Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. Batman University Journal of Life Sciences. Cilt 4/ Sayı 2 Volume 4 / Number 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. Batman University Journal of Life Sciences. Cilt 4/ Sayı 2 Volume 4 / Number 2"

Transkript

1 Yaşam Bilimleri Dergisi Journal of Life Sciences Cilt 4/ Sayı 2 Volume 4 / Number 2

2 BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ BATMAN UNIVERSITY JOURNAL OF LIFE SCIENCES ISSN: Yayın Sahibi/ Publication Owner Batman Üniversitesi Adına, Rektör Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM Editörler/ Editors Prof. Dr. Tahsin KILIÇOĞLU Prof.Dr. Kamil Levent ZOROĞLU Yönetici Editörler/ Executive Editors Doç.Dr. Osman PAKMA Doç.Dr. Eşref BAYSAL Doç.Dr. Umut BALCI Yrd.Doç.Dr. Can Yümni GÜNDEM Yrd.Doç.Dr. Mahmut AYDIN Yrd.Doç.Dr. Nuray ALPASLAN Yrd.Doç.Dr. Banu ATALAY Yrd.Doç.Dr. Rohat CEBE Yrd.Doç.Dr. Ahmet İLYAS Yrd.Doç.Dr. Murat SÜNKÜR Yrd.Doç.Dr. Murat SİLİNİR Dr. Hakan YÜZÜAK Arş.Gör. Ahmet TOMBAK Düzeltmeler/ Redactions M. KARA (Türk DE), M. KARADENİZ (Türk DE), S. TEKALP (İng. DE) Web Sorumluları/ Webmasters Emine ÖZDEMİR (Bilgi İşlem DB), Suat SÖNMEZ (Kütüphane-Dökümantasyon DB)

3 Üniversitemizin elektronik ortamda yayınlanan Yaşambilimleri Dergisi nin 4. sayısının ilk cildi görüş ve incelemelerinize sunulmuştur. Bu sayının hazırlığı aşamasında derginin yönetim ve yayın ekibini genişleterek, özellikle sonraki sayılar için alt yapının güçlenmesini amaçladık. Dergi otomasyon sisteminde yenilikler oluşturarak okuyucunun metinlere daha kolay ulaşmasını sağladık. Diğer taraftan, hakemlik sisteminde de etkileri gelecek sayılarda daha açık biçimde belli olacak yenilemeler yaptık. Bu sayı ile dergide makalesi yer alan değerli yazarlarımızdan yayın etiğine uyduklarına ait bir taahhüt yazısı da aldık. Bu sayı ile amaçladığımız bir yenilik de elektronik ortamda yayın hayatını sürdüren dergimizin aynı zamanda basılı hale getirilmesidir. Hatırlanacağı gibi, Nisan 2012 de gerçekleştirilen Bilim ve Kültür Sempozyumu na sunulan bildirilerden oluşan dergimizin ilk sayısı da bu şekilde hem elektronik ortamda, hem de basılı olarak yayınlanmıştı. Her ne kadar elektronik yayıncılık ülkemizde hızla gelişiyor olmakla birlikte, özellikle bilimsel ve gelecekte de yararlanılabilecek makalelerin aynı zamanda basılı olarak kütüphanelerin raflarında yer almasının bu çalışmaların daha geniş bir kitleye ulaşılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Dergimizin bu sayısının yayına hazırlanması aşamasında emeği geçen ve yazılarıyla dergimizin zenginleşmesine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunarım. Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Batman Üniversitesi Rektörü Yaşambilimleri Dergisi Sahibi

4 BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ HAKKINDA Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik bilimleri ile sosyal, beşeri ve sağlık bilimlerini içine alan temel ve uygulamalı bilim dallarında yapılan çalışmalara ilişkin özgün makale, derleme ve kısa not türünde çalışmaların yayınlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayınlanır. Dergi, her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır. Dergi gerekli durumlarda herhangi bir konu kapsamında özel sayı halinde yayın yapabilir. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin yazım dili; tercihen Türkçe veya İngilizce olabilir. Tüm makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yazılması zorunludur. Gönderilen makalenin kabul edilip edilmemesine, en az iki uzman hakem tarafından makalenin değerlendirilmesiyle karar verilir. Kabul edilen makalelerin tam metinleri, ilgili sayıda PDF versiyonları ile birlikte online olarak araştırıcıların hizmetine sunulmaktadır. Yazarlar hiçbir ücret ödemeksizin makalelerinin yüksek çözünürlükte PDF formatında bir kopyasına erişebilirler. Böylelikle çok fazla kişinin dergiye erişimi sağlanmaktadır. Adres : Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Batman, Türkiye. Tel : +90 (488) E-posta :

5 BATMAN UNIVERSITY JOURNAL OF LIFE SCIENCES ABOUT THE JOURNAL Journal of Life Sciences is an international, peer-reviewed journal of the (Turkey) which publishes original research articles, collected works and short notes on scientific studies in basic and applied sciences including natural and sciences, engineering, humanity and health disciplines. The Journal is published semi-annually and, if it is required, a special issue could be publised within the context of a particular subject. Studies of scholars from any institution and nation are welcomed. The submitted manuscripts are not accepted if they have been published before or under editorial consideration elsewhere. The manuscripts should be preferably written in Turkish or English. Turkish and English abstracts for all papers are required. The publication of the submitted manuscripts is decided upon the review of at least two referees related to the subject of the papers. The original texts of the accepted papers together with their PDF versions are provided online for the use of researchers. The PDF formats of the manuscripts in high resolution will be available for authors free of charge. In his way a great number of researchers can access to the journal. Address : The Journal Editorial Board of Journal of Life Sciences Batman, Turkey. Phone : +90 (488)

6 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Görme Engellilerin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorluklar (Batman Merkez Örneği) / Challenges of Social Life Experiences of the Visually Impaired (Batman Center Sample) Yusuf Arslan, Hacı Murat Şahin, Ubeyde Gülnar, Murat Şahbudak... 1 Köy Enstitüleri ve Sanat Eğitimi / Village Institutes and Art Education Ebru Elpe Halterin Metakarpal Kemik Ölçüm Parametreleri Üzerine Etkisinin 3B Modelleme Tekniği ile Araştırılması / Investigating The Effect of Weightlifting on The Metacarpal Bones Measurement Parameters by Using 3D Modeling Technique Mehmet Emin Yıldız, Kamil Beşoluk Postmodernist Yapısal Eleştiri Bağlamında Orhan Pamuk un Masumiyet Müzesi Adlı Romanı / The Novel Of Orhan Pamuk Named Masumiyet Müzesi In The Context Of Postmodernist Structural Criticism - Mahfuz Zariç... 46

7 Görme Engellilerin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorluklar (Batman Merkez Örneği) 1 *Yusuf Arslan, **Hacı Murat Şahin, ***Ubeyde Gülnar,** Murat Şahbudak * Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,72100,BATMAN ** Batman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,72100,BATMAN *** Batman Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü,72100,BATMAN * Özet Bir kentin yaşanılabilirlik seviyesinin sağlıklı olmasında çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi grupların yararına yönelik toplumsal hizmetler yürütmek önemli parametrelerden birisidir. Diğer bir önemli parametre de kentte yaşayan engelli bireylerin kamusal alanı diğer bireyler kadar rahat kullanabilmeleridir. Bu makalede hızlı bir göç ve kentleşme sürecine giren Batman da, görme engellilerin toplumsal hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak hedeflenmektedir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırma Batman merkezde yaşayan görme engelliler ile sınırlı olup, diğer engel türlerine giren bireyler kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırma sonucuna göre görme engellilerin istihdam ve özürlü maaşlarının düşüklüğünden kaynaklı yaygın bir sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla beraber eğitsel, sosyal ve ulaşılabilirlik gibi uygulamalardaki yetersizliğinde görme engellilerin toplumsal yaşama katılmaları önünde sorun olduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Engelliler, görme engelliler, Batman, görme engellilerin zorlukları. Challenges of Social Life Experiences of the Visually Impaired (Batman Center Sample) Abstract Children, women, social services performed for groups such as the elderly is one of the important parameters to improve the satisfaction of their life in a city. Free movement of people with disabilities in the public domain as well as other individuals living in the city is another important parameter to. This article seen in Batman entered a rapid migration and urbanization process is aimed to understand their difficulties in social life of people with disabilities. Qualitative research methods used in this study, data were collected by questionnaire. Batman research centers is limited to living visually impaired individuals were excluded from the scope into other types of obstacles. According to the results of the visually impaired, the impairment loss of employment and disability pension were found to have a common problem originated. However, educational, social, and it was found that those with impaired vision applications, such as the lack of accessibility is a problem in front of participation in public life. Keywords: Disabled people, visually impaired, Batman city, seeing the difficulties of the disabled 1 Bu makale Batman Üniversitesi nin Mayıs 2014 tarihinde Batman da düzenlemiş olduğu II. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor kongresinde aynı adla sunulan bildirinin geliştirilmiş halidir. 1

8 1. Giriş Yaşam hakkı temel bir insan hakkıdır ve sağlıklı olmak bunun ön koşuludur. Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halidir (Durduran, 2009:1 ). Dolayısıyla sağlık her birey için temel bir hak ve ihtiyaçtır, ancak doğuştan ya da sonradan bazı sebeplerden dolayı bazı bireyler engelli olabilmektedirler. Engellilik vücut fonksiyonlarından kaynaklı, bir aktiviteyi gerçekleştirme becerisinde kısıtlılık veya yetersizlik olarak tanımlanabilir (WHO). Sosyolojik açıdan engelli birey, patolojik problemlerinden dolayı değil, toplumsal baskılar sonucu erişilebilirliği büyük ölçüde sınırlandırılmış bireydir (Çarkçı, 2011:48). Buna göre, dünyada 100 milyondan fazla engelli olduğu tespit edilmiştir (WHO, 2012:3). Bu sayının yoksulluk ve savaşlar nedeniyle arttığı tahmin edilmektedir. Engelliler, zihinsel engelli, işitme ve konuşma engelli, görme engelli, ortopedik engelli ve süreğen engelliler olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Bu makalenin konusu yukarıda da ifade edildiği gibi görme engelliler olduğundan görme engelli ile ne kastedildiğini belirtmek gerekir. Buna göre, tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı ya da bozukluğu olan kişilerle göz protezi kullananlar, renk körlüğü ve gece körlüğü olanlara görme engelli denilir (Atıcı, 2007:15). Ülkemizde, 2010 yılında TÜİK in yaptığı Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması çerçevesinde görme engellilerin yüzdelik dağılımları şöyledir: Görme özürlüler toplam yüzdeliğin %8.4 nü oluşturmaktadır. Bu dilim içerisindekilerin %67 si erkek ve %33 ü kadın; %59.2 si kent, %40.2 si kırsal yerleşimli; görme kaybı (özür oranı) %20-39 arası olanlar %28.3; %40-69 arası olanlar %28.1; %70 ve yukarısı olanlar %43.6 tür. Yaş grubuna göre ise 0-6 yaş arası olanlar %1.4; 7-14 yaş arası olanlar %5.1; yaş arası olanlar %16.1; yaş olanlar %36.2; yaş arası olanlar %25.5 ve 65 yaş ve yukarısı olanlar %15.8 ini oluşturmaktadır. Türkiye de bütçe ve şehircilik planlarında engelliler için kimi iyileştirmeler yapılmıştır ancak, tam anlamıyla bunlar engellilerin toplumsal hayata katılmalarını sağlamaya yeterli gelmemiştir. Engelli maaşları halen memnun edici seviyelerde değildir. Kaldırımlar, cadde ve 2

9 sokaklar, yetersiz sokak aydınlatmaları, sesli olmayan trafik ışıkları, ulaşım araçları ve AVM lerin yapısı engellilerin erişim ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Bütçe ve şehir planlaması yapılırken engellilerin görüşlerine başvurulmaması bu problemin ortaya çıkmasında en önemli nedendir. Engelliler için pek çok kent yaşama açısından problemlidir. Bu şehirlerden biri de Batman dır. Batman sahip olduğu petrol nedeniyle sürekli dış göç almakta, nüfus hızla artmakta, işsiz nüfus hızla çoğalmakta, şehrin sosyo-ekonomik yapısı her geçen yıl olumsuz şekilde karmaşıklaşmaktadır. Kentin bu hızlı yapısal değişikliğinden en çok etkilenen gruplardan biri görme özrü olan engelli Batmanlı bireylerdir. Bu makalede özellikle görme engeli bulunan Batmanlı bireylerin söz konusu olumsuz süreçlerden nasıl etkilendikleri onlarla yapılan çalışma ile anlaşılmaya çalışılmıştır. 2. Görme Engelliler ve Toplumsal Hayatta Karşılaştıkları Bazı Zorluklar Kuşkusuz görme engellilerin toplumsal hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunlar bir hayli fazladır. En temel sorunları üretimin dışında kalmalarıdır. İş başvurularında engelli gruplar başlı başına dezavantajlı gruplardır. Kısıtlılıkları nedeniyle onlara iş yapamaz gözüyle bakılmaktadır. Bu da onların istihdam dışında kalmalarına yol açmaktadır. İşsiz olan, üretken kılınamayan, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilecek kapasiteye ulaşamayan engellilerin toplum içindeki gücü de yetersiz ve zayıf olmakta, toplumsal ilişkilerde eşit olma şansını elde edememelerine neden olmaktadır (Çarkçı, 2011:47). Bu durum aynı zamanda engelli bireyin toplumsal hayattan kopmasına, sosyal izolasyona yol açmaktadır. İhtiyaçlarını yeterince karşılayamayan engelli birey, toplumsal ilişkilere zaman ayıramadığı gibi kendisini toplumun bir parçası olarak da hissedememekte ve yalnızlaşmaktadır (Atıcı, 2007:24). Görme engellilerde düşme, çarpma ve yaralanma gibi riskler daha fazladır. Çünkü yollar ve sosyal yaşam alanları yeterli uygunluktan uzaktır. Cadde ve sokaklarda ki biçimsiz kaldırımlar, rampalar, üstü açık bırakılmış kuyular onların yaralanmasına hatta ölümüne sebep olabilmektedir. Bununla birlikte kaldırımların orta alanlarına dikilen elektrik, aydınlatma direkleri, beton mantarlar, ağaçlar ve esnaf tezgâhları da aynı soruna sebep olabilmektedir. Önemli diğer bir sorun da yoldan karşıdan karşıya geçmedir. Trafik ışıklarında renklerin durumuna göre sinyal veren sesli sistemler çok az olmakla birlikte genelde büyük şehirlerde bulunmaktadır. Sürücüler geçiş önceliği hakkını engellilere göstermemekte, bu da kazalara yol açmaktadır. 3

10 Başka bir problem ise, toplumsal cinsiyet ayrımcılığıdır. Türkiye de görme özürlü kadınlara fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel şiddetin daha fazla uygulandığı yapılan bir araştırmada ortaya konmuştur (Arıkan, 2010). Erkek görme özürlüler tek başlarına dışarı çıkabilirken kadın olanları eve kapatılmakta, dışarı çıkmaları engellenmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı toplumsal bilinçte normal bireyler için nasılsa görme engelliler içinde aynıdır. Görme engellilerin okul hayatlarında da bazı zorluklar yaşadıkları bilinmektedir. Bu bireylerin kavramsal gelişimlerinde ve bilişsel yeteneklerinde gecikme gözlenebileceği gibi özellikle soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde daha başarısız olabilirler (Kızar, 2012:8). Bağımsız hareket edebilme becerilerinde de sınırlılıklar olan görme engellilerin normal sınıflara entegre edilmeleri amaçlandığı halde, bu denli bir yarışın olduğu ülkemizde onlarla yakından ilgilenme olanakları çok sınırlı kalmaktadır (Özgür, 2004:9). Nitekim yapılan bir araştırmada öğretmenlerin görme özürlü öğrencilerle ilgili farkındalıklarının düşük olduğu anlaşılmıştır (Öztürk, 2003:77). Türkiye de görme özürlülerin eğitimi ilk kez 1889 yılında İstanbul da Ticaret Mektebi nin bir bölümünde başlamıştır yılında İzmir de özel bir derneğin girişimi ile bir Sağır,Dilsiz ve Körler Okulu açılmış ve eğitim görevi Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı na verilmiştir (Aydın, 2011:15). Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1950 yılında Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu kurulmuştur. Böylece görme engelliler için resmi bir okul açılırken, eğitimleri 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı na devredilmiştir verilerine göre günümüzde görme engellilere hizmet veren 16 adet görme engelliler ilköğretim okulu bulunmaktadır (Aydın, 2011:15). 3. Yöntem Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırma Batman merkezde yaşayan görme engelliler ile sınırlı olup, diğer engel türlerine giren bireyler kapsam dışı bırakılmıştır. 4

11 3.1. Evren- Örneklem Araştırmada Türkiye Görme Engelliler Derneği Batman Şubesi ne üye olan 133 kişiden oluşan evrenden tesadüfen seçilen 33 kişi örneklemi oluşturmaktadır. Örnekleme ilişkin tanımlayıcı bilgiler aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. Tablo 1. Örneklemde yer alan bireylerin medeni durumlarına ilişkin tablo Medeni Erkek Kadın Toplam durum EVLİ BEKAR Örneklemde 33 kişi (30 erkek 3 kadın) yer almıştır. Evlenen kişilerin eş tercihlerinde görme engelli olmaması öncelikle tercih edilmektedir. Bundaki amaç görme engelli bireyin pratik yaşamını kolaylaştırmaktır. Evlilikler görücü usulü ile gerçekleşmekte, eşlerin birbiriyle çoğunlukla akraba, köylü ya da hemşeri olma durumu söz konusudur. Tablo 2. Örneklemde yer alan bireylerin çocuk sayısına ilişkin tablo Çocuk Sayısı Erkek Kadın Toplam ve üzeri Tabloya göre görme engelli bireylerin çocuk tercihleri Güneydoğu bölgesindeki toplumsal eğilime benzemektedir. Batman da çocuk doğum oranları oldukça yüksektir. Bu kentte 2013 yılının eylül ayına kadar 10 bin 762 çocuk dünyaya gelmiştir ( TUİK verilerine göre Batman doğum oranı hızı en yüksek olan iller arasında 8.dir ( Çok çocukluluk, görme engelli vatandaşların ve ailelerinin ekonomik yaşamını olumsuz etkilemektedir. Ancak diğer taraftan çocukların onlara duygusal, ekonomik, pratik yararı vardır. Çocuklar büyüdükçe çalışarak eve para getirmekte hem de görme engellilerin dışarıdaki toplumsal hayata katılmalarına katkıda bulunmakta onların çarşıda pazarda rahatça gezip, dolaşmalarını sağlamaktadırlar. Ancak 5

12 görme engellilerin çoğu düzenli bir gelire sahip olmadığı için çocukların beslenme, giyim, sağlık ihtiyaçları ciddi bir sorundur. Tablo 3. Örneklemde yer alan bireylerin özür oranına ilişkin tablo ÖZÜR ORANI Erkek Kadın Toplam % % % % Örneklemdeki görme engellilerin özür oranı çoğunlukla %50 ve üzeridir. Bu bireyler çoğunlukla birisinin yardımına ihtiyaç duymakta, sosyal hayata tek başlarına katılamamaktadırlar ancak, bu oranın altındaki bireyler sosyal hayata daha rahat katılmakta, sorumluluk almaktadırlar. Dernek başkanlığı, başkan yardımcılığı, saymanlık gibi dernek içi ve dernek dışı faaliyetlerde bu bireyler aktif yer almaktadırlar. Görüşme yaptığımız dernekteki yönetici gurubu bu bireylerden oluşmaktadır. Tablo 4. Örneklemde yer alan bireylerin yaşlarına ilişkin tablo YAŞ Aralığı Erkek Kadın Toplam ve üzeri Örneklemdeki bireylerin 20 yaş ve üzeri olduğu anlaşılmaktadır ancak bu yaşın altında da görme özürlü bireyler vardır. Yasa gereği görme özürlüler derneğine üyelik yaşı 18 olduğundan bu yaşın altındaki vatandaşlar derneğe üye olamamışlar bu nedenle bu bireylere ait herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. 6

13 Tablo 5. Örneklemde yer alan bireylerin mesleklerine ilişkin tablo MESLEK DAĞILIMI Erkek Kadın Toplam Serbest meslek Memur İşçi Ev hanımı Serbest meslek grubunda yer alan bireylerin ağırlıklı olarak işsiz oldukları anlaşılmıştır. Bu bireyler zaman zaman bağ, bahçe, pamuk, tarla gibi işlerde geçici olarak çalışsalar da kalıcı olmamaktadır. Görme engelleri söze konu işlerin bütün aşamalarında bulunmalarını engellemektedir. Memur olanların çoğunluğu kırk yaşın üzerinde olup bir tanıdık vasıtasıyla, genç olanlar ise KPSS sınavı ile memur olmuşlardır. Bu bireyler danışma, santral görevlisi gibi hafif işlerde görevlendirilmektedirler. İşçi grubunda bulunan bireylerin ise ağır görme özürlü olmadıkları anlaşılmıştır. Tablo 6. Örneklemde yer alan bireylerin gelirlerine ilişkin tablo ORTALAMA GELİR Erkek Kadın Toplam Geliri olmayanlar TL TL TL Bu bireylerin memur olanları hariç çoğunluğunun üç ayda bir 2022 sayılı kanuna istinaden verilen özürlü maaşı dışında gelirleri yoktur. Buna göre özür oranı %40-69 arası olanlar 753 tl, %70 ve üzeri olanlar ise 1.128,00 tl almaktadırlar. Engelli olmasına rağmen başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettirebilenler bu maaştan yararlanamamaktadırlar ( Tabloda 1000 TL ve üzeri geliri olanlar devlet memuru bireylerdir. Bu bireylerin diğerlerinden daha fazla sosyal hayata katılım gösterdikleri, daha bağımsız hareket edebildikleri, modern hayata daha fazla entegre olabildikleri, daha yüksek özgüven taşıdıkları mülakatlardan anlaşılmıştır. Düzenli bir maaşa sahip olmak bunun en önemli sebebidir. 7

14 Tablo 7. Örneklemde yer alan bireylerin eğitim durumlarına ilişkin tablo EĞİTİM DURUMU Erkek Kadın Toplam OKUR YAZAR DEĞİL İLKOKUL ORTAOKUL LİSE Kadınların tamamının okur yazar olmadığı görülmekte ve anlaşılmaktadır. Bu bölgede kız çocuklarının eğitime katılmaları yetersizdir. Töre, namus, günah, bilinçsizlik gibi nedenler bunun önemli nedenlerindendir ancak kesintisiz eğitim ve değişen hayat şartları ve zihniyet nedeniyle bu manzara hızlı bir değişim göstermektedir. Okur yazar olmayanların 40 yaş üzeri olduğunu belirtmek gerekir. Bu durum o dönemlerde eğitimin zorunlu olmaması ile ilgili olabilir. Nitekim 1997 yılında uygulanmaya başlanan zorunlu eğitim ile artık temel eğitim zorunlu hale gelmiş, bu durum eğitim düzeyini yükselten bir faktör olmuştur Bulgular Bu bölümde araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Bulgular çizelgeler halinde yüzde oranlarına göre kodlanmış ve yorumlanmıştır. Çizelge 1. Katılımcıların Görme Engellilere Yönelik İstihdamlar Yeterlidir sorusuna verdikleri cevaplar ve yüzdeleri. Cevap Sayısı Yüzdeler % KATILMIYORUM 30 90,9 KARARSIZIM 2 6,1 CEVAPSIZ 1 3,0 TOPLAM ,0 Katılımcıların istihdam ile ilgili memnuniyetsizliklerinin çok büyük bir oran oluşturduğu görülmekte ve anlaşılmaktadır. Katılımcıların çoğu üç ayda bir verilen 2022 özürlü maaşının dışında bir gelire sahip değildir. Bu maaş bireylerin çoğunun evli, ortalama 4 ve üzeri çocuğa sahip oldukları düşünüldüğünde asla yeterli bir gelir değildir. Dar gelir grubundaki bu bireyler, çalışma istekleri olduğu halde kendilerine iş verilmediğini genel bir görüş olarak ifade etmişlerdir. Bunun sebebi, özür durumlarına yönelik işverenlerin negatif 8

15 bakışlarıdır. Büyükşehirlerdeki işverenlerde de bu olumsuz tutum yaygındır (Adaman ve Keyder, 2006:89). İşverenlerin Bizim işi görme özürlü biri yapamaz şeklindeki bakış açısı, bu bireylerin istihdam dışına itilmelerine yol açmıştır. Batman esnafının işe alım tercihlerinde engelli vatandaşları tercih etmediği, cafe, restaurant, mağaza gibi işyerlerinde çalışan personele bakıldığında rahatlıkla anlaşılmaktadır. Batman ın sürekli göç alması, Afgan ve Suriyeli mültecilerin kentte gelmesi zaten var olan işsizlik sorununu daha da arttırmış, görme engellilerin zaten kısıtlı olan iş imkânlarını daha da kısıtlamıştır. Bu sebepler onların hem ekonomik hem de sosyal izolasyona maruz kalmalarına yol açarak çift yönlü izole bir hayata mahkûm olmalarına sebebiyet vermektedir. Yapılan mülakatlarda bu bireylerin çekingen, ürkek, güvensiz, kendilerini ifade etmekte zorluk çektikleri görülmüş bu durumun çifte izolasyonun sonuçları olduğu düşünülmüştür. Çizelge 2. Katılımcıların Görme engellilere yönelik ulaşılabilirlik düzenlemeleri yeterlidir sorusuna verdikleri cevaplar ve yüzdeleri. Cevap Sayısı Yüzdeler % KATILIYORUM 4 12,1 KATILMIYORUM 20 60,6 KISMEN KATILIYORUM 7 21,2 KARARSIZIM 2 6,1 TOPLAM ,0 Ulaşılabilirlik (accessbility), kamusal binalara erişim, açık alanlar, konutlar, toplu taşımacılık ve trafik düzenlemeleri konularını kapsamaktadır ( Bu hizmetler yerel yönetimlerin faaliyet alanına girmektedir. Belediyenin son dönemde görme engellilere yönelik cadde ve sokak çalışmalarında iyileştirmelere gitmesinin katılımcıların memnuniyeti üzerinde etkisi vardır. Örneğin, Batman ın en işlek caddesi olan Diyarbakır Caddesi üzerinde görme engellileri düşünülerek yapılan düzenlemeler önem arz etmektedir, ancak yinede ara sokak ve caddelerde istenen düzenlemeler yapılmış değildir. Çok hızlı bir inşaatlaşmanın olduğu Batman da inşaat için kazılan çukurlar, tahta, demir gibi inşaat malzemelerinin gelişigüzel konulması ayrıca doğalgaz hatlarının kazılması nedeniyle de derin çukurlar, toprak birikintileri görme engellilerin zorluklar yaşamasına, yaralanmalarına yol açmaktadır. Yol ortasına konulan demir direkler, mantar denilen beton yığınları, çevre düzenlemesi yapılırken kaldırımın ortasında unutulan ağaçlar, esnafın kaldırıma bıraktığı 9

16 sebze meyve kasaları, kahvehanelerin kaldırımlara iskemle koyması bu bireylerin pratik hayatlarını zorlaştırmaktadır. Sinyalizasyon ve işaretlemelerin hiç olmayışı da diğer eksikliği hissedilen unsurlardır. Dolayısıyla ulaşabilirlik, engelliler için hayati bir mesele olup, onların evlerinden çıkabilmeleri ve başkalarına muhtaç olmadan bütün ekonomik, sosyal, kültürel, spor, sağlık, dini faaliyetler gibi aktivitelere ulaşabilirliğin sağlanması için gereklidir ( Eldeki bulgulara göre Batman da henüz ulaşılabilirliğin istenen düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. Çizelge 3. Katılımcıların Görme Engellilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri Yeterlidir sorusuna verdikleri cevap sayıları ve yüzdeleri Cevap Sayısı Yüzdeler % KATILIYORUM 4 12,1 KATILMIYORUM 24 72,7 KISMEN KATILIYORUM 4 12,1 KARARSIZIM 1 3,0 TOPLAM ,0 Katılımcıların bir kısmının görme eğitim faaliyetlerinden haberi dahi olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun iki önemli nedeni olduğu anlaşılmıştır. Birinci neden bu bireylerin kenar mahallerde, köylerde ikamet etmesi iken, diğeri ve esas önemli olanı eğitim faaliyetlerinin neredeyse hiç yapılmamasıdır. Görüştüğümüz bireyler kahir ekseriyet bu faaliyetlerin yapılmadığını, yapılanların ise adet yerini bulsun şeklinde çok sınırlı bir çevreyi kapsadığını ifade etmişlerdir. Eğitim faaliyetleri gerek meslek edindirme, psiko-sosyal beceriler kazandırma gerekse kişisel kapasitelerinin gelişmesine olanak sağlayacak etkinlikler olmasına karşın Batman da bu konuda tatmin edici hiçbir çalışma yürütülmediği anlaşılmaktadır. 10

17 Çizelge 4. Katılımcıların Görme Engellilere Yönelik Rehabilitasyon Merkezleri Yeterlidir sorusuna verdikleri cevap sayıları ve yüzdeleri. Cevap Sayısı Yüzdeler % KATILIYORUM 4 12,1 KATILMIYORUM 26 78,8 KISMEN KATILIYORUM 2 6,1 KARARSIZIM 1 3,0 TOPLAM ,0 Görme engellilerin toplumsal hayata entegrasyonunda rehabilitasyon merkezleri çok önemli kuruluşlardır. Rehber danışmanlar ve psikologlar tarafından düzenli yapılan görüşmeler ile görme engellilerin önemli bir sorunu olan sosyal dışlanmışlık ile baş etmede motivasyon artışı sağlanmaktadır. Bu bireylerin toplumsal hayatın ekonomik, sosyal, kültürel tüm alanlarında var olabilmeleri bu merkezlerin yaygınlığı ve etkililiği ile de ilintilidir. Ayrıca bu merkezler bağımsız hareket eğitimi, kişisel idare eğitimi, kabartma yazı, abaküs eğitimi, bilgisayar, iş atölyesi eğitimi, istihdama yönlendirme gibi eğitimler vermek suretiyle görme engellilerin başkalarına en az yardım duyacakları şekilde eğitilmelerini ve donanım kazanmalarını sağlamaktadır. Ancak bulgular bu kuruluşların Batman daki hizmetlerinin oldukça sınırlı ve yetersiz kaldığını göstermektedir. Çizelge 5. Katılımcıların Görme Engellilere Yönelik Sosyal Aktiviteler Yeterlidir sorusuna verdikleri cevap sayıları ve yüzdeleri. Cevap Sayısı Yüzdeler % KATILIYORUM 3 9,1 KATILMIYORUM 26 78,8 KISMEN KATILIYORUM 1 3,0 KARARSIZIM 2 6,1 CEVAPSIZ 1 3,0 TOPLAM ,0 Görme engellilerin iş imkânlarının yetersizliğinden sonra en çok şikâyet ettikleri konulardan biri de sosyal aktivitelerin yetersizliğidir. İstihdamın dışında kalan bireylerin 11

18 toplumsal hayata karışamamaları onları kendi kabuklarına çekilmeye zorlamakta adeta evlere hapsetmektedir. Sosyal dışlanmışlık olarak ifade edilen bu durumu aşmak için sosyal faaliyetler imkân yaratmaktadır. Çeşitli sporlara katılmak, konferans, seminer, tiyatro, konser, sinema etkinlikleri, tarihi turistik yurt içi yurt dışı gezileri, piknik organizasyonları çerçevesinde hem bu bireyler yeni arkadaşlıklar, yeni deneyimler edinmekte hem de toplumsal hayatta bizatihi kendileri olarak var olmalarına katkı yapmaktadır. Mülakatlar göstermiştir ki görme engelliler bu faaliyetlerin bir ya da bir kaçını yerine getirmekte tamamen yalnızdırlar ve ancak kendi imkânları ile sosyal faaliyetlere iştirak edebilmektedirler. Fakat yoksulluk meselesi onların sosyal faaliyetlere müdavim olmalarını engelleyen en bağlayıcı sebeptir. Bağımsızlaşmalarına katkı yapacak ve onları toplumsal hayatla kaynaştıracak sosyal aktivitelerin çeşitli sebeplerle gerçekleşememesi bu bireylerin dezavantajlarını pekiştirmekte ve onları toplumsal hayatın görünmeyenleri olmaya itmektedir. Çizelge 6. Katılımcıların Batman daki Avm lerin Engelliler İçin Uygun Olduğunu Düşünüyorum sorusuna verdikleri cevap sayıları ve yüzdeleri. Cevap Sayısı Yüzdeler % KATILIYORUM 5 15,2 KATILMIYORUM 13 39,4 KISMEN KATILIYORUM 9 27,3 KARARSIZIM 4 12,1 CEVAPSIZ 2 6,1 TOPLAM ,0 Örneklemdeki bireylerin AVM ler ile ilgili olumlu düşünceler taşımakla birlikte kendileri için yeterli uygunluktan uzak olduklarını düşündükleri anlaşılmaktadır. Batman da AVM olarak nitelenebilecek iki kuruluştan biri (World Mar) daha eski ve özürlülere daha az uygun iken diğeri (Batman Park) daha yeni ve özürlülere daha uygun tasarlanmıştır. Örneğin Batman Park AVM de engelliler için uygun rampalar, geniş döner kapılar, asansör, WC yön levhaları, engelliler için tasarlanmış; WC ler, dükkan giriş çıkışlarında basamak paylarının konulmamış olması gibi iyileştirmeler yapılmıştır. Günümüzde insana hizmet anlayışının ön plana çıkması ve engelli derneklerinin yürüttüğü etkili kampanyalar bu değişimleri sağlamıştır. Ancak yapılan gözlemlerde görme engellilerin uğrak mekânları arasında AVM lerin olmadığı ortaya çıkmıştır; çünkü bu insanların dar gelirlilik ve ulaşılabilirlik gibi 12

19 ciddi sorunları mevcuttur. Dolayısıyla görme engellilerin söze konu sorunlarının çözülmemiş olması onların sosyal birer yaşam alanı olan AVM gibi mekânlara erişimlerini ve buralardan diğer insanlar gibi faydalanmalarını engellediği anlaşılmaktadır. Sonuç ve Öneriler Bu araştırmada Batman da yaşayan görme engelli vatandaşların karşı karşıya oldukları zorluklar anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada üç ayda bir verilen 2022 özürlü maaşının dışında çoğu görme engelli vatandaşın herhangi bir gelire sahip olmadığı, çalışmak için yaptıkları başvuruların işverenlerin bizim işi, görme özürlü biri yapamaz şeklindeki yaklaşım nedeniyle sonuçsuz kaldığı anlaşılmıştır. Bulgular çok açık bir şekilde görme engellilerin en temel meselesinin işsizlik ve yoksulluk olduğunu ortaya koymuştur. Onlara iş imkânları sunmak ve yetersiz olan üç aylık özürlü maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Onların toplumsal hayatla olan bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal hayata entegre olabilmeleri için ulaşılabilirlik sorununa çözüm getirilmesi, rehabilitasyon merkezlerinin sayısının arttırılması, eğitim faaliyetlerinin ve sosyal aktivitelerin sürdürülebilir kılınması gerektiği bu araştırmadan elde edilen sonuçlara bakılarak önerilebilinir. KAYNAKÇA Adaman, F. & Çağlar, K. (2006). Türkiye de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma. bkz. europa. eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr. pdf. Arıkan, Ç. (2010) Türkiye'de Görme Özürlü Kadınlar ve Kadına Yönelik Şiddet. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Aydın E., A. (2011). Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Sorunları, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Çarkçı, Ş. (2011). Engellilerin Mesleki Eğitimi Ve İstihdamı, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Durduran, Y. (2009). Engelli Çocukların Engellilikleri Dışındaki Sağlık Sorunları Ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumları: Kontrollü Saha Çalışması, Konya, Selçuk Üniversitesi, Doktora Tezi. (erişim ). 13

20 (erişim ). (erişim ). (erişim ). (erişim ). (erişim ). İsmihan, A.& Balat, Uyanık, G. (2003). Okul Öncesi Eğitimcilerin Entegrasyona İlişkin Bilgi ve Düşüncelerinin İncelenmesi C.11. N:1. Kastamonu Eğitim Dergisi. s Kızar, O. (2012). Farklı Branşlardaki Görme Engelli Sporcuların Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması, Elazığ,Fırat Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Koca, C. (2010). Dünya Engelliler Vakfı (World Handicapped Foundation). Engelsiz Şehir Planlaması Bilgilendirme Raporu, İstanbul. Özgür, İ. (2004). Engelli Çocuklar ve Eğitimi. Adana: Karahan Kitabevi. TÜİK (2010). Özürlülerin Sorun Ve Beklentileri Araştırması. WHO Engellilik Raporu (2012) ( en.pdf?ua=1). 14

21 Köy Enstitüleri ve Sanat Eğitimi Ebru ELPE* Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Batı Raman Yerleşkesi, 72100, BATMAN * Özet Sanatın kavramsal, işlevsel açılardan anlamı ve uygulama hususundaki anlayışlar, toplumlarda farklı biçimlerde görülmektedir. Bazı toplumlar sanatı çok önemsemekte ve sanat adına güzel faydalı çalışmalar yapmaktadır. Bazı toplumlar için sanat ise toplumun zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra önemsenir. Türk toplumu için sanat, yaşamak için gerekli ekonomik şartların sağlanmasından sonra önemsenen bir olgudur ve genellikle ekonomik refaha erişmiş olan bireylerin sanat ile ilgilendikleri düşünülür. Bu bağlamda sanat eğitimini de bu bireylerin alacağına dair genel bir kanı vardır. Makale konumuz,1940 yılında kanunla kurulan köy enstitüleri, ders müfredatlarında güzel sanatları da katmış ve köy halkını eğitmek, aydınlatmak için, köy şartlarına uyacak, köye hizmet edecek, köylerin içinden çıkan öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Halkın sanatla ilgilenmesi, sanattan kopuk olmaması için çaba göstermeye çalışan köy enstitüleri, malesef bu hedefine ulaşmaktan uzak kalmıştır. Köylünün bilinçlenmesini, aydınlanmasını istemeyen bazı zümrelerin çalışmaları sonucunda köy enstitüleri kapatılmıştır. Bu makalede, köy enstitülerindeki sanat eğitimi ve sanat faaliyetleri dönemin şartları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Köy, Köy Enstitüsü, Sanat, Eğitim Village Institutes and Art Education Abstract Art conceptual meaning from a functional perspective and insights on implementation issues, can be seen in different ways in the community. Some societies to care much about art, art is working on behalf nice helpful. For some communities, the arts after meeting the mandatory requirements will be complimented. The art of Turkish society, to live is a fact cherished and after the economic welfare of individuals who have access to the arts to deal with. In this context, art education, this is a general opinion that individuals will take. Articles that our subject, in 1940, established by law, village institutions, the curriculum in the fine arts the in village communities to educate, to enlighten, village conditions to suit the village will serve villages from inside the train teachers aimed. People's care of the art detached from the lack of effort to try to villages that have institutes achieve this goal away from. Keywords: Village, Village Institute, Arts, Education 15

22 1. Giriş Sanat, pek çok tanımı yapılmış olan ve farklı birçok tanım için elverişli bir kavramdır. Sanat, insanın duygu düşünce ve hayallerinin, çeşitli yöntemler ve araçlar vasıtasıyla ortaya çıkarılması olarak tanımlanabilir. Sanat tanımlarının ortak özelliği estetiğe, sanat eseri üreterek ulaşmaktır. Estetik, sanatçının yaratma sürecinin ve sanat eserlerinin olmazsa olmazıdır. Tıpkı sanat gibi estetik kavramı da pek çok tanım için elverişli görecelidir. Sanat eğitiminde de temel amaç, öğrenciyi yetenekleri doğrultusunda yönlendirerek estetiği bulmaya teşvik etmektir. Sanat eğitimi, toplumların temel ihtiyaçlarından biri olan sanatın aktarılması ve sanat eserinin toplum tarafından değerli olarak algılanmasıdır. Sanat eğitimi iki yolla gerçekleşir; örgün ve yaygın eğitim. Örgün eğitim sisteminde sanat eğitimi, kurumlar aracılığı ile verilir ve bu kurumlara öğrenci alım belirli kurallar dahilinde olur. Bu kurumlar arasında Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri yer almaktadır. Güzel Sanatlar Liselerinde eğitim görmüş olan öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültelerine, merkezi sınav ve fakültelerin yaptığı özel yetenek sınavlarını geçtikten sonra kabul edilirler ve 4 yıl süren eğitiminin ardından mezun olarak sanat faaliyetlerini sürdürürler. Eğitimleri boyunca meydana getirdikleri sanat eserleri, yaptıkları sanat faaliyetleri, kişisel sanat tecrübelerini oluşturmaktadır. İsteyen öğrenciler, sanat eğitimlerinin ilerletmek ya da akademisyen olarak görev almak amacıyla yüksek lisans ve doktora eğitimi de alabilirler. Yaygın öğretim ise toplumun her kesimine açık bir eğitim şeklidir. Yaş, eğitim seviyesi, maddi durum, kültürel durum şartı aranmaksızın bu kurumlarda eğitim yapılır ve isteyen herkes bu kurumlara başvurabilir. Sanat eğitiminde karşılaşılan sorunlardan birisi, bu eğitimin okul öncesi dönemde tam olarak başlatılamamasıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında sanat eğitimi resimli kitaplar aracılığıyla olmaktadır, fakat ülkemizde bu durum gelişmiş ülkelere göre geri seviyededir ve buna pek önem verilmemektedir. Ayrıca ilk ve orta eğitim okullarında sanat yeterince öğrencilere tanıtılmamakta ve dolayısıyla sanat eğitimi de yeterli düzeyde 16

23 verilememektedir.(kaya, Basım Yılı Belirtilmemiş, s. 149). Sanat eğitiminde temel amaç öğrenciye çevre bilinci aşılamak ve bu yolla estetik düşüncenin öğrencinin aklında yer etmesini sağlamaktır. Bunun sayesinde öğrencide çevresini tanıma, koruma, estetik düşünceye ulaşma, soyutlama yeteneğinin kazanma, nesneler arasındaki ilişkileri kavrama ve bunları sanat eseri oluşturma sürecinde kullanabilme, hayal gücünün ve yaratıcılığının gelişmesi kazanımları olmaktadır.(kaya, Basım Yılı Belirtilmemiş, s. 150). Makalemize konu olan köy enstitülerinde, sanat eğitimine önem verilmiş, dönemin siyasi liderleri sanat etkinliklerine katılarak köy enstitülerinin sanat eğitimini desteklemişlerdir. Köy enstitüleri 17 Nisan 1940 tarihinde 3803 sayılı kanunla kurulmuştur. Köy Enstitülerinin kurulmasında dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel in destekleriyle, İlköğretim Genel Müdürlüğüne getirilen İsmail Hakkı Tonguç un çabalarıyla köy enstitüleri kurulmuştur.(kapluhan, 2012, s. 184). Bu kurumlar, köye uygun şartlarda görev yapacak köyün kalkınması, köylünün yaşam seviyesinin az da olsa artması, bilinçli, aydınlanmış birer birey olmaları amaçlanarak kurulmuştur (Aydın, 2007, s. 22). Makalemiz, Giriş, Osmanlı Devletinde Sanat Eğitimi, Cumhuriyet Döneminde Sanat Eğitimi, Köy Enstitülerinde Sanat Eğitimi, Sonuç bölümlerinden oluşmaktadır 2. Osmanlı Devletinde Sanat Eğitimi Osmanlı devletinde kuruluş döneminden itibaren gerçekleştirilen bir uygulama, fethedilen her yere eğitim kurumları açmak idi. O dönemlerde eğitim camiler, mekteplerde, medreselerde yapılmaktaydı. Dini ağırlıklı eğitim veren bu kurumların ilköğretim kademesi mektepler idi Hemen hemen her mahallede bulunan bu kurumlar medreselerin bir alt kademesini teşkil ediyordu. Kur an okutulması namaz öğretilmesi hadisler, gibi dini bilgilerin eğitim ilk olarak bu kurumlarda veriliyordu. (Taşkın, 2008, s. 344) Mekteplerin bir üst kademesi olan medreselerde de dini ağırlıklı eğitim verilmekte idi. Bu kurumlarda sanat eğitimi yok denecek kadar az idi. Mekteplerde sanat eğitimi yapılmamakta, medreselerde ise dini eğitiminin yanı sıra pozitif ilimler de okutulmakta sanat eğitimine ise daha az önem verilmekte idi. Resim sanatının bir dalı olan minyatür, Osmanlı dönemin resim sanatının temelini oluşturmakta idi. Osmanlı sarayında minyatür sanatçısı yetiştirilen kurumlar var idi. 17

24 XIX. yüzyıla kadar geleneksel eğitim sistemi var iken XIX. yüzyıl ile birlikte batı tarzında eğitim uygulanmaya başladı. XIX. yüzyıldan önceki dönemlerde Osmanlı eğitimi, mektep-medrese sisteminde yapılmaktaydı. XVIII-XIX. yüzyıllarda batı tarzında okullar açılmasıyla başlayan eğitimde yenilik hareketleri, Tanzimat ile daha da geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu batılı tarzda açılan okullarda eğitim dili fransızca olarak belirlenmiş, yabancı hocalar okullara ders vermek üzere görevlendirilmiştir. (Poyraz ve Öztop, 2013, ss ). Tanzimatın ilanından önce açılan batı tarzı okullardaki eğitim sisteminin başarılı görülmesi üzerine 1845 yılından itibaren mektepten medreseye değin uzanan köklü eğitim değişiklikleri yapılmaya başlandı. Her vilayete her köye okul açılması amaçlardan birisiydi, bu amaca ulaşma açısından yeterli bir çalışma yapılamamış, birçok köyde okul bulunmamaktaydı.(poyraz-öztop, 2013, s. 312). Osmanlı Devleti nde saray görevlilerinin yetiştirildiği Enderun Mektebi, II. Murat döneminde ( ) teşkilatlanmaya başlamıştır. Buradaki musiki dersleri kapsamında, müzik aletleri çalma, ses eğitimi, dans eğitimi konuları var idi. Dersler meşkhane adı verilen odalarda verilirdi.(toker ve Özden, 2013, s.110). Enderun Mektebinde resim sanatı dersleri de verilmiştir. Burada önemli resim sanatçıları yetişmiştir. Bu sanatçılardan biri olan Said Efendi ressamlığının yanı sıra musikişinas idi. Portre resimleri yapan sanatçı, resimlerinde suluboya tekniğini kullanmıştır.(özyiğit, 2011, s. 155). Bir diğer resim sanatçısı Ferit Tevfik Paşa, aynı zamanda hat sanatçısıdır. Tevfik Paşa da Said Efendi gibi resimde suluboya tekniğini kullanmıştır. (Özyiğit, 2011, s.157). Osmanlı döneminde XIX. yüzyıldan önce minyatür sanatında eğitim veriliyordu, XIX. Yüzyıl ile birlikte batı tarzı resim örnekleri veren ressamlar yetişmiştir. Osmanlı Devleti nde musiki eğitimi kapsamında makam yapıları, hanende-sazende eğitimi, güfte beste ve vezin konuları yer alıyordu. Saray ve çevresi müzik eğitimini destekliyordu, musiki dinlemek eğlence anlayışları içindeydi. Enderun mektebi, musiki esnaf loncaları, meşkhaneler, mehterhaneler musiki eğitim kurumlarına örnek olarak verilebilir.(toker-özden, 2013, s. 108). 18

25 Musiki derslerinin verildiği diğer yerler mehterhane, Mevlevihane, Musika-i Humayun, Mekteb-i Sultani, Dar ulelhan, ve musiki eğitimi de veren Dar ul Bedayi örnek olarak verilebilir.(toker ve Özden, 2013, s.122). II. Meşrutiyetin ilanından sonra müzik derslerinin ilkokullar da dahil olmak üzere tüm okullarda okutulmasına karar verildi. XVIII. yüzyılda Avrupa da başlayan sanayi devrimi, üretimde makineleşme her alanda modernlik, Osmanlı devletinin, Avrupa karşısında özellikle savunma, savaş alanı olmak üzere her alanda geride kalmalarına yol açmıştı. Osmanlının o zamana kadar Avrupa devletlerine kadar olan üstünlüğü son bulmuş idi. Osmanlı devleti yöneticiler bunun farkına varmışlar ve Avrupa dan geri kalmamak için başta askeri kurumlar olmak üzere yavaş yavaş diğer kurumlarda da batı tarzı yenilikler gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmışlardır yılında batılı tarzda açılan askeri mühendislik okullarında öğrenim gören öğrenciler batı tarzı resim sanatının ilk örneklerini vermişlerdir. Askeri amaçla verilen resim derslerinde batı resminin temel teknikleri olan ışık-gölge, perspektif gibi teknikler öğretilmiştir.(papila, s. 120) XIX. Yüzyıl, Osmanlı devletinde hayatın her alanında batılılaşma çabalarının kurumsallaşmaya başladığı bir yüzyıldır. Batılılaşma hareketleri XVIII. yüzyılda başlamış XIX. yüzyılda ise daha da ilerleme kaydetmiştir. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyetin ilanı gibi gelişmeler bu yüzyılda olmuştur. XIX. yüzyıl ortalarında Avrupalı ressamların doğuyu tanıma amaçlı gezileri ve Osmanlıların gizemli teşkilatı olan hareme olan merak bu sanatçıların Osmanlı devletine gelmeleri ve saray hayatını resmetmelerine sebep olmuştur. Osmanlı devletinde Oryantalizm olarak adlandırılan bir resim akımı gittikçe etkili olmaya başlamıştır. Bu akımın temsilcileri olan ressamlar Türk resim sanatının oluşumuna da etkili olmuşlardır. Bu akımın temsilcileri arasında Philippe Bello, Fagusto Zonaro, Giovani Brindesi, Alberto Pasini ve Stefano Ussi örnek verilebilir.(kalaycı,2012, ss. 7-10). Saraya yabancı ressamlar aslında daha erken dönemlerde, XV. yüzyılın ikinci yarısında II. Mehmet döneminde davet edilmeye başlanmış, XVI. Yüzyılda II. Süleyman döneminde de devam etmiştir. ( Kalaycı, 2012, ss. 6-7). XVIII-XX. yüzyıl arasındaki dönemde, Osmanlı devletinde görülen Batılılaşma hareketleri, toplumsal yaşamın değişmesine yol açmıştır. Toplumsal değişimin bir göstergesi 19

26 ise batılı tarzda resim sanatının, toplum içinde ilgi görmesi, devletin resim çalışmalarına destek vermesidir yılından itibaren Avrupa ya gönderilen resim öğrencileri oradaki resim tekniklerini öğrenip geri dönmüşlerdir. Şeker Ahmet, Osman Hamdi Bey, Hüseyin Zekai Paşa gibi resim öğrencileri Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden biri olmuşlardır.(papila; s. 121). Tanzimat ile birlikte Osmanlı Devletinde eğitim alanında değişiklikler meydana gelmiştir. Ayıca öğretmen yetiştirmenin önemini de kavramış olan devlet yöneticileri, öğretmen okulları da açmaya başlamışladır. Öğretmen okullarının ders müfredatlarında sanat eğitimi de ihmal edilmemiş resim ve müzik dersleri de okutulmuştur yılında açılan Dar ul Muallimin-i Rüşdi adlı erkek öğretmen okulunda resim ve müzik dersleri müfredat içinde yer almıştır yılında Kız Sanat Mektebi ve 1870 yılında ise Dar ul Muallimat adlı kız öğretmen okulu da açılmıştır.(koç, 2013,s. 28). XIX. yüzyılda görülen bu değişiklikler sadece bunlarla sınırlı kalmamış ve 1847 yılında Dar ul-muallimin-i Rüşdi adıyla öğretmen okulu açılmıştır. Bu okulun üç yıl olan rüşdiye şubelerinde her yıl resim dersi verilmiş; beş yıl olan idadi şubelerinde ise ilk yıl hariç diğer yıllarda resim dersleri okutulmuştur Dar ul Muallimat (Kız Öğretmen Okulu), 1870 yılında ise Kız Sanat Okulu açılmıştır.(koç, 2013: s. 28,30) Bu gelişmeler, köy enstitülerinin işleyiş sistemi ve enstitülerdeki sanat eğitimi için prototip oluşturmaktadır yılında, daha sonraları şehir tiyatroları olarak hizmet verecek olan Dar ul Bedayi açılması toplumun sanat anlayışında değişikliklerin olduğuna işaret olarak değerlendirilebilir.(erkoç, 2014, s.18). II. Meşrutiyet ile birlikte eğitim alanındaki yeniliklere devam edilmiştir. Eğitim sisteminde deney ve gözleme dayalı eğitim anlayışı benimsenmiş, sosyal siyasal içerikli dersler müfredat içerisinde yer almaya başlamıştır. Ayrıca batılı eğitimcilerin görüşleri incelenip değerlendirilerek eğitim sistemi içinde bu görüşlerden faydalanılmıştır 3. Cumhuriyet Döneminde Sanat Eğitim Cumhuriyetin kurulması ile birlikte hayatın her alanında yenilikler yapılmaya başlanmıştır. Bu yeniliklerin amacı Osmanlı dönemindeki hayat tarzını değiştirmek batılı tarz modern bir hayat tarzının benimseyip çağa ayak uydurmaktır. Konumuzla ilgili olan bir gelişme ise köyün öneminin kavranıp, köyün kalkınmasının gereğinin anlaşılmasıdır. Bu 20

27 amaç doğrultusunda köylerde yenilikler atılımlar yapılmıştır. Köylerin sorunları yerinde incelenmiş ve köylerin kalkınması ve sorunlarının giderilmesi için gerekli olan hususlar tespit edilip bu konular üzerine düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte hayatın diğer alanlarında olduğu gibi eğitimde de köklü değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Bu değişikliklerden birisi öğretimin birleştirilmesi amacıyla çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanunun ilanına kadar eğitim genel olarak iki koldan yapılıyordu, dini eğitim veren kurumlar ve batılı eğitim veren kurumlar. Mektep ve medreselerde din bilginlerinin hakimiyeti vardı dini ağırlıklı eğitim ön plandaydı ve çağın gerisinde bir eğitim anlayışına sahip idi. Askeri okullar, gibi modern eğitim kurumlarında ise batılı eğitim düşüncesi hakim idi.(poyraz-öztop, 2013, s. 314). Osmanlı devletinde uygulanan bu eğitim sisteminin, yeni devletin amaçladığı eğitim sistemine uygun olmadığı görülmüş, okullar arasındaki karışıklığı düzeltilmesi ve tüm okulların bir birime bağlanması amacıyla 3 Mart 1924 yılında bu kanun çıkarılmış olup tüm eğitim kurumları Maarif Vekaletine bağlanmıştır.(koç, 2013, s. 73). Cumhuriyetin ilanından hemen sonra yapılan bu eğitim reformu, Atatürk ün eğitime verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu kanun ile birlikte modern bir eğitim sistemi amaçlanmıştır. Osmanlı dönemi eğitim sistemindeki düzensizlik ve eğitim kurumları çeşitliliğinden doğan karışıklık, eğitim sorunlarının çözümüne engel oluyordu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bu karışıklık ve düzensizliği engelleme amacıyla çıkarılmış ve ileride yapılacak eğitim yeniliklerinin de başlangıcı aşaması olmuştur yılında çıkarılan bir kanunla yeni Türk harfleri kabul edilmiştir eğitimde modernleşme adına atılan önemli bir adımdır. Ayrıca eğitimde erkeklere tanınan ayrıcalık kaldırılarak kadın ve erkeklerin eşit eğitim fırsatından yararlanma hakkı tanındı. Yeni okullar ve bunun yanı sıra kütüphaneler, halkevleri de açıldı yılında açılmış olan Millet Mektepleri, yeni harflerin öğretmek amacıyla kurulmuştur. Kütüphane ve halk evleri ise halkın kültürel hayatını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.(koç, 2013, s. 46). Cumhuriyet döneminde kültürel ve sanatsal hayatın geliştirilmesi, halkın sanat faaliyetlerine olan ilgisinin artmasında halkevlerinin önemi de büyüktür.1932 yılında kurulup faaliyetlerine başlayan halkevleri, batı kültürü ve sanatını halka tanıtmak, sevdirmek amacıyla kültür, sanat etkinlikleri, müzecilik faaliyetleri, gerçekleştirmişlerdir. Yaygın sanat eğitiminin yapıldığı 21

28 yerler olarak da tanımlanabilen halkevleri, o dönem gençliğinin kültür merkezi işlevine sahip kurumlardır.(kaya, Basım Yılı Belirtilmemiş, s. 151). Halkı sadece okuryazar yapmanın istenilen ilerleme seviyesine getiremeyeceğini anlayan devlet yöneticileri, halkı sanat yoluyla geliştirmek kültürel anlamda donanımlı duruma getirmek amacının güden halkevlerini kurarak bu amaçlarına ulaşmayı düşünmüşlerdir.(aysan, 2005, s. 270) lu yıllarda köylerin durumu kötü idi ulaşım başta olmak üzere bazı durumlardan dolayı köylere hizmet verilemiyordu bu hizmetlerden biri olan eğitim hizmetinin de verilememesinden dolayı köylerde okuryazar oranı oldukça düşük idi. Okul sayısının azlığı, öğretmen eksiği ve var olan öğretmenlerin köylerde görev yapmak istememeleri gidenlerin de geri dönmeleri gibi sebeplerden dolayı, köylerde eğitim-öğretim faaliyetleri yok denecek kadar az idi.(aysan, 2005, s. 270). Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yapılan yenilikler köy enstitülerinin hazırlık aşamalarını da kapsamaktaydı. Bu aşamalar 1936 yılında başlamış ve köyler incelenmiştir. Köylerde nelerin eksik olduğu, nüfusun köylerde daha fazla olduğu köylerde okulların sayısının çok az ya da okul olmadığı, köylerde okuma yazma oranının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. (Tunç,2007: s. 76). Sağlık hizmetleri o yıllarda köylerde yok idi, hastalıkların tedavisi, günümüzde de bazı köylerde ya da kentlerin bazı kısımlarında uygulanan büyü, muska gibi yöntemler ile yapılmaktaydı yılında İlköğretim Genel Müdürlüğüne getirilen İsmail Hakkı Tonguç, köylerde yaptığı araştırmalar, incelemeler sonucunda köylerdeki eğitim eksikliğini gidermek amacıyla 1936 yılında Eskişehir Çifteler de dört aylık kısa dönem eğitmen kursu açmıştır. Ayrıca İzmir ve Edirne de köy eğitmen kursları açılmıştır.(aysan, 2005, s. 271). Bu kursun açılış amacı, köylerde eğitimin bir ana önce başlaması ve öğretmen eksiğini kısa yoldan geçici bir çözümle kapatmak idi. Bu uygulamanın başarılı olması üzerine 11 Haziran 1937 yılında Köy Eğitmenleri Kanunu çıkarıldı ve bu kanun ile eğitmenlik yasal olarak tanımlandı. Daha sonraki aşamada ise Köy Öğretmen Okulları açıldı. Var olan köy eğitmen kurslarının binaları köy öğretmen okulu işlevinde hizmet vermeye başladı. Bu uygulamada istenilen başarının alınması üzerine köy enstitülerinin açılmasına karar verilmiştir ve 1940 yılında köy enstitüleri açılmıştır. Daha önce köy öğretmen okulu olan kurumlar enstitülere dönüştürülmüştür.(aysan, 2005, s. 273). 22

Görme Engellilerin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorluklar (Batman Merkez Örneği) 1

Görme Engellilerin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorluklar (Batman Merkez Örneği) 1 Görme Engellilerin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorluklar (Batman Merkez Örneği) 1 *Yusuf Arslan, **Hacı Murat Şahin, ***Ubeyde Gülnar,** Murat Şahbudak * Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. Batman University Journal of Life Sciences. Cilt 5/ Sayı 1 Volume 5/ Number 1

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. Batman University Journal of Life Sciences. Cilt 5/ Sayı 1 Volume 5/ Number 1 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Batman University Journal of Life Sciences Cilt 5/ Sayı 1 Volume 5/ Number 1 BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ BATMAN UNIVERSITY JOURNAL OF LIFE SCIENCES

Detaylı

HAFTALIK DERS PLANI. Uzmanlık Modeli. İnsan Hakları Yaklaşımı Engelli Haklarının Gelişimi V. Hafta Özürlülüğün Nedenleri

HAFTALIK DERS PLANI. Uzmanlık Modeli. İnsan Hakları Yaklaşımı Engelli Haklarının Gelişimi V. Hafta Özürlülüğün Nedenleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SHO 326 ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET DERSİ ANAHATTI Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı E-Mail : aanac@ozida.gov.tr eniyihoca@hotmail.com Telefon : 0 (533) 636 90 99 Judith Butler Hangi hayatlar korumaya, kollamaya,

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Sedat CERECİ Küreselleşen Türk Sineması nda Çeşitlilik Sorunu: Etnik Unsurlar... 1-12

İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Sedat CERECİ Küreselleşen Türk Sineması nda Çeşitlilik Sorunu: Etnik Unsurlar... 1-12 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Sedat CERECİ Küreselleşen Türk Sineması nda Çeşitlilik Sorunu: Etnik Unsurlar.... 1-12 Raziye PEKŞEN AKÇA-Rukiye ARSLAN-Hanife AKGÜL Okulöncesi Eğitiminde Çocukların Sayıları Öğrenmesinde

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

ERİŞİLEBİLİR ESENLER

ERİŞİLEBİLİR ESENLER ERİŞİLEBİLİR ESENLER İçindekiler; 1. Erişilebilirlik ve Erişilebilir Kent Kavramı 2) Esenler İlçesinde Erişilebilirlik (Erişilebilir Esenler) 2.1. Erişilebilir Mahalle (Yavuz Selim Mahallesi) 2.2. Erişilebilir

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Cihad ŞENTÜRK Ünvanı Öğretim Görevlisi Birimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu (Görevlendirme)

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

Köy Enstitüleri ve Sanat Eğitimi

Köy Enstitüleri ve Sanat Eğitimi Köy Enstitüleri ve Sanat Eğitimi Ebru ELPE* Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Batı Raman Yerleşkesi, 72100, BATMAN *e-mail: ebru.elpe@batman.edu.tr Özet Sanatın kavramsal, işlevsel

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ Projenin Süresi Projenin amaçları Ortaklar Hedef gruplar Nihai Yararlanıcılar 1 Beklenen Sonuçlar 15 ay Genel Amaç: Cinsel istismara uğramış ve bu nedenden dolayı sosyal

Detaylı

Aktif İstihdam Tedbirleri: Nar Taneleri Projesinden Öğrendiklerimiz

Aktif İstihdam Tedbirleri: Nar Taneleri Projesinden Öğrendiklerimiz Aktif İstihdam Tedbirleri: Nar Taneleri Projesinden Öğrendiklerimiz Türkiye OECD Karşılaştırması OECD ortalamasında kadınların işgücüne katılımı %80 iken Türkiye de bu rakam %27,8 ve malesef sonda yer

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 2013 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ ÖDÜLÜN AMACI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa da devam eden

Detaylı

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları Engelleri Kaldıralım Ülkemizde kentsel yaşam çevreleri fiziksel yaşam düzenlemelerin yetersizliği ve çeşitli engeller nedeniyle engelliler tarafından yeterince kullanılamamaktadır. Engellilerin toplum

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ 1. MALTEPE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI Maltepe ilçesi 400.000 den fazla nüfusu ile İstanbul un en büyük

Detaylı

Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması

Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 209-221 Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması Hamdi PEPE * Emin KURU * * G.Ü. Beden Eğit. Spor.Y.O ÖZET

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ October / Ekim 2015, Volume / Cilt:1, Issue / Sayı:2 PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: www.sosyalarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah.

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 651-656 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Süleyman Murat YILDIZ Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM I. BÖLÜM Bu bölümde sizden, aşağıdaki ifadeleri içinde bulunduğunuz çalışma ortamını dikkate alarak değerlendirmeniz istenmektedir. Her bir ifadeyi dikkatle okuyarak mevcut durumunuzla karşılaştırınız.

Detaylı

Yayınlarınız için Açık Erişim Modelleri ve Fiyatlandırma Politikaları: BioMed Central Örneği

Yayınlarınız için Açık Erişim Modelleri ve Fiyatlandırma Politikaları: BioMed Central Örneği Yayınlarınız için Açık Erişim Modelleri ve Fiyatlandırma Politikaları: BioMed Central Örneği ANKOS AEKA Eğitim Programları I 28 Nisan 2014, Pazartesi, Ankara Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bayer

Detaylı

TUBİTAK ARDEB 1000 PROJESİ

TUBİTAK ARDEB 1000 PROJESİ EĞİTİM EKİBİ Prof.Dr. Birdogan BAKI, K.T.Ü., IIBF Prof.Dr. Asım KADIOGLU, K.T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Doç.Dr. Bülent GÜVEN, K.T. U. Fatih Egitim Fakültesi TUBİTAK ARDEB 1000 PROJESİ Cumhuriyet

Detaylı

DERS 4. Yardım Kampanyalarına Eleştirel Bakmak

DERS 4. Yardım Kampanyalarına Eleştirel Bakmak DERS 4 Yardım Kampanyalarına Eleştirel Bakmak DERS 4 Yardım Kampanyalarına Eleştirel Bakmak * Seviye: 5-8. sınıf Süre: 40-60 dakika Amaçlar: 1. Engellilere yönelik toplumsal algının farkına varmak ve bu

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012-

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri 15-Şubat 2012- Akademik Kurullar 03.04.2012 tarihli akademik kurulda alınan kararlar sonrasında; Stratejik plan kapsamındaki performans

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ-2 Ders No : 0010110014 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Doç. Dr. A. SANEM ŞAHLI. Savunmasız/Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı

Doç. Dr. A. SANEM ŞAHLI. Savunmasız/Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı Doç. Dr. A. SANEM ŞAHLI Savunmasız/Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı Merkezimizin Amacı Üniversitemizde ve ülkemizde yaşayan engelli bireylerin; -Mevcut

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE Bir mimar, bir doktor, bir öğretmen hatta bir din adamı ya da siyaset adamı, tek başına insanların yaşamını düzeltemez.çünkü hepsi yaşamın yalnız

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

Q1 Eğer yukarıdaki bilgileri okuduysanız lütfen çalışmaya katılma isteğiniz ile ilgili kutuyu işaretleyiniz.

Q1 Eğer yukarıdaki bilgileri okuduysanız lütfen çalışmaya katılma isteğiniz ile ilgili kutuyu işaretleyiniz. Q1 Eğer yukarıdaki bilgileri okuduysanız lütfen çalışmaya katılma isteğiniz ile ilgili kutuyu işaretleyiniz. Yanıtlanan: 1.135 Atlama sayısı: 0 Evet Hayır 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yanıt

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK VE TOPLUMDA KADININ YERİ ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI ETKİNLİKLERİ SONUÇ RAPORU Giriş Engellilik insanların yaşam sürecinde karşılaşabilecekleri bir deneyimdir. Herkes yaşamının bir döneminde geçici veya kalıcı biçimde engelli olabilir veya ilerleyen

Detaylı

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi -

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi - Deniz PARLAK KİŞİSEL BİLGİLER Unvanı: Öğretim Görevlisi Doğum Yeri: İstanbul e-mail: deniz.parlak@kemerburgaz.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

Baskı. Kitap Matbaacılık. Kapak Tasarım. Melih ÇOBAN. Aralık 2015 ISSN: 2146-5606. İsteme Adresi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Baskı. Kitap Matbaacılık. Kapak Tasarım. Melih ÇOBAN. Aralık 2015 ISSN: 2146-5606. İsteme Adresi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi Baskı Kitap Matbaacılık Davutpaşa Cad. No:123 Kat:1 Topkapı-İstanbul Tel: 0(212) 482 99 10 (pbx) Sertifika No: 16053 Kapak Tasarım Melih ÇOBAN Aralık 2015 ISSN: 2146-5606 İsteme Adresi Kalem Uluslararası

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli Öğretim Üyelerimiz, Çağdaş mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen İTÜ Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı