ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 FINDIKZADE / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - KADIKÖY / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi-MAMAK/ANKARA Tel: Faks: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: TUSTIME KARTAL (OFFLINE) Akşemsettin Cad. Firuz Hanım Sit. 6. Blok D:7 Uğurmumcu-Yakacık/KARTAL Tel: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A BORNOVA İZMİR TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez AYDIN TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm:

3 2014 ARALIK TUS 40. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 1. Linea musculi solei aşağıdaki kemiklerden hangisinde yer 5. M. abductor pollicis longus un siniri aşağıdakilerden alır? hangisidir? A) Tibia A) N. radialis B) Femur B) N. ulnaris C) Fibula C) N. medianus D) Talus D) N. musculocutaneus E) Calcaneus E) N. axillaris 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi protuberentia occipitalis externa ya tutunur? A) M. rectus capitis posterior major B) Lig. apicis dentis C) Lig. supraspinale D) Lig. nuchae E) Membrana atlantooccipitalıs posterior 6. Aşağıdaki kanallardan hangisi fossa ischioanalis in lateral duvarında yer alır? A) Canalis analis B) Canalis inguinalis C) Canalis pudendalis D) Canalis femoralis E) Canalis obturatorius 3. Ganglion geniculi nerede bulunur? A) Foramen lacerum un üzerinde B) Fossa cranii media da C) Canalis nervi facialis içerisinde D) Meatus acusticus internus içerisinde E) Fossa pterygopalatina da 7. Epistaksisi bulunan bir hastanın yapılan muayenesinde kanamanın septum nasi nin ön-alt parçasında yer alan kiesselbach pleksusundan olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdaki arterlerden hangisi bu pleksusa katılmaz? A) A. ethmoidalis anterior B) A. ethmoidalis posterior C) A. labialis superior D) A. palatina major E) A. sphenopalatina 4. Aşağıdaki kaslardan hangisi karın arka duvarında yer almaz? A) M. quadratus lumborum B) M. iliacus C) M. psoas major D) M. psoas minor E) M. erector spinae DENEME SINAVI 40 3

4 8. I- Truncus pulmonalis II- V. cava superior III- Aorta ascendens IV- Vv. pulmonales Sinus transversus pericardii yukarıda verilen damarlardan hangi ikisi arasında yer almaz? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I ve III E) III ve IV 11. Aşağıdakilerden hangisi diaphragma urogenitale de bulunan bezdir? A) Gl. vestibularis major B) Gl. bulbourethralis C) Gl. paraurethralis D) Gl. vesiculosa E) Gl. prostatae 9. I- A. colica dextra II- A. colica media III- A. colica sinistra IV- A. rectalis superior Yukarıda verilen arterlerden hangisi(leri) a. mesenterica inferior un dalıdır? A) I-II-III B) II-III-IV C) I-II D) III-IV E) IV 12. A. communicans posterior daki bir anevrizma sonucu sağ n. oculomotorius hasar görmüştür. Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez? A) Sağ gözde pitoz B) Sol gözde indirek pupilla refleksinin alınamaması C) Sağ gözde midriazis D) Sağ gözde dışa şaşılık E) Sağ gözde akomodasyon bozukluğu 10. Glandulae submandibularis in yüzeyel ve derin parçalarının arasından aşağıdaki kaslardan hangisi geçer? A) M. hyoglossus B) M. genioglossus C) M. geniohyoideus D) M. mylohyoideus E) M. stylohyoideus 13. Aşağıdaki sinirlerden hangisi sadece gl. parotidea ya gidecek olan pre-gangliyonik parasempatik lifleri taşıyan sinirdir? A) N. tympanicus B) Chorda tympani C) N. petrosus minor D) N. petrosus major E) N. auriculotemporalis 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 14. Fenestra vestibuli hangi iki boşluğu birbirine bağlayan bir yapıdır? A) Cavitas tympani yi scala vestibuli ye B) Cavitas tympani yi scala tympani ye C) Cavitas tympani yi antrum mastoideum a D) Scala vestibuli yi scala tympani ye E) Vestibulum u cochlea ya 17. Kan testis bariyeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Sertoli hücreleri arasındaki sıkı bağlantıları B) Sertoli hücreleri arasındaki desmozom tipi bağlantılar C) Spermatogonyumların arasındaki sıkı bağlantıları D) Spermatogonyumların arasındaki desmozom tipi bağlantılar E) Sertoli hücreleri ile endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantılar 15. Fetal dönemde kan ve kan damarlarının yapımı için mezenkimal hücrelerden farklanan ilk hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anjiyoblast B) Fetal eritroblast C) Proeritroblast D) Hemositoblast E) Hemanjiyoblast 18. Aşağıdakilerden hangisi bir ekstraselüler bağ dokusu ara maddesi bileşeni değildir? A) Fibrillin B) Laminin C) Fibronektin D) İntegrin E) Kollajen 16. Dişi üreme sistemine atılmış olan sperm hücrelerinin oositi dölleme yeteneği kazanmasına ne ad verilir? A) Akrozom reaksiyonu B) Zona reaksiyonu C) Hiperaktivasyon D) Kapasitasyon E) Hipermotilite 19. Hücrede Golgi cisimlerindeki proteinlerin mannoz rezidülerine fosfat eklenememesi hangi organelin görevinin hatalı olmasına neden olur? A) Granüllü endoplazma retikulumu B) Granülsüz endoplazma retikulumu C) Golgi cismi D) Lizozom E) Endozom DENEME SINAVI 40 5

6 20. Kas kasılmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? A) İskelet kaslarında sarkomerin kısalması iki Z çizgisinin birbirine yaklaşması şeklinde izlenir. B) İskelet kasının kasılması için kalsiyum iyonları kalmoduline bağlanır. C) İskelet kasının gevşemesinde titin proteini görev alır. D) Kalp kasında kalsiyum kaynağı olarak hücre dışı ortam da kullanılır. E) Düz kaslar kasıldığında çekirdeğin şeklini değiştirdiği izlenir. 24. Aşağıdakilerin hangisinde nikotinik reseptör bulunmaz? A) Adrenal medulla B) Sempatik ganglion C) Parasempatik ganglion D) Sinoatrial nod hücresi E) İskelet kası hücre membranı 21. Aşağıdakilerden hangisi bir glia hücresi değildir? A) Pinealosit B) Tanisit C) Pituisit D) Astrosit E) Müller hücresi 25. Bir duyu reseptöründe, uyaran şiddetinin artması sonucu afferent sinir aksiyon potansiyelinde meydana gelen değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sinaptik aralıkta nörotransmitter salınması azalır. B) Tek bir aksiyon potansiyelinin oluşma süresi kısalır. C) Aksiyon potansiyelinin genliği artar. D) Aksiyon potansiyelinin frekansı artar. E) Aksiyon potansiyelinin eşik frekansı düşer. 22. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin hormon salgılama yeteneği yoktur? A) Tiroid C hücresi B) Mide G hücresi C) Barsaklar M hücresi D) Pankreas D hücresi E) Trakea APUD hücresi 26. Aşağıdaki hormonlardan hangisi mide ve bağırsak mukoza duvarlarının büyümesinde uyarıcı (trofik) etkiye sahiptir? A) Gastrin B) Kolesistokinin C) Sekretin D) Ghrelin E) Motilin 23. İskelet kasında çapraz köprülerin kurulmasında fonksiyonu olmayan molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) ADP B) Aktin C) Titin D) Tropomiyozin E) Troponin C 27. Aşağıdaki solunum fonksiyonu parametrelerinden hangisi solunumsal bozukluğun tipini belirlemede en fazla yardımcı olur? A) Rezidüel hacim B) Zorlu vital kapasite C) İnspiratuar yedek hacim D) Total akciğer kapasitesi E) FEV 1 / FVC oranı 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 28. Aşağıdakilerden hangisi, antidiüretik hormon sekresyonunda artışa yol açmaz? A) Plazma ozmolaritesinin artması B) Ekstraselüler sıvı hacminin artması C) Egzersiz D) Anjiyotensin II E) Ağrı 32. Aşağıdaki grafiklerden hangisi, yirmi sekiz günlük menstrüel siklustaki follikül stimüle edici hormonun salınım paterni için en uygundur? 29. Sinus karotikus ta baroreseptörlerin uyarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Kalp hızında azalma B) Periferik dirençte artma C) Sistemik kan basıncında artma D) Miyokart kontraktilitesinde artma E) Plazma kolloid ozmotik basıncında azalma 30. Aşağıdaki glukoz taşıyıcı proteinlerden hangisi kas dokusunda insüline bağımlı olarak çalışır? A) GLUT1 B) GLUT2 C) GLUT3 D) GLUT4 E) GLUT5 33. Bir hastanın beslenme durumu hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki proteinlerden hangisinin bakılması uygun olur? A) Albumin B) Hemopeksin C) Haptoglobin D) Beta lipoprotein E) İmmunoglobulin A 31. Bir maddenin böbrek tübüllerindeki maksimal geri emilim kapasitesinin azalması aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Atılma eşiğinin düşmesine B) Filtrasyon yükünün artmasına C) Geri emilim miktarının artmasına D) Filtrasyon yükünün azalmasına E) Atılma eşiğinin yükselmesine 34. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği kanda amonyak yükselmesine neden olur? A) Karbamoil fosfat sentetaz II B) Fenilalanin hidroksilaz C) Sistationinaz D) Tirozinaz E) Argininosüksinaz DENEME SINAVI 40 7

8 35. Aşağıdakilerden hangisi tripeptit yapılıdır? A) Anserin B) Spermin C) Melatonin D) Tiroksin E) Glutatyon 39. Tiroid hormon sentezinde hangi iyona kofaktör olarak gereksinim vardır? A) Kobalt B) Selenyum C) Lityum D) Nikel E) İyot 36. Glukagon hormonu, camp sentezini uyarmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin aktivitesi bu yolla artmaktadır? A) Asetil KoA karboksilaz B) Hormon duyarlı lipaz C) HMG KoA reduktaz D) Hidroksi metil glutaril KoA redüktaz E) Lipoprotein lipaz 40. Aşağıdaki ph değerlerinden hangisinde hemoglobinin oksijen ile doygunluğu en azdır? A) 11.6 B) 7.4 C) 8.2 D) 7.0 E) İnsülin yetersizliğinde, aşağıdaki biyokimyasal olaylar veya yollardan hangileri hızlanır? A) Karaciğere glukoz transportu B) Asetil KoA oksidasyonu C) Glikoliz D) Lipoliz E) Yağ dokusuna glukoz ve amino asit transportu 41. Aşağıdakilerden hangisi kemik yapımını belirlemede kullanılan biyokimyasal belirteçlerden biridir? A) Asit fosfataz B) Osteokalsin C) Telopeptitler D) Hidroksilizin E) Hidroksiprolin 38. Akut miyokard infarktüsü tanısı almış bir hastada gelişen karaciğer hücre hasarı tanısında hangi enzim yararlıdır? A) Alanin aminotransferaz B) Aspartat aminotransferaz C) Laktat dehidrogenaz I D) CK MB E) Troponin 42. Aşağıdaki durumlardan hangisinde dışkıda dışkı pigmenti bulunmaz? A) Gilbert sendromu B) Yenidoğan sarılığı C) Dubin Johnson Sendromu D) Hemolitik anemi E) Yanlış kan transfüzyonu 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 43. Folik asit eksikliği olan hastaların plazmasında aşağıdakilerden hangisinde yükselme gözlenir? A) Molanik asit B) Sistein C) Homosistein D) Arginin E) Aspartat 47. Glikolizin ilk hız kısıtlayıcı basamağı olan hekzokinaz enzimi glukoz a fosfat transfer etmektedir. Hekzokinaz enzimi hangi enzim sınıfına dahildir? A) Transferaz B) Liyaz C) Ligaz D) Hidrolaz E) Nükleaz 44. Pıhtılaşma faktörlerinden hangisi plazmanın tiyol bağımlı transglutaminazıdır? A) Faktör I B) Faktör XIII C) Faktör II D) Faktör VIII E) Faktör V 48. Glikoprotein yapısında kullanılmayan şeker aşağıdakilerden hangisidir? A) UDP Glukoz B) UDP Fukoz C) UDP Fruktoz D) UDP Galaktoz E) CMP NANA 45. Aşağıdaki lipitlerden hangisi hücre membranında en fazla miktarda bulunur? A) Kolesterol B) Fosfotidilkolin C) Fosfotidilserin D) Triaçilgliserol E) Ester Kolesterol 49. Aşağıdaki yağ sentezi enzimlerinden hangisi NADPH kullanır? A) Asetil coa karboksilaz B) Enoil Redüktaz C) Tiyoesteraz D) ACP E) Asetil açiltransferaz 46. Aşağıdaki GLUT tiplerinden hangisi ince barsakta primer fruktoz alımından sorumludur? A) GLUT1 B) GLUT2 C) GLUT3 D) GLUT4 E) GLUT5 50. Ezetimib barsakta kolesterol absorbsiyonunu hangi protein üzerinden engeller? A) Lamin B) Niemann Pick C Like Protein C) Anneksin D) Laminin E) Lipokortin DENEME SINAVI 40 9

10 51. Safra asidi sentezinin düzenleyici enzimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asetil coa Karboksilaz B) HMG coa Redüktaz C) HMG coa Liyaz C) HMG coa Sentaz E) 7 a Hidroksikaz 55. Çocukluğunda damda uyurken düşme hikayesi olan ve üç defa menenjit geçiren 24 yaşındaki bir erkek hastanın BOS unda mum alevi şeklinde gram pozitif diplokoklar görülüyor. Aşağıdakileren hangisi bu bakteriye ait özelliklerden biri değildir? A) Safrada erimesi B) Kapsül şişme reaksiyonu pozitif olması C) Alfa hemoliz yapması D) Optokin diskine duyarlı olması E) Beta laktamaz üretmesi 52. Aşağıdaki enzimlerden hangisi pürin sentezinde görev almaz? A) PRPP sentaz B) Karbamoil fosfat sentetaz II C) Glutamin PRPP amidotransferaz D) Formilglisinamid sentaz E) Aminoimidazol ribotid sentaz 56. Aşağıdakilerden hangisi Vankomisine dirençli enterokok enfeksiyonlarında kullanılabilir? A) Seftazidim B) Linezolid C) İmipenem D) Aztreonam E) Siprofloksasin 53. Hücrenin hayat döngüsünün hangi fazında DNA replikasyonu meydana gelir? A) G0 B) G1 C) S D) G2 E) M 57. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin Gram negatif bakterilere etkisinin olması beklenmez? A) Sefuroksim B) Penisilin G C) Temosilin D) Teikoplanin E) Doksisiklin 54. RNA sentezinin başladığı DNA bölgesine ne ad verilir? A) Ekzon B) İntron C) Poli A D) Promotor E) Ori 58. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde aminoglikozid kullanımı kontrendikedir? A) Tetanoz B) Gazlı gangren C) BotuIizm D) Şarbon E) Nekrotizan fasit 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 59. Aşağıdakilerden hangisi Şarbon toksinin hedef hücreye tutunarak hücre içine alınmasını sağlar? A) Ödem faktörü B) Letal faktör C) Koruyucu antijen D) Elastaz E) Eritrojenik toksin 63. Nontifoidal Salmonella bakterilerinin en sık neden olduğu klinik tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Pyelonefrit B) Gastroenterit C) Endokardit D) Osteomyelit E) Menenjit 60. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin hareketi aksiyel filamanladır? A) Mycobacterium tuberculosis B) Proteus vulgaris C) Leptospira interrogans D) Klebsiella pneumoniae E) Vibrio cholerae 61. Diz protezi yapılan bir hasta 7 gün sonra ortopedi polikliniğine kötü kokulu akıntı şikayetiyle başvuruyor. Akıntıdan yapılan kültürde aerop şartlarda üreme olmuyor. Tiyoglikolatlı sıvı besiyerinden pasaj yapılıp anaerop şartlarda inkübe edildiğinde gram pozitif basil ürediği görülüyor. En olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Actinomyces israeli B) Propionibacterium acnes C) Bacterioides fragilis D) Peptostreptococcus E) Prevotella melaninogenica 64. Kanlı agara düz bir hat boyunca β hemoliz yapan Staphylococcus aureus ve arkasından bu hatta dik olarak test edilen bir Streptokok türü ekilmektedir. Normal atmosferde inkübasyon sonrasında her iki çizginin kesiştiği bölgede test edilen bakteriye doğru ok şeklinde hemoliz artışı izlenmektedir. Test edilen Streptokok türü aşağıdakilerden hangisidir? A) S. bovis B) S. pyogenes C) S. pneumoniae D) S. Anginosus E) S. agalactiae 62. Brusellozda nadir görülmesine rağmen, en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? A) Endokardit B) Menenjit C) Ensefalit D) Sepsis E) Pnömoni 65. İnfluenza virüsüyle ilgili hangi eşleşme yanlıştır? A) Hemaglütinin Hücreye tutunma B) Nöraminidaz Hücreden atılma C) Segmentli RNA Mutasyon D) Füzyon proteini Çok çekirdekli dev hücre oluşumu E) M2 proteini Kapsitten soyunma DENEME SINAVI 40 11

12 66. Kronik Hepatit C tedavisi alarak viral yükü negatif olan 40 yaşındaki immün sistemi normal bir kişide, akut Hepatit B enfeksiyonunun varlığını aşağıdaki serolojik sonuçlardan hangisi gösterir? HBsAg anti HBcIgM anti HBs Anti HCV HCVRNA A) B) + + C) D) + E) Onikomikoz tanısıyla tedavi başlanan hastada lezyondan yapılan kültürde aşağıdakilerden hangisinin üremesi beklenmez? A) Trichophyton rubrum B) Trichophyton mentagrophytes C) Epidermophyton floccosum D) Microsporum canis E) Trichophyton verrucosum 67. Çocuklarda ikinci sıklıkta gastroenterit etkeni olan ve aynı zamanda her yaş grubunda görülebilen, gastroenterit, konjunktivit ve solunum yolu hastalıkları gibi çeşitli klinik tablolara neden olan DNA virusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Adenovirus B) İnsan Boca virusu C) İnsan Metapneumovirus D) İnsan Papilloma virusu E) Herpes simpleks virus 70. Aşağıdaki mikoz etkenlerinin hangisinde rozet şeklinde mikrokonidiler görülür? A) Aspergillus B) Mucor C) Rhizopus D) Blastomyces E) Sporothrix 68. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi mantar hücresinde RNA üzerinde etkilidir? A) Ekinokandinler B) Flukonazol C) Nistatin D) Amfoterisin B E) Flusitozin 71. Aşağıdakilerden hangisi CD21 e ait özellikler arasında sayılmaz? A) T lenfositlerin yüzeyinde bulunur B) Antikor üretiminin güçlenmesinde görev alır C) EBV nin hücreye tutunma yeridir D) C3b nin tutunma yeridir E) B lenfositlerin yüzeyinde bulunur 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 72. Aşağıdakilerden hangisi septik şokta antiinflamatuvar olarak etki eder? A) TNF alfa B) TNF beta C) TGF beta D) IL 1 E) IL Diphyllobothrium latum hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Diphyllobothrium latum insanlara larva içeren balıkların çiğ olarak yenmesi sonucu bulaşır. B) Diphyllobothrium latum yumurtaları insan dışkısı ile dış ortama atılır. C) Tatlı suda, yumurta içinde erginleşen hareketli korasidyum larvalar yumurtadan ayrılır. D) Yumurtaları Enterobius yumurtaları içinde taşınır. E) Balıkların çiğ olarak yenmesi sonucunda da insan infeksiyonu gelişir. 73. Komplemanın düzenlenmesinde rol oynayan bozunma hızlandırıcı faktör eksikliğinde aşağıdaki hastalıklardan hangisinin gelişmesi beklenir? A) Herediter anjionörotik ödem, B) HÜS C) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri D) Neissseria enfeksiyonları E) Pyojenik enfeksiyonlar 76. Leishmaniaziste parazitin promastigot şekli aşağıdakilerin hangisinde bulunur? A) Anofel B) Makrofaj C) Kültür D) Kan E) Deri lezyonu 74. Aşağıda Sıtma etkenlerinden hangisi(ler)nin hastalığında hipnozoit vardır? I. P. falciparum II. P. malariae III. P. vivax IV. P. ovale A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 77. Gebelikte uterusun büyümesi aşağıdaki hücresel adaptasyon mekanizmalarından hangisininin bir örneğidir? A) Hiperplazi ve hipertrofi B) Hiperplazi C) Hipertrofi D) Metaplazi E) Atrofi DENEME SINAVI 40 13

14 78. Endometriyumda menstrüel siklus kanaması öncesinde, hücrelerde görülen patolojik değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A) Apoptozis B) Heterofagositoz C) Atrofi D) Koagülasyon nekrozu E) Likefaksiyon nekrozu 82. Aşağıdaki preneoplastik hastalıklardan hangisinde adenokarsinom gelişme riski artmıştır? A) Pernisiyöz anemi B) Eritroplaki C) Marjolin ülser D) Solar keratoz E) Servikal displazi 79. Granulamatöz inflamasyon gelişiminde CD4 T lenfositinin TH 1 yönünde diferansiasyonu için özellikle makrofajlar tarafından salınan sitokin aşağıdakilerden hangisidir? A) IL2 B) IL4 C) IL5 D) IL8 E) IL Genellikle kadınlarda, normal doğum ya da rekürren sezaryen sonrasında batın ön duvarında gelişen agresif fibromatozis aşağıdakilerden hangisidir? A) Dupuytren kontraktürü B) Lederhausen hastalığı C) Peyroni hastalığı D) Desmoid tümör E) Hipertrofik skar 80. Aşağıdaki lenfomalardan hangisinde neoplastik hücreler epidermotropizm gösterir? A) Hairy cell lösemi B) Hodgkin lenfoma, mikst sellüler tip C) Mikozis fungoides D) Multipl miyeloma E) Burkitt Lenfoma 84. Son 6 aydır ortalama kan basıncı 220/130 mmhg olarak saptanan 32 yaşındaki erkek hastanın arteriol duvarında izlenebilecek histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? A) Mediada lipohiyalinozis B) İntimada lipit birikimi C) Hiperplastik arterioloskleroz D) Rekanalize trombüs E) Duvarda amiloid birikimi 81. AIDS hastalarında santral sinir sisteminde mikroglialarda yaygın HIV virüs varlığıyla karakterli nörolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Progresif multifokal lökoensefalopati B) AIDS demans kompleks C) Menenjit D) Vakuoler myelopati E) Meningoensefalit 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 85. Elli iki yaşında bir erkek hastada splenomegali ve pansitopeni saptanıyor. Kemik iliği biyopsisinde şeffaf sitoplazmalı, oval yuvarlak çekirdekli neoplastik lenfoid hücreler belirleniyor. İmmünhistokimyasal incelemede neoplastik hücreler CD20 ve TRAP pozitif sonuç veriyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantle hücreli lenfoma B) Saçlı hücreli (hairy cell) lösemi C) B hücreli prolenfositik lösemi D) Foliküler lenfoma E) B hücreli kronik lenfositik lösemi 89. Otoimmün gastrittte aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Parietal hücrelere karşı gelişmiş antikorlar B) Nöroendokrin hiperplazi C) Artmış pepsinojen konsantrasyonu D) Vitamin B12 eksikliği E) Aklorhidri 86. Bronkioloalveolar karsinomu diğer akciğer adenokarsinomlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) İnvazyon yokluğu B) Müsin sekresyonu C) Tümör çapı D) Santral skar varlığı E) Hücre morfolojisi 90. Mide Maltoma sında en sık görülen translokasyon aşağıdakilerden hangisidir? A) t(11;18) B) t(1;14) C) t(14;18) D) t(14;22) E) T(11;21) 87. Herediter retinoblastom olgularında izlenen konjenital gen defekti aşağıdakilerden hangisidir? A) 13q14 delesyon B) t (11;22) C) 11p13 delesyon D) 17p delesyon E) t (2;13) 91. Aşağıdaki karaciğer tümörlerinden hangisinin etyolojisinde hem throtrast hem de vinyl clorid önemli faktörlerdir? A) Hepatoselüler adenom B) Hepatotoselüler kanser C) Kolanjiokanser D) Anjiosarkom E) Hemanjiom 88. Hirschprung hastalığında en sık görülen gen mutasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) K ras B) RET C) APC D) PTEN E) C Kit 92. Aşağıdakilerden hangisi primer glomerulonefrit değildir? A) Membranöz nefropati B) Minimal change hastalığı C) Dens depozit hastalığı D) Ig A Nefropatisi E) Good pasture hastalığı DENEME SINAVI 40 15

16 93. Aşağıdakilerden hangisinin Kalsiyum taşı yapma olasılığı en azdır? A) İdiopatik hiper kalsüri B) Hiperoksalüri C) Hiperürikozüri D) Hipersitratüri E) Enfeksiyon 97. Serebral amiloid anjiopatide en sık görülen kanama lokalizasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Putamen B) Nukleus subtalamicus C) Korpus kallozum D) Pons E) Korteks 94. Aşağıdaki testis tümörlerinden hangisinde KIT mutasyonu görülür? A) Yolc sac tümörü B) Seminom C) Koryokarsinom D) Embriyonel karsinom E) Lenfoma 98. Aşağıdaki nörodejeneratif hastalıklardan hangisinde alfa synuclein birikimi olur? A) Alzheimer hastalığı B) Huntington hastalığı C) Parkinson hastalığı D) Frontotemporal lobar dejenerasyon E) Amyotrofik lateral skleroz 95. Kadınlarda meme kanseri için en önemli risk faktörleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Erken menarş ve geç menapoz B) Nulliparite ve emzirmeme C) Obezite ve östrojenik hiperstimülasyon D) Gen mutasyonları E) Östrojenik hiperstimülasyon ve yaş 99. Kalpte yoğun olarak bulunan beta 1 adrenerjik reseptörlerin dobutamin tarafından uyarılması aşağıdaki hücresel olaylardan hangisine neden olmaz? A) Fosfolipaz C enziminin aktive olması B) Hücre içi camp düzeyinin artması C) Gs proteinin aktive olması D) Adenilat siklaz enziminin uyarılması E) Protein kinaz A enziminin uyarılması 96. İskelette fibröz displazi ve yumuşak doku miksoması ile karakterize olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Mc Cune Albright sendromu B) Mazabraud sendromu C) Tuberoz skleroz D) Multiple skleroz E) Osteogenezis imperfekta 100. Nitrik Oksit in farmakolojik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Soluble Guanilat siklaz enzimini aktive ederek hücre içi cgmp düzeyini artırır B) Bronkodilatasyon oluşturur C) Antiagregan özelliği vardır D) Ereksiyondan primer sorumlu olan mediyatördür E) Mitojenik özellik gösterir 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 101. Lityumun yan etkileri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Hipotiroidi B) Koreatetoz C) Akne D) Bronkokonstrüksiyon E) Nefrojenik Diyabetes İnsipidus 105. Aşağıdaki immunsupresan ilaçlardan hangisi multiple myelom tedavisinde kullanılan proteazom bağımlı protein yıkım inhibitörüdür? A) Bortezomib B) Sirolimus C) Takrolimus D) Siklosporin E) Talidomid 102. Aşağıdaki benzodiazepin türü ilaçlardan hangisi özellikle epilepsinin kronik tedavisinde kullanılır? A) Diazepam B) Klonazepam C) Flurazepam D) Alprazolam E) Triazolam 106. Aşağıdaki ilaç geliştime aşamalarından hangisinde özellikle insanın tolere edebildiği doz aralığı belirlenir? A) Faz 0 B) Faz I C) Faz II D) Faz III E) Faz IV 103. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisi en az seksüel disfonksiyona neden olur? A) Amitriptilin B) Bupropion C) Trazodon D) Klomipramin E) Doksepin 107. Aşağıdaki etkilerden hangisinin β 2 adrenerjik reseptörlerin uyarılmasına bağlı gelişmesi beklenmez? A) Bronkodilatasyon B) Glikojenoliz C) İskelet kası kan damarlarında vazodilatasyon D) Piloereksiyon E) Tokoliz 104. Aşağıdaki kas gevşetici ve etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Süksinilkolin Nikotinik reseptörlerin stimülasyonu B) Baklofen GABA B antagonisti C) Tizanidin Alfa 1 reseptör agonisti D) Roküronyum Muskarinik reseptör blokajı E) Botilinum toksini Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum kanal blokajı 108. Aşağıdakilerden hangisi diüretik etkisini toplayıcı tübüller üzerinden gösterir? A) Eplerenon B) Furosemid C) Asetazolamid D) Hidroklorotiyazid E) Mannitol DENEME SINAVI 40 17

18 109. Anjina pektoris tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisinin etkisine karşı tolerans gelişmesi beklenir? A) Nikorandil B) Metoprolol C) Verapamil D) İvabradin E) İzosorbid mononitrat 113. Aşağıdaki immünsupresif ilaçlardan hangisinin etki mekanizması yanlış olarak verilmiştir? A) Leflunomid, dihidroorotat dehidrogenaz enzimini inhibe eder. B) Mikofenolat mofetil, inozin monofosfat dehidrogenaz enzimini inhibe eder. C) Siklosporin, kalsinörin fosfataz enzimini inhibe eder. D) Sirolimus kalsinörini aktive eder E) Prednizon, hücresel immün yanıtı baskılar 110. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde karbamazepin tedavisi uygun değildir? A) Bipolar affektif bozukluk B) Trigeminal nevralji C) Absens nöbet D) Grand mal epilepsi E) Diabetes insipitus 114. Hücre membranında bulunan sodyum kanallarına bağlanarak uyarılabilen hücrelerin depolarizasyondurumunda kalmasını sağlayan ve kalpte atriyoventriküler blok yapabilen toksin aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Tapsigargin B Latrotoksin C) Omega konotoksin D) Grayanotoksin E) Striknin 111. Aşağıdakilerden hangisi atropin tarafından önlenemez? A) Asetilkolin verilmesiyle oluşan iskelet kası kontraksiyonu B) Neostigmin verilmesiyle oluşan bronkokonstrüksiyon C) Betanekol verilmesiyle oluşan miyozis D) Pilokarpin verilmesiyle oluşan terleme artışı E) Karbakol verilmesiyle oluşan akomodasyon spazmı 115. Aşağıdaki antiemetik ilaçlardan hangisi uzun süre kullanıldığında parkinson benzeri yan etkiler görülmesi en olasıdır? A) Metoklopramid B) Tropisetron C) Skopolamin D) Dronabinol E) Meklizin 112. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi barsakları inerve eden sinirlerde presinaptik opioid reseptörleri uyararak antidiyareik özellik gösterir? A) Kaolin B) Loperamid C) Karbenoksolon D) Metoklopramid E) Dronabinol 116. Aşağıdaki antianjinal ilaçlardan hangisi myositlerde yağ asidi oksidasyonunu inhibe ederek etki gösterir? A) Trimetazidin B) Nikorandil C) Metoprolol D) İvabradin E) İsosorbid Mononitrat 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 117. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi SSRI lar ile birlikte kullanıldığında serotonerjik sendroma yol açar? A) Daptomisin B) Vankomisin C) Linezolid D) Streptogramin B E) Tigesiklin 118. Aşağıdakilerden hangisi MRSA tedavisinde kullanılan 5. jenerasyon sefalosporindir? A) Sefazolin B) Sefepim C) Seftriakson D) Sefotaksim E) Seftarolin 119. Aşağıdakilerden hangisi HIV tedavisinde kullanılan CD4 e karşı geliştirilmiş monoklonal antikordur? A) İnfliksimab B) Alemtuzumab C) Transtuzumab D) İbalizumab E) Palivizumab 120. Aşağıdaki antidiyabetik ilaçlardan hangisi AMP bağımlı protein kinazları uyararak etki gösterir? A) Metformin B) Akarboz C) Pioglitazon D) Pramlintid E) Sitagliptin DENEME SINAVI 40 19

20 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

21 ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 KLİNİK BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Klinik Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 24.04.207-2.06.207 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ Dr. Nurcan Cengiz 1955 de tanımlandı (Gasser) Çocukluk çağında akut böbrek yetmezliğinin en sık nedenlerindendir. Batıda kronik böbrek yetmezliğinin de önemli sebeplerinden

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 15 ARALIK 2014 16 OCAK 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Doç. Dr. Meral Yüksel Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı meralyuksel@gmail.com

Detaylı

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Prof. Dr. Birol ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 1. Türkiye-Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu, İstanbul, 2015 Tanım Kronik karaciğer hastalığı

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri AMİLAZ (SERUM) Kullanım amacı: Klinik uygulamada, pankreas dokusu ve tükürük bezleri ile ilişkili her türlü zedelenme olasılığının değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulur. Akut ve kronik pankreatitler

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM KOMPLEMAN SİSTEM GENLERİNDE MUTASYON VARLIĞI GENOTİP FENOTİP İLİŞKİSİ VE TEDAVİ Ş. Hacıkara, A. Berdeli, S. Mir HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (HÜS) Hemolitik anemi (mikroanjiopatik

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK HASTA HİKAYESİ NASIL ALINIR? 1) Hastanın mevcut şikayeti: Gerçek şikayeti bulmaya yönelik sorular a) Sizi en çok rahatsız eden şey ne? b) Ne zaman başladı?

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR)

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR) Klinik Laboratuvar Testleri AMNO AST, KANTTATF (PLAZMA, DRAR) Kullanım amacı: Plazma ve idrarda kantitatif amino asit ölçümüne, amino asit metabolizma bozukluklarının araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı