TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ 9-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ 9-1"

Transkript

1 IX. MESLEKİ-TEKNİK KURSLAR Uygulamalı Kuyu Kontrolu Eğitimi ARS-KM-01 IWCF Sertifikalı Level 3 & 4 Kuyu Kontrolü Kursu (5 gün kurs + 6. gün IWCF Yazılı Sertifika Sınavları) ARS-KM-02 ARS-KM-03 ARS-KM-04 ARS-KM-05 ARS-KM-06 ARS-KM-07 ARS-KM-08 ARS-KM-09 TPAO Sertifikalı - Level 3 & 4 Kuyu Kontrolü Kursu (4 gün kurs + 5. gün TPAO Yazılı Sertifika Sınavları) Bütünleme Sınav Hazırlığı ve IWCF Bütünleme Sınavları (2 gün kurs + 3. gün IWCF Sertifika Sınavları) Bütünleme Sınav Hazırlığı ve IWCF Bütünleme Sınavları (1 gün kurs + 2. gün IWCF Bütünleme Sınavları) IWCF Sertifikalı Level 5 Kuyu Kontrolü Kursu (5 gün kurs + 6. gün IWCF Yazılı Sertifika Sınavları) IWCF Sertifikalı Level 2 Kuyu Kontrolü Kursu (4 gün kurs + 5. gün IWCF Yazılı Sertifika Sınavları) TPAO Sertifikalı Level 2 Kuyu Kontrolü Kursu (4 gün kurs + 5. gün TPAO Yazılı Sertifika Sınavları) IWCF Bütünleme Sınavı (Kursa katılmadan) TPAO Bütünleme Sınavı (Kursa katılmadan) ARS-KM-SAHA Bir Uzmanın Sahada Kuyu Kontrolü Uygulaması XXX XXX Görüşmeyle Belirlenir 9-1

2 IX. MESLEKİ-TEKNİK KURSLAR (Devamı) Sondaj Kuyu Kontrolü Kursları ve Sertifika Sınavları bu amaca yönelik olarak kurulmuş Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi nde düzenlenmektedir. Merkezimiz, Kasım 1997 tarihinde uluslararası bir örgüt olan International Well Control Forum (IWCF) kurumundan üyelik ve yetki (akreditasyon) belgelerini almıştır. Kuyu Kontrolü Kursları ve Sertifika Sınavları; IWCF Standartlarına göre, tam boyutlu modern DRILLSIM-5000 sondaj ve kuyu kontrolü simülatörü ile taşınabilir model DRILLSIM 20 simülatörü kullanılarak uygulamalı olarak düzenlenmektedir. IWCF Sertifikalarının geçerlilik süresi IWCF tarafından belirlenmektedir. TPAO Sertifikaları ise IWCF sertifikalarındaki eşdeğerinin süresi kadar Ülkemizde geçerlidir. Sondaj Kuyu Kontrolü Kursları ve Sertifika Sınavları, IWCF Standartlarına göre aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir. BOP Kategorisi IWCF Sertifika Düzeyi TPAO Sertifika Düzeyi Level 2 Başlangıç (Introductory) Yüzey BOP (Kara Sondajları İçin) Level 3 Sondör (Driller) Level 4 Supervisor Level 5 İleri (Well Engineer) Level 2 Başlangıç (Introductory) Birleşik Yüzey & Denizdibi (Kara ve Deniz Sondajları bir arada) Level 3 Sondör (Driller) Level 4 Supervisor Level 5 İleri (Well Engineer) 9-2

3 Karot Analizleri (Laboratuvar Eğitimi-1/2/4 hafta) ARS-REZ-01 Kursiyerlere kurs süresince, temel karot analizleri xxx xxx Görüşmeyle kapsamında gözeneklilik, geçirgenlik, tane yoğunluğu belirlenir ve doymuşluk ölçümü; özel karot analizleri kapsamında kılcal basınç, göreli geçirgenlik ve ıslanımlılık ölçümleri konularında uygulamalı laboratuvar eğitimi verilir. Karot Analizleri-Test Yöntemleri ve Verilerin Kullanım Alanları (2 gün) * ARS-REZ-02 Kursun içeriği, karot ve tapa örneklerinin temizlenmesi xxx xxx ve teste hazırlanması, gözeneklilik, geçirgenlik, tane yoğunluğu ve doymuşluk ölçümü, kılcal basınç, göreli geçirgenlik ve ıslanımlılık testleri hakkında bilgi, karot analizi verilerinin nasıl yorumlanacağı, petrol aramacılığı ve üretim faaliyetlerinde ne şekilde kullanılabileceği konularından oluşmaktadır. * Minimum 4 kişi: TL/4kişi/kurs, ilave kişi 750 TL/gün, İngilizce olduğunda %100 ilave edilir. Rezervuar Akışkanları (PVT) Analizleri (Laboratuvar Eğitimi-1/2/4 hafta) ARS-REZ-03 Kursiyerlere kurs süresince, sabit bileşim, değişen bileşim, xxx xxx Görüşmeyle viskozite ve ayıraç testleri konularında uygulamalı belirlenir laboratuvar eğitimi verilir. 9-3

4 Rezervuar Akışkanları (PVT) Analizleri (3 gün)* ARS-REZ-04 Kursun içeriğini, petrol, gaz ve gaz konsensatların, rezervuarda xxx xxx xxx kuyudibinden veya separatörden alınması, laboratuvar testleri, akışkan özellikleri, PVT (basınç-hacim-sıcaklık) Sabit ve Değişen Bileşim testlerinden elde edilen fiziko-kimyasal özellikleri (kabarcık basıncı, çiğlenme nokası, petrol yoğunluğu, gaz-petrol oranı, petrol formasyon hacim katsayısı, petrol vizkozitesi, vb.) rezervuar sıcaklığında basıncın fonkisyonu olarak saptamak ve bu verilerin petrol sektöründeki kullanım alanları ile ilgili konularda Ortaklığımız petrol sahalarından alınan kuyudibi petrol örneklerinde yapılan PVT test sonuçları değerlendirilmesi ve bir örnek test hesabı konularında eğitim verilmektedir. * Minimum 4 kişi: TL/4kişi/kurs, ilave 750 TL/gün/kişi, İngilizce olduğunda %100 ilave edilir. Petrol ve Gaz Üretiminde Korozyon ve Kontrolü (2 gün) ARS-URT-01 Bu program petrol ve gaz arama ve üretiminde çalışanlar için düzenlenmiş olup, katılımcılara korozyonun temelleri, oluşma nedenleri,petrol ve gaz üretiminde karşılaşılan korozyon türleri ve korozyon hızını etkileyen değişkenler, korozyondan koruma metodları ve stratejileri, mikrobiyolojik korozyon ve önlenmesi, petrol ve gaz üretiminde korozyonu izleme teknikleri, korozyon hasarı tespit yöntemleri, korozyon inhibitörlerinin performans değerlendirmesi ve seçimi konularında örnek uygulamaları ile eğitim verilir. 9-4

5 Matriks Asitleme (3 gün) ARS-URT-02 Bu eğitim programı, petrol ve kimya mühendisleri için düzenlenmiştir. Matriks asitleme konusunda genel bilgilendirme, asitleme tasarımı ve asitleme operasyonlarında kullanılan kimyasallar bu programın amacı olup formasyon kirliliği, uygulama sıvısı seçimi, asit sistemleri, demir kontrol, kil kontrol, kimyasal saptırma, asitleme tasarımı için gerekli laboratuvar çalışmaları, asitleme operasyonunun StimCADE asitleme simülatörü ile tasarımı konularını kapsar. Petrol Sahası Sularının Enjeksiyona Uygunluğunun Belirlenmesi (2 gün) ARS-URT-03 Bu program petrol ve gaz üretim sahalarında suların enjeksiyona uygunluğunun belirlenmesi için bakteri bolluğu da dahil olmak üzere komple su analizlerini kapsar. Kursiyerlere suların iyileştirilmesi ile ilgili laboratuvar eğitimi verilir. Foraminifer Biyostratigrafisi Eğitimi (3 gün) ARS-STR-01 Bu program, saha ve kuyu jeologları ve mesleğe yeni başlamış biyostratigraflarının yararlanabileceği bir eğitim programıdır. Program, bentik ve planktik foraminiferlerde indeks cins ve türlerin taksonomilerinin ve morfolojik özelliklerinin yanı sıra, biyozon, biyofasiyes, çökelme ortamı, paleocoğrafya gibi konularda teorik ve pratik eğitimi içermektedir. 9-5

6 Palinomorf Biyostratigrafisi Eğitimi (3 gün) ARS-STR-02 Bu program, hidrokarbon aramacılığında çalışan jeologlara ve mesleğe yeni başlamış biyostratigraflara, palinomorflar hakkındaki teorik ve pratik bilgilerin yanısıra; biyozonların tanımlanması, korelasyonlar, çökelme ortamları, palinoloji örneği hazırlama teknikleri konularında eğitim vermek amacıyla düzenlenmiştir. Nannoplankton Biyostratigrafisi Eğitimi (3 gün) ARS-STR-03 Bu eğitim programı, saha ve kuyu jeologları ile mesleğe yeni başlamış biyostratigraflar için düzenlenmiştir. Eğitim süresince katılımcılara, indeks nannoplankton gruplarının morfolojik tanımlamaları ve taksonomileri, biyozonlar, biyofasiyesler, çökelme ortamları, paleoekolojik yaklaşımlar ve nannoplankton örneği hazırlama teknikleri konularında teorik bilgiler aktarılacak ve pratik yapılacaktır. Biyostratigrafi (5 gün) ARS-STR-04 Bu eğitim programı, petrol jeologları, saha jeologları, sedimantologlar, mesleğe yeni başlamış biyostratigraflar için düzenlenmiştir. Eğitim süresince katılımcılara stratigrafinin ilkeleri ile biyostratigrafi-kronostratigrafi esasları, adlamaları ve uygulamaları konusunda ve mikrofosil gruplarının petrol aramacılığında nasıl kullanılacağıyla önemleri konusunda teorik bilgiler aktarılacak ve pratik yapılacaktır. 9-6

7 Petrol ve Gaz Jeokimyası Eğitimi (3 gün) ARS-JKM-01 Bu program arama ve araştırma jeologları,jeokimyacılar, jeofizikçiler, petrol mühendisleri ve teknik personel için yapılmıştır. Eğitim programına katılanlar teorik ve laboratuvar çalışmalarında bulunurlar. Bu çalışmalara örnek seçimi ve hazırlama teknikleri ile analizlerin incelenmesi dahildir. Kurs başlıca temel kimya, kaynak kaya, korelasyon, organik petrografi, rezervuar jeokimyası, matematiksel model ve petrol sistemlerini kapsar. Organik Jeokimya Laboratuvar Eğitimi (3 gün) ARS-JKM-02 Bu program kimyacıları ve jeokimyacıları kapsar. Eğitim programına katılanlar teorik ve laboratuvar çalışmalarında bulunurlar. Bu çalışmalar örnek hazırlama, organik karbon tayini, özütleme işlemi, kolon kromatografi, piroliz, gaz kromatografi, ve gaz kromatografi-kütle spektrometri tekniklerini kapsar. Karbonat Kayalar Sedimantoloji ve Rezervuar Özellikleri (5 gün) ARS-SED-01 Bu eğitim programı jeologlar, jeofizikçiler, rezervuar mühendisleri, ve araştırma personeli için hazırlanmıştır. Bu program laboratuvar tekniklerini, karbonat kayaların bileşim ve sınıflamasını, karbonatların sedimanter ortam ve fasiyes özelliklerini gözeneklilik ve diyajenezi, dolomitleşme ve karbonat rezervuarlarının sınıflanmasını kapsamaktadır. 9-7

8 Güneydoğu Anadolu Otokton Birimlerinin Uygulamalı Litostratigrafisi (5 gün) ARS-SED-03 Bu eğitim proğramı kuyu jeologları ve proje jeologları için hazırlanmıştır. Program, GDA da açılan kuyularda kesilen otokton istifi, birimlerini, formasyon dokanaklarını, çökelme ortamlarını kuyu kesinti ve karot örnekleri üzerinde uygulamalı olarak tanıtmaktadır. Bu içeriği ile, kuyu başında kuyu karot ve kesinti örnekleri üzerinde yapılacak çalışmalar ve yöntemlerini, formasyon dokanaklarının belirlenmesinde izlenecek yolları ve kesinti ve karot tanımlama prensiplerini vererek bu konularda ortak dil oluşturmayı hedeflemektedir. Kil Mineralojisi ve Mikroanaliz (XRD-SEM/EDS) Tekniklerinin Petrol Aramacılığında Kullanımı (3 gün) ARS-SED-05 Bu eğitim programı jeologlar ve jeofizikçiler ile petrol, fizik ve kimya mühendisleri için hazırlanmıştır. Program, kil minerallerinin sınıflamasını, oluşumlarını ve hidrokarbon aramacılığındaki kullanımlarını içermektedir. Kil minerallerinin inceleme yöntemlerinden olan XRD ve SEM/EDS mikroanaliz tekniklerinin tanıtımları ve petrol aramacılığındaki kullanım alanları da programın kapsamı içerisindedir. 9-8

9 Uygulamalı Sondaj Sıvıları Teknolojisi (5 gün) ARS-SON-01 Bu program sondaj ve kuyu tamamlama operasyonlarını planlayan ve yöneten mühendisler için tasarlanmış, laboratuvar uygulamalı bir kurs olup, kurs içeriği aşağıda verilmiştir. 1.Giriş; 2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler; 3. Kil Kimyası; 4. Polimer Kimyası; 5. Su Esaslı Çamurlar; 6. Organik Esaslı Çamurlar; 7. Hava Esaslı Çamurlar; 8. Katı Madde Kontrolü; 9. Kuyu Problemleri. Kuyu Çimentosu Tasarımı Kursu (3 gün) ARS-SON-02 Kurs kapsamında çimento ve beton hakkında genel bilgiler, API çimento tipleri; Çimento karışımı özellikleri; Katkı maddeleri; Çimentoya ek mineral katkılar; Analizler ve Laboratuvar çalışmaları yer almaktadır. 9-9

10 GENEL BİLGİLER Kurslar, talepler dikkate alınarak genel veya özel katılımlı olarak açılır. Kurumsal eğitim gereksinimlerine yanıt veren özel mesleki-teknik eğitim programları da düzenlenir. Kesin kayıt, kurs ücretinin ödenmesiyle gerçekleşir. Kurs ücretleri, kişi başına eğitim ücretlerini kapsar. Araştırma Merkezi dışında düzenlenmesi talep edilen eğitimlerde, eğitimcilerin yol ve yaşam giderleri ile diğer masrafları da eğitim ücretlerine ilave edilir. Kurs dili sadece Türkçe olan kursların İngilizce düzenlenmeleri talep edildiği takdirde simultane tercüme ücretleri de kurs ücretlerine ilave edilir. Başvuru sahiplerinin kurs başlangıç tarihine en az 5 iş günü öncesine kadar yapacakları iptal başvurularında, kurs ücretleri geri ödenir. Fatura, en geç eğitimi takip eden hafta içinde kesilerek gönderilir. Koşullara bağlı olarak program içeriklerinde, konularında, sürelerinde ve eğitimcilerinde değişiklikler, yeni düzenlemeler yapılabilir. 9-10

JEOLOJİK YAŞ ANALİZLERİ

JEOLOJİK YAŞ ANALİZLERİ Servis Numarası BİYOSTRATİGRAFİK ve JEOLOJİK YAŞ ANALİZLERİ Ücret (TL) Foraminifer Mikropaleontolojisi (FM) FM 01 01 00 İncek kesit yapımı için binoküler mikroskopta örnek seçimi 20 FM 01 02 01 Yönlü ince

Detaylı

SERTİFİKA PROGRAMLARI

SERTİFİKA PROGRAMLARI SERTİFİKA PROGRAMLARI 1 ODTÜ kli Eğitim Merkezi SERTİFİKA PROGRAMLARI A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika ı... 3 Bilgi Teknolojileri Sertifika ı... 4 Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika ı... 4 E-Ders

Detaylı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı (A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitim programlarının, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan mühendis, mimar veya teknik elemanların;

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor!

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Kendiniz için değil, millet için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26727

Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26727 Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26727 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 [14UY00XX-3] [Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3)] Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 18.01.2012 Sayfa No 2/63 Doküman No ARGE.KP.04-FR.03

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi'nde deney hayvanları ile yapılacak

Detaylı

Tablo 1: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (31.12.2007 itibariyle) Sınıfı Adet Yüzde (%) Teknik Hizmetler 230 29 Genel İdari Hizmetler 139 18 Daimi İşçi 412 51 Sözleşmeli Personel (657 4/B) 8

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte gerçekleşebilir. Bu değerlerin faaliyetlerimiz nedeniyle bozulmasının

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

MTA Performans Programı 2011

MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI MTA Performans Programı 2011 i ii MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Programı 2011 MTA Performans

Detaylı

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ Türkiye 2008 Ulusal Programı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi EĞİTİM HİZMETLERİ 2015 Sayın Yöneticiler Değerli Meslektaşlarımız; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Dr. Bülent GEDİKLİ 10 Ekim 2014 ÇEİS İSG Uluslararası Sempozyumu - İstanbul Sunum İçeriği İSG Kanunu Getirdikleri İSGÜM Tanıtımı ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Doküman ULM-02-SR-002 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan basınçlı kapların tasarım

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı