UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI (İ.YARIYIL TÜRK DİLİ I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI (İ.YARIYIL TÜRK DİLİ I"

Transkript

1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI (İ.Ö) EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TÜRK DİLİ I (3+0) Ders kodu: 999İ Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, girişgelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma. İNGİLİZCE I (2+0) Ders kodu: 999İ Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.). ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) Ders kodu: 999İ Osmanlı Devleti nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti nin son dönemindeki fikir akımları; XX.Yüzyılın başında Osmanlı Devleti nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi nin açılışı ve Misak-ı Millî nin kabulü; Millî Mücadele ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi nin imzalanması, Lozan Konferansı nın toplanması ve Barış Antlaşması nın imzalanması. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3+0) Ders kodu: 999İ Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı 1

2 yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri. HAVACILIKTA İLETİŞİM (3+0) Ders Kodu: Bu derste: İletişim kavramı, tanımı ve önemi, iletişim sürecindeki öğeler, iletişim türleri, iletişim, modelleri, iletişim türlerinin karşılaştırılması, kitle iletişim kavramı, tanımı ve etkileri, etkili iletişim, beden dili gibi konulara yer verilecektir. TEMEL HAVACILIK BİLGİSİ (3+0) Ders Kodu: Bu ders kapsamında öğrencilere ; Dünya ve Türk havacılık tarihi, uçakların temel parçaları; gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımları ve motor. Uçuş sırasında uçaklara etki eden kuvvetler, Hava fizyolojisi, insan performansı ve hava fizyolojisi, G- Kuvvetleri, hypoksiya, uçak kaza ve kırımlarında insan faktörü, atmosfer ve tabakaları, atmosfer ve meteoroloji, bulut çeşitleri, havacılıktaki meteorolojik raporlar (Metar, speci, Taf), Uluslar arası ve Türk havacılık kurumları (ICAO, IATA, SHGM, DHMİ) hava alfabesi ve terminoloji anlatılmaktadır. TEMEL UÇAK BİLGİSİ (3+0) Ders Kodu: Bu derste: Uçak ile ilgili temel kavramlar ve prensipler, hava araçlarını sınıflandırması ve sahip olduğu özellikler, temel uçak elamanları, uçak elemanlarının sınıflandırılması, uçak elemanlarının çalışma prensiplerinin açıklanması gibi konulara yer verilecektir. İŞLETME YÖNETİMİ (3+0) Ders Kodu: İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletme ve özellikleri, işletmelerin sınıflandırılması, İşletmenin kuruluşu, yönetim fonksiyonları, yönetimle ilgili kavramlar, işletmenin fonksiyonları, işletme yönetiminde karar verme süreci. KARİYER PLANLAMA (1+0) Ders Kodu: Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, kariyer merkezi hizmetlerinin ve bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere tanıtılması. Öğrencilerin kariyer merkezi tarafından kullanılan çevrim içi platforma kaydedilmesi ve platformun kullanımının öğrencilere açıklanması, beceri, yetenek, yetkinlik, kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarının açıklanması ve öğrencilerin farkındalıklarının artırılması, Öğrencilerin, lisans eğitimlerini destekleyecek değişim ve eğitim bursu programları hakkında, ilgili kurumların/üniversite birimlerinin yetkilileri tarafından bilgilendirilmesi, İletişim Ağının (networking) ve sosyal medya kullanımının öneminin ve genel kurallarının açıklanması. Kendini tanıtma, resmi yazışma kuralları, hitap gibi temel konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi,ince Yeteneklerin (Soft Skills) ve bu yeteneklerin başarı üzerindeki etkilerinin anlatılması, Kamu sektörünün günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve kamu sektöründeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi (finans, mühendislik, sosyal bilimler vb. farklı alanlardan yoğun istihdam sağlayan farklı kurumların katılımı teşvik edilmelidir), Diksiyonun ve beden dilinin önemi hakkında öğrencilerde farkındalık 2

3 uyandırmaya yönelik eğitim verilmesi ve uygulamaların yapılması. Özel sektörden; hizmet, finans, üretim vb. farklı alanların günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi, Mülakat örnekleri ve provaları ile öğrencilerin, kendilerini doğru ifade edebilme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamaların yapılması ve öğrencilerin etkili iletişim kurma deneyimi edinmesinin sağlanması, Farklı disiplinlerde, akademik kariyer düşünen öğrencileri bilinçlendirmek ve günümüz koşullarındaki gereklerini aktarmak amacıyla akademisyenlerin katılımı ile panel düzenlenmesi, Start-up / girişimciliğin doğası, günümüz koşullarında kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi, Ders değerleme formlarının doldurtularak öğrencilerden geri bildirim alınması ve ders bitirme projeleri bilgilendirmeleri yapılması. II.YARIYIL TÜRK DİLİ II (3+0) Ders Kodu: 999İ Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. İNGİLİZCE II (2+0) Ders Kodu: 999İ Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.). ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0) Ders Kodu: 999İ Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay ın Anavatan a katılması, Türkiye nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk ten sonra Türkiye, Demokrat Parti nin iktidar yılları, 1960 ve 1970 li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye nin dış politikası. 3

4 HAVAALANI ANATOMİSİ (3+0) Ders Kodu: Bu derste: Havaalanı düzeni, havaalanı yer seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar, havaalanı ile ilgili kavramlar ve terimler, pist şekilleri, taksi yollar, apronlar, uçakların apronlara yanaşma şekilleri, havaalanları kategorileri, havaalanlarının ışıklandırılması, terminal şekilleri ve yolcu ve kargo terminali gibi konulara yer verilecektir. HAVAYOLU PAZARLAMASI (3+0) Ders Kodu: Bu derste: Pazarlamanın tanımı ve içeriği; pazarlama kavramı ve işlevi, pazarlamanın özellikleri, havayolu pazarlaması, havayolu pazarlamasının özellikleri, müşteri, havayolu pazarlaması; havayolu endüstrisinin yapısı ve özellikleri, pazarlama çevresi, pazarlama stratejileri, havayolu pazarlamasında ürün, havayolu pazarında fiyatlama ve gelir yönetimi, havayolu pazarlamasında dağıtım, havayolu pazarlamasında tutundurma, havayolu sektöründe ilişkisel pazarlama. EKİP KAYNAK YÖNETİMİ (3+0) Ders Kodu: CRM in tanımı, önemi, prensipleri ve amacı, havacılıkta insan faktörü ve kaza incelemeleri, insan performans ve limitleri, insan hatasının fizyolojik yönleri, ekibin var olan kaynakları ve ekip kaynak yönetimi, uçuş safhası hedefleri ve davranış şekilleri, fatique (derin yorgunluk) ve situational awareness (durumsal farkındalık) tanımı ve etkileri, workload yönetimi ve hata zinciri, ekip çalışması, kişilik etkileşimleri, sinerji, motivasyon, kişisel farklılıkları anlama ve onlarla başa çıkma, hatalar zinciri, kızgınlıkla başa çıkma, beden dili, kendine aşırı güven, stres yönetimi, sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler, profesyonellik, liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü, zaman yönetimi, iletişim, iletişim ve algılama farklılıkları, yorgunluk, iş yükü yönetimi, durum değerlendirmesi, risk yönetimi, karar verme, rehavet, otomasyon, beslenme, zihin ve vücudun çalışma esasları, brifing, de-brifing ve geribildirim. NORMAL EMNİYET KURALLARI (2+2) Ders Kodu: Bu derste: Yolcu taşınması kuraları, bebek ve çocukların taşınması, hasta yolcular ve hareket, kabiliyeti kısıtlı yolcular, tutuklu, deporte ve inat yolcular, uçak park yerindeyken emniyetin sağlanması, ağırlık denge hesaplamaları, kokpit/kabin ekibi iletişimi, yakıt alımı, uçuş hazırlığı talimatları, kabin ekibi istasyonları, anonslar/ses sistemleri, kabin ışıkları, güvenlik brifingi ve güvenlik brifingi kapsamı, kapı slide pozisyonları, su sistemleri, kapı açma/kapatma kuralları, elektronik aletlerin kullanımı, kalkış/ iniş öncesi kabin hazır raporu, kabin ikaz ışıkları, kabinin izlenmesi, uçuş sırasında abnormal durumlar, sigortalar ve türbülans gibi konulara yer verilecektir. KABİN GÖREVLİLİĞİNE GİRİŞ (1+1) Ders Kodu: Kabin görevlisinin görev ve sorumlulukları, Kabin emniyeti, Yolcu emniyeti, Kabin görevlisi yaşam biçimi, Kabin görevlisinin sağlıklı yaşam biçimi, Yer ve zaman farklılıklarında sağlıklı yaşam, Saç- makyaj, Görgü ve zarafet, Diksiyon Kişisel hijyen. 4

5 III.YARIYIL ACİL DURUM OPERASYONLARI DERSİ (2+2) Ders Kodu: Bu derste; Yavaş ve ani basınç boşalması ( Decompression), yangın ( fire ), tahliye ( evacuation), ınkapasite pilot ( pilot incapacition), yangın ve duman, yangın tiplerine göre uygulanacak prosedürleri ve kullanılacak söndürücüler, yangın /duman prosedürü ve sabit yangın söndürme sistemleri, potansiyel yangın riski taşıyan bölgelerin ve duman dedectörlerinin kontrolü, kabin yangınları/tuvalet yangınları/galley yangınları/kokpit yangınları, tahliye prosedürleri, acil durum zorunlu karaya/suya iniş konularını, hazırlıksız acil iniş prosedür ve komutları (suya ve karaya tahliye) hazırlıklı acil iniş prosedür ve komutları(suya ve karaya tahliye), tahliyede kullanılan acil durum malzemeleri, slide/ slideraft/ slide raft malzemeleri gibi konulara yer verilecektir. YOLCU HİZMETLERİ ve İLİŞKİLERİ (3+0) Ders Kodu: Sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması, çalışanların görevleri ile yardımcı bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri, yolcu hizmetlerde kullanılan yabancı terimler, havaalanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri, yolcu hizmetlerde kullanılan evrakların içerik ve işlevleri, olağan olmayan durumlarda sorumluluklar, uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri, yönlendirme teknikleri, yer hizmetleri ilkeleri gibi konulara yer verilecektir. İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ DERSİ (1+2) Ders Kodu: Bu derste: İkram kavramı ve tanımı, servis kavramı ve tanımı, servis teknikleri, uluslararası servis terimleri, hava alanlarında yolcu, ikram ve servisi, uçakta ikram, uçakta servis teknikleri, uçakta servis terimleri, hava alanı lounge servisi gibi konulara yer verilecektir. MESLEKİ İNGİLİZCE I (3+2) Ders Kodu: Bu derste, öğrencilere hem akademik hem de meslekleri ile ilgili alanlarda karşılaştıkları orijinal metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine, düşüncelerini paragraf ve kompozisyon düzeyinde yazabilmelerine olanak sağlayacak yazma ve konuşma alt becerilerinin kazandırılması gibi konulara yer verilecektir. SİVİL HAVACILIK ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR (3+0) Ders Kodu: Bu derste; Havayolu şirketlerinde misyon, vizyon, terimler, kısaltmalar, sorumlu kaptan pilot yetki, görev ve sorumlulukları, II.pilot un görev ve sorumlulukları, kabin amiri ve kabin memuru nun görev ve sorumlulukları, personel kuralları ve görev alma zamanı, kabin ekiplerinin göreve geliş ve gidişleri, ana üs dışında ekiplerin kalacakları yerler, otellerde dikkat edilecek hususlar, pas uçuş ekipleri ve pas kabin ekiplerinin uçuşta uyması gereken kurallar, gümrük, döviz, posta kuralları, gümrük ile ilgili kurallar, kabin ekiplerinin 5

6 taşıması zorunlu doküman ve belgeler, kişisel tanıtma belgeleri ve geçerlilikleri, uçuş evrak çantası (co-mail çantası), havayolu şirketlerinin temsili ve üniforma kuralları, kabin ekiplerinin yanlarında taşımaları gereken eşyaları, ekip oluşum tablosu, kabin amiri,, tercüme amaçlı personel bulundurma, uçakta yolcu varken yerde bekleme kuralları, kabin ekiplerinin sağlık önlemleri, lisanslar, sertifikalar ve kayıtların tutulması, uçuş süresi, ana ve geçici üs, süre sınırlarına uyma, gözetim ve denetim,, uçuş görev süreleri ve dinlenme süreleri sınırlama tabloları gibi konulara yer verilecektir. IV.YARIYIL BİLET VE REZERVASYON BİLGİSİ (1+1) Ders Kodu: Rezervasyon kavramı, katalog okuma, rezervasyon işlemleri, konukların rezervasyonla ilgili problemini çözme, diğer birimlerle ilişkisi, biletleme ile ilgili temel kavramlar. HAVAALANI VE UÇUŞ GÜVENLİĞİ (2+0) Ders Kodu: Havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, havacılık güvenliği ile ilgili ulusal düzenlemeler, havaalanı güvenliği ile ilgili plan ve programlar ele alınacaktır. SAĞLIK BİLGİSİ VE KABİNDE İLK YARDIM (1+2) Ders Kodu: Temel sağlık bilgileri, ilk yardım kavramı ve tanımı, hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği ve ilkyardımın temel uygulamalarını içerir. MESLEKİ İNGİLİZCE II (3+2) Ders Kodu: Bu derste, öğrencilere hem akademik hem de meslekleri ile ilgili alanlarda karşılaştıkları orijinal metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine, düşüncelerini paragraf ve kompozisyon düzeyinde yazabilmelerine olanak sağlayacak yazma ve konuşma alt becerilerinin kazandırılması gibi konulara yer verilecektir. STAJ (0+0) Ders Kodu: Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili uygun görülen işletmelerde uygulaması. 8 akts, 30 iş günü ve 240 saattir 1.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER GÜZEL SANATLAR-I (0+1) Ders kodu: Sanat ın başlangıçta toplumsal ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan ve belli bir işlevi olan ürünler olduğu, üretilen nesnelerin tarihsel süreç içerisinde hangi dönüm noktaları ile sanat eseri ismini aldığı. Endüstri devrimi ve sanayileşme süreciyle modern anlayışta nasıl bir 6

7 yerde konumlandığı, söylev ve işlevinin neler olduğu görsel malzemelerle desteklenerek öğrencilere açıklanacaktır. BEDEN EĞİTİMİ-I (0+1) Ders kodu: Aktivite öncesi ısınmanın önemi (genel ve özel ısınma). Kır yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı). AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ-I (0+1) Ders kodu: Bu dersin içeriğinde; akademik başarı ve sosyal yaşam becerileri kapsamındaki temel kavramlar, kişisel gelişim, bilimsel, mesleki, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri. I.YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER İNGİLİZCE I OKUMA VE YAZMA (3+2) Ders Kodu: Mesleki ve akademik anlamda okuma ve yazma becerisi: kelime ve cümle çeşitleri, isim cümlesi ve öğeleri, fiil çeşitleri, fiil cümlesi, nesne, sıfat fiilleri içerir. Ayrıca İngilizce okuma ve yazma hakkındaki becerileri kazanır. ALMANCA I OKUMA VE YAZMA (3+2) Ders Kodu: Başlangıç düzeyinde Almanca dil bilgisi ve becerisi: kelime ve cümle çeşitleri, isim cümlesi ve öğeleri, fiil çeşitleri, fiil cümlesi, nesne, sıfat fiilleri içerir. Ayrıca Almanca okuma ve yazma hakkındaki temel becerileri kazanır. ARAPÇA I OKUMA VE YAZMA (3+2) Ders Kodu: Başlangıç düzeyinde Arapça dil bilgisi ve becerisi: kelime ve cümle çeşitleri, isim cümlesi ve öğeleri, fiil çeşitleri, fiil cümlesi, nesne, sıfat fiilleri içerir. Ayrıca Arapça okuma ve yazma hakkındaki temel becerileri kazanır. FARSÇA I OKUMA VE YAZMA (3+2) Ders Kodu: Başlangıç düzeyinde Farsça dil bilgisi ve becerisi: kelime ve cümle çeşitleri, isim cümlesi ve öğeleri, fiil çeşitleri, fiil cümlesi, nesne, sıfat fiilleri içerir. Ayrıca Farsça okuma ve yazma hakkındaki temel becerileri kazanır. II.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER GÜZEL SANATLAR-II (0+1) Ders Kodu: İslâmlıktan sonra Türkler ve sanatları; Türk minyatür sanatı, Türk halı sanatı, Türk kumaş sanatı, Türk çini sanatı, Türk Keramik sanatı. 7

8 BEDEN EĞİTİMİ-II (0+1) Ders Kodu: Hareketli yaşamın ve egzersiz yapmanın sağlığa ve performansa faydaları. Günlük yaşamda ya da egzersiz sırasında karşılaştığımız problemlere karşı ilk yardım eğitimi vermek. Açık alan yürüyüşleri. Voleybol, basketbol, futbol vb. Takım sporlarının temel teknik eğitimlerini vermek. Sınıflar arası ve/veya bölümler arası karşılaşma aktiviteleri. Hareketli yaşamın sağlığa ve blişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin anlatıldığı teorik dersler. AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ-II (0+1) Ders Kodu: Bu dersin içeriğinde; akademik başarı ve sosyal yaşam becerileri kapsamındaki temel kavramlar, kişisel gelişim,bilimsel, mesleki, kültürel, sanatsal,sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri II.YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER İNGİLİZCE II DİNLEME VE KONUŞMA (3+2) Ders Kodu: Akademik ve Mesleki anlamda konuşma dialoglarını anlayabilme, mesleki anlamda ve temel konuşma dilinde kendini ifade etme ve soru sorma, dialoglar üzerinde çalışmalar. Dinleme ve konuşma becerisini geliştirme. ALMANCA II DİNLEME VE KONUŞMA (3+2) Ders Kodu: Basit günlük konuşma dialoglarını anlayabilme, günlük temel konuşma dilinde kendini ifade etme ve soru sorma, dialoglar üzerinde çalışmalar. Dinleme ve konuşma becerisini geliştirme. ARAPÇA II DİNLEME VE KONUŞMA (3+2) Ders Kodu: Soru formunda cümleler oluşturur. Soru formundaki cümlelere uygun cevaplar verir. Doğru Cümleler kurar; Dinleme eksersizleri yapar. İsim ve Fiil cümlesinin unsurlarını bilir. Sayıları cümlede doğru kullanır. Gördüğü konularla ilgili Arapça cümleleri Türkçe Cümlelere çevirir. Gördüğü konularla ilgili Türkçe cümleleri Arapçaya çevirebilir. Konuşma pratiği yaparak mesleki anlamda gerekli yeterliliği kazanır. FARSÇA II DİNLEME VE KONUŞMA (3+2) Ders Kodu: Basit günlük konuşma dialoglarını anlayabilme, günlük temel konuşma dilinde kendini ifade etme ve soru sorma, dialoglar üzerinde çalışmalar. Dinleme ve konuşma becerisini geliştirme. III. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ (3+0) Ders Kodu: Uluslararası çok kültürlü iş dünyasında ilk izlenimin ve iletişimin önemi, kültür ve temel kültürel kavramlar, önyargılar, genellemeler ve algılar, kültürel farkındalık, 8

9 kültürlerarası farklılaşma ve iletişim, kültürler arasında sözlü iletişim davranışlarında farklılaşma, kültürler arasında sözsüz iletişim davranışlarında farklılaşma, kültürlerarası iletişim yetkinliği. METEROLOJİ BİLGİSİ (3+0) Ders Kodu: Atmosfer, basınç sistemleri, sıcaklık, nem, altimetre, rüzgar, genel sirkülasyon, istikrariyet, meteorolojik görüşü kısıtlayan faktörler,bulutlar ve yağış, oraj, türbülans, jet streamler, buzlanma, hava kütleleri, cepheler, uçuş için meteorolojik belgeler, metar, uçuş için meteorolojik belgeler, metar, specı, taf, meteorolojik kartlar. HAVACILIK İŞLETMELERİNDE FİNANSMAN (3+0) Ders Kodu: Finansman kavramı ve tanımı, havayolu işletmelerinin finansal yapısı, havayolu taşımacılığında finansman gereksinimi ve finansal planlama, havayolu işletmeleri için finansman kaynakları; havayolu taşımacılığında özel finansal sorunlar, Türkiye'de havayolu işletmelerinin finansman sorunları, havaalanlarının finansal yapısı ve finansman gereksinimi, finansal denetim, finansal analizi. HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ (3+0) Ders Kodu: Check-in, bagaj teslim işlemleri, uçağa yolcu kabulü gibi yolcu hizmetleri; yükleme, boşaltma, merdiven, uçak temizliği, uçak ile terminal arasında yolcu taşımacılığı gibi uçak hizmetleri, kargo ve posta hizmetleri, uçuş operasyon, yük kontrol ve haberleşme hizmetleri eğitimleri içerir. TEHLİKELİ MADDELER (3+0) Ders Kodu: Bu ders; Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi, tehlikeli madde kurallarının uygulanması, tehlikeli madde tanımı, genel taşıma gereklilikleri, tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları, göndericinin sorumlulukları, taşıyıcının sorumlulukları, tehlikeli madde limitleri, havayolu ile taşınması yasak olan tehlikeli maddeler, gizli tehlikeli maddeler, yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli maddeler, hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması, taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli maddeler, hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler, istisnai miktardaki tehlikeli maddeler, sınırlandırılmış miktarda tehlikeli maddeler, SHGM sıvı kısıtlamaları, tehlikeli madde sınıfları, patlayıcılar, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar, oksitleyiciler ve organik peroksitler, zehirli ve bulaşıcı maddeler radyoaktif maddeler,aşındırıcılar,çeşitli tehlikeli maddeler,tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi,notoc formu konularını içerir. HAVA TRAFİK KONTROLÜ (3+0) Ders Kodu: Hava trafik kontrolün tanımlanması, uluslararası ve ulusal kurallar düzenlemeler, ulusal ve uluslararası sivil havacılık organizasyonları, hava trafik kontrol sisteminin tanıtımı, havasahaları, teknik donanım, havaaraçları ve insan faktörleri, havaalanları hava ve kara tarafları, meydan kontrol hizmetleri, yaklaşma ve yol kontrol hizmetleri. KABİN EKİPMANLARI (3+0) Ders Kodu:

10 Ürün yazma, uçak kodları, acil durum yönetimi, uçak yolcu gözlük, yolcu cam bağlantılar, kabin örtüler, yolcu koltukları, yolcu koltukları ıı, kabin arızaları ıı, galleys, kadırga, lavabo, can yelekleri, uzatma ve bebek yedek kemerleri, balta, megafon, tehlikeli maddeler acil durum seti, ilk yardım seti, taşınabilir oksijen ve medikal oksijen silindir, taşınabilir yangın exthinguisher, demokit çantası, defibrilatör veya EAD (Automatik Harici Defibrilatör), ELT (Acil bulucu verici), yangın eldivenleri. SPORTİF HAVACILIK (3+0) Ders Kodu: Aerodinamik, sevk ve idare, hava trafik kuralları, uçuş planlaması, genel havacılık kuralları, dengeleme teknikleri, uçuş tekniği ve emniyeti. ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON (3+0) Ders Kodu: Bu derste: Güzel ve etkili konuşma kavramı ve türleri, diksiyon kavramı ve diksiyon sanatının unsurları, nefes tekniklerini öğrenme, sesini etkili bir şekilde kullanabilme, beden dilini etkili olarak kullanabilme, anons araçlarını zamanında kullanabilme, anons araçlarını doğru bir şekilde kullanabilme, anons çağrılarını türkçe ve ingilizce olarak yapabilme gibi konulara yer verilecektir. III. YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER HALKLA İLİŞKİLER (2+0) Ders Kodu: Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin uygulama alanları, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve halkla ilişkilerin ilkeleri, halkla ilişkilerde iletişim ve kamuoyu, halkla ilişkilerde araştırma, planlama ve yönetim, halkla ilişkilerde medya ilişkileri, halkla ilişkiler ortam ve araçları, kurum içi halkla ilişkiler, kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar, kriz, etkinlik yönetimi. GİRİŞİMCİLİK (2+0) Ders Kodu: Girişimcilik kavramının tarihsel gelişimi ve girişimcilik süreci, girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik, iş kurma süreci: mevcut bir işletmeyi almak, franchising sistemi, iş modelinin ve iş stratejilerinin oluşturulması, iş planlarının hazırlanması, iş planının bölümleri: ürün /hizmet ve stratejiler, iş planının bölümleri: pazarlama planı ve stratejileri, iş planının bölümleri:finansal plan ve üretim planı, iş planının bölümleri: yönetim planı, ülkemizde girişimciliğe destek veren kuruluşlar ve destek koşulları. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0) Ders Kodu: İnsan kaynakları kavramı ve personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve dizaynı, işe alma ve seçme, performans yönetimi, ücretlendirme, kariyer planlama, eğitim ve geliştirme, sağlık ve güvenlik, işçi hakları, İnsan kaynakları yönetiminde etik ve iş ilişkileri, İnsan kaynakları yönetiminde yeni yaklaşımlar, Stratejik insan kaynakları yönetimi. FİNANSAL MUHASEBE (2+0) Ders Kodu:

11 Muhasebe kavramı, muhasebenin amacı ve işlevleri, muhasebe işlemlerinde kullanılan belgeler, muhasebede temel mali tablolar, defterler, hesap ve hesap planı, havacılık işletmelerinde muhasebe kayıtları, havacılık işletmelerinde tutulan muhasebe kayıtları, muhasebe kayıtlarına ilişkin örnekler. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2+0) Ders Kodu: Araştırma tanımı, türleri ve aşamaları, veri tanımı ve veri toplama teknikleri, rapor yazma teknikleri, yazım stilleri, kaynak göstermede akademik etik. KRİZ VE STRES YÖNETİMİ (2+0) Ders Kodu: Stresin ve krizin iş yaşamında önemini ve nasıl yönetilip fırsata dönüştürülebileceğini anlatır. IV. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER İNSAN VE DÜNYA KÜLTÜRÜ (3+0) Ders Kodu: Kültürün tanımı, doğu-batı kültürü, kültürel farklılıklar ve davranış, yemek kültürü, müzik kültürü, giyim ve kültür, sanat ve kültür gibi konular bu çerçevesinde ele alınacaktır. PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI (3+0) Ders Kodu: Protokolün tanımı ve tarihsel gelişimini incelemek; sosyal davranış protokolünü uygulamak; kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak; kişisel bakımını yapmak; kıyafet ve aksesuar seçmek. selamlaşma, tanışma ve tanıştırılma kuralları, tokalaşma ve hediye alıp verme ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar, yazılı ve sözlü iletişimde protokol. HAVACILIKTA LOJİSTİK YÖNETİMİ (3+0) Ders Kodu: Lojistik Yönetimi ve lojistik yönetiminin işlevleri, lojistik faaliyetleri, lojistikte veri yönetimi, lojistikte bilgi yönetimi, tahmin ve tahmin yöntemleri, tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi, stok yönetimi, taşımacılık yönetimi, depo yönetimi. performans yönetimi. lojistikte kalite yönetimi, lojistikte kalite standartları. kargo yükleme problemleri. KİŞİSEL BAKIM VE ZERAFET (3+0) Ders Kodu: Kişisel bakım tanımı, önemi, protokol kavramları, nezaket ve görgü kuralları kavramları, resmi törenlerde protokol kuralları, tanışma ve tanıştırılma kuralları, selamlaşma kuralları,telefonda görgü kuralları, yazışma nasıl yapılır?,davetlerin sosyal hayattaki yeri, sofra kuralları, hediye ve çiçek alma veya gönderme, tiyatro,konser ve sinema salonunda uyulması gereken kurallar, toplantılarda dikkat edilecek kuralları, zaman ve mekana uygun giyim, meslek ve iş görgü kuralları. HAVACILIK HUKUKU (3+0) Ders Kodu: Hava Hukukuna Giriş; Uluslararası Anlaşmalar ve Organizasyonlar: Chicago Sözleşmesi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Montreal Konvansiyonu ve Taşıyıcının Sorumluluğu, La Hey Konvansiyonu, Hava Trafik Hakları Sözleşmesi, Tokyo Konvansiyonu, 11

12 Eurocontrol, Avrupa Birliği Havacılık Düzenlemeleri; Türk Sivil Havacılık Mevzuatı; Havaaracı: Kavram ve Çeşitleri, Hava aracının Hukuki Mahiyeti, Hüviyeti, Taabiyeti, Sicili, Mülkiyeti; Havaaracı İşleticisi: İşletenin Sorumluluğu, İşletenin Sigorta Yükümlülüğü; Hava Taşıma Sözleşmesi; Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemeleri. HAVACILIK TARİHİ (3+0) Ders Kodu: Havacılık Nedir, masal ve efsanelerde havacılık, havacılık Alfabesi, balon, zeplin, Leonardo Da Vinci ve Havacılık, Türk havacılık tarihi, Vecihi Hürkuş, birinci dünya Savaşı dönemi havacılık, 2. Dünya Savaşında Havacılık, Atatürk döneminde havacılık, Dünyada havacılığın gelişimi, Türkiye'de havacılığın gelişimi. MOCK-UP EĞİTİMİ (3+0) Ders Kodu: Mock-up 'ın önemi, yolcu kabini ve mock-upsimülatörünün tanıtılması, acil durum senaryoları ile ilgili uygulamalar. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (3+0) Ders Kodu: Dünya da işçi sağlığı ve iş güvenliği tarihsel gelişimi, sanayileşmiş ülkelerin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını çözme çabaları, çalışanların sağlığı ile yaptıkları işler arasında İş kazalarının nedenleri: insanlara bağlı nedenler ve fizik ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenler,iş kazalarının önlenmesinde devletin rolü, İş kazaların önlenmesi de sendikaların rolü,ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlar. HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM (3+0) Ders Kodu: Yönetim, yönetici kavramı, yönetim anlayışları, motivasyon, iletişim, kriz yönetimi, zaman yönetimi, Hava yolu şirketlerinin analizi. IV. YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER TOPLAM KALİTE YÖNTEMİ (2+0) Ders Kodu: Bu ders temel kalite kavramları, tarihsel açıdan kalitenin gelişimi, Kalite gurupları, kalite felsefesi ve temel prensipleri, organizasyonlarda kalite kültürü ve sorumlulukları, sürekli iyileşme felsefesi, kalite maliyetleri, toplam kalite yönetimi anlayışı, EFQM modeli, kalite yönetim sistemleri, ISO 9000, 14000, 27000, OHSAS 18000, SA 8000 standartları ile ilgilidir. PROJE YÖNETİMİ (2+0) Ders Kodu: Proje yönetimine ilişkin genel bilgiler ve kavramlar, proje oluşturma ve tanımlama, proje organizasyonu ve yöneticiliği, projelerde insan kaynakları ve iletişim yönetimi, projelerde yönetim bilgi sistemi, projelerde kapasite yönetimi ve risk değerlendirme, planlama ve bütçeleme, proje programlama teknikleri. 12

13 MÜLAKAT TEKNİKLERİ (2+0) Ders Kodu: Bu derste öğrenciler İşe alma süreci, ihtiyaçların belirlenmesi, değerlendirmenin düzenlenmesi, soruların oluşturulması, etkili mülakat tekniklerini öğrenir. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2+0) Ders Kodu: Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü. İŞARET DİLİ (2+0) Ders Kodu: İşaret dili ve özellikleri, harfler, tanımlar ve kullanım, kendisi ile ilgili işaretler, çevre ile ilgili işaretler, cümle kurma, sayılar ve matematik işaretleri, tid dil bilgisi kavramları, duygular, renkler, zaman ve zaman dilimleri, taşıtlar ve trafik işaretleri, coğrafi terimler, karşılıklı konuşma, anlamlı cümleler, tid ile karşılıklı konuşma. GENEL EKONOMİ (2+0) Ders Kodu: Ekonominin konusu ve ekonominin temel kavramları: kıtlık, tercih, fayda, ihtiyaç, gelir ve üretim, talep, arz ve piyasa dengesi, esneklik, tüketici davranışı, firma davranışı ve üretim fonksiyonu, firma maliyetleri, firma gelirleri ve tam rekabet piyasasında firma dengesi, eksik rekabet piyasaları: monopol, duopol, oligopol ve monopolcü rekabet piyasaları, gelir dağılımı ve faktör piyasaları, milli gelir kavramı, milli gelir hesaplamaları, ekonomik büyüme ve konjonktürel dalgalanmalar, işsizlik, para ve bankacılık sistemi, enflasyon ve devalüasyon. YÜZME (2+0) Ders Kodu: Suya alışma evresi, yüzme branşının temel tekniklerine ait kavramları bilir, serbest yüzme tekniği, sırtüstü yüzme tekniği, kurbağalama yüzme tekniğini gibi konu ve uygulamalara yer verilecektir. 13

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TÜRK DİLİ I (2+0) İletişim, Dil ve Dilin Özellikleri,

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

1 / Güz Ön lisans Zorunlu Uçak Teknolojisi Örgün Öğretim 14 Hafta Dr. Öğretim Üyesi Alperen Şahinoğlu Türkçe Yok

1 / Güz Ön lisans Zorunlu Uçak Teknolojisi Örgün Öğretim 14 Hafta Dr. Öğretim Üyesi Alperen Şahinoğlu Türkçe Yok T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. SINIF. DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: UÇT04 Adı: Havacılık Kuralları ve Hava Hukuku-II Teorik + Uygulama: 3+0 AKTS: 3 Sınıf/Yarıyıl

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri (Türkçe)

Meslek Yüksekokulu Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri (Türkçe) Meslek Yüksekokulu Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri (Türkçe) SHKH 113 - Temel Havacýlýk ve Uçuþ Bilgisi DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Temel Havacýlýk ve Uçuþ Bilgisi Kodu Yarýyýl Teori Uygulama/Laboratuar

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Türk Dili I (TRD101) I.YARIYIL Bu ders kapsamında; Dil nedir, Dilin sosyal bir kurum

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI HAFTALIK DERS İÇERİKLERİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI HAFTALIK DERS İÇERİKLERİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ - IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİ 11/06/2018 16:27-92073391-000-E.364 *00316385* 00316385 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

+ GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğretim Yılı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Ders İçerikleri

+ GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğretim Yılı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Ders İçerikleri + GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-2018 Öğretim Yılı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Ders İçerikleri 1. SINIF 1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T U K AKTS SHK101 YABANCI DİL I 8 0 8 8 ILG101

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İKMEP DERS İÇERİKLERİ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İKMEP DERS İÇERİKLERİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İKMEP DERS İÇERİKLERİ TÜRK DİLİ I 1 101 TÜRK DİLİ I 2+0 2 1 Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğice

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş Konya / 2015 . Müfredat Toplam Kredi Programdan mezun olabilmek için Yükseköğretim

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

Yolcu Hizmetleri (AVM405) Ders Detayları

Yolcu Hizmetleri (AVM405) Ders Detayları Yolcu Hizmetleri (AVM405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yolcu Hizmetleri AVM405 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690130059 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PROGRAM KODU:58101 1.YARIYIL DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DİY101 GENEL MUHASEBE 1.Yarıyıl 3 1 4 4 Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi,

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

TARİH SAAT DERSİN ADI. 21 Haziran 2016 10.00 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı. 22 Haziran 2016 10.00 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

TARİH SAAT DERSİN ADI. 21 Haziran 2016 10.00 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı. 22 Haziran 2016 10.00 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF(A - B ŞUBESİ) II.YARIYIL BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 21 Haziran 2016 10.00 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı 21 Haziran 2016 16.00 Temel Yabancı

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı BANKACILIK VE SİGORTACILIK FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GİRİŞİMCİLİK HİZMET PAZARLAMASI 31.1.2017 16:30 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ BANKA MUHASEBESİ MİKRO EKONOMİ

Detaylı

MEDYA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ YOĞUNLAŞMA ALANI BİLGİ PAKETİ

MEDYA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ YOĞUNLAŞMA ALANI BİLGİ PAKETİ MEDYA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ YOĞUNLAŞMA ALANI BİLGİ PAKETİ 1. Program Bilgileri Amaçlar: Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programına

Detaylı

T.C. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. 1.

T.C. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. 1. T.C. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Dönem TAR 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ders saati :2 kredi

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

TC BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (N.Ö.) EĞİTİM YILI DERS PLANI

TC BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (N.Ö.) EĞİTİM YILI DERS PLANI 1. Yarıyıl Y.Y Ders Kodu Ders Adı Not T U Kredi AKTS İntibak Açıklama ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ENG101 İngilizce I HİT101 Halkla İlişkiler I Girer

Detaylı

1 / BAHAR Ön lisans Zorunlu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün Öğretim 14 Hafta Dr.Öğretim Üyesi Alperen ŞAHİNOĞLU Türkçe Yok

1 / BAHAR Ön lisans Zorunlu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün Öğretim 14 Hafta Dr.Öğretim Üyesi Alperen ŞAHİNOĞLU Türkçe Yok T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ. SINIF 2. DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: SHUİ Adı: Ramp Emniyeti ve Apron Kuralları Teorik + Uygulama: 2+0 AKTS: 2 Sınıf/Yarıyıl

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: II. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat Zorunlu

Ders Planı - AKTS Kredileri: II. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat Zorunlu Ders Planı - AKTS Kredileri: II. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat Zorunlu 3+0 3 4 AKTS Kredisi Toplam 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV ROGRAMI

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV ROGRAMI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV ROGRAMI rtesi Bankacılık ve Sigortacılık 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Öğr. Gör. ALİ

Detaylı

Eğitimin Amacı: Eğitimin İçeriği: STRES YÖNETİMİ Eğitimin Süresi*:

Eğitimin Amacı: Eğitimin İçeriği: STRES YÖNETİMİ Eğitimin Süresi*: Stres Yönetimi Etkili Zaman Yönetimi İkna Teknikleri Sunum Teknikleri Kriz Yönetimi İletişim Becerileri Sosyal Davranış ve Protokol Müzakere Teknikleri EĞİTİMLER Müşteri Odaklılık İş Süreçlerini İyileştirme

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKA MUHASEBESİ 9.1.2017 13:30 BANKACILIK HUKUKU 10.1.2017 13:30 11.1.2017 09:00 GİRİŞİMCİLİK 11.1.2017 13:30 İLETİŞİM 12.1.2017 09:00 HİZMET PAZARLAMASI 12.1.2017 13:30 İŞLETME

Detaylı

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi - 2. sınıf

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi - 2. sınıf Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi - 2. sınıf SAĞLIK YÖNETİMİ II AKTS Kredisi 5 Hasta hakları, sorumlulukları, Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi Hasta ve Çalışan Güvenliği

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. İşletme Yönetimi Programı. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. İşletme Yönetimi Programı. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSİN KODU VE ADI: 233 PAZARLAMA İLKELERİ Eğitim-Öğretim Yılı:2017-2018 BÖLÜM/PROGRAM Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı

Detaylı

Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (AVM303) Ders Detayları

Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (AVM303) Ders Detayları Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (AVM303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması AVM303 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final Final 09.01.2017 10:00 7502307 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 10:00 7502311 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 13:30

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Bankacılık ve Sigortacılık-1

Bankacılık ve Sigortacılık-1 Bankacılık ve Sigortacılık-1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - 1.Grup Türk Dili I-1.Grup ANFİ-1 Ali TEKİN Hikmet DEGEÇ Genel İşletme-1.Grup Finans Matematiği Temel Sigortacılık Hizmetleri D-15 Vasfi

Detaylı

BİLİŞİM UZMANLIK PROGRAMLARI & FİYATLARI

BİLİŞİM UZMANLIK PROGRAMLARI & FİYATLARI BİLİŞİM UZMANLIK PROGRAMLARI & FİYATLARI 1. DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ 380.00 2. İÇ MİMARİ VE MOBİLYA TASARIMI UZMANLIĞI KURSU (AUTOCAD DESTEKLİ 380.00 3. NETWORKİNG & SOSYAL İLİŞKİ AĞI YÖNETİMİ

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK SİGORTA MUHASEBESİ 20.6.2016 13:30 TİCARİ MATEMATİK 22.6.2016 09:00 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 22.6.2016 15:00 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 23.6.2016 09:00 TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ

Detaylı

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK SİGORTA MUHASEBESİ 20.6.2016 13:30 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 20.6.2016 16:30 TİCARET HUKUKU 21.6.2016 13:30 FON YÖNETİMİ 21.6.2016 15:00 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 21.6.2016 16:30

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre Okul Müdürlüğü I. Kademe 1 Öğretim Liderliği a. Kavramsal Çerçeve b. Liderlik Kuramları c. Lider Özellikleri d. Liderliğin Güç Kaynakları e. Öğretimsel Liderlik ve Özellikleri 2 Vizyon ve Strateji Geliştirme

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI FAKÜLTESİ UYGULAMALI BİLİMLER BÖLÜMÜ PROGRAMI BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. LOJİSTİK BİRİNCİ YIL 1

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 7.12.2016 Diploma Program Adı : SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin. Ulusal Kredi. Kuramsal Saati.

ULUSLARARASI TİCARET ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin. Ulusal Kredi. Kuramsal Saati. ULUSLARARASI TİCARET ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan i Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 UTI5101 İstatistik ları Z 3 0 3 3 6 UTI5103

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Program: Uçak Teknolojisi (Mekanik Dalı) MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ Teori Uygulama I. Teori Uygulama 1306300 Fizik-II Z 2 1 1 2 2 1507602 İngilizce-II Z 8 6 2 7 7 II. 1868901 Havacılık İngilizcesi-I Z

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü Kamuda Performans Yönetimi DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü Kamuda Performans Yönetimi DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü Kamuda Performans Yönetimi DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı