POSTER SUNUMLARI 29 MAYIS PERŞEMBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POSTER SUNUMLARI 29 MAYIS PERŞEMBE"

Transkript

1 POSTER SUNUMLARI 29 MAYIS PERŞEMBE P1. Ali Bayram, Esin Karahan, Başar Bilgiç, Ahmet Ademoğlu, Tamer Demiralp - Lateral genikülat çekirdeğin ve primer görme korteksinin fonksiyonel MR da zamansal frekansa bağlı yanıtları P2. Esin Karahan, Adil Deniz Duru, Pedro A. Valdes-Sosa, Ahmet Ademoğlu - Kortikal yüzeyde EEGfMRG füzyonu: Benzetim çalışması P3. Fatma Betül Köşker, Kazım Gümüş, Mahmut Tokmakçı - Yüksek çözünürlükte beyin trak yoğunluk görüntülerinin elde edilmesi P4. Serkan Aksu, Sacit Karamürsel - Elektroretinogram (ERG) ve Görsel Uyarılmış Potansiyel (GUP) için yeni nesil LED li ışık kaynağı kullanımı P5. Tolgay Ergenoğlu, Leyla Şahin, Berrin Maraşlıgil - Go-P3 ve NoGo-P3 yanıtları üzerine uyaran diziliminin etkileri P6. Erol Başar, Bilge Turp Gölbaşı - Alfa'da desenkronizasyon: nörofizyolojik bir belirteç olarak kullanımının kısıtlanması P7. Bernis Sütçübaşı Kaya, Tamer Demiralp - Süregiden elektroensefalografik salınımların dikkat, bellek ve karar verme performansının öngörülmesinde kullanımı P8. Dicle Çapan, Can Soylu, Cansın Özgör, Seray Şenyer, Ezgi Nalan Uslu, Metehan Irak - Anlamsal bellek görevi sırasındaki üst-biliş karaları: Olay ilişkili beyin potansiyelleri bulguları P9. Emel Erdogdu, Elif Kurt, Adil Deniz Duru, Atilla Uslu, Canan Basar-Eroglu, Tamer Demiralp - Video İzleme Sırasında Kognitif Dinamiklerin Olaya İlişkin Potansiyeller İle Ölçümü P10. Bahar Güntekin, Elif Tülay, Bilge Turp Gölbaşı, Erol Başar - Emosyonel uyaranlarda olaya ilişkin beta ve gama salınımları P11. Miray Erbey, Sencer Melih Deniz, Tamer Demiralp - Farklı emosyonel değerlik ve uyaran seviyelerinde dinamik görsel uyaranlar için süregiden EEG ritimlerindeki değişimler P12. Mehmet Aygüneş, Özgür Aydın, Tamer Demiralp - Türkçede biçimsözdizimel özellikler üzerine bir OİP incelenmesi P13. Sefa Dündar, Mehmet Bulut - Öğrencilerin örüntü problemlerini çözerken beyin dalgalarının incelenmesi P14. Ani Kıçik, Elif Kurt, Mehmet Aygüneş, Tamer Demiralp - Y-Kuşağının, Gezi Parkı Eylemleriyle İlgili Sosyo-Psikolojik Özelliklerinin Nörobilimsel Analizi P15. Aylin Akçalı, Eylem Şahin, Tolgay Ergenoğlu, Munife Neyal - Obstrüktif uyku apne sendromundaki bilişsel bozuklukları yansıtan temel elektrofizyolojik bulgu P3 dalga latansıdır P16. Orhan Murat Koçak, Hikmet Emre Kale, Metehan Çiçek - Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Dinlenim Durumu Ağı Bağlantısallık Farkları P17. Derya Durusu Emek-Savaş, Bahar Güntekin, Görsev G. Yener, Erol Başar - Olaya ilişkin delta osilasyonlarının artan yaşla beraber azalması

2 P18. Görsev G. Yener, Derya Durusu Emek-Savaş, Bahar Güntekin, Erol Başar - Hafif kognitif bozukluğun beyin osilatuar yanıtlarında görsel duyusal ve görsel kognitif networkler farklı yanıt vermektedir P19. Seda Ataseven, Haşmet Hanağası, Tamer Demiralp - Hafif kognitif bozukluk (HKB) hastalarında hippokampus hacimleriyle spontan EEG nin spektral özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması P20. Gökçer Eskikurt, Zeynep Küçük, Ezgi Tuna Erdoğan, Adnan Kurt, Sacit Karamürsel - Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara uygulanan neurofeedback protokol karşılaştırması P21. Öykü Tezel-Bayraktaroğlu, Ali Emre Öge, Zübeyir Bayraktaroğlu, Tamer Demiralp - Kekemeliği olanlarda rtms ile sağ hemisferde anterior pars triangularis inhibisyonu sonrası kekemelik şiddetinde azalma P22. Handan Noyan, Fırat Sansal, Özge Yılmaz, Alp Üçok, Ata Akın - Londra Kulesi Görevi Sırasında Bilişsel Planlama İle İlişkili Ortaya Çıkan Frontal Aktivasyon: Bir iykas (fnirs) Çalışması P23. Zeynep Başgöze, Kathryn Cullen, Didem Gökçay - Kelime-Yüz Stroop deneyinin uluslarası düzeyde duygusal çelişki çözümleme ölçümü ve depresyon seviyesi belirlemeye katkıları P24. Sinem Yıldız, İ. Hakan Gürvit, Ebru Barçın - Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası nın (ACE-R) Türk Populasyonu için Adaptasyonu: Öncül çalışma POSTER SUNUMLARI 30 MAYIS CUMA P25. Ertunç Erdil, Ali Özgür Argunşah, Devrim Ünay, Müjdat Çetin- 2-foton mikroskopi görüntülerinde dendritik dikenlerin zaman içindeki hacim değişimini otomatik olarak bulan bir araç P26. Çağrı Çevrim, Patrick Callaerts, Arzu Çelik - Drosophila Mantarsı Yapılarının Gelişiminde Unzipped in Rolünün Araştırılması P27. Bige Vardar, Burak Güçlü - Arka ayak bölgesiyle ilişkin şıçan korteksinde bikukulin ve N-metil-Daspartik asitin III. ve IV. katman nöronları üzerindeki etkileri P28. Filiz Onat, Nihan Carcak, A. Hakan Kurt, Tuğba Karamahmutoğlu, Melis Yavuz, Berrin Çetin, Kansu Büyükafşar - Rho-kinaz İnhibitörü Y nin Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda (GAERS) Diken-Dalga Deşarjları Üzerine Etkisi P29. Ural Verimli, Umit S. Sehirli - Glutamik asit dekarboksilaz transjenik farelerde area septalis - amino butirik asiterjik nöronlarinin özellikleri P30. Caglar Macit, Güldem Mercanoğlu - Emosyonel stres yanıtı olarak sempatik hiperaktivitede nitrik oksit (NO)/peroksinitrit (ONOO-) yolağının rolü P31. Kemal Uğur Tüfekci, Erden Eren, Halil Ateş, Şermin Genç - Mikroglial Hücrelerdeki Endotelyal Protein C Reseptörü Ekspresyonu Sp1 Transkripsiyon Faktörü Tarafindan Düzenlenmektedir P32. Erden Eren, Kemal Uğur Tüfekci, Şermin Genç - Sülforafan ın Fare Astrositlerinde Koruyucu ve Antiinflamatuar Etkisi

3 P33. Gizem Ayna Duran, Şermin Genç - Titanyum dioksit nanopartiküllerinin mikroglial hücrelerde inflamatuar mikrorna ekspresyonuna ve hücre ölümüne etkisi P34. İlkan Tatar, Sevda Lüle, Müge Yemişci, Mürvet Hayran, Esra Erdemli, Yasemin Özdemir-Gürsoy, Turgay Dalkara - Lipopolisakkaritle oluşturulan nöroinflamasyon fare modelinde Glia Limitans ta görülen değişiklikler P35. Begüm Alural, Gizem Ayna Duran, Kemal Uğur Tüfekci, Şermin Genç - Eritropoetin'in Nöronal etkilerinde mir-451 ve mir-885-5p nin rolü P36. Melek Tunç Ata, Günfer Turgut, Metin Akbulut, Ali Koçyiğit, Aysun Karabulut, Hande Şenol, Sebahat Turgut - Travmatik beyin hasarında kök hücre ve eritropoetinin etkisinin radyolojik ve histopatolojik açıdan incelenmesi P37. Melek Tunç Ata, Günfer Turgut, Metin Akbulut, Ali Koçyiğit, Aysun Karabulut, Hande Şenol, Sebahat Turgut - Travmatik beyin hasarında kök hücre ve eritropoetinin motor performans üzerine etkisi P38. Pınar Öz, Özgün Mavuk, Hale Saybaşılı - In vitro iskemi modelinde nörokoruyucu farmakolojik uygulamalar P39. Duygu Yücel, Fatih Tanrıverdi, Mehmet Bilgen, Halit Canatan, Fatih Uğur, Fahrettin Keleştemur - Kafa travmasına bağlı olarak gelişen hipotalamik-hipofizer nöroendokrin değişikliklerin fare modeli ile incelenmesi P40. Kaya Kılıç, Zafer Orkun Toktaş, Baran Yilmaz, Türker Kılıç - Farklı patolojik evreli meningomalarda gamma knife radyocerrahisi kullanılarak anjiojenezin inhibisyonu P41. Zafer Orkun Toktaş, Baran Yılmaz, Türker Kılıç - Meningiomlarda anjiojenez yeteneği ile klinik özelliklerin korelasyonu: Korneal anjiojenez çalışması P42. Baran Yılmaz, Zafer Orkun Toktaş, Kaya Bilguvar, Türker Kılıç, Murat Günel - Beyin arteriovenöz malformasyonların ailesel oluşumu: Whole exome sequencing yöntemi ile ACVRL1 mutayonunun tespiti P43. Hande Karahan, Pelin Kelicen-Uğur - Sıçan beyninde aromataz ve seladin-1 enzimleri arasındaki etkileşimin incelenmesi P44. Mehmet Emin Erdal, Şenay Görücü Yılmaz, Özlem İzci Ay, Nurten Erdal, Aynur Avcı Özge - Alzheimer hastalığı ile NPY2 rs16139, NrCAM rs , NRXN3 rs ve rs , SNAP25 rs8626 polimorfizmlerinin ilişkisinin araştırılması P45. Mehmet Emin Erdal, Şenay Görücü Yılmaz, Mustafa Ertan Ay, Hale Güler, Aynur Avcı Özge - Alzheimer hastalığı ile BAX rs ve BCL-2 rs polimorfizmlerinin ilişkisinin araştırılması P46. Merve Alaylıoğlu, Duygu Gezen- Ak, Erdinç Dursun, Haşmet Hanağası, Başar Bilgiç, Ebba Lohmann, Ömür Selin Araz, İrem Lütfiye Atasoy, Burak Önal, Hakan Gürvit, Selma Yılmazer - Alzheimer ve Hafif Kognitif Bozukluk hastalarında serum TNFα ve IL-10 seviyeleri P47. Arda Örçen, Hazal Haytural, Canan Ulusoy, Cem İsmail Küçükali, Murat Kürtüncü, Recai Türkoğlu, Erdem Tüzün - Otoimmün ensefalit ve nöromiyelitis optika hastalarında düşük serum oreksin düzeyleri

4 P48. Ece Erdağ, Cem İsmai Küçükali, Erdem Tüzün - Demansı taklit eden antikor ilişkili otoimmün ensefalitin insidansının ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi POSTER SUNUMLARI 31 MAYIS CUMARTESİ P49. Nazlı Altın, Erdil Arsoy - Libet deneyi ve ötesi - özgür irade yitimi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi P50. Selin Metin, Neslihan Serap Şengör - Dorsal ve ventral striatal yolakların davranış seçmedeki bütünleşik rolü P51. Emeç Erçelik, Neslihan Serap Şengör - Uyaran-eylem ilişkilendirme ödevinin insansı robot üzerinde gerçeklenmesi P52. Ali Çalım, Muhammet Uzuntarla, Mahmut Özer - Nöron popülasyonlarında sinaptik dinamiklerin ve heterojenliğin eşik altı sinyallerin işlenimine etkileri P53. Uğur İleri, Ali Çalım, Mahmut Özer, Muhammet Uzuntarla - Sinaptik depresyon ve fasilitasyonun nöronların latans kodlama performansına etkileri P54. Rahmi Elibol, Neslihan Serap Şengör - Ortaboy dikensi sinir hücrelerinin modeli ve dopamin seviyesi ile senkronizasyonu P55. Ramin Ekhteiari Salmas, Serdar Durdağı, Matthias Stein, Mine Yurtsever - Dopamin D2 reseptör antagonisti antipsikotik ilaçlar için in siliko çalışmalar P56. Emrah Özcan, Tunahan Çakır - Hesaplamalı Sistem Biyolojisi Yaklaşımları ile Glioblastoma Tümörlerinin Hücre Metabolizmasına Etkisinin İncelenmesi P57. Gönül Gürol, Zeynep Seçkin Akkılık, Sibel Sarı, Ahmet Emre Yeni, Sevil Arabacı, Didem Güneri, Fatih Ekici, Kadir Demircan - Absans epilepsi patofizyolojisinde netrin-1 in yeri P58. Tuğba Eryiğit Karamahmutoğlu, Teresa Ravizza, Annamaria Vezzani, Filiz Onat Yılmaz - Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Deksametazonun Absans Nöbetler Üzerine Etkisi P59. Göksun Başaranlar, Sevim Ercan, Ceren Kencebay, Narin Derin - Sülfite maruz kalan sıçanlarda ghrelinin uzaysal hafıza ve lipid peroksidasyonuna etkisi P60. Kamile Yazgan, Sacide Yıldız, Sultan Bulantekin, Asuman Gölgeli - Ratlarda tükenmeye giden yüzme egzersizi sonrası üçlü panel testle çalışan bellek ve referans bellek değerlendirilmesi P61. Sacide Yıldız, Ertuğrul Keklik, Kemal Erdem Başaran, Asuman Gölgeli - Dişi farelerde öğrenilmiş çaresizliğin anksiyete ve davranış parametrelerine etkisi P62. Çağatay Han Türkseven, Selma Korkutan, Fatma Söğüt, Ayça Aktaş, Pelin Eroğlu, Serap Yalin, Dilek Battal, Kasım Ocakoğlu, Ülkü Çömelekoğlu - Silisyum dioksitin sıçan iskelet kası biyoelektrik özellikleri, antioksidan enzim aktivitesi ve DNA sı üzerine etkileri P63. Birsen Aydemir, M. İlhan Atagün, Gönül Gürol, F.Behice Cinemre, Hakan Cinemre, Ali Rıza Kızıler, Tevfik Gülyaşar - Bipolar hastalarda lityum tedavisinin tiroid fonksiyonları ve oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi

5 P64. Saadet Sayan, Dilcan Kotan, Gönül Gürol - Demir maruziyetiyle ilişkili nadir bir Parkinson olgusu P65. Aymen Balıkçı, Asuman Bayhan, Gül İlbay, Gülcan Türker - Preterm bebeklerde dokunsal uyaranlara verilen yanıtları etkileyen faktörlerin araştırılması P66. Aslıhan Örs Gevrekci - Yetişkin erkek ve kadın beyninde nöroanatomik farklar P67. Ayşegül Güngör, Esat Adıgüzel - Sıçanda siyatik sinirin anatomik özellikleri P68. Şebnem Kesaf - Beyinciğe ilişkin uzun sureli motor belleğin oluşumu ile yapısal plastisitenin moleküler mekanizması

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 19-20 şubat 1972 de Ankara da düzenlenen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 1. Ulusal Fizyoloji Kongresi nden günümüze

Detaylı

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ 19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI KATILIMLI 22-25 HAZİRAN 2009 TRABZON 19 th NATIONAL ELECTRON MICROSCOPY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPITION 22-25 JUNE 2009 TRABZON, TURKEY ÖZET

Detaylı

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu UYKU KAYNAKÇASI (1139 referans) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER PROJELER... 3 MAKALELER... 3 PİYASADA SATILAN KİTAPLAR... 38 MİLLİ KÜTÜPHANE DE MEVCUT KİTAPLAR... 40 TEZLER... 43 Taranan

Detaylı

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1 SİU 2014 TEKNİK PROGRAMI I. GÜN 23 Nisan 2014, Çarşamba 08.00-09.00 KAYIT 08:45 9:45 AÇILIŞ (Hasan Turan Konferans Salonu) 1. Kurultay Başkanı Konuşması 08:45-08:50 2. Üniversite Yönetimi Hoş geldin konuşması

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Öğrenci Numarası Ad Soyad Bölüm Adı DANIŞMANI STAJ OKULU Gaziosmanpaşa Anadolu 201010207001 CEMİLE ŞENİZ GEDEMEN Doç.

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. Niteliksel Araştırmalar Niceliksel Araştırmalar Uygulamalı SPSS Sunum Teknikleri. Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr.

BİLİMSEL PROGRAM. Niteliksel Araştırmalar Niceliksel Araştırmalar Uygulamalı SPSS Sunum Teknikleri. Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. BİLİMSEL PROGRAM 2 Nisan 2015, Perşembe 13:00-18:00 Kurslar Niteliksel Araştırmalar Niceliksel Araştırmalar Uygulamalı SPSS Sunum Teknikleri 3 Nisan 2015, Cuma 09:00-11:00 Kurslar Tüm kurslar bir önceki

Detaylı

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3 TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:0/ 5/04/0 ve 0/7906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/0/0 li ve 0/587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,

Detaylı

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI 23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI KONFERANS KURULLARI ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Cemil ÇELİK (İnönü Üniversitesi, Rektör) KURULTAY BAŞKANLARI Prof. Dr. A. Enis ÇETİN Doç. Dr. Mehmet Emin

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı 22 EKİM 2008 Çarşamba 17 00 18 45 Kayıt Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi 19 00 Açılış Kokteyli Kır Kahvesi 23 EKİM 2008 Perşembe

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve toloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu 08:00-13:00 TOTBİD EŞGÜDÜM

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 14. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİLERİ ÖĞRENCİ ÖĞRETİM ELEMANI ÜNİVERSİTE BİLDİRİ ADI ÇAĞLA IŞIKLI, ASLIHAN OLU, BÜŞRA GÜNAY, AYŞE KARADAŞ, ÖZNUR YAŞAR - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı

GenelSinavAd AkademikBirimAd BolumAd OgrenciAd OgrenciSoyad KayitTarihi Bilgisayar Seviye Tespit Sınavı Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve

GenelSinavAd AkademikBirimAd BolumAd OgrenciAd OgrenciSoyad KayitTarihi Bilgisayar Seviye Tespit Sınavı Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve GenelSinavAd AkademikBirimAd BolumAd OgrenciAd OgrenciSoyad KayitTarihi Bilgisayar Seviye Tespit Sınavı Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık N.Ö. Ezgi KOCAMAN 05.09.2012 SINAV HAKKI YOKTUR.

Detaylı

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya Observer Member 2011 AKADEMİK GERİATRİ 25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya KONGRE KİTABI KONGRE EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

34. VODAFONE ISTANBUL EURASIA MARATHON 8,4 km Race Overall Results -- Turkish Nationality

34. VODAFONE ISTANBUL EURASIA MARATHON 8,4 km Race Overall Results -- Turkish Nationality 1 14665 FURKAN AKSUOGLU 1995 TUR 0:20:15 0:31:06 0:32:27 2 13232 KADIR GÜRBÜZ 1996 TUR 0:21:01 0:33:05 0:34:25 3 14203 SEZER ALTUNTAŞ 1983 TUR 0:22:07 0:34:15 0:35:33 4 13231 TALHA ÜNSAL 1996 TUR 0:22:07

Detaylı

Yeni Guplar Öğrenci Numarası Ad Soyad Yeni Grup Bölüm Adı 201419913223 ABBAS ÖZER 1.öğretim BİYOLOJİ - BESYO GRUP ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ- SPOR

Yeni Guplar Öğrenci Numarası Ad Soyad Yeni Grup Bölüm Adı 201419913223 ABBAS ÖZER 1.öğretim BİYOLOJİ - BESYO GRUP ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ- SPOR Yeni Guplar Öğrenci Numarası Ad Soyad Yeni Grup Bölüm Adı 201419913223 ABBAS ÖZER 1.öğretim BİYOLOJİ - BESYO GRUP ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ- SPOR YÖNETİCİLİĞİ 201419913262 AHMET AYDIN 1.öğretim BİYOLOJİ - BESYO

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER S.N. Üniversite Adı Bildiri Adı Ad-Soyad Bildiri Türü 1 Afyon Kocatepe KARAR VERME YÖNTEMLERİ Seçil ARAZ 2 Afyon Kocatepe TÜRKİYE GENELİNDE SİNEMA

Detaylı

Sponsorlar. Bağışçılar

Sponsorlar. Bağışçılar Sponsorlar Accenture Ashmore Group Plc. Colgate Palmolive Lineadecor Digiturk Empower Fiba Faktoring Finansbank Fortis Bank G Art Sanat Galerisi GAP Girişim Varlık Hacı Ömer Sabancı Vakfı İstanbul Teknik

Detaylı

- KONGRE KİTAPÇIĞI -

- KONGRE KİTAPÇIĞI - - KONGRE KİTAPÇIĞI - Kongre Başkanı İsmail Talha Özdoğan (İngilizce 2. Sınıf), talhaozdogan@hotmail.com Kongre Sekreteri Özge Gündoğdu (İngilizce 3. Sınıf), beyzag91@hotmail.com Onursal Kurul Prof. Dr.

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU İTİBARİYLE %10 A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BÖLÜMÜ:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İ.Ö.

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU İTİBARİYLE %10 A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BÖLÜMÜ:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İ.Ö. 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU İTİBARİYLE %10 A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BÖLÜMÜ:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İ.Ö.) S.N OKUL NO ADI VE SOYADI BÖLÜMÜ I 2013-2014 GÜZ YARIYILI MEVCUTU

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İZMİR TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULKADİR BAŞÇI 2 AHMET KANLI 3 ALİ İPEKLİ 4 ALPTEKİN ÇINAR 5 AYFER COŞKUN 6 AYHAN TORAL 7 AYHAN KARINCA 8 AYŞE GÜL

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı