EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012-13 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI"

Transkript

1 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI STAJIN ADI TEORİK (h) PRATİK (h) SÜRE (gün) KREDİ AKTS TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I TEMEL BİLİMLER DERS KURULU II TEMEL BİLİMLER DERS KURULU III TEMEL BİLİMLER DERS KURULU IV TEMEL BİLİMLER DERS KURULU V KURULLAR TOPLAMI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ YY 30 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ YY 30 1 TÜRK DİLİ YY 30 1 TÜRK DİLİ YY 30 1 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) YY 30 1 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) YY 30 1 TEMEL BİLGİSAYAR 30 - YY 30 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 30 - YY 30 1 SEÇMELİ DERS (MÜZİK, RESİM, BEDEN) YY 30 1 SEÇMELİ DERS (MÜZİK, RESİM, BEDEN) YY 30 1 TOPLAM DERS YÜKÜ/KURULLAR T P T P T P T P T P ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ (1+2) SEÇMELİ 1 (RES, BED, MÜZ) (1+2) TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI TÜRK DİLİ (1+2) YABANCI DİL (İNG ) (1+2) İ DERSLERİ TOPLAM ANATOMİ BİYOİSTATİSTİK FİZİK-BİYOFİZİK FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 8 - İLK YARDIM 8 - KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ PSİKOLOJİ TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TIP ETİĞİ VE TARİHİ 22 4 TIBBİ BİYOLOJİ TIBBİ GENETİK

2 DÖNEM 1 DERSLERİ KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS ATA 01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Dr. Alper ACARBAŞ /1 ATA 1100 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Tarih Nedir? İnkılâp Tarihinin Tarihimizdeki Yeri Nedir? ATA 1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Okunmasındaki Amaçlar ATA 1102 İnkılâp ve Benzeri Kavramlar, Atatürk ün İnkılâp Hakkındaki Görüşü ATA 1103 Osmanlı Devlet Yapısı ve Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri ATA 1104 Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ATA 1105 Meşrutiyet Hareketleri ATA 1106 Osmanlı Devletinin Jeopolitik Konumu ve Bazı Devletlerin Emelleri ATA 1107 Trablusgarp ve Balkan Savaşları ATA 1108 Birinci Dünya Savası ve Osmanlı Devletinin Savaşa Girmesi ATA 1109 Cepheler ve Çanakkale Savaşı ATA 1110 Osmanlı Devletini Parçalama Projeleri ve Mondros Mütarekesi ATA 1111 Mondros Mütarekesine Göre ve İşgallerin Başlaması ve İşgal Edilen Yerler ATA 1112 İşgale Türk Milletinin Tepkisi - Milli Cemiyetler ve Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ATA 1113 Mustafa Kemal'in Samsun a Çıkısı ve Kongreler ATA 1114 Misak-İ Milli ve Sonrası Gelişen Olaylar ATA 1115 TBMM'nin Açılması ve TBMM'ye Karsı Tepki ve İç İsyanlar ATA 1200 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ATA 1216 Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Cephesi ATA 1217 Ermeni Meselesi, Geçmişi ve Bugünü ATA 1218 Milli Mücadelenin Mali Kaynaklan ATA 1219 Batı Cephesi ATA 1220 Sevr Anlaşması ve Hedefleri ATA 1221 Sakarya Savası, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi ATA 1222 Düşmanın Yurttan Temizlenmesi, Mudanya Mütarekesi ATA 1223 Lozan Barış Antlaşması ATA 1224 Siyasi Alanlarda Yapılan İnkılaplar-Saltanatın Kaldırılması- Cumhuriyetin İlanı - Halifeliğin Kaldırılması ATA 1225 Siyasi Partiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı ATA 1226 Eğitim, Kültür ve Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar ATA 1227 Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar ve Kadın Hakları ATA 1228 Türk Dış Politikası ve Atatürk ATA 1229 Atatürk İlkeleri ATA 1230 Bütünleyici İlkeler 2

3 TÜD 02 TÜRK DİLİ Okt. Şakir SARICAOĞLU /1 TÜD 1100 TÜRK DİLİ TÜD 1101 Dil Tanımı, Dilin Nitelikleri ve Doğuşu TÜD 1102 Dil-Kültür ve Dil-Medeniyet İlişkisi TÜD 1103 Dilin Türleri TÜD 1104 Dilleri Yapı ve Kaynak Bakımından Sınıflandırılması, Yeryüzünde Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri TÜD 1105 Türk Dilinin Tarihi Dönemleri, Eski, Orta ve Yeni Türkçe Türkiye Türkçesi, Cumhuriyet Dönemi Türkçesi, TÜD 1106 Atatürk Dönemi ve Türk Dili, Türkiye Türkçesinin Özellikleri TÜD 1107 Türkçede Sesler ve Sınıflandırılması. Türkçenin Ses Özellikleri Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, TÜD 1108 Yazı Yazmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Yazılı ve Sözlü İfade Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatım Türleri Düşünce Değeri Olan TÜD 1109 Yazılar: Makale, Fıkra, Eleştiri, Deneme, Söyleşi, Gezi, Günlük Anı. İmla Kuralları ve Noktalama İşaretleri TÜD 1110 Genel Anlamda Anlatım Bozuklukları TÜD 1111 Yapım Ekleri ve Kelime Türetme Yolları TÜD 1112 Türkçede İsim ve Fiillerin Çekimi ve Çekim Ekleri TÜD 1113 Yazışmalar: Özel Yazışmalar: Mektup, Davetiye, Kutlama, Resmi Yazışmalar: Dilekçe, Özgeçmiş TÜD 1114 Yazılı Anlatımla İlgili Uygulama Çalışmaları TÜD 1115 Türkçede Kelime Çeşitleri (İsimler, Sıfatlar) TÜD 1200 TÜRK DİLİ TÜD 1216 Zarflar, Edatlar TÜD 1217 Fiiller, Fiil Çekimleri, Fiilimsiler, TÜD 1218 Cümle Bilgisi (Türkçede Kelime Gruplan) TÜD 1219 Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulaması TÜD 1220 Anlatım Bozuklukları, Sözcüklerle İlgili Anlatım Bozuklukları TÜD 1221 Cümle Kuruluşu İle İlgili Anlatım Bozuklukları, Söyleyiş Bozuklukları TÜD 1222 Sanat Değeri Olan Yazılar: Şiir, Öykü, Tiyatro, Roman, Düşünce ve Sanat Değeri Olan Yazı Örnekleri TÜD 1223 Hazırlıksız Konuşmalar: Telefon Konuşması, Tanıştırma, Konuşma Kuralları, Konuşmayı Neler Etkiler TÜD 1224 Konuşma, Hazırlıklı Konuşmalar: Konferans, Kongre, Panel, Seminer, Açıkoturum, Sempozyum, Söylev TÜD 1225 Dinleme Dinlemenin Öğeleri, Dinleme Türleri, Dinleme İle Kişilik İlişkisi, Etkili Dinleme, Etkin Dinleme TÜD 1226 İlmi Yazıların Hazırlanmasında Uyulması Gereken Kurallar TÜD 1227 İlmi Yazı Örneklerini İnceleme TÜD 1228 Türk Edebiyatından Seçilmiş Örnek Metinler TÜD 1229 Dünya Edebiyatından Seçilmiş Örnek Metinler

4 İNG 03 YABANCI DİL (İNG 1) Okt. Ahmet BAHADIR /1 İNG 1100 YABANCI DİL (İNG) İNG 1101 Selamlaşma, İsimlerin Tekil/ Çoğul Halleri İNG 1102 Kişi Zamirleri/İyelik Sıfatları ve Zamirleri/Aile Bireyleri İNG 1103 Sayılar/ Günler/Aylar/ Mevsimler/ Tarih/Saatler İNG 1104 Şimdiki Zaman İNG 1105 Geniş Zaman İNG 1106 Zaman Edatlar (in/on/at) İNG 1107 Kipler (Yeterlilik/Zorunluluk) İNG 1108 Kipler (Yasaklama) İNG 1109 Sahiplik/ Miktar Sorma İNG 1110 Miktar Belirleyiciler İNG 1211 Yer Edatları İNG 1212 Öneri / Teklif ve Tercih Cümleleri İNG 1213 Şimdiki Zaman - Geniş Zaman (Kıyaslama) İNG 1214 Geniş Zamanda Sıklık Zarfları İNG 1200 YABANCI DİL (İNG) İNG 1215 Geçmiş Zaman İNG 1216 Düzenli-Düzensiz Fiillerin Geçmiş Zaman Kullanımı İNG 1217 Sıfatlar (Kıyaslamalar) İNG 1218 Gelecek Zaman (Will) İNG 1219 Gelecek Zaman (Going To) İNG 1220 Yakın Geçmiş Zaman İNG 1221 Too / Enough Kullanımı İNG 1222 Past Continious Tense TBİ 04 BİLGİSAYAR Dr. Murat LÜY/ 1 TBİ 1100 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI TBİ 1001 Temel Bilgisayar Kavramları TBİ 1002 Donanım Aygıtları- Giriş Birimleri TBİ 1003 Donanım Aygıtları- Çıkış Birimleri TBİ 1004 Yazılım - İşletim Sistemi TBİ 1005 Windows ve DOS İşletim Sistemi Uygulamaları TBİ 1006 Dosya-Klasör Sistemi TBİ 1007 Windows Ayarlan TBİ 1008 Windows Donatıları- Uygulamaları TBİ 1009 Kelime İşlem Programı Dosya Açma, Kapama, Kaydetme, TBİ 1010 Metin Biçimlendirme- Kenarlık TBİ 1011 Metin Seçme, Taşıma, Kopyalama TBİ 1012 Doküman Üzerinde Tablo Hazırlama ve Düzenleme TBİ 1013 Resim Ekleme, Formül Yazımı TBİ 1014 Doküman Hazırlama Uygulamaları TBİ 1015 Microsoft Excel Programı; Dosya Açma, Kapama, Kaydetme TBİ 1200 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI TBİ 1216 Hücreleri Biçimlendirme TBİ 1217 Hücrelere Formül Yazma, Formül Uygulamaları TBİ 1218 Menülerin Tanıtımı TBİ 1219 Grafik Oluşturma 4

5 TBİ 1220 Araç Çubuklarının Tanıtımı TBİ 1221 ve ri Tabanı Hazırlama, Uygulamaları TBİ 1222 Vize Sınavı ve Problem Çözümleri TBİ 1223 Sunu Yaratmak, Kaydetmek, Değiştirmek, Slayt Geçmek TBİ 1224 Slayt Görünümünde Metin Eklemek ve Değiştirmek TBİ 1225 Yeni Bir Sunu Başlatmak, Slayda (Metin, Resim) Eklemek TBİ 1226 Diğer Sunulardan Slayt Eklemek, Slayttan Düzenlemek TBİ 1227 Slayta Arka Alan, Tasarım Şablonu ve Efektler Eklemek TBİ 1228 Web Sayfası Tasarımı TBİ 1229 Web Sayfası Tasarımı Uygulaması RES 05 RESİM Okt. Selda RES 1100 RESİM RES 1200 RESİM BED 06 BEDEN EĞİTİMİ Okt. BED 1100 BEDEN EĞİTİMİ BED 1200 BEDEN EĞİTİMİ MÜZ 07 MÜZİK Okt. Cemali AKÇALI /1 MÜZ 1000 MÜZİK MÜZ 1000 MÜZİK BFZ 08 FİZİK VE BİYOFİZİK Dr. Serpil OĞUZ TÜZÜN /1 Dr. Nermin KAHVECİ YAĞCI /2 BFZ 1100 FİZİK BFZ 1101 Ölçme, Birimler ve Hata Hesabı BFZ 1102 Vektörler BFZ 1103 Bir Boyutta Hareket BFZ 1104 İki Boyutta Hareket BFZ 1105 Newton Kanunları BFZ 1200 FİZİK BFZ 1206 İş ve Enerji BFZ 1207 Enerjinin Korunumu - Kütle Merkezi Hesaplaması BFZ 1208 Çarpışmalar BFZ 1209 Dönme Kinematiği BFZ 1210 Dalgalara Giriş- Ses Dalgalan BFZ 1300 BİYOFİZİK BFZ 1311 Canlı Maddenin Moleküler Yapısı BFZ 1312 Moleküler Bağlar, Zayıf Etkileşimler BFZ 1313 Vücut Sıvıları BFZ 1400 BİYOFİZİK 2 10 BFZ 1414 Proteinler 1 4 BFZ 1415 Molekülsel Biyofizik, Nükleik Asitler- DNA ve RNA, Nükleik 1 4 Asitlerin Yapıları, DNA Molekülü BFZ 1416 Prokaryotik ve Ökaryotik DNA'nın Özellikleri, Eşleme 1 2 (Replikasyon) BFZ 1500 BİYOFİZİK 3 10 BFZ 1517 Kalıtsal Bilginin Anlatımı (Gen Ekspresyonu), RNA Sentezi, DNA'nın 1 5 Transkripsiyonu 5

6 BFZ 1518 DNA Onarım Mekanizmaları, Mutasyonlar 1 5 BİS 09 BİYOİSTATİSTİK Öğr. Gör. Serap İNCETEKİN /1 BİS 1100 BİYOİSTATİSTİK 1 18 BİS 1101 İstatistik, Biyoistatistik Nedir? Tanım ve Kavramlar 1 2 BİS 1102 Biyoistatistiğin Önemi ve Sağlık Bilimlerindeki Yeri 1 3 BİS 1103 Sağlık Alanında ve rilerin Toplanması 1 3 BİS 1104 Nicel ve rilerin Sınıflandırılması 1 3 BİS 1105 Nitel ve rilerin Sınıflandırılması 1 3 BİS 1106 SPSS'e Giriş ve Menü Yönetimi 1 4 BİS 1200 BİYOİSTATİSTİK 2 12 BİS 1201 Grafikler, Çizim Kuralları 1 3 BİS 1202 Seriler ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçüleri 1 3 BİS 1203 Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçüleri 1 3 BİS 1204 Spss Uygulaması 1 3 BİS 1300 BİYOİSTATİSTİK 3 8 BİS 1301 Olasılığa Giriş, Permütasyon, Kombinasyon 1 2 BİS 1302 Frekans Dağılımlarının Tanımları 1 2 BİS 1303 Binom Dağılımı ve Olasılıklarının Hesaplanması 1 1 BİS 1304 Poisson Dağılımı ve Olasılıklarının Hesaplanması 1 1 BİS 1305 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi 1 1 BİS 1306 Hipotez Testlerine Giriş 1 1 BİS 1400 BİYOİSTATİSTİK 4 12 BİS 1401 Nonparametrik Testler 1 3 BİS 1402 Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U Testi 1 3 BİS 1403 Wilcoxon T Testi ve Uygulamaları 1 2 BİS 1404 Parametrik Testler (Tek Örneklem Z, T-Testi ve Uyg) 1 2 BİS 1405 Bağımsız Gruplar İçin (İki Örneklem Z, T-Testi ve Uyg) 1 2 BİS 1500 BİYOİSTATİSTİK 5 10 BİS 1501 Bağımlı Gruplar İçin İki Örneklem Z, T-Testi ve Uygulamaları 1 3 BİS 1502 Regresyon ve Korelasyon Analizi 1 3 BİS 1503 Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemlerin Açıklanması 1 2 BİS 1504 Yaşam Tabloları, Medikal Tanı Testleri 1 2 PSK 30 PSİKİYATRİ Dr. Ömer OĞUZTÜRK /1 Dr. Orhan Murat KOÇAK /2 PSİ 1400 DAVRANIŞ BİLİMLERİ PSİ 1401 Kişilik ve Kişilik Kuramları PSİ 1402 Duyum ve Algılama PSİ 1403 Yaşam Boyunca Gelişim PSİ 1404 Sinir Sisteminin İşleyişi PSİ 1500 DAVRANIŞ BİLİMLERİ PSİ 1505 Normal Davranışlar ve Sosyal Psikoloji PSİ 1506 Davranış Bilimlerine Giriş PSİ 1507 Bilinç PSİ 1508 Psikoterapi Yöntemleri PSİ 1509 Öğrenme PSİ 1510 Güdülenme ve Bellek 6

7 ACT 34 ACİL TIP Dr. Turgut DENİZ /1 ACT 1500 İLK YARDIM 1 8 ACT 1501 Acil Tıp Nedir? 1 1 ACT 1502 Acil Tıbbi Müdahale Temel Prensipleri ve İlk Yardımın Önemi 1 2 ACT 1503 Temel Yaşam Desteği 1 3 ACT 1504 Boğulmalarda İlk Yardım 1 2 TET 36 TIP ETİĞİ VE TARİHİ Dr. Nermin ÇELİK / 1 TET 1100 TIP ETİĞİ VE TARİHİ 1 22 TET 1101 Prehistorik Çağlarda Tıp 1 1 TET 1102 Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp 1 1 TET 1103 Eski Mısırda Tıp 1 1 TET 1104 Eski Hint de Tıp 1 1 TET 1105 Çin Tıbbı 1 1 TET 1106 Eski Yunanda Tıp 1 1 TET 1107 Ortaçağda Arap-İslam Tıbbı 1 1 TET 1108 Roma ve Bizans İmparatorluklarında Tıp 1 1 TET 1109 Eski Anadolu Uygarlıkları ve Selçuklu Da Tıp 1 1 TET 1110 Osmanlıda Tıp 1 1 TET 1111 Rönesans ve Batı Tıbbına Etkileri 1 1 TET 1112 Ortaçağ Sonrası Batı Tıbbı Cumhuriyet Döneminde Türkiyede Tıp 1 1 TET 1113 Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Tıp 1 1 TET 1114 Tıp Etiğine Giriş ve İletişim Becerileri 1 1 TET 1115 Temel Biyoetik İlkeler Hayatın Başlangıcı İle İlgili Etik Konular 1 1 TET 1116 Çocuk ve Yaşlı Hastayla İlgili Etik Konular 1 1 TET 1117 Hayatın Başlangıcı İle İlgili Etik Konular 1 1 TET 1118 Genetik Mühendislik ve Kök Hücre İle Tedavi 1 1 TET 1119 Psikiyatrik Hastayla İlgili Etik Konular 1 1 TET 1120 Yardımcı Üreme Teknikleri ve Etik 1 1 TET 1121 Hayatın Sonu İle İlgili Etik Konular 1 TET 1122 Ölümün Tanımı, Beyin Ölümü, Organ ve Doku Nakilleri 1 1 TET 1200 TIP ETİĞİ VE TARİHİ 2 4 TET 1201 Sınırlı Sağlık Kaynaklarının Dağıtılmasında Etik Sorunlar 1 1 TET 1202 Prenatal Testlerin Etik Boyutu 1 1 TET 1203 Hasta Hakları 2 1 TET 1204 Tıp Meslek Etiği Tüzüğü ve Deontoloji Nizamnamesi 2 1 ANT 37 ANATOMİ Dr. M. Cem BOZKURT /1 Dr. Serpil ÇİLİNGİROĞLU /2 ANA 1200 ANATOMİ ANA 1201 Giriş ve Terminoloji ANA 1202 Osteologia, Arthrologia ANA 1203 Üst Ekstremite Kemikleri 1 4 ANA 1204 Üst Ekstremite Eklemleri 2 1 ANA 1205 Radyolojik Anatomi (Üst Ekstremite) ANA 1206 Alt Ekstremite Kemikleri ANA 1207 Klinik Anatomi (Üst Ekstremite)

8 ANA 1208 Radyolojik-Klinik Anatomi (Alt Ekstremite) ANA 1250 Pratik Uygulama H 6 ANA 1300 ANATOMİ ANA 1309 Columna ve rtebralis ANA 1310 Ossa Thoracis, Sternum, Costae ANA 1311 Klinik Anatomi (C. ve rtebralis, O.Thoracis, Sternum, Costae) ANA 1312 Rady. Anatomi (C.ve rtebralis, O.Thoracis, Sternum, Costae) ANA 1313 Pelvis İskeleti ANA 1350 Pratik H 9 ANA 1400 ANATOMİ ANA 1414 Neurocranium 1 3 ANA 1415 Viscerocranium 2 3 ANA 1416 Kafa İskeleti Bütünü H 5 ANA 1417 Radyolojik Anatomi (Cranium) 2 1 ANA 1450 Pratik H 6 BYK 38 TIBBİ BİYOKİMYA Dr. Osman ÇAĞLAYAN /1 Dr. Murat KAÇMAZ /2 Dr. Üçler KISA /3 Dr. Hakan BOYUNAĞA /4 BYK 1100 BİYOKİMYA 1 16 BYK 1101 Genel Kimyadan hatırlatmalar 4 2 BYK 1102 Kimyasal Bağlar 4 2 BYK 1103 Organik Kimyaya Giriş 4 1 BYK 1104 Alkanlar 4 1 BYK 1105 Alkenler 4 1 BYK 1106 Alkinler 4 1 BYK 1107 Aromatik Hidrokarbonlar 3 1 BYK 1108 Alkoller 3 1 BYK 1109 Eterler 3 1 BYK 1110 Sülfidler 3 1 BYK 1111 Karbonil Bileşikleri 3 1 BYK 1112 Esterler, Kinonlar 3 1 BYK 1113 Heterosiklik Bileşikler 3 1 BYK 1114 Karbosikli Bileşikler 3 1 BYK 1200 BİYOKİMYA BYK 1215 Enzimler 2 4 BYK 1216 Enzimler (P) 2 3 BYK 1217 Amino Asit Protein 4 9 BYK 1218 Lipit ve Lipoproteinler 3 4 BYK 1300 BİYOKİMYA BYK 1219 Asit-Baz-Tampon 3 2 BYK 1321 Tampon ve Titrasyon (LAB) 3 3 BYK 1322 Karbonhidratlar 4 4 BYK 1320 Su-Konsantrasyon 3 1 BYK 1323 Karbonhidrat Metabolizması 4 10 BYK 1324 Karbonhidrat (LAB) 4 3 BYK 1400 BİYOKİMYA 4 21 BYK 1425 Nükleotitler 1 2 8

9 BYK 1426 Biyoenerjetikler-ATP 2 2 BYK 1427 Vitaminler ve Koenzimler 3 9 BYK 1428 Lipit Lipoprotein Metabolizması 3 8 BYK 1500 BİYOKİMYA 5 21 BYK 1529 Nükleotit-Nükleik Asit Metabolizması 1 4 BYK 1530 Oksijen Radikaller 2 2 BYK 1531 Sinyal İleti Mekanizmaları 1 1 BYK 1532 Biyomembran Transport 1 1 BYK 1533 Ca-P Metabolizması 4 1 BYK 1534 Kemik Dokusu Metabolizması 4 1 BYK 1535 Aminoasit-Protein Metabolizması 4 11 FİZ 40 FİZYOLOJİ Dr. Faruk ÇOMU /1 FİZ 1500 FİZYOLOJİ FİZ 1501 Vücudun Genel Bileşimi ve Beden Sıvılar FİZ 1502 Hücrenin Fizyolojik Tanımı ve Fonk.Yapısı FİZ 1503 Hücre Membranı FİZ 1504 Difüzyon, Ozmoz, Ozmotik Basınç FİZ 1505 Ozmozla İlgili Problem Çözümleri FİZ 1506 Aktif Taşıma FİZ 1507 Hücre İçi Sinyal İleti Mekanizmaları FİZ 1508 Tartışma FİZ 1509 İstirahat Zar Potansiyelleri FİZ 1510 Aksiyon Potansiyeli HST 41 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Dr. Şaban Cem SEZEN/1 HST 1100 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ HST 1101 Mikroskop Bilgisi ve Histokimyasal Teknikler HST 1102 Hücre Yapısı, Organelleri, Hücre İskeleti HST 1103 Hücrelerarası Bağlantılar, Apikalyüz Oluşumları HST 1104 Genel Embriyoloji; Preembriyoloji 1.hf, Tüp Bebek, YÜT TBY 43 TIBBİ BİYOLOJİ Dr. Solmaz ERDEM /1 TBY 1100 TIBBİ BİYOLOJİ TBY 1101 Hücreye Giriş; Prokaryot, Ökaryot Hücre TBY 1102 Hücre Araştırmaları ve Araştırma Araçları TBY 1103 Mikroskop Tanıtımı ve Kullanımı (P) TBY 1104 Mikroskopta Canlı Hücre Örnekleri (P) TBY 1105 Hücre Kimyası: Karbohidratlar TBY 1106 Lipidler, Lipoproteinler TBY 1107 Nükleik Asitler, Proteinler TBY 1108 Hücre Metabolizması ve Enzimler TBY 1109 Hücrede Enerji Eldesi ve Biyosentez Olayları TBY 1110 Nukleus ve Nukleus Zarının Yapısı TBY 1111 Nükleer Por Kompleksi ve Madde Giriş Çıkışı TBY 1112 Nukleusda Kromozom ve Kromatin İnce Yapısı TBY 1113 Mitoz Sürecinde Nukleus

10 TBY 1300 TIBBİ BİYOLOJİ TBY 1314 Soğan Kök Hücrelerinde Mitoz (P) TBY 1315 Sentezlenen Proteinlerin Sınıflanması ve Taşınması TBY 1316 Proteinlerin E.R.Larda İşlenmesi TBY 1317 Düz E.R. Larda Lipid Sentezi TBY 1318 Proteinlerin Golgi de İşlenmesi TBY 1319 Proteinlerin Taşınma Mekanizmaları TBY 1320 Biyoenerjetik ve Metabolizma TBY 1321 Mitokondriler TBY 1322 Oksidatif Fosforilasyon Mekanizması TBY 1323 Fotosentez ve İnsanlar Açısından Önemi TBY 1324 Peroksizomlar TBY 1325 Hücre İskeleti ve Hücre Hareketi TBY 1326 Aktin Filamanlar ve Organizasyonları TBY 1327 Hücre Yüzey Çıkıntıları TBY 1328 Miyozin Filamanlar ve Hareket TBY 1329 Ara Filamanlar, Keratin ve Nörofilamanlar TBY 1330 Mikrotübüller ve Mitozla İlgili İşlevleri TBY 1400 TIBBİ BİYOLOJİ 3 12 TBY 1431 Hücre Yüzeyi, Membran Yapısı TBY 1432 Glikokaliks TBY 1433 Hücre Zarından Geçiş Yolları, İyon Kanalları TBY 1434 Aktif Taşıma Çeşitleri TBY 1435 Hücre Dışı Matriks ve Öğeleri TBY 1436 Hücre- Hücre Etkileşimleri TBY 1437 Hücrede Sinyal İletimi TBY 1438 Reseptörler, Nörotransmiterler TBY 1439 Hücre İçi Sinyal İleti Yolakları TBY 1440 Sinyal İletimi ve Hücre İskeleti TBY 1441 Gelişim ve Farklılaşmada Sinyalleşme TBY 1442 Programlanmış Hücre Ölümü, Apoptozis TGE 44 TIBBİ GENETİK Dr. D. Beyza SAYIN /1 TGE 1200 TIBBİ GENETİK TGE 1201 Moleküler Biyolojinin Temelleri TGE 1202 Genomların Organizasyonu TGE 1203 DNA Replikasyon Mekanizması TGE 1204 DNA Polimerazlar TGE 1205 DNA Hasarı ve Onarımı TGE 1206 Rekombinasyon Modelleri TGE 1207 Transpozisyonlar ve Gen Amplifikasyonu TGE 1208 Transkripsiyon, RNA Polimerazlar TGE 1209 Prokaryot ve Ökaryotlarda Transkripsiyon TGE 1210 Transkripsiyon Faktörleri TGE 1211 Transkripsiyon Aktivatör ve Represörleri TGE 1212 RNA İşlenmesi ve Splicing Mekanizmaları TGE 1213 Translasyon, RNA lar ve Ribozomlar TGE 1214 Translasyon Süreci ve Kontrolü TGE 1215 Protein Katlanması ve Şaperonlar TGE 1216 Translasyon Sonrası Modifikasyonlar

11 TGE 1217 Protein Fonksiyonlarının Düzenlenmesi ve Protein Yıkımı TGE 1300 TIBBİ GENETİK TGE 1318 Rekombinant DNA Teknolojileri 1 2 TGE 1319 DNA İzolasyonu (P) TGE 1500 TIBBİ GENETİK TGE 1520 Mitozun Evreleri TGE 1521 Mayoz ve Döllenme TGE 1522 Hücre Döngüsü TGE 1523 Hücre Döngüsü Gelişiminin Düzenleyicileri TGE 1524 Kanser Genetiği TGE 1525 Mendel Kalıtımı TGE 1526 Pedigri Analizi (P) TGE 1527 Mendeliyen Kalıtımdan Sapan Durumlar TGE 1528 Populasyon Genetiği ve Multifaktöriyel Kalıtım TGE 1529 Kromozom Paketlenmesi TGE 1530 İnsan Kromozomları ve Kromozomal Anomaliler TGE 1531 Sitogenetik Yöntemler MİK 45 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 MİK 1100 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MİK 1101 Mikroskoplar ve Mikroskopi MİK 1102 Mikroskop Kullanımı (Pratik) 2 3 MİK 1103 Mikroorganizmaların Sınıflandırma Temeller MİK 1104 Bakteri Hücrelerinin Anatomik Yapısı MİK 1105 Mikroorg Görünüm. İncelenmesi (Pratik) 2 3 MİK 1106 Bakteri Kimyası MİK 1107 Bakterilerde Beslenme MİK 1108 Besi Yerleri MİK 1109 Saf Kültür MİK 1110 Mikroorganizmaların Üremesi, Üreme Özellikleri MİK 1111 Besi Yerleri Üreme ve Laboratuar Malzemeleri (Pratik) 2 3 MİK 1112 Mikrobiyolojide Kullanılan Boyalar MİK 1113 Gram Boyama (Pratik) 2 3 MİK 1114 Metabolizma MİK 1115 Bakteri Genetiği MİK 1116 Mikroorganizma Görünümlerinde Değişiklikler MİK 1117 Antibiyotik Etki Mekanizmaları MİK 1118 Antibiyotik Direnç Mekanizmaları MİK 1119 Antibiyogram (Pratik) 2 2 MİK 1200 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MİK 1220 Antivirallerin Etki ve Direnç Mekanizmaları MİK 1221 Virüsler MİK 1222 Mantarlar MİK 1223 Laboratuar İçin Örnek Alma ve Gönderme MİK 1224 Boğaz Kültürü (P) 2 2 MİK 1225 Gram Negatif Bakterilerin Tanısı MİK 1226 Gram Pozitif Bakterilerin Tanısı MİK 1227 Gram Pozitif ve Negatif Bakteri Tanımlama Testleri (P)

12 MİK 1228 Bakteri Patogenezi MİK 1229 Sterilizasyon MİK 1230 EZN Boya (Pratik) 2 3 KBE 60 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ Dr. Teoman APAN/3 Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU/5 Dr. Meriç ÇIRPAR/13 Dr. M. Tolga DOĞRU /19 Dr. Latife Abut İŞERİ/22 Dr. Eyüp KOÇ/27 Dr. Birhan OKTAŞ/31 Dr. Vedat ŞİMŞEK/36 Dr. Kemal ÜRETEN/39 KBE 1100 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ TEMEL HİJYEN BECERİLERİ: 3,5, 8 4 KBE 1101 El Yıkama, Eldiven Giyme-Çıkarma 22 KBE 1200 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ VİTAL BULGULARI ÖLÇME BECERİLERİ 1 19, 8 4 KBE 1202 Kan Basıncı ve Nabız Sayısı Ölçme 36 KBE 1300 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ VİTAL BULGULARI ÖLÇME BECERİLERİ 2 27, 8 4 KBE 1303 Solunum Sayısı ve Vücut Sıcaklığı Ölçme 39 KBE 1400 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ KBE 1404 HASTA VE YARALI TAŞIMA BECERİSİ Hastaların Uygun Sevk Edilebilmesi 13,

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Kodu Adı T U AKTS Kredisi 1. Yıl TIP 100 Dönem I Meslek İçi Dersi 499 185 49 YDB101 İngilizce 53 2 AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL BY 101 Genel Biyoloji-I (4 0 4) AKTS: 8 Bilimin tanımı, bilimsel bilgiler, araştırma becerileri,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI HÜCRE BİLİMLERİ I. DERS KURULU PROGRAMI (15 Eylül 2014-14 Kasım 2014) (9 Hafta) Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ ŞANLIURFA-2011 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ Tangül ġan/esra Çikler. DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ Lütfü Hanoğlu-Mustafa Bilici (4) (Duyular Algı & Dikkat )

HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ Tangül ġan/esra Çikler. DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ Lütfü Hanoğlu-Mustafa Bilici (4) (Duyular Algı & Dikkat ) DE RS SA 16:20-1. KURULU (03..20-19..20) 03..20 04..20 05..20 06..20 07..20 08..20 AÇILIŞ ORYANTASYON ġeker (Sağlık Eğitiminin Tarihçesi ve Evreleri) ġeker (Sağlık Eğitiminin Tarihçesi ve Evreleri) BĠYOLOJĠ

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ-

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI n Adı: Türk Dili 1 Kodu:7702109 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K AİİT 101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 AİİT 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI AKADEMİK TAKVİM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI AKADEMİK TAKVİM T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI AKADEMİK TAKVİM 31 Temmuz 2013 tarih ve 28724 Sayılı T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne tabi olan

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı