TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI"

Transkript

1 3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Mustafa BALCI EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Tarafından Hizmet Kaite Standartları gereği oluşturulmuştur. TYİH-REH-TKY-06

2

3 İÇİNDEKİLER: A. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI:... B. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI: İÇ (İNTERNAL) KALİTE KONTROL: DIŞ (EKSTERNAL) KALİTE KONTROL:... C. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA ÇALIŞILAN TESTLERİN İSTENMESİ:... D. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:... E. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT LERİN ALINMASI: KAN LERİNİN ALINMASI: ACİL SERVİS VE YATAKLI BİRİMLERDE KAN LERİNİN ALINMASI: POLİKLİNİKLERDE KAN LERİNİN ALINMASI: KAN LERİ ALIM KURALLARI: KAN LERİ VERMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:... F. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA TESTLERE AİT TÜPLERİ: MOR KAPAKLI TÜP(EDTA LI): MAVİ KAPAKLI SİTRATLI TÜP: KIRMIZI KAPAKLI BOŞ TÜP: SARI KAPAKLI (JEL) TÜP:... G. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NA LERİN TRANSFERİ VE AYRIŞTIRILMASI:... H. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI KABUL VE RET :... 1.İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI KABUL :... 2.İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI RET :... I. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT PANİK (TOKSİK) DEĞERLER:... İ. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA TEST SONUÇLARININ VERİLMESİ:... K. İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI AYRINTILI TEST TABLOSU...

4

5 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 101 TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI A. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI: Hastanemiz İmmünoloji ve Doku Tipleme Laboratuvarı; solid organ (böbrek, kalp ve karaciğer) ve kök hücre nakline hazırlanan hastalar ve onların potansiyel donörleri arasındaki, en iyi alıcı-verici uyumu, eşleşmesi ve transplantasyon başarısı için hayatî önem arz eden bir laboratuardır. Bu anlamda Laboratuvarımız organ ve doku nakli hizmetleri için gerekli desteğini sağlayarak bu alandaki uygulamaların başarılı olmasını sağlar. Laboratuvarımız nakil öncesi hasta ve vericiye ait sonuçların değerlendirilmesi, klinik olarak anlamlılığının sağlanması ve risklerin belirlenmesi, hasta ve organ sağ kalımı için kritik öneme sahiptir. Laboratuvarımızda rutin olarak yapılan testler yanında serolojik, hücresel ve moleküler düzeyde araştırma amaçlı testler de yapılmaktadır. Hastalarda nakil sonrası organ reddinin önlenmesi amacıyla kullanılan immünsupresif ilaçların kan düzeyi ölçümleri de yapılmaktadır. Gerek doku uyumu tayini, gerekse immünsupresif ilaç ölçümleri için iç ve dış kalite denetim uygulamaları ile verdiğimiz hizmetlerin kalite güvenliğini sağlamaktayız. Misyonumuz; laboratuvar hizmetlerini, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, bilimsel veriler ışığında, biz ruhuyla, etik kurallara uygun olarak, güvenilir, kaliteli, verimli bir hizmet sunmaktır. Vizyonumuz; güven, saygınlık konusunda lider, referans ve ulusal standartlara uygun bir laboratuvar olmaktır. Randevu sistemi ile çalışılan Doku Tiplendirme Testleri saat 08:00 de, diğer testler ise, poliklinik hastalarının kan alma süresi dolduktan sonra çalışılmaya başlanır. Laboratuvarımızda her tekniker her işi yapabilecek şekilde eğitilmiştir. Bu nedenle örnekler çalışma gruplarına göre ayrılır. Çalışmalar iş gruplarına göre dönüşümlü olarak yapılır. Deneyler yöntemlere uygun şekilde çalışılır. İmmünoloji B. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI: 1. İÇ (İNTERNAL) KALİTE KONTROL: İç kalite; değerleri önceden bilinen normal ve patolojik kontrol örnekleri hasta örneği gibi analiz edilerek, elde edilen değerlerin beklenen aralıklarda olup olmadığı kontrol eden süreçtir. Bu süreçte sonuçlar hedef değerler arasında ise hastadan alınan örnekler çalışılır. Sonuçlarda beklenen aralıkların altında veya üstünde bir sapma gözlendiğinde cihazın ölçüm ayarları

6 102 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi yeniden yapılır ve yeniden İç Kalite Kontrol Örnekleri çalışılır. Bunlar hedef değerlerde ise hasta örnekleri çalışılır. Elde edilen test sonuçları hastanın önceki sonuçları ile karşılaştırılır. İmmünoloji ve Doku Tipleme Laboratuvarı nda bulunan bütün cihazların günlük açılış işlemlerinde, kontrol ve bakımı yapılır, reaktifler hazırlanır. Testlere ait kalibratör ve kontroller hazırlanır, bütün cihazlarda iç kalite çalışmaları yapılır ve sonuçları teknikerler, teknisyenler, biyolog ve sorumlu uzman tarafından kontrol edilerek kalite kontrol örnekleri değerlendirilir. Sonuçlar kayıt altına alınır. 2. DIŞ (EKSTERNAL) KALİTE KONTROL: Laboratuvarımızda organ nakli yapılan hastalara organ reddini önlemeye yönelik kullanılan immünsüpressif ilaçların dış kalite kontrol değerlendirilmesinde NEQEAS (İngiltere) Dış Kalite Kontrol Programı uygulanmaktadır. Tacrolimus (FK-506) ve Cyclosporine-A adlı ilaçların her biri için her ay üç farklı düzeyde örnekler çalışılmaktadır. Gelen örnekler hasta gibi çalışılmakta ve elde edilen değerler kuruluşun internet web sayfası üzerinden gönderilmektedir. Aylık değerlendirme sonuçları PDF formatında mail olarak gelmektedir. Gelen sonuçlara göre laboratuvarımızın performansı değerlendirilmesi yapılmaktadır. Laboratuvarımız doku uyumu testleri için Avrupa İmmünogenetik Federasyonu (EFI) Balkan Eksternal Kalite Kontrol Programı na (BEPT) dahildir ve sertifikalıdır. Flow sitometri testleri için de Becton Dickinson (BD) dış kalite kontrol programı uygulanmaktadır. C. İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA ÇALIŞILAN TESTLERİN İSTENMESİ: Hastanemiz bölümlerinden ve hizmet alım protokolü yapılmış hastanelerden gelen örnekler, ilgili polikliniklerin doktorları tarafından HBYS (Hastane Bilgi yönetim Sisteminden )tetkik adı veya tetkik kodu ile istem yapılır. Testlerin tam ve zamanında çıkması için test girişleri tam eksiksiz yapmalıdır. Test girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası işaretlenen testler LİS (Laboratuvar İşletim Sistemi) tarafından görülmeyecektir. Onay sonrası her yeni test isteği için yeni bir H.O.S girişi ve L.İ.S kaydı yapılmalıdır. Bu işlemden sonra eğer örnek laboratuvarda ise laboratuvar telefonla aranarak eklenen test ve yeni giriş hakkında bilgi verilmelidir. D. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: Test sonuçları bazı faktörlerden etkilenmektedir. Güvenilir sonuçlar elde etmek için aşağıdaki konulara dikkat etmek gerekmektedir. 1. Tüm testler için genel olarak saat açlık sonrası numunelerin verilmesi gerekmektedir. Saat 21:00 den sonra çay, kahve dahil hiçbir şey yenilmemesi ve içilmemesi istenmektedir.

7 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Tacrolimus ve Cyclosporine-C0 düzeyi için alınacak kan örnekleri hastaya sabah dozu verilmeden hemen önce alınmalıdır. 3. Cyclosporine-C2 için ise hastaya sabah dozu verildikten tam 2 saat sonra kan alınmalıdır. E. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT LERİN ALINMASI: 1. KAN LERİNİN ALINMASI: Hastane içi polikliniklerden ve kliniklerden gelen (Kemik iliği ve solid organ transplant adayları ve donörlerinin) kan örneklerinde serolojik moleküler düzeyde testler çalışılır. Ayrıca kadavra donör için doku tiplendirmesi ve renal transplant adaylarına Lenfosit Crossmatch (LMC) çalışılır ACİL SERVİS VE YATAKLI BİRİMLERDE KAN LERİNİN ALINMASI: Yataklı birimlerde ve Acil Serviste kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra kan alma işlemi gerçekleştirilir. Hekim test taleplerini otomasyon sisteminde yapar. Klinik hemşiresi sistemde talepleri görür. Testlerin barkotlarını basar, tüplere yapıştırır. Barkotlarda hastanın kimlik tanımlayıcılarıyla birlikte, testin adı, testin hangi servisten istendiği, örneğin alınış tarihi ve saati yer alır. Böylece numune alım tarihi ve saati HBYS (Hastane Bilgi yönetim Sisteminden ) ve buna entegre çalışan Laboratuvar İşletim Sistemi ne (LİS) kaydedilmiş olur POLİKLİNİKLERDE KAN LERİNİN ALINMASI: Muayene olduğu polikliniğin Kan Alma Ünitesine gelen hastayı, ünite sekreteri karşılar. Ünite sekreteri hastaya ait kimlik doğrulaması yapar. Hastanın test istemlerini otomasyon sisteminde görülür, testlere ait barkotları basar. Barkotlarda hastanın kimlik tanımlayıcılarıyla birlikte, testin adı, testin hangi poliklinikten istendiği, örneğin alınış tarih ve saati yer alır. Böylelikle örneğin alım tarihi ve saati HBYS (Hastane Bilgi yönetim Sisteminden ) ve Laboratuvar İşletim Sistemi ne (LİS) kaydedilmiş olur. Sekreter, barkotları ilgili kan tüplerine yapıştırdıktan sonra, tüplerle birlikte hastayı kan alma hemşiresine yönlendirir. İmmünoloji 1.3. KAN LERİ ALIM KURALLARI: Hasta en az 15 dakika kadar rahat bir pozisyonda olmalıdır. Kol omuz hizasında düz durmalıdır Fistül, damar grefti uygulanmış ya da mastektomili meme tarafındaki kol, ödemli ve skarlı bölgeler, hematom, kan transfüzyonu ile IV sıvı tedavisi uygulanan kolda üst seviyeler, zorunlu kalınmadıkça venöz kan alımı için uygun değildir.

8 104 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi Hematom oluşabileceğinden hastanın kolu kesinlikle bükülmemelidir Hem geniş hem de yüzeye yakın damar seçilmelidir Hastaya IV infüzyon yapılıyorsa infüzyona 5 dakika ara verildikten sonra veya mümkünse diğer koldan kan alınmalıdır Turnike, kan alınacak damardan yaklaşık 10 cm. yukarı bağlanır. Turnike en fazla bir dakika uygulanmalıdır ve iğne damara girdikten sonra hemen gevşetilmelidir Kan, enjektör ile alınmış ise, hemoliz olmaması için iğne çıkarıldıktan sonra yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak tüpe boşaltılmalıdır Damara girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır; bu hareket, plazma potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını artırır Önce katkı maddesiz, sonra katkı maddeli tüplere kan alınmalıdır KAN LERİ VERİLMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR: Laboratuvar testleri için sabah (10-12 saat açlık sonrası) kan verilmelidir (Saat 21:00 den sonra hiçbir şey yenilip içilmemesi gereklidir). İhtiyaç duyduğunuz miktarda su alabilirsiniz Hastaneye gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersiz yapılmamalıdır, kan vermeden önce, yarım saat kadar dinlenilmesi önerilir Düzenli olarak kullanılan ilaçlar varsa, kan vermeden önce doktora danışılması gerekmektedir. F. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA TESTLERE AİT TÜPLERİ: 1. MOR KAPAKLI TÜP(EDTA LI): (Doku Tiplemesi ve Flow Sitometri Testlerinde Kullanılır)

9 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ MAVİ KAPAKLI SİTRATLI TÜPLER: (Doku Tiplemesi Testlerinde Kullanılır) 3. KIRMIZI KAPAKLI BOŞ TÜP: Serum eldesi (Serumda yapılan tüm testler için ve otoanalizörlerde kullanılır) 4. SARI KAPAKLI JELLİ TÜP: Sarı kapaklı jelli tüp (PRA-Lenfosit Cross Match, Nefolometrik testlerde kullanılır) İmmünoloji G. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NA LERİN TRANSFERİ VE AYRIŞTIRILMASI: 1. Laboratuvar İşletim Sistemi ne (LİS) test girişleri yapılırken testlerin aynı zamanda HBYS (Hastane Bilgi yönetim Sisteminden )test girişleri ve kayıtları yapılmış olması gereklidir. 2. Kan örneklerinin üzerinde mutlaka barkot olmasına dikkat edilmelidir. 3. Poliklinik, Acil Servis ve yataklı birimlerden alınan tüm kan örnekleri testlere göre, pnömatik sistem ile ilgili laboratuvarın terminaline bekletilmeden gönderilir.

10 106 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi 4. Pnömatik sistemle ilgili laboratuvarın terminallerine ulaşan kan örnekleri, laboratuvar teknisyenlerince düzenli olarak toplanır ve testlere göre gruplanır. 5. Testlere göre gruplanmış kanların, numune kabul kriterleri ne göre uygunluğu kontrol edilir. 6. Uygun örnekler bekletilmeden LİS test girişi yapılır. 7. Uygun olmayan örneklerin ise LİS üzerinden reddi gerçekleşir. 8. Örneklerin LİS nden girişlerinin yapılması laboratuvara giriş saatinin kayıt altına alınmasını sağlar. 9. Elden getirilen tüm kan örnekleri laboratuvar teknisyenleri tarafından örnek kabul-ret kriterleri doğrultusunda barkot okuyucudan geçirilerek LİS girişi yapılır. Laboratuvarda örnekler çalışma gruplarına göre ayrılır. 10. LİS yapılan test taleplerine bakılarak örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı (tüpteki işaretli çizgiye kadar alınıp alınmadığı), pıhtılaşma, barkodlama vb. kontrolü yapılır. H. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI KABUL VE RET : 1. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI KABUL : Analize uygun tüp veya kaplara alınmış olan örnekler kabul edilir. Yapılacak analize uygun olarak hazırlanmış hastalardan alınan örnekler kabul edilir (Açlık Kan Şekeri veya açlık gerektiren testler için numune alınacak hastanın aç olması). Testlere uygun vakumlu tüplere (Kanın enjektörle alınmaması gerekir) ve örnek kaplarına alınmış olan örnekler kabul edilir. Hemolizli olmayan örnekler kabul edilir. Yeterli miktarda alınmış olan örnekler (tüpün yarıdan fazlası dolu olmalıdır) kabul edilir. Hastane bilgisayar sistemine girilen ve barkot etiketi kesilen örnekler kabul edilir. Barkot kesimi ile numune kabulü arasındaki süre 30 dakikayı geçmemelidir. Acil testler için, örnekler hastadan alındıktan ve barkot etiketleri kesildikten sonra, en geç 30 dakika içinde gönderilen örnekler kabul edilir. Barkot etiketleri silik ve yırtık olmayan, barkot etiketi tüpün etiketi üzerine denk gelecek şekilde düzgün yapıştırılmış olan örnekler kabul edilir.

11 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI RET : Analize uygun olmayan tüp veya kaplara alınmış olan örnekler ret edilir. Yapılacak analize uygun olarak hazırlanmamış hastalardan alınmış olan örnekler ret edilir (açlık kan şekeri veya açlık gerektiren testler için örnek alınacak hastanın tok olması). Testlere uygun olmayan tüplere ve örnek kaplarına alınan örnekler ret edilir. Hemolizli örnekler ret edilir. Yetersiz miktarda alınan örnekler ret edilir. Hastane bilgisayar sistemine girilmeyen ve barkot etiketi kesilmeyen örnekler ret edilir. Acil testler için, hastadan alındıktan ve barkot etiketleri kesildikten sonra, en geç 30 dakika içerisinde gönderilmemiş örnekler ret edilir. Barkot etiketleri silik ve yırtık örnekler, barkot etiketi tüpün etiketi üzerine düzgün şekilde yapıştırılmamış olan örnekler ret edilir. Dondurulmuş örnekler kabul edilmez. I. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT PANİK (TOKSİK) DEĞERLER: 1. İmmünoloji ve Doku Tipleme laboratuvarı nda elde edilen toksik değerli sonuçlar laboratuvar teknisyeni tarafından hemen tekrar edilir. 2. Tekrar edilen toksik değere sahip sonuçlar laboratuvar teknisyeni tarafından, klinik veya poliklinik sorumlu doktoruna ya da hemşiresine en kısa sürede bildirilir. 3. Klinik veya poliklinik sorumlu doktoruna ya da hemşiresine en kısa sürede bildirilen toksik değerli sonuçların kime bildirildiği LİS Programı na girilerek Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS) kayıt altına alınır. İmmünoloji TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI TOKSİK DEĞERLER TABLOSU TESTLER TOKSİK DEĞERLER Cycsporin-A (C0) > 700 µg/ml Cycsporin-A (C2) > 2000 µg/ml Tacrolimus > 20 ng/ml Laboratuvarımızda ölçülen parametreler panik değer kategorisinde değildir, toksik değerler olarak sınıflandırılmaktadır.

12 108 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi İ. TIBBİ İMMÜNOLOJİ VE DOKU TİPLEME LABORATUVARI NDA TEST SONUÇLARININ ERİŞİMİ: İmmünoloji ve Doku Tipleme Laboratuvar Sorumlusu Uzman Doktor test sonuçlarını görür, onaylar ve HBYS ne aktarır. Böylece test sonuçları istek yapan doktor tarafından otomasyon ortamında görülür. Hastaların test sonuçları gerekli durumlarda poliklinik sekreterliğinden rapor halinde alınabilmektedir. İlaçlar için toksik değerde olan test sonuçları, servis hastalarında servis sorumlu hemşiresine ya da doktoruna, poliklinik hastalarında Poliklinik Sorumlu Hemşiresi ne ya da Doktoruna en kısa zamanda telefonla bildirilir. İmmünoloji ve Doku Tipleme Laboratuvar test sonuçlarına hastanemiz web sayfasında laboratuvar sonuçları bölümünden hastaya ait iki kimlik tanımlayıcısı ile ulaşılabilinir. Doku uyumu ile ilgili testler doğrudan hastaya veya birinci dereceden yakınlarına verilmektedir, güvenlik amacıyla sisteme verilmemektedir.

13 K. İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI AYRINTILI TEST TABLOSU SIRA NO TESTİN ADI ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ Tıbbi İmmünoloji Manuel Laboratuvarı MİKTA- RI KABI KABUL RED ÖN HA- ZIR- LIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ RE- FE- RANS ARA- LIK- LARI 1 HLA-ABC RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK PCR-SSP 1-3 GÜN YOK 2 HLA-DQDR RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK PCR-SSP 1-3 GÜN YOK 3 HLA-ABDR RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK PCR-SSP 1-3 GÜN YOK 4 HLA-A RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK PCR-SSP 1-3 GÜN YOK 5 HLA-B RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK PCR-SSP 1-3 GÜN YOK 6 HLA-C RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK PCR-SSP 1-3 GÜN YOK 7 HLA-DR RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK PCR-SSP 1-3 GÜN YOK 8 HLA-DQ RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK PCR-SSP 1-3 GÜN YOK 9 HLA-DP RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK PCR-SSP 1-3 GÜN YOK 10 HLA-ABC 72 RANDEVU TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK CDC YOK İmmünoloji

14 SIRA NO TESTİN ADI ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ Tıbbi İmmünoloji Manuel Laboratuvarı MİKTA- RI KABI KABUL RED ÖN HA- ZIR- LIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ RE- FE- RANS ARA- LIK- LARI 11 HLA-ABC 144 RANDEVU TAM KAN 10 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ YOK CDC YOK 12 LENFOSİT CROSS-MATCH RANDEVU SERUM+ TAM KAN 5 ml SARI-MAVİ (sitratlı) DONMUŞ HASTA VE DO- NOR CDC YOK 13 PRA Sınıf-I tarama HER GÜN SERUM 5 ml SARI KAPAKLI DONMUŞ YOK SOLİD FAZ 2-4 HAFTA NEGA- TİF 14 PRA Sınıf-II tarama HER GÜN SERUM 5 ml SARI KAPAKLI DONMUŞ YOK SOLİD FAZ 2-4 HAFTA NEGA- TİF 15 HER GÜN SERUM 5 ml SARI KAPAKLI PRA Sınıf-I tanımlama DONMUŞ YOK SOLİD FAZ 2-4 HAFTA < %10 16 PRA Sınıf-II tanımlama HER GÜN SERUM 5 ml SARI KAPAKLI DONMUŞ YOK SOLİD FAZ 2-4 HAFTA < %10 17 Immünglobulin G HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK g/l

15 Tıbbi İmmünoloji Manuel Laboratuvarı SIRA NO TESTİN ADI ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ MİKTA- RI KABI KABUL RED ÖN HA- ZIR- LIK 18 Immünglobulin A HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 19 Immünglobulin M HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 20 Kompleman 3 HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 21 Kompleman 4 HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 22 Haptoglobulin HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 23 Ig hafif zincir kappa HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 24 Ig hafif zincir lambda HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK İmmünoloji METOD SONUÇ VERME SÜRESİ RE- FE- RANS ARA- LIK- LARI g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l

16 Tıbbi İmmünoloji Manuel Laboratuvarı SIRA NO TESTİN ADI ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ MİKTA- RI KABI KABUL RED ÖN HA- ZIR- LIK 25 Immünglobulin E HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 26 Beta-2- Mikroglobulin HER GÜN SERUM 10 ml SARI KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 27 Takrolimus (FK 506) kan düzeyi HER GÜN TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ İLAÇ ÖN- CESİ 28 Cyclosporine-A kan C0 düzeyi HER GÜN TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ İLAÇ ÖN- CESİ 29 Cyclosporine-A kan C2 düzeyi HER GÜN TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI DONMUŞ İLAÇ- TAN 2 SAAT SON- RA 30 Immün fenotiplendirme HER GÜN TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ EMİT EMİT EMİT FLOW Sİ- TO RE- FE- RANS ARA- LIK- LARI <100 IU/mL mg/l 5-20 ng/ ml ng/ ml

17 Tıbbi İmmünoloji Manuel Laboratuvarı SIRA NO TESTİN ADI ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ MİKTA- RI KABI KABUL RED ÖN HA- ZIR- LIK 31 CD4/CD8 HER GÜN TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 32 CD4/CD25 HER GÜN TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 33 CD34 HER GÜN TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI YOK DONMUŞ YOK 34 FLOW CROSS- MATCH HER GÜN SERUM+ TAM KAN 5 ml MOR KAPAKLI YOK DONMUŞ HAS- TA VE DO- NOR İmmünoloji METOD FLOW Sİ- TO FLOW Sİ- TO FLOW Sİ- TO FLOW Sİ- TO SONUÇ VERME SÜRESİ RE- FE- RANS ARA- LIK- LARI %2-6 % Negatif

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir. Toplam Kalite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 1 ÖNSÖZ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarları modern bir ortamda, giderek artan test çeşitleri

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

GENETİK TANI MERKEZI MOLEKÜLER GENETİK LABORATUARI İŞLEYİŞ TALİMATI

GENETİK TANI MERKEZI MOLEKÜLER GENETİK LABORATUARI İŞLEYİŞ TALİMATI SAYFA NO 1 / 42 1. AMAÇ Moleküler Genetik laboratuarında yapılan analiz işlemlerinin prosedürlerinin açıklanması ve sorumlulukların belirlenmesi. 2. KAPSAM Moleküler Genetik laboratuarı işlem prosedürleri

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1187 REV.01 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BİYOKİMYA LABORATUVARININ

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Doküman No: Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1/1 Hazırlayanlar Uzm. Dr. Zeynep Giniş Kimya Yüksek Mühendisi Ayhan Onat Ankara-2013 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ÖRNEKLERİN

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

BİYOKİMYA TEST REHBERİ

BİYOKİMYA TEST REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA TEST REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

Detaylı

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI)

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aittir YAYIN TARİHİ 01.11.2008 BÖLÜM

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GİRİŞ Hastanemizde Biyokimya Laboratuvarı tüm biyolojik numunelerde klinik biyokimya testlerinin yapılmasını

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI

LABORATUVAR EL KİTABI Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 1 / 99 LABORATUVAR EL KİTABI Kodu : KY- LEK Yürürlüğe Giriş Tarihi : 02 HAZİRAN 2012 Revizyon No : 03 Önemli Uyarı: Bu dosyadaki bilgiler Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kayıtlarındandır.

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00 SAYFA NO 1 / 25 1. AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar AMAÇ Hastalıkların teşhisi, benzer hastalıkların birbirinden ayrılması ve tedavi sürecinin izlenmesi amacıyla kanın hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemesi için hastadan

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi LABORATUVAR REHBERİ Uzm.Dr. Seçil ŞİMŞEK Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Kılavuzu Hazırlayanlar: Dr. Dursun AYDIN Uzm. Dr. Tülay GÜMÜŞ Uzm. Dr. Alphan GÖGEN Gıda Müh. Göktuğ BAYRAM Bio.

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet ENCAN ç Hastal klar ve Hematoloji Uzman Hematoloji Laboratuvar Sorumlu Hekimi Nurcan DÜ ENC

Detaylı