ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI"

Transkript

1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI:

2 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan bir bir bayan hastada hangisini düşünürsünüz? A) Evre-1 kronik böbrek hastalığı B) Evre-5 kronik böbrek hastalığı C) Evre-4 kronik böbrek hastalığı D) Evre-3 kronik böbrek hastalığı E) Evre-2 kronik böbrek hastalığı 2- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin en önemli nedeni demir eksikliğidir. B) Kronik böbrek yetmezliğinde İnsülinin etkisine direnç artar C) Kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni polikistik böbrek hastalığıdır D) Kronik böbrek yetmezliğinde üremik kemik hastalığı gelişiminde en önemli neden hipoparatiroididir E) Kronik böbrek yetmezliğinde hipertansiyonun en önemli nedeni renin-anjiyotensinaldesteron aksı aktivasyonudur 3- Evre-4 Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada PTH:800 ü (N:7-67), Kalsiyum:9 mg/dl, Serum fosforu:9 mg/dl bulunmuştur. Aşağıdaki tedavi araçlarından hangisi bu hasta için uygundur? A) Fosfordan fakir diyet ve kalsiyum tuzları B) Fosfordan fakir diyet ve aktif vitamin-d preparatları C) Diyaliz tedvisi D) Fosfordan fakir diyet ve sevelamer preparatları E) Kalsiyum tuzları ile birlikte aktif vitamin-d preparatları

3 4. Elli beş yaşında bir erkek her iki diz altında iki hafta once başlayan ve giderek artan şişme şikayetiyle doktora başvuruyor. Öz geçmişi sorgulandığında beş yıl önce tip 2 diyabet tanısı aldığı, oral antidiyabetik ve antihipertansif ilaçlar kullandığı öğreniliyor. Fizik muayenede kan basıncı 180/94 mmhg, göz-dibi incelemesinde ilerleyici diyabetik retinopatisi ve pretibial bilateral ileri derece ödemi var. Laboratuar bulguları Hb: 14 g/dl, BK: 7700, trombosit: , açlık kan glukozu: 278 mg/dl, BUN: 18 mg/dl, kreatinin: 1.1 mg/dl, albumin: 2.2 g/dl, idrarla protein kaybı: 7 g/gün, idrar mikroskopisi normal bulundu. Yukarıdaki olgu hangi tablo ile başvurmuştur ve yapılması gereken nedir? A) Nefritik sendromla başvurmuştur ve renal biyopsi gerekir B) Nefrotik sendromla başvurmuştur ve renal biyopsi gerekir. C) Akut böbrek yetmezliğiyle başvurmuştur ve akut diyaliz gerekir D) Nefrotik sendromla başvurmuştır ve diyabet ve kan basıncının etkili tedavisi gerekir E) Nefritik sendromla başvurmuştur ve etkin antiproteinürik tedavi gerekir 5. Akut böbrek yetmezliği olan hastada hangisinin varlığı akut diyaliz endikasyonu değildir? A) Hiperkalemi ve EKG de sivri T dalgaları B) Flapping tremor ve bulantı-kusma C) Akciğer ödemi ve nefes darlığı D) Metabolik asidoz ve Kusmal solunumu E) Hiperglisemi ve nöropatik ağrı 6. Hangi bulgu renal /intrarenal akut böbrek yetmezliğini düşündürür? A) İdrar mikroskopisi: kahverengi granüler slendirler B) FENa: % 0.5 C) İdrar Na: 16 meq/l D) İdrar K: 22 meq/l E) İdrar miroprotein /kreatinin: 0.1

4 7.Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendromda ödem oluşumunun sebeplerinden birisidir? A) Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aşırı çalışması B) İdrarla kompleman kaybı C) İmmobilizasyon D) İnfeksiyonlara artmış eğilim E) Trombositopeni 8. Yeni saptanmış hafif hipertansiyonu olan 40 yaşında bir bayan hasta ayaklarda güçsüzlük şikâyetiyle değerlendirildi. Herhangi bir ilaç kullanım öyküsü olmayan hastanın kan basıncı 150/110 mmhg idi ve fizik muayenede proksimal kaslarda güçsüzlük tespit edildi. Kan ve idrar tetkiklerinde aşağıdaki sonuçlar elde edildi: Na: 140 meq/l HCO3: 28 meq/l K: 3.0 meq/l İdrar Na: 80 meq/l (24 h.lik idrar:1500 cc) Cl: 98 meq/l A)Primer aldesteronizm B) Kalp yetmezliği C) Diüretik kullanımı D) Peryodik paralizi E) İshal yaşında 70 kg ağırlığında erkek hasta kalp yetmezliği nedeniyle takip edilmektedir. Hasta bilinç bulanıklığı nedeniyle acil serviste değerlendirildi. FM de ortopne, akciğerlerde bilateral raller ve 3+ pretibial ödemi mevcuttur. Yapılan laboratuar incelemede BUN: 44 meq/l, Kreatinin:1.2 meq/l, Na: 112 meq/l, K: 6.5 meq/l, İdrar sodyumu: 15 meq/l olarak tespit edilmiştir. Tedavisinde hangisi önerilmez? A) Sıvı kısıtlaması B) 455 meq Na + C) Loop diüretiği D) Diüretik etki için aldesteron antogonisti E) Glukoz-insülin infüzyonu

5 10. Arter kan gazı incelemesinde ph sı 7.22, bikarbonatı 16 meq/l, parsiyel karbondioksit basıncı 30 mmhg ve kan biyokimyasında sodyumu 140 m Eq/L, potasyumu 5 m Eq/L, kloru 114 m Eq/L olan bir hastada hangisini düşünürsünüz? A) Solunumsal alkaloz B) Solunumsal asidoz C) Artmış anyon açıklı metabolik asidoz D) Normal anyon açıklı metabolik asidoz E) Metabolik alkaloz 11. Metabolik alkalozun patogenezinde alkalozun oluşması veya idamesi için gerekli durumlardan değildir? A) Efektif dolaşım volümünün azalması B) Hiperkalemi C) Mineralokortikoid aktivite artışı D) Böbrek fonksiyonlarının ciddi şekilde bozulması E) Hipokloremi 12. Erişkin yaşta görülen primer glomerüler hastalıklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ilişkilidir. A) Membranoproliferatif glomerülonefritte serum kompleman düzeyleri sıklıkla yükselmiştir. B) Sekonder membranoproliferatif glomerülonefrit en sık hepatit C virüs enfeksiyonu ile C) En sık görülen glomerüler hastalık IgA nefropatisidir. D) Membranoproliferatif glomerülonefritin en sık görülen formu tip 1 dir. E) Tip 2 membranoproliferatif glomerülonefritin prognozu sıklıkla kötüdür.

6 13. Aşağıdakilerden hangisi akut tübülointersitisyel nefritler ile ilgili değildir? A) En sık etkenler NSAİİ ve B-laktam türevi antibiyotiklerdir. B) İlaç alındıktan 1-2 hafta sonra semptomlar ortaya çıkmaya başlar. C) Tedavide, sebep olan ajanın kesilmesi çoğu zaman yeterlidir. D) Renal biyopside tübüler alanda fibrozis tanıya yardımcıdır. E) İdrarda eozinofil görülmesi bu tanıyı akla getirebilir yaşında kadın hasta oligomenore, terleme ve ellerde ayaklarda büyüme şikayeti ile başvuruyor. PRL düzeyi normal, IGF-1 yüksek olan hastanın hipofiz MR'ında bası oluşturmayan sella içinde 11 mm adenomu saptanıyor. Bu hastada öncelikli tedavi öneriniz nedir? A) Cabergoline B) Transsfenoidal cerrahi C) Lanreotide D) Octreotide-LAR E) Takip 15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ektopik ACTH sendromunun en sık sebebi küçük hücreli akciğer kanseridir. B) Adrenal kökenli Cushing sendromunda ACTH baskılıdır. C) Cushing Sendromu tanısında düşük doz deksametazon supresyon testi veya 24 saatlik idrarda serbest kortizol düzeyi kullanılabilir. D) Gece bakılan tükrük kortizolü hipofizer ve adrenal kökenli Cushing sendromu'nun ayırıcı tanısında kullanılır E) Cushing hastalığı genellikle hipofizer mikroadenoma bağlı gelişir.

7 16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hidrokortizon ve fludrokortizon sekonder adrenal yetmezlik tedavisinde birlikte kullanılır. B) Primer adrenal yetmezliğin en sık sebebi otoimmun adrenalitistir. C) Addison tanısı olan hastalarda stres durumlarında glukokortikoid dozunu artırmak gerekir. D) Tüberküloza bağlı adrenal yetmezliğin akut döneminde adrenalde kitle görünümü olabilir, geç dönemde adrenal bezlerde kalsifikasyon gelişebilir. E) ACTH stimülasyon testi hem primer hem de sekonder adrenal yetmezlik tedavisinde kullanılabilir. 17. Acile bayılma nedeniyle başvuran 43 yaşında erkek hastada hipotansiyon, hipoglisemi, ve hiponatremi saptanıyor. Hiperpigmentasyonu olmayan hastanın son zamanlarda başağrısı ve görme bozukluğu yakınmalarının olduğu öğreniliyor. Ön tanı ve ilk tedaviniz ne olur? A) Sheehan Sendromu- glukokortikoid B) Sekonder adrenal yetmezlik- glukokortikoid C) Addison Hastalığı- glukokortikoid D) İnsülinoma- mayi ve glukoz replasmanı E) Hiçbiri 18. Diabetik dislipidemide hedef değerler hangisidir? A) LDL-Kol< 80mg/dl, HDL-Kol>50mg/dl, Trigliserid <200mg/dl B) LDL-Kol< 100mg/dl, HDL-Kol<40mg/dl, Trigliserid <170mg/dl C) LDL-Kol< 65mg/dl, HDL-Kol>50mg/dl, Trigliserid <170mg/dl D) LDL-Kol< 100mg/dl, HDL-Kol>50mg/dl, Trigliserid <150mg/dl E) LDL-Kol< 70mg/dl, HDL-Kol>40mg/dl, Trigliserid <150mg/dl

8 19. Obesite tedavisinde yakın gelecekte kullanılabilecek aşağıdaki ilaçlardan hangisi barsak üzerinden etkili değildir? A) Cetilastat B) Exanatide C) Lorcaserin D) Pramlinid E) Kolesistokinin analogları 20. Primer Hiperaldosteronizm için hangisi yanlıştır? A) Vakaların %60-65 i bilateral idyopatik hiperaldosteronizmdir B) Ağır tedaviye dirençli HT lu vakaların %10 unda Primer Hiperaldosteronizm vardır. C) Hipopotasemi vakaların %70-80 de görülür. D) Aldosteron salgılayan adenomların çapı genellikle 3cm den küçüktür. E) Primer Hiperaldosteronizmde en önemli tarama testi plasma Aldosteron konsantrasyonun Plasma Renin Aktivitesine oranıdır 21. Hangisi diferansiye tiroid kanseri sıklığını etkilemez? A) Radyoterapi(1000 Rad ve üzerinde) B) İyot eksikliği nedeniyle replasman yapılması C) İnhale radyasyon alınması D) Orta yaş erkekte,solid,tek nodül bulunması E) Aile hikayesi olması 22. Aşağıdaki durumlardan hangisi feokromositomada atakları provoke etmez? A) Gebelik B) Cerrahi müdahale C) Yükseğe çıkma D) Deniz ürünlerini fazla yemek E) Aşırı egzersiz

9 23. Statin tedavisinde en ciddi yan etki aşağıdakilerden hangisidir? A) Karaciğer fonksiyon testlerinin yüksekliği B) Miyalji C) Rabdomiyoliz D) Asteni E) Pıhtılaşma faktörleri üzerine olumsuz etki 24. Diabetes mellitus tanı ve/veya takibinde aşağıdakilerden hangisi/hangileri kullanılır? I) serum C peptid düzeyi II) HbA1c III) serum insulin düzeyi IV) Adacık antikorları V) Postprandial glukoz A) I-III B) II-IV C) III-V D) II-V E) I-IV 25. Aşağıdaki oral hipoglisemik ilaçlardan hangisi insulin salgılatma yanında glukagon salgısını azaltma özelliği vardır? A) Vildagliptin B) Akarboz C) Pioglitazon D) Gliklazid E) Nateglinid 26. Diabetik ketoasidoz takip/tedavisinde hangisi uygun değildir? A) intravenöz kristalize insulin, 0.1U/kg-saat B) Kan şekerini en kısa sürede düşürme C) Keton düzeyinin takibi D) Asidoz düzelene kadar insulin infuzyonuna devam etmek E) ph<6.9 olmadıkça bikarbonat vermemek

10 27. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Proteinüri nefropati göstergesidir ve reversbl olabilir B) En sık distal sensori-motor nöropati görülür C) Diabetik nefropati tanısı için böbrek biyopsisi gereklidir D) Tip 2 diabette tanı anında retinopati bulunabilir E) ACE inhibitörleri diabetik hastada öncelikli antihipertansiflerdir 28. Primer hiperparatiroidi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A) En sık neden paratiroid hiperplazisidir B) Cerrahi tedavi için paratiroid hormon düzeyi normalin en az 4 katı olmalıdır C) Medikal tedavide vitamin D kullanılır D) Ultrason veya sintigrafide adenomun görülmesi ile tanı konur. E) MEN 1 sendromuna eşlik edebilir 29. ADH (antidiüretik hormon) sekresyonu ve posterior hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi veya hangileri doğrudur? I- Plazma osmolalitesi mosm/kg olduğunda ADH sekresyonu maksimal diürez sağlamak üzere belirgin olarak azalır. II- Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde son yıllarda aquaretik gurubu (V2 reseptör antagonistleri) ilaçlar kullanıma girmiştir III- Diabetes insipidus (DI) ayırıcı tanısı yapmak üzere su kısıtlama testi yapılan hastada su kısıtlama sonrası idrar osmolalitesi 260 mosm/kg ve desmopressin sonrası idrar osmolalitesi 800 mosm/kg olarak ölçülüyor. Tanı olarak bu hastada komplet santral DI düşünürüz. IV- Uygunsuz ADH sendromu tanısı alan hiponatremik bir hastada plazma osmolalitesi 275 mosm/kg ın altında iken idrar osmolalitesini 50 mosm/kg ın altında ölçeriz. A) I-II-III B) II-III-IV C) III-IV D) I-II E) II-II

11 30. Hipopartiroidi ve kalsiyum metabolizması ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I- Vitamin D eksikliği tanısında serum aktif vitamin D (1,25 (OH) 2 D)düzeyi kullanılmaz. II- Hipoparatiroidi tedavisinde vitamin D replasmanı, U/gün dozunda ve kolekalsiferol (vitamin D3) şeklinde verilmesi tercih edilir. III-Böbrekte vitamin D nin hidroksilasyonu için fosfor (P) düzeyinin düşük olması gereklidir. IV- Aç kemik sendromu ve operasyon sonrası hipoparatiroidi ayrımında en pratik yaklaşım serum kalsiyum düzeyini ölçmektir. A) I-II-III B) I-III C)II-III D) I-IV E) I-II-IV 31. Aşağıdakikerden hangisi yanlıştır? A) Hipertiroidinin en sık sebebi Graves hastalığıdır. B) Evre 3 oftalmopati bulguları ile gelen hipertiroidili bir hastada toksik nodüler guatr ön tanıda düşünülmez. C) Toksik nodüler guatrda aşikar hipertiroidi varsa hasta ötiroid hale getirildikten sonra radyoaktif iyot veya cerrahi tedavi gerekir. D) TSH reseptör uyarıcı antikor düzeyi bakılmadan Graves hastalığı tanısı koymak mümkün değildir. E) Hafif subakut tiroidit vakaları non-steroid antiinflamatuar ilaçlarla tedavi edilirken ağır vakalarda steroid gerekebilir. 32.Hangi durumlarda tiroid fonksiyon testleri istenmelidir? A) LDL-kolesterol yüksekliği B) Hiponatremi C) Obstrüktif uyku apnesi D) Bradikardi E) Hepsi yaşında kadın hasta halsizlik, yaygın kemik ağrıları yakınması ile başvuruyor. Serum Ca düzeyi 8.1 mg/dl ( ) albumin:3.9 gr/dl, fosfor: 2.6 mg/dl ( ), alkalen fosfataz: 289 U/L (30-120), PTH: 150 U/ml (0-57) olan bir hastanın çekilen DEXA'sında femur boynunda T skoru:-3.5 saptanmıştır. Ön tanınız ve tedavi öneriniz nedir? A) Primer hiperparatiroidi- cerrahi B) osteoporoz- bifosfonat C) Paget hastalığı- bifosfonat D) hipoparatiroidi- kalsiyum ve aktif D vitamini replasmanı E) osteomalazi- kalsiyum ve D vitamini

12 34. Aşagıdaki sisitemik hastalıklardan ahngisinde özefagusta motilite bozukluğu olmaz? A) Parkinson hastalığı B) Myastenia gravis C) Skleroderma D) Sisitemik Lupus Eritematozus E) Sisitemik mastositoz 35. Akalazı için yanlış olanı işaretleyiniz A) Ganglion uyarılınca gövdede peristalsizm olmaz. B) Ganglion uyarılınca kardioözefageal sifinkterde gevşeme olmaz. C) Mecholin ( asetil kolin analogu ) ile gövde ve KOS de aşırı kontraksiyon olur.( denervasyon sensitivitesi ) D) Özefagus alt uçta kenarları düzensiz nodüler yapıda daralma görülür. E) Özefagus sigmoid kolona benzer bir görünüm alabilir. 36. Özefagusun en sık görülen maliğn tümörü aşagıdakilerden hangisidir? A) Squamoz hücreli karsinom B) Adenokarsinom C) Küçük hücreli karsinoma ( nadir ) D) Carcinoid tumor ( nadir ) E) Adenocystic carcinoma 37. Aşagıdaki hastalıklardan hangisinde hepatoselüler kanser görülmez? A) Karaciğer sirozu B) Kronik B taşıyıcılığı C) Hemokromatoz D) Otoimmün kronik hepatit E) Kronik C hepatiti

13 yaşında ve SAAG < 1.1 saptanan bir hastada assitin en muhtemel nedeni nedir? A) Tüberküloz Peritonit B) Pankreatik Assit C) Malign Assit D) Nefrotik sendrom E) Kollagen doku hastalıklarına bağlı serozit 39. Sirotik bir hastadaki assit tedavisinde ilk seçenek hangisidir? A) Tuz kısıtlaması B) Sıvı kısıtlaması C) Diüretik tedavisi D) TIPS E) Karaciğer transplantasyonu 40. Üst gastrointestinal kanamaların en sık görülen nedeni nedir? A) Özofagus varisleri B) Mide ülseri C) Mide kanseri D) Erozif gastrit E) Duodenal ülser 41. Hangi etkeninin FMF atağını oluşturması beklenmez? A) yorucu egzersiz B) soğuk C) emosyonel stress D) nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç kullanımı E) adet dönemi 42. Kronik hepatitler için hangi ifade yanlıştır? A) tesadüfen saptanabilirler. B) ilk bulgu ilerlemiş karaciğer hastalığı semptomları olabilir. C) tipik olarak çoğunluğu semptomsuz seyreder. D) karaciğer enzim testleri normal olabilir. E) en yararlı değerlendirme testi görüntüleme yöntemleridir.

14 43. Hangi hastalık herediter kc hastalığıdır? A) NASH b) kronik HBV hepatiti C) Wilson hastalığı D) kronik HCV hepatiti E) otoimmün hepatit 44. Aşağıdakilerden hangisi varsa fonksiyonel dispepsi düşünmezsiniz? A) Epigastrik bölgede rahatsızlık hissi B) Erken doygunluk hissi C) Fibromiyalji D) Disüri E) Anemi 45. İrritabl barsak sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlışdır? A) Hastalar zaman zaman ishal, zaman zaman kabızlıktan yakınırlar. B) Uykudan uyandıran karın ağrısı vardır. C) Bakteriyel gastroenteritler irritabl barsak sendromu için risk faktörüdür. D) Motilite bozukluğu fizyopatolojide önemlidir. E) Kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. 46. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Toksik hepatit tedavisinde toksisiteden sorumlu olduğu düşünülen ilacın kesilmesi esasdır. B) En sık akut karaciğer hasarına yol açan ilaçlardan biri parasetemoldür. C) Sarılık ve aminotransferaz yüksekliği kötü prognoz göstergesidir. D) İlaç kullandıktan sonra görülen GGT, Alkalen fosfataz yüksekliği karaciğerde hepatosellüler hasarının göstergesidir. E) Sebebi bulunamayan akut karaciğer fonksiyon bozukluğunda hastanın bitkisel ilaç kullanıp kullanmadığı sorgulanmalı yaşında bayan hasta kanlı dışkımla nedeniyle kliniğe başvuruyor. Hasta gündüz-gece toplam 8 kez tuvalete çıktığını ve dışkılamalarının yarısının kanlı olduğunu ifade ediyor. Yapılan rektosigmoidoskopide mukozanın sigmoid kolon ortasına kadar belirgin derecede eritemli, ödemli ve yer yer frajil olduğu görülüyor ve bx alınıyor. Gayta kültürü ve gayta mikroskopik incelemeleri normal olarak rapor ediliyor. Kan tetkiklerinde beyaz küre sayısı 16000/mm3 ve %80 nötrofil hakimiyeti mevcut. Hemoglobin düzeyi 11 g/dl. Diğer tetkikler normal sınırlarda saptanıyor. Bu hastada ön tanıda ilk akla gelen patoloji nedir? A) İrritable barsak sendromu B) Kolon kanseri C) İnflamatuvar barsak hastalığı D) Hemoroid hastalığı E) Anal fissür

15 48. Asetominofen toksisitesi ile acil servise getirilen hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisi sebebe yönelik tedavi amacıyla kullanılır? A) Atropin B) Adrenalin C) %50 dextroz solusyonu D) N-asetil sistein E) Periton diyalizi yıl önce hemigastrektomi+gastroenterostomi operasyonu geçirmiş hastanın endoskopisinde mide mukozası belirgin derecede eritemli ve ödemli olarak rapor ediliyor.aynı endoskopide kalan mide de bol miktarda saralı sekresyon bulunduğu rapor ediliyor. Patoloji sonucu gastrit olarak rapor ediliyor. Bu hastada gastrit etyolojisi neye bağlı olabilir? A) Artmış mide asid sekresyonu B) Alkalen içeriğin mideye reflüsü C) Helicobacter pylori infeksiyonu D) Korozif madde E) Mide beslenmesinin bozulması 50. Aşağıdaki faktörlerden hangisi Crohn hastalığı için kötü prognostik faktör değildir? A) Kortikosteroid ihtiyacı B) Perianal hastalık C) Tekrarlayan ince barsak rezeksiyonları D) Striktür varlığı E) İleri yaşta hastalığın ortya çıkması 51. Karaciğer sirozu ve komplikasyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I- Hepatopulmoner sendromda platipne görülebilir II- Kontrast ekokardiyografi hepatopulmoner sendromda tanı yöntemlerinden biridir III- Portopulmoner sendromlu vakalarda karaciğer sirozunun prognozu daha kötüdür A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D) II-III E) I-II-III

16 52. Peptik ülser epidemiyolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I- Mide ülseri duodenal ülserden daha sık görülmektedir II- H.pylori ile infekte kişilerde peptik ülser insidansı, infekte olmayan bireyler ile eşittir III- Duodenal ülser 3-5. Dekatta en sık iken mide ülseri daha ileri yaşlarda görülür A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D) II-III E) I-II-III 53. Helicobacter pylori tanısında kullanılan testlerden hangisinin sensitivite ve spesifitesi şıklarda yer alan diğer seçeneklere göre rölatif olarak daha düşüktür? A) C13 üre nefes testi B) Serumda H.pylori IgG titresi C) Gaytada H.pylori antijen testi D) Hızlı üreaz testi E) C14 üre nefes testi 54. Prognozu en kötü olan Hodgkin lenfoma alt tipi hangisidir? A) Mixt Sellüler tip B) Nodüler sklerozan tip C) Lenfositten zengin tip D) Lenfositten fakir tip E) Lenfosit predominansı gösteren nodüler tip 55. Non-Hodgkin Lenfomalar içerisinde, Sitogenetik analizde,, t ; 8,14 kromozom anomalisi ( c- myc onkogeni) tespit edilen alt tip hangisidir? A) Folliküler lenfoma B) T hücreli cilt lenfoması C) Mantle cell lenfoma D) Burkitt Lenfoma E) Diffüz büyük B hücreli lenfoma

17 56. Akut lösemilerde, aşağıdaki klinik ve laboratuar özelliklerinden yanlış olanı işaretleyiniz? A) AML M3 t; 15-17, mevcuttur ve çok kötü prognozludur. B) AML M3 Dissemine İntravasküler koagülasyon, en önemli komplikasyonudur C) AML M5 Dişeti hipertrofisi mevcuttur D) ALL t;9,22 (Ph Kromozom anomalisi): kötü prognoz işaretidir E) AML M4 Eo İnversiyon 16, iyi prognostik özellik 57. Aşağıdakilerden hangisi hemopoietik kök hücre markeridir? A) CD3 B) CD7 C) CD20 D) CD34 E) CD Aşağıdakilerden hangisi multiple myelom prognozunda en değerli bilgiyi verir? A) β2 Mikroglobulin-Albumin. B) Kalsiyum. C) Kemik iliğinde myelom hücre oranı. D) Hemoglobin. E) Kreatinin. 59. Heparin kullanan hastada tedavinin 6. gününde trombosit sayısı /µL den / µl ye düşüyor. Hastada herhangi bir kanama gözlenmiyor, fakat parmak uçlarında morarma tespit ediliyor. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi doğrudur? A) Heparin kesilir ve bir düşük molekül ağırlıklı heparin preparatı başlanır B) Heparin kesilir ve hemen varfarine başlanır C) Heparin kesilir ve direkt trombin inhibitörü başlanır D) Trombosit replasmanı yapılır E) Tedaviye antitrombin eklenir

18 yaşında kadın hasta bu güne kadar geçirdiği 4 cerrahi müdahale sonrası ancak plazma infüzyonu sonrası duran kanamaları olmuş. Babasında da sık sık morarmalar olduğu ve diş çekimi sonrası uzun süre devam eden kanama öyküsü olduğu öğreniliyor. Laboratuar tetkiklerinde PT, aptt, trombosit sayısı, kanama zamanı testleri normal sınırlarda bulunmuş. Tanınız nedir? A) Faktör II eksikliği B) Faktör X eksikliği C) Glanzman trombastenisi D) Faktör XIII eksikliği E) Faktör XI eksikliği 61. Trombofili ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. A) Varfarin tedavisi alan hastada protein S düzeyi gerçek değerinden düşük çıkar. B) Hiperhomosisteinemi folik asit eksikliğinde gelişebilir. C) 10 haftalıktan sonra gözlenen tekrarlayan fetal kayıplar trombofiliyi düşündürür. D) Protein C eksikliğinde varfarin tedavisi sırasında deri nekrozu gözlenebilir. E) Atrombin eksikliği en sık kazanılmış trombofili nedenidir. 62. Aşağıdaki durumların hangisinde in vivo kanama zamanında uzama beklenmez? A) Trombositopeni B) Fibrinojen bozukluğu (disfibrinojenemi) C) Kollojeni etkileyen vasküler bozukuluklar D) Faktör 8 eksikliği E)Trombosit fonksiyon bozukluğu 63. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Trombositoz varlığında demir eksikliği ve enfeksiyon mutlaka ekarte edilmelidir. B) Sadece Jak2 mutasyonun varlığı dahi polisitemi vera tanısını koydurur. C) Polisitemia verada sıcak banyo sonrası kaşıntı sık görülür. D) Myelofbirozisde periferik kanda gözyaşı hücreleri ve lökoeritroblastik tablo vardır. E) Ekstrameduller hematopoez, splenomegali ve akut lösemiye dönüşüm riski kronik myeloproliferatif hastalıkların ortak özellikleridir 64. Aşağıdakilerden hangisi kronik myeloid lösemi (KML) için doğru değildir? A) KML li hastanın periferik yayması kemik iliği gibidir. B) Tanı Philedelphia kromozomunun veya t(9:22) nin gösterilmesi ile konulur. C) Lökosit alkalen fofataz skoru artmıştır. D) Tedavide imatinib, nilotinib gibi tirozin kinaz inhibitörleri kullanılır. E) Tedavi edilmeyen bütün hastalar blastik faza ilerler.

19 65. Periferik kanda hangi hücre en az oranda bulunur? A)Lenfosit B)Monosit C)Eozinofil D) Bazofil E)Nötrofil 66. Akut myelositer lösemili (AML) bir hastada lökostaz varlığında aferez işlemi hangi değerde önerilir? A)>150000/mm 3 B)>200000/mm 3 C)>180000/mm 3 D)>100000/mm 3 E)>250000/mm Zehirlenmeler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Pint point pupil bulunan bir olguda kokain zehirlenmesini akla gelmelidir. B) Koroziv madde alımı olan bir hasta kusturulmamalıdır. C) Kabızlık, myozis, bradikardi, fasikülasyonlar bulunması karbamat zehirlenmesini de düşündürtmelidir. D) Taşikardi, midriazis, sıcak-kuru deri bulunması antikolinerjik bir zehirlenmeyi de akla getirmelidir. E) Koroziv madde alımı olan bir hastada akut dönem haricinde oral verilmemelidir. 68. Asagidakilerden hangisi doku oksijenizasyonun en belirleyici faktorlerinden biri degildir A) Kalp debisi B) Hemoglobin C) Arteriyel oksijen saturasyonu D) Parsiyel arteryel oksijen basinci E) Hiçbiri

20 69. Asagidakilerden hangisi ARDS tanimi icin gerekli degildir A) PaO2/FiO2 orani B) Akciger grafisi C) Akut olmasi D) Kardiyojenik pulmoner odemin dislanmasi E) Ortalama kan basici 70. Aşağıdaki maddelerden hanginin zehirlenmesinde kolinerjik zehirlenme ortaya çıkmaz? A) Organofosfatlar B) Amanita Muscarina C) Karbamatlar D) Skopolamin E) Neostigmin 71. Etilen glikol zehirlenmesinde antidot olarak aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılabilir? A) Flumazenil B) Metil Alkol C) Pralidoksim D) Nalokson E) Fomepizol 72. Aşağıdakilerden hangi semptom/bulgunun kansere bağlı paraneoplastik sendrom sonucu oluştuğu beklenmez? A) Akciğer kanseri hastasında serum sodyum değerinin 125 meq/l olması B) Pankresas kanseri hastasında alt ekstremitede derin ven trombozu saptanması C) Akciğer kanseri hastasında kas güçsüzlüğü olması D) İleri evre mide kanseri hastasında 6 ayda 10 kg kaybı E) Kemik metastazı olan meme kanseri hastasında hiperkalsemi 73. Akciğer kanseri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Adenokanser sigara içmeyenlerde en sık görülen kanser türüdür ve genellikle periferik yerleşim gösterir B) EGFR mutasyonu olanlarda hedefe yönelik tedavi ajanları daha etkili olup bu mutasyon adenokanser, kadın cinsiyet ve sigara içmeyenlerde daha fazla gözlenir C) Küçük hücreli akciğer kanseri toraksa sınırlı ise opere edilebilir D) Epidermeoid kanser en sık paraneoplastik hiperkalsemiden sorumlu kanser türüdür E) Filtreli sigara kullanımının yaygınlaşması sonucu olarak adenokanser daha sık görülmeye başlamıştır

21 74. Aşağıdakilerden hangisi genetik kanser göstergelerinde değildir? A) Kanserin daha çok kadınlarda gözlenmesi B) Ailede kanser hikayesi olması C) Çoklu sistem tutulumu D) Nadir tümör tiplerinin gözlenmesi E) Kanserin erken yaşta ortaya çıkması 75. Ağrı kesici olarak opoid tercih edilecek kanser hastasında aşağıdakilerden hangi yan etkinin görülmesi beklenmez? A) Bulantı-kusma B) Konstipasyon C) Solunum depresyonu D) GİS kanaması E) Sedasyon 76. Aşağıdakilerden hangisi febril nötropeni hastasına yaklaşım için yanlıştır? A) Amprik antibiyotik tedavisinde piperasilin tercih edilebilir B) 3. Kuşak sefalosporinlerden bazılarına direnç gelişmesi kullanımlarını kısıtlamıştır C) Kateter enfeksiyonu düşünülen hastalarda antibiyotik tedavisine aminoglikozidlerin eklenmesi etkinliği artırır D) Karbapenemler en geniş spektrumlu antibiyotikler olduğundan sıklıkla tercih edilirler E) 4-5 gün içerisinde ateşi düşmeyen hastalarda ampirik antifungal ajanlar tedaviye eklenmelidir 77. Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için yanlıştır? A) Kırk yaşından büyük kadınlarda ayda bir kendi kendine meme muayenesi ve yıllık mammografi kontrolleri önerilir. B) Tümör belirteçlerinin kanserde tanıdan çok takipte yeri vardır. C) Kanser teşhisi konulmasında altın standart yöntem biyopsidir. D) Nedeni bilinmeyen, istem dışı kilo kaybı her zaman kanserin bir bulgusu olarak ortaya çıkar. E) Prostat spesifik antijen (PSA) ölçümleri prostat kanseri taramasında 50 yaşından sonra yılda bir yapılır.

22 78. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi (KT) uygulamaları ile ilgili olarak yanlıştır? A) Kardiyomyopati trastuzumabın en önemli yan etkisidir. B) Emzirme, KT uygulaması için mutlak bir kontrendikasyondur. C) Oral yol bir KT uygulama yolu değildir. D) KT öncesi antiemetik proflakside metoklopramid iyi bir seçenek değildir. E) Bilinen en nefrotoksik kemoterapotik sisplatindir. 79. Romatoloji polikliniğine, 32 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, eklemlerde 2 aydır devam eden ağrı, şişlik ve soğukla tetiklenen ellerde morarma şikayeti ile başvuruyor. Daha önce yapılan kan sayımında BK:2500 mm 3 Trb: mm 3 Hg:8,5 mg/dl Sedimantasyon: 55 mm/saat saptanıyor. Bu hastanın tanısı için aşağıdakilerden hangisinin düşünülmesi veya yapılası çok gereksiz olurdu? A) Hasta bayan ve genç yaş grubunda olduğu için bağ doku hastalıkları açısından incelenmelidir B) Hastada lokopeni, trombositopeni, fotosensitivite ve artrit olduğu için tanı ve ayırıcı tanı açısından ANA (Anti-Nükleer Antikor), periferik yayma mutlaka istenmelidir, maligniteler ve enfeksiyonlar da dışlanmalıdır C) ANA (Anti-Nükleer Antikor) pozitif gelir ve diğer nedenler dışlanır ise tanıda SLE düşünülmelidir D) Bu hastanın yüzündeki tablo Malar raş olup SLE nin subakut kutanöz bir tutulumudur ve cilt biyopsisi tanı için gereklidir E) ANA negatif gelir ise test ikinci kez hem indirek floresan antikor (İFA) yöntemi hem de ELİZA yöntemi ile tekrar edilmesi doğru bir yaklaşım olurdu 80. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Sistemik sklerozis (SSc-Skleroderma) limitli tipinde anti-sentromer tipi antikorlar, diffüz formunda anti-scl-70 (topoizomeraz) antikorlar saptanması beklenir B) SSc diffüz tipte Pulmoner arteryal hipertansiyon (PAH) çok sık görülür ve mortalite riski düşüktür. C) Raynaud fenomeni başlangıcı ile ciltte kalınlaşma arasındaki süre diffüz tipte daha kısa (bir yıl) iken limitli tipte daha uzundur. D) CREST, limitli tip sistemik sklerozdur. E) Wegener Granülomatozisi, mikroskobik Polianjiitis (mpa), Churg-Strauss ANCA ile ilişkili küçük damar vaskülit tipleridir

23 81. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Sjögren sendromu; kronik, otoimmun ve lenfoproliferatif bir egzokrinopatidir B) Anti-Ro (SS-A), Anti-La (SS-B) ve RF Sjögren de beklenen otoantikorlardandır C) Polimyaljika Romatika, omuz ve pelvik kas arkını tutan, 1 saati geçen sabah tutukluğu olan, 50 yaş ve sedimantasyon 40 mm/saat üzerindeki kişilerde akla gelmelidir D) Baş ağrısı yeni başlamış, 50 yaş ve sedimantasyon 50 mm/saat üzerindeki kişilerde Temporal arterit mutlaka akla gelmelidir E) Poliarteritis nodoza küçük çaplı bir vaskülit olup akciğerde ciddi tutulum yapar 82.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut B hepatitinin labaratuar tanısı ile uyumludur? A) HBsAg ve anti-hbe pozitifliği B) HBsAg ve anti-hbc Ig M pozitifliği C) HBeAg ve anti-hbe pozitifliği D) HBeAg ve anti-hbc Ig G pozitifliği E) HBsAg ve ati-hbs pozitifliği 83. Aşağıdaki hangisi akılcı ampirik antibiyotik kullanım ilkeleri ile bağdaşmaz? A) Etken için en az etkili, en ucuz ve en az yan etkili antibiyotik seçimi B) Olası infeksiyon etken veya etkenlerini değerlendirmek C) İnfeksiyon etken veya etkenlerinin antibiyotik duyarlılık durumunu değerlendirmek D) Hasta uyumunu dikkate almak E) Verilecek antibiyotik hakkında bilgi sahibi olmak 84. Hastane enfeksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi için, idrar torbaları mesane seviyesinin altında olmalıdır. B) Santral venöz kateter takılırken maksimal bariyer önlemleri alınmalıdır. C) Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için kıl tıraşı ameliyattan bir gece önce yapılmalıdır. D) Cerrahi antibiyotik profilaksisi temiz-kontamine ameliyatlarda verilmelidir. E) Ventilatördeki hastalarda pnömoni gelişiminin önlenmesi için hasta başı C kaldırılmalıdır.

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı