ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 FINDIKZADE / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - KADIKÖY / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi-MAMAK/ANKARA Tel: Faks: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: TUSTIME KARTAL (OFFLINE) Akşemsettin Cad. Firuz Hanım Sit. 6. Blok D:7 Uğurmumcu-Yakacık/KARTAL Tel: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A BORNOVA İZMİR TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez AYDIN TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm:

3 2014 ARALIK TUS 40. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 1. Linea musculi solei aşağıdaki kemiklerden hangisinde yer 5. M. abductor pollicis longus un siniri aşağıdakilerden alır? hangisidir? A) Tibia A) N. radialis B) Femur B) N. ulnaris C) Fibula C) N. medianus D) Talus D) N. musculocutaneus E) Calcaneus E) N. axillaris 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi protuberentia occipitalis externa ya tutunur? A) M. rectus capitis posterior major B) Lig. apicis dentis C) Lig. supraspinale D) Lig. nuchae E) Membrana atlantooccipitalıs posterior 6. Aşağıdaki kanallardan hangisi fossa ischioanalis in lateral duvarında yer alır? A) Canalis analis B) Canalis inguinalis C) Canalis pudendalis D) Canalis femoralis E) Canalis obturatorius 3. Ganglion geniculi nerede bulunur? A) Foramen lacerum un üzerinde B) Fossa cranii media da C) Canalis nervi facialis içerisinde D) Meatus acusticus internus içerisinde E) Fossa pterygopalatina da 7. Epistaksisi bulunan bir hastanın yapılan muayenesinde kanamanın septum nasi nin ön-alt parçasında yer alan kiesselbach pleksusundan olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdaki arterlerden hangisi bu pleksusa katılmaz? A) A. ethmoidalis anterior B) A. ethmoidalis posterior C) A. labialis superior D) A. palatina major E) A. sphenopalatina 4. Aşağıdaki kaslardan hangisi karın arka duvarında yer almaz? A) M. quadratus lumborum B) M. iliacus C) M. psoas major D) M. psoas minor E) M. erector spinae DENEME SINAVI 40 3

4 8. I- Truncus pulmonalis II- V. cava superior III- Aorta ascendens IV- Vv. pulmonales Sinus transversus pericardii yukarıda verilen damarlardan hangi ikisi arasında yer almaz? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I ve III E) III ve IV 11. Aşağıdakilerden hangisi diaphragma urogenitale de bulunan bezdir? A) Gl. vestibularis major B) Gl. bulbourethralis C) Gl. paraurethralis D) Gl. vesiculosa E) Gl. prostatae 9. I- A. colica dextra II- A. colica media III- A. colica sinistra IV- A. rectalis superior Yukarıda verilen arterlerden hangisi(leri) a. mesenterica inferior un dalıdır? A) I-II-III B) II-III-IV C) I-II D) III-IV E) IV 12. A. communicans posterior daki bir anevrizma sonucu sağ n. oculomotorius hasar görmüştür. Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez? A) Sağ gözde pitoz B) Sol gözde indirek pupilla refleksinin alınamaması C) Sağ gözde midriazis D) Sağ gözde dışa şaşılık E) Sağ gözde akomodasyon bozukluğu 10. Glandulae submandibularis in yüzeyel ve derin parçalarının arasından aşağıdaki kaslardan hangisi geçer? A) M. hyoglossus B) M. genioglossus C) M. geniohyoideus D) M. mylohyoideus E) M. stylohyoideus 13. Aşağıdaki sinirlerden hangisi sadece gl. parotidea ya gidecek olan pre-gangliyonik parasempatik lifleri taşıyan sinirdir? A) N. tympanicus B) Chorda tympani C) N. petrosus minor D) N. petrosus major E) N. auriculotemporalis 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 14. Fenestra vestibuli hangi iki boşluğu birbirine bağlayan bir yapıdır? A) Cavitas tympani yi scala vestibuli ye B) Cavitas tympani yi scala tympani ye C) Cavitas tympani yi antrum mastoideum a D) Scala vestibuli yi scala tympani ye E) Vestibulum u cochlea ya 17. Kan testis bariyeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Sertoli hücreleri arasındaki sıkı bağlantıları B) Sertoli hücreleri arasındaki desmozom tipi bağlantılar C) Spermatogonyumların arasındaki sıkı bağlantıları D) Spermatogonyumların arasındaki desmozom tipi bağlantılar E) Sertoli hücreleri ile endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantılar 15. Fetal dönemde kan ve kan damarlarının yapımı için mezenkimal hücrelerden farklanan ilk hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anjiyoblast B) Fetal eritroblast C) Proeritroblast D) Hemositoblast E) Hemanjiyoblast 18. Aşağıdakilerden hangisi bir ekstraselüler bağ dokusu ara maddesi bileşeni değildir? A) Fibrillin B) Laminin C) Fibronektin D) İntegrin E) Kollajen 16. Dişi üreme sistemine atılmış olan sperm hücrelerinin oositi dölleme yeteneği kazanmasına ne ad verilir? A) Akrozom reaksiyonu B) Zona reaksiyonu C) Hiperaktivasyon D) Kapasitasyon E) Hipermotilite 19. Hücrede Golgi cisimlerindeki proteinlerin mannoz rezidülerine fosfat eklenememesi hangi organelin görevinin hatalı olmasına neden olur? A) Granüllü endoplazma retikulumu B) Granülsüz endoplazma retikulumu C) Golgi cismi D) Lizozom E) Endozom DENEME SINAVI 40 5

6 20. Kas kasılmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? A) İskelet kaslarında sarkomerin kısalması iki Z çizgisinin birbirine yaklaşması şeklinde izlenir. B) İskelet kasının kasılması için kalsiyum iyonları kalmoduline bağlanır. C) İskelet kasının gevşemesinde titin proteini görev alır. D) Kalp kasında kalsiyum kaynağı olarak hücre dışı ortam da kullanılır. E) Düz kaslar kasıldığında çekirdeğin şeklini değiştirdiği izlenir. 24. Aşağıdakilerin hangisinde nikotinik reseptör bulunmaz? A) Adrenal medulla B) Sempatik ganglion C) Parasempatik ganglion D) Sinoatrial nod hücresi E) İskelet kası hücre membranı 21. Aşağıdakilerden hangisi bir glia hücresi değildir? A) Pinealosit B) Tanisit C) Pituisit D) Astrosit E) Müller hücresi 25. Bir duyu reseptöründe, uyaran şiddetinin artması sonucu afferent sinir aksiyon potansiyelinde meydana gelen değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sinaptik aralıkta nörotransmitter salınması azalır. B) Tek bir aksiyon potansiyelinin oluşma süresi kısalır. C) Aksiyon potansiyelinin genliği artar. D) Aksiyon potansiyelinin frekansı artar. E) Aksiyon potansiyelinin eşik frekansı düşer. 22. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin hormon salgılama yeteneği yoktur? A) Tiroid C hücresi B) Mide G hücresi C) Barsaklar M hücresi D) Pankreas D hücresi E) Trakea APUD hücresi 26. Aşağıdaki hormonlardan hangisi mide ve bağırsak mukoza duvarlarının büyümesinde uyarıcı (trofik) etkiye sahiptir? A) Gastrin B) Kolesistokinin C) Sekretin D) Ghrelin E) Motilin 23. İskelet kasında çapraz köprülerin kurulmasında fonksiyonu olmayan molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) ADP B) Aktin C) Titin D) Tropomiyozin E) Troponin C 27. Aşağıdaki solunum fonksiyonu parametrelerinden hangisi solunumsal bozukluğun tipini belirlemede en fazla yardımcı olur? A) Rezidüel hacim B) Zorlu vital kapasite C) İnspiratuar yedek hacim D) Total akciğer kapasitesi E) FEV 1 / FVC oranı 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 28. Aşağıdakilerden hangisi, antidiüretik hormon sekresyonunda artışa yol açmaz? A) Plazma ozmolaritesinin artması B) Ekstraselüler sıvı hacminin artması C) Egzersiz D) Anjiyotensin II E) Ağrı 32. Aşağıdaki grafiklerden hangisi, yirmi sekiz günlük menstrüel siklustaki follikül stimüle edici hormonun salınım paterni için en uygundur? 29. Sinus karotikus ta baroreseptörlerin uyarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Kalp hızında azalma B) Periferik dirençte artma C) Sistemik kan basıncında artma D) Miyokart kontraktilitesinde artma E) Plazma kolloid ozmotik basıncında azalma 30. Aşağıdaki glukoz taşıyıcı proteinlerden hangisi kas dokusunda insüline bağımlı olarak çalışır? A) GLUT1 B) GLUT2 C) GLUT3 D) GLUT4 E) GLUT5 33. Bir hastanın beslenme durumu hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki proteinlerden hangisinin bakılması uygun olur? A) Albumin B) Hemopeksin C) Haptoglobin D) Beta lipoprotein E) İmmunoglobulin A 31. Bir maddenin böbrek tübüllerindeki maksimal geri emilim kapasitesinin azalması aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Atılma eşiğinin düşmesine B) Filtrasyon yükünün artmasına C) Geri emilim miktarının artmasına D) Filtrasyon yükünün azalmasına E) Atılma eşiğinin yükselmesine 34. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği kanda amonyak yükselmesine neden olur? A) Karbamoil fosfat sentetaz II B) Fenilalanin hidroksilaz C) Sistationinaz D) Tirozinaz E) Argininosüksinaz DENEME SINAVI 40 7

8 35. Aşağıdakilerden hangisi tripeptit yapılıdır? A) Anserin B) Spermin C) Melatonin D) Tiroksin E) Glutatyon 39. Tiroid hormon sentezinde hangi iyona kofaktör olarak gereksinim vardır? A) Kobalt B) Selenyum C) Lityum D) Nikel E) İyot 36. Glukagon hormonu, camp sentezini uyarmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin aktivitesi bu yolla artmaktadır? A) Asetil KoA karboksilaz B) Hormon duyarlı lipaz C) HMG KoA reduktaz D) Hidroksi metil glutaril KoA redüktaz E) Lipoprotein lipaz 40. Aşağıdaki ph değerlerinden hangisinde hemoglobinin oksijen ile doygunluğu en azdır? A) 11.6 B) 7.4 C) 8.2 D) 7.0 E) İnsülin yetersizliğinde, aşağıdaki biyokimyasal olaylar veya yollardan hangileri hızlanır? A) Karaciğere glukoz transportu B) Asetil KoA oksidasyonu C) Glikoliz D) Lipoliz E) Yağ dokusuna glukoz ve amino asit transportu 41. Aşağıdakilerden hangisi kemik yapımını belirlemede kullanılan biyokimyasal belirteçlerden biridir? A) Asit fosfataz B) Osteokalsin C) Telopeptitler D) Hidroksilizin E) Hidroksiprolin 38. Akut miyokard infarktüsü tanısı almış bir hastada gelişen karaciğer hücre hasarı tanısında hangi enzim yararlıdır? A) Alanin aminotransferaz B) Aspartat aminotransferaz C) Laktat dehidrogenaz I D) CK MB E) Troponin 42. Aşağıdaki durumlardan hangisinde dışkıda dışkı pigmenti bulunmaz? A) Gilbert sendromu B) Yenidoğan sarılığı C) Dubin Johnson Sendromu D) Hemolitik anemi E) Yanlış kan transfüzyonu 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 43. Folik asit eksikliği olan hastaların plazmasında aşağıdakilerden hangisinde yükselme gözlenir? A) Molanik asit B) Sistein C) Homosistein D) Arginin E) Aspartat 47. Glikolizin ilk hız kısıtlayıcı basamağı olan hekzokinaz enzimi glukoz a fosfat transfer etmektedir. Hekzokinaz enzimi hangi enzim sınıfına dahildir? A) Transferaz B) Liyaz C) Ligaz D) Hidrolaz E) Nükleaz 44. Pıhtılaşma faktörlerinden hangisi plazmanın tiyol bağımlı transglutaminazıdır? A) Faktör I B) Faktör XIII C) Faktör II D) Faktör VIII E) Faktör V 48. Glikoprotein yapısında kullanılmayan şeker aşağıdakilerden hangisidir? A) UDP Glukoz B) UDP Fukoz C) UDP Fruktoz D) UDP Galaktoz E) CMP NANA 45. Aşağıdaki lipitlerden hangisi hücre membranında en fazla miktarda bulunur? A) Kolesterol B) Fosfotidilkolin C) Fosfotidilserin D) Triaçilgliserol E) Ester Kolesterol 49. Aşağıdaki yağ sentezi enzimlerinden hangisi NADPH kullanır? A) Asetil coa karboksilaz B) Enoil Redüktaz C) Tiyoesteraz D) ACP E) Asetil açiltransferaz 46. Aşağıdaki GLUT tiplerinden hangisi ince barsakta primer fruktoz alımından sorumludur? A) GLUT1 B) GLUT2 C) GLUT3 D) GLUT4 E) GLUT5 50. Ezetimib barsakta kolesterol absorbsiyonunu hangi protein üzerinden engeller? A) Lamin B) Niemann Pick C Like Protein C) Anneksin D) Laminin E) Lipokortin DENEME SINAVI 40 9

10 51. Safra asidi sentezinin düzenleyici enzimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asetil coa Karboksilaz B) HMG coa Redüktaz C) HMG coa Liyaz C) HMG coa Sentaz E) 7 a Hidroksikaz 55. Çocukluğunda damda uyurken düşme hikayesi olan ve üç defa menenjit geçiren 24 yaşındaki bir erkek hastanın BOS unda mum alevi şeklinde gram pozitif diplokoklar görülüyor. Aşağıdakileren hangisi bu bakteriye ait özelliklerden biri değildir? A) Safrada erimesi B) Kapsül şişme reaksiyonu pozitif olması C) Alfa hemoliz yapması D) Optokin diskine duyarlı olması E) Beta laktamaz üretmesi 52. Aşağıdaki enzimlerden hangisi pürin sentezinde görev almaz? A) PRPP sentaz B) Karbamoil fosfat sentetaz II C) Glutamin PRPP amidotransferaz D) Formilglisinamid sentaz E) Aminoimidazol ribotid sentaz 56. Aşağıdakilerden hangisi Vankomisine dirençli enterokok enfeksiyonlarında kullanılabilir? A) Seftazidim B) Linezolid C) İmipenem D) Aztreonam E) Siprofloksasin 53. Hücrenin hayat döngüsünün hangi fazında DNA replikasyonu meydana gelir? A) G0 B) G1 C) S D) G2 E) M 57. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin Gram negatif bakterilere etkisinin olması beklenmez? A) Sefuroksim B) Penisilin G C) Temosilin D) Teikoplanin E) Doksisiklin 54. RNA sentezinin başladığı DNA bölgesine ne ad verilir? A) Ekzon B) İntron C) Poli A D) Promotor E) Ori 58. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde aminoglikozid kullanımı kontrendikedir? A) Tetanoz B) Gazlı gangren C) BotuIizm D) Şarbon E) Nekrotizan fasit 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 59. Aşağıdakilerden hangisi Şarbon toksinin hedef hücreye tutunarak hücre içine alınmasını sağlar? A) Ödem faktörü B) Letal faktör C) Koruyucu antijen D) Elastaz E) Eritrojenik toksin 63. Nontifoidal Salmonella bakterilerinin en sık neden olduğu klinik tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Pyelonefrit B) Gastroenterit C) Endokardit D) Osteomyelit E) Menenjit 60. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin hareketi aksiyel filamanladır? A) Mycobacterium tuberculosis B) Proteus vulgaris C) Leptospira interrogans D) Klebsiella pneumoniae E) Vibrio cholerae 61. Diz protezi yapılan bir hasta 7 gün sonra ortopedi polikliniğine kötü kokulu akıntı şikayetiyle başvuruyor. Akıntıdan yapılan kültürde aerop şartlarda üreme olmuyor. Tiyoglikolatlı sıvı besiyerinden pasaj yapılıp anaerop şartlarda inkübe edildiğinde gram pozitif basil ürediği görülüyor. En olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Actinomyces israeli B) Propionibacterium acnes C) Bacterioides fragilis D) Peptostreptococcus E) Prevotella melaninogenica 64. Kanlı agara düz bir hat boyunca β hemoliz yapan Staphylococcus aureus ve arkasından bu hatta dik olarak test edilen bir Streptokok türü ekilmektedir. Normal atmosferde inkübasyon sonrasında her iki çizginin kesiştiği bölgede test edilen bakteriye doğru ok şeklinde hemoliz artışı izlenmektedir. Test edilen Streptokok türü aşağıdakilerden hangisidir? A) S. bovis B) S. pyogenes C) S. pneumoniae D) S. Anginosus E) S. agalactiae 62. Brusellozda nadir görülmesine rağmen, en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? A) Endokardit B) Menenjit C) Ensefalit D) Sepsis E) Pnömoni 65. İnfluenza virüsüyle ilgili hangi eşleşme yanlıştır? A) Hemaglütinin Hücreye tutunma B) Nöraminidaz Hücreden atılma C) Segmentli RNA Mutasyon D) Füzyon proteini Çok çekirdekli dev hücre oluşumu E) M2 proteini Kapsitten soyunma DENEME SINAVI 40 11

12 66. Kronik Hepatit C tedavisi alarak viral yükü negatif olan 40 yaşındaki immün sistemi normal bir kişide, akut Hepatit B enfeksiyonunun varlığını aşağıdaki serolojik sonuçlardan hangisi gösterir? HBsAg anti HBcIgM anti HBs Anti HCV HCVRNA A) B) + + C) D) + E) Onikomikoz tanısıyla tedavi başlanan hastada lezyondan yapılan kültürde aşağıdakilerden hangisinin üremesi beklenmez? A) Trichophyton rubrum B) Trichophyton mentagrophytes C) Epidermophyton floccosum D) Microsporum canis E) Trichophyton verrucosum 67. Çocuklarda ikinci sıklıkta gastroenterit etkeni olan ve aynı zamanda her yaş grubunda görülebilen, gastroenterit, konjunktivit ve solunum yolu hastalıkları gibi çeşitli klinik tablolara neden olan DNA virusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Adenovirus B) İnsan Boca virusu C) İnsan Metapneumovirus D) İnsan Papilloma virusu E) Herpes simpleks virus 70. Aşağıdaki mikoz etkenlerinin hangisinde rozet şeklinde mikrokonidiler görülür? A) Aspergillus B) Mucor C) Rhizopus D) Blastomyces E) Sporothrix 68. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi mantar hücresinde RNA üzerinde etkilidir? A) Ekinokandinler B) Flukonazol C) Nistatin D) Amfoterisin B E) Flusitozin 71. Aşağıdakilerden hangisi CD21 e ait özellikler arasında sayılmaz? A) T lenfositlerin yüzeyinde bulunur B) Antikor üretiminin güçlenmesinde görev alır C) EBV nin hücreye tutunma yeridir D) C3b nin tutunma yeridir E) B lenfositlerin yüzeyinde bulunur 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 72. Aşağıdakilerden hangisi septik şokta antiinflamatuvar olarak etki eder? A) TNF alfa B) TNF beta C) TGF beta D) IL 1 E) IL Diphyllobothrium latum hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Diphyllobothrium latum insanlara larva içeren balıkların çiğ olarak yenmesi sonucu bulaşır. B) Diphyllobothrium latum yumurtaları insan dışkısı ile dış ortama atılır. C) Tatlı suda, yumurta içinde erginleşen hareketli korasidyum larvalar yumurtadan ayrılır. D) Yumurtaları Enterobius yumurtaları içinde taşınır. E) Balıkların çiğ olarak yenmesi sonucunda da insan infeksiyonu gelişir. 73. Komplemanın düzenlenmesinde rol oynayan bozunma hızlandırıcı faktör eksikliğinde aşağıdaki hastalıklardan hangisinin gelişmesi beklenir? A) Herediter anjionörotik ödem, B) HÜS C) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri D) Neissseria enfeksiyonları E) Pyojenik enfeksiyonlar 76. Leishmaniaziste parazitin promastigot şekli aşağıdakilerin hangisinde bulunur? A) Anofel B) Makrofaj C) Kültür D) Kan E) Deri lezyonu 74. Aşağıda Sıtma etkenlerinden hangisi(ler)nin hastalığında hipnozoit vardır? I. P. falciparum II. P. malariae III. P. vivax IV. P. ovale A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 77. Gebelikte uterusun büyümesi aşağıdaki hücresel adaptasyon mekanizmalarından hangisininin bir örneğidir? A) Hiperplazi ve hipertrofi B) Hiperplazi C) Hipertrofi D) Metaplazi E) Atrofi DENEME SINAVI 40 13

14 78. Endometriyumda menstrüel siklus kanaması öncesinde, hücrelerde görülen patolojik değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A) Apoptozis B) Heterofagositoz C) Atrofi D) Koagülasyon nekrozu E) Likefaksiyon nekrozu 82. Aşağıdaki preneoplastik hastalıklardan hangisinde adenokarsinom gelişme riski artmıştır? A) Pernisiyöz anemi B) Eritroplaki C) Marjolin ülser D) Solar keratoz E) Servikal displazi 79. Granulamatöz inflamasyon gelişiminde CD4 T lenfositinin TH 1 yönünde diferansiasyonu için özellikle makrofajlar tarafından salınan sitokin aşağıdakilerden hangisidir? A) IL2 B) IL4 C) IL5 D) IL8 E) IL Genellikle kadınlarda, normal doğum ya da rekürren sezaryen sonrasında batın ön duvarında gelişen agresif fibromatozis aşağıdakilerden hangisidir? A) Dupuytren kontraktürü B) Lederhausen hastalığı C) Peyroni hastalığı D) Desmoid tümör E) Hipertrofik skar 80. Aşağıdaki lenfomalardan hangisinde neoplastik hücreler epidermotropizm gösterir? A) Hairy cell lösemi B) Hodgkin lenfoma, mikst sellüler tip C) Mikozis fungoides D) Multipl miyeloma E) Burkitt Lenfoma 84. Son 6 aydır ortalama kan basıncı 220/130 mmhg olarak saptanan 32 yaşındaki erkek hastanın arteriol duvarında izlenebilecek histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? A) Mediada lipohiyalinozis B) İntimada lipit birikimi C) Hiperplastik arterioloskleroz D) Rekanalize trombüs E) Duvarda amiloid birikimi 81. AIDS hastalarında santral sinir sisteminde mikroglialarda yaygın HIV virüs varlığıyla karakterli nörolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Progresif multifokal lökoensefalopati B) AIDS demans kompleks C) Menenjit D) Vakuoler myelopati E) Meningoensefalit 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 85. Elli iki yaşında bir erkek hastada splenomegali ve pansitopeni saptanıyor. Kemik iliği biyopsisinde şeffaf sitoplazmalı, oval yuvarlak çekirdekli neoplastik lenfoid hücreler belirleniyor. İmmünhistokimyasal incelemede neoplastik hücreler CD20 ve TRAP pozitif sonuç veriyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantle hücreli lenfoma B) Saçlı hücreli (hairy cell) lösemi C) B hücreli prolenfositik lösemi D) Foliküler lenfoma E) B hücreli kronik lenfositik lösemi 89. Otoimmün gastrittte aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Parietal hücrelere karşı gelişmiş antikorlar B) Nöroendokrin hiperplazi C) Artmış pepsinojen konsantrasyonu D) Vitamin B12 eksikliği E) Aklorhidri 86. Bronkioloalveolar karsinomu diğer akciğer adenokarsinomlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) İnvazyon yokluğu B) Müsin sekresyonu C) Tümör çapı D) Santral skar varlığı E) Hücre morfolojisi 90. Mide Maltoma sında en sık görülen translokasyon aşağıdakilerden hangisidir? A) t(11;18) B) t(1;14) C) t(14;18) D) t(14;22) E) T(11;21) 87. Herediter retinoblastom olgularında izlenen konjenital gen defekti aşağıdakilerden hangisidir? A) 13q14 delesyon B) t (11;22) C) 11p13 delesyon D) 17p delesyon E) t (2;13) 91. Aşağıdaki karaciğer tümörlerinden hangisinin etyolojisinde hem throtrast hem de vinyl clorid önemli faktörlerdir? A) Hepatoselüler adenom B) Hepatotoselüler kanser C) Kolanjiokanser D) Anjiosarkom E) Hemanjiom 88. Hirschprung hastalığında en sık görülen gen mutasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) K ras B) RET C) APC D) PTEN E) C Kit 92. Aşağıdakilerden hangisi primer glomerulonefrit değildir? A) Membranöz nefropati B) Minimal change hastalığı C) Dens depozit hastalığı D) Ig A Nefropatisi E) Good pasture hastalığı DENEME SINAVI 40 15

16 93. Aşağıdakilerden hangisinin Kalsiyum taşı yapma olasılığı en azdır? A) İdiopatik hiper kalsüri B) Hiperoksalüri C) Hiperürikozüri D) Hipersitratüri E) Enfeksiyon 97. Serebral amiloid anjiopatide en sık görülen kanama lokalizasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Putamen B) Nukleus subtalamicus C) Korpus kallozum D) Pons E) Korteks 94. Aşağıdaki testis tümörlerinden hangisinde KIT mutasyonu görülür? A) Yolc sac tümörü B) Seminom C) Koryokarsinom D) Embriyonel karsinom E) Lenfoma 98. Aşağıdaki nörodejeneratif hastalıklardan hangisinde alfa synuclein birikimi olur? A) Alzheimer hastalığı B) Huntington hastalığı C) Parkinson hastalığı D) Frontotemporal lobar dejenerasyon E) Amyotrofik lateral skleroz 95. Kadınlarda meme kanseri için en önemli risk faktörleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Erken menarş ve geç menapoz B) Nulliparite ve emzirmeme C) Obezite ve östrojenik hiperstimülasyon D) Gen mutasyonları E) Östrojenik hiperstimülasyon ve yaş 99. Kalpte yoğun olarak bulunan beta 1 adrenerjik reseptörlerin dobutamin tarafından uyarılması aşağıdaki hücresel olaylardan hangisine neden olmaz? A) Fosfolipaz C enziminin aktive olması B) Hücre içi camp düzeyinin artması C) Gs proteinin aktive olması D) Adenilat siklaz enziminin uyarılması E) Protein kinaz A enziminin uyarılması 96. İskelette fibröz displazi ve yumuşak doku miksoması ile karakterize olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Mc Cune Albright sendromu B) Mazabraud sendromu C) Tuberoz skleroz D) Multiple skleroz E) Osteogenezis imperfekta 100. Nitrik Oksit in farmakolojik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Soluble Guanilat siklaz enzimini aktive ederek hücre içi cgmp düzeyini artırır B) Bronkodilatasyon oluşturur C) Antiagregan özelliği vardır D) Ereksiyondan primer sorumlu olan mediyatördür E) Mitojenik özellik gösterir 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 101. Lityumun yan etkileri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Hipotiroidi B) Koreatetoz C) Akne D) Bronkokonstrüksiyon E) Nefrojenik Diyabetes İnsipidus 105. Aşağıdaki immunsupresan ilaçlardan hangisi multiple myelom tedavisinde kullanılan proteazom bağımlı protein yıkım inhibitörüdür? A) Bortezomib B) Sirolimus C) Takrolimus D) Siklosporin E) Talidomid 102. Aşağıdaki benzodiazepin türü ilaçlardan hangisi özellikle epilepsinin kronik tedavisinde kullanılır? A) Diazepam B) Klonazepam C) Flurazepam D) Alprazolam E) Triazolam 106. Aşağıdaki ilaç geliştime aşamalarından hangisinde özellikle insanın tolere edebildiği doz aralığı belirlenir? A) Faz 0 B) Faz I C) Faz II D) Faz III E) Faz IV 103. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisi en az seksüel disfonksiyona neden olur? A) Amitriptilin B) Bupropion C) Trazodon D) Klomipramin E) Doksepin 107. Aşağıdaki etkilerden hangisinin β 2 adrenerjik reseptörlerin uyarılmasına bağlı gelişmesi beklenmez? A) Bronkodilatasyon B) Glikojenoliz C) İskelet kası kan damarlarında vazodilatasyon D) Piloereksiyon E) Tokoliz 104. Aşağıdaki kas gevşetici ve etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Süksinilkolin Nikotinik reseptörlerin stimülasyonu B) Baklofen GABA B antagonisti C) Tizanidin Alfa 1 reseptör agonisti D) Roküronyum Muskarinik reseptör blokajı E) Botilinum toksini Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum kanal blokajı 108. Aşağıdakilerden hangisi diüretik etkisini toplayıcı tübüller üzerinden gösterir? A) Eplerenon B) Furosemid C) Asetazolamid D) Hidroklorotiyazid E) Mannitol DENEME SINAVI 40 17

18 109. Anjina pektoris tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisinin etkisine karşı tolerans gelişmesi beklenir? A) Nikorandil B) Metoprolol C) Verapamil D) İvabradin E) İzosorbid mononitrat 113. Aşağıdaki immünsupresif ilaçlardan hangisinin etki mekanizması yanlış olarak verilmiştir? A) Leflunomid, dihidroorotat dehidrogenaz enzimini inhibe eder. B) Mikofenolat mofetil, inozin monofosfat dehidrogenaz enzimini inhibe eder. C) Siklosporin, kalsinörin fosfataz enzimini inhibe eder. D) Sirolimus kalsinörini aktive eder E) Prednizon, hücresel immün yanıtı baskılar 110. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde karbamazepin tedavisi uygun değildir? A) Bipolar affektif bozukluk B) Trigeminal nevralji C) Absens nöbet D) Grand mal epilepsi E) Diabetes insipitus 114. Hücre membranında bulunan sodyum kanallarına bağlanarak uyarılabilen hücrelerin depolarizasyondurumunda kalmasını sağlayan ve kalpte atriyoventriküler blok yapabilen toksin aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Tapsigargin B Latrotoksin C) Omega konotoksin D) Grayanotoksin E) Striknin 111. Aşağıdakilerden hangisi atropin tarafından önlenemez? A) Asetilkolin verilmesiyle oluşan iskelet kası kontraksiyonu B) Neostigmin verilmesiyle oluşan bronkokonstrüksiyon C) Betanekol verilmesiyle oluşan miyozis D) Pilokarpin verilmesiyle oluşan terleme artışı E) Karbakol verilmesiyle oluşan akomodasyon spazmı 115. Aşağıdaki antiemetik ilaçlardan hangisi uzun süre kullanıldığında parkinson benzeri yan etkiler görülmesi en olasıdır? A) Metoklopramid B) Tropisetron C) Skopolamin D) Dronabinol E) Meklizin 112. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi barsakları inerve eden sinirlerde presinaptik opioid reseptörleri uyararak antidiyareik özellik gösterir? A) Kaolin B) Loperamid C) Karbenoksolon D) Metoklopramid E) Dronabinol 116. Aşağıdaki antianjinal ilaçlardan hangisi myositlerde yağ asidi oksidasyonunu inhibe ederek etki gösterir? A) Trimetazidin B) Nikorandil C) Metoprolol D) İvabradin E) İsosorbid Mononitrat 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 117. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi SSRI lar ile birlikte kullanıldığında serotonerjik sendroma yol açar? A) Daptomisin B) Vankomisin C) Linezolid D) Streptogramin B E) Tigesiklin 118. Aşağıdakilerden hangisi MRSA tedavisinde kullanılan 5. jenerasyon sefalosporindir? A) Sefazolin B) Sefepim C) Seftriakson D) Sefotaksim E) Seftarolin 119. Aşağıdakilerden hangisi HIV tedavisinde kullanılan CD4 e karşı geliştirilmiş monoklonal antikordur? A) İnfliksimab B) Alemtuzumab C) Transtuzumab D) İbalizumab E) Palivizumab 120. Aşağıdaki antidiyabetik ilaçlardan hangisi AMP bağımlı protein kinazları uyararak etki gösterir? A) Metformin B) Akarboz C) Pioglitazon D) Pramlintid E) Sitagliptin DENEME SINAVI 40 19

20 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

21 ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 KLİNİK BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Klinik Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki yapılardan hangisi burun boşluğunu fossa pterygopalatina ya bağlar? A) Fissura orbitalis superior B) Fissura orbitalis inferior C) Foramen sphenopalatinum

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. I. Musculus teres minor II. Musculus triceps brachii III. Musculus teres major IV. Humerus Hem spatium quadrangulare hem de spatium triangulare nin oluşumunda yer alan anatomik

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı