XXV Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008."

Transkript

1 Türkiye Ulusal Verem Savafl Dernekleri Federasyonu XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES Eylül 2008 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL

2 davet Değerli Meslektaşlarımız, XXV. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs hastalıkları Kongresi Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu, Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Verem Savaşı Derneği tarafından Eylül 2008 tarihleri arasında İSTANBUL'da gerçekleştirilecektir. Uluslararası bilim insanların da katılımlarıyla gerçekleştirilecek kongrede tüberküloz her yönüyle ele alınırken tütün kullanımı ve halk sağlığı açısından önem teşkil eden diğer göğüs hastalıkları konuları da ele alınarak tartışılacaktır. Günümüzde ülkemizde ve dünya ölçüsünde önemli bir tehdit olan çok ilaca dirençli tüberküloz'un ayrıca ele alınacağı kongrede, gerek sağlık politikalarındaki değişimlerin yaşandığı koşullarda tüberküloz kontrolü gerekse yeni yasal önlemler bağlamında tütün kontrolü önemli konu başlıklarını teşkil edecektir. Araştırma ve önerilerinizle bu kongreye katılıp yeni bir yol haritasının çizilmesine katkı sağlayabilir, başarı öykülerinizle katılımcıları heyecanlandırabilir, hepimizin ufkunu genişletebilirsiniz. Ülkemizin olanakları ile önlenebilecek olan bu sağlık sorunlarından halkımızı korumak için kongremize katılmanızı ve katkı vermenizi bekliyoruz. Kongre Başkanları Dr. Ferit KOÇOĞLU Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Dr. Ahmet Refik EREM 1

3 komiteler ONURSAL KURUL: Prof. Dr. Recep AKDA (Sa l k Bakan ) Muammer GÜLER ( stanbul Valisi) Mimar Kadir TOPBAfi ( stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan ) fief Dr. Ahmet Refik EREM ( stanbul Verem fiavafl Derne i Baflkan ) KONGRE BAŞKANLIĞI: Prof. Dr. Ferit KOÇO LU ( Türkiye Ulusal Verem Savafl Dernekleri Federasyonu Baflkan ) Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜfiLÜ (Sa l k Bakanl Verem Savafl Dairesi Baflkan ) KONGRE SEKRETERİ: Prof. Dr. Gül ÖNGEN KONGRE MALİ İŞLER SORUMLULARI Ayhan fienpinar Fethi ATALAR Fuat DEM R KONGRE DÜZENLEME KURULU fief. Dr. Ahmet Refik EREM (Kurul Baflkan ) (Türkiye U.V.S.D.F. Yönetim Kurulu) Prof. Dr. Ferit KOÇO LU Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN Dr. Ali R za ERDO AN Ayhan fienpinar smail AKÇAN fief Dr. Ahmet Refik EREM Av. M. Erbil KURU Dr. O. Faik TOPÇU Nevzat YARAR Veli ÖZTÜRK Süleyman TÜRKER (İstanbul Verem Savaş Derneği Yönetim Kurulu) fief. Dr. Ahmet Refik EREM Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN Prof. Dr. Gül ÖNGEN Prof. Dr. Semih HAZLEZARO LU Doç. Dr. Atilla SAYGI Uzm. Dr. Özlen TÜMER Uzm. Dr. Melahat KURUTEPE Dr. Salih AKGÜN Av. Cem Serdar ATAKAN Fethi ATALAR Yusuf NOMAL 2

4 komiteler KONGRE BİLİM KURULU Prof. Dr. Gül ÖNGEN (Baflkan) Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN (Sekreter) Doç. Dr. fieref ÖZKARA (Sekreter) Doç. Dr. Atilla SAYGI Doç. Dr. Serir AKTO LU Prof. Dr. Hayati B LG Ç Prof. Dr. Numan EK M Prof. Dr. Müzeyyen ERK Doç. Dr. Mehmet GÖK Prof. Dr. Hilmi GÜRSES Prof. Dr. Recep IfiIK Prof. Dr. O uz KILINÇ Prof. Dr. Ali KOCABAfi Prof. Dr. Muzaffer MET NTAfi Prof. Dr. Numan NUMANO LU Uzm. Dr. Mihriban Ö RETENSOY Prof. Dr. Faruk ÖZER Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Prof. Dr. Altay fiah N Prof. Dr. Türkan TATLICIO LU Prof. Dr. Haluk TÜRKTAfi Doç. Dr. Kürflat UZUN Prof. Dr. Haluk C. ÇALIfiIR (Sekreter) Uzm. Dr. Özlen TÜMER (Sekreter) Doç. Dr. Sedat ALTIN Uzm. Dr. Emel ÇA LAR Prof. Dr. Elif DA LI Uzm. Dr. Onur F. ERER Doç. Dr. Fisun O. EYÜPO LU Prof. Dr. Oktay GÖZÜ Prof. Dr. Semih HALEZARO LU Doç. Dr. Turan KARAGÖZ Prof. Dr. Nural K PER Uzm. Dr. Kaya KÖKSALAN Prof. Dr. Arzu M R C Prof. Dr. Kemal ÖDEV Prof. Dr. Mustafa ÖZEMS Uzm. Dr. Ayfle ÖZSÖZ Doç. Dr. Tülin SEV M Doç. Dr. Kemal TAHAO LU Uzm. Dr. Melahat KURUTEPE Prof. Dr. Eyüp Sabri UÇAN Prof. Dr. Adil ZAMAN 3

5 genel bilgiler Kongre Tarihi ve Yeri XXV. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Eylül 2008 tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Site'nde gerçekleştirilecektir. Bugün Askeri Müze ve Kültür Sitesi olarak kullanılan eski Harbiye Binası ilk defa 1841 yılında Harp Okulu olarak inşa edilmiştir yılında çıkan bir yangın sonucu bina tamamen yanmıştır yılında tekrar inşa edilen bina 1936 yılına kadar Atatürk ün de ( yılları arasında) öğrenim gördüğü, birçok değerli komutan ve subayın yetiştiği Harp Okulu olarak kullanılmıştır. Harp Okulu nun 1936 yılında Ankara ya nakledilmesinden sonra bina yılları arasında 1. Ordu, 3. Ordu ve Merkez Komutanlığı karargahları olarak çeşitli askeri birliklere tahsis edilmiştir yılında Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Atatürk ün de içinde öğrenim gördüğü tarihi Harp Okulu binasının, tarihi ve mimari karakterini bozmayacak şekilde restore edilerek modern anlamda bir Askeri Müze haline getirilmesi planlanmıştır yılında restorasyon çalışmaları tamamlanmış, 10 Şubat 1993 tarihinde ise bugünkü durumu ile Askeri Müze ve Kültür Sitesi olarak hizmete açılmıştır. Kongrenin Dili Kongre dili Türkçe'dir. Kongre süresince çeşitli salonlarda program doğrultusunda Türkçe'den İngilizce'ye simultane çeviri yapılacaktır. Kay t ve Dan flma Kayıt ve danışma masaları kongre merkezinde 18 Eylül 2008 Perşembe gününden itibaren kongre programına uygun olarak açık olacaktır. Yaka Kart Tüm katılımcı ve refakatçilerin kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları kongrenin sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir. Türk Tabipler Birli i Sürekli E itim Kredi Puan Türk Tabipler Biriliği kongremize Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredi puanı vermektedir. Bu krediler ile ilgili TTB-STE formları kongre çantası içinde bulunacaktır. Davet Yaz s Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları, Organizasyon Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara 1 Eylül 2008 tarihinde kadar posta yolu ile gönderilecektir. Davet yazıları sadece izin amaçlı kullanılabilecektir. Davet mektubu sahibi katılımcıların kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir. Sergi Alan Kongre boyunca ilaç ve cihaz firmalarının oluşturduğu sergi alanı, katılımcıların ziyareti için açık olacaktır. 4

6 ana konular ve yabanc konuflmac lar Ana Konular 1.Türkiye' de Doğrudan Gözetimli Tüberküloz Tedavisi 2.Dünya' da ve Türkiye' de çok ilaca dirençli tüberküloz 3.Birinci basamakta astım tedavisi 4.Birinci basamakta KOAH tedavisi 5.Alt solunum yolu enfeksiyonlarında akılcı antibiyotik kullanımı 6.Risk gruplarında tüberküloz 7.Tütün kontrolü ve sigara bırakma yöntemleri 8.Mesleki akciğer hastalıkları 9.Büyük kentlerde tüberküloz kontrolü 10.Moleküler yöntemlerin tüberkülozda kullanımı Yabanc Konuflmac lar - S. Niemann, Almanya Head Molecular Mycobacteeiology Group National Reference Center for Mycobacteria - M. Grzemska, WHO Tuberculosis Strategy and Health Systems, Stop TB Department - C. Daley, ABD National Jewish Medical and Research Center 5

7 bildiri özetleri Bildiri özetleri için son gönderim tarihi: 18 A ustos 2008 XXV. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi sunumları Türkçe yapılacaktır. Bildiriler sadece internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks ya da posta yolu ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Özetler 250 kelimeden uzun olmamalıdır. Bildiriler bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve bazıları poster bazıları sözlü sunum olarak kabul edilecektir. Posterler 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanmalıdır. Kongre Özet Kitab Program Kitapç ve Kat l m Belgesi Kongre çantaları içinde yer alacaktır. Bilimsel Sekreterya Prof. Dr. Gül Öngen E-posta: Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan Kongre Organizasyon Sekreterli i Kongre Web Sitesi K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri Ba dat Cad. No: 108-A Kat: 4 Daire: 15 Fenerbahçe Kad köy, stanbul Tel: (216) (pbx) Faks: (216) E-posta: 6

8 kay t 30 Haziran Haziran 2008 Kayıt Ücretleri ve öncesi sonrası Uzman Hekim 100 YTL 125 YTL Hemşire / Sosyal Komite 50 YTL 75 YTL Refakatçi 40 YTL 60 YTL Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine, bilimsel aktivitelere katılım, aktivite alanlarına giriş imkanı, Kongre çantası, program ve bildiri kitabı, yaka kartı,katılım sertifikası, kongre programı dahilindeki kahve molaları, öğle yemekleri ve 19 Eylül 2008 tarihinde iftar yemeği dahildir. Kaydınızın teyidi için "online" kayıt formunun doldurulup gerekli ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontunun aşağıdaki adrese faks ya da yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Tek başına kayıt başvurusu veya banka dekontu ile yapılan başvurular teyid edilmeyecek olup bekleme listesine alınacaktır. Kayıt ücretlerinin KAİKİ Kongre Yönetimi ve Turizm A.Ş. İş Bankası Selamiçeşme Şubesi numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.. Kayıt iptal koşulları; 30 Haziran 2008 tarihine kadar K2 Kongre Yönetimi ve Etkinlik Hizmetleri'ne yapılacak olan yazılı iptallerde banka masrafları düşüldükten sonra kalan ücret iade edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak olan iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler kongre sonrasında işleme konulacaktır. Kongre Organizasyon Sekreterli i K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri Ba dat Cad. No: 108-A Kat: 4 Daire: 15 Fenerbahçe Kad köy, stanbul Tel: (216) (pbx) Faks: (216) E-posta: 7

9 konaklama Kongre konaklama ücretleri afla da bilgilerinize sunulmufltur. 30 Haziran 2008 ve Öncesi 30 Haziran 2008 Sonrası Tek İki Tek İ k i OTEL Kişilik Oda Kişilik Oda Kişilik Oda Kişilik Oda Ramada Otel (5 yıldız) 155 Euro 175 Euro 165 Euro 185 Euro Grand Öztanık Otel (4 yıldız) 135 Euro 155 Euro 145 Euro 165 Euro Konak Otel (4 yıldız) 120 Euro 140 Euro 130 Euro 150 Euro Taşlık Otel (3 yıldız) 50 Euro 65 Euro 60 Euro 75 Euro Yukarıda belirtilen konaklama fiyatları gecelik bazda olup, kahvaltı dahildir. Konaklama ücretlerinin KAİKİ Kongre Yönetimi ve Turizm A.Ş. İş Bankası Selamiçeşme Şubesi numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir. Konaklama rezervasyonunuzun teyidi için "online" rezervasyon formunun doldurulup gerekli ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontunun aşağıdaki adrese faks ya da yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Tek başına rezervasyon başvurusu veya banka dekontu ile yapılan başvurular teyid edilmeyecek olup bekleme listesine alınacaktır. Tüm rezervasyon iptalleri için K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri'ne yazılı olarak başvurulmalıdır. 1 Ağustos 2008 ve öncesinde yapılan iptallerde banka havale masrafları hariç geri ödeme yapılacaktır. 1 Ağustos -15 Ağustos 2008 tarihleri arasındaki iptallerde oda başına 1 gece konaklama ücreti hariç geri ödeme yapılacaktır. 15 Ağustos 2008 tarihinden sonra yapılan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır. Konaklama talepleriniz için; Kongre Organizasyon Sekreterli i K2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri Ba dat Cad. No: 108-A Kat: 4 Daire: 15 Fenerbahçe Kad köy, stanbul Tel: (216) (pbx) Faks: (216) E-posta: 8

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve. İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu PANEL & WORKSHOP & KADAVRA ÇALIŞMASI.

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve. İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu PANEL & WORKSHOP & KADAVRA ÇALIŞMASI. Sevgili Meslektaşlarımız, Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği olarak; ortopedinin önemli problemlerinden biri haline gelen ekstremite deformitelerinin planlanması

Detaylı

23. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ TÜBERKÜLOZ VE TÜBERKÜLOZ KONTROLU 3-5 NİSAN 2003 MALATYA

23. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ TÜBERKÜLOZ VE TÜBERKÜLOZ KONTROLU 3-5 NİSAN 2003 MALATYA 23. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ TÜBERKÜLOZ VE TÜBERKÜLOZ KONTROLU 3-5 NİSAN 2003 MALATYA ONURSAL KURUL Prof. Dr. Recep AKDAĞ (Sağlık Bakanı) Mustafa YILDIRIM (Malatya Valisi) M. Yaşar

Detaylı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 11. sini gerçekleştireceğimiz geleneksel Antimikrobik Kemoterapi Günleri nin yaklaşmış olması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Antibiyotik direncinin dünya çapında önemli

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ 25-28 Ekim 2010 Dedeman Otel, Gaziantep DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarım, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği nin düzenlediği Ulusal Yara Bakımı Kongrelerinin beşincisini

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

SPONSORL 1 UK DOSYASI

SPONSORL 1 UK DOSYASI SPONSORLUK 1 DOSYASI GENEL BİLGİLER Kongre İsmi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 4. Ulusal Kongresi Kongre Tarihi ve Merkezi 5 8 Kasım 2015 / Papillon Zeugma Otel, Belek / Antalya Toplantı Ön Programı

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

SPONSOR 1 LUK DOSYASI

SPONSOR 1 LUK DOSYASI SPONSORLUK 1 DOSYASI Kongre İsmi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 3. Ulusal Kongresi Kongre Tarihi ve Merkezi 6 9 Kasım 2014 / Calista Luxury Resort Otel, Antalya Toplantı Ön Programı 05 Kasım 2014

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

DAVET. Değerli meslektaşımız,

DAVET. Değerli meslektaşımız, DAVET Değerli meslektaşımız, 16. Pratisyen Hekimlik Kongresinin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 20-23 Ekim 2011 tarihinde Zeynep Resort Otel Belek/Antalya da yapılacak kongremizi duyurmak ve sizlerin de kongreyle

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org BİRİNCİ DUYURU www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir IX. ULUSAL KAPLICA TIBBI VE BALNEOLOJİ KONGRESİ ve termal ve SPA tesisleri yönetici ve çalışanlarına

Detaylı

Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar Çiğdem Çağlayan Lütfi Saltuk Demir

Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar Çiğdem Çağlayan Lütfi Saltuk Demir http://uhsk.org Kongre Eş Başkanları Türkan Günay Fatih Kara Kongre Sekreteri Yasemin Durduran Düzenleme Kurulu Alpaslan Türkkan Gamze Çan Burcu Tokuç Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar

Detaylı

DAVET. Değerli Katılımcılar,

DAVET. Değerli Katılımcılar, DAVET Değerli Katılımcılar, Bu yıl bir taraftan derneğimizin 10.yılını kutluyor, bir taraftan da 5.Gıda Güvenliği Kongresine yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Gıda Güvenliği Kongresi gibi geniş kapsamlı

Detaylı

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü Sayın Yetkili, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği tarafından 1-4 Nisan 2015 tarihleri arasında Cornelia Diamond Hotel / ANTALYA' da düzenlenecek olan 12.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Hepinizin bildiği gibi 2013 Ağustos unda TDB ev sahipliğinde İstanbul da yapılan FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi, dünyanın dört bir yanından gelen 1000 meslektaşımıza ev sahipliği

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 SPONSORLUK DOSYASI DAVET Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı www.ivekkongre.com Uluslararası İlaç ve Eczacılık 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı www.ivekkongre.com Değerli Katılımcılar, İlaç ve Eczacılıkta

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ve TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ

TÜBERKÜLOZ ve TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ TÜBERKÜLOZ ve TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ 16-18 KASIM 2006 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi TÜRKÝYE ULUSAL VEREM SAVAÞI DERNEKLERÝ FEDERASYONU T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI VEREM SAVAÞI DAÝRE

Detaylı

D eğerli Meslektaşlarım,

D eğerli Meslektaşlarım, 1 2 DAVET YAZISI D eğerli Meslektaşlarım, Veteriner Doğum ve Jinekoloji Ailesinin değerli akademisyenleri, öğretim üyeleri ve araştırmacıları, sektörümüzün değerli temsilcileri, Bu yıl Ekim ayı sonunda

Detaylı

DAVET. Doç. Dr. Bülent ELBASAN Kongre Başkanı Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

DAVET. Doç. Dr. Bülent ELBASAN Kongre Başkanı Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü DAVET Değerli Firma Yetkilisi Türkiye Fizyoterapistler Derneği 1969 yılında kurulduğundan bu yana ülkemizde ve dünyadaki fizyoterapistlerin birbirleri ile iletişimini, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı,

Detaylı

Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Limak Limra Hotel & Resort Antalya / TÜRKİYE

Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Limak Limra Hotel & Resort Antalya / TÜRKİYE Phaselis Antik Kenti-Tekirova/Kemer Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Limak Limra Hotel & Resort Antalya / TÜRKİYE İÇİNDEKİLER Başkanın Daveti...3 Oganizasyon Komitesi...4

Detaylı

3. Uluslararası Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi Kongresi

3. Uluslararası Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi Kongresi 3. Uluslararası Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi Kongresi Değerli Meslektaşlarımız, Limak Limra Hotels & Resort Antalya / TÜRKİYE Organizasyon Komitesi adına, 24-28 Nisan 2013 tarihinde Limak Limra Hotel,

Detaylı