ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 FINDIKZADE / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - KADIKÖY / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi-MAMAK/ANKARA Tel: Faks: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: TUSTIME KARTAL (OFFLINE) Akşemsettin Cad. Firuz Hanım Sit. 6. Blok D:7 Uğurmumcu-Yakacık/KARTAL Tel: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A BORNOVA İZMİR TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez AYDIN TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm:

3 2014 ARALIK TUS 40. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 1. Linea musculi solei aşağıdaki kemiklerden hangisinde yer 5. M. abductor pollicis longus un siniri aşağıdakilerden alır? hangisidir? A) Tibia A) N. radialis B) Femur B) N. ulnaris C) Fibula C) N. medianus D) Talus D) N. musculocutaneus E) Calcaneus E) N. axillaris 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi protuberentia occipitalis externa ya tutunur? A) M. rectus capitis posterior major B) Lig. apicis dentis C) Lig. supraspinale D) Lig. nuchae E) Membrana atlantooccipitalıs posterior 6. Aşağıdaki kanallardan hangisi fossa ischioanalis in lateral duvarında yer alır? A) Canalis analis B) Canalis inguinalis C) Canalis pudendalis D) Canalis femoralis E) Canalis obturatorius 3. Ganglion geniculi nerede bulunur? A) Foramen lacerum un üzerinde B) Fossa cranii media da C) Canalis nervi facialis içerisinde D) Meatus acusticus internus içerisinde E) Fossa pterygopalatina da 7. Epistaksisi bulunan bir hastanın yapılan muayenesinde kanamanın septum nasi nin ön-alt parçasında yer alan kiesselbach pleksusundan olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdaki arterlerden hangisi bu pleksusa katılmaz? A) A. ethmoidalis anterior B) A. ethmoidalis posterior C) A. labialis superior D) A. palatina major E) A. sphenopalatina 4. Aşağıdaki kaslardan hangisi karın arka duvarında yer almaz? A) M. quadratus lumborum B) M. iliacus C) M. psoas major D) M. psoas minor E) M. erector spinae DENEME SINAVI 40 3

4 8. I- Truncus pulmonalis II- V. cava superior III- Aorta ascendens IV- Vv. pulmonales Sinus transversus pericardii yukarıda verilen damarlardan hangi ikisi arasında yer almaz? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I ve III E) III ve IV 11. Aşağıdakilerden hangisi diaphragma urogenitale de bulunan bezdir? A) Gl. vestibularis major B) Gl. bulbourethralis C) Gl. paraurethralis D) Gl. vesiculosa E) Gl. prostatae 9. I- A. colica dextra II- A. colica media III- A. colica sinistra IV- A. rectalis superior Yukarıda verilen arterlerden hangisi(leri) a. mesenterica inferior un dalıdır? A) I-II-III B) II-III-IV C) I-II D) III-IV E) IV 12. A. communicans posterior daki bir anevrizma sonucu sağ n. oculomotorius hasar görmüştür. Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez? A) Sağ gözde pitoz B) Sol gözde indirek pupilla refleksinin alınamaması C) Sağ gözde midriazis D) Sağ gözde dışa şaşılık E) Sağ gözde akomodasyon bozukluğu 10. Glandulae submandibularis in yüzeyel ve derin parçalarının arasından aşağıdaki kaslardan hangisi geçer? A) M. hyoglossus B) M. genioglossus C) M. geniohyoideus D) M. mylohyoideus E) M. stylohyoideus 13. Aşağıdaki sinirlerden hangisi sadece gl. parotidea ya gidecek olan pre-gangliyonik parasempatik lifleri taşıyan sinirdir? A) N. tympanicus B) Chorda tympani C) N. petrosus minor D) N. petrosus major E) N. auriculotemporalis 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 14. Fenestra vestibuli hangi iki boşluğu birbirine bağlayan bir yapıdır? A) Cavitas tympani yi scala vestibuli ye B) Cavitas tympani yi scala tympani ye C) Cavitas tympani yi antrum mastoideum a D) Scala vestibuli yi scala tympani ye E) Vestibulum u cochlea ya 17. Kan testis bariyeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Sertoli hücreleri arasındaki sıkı bağlantıları B) Sertoli hücreleri arasındaki desmozom tipi bağlantılar C) Spermatogonyumların arasındaki sıkı bağlantıları D) Spermatogonyumların arasındaki desmozom tipi bağlantılar E) Sertoli hücreleri ile endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantılar 15. Fetal dönemde kan ve kan damarlarının yapımı için mezenkimal hücrelerden farklanan ilk hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anjiyoblast B) Fetal eritroblast C) Proeritroblast D) Hemositoblast E) Hemanjiyoblast 18. Aşağıdakilerden hangisi bir ekstraselüler bağ dokusu ara maddesi bileşeni değildir? A) Fibrillin B) Laminin C) Fibronektin D) İntegrin E) Kollajen 16. Dişi üreme sistemine atılmış olan sperm hücrelerinin oositi dölleme yeteneği kazanmasına ne ad verilir? A) Akrozom reaksiyonu B) Zona reaksiyonu C) Hiperaktivasyon D) Kapasitasyon E) Hipermotilite 19. Hücrede Golgi cisimlerindeki proteinlerin mannoz rezidülerine fosfat eklenememesi hangi organelin görevinin hatalı olmasına neden olur? A) Granüllü endoplazma retikulumu B) Granülsüz endoplazma retikulumu C) Golgi cismi D) Lizozom E) Endozom DENEME SINAVI 40 5

6 20. Kas kasılmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? A) İskelet kaslarında sarkomerin kısalması iki Z çizgisinin birbirine yaklaşması şeklinde izlenir. B) İskelet kasının kasılması için kalsiyum iyonları kalmoduline bağlanır. C) İskelet kasının gevşemesinde titin proteini görev alır. D) Kalp kasında kalsiyum kaynağı olarak hücre dışı ortam da kullanılır. E) Düz kaslar kasıldığında çekirdeğin şeklini değiştirdiği izlenir. 24. Aşağıdakilerin hangisinde nikotinik reseptör bulunmaz? A) Adrenal medulla B) Sempatik ganglion C) Parasempatik ganglion D) Sinoatrial nod hücresi E) İskelet kası hücre membranı 21. Aşağıdakilerden hangisi bir glia hücresi değildir? A) Pinealosit B) Tanisit C) Pituisit D) Astrosit E) Müller hücresi 25. Bir duyu reseptöründe, uyaran şiddetinin artması sonucu afferent sinir aksiyon potansiyelinde meydana gelen değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sinaptik aralıkta nörotransmitter salınması azalır. B) Tek bir aksiyon potansiyelinin oluşma süresi kısalır. C) Aksiyon potansiyelinin genliği artar. D) Aksiyon potansiyelinin frekansı artar. E) Aksiyon potansiyelinin eşik frekansı düşer. 22. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin hormon salgılama yeteneği yoktur? A) Tiroid C hücresi B) Mide G hücresi C) Barsaklar M hücresi D) Pankreas D hücresi E) Trakea APUD hücresi 26. Aşağıdaki hormonlardan hangisi mide ve bağırsak mukoza duvarlarının büyümesinde uyarıcı (trofik) etkiye sahiptir? A) Gastrin B) Kolesistokinin C) Sekretin D) Ghrelin E) Motilin 23. İskelet kasında çapraz köprülerin kurulmasında fonksiyonu olmayan molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) ADP B) Aktin C) Titin D) Tropomiyozin E) Troponin C 27. Aşağıdaki solunum fonksiyonu parametrelerinden hangisi solunumsal bozukluğun tipini belirlemede en fazla yardımcı olur? A) Rezidüel hacim B) Zorlu vital kapasite C) İnspiratuar yedek hacim D) Total akciğer kapasitesi E) FEV 1 / FVC oranı 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 28. Aşağıdakilerden hangisi, antidiüretik hormon sekresyonunda artışa yol açmaz? A) Plazma ozmolaritesinin artması B) Ekstraselüler sıvı hacminin artması C) Egzersiz D) Anjiyotensin II E) Ağrı 32. Aşağıdaki grafiklerden hangisi, yirmi sekiz günlük menstrüel siklustaki follikül stimüle edici hormonun salınım paterni için en uygundur? 29. Sinus karotikus ta baroreseptörlerin uyarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Kalp hızında azalma B) Periferik dirençte artma C) Sistemik kan basıncında artma D) Miyokart kontraktilitesinde artma E) Plazma kolloid ozmotik basıncında azalma 30. Aşağıdaki glukoz taşıyıcı proteinlerden hangisi kas dokusunda insüline bağımlı olarak çalışır? A) GLUT1 B) GLUT2 C) GLUT3 D) GLUT4 E) GLUT5 33. Bir hastanın beslenme durumu hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki proteinlerden hangisinin bakılması uygun olur? A) Albumin B) Hemopeksin C) Haptoglobin D) Beta lipoprotein E) İmmunoglobulin A 31. Bir maddenin böbrek tübüllerindeki maksimal geri emilim kapasitesinin azalması aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) Atılma eşiğinin düşmesine B) Filtrasyon yükünün artmasına C) Geri emilim miktarının artmasına D) Filtrasyon yükünün azalmasına E) Atılma eşiğinin yükselmesine 34. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği kanda amonyak yükselmesine neden olur? A) Karbamoil fosfat sentetaz II B) Fenilalanin hidroksilaz C) Sistationinaz D) Tirozinaz E) Argininosüksinaz DENEME SINAVI 40 7

8 35. Aşağıdakilerden hangisi tripeptit yapılıdır? A) Anserin B) Spermin C) Melatonin D) Tiroksin E) Glutatyon 39. Tiroid hormon sentezinde hangi iyona kofaktör olarak gereksinim vardır? A) Kobalt B) Selenyum C) Lityum D) Nikel E) İyot 36. Glukagon hormonu, camp sentezini uyarmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin aktivitesi bu yolla artmaktadır? A) Asetil KoA karboksilaz B) Hormon duyarlı lipaz C) HMG KoA reduktaz D) Hidroksi metil glutaril KoA redüktaz E) Lipoprotein lipaz 40. Aşağıdaki ph değerlerinden hangisinde hemoglobinin oksijen ile doygunluğu en azdır? A) 11.6 B) 7.4 C) 8.2 D) 7.0 E) İnsülin yetersizliğinde, aşağıdaki biyokimyasal olaylar veya yollardan hangileri hızlanır? A) Karaciğere glukoz transportu B) Asetil KoA oksidasyonu C) Glikoliz D) Lipoliz E) Yağ dokusuna glukoz ve amino asit transportu 41. Aşağıdakilerden hangisi kemik yapımını belirlemede kullanılan biyokimyasal belirteçlerden biridir? A) Asit fosfataz B) Osteokalsin C) Telopeptitler D) Hidroksilizin E) Hidroksiprolin 38. Akut miyokard infarktüsü tanısı almış bir hastada gelişen karaciğer hücre hasarı tanısında hangi enzim yararlıdır? A) Alanin aminotransferaz B) Aspartat aminotransferaz C) Laktat dehidrogenaz I D) CK MB E) Troponin 42. Aşağıdaki durumlardan hangisinde dışkıda dışkı pigmenti bulunmaz? A) Gilbert sendromu B) Yenidoğan sarılığı C) Dubin Johnson Sendromu D) Hemolitik anemi E) Yanlış kan transfüzyonu 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 43. Folik asit eksikliği olan hastaların plazmasında aşağıdakilerden hangisinde yükselme gözlenir? A) Molanik asit B) Sistein C) Homosistein D) Arginin E) Aspartat 47. Glikolizin ilk hız kısıtlayıcı basamağı olan hekzokinaz enzimi glukoz a fosfat transfer etmektedir. Hekzokinaz enzimi hangi enzim sınıfına dahildir? A) Transferaz B) Liyaz C) Ligaz D) Hidrolaz E) Nükleaz 44. Pıhtılaşma faktörlerinden hangisi plazmanın tiyol bağımlı transglutaminazıdır? A) Faktör I B) Faktör XIII C) Faktör II D) Faktör VIII E) Faktör V 48. Glikoprotein yapısında kullanılmayan şeker aşağıdakilerden hangisidir? A) UDP Glukoz B) UDP Fukoz C) UDP Fruktoz D) UDP Galaktoz E) CMP NANA 45. Aşağıdaki lipitlerden hangisi hücre membranında en fazla miktarda bulunur? A) Kolesterol B) Fosfotidilkolin C) Fosfotidilserin D) Triaçilgliserol E) Ester Kolesterol 49. Aşağıdaki yağ sentezi enzimlerinden hangisi NADPH kullanır? A) Asetil coa karboksilaz B) Enoil Redüktaz C) Tiyoesteraz D) ACP E) Asetil açiltransferaz 46. Aşağıdaki GLUT tiplerinden hangisi ince barsakta primer fruktoz alımından sorumludur? A) GLUT1 B) GLUT2 C) GLUT3 D) GLUT4 E) GLUT5 50. Ezetimib barsakta kolesterol absorbsiyonunu hangi protein üzerinden engeller? A) Lamin B) Niemann Pick C Like Protein C) Anneksin D) Laminin E) Lipokortin DENEME SINAVI 40 9

10 51. Safra asidi sentezinin düzenleyici enzimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asetil coa Karboksilaz B) HMG coa Redüktaz C) HMG coa Liyaz C) HMG coa Sentaz E) 7 a Hidroksikaz 55. Çocukluğunda damda uyurken düşme hikayesi olan ve üç defa menenjit geçiren 24 yaşındaki bir erkek hastanın BOS unda mum alevi şeklinde gram pozitif diplokoklar görülüyor. Aşağıdakileren hangisi bu bakteriye ait özelliklerden biri değildir? A) Safrada erimesi B) Kapsül şişme reaksiyonu pozitif olması C) Alfa hemoliz yapması D) Optokin diskine duyarlı olması E) Beta laktamaz üretmesi 52. Aşağıdaki enzimlerden hangisi pürin sentezinde görev almaz? A) PRPP sentaz B) Karbamoil fosfat sentetaz II C) Glutamin PRPP amidotransferaz D) Formilglisinamid sentaz E) Aminoimidazol ribotid sentaz 56. Aşağıdakilerden hangisi Vankomisine dirençli enterokok enfeksiyonlarında kullanılabilir? A) Seftazidim B) Linezolid C) İmipenem D) Aztreonam E) Siprofloksasin 53. Hücrenin hayat döngüsünün hangi fazında DNA replikasyonu meydana gelir? A) G0 B) G1 C) S D) G2 E) M 57. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin Gram negatif bakterilere etkisinin olması beklenmez? A) Sefuroksim B) Penisilin G C) Temosilin D) Teikoplanin E) Doksisiklin 54. RNA sentezinin başladığı DNA bölgesine ne ad verilir? A) Ekzon B) İntron C) Poli A D) Promotor E) Ori 58. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde aminoglikozid kullanımı kontrendikedir? A) Tetanoz B) Gazlı gangren C) BotuIizm D) Şarbon E) Nekrotizan fasit 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 59. Aşağıdakilerden hangisi Şarbon toksinin hedef hücreye tutunarak hücre içine alınmasını sağlar? A) Ödem faktörü B) Letal faktör C) Koruyucu antijen D) Elastaz E) Eritrojenik toksin 63. Nontifoidal Salmonella bakterilerinin en sık neden olduğu klinik tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Pyelonefrit B) Gastroenterit C) Endokardit D) Osteomyelit E) Menenjit 60. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin hareketi aksiyel filamanladır? A) Mycobacterium tuberculosis B) Proteus vulgaris C) Leptospira interrogans D) Klebsiella pneumoniae E) Vibrio cholerae 61. Diz protezi yapılan bir hasta 7 gün sonra ortopedi polikliniğine kötü kokulu akıntı şikayetiyle başvuruyor. Akıntıdan yapılan kültürde aerop şartlarda üreme olmuyor. Tiyoglikolatlı sıvı besiyerinden pasaj yapılıp anaerop şartlarda inkübe edildiğinde gram pozitif basil ürediği görülüyor. En olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Actinomyces israeli B) Propionibacterium acnes C) Bacterioides fragilis D) Peptostreptococcus E) Prevotella melaninogenica 64. Kanlı agara düz bir hat boyunca β hemoliz yapan Staphylococcus aureus ve arkasından bu hatta dik olarak test edilen bir Streptokok türü ekilmektedir. Normal atmosferde inkübasyon sonrasında her iki çizginin kesiştiği bölgede test edilen bakteriye doğru ok şeklinde hemoliz artışı izlenmektedir. Test edilen Streptokok türü aşağıdakilerden hangisidir? A) S. bovis B) S. pyogenes C) S. pneumoniae D) S. Anginosus E) S. agalactiae 62. Brusellozda nadir görülmesine rağmen, en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? A) Endokardit B) Menenjit C) Ensefalit D) Sepsis E) Pnömoni 65. İnfluenza virüsüyle ilgili hangi eşleşme yanlıştır? A) Hemaglütinin Hücreye tutunma B) Nöraminidaz Hücreden atılma C) Segmentli RNA Mutasyon D) Füzyon proteini Çok çekirdekli dev hücre oluşumu E) M2 proteini Kapsitten soyunma DENEME SINAVI 40 11

12 66. Kronik Hepatit C tedavisi alarak viral yükü negatif olan 40 yaşındaki immün sistemi normal bir kişide, akut Hepatit B enfeksiyonunun varlığını aşağıdaki serolojik sonuçlardan hangisi gösterir? HBsAg anti HBcIgM anti HBs Anti HCV HCVRNA A) B) + + C) D) + E) Onikomikoz tanısıyla tedavi başlanan hastada lezyondan yapılan kültürde aşağıdakilerden hangisinin üremesi beklenmez? A) Trichophyton rubrum B) Trichophyton mentagrophytes C) Epidermophyton floccosum D) Microsporum canis E) Trichophyton verrucosum 67. Çocuklarda ikinci sıklıkta gastroenterit etkeni olan ve aynı zamanda her yaş grubunda görülebilen, gastroenterit, konjunktivit ve solunum yolu hastalıkları gibi çeşitli klinik tablolara neden olan DNA virusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Adenovirus B) İnsan Boca virusu C) İnsan Metapneumovirus D) İnsan Papilloma virusu E) Herpes simpleks virus 70. Aşağıdaki mikoz etkenlerinin hangisinde rozet şeklinde mikrokonidiler görülür? A) Aspergillus B) Mucor C) Rhizopus D) Blastomyces E) Sporothrix 68. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi mantar hücresinde RNA üzerinde etkilidir? A) Ekinokandinler B) Flukonazol C) Nistatin D) Amfoterisin B E) Flusitozin 71. Aşağıdakilerden hangisi CD21 e ait özellikler arasında sayılmaz? A) T lenfositlerin yüzeyinde bulunur B) Antikor üretiminin güçlenmesinde görev alır C) EBV nin hücreye tutunma yeridir D) C3b nin tutunma yeridir E) B lenfositlerin yüzeyinde bulunur 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 72. Aşağıdakilerden hangisi septik şokta antiinflamatuvar olarak etki eder? A) TNF alfa B) TNF beta C) TGF beta D) IL 1 E) IL Diphyllobothrium latum hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Diphyllobothrium latum insanlara larva içeren balıkların çiğ olarak yenmesi sonucu bulaşır. B) Diphyllobothrium latum yumurtaları insan dışkısı ile dış ortama atılır. C) Tatlı suda, yumurta içinde erginleşen hareketli korasidyum larvalar yumurtadan ayrılır. D) Yumurtaları Enterobius yumurtaları içinde taşınır. E) Balıkların çiğ olarak yenmesi sonucunda da insan infeksiyonu gelişir. 73. Komplemanın düzenlenmesinde rol oynayan bozunma hızlandırıcı faktör eksikliğinde aşağıdaki hastalıklardan hangisinin gelişmesi beklenir? A) Herediter anjionörotik ödem, B) HÜS C) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri D) Neissseria enfeksiyonları E) Pyojenik enfeksiyonlar 76. Leishmaniaziste parazitin promastigot şekli aşağıdakilerin hangisinde bulunur? A) Anofel B) Makrofaj C) Kültür D) Kan E) Deri lezyonu 74. Aşağıda Sıtma etkenlerinden hangisi(ler)nin hastalığında hipnozoit vardır? I. P. falciparum II. P. malariae III. P. vivax IV. P. ovale A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 77. Gebelikte uterusun büyümesi aşağıdaki hücresel adaptasyon mekanizmalarından hangisininin bir örneğidir? A) Hiperplazi ve hipertrofi B) Hiperplazi C) Hipertrofi D) Metaplazi E) Atrofi DENEME SINAVI 40 13

14 78. Endometriyumda menstrüel siklus kanaması öncesinde, hücrelerde görülen patolojik değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A) Apoptozis B) Heterofagositoz C) Atrofi D) Koagülasyon nekrozu E) Likefaksiyon nekrozu 82. Aşağıdaki preneoplastik hastalıklardan hangisinde adenokarsinom gelişme riski artmıştır? A) Pernisiyöz anemi B) Eritroplaki C) Marjolin ülser D) Solar keratoz E) Servikal displazi 79. Granulamatöz inflamasyon gelişiminde CD4 T lenfositinin TH 1 yönünde diferansiasyonu için özellikle makrofajlar tarafından salınan sitokin aşağıdakilerden hangisidir? A) IL2 B) IL4 C) IL5 D) IL8 E) IL Genellikle kadınlarda, normal doğum ya da rekürren sezaryen sonrasında batın ön duvarında gelişen agresif fibromatozis aşağıdakilerden hangisidir? A) Dupuytren kontraktürü B) Lederhausen hastalığı C) Peyroni hastalığı D) Desmoid tümör E) Hipertrofik skar 80. Aşağıdaki lenfomalardan hangisinde neoplastik hücreler epidermotropizm gösterir? A) Hairy cell lösemi B) Hodgkin lenfoma, mikst sellüler tip C) Mikozis fungoides D) Multipl miyeloma E) Burkitt Lenfoma 84. Son 6 aydır ortalama kan basıncı 220/130 mmhg olarak saptanan 32 yaşındaki erkek hastanın arteriol duvarında izlenebilecek histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? A) Mediada lipohiyalinozis B) İntimada lipit birikimi C) Hiperplastik arterioloskleroz D) Rekanalize trombüs E) Duvarda amiloid birikimi 81. AIDS hastalarında santral sinir sisteminde mikroglialarda yaygın HIV virüs varlığıyla karakterli nörolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Progresif multifokal lökoensefalopati B) AIDS demans kompleks C) Menenjit D) Vakuoler myelopati E) Meningoensefalit 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 85. Elli iki yaşında bir erkek hastada splenomegali ve pansitopeni saptanıyor. Kemik iliği biyopsisinde şeffaf sitoplazmalı, oval yuvarlak çekirdekli neoplastik lenfoid hücreler belirleniyor. İmmünhistokimyasal incelemede neoplastik hücreler CD20 ve TRAP pozitif sonuç veriyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantle hücreli lenfoma B) Saçlı hücreli (hairy cell) lösemi C) B hücreli prolenfositik lösemi D) Foliküler lenfoma E) B hücreli kronik lenfositik lösemi 89. Otoimmün gastrittte aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Parietal hücrelere karşı gelişmiş antikorlar B) Nöroendokrin hiperplazi C) Artmış pepsinojen konsantrasyonu D) Vitamin B12 eksikliği E) Aklorhidri 86. Bronkioloalveolar karsinomu diğer akciğer adenokarsinomlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) İnvazyon yokluğu B) Müsin sekresyonu C) Tümör çapı D) Santral skar varlığı E) Hücre morfolojisi 90. Mide Maltoma sında en sık görülen translokasyon aşağıdakilerden hangisidir? A) t(11;18) B) t(1;14) C) t(14;18) D) t(14;22) E) T(11;21) 87. Herediter retinoblastom olgularında izlenen konjenital gen defekti aşağıdakilerden hangisidir? A) 13q14 delesyon B) t (11;22) C) 11p13 delesyon D) 17p delesyon E) t (2;13) 91. Aşağıdaki karaciğer tümörlerinden hangisinin etyolojisinde hem throtrast hem de vinyl clorid önemli faktörlerdir? A) Hepatoselüler adenom B) Hepatotoselüler kanser C) Kolanjiokanser D) Anjiosarkom E) Hemanjiom 88. Hirschprung hastalığında en sık görülen gen mutasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) K ras B) RET C) APC D) PTEN E) C Kit 92. Aşağıdakilerden hangisi primer glomerulonefrit değildir? A) Membranöz nefropati B) Minimal change hastalığı C) Dens depozit hastalığı D) Ig A Nefropatisi E) Good pasture hastalığı DENEME SINAVI 40 15

16 93. Aşağıdakilerden hangisinin Kalsiyum taşı yapma olasılığı en azdır? A) İdiopatik hiper kalsüri B) Hiperoksalüri C) Hiperürikozüri D) Hipersitratüri E) Enfeksiyon 97. Serebral amiloid anjiopatide en sık görülen kanama lokalizasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Putamen B) Nukleus subtalamicus C) Korpus kallozum D) Pons E) Korteks 94. Aşağıdaki testis tümörlerinden hangisinde KIT mutasyonu görülür? A) Yolc sac tümörü B) Seminom C) Koryokarsinom D) Embriyonel karsinom E) Lenfoma 98. Aşağıdaki nörodejeneratif hastalıklardan hangisinde alfa synuclein birikimi olur? A) Alzheimer hastalığı B) Huntington hastalığı C) Parkinson hastalığı D) Frontotemporal lobar dejenerasyon E) Amyotrofik lateral skleroz 95. Kadınlarda meme kanseri için en önemli risk faktörleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Erken menarş ve geç menapoz B) Nulliparite ve emzirmeme C) Obezite ve östrojenik hiperstimülasyon D) Gen mutasyonları E) Östrojenik hiperstimülasyon ve yaş 99. Kalpte yoğun olarak bulunan beta 1 adrenerjik reseptörlerin dobutamin tarafından uyarılması aşağıdaki hücresel olaylardan hangisine neden olmaz? A) Fosfolipaz C enziminin aktive olması B) Hücre içi camp düzeyinin artması C) Gs proteinin aktive olması D) Adenilat siklaz enziminin uyarılması E) Protein kinaz A enziminin uyarılması 96. İskelette fibröz displazi ve yumuşak doku miksoması ile karakterize olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Mc Cune Albright sendromu B) Mazabraud sendromu C) Tuberoz skleroz D) Multiple skleroz E) Osteogenezis imperfekta 100. Nitrik Oksit in farmakolojik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Soluble Guanilat siklaz enzimini aktive ederek hücre içi cgmp düzeyini artırır B) Bronkodilatasyon oluşturur C) Antiagregan özelliği vardır D) Ereksiyondan primer sorumlu olan mediyatördür E) Mitojenik özellik gösterir 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 101. Lityumun yan etkileri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Hipotiroidi B) Koreatetoz C) Akne D) Bronkokonstrüksiyon E) Nefrojenik Diyabetes İnsipidus 105. Aşağıdaki immunsupresan ilaçlardan hangisi multiple myelom tedavisinde kullanılan proteazom bağımlı protein yıkım inhibitörüdür? A) Bortezomib B) Sirolimus C) Takrolimus D) Siklosporin E) Talidomid 102. Aşağıdaki benzodiazepin türü ilaçlardan hangisi özellikle epilepsinin kronik tedavisinde kullanılır? A) Diazepam B) Klonazepam C) Flurazepam D) Alprazolam E) Triazolam 106. Aşağıdaki ilaç geliştime aşamalarından hangisinde özellikle insanın tolere edebildiği doz aralığı belirlenir? A) Faz 0 B) Faz I C) Faz II D) Faz III E) Faz IV 103. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisi en az seksüel disfonksiyona neden olur? A) Amitriptilin B) Bupropion C) Trazodon D) Klomipramin E) Doksepin 107. Aşağıdaki etkilerden hangisinin β 2 adrenerjik reseptörlerin uyarılmasına bağlı gelişmesi beklenmez? A) Bronkodilatasyon B) Glikojenoliz C) İskelet kası kan damarlarında vazodilatasyon D) Piloereksiyon E) Tokoliz 104. Aşağıdaki kas gevşetici ve etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Süksinilkolin Nikotinik reseptörlerin stimülasyonu B) Baklofen GABA B antagonisti C) Tizanidin Alfa 1 reseptör agonisti D) Roküronyum Muskarinik reseptör blokajı E) Botilinum toksini Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum kanal blokajı 108. Aşağıdakilerden hangisi diüretik etkisini toplayıcı tübüller üzerinden gösterir? A) Eplerenon B) Furosemid C) Asetazolamid D) Hidroklorotiyazid E) Mannitol DENEME SINAVI 40 17

18 109. Anjina pektoris tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisinin etkisine karşı tolerans gelişmesi beklenir? A) Nikorandil B) Metoprolol C) Verapamil D) İvabradin E) İzosorbid mononitrat 113. Aşağıdaki immünsupresif ilaçlardan hangisinin etki mekanizması yanlış olarak verilmiştir? A) Leflunomid, dihidroorotat dehidrogenaz enzimini inhibe eder. B) Mikofenolat mofetil, inozin monofosfat dehidrogenaz enzimini inhibe eder. C) Siklosporin, kalsinörin fosfataz enzimini inhibe eder. D) Sirolimus kalsinörini aktive eder E) Prednizon, hücresel immün yanıtı baskılar 110. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde karbamazepin tedavisi uygun değildir? A) Bipolar affektif bozukluk B) Trigeminal nevralji C) Absens nöbet D) Grand mal epilepsi E) Diabetes insipitus 114. Hücre membranında bulunan sodyum kanallarına bağlanarak uyarılabilen hücrelerin depolarizasyondurumunda kalmasını sağlayan ve kalpte atriyoventriküler blok yapabilen toksin aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Tapsigargin B Latrotoksin C) Omega konotoksin D) Grayanotoksin E) Striknin 111. Aşağıdakilerden hangisi atropin tarafından önlenemez? A) Asetilkolin verilmesiyle oluşan iskelet kası kontraksiyonu B) Neostigmin verilmesiyle oluşan bronkokonstrüksiyon C) Betanekol verilmesiyle oluşan miyozis D) Pilokarpin verilmesiyle oluşan terleme artışı E) Karbakol verilmesiyle oluşan akomodasyon spazmı 115. Aşağıdaki antiemetik ilaçlardan hangisi uzun süre kullanıldığında parkinson benzeri yan etkiler görülmesi en olasıdır? A) Metoklopramid B) Tropisetron C) Skopolamin D) Dronabinol E) Meklizin 112. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi barsakları inerve eden sinirlerde presinaptik opioid reseptörleri uyararak antidiyareik özellik gösterir? A) Kaolin B) Loperamid C) Karbenoksolon D) Metoklopramid E) Dronabinol 116. Aşağıdaki antianjinal ilaçlardan hangisi myositlerde yağ asidi oksidasyonunu inhibe ederek etki gösterir? A) Trimetazidin B) Nikorandil C) Metoprolol D) İvabradin E) İsosorbid Mononitrat 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 117. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi SSRI lar ile birlikte kullanıldığında serotonerjik sendroma yol açar? A) Daptomisin B) Vankomisin C) Linezolid D) Streptogramin B E) Tigesiklin 118. Aşağıdakilerden hangisi MRSA tedavisinde kullanılan 5. jenerasyon sefalosporindir? A) Sefazolin B) Sefepim C) Seftriakson D) Sefotaksim E) Seftarolin 119. Aşağıdakilerden hangisi HIV tedavisinde kullanılan CD4 e karşı geliştirilmiş monoklonal antikordur? A) İnfliksimab B) Alemtuzumab C) Transtuzumab D) İbalizumab E) Palivizumab 120. Aşağıdaki antidiyabetik ilaçlardan hangisi AMP bağımlı protein kinazları uyararak etki gösterir? A) Metformin B) Akarboz C) Pioglitazon D) Pramlintid E) Sitagliptin DENEME SINAVI 40 19

20 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

21 ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 KLİNİK BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Klinik Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme D. ODABAŞ 09.15-10.00 Boy kısalığı M.E.ATABEK 10.15-11.00 Turner sendromu M.E.ATABEK Rikets M.E.ATABEK 13.15-14.00

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 207-208 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 20..207-9.0.208 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Prof. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 205-206 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 25.04.206-24.06.206 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji

Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Hemoglobin S; β globin zincirinde nokta mutasyonu sonucu ortaya çıkar. Yapısal hemoglobin

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 24.04.207-2.06.207 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ Dr. Nurcan Cengiz 1955 de tanımlandı (Gasser) Çocukluk çağında akut böbrek yetmezliğinin en sık nedenlerindendir. Batıda kronik böbrek yetmezliğinin de önemli sebeplerinden

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur?

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? 40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? A) Beta-galaktozidaz B) Sfingomiyelinaz C) Seramidaz D) Beta-glukozidaz E) Arilsülfataz A Referans: e-tus

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 15 ARALIK 2014 16 OCAK 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Doç. Dr. Meral Yüksel Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı meralyuksel@gmail.com

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı