ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI"

Transkript

1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI:

2 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan bir bir bayan hastada hangisini düşünürsünüz? A) Evre-1 kronik böbrek hastalığı B) Evre-5 kronik böbrek hastalığı C) Evre-4 kronik böbrek hastalığı D) Evre-3 kronik böbrek hastalığı E) Evre-2 kronik böbrek hastalığı 2- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin en önemli nedeni demir eksikliğidir. B) Kronik böbrek yetmezliğinde İnsülinin etkisine direnç artar C) Kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni polikistik böbrek hastalığıdır D) Kronik böbrek yetmezliğinde üremik kemik hastalığı gelişiminde en önemli neden hipoparatiroididir E) Kronik böbrek yetmezliğinde hipertansiyonun en önemli nedeni renin-anjiyotensinaldesteron aksı aktivasyonudur 3- Evre-4 Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada PTH:800 ü (N:7-67), Kalsiyum:9 mg/dl, Serum fosforu:9 mg/dl bulunmuştur. Aşağıdaki tedavi araçlarından hangisi bu hasta için uygundur? A) Fosfordan fakir diyet ve kalsiyum tuzları B) Fosfordan fakir diyet ve aktif vitamin-d preparatları C) Diyaliz tedvisi D) Fosfordan fakir diyet ve sevelamer preparatları E) Kalsiyum tuzları ile birlikte aktif vitamin-d preparatları

3 4. Elli beş yaşında bir erkek her iki diz altında iki hafta once başlayan ve giderek artan şişme şikayetiyle doktora başvuruyor. Öz geçmişi sorgulandığında beş yıl önce tip 2 diyabet tanısı aldığı, oral antidiyabetik ve antihipertansif ilaçlar kullandığı öğreniliyor. Fizik muayenede kan basıncı 180/94 mmhg, göz-dibi incelemesinde ilerleyici diyabetik retinopatisi ve pretibial bilateral ileri derece ödemi var. Laboratuar bulguları Hb: 14 g/dl, BK: 7700, trombosit: , açlık kan glukozu: 278 mg/dl, BUN: 18 mg/dl, kreatinin: 1.1 mg/dl, albumin: 2.2 g/dl, idrarla protein kaybı: 7 g/gün, idrar mikroskopisi normal bulundu. Yukarıdaki olgu hangi tablo ile başvurmuştur ve yapılması gereken nedir? A) Nefritik sendromla başvurmuştur ve renal biyopsi gerekir B) Nefrotik sendromla başvurmuştur ve renal biyopsi gerekir. C) Akut böbrek yetmezliğiyle başvurmuştur ve akut diyaliz gerekir D) Nefrotik sendromla başvurmuştır ve diyabet ve kan basıncının etkili tedavisi gerekir E) Nefritik sendromla başvurmuştur ve etkin antiproteinürik tedavi gerekir 5. Akut böbrek yetmezliği olan hastada hangisinin varlığı akut diyaliz endikasyonu değildir? A) Hiperkalemi ve EKG de sivri T dalgaları B) Flapping tremor ve bulantı-kusma C) Akciğer ödemi ve nefes darlığı D) Metabolik asidoz ve Kusmal solunumu E) Hiperglisemi ve nöropatik ağrı 6. Hangi bulgu renal /intrarenal akut böbrek yetmezliğini düşündürür? A) İdrar mikroskopisi: kahverengi granüler slendirler B) FENa: % 0.5 C) İdrar Na: 16 meq/l D) İdrar K: 22 meq/l E) İdrar miroprotein /kreatinin: 0.1

4 7.Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendromda ödem oluşumunun sebeplerinden birisidir? A) Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aşırı çalışması B) İdrarla kompleman kaybı C) İmmobilizasyon D) İnfeksiyonlara artmış eğilim E) Trombositopeni 8. Yeni saptanmış hafif hipertansiyonu olan 40 yaşında bir bayan hasta ayaklarda güçsüzlük şikâyetiyle değerlendirildi. Herhangi bir ilaç kullanım öyküsü olmayan hastanın kan basıncı 150/110 mmhg idi ve fizik muayenede proksimal kaslarda güçsüzlük tespit edildi. Kan ve idrar tetkiklerinde aşağıdaki sonuçlar elde edildi: Na: 140 meq/l HCO3: 28 meq/l K: 3.0 meq/l İdrar Na: 80 meq/l (24 h.lik idrar:1500 cc) Cl: 98 meq/l A)Primer aldesteronizm B) Kalp yetmezliği C) Diüretik kullanımı D) Peryodik paralizi E) İshal yaşında 70 kg ağırlığında erkek hasta kalp yetmezliği nedeniyle takip edilmektedir. Hasta bilinç bulanıklığı nedeniyle acil serviste değerlendirildi. FM de ortopne, akciğerlerde bilateral raller ve 3+ pretibial ödemi mevcuttur. Yapılan laboratuar incelemede BUN: 44 meq/l, Kreatinin:1.2 meq/l, Na: 112 meq/l, K: 6.5 meq/l, İdrar sodyumu: 15 meq/l olarak tespit edilmiştir. Tedavisinde hangisi önerilmez? A) Sıvı kısıtlaması B) 455 meq Na + C) Loop diüretiği D) Diüretik etki için aldesteron antogonisti E) Glukoz-insülin infüzyonu

5 10. Arter kan gazı incelemesinde ph sı 7.22, bikarbonatı 16 meq/l, parsiyel karbondioksit basıncı 30 mmhg ve kan biyokimyasında sodyumu 140 m Eq/L, potasyumu 5 m Eq/L, kloru 114 m Eq/L olan bir hastada hangisini düşünürsünüz? A) Solunumsal alkaloz B) Solunumsal asidoz C) Artmış anyon açıklı metabolik asidoz D) Normal anyon açıklı metabolik asidoz E) Metabolik alkaloz 11. Metabolik alkalozun patogenezinde alkalozun oluşması veya idamesi için gerekli durumlardan değildir? A) Efektif dolaşım volümünün azalması B) Hiperkalemi C) Mineralokortikoid aktivite artışı D) Böbrek fonksiyonlarının ciddi şekilde bozulması E) Hipokloremi 12. Erişkin yaşta görülen primer glomerüler hastalıklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ilişkilidir. A) Membranoproliferatif glomerülonefritte serum kompleman düzeyleri sıklıkla yükselmiştir. B) Sekonder membranoproliferatif glomerülonefrit en sık hepatit C virüs enfeksiyonu ile C) En sık görülen glomerüler hastalık IgA nefropatisidir. D) Membranoproliferatif glomerülonefritin en sık görülen formu tip 1 dir. E) Tip 2 membranoproliferatif glomerülonefritin prognozu sıklıkla kötüdür.

6 13. Aşağıdakilerden hangisi akut tübülointersitisyel nefritler ile ilgili değildir? A) En sık etkenler NSAİİ ve B-laktam türevi antibiyotiklerdir. B) İlaç alındıktan 1-2 hafta sonra semptomlar ortaya çıkmaya başlar. C) Tedavide, sebep olan ajanın kesilmesi çoğu zaman yeterlidir. D) Renal biyopside tübüler alanda fibrozis tanıya yardımcıdır. E) İdrarda eozinofil görülmesi bu tanıyı akla getirebilir yaşında kadın hasta oligomenore, terleme ve ellerde ayaklarda büyüme şikayeti ile başvuruyor. PRL düzeyi normal, IGF-1 yüksek olan hastanın hipofiz MR'ında bası oluşturmayan sella içinde 11 mm adenomu saptanıyor. Bu hastada öncelikli tedavi öneriniz nedir? A) Cabergoline B) Transsfenoidal cerrahi C) Lanreotide D) Octreotide-LAR E) Takip 15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ektopik ACTH sendromunun en sık sebebi küçük hücreli akciğer kanseridir. B) Adrenal kökenli Cushing sendromunda ACTH baskılıdır. C) Cushing Sendromu tanısında düşük doz deksametazon supresyon testi veya 24 saatlik idrarda serbest kortizol düzeyi kullanılabilir. D) Gece bakılan tükrük kortizolü hipofizer ve adrenal kökenli Cushing sendromu'nun ayırıcı tanısında kullanılır E) Cushing hastalığı genellikle hipofizer mikroadenoma bağlı gelişir.

7 16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hidrokortizon ve fludrokortizon sekonder adrenal yetmezlik tedavisinde birlikte kullanılır. B) Primer adrenal yetmezliğin en sık sebebi otoimmun adrenalitistir. C) Addison tanısı olan hastalarda stres durumlarında glukokortikoid dozunu artırmak gerekir. D) Tüberküloza bağlı adrenal yetmezliğin akut döneminde adrenalde kitle görünümü olabilir, geç dönemde adrenal bezlerde kalsifikasyon gelişebilir. E) ACTH stimülasyon testi hem primer hem de sekonder adrenal yetmezlik tedavisinde kullanılabilir. 17. Acile bayılma nedeniyle başvuran 43 yaşında erkek hastada hipotansiyon, hipoglisemi, ve hiponatremi saptanıyor. Hiperpigmentasyonu olmayan hastanın son zamanlarda başağrısı ve görme bozukluğu yakınmalarının olduğu öğreniliyor. Ön tanı ve ilk tedaviniz ne olur? A) Sheehan Sendromu- glukokortikoid B) Sekonder adrenal yetmezlik- glukokortikoid C) Addison Hastalığı- glukokortikoid D) İnsülinoma- mayi ve glukoz replasmanı E) Hiçbiri 18. Diabetik dislipidemide hedef değerler hangisidir? A) LDL-Kol< 80mg/dl, HDL-Kol>50mg/dl, Trigliserid <200mg/dl B) LDL-Kol< 100mg/dl, HDL-Kol<40mg/dl, Trigliserid <170mg/dl C) LDL-Kol< 65mg/dl, HDL-Kol>50mg/dl, Trigliserid <170mg/dl D) LDL-Kol< 100mg/dl, HDL-Kol>50mg/dl, Trigliserid <150mg/dl E) LDL-Kol< 70mg/dl, HDL-Kol>40mg/dl, Trigliserid <150mg/dl

8 19. Obesite tedavisinde yakın gelecekte kullanılabilecek aşağıdaki ilaçlardan hangisi barsak üzerinden etkili değildir? A) Cetilastat B) Exanatide C) Lorcaserin D) Pramlinid E) Kolesistokinin analogları 20. Primer Hiperaldosteronizm için hangisi yanlıştır? A) Vakaların %60-65 i bilateral idyopatik hiperaldosteronizmdir B) Ağır tedaviye dirençli HT lu vakaların %10 unda Primer Hiperaldosteronizm vardır. C) Hipopotasemi vakaların %70-80 de görülür. D) Aldosteron salgılayan adenomların çapı genellikle 3cm den küçüktür. E) Primer Hiperaldosteronizmde en önemli tarama testi plasma Aldosteron konsantrasyonun Plasma Renin Aktivitesine oranıdır 21. Hangisi diferansiye tiroid kanseri sıklığını etkilemez? A) Radyoterapi(1000 Rad ve üzerinde) B) İyot eksikliği nedeniyle replasman yapılması C) İnhale radyasyon alınması D) Orta yaş erkekte,solid,tek nodül bulunması E) Aile hikayesi olması 22. Aşağıdaki durumlardan hangisi feokromositomada atakları provoke etmez? A) Gebelik B) Cerrahi müdahale C) Yükseğe çıkma D) Deniz ürünlerini fazla yemek E) Aşırı egzersiz

9 23. Statin tedavisinde en ciddi yan etki aşağıdakilerden hangisidir? A) Karaciğer fonksiyon testlerinin yüksekliği B) Miyalji C) Rabdomiyoliz D) Asteni E) Pıhtılaşma faktörleri üzerine olumsuz etki 24. Diabetes mellitus tanı ve/veya takibinde aşağıdakilerden hangisi/hangileri kullanılır? I) serum C peptid düzeyi II) HbA1c III) serum insulin düzeyi IV) Adacık antikorları V) Postprandial glukoz A) I-III B) II-IV C) III-V D) II-V E) I-IV 25. Aşağıdaki oral hipoglisemik ilaçlardan hangisi insulin salgılatma yanında glukagon salgısını azaltma özelliği vardır? A) Vildagliptin B) Akarboz C) Pioglitazon D) Gliklazid E) Nateglinid 26. Diabetik ketoasidoz takip/tedavisinde hangisi uygun değildir? A) intravenöz kristalize insulin, 0.1U/kg-saat B) Kan şekerini en kısa sürede düşürme C) Keton düzeyinin takibi D) Asidoz düzelene kadar insulin infuzyonuna devam etmek E) ph<6.9 olmadıkça bikarbonat vermemek

10 27. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Proteinüri nefropati göstergesidir ve reversbl olabilir B) En sık distal sensori-motor nöropati görülür C) Diabetik nefropati tanısı için böbrek biyopsisi gereklidir D) Tip 2 diabette tanı anında retinopati bulunabilir E) ACE inhibitörleri diabetik hastada öncelikli antihipertansiflerdir 28. Primer hiperparatiroidi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A) En sık neden paratiroid hiperplazisidir B) Cerrahi tedavi için paratiroid hormon düzeyi normalin en az 4 katı olmalıdır C) Medikal tedavide vitamin D kullanılır D) Ultrason veya sintigrafide adenomun görülmesi ile tanı konur. E) MEN 1 sendromuna eşlik edebilir 29. ADH (antidiüretik hormon) sekresyonu ve posterior hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi veya hangileri doğrudur? I- Plazma osmolalitesi mosm/kg olduğunda ADH sekresyonu maksimal diürez sağlamak üzere belirgin olarak azalır. II- Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde son yıllarda aquaretik gurubu (V2 reseptör antagonistleri) ilaçlar kullanıma girmiştir III- Diabetes insipidus (DI) ayırıcı tanısı yapmak üzere su kısıtlama testi yapılan hastada su kısıtlama sonrası idrar osmolalitesi 260 mosm/kg ve desmopressin sonrası idrar osmolalitesi 800 mosm/kg olarak ölçülüyor. Tanı olarak bu hastada komplet santral DI düşünürüz. IV- Uygunsuz ADH sendromu tanısı alan hiponatremik bir hastada plazma osmolalitesi 275 mosm/kg ın altında iken idrar osmolalitesini 50 mosm/kg ın altında ölçeriz. A) I-II-III B) II-III-IV C) III-IV D) I-II E) II-II

11 30. Hipopartiroidi ve kalsiyum metabolizması ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I- Vitamin D eksikliği tanısında serum aktif vitamin D (1,25 (OH) 2 D)düzeyi kullanılmaz. II- Hipoparatiroidi tedavisinde vitamin D replasmanı, U/gün dozunda ve kolekalsiferol (vitamin D3) şeklinde verilmesi tercih edilir. III-Böbrekte vitamin D nin hidroksilasyonu için fosfor (P) düzeyinin düşük olması gereklidir. IV- Aç kemik sendromu ve operasyon sonrası hipoparatiroidi ayrımında en pratik yaklaşım serum kalsiyum düzeyini ölçmektir. A) I-II-III B) I-III C)II-III D) I-IV E) I-II-IV 31. Aşağıdakikerden hangisi yanlıştır? A) Hipertiroidinin en sık sebebi Graves hastalığıdır. B) Evre 3 oftalmopati bulguları ile gelen hipertiroidili bir hastada toksik nodüler guatr ön tanıda düşünülmez. C) Toksik nodüler guatrda aşikar hipertiroidi varsa hasta ötiroid hale getirildikten sonra radyoaktif iyot veya cerrahi tedavi gerekir. D) TSH reseptör uyarıcı antikor düzeyi bakılmadan Graves hastalığı tanısı koymak mümkün değildir. E) Hafif subakut tiroidit vakaları non-steroid antiinflamatuar ilaçlarla tedavi edilirken ağır vakalarda steroid gerekebilir. 32.Hangi durumlarda tiroid fonksiyon testleri istenmelidir? A) LDL-kolesterol yüksekliği B) Hiponatremi C) Obstrüktif uyku apnesi D) Bradikardi E) Hepsi yaşında kadın hasta halsizlik, yaygın kemik ağrıları yakınması ile başvuruyor. Serum Ca düzeyi 8.1 mg/dl ( ) albumin:3.9 gr/dl, fosfor: 2.6 mg/dl ( ), alkalen fosfataz: 289 U/L (30-120), PTH: 150 U/ml (0-57) olan bir hastanın çekilen DEXA'sında femur boynunda T skoru:-3.5 saptanmıştır. Ön tanınız ve tedavi öneriniz nedir? A) Primer hiperparatiroidi- cerrahi B) osteoporoz- bifosfonat C) Paget hastalığı- bifosfonat D) hipoparatiroidi- kalsiyum ve aktif D vitamini replasmanı E) osteomalazi- kalsiyum ve D vitamini

12 34. Aşagıdaki sisitemik hastalıklardan ahngisinde özefagusta motilite bozukluğu olmaz? A) Parkinson hastalığı B) Myastenia gravis C) Skleroderma D) Sisitemik Lupus Eritematozus E) Sisitemik mastositoz 35. Akalazı için yanlış olanı işaretleyiniz A) Ganglion uyarılınca gövdede peristalsizm olmaz. B) Ganglion uyarılınca kardioözefageal sifinkterde gevşeme olmaz. C) Mecholin ( asetil kolin analogu ) ile gövde ve KOS de aşırı kontraksiyon olur.( denervasyon sensitivitesi ) D) Özefagus alt uçta kenarları düzensiz nodüler yapıda daralma görülür. E) Özefagus sigmoid kolona benzer bir görünüm alabilir. 36. Özefagusun en sık görülen maliğn tümörü aşagıdakilerden hangisidir? A) Squamoz hücreli karsinom B) Adenokarsinom C) Küçük hücreli karsinoma ( nadir ) D) Carcinoid tumor ( nadir ) E) Adenocystic carcinoma 37. Aşagıdaki hastalıklardan hangisinde hepatoselüler kanser görülmez? A) Karaciğer sirozu B) Kronik B taşıyıcılığı C) Hemokromatoz D) Otoimmün kronik hepatit E) Kronik C hepatiti

13 yaşında ve SAAG < 1.1 saptanan bir hastada assitin en muhtemel nedeni nedir? A) Tüberküloz Peritonit B) Pankreatik Assit C) Malign Assit D) Nefrotik sendrom E) Kollagen doku hastalıklarına bağlı serozit 39. Sirotik bir hastadaki assit tedavisinde ilk seçenek hangisidir? A) Tuz kısıtlaması B) Sıvı kısıtlaması C) Diüretik tedavisi D) TIPS E) Karaciğer transplantasyonu 40. Üst gastrointestinal kanamaların en sık görülen nedeni nedir? A) Özofagus varisleri B) Mide ülseri C) Mide kanseri D) Erozif gastrit E) Duodenal ülser 41. Hangi etkeninin FMF atağını oluşturması beklenmez? A) yorucu egzersiz B) soğuk C) emosyonel stress D) nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç kullanımı E) adet dönemi 42. Kronik hepatitler için hangi ifade yanlıştır? A) tesadüfen saptanabilirler. B) ilk bulgu ilerlemiş karaciğer hastalığı semptomları olabilir. C) tipik olarak çoğunluğu semptomsuz seyreder. D) karaciğer enzim testleri normal olabilir. E) en yararlı değerlendirme testi görüntüleme yöntemleridir.

14 43. Hangi hastalık herediter kc hastalığıdır? A) NASH b) kronik HBV hepatiti C) Wilson hastalığı D) kronik HCV hepatiti E) otoimmün hepatit 44. Aşağıdakilerden hangisi varsa fonksiyonel dispepsi düşünmezsiniz? A) Epigastrik bölgede rahatsızlık hissi B) Erken doygunluk hissi C) Fibromiyalji D) Disüri E) Anemi 45. İrritabl barsak sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlışdır? A) Hastalar zaman zaman ishal, zaman zaman kabızlıktan yakınırlar. B) Uykudan uyandıran karın ağrısı vardır. C) Bakteriyel gastroenteritler irritabl barsak sendromu için risk faktörüdür. D) Motilite bozukluğu fizyopatolojide önemlidir. E) Kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. 46. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Toksik hepatit tedavisinde toksisiteden sorumlu olduğu düşünülen ilacın kesilmesi esasdır. B) En sık akut karaciğer hasarına yol açan ilaçlardan biri parasetemoldür. C) Sarılık ve aminotransferaz yüksekliği kötü prognoz göstergesidir. D) İlaç kullandıktan sonra görülen GGT, Alkalen fosfataz yüksekliği karaciğerde hepatosellüler hasarının göstergesidir. E) Sebebi bulunamayan akut karaciğer fonksiyon bozukluğunda hastanın bitkisel ilaç kullanıp kullanmadığı sorgulanmalı yaşında bayan hasta kanlı dışkımla nedeniyle kliniğe başvuruyor. Hasta gündüz-gece toplam 8 kez tuvalete çıktığını ve dışkılamalarının yarısının kanlı olduğunu ifade ediyor. Yapılan rektosigmoidoskopide mukozanın sigmoid kolon ortasına kadar belirgin derecede eritemli, ödemli ve yer yer frajil olduğu görülüyor ve bx alınıyor. Gayta kültürü ve gayta mikroskopik incelemeleri normal olarak rapor ediliyor. Kan tetkiklerinde beyaz küre sayısı 16000/mm3 ve %80 nötrofil hakimiyeti mevcut. Hemoglobin düzeyi 11 g/dl. Diğer tetkikler normal sınırlarda saptanıyor. Bu hastada ön tanıda ilk akla gelen patoloji nedir? A) İrritable barsak sendromu B) Kolon kanseri C) İnflamatuvar barsak hastalığı D) Hemoroid hastalığı E) Anal fissür

15 48. Asetominofen toksisitesi ile acil servise getirilen hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisi sebebe yönelik tedavi amacıyla kullanılır? A) Atropin B) Adrenalin C) %50 dextroz solusyonu D) N-asetil sistein E) Periton diyalizi yıl önce hemigastrektomi+gastroenterostomi operasyonu geçirmiş hastanın endoskopisinde mide mukozası belirgin derecede eritemli ve ödemli olarak rapor ediliyor.aynı endoskopide kalan mide de bol miktarda saralı sekresyon bulunduğu rapor ediliyor. Patoloji sonucu gastrit olarak rapor ediliyor. Bu hastada gastrit etyolojisi neye bağlı olabilir? A) Artmış mide asid sekresyonu B) Alkalen içeriğin mideye reflüsü C) Helicobacter pylori infeksiyonu D) Korozif madde E) Mide beslenmesinin bozulması 50. Aşağıdaki faktörlerden hangisi Crohn hastalığı için kötü prognostik faktör değildir? A) Kortikosteroid ihtiyacı B) Perianal hastalık C) Tekrarlayan ince barsak rezeksiyonları D) Striktür varlığı E) İleri yaşta hastalığın ortya çıkması 51. Karaciğer sirozu ve komplikasyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I- Hepatopulmoner sendromda platipne görülebilir II- Kontrast ekokardiyografi hepatopulmoner sendromda tanı yöntemlerinden biridir III- Portopulmoner sendromlu vakalarda karaciğer sirozunun prognozu daha kötüdür A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D) II-III E) I-II-III

16 52. Peptik ülser epidemiyolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I- Mide ülseri duodenal ülserden daha sık görülmektedir II- H.pylori ile infekte kişilerde peptik ülser insidansı, infekte olmayan bireyler ile eşittir III- Duodenal ülser 3-5. Dekatta en sık iken mide ülseri daha ileri yaşlarda görülür A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D) II-III E) I-II-III 53. Helicobacter pylori tanısında kullanılan testlerden hangisinin sensitivite ve spesifitesi şıklarda yer alan diğer seçeneklere göre rölatif olarak daha düşüktür? A) C13 üre nefes testi B) Serumda H.pylori IgG titresi C) Gaytada H.pylori antijen testi D) Hızlı üreaz testi E) C14 üre nefes testi 54. Prognozu en kötü olan Hodgkin lenfoma alt tipi hangisidir? A) Mixt Sellüler tip B) Nodüler sklerozan tip C) Lenfositten zengin tip D) Lenfositten fakir tip E) Lenfosit predominansı gösteren nodüler tip 55. Non-Hodgkin Lenfomalar içerisinde, Sitogenetik analizde,, t ; 8,14 kromozom anomalisi ( c- myc onkogeni) tespit edilen alt tip hangisidir? A) Folliküler lenfoma B) T hücreli cilt lenfoması C) Mantle cell lenfoma D) Burkitt Lenfoma E) Diffüz büyük B hücreli lenfoma

17 56. Akut lösemilerde, aşağıdaki klinik ve laboratuar özelliklerinden yanlış olanı işaretleyiniz? A) AML M3 t; 15-17, mevcuttur ve çok kötü prognozludur. B) AML M3 Dissemine İntravasküler koagülasyon, en önemli komplikasyonudur C) AML M5 Dişeti hipertrofisi mevcuttur D) ALL t;9,22 (Ph Kromozom anomalisi): kötü prognoz işaretidir E) AML M4 Eo İnversiyon 16, iyi prognostik özellik 57. Aşağıdakilerden hangisi hemopoietik kök hücre markeridir? A) CD3 B) CD7 C) CD20 D) CD34 E) CD Aşağıdakilerden hangisi multiple myelom prognozunda en değerli bilgiyi verir? A) β2 Mikroglobulin-Albumin. B) Kalsiyum. C) Kemik iliğinde myelom hücre oranı. D) Hemoglobin. E) Kreatinin. 59. Heparin kullanan hastada tedavinin 6. gününde trombosit sayısı /µL den / µl ye düşüyor. Hastada herhangi bir kanama gözlenmiyor, fakat parmak uçlarında morarma tespit ediliyor. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi doğrudur? A) Heparin kesilir ve bir düşük molekül ağırlıklı heparin preparatı başlanır B) Heparin kesilir ve hemen varfarine başlanır C) Heparin kesilir ve direkt trombin inhibitörü başlanır D) Trombosit replasmanı yapılır E) Tedaviye antitrombin eklenir

18 yaşında kadın hasta bu güne kadar geçirdiği 4 cerrahi müdahale sonrası ancak plazma infüzyonu sonrası duran kanamaları olmuş. Babasında da sık sık morarmalar olduğu ve diş çekimi sonrası uzun süre devam eden kanama öyküsü olduğu öğreniliyor. Laboratuar tetkiklerinde PT, aptt, trombosit sayısı, kanama zamanı testleri normal sınırlarda bulunmuş. Tanınız nedir? A) Faktör II eksikliği B) Faktör X eksikliği C) Glanzman trombastenisi D) Faktör XIII eksikliği E) Faktör XI eksikliği 61. Trombofili ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. A) Varfarin tedavisi alan hastada protein S düzeyi gerçek değerinden düşük çıkar. B) Hiperhomosisteinemi folik asit eksikliğinde gelişebilir. C) 10 haftalıktan sonra gözlenen tekrarlayan fetal kayıplar trombofiliyi düşündürür. D) Protein C eksikliğinde varfarin tedavisi sırasında deri nekrozu gözlenebilir. E) Atrombin eksikliği en sık kazanılmış trombofili nedenidir. 62. Aşağıdaki durumların hangisinde in vivo kanama zamanında uzama beklenmez? A) Trombositopeni B) Fibrinojen bozukluğu (disfibrinojenemi) C) Kollojeni etkileyen vasküler bozukuluklar D) Faktör 8 eksikliği E)Trombosit fonksiyon bozukluğu 63. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Trombositoz varlığında demir eksikliği ve enfeksiyon mutlaka ekarte edilmelidir. B) Sadece Jak2 mutasyonun varlığı dahi polisitemi vera tanısını koydurur. C) Polisitemia verada sıcak banyo sonrası kaşıntı sık görülür. D) Myelofbirozisde periferik kanda gözyaşı hücreleri ve lökoeritroblastik tablo vardır. E) Ekstrameduller hematopoez, splenomegali ve akut lösemiye dönüşüm riski kronik myeloproliferatif hastalıkların ortak özellikleridir 64. Aşağıdakilerden hangisi kronik myeloid lösemi (KML) için doğru değildir? A) KML li hastanın periferik yayması kemik iliği gibidir. B) Tanı Philedelphia kromozomunun veya t(9:22) nin gösterilmesi ile konulur. C) Lökosit alkalen fofataz skoru artmıştır. D) Tedavide imatinib, nilotinib gibi tirozin kinaz inhibitörleri kullanılır. E) Tedavi edilmeyen bütün hastalar blastik faza ilerler.

19 65. Periferik kanda hangi hücre en az oranda bulunur? A)Lenfosit B)Monosit C)Eozinofil D) Bazofil E)Nötrofil 66. Akut myelositer lösemili (AML) bir hastada lökostaz varlığında aferez işlemi hangi değerde önerilir? A)>150000/mm 3 B)>200000/mm 3 C)>180000/mm 3 D)>100000/mm 3 E)>250000/mm Zehirlenmeler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Pint point pupil bulunan bir olguda kokain zehirlenmesini akla gelmelidir. B) Koroziv madde alımı olan bir hasta kusturulmamalıdır. C) Kabızlık, myozis, bradikardi, fasikülasyonlar bulunması karbamat zehirlenmesini de düşündürtmelidir. D) Taşikardi, midriazis, sıcak-kuru deri bulunması antikolinerjik bir zehirlenmeyi de akla getirmelidir. E) Koroziv madde alımı olan bir hastada akut dönem haricinde oral verilmemelidir. 68. Asagidakilerden hangisi doku oksijenizasyonun en belirleyici faktorlerinden biri degildir A) Kalp debisi B) Hemoglobin C) Arteriyel oksijen saturasyonu D) Parsiyel arteryel oksijen basinci E) Hiçbiri

20 69. Asagidakilerden hangisi ARDS tanimi icin gerekli degildir A) PaO2/FiO2 orani B) Akciger grafisi C) Akut olmasi D) Kardiyojenik pulmoner odemin dislanmasi E) Ortalama kan basici 70. Aşağıdaki maddelerden hanginin zehirlenmesinde kolinerjik zehirlenme ortaya çıkmaz? A) Organofosfatlar B) Amanita Muscarina C) Karbamatlar D) Skopolamin E) Neostigmin 71. Etilen glikol zehirlenmesinde antidot olarak aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılabilir? A) Flumazenil B) Metil Alkol C) Pralidoksim D) Nalokson E) Fomepizol 72. Aşağıdakilerden hangi semptom/bulgunun kansere bağlı paraneoplastik sendrom sonucu oluştuğu beklenmez? A) Akciğer kanseri hastasında serum sodyum değerinin 125 meq/l olması B) Pankresas kanseri hastasında alt ekstremitede derin ven trombozu saptanması C) Akciğer kanseri hastasında kas güçsüzlüğü olması D) İleri evre mide kanseri hastasında 6 ayda 10 kg kaybı E) Kemik metastazı olan meme kanseri hastasında hiperkalsemi 73. Akciğer kanseri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Adenokanser sigara içmeyenlerde en sık görülen kanser türüdür ve genellikle periferik yerleşim gösterir B) EGFR mutasyonu olanlarda hedefe yönelik tedavi ajanları daha etkili olup bu mutasyon adenokanser, kadın cinsiyet ve sigara içmeyenlerde daha fazla gözlenir C) Küçük hücreli akciğer kanseri toraksa sınırlı ise opere edilebilir D) Epidermeoid kanser en sık paraneoplastik hiperkalsemiden sorumlu kanser türüdür E) Filtreli sigara kullanımının yaygınlaşması sonucu olarak adenokanser daha sık görülmeye başlamıştır

21 74. Aşağıdakilerden hangisi genetik kanser göstergelerinde değildir? A) Kanserin daha çok kadınlarda gözlenmesi B) Ailede kanser hikayesi olması C) Çoklu sistem tutulumu D) Nadir tümör tiplerinin gözlenmesi E) Kanserin erken yaşta ortaya çıkması 75. Ağrı kesici olarak opoid tercih edilecek kanser hastasında aşağıdakilerden hangi yan etkinin görülmesi beklenmez? A) Bulantı-kusma B) Konstipasyon C) Solunum depresyonu D) GİS kanaması E) Sedasyon 76. Aşağıdakilerden hangisi febril nötropeni hastasına yaklaşım için yanlıştır? A) Amprik antibiyotik tedavisinde piperasilin tercih edilebilir B) 3. Kuşak sefalosporinlerden bazılarına direnç gelişmesi kullanımlarını kısıtlamıştır C) Kateter enfeksiyonu düşünülen hastalarda antibiyotik tedavisine aminoglikozidlerin eklenmesi etkinliği artırır D) Karbapenemler en geniş spektrumlu antibiyotikler olduğundan sıklıkla tercih edilirler E) 4-5 gün içerisinde ateşi düşmeyen hastalarda ampirik antifungal ajanlar tedaviye eklenmelidir 77. Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için yanlıştır? A) Kırk yaşından büyük kadınlarda ayda bir kendi kendine meme muayenesi ve yıllık mammografi kontrolleri önerilir. B) Tümör belirteçlerinin kanserde tanıdan çok takipte yeri vardır. C) Kanser teşhisi konulmasında altın standart yöntem biyopsidir. D) Nedeni bilinmeyen, istem dışı kilo kaybı her zaman kanserin bir bulgusu olarak ortaya çıkar. E) Prostat spesifik antijen (PSA) ölçümleri prostat kanseri taramasında 50 yaşından sonra yılda bir yapılır.

22 78. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi (KT) uygulamaları ile ilgili olarak yanlıştır? A) Kardiyomyopati trastuzumabın en önemli yan etkisidir. B) Emzirme, KT uygulaması için mutlak bir kontrendikasyondur. C) Oral yol bir KT uygulama yolu değildir. D) KT öncesi antiemetik proflakside metoklopramid iyi bir seçenek değildir. E) Bilinen en nefrotoksik kemoterapotik sisplatindir. 79. Romatoloji polikliniğine, 32 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, eklemlerde 2 aydır devam eden ağrı, şişlik ve soğukla tetiklenen ellerde morarma şikayeti ile başvuruyor. Daha önce yapılan kan sayımında BK:2500 mm 3 Trb: mm 3 Hg:8,5 mg/dl Sedimantasyon: 55 mm/saat saptanıyor. Bu hastanın tanısı için aşağıdakilerden hangisinin düşünülmesi veya yapılası çok gereksiz olurdu? A) Hasta bayan ve genç yaş grubunda olduğu için bağ doku hastalıkları açısından incelenmelidir B) Hastada lokopeni, trombositopeni, fotosensitivite ve artrit olduğu için tanı ve ayırıcı tanı açısından ANA (Anti-Nükleer Antikor), periferik yayma mutlaka istenmelidir, maligniteler ve enfeksiyonlar da dışlanmalıdır C) ANA (Anti-Nükleer Antikor) pozitif gelir ve diğer nedenler dışlanır ise tanıda SLE düşünülmelidir D) Bu hastanın yüzündeki tablo Malar raş olup SLE nin subakut kutanöz bir tutulumudur ve cilt biyopsisi tanı için gereklidir E) ANA negatif gelir ise test ikinci kez hem indirek floresan antikor (İFA) yöntemi hem de ELİZA yöntemi ile tekrar edilmesi doğru bir yaklaşım olurdu 80. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Sistemik sklerozis (SSc-Skleroderma) limitli tipinde anti-sentromer tipi antikorlar, diffüz formunda anti-scl-70 (topoizomeraz) antikorlar saptanması beklenir B) SSc diffüz tipte Pulmoner arteryal hipertansiyon (PAH) çok sık görülür ve mortalite riski düşüktür. C) Raynaud fenomeni başlangıcı ile ciltte kalınlaşma arasındaki süre diffüz tipte daha kısa (bir yıl) iken limitli tipte daha uzundur. D) CREST, limitli tip sistemik sklerozdur. E) Wegener Granülomatozisi, mikroskobik Polianjiitis (mpa), Churg-Strauss ANCA ile ilişkili küçük damar vaskülit tipleridir

23 81. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Sjögren sendromu; kronik, otoimmun ve lenfoproliferatif bir egzokrinopatidir B) Anti-Ro (SS-A), Anti-La (SS-B) ve RF Sjögren de beklenen otoantikorlardandır C) Polimyaljika Romatika, omuz ve pelvik kas arkını tutan, 1 saati geçen sabah tutukluğu olan, 50 yaş ve sedimantasyon 40 mm/saat üzerindeki kişilerde akla gelmelidir D) Baş ağrısı yeni başlamış, 50 yaş ve sedimantasyon 50 mm/saat üzerindeki kişilerde Temporal arterit mutlaka akla gelmelidir E) Poliarteritis nodoza küçük çaplı bir vaskülit olup akciğerde ciddi tutulum yapar 82.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut B hepatitinin labaratuar tanısı ile uyumludur? A) HBsAg ve anti-hbe pozitifliği B) HBsAg ve anti-hbc Ig M pozitifliği C) HBeAg ve anti-hbe pozitifliği D) HBeAg ve anti-hbc Ig G pozitifliği E) HBsAg ve ati-hbs pozitifliği 83. Aşağıdaki hangisi akılcı ampirik antibiyotik kullanım ilkeleri ile bağdaşmaz? A) Etken için en az etkili, en ucuz ve en az yan etkili antibiyotik seçimi B) Olası infeksiyon etken veya etkenlerini değerlendirmek C) İnfeksiyon etken veya etkenlerinin antibiyotik duyarlılık durumunu değerlendirmek D) Hasta uyumunu dikkate almak E) Verilecek antibiyotik hakkında bilgi sahibi olmak 84. Hastane enfeksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi için, idrar torbaları mesane seviyesinin altında olmalıdır. B) Santral venöz kateter takılırken maksimal bariyer önlemleri alınmalıdır. C) Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için kıl tıraşı ameliyattan bir gece önce yapılmalıdır. D) Cerrahi antibiyotik profilaksisi temiz-kontamine ameliyatlarda verilmelidir. E) Ventilatördeki hastalarda pnömoni gelişiminin önlenmesi için hasta başı C kaldırılmalıdır.

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İlk kez 1855 te Thomas Addison tarafından tanımlanmıştır Sıklığı milyonda 60-120

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ Adrenal rezerv testi; Synacten stimülasyon testi; ACTH stimülasyon testi adrenal yetmezlik teşhisinde kullanılır. ACTH stimülasyon testi neyi ölçer? ACTH beyinde hipofiz

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA KORTİKOSTEROİD KULLANIMI. Dr. Gökhan Keser Reçete Günleri 19 Nisan 2012

BİRİNCİ BASAMAKTA KORTİKOSTEROİD KULLANIMI. Dr. Gökhan Keser Reçete Günleri 19 Nisan 2012 BİRİNCİ BASAMAKTA KORTİKOSTEROİD KULLANIMI Dr. Gökhan Keser Reçete Günleri 19 Nisan 2012 KORTİKOSTEROİDLERLE TEDAVİ YARAR ZARAR Kortikosteroid Endikasyonları Yerine koyma tedavisi Hidrokortizon Alerji,

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler Vücut ağırlığının yaklaşık %60 ını su oluşturur. Ölçümünde Deuterium Oksid kullanılır. Yağ dokusu ve yaş ile ters, kas dokusu ile doğru orantılıdır. Total vücut suyu, genel anlamda iki büyük kompartmanda

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon

44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon Case 6 44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon başlandı. Ek labaratuvar verileri.. RF+ Anti-Ro/SS-A+,

Detaylı

RUTİN KONTROLLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ferda Demirkale /KIBRIS

RUTİN KONTROLLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ferda Demirkale /KIBRIS RUTİN KONTROLLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ferda Demirkale 16.05.2015/KIBRIS YÖNETMELİKTE GEÇEN PERİTON DİYALİZ HEMŞİRESİ; Periton Diyaliz Hemşiresi

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı