T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi"

Transkript

1 T.C. Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2010 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağustos

2 2010 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 32/1 inci fıkrasında, Kalkınma Ajanslarının yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabileceği belirtilmektedir. 1. BaĢvurular Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin yukarıda belirtilen hükmünde dayanarak; Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Kasım-Aralık 2010 döneminde ilan edilen program ile yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları olmak üzere, bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, program ve proje hazırlamalarına katkı sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda teknik destekler verilmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan başvuru rehberi ile programı tanıtıcı broşürler ve Ajans internet sitesi vasıtasıyla gerekli duyurular ve tanıtım yapılmış olup farklı kurum ve kuruluşlardan toplam 43 baģvuru alınmıştır. 2. Değerlendirme Teknik Destek programının temel amaç ve öncelikleri ile 2010 Yılı Ön Bölgesel GeliĢme Planı nın amaç ve stratejileri göz önünde bulundurularak program kapsamında alınan 43 (kırk üç) proje teklifi Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Program Başvuru Rehberi ve Değerlendirme Rehberine göre yapılan ön incelemede; 4 proje teklifinin elenmesine karar verilmiştir. 2

3 Program Başvuru Rehberi ve Değerlendirme Rehberine göre ön inceleme aşamasını geçen toplam 39 (otuz dokuz) proje teklifi nihai değerlendirmeye alınmıştır. Nihai değerlendirme sonucu, 37 (otuz yedi) proje teklifi eşik değer olan 70 (yetmiģ) puan ve üstü puan alarak başarılı olmuştur. Kalan 2 (iki) proje teklifi ise eşik değerin altında puan alarak başarısız olmuştur. Fakat başvuru rehberinde, aynı başvuru sahibine bir teknik destek dönemi içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanacağı ve aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Bu nedenle, birden fazla proje teklifi, eşik değerin üstünde puan alarak başarılı olan başvuru sahiplerinin en yüksek puan alan proje teklifi asil listede yer almış ve diğer projeleri elenmiştir. Bu nedenle elenen proje sayısı 2 dir. Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde, 35 proje teklifinin asil listede yer almasına karar verilmiş olup bu projeler ile Ajans tan istenen teknik desteklerin yaklaşık maliyeti ,00 TL dir (EK-1). Teknik Destek Programı için Ajansın 2010 yılı Çalışma Programı ve Bütçesiyle öngörülen kaynak miktarı ,00 TL olup bu kaynak, başarılı olan bütün projeleri desteklemek için yeterli olduğundan Değerlendirme Komisyonu nca ayrı bir yedek liste oluşturulmamıştır. 3. Uygulama Destek talepleri kabul edilen 35 projenin uygulama, izleme ve değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yürütülmüştür. Destek almaya hak kazanan 35 projeden 1 tanesi patent tescili konulu olup sözleşme imzalandıktan sonra patent tescili işleminin aylara sari bir işlem olduğu ve program süresinde işin neticelendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, proje sahibi ile görüşülerek teknik nedenlerle projenin uygulanamayacağı hususunda mutabık kalınmıştır (TRC2-10-TD başvuru kodlu Halfeti Kaymakamlığı Sargı Burma ve Kebat Reçeli Patent Tescili Projesi). Verilen 34 teknik desteğin 14 tanesi (PCM) Proje Döngüsü Yönetimi eğitimidir. Katılımcı sayıları ve lokasyonlar dikkate alınarak bazı proje sahiplerine, eğitim alacak gruplar birleştirilerek eğitim verilmesi yoluna gidilmiştir. 14 PCM Eğitiminin 2 tanesi doğrudan alım yöntemiyle bir tedarikçiden alınmıştır.12 PCM Eğitimi ise 2 proje sahibinin eğitimleri birleştirilmek suretiyle 10 oturumda verilmek üzere Açık İhale Yöntemiyle hizmet alımı yapılarak verilmiştir. İhaleye 4 tedarikçi teklif sunmuş olup idari 3

4 ve teknik şartnamedeki kriterlere haiz olan ve en düşük teklifi sunan tedarikçiden hizmet alımı yapılmıştır. PCM Eğitimi dışındaki eğitimler proforma faturalardaki tedarikçilerle birebir görüşülüp pazarlık yapılmak suretiyle en uygun maliyet ve kalite gözetilerek doğrudan alım usulüyle hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilmiştir. Program Başvuru Rehberinde teknik destek programı için Ajansın 2010 yılı bütçesinden tahsis ettiği kaynak ,00 TL ve her bir proje için destek miktarı üst sınırı ise ,00 TL olarak belirlenmiştir. Teknik Destek Programı satın alma süreci sonunda 34 kurum ve kuruluşa sağlanan teknik desteğin maliyeti ,30 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen eğitimler sonunda 835 kişiye katıldıkları eğitimlere dair çeşitli sertifikalar verilmiştir. Uygulanan programla; 12 Projede toplam 321*30 adam/saat PCM eğitimi verilmiştir. 7 Projede toplam 351*30 adam/saat Kurumsal Kapasite GeliĢtirme eğitimi, 1 Projede 21 kişiye 30 saat Anketörlük eğitimi, 1 Projede 23 kişiye 30 saat SPSS eğitimi, 1 Projede 49 kişiye 30 saat GiriĢimcilik eğitimi, 1 Projede 30 kişiye 30 saat Mesleki eğitim (Terzilik), 1 Projede 10 Hibe BaĢvuru Projesi Yazdırma Desteği, 1 Projede Rölöve Restorasyon Restitusyon Projesi çizim hizmeti, 1 Projede 40 kişiye 30 saat Simultane Çeviri Teknikleri eğitimi, 1 Projede 23 kişiye Hediyelik EĢya Üretim Teknikleri eğitimi, 1 Projede Tarıma Dayalı Ġhtisas OSB ön fizibilite çalışması, 1 Projede öğrenciye Her Atık Pil Çöp Değildir konulu eğitim, 1 Projede ġanlıurfa Sanayisinde Kümelenme Planlaması Konulu eğitim verilmiştir. 2 Projede Toprak Analizi ve Organik Tarım konularında eğitim ve destek verilmiştir. 1 Projede İlçe Tarım Müdürlüğü Ġnternet Sitesi yapımı hizmeti sağlanmıştır. 4

5 Teknik Destek Programı Kapsamında Verilen Eğitimler TRC2-10-TD İ.S.H.M. Bünyesinde Çalışan Meslek Elemanlarının Kapasitesinin Artırılması (SPSS Eğitimi) İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Akademipark Ltd. Şti. 23 Kişi TRC2-10-TD Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rh Proje Danışmanlık 15 Kişi TRC2-10-TD Anketörlük Eğitimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi AB Data Danışmanlık Ltd. Şti. 27 Kişi 5

6 TRC2-10-TD Genç Girişimcilere Girişimcilik Eğitimi Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F. AB Data Danışmanlık Ltd. Şti. 49 Kişi Tedarikçi TRC2-10-TD Çüngüş İlçe Tarım Müdürlüğü İnternet Sitesinin Hazırlanması Çüngüş İlçe Tarım Müdürlüğü AB Data Danışmanlık Ltd. Şti. TRC2-10-TD Web Tasarımı Eğitimi Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AB Data Danışmanlık Ltd. Şti. 28 Kişi TRC2-10-TD Müşteri Odaklı Belediyecilik Hilvan Belediye Başkanlığı Eurogap Ltd. Şti. 50 Kişi 6

7 TRC2-10-TD Kalite Yönetim Sistemleri Uygulama Eğitimleri Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği Eurogap Ltd. Şti. 50 Kişi TRC2-10-TD Simultane Çeviri Teknikleri Büyükşehir Belediyesi Ulusal Konferans Tercümanları Derneği 40 Kişi TRC2-10-TD Her Atık Pil Çöp Değildir Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Ar. Gör. Deniz UÇAR (Harran Üniversitesi) TRC2-10-TD Engelsiz Yaşam İçin Haklarımız ve Proje Yazma Eğitimi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Rh Proje Danışmanlık 12 Kişi 7

8 TRC2-10-TD Eğitim Yöneticiliğinde Profesyonellik Sur Kaymakamlığı AB Data Danışmanlık Ltd. Şti. 100 Kişi TRC2-10-TD Dış Kaynaklı Fonlara Proje Hazırlama Uygulamalı Eğitimi Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Rh Proje Danışmanlık 20 Kişi TRC2-10-TD-01-2 Proje Hazırlama Değerlendirme ve Proje Yönetimi Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu İl koordinatörlüğü (TKDK) RSM BENTLEY 30 Kişi 8

9 TRC2-10-TD Kamu Personeline Yönelik AB Proje Eğitimi Çüngüş Kaymakamlığı Rh Proje Danışmanlık 20 Kişi Tedarikçi TRC2-10-TD Çüngüş te Seçilen Pilot Bölgelerde Toprak Analizi Yapılması Çüngüş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İl Tarım Müdürlüğü TRC2-10-TD Proje Döngüsü Eğitimi Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu İl koordinatörlüğü (TKDK) RSM BENTLEY 29 Kişi TRC2-10-TD Organik Tarım Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Derneği İl Tarım Müdürlüğü 29 kişi 9

10 TRC2-10-TD İnsan Kaynakları Kapasite Geliştirme Projesi Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) AB Data Danışmanlık 9 Kişi 15 Saat TRC2-10-TD Proje Döngüsü Yönetimi Valiliği Rh Proje Danışmanlık 75 Kişi TRC2-10-TD Karakaya Tarihine Kavuşuyor (Tarihi Eser Roleve ve Restorasyon Projesinin Hazırlanması) Çermik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Artı Mimarlık Ali Nozoğlu TRC2-10-TD Teknik Personel Kapasite Geliştirme Projesi Çınar İlçe Tarım Müdürlüğü RH Proje Danışmanlık 20 Kişi 10

11 TRC2-10-TD Belediye Personeline Yönelik Kapasite Geliştirme Projesi Çınar Belediyesi Kaizen Danışmanlık Ltd. Şti. 17 Kişi TRC2-10-TD Otogar Personeline Kurumsal Kimlik ve Halkla şkiler Perspektifi Geliştirilmesi Belediyesi AB Data Danışmanlık Ltd. Şti. 97 Kişi TRC2-10-TD İl Merkez Proje Ofisinin Kapasitesinin Artırılması Valiliği Rh Proje Danışmanlık 20 Kişi TRC2-10-TD Tarıma Dayalı İhtisas OSB Ön Çalışması 11

12 Ceylanpınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Teknik Ltd. Şti. TRC2-10-TD Genç Nesillerin Ufkunu Açmak Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Terziler Odası 30 Kişi TRC2-10-TD Kurumsallaşma Kurumsal Kapasite Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler İl Sağlık Müdürlüğü Rh Proje Danışmanlık 20 Kişi TRC2-10-TD Sanayisinde Kümelenme Planlamasının Hazırlanması Evren KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığı Ortadoğu Proje Danışmanlık 21 Kişi TRC2-10-TD

13 10 Adet Hibe Destek Projelerinin Hazırlanması İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaizen danışmanlık Ltd. Şti. TRC2-10-TD Proje Yazma ve Yürütme Kültürünün Oluşturulması Birecik Kaymakamlığı Rh Proje Danışmanlık 20 Kişi TRC2-10-TD Proje Yazma ve Yürütme Kültürü Geliştirilmesi Halfeti Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Rh Proje Danışmanlık 20 Kişi TRC2-10-TD AB Fonları İçin Proje Yazım Döngüsü Halfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Rh Proje Danışmanlık 20 Kişi TRC2-10-TD

14 Mesleki Eğitim ve Hediyelik Eşya Üretim Tekniklerinin Geliş. Halfeti KHGB Gazi Üniv. Tomris YALÇINKAYA ve Aslı TANRIKULU 23 Kişi 5.Öneriler o TD programı kapsamında desteklenecek faaliyet/etkinlik/eğitim vb. nin aylara sari bir süreç ihtiva etmiyor olması değerlendirme esnasında gözetilmelidir. o TD Değerlendirme Komitesinde İDB de görev yapan 1 veya 2 uzmanın bulunması uygulama tecrübesinin aktarılması yönüyle sürece katkı sağlayabilir. o Dönemsel olarak farklı sektörlere öncelik verilmek suretiyle her program için bir konu veya birbirine yakın birkaç konuda eğitim/etkinlik vb. nin desteklenmesi verilecek eğitimin kalitesi adına olumlu sonuçlar doğurabilir. Teknik Destek Programı Eğitim Fotoğrafları 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 EK-1: ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-TD-01: Teknik Destek Programı (2010 Yılı Kasım - Aralık Dönemi) S.N. BAġVURU KODU PROJE ADI BAġVURU SAHĠBĠ TOPLAM BÜTÇE İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde 1 TRC2-10-TD Çalışan Meslek Elemanlarının Kapasitelerinin Artırılması 2 TRC2-10-TD Otogar Personelinde Kurumsal Kimlik ve Halkla şkiler Perspektifi Geliştirme DESTEK TALEBĠ PUAN İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü TL TL 90 Belediyesi TL TL 90 3 TRC2-10-TD Simültane Çeviri Teknikleri Eğitimi Büyükşehir Belediyesi TL TL 89 4 TRC2-10-TD Anketörlük Eğitimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi TL TL 89 5 TRC2-10-TD Genç Girişimcilere Girişimcilik Eğitimi Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi TL TL 87 6 TRC2-10-TD İl Merkez Proje Ofisinin Kapasitesinin Artırılması Valiliği TL TL 86 7 TRC2-10-TD Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ön Çalışması Ceylanpınar KHGB TL TL 86 8 TRC2-10-TD Eğitim Yöneticiliğinde Profesyonellik Sur Kaymakamlığı TL TL 85 9 TRC2-10-TD DTSO Kapasite Geliştirme Projesi Ticaret ve Sanayi Odası TL TL TRC2-10-TD Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitim Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TL TL TRC2-10-TD TRC2-10-TD-01-2 Proje Döngüsü Yönetimi ve Bilgisayar Programı Eğitimleri Proje Hazırlama, Yönetimi Değerlendirme ve Proje Valiliği TL TL 84 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü TL TL TRC2-10-TD Karakaya Tarihine Kavuşuyor Çermik Kaymakamlığı KHGB TL TL TRC2-10-TD Teknik Personel Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Çınar İlçe Tarım Müdürlüğü TL TL 83 ĠL

23 23

24 S.N. BAġVURU KODU PROJE ADI BAġVURU SAHĠBĠ 15 TRC2-10-TD Kamu Personeline Yönelik Avrupa Birliği Proje Eğitimi TOPLAM BÜTÇE DESTEK TALEBĠ PUAN T.C. Çüngüş Kaymakamlığı TL TL TRC2-10-TD Her Atık Pil Çöp Değildir Esnaf Sanatkârlar Derneği TL TL TRC2-10-TD Belediye Personeline Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimi 18 TRC2-10-TD Kalite Yönetim Sistemleri Uygulama Eğitimleri Çınar Belediyesi TL TL 82 Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği EK 1 24 ĠL TL TL TRC2-10-TD Kurumsallaşma, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Kapasite Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler İl Sağlık Müdürlüğü TL TL TRC2-10-TD Çüngüş te Seçilen Pilot Bölgelerde Toprak Çüngüş Köylere Hizmet Götürme Analizi Çalışması Birliği TL TL TRC2-10-TD Sanayisinde Kümelenme Evren Küçük Sanayi Sitesi Planlamasının Hazırlanması Yapı Kooperatifi TL TL TRC2-10-TD-01-5 Mesleki eğitim ve Hediyelik Eşya Üretim Halfeti Kaymakamlığı Köylere Hizmet Tekniklerinin Geliştirilmesi Götürme Birliği Başkanlığı TL TL TRC2-10-TD Proje Yazma ve Yürütme Kültürünün Oluşturulması Birecik Kaymakamlığı TL TL TRC2-10-TD Dış Kaynaklı Fonlara Proje Hazırlama Zirai Mücadele Araştırma Uygulamalı Eğitimi Enstitüsü TL TL TRC2-10-TD Müşteri Odaklı Belediyecilik Hilvan Belediye Başkanlığı TL TL TRC2-10-TD AB Fonları İçin Proje Yazım Döngüsü 27 TRC2-10-TD Engelsiz Yaşam İçin Haklarımız ve Proje Hazırlama Eğitimi 28 TRC2-10-TD Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 29 TRC2-10-TD Adet Hibe Destek Projelerinin Hazırlanması Halfeti Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü TL TL TL TL TL TL TL TL 76.5

25 S.N. BAġVURU KODU PROJE ADI BAġVURU SAHĠBĠ 30 TRC2-10-TD Genç Nesillerin Ufkunu Açmak 31 TRC2-10-TD Organik Tarım 32 TRC2-10-TD Proje Yazma Yürütme Kültürünün Geliştirilmesi Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Halfeti Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı TOPLAM BÜTÇE DESTEK TALEBĠ PUAN EK 1 ĠL TL TL TL TL TL TL TRC2-10-TD Web Tasarımı Eğitimi Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TL TL TRC2-10-TD Sargı Burma ve Kebat Reçeli Patent Tescili Halfeti Kaymakamlığı TL TL TRC2-10-TD Çüngüş İlçe Tarım Müdürlüğü İnternet Sitesinin Hazırlanması TOPLAM Çüngüş İlçe Tarım Müdürlüğü TL 3., TL ,00 TL ,00 TL 25

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHLERİ: Dönem Referans No Son Başvuru Tarihi 1. Dönem (Mart Nisan) TRA1/14/TD/01 30/04/2014 2. Dönem

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No 1. Dönem (Temmuz-Ağustos) 2. Dönem (Eylül-Ekim) 3. Dönem (Kasım-Aralık) 29.08.2014 17:00 TR71/2014/TD01

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR22/14/LEDTD İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 KAYS Üzerinden Son başvuru tarihi ve

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

[01 Ocak-31 Aralık 2011]

[01 Ocak-31 Aralık 2011] YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI [01 Ocak-31 Aralık ] Yılı Çalışma Programı SUNUŞ yılı bütçesini oluşturan gelir kalemlerinden, katkı paylarına ilişkin verilerin Ajansımıza ancak yılı Haziran ayı içinde gönderilmiş

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 11 2.1.2.1 Kalkınma Kurulu... 11 2.1.2.2 Yönetim Kurulu... 12 2.1.2.3

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı