İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI"

Transkript

1 İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

2 İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi eğitimde AMACI Türkiyenin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, irinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, Mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, Araştırıcı ve sorgulayıcı olan, Kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, Uluslar arası düzeyde kabul edilen ölçütlerde pratisyen hekimler yetiştirmektir. Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi eğitimde HEDEFLERİ Tıp eğitimi sonunda kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri ve tutumlar A) ilinmesi, kavranması, irdelenmesi ve uygulanması hedeflenen bilgiler 1) Vücudun ve organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini kavrama. 2) Homeostazis i düzenleyen hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmaları bilme tanıma ve tanımlama 3) Hastalıkların nedenlerini (genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmun, neoplastik, dejeneratif, travmatik, vb.) ve etki yollarını (patogenez) tanımlama. 4) Çeşitli hastalıklarda vücudun ve organ sistemlerinin yapı ve işlev değişikliklerini (patoloji ve fizyopatoloji) betimleme. 5) İnsan sağlığını bozan ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel etmenleri tanıma, 6) Toplumda sık görülen hastalıkların epidemiolojisi ve bunların sıklığının azaltılmasına yönelik yaklaşımları tanımlama. 7) Toplumda sık görülen hastalıkların en sık rastlanılan klinik, laboratuar, radyolojik ve patolojik bulgularını sıralama ve yorumlama. 8) Sık görülen hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri sıralama ve seçme. 9) Klinik problemleri çözebilmek için tümden gelim yolu ile akıl yürütme. 10) Yaşamı tehdit eden hastalıkları tanıma ve uygun ilk tedavilerini yapma, gerektiğinde yönlendirme. 11) Sağlık hizmetlerinin sunulması, örgütlenmesi ve finansmanını bilme. Hekimlik uygulamasının yasal kuralarını bilme ve uygulama. 12) Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini bilme ve özellikle yaşamın başında ve sonunda ortaya çıkabilecek etik sorunlarda karar verme. 13) Kişileri hastalık yada sakatlanma riski ile karşı karşıya bırakabilecek etkenleri saptama ve bu risklerle risk altındaki bireyleri önceden yada hastalığın erken evresinde belirleme ve gerekli önlemleri alma. 3

3 ) Kazandırılması hedeflenen uygulama becerileri 1) Ayrıntılı ve güvenilir anemnez alma. 2) Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapma. 3) Tanı ve tedavide sık kullanılan tıbbi girişimleri yapma (damara girme, intravenöz kateter yerleştirme, torakosentez, lumbal ponksiyon, nazogastrik sonda yerleştirme, idrar sondası koyma, kesiklerin dikilmesi vb.) C) Kazandırılması hedeflenen mesleki tutumlar 1) Hastalıkların nedenleri, tanı ve tedavilerinde bilimsel gücünü anlama ve benimseme. 2) İnsan ve hasta haklarına saygılı olma, hasta bilgilerinin gizliliği ilkesini bir davranış biçimi olarak benimseme. 3) Hasta hekim ilişkilerinde şefkatli, dürüst ve güvenilir olma. 4) Meslek yaşamları boyunca ilişki kuracakları hasta aileleri, meslektaşları ve diğer bireylerle ilişkilerinde doğru, dürüst ve tutarlı davranışlar sergileme. 5) Her zaman için hasta çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutma. 6) Toplum ve bireylerin sağlığını korumak için konu ile ilgili diğer meslek çalışanları, resmi ve özel sağlık kurumları ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği yapma sorumluluğu taşıma. 7) Hastalar, hasta aileleri, meslektaşlar ve ilgili diğer kişiler ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurma. 8) Ölümcül bir hastalık durumunda etik yaklaşımda bulunma. 9) Ücret ödemeyecek hastaların bakımını sağlama ve alt sosyoekonomik düzeydeki topluluklara sağlık hizmetlerinin ulaşması için çaba gösterme. 10) ilimsel ve teknolojik gelişmeler, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinmelerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını öğrenme. 11) Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavrama ve benimseme. Tıp eğitimi sonunda mezun olan bir hekimin bu hedefleri yansıtan hedef davranışları edinmesi beklenir. 4

4 ADLİ TIP ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi Derecesi Sistem/ler Adli Tıbba Giriş Genel Adli Tıp Hekimin Yasal Sorumlulukları T-A Genel Adli Tıp Adli Olguya Yaklaşım, Adli Raporların Düzenlenmesi TT Raporlar Adli Rapor Örnekleri ve Tartışma TT Raporlar Ölüm ile İlgili Temel Kavramlar T Ölüm Adli Tıp Açısından Doğal Ölümler TT Ölğm Ölünün Dış Muayenesi TT Otopsi Adli Otopsi T Otopsi İnsan Hakları İhlalleri Genel Asfiksiye ağlı Ölümler T Ölüm Yaralar T Travmatoloji ölgesel Yaralanmalar Travmatoloji Türk Ceza Kanununda ve Adli Tıp Uygulamalarında Yaralanmalar TT Adli tarvmatoloji Fiziksel Zararlar T-A Travmatoloji Cinsel Saldırılar T-A Cinsel Suçlar Çocuk İstismarı ve Aile içi Şiddet T-A Genel Çocuk Ölümleri Ölüm Gebelik, Doğum ve Düşük ile İlgili Etik ve Yasal Sorunlar T-A Genel Adli Toksikoloji T-A Toksikoloji Adli Psikiyatri Psikiyatri Materyal Alma T-A Genel Adli Laboratuar Uygulamaları -A Genel 6

5 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi Derecesi Sistem /ler Anafilaksi TT-A Acil, yoğun bakım oğulmalar T-A Acil, yoğun bakım Donma T-A Acil, yoğun bakım Elektrik çarpması T-A Acil, yoğun bakım Epistaksis T-A Acil, yoğun bakım Hipertermi T-A Acil, yoğun bakım Isırık T-A Acil, yoğun bakım Isırma ve sokma, böcek ve yılan T-A Acil, yoğun bakım Kostik madde içimi T-A Acil, yoğun bakım Ölüm, ani T-A Acil, yoğun bakım Şok T-A Acil, yoğun bakım Travmalı hastaya yaklaşım T-A Acil, yoğun bakım Yanıklar T-A Acil, yoğun bakım Zehirlenmeler T-A Acil, yoğun bakım Karın travmaları T-A Acil, yoğun bakım, GİS Organ ve doku nakli Genel Konular Sepsis T-A Multisistem Enfeksiyonlar Kafa içi basınç artması sendromu (KİAS; akut T-A Sinir-Duyu serebrovasküler olaylar) Otomatik eksternal defibrilasyon A Acil, yoğun bakım Erişkin Temel yaşam desteği A Acil, yoğun bakım Erişkin İleri Yaşam Desteği A Acil, yoğun bakım Pediyatrik Temel Yaşam desteği A Acil, yoğun bakım Oksijen taşınması ve tedavisi Solunum Genel anestezikler Sinir-duyu Postoperatif komplikasyonlar TT Genel Ağrı T Sinir-duyu Akut solunum yetersizlikleri TT-A Solunum Sıvı elektrolit tedavisi TT-A Genel Şuuru kapalı olan hastaya yaklaşım T-A Acil, yoğun bakım eslenme Genel Arter kan gazlarını değerlendirilmesi TT-A Genel İmmun yetersizlikli hastalarda enfeksiyonlar Multisistem enfeksiyonlar Kafa travması T-A Sinir-Duyu Kan ve ürünleri transfüzyonu, komplikasyonları TT-A Hemopoetik sistem Koma T-A Sinir-Duyu 7

6 ÇOCUK CERRAHİSİ ANAİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ İLİM DALI I. GENEL ÇOCUK CERRAHİSİ HASTALIK DURUM SEMPTOM İLGİ DERECESİ SİSTEMLER Adli olguya yaklaşım T-A Acil, yoğun bakım Adrenal hiperplazi, konjenital T Endokrin Sistem Ailevi Akdeniz Ateşi T Hareket Sistemi Akut apandisit T-A Acil, yogun bakým Ampiyem T-A Solunum Anal fissür TT GIS Anorektal malformasyonlar T GIS Asit T GIS Aspirasyon, yabancı cisim A Solunum arsak hastalığı, inflamatuvar GIS aş-boyun patolojileri T Genel ronşiektaziler Solunum Crush yaralanması TAK Hareket Sistemi Çocuk Cerrahisine giriş, tarihçe Genel Çocuk istismarı-hırpalanmış çocuk T-A Genel Diafragma hernileri T-A GIS, Solunum Dispepsi T GIS Dispne T-A Solunum Divertiküler hastalıklar GIS Doğum travması T-K Perinatoloji-Neonatoloji Doğumsal AC ve havayolu anomalileri Solunum Doğuştan anomaliler yapısal T Perinatoloji-Neonatoloji Ev kazaları K Hareket Sistemi Fekal inkontinans GIS Feokromositoma Endokrin Sistem Fıtıklar T-A GIS Gastrointestinal sistem motilite bozukluklarý GIS Gastrointestinal polipler T GIS Gastrointestinal sistemde yabancı cisim T-A-K GIS Gastro-özefageal reflü TT GIS GIS atrezisi T GIS Göğüs duvarı anomalileri Solunum Guatr T-K Endokrin Sistem Hemoptizi T-A Solunum Hemoroid TT GIS Henoch-Schonlein Purpurası T Hareket Sistemi Hepatik koma T-A GIS Hirschsprung hastalığı GIS Intestinal obstrüksiyon T GIS Invajinasyon GIS Kabızlık TT GIS Kanama, alt gastrointestinal T GIS 8

7 Kanama, üst gastrointestinal T-A GIS Karaciger sirozu ve komplikasyonları T GIS Karaciğer dalak pankeas anomalileri GIS Karın ağrısı, kronik T GIS Karın duvarı hernileri, dogumsal ve edinsel T-A GIS Karın ön duvarı anomalileri Karın travmaları T-A Acil, yogun bakım, GIS Karın, akut T GIS Kist hidatik hastalığı T-K GIS Kolesistit T GIS Kompartman sendromu TAK Hareket Sistemi Kostik madde içimi A Acil, yogun bakım Kuşkulu genitalya T Endokrin Sistem Laringeal obstrüksiyon T-A Solunum Lenfadenopati T Multisistem Enfeksiyonlar Meckel divertikülü GIS Nöroblastom Genel onkoloji Organ ve doku nakli Genel Konular Ölüm, ani A Acil, yogun bakım Özafagus atrezisi T GIS Özofagus ve mide yanıkları T-K GIS Pankreatit, akut T-A GIS Pankreatit, kronik GIS Paraneoplastik sendromlar Genel onkoloji Peptik ülser TT GIS Perianal abse, fissür, fistül T GIS Peritonit T GIS Pilor stenozu T GIS Plevral efüzyon TT Solunum Pnömotoraks TT-A Solunum Portal hipertansiyon T GIS Prenatal tanı Genito-Üriner Sistem, genel Puberte, erken T Endokrin Sistem Rektum kanseri T GIS Sarılık T GIS Sıvı ve elektrolit, asit-baz denge bozuklukları TT-A Genito-Üriner Sistem, genel Solunum güçlügü,yenidogan T-A Perinatoloji-Neonatoloji, Solunum Tiroid kanseri Endokrin Sistem Toraks travmaları A Solunum, dolaşım Tortikolis T Hareket Sistemi Travmalı hastaya yaklaşım A Acil, yogun bakım Tümör hastasına yaklaşım T-A Genel onkoloji Wilms tümörü Genel onkoloji Yanıklar T-A Genel Yenidoğan sarılığı T-K Perinatoloji-Neonatoloji, GIS Yenidoğan, intestinal obstrüksiyon T Perinatoloji-Neonatoloji, GIS Yutma güçlügü T GIS 9

8 II. ÇOCUK ÜROLOJİSİ HASTALIK DURUM SEMPTOM Adrenal hiperplazi, kongenital İLGİ DERECESİ T SİSTEMLER Genito-üriner Sistem, Endokrin sistem öbrek / üreter koliği TT Genito-üriner sistem öbrek anomalileri T Genito-üriner, Perinatoloji Dizüri T Genito-üriner sistem Ekstrofi epispadi kompleks T Genito-üriner sistem Enürezis Nokturna TT- T Genito-üriner sistem Fimozis-Parafimozis T Genito-üriner sistem Genitoüriner sistem yaralanmaları T-A Genito-üriner, Acil, Yoğunbakım Hematüri T-A Genito-Üriner Sistem Hidrosel T Genito-üriner sistem Hirsutizm T Genito-Üriner Sistem İnmemiş Testis T Genito-üriner sistem İnterseks T- Genito-üriner sistem Kasık Fıtığı T-A Genito-üriner sistem, GİS Mesane kanseri Genito üriner, genel, onkoloji Nöroblastom Genel, onkoloji Obstrüktif üropatiler (UPJ, UVJ, PUV ve diğer) T - A Genito-üriner sistem Over kitleleri Genito-üriner sistem Pelvik ağrı Genito-üriner sistem Pelvik kitle Genito-Üriner Sistem Penis anomalileri (Hipospadi) T Genito-üriner sistem Prenatal tanı Puberte, erken T Genito-Üriner Sistem genel, Endokrin Sistem Testis torsiyonu T-A Genito-üriner sistem Testis tümörü T Genito-üriner sistem Üriner enfeksiyon TT - K Genito-üriner sistem Üriner inkontinans T- Genito-üriner sistem Üriner sistem taş hastalığı T Genito-üriner sistem Vajinal kanama T-A Genito-Üriner Sistem Varikosel T Genito-Üriner Sistem Vezikoüreteral reflü T Genito-üriner sistem Wilms Tm Genito üriner, genel, onkoloji 10

9 ÇOCUK CERRAHİSİ ANAİLİM DALINDA UYGULAMALI (PRATİK) DERSLERDE ÖĞRENCİYE KAZANDIRILMAS I İSTENEN ECERİLER 1. Her öğrenci her tür sondanın adını ve ne işte kullanıldığını bilmelidir 2. Her öğrenci NGT takmayı, idrar sondası yerleştirmeyi, damara girmeyi, serum setini serum verilecek şekilde hazırlamayı, rektal tüp takmayı, tuşe yapmayı öğrenmelidir. u nedenle öğrencilere maket üzerinde ya da uygun hastalarda eğitim verilmesine çalışılacaktır 3. Her öğrenci bir tez çalışması hazırlamayı, kaynak bulmayı ve kaynakları uygun biçimde yazıp yazı içine yerleştirmeyi bilmeli ve öğrenmelidir 4. Her öğrenci fıtık, inmemiş testis, hidrosel, pilor stenozu gibi hastalıkların muayenesi ve ayırıcı tanısını bilmelidir 5. Her öğrenci kontrastlı ve k.ontrastsız direkt filmleri okumayı, kabaca tanı koymayı, intestinal obstrüksiyon ve perforasyon gibi sorunları tanımayı ve ayırımını yapmayı bilmelidir. 11

10 ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANAİLİM DALI Hastalık durum - semptom ilgi derecesi (CEP) Sistem/ler ilgi derecesi (İZ) ADH salınımı, uygunsuz Endokrin Sistem Adrenal hiperplazi, konjenital T Endokrin Sistem T Ailevi Akdeniz Ateşi T Hareket Sistemi TT Anemi, aplastik T Hemapoetik sistem T Anemi, demir eksikliği TT-K Hemapoetik sistem TT-K Anemi, hemolitik Hemapoetik Sistem Anemi, megaloblastik T-K Hemapoetik sistem T-K Artrit (reaktif, septik) T Hareket Sistemi T Asit T GİS T Aspirasyon, yabancı cisim A Solunum A Astım TT-A Solunum TT-A Ateş, nedeni bilinmeyen Multisistem Enfeksiyonlar Avitaminozlar TT-K Ebdokrin Sistem TT-K ağ dokusu hastalıkları (sistemik lupus eritematosus, skleroderma vd.) Hareket Sistemi ağışıklama TT Multisistem Enfeksiyonlar TT-A oğmaca TT-K Multisistem Enfeksiyonlar TT-K öbrek yetmezliği, akut T-K Genito-Üriner Sistem T-K öbrek yetmezliği, kronik Genito-Üriner Sistem T ronşiolit T-A Solunum TT-A üyüme Gelişme Geriliği T-K Endokrin Sistem T-K Dermatit, atopik T Deri ve yumuşak doku T Difteri TT-K Multi sistem Enfeksiyonlar TT-K Dispne T-A Solunum T-A Diyabet ketoasidozu A Endokrin Sistem A Diyabet komplikasyonu T Endokrin Sistem T Diyabetes İnsipidus Endokrin Sistem T Diyabetes mellitus TT-K Endokrin Sistem TT-K Diyabetik anne bebeği T-K Perinatoloji-Neonatoloji T-K Diyare TT-A-K GİS TT-A-K Doğum travması T-K Perinatoloji-Neonatoloji T-K Doğumda asfiksi A Genito Üriner Sistem A Doğumsal AC ve havayolu Solunum anomalileri Doğuştan anomaliler, yapısal T Perinatoloji_Neonatoloji T Döküntülü hastalıklar TT-K Multisistem Enfeksiyonlar TT-K Endokardit T-K Dolaşım T-K Epilepsi T-A Sinir-Duyu T-A Gastroenteritler TT-K GİS TT-K Gastrointestinal sistem motilite GİS bozuklukları Gastro-özefegeal reflü TT GİS TT Genetik hastalıklar, sık görülen Genel konular Glomerulonefrit (Akut TT-K Genito-Üriner Sistem TT-K poststreptokoksik) Glomerulonefrit, akut T Genito Üriner Sistem T Glomerulonefrit, kronik Genito-Üriner Sistem Guillian arre Sendromu T-A Sinir duyu T-A Hematuri T-A Genito Üriner Sistem T-A Hemolitik üremik sendrom Genito-Üriner Sistem T Henoch-Schonlein Purpurası T Hareket Sistemi TT-A Hepatit, akut TT-K GİS TT-K 12

11 Hepatit, kronik T-K GİS T-K Hipertansiyon TT-A-K Dolaşım TT-A-K Hipoglisemi A Endokrin Sistem T-A Hipokalsemi T-A Endokrin Sistem T-A-K Hipotiroidizm, çocuk TT Endokrin Sistem TT-K İmmün yetmezlik, primer Hemopoetik Sistem T İmmün yetmezlikli hastalarda Multisistem Enfeksiyonlar T enfeksiyonlar İntrauterin büyüme geriliği T-K Perinatoloji Neonatoloji T-K İntrauterin enfeksiyonlar T-K Multisistem Enfeksiyonlar T-K Kabızlık TT GİS TT Kalp hastalıkları, konjenital Dolaşım Kalp Yetmezliği TT-A Dolaşım TT-A Kalpte üfürüm, masum T Dolaşım T Kan ve ürünleri, transfüzyonu, TT-A Hemopoetik sistem TT-A komplikasyonları Kanama diatezleri ve hemofililer TT-A Hemopoetik sistem T-A Karaciğer sirozu ve T GİS T koplikasyonları Katılma nöbetleri Genel Konular T Kistik fibroz Solunum T Koma T-A Sinir-Duyu T-A Konvülsiyon A Sinir Duyu A Konvülsiyon, febril TT-A-K Sinir Duyu TT-A-K Lenfadenopati T Multisistem enfeksiyonlar T Lösemiler T Hemopoetik sistem T Malabsorpsiyonlar GİS T Malnutrisyon TT-K GİS TT-K Menenjit, ensefalit TT-A-K Sinir Duyu TT-A-K Meningokoksemi TT-A-K Multisistem Enfeksiyonlar TT-A-K Metabolik hastalıklar Endokrin sistem T Miyokardit/kardiyomiyopati Dolaşım T Nefrotik sendrom T Genito-Üriner Sistem T Ölüm, ani A Acil, yoğun bakım A Özafagus atrezisi T GİS T Pnömoniler TT-A-K Solunum TT-A-K Poliomyelit T-K Multisistem Enfeksiyonlar T-K Prenatal tanı Genito-Üriner Sistem, genel Proteinüri T Genito-Üriner Sistem T Puberte, erken T Endokrin sistem T Puberte, gecikmiş T Endokrin sistem T Raşitizm, nutrisyonel TT-K Endokrin sistem TT-K Romatizmal ateş, akut TT-K Dolaşım TT-K Romatoid Artrit T Hareket sistemi T Sarılık T GİS T Sepsis T-A Multisistem Enfeksiyonlar T-A Serebral Palsi T Sinir Duyu T Sıvı ve Elektrolit, Asit-baz, Denge TT-A Genito-Üriner sistem, genel TT-A bozuklukları Siyanoz A Solunum, Dolaşım T Solunum güçlüğü, yenidoğan T-A Perinatoloji-Neonatoloji, solunum T-A Solunum yolu enfeksiyonları TT Sinir-Duyu TT (üst), akut Solunum yolu enfeksiyonları TT Sinir-Duyu TT (üst), kronik Spondiloartropatiler Hareket Sistemi T Süt verme sorunları TT-K Perinatoloji-Neonatoloji TT-K Şok T-A Acil yoğun akım T-A 13

12 Tetani A Endokrin sistem A Tetanoz TT-K Multi sistem enfeksiyonlar TT-K Tüberküloz TT-K Multi sistem enfeksiyonlar TT-K Üriner İnkontinens T Genito-Üriner sistem T Üriner sistem enfeksiyonu (alt ve TT Genito-Üriner sistem TT üst), akut Vaskülit Hareket sistemi Wilms tümörü Genel onkoloji Wilson hastalığı (genel) Hamopoetik sistem Yenidoğan sarılığı T-K Perinatoloji-Neonatoloji, GİS T-K Yenidoğan, hipotonik Sinir-Duyu T Yenidoğan, konjuktivit TT Perinatoloji-Neonatoloji TT Yenidoğan, Konvülsiyon A Perinatoloji-Neonatoloji, Sinir- T Duyu Yenidoğan, metabolik hastalıklar TT-A-K Perinatoloji-Neonatoloji TT-A-K Yenidoğan, perinatal asfiksi T-A-K Perinatoloji-Neonatoloji T-A-K Yenidoğan, prematüre retinopati Perinatoloji-Neonatoloji, Sinir- Duyu Yenidoğan, prematürelik T-K Perinatoloji-Neonatoloji, Solunum T-K Yenidoğan, resusitasyon A Perinatoloji-Neonatoloji A Yenidoğan, sepsis ve menenjit T-K-A Perinatoloji-Neonatoloji, Sinir- T-K-A Duyu Zehirlenmeler A Acil, yoğun bakım T UÇEP LİSTESİNDE ULUNMAYAN VE TARAFIMIZDAN ELE ALINAN KONULAR LİSTESİ Ateş Genel T-A Kabakulak Enfeksiyon TT-A-K Kas Hastalıkları Hareket Sistemi Yenidoğanın Primer akımı Perinatoloji-Neonatoloji TT Çocuklarda eslenme GİS TT-K Vitamin eksiklikleri GİS TT Adolesana yaklaşım Genel Tubulopatiler Genito-üriner sistem İskelet displazileri Hareket sistemi Mental reterdasyon Sinir-duyu Genetik danışma Genel Genetik testler Genel Hipotoni Sinir-duyu T A- UYGULAMALI ECERİLER Öykü alma, tedaviyi planlama, kayıt tutma ve rapor hazırlama Genel ve soruna yönelik öykü alabilme Mental durum değerlendirmesi, psikiyatrik öykü alabilme Hasta dosyası hazırlayabilme Doğru kayıt tutma, bildirimler Doğru, uygun ve okunaklı reçete düzenleyebilme Epikriz hazırlayabilme Genel ve Soruna yönelik fizik muayene Deri muayenesi Solunum sistemi muayenesi Vucut sıcaklığının ölçülmesi ve izlemi Kan basıncı ölçümü 14

13 Kalp damar sistemi muayenesi Karın muayenesi Nörolojik muayene Kas- İskelet muayenesi Çocuk ve Yenidoğan muayenesi Labaratuar Testleri ve İlgili Diğer İşlemler iyolojik materyalle çalışma ilkelerini uygulayabilme Mikroskopik inceleme için boyasız (direkt) preparat hazıralayabilme ve inceleme yapabilme Labaratuvar örneğini uygun koşullarda laboratuvara ulaştırabilme Mikrobiyolojik/patolojik/radyolojik inceleme için istek formunu doldurabilme Mikroskop kullanımı (gram inceleme vb. yapabilme) Tam kan sayımı ve periferik yayma yapabilme Tam idrar analizi (mikroskopik inceleme dahil) EKG çekimi Girişimler Damar yolu açabilme Venöz, kapiller kan örneği alabilme Lokal ve sistemik ilaç uygulamaları ve aşı ayapabilme, PPD testi uygulayabilme İlgili infeksiyona yönelik kültür örneklerini alabilme (boğaz, gaita, püy, kan, deri, vücut sıvıları) Yanidoğanın doğum odasında bakımını yapabilme Antropometrik ölçümlerin yapılabilmesi İlk ve acil yardım için gerekli girişimler Sıvı elektrolit dengesini düzenleyebilme - ENTELEKTÜEL ECERİLER ilginin Değerlendirilmesi Klinik tablonun aciliyetini değerlendirme Öykü, fizik muayene ve vital bulguları değerlendirebilme (nabız, solunum, ateş, kan basıncı) Radyolojik filmin hangi incelemeye ve hangi bölgeye ait olduğunu ayırt edebilme Akciğer grafisinin değerlendirilebilmesi Direkt karın grafisinin değerlendirilebilmesi Uygun labaratuvar testi ve diğer tanı araçlarını seçebilme Sık istenen labaratuvar sonuçlarını değerlendirebilme (normal ve patolojik yorumlama), gerekirse daha ileri tetkikleri planlayabilme Ayırıcı tanı yaklaşımı geliştirebilme Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil eğrileri, Tanner derecelendirmesi) Malnutrisyon ve dehidratasyonun tanısını, derecelendirilmesi yapabilme ve tedaviyi planlayabilme Tedavinin gerekliliğini değerlendirebilme İlaç dışı tedaviyi planlayabilme Akılcı ilaç tedavisi planlayabilme, uygulayabilme ve izleyebilme Özel durumlarda (çocuklarda, yaşlılarda, gebelerde, emzirenlerde, karaciğer ve böbrek hastalarında ilaç kullanımı prensiplerine uyabilme İlaç dozlarını doğru hesaplayabilme Uygulanacak ilaç dozlarını doğru hesaplayabilme 15

14 Koruyucu hekimlik uygulamaları Kişiyi hastalanmadan önce, çevresiyle birlikte değerlendirebilme Öncelikli sağlık sorunlarını ve risk gruplarını tanıyabilme Yeni doğan bebeklerde anne sütü emme pratiği kazandırabilme Sağlam çocuk izlemini yapabilme Yaşa göre beslenmeyi düzenleyebilme ağışıklama yapabilme C- İLETİŞİM ECERİLERİ Çalışma ekibi ile etkili iletişim kurabilme Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilme Hastanın toplumsal ve ekonomik durumunu her aşamada göz önüne alabilme Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve yeterli bilgi edinebilme Hastaya ve hasta yakınlarına hastalığı ile ilgili yeterli ve anlayacağı biçimde bilgi verebilme Hastaya ve / veya hasta yakınlarına olası girişimler/ tedavi seçenekleri hakkında doğru ve yeterli bilgi verebilme, tedavi için onay alınması Meslektaşları ve eğiticileri ile etkili iletişim kurabilme D- İLGİYE ERİŞME ECERİLERİ Gözlemci, sorgulayıcı ve araştırıcı olabilme Hekimlik bilgilerini arttırabilme / yeni bilgiler edinebilme yönünde çaba gösterebilme ilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlayabilme / kanıta dayalı bilgiyi ayırt edebilme A- UYGULAMALI ECERİLER İzlem ve Denetim Yatan hastanın izlemi, tedavi işlemini / talimatlarını (order) eksiksiz, açık ve net olarak verebilme ve izleyebilme - ENTELEKTÜEL ECERİLER ilginin Değerlendirilmesi İleri biyokimyasal, mikrobiyolojik, hematolojik, radyolojik, serolojik inceleme sonuçlarının yorumlanabilmesi Eklem stabilitesinin değerlendirilmesi Soyağacının çıkarılabilmesi 16

15 DERMATOLOJİ ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistem/ler üllü hastalıklar Deri ve yumuşak doku Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar -K Deri ve yumuşak doku Dermatolojik tanı Deri ve yumuşak doku Deri tümörleri T-K Deri ve yumuşak doku Ekzema A-T-K Deri ve yumuşak doku El-ayak yerleşimli hastalıkların ayırıcı tanısı Deri ve yumuşak doku Mikobakteri hastalıkları -K Deri ve yumuşak doku Paraziter hastalıklar TT-A-K Deri ve yumuşak doku Prekanserözler T-K Deri ve yumuşak doku Psoriasis ve benzeri hastalıklar T Deri ve yumuşak doku Pyodermalar TT-A-K Deri ve yumuşak doku Ürtiker A-T Deri ve yumuşak doku Viral dermatozlar A-T-K Deri ve yumuşak doku Yerel tedavi Deri ve yumuşak doku Yüzeyel mantar hastalıkları TT-K Deri ve yumuşak doku 17

16 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistem/ler Enfeksiyon Hastalıklarında anamnez alma ve fizik muayene T Multisistem Enfeksiyonlar Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuar Tanı T Multisistem Enfeksiyonlar Enfeksiyon Hastalıklarının Önlenmesi ve Kontrolü K Multisistem Enfeksiyonlar Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon K Genel Antibiyotiklere Direnç Gelişme Mekanizmaları, Ülkemizde ve Dünyada Direnç Durumu K Multisistem Enfeksiyonlar Akılcı antibiyotik kullanım esasları Multisistem Enfeksiyonlar Ateşli Hastaya Yaklaşım (Akut, Subakut ve Nedeni ilinmeyen Ateş) TT-A Multisistem Enfeksiyonlar Sepsis TT-A Multisistem Enfeksiyonlar Döküntülü enfeksiyon hastalıkları TT-A Multisistem Enfeksiyonlar Üst solunum yolu enfeksiyonları, akut TT Solunum Toplum kökenli pnömoniler TT-A Solunum Akciğer dışı tüberküloz TT Multisistem Enfeksiyonlar İnfeksiyöz ishaller ve besin zehirlenmeleri TT-K Gastrointestinal sistem Gastrointestinal sistem parazitozları TT-K Gastrointestinal sistem Viral Hepatitler TT-K Gastrointestinal sistem İnfektif Endokardit T-A Dolaşım Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar TT-K Genito-Üriner Sistem Üriner sistem enfeksiyonu (alt ve üst), akut TT Genito-Üriner Sistem Osteomyelit, septik artrit T Hareket sistemi Menenjit, ensefalit T-A-K Sinir-Duyu Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, enfestasyonları TT Deri ve yumuşak doku AIDS ve HIV -K Multisistem Enfeksiyonlar Erişkinde bağışıklama -K Multisistem Enfeksiyonlar Hastane enfeksiyonları -K Multisistem Enfeksiyonlar İmmün yetmezlikli hastalarda enfeksiyonlar -K Multisistem Enfeksiyonlar Kuduz T-K Multisistem Enfeksiyonlar Salmonella Enfeksiyonları TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Stafilokok infeksiyonları TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Streptokok infeksiyonları TT-K Multisistem Enfeksiyonlar ruselloz TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Sıtma TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Tetanoz T-A-K Multisistem Enfeksiyonlar Keneyle bulaşan hastalıklar TT-K Multisistem Enfeksiyonlar Seyahat sağlığı TT-K Multisistem Enfeksiyonlar ioterorizm TT-K Multisistem Enfeksiyonlar 18

17 FİZİK TEDAVİ ve REHAİLİTASYON ANAİLİM DALI Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistem/ler Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tanımı ve Amaçları Genel Omurga fizik muayenesi T- Hareket Sistemi Üst ekstremitenin fizik muayenesi T Hareket Sistemi Alt ekstremitenin fizik muayenesi T Hareket Sistemi oyun ağrıları ayırıcı tanısı ve tedavi TTK Hareket Sistemi Dejeneratif Eklem hastalıkları rehabilitasyonu TTK Hareket Sistemi Romatoid artrit rehabilitasyonu TK Hareket Sistemi el ağrıları ayırıcı tanısı ve rehabilitsyonu TTK Hareket Sistemi Seronegatif spondilartritler rehabilitasyonu TK Hareket Sistemi Omuz ağrıları ayırıcı tanı ve tedavisi TTK Hareket Sistemi Yumuşak doku romatizmaları TTK Hareket sistemi Fiziksel tıp ajanları kullanımı, etkileri ve ilkeleri Genel Osteoporoz tanı, tedavi ve rehabilitasyonu TTK Hareket Sistemi Ortopedik rehababilitasyon TTK Hareket Sistemi Omurilik yaralanmaları rehabilitasyonu TT Hareket Sistemi Disk Hernileri tanı ve tedavisi TTK Hareket Sistemi Hemipleji (inme) rehabilitasyonu T Sinir Duyu Pediatrik rehabilitasyon T Hareket Sistemi Hareket sistemi hastalıklarında ayırıcı tanı T- Hareket Sistemi Hidroterapi ve kaplıca tedavisi Genel 19

18 GENEL CERRAHİ ANAİLİM DALI 5. SÖMESTRE Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistemler Cerrahide genel konular,anamnez ve fizik muayene T Genel Cerrahi Komplikasyonlar Genel İlkyardım(travmalar,termal yaralanm.ısırık ve sokmalar) T-A-K Acil,yoğun bakım Drenler,sondalar,kateterler,sütür materyelleri -A Genel,acil,yoğ,bakım Karın muayenesi T Genel Sıvı elektrolit dengesi T-A Genel,acil,yoğ.bakım Özofagus (genel bilg.semptomlar,muay,us,tanı yönt.) T GİS Mide Duodenum T GİS Politravmalı hastaya yaklaşım(kitlesel yaralanma,triyaj) T-A acil,yoğun bakım Kalınbarsak(genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T GİS Ano Rektum(genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T GİS Gastrointestinal sistem kanamaları T-A GİS,acil,yoğun bak. Karaciğer (genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T GİS Safra kesesi ve Safra yolları ( ) T GİS Pankreas (genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T GİS Dalak (genel bilgiler,semp.muay.us.tanı yöntemleri) T Hemopoetik sist. Sarılıklı hastaya yaklaşım(tanım,nedenler,semp,muay.us.t.y. T GİS İnce barsak(tanım,nedenler,semptom,muay,us.,tanı yönt. T GİS Tiroid(genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yöntemleri) T endokrin sist. Paratiroid (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yöntemleri) T endokrin Sürrenal (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yöntemleri) T endokrin Akut Karın (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yöntem.) T GİS arsak tıkanmaları (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yö. T GİS atında kitle (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yö. T GİS Fıtıklar (genel bilg.semptomlar.muay.us.tanı yö. T GİS Asit-baz dengesi T-A Genel,acil,yoğ.bakım Ürolojiye Giriş 1 T Genitoüriner sist. Ürolojiye Giriş 2 T Genitoüriner sist. Kalp cerrahisine giriş Dolaşım Damar cerrahisine giriş Dolaşım Göğüs Cerrahisine Giriş Solunum Çocuk yaş grubunda gastrointestinal kanamalar T-A GİS,acil,yoğun bak. Çocuk yaş grubunda cerrahi nedenli karın ağrısı T-A GİS,acil,yoğun bak. Çocuk yaş grubunda kusma T-A GİS,acil yoğun bak. Çocuk yaş grubunda solunum distresi A Acil,yoğun bakım 20

19 GENEL CERRAHİ 7-8 SÖMESTRE Hastalık-durum-semptom ilgi derecesi Sistemler Peptik Ülser T-T GİS Gastrointestinal sistem kanamaları T-A GİS,acil,yoğ.bakım Akut batın sendromu T-A GİS, acil Hemostaz,cerrahi kanama,kan transfüzyonu T-T- A Hemopoetik Akut Apandisit T Sistem, acil GİS- acil Yoğun akım Sindirim kanalı Divertikülleri GİS Cerrahi Hastada metabolizma ve beslenme -A Genel,acil,yoğ.bak. Cerrahi Komplikasyonlar Genel Özofagusun motilite bozuklukları GİS Karın duvarı fıtıkları A- T GİS, acil Perianal abse ve fistüller A GİS,acil Postgastrektomi ve Postvagotomi sendromu GİS Kolon Kanseri GİS Gastrointestinal fistüller GİS Rektum kanseri GİS İntestinal Obstrüksiyonlar GİS Mide kanseri GİS Ger ve Hiatus hernileri GİS İnflamatuar arsak Hastalıkları GİS Özofagus kanseri GİS Kronik Pankreatit GİS Mezenterik Vasküler Hastalıkları A GİS,acil,yoğun bak. Karın Travmaları T-A GİS,acil,yoğun bak. Karaciğer Tümörleri GİS Safra taşı hastalığı+akut kolesist.koledokolityaz,kolanjit T-A GİS,acil,Y. İncebarsak tümörleri ve karsinoid sendromu GİS Dalağın cerrahi hastalığı hemopoetik sistem İntraabdominal infeksiyonlar T-A GİS,acil,yoğ.bakım Pankreas kanseri GİS Minimal invaziv cerrahi girişimleri GİS, Genel Hemoroidler,anal fissür,pilonidal hast. T- GİS Organ transplantasyonu Genel Pankreasin endokrin tümörleri GİS Akut Pankreatit T GİS Karaciğer Abseleri T-A GİS,acil,yoğ,ak Karaciğer hidatik kisti T-K GİS Meme hastalıklarında tanı yöntemleri T Deri,yumuşak doku Meme anatomisi ve meme ameliyatları Deri,yumuşak doku Selim meme hastalığı Deri,yumuşak doku Meme kanseri T Deri,yumuşak doku Sürrenal Tümörleri Endokrin Hipertiroidizim T Endokrin asit guatr,tiroiditler,paratiroid hastalırları T-K- Endokrin sisteem Tiroid Kanseri Endokrin sistem 21

20 GÖĞÜS HASTALIKLARI ANAİLİM DALI HASTALIK DURUM ve SEMPTOM ilgi derecesi Sistem/ler Akciğer semptomatolojisi T Solunum Akciğerin makro ve mikro yapısı Solunum Diyafram ve mediyasten hastalıkları TT-T Solunum Solunum sistemi muayene bulguları Solunum Akciğer fonksiyon testleri Solunum Sigaraya bağlı akciğer hastalıkları TT Solunum Solunum sistemine ait tanı yöntemleri Solunum Akciğer radyolojisi Solunum Akciğer embolisi T-A Solunum, dolaşım Akciğer hastalığı, kronik obstrüktif TT-A-K Solunum Akciğer hastalıkları, interstisyel Solunum Akciğer kanseri T-K Solunum Akciğer ödemi T-A Solunum, dolaşım Akciğer sorunları, (yükseklik ve dalma ile ilgili) Solunum Ampiyem T-A Solunum Aspirasyon, yabancı cisim A Solunum Astım TT-A Solunum ronşiektaziler Solunum ronşiolit T-A Solunum Dispne T-A Solunum Doğumsal AC ve havayolu anomalileri Solunum Doğumsal AC ve havayolu anomalileri Solunum Göğüs duvarı anomalileri Solunum Hemoptizi T-A Solunum Hipoksi T-A Solunum, Dolaşım Kistik fibroz Solunum Kor pulmonale T Solunum, Dolaşım Laringeal obstrüksiyon T-A Solunum Nazal obstrüksiyon, yabancı cisim A Solunum Öksürük TT Solunum Plevral efüzyon TT Solunum Pnömoniler TT-A-K Solunum Pnömotoraks TT-A Solunum Pulmoner hipertansiyon T Solunum Sarkoidoz Solunum Siyanoz A Solunum, Dolaşım Toraks travmaları A Solunum, dolaşım Tüberküloz epidemiyolojisi ve patogenezi TT-K Solunum Akciğer Tüberkülozu kliniği ve tanı yöntemleri TT-K Solunum Tüberküloz tedavisi TT-K Solunum Uyku-apne sendromu Solunum Vena cava superior sendromu T Solunum, dolaşım Pulmoner hipertansiyon Solunum,dolaşım Kalp dışı göğüs ağrısı A solunum Mediyasten hastalıkları Solunum 22

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi)

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme D. ODABAŞ 09.15-10.00 Boy kısalığı M.E.ATABEK 10.15-11.00 Turner sendromu M.E.ATABEK Rikets M.E.ATABEK 13.15-14.00

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

ULUSAL ÇEP HASTALIK, DURUM, SEMPTOM LİSTESİ

ULUSAL ÇEP HASTALIK, DURUM, SEMPTOM LİSTESİ ULUSAL ÇEP HASTALIK, DURUM, SEMPTOM LİSTESİ TT= Mezunlar bu hastalıkların tanısını koyabilmeli ve tedavi edebilmeli T= Mezunlar bu hastalıkların tanısını koyabilmeli, tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı,uzmana

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 207-208 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 20..207-9.0.208 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Prof. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ Başlama Tarihi: 14.3.16 Bitiş Tarihi: 22.4.16 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 205-206 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 25.04.206-24.06.206 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

TIP F AKUL TELERININ MEZUNIYET ONCESI EGITIMDEKI AMAÇ VE HEDEFLERI AMAÇ Tıp Fakültelerinin amacı: 1) Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci

TIP F AKUL TELERININ MEZUNIYET ONCESI EGITIMDEKI AMAÇ VE HEDEFLERI AMAÇ Tıp Fakültelerinin amacı: 1) Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci TIP F AKUL TELERININ MEZUNIYET ONCESI EGITIMDEKI AMAÇ VE HEDEFLERI AMAÇ Tıp Fakültelerinin amacı: 1) Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi,

Detaylı

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU VE HEDEFLERĠ İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama geçiren,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 24.04.207-2.06.207 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM IV DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM IV DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 24 DÖNEM IV BLOK STAJ PROGRAMI Blok No 1. BLOKLAR 2. BLOKLAR 3. BLOKLAR 4. BLOKLAR Hafta Başlangıç Bitiş Tarihi

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 19.Mar.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim İlişkisi F. KARADAĞ PSİKİYATRİ 11.00-11.50 Psikiyatrik Öykü Alma

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 (TIP 331) ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK Pratik-Uygulama Anamnez alma semiyoloji 2.GÜN 08.15-09.00 Kardiyovasküler sistem

Detaylı

14 Kasım Şubat 2017

14 Kasım Şubat 2017 1.. H A F T A ESKŞEHR OSMANGAZ ÜNVERSTES TARH 14.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDRLMES VE YEN DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK 31.8.2015 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi

Detaylı

ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU. 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup. Sayfa 1

ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU. 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup. Sayfa 1 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Eklem ağrısı / şişliği Atst Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ PAZARTESİ Artrit T Aylin REZVANİ FİZİK

Detaylı

Dönem-IV. Amaç: Öğrenim Hedefleri: Öğrenciler Dönem IV ün sonunda;

Dönem-IV. Amaç: Öğrenim Hedefleri: Öğrenciler Dönem IV ün sonunda; 2008-2009 Eğitim Yılı Öğrenci Rehberi 285 Dönem-IV Amaç: Bu dönemin sonunda öğrenciler; preklinik dönemde kazandıkları bilgi ve becerileri klinik disiplinlere entegre ederek, çocuklarda ve erişkinlerde

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kaşıntı Atst Anıl Gülsel BAHALI DERİ HASTALIKLARI Deri döküntüleri / lezyonları (makülopapüler, 09:30 bülloz, veziküler) Atp Nazan EMİROĞLU DERİ HASTALIKLARI

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ 09:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÇOCUK ACİL ROTASYON HEDEFLERİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÇOCUK ACİL ROTASYON HEDEFLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÇOCUK ACİL ROTASYON HEDEFLERİ HEDEFLER Yenidoğan ve çocuk resüsitasyon becerilerini geliştirmesi. Büyüme ve gelişme dahil

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU. 2.Grup 4.Grup 1.Grup 3.Grup. Sayfa 1

DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU. 2.Grup 4.Grup 1.Grup 3.Grup. Sayfa 1 2.Grup 4.Grup 1.Grup 3.Grup DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Deri döküntüleri / lezyonları (makülopapüler, bülloz, Atp veziküler) Nazan EMİROĞLU DERİ HASTALIKLARI 09:30

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü 4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Çocuk Hastalıkları ve Çocuğun Cerrahi Hastalıkları 1 Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ Başkoordinatör : Prof. Dr. Fatma Sultan

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Eklem ağrısı / şişliği Atst Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ PAZARTESİ Artrit T Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ 09:30 Eklemlerde hareket kısıtlılığı Atp Saliha EROĞLU

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü 5. S I N I F -. D E R S K U R U L U -. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( E K İ M 0 5 0 4 A R A L I K 0 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

:30 Eklem ağrısı / şişliği Atst Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ

:30 Eklem ağrısı / şişliği Atst Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Eklem ağrısı / şişliği Atst Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ PAZARTESİ Artrit T Aylin REZVANİ FİZİK

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, ÜROLOJİ, PEDİATRİK CERRAHİ BLOĞU STAJ PROGRAMI Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı

Detaylı

3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU. Sayfa 1

3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU. Sayfa 1 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kalp kapak hastalıkları ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ PAZARTESİ 09:30 Endokardit ÖnT K Hüseyin UYAREL

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT K Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ 10:30

Detaylı

31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kalp kapak hastalıkları ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ

31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kalp kapak hastalıkları ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kalp kapak hastalıkları ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ 09:30 Endokardit ÖnT K Hüseyin UYAREL KARDİYOLOJİ

Detaylı

SALI ( ) Bağımsız Çalışma

SALI ( ) Bağımsız Çalışma 7 1.HAFTA (12.02.2018) (13.02.2018) (14.02.2018) (15.02.2018) (16.02.2018) 08:30-09:20 Endokrinolojik Hastalıklar Belirti ve Bulguları Tiroid Hastalıkları Biyokimyası Doç Dr Adrenal Bez Biyokimyası Doç.

Detaylı

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 20.Mar.17 09.00-09.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim lişkisi Figen Karadağ Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatrik Öykü Alma ve Görüşmenin Temel İlkeleri Aytül

Detaylı

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Anestezi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı