EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012-13 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI"

Transkript

1 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI STAJIN ADI TEORİK (h) PRATİK (h) SÜRE (gün) KREDİ AKTS TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I TEMEL BİLİMLER DERS KURULU II TEMEL BİLİMLER DERS KURULU III TEMEL BİLİMLER DERS KURULU IV TEMEL BİLİMLER DERS KURULU V KURULLAR TOPLAMI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ YY 30 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ YY 30 1 TÜRK DİLİ YY 30 1 TÜRK DİLİ YY 30 1 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) YY 30 1 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) YY 30 1 TEMEL BİLGİSAYAR 30 - YY 30 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 30 - YY 30 1 SEÇMELİ DERS (MÜZİK, RESİM, BEDEN) YY 30 1 SEÇMELİ DERS (MÜZİK, RESİM, BEDEN) YY 30 1 TOPLAM DERS YÜKÜ/KURULLAR T P T P T P T P T P ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ (1+2) SEÇMELİ 1 (RES, BED, MÜZ) (1+2) TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI TÜRK DİLİ (1+2) YABANCI DİL (İNG ) (1+2) İ DERSLERİ TOPLAM ANATOMİ BİYOİSTATİSTİK FİZİK-BİYOFİZİK FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 8 - İLK YARDIM 8 - KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ PSİKOLOJİ TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TIP ETİĞİ VE TARİHİ 22 4 TIBBİ BİYOLOJİ TIBBİ GENETİK

2 DÖNEM 1 DERSLERİ KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS ATA 01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Dr. Alper ACARBAŞ /1 ATA 1100 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Tarih Nedir? İnkılâp Tarihinin Tarihimizdeki Yeri Nedir? ATA 1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Okunmasındaki Amaçlar ATA 1102 İnkılâp ve Benzeri Kavramlar, Atatürk ün İnkılâp Hakkındaki Görüşü ATA 1103 Osmanlı Devlet Yapısı ve Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri ATA 1104 Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ATA 1105 Meşrutiyet Hareketleri ATA 1106 Osmanlı Devletinin Jeopolitik Konumu ve Bazı Devletlerin Emelleri ATA 1107 Trablusgarp ve Balkan Savaşları ATA 1108 Birinci Dünya Savası ve Osmanlı Devletinin Savaşa Girmesi ATA 1109 Cepheler ve Çanakkale Savaşı ATA 1110 Osmanlı Devletini Parçalama Projeleri ve Mondros Mütarekesi ATA 1111 Mondros Mütarekesine Göre ve İşgallerin Başlaması ve İşgal Edilen Yerler ATA 1112 İşgale Türk Milletinin Tepkisi - Milli Cemiyetler ve Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ATA 1113 Mustafa Kemal'in Samsun a Çıkısı ve Kongreler ATA 1114 Misak-İ Milli ve Sonrası Gelişen Olaylar ATA 1115 TBMM'nin Açılması ve TBMM'ye Karsı Tepki ve İç İsyanlar ATA 1200 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ATA 1216 Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Cephesi ATA 1217 Ermeni Meselesi, Geçmişi ve Bugünü ATA 1218 Milli Mücadelenin Mali Kaynaklan ATA 1219 Batı Cephesi ATA 1220 Sevr Anlaşması ve Hedefleri ATA 1221 Sakarya Savası, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi ATA 1222 Düşmanın Yurttan Temizlenmesi, Mudanya Mütarekesi ATA 1223 Lozan Barış Antlaşması ATA 1224 Siyasi Alanlarda Yapılan İnkılaplar-Saltanatın Kaldırılması- Cumhuriyetin İlanı - Halifeliğin Kaldırılması ATA 1225 Siyasi Partiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı ATA 1226 Eğitim, Kültür ve Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar ATA 1227 Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar ve Kadın Hakları ATA 1228 Türk Dış Politikası ve Atatürk ATA 1229 Atatürk İlkeleri ATA 1230 Bütünleyici İlkeler 2

3 TÜD 02 TÜRK DİLİ Okt. Şakir SARICAOĞLU /1 TÜD 1100 TÜRK DİLİ TÜD 1101 Dil Tanımı, Dilin Nitelikleri ve Doğuşu TÜD 1102 Dil-Kültür ve Dil-Medeniyet İlişkisi TÜD 1103 Dilin Türleri TÜD 1104 Dilleri Yapı ve Kaynak Bakımından Sınıflandırılması, Yeryüzünde Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri TÜD 1105 Türk Dilinin Tarihi Dönemleri, Eski, Orta ve Yeni Türkçe Türkiye Türkçesi, Cumhuriyet Dönemi Türkçesi, TÜD 1106 Atatürk Dönemi ve Türk Dili, Türkiye Türkçesinin Özellikleri TÜD 1107 Türkçede Sesler ve Sınıflandırılması. Türkçenin Ses Özellikleri Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, TÜD 1108 Yazı Yazmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Yazılı ve Sözlü İfade Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatım Türleri Düşünce Değeri Olan TÜD 1109 Yazılar: Makale, Fıkra, Eleştiri, Deneme, Söyleşi, Gezi, Günlük Anı. İmla Kuralları ve Noktalama İşaretleri TÜD 1110 Genel Anlamda Anlatım Bozuklukları TÜD 1111 Yapım Ekleri ve Kelime Türetme Yolları TÜD 1112 Türkçede İsim ve Fiillerin Çekimi ve Çekim Ekleri TÜD 1113 Yazışmalar: Özel Yazışmalar: Mektup, Davetiye, Kutlama, Resmi Yazışmalar: Dilekçe, Özgeçmiş TÜD 1114 Yazılı Anlatımla İlgili Uygulama Çalışmaları TÜD 1115 Türkçede Kelime Çeşitleri (İsimler, Sıfatlar) TÜD 1200 TÜRK DİLİ TÜD 1216 Zarflar, Edatlar TÜD 1217 Fiiller, Fiil Çekimleri, Fiilimsiler, TÜD 1218 Cümle Bilgisi (Türkçede Kelime Gruplan) TÜD 1219 Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulaması TÜD 1220 Anlatım Bozuklukları, Sözcüklerle İlgili Anlatım Bozuklukları TÜD 1221 Cümle Kuruluşu İle İlgili Anlatım Bozuklukları, Söyleyiş Bozuklukları TÜD 1222 Sanat Değeri Olan Yazılar: Şiir, Öykü, Tiyatro, Roman, Düşünce ve Sanat Değeri Olan Yazı Örnekleri TÜD 1223 Hazırlıksız Konuşmalar: Telefon Konuşması, Tanıştırma, Konuşma Kuralları, Konuşmayı Neler Etkiler TÜD 1224 Konuşma, Hazırlıklı Konuşmalar: Konferans, Kongre, Panel, Seminer, Açıkoturum, Sempozyum, Söylev TÜD 1225 Dinleme Dinlemenin Öğeleri, Dinleme Türleri, Dinleme İle Kişilik İlişkisi, Etkili Dinleme, Etkin Dinleme TÜD 1226 İlmi Yazıların Hazırlanmasında Uyulması Gereken Kurallar TÜD 1227 İlmi Yazı Örneklerini İnceleme TÜD 1228 Türk Edebiyatından Seçilmiş Örnek Metinler TÜD 1229 Dünya Edebiyatından Seçilmiş Örnek Metinler

4 İNG 03 YABANCI DİL (İNG 1) Okt. Ahmet BAHADIR /1 İNG 1100 YABANCI DİL (İNG) İNG 1101 Selamlaşma, İsimlerin Tekil/ Çoğul Halleri İNG 1102 Kişi Zamirleri/İyelik Sıfatları ve Zamirleri/Aile Bireyleri İNG 1103 Sayılar/ Günler/Aylar/ Mevsimler/ Tarih/Saatler İNG 1104 Şimdiki Zaman İNG 1105 Geniş Zaman İNG 1106 Zaman Edatlar (in/on/at) İNG 1107 Kipler (Yeterlilik/Zorunluluk) İNG 1108 Kipler (Yasaklama) İNG 1109 Sahiplik/ Miktar Sorma İNG 1110 Miktar Belirleyiciler İNG 1211 Yer Edatları İNG 1212 Öneri / Teklif ve Tercih Cümleleri İNG 1213 Şimdiki Zaman - Geniş Zaman (Kıyaslama) İNG 1214 Geniş Zamanda Sıklık Zarfları İNG 1200 YABANCI DİL (İNG) İNG 1215 Geçmiş Zaman İNG 1216 Düzenli-Düzensiz Fiillerin Geçmiş Zaman Kullanımı İNG 1217 Sıfatlar (Kıyaslamalar) İNG 1218 Gelecek Zaman (Will) İNG 1219 Gelecek Zaman (Going To) İNG 1220 Yakın Geçmiş Zaman İNG 1221 Too / Enough Kullanımı İNG 1222 Past Continious Tense TBİ 04 BİLGİSAYAR Dr. Murat LÜY/ 1 TBİ 1100 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI TBİ 1001 Temel Bilgisayar Kavramları TBİ 1002 Donanım Aygıtları- Giriş Birimleri TBİ 1003 Donanım Aygıtları- Çıkış Birimleri TBİ 1004 Yazılım - İşletim Sistemi TBİ 1005 Windows ve DOS İşletim Sistemi Uygulamaları TBİ 1006 Dosya-Klasör Sistemi TBİ 1007 Windows Ayarlan TBİ 1008 Windows Donatıları- Uygulamaları TBİ 1009 Kelime İşlem Programı Dosya Açma, Kapama, Kaydetme, TBİ 1010 Metin Biçimlendirme- Kenarlık TBİ 1011 Metin Seçme, Taşıma, Kopyalama TBİ 1012 Doküman Üzerinde Tablo Hazırlama ve Düzenleme TBİ 1013 Resim Ekleme, Formül Yazımı TBİ 1014 Doküman Hazırlama Uygulamaları TBİ 1015 Microsoft Excel Programı; Dosya Açma, Kapama, Kaydetme TBİ 1200 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI TBİ 1216 Hücreleri Biçimlendirme TBİ 1217 Hücrelere Formül Yazma, Formül Uygulamaları TBİ 1218 Menülerin Tanıtımı TBİ 1219 Grafik Oluşturma 4

5 TBİ 1220 Araç Çubuklarının Tanıtımı TBİ 1221 ve ri Tabanı Hazırlama, Uygulamaları TBİ 1222 Vize Sınavı ve Problem Çözümleri TBİ 1223 Sunu Yaratmak, Kaydetmek, Değiştirmek, Slayt Geçmek TBİ 1224 Slayt Görünümünde Metin Eklemek ve Değiştirmek TBİ 1225 Yeni Bir Sunu Başlatmak, Slayda (Metin, Resim) Eklemek TBİ 1226 Diğer Sunulardan Slayt Eklemek, Slayttan Düzenlemek TBİ 1227 Slayta Arka Alan, Tasarım Şablonu ve Efektler Eklemek TBİ 1228 Web Sayfası Tasarımı TBİ 1229 Web Sayfası Tasarımı Uygulaması RES 05 RESİM Okt. Selda RES 1100 RESİM RES 1200 RESİM BED 06 BEDEN EĞİTİMİ Okt. BED 1100 BEDEN EĞİTİMİ BED 1200 BEDEN EĞİTİMİ MÜZ 07 MÜZİK Okt. Cemali AKÇALI /1 MÜZ 1000 MÜZİK MÜZ 1000 MÜZİK BFZ 08 FİZİK VE BİYOFİZİK Dr. Serpil OĞUZ TÜZÜN /1 Dr. Nermin KAHVECİ YAĞCI /2 BFZ 1100 FİZİK BFZ 1101 Ölçme, Birimler ve Hata Hesabı BFZ 1102 Vektörler BFZ 1103 Bir Boyutta Hareket BFZ 1104 İki Boyutta Hareket BFZ 1105 Newton Kanunları BFZ 1200 FİZİK BFZ 1206 İş ve Enerji BFZ 1207 Enerjinin Korunumu - Kütle Merkezi Hesaplaması BFZ 1208 Çarpışmalar BFZ 1209 Dönme Kinematiği BFZ 1210 Dalgalara Giriş- Ses Dalgalan BFZ 1300 BİYOFİZİK BFZ 1311 Canlı Maddenin Moleküler Yapısı BFZ 1312 Moleküler Bağlar, Zayıf Etkileşimler BFZ 1313 Vücut Sıvıları BFZ 1400 BİYOFİZİK 2 10 BFZ 1414 Proteinler 1 4 BFZ 1415 Molekülsel Biyofizik, Nükleik Asitler- DNA ve RNA, Nükleik 1 4 Asitlerin Yapıları, DNA Molekülü BFZ 1416 Prokaryotik ve Ökaryotik DNA'nın Özellikleri, Eşleme 1 2 (Replikasyon) BFZ 1500 BİYOFİZİK 3 10 BFZ 1517 Kalıtsal Bilginin Anlatımı (Gen Ekspresyonu), RNA Sentezi, DNA'nın 1 5 Transkripsiyonu 5

6 BFZ 1518 DNA Onarım Mekanizmaları, Mutasyonlar 1 5 BİS 09 BİYOİSTATİSTİK Öğr. Gör. Serap İNCETEKİN /1 BİS 1100 BİYOİSTATİSTİK 1 18 BİS 1101 İstatistik, Biyoistatistik Nedir? Tanım ve Kavramlar 1 2 BİS 1102 Biyoistatistiğin Önemi ve Sağlık Bilimlerindeki Yeri 1 3 BİS 1103 Sağlık Alanında ve rilerin Toplanması 1 3 BİS 1104 Nicel ve rilerin Sınıflandırılması 1 3 BİS 1105 Nitel ve rilerin Sınıflandırılması 1 3 BİS 1106 SPSS'e Giriş ve Menü Yönetimi 1 4 BİS 1200 BİYOİSTATİSTİK 2 12 BİS 1201 Grafikler, Çizim Kuralları 1 3 BİS 1202 Seriler ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçüleri 1 3 BİS 1203 Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçüleri 1 3 BİS 1204 Spss Uygulaması 1 3 BİS 1300 BİYOİSTATİSTİK 3 8 BİS 1301 Olasılığa Giriş, Permütasyon, Kombinasyon 1 2 BİS 1302 Frekans Dağılımlarının Tanımları 1 2 BİS 1303 Binom Dağılımı ve Olasılıklarının Hesaplanması 1 1 BİS 1304 Poisson Dağılımı ve Olasılıklarının Hesaplanması 1 1 BİS 1305 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi 1 1 BİS 1306 Hipotez Testlerine Giriş 1 1 BİS 1400 BİYOİSTATİSTİK 4 12 BİS 1401 Nonparametrik Testler 1 3 BİS 1402 Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U Testi 1 3 BİS 1403 Wilcoxon T Testi ve Uygulamaları 1 2 BİS 1404 Parametrik Testler (Tek Örneklem Z, T-Testi ve Uyg) 1 2 BİS 1405 Bağımsız Gruplar İçin (İki Örneklem Z, T-Testi ve Uyg) 1 2 BİS 1500 BİYOİSTATİSTİK 5 10 BİS 1501 Bağımlı Gruplar İçin İki Örneklem Z, T-Testi ve Uygulamaları 1 3 BİS 1502 Regresyon ve Korelasyon Analizi 1 3 BİS 1503 Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemlerin Açıklanması 1 2 BİS 1504 Yaşam Tabloları, Medikal Tanı Testleri 1 2 PSK 30 PSİKİYATRİ Dr. Ömer OĞUZTÜRK /1 Dr. Orhan Murat KOÇAK /2 PSİ 1400 DAVRANIŞ BİLİMLERİ PSİ 1401 Kişilik ve Kişilik Kuramları PSİ 1402 Duyum ve Algılama PSİ 1403 Yaşam Boyunca Gelişim PSİ 1404 Sinir Sisteminin İşleyişi PSİ 1500 DAVRANIŞ BİLİMLERİ PSİ 1505 Normal Davranışlar ve Sosyal Psikoloji PSİ 1506 Davranış Bilimlerine Giriş PSİ 1507 Bilinç PSİ 1508 Psikoterapi Yöntemleri PSİ 1509 Öğrenme PSİ 1510 Güdülenme ve Bellek 6

7 ACT 34 ACİL TIP Dr. Turgut DENİZ /1 ACT 1500 İLK YARDIM 1 8 ACT 1501 Acil Tıp Nedir? 1 1 ACT 1502 Acil Tıbbi Müdahale Temel Prensipleri ve İlk Yardımın Önemi 1 2 ACT 1503 Temel Yaşam Desteği 1 3 ACT 1504 Boğulmalarda İlk Yardım 1 2 TET 36 TIP ETİĞİ VE TARİHİ Dr. Nermin ÇELİK / 1 TET 1100 TIP ETİĞİ VE TARİHİ 1 22 TET 1101 Prehistorik Çağlarda Tıp 1 1 TET 1102 Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp 1 1 TET 1103 Eski Mısırda Tıp 1 1 TET 1104 Eski Hint de Tıp 1 1 TET 1105 Çin Tıbbı 1 1 TET 1106 Eski Yunanda Tıp 1 1 TET 1107 Ortaçağda Arap-İslam Tıbbı 1 1 TET 1108 Roma ve Bizans İmparatorluklarında Tıp 1 1 TET 1109 Eski Anadolu Uygarlıkları ve Selçuklu Da Tıp 1 1 TET 1110 Osmanlıda Tıp 1 1 TET 1111 Rönesans ve Batı Tıbbına Etkileri 1 1 TET 1112 Ortaçağ Sonrası Batı Tıbbı Cumhuriyet Döneminde Türkiyede Tıp 1 1 TET 1113 Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Tıp 1 1 TET 1114 Tıp Etiğine Giriş ve İletişim Becerileri 1 1 TET 1115 Temel Biyoetik İlkeler Hayatın Başlangıcı İle İlgili Etik Konular 1 1 TET 1116 Çocuk ve Yaşlı Hastayla İlgili Etik Konular 1 1 TET 1117 Hayatın Başlangıcı İle İlgili Etik Konular 1 1 TET 1118 Genetik Mühendislik ve Kök Hücre İle Tedavi 1 1 TET 1119 Psikiyatrik Hastayla İlgili Etik Konular 1 1 TET 1120 Yardımcı Üreme Teknikleri ve Etik 1 1 TET 1121 Hayatın Sonu İle İlgili Etik Konular 1 TET 1122 Ölümün Tanımı, Beyin Ölümü, Organ ve Doku Nakilleri 1 1 TET 1200 TIP ETİĞİ VE TARİHİ 2 4 TET 1201 Sınırlı Sağlık Kaynaklarının Dağıtılmasında Etik Sorunlar 1 1 TET 1202 Prenatal Testlerin Etik Boyutu 1 1 TET 1203 Hasta Hakları 2 1 TET 1204 Tıp Meslek Etiği Tüzüğü ve Deontoloji Nizamnamesi 2 1 ANT 37 ANATOMİ Dr. M. Cem BOZKURT /1 Dr. Serpil ÇİLİNGİROĞLU /2 ANA 1200 ANATOMİ ANA 1201 Giriş ve Terminoloji ANA 1202 Osteologia, Arthrologia ANA 1203 Üst Ekstremite Kemikleri 1 4 ANA 1204 Üst Ekstremite Eklemleri 2 1 ANA 1205 Radyolojik Anatomi (Üst Ekstremite) ANA 1206 Alt Ekstremite Kemikleri ANA 1207 Klinik Anatomi (Üst Ekstremite)

8 ANA 1208 Radyolojik-Klinik Anatomi (Alt Ekstremite) ANA 1250 Pratik Uygulama H 6 ANA 1300 ANATOMİ ANA 1309 Columna ve rtebralis ANA 1310 Ossa Thoracis, Sternum, Costae ANA 1311 Klinik Anatomi (C. ve rtebralis, O.Thoracis, Sternum, Costae) ANA 1312 Rady. Anatomi (C.ve rtebralis, O.Thoracis, Sternum, Costae) ANA 1313 Pelvis İskeleti ANA 1350 Pratik H 9 ANA 1400 ANATOMİ ANA 1414 Neurocranium 1 3 ANA 1415 Viscerocranium 2 3 ANA 1416 Kafa İskeleti Bütünü H 5 ANA 1417 Radyolojik Anatomi (Cranium) 2 1 ANA 1450 Pratik H 6 BYK 38 TIBBİ BİYOKİMYA Dr. Osman ÇAĞLAYAN /1 Dr. Murat KAÇMAZ /2 Dr. Üçler KISA /3 Dr. Hakan BOYUNAĞA /4 BYK 1100 BİYOKİMYA 1 16 BYK 1101 Genel Kimyadan hatırlatmalar 4 2 BYK 1102 Kimyasal Bağlar 4 2 BYK 1103 Organik Kimyaya Giriş 4 1 BYK 1104 Alkanlar 4 1 BYK 1105 Alkenler 4 1 BYK 1106 Alkinler 4 1 BYK 1107 Aromatik Hidrokarbonlar 3 1 BYK 1108 Alkoller 3 1 BYK 1109 Eterler 3 1 BYK 1110 Sülfidler 3 1 BYK 1111 Karbonil Bileşikleri 3 1 BYK 1112 Esterler, Kinonlar 3 1 BYK 1113 Heterosiklik Bileşikler 3 1 BYK 1114 Karbosikli Bileşikler 3 1 BYK 1200 BİYOKİMYA BYK 1215 Enzimler 2 4 BYK 1216 Enzimler (P) 2 3 BYK 1217 Amino Asit Protein 4 9 BYK 1218 Lipit ve Lipoproteinler 3 4 BYK 1300 BİYOKİMYA BYK 1219 Asit-Baz-Tampon 3 2 BYK 1321 Tampon ve Titrasyon (LAB) 3 3 BYK 1322 Karbonhidratlar 4 4 BYK 1320 Su-Konsantrasyon 3 1 BYK 1323 Karbonhidrat Metabolizması 4 10 BYK 1324 Karbonhidrat (LAB) 4 3 BYK 1400 BİYOKİMYA 4 21 BYK 1425 Nükleotitler 1 2 8

9 BYK 1426 Biyoenerjetikler-ATP 2 2 BYK 1427 Vitaminler ve Koenzimler 3 9 BYK 1428 Lipit Lipoprotein Metabolizması 3 8 BYK 1500 BİYOKİMYA 5 21 BYK 1529 Nükleotit-Nükleik Asit Metabolizması 1 4 BYK 1530 Oksijen Radikaller 2 2 BYK 1531 Sinyal İleti Mekanizmaları 1 1 BYK 1532 Biyomembran Transport 1 1 BYK 1533 Ca-P Metabolizması 4 1 BYK 1534 Kemik Dokusu Metabolizması 4 1 BYK 1535 Aminoasit-Protein Metabolizması 4 11 FİZ 40 FİZYOLOJİ Dr. Faruk ÇOMU /1 FİZ 1500 FİZYOLOJİ FİZ 1501 Vücudun Genel Bileşimi ve Beden Sıvılar FİZ 1502 Hücrenin Fizyolojik Tanımı ve Fonk.Yapısı FİZ 1503 Hücre Membranı FİZ 1504 Difüzyon, Ozmoz, Ozmotik Basınç FİZ 1505 Ozmozla İlgili Problem Çözümleri FİZ 1506 Aktif Taşıma FİZ 1507 Hücre İçi Sinyal İleti Mekanizmaları FİZ 1508 Tartışma FİZ 1509 İstirahat Zar Potansiyelleri FİZ 1510 Aksiyon Potansiyeli HST 41 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Dr. Şaban Cem SEZEN/1 HST 1100 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ HST 1101 Mikroskop Bilgisi ve Histokimyasal Teknikler HST 1102 Hücre Yapısı, Organelleri, Hücre İskeleti HST 1103 Hücrelerarası Bağlantılar, Apikalyüz Oluşumları HST 1104 Genel Embriyoloji; Preembriyoloji 1.hf, Tüp Bebek, YÜT TBY 43 TIBBİ BİYOLOJİ Dr. Solmaz ERDEM /1 TBY 1100 TIBBİ BİYOLOJİ TBY 1101 Hücreye Giriş; Prokaryot, Ökaryot Hücre TBY 1102 Hücre Araştırmaları ve Araştırma Araçları TBY 1103 Mikroskop Tanıtımı ve Kullanımı (P) TBY 1104 Mikroskopta Canlı Hücre Örnekleri (P) TBY 1105 Hücre Kimyası: Karbohidratlar TBY 1106 Lipidler, Lipoproteinler TBY 1107 Nükleik Asitler, Proteinler TBY 1108 Hücre Metabolizması ve Enzimler TBY 1109 Hücrede Enerji Eldesi ve Biyosentez Olayları TBY 1110 Nukleus ve Nukleus Zarının Yapısı TBY 1111 Nükleer Por Kompleksi ve Madde Giriş Çıkışı TBY 1112 Nukleusda Kromozom ve Kromatin İnce Yapısı TBY 1113 Mitoz Sürecinde Nukleus

10 TBY 1300 TIBBİ BİYOLOJİ TBY 1314 Soğan Kök Hücrelerinde Mitoz (P) TBY 1315 Sentezlenen Proteinlerin Sınıflanması ve Taşınması TBY 1316 Proteinlerin E.R.Larda İşlenmesi TBY 1317 Düz E.R. Larda Lipid Sentezi TBY 1318 Proteinlerin Golgi de İşlenmesi TBY 1319 Proteinlerin Taşınma Mekanizmaları TBY 1320 Biyoenerjetik ve Metabolizma TBY 1321 Mitokondriler TBY 1322 Oksidatif Fosforilasyon Mekanizması TBY 1323 Fotosentez ve İnsanlar Açısından Önemi TBY 1324 Peroksizomlar TBY 1325 Hücre İskeleti ve Hücre Hareketi TBY 1326 Aktin Filamanlar ve Organizasyonları TBY 1327 Hücre Yüzey Çıkıntıları TBY 1328 Miyozin Filamanlar ve Hareket TBY 1329 Ara Filamanlar, Keratin ve Nörofilamanlar TBY 1330 Mikrotübüller ve Mitozla İlgili İşlevleri TBY 1400 TIBBİ BİYOLOJİ 3 12 TBY 1431 Hücre Yüzeyi, Membran Yapısı TBY 1432 Glikokaliks TBY 1433 Hücre Zarından Geçiş Yolları, İyon Kanalları TBY 1434 Aktif Taşıma Çeşitleri TBY 1435 Hücre Dışı Matriks ve Öğeleri TBY 1436 Hücre- Hücre Etkileşimleri TBY 1437 Hücrede Sinyal İletimi TBY 1438 Reseptörler, Nörotransmiterler TBY 1439 Hücre İçi Sinyal İleti Yolakları TBY 1440 Sinyal İletimi ve Hücre İskeleti TBY 1441 Gelişim ve Farklılaşmada Sinyalleşme TBY 1442 Programlanmış Hücre Ölümü, Apoptozis TGE 44 TIBBİ GENETİK Dr. D. Beyza SAYIN /1 TGE 1200 TIBBİ GENETİK TGE 1201 Moleküler Biyolojinin Temelleri TGE 1202 Genomların Organizasyonu TGE 1203 DNA Replikasyon Mekanizması TGE 1204 DNA Polimerazlar TGE 1205 DNA Hasarı ve Onarımı TGE 1206 Rekombinasyon Modelleri TGE 1207 Transpozisyonlar ve Gen Amplifikasyonu TGE 1208 Transkripsiyon, RNA Polimerazlar TGE 1209 Prokaryot ve Ökaryotlarda Transkripsiyon TGE 1210 Transkripsiyon Faktörleri TGE 1211 Transkripsiyon Aktivatör ve Represörleri TGE 1212 RNA İşlenmesi ve Splicing Mekanizmaları TGE 1213 Translasyon, RNA lar ve Ribozomlar TGE 1214 Translasyon Süreci ve Kontrolü TGE 1215 Protein Katlanması ve Şaperonlar TGE 1216 Translasyon Sonrası Modifikasyonlar

11 TGE 1217 Protein Fonksiyonlarının Düzenlenmesi ve Protein Yıkımı TGE 1300 TIBBİ GENETİK TGE 1318 Rekombinant DNA Teknolojileri 1 2 TGE 1319 DNA İzolasyonu (P) TGE 1500 TIBBİ GENETİK TGE 1520 Mitozun Evreleri TGE 1521 Mayoz ve Döllenme TGE 1522 Hücre Döngüsü TGE 1523 Hücre Döngüsü Gelişiminin Düzenleyicileri TGE 1524 Kanser Genetiği TGE 1525 Mendel Kalıtımı TGE 1526 Pedigri Analizi (P) TGE 1527 Mendeliyen Kalıtımdan Sapan Durumlar TGE 1528 Populasyon Genetiği ve Multifaktöriyel Kalıtım TGE 1529 Kromozom Paketlenmesi TGE 1530 İnsan Kromozomları ve Kromozomal Anomaliler TGE 1531 Sitogenetik Yöntemler MİK 45 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 MİK 1100 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MİK 1101 Mikroskoplar ve Mikroskopi MİK 1102 Mikroskop Kullanımı (Pratik) 2 3 MİK 1103 Mikroorganizmaların Sınıflandırma Temeller MİK 1104 Bakteri Hücrelerinin Anatomik Yapısı MİK 1105 Mikroorg Görünüm. İncelenmesi (Pratik) 2 3 MİK 1106 Bakteri Kimyası MİK 1107 Bakterilerde Beslenme MİK 1108 Besi Yerleri MİK 1109 Saf Kültür MİK 1110 Mikroorganizmaların Üremesi, Üreme Özellikleri MİK 1111 Besi Yerleri Üreme ve Laboratuar Malzemeleri (Pratik) 2 3 MİK 1112 Mikrobiyolojide Kullanılan Boyalar MİK 1113 Gram Boyama (Pratik) 2 3 MİK 1114 Metabolizma MİK 1115 Bakteri Genetiği MİK 1116 Mikroorganizma Görünümlerinde Değişiklikler MİK 1117 Antibiyotik Etki Mekanizmaları MİK 1118 Antibiyotik Direnç Mekanizmaları MİK 1119 Antibiyogram (Pratik) 2 2 MİK 1200 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MİK 1220 Antivirallerin Etki ve Direnç Mekanizmaları MİK 1221 Virüsler MİK 1222 Mantarlar MİK 1223 Laboratuar İçin Örnek Alma ve Gönderme MİK 1224 Boğaz Kültürü (P) 2 2 MİK 1225 Gram Negatif Bakterilerin Tanısı MİK 1226 Gram Pozitif Bakterilerin Tanısı MİK 1227 Gram Pozitif ve Negatif Bakteri Tanımlama Testleri (P)

12 MİK 1228 Bakteri Patogenezi MİK 1229 Sterilizasyon MİK 1230 EZN Boya (Pratik) 2 3 KBE 60 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ Dr. Teoman APAN/3 Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU/5 Dr. Meriç ÇIRPAR/13 Dr. M. Tolga DOĞRU /19 Dr. Latife Abut İŞERİ/22 Dr. Eyüp KOÇ/27 Dr. Birhan OKTAŞ/31 Dr. Vedat ŞİMŞEK/36 Dr. Kemal ÜRETEN/39 KBE 1100 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ TEMEL HİJYEN BECERİLERİ: 3,5, 8 4 KBE 1101 El Yıkama, Eldiven Giyme-Çıkarma 22 KBE 1200 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ VİTAL BULGULARI ÖLÇME BECERİLERİ 1 19, 8 4 KBE 1202 Kan Basıncı ve Nabız Sayısı Ölçme 36 KBE 1300 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ VİTAL BULGULARI ÖLÇME BECERİLERİ 2 27, 8 4 KBE 1303 Solunum Sayısı ve Vücut Sıcaklığı Ölçme 39 KBE 1400 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ KBE 1404 HASTA VE YARALI TAŞIMA BECERİSİ Hastaların Uygun Sevk Edilebilmesi 13,

2011-12 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI

2011-12 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI 2011-12 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI STAJIN ADI TEORİK (h) PRATİK (h) SÜRE (gün) KREDİ AKTS TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I 80 45 30 103 10 TEMEL BİLİMLER DERS KURULU II 90 24 27 102 10 TEMEL

Detaylı

2013-14 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1

2013-14 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 2013-14 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM 1 DERSİN ADI EĞİTİM PROGRAMI TEORİK (h) PRATİK (h) Toplam (sa) SÜRE (gün) KREDİ AKTS TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I 132 40 172 45 152 14 TEMEL BİLİMLER DERS KURULU II 78

Detaylı

DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI

DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI KURULUN ADI KODU SÜRE (g) TEORİK (s) PRATİK (s) KREDİ AKTS TEMEL BİLİMLERE GİRİŞ DERS KURULU I 1001111 48 156 48 180 15 TEMEL BİLİMLERE GİRİŞ DERS KURULU II 1001112 29 85 42 106

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (12 Ocak 2015-6 Mart 2015 ) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I V. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I V. KURUL V. Kurul Sinir Sistemine Giriş V. Kurul Süresi: 7 hafta V. Kurul Başlangıç Tarihi: 7 Nisan 2009 V. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 24 25 Mayıs 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fikret ÖZUĞURLU 7 Nisan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2012 2013) DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD. Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS Prof. Dr.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF I.SINIF DERSLER Tüm Dönem I Dersleri PRATİK TEORİK Pratik LAB Panel Toplamı GENEL TOPLAM Anatomi 27 40 2 42 69 Biyofizik 30 4 0 4 34 - Biyoistatistik 55 0 0 0 55 - Biyokimya 96 41 11 52 148 - Davranış

Detaylı

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ SINIF DERS KURULU (HÜCRE ve DOKU BİLİMİ) 28 EYLÜL 13 KASIM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY Sınıf Koordinatör Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER Ders Kurulu Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör.

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör. TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I III. DERS KURULU 9 ŞUBAT 2015-27 Mart 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ Dönem I Koordinatörü

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 07 NİSAN 2014 28 MAYIS 2014 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 07 NİSAN 2014 28 MAYIS 2014 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 07 NİSAN 2014 28 MAYIS 2014 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Dönem (2014-2015) I.DÖNEM

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Dönem (2014-2015) I.DÖNEM I.DÖNEM I. Dönem Dersleri Ders Kodu DERSLER TEORİK LAB PRATİK Pratik Panel Toplamı GENEL TOPLAM TIPDNM11 Kurul I: Hücre Kurulu-1 122 22 11 33 155 Z 10 TIPDNM12 Kurul II: Hücre Kurulu-2 136 19 13 32 168

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 09 ŞUBAT 2015 03 NİSAN 2015 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 09 ŞUBAT 2015 03 NİSAN 2015 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 09 ŞUBAT 2015 03 NİSAN 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta)

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 06NİSAN2015 27 MAYIS2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 06NİSAN2015 27 MAYIS2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 06NİSAN2015 27 MAYIS2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

KURUL BAŞLAMA ve BİTİŞTARİHİ : 28 EYLÜL - 20 KASIM 2015 (8 HAFTA) PRATİK SINAVLAR : 18-19 KASIM 2015 KURUL SONU TEORİK SINAVI : 20 KASIM 2015

KURUL BAŞLAMA ve BİTİŞTARİHİ : 28 EYLÜL - 20 KASIM 2015 (8 HAFTA) PRATİK SINAVLAR : 18-19 KASIM 2015 KURUL SONU TEORİK SINAVI : 20 KASIM 2015 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof.Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S.Sennur DEMİREL Arş.Gör. Seda ÇETİNKAYA Arş.Gör.

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI ( 23 KASIM 2015-22 OCAK 2016 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI ( 23 KASIM 2015-22 OCAK 2016 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI ( 23 KASIM 2015-22 OCAK 2016 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS. ANATOMİ 26 10 (x2) 36 - TIBBİ BİYOKİMYA 24 2 (x2) 26 -

15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS. ANATOMİ 26 10 (x2) 36 - TIBBİ BİYOKİMYA 24 2 (x2) 26 - DÖNEM I (BAHAR) DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI. DERS KURULU Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS 0 (x) - (x) -

Detaylı

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 )

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI ( 23 KASIM 2015-22 OCAK 2016 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI ( 23 KASIM 2015-22 OCAK 2016 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI ( 23 KASIM 2015-22 OCAK 2016 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2014 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2014 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2014 2015) ISPARTA - 2014 5 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2014 2015)

Detaylı

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS KURULU 4

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS KURULU 4 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem I Akademik Takvimi 2014-2015 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (19 Ocak 2015-27 Mart 2015) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta)

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (18 KASIM - 27 ARALIK 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 Teorik Lab Toplam Biyokimya 22-22 Davranış Bilimleri 8-8

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 1. DERS KURULU PROGRAMI TIPLA TANIŞMA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 1. DERS KURULU PROGRAMI TIPLA TANIŞMA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 1. DERS KURULU PROGRAMI TIPLA TANIŞMA Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu Sorumlusu :Doç. Dr. Erkan YURTCU :Yrd.

Detaylı

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x)

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS PROGRAMI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS PROGRAMI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS PROGRAMI 2015-2016 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (30 EYLÜL-15 KASIM 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. Prof.Dr.Ahmet

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

Prof. Dr. İbrahim ERKUL. Yrd. Doç. Dr. Ertan Bakoğlu Dr. Harun ALAZCIOĞLU

Prof. Dr. İbrahim ERKUL. Yrd. Doç. Dr. Ertan Bakoğlu Dr. Harun ALAZCIOĞLU T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I II. DERS KURULU 24 Kasım 2013 23 Ocak 2014 (9 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Dönem I Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZDEMİR DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: / Histoloji Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Üyeler: / Doç. Dr. İlker Saygılı

Detaylı

DÖNEM 1 - TIP109 Hareket ve Enerji Metabolizması (2014-2015)

DÖNEM 1 - TIP109 Hareket ve Enerji Metabolizması (2014-2015) DÖNEM 1 - TIP109 Hareket ve Enerji Metabolizması (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, TBT: Temel Bilgi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS PROGRAMI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS PROGRAMI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS PROGRAMI 2015-2016 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 101: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 101: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Tuba Denkçeken / Üyeler: / Anatomi / Anatomi / Biyoistatistik Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem I Akademik Takvimi 2014-2015 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

DÖNEM I DERS PROGRAMI

DÖNEM I DERS PROGRAMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI DEKAN v. : Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR BAŞKOORDİNATÖR v. : Prof. Dr. Nevin ERENSOY DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ : Prof.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem I. 1. Ders Kurulu Hekimlik ve Toplum Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı :Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN :Prof.

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Dönem I Akademik Takvimi 1 ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0452) 2265214 Fax : (0452) 2265228 Web: http://tipfakultesi.odu.edu.tr CUMHURİYET

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM-I HÜCRE BİLİMLERİ-4 DERS KURULU 29.03.2016-30.05.2016

DİCLE ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM-I HÜCRE BİLİMLERİ-4 DERS KURULU 29.03.2016-30.05.2016 DİCLE ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ 201-2015 DERS YILI DÖNEM-I HÜCRE BİLİMLERİ- DERS KURULU 29.0.2016-0.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Anatomi 10 10 20 Farmakoloji 5-5 10 12 22 Fizyoloji 8 12 T. Biyokimya

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU III. DERS KURULU (8 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 ARALIK 2015-4 MART 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) u u ve Adı T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 0 1 0 1 BES 109 361109 001 Beslenme İlkeleri I 2 3 3 6 3. KİM 133 333133 001-002 Temel Kimya I 3 0 3 3 4. KİM 137

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Elif YEŞİLADA : Prof. Dr. Başak KAYHAN Doç. Dr. Yılmaz ÇİĞREMİŞ Doç. Dr.Şengül YÜKSEL Doç. Dr.

Detaylı

4. SINIF. 25-27 Ocak 2016 Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve

4. SINIF. 25-27 Ocak 2016 Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 1. SINIF 03 07 Ağustos 2015 ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 14 16 Eylül 2015 Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 101 DİŞ MORFOLOJİSİ VE MANUPLASYON AKTS : 2, Grup çalışması Dersin süresi 30 hafta - haftada 2 saat teorik Dersin Amacı : Daimi dişlerin morfolojik ve anatomik özelliklerini öğretmek, diş formülasyonları

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (11Ocak2016-4Mart 2016 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-4 ( 4. ) DERS KURULU ( 21 MART 2016-18 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI 1 T. C.

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS KURULU 5

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS KURULU 5 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM I KOORDİNATÖRLERİ Yrd. Doç. Dr. Emine Özçınar Yrd. Doç. Dr. Gülfem Terek Ece D Ö N E M I

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

1. SINIF DERS PROGRAMI

1. SINIF DERS PROGRAMI 1. SINIF DERS PROGRAMI 1. Sınıfın derslerinden teorik olanlar E dershanesinde, pratik olanlar E dershanesi, simulasyon laboratuarları ve Temel Bilimler laboratuarlarında gerçekleştirilecektir. Temel Bilimler

Detaylı

DÖNEM I DERS PROGRAMI

DÖNEM I DERS PROGRAMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI : Prof. Dr. S. Samet ERMİŞ : Prof.

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 215-216 YILI DÖNEM I PROGRAMI İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 215-216 YILI DÖNEM I PROGRAMI İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem I. 4. Ders Kurulu HAREKET SİSTEMİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Mustafa DENİZ Yrd.

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı