Ģeyden sorumlu Her klinikte/birimde depo var, stok kontrolü ve miad kontrolü yok Ġstekler anabilim dallarından yapılıyor, belli sayıya ulaģınca ihale yapılıyor Çoğu malzeme doğrudan temin ile alınıyor Fatura inceleme yok Tüm hasta giriģleri tek merkezden yapılıyor Örnekler postalar tarafından taģınıyor Fatura kaçakları mevcut 9

10 Akan bir çatıdan baģlayıp bina yaptınız mı? Antalya'daki ters ev ilgi çekiyor (basın) 10

11 Planlama: Satınalma organizasyonu 2. Faturalama ve fatura inceleme birimi organizasyonu 3. Ayniyat-Depo-Eczane organizasyonu 4. Bilgi iģlem birimi organizasyonu 5. Ev hizmetleri birimi kurulması 6. Atık, afet, hasta ve çalıģan güvenliği birimleri kurulması, mavi kod ve pembe kod sistemlerinin aktifleģtirilmesi 7. Ġnsan kaynakları birimi kurulması ve organizasyonu, sekreterlik hizmetleri, duyuru sistemi kurulması ve güncel web sayfası uygulaması 11

12 Planlama: Hastane hizmetleri ile ilgili kurullar kurulması 9. Laboratuvar hizmetlerinin düzenlenmesi 10. Gelir artıģı önlemleri ve kaçak kontrolü 11. Gider azaltma önlemleri ve kaçak kontrolü 12. SGK ile iliģkiler 13. Bakım-onarım ve yenileme çalıģmaları 14. Doğrudan gelir getirici katkı payı ödemeleri 15. Yeni ek ödeme sistemi 12

13 1-Satınalma organizasyonu 13 Hastanede kullanılan malzemeler ve kodları güncellendi. Mükerrer kodlar düzeltildi (10000 koddan 1700 e indi) Malzemeler sınıflandı (anabilim dalları, rutin, özel) Ġhale grupları oluģturuldu (KarmaĢık ihaleler yerine daha basit ihaleler, toplu alımlar) ġartnameler güncellendi Satınalma değerlendirme komisyonu kuruldu (alım Ģekli, gereklilik, ödeme durumu, öncelik v.s) Döner Sermaye Üst Kurulu kuruldu (özellikli malzemeler, onarım, inģaat, ek ödeme) Rutin malzemelerin depodan, özellikli ve yeni malzemelerin birimlerden istenmesi uygulamasına geçildi Satınalma birimi ihale ve doğrudan temin olarak iki gruba ayrıldı Mevzuat takibi güncellendi, sürekli eğitimler yapıldı Öğretim üyelerinin iģe yarayacak en ucuz ürünü almasına çalıģıldı Gereksiz ürün alımları en aza indirildi

14

15 SENTETĠK MONOFĠLAMAN ABSORBE OLABĠLEN CERRAHĠ ĠPLĠK TEKNĠK ġartnamesġ 1- ĠSTEK VE ÖZELLĠKLER i) Glycomer 631 veya Polyglecaprone 25 den imal edilmiģ cerrahi ipliğin doku destek süresi gün, vücuttan atılımı (absorbsiyonu) 90 ile 120 gün arasında olacaktır. ii) Kalınlıkları düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonu USP ve Avrupa Farmakopesi ne uygun olacaktır. iii) Cerrahi ipliğin CE belgesi olmalıdır. iv) Sütür boyu 45cm nin üzerindeki uzunluklar için ± % 10 tolerans tanınmalıdır. v) Cerrahi iplik iğneye takılı durumda ve kıvrılmayı engelleyecek Ģekilde alüminyum folyo poģette ambalajlanmıģ, steril edilmiģ olacak ve paketten çıktığında kıvrımlar minimum olacaktır. vi) Kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az üç (3) yıl olacaktır. vii) Ġğne boyu 10mm üzerindekiler için ± 2 mm tolerans tanınmalıdır. Ġğneler dokudan rahatça geçmeli, güçlü olmalı, iğne sert (kalsifiye) dokularda rahatlıkla kullanılmalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Kırılmaya karģı dirençli 455 özel alaģım çeliği olmalıdır. Özel alaģım çeliği ile ilgili firma belgesi veya Science Citation Index e kayıtlı uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmıģ bilimsel araģtırma sunulmalıdır. viii) Teklif verilecek olan ürünün direkt hasta sağlığıyla ilgili olması ve iģin niteliği nedeniyle, ürünün erime süresi, tensil kuvveti değerleri ile geliģmiģ ülkelerde de kullanıldığına dair tüm belge, bilgi, referans ve bilimsel çalıģmalar da sunulacaktır. ix) Teklif edilen ürünlerle birlikte; katalog, broģür, Ģartnameye cevap metni ve ikiģer adet numune de sunulmalıdır 2 - AMBALAJLAMA VE ETĠKETLEME i) Sentetik monofilaman absorbe olabilen cerrahi iplik, kullanım anına kadar steril olarak korunmasını sağlayacak Ģekilde iç ve dıģ olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelecektir. Ayrıca paketlerin üzerinde CE markalaması ve numarası bulunmalı. ii) DıĢ ambalaj kullanım anına kadar nemden, ısıdan korunması için, bir yüzü Ģeffaf naylon, diğer yüzü beyaz yırtılmayan kağıttan olmalıdır. iii) Ġç ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek Ģekilde alüminyum folyo poģetten oluģacaktır. Fonksiyonelliği sağlamak için alüminyum folyo iģaret edilen yerden açıldığında iğne direk görünmeli ve kolaylıkta portegüye yerleģtirilebilir 15 konumda olmalıdır.

16 2-Faturalama ve fatura inceleme birimi organizasyonu Fatura birimi faturalama, fatura inceleme ve özlük hakları ve tahakkuk olarak üçe ayrıldı. 16

17 ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR TAHAKKUK ve FATURA BĠRĠMĠ FATURA ĠNCELEME FATURALAMA BĠRĠMĠ ÖZLÜK HAKLARI ve TAHAKKUK 17

18 Faturalama süreci 18 HASTANIN POLĠKLĠNĠĞE BAġVURUSU Hasta Kabulü ve Provizyon ĠĢlemleri AYAKTAN HASTA YATAN HASTA

19 Faturalama süreci 19 AYAKTAN HASTA FATURALAMA Muayene ve Tetkik ĠĢlemleri 10 Gün Sonra Ayaktan Sevkinin Sekreterce Kapatılması Sevki Kapanan Hastanın Faturalama Elemanınca BranĢ Bazında Fatura Ġcmallerinin OluĢturulması

20 YATAN HASTA FATURALAMA Hasta YatıĢı Yatan Hasta Tedavi Süreci Hastanın Taburcu Olması Sekreter Tarafından Epikriz ve Eki Belgelerinin Hazırlanması Sevk Toplama Elemanınca Servislerden Ġlgili Evrakların Toplanıp ĠĢletme Müdürlüğü Fatura Ġnceleme Birimine Teslimi Fatura Ġnceleme Elemanlarınca SUT Kurallarına Göre Ġnceleme Ġncelenen Evrakların Faturalama Elemanlarına Teslimi 20

21 Faturalama Süreç Devamı. Faturalanacak Hastaların BranĢ Bazında Ġcmallerinin OluĢturulması MEDULA Hizmet Bildirimi ve Faturalama Dönem Sonlandırma ve Örnekleme Örneklenen Hastaların Fatura ve Eki Belgelerin Hazırlanması Her Ayın 15 inde SGK ya Teslim SGK Ġnceleme Ġtiraz ve Mutabakat 21

22 22

23 23

24 24

25 Personel Durumu Fatura Ġnceleme Faturalama Birimi Özlük Tahakkuk 25 7 KiĢi 16 KiĢi 2 KiĢi

26 3-Ayniyat-Depo-Eczane organizasyonu Birim depoları kapatıldı Merkezi depo kuruldu ve her türlü giriģin bu depolardan yapılması sağlandı Perakende depoları kuruldu, bu depolardan hasta adına giriģ ve çıkıģlar yapılması sağlandı Barkodla giriģ ve çıkıģ yapılması sağlandı Miad takip ve stok uyarı sistemi kuruldu 26

27 DEPO ALANI 27

28 SATINALMA-AYNĠYAT ĠġLEMLERĠ Ġġ AKIġ DĠYAĞRAMI 28 TASINIR ĠSTEĞĠ TEKNĠK ġartname ĠLE DEPO MEVCUT DURUM BAġHEKĠMLĠK ONAY DEKANLIK ONAY PLANLAMA KOMĠSYONU DEĞERLENDĠRME ĠHALE ÜST KURUL DOĞRUDAN TEMĠN RED

29 TaĢınır Ġstek Belgesi Örneği 29

30 TaĢınır ĠĢlem FiĢi Örneği 30

31 Stok Miktarı Sorgulama 31

32 MALZEME TALEBĠ Stok miktarları minimum uyarı seviyesine düģen malzemeler için BaĢhekimlik makamına ihtiyaç miktarını belirtir istekte bulunulur. 32

33

34 MĠNĠMUM MAKSĠMUM STOK SEVĠYELERĠNĠ GÖSTERĠR RENKLĠ UYARI SĠSTEMĠ Malzemeler stok programına girilirken minimum ve maksimum stok miktarları tanımlanmaktadır. Malzeme sorgusu yapıldığında renkli uyarı sistemi ile malzemenin takibi kolaylıkla yapılabilmektedir. 34

35 MĠNĠMUM MAKSĠMUM STOK SEVĠYELERĠNĠ GÖSTERĠR RENKLĠ UYARI SĠSTEMĠ 35

36 Planlama Komisyonu BaĢhekimlik ve Dekanlık Makamınca onaylanan malzemeler Planlama Komisyonunda tekrar değerlendirilir. 36

37 Planlama Komisyonu ÇalıĢırken

38 MUAYENE KOMĠSYONU Satınalma Komisyonunca alımına karar verilen her tür taģınırın, Muayene Komisyonunca muayene ve kabulü yapılanlar taģınır kayıt kontrol yetkilileri tarafından cins ve niteliklerine göre sayılarak, tartılarak veya ölçülerek teslim alınır. 38

39

40

41 Yeni Klasör\DSC_3924.jpg Muayene Komisyonu Malzeme Teslim Alırken

42

43

44 Malzeme Tanıtma Kartı

45 Miad Sorgulama Ekranı

46 Acil Malzeme Deposu Acil Ünitesi içerisinde 24 saat kesintisiz hizmet veren depodur. Bu depoda bulunan malzemeler: Tıbbi Sarf (Muayene eldiveni, enjektör, pamuk vb.) Cerrahi Sarf (Sütur, sondalar, kataterler gibi hasta hesabına direkt iģlenen malzemeler) Ġlaçlar 46

47 Acil Malzeme Deposu

48 Ameliyathane Deposu Ameliyathane içerisinde 24 saat ameliyathaneye hizmet veren depodur.ameliyathanede gereksinim duyulan tüm malzemeler bu depoda mevcuttur. 48 Barkod okuyucularla, hastaya kullanılan malzemeler hasta hesabına direkt iģlenmektedir. Bu nedenle malzeme çıkıģlarında kayıplar yaģanmamaktadır.

49 Ameliyathane Deposu

50 Eczane Deposu Tüm ilaç, serum ve nütrisyon ürünlerinin bulunduğu depodur. Malzemeler buradan hastaya iģlenmek üzere Klinik Eczaneye sevk edilir. 50

51 Eczane Serum Deposu

52 Eczane Soğuk Hava Deposu

53

54 Hurda Malzemeler MKE e verilirken

55 Eczane Hastane eczanesi yeniden yapılandırıldı. Daha büyük bir mekan oluģturuldu. 55 Daha önce kalem ilaç alınırken, her gruptan en az 1-2 örnek olacak Ģekilde kalem ilaç alınmaya baģlandı.

56 Ġlaç Takibi Sistemi Kuruldu Hastanede rutin kullanımda olan ilaçlar Hastanede bulunması zorunlu ilaçlar SUT Ek-2B sadece yatan hastalarda kullanılan ilaçlar Bölümlerden gelen ilaç istekleri Hastane eczanesinde olmadığı için sık reçete edilen ilaçlar Ödeme kapsamına alınan ilaçlar Ödeme kapsamından çıkartılan ilaçlar 56

57 Ġlaçların Hastaya UlaĢtırılması 57 Vizit sonrası doktor tarafından order yazılması Klinik sorumlu hemģiresi tarafından otomasyondan ilaç isteklerinin giriģi EHU veya Uzman onayı gerektiren ilaçlarda otomasyondan gerekli onayların yapılması Eczacı tarafından ilacın gerekli onay ve günlük doz kontrolü ve onayı Onaylanan ilaçların klinik adına listesinin çıkarılması ve hazırlanması Eczane görevlilerinin sorumlu hemģireye imza karģılığı ilaçları teslim etmesi

58 HASTANE ECZANESİ YAPILANMASI 58 PERSONEL YAZILIM PROGRAMI ANA VE CEP DEPOLAR VERĠLEN HĠZMETLER

59 PERSONEL 59 Başeczacı Eczacı Kalfa Tıbbi sekreter Ana Depo 1 2 Posta Klinik Eczane Ameliyatha ne Eczanesi Fatura Ġnceleme Birimi KĠT ünitesi Toplam

60 Eczane ekranı 1

61 DEPOLAR ECZANE ANA DEPO AKTİF DEPOLAR ACİL SERVİS DEPOSU KLİNİK ECZANE AMELİYATHANE ECZANESİ KONTROLE TABİ DEPO YEŞİLKART DEPOSU NUTRİSYON DEPOSU RADYOLOJİ DEPOSU PED. RADYOLOJİ DEPOSU KARDİYOLOJİ ANJİYO DEPOSU PED. KARDİYOLOJİ DEPOSU GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DEPOSU GASTROENTEROLOJİ POL. DEPOSU PASİF DEPOLAR Bütün poliklinik, klinik ve laboratuar depoları

62 ECZANE ANA DEPO 3

63 Faturası girilen ilaçların miad sırasına göre depolanması Azalan ilaçların tespit edilerek alım sürecinin başlatılması Otomasyon sisteminden miad kontrolü yapılarak sözleşme gereği miadının dolmasına 90 gün kalan ilaçların değişimini sağlamak 4

64 KLİNİK ECZANE 5

65 İlaç Tanıtma 6

66 Yatan hastaların otomasyondan gelen ilaç isteklerinin kontrolü, onayı ve hazırlanması 7

67 AMELİYATHANE ECZANESİ Ameliyat sırasında gerekli ilaç ve serumların verilmesi Kullanılan ilaç ve serumun hasta hesabına işlenmesi 8

68 NUTRİSYON ÜNİTESİ 9

69 KEMOTERAPİ HAZIRLAMA ÜNİTESİ 10

70 4-Bilgi işlem birimi organizasyonu Bilgi işlem birimi yeniden yapılandırıldı. Hastane gereksinimlerini kendi bünyesinde karşılayacak hale getirildi yılı sonu itibariyle 125 si laboratuarlarda, 757 i kurumun diğer birimlerinde olmak üzere toplam 882 terminal ile Hastaneler bilgi yönetim sistemi faaliyet göstermektedir. Bu terminallerde 302 kullanıcı laboratuar birimlerinde, 1956 kişi diğer birimlerde (hasta hizmetleri, personel, ayniyat, işletme müdürlüğü, eczane v.b.) olmak üzere toplam 2258 kullanıcı otomasyon sistemini kullanmaktadır. Ayrıca 2010 yılından sisteme dahil olan Kalite Yönetim Sistemi (KYS) programının kullanımı için 208 personel sisteme tanımlanmıştır. Cihazların HBYS sistemine entegrasyonu yapılmıştır. 11

71 4-Bilgi işlem birimi organizasyonu İsteklerin online yapılması ve online sonuç verilmesi sağlanmıştır. Hasta takip, faturalama, laboratuvar, ayniyat, ihale, saymanlık, eczane, tahakkuk ve ek ödeme işlemeleri HBYS üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Tüm öğretim üyelerine bilgisayar verilmiş ve aktif olarak kullanmaları sağlanmıştır. PACS sistemi kurulmuş ve her yerden ulaşılmasına imkan verilmiştir. Bu şekilde filmlerden büyük tasarruf sağlanmıştır. Duyuru sistemi ile kullanıcılara anında mesaj iletimi sağlanmıştır. Web sayfaları güncel tutulmuş ve aktif olarak yararlanılması sağlanmıştır. 12

72 4-Bilgi işlem birimi organizasyonu Sonuçların hastanın bulunduğu birimden alınması sağlanmıştır. Hastalar için görüntülü bilgilendirme sistemleri kullanılmıştır. Doğrudan gelir getirici katkı işlemleri ile yeni ek ödeme sistemi işlemleri otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Hastane ile ilgili her türlü (gelir, gider, personel, tahakkuk v.b.) işlem otomasyon üzerinden yürütülmekte olup her türlü veriye rahatlıkla ulaşılabilmektedir. 13

73

74 5-Ev hizmetleri birimi kurulması Ev idaresi birimi kuruldu. Her türlü otelcilik hizmeti bu birime bağlandı. Hastane temizlik, çamaşır yıkama, odaların tefrişi ve bakımı bu ünite tarafından gerçekleştirilmektedir. 15

75 6-Atık, afet, hasta ve çalışan güvenliği birimleri kurulması, mavi kod ve pembe kod sistemlerinin aktifleştirilmesi Atık birimi kuruldu ve her türlü tıbbi, evsel ve tehlikeli atıkların toplanması ve imhası bu birim eliyle yapılmaya başlandı. Çalışanlara atıklar konusunda sürekli eğitimler verildi. Bilgilendirme broşür ve panoları hazırlandı. 16

76 6-Atık, afet, hasta ve çalışan güvenliği birimleri kurulması, mavi kod ve pembe kod sistemlerinin aktifleştirilmesi Afet birimi kuruldu ve bu birime bu konuda eğitimli bir sorumlu atandı. Afet kurulu oluşturuldu, yönergesi hazırlandı ve aktif çalışmaya başladı. Çalışanlara afetler konusunda sürekli eğitimler verildi. Tatbikatlar yapılmaya başlandı. Bilgilendirme kitap, broşür ve panoları hazırlandı. Tüm birimlerde yangın önlemleri alındı. Yangın otomasyonu kurulma çalışmaları devam etmektedir. 17

77 6-Atık, afet, hasta ve çalışan güvenliği birimleri kurulması, mavi kod ve pembe kod sistemlerinin aktifleştirilmesi Hasta ve çalışan güvenliği kurulu oluşturuldu, çalışma yönergesi hazırlandı ve aktif çalışmaya başladı. Hastanenin risk haritası çıkarıldı ve gerekli önlemler alındı. İyileştirmeler yapıldı. Bilgilendirme kitap, broşür ve panoları hazırlandı. 18

78 6-Atık, afet, hasta ve çalışan güvenliği birimleri kurulması, mavi kod ve pembe kod sistemlerinin aktifleştirilmesi Hastane genelinde Mavi Kod ekibi oluşturuldu. Çalışma yönergesi hazırlandı. Aktif olarak çalışmaya başladı. Çocuk hastanesinde Pembe Kod ekibi oluşturuldu. Aktif olarak çalışmaya başladı. Bilgilendirme broşür ve panoları hazırlandı. 19

79

80

81

82

83 7-İnsan kaynakları birimi kurulması ve organizasyonu, sekreterlik hizmetleri, duyuru sistemi kurulması ve güncel web sayfası uygulaması İnsan Kaynakları Birimi kuruldu ve tüm personelin her türlü kayıt, giriş-çıkış, mesai ve özlük işleri bu birim tarafından takip edilmeye başlandı. 24

84 25

85 26

86 27

87 Sosyal Hizmet Ünitesi Faaliyetleri Sosyal Hizmet Ünitesi nin ile tarihleri arasında vermiş olduğu hizmet çeşitleri ve miktarı aşağıda belirtilmiştir. Misafirhane Yardımı Kişisel Görüşme Ve Bilgi Verme Giyim Yardımı S.Y.D.F.Gönderilen Yazılar Yemek Yardımı Bez Yardımı Kullanılmış Giyim Yardımı Çeşitli Araç Gereç Temini Hasta Nakli 8851 kişi 2641 kişi 341 kişiye 921 adet 125 kişi 106 kişiye 169 öğün 191 kişiye 2406 adet 150 kişiye 1090 adet 102 kişiye 504 adet 20 kişi Toplam : kişi ye hizmet verilerek Hasta ve yakınlarının sağlık hizmetini daha kaliteli ve hızlı almasına katkı sağlanmıştır. 28

88 Misafirhane 29

89 8-Hastane hizmetleri ile ilgili kurullar kurulması 30

90 9-Laboratuvar hizmetlerinin düzenlenmesi Daha önce hastane içerisinde çeşitli birimlerde dağınık olan laboratuvarlar Merkez Laboratuvarı için bir bina yapılarak bir araya toplandı. Merkez Laboratuvarının işleyişi için Merkez Laboratuvarı Üst Kurulu oluşturuldu. Merkez Laboratuvarına bir öğretim üyesi Müdür olarak atandı. Her laboratuvara sorumlu öğretim üyeleri atandı. 31

91 9-Laboratuvar hizmetlerinin düzenlenmesi Pnömatik taşıma sistemi kuruldu. Böylece personel tasarrufu sağlandı, iş akışı hızlandı. Tetkiklerin otomasyondan istenmesi ve sonuçların isteyen bölümden alınması sağlandı. Hasta ve yakınlarının laboratuvarla bağlantısı kesildi. Web üzerinden hasta ve öğretim üyelerinin sonuçlara ulaşması sağlandı. 32

92 33

93 34

94 35

95 10-Gelir artışı önlemleri ve kaçak kontrolü Öğretim üyeleri ve çalışanlarla sürekli gelirgider durumları ile ilgili toplantılar yapıldı. Kapasiteye göre olması gereken gelirle mevcut gelirler karşılaştırılarak olası kaçak yerleri ve miktarları belirlendi. Kaçak kontrolü önlemleri alındı. Kayıtların anında ve yerinde girmesi ve çok elden kontrolü sağlandı. 36

96 11-Gider azaltma önlemleri ve kaçak kontrolü Giderler konusunda sürekli bilgilendirmeler yapıldı. İhalelerin yıllık olarak yapılması ile daha ucuz malzeme temin edildi. Doğrudan teminler azaltıldı. Birimlere verilen ve işlenen malzemeler karşılaştırılarak işlenmeyen malzemelerin nedenleri bulundu ve giderildi. Teknik bakım ünitesi, yemekhane ve benzeri birimlerin malzemeleri ihale ile alınmaya başlandı. %90 lara varan tasarruflar sağlandı. PACS sistemi ile yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlandı. Fazla personel olan birimlerde personel azaltıldı. Zorunlu olmayan malzeme ve cihaz alımları iptal edildi. Daha önce birim isteklerine göre belirlenen her türlü alım merkezi planlama ile yapıldı. Gerekli olmadığı düşünülen alımlar iptal edildi. Bakım anlaşmaları ile bakım giderleri azaltıldı. Giderler bölümlerin döner sermaye ödemelerine yansıtıldı. 37

97 12-SGK ile ilişkiler Yeni malzemelerin ödemesi konusunda alım öncesi SGK ile görüşülmesi Fatura inceleme aşamasında kesinti nedenleri ve Anabilim Dallarından konuyla ilgili öğretim üyelerinin SGK ile görüştürülmesi SGK güncellemelerinin Anabilim Dallarına duyurulması Kesinti nedenleri üzerinde Anabilim Dalları ile incelemeler yapılması 38

98 13-Bakım-onarım ve yenileme çalışmaları BÜTÇE YILI Onarım-Demirbaş ,488, TL ,729, TL ,830, TL ,082, TL ,945, TL 2011 (İLK 5 AY ) 2,456, TL 6 Yıllık Toplamlar 64,532, TL 39

99 14-Doğrudan gelir getirici katkı payı ödemeleri Ocak 2005 te başladı. Başlangıçta normal döner sermaye ödemesi (%200) ne ilave olarak %400 mesai dışı katkı + %400 özel katkı şeklinde ödendi. Aralık 2008 den itibaren %600 mesai dışı katkı+%400 özel katkı olarak değiştirildi. Hastane gelirlerinin kontrol edilmesi, kaçakların önlenmesi ve üretilen iş artışına bağlı önemli gelir artışı ve giderlerde azalma sağlandı. Başlangıçta direnç olsa da değişime uyumu kolaylaştırdı. Göreceli olarak daha adil bir sistemdi. Herkes çalıştığı ve kazandırdığı kadar alıyordu. İş barışının bozulmaması için makasın daha fazla 40

100 15-Yeni ek ödeme sistemi Şubat 2011 den itibaren düzenli olarak ödenmeye başlandı. Daha önceki ödenen rakamlara göre ortalamada fark olmamakla birlikte rakamların özellikle çok kazandıran bölümlerden daha az kazandıran bölümlere kaydığı görüldü. Gelirlerde artış sağlamadı, ancak giderlerde önemli artış görüldü. Daha önce az kazananların gelirinde artış sağlamasına rağmen kimseyi memnun etmedi (para kazandırmanın limiti var, ama puan kazanmanın birçok yolu var) Daha önce 2-3 saatte yapabildiğimiz incelemeler yeni sistemde en az 10 gün sürüyor. Sürekli kalibrasyon ve değişiklikler yapmamız gerekiyor. Sistemimiz ve elde edebildiğimiz veriler yeterli olduğu için üstesinden gelebiliyoruz, ancak sistemin değişmesi yönünde birkaç bölüm hariç yoğun talep var. 41

101 15-Yeni ek ödeme sistemi 42

102

103

104

105

106 SON 5 YILIN GELİR-GİDER BİLGİLERİ GELİR BİLGİLERİ (TL) ,877,845 GİDER BİLGİLERİ (TL) ,270, ,298, ,873, ,651, ,465, ,729, ,615, ,552, ,820,012 47

107 ERÜ Hastaneleri 2010 Yılı İstatistiki Bilgileri Toplam Ayaktan Yatan Hasta Yatak Sayısı 1,272 Hastaneye Giriş Yapanlar 670, ,695 92,180 Hasta Gün Sayısı 432,777 (365x1272= ) Hasta Sayısı 16% 578,695 92,180 Ortalama Kalış Süresi 4.7 gün (2005 yılında 9.8) Kapasite Kullanım Oranı % Yatak Devir Hızı Devir Aralığı (Atıl Kapasite, işsiz Sığa): (Hasta Taburcu tarihine göre) ): [(Hastanedeki Toplam Yatak Sayısı x365) - Toplam Hasta Gün Sayısı+/ *Taburcu Edilen)] Hasta yatış günü çamaşır yükü Hasta yatış günü tıbbi atık yükü hasta 0.35 gün 4.27 kg 1.08 kg Borç gelir oranı (Toplam borç/aylık gelir) 1.6 (%13) Ek Ödeme oranı % 26

108 SON 5 YILIN HAZİNE ve ARAŞTIRMA FONU ÖDEMELERİ Yıllar Hazine Hissesi Araştırma Fonu Toplam ,624,361 4,896,082 18,520, ,149,317 5,893,695 22,043, ,388,370 7,334,969 13,723, ,395,153 7,530,303 13,925, ,804,940 8,964,838 13,769,778 49

109 2011 Ocak ve Şubat Döner Sermaye Ödemeleri Ünvan Ocak 2011 Tutar Ocak 2011 Ortalama Şubat 2011 Tutar Şubat 2011 Ortalama Değişim % (Tutar) Değişim % (Ortalama) Prof. Dr. 920, , , , Doç. Dr. 404, , , , Yrd. Doç. Dr. 309, , , , Öğretim Görevlisi 27, , , , Araştırma Görevlisi 516, , , , Hemşire 603, , Diğer Personel 602, ,

110 SON 5 YILIN PERSONEL SAYILARI YIL Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Öğretim Gör. Uzman Arş. Görev B Hizmet Alımı Toplam , , , , ,020 3,118 51

111 Hasta Memnuniyeti ve Otelcilik Hizmetleri

112 Hasta Memnuniyeti ve Otelcilik Hizmetleri 53

113 Hasta Memnuniyeti ve Otelcilik Hizmetleri 54

114 Hasta Memnuniyeti ve Otelcilik Hizmetleri 55

115 56

116 57

117 Polikliniklerde sıramatik sistemi 58

118 Hekimlik Hizmetleri Memnuniyet Yüzdeleri Yıl %

119 Hemşirelik Hizmetleri Memnuniyet Yüzdeleri Yıl %

120 Tekrar Tercih ve Tavsiye Etme Konusundaki Memnuniyet Yüzdeleri Yıl %

121 Genel Memnuniyet Yüzdeleri Yıl %

122 Fırsatlar Hayırseverlerimiz Bölgedeki en önemli referans hastanesi olmamız Yoğun bakım yatak sayımız En büyük kemik iliği merkezine sahip olmamız Deneyimli ve başarılı eğitim ve hizmet kadromuz Altı yıldır kesintisiz performans uygulamamız Çalışanlarımızın sürekli değişime alışmış 63

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Türkeli Devlet Hastanesi TARİHÇE: 2001-2015 HASTANEMİZ 1999 YILINDA BİTİŞİK 2 BLOK ŞEKLİNDE İNŞAA

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan kurumumuz 1974 yılında 25 yataklı Sağlık Merkezi

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. Yürürlük i:13.07.2012 DEPOLAMA ve DAĞITIM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. 1

Detaylı

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM TELEFON BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 12 43 BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 92 24 HASTANE MÜDÜRÜ 221 64 24 HASTANE MÜDÜRÜ FAKS 220 00 35 HASTANE SANTRAL 280 28 00 HASTANE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ HASTANE POLİKLİNİK VE YATAN HASTA HİZMETLERİ BİRİM MALİYET HESAPLAMA İŞLEMLERİ

LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ HASTANE POLİKLİNİK VE YATAN HASTA HİZMETLERİ BİRİM MALİYET HESAPLAMA İŞLEMLERİ LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ HASTANE POLİKLİNİK VE YATAN HASTA HİZMETLERİ BİRİM MALİYET HESAPLAMA İŞLEMLERİ AMAÇ Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi nde maliyet muhasebesi tekniği olarak Faaliyet

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 1. Merkezimizde Kan Bankası Ünitesi tarafından kliniklere kan ve kan bileşeni gönderilen hastaların günlük listeleri çıkartıldı ve klinikler için vizit

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI. Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI. Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ve EK ÖDEME ESASLARI Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üniversite Hastanesi Tıp Öğrencisi eğitimi Araştırma Görevlisi eğitimi Bilimsel araştırma ve

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulaması. İnönü Üniversitesi T.Özal Tıp Merkezi Prof. Dr. Ünsal Özgen

Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulaması. İnönü Üniversitesi T.Özal Tıp Merkezi Prof. Dr. Ünsal Özgen Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulaması İnönü Üniversitesi T.Özal Tıp Merkezi Prof. Dr. Ünsal Özgen Temel sorunlar Gelir-gider dengesizliği Hasta kayıtlarında standardizasyon olmaması Kayıtlardan kaynaklanan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

3. Ocak - 21. Eylül. 2012 Çalışma Raporu Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

3. Ocak - 21. Eylül. 2012 Çalışma Raporu Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 3. Ocak - 21. Eylül. 2012 Çalışma Raporu Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 21 Eylül 2012, Sıhhiye Yerleşkesi R salonu-ankara Görev yeri: Hastaneler Paydaşlar: Rektör,

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Maliyet analizi çalışmalarının genel amaçları Hastane maliyet yapısını ortaya koymak, Hizmet maliyetlerini

Detaylı

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İSTANBUL İLİ ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ YANIK MERKEZİ 2013 YILI MALİYET İNCELEMESİ Uzm. Dr. Tunçay PALTEKİ Genel Sekreter

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ġstanbul Tıp Fakültesi Basımevi Müzehher KESĠM VERġEN Basımevi ġefi 2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU Sayın Hocalarım HoĢgeldiniz Geçmişten Günümüze Basımevi Kadromuz Müzehher

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ KOMİTELER-EKİPLER BEYAZ KOD EKİBİ PEMBE KOD EKİBİ MAVİ KOD EKİBİ YÖNETİM EKİBİ (BAŞHEKİM,BAŞHEMŞİRE HASTANE MÜDÜRÜ) KOMİTE GÖREVLİLERİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE EKİP SORUMLUSU BAŞHEKİM HASTANE MÜDÜRÜ BAŞHEMŞİRE

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK İGORTASI Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Op. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Tıbbi Malzeme Daire Başkanı Ortez ve protezler Tıbbî araç ve gereçler Kişi kullanımına

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ PLANI YÖN.PL.03 10.01.2013-00 1 / 12 TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR OCAK HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ HASTA HAKLARI VE HASTA

Detaylı

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR?

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-18 1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Provizyon ekranındaki sağ üst köşedeki kriterlere(1) dikkat edilmek suretiyle Muayene

Detaylı

HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI MAHALLĐ ĐDARE MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ DĐĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)

HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI MAHALLĐ ĐDARE MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ DĐĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ĐZMETĐN ADI ĐZMETĐN TANIMI ĐZMETĐN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI ĐZMETTEN YARARLANANLAR ĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI

Detaylı

2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU Cengiz ESMEN Çevre Mühendisi BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ TIBBİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ 1 İÇERİK Önceki Sistem Aşamaları Toplama Taşıma Bertaraf (Kireç ile Gömme) Tıbbi Atık

Detaylı

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ KALİTE YÖNETİMİ 1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ Aydın ve çevresindeki hizmet verdiğimiz bireylere dünya standartları seviyesinde çağın gerektirdiği güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

UYGUN DEĞİLSE YAPILACAK FAALİYET. Bildirim

UYGUN DEĞİLSE YAPILACAK FAALİYET. Bildirim T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ FORMU KODU: YÖN.FR.14 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI İÇİNDEKİLER Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul I II GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI Gülhane Tıp Fakültesi Sınıf Yıl Kurulları Temsilcileri 1-1 Gülhane Tıp Fakültesi

Detaylı

ACİL EYLEM PLANI. 100. Gün Hedefleri

ACİL EYLEM PLANI. 100. Gün Hedefleri ACİL EYLEM PLANI 100. Gün Hedefleri 1 Acil Eylem Planı 20 Ana Alan / 90 Alt Başlık Alan 1: Fiziki Altyapı ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirme Alan 2: Kütüphane Sı stemı nı n İyı leştı rı lmesi Alan 3: AR-GE

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2016 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ [MESLEK BAZINDA BÖLÜM UYUM REHBERİ] DYÖN RH03 Rev:0 Bu rehber kalite bilincinin temel alındığı fakültemizde mesleki olarak kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN

HEKİM DIŞI PERSONELİN HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

2015 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI

2015 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TETKİK EDİLECEK BÖLÜM TETKİKÇİ VEYA TETKİKÇİLERİN ADI SOYADI PLANLANAN TETKİK TARİHİ GERÇEKLEŞEN TETKİK

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği Programı)

Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği Programı) KURUM İÇİ TÜM PERSONEL EĞİTİMLERİ 2015 EĞİTİM P Genel Oryantasyon Programı Hekim Oryantasyon Programı Medin EĞİTİM KONULARI Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 27/11/2015 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Göğüs Hastalıkları 1 Ankara Atatürk

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI 1.AMAÇ Meydana gelebilecek acil veya olağanüstü durumlarda bina içinde bulunan hasta, personel ve eşyaların dışarıya çıkartılarak emniyet altına alınması için bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm çalışanları

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 55,82666 55,82666 100111043 Abant İzzet Baysal

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ HASTA KAYIT PROSES AKIŞ ŞEMASI YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-01 BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/7 İŞİN TANIMI/SORUMLUSU

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI 2016

YILLIK EĞİTİM PLANI 2016 Eğitim Konusu - içeriği Türkiyede Emzirme Anne Sütünün Özellikleri Emzirme Nasıl Olur Emzirmeyi Değerlendirmek Dinleme Ve Öğrenme Becerileri Özgüven Ve Destek Süt Sağma Teknikleri Meme İle İlgili Sorunlar

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR İl Adı Hastane Adı Uzmanlık Dalı Ankara Ankara Numune Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Ankara Ankara Numune

Detaylı

KAMU YAPILARINDA ÖZEL HİZMETLER:

KAMU YAPILARINDA ÖZEL HİZMETLER: KAMU YAPILARINDA ÖZEL HİZMETLER: SAĞLIK KAMPUSLARINDA HİZMET ALANLARININ TASARIMA ETKİLERİ Ömer Ünlü Mimar / Genel Koordinatör Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı, Yeni Vizyon ve Şehir Hastaneleri Kongresi

Detaylı

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI SEF 1 ADANA NUMUNE EAH IÇ HASTALIKLARI SEF 1

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI DÖK.NO:YÖN.PL.01 YAYIN TARİHİ :01.01.2013 T.C. 2015 YILI HİZMET İÇİ PLANI REVİZYON NO : 2 REVİZYON TARİHİ :08.12.2014 SAYFA NO :1/ TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR HASTA

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERĠNDE LĠDERLĠK AÇISINDAN HEMġĠRELĠK VERĠLERĠ ĠNCELENMESĠ ÇALIġMASI

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERĠNDE LĠDERLĠK AÇISINDAN HEMġĠRELĠK VERĠLERĠ ĠNCELENMESĠ ÇALIġMASI ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERĠNDE LĠDERLĠK AÇISINDAN HEMġĠRELĠK VERĠLERĠ ĠNCELENMESĠ ÇALIġMASI 13-15 Ekim 2008 de 4. Uluslararası HemĢirelik Yönetimi Kongresi nde sözel bildiri olarak sunuldu. Saliha

Detaylı

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 7.02.205 Üniversitemiz Tıp, Bilimleri ve için aşağıda belirtilen Bölüm, Program ve Anabilim Dalları ve na 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli

Detaylı

2014 HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI

2014 HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI 2014 HİZMET İÇİ YILLIK PLANI DÖK.NO: YÖN.PL.02 YAY.TARH:21.01.2013 REV.TRH:00 REV.NO:00 SAYFA NO: 1 / 9 KONUSU İ ALACAK KİŞİLER İ VERECEK ANNE SÜTÜYLE BESLENME VE ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ, EMZİRME NASIL OLUR,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU. Eğitimi Düzenleyen Bölüm/ Kurumun Adı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU. Eğitimi Düzenleyen Bölüm/ Kurumun Adı. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Rev.Tarihi Sayfa No EĞT-F-04 2.4.2012 2 21.11.2012 Eğitim Yılı: 2014 No Eğitimin Konusu

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ 1. Sürveyans faaliyetleri kapsamında Yoğun Bakım Üniteleri nde günlük aktif sürveyans yapılmıştır Hastanemiz Klinik ve YBÜ lerine vizitler yapılmıştır. Hastanemiz

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI Klinik

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ Dönem: 01.11.2013-28.02.2014 Son 4 aylık fatura tutarları Kesinlikle kliniklerin karlılığı anlamına gelmemektedir. branşa göre toplam

Detaylı

K.T.Ü. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ (L Tipi Matris)

K.T.Ü. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ (L Tipi Matris) K.T.Ü. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ (L Tipi Matris) OLAYIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ Tablo I- İhtimal (Olasılık) Değerlendirme Tablosu : İHTİMAL ORTAYA

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.06 27 HAZİRAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

2017 EĞİTİM PLANI. Alt Kategori OCAK EĞİTİMCİ. Kurumsal Gerekli. Oryantasyon Ekibi. Kurumsal Gerekli. Birim Yöneticileri.

2017 EĞİTİM PLANI. Alt Kategori OCAK EĞİTİMCİ. Kurumsal Gerekli. Oryantasyon Ekibi. Kurumsal Gerekli. Birim Yöneticileri. 2017 EĞİTİM PLANI EĞİTİM KONULARI HEDEF KİTLE Katalog Kategori Alt Kategori EĞİTİMCİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Genel Oryantasyon Programı İşe yeni başlayan

Detaylı

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011- MART 2011 KARŞILAŞTIRMA 3.273.003,25 3.327.256,70 3.577.426,80 4.046.761,47 4.500.00 GELİR DURUMU HEDEF: 3.500.000 4.000.00

Detaylı