İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI"

Transkript

1 İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

2 İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi eğitimde AMACI Türkiyenin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, irinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, Mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, Araştırıcı ve sorgulayıcı olan, Kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, Uluslar arası düzeyde kabul edilen ölçütlerde pratisyen hekimler yetiştirmektir. Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi eğitimde HEDEFLERİ Tıp eğitimi sonunda kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri ve tutumlar A) ilinmesi, kavranması, irdelenmesi ve uygulanması hedeflenen bilgiler 1) Vücudun ve organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini kavrama. 2) Homeostazis i düzenleyen hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmaları bilme tanıma ve tanımlama 3) Hastalıkların nedenlerini (genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmun, neoplastik, dejeneratif, travmatik, vb.) ve etki yollarını (patogenez) tanımlama. 4) Çeşitli hastalıklarda vücudun ve organ sistemlerinin yapı ve işlev değişikliklerini (patoloji ve fizyopatoloji) betimleme. 5) İnsan sağlığını bozan ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel etmenleri tanıma, 6) Toplumda sık görülen hastalıkların epidemiolojisi ve bunların sıklığının azaltılmasına yönelik yaklaşımları tanımlama. 7) Toplumda sık görülen hastalıkların en sık rastlanılan klinik, laboratuar, radyolojik ve patolojik bulgularını sıralama ve yorumlama. 8) Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri sıralama ve seçme. 9) Klinik problemleri çözebilmek için tümden gelim yolu ile akıl yürütme. 10) Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanıma ve uygun ilk tedavilerini yapma, gerektiğinde yönlendirme. 11) Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını bilme. Hekimlik uygulamasının yasal kuralarını bilme ve uygulama. 12) Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini bilme ve özellikle yaşamın başında ve sonunda ortaya çıkabilecek etik sorunlarda karar verme. 13) Kişileri hastalık yada sakatlanma riski ile karşı karşıya bırakabilecek etkenleri saptama ve bu risklerle risk altındaki bireyleri önceden yada hastalığın erken evresinde belirleme ve gerekli önlemleri alma. 3

3 ) Kazandırılması hedeflenen uygulama becerileri 1) Ayrıntılı ve güvenilir anemnez alma. 2) Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapma. 3) Tanı ve tedavide sık kullanılan tıbbi girişimleri yapma (damara girme, intravenöz kateter yerleştirme, torakosentez, lumbal ponksiyon, nazogastrik sonda yerleştirme, idrar sondası koyma, kesiklerin dikilmesi vb.) C) Kazandırılması hedeflenen mesleki tutumlar 1) Hastalıkların nedenleri, tanı ve tedavilerinde bilimsel gücünü anlama ve benimseme. 2) İnsan ve hasta haklarına saygılı olma, hasta bilgilerinin gizliliği ilkesini bir davranış biçimi olarak benimseme. 3) Hasta hekim ilişkilerinde şefkatli, dürüst ve güvenilir olma. 4) Meslek yaşamları boyunca ilişki kuracakları hasta aileleri, meslektaşları ve diğer bireylerle ilişkilerinde doğru, dürüst ve tutarlı davranışlar sergileme. 5) Her zaman için hasta çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutma. 6) Toplum ve bireylerin sağlığını korumak için konu ile ilgili diğer meslek çalışanları, resmi ve özel sağlık kurumları ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği yapma sorumluluğu taşıma. 7) Hastalar, hasta aileleri, meslektaşlar ve ilgili diğer kişiler ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurma. 8) Ölümcül bir hastalık durumunda etik yaklaşımda bulunma. 9) Ücret ödemeyecek hastaların bakımını sağlama ve alt sosyoekonomik düzeydeki topluluklara sağlık hizmetlerinin ulaşması için çaba gösterme. 10) ilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinmelerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını öğrenme. 11) Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrama ve benimseme. Tıp eğitimi sonunda mezun olan bir hekimin bu hedefleri yansıtan hedef davranışları edinmesi beklenir. 4

4 ADLİ TIP ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi Derecesi Sistem/ler Adli Tıbba Giriş Genel Adli Tıp Hekimin Yasal Sorumlulukları T-A Genel Adli Tıp Adli Olguya Yaklaşım, Adli Raporların Düzenlenmesi TT Raporlar Adli Rapor Örnekleri ve Tartışma TT Raporlar Ölüm ile İlgili Temel Kavramlar T Ölüm Adli Tıp Açısından Doğal Ölümler TT Ölğm Ölünün Dış Muayenesi TT Otopsi Adli Otopsi T Otopsi İnsan Hakları İhlalleri Genel Asfiksiye ağlı Ölümler T Ölüm Yaralar T Travmatoloji ölgesel Yaralanmalar Travmatoloji Türk Ceza Kanununda ve Adli Tıp Uygulamalarında Yaralanmalar TT Adli tarvmatoloji Fiziksel Zararlar T-A Travmatoloji Cinsel Saldırılar T-A Cinsel Suçlar Çocuk İstismarı ve Aile içi Şiddet T-A Genel Çocuk Ölümleri Ölüm Gebelik, Doğum ve Düşük ile İlgili Etik ve Yasal Sorunlar T-A Genel Adli Toksikoloji T-A Toksikoloji Adli Psikiyatri Psikiyatri Materyal Alma T-A Genel Adli Laboratuar Uygulamaları -A Genel 6

5 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi Derecesi Sistem /ler Anafilaksi TT-A Acil, yoğun bakım oğulmalar T-A Acil, yoğun bakım Donma T-A Acil, yoğun bakım Elektrik çarpması T-A Acil, yoğun bakım Epistaksis T-A Acil, yoğun bakım Hipertermi T-A Acil, yoğun bakım Isırık T-A Acil, yoğun bakım Isırma ve sokma, böcek ve yılan T-A Acil, yoğun bakım Kostik madde içimi T-A Acil, yoğun bakım Ölüm, ani T-A Acil, yoğun bakım Şok T-A Acil, yoğun bakım Travmalı hastaya yaklaşım T-A Acil, yoğun bakım Yanıklar T-A Acil, yoğun bakım Zehirlenmeler T-A Acil, yoğun bakım Karın travmaları T-A Acil, yoğun bakım, GİS Organ ve doku nakli Genel Konular Sepsis T-A Multisistem Enfeksiyonlar Kafa içi basınç artması sendromu (KİAS; akut T-A Sinir-Duyu serebrovasküler olaylar) Otomatik eksternal defibrilasyon A Acil, yoğun bakım Erişkin Temel yaşam desteği A Acil, yoğun bakım Erişkin İleri Yaşam Desteği A Acil, yoğun bakım Pediyatrik Temel Yaşam desteği A Acil, yoğun bakım Oksijen taşınması ve tedavisi Solunum Genel anestezikler Sinir-duyu Postoperatif komplikasyonlar TT Genel Ağrı T Sinir-duyu Akut solunum yetersizlikleri TT-A Solunum Sıvı elektrolit tedavisi TT-A Genel Şuuru kapalı olan hastaya yaklaşım T-A Acil, yoğun bakım eslenme Genel Arter kan gazlarını değerlendirilmesi TT-A Genel İmmun yetersizlikli hastalarda enfeksiyonlar Multisistem enfeksiyonlar Kafa travması T-A Sinir-Duyu Kan ve ürünleri transfüzyonu, komplikasyonları TT-A Hemopoetik sistem Koma T-A Sinir-Duyu 7

6 ÇOCUK CERRAHİSİ ANAİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ İLİM DALI I. GENEL ÇOCUK CERRAHİSİ HASTALIK DURUM SEMPTOM İLGİ DERECESİ SİSTEMLER Adli olguya yaklaşım T-A Acil, yoğun bakım Adrenal hiperplazi, konjenital T Endokrin Sistem Ailevi Akdeniz Ateşi T Hareket Sistemi Akut apandisit T-A Acil, yogun bakým Ampiyem T-A Solunum Anal fissür TT GIS Anorektal malformasyonlar T GIS Asit T GIS Aspirasyon, yabancı cisim A Solunum arsak hastalığı, inflamatuvar GIS aş-boyun patolojileri T Genel ronşiektaziler Solunum Crush yaralanması TAK Hareket Sistemi Çocuk Cerrahisine giriş, tarihçe Genel Çocuk istismarı-hırpalanmış çocuk T-A Genel Diafragma hernileri T-A GIS, Solunum Dispepsi T GIS Dispne T-A Solunum Divertiküler hastalıklar GIS Doğum travması T-K Perinatoloji-Neonatoloji Doğumsal AC ve havayolu anomalileri Solunum Doğuştan anomaliler yapısal T Perinatoloji-Neonatoloji Ev kazaları K Hareket Sistemi Fekal inkontinans GIS Feokromositoma Endokrin Sistem Fıtıklar T-A GIS Gastrointestinal sistem motilite bozukluklarý GIS Gastrointestinal polipler T GIS Gastrointestinal sistemde yabancı cisim T-A-K GIS Gastro-özefageal reflü TT GIS GIS atrezisi T GIS Göğüs duvarı anomalileri Solunum Guatr T-K Endokrin Sistem Hemoptizi T-A Solunum Hemoroid TT GIS Henoch-Schonlein Purpurası T Hareket Sistemi Hepatik koma T-A GIS Hirschsprung hastalığı GIS Intestinal obstrüksiyon T GIS Invajinasyon GIS Kabızlık TT GIS Kanama, alt gastrointestinal T GIS 8

7 Kanama, üst gastrointestinal T-A GIS Karaciger sirozu ve komplikasyonları T GIS Karaciğer dalak pankeas anomalileri GIS Karın ağrısı, kronik T GIS Karın duvarı hernileri, dogumsal ve edinsel T-A GIS Karın ön duvarı anomalileri Karın travmaları T-A Acil, yogun bakım, GIS Karın, akut T GIS Kist hidatik hastalığı T-K GIS Kolesistit T GIS Kompartman sendromu TAK Hareket Sistemi Kostik madde içimi A Acil, yogun bakım Kuşkulu genitalya T Endokrin Sistem Laringeal obstrüksiyon T-A Solunum Lenfadenopati T Multisistem Enfeksiyonlar Meckel divertikülü GIS Nöroblastom Genel onkoloji Organ ve doku nakli Genel Konular Ölüm, ani A Acil, yogun bakım Özafagus atrezisi T GIS Özofagus ve mide yanıkları T-K GIS Pankreatit, akut T-A GIS Pankreatit, kronik GIS Paraneoplastik sendromlar Genel onkoloji Peptik ülser TT GIS Perianal abse, fissür, fistül T GIS Peritonit T GIS Pilor stenozu T GIS Plevral efüzyon TT Solunum Pnömotoraks TT-A Solunum Portal hipertansiyon T GIS Prenatal tanı Genito-Üriner Sistem, genel Puberte, erken T Endokrin Sistem Rektum kanseri T GIS Sarılık T GIS Sıvı ve elektrolit, asit-baz denge bozuklukları TT-A Genito-Üriner Sistem, genel Solunum güçlügü,yenidogan T-A Perinatoloji-Neonatoloji, Solunum Tiroid kanseri Endokrin Sistem Toraks travmaları A Solunum, dolaşım Tortikolis T Hareket Sistemi Travmalı hastaya yaklaşım A Acil, yogun bakım Tümör hastasına yaklaşım T-A Genel onkoloji Wilms tümörü Genel onkoloji Yanıklar T-A Genel Yenidoğan sarılığı T-K Perinatoloji-Neonatoloji, GIS Yenidoğan, intestinal obstrüksiyon T Perinatoloji-Neonatoloji, GIS Yutma güçlügü T GIS 9

8 II. ÇOCUK ÜROLOJİSİ HASTALIK DURUM SEMPTOM Adrenal hiperplazi, kongenital İLGİ DERECESİ T SİSTEMLER Genito-üriner Sistem, Endokrin sistem öbrek / üreter koliği TT Genito-üriner sistem öbrek anomalileri T Genito-üriner, Perinatoloji Dizüri T Genito-üriner sistem Ekstrofi epispadi kompleks T Genito-üriner sistem Enürezis Nokturna TT- T Genito-üriner sistem Fimozis-Parafimozis T Genito-üriner sistem Genitoüriner sistem yaralanmaları T-A Genito-üriner, Acil, Yoğunbakım Hematüri T-A Genito-Üriner Sistem Hidrosel T Genito-üriner sistem Hirsutizm T Genito-Üriner Sistem İnmemiş Testis T Genito-üriner sistem İnterseks T- Genito-üriner sistem Kasık Fıtığı T-A Genito-üriner sistem, GİS Mesane kanseri Genito üriner, genel, onkoloji Nöroblastom Genel, onkoloji Obstrüktif üropatiler (UPJ, UVJ, PUV ve diğer) T - A Genito-üriner sistem Over kitleleri Genito-üriner sistem Pelvik ağrı Genito-üriner sistem Pelvik kitle Genito-Üriner Sistem Penis anomalileri (Hipospadi) T Genito-üriner sistem Prenatal tanı Puberte, erken T Genito-Üriner Sistem genel, Endokrin Sistem Testis torsiyonu T-A Genito-üriner sistem Testis tümörü T Genito-üriner sistem Üriner enfeksiyon TT - K Genito-üriner sistem Üriner inkontinans T- Genito-üriner sistem Üriner sistem taş hastalığı T Genito-üriner sistem Vajinal kanama T-A Genito-Üriner Sistem Varikosel T Genito-Üriner Sistem Vezikoüreteral reflü T Genito-üriner sistem Wilms Tm Genito üriner, genel, onkoloji 10

9 ÇOCUK CERRAHİSİ ANAİLİM DALINDA UYGULAMALI (PRATİK) DERSLERDE ÖĞRENCİYE KAZANDIRILMAS I İSTENEN ECERİLER 1. Her öğrenci her tür sondanın adını ve ne işte kullanıldığını bilmelidir 2. Her öğrenci NGT takmayı, idrar sondası yerleştirmeyi, damara girmeyi, serum setini serum verilecek şekilde hazırlamayı, rektal tüp takmayı, tuşe yapmayı öğrenmelidir. u nedenle öğrencilere maket üzerinde ya da uygun hastalarda eğitim verilmesine çalışılacaktır 3. Her öğrenci bir tez çalışması hazırlamayı, kaynak bulmayı ve kaynakları uygun biçimde yazıp yazı içine yerleştirmeyi bilmeli ve öğrenmelidir 4. Her öğrenci fıtık, inmemiş testis, hidrosel, pilor stenozu gibi hastalıkların muayenesi ve ayırıcı tanısını bilmelidir 5. Her öğrenci kontrastlı ve k.ontrastsız direkt filmleri okumayı, kabaca tanı koymayı, intestinal obstrüksiyon ve perforasyon gibi sorunları tanımayı ve ayırımını yapmayı bilmelidir. 11

10 ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANAİLİM DALI Hastalık durum - semptom ilgi derecesi (CEP) Sistem/ler ilgi derecesi (İZ) ADH salınımı, uygunsuz Endokrin Sistem Adrenal hiperplazi, konjenital T Endokrin Sistem T Ailevi Akdeniz Ateşi T Hareket Sistemi TT Anemi, aplastik T Hemapoetik sistem T Anemi, demir eksikliği TT-K Hemapoetik sistem TT-K Anemi, hemolitik Hemapoetik Sistem Anemi, megaloblastik T-K Hemapoetik sistem T-K Artrit (reaktif, septik) T Hareket Sistemi T Asit T GİS T Aspirasyon, yabancı cisim A Solunum A Astım TT-A Solunum TT-A Ateş, nedeni bilinmeyen Multisistem Enfeksiyonlar Avitaminozlar TT-K Ebdokrin Sistem TT-K ağ dokusu hastalıkları (sistemik lupus eritematosus, skleroderma vd.) Hareket Sistemi ağışıklama TT Multisistem Enfeksiyonlar TT-A oğmaca TT-K Multisistem Enfeksiyonlar TT-K öbrek yetmezliği, akut T-K Genito-Üriner Sistem T-K öbrek yetmezliği, kronik Genito-Üriner Sistem T ronşiolit T-A Solunum TT-A üyüme Gelişme Geriliği T-K Endokrin Sistem T-K Dermatit, atopik T Deri ve yumuşak doku T Difteri TT-K Multi sistem Enfeksiyonlar TT-K Dispne T-A Solunum T-A Diyabet ketoasidozu A Endokrin Sistem A Diyabet komplikasyonu T Endokrin Sistem T Diyabetes İnsipidus Endokrin Sistem T Diyabetes mellitus TT-K Endokrin Sistem TT-K Diyabetik anne bebeği T-K Perinatoloji-Neonatoloji T-K Diyare TT-A-K GİS TT-A-K Doğum travması T-K Perinatoloji-Neonatoloji T-K Doğumda asfiksi A Genito Üriner Sistem A Doğumsal AC ve havayolu Solunum anomalileri Doğuştan anomaliler, yapısal T Perinatoloji_Neonatoloji T Döküntülü hastalıklar TT-K Multisistem Enfeksiyonlar TT-K Endokardit T-K Dolaşım T-K Epilepsi T-A Sinir-Duyu T-A Gastroenteritler TT-K GİS TT-K Gastrointestinal sistem motilite GİS bozuklukları Gastro-özefegeal reflü TT GİS TT Genetik hastalıklar, sık görülen Genel konular Glomerulonefrit (Akut TT-K Genito-Üriner Sistem TT-K poststreptokoksik) Glomerulonefrit, akut T Genito Üriner Sistem T Glomerulonefrit, kronik Genito-Üriner Sistem Guillian arre Sendromu T-A Sinir duyu T-A Hematuri T-A Genito Üriner Sistem T-A Hemolitik üremik sendrom Genito-Üriner Sistem T Henoch-Schonlein Purpurası T Hareket Sistemi TT-A Hepatit, akut TT-K GİS TT-K 12

11 Hepatit, kronik T-K GİS T-K Hipertansiyon TT-A-K Dolaşım TT-A-K Hipoglisemi A Endokrin Sistem T-A Hipokalsemi T-A Endokrin Sistem T-A-K Hipotiroidizm, çocuk TT Endokrin Sistem TT-K İmmün yetmezlik, primer Hemopoetik Sistem T İmmün yetmezlikli hastalarda Multisistem Enfeksiyonlar T enfeksiyonlar İntrauterin büyüme geriliği T-K Perinatoloji Neonatoloji T-K İntrauterin enfeksiyonlar T-K Multisistem Enfeksiyonlar T-K Kabızlık TT GİS TT Kalp hastalıkları, konjenital Dolaşım Kalp Yetmezliği TT-A Dolaşım TT-A Kalpte üfürüm, masum T Dolaşım T Kan ve ürünleri, transfüzyonu, TT-A Hemopoetik sistem TT-A komplikasyonları Kanama diatezleri ve hemofililer TT-A Hemopoetik sistem T-A Karaciğer sirozu ve T GİS T koplikasyonları Katılma nöbetleri Genel Konular T Kistik fibroz Solunum T Koma T-A Sinir-Duyu T-A Konvülsiyon A Sinir Duyu A Konvülsiyon, febril TT-A-K Sinir Duyu TT-A-K Lenfadenopati T Multisistem enfeksiyonlar T Lösemiler T Hemopoetik sistem T Malabsorpsiyonlar GİS T Malnutrisyon TT-K GİS TT-K Menenjit, ensefalit TT-A-K Sinir Duyu TT-A-K Meningokoksemi TT-A-K Multisistem Enfeksiyonlar TT-A-K Metabolik hastalıklar Endokrin sistem T Miyokardit/kardiyomiyopati Dolaşım T Nefrotik sendrom T Genito-Üriner Sistem T Ölüm, ani A Acil, yoğun bakım A Özafagus atrezisi T GİS T Pnömoniler TT-A-K Solunum TT-A-K Poliomyelit T-K Multisistem Enfeksiyonlar T-K Prenatal tanı Genito-Üriner Sistem, genel Proteinüri T Genito-Üriner Sistem T Puberte, erken T Endokrin sistem T Puberte, gecikmiş T Endokrin sistem T Raşitizm, nutrisyonel TT-K Endokrin sistem TT-K Romatizmal ateş, akut TT-K Dolaşım TT-K Romatoid Artrit T Hareket sistemi T Sarılık T GİS T Sepsis T-A Multisistem Enfeksiyonlar T-A Serebral Palsi T Sinir Duyu T Sıvı ve Elektrolit, Asit-baz, Denge TT-A Genito-Üriner sistem, genel TT-A bozuklukları Siyanoz A Solunum, Dolaşım T Solunum güçlüğü, yenidoğan T-A Perinatoloji-Neonatoloji, solunum T-A Solunum yolu enfeksiyonları TT Sinir-Duyu TT (üst), akut Solunum yolu enfeksiyonları TT Sinir-Duyu TT (üst), kronik Spondiloartropatiler Hareket Sistemi T Süt verme sorunları TT-K Perinatoloji-Neonatoloji TT-K Şok T-A Acil yoğun akım T-A 13

12 Tetani A Endokrin sistem A Tetanoz TT-K Multi sistem enfeksiyonlar TT-K Tüberküloz TT-K Multi sistem enfeksiyonlar TT-K Üriner İnkontinens T Genito-Üriner sistem T Üriner sistem enfeksiyonu (alt ve TT Genito-Üriner sistem TT üst), akut Vaskülit Hareket sistemi Wilms tümörü Genel onkoloji Wilson hastalığı (genel) Hamopoetik sistem Yenidoğan sarılığı T-K Perinatoloji-Neonatoloji, GİS T-K Yenidoğan, hipotonik Sinir-Duyu T Yenidoğan, konjuktivit TT Perinatoloji-Neonatoloji TT Yenidoğan, Konvülsiyon A Perinatoloji-Neonatoloji, Sinir- T Duyu Yenidoğan, metabolik hastalıklar TT-A-K Perinatoloji-Neonatoloji TT-A-K Yenidoğan, perinatal asfiksi T-A-K Perinatoloji-Neonatoloji T-A-K Yenidoğan, prematüre retinopati Perinatoloji-Neonatoloji, Sinir- Duyu Yenidoğan, prematürelik T-K Perinatoloji-Neonatoloji, Solunum T-K Yenidoğan, resusitasyon A Perinatoloji-Neonatoloji A Yenidoğan, sepsis ve menenjit T-K-A Perinatoloji-Neonatoloji, Sinir- T-K-A Duyu Zehirlenmeler A Acil, yoğun bakım T UÇEP LİSTESİNDE ULUNMAYAN VE TARAFIMIZDAN ELE ALINAN KONULAR LİSTESİ Ateş Genel T-A Kabakulak Enfeksiyon TT-A-K Kas Hastalıkları Hareket Sistemi Yenidoğanın Primer akımı Perinatoloji-Neonatoloji TT Çocuklarda eslenme GİS TT-K Vitamin eksiklikleri GİS TT Adolesana yaklaşım Genel Tubulopatiler Genito-üriner sistem İskelet displazileri Hareket sistemi Mental reterdasyon Sinir-duyu Genetik danışma Genel Genetik testler Genel Hipotoni Sinir-duyu T A- UYGULAMALI ECERİLER Öykü alma, tedaviyi planlama, kayıt tutma ve rapor hazırlama Genel ve soruna yönelik öykü alabilme Mental durum değerlendirmesi, psikiyatrik öykü alabilme Hasta dosyası hazırlayabilme Doğru kayıt tutma, bildirimler Doğru, uygun ve okunaklı reçete düzenleyebilme Epikriz hazırlayabilme Genel ve Soruna yönelik fizik muayene Deri muayenesi Solunum sistemi muayenesi Vucut sıcaklığının ölçülmesi ve izlemi Kan basıncı ölçümü 14

13 Kalp damar sistemi muayenesi Karın muayenesi Nörolojik muayene Kas- İskelet muayenesi Çocuk ve Yenidoğan muayenesi Labaratuar Testleri ve İlgili Diğer İşlemler iyolojik materyalle çalışma ilkelerini uygulayabilme Mikroskopik inceleme için boyasız (direkt) preparat hazıralayabilme ve inceleme yapabilme Labaratuvar örneğini uygun koşullarda laboratuvara ulaştırabilme Mikrobiyolojik/patolojik/radyolojik inceleme için istek formunu doldurabilme Mikroskop kullanımı (gram inceleme vb. yapabilme) Tam kan sayımı ve periferik yayma yapabilme Tam idrar analizi (mikroskopik inceleme dahil) EKG çekimi Girişimler Damar yolu açabilme Venöz, kapiller kan örneği alabilme Lokal ve sistemik ilaç uygulamaları ve aşı ayapabilme, PPD testi uygulayabilme İlgili infeksiyona yönelik kültür örneklerini alabilme (boğaz, gaita, püy, kan, deri, vücut sıvıları) Yanidoğanın doğum odasında bakımını yapabilme Antropometrik ölçümlerin yapılabilmesi İlk ve acil yardım için gerekli girişimler Sıvı elektrolit dengesini düzenleyebilme - ENTELEKTÜEL ECERİLER ilginin Değerlendirilmesi Klinik tablonun aciliyetini değerlendirme Öykü, fizik muayene ve vital bulguları değerlendirebilme (nabız, solunum, ateş, kan basıncı) Radyolojik filmin hangi incelemeye ve hangi bölgeye ait olduğunu ayırt edebilme Akciğer grafisinin değerlendirilebilmesi Direkt karın grafisinin değerlendirilebilmesi Uygun labaratuvar testi ve diğer tanı araçlarını seçebilme Sık istenen labaratuvar sonuçlarını değerlendirebilme (normal ve patolojik yorumlama), gerekirse daha ileri tetkikleri planlayabilme Ayırıcı tanı yaklaşımı geliştirebilme Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil eğrileri, Tanner derecelendirmesi) Malnutrisyon ve dehidratasyonun tanısını, derecelendirilmesi yapabilme ve tedaviyi planlayabilme Tedavinin gerekliliğini değerlendirebilme İlaç dışı tedaviyi planlayabilme Akılcı ilaç tedavisi planlayabilme, uygulayabilme ve izleyebilme Özel durumlarda (çocuklarda, yaşlılarda, gebelerde, emzirenlerde, karaciğer ve böbrek hastalarında ilaç kullanımı prensiplerine uyabilme İlaç dozlarını doğru hesaplayabilme Uygulanacak ilaç dozlarını doğru hesaplayabilme 15

14 Koruyucu hekimlik uygulamaları Kişiyi hastalanmadan önce, çevresiyle birlikte değerlendirebilme Öncelikli sağlık sorunlarını ve risk gruplarını tanıyabilme Yeni doğan bebeklerde anne sütü emme pratiği kazandırabilme Sağlam çocuk izlemini yapabilme Yaşa göre beslenmeyi düzenleyebilme ağışıklama yapabilme C- İLETİŞİM ECERİLERİ Çalışma ekibi ile etkili iletişim kurabilme Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilme Hastanın toplumsal ve ekonomik durumunu her aşamada göz önüne alabilme Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve yeterli bilgi edinebilme Hastaya ve hasta yakınlarına hastalığı ile ilgili yeterli ve anlayacağı biçimde bilgi verebilme Hastaya ve / veya hasta yakınlarına olası girişimler/ tedavi seçenekleri hakkında doğru ve yeterli bilgi verebilme, tedavi için onay alınması Meslektaşları ve eğiticileri ile etkili iletişim kurabilme D- İLGİYE ERİŞME ECERİLERİ Gözlemci, sorgulayıcı ve araştırıcı olabilme Hekimlik bilgilerini arttırabilme / yeni bilgiler edinebilme yönünde çaba gösterebilme ilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlayabilme / kanıta dayalı bilgiyi ayırt edebilme A- UYGULAMALI ECERİLER İzlem ve Denetim Yatan hastanın izlemi, tedavi işlemini / talimatlarını (order) eksiksiz, açık ve net olarak verebilme ve izleyebilme - ENTELEKTÜEL ECERİLER ilginin Değerlendirilmesi İleri biyokimyasal, mikrobiyolojik, hematolojik, radyolojik, serolojik inceleme sonuçlarının yorumlanabilmesi Eklem stabilitesinin değerlendirilmesi Soyağacının çıkarılabilmesi 16

15 DERMATOLOJİ ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistem/ler üllü hastalıklar Deri ve yumuşak doku Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar -K Deri ve yumuşak doku Dermatolojik tanı Deri ve yumuşak doku Deri tümörleri T-K Deri ve yumuşak doku Ekzema A-T-K Deri ve yumuşak doku El-ayak yerleşimli hastalıkların ayırıcı tanısı Deri ve yumuşak doku Mikobakteri hastalıkları -K Deri ve yumuşak doku Paraziter hastalıklar TT-A-K Deri ve yumuşak doku Prekanserözler T-K Deri ve yumuşak doku Psoriasis ve benzeri hastalıklar T Deri ve yumuşak doku Pyodermalar TT-A-K Deri ve yumuşak doku Ürtiker A-T Deri ve yumuşak doku Viral dermatozlar A-T-K Deri ve yumuşak doku Yerel tedavi Deri ve yumuşak doku Yüzeyel mantar hastalıkları TT-K Deri ve yumuşak doku 17

16 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistem/ler Enfeksiyon Hastalıklarında anamnez alma ve fizik muayene T Multisistem Enfeksiyonlar Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuar Tanı T Multisistem Enfeksiyonlar Enfeksiyon Hastalıklarının Önlenmesi ve Kontrolü K Multisistem Enfeksiyonlar Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon K Genel Antibiyotiklere Direnç Gelişme Mekanizmaları, Ülkemizde ve Dünyada Direnç Durumu K Multisistem Enfeksiyonlar Akılcı antibiyotik kullanım esasları Multisistem Enfeksiyonlar Ateşli Hastaya Yaklaşım (Akut, Subakut ve Nedeni ilinmeyen Ateş) TT-A Multisistem Enfeksiyonlar Sepsis TT-A Multisistem Enfeksiyonlar Döküntülü enfeksiyon hastalıkları TT-A Multisistem Enfeksiyonlar Üst solunum yolu enfeksiyonları, akut TT Solunum Toplum kökenli pnömoniler TT-A Solunum Akciğer dışı tüberküloz TT Multisistem Enfeksiyonlar İnfeksiyöz ishaller ve besin zehirlenmeleri TT-K Gastrointestinal sistem Gastrointestinal sistem parazitozları TT-K Gastrointestinal sistem Viral Hepatitler TT-K Gastrointestinal sistem İnfektif Endokardit T-A Dolaşım Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar TT-K Genito-Üriner Sistem Üriner sistem enfeksiyonu (alt ve üst), akut TT Genito-Üriner Sistem Osteomyelit, septik artrit T Hareket sistemi Menenjit, ensefalit T-A-K Sinir-Duyu Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, enfestasyonları TT Deri ve yumuşak doku AIDS ve HIV -K Multisistem Enfeksiyonlar Erişkinde bağışıklama -K Multisistem Enfeksiyonlar Hastane enfeksiyonları -K Multisistem Enfeksiyonlar İmmün yetmezlikli hastalarda enfeksiyonlar -K Multisistem Enfeksiyonlar Kuduz T-K Multisistem Enfeksiyonlar Salmonella Enfeksiyonları TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Stafilokok infeksiyonları TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Streptokok infeksiyonları TT-K Multisistem Enfeksiyonlar ruselloz TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Sıtma TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Tetanoz T-A-K Multisistem Enfeksiyonlar Keneyle bulaşan hastalıklar TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Seyahat sağlığı TT-K Multisistem Enfeksiyonlar ioterorizm TT-K Multisistem Enfeksiyonlar 18

17 FİZİK TEDAVİ ve REHAİLİTASYON ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistem/ler Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tanımı ve Amaçları Genel Omurga fizik muayenesi T- Hareket Sistemi Üst ekstremitenin fizik muayenesi T Hareket Sistemi Alt ekstremitenin fizik muayenesi T Hareket Sistemi oyun ağrıları ayırıcı tanısı ve tedavi TTK Hareket Sistemi Dejeneratif Eklem hastalıkları rehabilitasyonu TTK Hareket Sistemi Romatoid artrit rehabilitasyonu TK Hareket Sistemi el ağrıları ayırıcı tanısı ve rehabilitsyonu TTK Hareket Sistemi Seronegatif spondilartritler rehabilitasyonu TK Hareket Sistemi Omuz ağrıları ayırıcı tanı ve tedavisi TTK Hareket Sistemi Yumuşak doku romatizmaları TTK Hareket sistemi Fiziksel tıp ajanları kullanımı, etkileri ve ilkeleri Genel Osteoporoz tanı, tedavi ve rehabilitasyonu TTK Hareket Sistemi Ortopedik rehababilitasyon TTK Hareket Sistemi Omurilik yaralanmaları rehabilitasyonu TT Hareket Sistemi Disk Hernileri tanı ve tedavisi TTK Hareket Sistemi Hemipleji (inme) rehabilitasyonu T Sinir Duyu Pediatrik rehabilitasyon T Hareket Sistemi Hareket sistemi hastalıklarında ayırıcı tanı T- Hareket Sistemi Hidroterapi ve kaplıca tedavisi Genel 19

18 GENEL CERRAHİ ANAİLİM DALI 5. SÖMESTRE Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistemler Cerrahide genel konular,anamnez ve fizik muayene T Genel Cerrahi Komplikasyonlar Genel İlkyardım(travmalar,termal yaralanm.ısırık ve sokmalar) T-A-K Acil,yoğun bakım Drenler,sondalar,kateterler,sütür materyelleri -A Genel,acil,yoğ,bakım Karın muayenesi T Genel Sıvı elektrolit dengesi T-A Genel,acil,yoğ.bakım Özofagus (genel bilg.semptomlar,muay,us,tanı yönt.) T GİS Mide Duodenum T GİS Politravmalı hastaya yaklaşım(kitlesel yaralanma,triyaj) T-A acil,yoğun bakım Kalınbarsak(genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T GİS Ano Rektum(genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T GİS Gastrointestinal sistem kanamaları T-A GİS,acil,yoğun bak. Karaciğer (genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T GİS Safra kesesi ve Safra yolları ( ) T GİS Pankreas (genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T GİS Dalak (genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T Hemopoetik sist. Sarılıklı hastaya yaklaşım(tanım,nedenler,semp,muay.us.t.y. T GİS İnce barsak(tanım,nedenler,semptom,muay,us.,tanı yönt. T GİS Tiroid(genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yöntemleri) T endokrin sist. Paratiroid (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yöntemleri) T endokrin Sürrenal (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yöntemleri) T endokrin Akut Karın (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yöntem.) T GİS arsak tıkanmaları (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yö. T GİS atında kitle (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yö. T GİS Fıtıklar (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yö. T GİS Asit-baz dengesi T-A Genel,acil,yoğ.bakım Ürolojiye Giriş 1 T Genitoüriner sist. Ürolojiye Giriş 2 T Genitoüriner sist. Kalp cerrahisine giriş Dolaşım Damar cerrahisine giriş Dolaşım Göğüs Cerrahisine Giriş Solunum Çocuk yaş grubunda gastrointestinal kanamalar T-A GİS,acil,yoğun bak. Çocuk yaş grubunda cerrahi nedenli karın ağrısı T-A GİS,acil,yoğun bak. Çocuk yaş grubunda kusma T-A GİS,acil yoğun bak. Çocuk yaş grubunda solunum distresi A Acil,yoğun bakım 20

19 GENEL CERRAHİ 7-8 SÖMESTRE Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistemler Peptik Ülser T-T GİS Gastrointestinal sistem kanamaları T-A GİS,acil,yoğ.bakım Akut batın sendromu T-A GİS, acil Hemostaz,cerrahi kanama,kan transfüzyonu T-T- A Hemopoetik Akut Apandisit T Sistem, acil GİS- acil Yoğun akım Sindirim kanalı Divertikülleri GİS Cerrahi Hastada metabolizma ve beslenme -A Genel,acil,yoğ.bak. Cerrahi Komplikasyonlar Genel Özofagusun motilite bozuklukları GİS Karın duvarı fıtıkları A- T GİS, acil Perianal abse ve fistüller A GİS,acil Postgastrektomi ve Postvagotomi sendromu GİS Kolon Kanseri GİS Gastrointestinal fistüller GİS Rektum kanseri GİS İntestinal Obstrüksiyonlar GİS Mide kanseri GİS Ger ve Hiatus hernileri GİS İnflamatuar arsak Hastalıkları GİS Özofagus kanseri GİS Kronik Pankreatit GİS Mezenterik Vasküler Hastalıkları A GİS,acil,yoğun bak. Karın Travmaları T-A GİS,acil,yoğun bak. Karaciğer Tümörleri GİS Safra taşı hastalığı+akut kolesist.koledokolityaz,kolanjit T-A GİS,acil,Y. İncebarsak tümörleri ve karsinoid sendromu GİS Dalağın cerrahi hastalığı hemopoetik sistem İntraabdominal infeksiyonlar T-A GİS,acil,yoğ.bakım Pankreas kanseri GİS Minimal invaziv cerrahi girişimleri GİS, Genel Hemoroidler,anal fissür,pilonidal hast. T- GİS Organ transplantasyonu Genel Pankreasin endokrin tümörleri GİS Akut Pankreatit T GİS Karaciğer Abseleri T-A GİS,acil,yoğ,ak Karaciğer hidatik kisti T-K GİS Meme hastalıklarında tanı yöntemleri T Deri,yumuşak doku Meme anatomisi ve meme ameliyatları Deri,yumuşak doku Selim meme hastalığı Deri,yumuşak doku Meme kanseri T Deri,yumuşak doku Sürrenal Tümörleri Endokrin Hipertiroidizim T Endokrin asit guatr,tiroiditler,paratiroid hastalırları T-K- Endokrin sisteem Tiroid Kanseri Endokrin sistem 21

20 GÖĞÜS HASTALIKLARI ANAİLİM DALI HASTALIK DURUM ve SEMPTOM ilgi derecesi Sistem/ler Akciğer semptomatolojisi T Solunum Akciğerin makro ve mikro yapısı Solunum Diyafram ve mediyasten hastalıkları TT-T Solunum Solunum sistemi muayene bulguları Solunum Akciğer fonksiyon testleri Solunum Sigaraya bağlı akciğer hastalıkları TT Solunum Solunum sistemine ait tanı yöntemleri Solunum Akciğer radyolojisi Solunum Akciğer embolisi T-A Solunum, dolaşım Akciğer hastalığı, kronik obstrüktif TT-A-K Solunum Akciğer hastalıkları, interstisyel Solunum Akciğer kanseri T-K Solunum Akciğer ödemi T-A Solunum, dolaşım Akciğer sorunları, (yükseklik ve dalma ile ilgili) Solunum Ampiyem T-A Solunum Aspirasyon, yabancı cisim A Solunum Astım TT-A Solunum ronşiektaziler Solunum ronşiolit T-A Solunum Dispne T-A Solunum Doğumsal AC ve havayolu anomalileri Solunum Doğumsal AC ve havayolu anomalileri Solunum Göğüs duvarı anomalileri Solunum Hemoptizi T-A Solunum Hipoksi T-A Solunum, Dolaşım Kistik fibroz Solunum Kor pulmonale T Solunum, Dolaşım Laringeal obstrüksiyon T-A Solunum Nazal obstrüksiyon, yabancı cisim A Solunum Öksürük TT Solunum Plevral efüzyon TT Solunum Pnömoniler TT-A-K Solunum Pnömotoraks TT-A Solunum Pulmoner hipertansiyon T Solunum Sarkoidoz Solunum Siyanoz A Solunum, Dolaşım Toraks travmaları A Solunum, dolaşım Tüberküloz epidemiyolojisi ve patogenezi TT-K Solunum Akciğer Tüberkülozu kliniği ve tanı yöntemleri TT-K Solunum Tüberküloz tedavisi TT-K Solunum Uyku-apne sendromu Solunum Vena cava superior sendromu T Solunum, dolaşım Pulmoner hipertansiyon Solunum,dolaşım Kalp dışı göğüs ağrısı A solunum Mediyasten hastalıkları Solunum 22

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

COUNT (DİSTİN MEDISYS.GET_ICD_NAME(T.ICD) CT(T.K ŀicd HASTA KABUL)) M2505 Eklemde ağrı 34.57 I2501 Aterosklerotik kalp hastalığı 27.07 I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon 23.32 J00 Akut nazofarenjit [nezle]

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU - Aday, sınav ücreti olarak 960 TL yi ( Dokuzyüzaltmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz, ÖNSÖZ Sevgili Öğrencilerimiz, Öncelikle 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı nın hepimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yaz tatilinde iyi bir şekilde dinlendiğinizi ve yeni çalışmalara enerji

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DÖNEM V PROGRAMI DEKAN Prof. Dr.

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Rektör TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR Dekan Prof. Dr. Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU Dekan Yardımcısı

Detaylı

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ içindekiler Önsöz HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ Tıbbi Ünitelerimiz / Servislerimiz 1. Dahili Tıp Bilimleri 1.1. ACİL

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI I. NON-İNVAZİF KARDİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME: EKOKARDİYOGRAFİ, KARDİYAK MANYETİK REZONANS, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE NÜKLEER TEKNİKLER 1. AMAÇ: Bu tekniklerin öğrenilmesindeki

Detaylı

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU 31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI,YÖNETİM 3 MERKEZ,ŞUBE,İŞTİRAKLERE

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2 ... Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında

Detaylı

Sağlığınızın Güvencesiyiz.

Sağlığınızın Güvencesiyiz. Sağlığınızın Güvencesiyiz. 1 2 Hakkımızda: Hastanemiz bizi tercih eden hastalarımıza hak ettikleri kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetlerini sunmak, onları sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşturmak üzere

Detaylı

2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI 2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Laboratuvar sonuçlarını nasıl yorumlarız Servet Yüce 03/10/2013 12:30-13:30 MI ve Akut Koroner sendromlar

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B 0.09.4 22.09.4 08.0.4 22.0.4 3..4 27..4.2.4 02.0.5 6.0.5 09.02.5 23.02.5 6.03.5 30.03.5 3.04.5 06.05.5 2.05.5 22.06.5 9.09.4 03.0.4 2.0.4 2..4 26..4 0.2.4 3.2.4 5.0.5 06.02.5 20.02.5 3.03.5 27.03.5 0.04.5

Detaylı