T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EV TİPİ YAYIK PROJESİ BİTİRME PROJESİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EV TİPİ YAYIK PROJESİ BİTİRME PROJESİ."

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EV TİPİ YAYIK PROJESİ BİTİRME PROJESİ Uğur PEKER İbrahim YILDIRIM Ahmet Ertuğrul KURT HAZİRAN 2020 TRABZON

2 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EV TİPİ YAYIK PROJESİ Uğur PEKER İbrahim YILDIRIM Ahmet Ertuğrul KURT Danışmanlar: Prof. Dr. Zehra ŞAHİN (Prof. Dr. Atilla BİLGİN) Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU HAZİRAN 2020 TRABZON

3 ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü nde bitirme projesi olarak hazırlanan bu çalışmada yılı güz dönemi hazırlanan ev tipi yayık makinası tasarımının imalat aşamalarından geçerek ürün haline getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak yılı bahar dönemi Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle planlanan söz konusu bitirme projesi gerek farklı şehirlerde olmamız gerekse getirilen kısıtlamalardan dolayı istenildiği gibi gerçekleştirilememiştir. Bu çalışmanın birinci bölümünde tasarım projesi bölümünde bize yol gösteren, her türlü desteği sağlayan ve yardımlarını esirgemeyen danışman hocamız Sayın Prof. Dr. Zehra ŞAHİN e çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu dönem ciddi sağlık nedeni ile okula gelemeyen ve konunun seçiminde ve birinci bölümdeki projeyi hazırlamada bize yol gösteren hocamız Sayın Prof. Dr. Atilla BİLGİN e çok teşekkür ederiz. Son olarak eğitim öğretim hayatımız boyunca bizden desteklerini esirgemeyen ailelerimize de çok teşekkür ederiz. III

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV ÖZET... V SUMMARY... VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII TABLOLAR DİZİNİ... VIII SEMBOLLER DİZİNİ... IX 1. AMAÇ ve KAPSAM Giriş Literatür Taraması Kısıtlar ve Koşullar HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI MÜHENDİSLİK HESAP ve ANALİZLERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ MALİYET HESABI SONUÇLAR ve ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER IV

5 ÖZET Ev tipi yayık makinası tasarımında ana hedef insanların kolaylıkla ve sağlıklı olarak kısa bir sürede tereyağı elde etmesidir. Yapılan literatür araştırmaları sonucu tereyağı yapımı ilkel bir sürece dayanmaktaydı. Zamanla gelişen teknoloji ile üretim imkanları büyük ölçüde iyileştirildi. Bu iyileştirilmelerin sonucu olarak hem vakit kazanmak hem de insan gücünden tasarruf etmek mümkün olmuştur. Tasarım geliştirilirken makinanın kapladığı alanın en aza indirgenmesi için boyutları mühendislik hesapları göz önüne alınarak olabildiğince küçük tutulmuştur. Bu durumun sonucu olarak verimin de yüksek olması hedeflenmiştir. Tasarımın net ölçüleri; yüksekliği 365 mm, eni 250 mm ve boyu 450 mm olarak tasarlanmıştır. Tereyağı, sıvı içerisindeki yağ moleküllerinin kabın çeperlerine çarparak darbe etkisi sonucu çökmesiyle meydana gelir. Bu durum göz önüne alınarak tasarımımızda motordan gelen dönme hareketi basit bir krank-biyel mekanizmasıyla sağlanmıştır. Mühendislik hesapları kabın doğrusal hareket yaptığı varsayımı ile yapılmıştır. Pratikte kap açısal git-gel hareketi yapmaktadır. Bu işlem için 12 Voltluk, 55 d/dk, 120 Watt gücündeki silecek motorunun ihtiyaçları karşılayabileceği hesaplanıp tercih edilmiştir. Ancak ülkemizde de yayılan COVID-19 nedeniyle uygulanan yasaklardan dolayı organize olamadığımız için planladığımız çalışmaları harekete geçiremedik. Anahtar kelimeler: Tereyağı, Krank-biyel mekanizması, Motor V

6 SUMMARY The main target in the design of household churning machine is that people get butter easily and healthily in a short time. As a result of literature research, butter production was based on primitive process. With the developing technology over time, the production possibilities were greatly improved. As a result of these improvements, it was the possible to save both time and manpower. While the design was being developed, the dimensions of the machine were kept as small as possible by considering engineering calculations in order to minimize the footprint. As a result of this situation, the efficiency is aimed to high. Clear dimensions of the design; it is used as 365 mm, width 250 mm and length 450 mm. Butter occurs when the oil molecules in the liquid collapse as a result of impact by hitting the walls of the container. Considering this situation, the rotation movement of the engine in our design is provided by a simple crank-connecting rod mechanism. Engineering calculations are made with the assumption that the vessel makes linear motion. In practice, the container makes angular tidal movement. For this process, 12 Volt, 55 Rpm, 120 Watt power wiper motor was calculated and preferred to meet the needs. However, as we could not organize due to the bans applied due to the COVID-19 spread in our country, we could not mobilize our planned activities. Keywords: Butter, Crank-connecting rod, engine VI

7 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 3.1.a. Krank biyel mekanizması... 3 Şekil 3.1.b. Biyel kolu... 6 Şekil 3.1.c. Krank açısı döndürme momenti grafiği... 9 Şekil 3.1.d. Krank açısı yol grafiği Şekil 3.1.e. Krank açısı biyel açısı grafiği Şekil 3.1.f. Krank açısı güç grafiği Şekil 3.2.a. Karıştırıcı makinası Şekil 3.2.b. Tahta yayık makinası Şekil 3.2.c. Ev tipi yayık makinası VII

8 TABLOLAR DİZİNİ Şekil 2.a. Haftalık çalışma programı... 3 Şekil 3.1.a. Temel ve türetilmiş büyüklükler... 7 Şekil 3.1.c. Hesaplanan büyüklükler... 8 Şekil 3.1.d. Maliyet hesabı tablosu VIII

9 SEMBOLLER DİZİNİ Md N e : Döndürme momenti [Nm] : Efektif güç [W] g : Yer çekimi ivmesi [m/s 2 ] ma mt mi s v : Biyel kolunun indirgenmiş kütlesi [kg] : Dönen kütleler toplamı [kg] : Toplam bileşke dönen kütlelerin toplamı [kg] : Doğrusal hareket mesafesi [m] : Sistemin hızı [m/s] β : Biyel açısı [ ] φ : Krank mili açısı [ ] ω λ : Açısal hız [rad/s] : Krank yarıçapının biyel uzunluğuna oranı Ft N n lb R Fb Fy Fi : Teğetsel kuvvet [N] : Çapsal doğrultudaki kuvvet [N] : Devir sayısı [d/dk] : Biyel uzunluğu [m] : Krank yarıçapı [m] : Biyele gelen bileşke kuvvet [N] : Yükün oluşturduğu kuvvet [N] : Atalet kuvveti [N] IX

10 1. AMAÇ VE KAPSAM Tereyağı günlük hayatta rahat bir şekilde marketlerden temin edilebilmektedir. Fakat sanayileşme sonucu artan katkı maddeleri sebebiyle doğallık kaybolmuştur. Bu tasarım çalışmasında ev tipi yayık makinası sayesinde doğal ve taze tereyağı hazırlanması amaçlanmıştır. Tasarımın evlerde çok fazla yer kaplamadan pratik bir şekilde çalışması, uzun ömürlü olması ve kolay taşınabilir olması hedeflenmiştir. Üretim maliyeti ve bakım masraflarının en aza indirgenmesi ve seri üretime uygun olması istenmiştir yılı bahar dönemi COVID-19 nedeniyle okulların tatil olması ve sanayide çalışmaların durması nedeniyle planlanan söz konusu bitirme projesi istenildiği gibi gerçekleştirilememiştir. 1

11 1.1 GİRİŞ İnsanoğlu varoluşundan beri gelişen teknoloji ile mutfak ihtiyaçlarını daha kolay giderebilir hale gelmiştir ancak sadece ihtiyaçlarla yetinmeyerek yaşam standartlarını daha yükseklere çıkarmak için çalışmıştır. Elektrikle beraber gelen teknolojiler bu çalışmaların farklı şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. Tereyağı yapım ve sütten imal etme geleneği binlerce yıldan beri süregelen bir işlemdir. Avrupa dan Afrika ya ve Güney Amerika dan Asya ya kadar tereyağı dünyadaki birçok kültürün temelini oluşturur, milyonlarca insan tarafından sevilerek tüketilmektedir. Günümüzde tereyağının yapımı birçok yöntemle sağlanmaktadır. Bunların başında inek, koyun, keçi ve manda gibi süt veren hayvanlardan elde edilen sütlerin, yoğurtların veya kaymakların olgunlaştırılmaları ve yayık dediğimiz özel bir kapta çalkalanarak yağ moleküllerinin bir araya gelmeleriyle elde edilir. Olgunlaştırma işlemi süt, yoğurt veya kaymağın dinlendirilmesiyle olur. Kullanıcının kısa sürede daha rahat ve sağlıklı tereyağı elde edebilmesi için elektrik enerjisiyle çalışan ev tipi yayık makinasını tasarladık. 2

12 1.2 LİTERATÜR TARAMASI Başlangıçta, tereyağı yapımı ilkel bir süreçti. İnsanlar bir hayvan derisi çuvalını keçi sütüyle doldururlardı, çünkü o zamanlar ineklerin çoğu henüz evcilleştirilmemişti. Çuvalı ahşap bir tripoda iple bağlayıp ve tereyağını oluşturuncaya kadar ileri geri sallarlardı. Göçebe halklar bir çuvalı hayvanın yan tarafına asar ve yol boyunca sallanmasını sağlarlardı. Tereyağı sadece bu yürüme sürecinde oluşmaktaydı. Zamanla, her şeyde olduğu gibi, tereyağı yapım ekipmanları ve üretim imkanları büyük ölçüde iyileştirildi. Temel olarak üç çeşit tereyağı çeşidi vardı: kısa yayık, namlu ve raket yayık. İlk önce kısa çizgi yayık geliştirildi. Tipik olarak, bir varilin kapağına yerleştirilen bir kesiciden (kutup) oluşuyordu. Kesik, dikey bir hareketle hareket ettirilir ve namludaki kremayı karıştırıyordu. Tereyağı üretimi bu ekipmanlarla başlamıştı. Orta Çağlardan Sanayi Devrimi ne kadar, çizgi yani yatay ince uzun yayıklar, tereyağı yapımında kullanılan en yaygın cihazlardı. Bununla birlikte, kısa çizgi yayık cinsi bir süre sonra varil yayık ile yer değiştirdi ve tereyağı üretiminde önemle yaygınlaştı. Bu tahta variller tereyağı lezzetlendiren kaplar olarak yaygınlaştı. Ahşap ayakların üzerine bir namlu monte edildi ve namlunun tamamını döndürecek bir krank kolu eklenerek hareket imkânı sağlanıyordu. Daha sonra, kasanın içinde dönen bir kürekle çalışan bir krank koluna sahip olan kürek yayık, daha verimli ve daha az zahmetli bir işlem olarak popüler hale geldi ve tereyağı üretimini diğer yöntemlere göre çok daha kolay hale getirdi. Bu yöntem tereyağı için ilk adımları atmış oldu. Tereyağı yapımı eski çağlardan bu yana her hane bireyi için çok önemli bir görev olarak bilinir. Yüzyıllardır kadınlar, aileleri için tereyağı yaparlar ve depolamak için saatler harcar ve çoğu zaman komşularına satmaktadırlar. Evde tereyağı yapımı sanatı böylelikle doğmuştur, ancak tereyağı üretimi kendi başına bir endüstri haline gelmesi insanların yoğun ilgi ve yaygın kullanımları nedeniyle uzun sürmedi. Nüfuslar büyüdükçe ve topluluklar genişledikçe, kentsel alanlarda tereyağı ve diğer süt ürünlerine olan ihtiyaç hızlanarak artmıştır. Tereyağı kullanımı yaygınlaştıkça meşe fıçıların kullanımı da yaygınlaştı. 1 ve 19. yüzyıllar boyunca tereyağı ticarileştirildi ve çoğu ülkede alınıp satılan bir ürün haline geldi. Sanayi Devrimi nden sonra, Avrupa da süt endüstrisi daha da büyümeye başladı. İrlanda, çoğunlukla İngiltere ye satış yapan başlıca tereyağı ihracatçısı ülke olarak dikkat çekti. Diğer Avrupa ülkeleri de meşe fıçı kullanarak tereyağı üretiminde öne geçtiler lerde, New York eyaleti Amerika kıtasında süt endüstrisinin başkentiydi. Amerika daki ilk ticari süt çiftliği 1830 larda Goshen, NY de kuruldu. Goshen Tereyağı, demiryollarının gelişimi nedeniyle 1800 lerin ortalarında düşene kadar gelişen bir sektördü. Tereyağı endüstrisi ve tereyağı tüketimi Amerika Birleşik Devletleri nde bir hareketli, inip çıkan bir tren üzerinde bulunsa da hala Amerikan halkının en sevilen ürünlerinden biridir. Özellikle meşe tereyağı halk arasında muhteşem aroması ile sabah kahvaltılarında alışkanlık olmuştu. 3

13 1.3 KISITLAR ve KOŞULLAR Kabın içine koyduğumuz sıvının kabın çeperine çarparak darbe etkisi oluşturması ve bunu yaparken çevreye ve makinenin kendi aksamlarına zarar vermemesi tasarımımızın kısıtlarıdır. Maliyeti düşük, montajı kolay, dayanıklı ve daha küçük boyutlarda olması koşulları için tasarım yapılmıştır. 4

14 2. HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI Tablo 2. Haftalık çalışma programı Yapılan İş Tasarımın Araştırması Tasarımın Mühendislik Hesaplamaları 2 ve 3 Boyutlu Proje Çizimleri Maliyet Analizi Rapor Yazımı HAFTA

15 3. MÜHENDİSLİK HESAP VE ANALİZLERİ Şekil 3.1.a. Krank Biyel Mekanizması Hesaplamalar sistemin aynı piston hareketi gibi doğrusal hareket yaptığı kabul edilerek yapılmıştır. Sistemin analizinde yaptığımız hesaplamalar aşağıda krank açısı 25 alınarak gösterilmiştir. Krank açıları 5 er derece arttırılarak 5 den 360 ye kadar hesaplamalar yapılmıştır. Biyel üzerine etkiyecek toplam kuvvet aşağıdaki gibi hesaplanabilir. F b = F y + F i (1) F y = m T g (2) m T = m somun + m civata + m yük + m üst (3) m T = 0, , m T = 8,081 kg 6

16 F y = m t g = 8,081 9,81 = 79,275 N F b kuvveti krank açısına bağlı olarak sürekli değişmektedir. Bunun sebebi ise dönen kuvvetlerin oluşturduğu atalet momentidir. Bunun uygun şekilde belirlenmesi gereklidir. F i = m i a (4) (4) bağıntısında m i toplam bileşke dönen kütleler, a ise sistemin ivmesidir. Bu değerlerin hesabı için doğrusal hareket mesafesi (s), sistemin hızı (v), biyel açısı (β), açısal hız (ω), λ oranı ve m i hesaplanmalıdır. Açısal hız çok iyi bilinen aşağıdaki 5 bağıntısından hesaplanmıştır. ω = π n = π 55 dev = 5,76 rad/s (5) dk Sinüs teoreminden yaralanarak biyel açısını aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Buna göre biyel açısı (β); l b sin φ = R sin β (6) 181,02 sin 25 = 55 sin β β= 7,357 λ = R l b (7) (7) bağıntısında Burada R krank yarıçapı lb ise biyel uzunluğudur. λ = ,02 = 0,304 Doğrusal hareket mesafesi (s); s = R [(1 cos φ) + λ (1 cos 2φ)] (8) 4 s = 0,055 [(1 cos 25) + 0,304 (1 cos 50)] = 6, m 4 7

17 Sistemin hızı (v); v = ds dt = R ω (sin φ + λ 2 sin 2φ) (9) v = 0,055 5,76 (sin ,303 2 sin 50) = 0,1706 m/s Sistemin İvmesi (a); a = dv dt = R ω2 (cos φ + λ cos 2φ) (10) a = 0,055 5,76 2 (cos ,303 cos 50) = 2,009 m/s 2 Atalet kuvvetleri tayini; F i = m i a denkleminde m i toplamda hareket eden kütlelerin toplamıydı. Yani m i : m i = m T + m a (11) m a : Biyel kolunun indirgenmiş kütlesi m T : Dönen kütleler toplamı Biyel kolunun indirgenmiş kütlesi m a a = m b b (12) m b = m a a b m b = m a 92,18 88,84 m b = 1,0376 m a m biyel = m a + m b (13) m biyel = m a + 1,0376 m a 0,088 kg = m a + 1,0376 m a m a = 0,043 kg m i = m T + m a ise; m i = 8, ,043 = 8,124 kg 8

18 Atalet kuvveti: F i = m i a F i = 8,124 2,009 = 16,321 N Bileşke kuvvet: F b = F yük + F i F b = 79,27 16,323 = 62,952 N K kuvveti; K = F b cos β K = 62,952 cos 7,357 = 63,475 N Ft kuvveti; F t = K sin(φ + β) F t = 63,475 sin(25 + 7,357) = 33,971 N N kuvveti; Şekil 3.1.b. Biyel kolu N = K cos(φ + β) N = 63,475 cos(25 + 7,357) = 53,619 N Döndürme momenti; M d = F t R M d = 33,971 0,055 = 1,868 Nm Güç; N e = M d ω N e = 1,868 5,76 = 10,762 W Tablo 3.1.a Temel ve türetilmiş büyüklükler Temel Türetilmiş R (m) l b (m) a b m biyel (kg)m TOP (kg) n (d/dk) pi λ ω (rad/sn) m a (kg) m i (kg) F yük (N) 0,055 0, ,18 88,84 0,088 8, ,1415 0,304 5,76 0,043 8,124 79,2746 9

19 Tablo 3.1.b. Hesaplanan büyüklükler φ ( ) β ( ) s (m) V (m/s) a (m/s 2 ) F i (N) F bileşke (NK (N) F t (N) N (N) M d (Nm) N e (W) 5 1,518 0, ,036 2,364-19,206 60,069 60,090 6,821 59,701 0,375 2, ,026 0, ,071 2,318-18,834 60,441 60,525 13,642 58,968 0,750 4, ,513 0, ,106 2,243-18,222 61,053 61,243 20,456 57,725 1,125 6, ,968 0, ,139 2,140-17,383 61,892 62,230 27,248 55,947 1,499 8, ,382 0, ,171 2,010-16,332 62,943 63,469 33,991 53,599 1,870 10, ,743 0, ,200 1,858-15,092 64,183 64,938 40,640 50,649 2,235 12, ,042 0, ,227 1,684-13,685 65,590 66,611 47,135 47,066 2,592 14, ,269 0, ,251 1,494-12,139 67,136 68,456 53,402 42,831 2,937 16, ,413 0, ,272 1,290-10,482 68,793 70,439 59,350 37,937 3,264 18, ,467 0, ,290 1,077-8,746 70,529 72,523 64,884 32,397 3,569 20, ,420 0, ,305 0,857-6,962 72,313 74,666 69,900 26,246 3,845 22, ,264 0, ,316 0,635-5,159 74,116 76,826 74,300 19,542 4,086 23, ,993 0, ,324 0,415-3,368 75,907 78,963 77,989 12,362 4,289 24, ,599 0, ,329 0,199-1,618 77,657 81,034 80,891 4,808 4,449 25, ,076 0, ,330-0,008 0,066 79,341 83,000 82,946-3,007 4,562 26, ,420 0, ,328-0,204 1,661 80,936 84,826 84,116-10,955 4,626 26, ,628 0, ,324-0,387 3,146 82,421 86,482 84,390-18,907 4,641 26, ,698 0, ,317-0,555 4,507 83,782 87,944 83,782-26,735 4,608 26, ,628 0, ,307-0,705 5,730 85,005 89,194 82,327-34,318 4,528 26, ,420 0, ,296-0,838 6,809 86,084 90,222 80,086-41,549 4,405 25, ,076 0, ,282-0,953 7,740 87,015 91,028 77,132-48,340 4,242 24, ,599 0, ,267-1,049 8,523 87,798 91,615 73,552-54,622 4,045 23, ,993 0, ,250-1,128 9,162 88,437 91,998 69,439-60,347 3,819 21, ,264 0, ,233-1,190 9,666 88,941 92,193 64,889-65,490 3,569 20, ,420 0, ,214-1,236 10,044 89,319 92,225 59,993-70,044 3,300 19, ,467 0, ,195-1,269 10,312 89,587 92,119 54,838-74,019 3,016 17, ,413 0, ,176-1,290 10,482 89,757 91,906 49,498-77,438 2,722 15, ,269 0, ,156-1,302 10,574 89,849 91,615 44,040-80,335 2,422 13, ,042 0, ,136-1,305 10,602 89,877 91,275 38,514-82,752 2,118 12, ,743 0, ,117-1,303 10,585 89,860 90,916 32,962-84,731 1,813 10, ,382 0, ,097-1,297 10,539 89,814 90,564 27,412-86,316 1,508 8, ,968 0, ,077-1,290 10,478 89,753 90,242 21,880-87,549 1,203 6, ,513 0, ,058-1,282 10,416 89,691 89,970 16,376-88,467 0,901 5, ,026 0, ,039-1,276 10,364 89,639 89,765 10,899-89,100 0,599 3, ,518 0, ,019-1,272 10,330 89,605 89,636 5,444-89,471 0,299 1, ,000 0, ,000-1,270 10,318 89,593 89,593 0,000-89,593 0,000 0, ,518 0, ,019-1,272 10,330 89,605 89,636-5,444-89,471-0,299-1, ,026 0, ,039-1,276 10,364 89,639 89,765-10,899-89,100-0,599-3, ,513 0, ,058-1,282 10,416 89,691 89,970-16,376-88,467-0,901-5, ,968 0, ,077-1,290 10,478 89,753 90,242-21,880-87,549-1,203-6, ,382 0, ,097-1,297 10,539 89,814 90,564-27,412-86,316-1,508-8, ,743 0, ,117-1,303 10,585 89,860 90,916-32,962-84,731-1,813-10, ,042 0, ,136-1,305 10,602 89,877 91,275-38,514-82,752-2,118-12, ,269 0, ,156-1,302 10,574 89,849 91,615-44,040-80,335-2,422-13, ,413 0, ,176-1,290 10,482 89,757 91,906-49,498-77,438-2,722-15, ,467 0, ,195-1,269 10,312 89,587 92,119-54,838-74,019-3,016-17, ,420 0, ,214-1,236 10,044 89,319 92,225-59,993-70,044-3,300-19, ,264 0, ,233-1,190 9,666 88,941 92,193-64,889-65,490-3,569-20,557 10

20 φ ( ) β ( ) s (m) V (m/s) a (m/s 2 ) F i (N) F bileşke (NK (N) F t (N) N (N) M d (Nm) N e (W) ,264 0, ,233-1,190 9,666 88,941 92,193-64,889-65,490-3,569-20, ,993 0, ,250-1,128 9,162 88,437 91,998-69,439-60,347-3,819-21, ,599 0, ,267-1,049 8,523 87,798 91,615-73,552-54,622-4,045-23, ,076 0, ,282-0,953 7,740 87,015 91,028-77,132-48,340-4,242-24, ,420 0, ,296-0,838 6,809 86,084 90,222-80,086-41,549-4,405-25, ,628 0, ,307-0,705 5,730 85,005 89,194-82,327-34,318-4,528-26, ,698 0, ,317-0,555 4,507 83,782 87,944-83,782-26,735-4,608-26, ,628 0, ,324-0,387 3,146 82,421 86,482-84,390-18,907-4,641-26, ,420 0, ,328-0,204 1,661 80,936 84,826-84,116-10,955-4,626-26, ,076 0, ,330-0,008 0,066 79,341 83,000-82,946-3,007-4,562-26, ,599 0, ,329 0,199-1,618 77,657 81,034-80,891 4,808-4,449-25, ,993 0, ,324 0,415-3,368 75,907 78,963-77,989 12,362-4,289-24, ,264 0, ,316 0,635-5,159 74,116 76,826-74,300 19,542-4,086-23, ,420 0, ,305 0,857-6,962 72,313 74,666-69,900 26,246-3,845-22, ,467 0, ,290 1,077-8,746 70,529 72,523-64,884 32,397-3,569-20, ,413 0, ,272 1,290-10,482 68,793 70,439-59,350 37,937-3,264-18, ,269 0, ,251 1,494-12,139 67,136 68,456-53,402 42,831-2,937-16, ,042 0, ,227 1,684-13,685 65,590 66,611-47,135 47,066-2,592-14, ,743 0, ,200 1,858-15,092 64,183 64,938-40,640 50,649-2,235-12, ,382 0, ,171 2,010-16,332 62,943 63,469-33,991 53,599-1,870-10, ,968 0, ,139 2,140-17,383 61,892 62,230-27,248 55,947-1,499-8, ,513 0, ,106 2,243-18,222 61,053 61,243-20,456 57,725-1,125-6, ,026 0, ,071 2,318-18,834 60,441 60,525-13,642 58,968-0,750-4, ,518 0, ,036 2,364-19,206 60,069 60,090-6,821 59,701-0,375-2, ,000 0, ,000 2,379-19,331 59,944 59,944 0,000 59,944 0,000 0,000 6,0 Krank Açısı - Döndürme Momenti 4,0 2,0 0,0-2,0-4, Md (Nm) -6,0 Krank Açısı (φ) Şekil 3.1.c. Krank açısı döndürme momenti grafiği 11

21 Krank Açısı - s (m) 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 s (m) 0,020 0, Krank Açısı (φ) Şekil 3.1.d. Krank açısı yol grafiği Krank Açısı - Biyel Açısı 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20, Krank Açısı (φ) β ( ) Şekil 3.1.e. Krank açısı biyel açısı grafiği 12

22 30,0 Krank Açısı - Güç 20,0 10,0 0,0-10,0-20, Ne (W) -30,0 Krank Açısı (φ) Şekil 3.1.f. Krank açısı güç grafiği 13

23 3.2 YAPILAN TASARIM ÇALIŞMALARI Aşağıda gösterilen farklı tasarımlardan Şekil 3.2.c. de gösterilen ev tipi yayık makinasının prototipinin yapılması düşünülmüştür. Ancak Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle uygulanan yasaklardan dolayı planlanan çalışmalar gerçekleştirilememiştir. Şekil 3.2.a. Karıştırıcı Makinası 14

24 Şekil 3.2.b. Tahta yayık makinası Şekil 3.2.c. Ev tipi yayık makinası 15

25 4. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Olumlu yönleri: Hafif ve taşınabilir olması. Olumsuz yönleri: Gücünün 120W olması nedeni ile elektrik tüketiminin fazla olması. 16

26 5. MALİYET HESABI Tablo 5.1.a. Maliyet hesabı tablosu MALZEME ADI ADET MALİYET Metal Üst Kap 1 60 TL Yataklı Rulman 2 24 TL Somunlu Plastik Ayak 4 20 TL M12 Civata 5 5 TL M14 Civata 2 2 TL M12 Somun 5 5 TL M14 Somun 2 2 TL L Profil ve Kare Profiller 3 m 20 TL Alüminyum Sac 1 kg 20 TL Silecek Motoru (12 V) TL İşçilik TL Toplam Maliyet 619 TL 17

27 6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER Tasarım çalışmamızda evlerde rahatlıkla kullanılabilecek boyutlarda ve bir evin günlük tereyağı ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ergonomik bir ev tipi yayık makinası tasarımı yapılmıştır. Tasarımıza zaman sınırlayıcı eklenerek işlemin süresi ayarlanabilir ve daha verimli çalışma sağlanabilir. Aynı zamanda işlem bittiğinde sesli veya görsel uyarıcılarla (alarm, ışıklı gösterge vb.) işlem bittiğinde kullanıcının uyarılması sağlanabilir. Kaynaktan gelen elektriği sınırlayarak silecek motorunun devir sayısı bir düğme yardımıyla kontrol edilebilir. Bu sayede çalkama işleminin şiddeti ayarlanabilir ve daha kararlı tereyağı üretimi gerçekleştirilebilir. Ancak Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle planlanan çalışmalar gerçekleştirilememiştir. 18

28 7. KAYNAKLAR 1. p8p0ncdfxihu697ozca OM0yucvaJ4nGSBo6eD8p

RCRCR KAVRAMA MEKANİZMASININ KİNEMATİK ANALİZİ Koray KAVLAK

RCRCR KAVRAMA MEKANİZMASININ KİNEMATİK ANALİZİ Koray KAVLAK Selçuk-Teknik Dergisi ISSN 130-6178 Journal of Selcuk-Technic Cilt, Sayı:-006 Volume, Number:-006 RCRCR KAVRAMA MEKANİZMASININ KİNEMATİK ANALİZİ Koray KAVLAK Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

DİNAMİK DERS UYGULAMALARI BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ARALIK-2018-FİNAL ÖNCESİ

DİNAMİK DERS UYGULAMALARI BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ARALIK-2018-FİNAL ÖNCESİ DİNAMİK DERS UYGULAMALARI BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ARALIK-2018-FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA-1 2 m/s hızla hareket eden tren a=(60v- 4 ) m/s 2 ivme ile hızlanmaktadır. 3 s sonraki hız ve konumunu hesaplayınız.

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018 SORU-1) Şekilde gösterilen uzamasız halat makara sisteminde A'daki ipin ucu aşağı doğru 1 m/s lik bir hızla çekilirken, E yükünün hızının sayısal değerini ve hareket yönünü sistematik bir şekilde hesaplayarak

Detaylı

HAREKET KISITLILIĞI BULUNAN HASTALARA YÖNELİK 4 FONKSİYONLU FİZİK TEDAVİ SİSTEMİ TASARIMI VE PROTOTİPİ ÖZET

HAREKET KISITLILIĞI BULUNAN HASTALARA YÖNELİK 4 FONKSİYONLU FİZİK TEDAVİ SİSTEMİ TASARIMI VE PROTOTİPİ ÖZET HAREKET KISITLILIĞI BULUNAN HASTALARA YÖNELİK 4 FONKSİYONLU FİZİK TEDAVİ SİSTEMİ TASARIMI VE PROTOTİPİ B. TAN 1, H. AYAZ 2, A. KORKMAZ 3, K. ÇETİNKAYA 4 1 tanbekir_tasarim@hotmail.com KBÜ, Teknik Eğitim

Detaylı

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR KALIP VE İSKELE Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

Detaylı

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ M A K İ N A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ M A K İ N A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü MAK-403 Mühendislik Tasarımı S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ M A K İ N A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü I. öğretim II. öğretim A-Şubesi

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2018-2019 GÜZ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ: ÖTELENME&DÖNME Bugünün

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ DÖNEM SONU PROJELERİ_Ocak- 2015

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ DÖNEM SONU PROJELERİ_Ocak- 2015 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ DÖNEM SONU PROJELERİ_Ocak- 2015 İki tane proje yapılacaktır (50+50). İsteyen Ekstra projede yapabilir (+ 10p). 1. Proje: Vinç Tasarım ve Hesaplama Programı (50 p) Masaüstü

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

YATAY VE DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILMIŞ KRANK-BİYEL MEKANİZMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

YATAY VE DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILMIŞ KRANK-BİYEL MEKANİZMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir YATAY VE DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILMIŞ KRANK-BİYEL MEKANİZMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Celil YAVUZ*, Murat SARIKAYA**, Mustafa

Detaylı

Fırtına 2019 B Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası

Fırtına 2019 B Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası Fırtına 2019 B Profesyonel Zeytin hasat ve budama makinası 2-3 adet zeytin çırpıcı çalıştırabilen 2019 B özel hava kompresörü sayesinde zeytin hasadında yüksek hasat kapasitesi ve performans sağlar. Uzun

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 10

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 10 MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 10 Traktör Mekaniği Traktörlerde ağırlık merkezi yerinin tayini Hareketsiz durumdaki traktörde kuvvetler Arka dingili muharrik traktörlerde kuvvetler Çeki Kancası ve Çeki Demirine

Detaylı

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ Bahar Dr. Nurdan Bilgin

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ Bahar Dr. Nurdan Bilgin MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ 017-018 Bahar Dr. Nurdan Bilgin EŞDEĞER ATALET MOMENTİ Geçen ders, hız ve ivme etki katsayılarını elde ederek; mekanizmanın hareketinin sadece bir bağımsız değişkene bağlı olarak

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

e) Aşağıdaki fiziksel niceliklerin SI birimlerini ve boyutlarını yazınız (Write the SI (mks) units and dimensions of given quantities)

e) Aşağıdaki fiziksel niceliklerin SI birimlerini ve boyutlarını yazınız (Write the SI (mks) units and dimensions of given quantities) ÇALIŞMA SORULARI power prefix abbreviation power prefix abbreviation 10-2 centi c 10 3 Kilo k 10-3 mili m 10 6 Mega M 10-6 mikro 10 9 Giga G 10-9 nano n 10 12 Tera T Quantity SI unit cgs Unit Dimension

Detaylı

ELK-301 ELEKTRİK MAKİNALARI-1

ELK-301 ELEKTRİK MAKİNALARI-1 ELK-301 ELEKTRİK MAKİNALARI-1 KAYNAKLAR 1. Prof. Dr. Güngör BAL, Elektrik Makinaları I, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016 2. Stephen J. Chapman, Elektrik Makinalarının Temelleri, Çağlayan Kitabevi, 2007, Çeviren:

Detaylı

Kanber SEDEF. Kişisel Bilgi. Milliyet: T.C. Doğum Tarihi:1981 Doğum Yeri:Kayseri. İş deneyimi

Kanber SEDEF. Kişisel Bilgi. Milliyet: T.C. Doğum Tarihi:1981 Doğum Yeri:Kayseri. İş deneyimi Adres: Melikşah Üniversitesi Mevlana mh. Talas / KAYSERİ Telefon: 0532 306 55 47 E-posta:ksedef@meliksah.edu.tr Kanber SEDEF Kişisel Bilgi Milliyet: T.C. Doğum Tarihi:1981 Doğum Yeri:Kayseri İş deneyimi

Detaylı

MAK Makina Dinamiği - Ders Notları -1- MAKİNA DİNAMİĞİ

MAK Makina Dinamiği - Ders Notları -1- MAKİNA DİNAMİĞİ MAK 0 - Makina Dinamiği - Ders Notları -- MAKİNA DİNAMİĞİ. GİRİŞ.. Konunun Amaç ve Kapsamı Makina Dinamiği, uygulamalı mekaniğin bir bölümünü meydana getirir. Burada makina parçalarının hareket kanunları,

Detaylı

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ STATİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2017-2018 GÜZ ALANLAR İÇİN ATALET MOMENTİNİN TANIMI, ALAN ATALET YARIÇAPI

Detaylı

CATCRANE. Güçlü tasarım departmanı sayesinde her işletmenin ihtiyaçlarına göre esnek projelerde zorlanmadan sonuca ulaşılabilmektedir.

CATCRANE. Güçlü tasarım departmanı sayesinde her işletmenin ihtiyaçlarına göre esnek projelerde zorlanmadan sonuca ulaşılabilmektedir. CATCRANE Yıllarca sahip olunan tecrübeleri artık ürüne dönüştürmüş ihtiyaç sahiplerine mühendislik ve kalite adına yeni hızlı ve kalıcı çözümler sunmayı hedeflemiş genç bir firmadır. Güçlü tasarım departmanı

Detaylı

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example A-PRESSURE FORCES FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES Consider a duct as shown in figure. First identify the control volume on which to conduct a force balance. The inner passage is filled with

Detaylı

S Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ M Ü H E N D Ġ S L Ġ F A K Ü L T E S Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ S L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü

S Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ M Ü H E N D Ġ S L Ġ F A K Ü L T E S Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ S L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü MAK-407 Müh. Tas. I S Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ M Ü H E N D Ġ S L Ġ F A K Ü L T E S Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ S L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğretim II. öğretim A-ġubesi B-ġubesi

Detaylı

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ Bahar Dr. Nurdan Bilgin

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ Bahar Dr. Nurdan Bilgin MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ 2017-2018 Bahar Dr. Nurdan Bilgin Virtüel İş Yöntemi-Giriş Bu zamana kadar Newton yasaları ve D alambert prensibine dayanarak hareket özellikleri her konumda bilinen bir makinanın

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

3/9 54 kg kütleli bir sandık 27 kg kütleli pikup kamyonetin arka kapağında durmaktadır. Şekilde yalnızca biri görülen iki tutucu kablodaki T

3/9 54 kg kütleli bir sandık 27 kg kütleli pikup kamyonetin arka kapağında durmaktadır. Şekilde yalnızca biri görülen iki tutucu kablodaki T 3/9 54 kg kütleli bir sandık 27 kg kütleli pikup kamyonetin arka kapağında durmaktadır. Şekilde yalnızca biri görülen iki tutucu kablodaki T gerginlik kuvvetlerini hesaplayınız. Ağırlık merkezleri G 1

Detaylı

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 14. TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 14. GİRİŞ Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), imalatın tasarım aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Genel amaçlı bir CAD sisteminde oluşturulan bir

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ Bu sayfada mekanikte en fazla kullanılan formülleri bulacaksınız. Formüllerde mümkün olduğunca SI birimleri kullandım. Parantez içinde verilenler değerlerin birimleridir. GÜÇ-TORK T: Tork P: Güç N: Devir

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI YEM HAZIRLAMA MAKİNELERİ 5Y 5 FONKSİYONLU FULL MODEL Patates, pancar, şalgam, turp, elma benzeri ürünleri doğrama ünitesi 500 kg/saat Somaklı mısır öğütme Yonca, yulaf, mısır talaşı ve çeşitli otları parçalama

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ KONULAR TARIMSAL ÜRETİM

TARIM MAKİNELERİ KONULAR TARIMSAL ÜRETİM TARIM MAKİNELERİ KONULAR 1. Giriş ve Ölçü Birimleri 2. Termik Motorlar 3. Tarım Traktörleri 4. Toprak İşleme Makineleri 5. Ekim Dikim Makineleri 6. Gübreleme Makineleri 7. Bitki Koruma Makineleri 8. Hasat

Detaylı

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Erdem KOÇ Arş.Gör. Mahmut

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Kasaya Gömme Kapı Hidroliği

Kasaya Gömme Kapı Hidroliği 2800 Serisi Kasaya Gömme Kapı Hidroliği Cisa kasaya gömme kapı hidroliği kapı kontrolü için etkili ve estetik bir çözüm sunmaktadır. Alüminyüm, ahşap ve metal kapı ve kasalar dahil olmak üzere geniş kapsamda

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER ve İZOLASYONU (Teorik Açıklamalar ve Uygulamalar)

MEKANİK TİTREŞİMLER ve İZOLASYONU (Teorik Açıklamalar ve Uygulamalar) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK TİTREŞİMLER ve İZOLASYONU (Teorik Açıklamalar ve Uygulamalar) PROF. NECATİ TAHRALI YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ 1 BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ ROTORLARDA STATİK VE DİNAMİKDENGE (BALANS) DENEYİ 1. AMAÇ... 2 2. GİRİŞ... 2 3. TEORİ... 3 4. DENEY TESİSATI... 4 5. DENEYİN YAPILIŞI... 7 6.

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

Hidrolik Paletli Pompa

Hidrolik Paletli Pompa Hidrolik Paletli Pompa 05532862889 bilgi@ahidrolikdunyasi.com http://www.ahidrolikdunyasi.com Hidrolik paletli pompalar tanımı Hidrolik paletli çalışma prensibi Hidrolik paletli kapasite çizelgesi Hidrolik

Detaylı

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI ÜÇ ÇUBUK MEKNİZMSI o l min l, lmaks B l,, B o Doç. Dr. Cihan DEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi Dört çubuk mekanizmalarının uygulama alanı çok geniş olmasına rağmen bu uygulamalar üç değişik gurupta toplanabilir.

Detaylı

HİKAYEMİZ. RobCell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri A.Ş

HİKAYEMİZ. RobCell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri A.Ş HİKAYEMİZ Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri A.Ş, 2017 yılında Bursa da robotik ve mühendislik sektöründe faaliyete başladı. Teknoloji bir fikir değil, fikri elde etme yoludur dedik ve

Detaylı

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir.

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. MOMENT İki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere uygulanan kuvvet cisme sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yaptırır. Kapı ve pencereleri açıp kapanması, musluğu açıp kapatmak,

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temelde birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen veri toplama

Detaylı

Online teknik sayfa SEM70-HN025AK22 SES/SEM70 MOTOR FEEDBACK SISTEMLERI ROTATIF HIPERFACE

Online teknik sayfa SEM70-HN025AK22 SES/SEM70 MOTOR FEEDBACK SISTEMLERI ROTATIF HIPERFACE Online teknik sayfa SEM70-HN025AK22 SES/SEM70 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Performans Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

Endüstriyel Balans. High Technology

Endüstriyel Balans. High Technology Endüstriyel Balans M500-2A Endüstriyel Yatay Balans 860 mm 1000 mm En Küçük Parça Çapı 70 mm (1000 D/d) En Küçük Parça Çapı 70 mm (1000 D/d) 500 kg 500 kg En Küçük Parça Ağırlığı 0,25 kg (1000 D/d ve üzeri)

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

1972 den beri Yüksek Teknoloji... ENDÜSTRİYEL BALANS

1972 den beri Yüksek Teknoloji... ENDÜSTRİYEL BALANS 1972 den beri Yüksek Teknoloji... ENDÜSTRİYEL BALANS HAKKIMIZDA ZORMAK Balans Teknolojileri, 1972 yılında Hüseyin ZOR tarafından kuruldu. İmalatına ilk olarak Seyyar Tekerlek Balans Makineleri ile 1973

Detaylı

Kolay ve ekonomik kesim.

Kolay ve ekonomik kesim. TruLaser 1030: Kolay ve ekonomik kesim. Takım Tezgahları / El Aletleri Lazer Tekniği / Elektronik Tıp Tekniği Şaşırtan farklılık. İçerik Şaşırtan farklılık. 2 TruLaser 1030 ile TRUMPF büyük bir yenilik

Detaylı

ATALET MOMENTİ. Amaçlar 1. Rijit bir cismin veya rijit cisim sistemlerinin kütle atalet momentinin bulunması.

ATALET MOMENTİ. Amaçlar 1. Rijit bir cismin veya rijit cisim sistemlerinin kütle atalet momentinin bulunması. ATALET MOMENTİ Amaçlar 1. Rijit bir cismin veya rijit cisim sistemlerinin kütle atalet momentinin bulunması. UYGULAMALAR Şekilde gösterilen çark büyük bir kesiciye bağlıdır. Çarkın kütlesi, kesici bıçağa

Detaylı

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ Amaçlar 1. Kuvvet ve kuvvet çiftlerinin yaptığı işlerin tanımlanması, 2. Rijit cisme iş ve enerji prensiplerinin uygulanması. UYGULAMALAR Beton mikserinin iki motoru

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı 1-Tasarımda kıyas yapılacak motor seçimi 2- Sayfa 86 dan 99 a kadar ısıl analiz yapılacak Uygulama-1 Motor hacmi 1298 cc 1000 rpm Sıkıstırma oranı (ε) 10 2000 rpm Ne 64 kw/6000 rpm Uygulanacak Motor 3000

Detaylı

Dört stroklu diesel motor

Dört stroklu diesel motor Dört stroklu diesel motor İki stroklu diesel motor 4-s benzinli motor İndikatör diyagramı 4-s diesel motor İndikatör diyagramı Çift etkili bir diesel motor Karşıt pistonlu bir diesel motor - 1 Karşıt pistonlu

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -10- Giriş & Hareketler 2 Rijit cismi oluşturan çeşitli parçacıkların zaman, konum, hız ve ivmeleri arasında olan ilişkiler incelenecektir. Rijit Cisimlerin hareketleri Ötelenme(Doğrusal,

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Konveyörlü Fritöz Sebze Yıkama Makinesi SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Soğuksan SYM-300 Sebze yıkama makinesi büyük ölçekli mutfakların taze sebze ve meyve yıkama ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER CYBELEC TOUCH12 2D 12 Dokunmatik Renkli Ekran. Otomatik büküm sekans ile 2D Grafik profil oluşturma Büküm sekansları ve programları hafızaya alınabilir.

Detaylı

AREL ADP Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA ELEKTRĐKLĐ DĐNAMĐK YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ:

AREL ADP Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA ELEKTRĐKLĐ DĐNAMĐK YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: ADP.2400 400 Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA ELEKTRĐKLĐ DĐNAMĐK YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: 1-)TAHRĐK MOTORU : 80 KW gücünde 1.500 D/dak. senkron elektrik motoru kullanılacaktır.

Detaylı

S Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ M Ü H E N D Ġ S L Ġ F A K Ü L T E S Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ S L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü

S Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ M Ü H E N D Ġ S L Ġ F A K Ü L T E S Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ S L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü MAK-407 Müh. Tas. I S Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ M Ü H E N D Ġ S L Ġ F A K Ü L T E S Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ S L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğretim II. öğretim A-ġubesi B-ġubesi

Detaylı

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri

Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Kaplinler Esnek Burulmalı Mil Kaplinleri Birn esnek burulmalı mil Kaplinleri dönen iki mil arasındaki güç aktarımı sırasında çıkabilecek sorunları önlemek üzere, makina üretiminde yaygın olarak kullanılır.

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017 SORU-1) Dirençli bir ortamda doğrusal hareket yapan bir parçacığın ivmesi a=k V 3 olarak tanımlanmıştır. Burada k bir sabiti, V hızı, x konumu ve t zamanı sembolize etmektedir. Başlangıç koşulları x o

Detaylı

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: Genel düzlemsel hareket yapmakta olan katı cisim üzerinde bulunan iki noktanın ivmeleri aralarındaki ilişki, bağıl hız v A = v B + v B A ifadesinin zamana göre türevi

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i

JPC. Primer Darbeli Kırıcılar. En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi. s e r i s i JPC s e r i s i Primer Darbeli Kırıcılar En zorlu koşullarda dahi güvenebileceğiniz JPC Serisi JPC serisi çeneli kırıcıları, kendini kanıtlamış modüler konfigürasyona sahip ağır iş için elverişli kırıcılardır.

Detaylı

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir.

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. M5 EVOLUTION - GÜÇLÜ SUPERMIX - İDEAL İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. Turbomix özellikli sıva makinesi Kolay müdahale edilebilen su armatürü D ve R tipi

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

Profesyonel Çözümler Professional Solutions

Profesyonel Çözümler Professional Solutions Profesyonel Çözümler Professional Solutions www.dcbmachine.com info@dcbmachine.com DCB MACHINE G Line Serisi 3 TOPLU SİLİNDİR BÜKME G Line 3100 x 260 mm. 3 valsli hidrolik silindir makinalarıdır. Genişliği

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_10 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2016-2017 GÜZ KÜTLE ATALET MOMENTİ Bugünün Hedefleri: 1. Rijit bir cismin

Detaylı

CNC ABKANT PRES ADVANCED SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Arka Dayama Dili. Acil Stop Butonlu Taşınabilir Ayak Pedalı. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH8 2D

CNC ABKANT PRES ADVANCED SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Arka Dayama Dili. Acil Stop Butonlu Taşınabilir Ayak Pedalı. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH8 2D CNC ABKANT PRES ADVANCED SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER CYBELEC TOUCH8 2D 8 Dokunmatik Renkli Ekran. Manuel büküm sekans ile 2D Grafik profil oluşturma Büküm sekansları ve programları hafızaya alınabilir.

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Ders Kitabı : Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik,

Detaylı

Havalandırma Menfezleri

Havalandırma Menfezleri sağlıklı yaşam için doğal havalandırma Havalandırma Menfezleri H E A LT H Y BUILDING C O N C E P T AR75 > 4 Farklı geçirgenlik değeri sağlayan hava regülasyonlu yenilikçi tasarım AR 75; ısı yalıtımlı ve

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

Elektrikli El Aletleri

Elektrikli El Aletleri Yeniliğin, değişimin, kalitenin referans noktası Elektrikli El Aletleri EIBENSTOCK Birlikteysek gücümüz değerli ŞANTİYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ Yüzeylerin zımparalanması, frezeleme/yüzey düzeltme Kanal

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI ÖRNEĞİ

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI ÖRNEĞİ ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI ÖRNEĞİ Şekil 1: Üç çubuk mekanizması Şekil 1 de görülen üç çubuk mekanizmasının Adams programı yardımıyla çözeceğiz. Adams programının başlatılması. Şekil 2: Adams programının başlatılması

Detaylı

Başlıca ürün özellikleri

Başlıca ürün özellikleri Darbeli matkap AdvancedImpact 900 Yenilikçi Bosch Kickback Control ve 2 vitesli şanzımana sahip yeni AdvancedImpact 900 performans ve kontrol konusunda en yüksek taleplerle gelen hafif hizmet kullanıcıları

Detaylı

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ 2017-2018 Bahar Dr. Nurdan Bilgin Bu sunum, ders kitabına ek olarak Sayın Prof. Dr. Turgut Tümer in Temel Makina Dinamiği Eğitimi Çalıştayında yaptığı sunumdan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Ölçme Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 2

Ölçme Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 2 Ölçme Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 2 Dr. Mehmet Ali DAYIOĞLU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2. Mühendislik ve Ölçme tekniği Çevremizde görünen

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Bu kadar yenilik küçük bir kutuya sığar mı dersiniz?

Bu kadar yenilik küçük bir kutuya sığar mı dersiniz? Bu kadar yenilik küçük bir kutuya sığar mı dersiniz? İstanbul Genel Müdürlük Emek Mahallesi, Ordu Caddesi No: 49 34785 Sancaktepe - İstanbul Tel: 444 34 26 Eskişehir Fabrika Organize Sanayi Bölgesi 14.

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017 KÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) ölümleri SRU-1) Mühendislik apılarında kullanılan elemanlar için KSN (Tarafsız eksen) kavramını tanımlaınız ve bir kroki şekil çizerek

Detaylı

Vidalı Kriko. Polimak Grup Endüstriyel Üretim San. AŞ Sok No: Ostim ANKARA Tel: Faks:

Vidalı Kriko. Polimak Grup Endüstriyel Üretim San. AŞ Sok No: Ostim ANKARA   Tel: Faks: Vidalı Kriko Polimak Grup Endüstriyel Üretim San. AŞ. 1232. Sok No: 25-27 Ostim ANKARA www.polimak.com Tel: +90312 3540976 Faks: +90312 3850394 1 Vidalı Kriko POLİMAK Grup Endüstriyel Üretim Sanayi A.Ş.

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı