EPİDEMİYOLOJİ ÇOCUKLARDA SENKOP VE ANİ ÖLÜM EPİDEMİYOLOJİ EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ DR.ÖZLEM GÜLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EPİDEMİYOLOJİ ÇOCUKLARDA SENKOP VE ANİ ÖLÜM EPİDEMİYOLOJİ EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 01.02.2012 DR.ÖZLEM GÜLER"

Transkript

1 EPİDEMİYOLOJİ ÇOCUKLARDA SENKOP VE ANİ ÖLÜM DR.ÖZLEM GÜLER Senkop adolesanlarda yaygındır. Adolesanların %20-50 si en az bir senkop epizodu yaşar. Pediatrik ziyaretlerin %0.05 i ve yatışların %6 sını oluşturur. Kardiyoloji ve nöroloji gibi spesifik kliniklere ileri değerlendirme için refere edilen hastaların sadece %25 i sonuçta ciddi bir hastalık tanısı almıştır. EPİDEMİYOLOJİ Ani beklenmeyen ölüm; nöbet, astım ya da toksikasyon gibi pek çok nedene bağlı olabilir (tüm ölümlerin %2.3 ü) Ani kardiak ölüm direk kardiyovasküler disfonksiyon ile ilişkili nedenleri içerir (tüm ölümlerin 1/3 ü) Ani kardiak ölüm travma hariç genç sporcularda görülen ölümün en yaygın nedenidir. EPİDEMİYOLOJİ Ani kardiak ölüm için en büyük risk faktörü konjenital ya da edinilmiş yapısal kalp hastalıklarıdır. Çocuklarda ani kardiak ölümün en sık sebepleri: akut miyokardit, KMP (en sık hipertrofik), siyanotik ve non-siyanotik konjenital kalp hastalıkları, kapak hastalıkları, konjenital komplet kalp bloğu, WPW, uzun QT sendromu, Marfan, KAH. PATOFİZYOLOJİ Senkop; genelikle yetersiz kardiak output ve serebral hipoperfüzyona bağlı geçici bilinç kaybıdır. Serebral fonksiyonlardaki bozulma geri dönüşlüdür. Vasküler senkop; bacaklarda venöz göllenmeye yol açan bir uyarı preloadı azaltır. PATOFİZYOLOJİ Kompansatuar olarak kalp hızı ve kontraktilitesi artar.bayılma sonrası yerde uzanırken bilinç geri gelir. Nöral aracılı senkop (refleks senkop) benign nedenli en sık senkop nedenidir. Atrium, ventrikül ve pulmoner arterlerdeki reseptörlerde venöz dönüşteki azalmaya duyarlılık olduğunda gerçekleşir. 1

2 PATOFİZYOLOJİ Beyin sapı buna vagal uyarı (bradikardi, hipotansiyon ya da her ikisi) ile cevap verir. Bu reflekse Bezold-Jarisch refleksi de denir. Kardiak senkop: kardiyak bir soruna bağlı olarak kardiyak outputun kesintiye uğraması nedeniyle olur. PATOFİZYOLOJİ Serebral hipoperfüzyona neden olan herhangi bir olay ani ölüme yol açabilir. Çocuklarda ani ölüme yol açan yaygın disritmiler hakkında çok az şey bilinmektedir. Özellikle bir yaş altındakilerde bradikardik ya da asistolik arrestlerin en yaygın olduğu düşünülür. Fakat VF daha büyük çocuklarda görülür. Senkop ani başlangıçlı bayılma ve kısa bir bilinç kaybı epizodu ile karakterizedir. Çocukların 2/3 ünde senkop öncesinde kafada hafiflik ve dizziness görülür. İstemsiz motor hareketler nöbetlerle birlikte yaygındır. Stokens-Adams sendromunda kardiyak senkop ile ilişkili çok kısa tonik-klonik motor aktivite görülebilir. Ani kardiyak ölüm genellikle beklenmeyen, şahitsiz, terminal olaydır. Şahitli bir arrestte hızlıca resüsitasyona başlanırsa hayatta kalma yaklaşık % 25 daha fazladır. Şahitler olaya neden olan prodromal semptomları tanımlayabilirler. 2

3 Vazovagal senkobu diğer nedenlerden ayıran güvenilir öykü ya da klinik görünüm yoktur. İyi bir öykü ve fizik muayene ile potansiyel ciddi nedenlerin şüphesi artacaktır. Dikkatli kardiyovasküler inceleme yapılmalıdır. Ortaostatik ölçümler volüm azlığı ya da otonomik disfonksiyonu tanımlar. Fizik muayene genellikle normaldir. Tüm hastalara EKG çekilmelidir. Diğer laboratuar çalışmaları senkop nedenini tanımlamada yardımcı olmaz. Senkop çok yaygın bir olay olmasına rağmen senkobun kendisi ani kardiak ölüm riskini arttırmaz fakat ani ölen çocukların % 25 inde öncesinde en az bir senkop öyküsü vardır. Çocuklarda ani kardiak ölümün bilinmeyen kardiyak hastalıklar arasında en yaygın iki nedeni HKMP ve miyokardittir. Primer ritim bozuklukları (tabiatlarında mevcut olan) ölümden sonra güçlükle tanımlanabildikleri için olduğundan daha az görülmektedirler. ÖYKÜ Senkoplu hasta değerlenirilirken; - Görgü tanıklarının anamnezi - Senkop öncesi semptom ve davranış değişiklikleri - İlaç kullanımı, sıvı ve yiyecek alımı - Senkop anındaki pozisyon - Egzersiz? - Prodromal semptomlar ÖYKÜ - Motor hareketler, bilinç düzeyi, postürel pozisyon - Önceki senkop öyküsü - Bilinen hastalıklar( DM, nöbet, kalp hst, aritmi, psikolojik problem, madde kullanımı) - Aile öyküsü( nöbet, aritmi, ani ölüm) İyi sorgulanmalı. FİZİK MUAYENE Tam kardiyovasküler, nörolojik ve pulmoner inceleme gerekir. Ciddi durumlarda bile muayene genellikle normal DTR, yürüyüş ve koordinasyon testleri TA, nabız, solunum sayısı, pulse oksimetre, tüm ekstremite nabızları, ortostatik tansiyon, kalp sesleri ve üfürüm varlığı değerlendirilmeli. 3

4 EKG Kan şekeri CBC LABORATUAR BK, TFT( SVT saptanan çocuklarda) Akciğer grafi Adolesanlarda etanol, ve idrar ilaç düzeyleri LABORATUAR Kardiyak muayene veya EKG anormalliği varsa EKO yapılmalıdır. Acilde yapılamıyorsa hasta değerlendirme için yatırılmalıdır. Klinik yararlılığı olan diğer testler; tilt- table testi, elektrofizyolojik çalışmalar, kardiyak kataterizasyon SPESİFİK DURUMLAR Nöral aracılı senkop: - vazovagal, vazodepresör, nörokardiyojenik, refleks senkop ve basit bayılmayı kapsar. - Çocuklarda senkobun en sık nedeni - Senkop öncesinde ılıklık, bulantı, hafiflik ve vizüel semptomlar olabilir. SPESİFİK DURUMLAR Nöral aracılı senkop: - Sıklıkla 1 dk dan kısa sürer. - Presipite eden faktörler arasında: emosyonel stres, kalabalık, pozisyonel değişiklik, travma, ağrı, sıcak, egzersiz, anemi, dehidratasyon, gebelik, idrar ve defekasyon, ilaçlar( beta bl, ca kanal bl, diüretik), öksürük bulunur. SPESİFİK DURUMLAR Nöral aracılı senkop: - Acilde nöral aracılı senkobu, senkop nedeni olarak tanımlamak zor olabilir. - Nöral aracılı senkop diğer ortostatik senkop nedenleri ile karışır. - Nöral aracılı senkop ve diğer ortostatik senkop nedenleri genellikle benign olarak düşünülür. SPESİFİK DURUMLAR Ortostatik senkop: - Hastalar ayağa kalktıktan sonraki saniyeler ve dakikalar içinde güçsüzlük ve hafiflik hissederler. - Zemin hazırlayan faktörler anemi, dehidratasyon, ilaçlar( ca kana bl, ace inh.) - Çocuk supin pozisyondan ayağa kalktığında kan basıncında 20 mmhg dan fazla düşme ve nabızda 20/ dk dan fazla artma ortostatik hipotansiyon düşündürür. 4

5 SPESİFİK DURUMLAR Durumsal senkop: - Ürinasyon, defekasyon, öksürük ve yutkunma senkop nedeni olarak tanımlanır. - Kardiyoinhibitör senkoba neden olan aşırı valsalva cevabı mevcuttur. - Gerinme, boyun ekstansiyonu, eksternal boyun basısı, saç okşamada karatid sinüs hipersensitivitesine bağlı ya da anormal valsalva cevabına bağlı olarak senkop oluşturabilir. Holter monitörizasyon pediatrik hastaların sadece %3 ünde senkop nedenini tanımlar. Senkop sempatik uyarı, korku, kızgınlık ya da egzersiz sonrası oluşuyorsa kardiyak disritmiden şüphelenilir. Olay ani başlar ve biter. Çarpıntı ve kalp atımında düzensizlik bu durumla ilişkili semptomlardır. Long QT snd ( LQTS): - Kalıtsal yada edinsel olarak QT aralığında uzama ile karakterizedir. - Hipertrofik kmp ile ilişkili olduğu için ani kardiyak ölümlerin yarısının sebebidir. - QT intervali 0.44 sn üzerinde olanlarda düzeltilmiş QT hesaplanmalıdır. LQTS: - Diğer EKG değişiklikleri ile birlikte görülebilir.( torsades, T dalga alternansı, u dalgaları yada normal EKG olabilir.) - Uygun tedavi ile mortalite %70 den %4 e geriler. Wolff- parkinson-white: - Reentry SVT ye neden olan aksesuar ileti yolu vardır. - Semptomlar SVT oluştuğunda görülür. - EKG de delta dalgaları görülür, normal EKG de görülebilir. Wolff- parkinson-white: - Genel popülasyonun %0.1 inde görülür. - Ebstein anomalisi, düzeltilmiş büyük arter ve hipertrofik kmp ile birlikte yaygın görülür. - Ani ölüm ve senkop riski atrial aritmisi olanlarda en fazladır. 5

6 AV blok: - Nadiren konjenital, genellikle diğer kalp hastalıkları ile birlikte yaygın. - Kalp cerrahisini takiben yaygın. - %87 Lyme hastalığı ile ilişkili karditle birlikte görülür. - Konjenital durumlar konnektif doku hastalığı olan annelerin çocuklarında görülür. - AV blokta profilaktik pacemaker yerleştirilmesi tercih edilir. Hasta sinüs sendromu: - Taşikardi, bradikardi sendromu olarakta bilinir. - En yaygın olarak kalp cerrahisini takiben görülür. - Senkop ve ani ölüm pacemaker yerleştirildikten sonrada görülebilir, çünkü pacemaker taşikardiyi önleyemez. SVT: - SVT ye bağlı senkop kalp hızı kalp dolumunu sağlayacak oranın üzerinde veya beraberinde vazomotor anormallikler olduğunda görülür. - SVT epizodları konjenital kalp hastalıkları ile ilişkili olabilir. Pacemaker malfonksiyonu: - Pacemaker taşıdığı bilinen bir çocuk senkop ya da presenkop geçirirse bu durum düşünülür. - Batarya azalması, lead bozulması, pacemaker aracılı taşikardi, pace malfonksiyonu gibi durumlar nedeniyle görülebilir. HKMP: - Yaygın klinik egzersiz senkobudur, fakat infantlarda KKY ve siyanoz şeklinde görülebilir yaşından önce tanı alanlarda 10 yıllık mortalite %50. - Senkop miyokard iskemisi, ventriküler taşikardi yada LQTS ile ilişkili olabilir. HKMP: - Tanıyı dışlamak yada doğrulamak için EKO gereklidir. - EKO acil serviste yada yattığı klinikte yapılabilir. - Birçok araştırmacı HKMP li çocuklarda ICD implantasyonunu önerir. 6

7 Dilate KMP: - Çocuklarda yaygın değil. - İdiyopatik konjenital kalp hastalığı ile birlikte ya da miyokardit sonrası görülebilir. - Senkop ve ölümün ventriküler disritmilere ya da şiddetli miyokardiyal disfonksiyona bağlı olduğu düşünülür. Aritmojenik sağ ventrikül displazisi: - İtalyanlarda yaygın - Hastalarda genellikle KKY, kardiyomegali ve disritmiye bağlı senkop ve ani ölüm görülür. - EKG de sol dal bloğu ve T dalga inversiyonu yada normal EKG görülebilir. - EKO, kalp kateterizasyonu ve biyopsi bile tanısal olmayabilir. Kapak hastalıkları: - Kapak disfonksiyonunun derecesi ani ölüm riski ile koreledir. - Aort stenozu çoğu hastada üfürüm varlığı ile tanınır. - Serebral kan akımının azalmasına bağlı egzersiz senkobu, göğüs ağrısı, egzersiz dispnesi ve zayıf egzersiz toleransı bulunur. Kapak hastalıkları: - MVP ani ölüm riskini arttırmaz. - MVP li yetişkinlerde önemli derecede mitral regürjitasyon ve sık disritmiler görülmesine rağmen çocuklarda gözlenmez. - MVP li bir çocukta senkop görülmesi daha çok diyagnostik çalışma gerektirir. Kapak hastalıkları: - Triküsbit hastalığının Ebstein malformasyonu yaygın değildir. - Ani ölümün supraventriküler ve ventriküler disritmilere bağlı geliştiği düşünülür. Pulmoner hipertansiyon: - Primer pulmoner HT yaygın değildir. - Egzersiz dispnesi, nefes darlığı, egzersiz intoleransı ve senkop ile ilişkilidir. - Kardiyak şanta bağlı edinilmiş pulmoner hipertansiyona Eisenmenger Sendromu denir. 7

8 Pulmoner hipertansiyon: - Soldan sağa şanta bağlı pulmoner sirkülasyondaki yüksek kan akımı pulmoner rezistansı arttırır. - Bu da şantı tersini döndürür ve siyanoz gelişir. - Pulmoner hipertansiyon gelişen hastaların yarısında senkop gelişir. Pulmoner hipertansiyon: - FM de ventriküler basınçta artma vardır - İkinci kalp sesinin şiddeti artar ve siyanoz görülür. - Senkop ve ani ölüm genellikle disritmilerle ilişkilidir. Koroner arter anormallikleri: - Egzersiz senkobu ya da egzersiz sırasında ani ölüm ile kendini gösterir. - Koroner arter anormallikleri: sol ana arterin sağ Valsalva sinüsünden doğması veya daha nadir biçimde sağ arterin sol sinüsten doğmasını içerir. - Her iki durumda da aberrran arter aorta ve pulmoner arter arasından geçer ve özellikle egzersiz esnasında ekstrensek basıya uğrayabilir. Koroner arter anormallikleri: - Diğer anormallikler: koroner arter fistülü, koroner arter spazmı, koroner ostial stenoz, koroner arter anevrizması ve Kawasaki hastalığına bağlı stenoz. Nöbet: - Acil servise senkopla başvuran pek çok hastada daha sonra nöbet bozukluğu bulunabilir. - Nöbette sıklıkla bilinç kaybıyla birlikte prodromal semptomlar ve nöbet sonrası postiktal dönem bulunur. - Nöbet geçiren bir hastada bile EEG sıklıkla normal olabilir. Soluk tutma nöbeti: - Tipik olarak 6-18 aylık çocuklarda ağlamaya neden olan emosyonel tetikleyici sonrasında ekspirasyon süresince nefes tutulur. - Çocuk siyanotik veya soluk olabilir. İlerleyici serebral hipoperfüzyona bağlı bilinç kaybı gelişebilir. 8

9 Soluk tutma nöbeti: - Miyoklonik aktivite ya da nöbet gelişebilir. - Episod genellikle kısadır. Spesifik girişim gerektirmez. - Nefes kesilme episodları hızlıca çözülür. - Siyanoz ve solukluk geriler. - Bu çocukların %20 sinde ileride nöral aracılı senkop gelişir. Atipik migren: - Baziller arter migrenleri vazospazm boyunca zayıf serebral sirkülasyona yola açarak senkoba yol açabilir. - Hastalarda başağrısı, ailede migren öyküsü, posterior serebral sirkülasyona atfedilen semptomlar (görsel değişiklikler, dizartri, tinnitus, vertigo veya ataksi) bulunur. - Olay boyunca kan basıncı ve nabız normaldir. Hiperventilasyon: - Şiddetli hipokapni serebral vazospazmı arttırıp, serebral hipoperfüzyona yol açarak senkoba neden olabilir. - Tipik olarak dispne öyküsü, göğüs sıkışması, tünel görme, başta hafifleme, karpopedal spazm ya da paresteziler bulunur. Histeri: - Nörolojik ya da kardiyovasküler değişiklikler olmadan senkop görünümü olmasıdır. - Olay sıklıkla dinleyiciler önünde postürden bağımsız ve nadiren yaralanma ile sonuçlanır. - Hastalar sıklıkla zarif bir şekilde düşer ve yaralanmaz. - Bilinç kaybı yoktur. Hioglisemi: - Hipoglisemiye bağlı senkop genellikle aşamalı başlar. - Terleme, taşikardi, açlık ve generalize güçsüzlükle ilişkilidir. - Bilinçsizlik glukoz verilmesiyle düzelir, fakat uzanmakla düzelmez. - Genellikle glukoz üretimi ya da kullanımı ile ilgili bir bozukluk öyküsü vardır. TEDAVİ Senkop: - Senkoplu çocukların çoğu acile ulaşana kadar tamamen düzelir. - Devam eden bilinç değişikliğinde senkobun diğer nedenleri düşünülmelidir. - Oksijenasyon, ventilasyon ve sirkülasyon düzeltilmelidir. 9

10 TEDAVİ Senkop: - Öykü alınırken hasta monitörize edilmelidir. - FM ve geçici disritmiler dökümente edilmelidir. - Basit vazovagal senkop dışındaki hastalarda damar yolu açılıp laboratuar çalışmaları için kan alınmalıdır. TEDAVİ Senkop: - Tedavi spesifik nedene yönelik yapılmalıdır. - Devam eden kardiyak disritmi ve nöbetler uygun şekilde yönetilmelidir. - Çoğu hasta acilde tedavi edilemez disritmilere sahip olabilir. TEDAVİ Ani ölüm: - Hastane dışı kardiyak arrest sonrası yaşayan bir çocuk hızla stabilize edilip, tedavi edilebilir durumlar tanımlanmalıdır. Tanımlanan durumlar çabucak tedavi edilmelidir. - Unstabil ventriküler ve supraventriküler ritimler kardiyoversiyon ile derhal tedavi edilmelidir. TEDAVİ Ani ölüm: - Geniş QRS li taşidisritmilerde fenitoin yada amiodaron gibi klass 1B ilaçlar kullanılmalıdır. - Tüm hastalara CBC, biyokimya, alkol düzeyi, idrar ilaç düzeyi, TFT, AC grafi ve EKG istenmelidir. - Yatan hastalarda EKO, kardiyak kateterizasyon, stress test ve elektrofizyolojik testler eklenebilir. ÖNERİLER - Hastane öncesi dönemde disritmi bulunan çocuk yada acildeki EKG de disritmi görülen çocuk yatırılmalıdır. - Risk faktörleri bulunan çocuklar da pediatrik kardiyoloji konsültasyonu sonrası yatırılmalıdır. - EKG si normal fakat öyküsünde disritmi şüphesi olan hastalar hastane dışı kardiyak monitörizasyonu için adaydır. ÖNERİLER - Tanımlanmış senkop nedenleri acilde tedavi edilmelidir. - Hastalar ileri tetkik ve tedavi için yatırılabilir. - Senkopla değerlendirilip yatırılan tüm çocuklar kardiyorespiratuar monitörler takip edilmelidir. 10

11 ÖNERİLER - Eğer hikaye, FM ve laboratuar bulgularla senkop nedeni acil serviste tanımlanamazsa hasta bir kardiyoloğa yönlendirilerek taburcu edilebilir. - Çünkü senkopların %50 sine nöral aracılı senkop neden olur. - Kardiyak risk faktörleri bulunmayan veya egzersizle indüklenen semptomlar olmadığında güvenle taburcu edilebilir. ÖNERİLER - Bu çocukların çoğu taşınabilir ritim monitörizasyonu, tilt-table testi ve stres test gibi ek testlerle değerlendirilebilir. - Ani kardiak arrestten muzdarip olan çocuklar stabilizasyon sonrası kardiyak bozuklukları yönetebilecek kapasitede pediatrik yoğun bakım olan bir yere transfer edilmelidir. - Bu çocuklar kardiyak arrest ve disritmi tedavi kapasitesine sahip bir ekiple transfer edilmelidir. TEŞEKKÜRLER 11

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN ve Ark. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN SENKOPLAR Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN*, Dursun ALEHAN** * Doç.Dr., Başkent Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,

Detaylı

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Nisan - Mayıs - Haziran 2012 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır. ISSN 2146-8214 ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI ÇOCUKLARDA ÜFÜRÜMLER DOĞUMSAL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram SB Çanakkale

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber GİRİŞ Bu aile rehberi Konjenital

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

GERİATRİK SENDROMLAR

GERİATRİK SENDROMLAR GERİATRİK SENDROMLAR Geriatriksendrom; yaşlı hastalarda sık olarak görülen, yaşam kalitesini bozup, morbidite ve mortaliliyi arttırabilen klinik durumları ifade etmektedir. Yaşlı hastada meydana gelen

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

BAŞDÖNMELİ HASTAYA YAKLAŞIM

BAŞDÖNMELİ HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BAŞDÖNMELİ HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. Ersin Aksay SB İzmir Tepecik

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI I. NON-İNVAZİF KARDİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME: EKOKARDİYOGRAFİ, KARDİYAK MANYETİK REZONANS, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE NÜKLEER TEKNİKLER 1. AMAÇ: Bu tekniklerin öğrenilmesindeki

Detaylı

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür...200 mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde

Detaylı

Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene. Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014

Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene. Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014 Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014 Semptomlar Göğüs ağrısı sıkıntı hissi nefes darlığı Öksürük Hemoptizi siyanoz Senkop ödem, Çarpıntı çomak parmak Çömelme

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı