E-posta: Web:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-posta: Web:"

Transkript

1 Kişisel Bilgiler E-posta: Web: Eğitim Bilgileri Prof.Dr. TURAN AKBAŞ Doktora, Yüksek Lisans, Universitaet Universitaet Wien, Wien, Psikoloji, Psikoloji, Pskoloji/Pedogoji, Okul Psikolojisi, Avusturya Avusturya Lisans, Universitaet Wien, Psikoloji, Psikoloji/Pedogoji, Avusturya Yabancı Diller Almanca, C1 İleri Yaptığı Tezler Doktora, Psychologie Historische in der Lehrerausbildung, Entwicklung und Universitaet Gaegengaewertige Wien, Psikoloji, Tendenzen Psikoloji/Pedogoji, der Lehrerausbildung Stellung und Funktion der Yüksek Lisans, Alternatife in der Lehrerausbildung, Universitaet Wien, Psikoloji, Okul Psikolojisi, 1986 Araştırma Alanları Akademik Unvanlar / Görevler Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Uygulamalı Psikoloji Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Mesleki Deneyim Bölüm Dekan, Başkanı, Çukurova Çukurova Üniversitesi, Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Devam Ediyor Senato Anabilim/Bilim Üyesi, Çukurova Dalı Başkanı, Üniversitesi, Çukurova Eğitim Üniversitesi, Fakültesi, Eğitim Eğitim Fakültesi, Bilimleri Eğitim Bölümü, Bilimleri Bölümü, 2010 Dekan Yardımcısı, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğtim Bilimleri Bölümü, Verdiği Dersler

2 (B) (C) Öğretim, öğretim, Grupla Psikoloji Danışma Uygulama (B) 2. öğretim, Lisans, 2016 Aile Terapisi Uygulamaları, Lisans, (C) (B) öğretim, (C) 2. Öğretim, (B) öğretim, , Grupla Psikoloji Danışma Uygulama 2. (C) 2.. Öğretim,, Lisans, 2015 Lisans, Psikolojik Cinsel Danışma Danışma I, Doktora, Kuramları Öğretim, Lisans, İletişim, Seminer Yüksek, Doktora, Lisans, Uzmanlık Çift ve Evlilik Alan Terapisi Dersi, Yüksek II, Doktora, Lisans, Aile Uzmanlık Terapisine Alan Dersi, Giriş 1, Doktora, Yüksek 2014 Lisans, Aile Bireysel Terapisi Psikolojik, Lisans, Danışma Uyg., 2012 Psikolojik Danışma Kuramlarında Lisans, Seminer 2010 I, Lisans, , Grupla Psikolojik Psikolojik Danışma Danışma Kuramları Uygulamaları I, Lisans, 2011 II, Lisans, Aile Terapisine Giriş I, Lisans, 2011 II, Lisans, Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer 2010 II, Lisans, , Aile Terapisine Giriş I, Lisans, Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminer II, I, Lisans, Aile Grupla Terapisi Psikolojik, Lisans, Danışma 2010 Uygulamaları II, Lisans, Yönetilen Tezler AKBAŞ İLİŞKİ İSTİKRARINA T., YATIRIM MODELİNE ETKİSİNİN DAYALI İNCELENMESİ, EVLİLİK Doktora, ÖNCESİ D.Billur(Öğrenci), İLİŞKİ SÜRDÜRME 2018 BECERİLERİ PSİKO-EĞİTİM GRUBUNUN AKBAŞ ARACI ROLÜNÜN T., EBEVEYNLİK İNCELENMESİ, STRESİ VE Doktora, EVLİLİK İ.Eren(Öğrenci), KALİTESİ ARASINDAKİ 2018 İLİŞKİDE STRESLE ÇİFT OLARAK BAŞ ETMENİN AKBAŞ incelenmesi, T., Üniversite Yüksek Lisans, öğrencilerinde P.BÜŞRA(Öğrenci), yaşam doyumu 2017ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide öz anlayışın aracı etkisinin AKBAŞ Yüksek T., Lisans, Üniversite H.Begüm(Öğrenci), Öğrencilerinde 2016 Romantik Kıskançlık ile Romantik İlişki İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, AKBAŞ KARŞILAŞTIRILMASI, T., ÇİFTLERİN BAĞLANMA Yüksek Lisans, STİLLERİYLE S.Karabulut(Öğrenci), STRESLE BAŞA 2016ÇIKMA TARZLARI VE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN AKBAŞ öğrencilerinin T., Sistemik ayrışma psikoterapi bireyleşme yaklaşımına düzeylerine dayalı etkisi, hazırlanmış Doktora, grupla B.Şahan(Öğrenci), psikolojik danışma 2016 programının üniversite AKBAŞ 2016 T., Gevşeme eğitiminin malign olmayan kronik ağrılı hastaların ağrı algılarına etkisi, Doktora, D.Özcengiz(Öğrenci), AKBAŞ T., ÇOCUK-EBEVEYN İLİŞKİ TERAPİSİ EĞİTİMİNİN BOŞANMIŞ ANNELERİN EMPATİ, KABUL VE STRES

3 DÜZEYLERİNE AKBAŞ T., Akılcı ETKİSİ, duygusal Doktora, aile eğitim F.Bulut(Öğrenci), programının anne 2015 üzerine etkisi, Doktora, A.Çekiç(Öğrenci), 2015 babaların akılcı olmayan inançları ve anne babalık stresleri AKBAŞ Yüksek T., Lisans, Lise öğrencilerinin H.Özgür(Öğrenci), bağlanma 2014 stilleri ve flört davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Mardin örneği), AKBAŞ Yüksek T., Lisans, 5-6 Yaş F.GÖKÇE(Öğrenci), Çocukların Sosyal-Duygusal 2013 Uyumları İle Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi, AKBAŞ Lisans, N.BAŞ(Öğrenci), T., ERGENLERİN 2013 BAĞLANMA STİLLERİ VE KİMLİK STATÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Yüksek AKBAŞ ilişkide T., Sosyal Üniversite Yetkinlik Öğrencilerinin İnancı, Yüksek Flört Lisans, Davranışlarına İ.Eren(Öğrenci), Göre Çocuklukta 2013 Algılanan Ebeveyn Kabul-Ret ve Karşı Cinsle AKBAŞ beklentisi T., düzeyleri Üniversite arasındaki öğrencilerinin ilişkinin cinsiyete incelenmesi, göre psikolojik Yüksek Lisans, doğum Y.BAŞARANOĞLU(Öğrenci), sırası ile karşı cinsle ilişkide 2011 sosyal yetkinlik AKBAŞ Yüksek T., Lisans, Evli ve B.ANAR(Öğrenci), çalışan yetişkinlikerin 2011 toplumsal cinsiyet rolleri ile evlilik doyumu ve iş doyumu ilişkisinin incelenmesi, AKBAŞ Yüksek T., Lisans, Akran H.GEBEŞ(Öğrenci), eğitimi ile desteklenen 2011öfke kontrolü eğitiminin lise öğrencilerinin öfke kontrol becerilerine etkisi, AKBAŞ ilişki, Yüksek T., Evli Lisans, bireylerin H.DOĞAN(Öğrenci), sosyotropik-otonomik 2010 kişilik özellikleriyle evliliklerinde çatışma yaşama durumları arasındaki AKBAŞ Doktora, T., İ.SANBERK(Öğrenci), Psikolojik danışman-danışan 2010 ilişkisinin çözümlenmesi ve bazı süreç, sonuç değişkenleri açısından incelenmesi, AKBAŞ O.KIRDÖK(Öğrenci), T., Bilişsel bilgiyi 2010 işleme yaklaşımına göre geliştirilen mesleki karar verme programının sınanması, Doktora, AKBAŞ ve mesleki T., Sosyal sonuç bilişsel beklenti kariyer düzeylerine teorisi etkisi, temelli Doktora, bir grup E.IŞIK(Öğrenci), müdahalesinin 2010 üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik AKBAŞ incelenmesi, T., Ergenlerde Yüksek Lisans, görülen F.BULUT(Öğrenci), kural dışı davranışların 2009 aile işlevelliği, aile risk faktörleri ve yaşam kalitesi açısından AKBAŞ incelenmesi, T., Şiddete Yüksek başvuran Lisans, M.YILDIRIM(Öğrenci), ve başvurmayan ergenlerin 2007 yalnızlık düzeyleri ve akran baskısı düzeyleri açısından AKBAŞ T., Polislerin Üniversite Tükenmişlik Öğrencilerinde Düzeyi, Öznel Yüksek Ve Psikolojik Lisans, S.ŞANLI(Öğrenci), İyi Olmanın Yordayıcılarının 2006 F.CENKSEVEN(Öğrenci), 2004 İncelenmesi, Doktora, AKBAŞ Z.Filiz(Öğrenci), T., yaş grubu bireylerde temel cimnastik hareketlerinin sosyal yetkinlik beklentisi üzerine etkisi, Doktora, Karşı Olumlu Cinsle ve Olumsuz İlişkide Mükemmelliyetçilik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirme Ölçeği, Yüksek Çalışması, Lisans, V.ÜNLÜ(Öğrenci), O.KIRDÖK(Öğrenci), 2004 Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması), Yüksek Lisans, İ.SANBERK(Öğrenci), 2004 AKBAŞ T., Ergenlerde Adet Görme Durumuna ve Adetle İlgili Bilgilerinin Olup Olmamasına Göre Ortaya Çıkan Ruhsal 2003 Bedensel Sorunlar, Doktora, S.Bengi(Öğrenci), 2002 ve AKBAŞ S.BENGİ(Öğrenci), T., Adet görme 2002 durumuna ve adetle ilgili bilgi düzeyine göre ergenlerin ruhsal sorunlarının incelenmesi, Doktora, AKBAŞ Yüksek T., Lisans, Alkolizm D.ÖZÖZEN(Öğrenci), Tanısı Almış Babaların Yaşlarındaki Çocuklarında Öz-Kavramı ve Akademik Başarı Düzeyi., AKBAŞ Değerlendirme., T., Otistik Yüksek ve Zihinsel Lisans, Özürlü S.FIRAT(Öğrenci), Çocukların Annelerinde 2000 Kaygı, Depresyon, Aleksitimi ve Genel Psikolojik AKBAŞ Kavramlarına T., Kekeme Etkisinin ve Kekeme Karşılaştırılması, Olmayan Çocukların Yüksek Lisans, Anne-Çocuk F.CENKSEVEN(Öğrenci), İlişkisini Reddedici 2000 Algılama Düzeylerinin Öz- AKBAŞ Yüksek T., Lisans, Grup H.AYTEK(Öğrenci), Rehberliğinin Ortaöğretim 1999 Basamağındaki Öğrencilerin Öfkeli Davranışlarının Kontrolü Üzerindeki Etkisi, AKBAŞ A.USKANER(Öğrenci), T., Mesleki Grup 1999 Rehberliğinin Lise 1.Sınıf Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi, Yüksek Lisans,

4 AKBAŞ Yüksek T., Lisans, Sınıf R.ÇEÇEN(Öğrenci), Öğretmenlerinin Kronik 1997Hasta Öğrencilere İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, AKBAŞ F.ÇOPUR(Öğrenci), T., Ana-Baba 1996 Tutum Algısının Kız Öğrencilerin Kullandıkları Stresle Başa Çıkma Yollarına Etkisi, Yüksek Lisans, AKBAŞ 1995 T., Disiplin Cezaları ve Lise Öğrencilerinin Uyum Durumları Arasındaki İlişki.?, Yüksek Lisans, A.ÖZMEN(Öğrenci), AKBAŞ Düzeylerinin T., Üniversiteler Performanslarına Arası Basketbol Etkisi, Yüksek Müsabakalarına Lisans, F.ARTOK(Öğrenci), Katılan Basketbolcuların 1994 Maç Öncesi Durumluk Kaygı AKBAŞ 3), Yüksek T., Columbia Lisans, F.SEKANLI(Öğrenci), Zihinsel Olgunluk Ölçeğinin 1994 Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması(Columbia Mental Maturity Scale CMM 1- SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler Psychological Client-Counsellor Counseling Interactions Processes of Prospective Psychological Counsellors: An Investigation of Sanberk EDUCATIONAL İ., Akbaş SCIENCES-THEORY T. & PRACTICE, cilt.15, ss , 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler Stresle KURT İ. E. Çift, AKBAŞ Olarak T. Baş Etme Envanteri?nin Türkçe?ye Uyarlanması Stresle OPUS Uluslararası Çift Olarak Toplum Baş Etme Araştırmaları Envanteri'nin Dergisi, Türkçe'yeUyarlanması cilt.13, ss.1-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Kurt OPUS İ. Uluslararası E., Akbaş T. Öykü Anlatıcılığı Toplum ile Sistemik Araştırmaları Müdahaleyi Dergisi, İçeren cilt.13, Eklektik ss.1-21, 2019 Bir Müdahale (Diğer Kurumların [An Eclectic Hakemli Intervention Dergileri) Involving Mukba G., SANBERK Systemic İ., Intervention AKBAŞ T. with Storytelling] Psikiyatride Dergisi) Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry, cilt.11, ss , 2019 (Hakemli Üniversite Öykü Involving Anlatıcılığı Systemic ile Intervention Sistemik Müdahaleyi with Storytelling] İçeren Eklektik Bir Müdahale [An Eclectic Intervention Mukba Psikiyatride G., Sanberk Güncel İ., Yaklaşımlar Akbaş T. Dergisi) - Current Approaches in Psychiatry, cilt.11, ss , 2019 (Hakemli Üniversite ERGENLERDE AÇISINDAN İNCELENMESİ GÖRÜLEN KURAL DIŞI DAVRANIŞLARIN AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİ BULUT ÇUKUROVA ATEŞ ÜNİVERSİTESİ F., AKBAŞ T. Hakemli Dergileri) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, ss , 2019 (Diğer Kurumların Üniversite Aracı Etkisi Öğrencilerinde Yaşam Doyumu İle Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Öz Anlayışın ALİBEKİROĞLU Çukurova Üniversitesi P. B., AKBAŞ Sosyal T., Bilimler BULUT Enstitüsü ATEŞ F., Dergisi, KIRDÖK cilt.27, O. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AİLE FONKSİYONLARI, BENLİĞİN ss.1-17, 2018 AYRIMLAŞMASI, (Diğer Kurumların ALGILANAN Hakemli Dergileri) STRES, HANIMOĞLU KAYGI E., VE AKBAŞ DEPRESYON T. ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.55-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli

5 Kültürel Dergileri) Şahan B., AKBAŞ Olarak T. Farklı Ailelerle Psikolojik Danışma ve Türk AileYapısında Kültürün Rolü Comparasion Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, ss , 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) ÇOLAKKADIOĞLU between O., AKBAŞ Couple T., KARABULUT Attachment USLU Styles, S. Stress Coping Styles and Self-Esteem Levels An Universal analysis Journal of maternal-fetal of Educational Research, attachment cilt.5, level ss , in pregnant 2017 (Diğer women Kurumların Hakemli Dergileri) AKBAŞ LIFE: International M., AKBAŞ T., Journal Akbaş of O., Health Akbaş and İ. Sistemik Psikoterapi Temelli Grupla Psikolojik Life-Sciences, Danışma cilt.3, ss.77-87, Oturumlarının 2017 (Diğer Katılımcıların Kurumların Hakemli Ayrışma Dergileri) Bireyleşmeye Şahan B., AKBAŞ Yönelik T. Farkındalıkları Açısından İncelenmesi Examination EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.5, ss.66-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) terms of Awareness of Group of Counseling Participant Program towards Sessions Separation Based Individuation Systemic Psychotherapy Approach in ŞAHAN JOURNAL B., OF AKBAŞ QUALITATIVE T (ESCI İndekslerine Giren RESEARCH Dergi) IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.5, ss.66-94, Akılcı streslerine duygusal etkisi aile eğitim programının anne babaların akılcı olmayan inançlarına ve anne babalık Çekiç JOURNAL A., AKBAŞ OF HUMAN T., Hamamcı SCIENCES, Z. Üniversite cilt.13, ss , 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) İnancının İncelenmesi Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Flört Davranışlarına Göre Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Türkoğlu ÇUKUROVA İ. E. ÜNİVERSİTESİ, Akbaş T., Çelikkaleli SOSYAL Ö. ÜNİVERSİTE BİLİMLER DERGİSİ, cilt.24, ss , 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) SOSYAL YETKİNLİK ÖĞRENCİLERİNİN İNANCININ CİNSİYET İNCELENMESİ ve FLÖRT DAVRANIŞLARINA GÖRE KARŞI CİNSLE İLİŞKİDE TÜRKOĞLU Çukurova Üniversitesi İ. E., AKBAŞ Sosyal T., ÇELİKKALELİ Bilimler Enstitüsü Ö. Ergenlerde Görülen Kuraldışı Davranışların Dergisi,, Aile İşlevselliği cilt.24, ss , ve Yaşam 2015 Kalitesi (Hakemli Açısından Üniversite İncelenmesi. Dergisi) BULUT ÇUKUROVA ATEŞ ÜNİVERSİTESİ F., AKBAŞ T. ERGENLERDE GÖRÜLEN SOSYAL KURAL BİLİMLER DIŞI DAVRANIŞLARIN DERGİSİ, cilt.21, AİLE ss , İŞLEVSELLİĞİ 2012 (Hakemli VE YAŞAM Üniversite KALİTESİ Dergisi) AÇISINDAN BULUT ATEŞ F., İNCELENMESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AKBAŞ T. Üniversite Dergisi) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, no.2, ss , 2012 (Hakemli İlk Davranışlarla Menstrüasyon İlişkisinin ve Ejakülasyon İncelenmesi Deneyimi: Hazırlık, Ön Yaşantılar ve Ön Bilgilerin Cinsel Tutum ve Akbaş Çukurova T., Sanberk Üniversitesi İ. Use of the genogram Sosyal technique Bilimler in Enstitüsü counseling Dergisi, with cilt.21, Turkish ss , families 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Işik Journal E., AKBAŞ of Family T., KIRDÖK Psychotherapy, O., Avci R., cilt.23, Çakir ss , I. Işık, E., Akbaş, T., Kırdök, O., Avcı, R., (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) with Turkish families. Journal of Family Çakır, Psychotherapy, İ. (2012). Use 23(2), of the genogram technique in counseling IŞIK Journal E., AKBAŞ of Family T., KIRDÖK Psychotherapy, O., AVCI cilt.23, R., ÇAKIR ss , İ. ADANA İLİNDE ÇALIŞAN POLİSLERİN TÜKENMİŞLİK 2012 (Diğer DÜZEYLERİNİN Kurumların BAZI Hakemli DEĞİŞKENLER Dergileri) AÇISINDAN

6 İNCELENMESİ ŞANLI POLİS BİLİMLERİ S., AKBAŞ T. Adana DERGİSİ, cilt.10, no.2, ss.73-86, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Bilimleri ilinde Dergisi, çalışan 10(2), polislerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Polis ŞANLI Polis Bilimleri S., AKBAŞ Dergisi, T. Üniversite cilt.10, ss.1-24, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) CENKSEVEN Öğrencilerinde ÖNDER F., AKBAŞ Öznel T. ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi PDR Dergileri) TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.3, ss , 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Üniversite CENKSEVEN öğrencilerinin ÖNDER F., AKBAŞ öznel T. ve psikolojik iyi olmalarını yordayan değişkenlerin incelenmesi Kekeme PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.27, ss.43-65, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) kavramlarının ve kekeme karşılaştırılması olmayan çocukların anne-çocuk ilişkisini reddedici algılama düzeylerine göre öz- CENKSEVEN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNDER F., AKBAŞ EĞİTİM T. KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARA YÖNELİK FAKÜLTESİ CİNSEL DERGİSİ, TACİZLER cilt.2, ss.49-59, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) AKBAŞ ÇUKUROVA T. OKUMA-YAZMA ÜNİVERSİTESİ GÜÇLÜĞÜ SOSYAL VE OKUL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, cilt.7, no.7, ss.58-76, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi) AKBAŞ ÇUKUROVA T. Dikkat Eksikliği ÜNİVERSİTESİ Çeken Çocukların SOSYAL BİLİMLER Eğitimi ENSTİTÜSÜ, ve Öğretmenin cilt.7, no.7, Rolü. ss.49-57, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi) AKBAŞ ÇUKUROVA T. İlk ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.9-13, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi) Davranışlarla Menstrüasyon İlişkisinin ve Ejakülasyon İncelenmesi Deneyimi: Hazirlik Ön Yaşantilar ve Ön Bilgilerin Cinsel Tutum ve AKBAŞ ÇUKUROVA T., SANBERK ÜNİVERSİTESİ İ. ÖĞRENCİ İNTİHARLARI EĞİTİM VE OKUL FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, no.3, ss , 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi) AKBAŞ SELÇUK T. Çocuklara ÜNİVERSİTESİ Yönelik Cinsel EĞİTİM Tacizler FAK.DERGİSİ, ve Koruyucu cilt.., 2000 Eğitim (Hakemli Üniversite Dergisi) AKBAŞ ÇUKUROVA T. ÇABA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.1-8, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi) AKBAŞ GÖSTERMEKTEN T. KAÇINMA ENVANTERİNİN GÜVENİRLİK, GEÇERLİK VE NORM ÇALIŞMASI Okul ÇUKUROVA isteksizliği ÜNİVERSİTESİ ile benlik EĞİTİM imajı FAKÜLTESİ ve benlik saygısının DERGİSİ, no.12, ilişkisi. ss.8-22, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi) İNANÇ ÇUKUROVA B., GÜÇRAY ÜNİVERSİTESİ S. S., AKBAŞ EĞİTİM T. OKUL İSTEKSİZLİĞİ İLE BENLİK FAKÜLTESİ İMAJI VE DERGİSİ, BENLİK cilt.1, SAYGISININ ss.71-83, İLİŞKİSİ (Hakemli Üniversite Dergisi) AKBAŞ ÇUKUROVA T., GÜÇRAY ÜNİVERSİTESİ S., İNANÇ EĞİTİM B. ÖĞRETMEN YETİŞTİRİLMESİNDE FAKÜLTESİ PSİKOLOJİNİN DERGİSİ, YERİ no.10, VE ss.71-82, ÖNEMİ 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi) AKBAŞ ÇUKUROVA T. ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, ss.12-0, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

7 Kitap & Kitap Bölümleri Sistemik Sanberk İ., Terapi Psikolojik Danışma Akbaş T. Y., Editör, Pegem A Yayıncılık, ve Psikoterapi Ankara, Kuramları. ss , Örnek 2018 Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar, Karataş Z.,Yavuzer Aile BULUT Terapisi ATEŞ F., Kuramları Psikolojik Danışma KURT ve İ. Psikoterapi E., AKBAŞ Kuramları, T. ss , 2018 Zeynep Karataş, Yasemin Yavuzer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, Sistemik SANBERK Terapi Psikolojik Danışma İ., AKBAŞ ve T. Yasemin Yavuzer, Editör, Psikoloji Pegem Kuramları. Atıf İndeksi, Örnek Ankara, Uygulamalarla ss , Temel 2018 vegüncel Kuramlar, Zeynep Karataş, Sistemik AKBAŞ T. Müdehaleler SİSTEMİK Pegem Akademi, MÜDAHALELER Ankara, 2016 AKBAŞ PEGEM T., AKADEMİ, BOZOĞLAN Ankara, B., YILDIZELİ 2016 E. AİLE AKBAŞ TERAPİSİ: T. TEMELLERİ ÇOCUKLARA Nobel Kitabevi, Adana, 2013 AKBAŞ T., SANBERK YÖNELİK İ. CİNSEL TACİZ VE KORUYUCU EĞİTİM Çocuklara Karahan Kitabevi, Adana, 2011 Akbaş T., Sanberk Yönelik İ. Cinsel Taciz ve Koruyucu Eğitim Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2011 Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar Ebeveynini Müdahale İçeren Kaybetmiş Hikaye Yas Anlatıcılığı Olgusu Yaşayan Tekniğinin Bir Çocuğun İncelenmesi: Travmatik Vaka Analizi Belirtilerine Çalışması Yönelik Sistemik Mukba 21th International G., Akbaş T., Psychological Sanberk İ. Çiftlerin Bağlanma Stilleriyle Counseling Stresle Başa and Çıkma Guidence Tarzları Congress, ve Benlik Antalya, Saygısı Türkiye, Düzeylerinin Ekim 2019, ss.1 Karşılaştırılması ÇOLAKKADIOĞLU 3rd International CONFERENCE O., AKBAŞ T., KARABULUT on LIFELONG USLU LEARNING S. Eylül 2017, ss.14 AND LEADERSHIP FOR ALL, Porto, Portekiz, An AKBAŞ Analaysis T., AKBAŞ of M., Morher Akbaş Baby O., Akbaş Bonding İ. Level in Pregnant Women 18th Haziran International 2017, ss Conference on Nursing & Midwifery (ICNM), June 2017, Rome, Italy, Roma, İtalya, An AKBAŞ Analysis T., AKBAŞ of Mother M., Akbaş Baby O., Akbaş Bonding İ. Level in Pregnant Women 18th Washington International - Rome Conference Center (UWRC), on Nursing Piazza Midwifery del Biscione (ICNM), 95, Roma, June 2017, Italy, 10 Rome, - 11 Italy Haziran University 2017 of Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi Cinselliğe İlişkin Görüşleri: Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği

8 AKBAŞ 1. Uluslararası M., ASLAN Doğu A., Akdeniz DEMİR E., Ebelik AKBAŞ Kongresi, T. KÜRTAJ Adana, Türkiye, Mayıs 2017 AKBAŞ M., OLAN Uçar T., KADINLARDA Demir E., AKBAŞ POSTTRAVMATİK T. STRES BOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİ ÜNİVERSİTE 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik kongresi, Adana, Türkiye, Mayıs 2017, ss.42 FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİK ÖNCESİ CİNSELLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: SAĞLIK BİLİMLERİ AKBAŞ 1. Uluslararası M., Aslan Doğu A., Demir Akdeniz E., AKBAŞ Ebelik kongresi, T. Acil Servis Adana, Türkiye, Mayıs 2017, ss AKBAŞ M., Boz Sağlık A., GÖKYILDIZ Çalışanlarının Ş., AKÇA Çalışan E., AKBAŞ Güvenliği T. Uygulamaları, Görüşleri ve Maruz Kaldıkları Riskler ACİL 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, Mayıs 2017 KALDIKLARI SERVİS SAĞLIK RİSKLER ÇALIŞANLARININ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI, GÖRÜŞLERİ VE MARUZ AKBAŞ 1. Uluslararası M., GÖKYILDIZ Doğu Akdeniz Ş., Akça Ebelik E., AKBAŞ kongresi, T. Kürtaj Olan Kadınlarda Posttravmatik Stres Adana, Bozukluğunun Türkiye, Belirlenmesi Mayıs 2017, ss.78 AKBAŞ 1. Uluslararası M., Uçar Doğu T., DEMİR Akdeniz E., AKBAŞ Ebelik Kongresi, T. Öğrenci Adana, Türkiye, Mayıs 2017 Midwiferies Ebelerin Retated Akademik to Academic Hizmetlere Services İlişkin Memnuniyet Düzeyleri- Satisfaction Levels of Student AKBAŞ 4. Uluslararası M., AKBAŞ & 8. T., Ulusal Tırkaz Ebelik E. Öğrenci Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, Nisan 2017, ss Midwiferies Ebelerin Telated Akademik to Services Hizmetlere İlişkin Memnuniyet Düzeyleri-Satisfaction Level of Students AKBAŞ 4. Uluslararası M., AKBAŞ & 8. T., Ulusal Tırkaz Ebelik E. Öğrenci Ebelerin Akademik Hizmetlere Öğrencileri Kongresi, İlişkin Memnuniyet İstanbul, Türkiye, Düzeyleri Nisan 2017, ss AKBAŞ 4. Uluslararası M., AKBAŞ 8. Ulusal T., TIRKAZ Ebelik E. Çiftlerde Bağlanma Ölçeği nin Öğrencileri Türkçe Kongresi, ye Uyarlama İstanbul, Çalışması Türkiye, Nisan 2017 Çolakkadıoğlu 2 nd International O., AKBAŞ Conference T. Temmuz 2016 on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Vilnius, Litvanya, AKBAŞ 6 Yaş T., Çocukların Geçin G. Bağlanma Durumları ile Okul Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2 Temmuz nd International 2016 Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Litvanya, KÜLTÜREL KÜLTÜRÜN OLARAK ETKİSİ FARKLI AİLELERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE TÜRK AİLE YAPISI ÜZERİNDE AKBAŞ 1. ULUSLARARASI T., Şahan Yılmaz EVLİLİK, B. SİSTEMİK AİLE TERAPİSİ ÇİFT TEMELLİ VE AİLE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI DANIŞMA KONGRESİ, PROGRAMININ İzmir, Türkiye, ÜNİVERSİTE 2-04 Haziran 2016 ÖĞRENCİLERİNİN Şahan Yılmaz B., AKBAŞ AYRIŞMA T. BİREYLEŞME DÜZEYLERİNE ETKİSİ YENI 1. ULUSLARARASI NESIL SISTEMIK EVLİLİK, CINSEL ÇİFT VE TERAPİ AİLE DANIŞMANLIĞI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 2-04 Haziran 2016, ss.1 AKBAŞ 1. ULUSLARARASI T. Çocuk Ebeveyn İlişki EVLİLİK, Terapisi ÇİFT VE Eğitiminin AİLE DANIŞMANLIĞI Boşanmış Annelerin KONGRESİ, Empati İzmir, Türkiye, Kabul 2 ve - 04 Stres Haziran Düzeylerine 2016 Etkisi

9 BULUT I.Avrasya ATEŞ Pozitif F., AKBAŞ Psikoloji T. Investigation Kongresi İstanbul, 2016, İstanbul, Türkiye, Nisan 2016 AKBAŞ T., Uzun Of G. Relation Between School Adjustment And Attachment In Five- Six Year Old Chldren 2nd Temmuz International 2016, ss Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Letonya, Bilişsel KIRDÖK O., Bilgiyi AKBAŞ İşleme T. Yaklaşımına Göre Geliştirilen Mesleki Karar Verme Programının Uygulanması Çocuk III. Ulusal Cinsel Psikolojik İstismarının Danışma ve Önlenmesine Rehberlik Uygulamaları Dönük Bir Kongresi, Koruyucu Ankara, Eğitim Türkiye, Programında Aralık Yer Alacak 2010, ss.68 Etkinliklerin Akbaş T., Sanberk İçeriği/ İ. Kapsamı Psikolojik III. UYGULAMALI Danışman-Danışan PSİKOLOJİK DANIŞMA İlişkisinin VE REHBERLİK Çözümlenmesi KONGRESİ, ve Bazı Ankara, Süreç, Türkiye, Sonuç 10 Değişkenleri - 12 Aralık 2010, Açısından ss.94 İncelenmesi Sanberk III. UYGULAMALI İ., Akbaş PSİKOLOJİK T. KARŞI CİNSLE İLİŞKİDE SOSYAL DANIŞMA YETKİNLİK VE REHBERLİK BEKLENTİSİ KONGRESİ, ÖLÇEĞİ'NİN Ankara, Türkiye, ÜNİVERSİTE Aralık ÖĞRENCİLERİNE 2010, ss.63 UYARLANMASI: AKBAŞ T., TÜRKOĞLU GEÇERLİK İ. E. VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARAI Using X. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Adana, Türkiye, Ekim 2009, ss.211 Course Genograms in Family Counseling: Experiences from within a Family Counseling Doctoral IŞIK International E., AKBAŞ Congress T., KIRDÖK of Counseling, O., AVCI R. İstanbul, Türkiye, Nisan 2008, ss.23 Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, Ortaöğretim Görüşlerinin Kurumlarındaki İncelenmesi Kız ve Erkeklerin Cinsel Bilgilenme Konusundaki Deneyim, Tercih ve Akbaş IX. Ulusal T., Sanberk Psikolojik İ. Üniversite Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim 2007, ss.324 Tercihleri Öğrencilerinin Cinsel Konulardaki Bilgi Düzeyleri ve Cinsel Eğitim Konusundaki İhtiyaç ve YERLİKAYA IX. Ulusal Psikolojik E. E., Akbaş Danışma T. Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği ve Rehberlik (Bir Geçerlik Kongresi, ve Güvenirlik İzmir, Türkiye, Çalışması) Ekim 2007, ss.172 Sanberk VII. Psikolojik İ., Akbaş Danışma T. ve Rehberlik Kongresi, Malatya, Türkiye, 9-11 Temmuz 2003, ss Diğer Yayınlar İlköğretim, tutumlarının lise bazı ve değişkenler üniversite öğrencilerinin açısından incelenmesi cinsel bilgi düzeylerinin, cinselliğe ilişkin inanç ve Akbaş Diğer, ss.370, T., Çekici 2007 F., Sanberk İ., Yerlikaya E. E. Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler Uluslararası Deutsche Systemische Aile Terapistleri Gesellschaft Derneği (DSG), (İFTA), Üye, Üye, Devam - Devam Ediyor Ediyor

10 European Abdulkadir Family Özbek Therapy Grup Psikoterapileri Association (EFTA), Derneği, Üye, Üye, Devam Devam Ediyor Türk PDR Derneği, Üye, Devam Ediyor Ediyor Atıflar Toplam h-indeksi Atıf (WOS):1 Sayısı (WOS):1

Prof.Dr. TURAN AKBAŞ

Prof.Dr. TURAN AKBAŞ Prof.Dr. TURAN AKBAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1960 GARİPCE T: F: ozan@cu.edu.tr http://aves.cu.edu.tr/ozan/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR

Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1994-1998 Lisans Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. E-Posta: Telefon: +90 (312) Derece Alan Kurum Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. E-Posta: Telefon: +90 (312) Derece Alan Kurum Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ ARŞ. GÖR. DR. DENİZ KURT E-Posta: denizkurt@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 (312) 297 6450 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Yasemin Kahya E-Posta : yaseminoruclular@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 FOTOĞRAF Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ ÖĞRENİM DURUMU Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı İstanbul Edebiyat Psikoloji 1987 1991 üstü Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yüksek Doktora Liseli Ergenlerin

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

: Marmara Eğitim Köyü Maltepe/İSTANBUL. :

: Marmara Eğitim Köyü Maltepe/İSTANBUL. : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ferzan Curun İletişim Bilgileri Adres : Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL. Telefon Mail :216 626 10 50-2243 :ferzancurun@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi :11.04.1975 3. Unvanı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zümra Özyeşil 2. Doğum Tarihi : 11.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Ph.D. 5. Çalıştığı Kurum : MEF Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans EĞİTİM

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta:

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta: Dr. Ebru AKÜN Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: +90 312 310 32 80/1402 e-posta: eakun@ankara.edu.tr EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji,

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI. Eserler Listesi (2017)

Prof. Dr. Serap NAZLI. Eserler Listesi (2017) Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2017) A. Uluslararası/ Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: SSCI yayınları: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : A1. Yalçın, B. M., Karahan, T. F., Karadenizli, D. & Şahin, E. M. (2006). Shortterm effects of problem-based

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Telefon: 0274 265 20 31-4593 Faks: E-posta:

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi

Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi Eğitim: Ph.D., Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2007 M.Sc., Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2000 B.S, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü/Çocuk Gelişimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995 Prof. Dr. Asude BİLGİN Tel: +90 (2242942283 e-mail: asudebilgin@uludag.edu.tr EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hediye KARAKOÇ 2. Doğum Tarihi : 22.07.1991 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisansüstü 5. Çalıştığı Kurum : KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum/Kuruluş Yıl Araştırma Görevlisi. Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum/Kuruluş Yıl Araştırma Görevlisi. Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rabia SAĞLAM 2. Doğum Tarihi : 17. 10. 1984 3. Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Atatürk Üniversitesi 2003-2007 Toplum

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğretim Grevlisi. Görev Görev Yeri Yıl Psikolog GAMBRO Diyaliz Merkezi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğretim Grevlisi. Görev Görev Yeri Yıl Psikolog GAMBRO Diyaliz Merkezi ÖZGEÇMİŞ Öğretim Görevlisi Fatma UÇAR BOYRAZ Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: +90 312 310 32 80 / 1070 EĞİTİM Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevin GÜNER YILDIZ 2. Doğum Tarihi: 1971 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Marmara Üniversitesi 1997 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Arş. Gör. Raziye SANCAR

Arş. Gör. Raziye SANCAR Arş. Gör. Raziye SANCAR EĞİTİM DURUMU Derece Üniversite/Bölüm/Program Yıl Doktora Yüksek Lisans Lisans Eğitim Teknolojisi Doktora Programı. Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programı. Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Başak Gorgoretti 2. Doğum Tarihi: 04 Kasım Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Başak Gorgoretti 2. Doğum Tarihi: 04 Kasım Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Başak Gorgoretti 2. Doğum Tarihi: 04 Kasım 1976 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Müzik Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Hizmetiçi Eğitimler.

Hizmetiçi Eğitimler. Hizmetiçi Eğitimler Altis; 1989 yılında Dr. Bülent Madi tarafından nöroloji ve sanat çalışmalarının birlikteliği amacıyla kurulmuştur. İki yıl süren çalışmalarının ardından, 1991 yılında diğer bilim dalları

Detaylı

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans1990 Hidayet Taşdöven: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.)

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.) Yusuf Soylu YUSUF SOYLU Siirt Üniversitesi- Öğretim Görevlisi Çiftlik Mah. 6350 Sokak No. 29/2 Merkez/Aksaray soylusyusuf@gmail.com Çaykara / Trabzon 18.02.1989 EDUCATION - EĞİTİM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Selçuk ÜniversitesiYönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ İletişim Bilgileri: Tel: +905354723800 E-posta: ipekpur@gmail.com 1. Adı Soyadı: İpek G. Pur-Karabulut 2. Doğum Tarihi: 22.09.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu/Eğitim: ÖZGEÇMİŞ VE

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Girne Amerikan Üniversitesi. Üniversitesi. Doğu Akdeniz

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Girne Amerikan Üniversitesi. Üniversitesi. Doğu Akdeniz ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Çiğdem KARAGÜLMEZ SAĞLAM 2. Doğum Tarihi: 12.10.1978 3. Ünvanı: 4. Öğrenim Durumu: Doktora (Devam ediyor) Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Beden Eğitimi Öğretimi Girne Amerikan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler: Eğitim Durumu: Emine BALCI. Doğum Tarihi 1985 Telefon 0(242)

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler: Eğitim Durumu: Emine BALCI. Doğum Tarihi 1985 Telefon 0(242) ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: Unvanı/ Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Emine BALCI Uyruğu T.C. Medeni Durumu Evli ve 1 çocuk Doğum Tarihi 1985 Telefon 0(242) 510 60 60 E-posta emine.balci@alanya.edu.tr Eğitim

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. DİL BECERİLERİ: (1 den 5 e Kadar; 1=Temel Düzey, 5=İleri Düzey) DİL OKUMA YAZMA KONUŞMA YÖKDİL 2018 Sınavı : 75 Puan

ÖZGEÇMİŞ. 6. DİL BECERİLERİ: (1 den 5 e Kadar; 1=Temel Düzey, 5=İleri Düzey) DİL OKUMA YAZMA KONUŞMA YÖKDİL 2018 Sınavı : 75 Puan ÖZGEÇMİŞ 1 ADI SOYADI: MEHMET ASLAN 2 DOĞUM TARİHİ VE İ: 03.01.1983 / ANAMUR 3 UYRUĞU: T.C. 4 İLETİŞİM BİLGİLERİ : (TEL, E-POSTA,WEB ADRESİ) +90 507 553 2033 aileterapi@hotmail.com www.aslanpsikoloji.com

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332 ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ E-Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Telefon: (0312) 2978332 Adres: HÜ. Edebiyet Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2005 Doktora

Detaylı

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA E- Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Kişisel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu BAHAR 2. Doğum Tarihi: 05.09.1979 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Mezun Olduğu Üniversite Fakülte/Bölüm/Mezuniyet Tarihi Yüksek Lisans/Tarihi Doktora/Alanı/Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:

Detaylı