Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram"

Transkript

1 Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm Fonlar Mü"teri Temsilcileri Bankalarn acentelik i"lemlerinden sorumlu Mü"teri Temsilcileri ile seans salonunda alm satm görevini üstlenen Mü"teri Temsilcileri ve dier yetkili ki"iler Programda Yer alan Konular ve Eitim Süreleri 1- Genel Ekonomi Süre 1 gün Temel Kavramlar Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri,Piyasalarn &'leyi' mekanizmas ve Etkile'imleri Kamu Bütçesi ve Bütçe Açklarnn Finansman Para ve Maliye Politikalar 2 - Sermaye Piyasas Mevzuat, ilgili Mevzuat ve Etik Kurallar Sermaye Piyasas Kanunu Sermaye Piyasas Kurulu Yönetmelikleri,Teblileri ve &lke Kararlar &stanbul Menkul Kymetler Borsas Mevzuat 32 Sayl Türk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda KHK Kara Parann Aklanmasna Yönelik Hukuki Düzenlemeler Bankalar Kanunu nun Sermaye Piyasas &le &lgili Hükümleri Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii statüsü Türkiye sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii üyelerinin Sermaye Piyasas faaliyetlerini Yürütürken Uyacaklar Meslek Kurallar Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii Disiplin Kurallar

2 Temel Düzey Eitim Proram 3 -Menkul Kymetler ve Dier Sermaye Piyasas Araçlar Hisse Senetleri Tahviller Hazine Bonolar Gelir Ortakl Senetleri Yatrm Fonu Katlma Belgekeri Banka Bonolar Banka Garantili Bonolar Hisse Senedi &le Dei'ebilir Tahviller Varla Dayal Menkul Kymetler Finansman.Bonolar Depo Sertifikalar Vadeli &'lem Sözle'meleri 4 - Hisse Senedi Piyasalar Temel Kavramlar ve &MKB Hisse Senetleri Piyasasnn &'leyi'i Kotasyon,Pazar Açlmas,Halka Arz ve &MKB de &'lem Görme Borsa Üyeleri ve Temsilcileri Hisse Senedi Piyasasnda Pazarlar,Emirler ve &'lem Kurallar Hisse Senedi Piyasasnda Endeksler ve &MKB Hisse Senetleri Piyasas Endeksleri Sermaye Artrmlar ve Temettü Ödemelerinde Baz/Referans Fiatlarnn Hesaplanmas Kredili Menkul Kymet &'lemleri,aça Sat',Menkul Kymetlerin Ödünç alma ve Verme &'lemleri Hisse Senedi Piyasasnda &çerden Örenenlerin Ticareti ve Manipülasyon 5 - Tahvil ve Bono Piyasalar Temel Kavramlar ve &MKB Hisse Senetleri Piyasasnn &'leyi'i Faiz Oranlarn Etkiliyen Faktörler TCMB Para Politikas-AP& ve Tahvil Piyasalar ile &li'kisi Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu &hracna &li'kin Mevzuat Kamu Borçlanma Gereinin Belirlenmesi Kamu Borçlanma Mekanizmas,Borç Yönetimi ve &hale Prosedürü Kamu Borçlanmasnn Mali Piyasalar ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri Borsa D' Tahvil ve Bono Piyassa &MKB Devlet &ç Borçlanma Senetleri Endeksi Uluslararas Tahvil ve Bono Piyasalar ve &'leyi'i

3 Temel Düzey Eitim Proram 6 - Dier Te'kilatlanm' Piyasa ve Borsalar - T.C Merkez Bankas Piyasalar Bankalararas Piyasalar &MKB Vadeli &'lemler piyasas &zmir Vadeli &'lemler Borsas &stanbul Altn Borsas Tezgahüstü Piyasalar 7 &lgili Vergi Mevzuat Vergi Hukukuna &li'kin Temel Kavram ve Tanmlar Sermaye Piyasas Araçlarnn ve Kurumlarnn Vergilendirilmesi Halka Açk?irketlerde Vergilendirme Esaslar Sermaye Piyasasn Te'vik Etmee Yönelik Vergi Tedbirleri Gelirin Toplanmas ve Beyan Beyanname Verilmeyen Haller Vergi Tevkifat ve Verginin Ödenmesi Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Damga Vergisi Kanunu nun Sermaye Piyasas &le &lgili Bölümleri Harçlar Kanun^ nun Sermaye Piyasas ile ilgili Bölümleri Banka Sigorta ve Muamaleleri Vergisi Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Veraset ve &ntikal Vergisi Vergi Suçlar ve Cezalar

4 Temel Düzey Eitim Proram 8 Temel Finans Matematii Deerleme Yöntemleri Muhasebe ve Mali Analiz Süre 6 Gün Faiz Kavram ve Parann Zaman Deeri Endeks Kavram ve Sermaye Piyasalarnda Kullanlan endeksler Menkul Kymet Deerlemesi Muhasebenin Temel Kavramlar ve Genel &lkeleri Sermaye Piyasasnda Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve &'leyi'i Arac Kurumlarda Belge ve Kayt Düzeni &ç Kontrol Sistemi Mali Tablolarn Düzenlenmesi ve Analiz Yöntemleri?irket Deerleme Yöntemlerine &li'kin Temel Kavramlar Risk Kavram ve Türleri 9 Takas ve Operasyon lemleri Süre 1 gün Takas ve Saklama &'lemlerini Düzenleyen Mevzuat Takasbank Para Piyasas Hisse Senetleri Piyasas Takas, Saklama ve Temerrüt &'lemleri Hisse Senetleri Üzerinde Bulunan Haklarla &lgili Yaplan &'lemler Hisse Senetlerinin Kaydile'tirilmesi Sabit Getirili Menkul Kiymetler Takas ve Saklama &'lemleri Tahvil ve Bono Piyasas Temerrüt &'lemleri Takasbank Elektronik Transfer Sistemi &'lemleri Yabanc Yatrmclar ve Saklama Uluslararas Pazar Depo Sertifikalar,Tahvil ve Bono Piyasas Takas &'lemleri Sermaye Artrmlar ve Temettü Ödemelerinde Baz/Referans Fiyatnn Hesaplanmas Menkul Kymetlerde Devir,Temlik,Zayi Olma,Ödeme Yasa ve Zaman A'm, Merkezi Kayt Kurulu'u Yönetmelii Kredili Menkul Kymet,Aça Sat' ve Ödünç Menkul Kymet &'lemlerinin Takas Bu Proram Kurulu'un istei dorultusunda Core veya Modüler olarak düzenlenebilecektir.

5 &leri Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlamak. Katlmclar : Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm Fonlar Mü"teri Temsilcileri Bankalarn acentelik i"lemlerinden sorumlu mü"teri temsilcileri ile seans salonunda alm satm görevini üstlenen mü"teri temsilcileri ve dier yetkili ki"iler Programda Yer alan Konular ve Eitim Süreleri 1 - Genel Ekonomi Süre: 1 gün Temel Kavramlar Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri,Piyasalarn &'leyi' Mekanizmas ve Etkile'imleri Kamu Bütçesi ve Bütçe Açklarnn Finansman Para ve Maliye Politikalar 2 - Sermaye Piyasas Mevzuat: &lgili Mevzuat ve Etik Kurallar Süre: 2 Gün Sermaye Piyasas Kanunu Sermaye Piyasas Kurulu Yönetmelikleri,Teblileri ve &lke Kararlar &stanbul Menkul Kymetler Borsas Mevzuat 32 Sayl Türk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda KHK Kara Parann Aklanmasna Yönelik Hukuki Düzenlemeler Bankalar Kanunu nun Sermaye Piyasas &le &lgili Hükümleri Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii statüsü Türkiye sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii üyelerinin Sermaye Piyasas faaliyetlerini Yürütürken Uyacaklar Meslek Kurallar Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii Disiplin Kurallar

6 &leri Düzey Eitim Proram 3- Menkul Kymetler ve Dier Sermaye Piyasas Araçlar : Hisse Senetleri Tahviller. Hazine Bonolar. Gelir Ortakl Senetleri. Yatrm Fonu Katlma Belgeleri. Banka Bonolar, Banka Garantili Bonolar. Hisse Senedi ile Deistirilebilir Tahviller. Varla Dayal Menkul Kymetler. Finansman Bonolar. Depo Sertifiklar. Türev Araçlar. 4- Ulusal ve Uluslararas Piyasalar : Süre : 2 Gün T.C. Merkez Bankas Piyasalar. Bankalararas Piyasalar. &MKB Hisse Senetleri Piyasalar &MKB Tahvil ve Bono Piyasalar. &MKB Vaeli &'lem Piyasas &MKB Uluslararas Pazar. Takasbank Para Piyasas. Tezgahüstü Piyasalar Uluslararas Menkul Kymet &'lem Kurallar Yurt D' Pazarlarda Hisse Senedi &hrac ve Depo Sertifikalar Yabanc Sermaye Piyasas Araçlarnn Sat' Uluslararas Finansal Piyasalar (Euro Piyasalar) Vadeli &'lem ve Opsiyon Piyasalarnn i'leyi'i.

7 &leri Düzey Eitim Program 5- Finansal Yönetim : Süre : 3 Gün Finansal Yönetimin Genel Esaslar. Risk Yönetimi. Finansal Planlama. Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yaps. I'letme Sermayesi Yönetimi ve Sermaye Bütçelenmesi. Menkul Kymet Deerlendirmesi. Birle'me ve Devir. Uluslararasi Finansal Yönetim. Portföylerde Risk ve Getiri Hesaplar. Matematiksel Portföy Seçim Modelleri. Finansal Varlklar Fiyatlama Modeli. Arbitraj Fiyatlama Modeli. Portföy ve Fon Performans Ölçümleri. Uluslararas Portföy Yönetimi. Türev Araçlarn Portföy Yönetiminde Kullanm 6- Analiz Yöntemleri: Faiz Kavram ve Parann Zaman Deeri. Temel Analiz. Teknik Analiz.

8 7- Muhasebe,Denetim ve Etik Kurallar: Muhasebenin Temel Kavramlar. Genel Kabul Görmü' Gelir Tablosu ve Bilanço &lkeleri Sermaye Piyasasnda Hesap Planlar ve Muhasebe Uygulamalar. Mali Tablolarn Konsolidasyonu. Enflasyonun Mali Tablolara Etki si. Birle'me ve Devirlerin Mali Tablolara Etkisi. Bamsz Dentim Süreci ve Standartlar. Arac Kurumlarda Belge ve Kayt Düzeni. Arac Kurumlarda Sermaye Yeterlilii Uygulamalar. Sermaye Piyasas Kurumlarnda &ç Kontrol Yöntemleri. Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii Üyelerinin Sermaye Piyasas Faaliyetlerini Yürütürken Uyacaklar Meslek Kurallar. 8- lgili Vergi Mevzuat: Sermaye Piyasas Faaliyetleri &leri D Program ++ Vergi Hukukuna &li'kin Temel Kavram ve Tanmlar. Sermaye Piyasas Araçlarnn Vergilendirilmesi. Sermaye Piyasas Kurumlarnn Vergilendirilmesi. Halka Açk?irketlerde Vergilendirme Esaslar. Sermaye Piyasasn Te'vik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirleri. Gelirin Toplanmas ve Beyan. Beyanname Verilmeyen Haller. Vergi Tevkifat. Verginin Ödenmesi. Örtülü Sermaye - Örtülü Kazanç. Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi. Damga Vergisi Kanunun Sermaye Piyasas ile &lgili Bölümleri. Harçlar Kanunun Sermaye Piyasas ile &lgili Bölümleri. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi. Veraset ve &ntikal Vergisi. Vergi Suçlar ve Cezalar.

9 Türev Araçlar Eitim Program Amaç: SPK nn lisanslama uygulamas kapsamnda katlmclar Türev Araçlar snavna hazrlamak: Katlmclar: Türev Araçlar Mü"teri Temsilcileri,Muhasebe ve operasyon Sorumlular,Birim Yöneticisi ve Türev Araçlar ile ilgili dier personel : Programda Yer Alan Konular ve Eitim Süreleri 1- Genel Ekonomi ve Mali Sistem: Temel Kavramlar. Arz ve Talep Analizi. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu. Piyasa Türleri,Piyasalarn &'leyi' Mekanizmas. Kamu Bütçesi ve Bütçe Açklarnn Finansman. Para ve.maliye Politikalar. Türkiye Ekonomisindeki Son Geli'meler. Dünya Ekonomisindeki Son Geli'meler. Sermaye Piyasasndaki Son Geli'meler. 2- Sermaye Piyasas Mevzuat ve lgili Mevzuat Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku Sermaye Piyasas Kanunu. Sermaye Piyasas Kurulu Yönetmelikleri. Sermaye Piyasas Kurulu Teblileri. Sermaye Piyasas Kurulu &lke Kararlar. &stanbul Menkul Kymetler Borsas Mevzuat. Takasbank &'lemlerine ili'kin Mevzuat. 32 Sayl Türk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda KHK. Kara Parann Aklanmasna Yönelik Hukuki Düzenlemeler. Bankalar Kanunu'nun Sermaye Piyasas ile &lgili Bölümleri. Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii Statüsü. Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii Üyelerinin Sermaye Piyasas Faaliyetlerini Yürütürken Uyacaklar Meslek Kurallar. Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulu'lar Birlii Disiplin Kurallar. Özel Emeklilik Fonlar.

10 Sermaye piyasas Faaliyetleri Türev Araçlar Snav Eitimi 3- Menkul Kymetler ve Dier Sermaye Piyasas Araçlar Hisse Senetleri Tahviller. Hazine Bonolar. Gelir Ortakl Senetleri. Yatrm Fonu Katlma Belgeleri. Banka Bonolar, Banka Garantili Bonolar. Hisse Senedi ile Deistirilebilir Tahviller. Varla Dayal Menkul Kymetler. Finansman Bonolar. Depo Sertifiklar Türev Araçlar. 4- Türev Araçlar: Türev Araçlarla &lgili Temel Kavramlar. Kur Riski Yönetiminde Kullanlan Türev Araçlar. Faiz Riski Yönetiminde Kullanlan Türev Araçlar. Hisse Senedi Riskine &li'kin Türev Araçlar. Hammadde Fiyat Riskine &li'kin Türev Araçlar. Yeni Nesil Türevler. 5- Vadeli lem ve Opsiyon Piyasalarnn leyii: Temel Kavramlar. Vadeli &'lem Piyasalar. Vadeli &'lem Sözle'meleri ve Fiyatlamas. Opsiyon Sözle'meleri ve Fiyatlamas. Vadeli &'lemler Piyasasnda Piyasa Yapcl. Opsiyon Piyasa &'lemleri. Opsiyon Stratejileri

11 Türev Araçlar Snav Eitimi 6 - Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma: Türev Araçlarda Risk Kavram ve Risk Yönetimi. Türev Araçlarda Risk Çe'itleri. Risklere ve Amaca &li'kin Piyasa Beklentileri. Risk Düzeyinin Ölçümü. Arbitraj ve Korunma Amaçl Ürünleri Kullanma ve Stratejiler. 7- Muhasebe, Takas ve Operasyon lemleri : Türev Araçlarn Muhasebele'tirilmesine &li'kin Temel Esaslar. Uzla'ma ve Fiziki Teslim Yöntemleri. Belge - Kayt Düzeni ve Mü'teri Takip Hizmetleri. Denetim. Vadeli &'lemlerde Takas ve Saklama. Opsiyon &'lemlerinde Takas ve Saklama 8 - lgili Vergi Mevzuat: Vergi Hukukuna &li'kin Temel Kavram ve Tanmlar. Sermaye Piyasas Araçlarnn Vergilendirilmesi. Sermaye Piyasas Kurumlarnn Vergilendirilmesi. Halka Açk?irketlerde Vergilendirme Esaslar. Sermaye Piyasasn Te'vik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirleri. Gelirin Toplanmas ve Beyan. Beyanname Verilmeyen Haller. Vergi Tevkifat. Verginin Ödenmesi. Örtülü Sermaye - Örtülü Kazanç. Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi. Damga Vergisi Kanunun Sermaye Piyasas ile &lgili Bölümleri. Harçlar Kanunun Sermaye Piyasas ile &lgili Bölümleri. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi. Veraset ve &ntikal Vergisi. Vergi Suçlar ve Cezalar.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. 2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in Sınavların

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1 EĞİTİM KATALOĞU Eylül 2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1.FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL... 3 2.SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBESİ... 6 3.PARA VE SERMAYE PİYASALARI... 8 4.SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ...

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ EĞİTİMLER KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ Dr. Güler Manisalı Darman, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı 9.15-10.15 Kurumsal yönetimde temel yaklaşımlar

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

Ek 5. Denetçi Raporu

Ek 5. Denetçi Raporu Ek 5 Denetçi Raporu 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı