DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ"

Transkript

1 -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ (Yüksek Lisans Tezi) Bengü ERKİN Destekleyen Kurum: Tez No: EDİRNE 2005

2 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ (Yüksek Lisans Tezi) Bengü ERKİN EDİRNE

3 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Yüksek Lisans Programı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Sınav Tarihi: 13/09/2005 Prof. Dr. Ahmet ULUGÖL JÜRİ BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. Ender ARIKAN ÜYE Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü I

4 Yüksek Lisans eğitimim ve tez çalışmalarım süresince bilgi ve becerilerinden yararlandığım Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ ye, her zaman yakın ilgi, sevgi ve sonsuz emekleri ile yanımda olan sevgili danışman hocam Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ ye, ve Farmakoloji Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet ULUGÖL e, Prof. Dr. Hakan KARADAĞ a; Biyoistatistik Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. F. Nesrin TURAN a, Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Şemsi ALTINER e, asistan arkadaşlarım Melek TAMER e, Filiz ÖZYİĞİT e ve tüm Farmakoloji Anabilim Dalı personel kadrosuna teşekkür ederim. II

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ VE AMAÇ 1 2. GENEL BİLGİLER PEPTİK ÜLSER DENEYSEL ÜLSER MODELLERİ SERBEST RADİKALLER VE ÜLSER İLE İLİŞKİSİ L-KARNİTİN ETANOL NON-STEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR GEREÇ VE YÖNTEMLER ETANOL TARAFINDAN GASTRİK HASAR OLUŞTURULMASI İNDOMETAZİN TARAFINDAN GASTRİK HASAR OLUŞTURULMASI MAKROSKOBİK DEĞERLENDİRME HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME İSTATİKSEL ANALİZ BULGULAR ETANOL İLE OLUŞTURULAN GASTRİK ÜLSER MODELİNDE L-KARNİTİNİN ETKİSİ İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN GASTRİK ÜLSER MODELİNDE L-KARNİTİNİN ETKİSİ TARTIŞMA SONUÇLAR ÖZET SUMMARY KAYNAKLAR RESİMLEMELER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ EKLER 91 III

6 SİMGE VE KISALTMALAR ADH ALDH ATP a-lc camp CAT COX DNA DOX GR GSH GSHPx H&E HCl HCO 3 HIV KoA MDA NaCl NaOH NAD : Alkol dehidrogenaz : Aldehit dehidrogenaz : Adenozin trifosfat : Asetil-L-karnitin : Siklik adenozin monofosfat : Katalaz : Siklooksijenaz : Deoksi-ribonükleik asit : Doksorubisin : Glutatyon redüktaz : Glutatyon : Glutatyon peroksidaz : Hematoksilen ve eozin : Hidroklorik asit : Bikarbonat : Human immunodefficiency virus : Koenzim A : Malondialdehit : Sodyum klorür : Sodyum hidroksit : Nikotinamid adenin dinükleotit IV

7 NO NOS NSAİİ PAF p-lc PG ROM SF SOD XO : Nitrik oksit : Nitrik oksit sentetaz : Non-steroid antiinflamatuvar ilaç : Platelet aktive edici faktör : Propionil-L-karnitin : Prostaglandin : Reaktif oksijen metabolitleri : Serum fizyolojik : Süperoksit dismutaz : Ksantin oksidaz V

8 1. GİRİŞ ve AMAÇ Karnitinler, yağ asitlerinin mitokondride normal oksidasyonu için gereklidirler ve açil koenzim A (KoA) esterlerinin transesterifikasyonu, atılımı ve dallı zincirli α-ketoasitlerin oksidasyonu ve mitokondrilerden toksik açil karnitin esterlerinin kaldırılmasına katkıda bulunurlar. L-karnitin (β-hidroksi-γ-trimetilamonyum butirik asit) ise küçük, suda eriyebilen vitamin benzeri bir karnitin türevidir. Birçok çalışmada karnitinlerin antioksidan ve serbest radikal süpürücü etkisinin olduğu gösterilmiş, bu etkilerini reaktif oksijen metabolitlerini (ROM) ni süpürerek, hücresel süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSPHx) enzimlerini ve hücresel glutatyon (GSH) u artırarak ortaya çıkardıkları ileri sürülmüştür. Karnitinler membran oluşumu ve bütünlüğü için gereken fosfolipid sentezini artırmakta ve fosfolipidlerin reaçilasyonu tarafından membran tamirinde önemli görev almaktadırlar (1). Karnitinlerin, serbest radikallere karşı membran stabilizasyonu ile hücreleri hasardan koruduğu ve mitokondrial hasarı önlediği, böylece enerji üretimini artırıp, serbest radikallerin geçişini de azalttığı gösterilmiştir, fakat antioksidan ve serbest radikal süpürücü bu etkisinin mekanizması halen tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır (2). Alkol direk kimyasal etkisinin yanında, gastrik dokuda serbest radikal oluşumunu da artırarak mide mukozasının bütünlüğünü bozmaktadır. Karnitin esterleri olan asetil-l-karnitin (a-lc) ve propionil-l-karnitin (p-lc) in alkol ile oluşturulan mide mukozası hasarından antioksidan etkisi aracılığıyla mukozal lezyon oluşumunu önlediği gösterilmiştir (3), fakat şimdiye kadar L-karnitinin alkol ile oluşturulan gastrik mukozal hasar üzerine etkisi çalışılmamıştır. Etanol gibi, bir non-steroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) olan indometazinin de gastrik mukoza üzerinde tahrip edici etkisi vardır (4). Gastrointestinal hasarın, siklooksijenaz 1

9 (COX) inhibisyonuna bağlı endojen prostaglandin (PG) lerin eksikliğinden meydana geldiği düşünülür. Bunun yanında serbest oksijen radikalleri ve lipid peroksidasyonu da hasar oluşumunda rol oynarlar, fakat karnitin ve türevlerinin herhangi bir NSAİİ ile oluşturulan gastrik mukoza hasarına karşı koruyucu etkisi şimdiye kadar çalışılmamıştır. Çalışmamızın amacı; etanol ve NSAİİ olan indometazini gavaj yoluyla sıçanlara uygulayıp gastrik mukozal hasar meydana getirmek ve L-karnitinin gastrik mukozal lezyon üzerindeki koruyucu etkisini makroskobik ve histopatolojik olarak değerlendirmektir. Bu çalışmanın sonuçları, etanol ve indometazinle oluşturulan deneysel ülser modelleri üzerine L- karnitinin gastroprotektif etkisinin incelendiği ilk çalışma olacaktır. 2

10 2. GENEL BİLGİLER 2.1. PEPTİK ÜLSER Peptik ülser, dünyanın her yerinde çeşitli ırk, cins ve meslekte sık rastlanan bir hastalıktır. İki önemli özelliği asit ve pepsin ile temas eden yerlerde olması ve en az muskularis mukozaya kadar ilerlemiş olmasıdır. Muskularis mukozaya kadar inmeyen doku kaybı erozyon diye adlandırılır. Peptik ülser, mide ve duodenum ülseri için kullanılan ortak addır (4). Ülser oluşumunun epidemiyolojik faktörleri yaş, coğrafi konum ve mevsim farklılıklarıdır. Mide ülseri, Avrupa da Kuzey Amerika ya göre çok daha sık görülür. Yaşlılarda gençlere göre, erkeklerde kadınlara göre mide ülseri görülme insidensi yüksektir (5). Sonbahar ve kış aylarında daha sık ortaya çıktığı saptanmıştır (6). Gastrointestinal kanalda mukozanın ülser yapıcı etkenlere karşı direnci ile zedeleyici etkenler arasında normal durumda var olan dengenin bozulması gastrik ülser oluşumuna neden olur Mukoza Direncini Oluşturan Başlıca Faktörler Mukoza üzerine yapışmış olan ve çalkalanmadan etkilenmeyen mukus tabakası ve gastrik epitel hücrelerinin salgıladığı bikarbonat iyonu (HCO3 ) mukus tabakasının üzerinde nötralize edici bir tabaka oluşturur. Mide mukozasında oluşan PG ler de mukoza direncini oluşturan başlıca faktörlerdendir (4). 3

11 Mukozaya Zarar Verici Faktörler Mide sekresyonu asetil kolin, histamin ve gastrinin kontrolü altındadır. Peptik ülser etiyolojisinde asit peptik aktivite gereklidir. Asit peptik aktivitenin yanında safra asitleri, duodonal reflu, mide peristaltik aktivitesinin artışı diğer olumsuz faktörlerdir. Ayrıca diğer ekzojen etkenler arasında aspirin ve diğer NSAİİ lar, Helicobacter pylori enfeksiyonu sayılabilir. Asetilkolin, histamin ve serotonin gibi temel endojen maddelerin yanında, gastrin ve platelet aktive edici faktör (PAF), zedeleyici faktörlerin etkinliğini artırıp, koruyucu faktörlerin etkinliğini azaltarak, ülser oluşumunda önemli rol oynarlar (7-9) Gastrik Ülserin En Sık Görülen Nedenleri (4) 1. Midede Helicobacter pylori enfeksiyonu 2. NSAİİ kullanılması 3. Zollinger-Ellison Sendromu vb. gibi aşırı gastrik asit salgılanmasının eşlik ettiği durumlar 4. Kronik hastalıklar sırasında veya akut olarak ağır strese maruz kalınan durumlarda (travma, ağır infeksiyon ve cerrahi girişim gibi) 5. Sigara tiryakiliği ve kronik alkol alınışı 6. Kahve, çay ve kolalı içkiler içinde alınan kafein (asid salgısını stimüle ederler) 7. Glukokortikoid ilaçla tedavi Gastrik Ülser Sıklığının Arttığı Hastalıklar (4) 1. Reflü özofajit 2. Zollinger-Ellison Sendromu (gastrinoma) 3. Kronik akciğer hastalığı 4. Karaciğer sirozu 5. Kronik böbrek yetmezliği 6. Sistemik mastositoz 7. α-1 antitripsin eksikliği 8. Multipl endokrin neoplazi tip I 9. Nefrolithiasis 4

12 Gastroduodenal Hasarda Rol Oynayan Mediatörler (10,11) Prostaglandinler: Gastroduodenal mukoza üzerine sitoprotektif etkileri vardır. Etkilerinin mukus, HCO - 3 lokal mukozal kan akımında artma ile oluştuğu düşünülmektedir. PGE ve PGI 2 gastrik mukoza kan akımını artırırlar. Özellikle NSAİİ ların oluşturduğu hasarı önlemede etkilidirler. Platelet aktive edici faktör: Konjesyona sebep olarak hidroklorik asit (HCl) in oluşturduğu hasara duyarlılığı arttırır. Endotelinler: Güçlü vazoaktif özellikleri ile gastrik mukoza üzerine zararlı etkiye sahiptirler. Serbest oksijen radikalleri: İskemi ve reperfüzyonda etkili olup, mukozal hasara yol açarlar. Histamin, serotonin ve epinefrin de mukozal hasarda rol oynarlar Gastrik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçların Sınıflandırılması (4) a) Asit salgılanmasını azaltan ilaçlar: Histamin H 2 -reseptör blokörleri (simetidin ve benzerleri), parasempatolitik ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar) ve paryetal hücre membranındaki proton pompasını inhibe eden ilaçlardır. b) Antasit ilaçlar: Salgılanmış asidi, kimyasal reaksiyona girerek nötralize eden bazik metal bileşikleridir. c) Mukozada ve ülserli alanda koruyucu bir tabaka oluşturan ilaçlar: Sukralfat ve kolloidal bizmut bileşiklerdir. d) Sitoprotektif ilaçlar: Ağızdan etkili olabilen metillenmiş PGE serisi maddeler ve dayanıklı prostasiklin analoglarıdır. Ülser tedavisinde fazla bir değerleri yoktur. e) Helicobacter pylori yi eradike eden antibakteriyel ilaçlar: Bunlar arasında başta klaritromisin olmak üzere metronidazol, tetrasiklin ve amoksisilin bulunur DENEYSEL ÜLSER MODELLERİ Ülser sık görülen bir hastalıktır ve bu nedenle de klinikte kullanımları için yeni ilaçların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, araştırma laboratuvarlarında deney hayvanları kullanılarak ülser modelleri oluşturulmaktadır. 5

13 NSAİİ lar ile Oluşturulan Ülser Modelleri Analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik amaçlı kullanılan NSAİİ ların mide mukozasına toksik etkileri vardır. Bu etkiyi mide mukozasında koruyucu etkisi olan PGE sentezini azaltarak yaptıkları bilinmektedir (4). İndometazin, aspirin, meloksikam, ibuprofen, tolfenamik asit gibi NSAİİ lar oral, subkutan, intramüsküler, intraperitoneal gibi yollardan verilerek deneysel ülser modelleri oluşturulmaktadır. Kourounakis ve ark. (12) NSAİİ lardan olan diklofenak (0,24 mmol/kg), tolfenamik asit (0,76 mmol/kg), ibuprofen (1,60 mmol/kg) ve indometazini (0,08 mmol/kg) subkutan olarak uygulayıp gastrik mukozada hasar meydana getirmişlerdir. Şener-Muratoğlu ve ark. (13) 200 mg/kg asetil salisilik asidi oral olarak albino sıçanlara uygulayıp gastrik mukozada hasar oluşturmuşlardır. Famotidin, omeprazol ve melatoninin, sıçanlarda asetil salisilik asitle oluşturulan gastrik mukozal hasarı önlediğini ortaya koymuşlardır. NSAİİ ların gastrik mukozada PG sentezini azaltmaları yanında, serbest oksijen radikallerini artırdıkları da bilinmektedir. PG sentezinin azalması, nötrofil aktivasyonunu arttırır ve serbest radikallerin oluşmasıyla doku hasarı meydana getirir. Dokuda serbest radikal oluşmasının prensibi süperoksit anyonunun sekonder oksidan hidrojen perokside çevrilmesidir (14). Bu nedenle de E vitamini, kurkumin, C vitamini, melatonin, likopen gibi antioksidan özelliği olan maddelerin NSAİİ lar ile oluşturulan ülser modellerinde gastrik mukozayı koruduğu gösterilmiştir Kimyasal Maddeler İle Oluşturulan Ülser Modelleri Pek çok kimyasal madde mide mukozasında toksik etki oluşturmaktadır. Deney hayvanlarına oral olarak, gavaj yoluyla verilen etanol, sodyum klorür (NaCl), HCl, mide mukozasında ülsere neden olmakta ve ülser modeli olarak laboratuvarlarda kullanılmaktadır. Örnek olarak; al-moutairy ve ark. (15) sıçanlara gavaj yoluyla 1 ml hacimde; 0,6 M HCl, 0,2 M sodyum hidroksit (NaOH) ve %25 NaCl vermişler ve gastrik mukozal lezyon oluşturmuşlardır. 6

14 Alkol ile Oluşturulan Ülser Modelleri Etanol mide mukozasının bütünlüğünü bozmaktadır. Mide mukozası üzerindeki bu etkisinin direk kimyasal etkisiyle ve dokuda serbest radikalleri arttırarak yaptığı yönünde birçok çalışma bulunmaktadır. E vitamini, C vitamini, kurkumin, kapsaisin gibi antioksidanların alkol ile oluşturulan ülser modellerinde gastrik mukozayı koruduğu gösterilmiştir. Kurkumin lipid peroksidasyonunu ve COX-2 ekspresyonunu inhibe etmektedir ve böylece alkolle oluşturulan mide hasarında koruyucu etki sağladığı gösterilmiştir (16). Arafa ve ark. (3) a-lc ve p-lc gibi karnitin esterlerinin, alkol uygulayarak oluşturulan gastrik mukozal hasarı engellediğini görmüşlerdir Stres ve İmmobilizasyon Nedenli Ülser Modelleri Stres ülseri oluşmasında fizik etkenlerin rolü daha açık gözlenmekle birlikte psişik etkenlerin rolü konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Stres ülserinde mide mukozasını koruyucu ve zedeleyici faktörler arasındaki denge bozulmaktadır. Djahanguiri ve ark. (17) sıçanların kuyruklarına, her birinin vücut ağırlığının % 10 u kadar ağırlık bağlayıp havuzda yüzdürmüşler ve stres ülserinin oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Toschikazu Yoschikawa ve ark. (18), 18 saat süreyle aç bırakılan dişi Wistar sıçanları 10 saniye 80º C lik sıcak suya sokarak yanık stresi oluşturmuşlardır. Yanık şokundan sonra gastrik mukozada erozyon alanında artma olmuştur. Bir diğer çalışmada; Guidobono ve ark. (19) 4º C soğuk odada, 3 saat ayrı kafeslerde ratları soğuk strese maruz bırakıp gastrik ülser oluşturmuşlardır. Izgut ve ark. (20) soğuk immobilizasyon yöntemiyle sıçan gastrik mukozasında L- karnitinin koruyucu etkisini araştırmışlardır. L-karnitinin oksidatif hasara neden olan lipid peroksidasyonunu önleyerek mukozal lezyonu önlediğini bulmuşlardır İskemi-Reperfüzyon ile Oluşturulan Ülser Modelleri İskemi ve özellikle de reperfüzyon sonrası, hücrelerde serbest radikal oluşumu artmaktadır. Oluşan bu serbest radikaller dokularda hasara yol açarlar ve antioksidan maddelerin de iskemi-reperfüzyonla oluşturulan bu hasarı önlediği bilinmektedir. L-karnitin ve esterlerinin koruyucu etkisi birçok post-iskemik hayvan modelinde çalışılmıştır. Bu antioksidan maddenin dokulardaki iskemi-reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkisi vardır. 7

15 Karnitinler; spinal kord (21), retina (22), böbrek (23), kalp (24), beyin (25) iskemireperfüzyon modellerinde lipid peroksidasyonunu önleyerek dokuları hücresel hasardan korumada etkilidirler. Packer ve ark. (26) pl-c nin hidroksil radikal oluşumu için gerekli olan demiri şelasyona uğratarak ve serbest radikalleri süpürerek reperfüzyon hasarından iskemik kalbi koruduğunu göstermiştir. İskemi ve reperfüzyon modeli birçok organda olduğu gibi midede de deneysel olarak oluşturulabilir. Derin ve ark. (27) sıçan gastrik mukozasında iskemi-reperfüzyon sonrası oluşan lipid peroksidasyon artışını L-karnitinin azalttığını, azalmış olan PGE 2 düzeyini artırdığını ve gastrik mukoza hasarını önlediğini göstermişlerdir SERBEST RADİKALLER VE ÜLSER İLE İLİŞKİSİ Oksijen kullanan her canlı nefes alma işlemi sırasında serbest radikaller olarak bilinen moleküller üretirler. Serbest radikaller yaşam için gereklidir. Ancak kontrolsüz bırakılırsa hücreler daha çok serbest radikal üretir ve böylece hücrelerin savunma mekanizmaları zayıflar. Serbest radikallerden tamamen uzak kalabilmek olanaksızdır. Böcek öldürücüler, endüstride kullanılan kimyasal maddeler, işlenmiş gıdalar, sigara dumanı, güneşin zararlı ultraviyole ışınları veya alkolün vücuda girmesi vücudumuzda serbest radikallerin açığa çıkmasına neden olur. Ayrıca, zihin ve beden stres altında kaldığında da büyük oranlarda serbest radikal üretimi olur. Serbest radikaller tahrip edici moleküler saldırganlardır. Bedenimizdeki hücreleri parçalayarak, yaşlanmaya ve vücut direncimizin zayıflamasına neden olurlar ve bunun sonucunda da eklem iltihabından şeker hastalığına, kalp-damar sistemi hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığa neden olurlar. Serbest radikaller, bir atom ya da molekül yörüngesinde eşleşmemiş bir elektron içeren yüksek oranda reaktif kimyasal türlerdir. Biyolojik sistemlerde önemli serbest radikallerin çoğu oksijene dayanır. İnsan vücudunda bütün hücrelere hiçbir zorlukla karşılaşmadan giren ve en çok kullanılma özelliğine sahip olan moleküler oksijen, yapısı itibariyle radikal olmaya çok uygun olduğundan serbest radikal denilince aslında serbest oksijen radikalleri, daha genel bir tabirle ROM akla gelmektedir. Serbest radikaller, hücrelerin lipid, protein, karbonhidrat ve deoksiribonükleik asit (DNA) gibi tüm önemli bileşenlerini etkilemektedir (28). Özellikle DNA'yı etkileyen serbest radikaller önemli zararlara neden olurlar. Bu zararlar da karsinojenik mutasyonlara neden olabilmektedir (29). 8

16 Serbest radikallerin zararlı etkilerinden en önemlisi çoklu doymamış yağ asitlerinin oksidasyonudur. Oksidasyonda hidroksil, singlet oksijen ve süperoksit radikalleri ile peroksil ve alkoksil radikalleri rol oynamaktadır (30). Karsinojenik ksenobiyotikler, hücre içindeki sitokrom p450, peroksizomlar ve mitokondrideki enzimatik sistemleri değiştirerek veya indükleyerek, serbest radikallerin oluşumuna neden olurlar. Bu serbest radikaller hücreyi koruyan enzimatik veya enzimatik olmayan sistemlerin tükenmesine veya inhibisyonuna yol açmaktadırlar. Tüm bu etkilerin sonucunda oluşan oksidatif hasar, hücrede lipid peroksidasyonu, DNA hasarı veya protein değişikliklerine yol açmaktadır. Bunlar da azalmış gap junction aracılığıyla haberleşme, transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonu, intraselüler kalsiyum ve ph değişiklikleri veya hücre ölümü gibi hücresel fonksiyon bozukluklarına yol açabilmektedir (31). Reaktif oksijen türevleri; serbest radikalleri ve non-radikal türevleri içerirler. Süperoksit, nitrik oksit (NO) ve hidroksil radikali serbest radikallerdir. İçlerinde en toksik ve reaktif olanı hidroksil radikalidir. Non-radikal oksidanlara ise hidrojen peroksit, singlet oksijen ve ozonu verebiliriz. Bunlar dokularda çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşurlar (32). Organizmayı toksik serbest radikaller ve diğer ROM lara karşı korumak için hücrelerde antioksidan defans mekanizmaları gelişmiştir. İki türlü antioksidan stratejisi vardır: Birincisi; süperoksit radikali ve hidrojen peroksit gibi serbest oksijen radikalleri SOD, CAT ve GSHPx gibi enzimlerle ortadan kaldırılır; bu antioksidan enzimlerin uygulanması ya da in vitro aktivitelerinin artırılması yoluyla yapılır. İkincisi; radikal oluşumunun önlenmesidir (33). Besinlerle alınan provitamin A, vitamin A, C, E, selenyum ve besinlerle alındığı gibi vücutta da sentezi yapılan karnitin antioksidan koruma için gereklidirler (32). Antioksidanlar, vücudumuzdaki kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan veya dışardan sigara, alkol veya kirli hava v.s ile alınan zararlı maddeleri (serbest radikalleri) etkisiz hale getirirler. Vücudumuzda biriken toksinleri atmak ve onların zararlı etkilerinden kurtulmak için antioksidan besin alımını artırmak gerekir. Böylece serbest radikallerin meydana getirdiği hücre tahribatı önlenmiş olur. Antioksidanlar, peroksidasyon zincir reaksiyonunu engelleyerek veya ROM ları süpürerek lipid peroksidasyonunu inhibe ederler ve enzim yapısında olanlar ve olmayanlar şeklinde sınıflandırılırlar (34,35). 9

17 Vücuda alınan alkol ve ksenobiyotikler gibi kimyasal toksik maddeler ya da stres gibi psişik etkenler serbest radikal oluşumunu arttırarak gastrik mukozada ülser oluşumuna neden olmaktadırlar. Vitamin A, E, kurkumin, melatonin ve sarımsak ekstresi gibi antioksidan ve serbest radikal süpürücü maddelerin eksojen olarak verilmesinin gastrik mukozada oluşan bu hasarı önlediği yönünde çalışmalar bulunmaktadır L-KARNİTİN Yapı olarak koline benzeyen, 3 metilli bir amino asit olan L-karnitin (β-hidroksi-γtrimetilamonyum butirik asit) küçük, suda eriyebilen vitamin-benzeri bir maddedir (Şekil 1). Serbest uzun zincirli yağ asitlerinin açil karnitine dönüşmesini sağlar, ayrıca hücre enerji üretimi için beta-oksidasyona uğrayacak olan uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınmasında kofaktör rolü oynar. L-karnitinin dışardan takviyesi iştahsızlık, kronik güçsüzlük, kardiyovasküler hastalıklar, difteri, hipoglisemi, erkek infertilitesi, miyopati durumlarında kullanılabilir. Preterm bebekler, diyaliz hastalarında ve human immunodefficiency virus (HIV) pozitif bireyler için de L-karnitin önemli bir maddedir. İlk kez 1905 yılında hayvan kaslarından izole edilen karnitinin kimyasal yapısı 1927 de belirlenmiştir de karnitinin karaciğerde yağ asitlerinin oksidasyonunu uyardığı ve a-lc tarafından geri dönüşümlü bir reaksiyonla asetillendiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar sonucunda ise, 1959 yılında, karnitinin uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonunda gerekli bir madde olduğu gösterilmiştir. Şekil 1. Karnitin molekülünün kimyasal yapısı. 10

18 L-karnitinin Biyosentezi Karnitinin %75 i diyetten vücuda alınmaktadır. Ayrıca %25 i vücutta iskelet kası, kalp, beyin, karaciğer ve böbrek gibi organlarda esansiyel amino asitler olan lizin ve metioninden endojen olarak sentezlenebilmektedir. Karnitin sentezi yapmayan organlar, ihtiyaçlarını kana verilen karnitinden karşılarlar (36). 70 kg lık yetişkin bir insandaki toplam karnitin deposu 100 mmol kadar olup, bunun yaklaşık %98'i kaslarda, geri kalan bölümü ise karaciğer ve böbreklerde bulunur (37). Latincede et anlamına gelen carnis sözcüğünden kök alan karnitin, doğada en yüksek oranlarda kırmızı etlerde ve kümes hayvanlarının etlerinde bulunur, ayrıca yumurta ve sütte de çok az miktarda vardır. Meyve çeşitlerinde, sebzelerde ve fındıkta görülür. Etkisi itibariyle B grubu vitaminlerine benzetilen L-karnitin, yağ metabolizması ve dolayısıyla enerji üretimi için çok önemli bir maddedir. Yukarıda da söz edildiği gibi, karnitinin karaciğer ve böbrekteki sentezi için başlıca lizin ve metionin, kofaktör olarak da askorbik asit (vitamin C), nikotinik asit, vitamin B 3, B 6 ve B 12, demir, magnezyum, metionin, betain ve α-ketoglutarat gerekmektedir. Sentez için öncelikle bir transferaz reaksiyonu ile lizine, metioninden metil grupları transfer edilerek 6-N-trimetil lizin'e dönüştürülür. Daha sonra bu molekül üzerinde hidroksilaz, dehidrojenaz ve aldolaz enzimleri etki göstererek sonuçta karnitin oluşturulur. Sentez, hücrenin hem mitokondriyal, hem de sitozolik fraksiyonunda yürütülmektedir (Şekil 2). L-karnitin vücutta serbest ve esterleşmiş halde açil gruplarıyla bulunur (38). Bunlar; a- LC ve p-lc dir. 11

19 L-Metionin L-lizin S-Adenosil-Metionin Protein-Lizin Protein metilaz-iii Protein-6-N-Trimetil lizin 2-Ketoglutarat + O 2 Suksinat + CO 2 6-N-Trimetil lizin 3-Hidroksi 6-N-Trimetil lizin 6-N-Trimetil lizin-3-hidroksilaz Glisin 3-OH-6-N-Trimetillizin aldolaz Deoksi karnitin aldehit NAD + NADH + H + Deoksi karnitin aldehit dehidrojenaz 2-Ketoglutarat + O 2 Deoksi karnitin Deoksi karnitin hidroksilaz Suksinat + CO 2 L-KARNİTİN Şekil 2. L-karnitinin biyosentezi. 12

20 L-karnitinin Biyokimyası ve Farmakokinetiği Diyetle alınan karnitin, aktif transport ile duodenum ve jejunumdan emilir. Böbreklerde, glomerüler filtrata geçen bölümünün %90'ından fazlası tübüler reabsorbsiyona uğrar. Çok az bir bölümü feçes ile atılır (39). Oral doz olarak alınınca biyoyararlanımı en düşük %16, en çok ise %87 arasındadır (40,41). İntravenöz yoldan uygulanan L-karnitin esas olarak renal yoldan atılır; metabolik bileşen, reversibl olarak L-karnitinin esterlerine dönüşümü dışında tamamen ihmal edilebilir düzeydedir. Buna karşılık oral uygulamayı takiben, L-karnitin bağırsak bakteri florası tarafından trimetilamin ve γ-butirobetain açığa çıkacak şekilde yıkıma uğratılır. Sistemik dolaşıma hiçbir değişime uğramadan geçtiğinden ve ilaç miktarı yaklaşık %10-20 civarında olduğundan, oral yoldan uygulanan bir L-karnitin dozunun yaklaşık %80-90'ının eliminasyonundan bağırsak metabolizmasının sorumlu olduğu düşünülebilir. Sistemik döngüde, karnitin ekstraselüler volüm gibi merkez kompartmanlara dağılır. Karnitinin fizyolojik dağılım hacmi, kaslarda karnitinin depolanmasından dolayı yüksektir (42). L- karnitinin oral dozu 2 g dan fazla alınsa dahi bir yarar sağlamamaktadır, çünkü karnitinin mukozal absorbsiyonunun 2 g dozda doygunluğa ulaştığı görülmüştür (43). Maksimum kan konsantrasyonu oral doz verildiğinde yaklaşık 3-5 saattir ve yavaş bir şekilde azalır. Yarılanma ömrü yaklaşık 15 saattir (40). İnsan vücudu L-karnitin üretmektedir ancak üretilen miktar vücut gereksiniminin ancak %10 u kadardır. Vücudumuz ortalama mg L-karnitin barındırır. Vücudun günlük L-karnitin ihtiyacı mg arasıdır. Fiziksel aktivite ve stres gibi faktörler eklenince bu ihtiyaç günlük 1200 mg a kadar çıkabilir L-karnitinin Fizyolojik Etkileri Karnitinin esas görevi, mitokondrial matriks geçişi için, uzun zincirli serbest yağ asitlerinin açil karnitine dönüşmesini sağlamaktır (45). Karnitin, enerji oluşması için keton metabolizmasında görev alır ve dallı-zincirli amino asitlerin (valin, lösin ve izolösin) enerjiye dönüşmesinde rol oynar (46). L-karnitin ve türevlerinin ROM oluşumunu önleme, serbest radikalleri süpürme ve hücreleri peroksidatif stresten koruma etkileri olduğu da bilinmektedir (26,47-49). 13

21 Karnitinin, organizmadaki metabolik işlevler üzerindeki başlıca etkilerini sıralayacak olursak: 1. Uzun zincirli yağ asitlerinin, ß-oksidasyon yerleri olan, mitokondrial matrikse taşınmalarını sağlar. Kısa ve orta zincirli yağ asitlerinin mitokondri içindeki oksidasyonları karnitinden bağımsız olarak da oluşabildiği halde, uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonu ancak karnitin varlığında gerçekleşebilmektedir. Çünkü mitokondrinin iç membranı uzun zincirli yağ asitlerine karşı geçirgen olmayan bir bariyerdir, bu bariyeri ancak karnitinle birleşerek geçebilirler. Karnitinin bu işlevi yerine getirmesinde en az onun kadar önemli bir diğer faktör de karnitin açil transferazdır. Bu enzim farklı substratlara özgü olarak 3 farklı tipte karşımıza çıkmaktadır. Mitokondri iç membranının dış yüzeyinde bulunan bu enzimler, yağ asidinin KoA ile esterleşmesi yoluyla oluşan açil KoA'daki açil grubunun karnitine aktarılmasını sağlar ve açil karnitin oluşur. Oluşan açil karnitin, mitokondri iç membranının dış yüzeyinde bulunan karnitin açil karnitin translokaz enzimi ile mitokondri iç membranından matrikse iletilir. Bu sırada karnitin ise yeniden mitokrondri dışına taşınır (50). 2. Karnitin, benzer şekilde, peroksizomal yağ oksidasyonunda da rol oynamaktadır (50,51). 3. Normal şartlarda mitokondri içerisindeki total KoA miktarı sabit kalmalıdır. Serbest KoA, birçok enzimatik reaksiyonda gerekli bir maddedir. Karnitin, KoA-karnitin açil transferaz enziminin etkisiyle mitokondrial açil KoA miktarını azaltarak serbest KoA miktarını artmasına neden olur (açil KoA + karnitin açil karnitin + KoA). Serbest KoA miktarının artması, α-ketoglutarat dehidrogenaz aktivitesini arttırarak Krebs siklüsünü hızlandırır. Bu şekilde, mitokondrideki KoA/asetil KoA oranının korunması sağlanır (50,52). 4. Karnitin, açil gruplarını temizleme sistemi olarak da görev yapmaktadır; bu yönüyle detoksifiye edici bir ajandır. Mitokondride biriktikleri takdirde birçok enzimi inhibe eden ve yıkıcı etkileri bulunan açil gruplarının mitokondri dışına taşınmalarını sağlar. Uzun zincirli açiller düşük konsantrasyonlarda adenilat translokaz enzimini inhibe ederler; bu enzimin inhibisyonu durumunda ise adenozin trifosfat (ATP) 'ın mitokondri dışına taşınması durur. Daha yüksek miktarlarda ise deterjan etkilerinden dolayı intrasellüler membranlarda geri dönüşümsüz hasar oluştururlar. Karnitin, uzun zincirli açil KoA miktarını azaltarak bu istenmeyen etkilerini engeller (50,52). 14

22 5. Karnitin, organizmaya güçlü toksik etkileri olan, endojen veya eksojen organik asitlerin konjugasyonunda da görev yapmaktadır. Örneğin, artan glutamin ve amonyağın beyindeki düzeylerini azaltarak amonyak toksisitesinden beyni koruma görevi de üstlenir (53,54). 6. Yağ asitleri dışında, dallı zincirli amino asitlerin (valin, lösin, izolösin) metabolizmasında da karnitinin yardımcı rolü vardır (41-43). 7. Ayrıca karnitin, akciğerlerin biyokimyasal ve morfolojik matürasyonunda da görev almaktadır (55). 8. İskemik dokularda karnitin rezervi hızla tükenir ve uzun zincirli yağ asitleri okside edilemez, trigliserid sentezi artar, bunun sonucunda da uzun zincirli açil KoA ve uzun zincirli açil karnitin esterleri birikir. Çeşitli deneysel iskemi modellerinde, karnitin ile mitokondrilerin metabolik hızı ve oksijen kullanımının arttığı gösterilmiştir (56,57). Doku karnitin seviyesinin normale yükseltilmesiyle uzun zincirli açil KoA'dan açil grupları ayrılarak intramitokondrial açil KoA miktarı normale düşürülür ve yüksek açil KoA seviyelerinin getirdiği olumsuz etkiler geri çevrilir. Ayrıca aerobik piruvat metabolizması uyarılarak piruvatın laktik aside dönüşmesi baskılanır; bu şekilde hücre içi laktik asit birikimi de önlenir (56,58). 9. Karnitinler, membran fosfolipid turnover ında görev alırlar. Serbest radikal merkezli lipid peroksidasyonu, hücre membranı ve hücre hasarına neden olur; çünkü hücre membranı özellikle doymamış yağ asidi olan çok fazla lipid içerir. Serbest radikallere bağlı gastrik erozyon serbest radikal süpürücüler veya antioksidanlar tarafından önlenebilir (20,59,60). Karnitin normal metabolizma sırasında üretilen serbest oksijen radikalleri tarafından perokside olan yağ asitlerini tersine çevirir (61). Reznick ve ark. (62) karnitinin, Fenton reaksiyonundaki hidroksil radikali üretimini suprese ettiğini göstermişlerdir. Ayrıca L-karnitin ksantin oksidaz (XO) aktivitesini inhibe eder çünkü serbest radikal önleyici ve hücre membran stabilizatörü olarak rol oynar (61,62) Nitrik oksit sentetaz (NOS) aktivitesini de inhibe eder (63). İskemi perfüzyonuna neden olan lipid peroksidasyonuna bağlı malondialdehit ( MDA) yükselmesini önleyici etkisi vardır (21,22,26,64). Bunun yanında L-karnitin ve türevlerinin sıçanlarda, vasküler inflamasyon modellerinde, antiinflamatuvar etkisi (65) ve nöroprotektif etkisi olduğu kanıtlanmıştır (66,67). 15

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ Veli UĞURCU DOKTORA TEZİ TIBBİ BİYOKİMYA (TIP) ANABİLİM DALI Danışman Prof. Dr. Ali ÜNLÜ

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ T.C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Fatma KÖKSEL Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR Yaşam için oksijen (O 2 ) Havasız yerde yaşayamayız. Yaşamımızı sürdürmek için havanın moleküler oksijenini (O 2 ) tükettiğimizi biliyoruz. Total oksijen tüketimimizin

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail.

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail. Sözlü Bildiriler VĠTAMĠN VE MĠNERAL TAKVĠYELERĠ Hüsamettin VATANSEV Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye E-posta: hvatansev@hotmail.com Özet Vitamin ve mineraller,

Detaylı

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF.DR. ABDULLAH SAĞLAM Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif

Detaylı

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP ALKOL TÜKETİMİ VE TIP (Alcohol Consumption and Medicine) Mustafa Yenigün * Özet Toplumda alkol tüketimi ve alkole bağlı problemler hızla artmıştır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hızlı, düzensiz

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür.

Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür. PROPOLİS Nedir? Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür. Balarıları tarafından kovanlarının civarında bulunan genç kozalaklı ağaçların sürgünleri ve kabuklarından toplanan reçineler

Detaylı

VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe organik maddeler beriberi vitaminler Vitaminlerin sınıflandırılmaları Suda çözünen vitaminler:

VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe organik maddeler beriberi vitaminler Vitaminlerin sınıflandırılmaları Suda çözünen vitaminler: VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe Vitaminler, sağlıklı beslenme için küçük miktarlarda alınmaları zorunlu olan, herhangi birinin eksikliği spesifik bir bozukluk ve hastalık meydana getiren organik maddelerdir:

Detaylı

B KOMPLEKS VİTAMİNLERİ ve BİYOKİMYASI

B KOMPLEKS VİTAMİNLERİ ve BİYOKİMYASI T. C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı B KOMPLEKS VİTAMİNLERİ ve BİYOKİMYASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yavuz TULUM Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Ferhan G. SAĞIN İZMİR-2007

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi İçindekiler XIV. Pediatrik i laç rehberi //Yusuf Kibar 14.2 Pediatrik i laç rehberi 14.2.1. Çocuklarda ağrı kesiciler 14.2.2. Çocuklarda lokal anestezikler 14.2.3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı SABİT ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN BİREYLERDE OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. İsmail CEYLAN Doktora Tezi-2013 T.C. ATATÜRK

Detaylı