I Kapak Sayfası. Vasin seni temsil eder. III Sayfa 3. Niçin bu broşür?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I Kapak Sayfası. Vasin seni temsil eder. III Sayfa 3. Niçin bu broşür?"

Transkript

1 I Kapak Sayfası Vasin seni temsil eder III Sayfa 3 Niçin bu broşür? Ebeveynlerin çocuklarının sorumluluğunu üstlenemedikleri hallerde çocuk vesayet altına veya ek bakıma alınır. Vasi, ebeveynin haklarına sahiptir ve tüm tarafların yaşamında önemli bir kişi olur. Ancak birçok genç ve yetişkin kişi vasinin ne yaptığını, görevlerinin ve rolünün ne olduğunu bilmemektedir. Bu nedenle soruları bu broşürde, çocuklara ve gençlere bakan gençler, ebeveynler veya bakıcılar için kısa ve anlaşılır bir şekilde cevapladık. Ancak baştan iki hususu daha belirtelim: Birincisi, bundan sonra vasi veya diğer yetişkinlerden söz edildiği zaman, bununla doğal olarak her erkekler hem de kadınlar kastedilmektedir. İkincisi, bazen bazı kanun maddelerine, yani bir kanunun münferit hükümlerine değinilmektedir. Bu maddelerin metinlerini internette (www.gesetze-im-internet.de) ve Medeni Kanun (= BGB) da veya Sekizinci Sosyal Kanun da (= SGB VIII) daha detaylı olarak bulabilirsiniz. Ayrıca, ilgili kanun metnini vasiye veya gençlik dairesinin yetkili memuruna sormanız da mümkündür! IV Sayfa 4 Vasiye niçin Vasi denilmektedir? Tahmin edebileceğin gibi, vasi uzun yıllardan beri vardır. Önceleri, yaklaşık 1000 yıl önce insanlar Almanya da çiftliklerde yaşardı. O zamanlar çiftliğin sahibi olan ev sahibi aile fertlerini ve çiftliğindeki insanları korumakla, onlara bakmakla, aralarındaki ihtilaf hallerinde arabuluculuk yapmakla hukuki işlemlerde onları temsil etmekle yükümlüydü. Ev sahibinin bu yükümlülüğüne o zamanlar Munt denilmiştir. Ev sahibine emanet edilen insanlara ise, ev sahibinin himayesinde bulundukları için Muntlinge denilmiştir. Bu nedenle, bir çocuk, - vesayet altında bulunan kişi için ebeveynin görevinin üstlenen bir kişiye hala vasi denilmektedir. Ancak günümüzde sadece erkekler değil, kadınlar da vasi olarak atanmaktadır. V Sayfa 5 Erkek ve kız çocukların bilmesi gerekenler: Vasi ve ek bakıcı nedir? 18 yaşını bitirmediğin sürece, senin için sorumluluk üstlenecek ve iyi olmanı sağlayacak bir kişi gereklidir. Aslında bu ebeveynin görevidir. Ancak ebeveynler bazen bu görevi üstlenmek istememekte veya üstlenememektedir. Böyle bir durumda mahkeme tarafından yetişkin başka bir kişi, asıl sorumluluk sahiplerinin yerine senin için sorumluluk üstlenmekle görevlendirilir. Bu kişilere vasi denilir. Vasi, ebeveynin yerine senin hukuki temsilcindir ve iyi rahatını sağlamakla görevlidir. Vasi, örneğin sen 18 yaşını dolduruncaya kadar senin paranı yönetir veya uygun bir yurda veya bakıcı bir ailenin yanına veya bakıcılı bir konuta yerleştirilmeni sağlar.

2 - 2 - Eğitim için yardım başvurusunda bulunmak veya nerede kalacağın gibi ebeveynden sadece sorumluluğunun bir kısmı alınmışsa, ek bakıcıdan veya kısaca bakıcıdan söz edilir. Ek bakıcı sadece belirli konularda senin hukuki temsilcindir. Ek bakıcı seni ebeveynine ilaveten tamamlayıcı nitelikte temsil eder. O nedenle bu tuhaf isim kullanılmaktadır. VI Sayfa 6 Kim vesayet altına alınır? Ebeveyni ölen çocukların (yetim çocuklar) vesayet altına alındığı eskinden de bilinmektedir. Bu, hâla böyledir. Ancak bir kişinin vesayet altına alınmasının günümüzde birçok sebebi vardır. Bazen ebeveyn çok hasta olduğu için çocuklarının sorumluluğunu devretmek sorunda kalmaktadır. Veya ebeveyn çocuğuyla ilgilenmemekte, çocuğunu dövmekte veya çocuğuna kötülük etmektedir. Böyle hallerde aile mahkemesi ebeveynden çocukları için yetkileri kısmen veya tamamen alabilir. Bu tür ebeveynin çocuklarına bakmaları artık yasaktır. Ancak çocuk 18 yaşını dolduruncaya kadar çocuğa bakacak bir kişinin olması gerektiğinden, mahkeme yetişkin başka bir kişiyi, yani vasiyi bu görevle görevlendirir. Özel bir durum daha var: Bir kız çocuğunun 18 yaşını doldurmadan bir çocuk doğurması halinde, çocuğunun yasal olarak temsili için bir kendisine vasi görevlendirilir. VII Sayfa 7 Kimler vasi olabilir? Prensip olarak yetişkin herkes aile mahkemesi tarafından vasi olarak atanabilir. Mahkeme, bazen çocuğun büyük anne ve babasını veya başka bir kişiyi vasi olarak görevlendirir. Ancak bir kız veya erkek çocuk için sorumluluk isteyen bir görev olan bu görevi üstlenmeye uygun bir kişi her zaman bulunamamaktadır. Bu nedenle, çoğu kez gençlik dairesinden yetişkin bir kişi vasi olarak atanır. Vasi bir resmi dairede veya bir kurumda çalıştığı için böyle bir durumda buna idari vasi denilmektedir. İdari vasiler çoğu kez birden fazla çocuğun vesayetini yürütmektedir. Bazen ise bir vesayet derneğinden bir kişi vasi olarak atanır. Ancak vasi, başvurabileceğin ve genel olarak gençlik dairesi veya dernek olmayan daima belirli bir kişidir. Bu yetişkin kişi senin için şahsen sorumluluk üstlenir ve senin menfaatlerini savunmalıdır. Bu sebepten dolayı, vasinin gerçekten bağımsız olması önemlidir. Bu nedenle, gençlik dairesinin müdürü vasiye ne yapacağını söyleyemez. Bu nedenle, yurttaki bakıcıların vasin olması kanunen yasaktır (MK 1791a). Bunun bazen senin için rahat olmasına rağmen, bakıcıların işleri çocuklarla çalışmaktır ve bakıcılar yurdun çalışanıdırlar. Bu nedenle de gerçekten bağımsız değillerdir. VIII Sayfa 8 Kendi vasimi kendim seçebilir miyim? Bazı vesayet mahkemeleri ve gençlik daireleri ilgili çocukları ve gençleri kendileri için vasi arama işlemine dahil etmektedir. Doğrusunun da bu olmasına rağmen, vasi arama işine katılım yaşına bağlı bir şeydir. Ayrıca, güvendiğin hangi yetişkin kişiyi vasi olarak istediğin konusunda sen de öneride bulunabilirsin. İleride vasinle hiç anlaşamayacak olursan, gençlik dai-

3 - 3 - resinden veya vesayet mahkemesinden, sana başka bir vasi atamalarını rica edebilirsin. Böyle bir durumda bu kurumlar konuyu detaylı olarak incelemek zorundadır. IX Sayfa 9 Vasi nelere karar verebilir? Eğitiminden hâla ebeveyninin sorumlu olmasına rağmen, okula gittiğin zaman, orada ne yapacağına - örneğin okuman mı yoksa matematik mi yapman gerektiğine - öğretmen karar verir. Vasinin durumu da buna benzer bir durumdur. Kanun, örneğin ev ödevlerinin ne zaman yapılacağı veya ne zaman tekrar eve geri dönülmüş olması gerektiği veya bir kişinin dışarıda daha fazla kalıp kalamaması veyahut diskoya gidip gitmemesi gibi günlük yaşamla ilgili konularda yurttaki bakıcıların veya bakıcı ebeveynin karar vermeye haklarının olduğunu belirtmektedir ( 1688 BGB). Vasi, bundan bağımsız olarak, senden sorumlu kalır ve prensip olarak yaşamını ilgilendiren ve önemli olan her konuda karar verir. Vasi, örneğin senin, sana uygun bir yurda, bakıcı bir ailenin yanına, bakıcılı bir konuta yerleştirilmeni sağlar veya hangi okula gideceğine karar verir. Çıraklık eğitimi sözleşmesini veya ameliyat için gerekli izni de vasi imzalar. Örneğin hamile kalman ve çocuğu istememen halinde, vasinin onayı gereklidir. Ayrıca, ebeveyninle temasın söz konusu olan hallerde de vasinin karar yetkisi vardır. Ancak vasi, kararlarını sana daima bildirmelidir. X Sayfa 10 Benim de karar hakkım var mı? Seninle ilgili önemli kararlar söz konusu olduğu zaman vasin bunları seninle konuşarak seninle anlaşma sağlamalıdır (MK 1626/2). Vasinin görevi zaten senin menfaatine uygun şekilde karar vermek olduğundan, birbirinizi karşılıklı olarak biraz tanımalısınız. Geleceğinle ilgili kararlar çoğunlukla vasin ile senin aradan yapılacak şahsi görüşmeler sonucu verilir. Ayrıca, düzenli olarak birbirinizle yazışmayı veya telefonlaşmayı kararlaştırabilirsiniz. Vasinin, kararlara seni dahil etmediği intibasını kazanacak olursan, vasinden, kararlara seni dahil etmesini isteyebilirsin. Vasin, böyle hallerde senin artan sorumluluk bilincini ve kendi yaşamını kendin belirleme gereksinimini dikkate almak zorundadır. Yani, ne kadar büyürsen, görüşün o kadar dikkate alınmak zorundadır. Aranızda fikir ayrılığı olan hallerde, vasi seninle anlaşmaya çalışacaktır. XI Sayfa 11 Vasimle anlaşamazsam ne olacak? Ebeveyn çocuğun çıkarına karar verdiği her zaman çocuk ebeveyniyle aynı fikirde olmayabilir. Bu durum vasiyle de, ebeveyninle fikir ayrılığına düştüğün durumun benzeridir. Önce vasini kendi düşüncenden ve ihtiyaçlarından ikna etmeye çalışabilirsin.vasinin bunları yeteri kadar ciddiye almadığı intibasını kazanacak olursan, bu durumun düzene sokulmasında yardımcı olacak bir kişi bulmaya çalışabilirsin. Bu, gençlik dairesinden, yurttan veya bakıcı aileden veyahut vesayet mahkemesinden bir kişi olabilir.

4 - 4 - Vasinle hiç anlaşamayacak olursan, 14 yaşına geldiğinde bu durumu vesayet mahkemesine şikayet edebilir ve güvenilir başka bir kişinin senin vasin olarak atanması başvurusunda bulunabilirsin. Kimin senin için vasi olarak atanacağına öneride de bulunabilirsin. XII Sayfa 12 Benim için görevli sosyal memur niçin benim vasim değil? Yurtta veya bakıcı ailede kaldığında, gençlik dairesinde senin için yetkili bir de sosyal görevlinin olduğunu biliyorsun. Bu sosyal görevli seninle yardım planı hazırlar veya eğitim görüşmeleri yapar ve gençlik dairesinden sana ne tür bir desteğin ve bakımın yapılacağına ve karar verir. Bazen belki de bütün bunları vasinin yapmasının daha kolay olacağını düşünüyorsundur. Ancak bu yasak. Zira, senin için görevli sosyal memur sadece senden sorumlu olmakla kalmayıp, aynı zamanda ebeveyninle, kaldığın yurtla ve bakıcı ailenle iyi bir şekilde işbirliği yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, gençlik dairesinin müdürünün herhangi bir şart koşması halinde, senin için görevli sosyal memur buna uymak zorundadır. Ancak vasi sadece seni düşünen ve hakkın olan şeyi isteyebilecek bir kişi olmalıdır. Vasin yurtta veya bakıcı ailenle büyük sorunların olması halinde de senin yanındadır. Vasi bağımsızdır ve tamamen senin yanındadır. XIII Sayfa 13 Vasimle nasıl tanışabilirim? Mahkemenin senin için bir vasi atamış olması halinde, birbirinizle tanışabilmeniz için bu vasi normalde hemen seninle temasa geçer. Vasi ayrıca, kendisine ihtiyacın olduğu zaman kendisine nasıl ulaşabileceğini de söyler. Eğer söylemezse, o zaman vasine nasıl ulaşabileceğini gençlik dairesinde senin için görevli sosyal memura, kaldığın yurttaki eğitimcine veya bakıcı ebeveynine sorabilir ve kendisiyle buluşarak tanışmak istediğini bildirmek için vasine telefon edebilirsin. Bu senin hakkındır! Vasi benimle beraber de bir şey yapar mı? Birçok vasi, kendilerine emanet edilen çocuklarla birlikte bazen bir şeyler yapar. Vasin belki de seninle birlikte dondurma yemeye gider veya seninle bir kahvede buluşur veyahut mangal yapar ve o vesileyle biraz sohbet edersiniz. Yapmazsa, büronun dışında da kendisiyle buluşup buluşmanın mümkün olup olmadığını, mümkünse ne zaman buluşabileceğinizi vasine sorabilirsin! XIV Sayfa 15 Vesayet hakkında XV Sayfa 16-17

5 - 5 - Ebeveynin bilmesi gerekenler: Yurtta veya bakıcı aileyle sorunum olduğunda vasim mi? Çocuğunuzun yurtta veya bir bakıcı ailenin yanında yetişme veya orada kendisine davranılış şeklini kabul etmiyorsanız, vasiyle temasa geçerek durumu kendisine bildirin. Vasi bunun üzerine çocuğunuzla temasa geçerek yurtta veya bakıcı ailede nasıl olduğunu sorar. Vasi, sizin anlattıklarınız yönde bir intiba edinmesi halinde, durumun düzeltmek için çaba gösterir. Çoğunuzun yurtta veya bakıcı ailede kendisini hiç rahat hissetmemesi halinde, çocuğunuzun kaldığı yerden alınarak başka bir yere konulmasının çocuğunuz için daha iyi olup olmayacağını o da gözden geçirecektir.unutmayın: Atanan vasinin görevi, çocuğunuzun iyi ve tehlikeye maruz kalmadan yetişebilmesini sağlamaktadır. Vasi ayrıca resmi makamlara karşı çocuğunuzun menfaatlerini ve haklarını savunur. Ziyaret düzenlemesi konusunda vasinin ne tür bir söz hakkı vardır? Çocuğunuzla temas konusunda anlaşma yapmak istemeniz halinde, çoğu zaman vasinin de söz hakkı vardır. Çocuğunuzun nerede kalacağına ve çocuğunuzla görüşüp görüşemeyeceğinize ve görüşebilmeniz halinde, nerede görüşebileceğinize vasi karar verir. Vasi bu hususta sizinle ve bakıcılarla veya bakıcı aileyle ve gençlik dairesinde sizin için görevli sosyal memur arasında mutabakat sağlar. Bu anlaşmaya çocuğunuzun dahil edilmesi derecesi ise çocuğun yaşına ve gelişme durumuna bağlıdır. Vasiye karşı hangi bilgi edinme haklarım vardır? Normalde yurttaki bakıcı veya bakıcı aile çocuğunuzun durumu hakkında size bilgi verir. Daha fazla bilgi sahibi olmak istemeniz halinde, vasiye de sorabilirsiniz. Bunun üzerine vasi, çocuğunuzun o an ne yaptığını ve nasıl olduğunu öğrenmek için yurtla veya bakıcı aile ile temasa geçer Bu bilgileri edinmek normalde sizin bir hakkınızdır (MK 1686). Vasiyi nereye şikayet edebilirim? Sorun olan vasiyle çözüm bulunması mümkün olmayan hallerde vesayet mahkemesine veya idari vasiye veya gençlik dairesindeki amirlere başvurabilirsiniz. Bu kişi veya kurumlar şikayetlerinizi işleme koymak zorundadır. XVI Sayfa 18 Yurtlardaki eğitimcilerin ve bakım personelinin bilmesi gerekenler: Yardım planlanmasında vasinin rolü nedir? Vasi çocuğun veya gencin menfaatlerini gençlik dairesine karşı da savunur. Vasi, kişisel veli sıfatıyla yardım planı görüşmelerine katılır ve çocuk veya genç için gerekli gördüğü yardımlar için başvuruda bulunur. Buna, çocuğun veya gencin geçimi için daimi ve bir defaya mahsus tüm yardımlar dahildir (SK VIII 39). Vasi tercih veya seçim hakkını da kullanır, yani yurdu veya bakıcı aileyi çocukla birlikte seçer.

6 - 6 - Ve vasi gençlik dairesini kabul etmezse? Çocuğun veya gencin eğitimi için veli sıfatıyla vasinin yardım hakkı alma vardır. Gençlik dairesinin yardımı veren makam olarak vasinin başvurularını kabul etmemesi ve reddin gerekçelerinin vasiyi ikna etmemesi halinde, vasinin de talep ettiğini yardımın çocuk veya genç için gerekli olduğu kanısında olması durumunda, vasi buna itiraz edebilir veya idari mahkemede dava açar. XVII Sayfa 19 Gençlik dairesindeki sosyal hizmetlerin görevi nelerdir? Gençlik dairesinin sosyal hizmetler servisindeki sosyal memurlar bir yurtta veya bakıcı bir aile yanında eğitim gibi yardımlar konusunda karar verir. Bu memurlar eğitimle ilgili tüm sorular hakkında bakıcı aileye bilgi ve destek verir. Bu memurlar bakıcı kişinin veya eğitim kurumundaki eğitimden sorumlu personelin ve çocuğun ebeveyninin çocuğun veya gencin menfaati için birlikte çalışmalarını sağlamakla görevlidir. Bu memurlar, çocuğun öz ebeveyninin evindeki eğitim koşullarının çocuk geri dönecek kadar iyileştirilebilmesinin mümkün olup olmadığını gözden geçirir. Bunun mümkün olması halinde ise, bu memurlar çocuğun ebeveynine bu hususta destek verir (SK VIII 37).

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İsviçre ye Hoş Geldiniz Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İçindekiler 5 Bir ülkenin farklı çehreleri Küçük bir alanda büyük kültürel çeşitlilik 7 Birlikte yaşamak Fırsat eşitliği ve saygı

Detaylı

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR?

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR? Avrupa İnsan Hakları 50 SORUDA Mahkemesi AİHM TUR? AN COURT OF HUM 50 Soruda AİHM Bu kitapçık, Mahkeme Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmış olup, AİHM yi bağlayıcı bir hükmü yoktur. Bu kitapçık

Detaylı

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN Uzun süreli zihinsel veya ruhsal rahatsızlık yaşıyorsanız veya böyle bir yakınınız varsa, Bu durum sizin ya da yakınınızın diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkili katılımınızı engelliyorsa,

Detaylı

OBR. Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı?

OBR. Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı? Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı? Mağdurların, mağdur yakınlarının ve şahitlerin bu konuda bulunabilecekleri girişimler ve hukuki anlamda ne tür yardımlar alabilirler OBR Opferberatung Rheinland

Detaylı

er NSU-Prozess in München

er NSU-Prozess in München er NSU-Prozess in München Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı? raktische Hinweise zum Gerichtsprozess für Betroffene es Nagelbombenanschlags in der Keupstraße Mağdurların, mağdur yakınlarının

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz!

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz! 1 Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi Önce genel bilgileri okuyunuz! AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULAR ÖNEMLİDİR: 1. İltica işlemlerinizde bizimle işbirliği yapın! Her zaman

Detaylı

U heeft een huisverbod... Wat nu? Eve gitme yasağına çarptırıldınız. Şimdi ne olacak? Eve gitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik bilgiler

U heeft een huisverbod... Wat nu? Eve gitme yasağına çarptırıldınız. Şimdi ne olacak? Eve gitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik bilgiler U heeft een huisverbod... Wat nu? Eve gitme yasağına çarptırıldınız. Şimdi ne olacak? Eve gitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik bilgiler Bu broşür hakkında Kısa bir süre önce eve gitme yasağına

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de çalışmak

Almanya da ve Türkiye de çalışmak Deutsche und türkische Fassung Almanya da ve Türkiye de çalışmak > Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi > Alman Emeklilik Sigortasından Aylıklar > Primlerin iadesi Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Ülke sınırları

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Gençlerin kuruluşlarda sahip oldukları yönetime ve icraata katılma haklarına dair tavsiyeler HAKLARINIZ

Gençlerin kuruluşlarda sahip oldukları yönetime ve icraata katılma haklarına dair tavsiyeler HAKLARINIZ Gençlerin kuruluşlarda sahip oldukları yönetime ve icraata katılma haklarına dair tavsiyeler HAKLARINIZ Tüm diğer çocuklar gibi evinde yaşamasan da, senin de her diğer insan gibi hakların var. Kuruluşlarda

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

EViMDE NELER OLUP BiTTigiNi KiMSE BiLMEZ. ÇEKTigiM ACIYI BiR TEK BEN BiLiRiM. (Puno-Perulu bir Mazocruz kadınından alıntı)

EViMDE NELER OLUP BiTTigiNi KiMSE BiLMEZ. ÇEKTigiM ACIYI BiR TEK BEN BiLiRiM. (Puno-Perulu bir Mazocruz kadınından alıntı) Design by Ultimatum Design Norveç te suç teşkil eden eylemlere maruz kalanların yasal hakları ve bu kişilere yardım Fiziksel ve/veya ruhsal şiddet, cinsel taciz, zoraki evlilik, kadın sünneti ya da insan

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir?

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? Yayın No.57 İŞ TEFTİŞİ NEDİR? İŞ MÜFETTİŞİ KİMDİR? Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

İSVİÇRE HUKUKUNDA ÇOCUK NAFAKASINA İLİŞKİN ÖNTASARIDAKİ ÖNEMLİ YENİLİKLER

İSVİÇRE HUKUKUNDA ÇOCUK NAFAKASINA İLİŞKİN ÖNTASARIDAKİ ÖNEMLİ YENİLİKLER İsviçre Hukukunda Çocuk Nafakasına İlişkin Öntasarıdaki Önemli Yenilikler 107 İSVİÇRE HUKUKUNDA ÇOCUK NAFAKASINA İLİŞKİN ÖNTASARIDAKİ ÖNEMLİ YENİLİKLER Dr. Ali Haydar YAĞCIOĞLU * GİRİŞ Çocuğun zayıf konumundan

Detaylı

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Avrupa Konseyi Fransızca Baskı: Guide sur le processus

Detaylı

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ 40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ (AGH) TR 1. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) nedir? Bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunma. Öncelikle ve en önemlisi, gönüllü

Detaylı