İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi"

Transkript

1 İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi

2 Osteoporoz Osteoporoz önemli bir toplum sağlığı problemi olup, düşük kemik kitlesi ile karakterize sistemik bir hastalıktır. Her yaşta ve popülasyonda ortaya çıkar.

3 Osteoporozlu kimselerde ya hayatın erken dönemlerinde kemik dokusu daha az gelişmiştir, ya da bu kişilerde ileri yaşlarda görülen kemik kaybı diğerlerine oranla daha hızlıdır. Özellikle yüksek kalça ve vertebra fraktürü insidansı nedeniyle; önemli fiziksel, psikolojik ve finansal sorunlara yol açar.

4 Günümüzde artan yaşlı nüfusla birlikte osteoporoz görülme sıklığı artmış ve beraberinde getirdiği sağlık sorunları nedeniyle ciddi bir yaşamsal tehdit haline gelmiştir. Kırık tedavisi açısından baktığımızda ortopedi kliniğindeki yatakların önemli bir kısmında osteoporotik kalça kırıkları hastalarının yattığını görmekteyiz.

5 OSTEOPOROZ - ÖNEMİ Hedef: Riskli bireylerin saptanması ile uygun tedavinin düzenlenmesi ve ilk kırığın ortaya çıkışının önlenmesidir. Bir kırık ortaya çıktıktan sonra amaç tekrarlayan kırıkların önlenmesidir.

6 YAŞLA İLİŞKİLİDİR Kırk beş yaş üzerinde oluşan kırıkların %70 inin osteoporoz nedeniyle oluştuğu söylenmektedir. Menapoz sonrasında kadınların yaklaşık yarısında osteoporoz nedeniyle spontan kırık gelişmektedir Altmış yaş üzeri bayanların dörtte birinde vertebral deformite gelişmekte ve bunların %15 i yaşam süreleri içerisinde vertebral kırıklarla karşılaşmaktadır Ayrıca kadınlarda osteoporoza bağlı kırık riski erkeklere oranla üç kat daha fazladır.

7 TANIM Osteoporoz; kemiğin birim hacmine düşen, kemik dokusunun azalmasıdır ve genellikle asemptomatik seyreder. Kemik yoğunluğunun azalarak normalde kemiğe hasar veremeyecek travmanın kırıklara yol açtığı durum osteoporoz olarak adlandırılmaktadır. Bu yönüyle osteoporoz bir sendromdur. Mineralize ve mineralize olmayan kemik oranında bir değişme olmaksızın kemik kütlesinde azalma oluşur. Buna kemik dokusunun mikro yapısının bozulması eşlik eder.

8 KEMİK HÜCRELERİ 1. Osteoklastlar 2. Osteoblastlar 3. Osteositler

9 1. Osteoklastlar: -Kemik rezorbe edici hücrelerdir. -Farklılaşmış osteoklastlar kemik matriksinin çözünmesi/sindirimi için gerekli matriks metalloproteinazları ve katepsin K gibi asit ve enzimleri salgılarlar.

10 2. Osteoblastlar: -Ana fonksiyonları osteoid sentezi ve mineralizasyonudur. -Mineralizasyon için tip 1 kollajen ve alkalen fosfataz (ALP) gibi osteoblast aktivitesinin belirteçleri olan iki faktör gerekir. -Ek olarak bu hücreler osteoklast gelişimini ve fonksiyonunu düzenleyen bir çok faktör üretirler.

11 3.Osteositler: -Son derece farklılaşmış osteoblastlardır ve erişkin iskeletindeki kemik hücrelerinin yaklaşık %90 ını oluştururlar. -Osteositler kemikte fiziksel zorlamaları algılarlar, uygun modeling veya remodeling yanıtının başlatılması için mekanosensörler olarak hareket ederler.

12 DORUK KEMİK KÜTLESİ Doruk kemik kütlesi genetik, fiziksel aktivite, hormonal durum, kalsiyum alımı ve beslenme gibi faktörlerle belirlenir. Genetik: Kollajen tip 1 alfa 1 (COL1A1) geninin polimorfizmlerinin hem KMY hem de kırık ile ilişkili olduğu görülmüştür. Doruk kemik kütlesine ulaşmada seks steroidleri büyük rol oynar. Çocukluk çağında ve adölesan çağda kemik kütlesi yaşamın ikinci on yılında doruğa ulaşacak şekilde artar. -Kız çocuklarda kemik kütlesindeki artış hızı menarştan sonra hızla düşer. -Erkek çocuklarda 17 yaşına kadar devam eder.

13 DORUK KEMİK KÜTLESİ Doruk kemik yoğunluğu yaşları arasında kazanılmaktadır. Bu nedenle bu yaşlardan önce başlayacak uygun diyet ve egzersiz programları doruk kemik kütlesinin daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Kemik kütlesi yaşamın üçüncü dekadında pik yapar ve daha sonra yavaşça azalır. Kemik kaybı dördüncü dekad da başlar (yaklaşık %0,5 yıllık kayıp) Perimenopozal dönemde ve menopozdan sonraki yedi yılda kadınlarda doğrudan östrojen yetersizliği ile ilişkili yıllık %3 kemik kaybı olur.

14 TARİHÇE İlk kez 1829 da Jean Georges Lobstein tarafından tarif edilmiştir. Osteoporoz terimi 20. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Menopoza bağlı osteoporoz ise ancak 1940 yılında Fuller Albrigt ve arkadaşlarınca tarif edilmiş ve nedenin östrojen yetmezliği olduğu belirtilmiştir.

15 Osteoporoz Tipleri Tip I (postmenopozal) Postmenopozal osteoporoz primer olarak östrojen yetersizliğine, Tip II (senil) Senil osteoporoz ise yaşlanan iskelete, D vitamini metabolizmasındaki bozulma ve kalsiyum yetersizliğine bağlıdır.

16 Osteoporoz Tipleri Birinci tip osteoporoz Genellikle menapoz dönemi kadınlarda, kimi zaman erkeklerde de görülebilir, yaşlarda başlar Kadınlarda erkeklere oranla 50 kat daha yaygındır.

17 İkinci tip osteoporoz Genellikle 75 yaşından sonra ortaya çıktığından yaşlılık osteoporozuda denir Kadınlarda erkeklere oranla iki kat fazla görünür.

18 Üçüncü tip osteoporoz İlaç tedavisi (heparin, antibiyotikler, kortikosteroitler) İç salgı sistemi hastalıkları (diyabet, akromegali, hipertiroidizm vb) Bütün vücudu etkileyen hastalıklardan (lösemi, lenfoma, kötü huylu tümörler, Akdeniz anemisi, C vitamini eksikliği, kronik karaciğer hastalıkları vb) sonra ortaya çıkar.

19 Osteoporozdaki en önemli risk faktörleri; Yaş, Cinsiyet, Vücut Ağırlığı, Menopoz, Hormonal Nedenler, Genetik ve Irksal Nedenler, Beslenme, Yaşam Tarzı Sigara ve Alkol Kullanımı, İmmobilizasyon, Çeşitli İlaçlar ve Hastalıklar

20 Yaş İlerleyen yaşla birlikte bağırsaklardan kalsiyum ve D vitamini emilimi, böbreklerden aktif D vitamini oluşumu azalır. Kalsiyum seviyesinin azalması parathormon seviyesini arttırır, böylece kemik rezorpsiyonu artar. Dolayısıyla osteoporoza yatkınlık oluşur.

21 Yaşlılık İntestinal kalsiyum emiliminde azalma Paratiroid hormonda yükselme Kalsitoninde azalma Kemik multisellüler ünitenin yaşlanması

22 Hormonal Kadın cinsiyet Erken menopoz Geç menarş Nulliparite Egzersize bağlı amenore

23 Menopoz Kadınlarda menopoz dönemindeki hormon (östrojen) yetersizliği nedeni ile kemik kaybının hızlandığı bilinmektedir. Kemik kütle kaybı menopoza kadar her iki cinsiyette de aynı olurken, kadında menopoz ve menopoz sonrası dönemde hızlı bir artış olur. Menopozdan sonraki ilk 5 yılda bu kayıp, erkeklere oranla kadınlarda 6 kat daha fazladır. Kemik kaybı ilk 5 yılda %11, sonraki 20 yılda %5 olarak gerçekleşir.

24 Vücut Ağırlığı Vücut ağırlığının kemik kaybı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 70 kg dan daha zayıf olan kadınların ve vücut ağırlığının %5 inden fazlasını kaybedenlerin, daha hızlı kemik kaybı gösterdikleri belirtilmektedir.

25 Genetik ve ırk Ailede osteoporotik kırık hikayesi Düşük doruk kemik kütlesi Beyaz ırk Sarışın, ince ve solgun derili olma Düşük vücut ağırlığı (< 58 kg) Monozigot ikizlerde anne ve kızlarında uyumluluk

26 Beslenme Beslenme osteoporozun patogenezinde, önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, D vitamini ve proteinden zengin beslenme çocukluk ve büyüme çağlarında doruk kemik kütlesine ulaşmada büyük önem taşır. Kalsiyum ve D vitaminin yaşlılarda kemik kütlesini koruduğu ve kırık riskini azalttığı gösterilmiştir. NOF 50 yaş üstü bireylerde günlük ortalama 1200 mg kalsiyum ve U vitamin D alımını önermektedir. Bunun yanında demir, bakır, çinko, magnezyum ve K vitamini de alınmalıdır. Sigara, kahve, alkol ve fazla tuz tüketiminden kaçınmaları önerilmelidir.

27 Beslenme Düşük kalsiyum ve D vitamini alımı Proteinden zengin diyet Yüksek sodyumlu gıda tüketimi

28 Alkol alımı Alkol, mineral metabolizmasında değişikliklere neden olarak kemik kütlesinde kayıplara neden olur. Karaciğer hastalığı olmasa bile D vitamini düzeyi, kalsiyum emilimi azalır ve atılımı artar. Bunlar kemik dansitesini azaltarak, fraktür riskini de arttırabilir

29 Sigara kullanımı Östrojen yapımını ve kullanımını azaltarak erken menopoza, dolayısıyla osteoporoza neden olmaktadır. Sigara tüketiminin genel olarak osteoporoz ve fraktür oluşumunda önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Sigara içimi ile osteoporoz arasındaki ilişki, nikotinin çeşitli etkilerine de bağlıdır.

30 İmmobilizasyon Kemik kaybının önemli bir nedenidir. Sedanter yaşam tarzının artmış fraktür riski ile birlikte olduğu belirlenmiştir. Yüksek düzeylerde fiziksel aktivite kemiğe aşırı miktarda mekanik güç bindirir. Bu güç, kemiğin dayanıklılığını arttırır. Fiziksel aktivite yokluğunda veya azlığında kemik kaybının ve kalsiyum atılımının artışı ve osteoporozun ortaya çıkışı kaçınılmazdır

31 İmmobilite Fiziksel aktivitenin yapılmasındaki sınırlılık ya da hareket yeteneğindeki yetersizlik olarak tanımlanabilir, Klinik olarak GYA lerinin yapılamaması, sınırlanması ya da yetersizliği olarak ifade edilebilir.

32 Yaşlıda mobilite engelleri nelerdir? Fiziksel Engeller Mental Engeller Sosyal Engeller

33 Fiziksel Engeller Eklem sorunları (diz ve kalçadaki osteoartrit) Nörolojik sorunlar (denge sorunu, inme, parkinson) Düşme öyküsü Duyusal kayıplar (sağırlık, görme kaybı) Kardiyovasküler-solunum hastalıkları

34 Mental Engeller Aktif yaşam beklentisinin azalması Uyum ve yaratıcılık yönlerin kaybı Sosyal ilişkilerin azalmasıyla içe kapanma, depresyon Anksiyete ve dışarı çıkma korkusu

35 Sosyal Engeller Emeklilik (sosyal ilişkileri azaltır, araç kullanmaya ilişkin olumsuz düşünceler ve araçların satılması evden çıkmayı engeller) Tek başına yaşama Eve kapanma, dışarıda ilgilerini çekecek aktivitelerin olmaması

36 Yaşam stili Sedanter yaşam Sigara, alkol kullamını Fazla kahve tüketimi 1. Güneş ışığına az maruz kalma

37 İlaçlar Uzun süreli furosamide, antikonvülsan ve kortikosteroid grubu ilaçların kullanımı yaygın kemik kaybına yol açarak fraktür gelişimine neden olabilir. Ayrıca kemik yapımını 1. baskılayarak, bağırsaklardan kalsiyum emilimini azaltarak, kemik yıkımı ve böbreklerden kalsiyum atılımını da arttırarak osteoporoz gelişimine neden olurlar.

38 Hastalıklar ve İlaçlar Hiperparatiroidi Hipertiroidi CVH, Parkinson Romatoid artrit Cushing sendromu Gastrektomi Tip I Diabet Diğer (KOAH, Bağırsak hastalıkları, organ transplantasyonu) Heparin Antikonvülsanlar Aliminyum içeren antiasitler Glukokortikoidler Kalsiüri yapan diüreteikler Kemoterapötikler Tiroid hormonları

39 Osteoporoz hastalığının sebebinin araştırılmasında, tanısında hastalığın takibinde; Sadece muayene yeterli değildir; film, kemik yoğunluğu ölçümleri, kan ve idrar incelemeleri de gerekmektedir. Direkt radyografiler hastada bel, sırt ağrısı yapacak başka sorunlar olup olmadığını veya omurgalarda kırık olup olmadığını değerlendirmek açısından gereklidir.

40 OSTEOPOROZDA TANI Osteoprozda tanı çalışmalarının amacı: Osteoporoz olup olmadığını değerlendirmek, osteoporoz riskini tahmin etmek, osteopeniye neden olan diğer hastalıkları elimine etmek ve tedavinin etkinliğini değerlendirmektir. Kemik yıkımı ve yapımı ile ilgili bulgular kemik yoğunluğunun ölçülmesi ve kemik döngüsünün biyokimyasal belirleyicilerinin belirlenmesi ile mümkündür.

41 En çok kullanılan biyokimyasal belirleyiciler Kemiğe özel alkalen fosfataz (BALP) - yeni yapılmakta olan matriskten dolaşıma serbestleşir. Bu bulguya kan analizi ile ulaşılabilir. Osteokalsin - osteoblastlar tarafından sentez edilir Deoksipridinolin (DPD) osteoklastların matriks kolegenlerini parçalaması ile serbestleşir. Bilgi için idrar analizi yapılır.

42 Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü (Dual Energy X-Ray Densitometri DEXA sıklıkla kullanılan yöntem. Kemik yoğunluk ölçümleri yıl ara ile yapılan incelemelerdir ve kontrollerde karşılaştırma yapılabilmesi açısından aynı aletle yapılması önerilmektedir

43 BELİRTİLER Hastalık hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyebilir ve kontroller sırasında tanısı konabilir. Bel ve sırt ağrısı Boyda kısalma, Omurgada kırık Sırtta kamburlaşma, Omuzlarda yuvarlaklaşma El bileğinde kırık Kaburga kırıkları Kalça kemiğinde kırık olabilir.

44 OSTEOPOROZ TEDAVİSİ Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar iki grupta incelenebilir: Kemik resorbsiyonunu önleyen (antiresorbtif) ilaçlar Kemik formasyonunu arttıran ilaçlar

45 Tedavi Endikasyonu (NOF a göre) Postmenopozal Kadınlar, 50 Yaş ve Üzeri Erkeklerde T Skorunun -2,5 ve Altında Olması, Kalça veya Vertebral Kırık Olması, Düşük Kemik Dansitesi (T Skoru 1 İle 2,5 Arası) Birlikte Kırık Hikâyesi, Düşük Kemik Dansitesi İle Birlikte Kırık Riskini Artıran İkincil Nedenlerin Olması, Düşük Kemik Dansitesi ve FRAX Skorlamasına Göre 10 Yıllık Kalça Kırık Olasılığı Riskinin %3 ve Üzerinde 10 Yıllık Kırık Olasılığı Riskinin %20 ve Üzerinde Olması Olarak Belirlenmiştir

46 Yaygın olarak kullanılan antiresorbtif maddeler: Estrojen replasman tedavisi Kalsitonin Bifosfonatlar D vitamini Kalsiyum

47 Bifosfonatlar Alendronat, Risedronat, İbandronat ve Zolendronattır. Alendronat haftada bir, Risedronat haftada bir ve ayda bir ardışık, İbandronat ayda bir ve üç ayda bir, Zolendronat yılda bir kullanım şekline sahiptir. Zolendronat enjeksiyon olarak uygulanırken diğerleri oral olarak kullanılmaktadır.

48 Bifosfonatlar Yaşlılarda kalça kırık riskini en çok azaltan ilaçlar bisfosfonatlardır. Kesildikten sonra da kemik üzerine olumlu etkileri devam etmektedir. Senil osteoporoz ve erkek osteoporozunda tercih edilecek ajanlardır.

49 Bifosfonatların Yan Etkileri En önemli yan etkileri olan gastroösefageal reflü ve gastrointestinal sistem yan etkileri boş mideye bol su ile alınması ve dakika dik pozisyonda durulması ile büyük ölçüde azaltılabilir. Kreatinin klirensi 30ml/dk nın altında olan hastalarda kullanılmamalıdır.

50 Kemik Formasyonunu Arttıran İlaçlar Sodyum Fluoride Paratiroid Hormonu Büyüme Faktörleri

51 Paratiroit hormon (Teriparatit) Kemik formasyon arttırıcı ilaçtır. Postmenopozal kadınlarda vertebral ve nonvertebral kırık riskini azaltır. Erkek osteoporozunda ise sadece vertebral kırık riskini azaltmaktadır. 65 yaş ve üzeri hastalarda, yaygın vertebral kırığı olanlarda tercih edilebilir ancak yüksek maliyeti nedeniyle diğer ilaçlara cevap alınmayan hastalarda kullanılmalıdır. Günlük subkutan enjeksiyon şeklinde kullanılır. Kontraendikasyonları: hiperkalsemi, osteosarkom, metastatik kemik hastalığı ve Paget hastalığıdır

52 Kalsitoninler Vertebral kırıkların önlenmesinde etkilidir. Senil osteoporozda önemli olan vertebra dışı kırıklara ve kalça kırıklarına etkisi saptanmamıştır. Analjezik etkisi de olması sebebiyle ağrılı vertebral kırıklarda tercih edilebilir. Diğer ilaçların kullanılamadığı durumlarda alternatif ilaç olarak tercih edilebilir. Erkek osteoporozunda endikasyonu vardır

53 OSTEOPOROZDAN KORUNMA Kemik kitlesinin kadınlarda 20 li yaşlarda arttığı, daha sonra artışın azaldığı bilinmektedir. Erken erişkin yaşlarda kemik kitlesi ne kadar yüksek olursa postmenopozal yıkımdan kadınlar o kadar az etkilenecektir. Genç kızların ve premenopoz dönemdeki kadınların kemik kitlesini arttırmaya ve osteropozu önlemeye yönelik davranış geliştirmeleri desteklenmelidir

54 Egzersizle osteoporozlu kadınlarda bile kemik kitle artışı olduğu belirlenmiştir Hızlı yürüme, tenis, dans etme, bisiklet binme, aerobik, hafif ağırlık kaldırma gibi sırt ve pektoral kasları çalıştıran egzersizlerin kemik kitlesinde artışa neden olduğu Yeterli Ca alarak ya da Hormon Replasman Tedavisi ile birlikte yapıldıkları taktirde daha etkili olduğu bildirilmektedir. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte haftada iki gün 30 ar dakikalık sürelerle egzersizin yeterli olacağı belirtilmektedir.

55 Yaşa göre Ca ihtiyacı 0-6 ay 400mg 6ay-1 yaş 600mg 1-10 yaş mg yaş mg yaş 1000mg Menopozda östrojen alan kadın 1000 Menopozda östrojen almayan 1500mg Gebe veya loğusa kadın mg

56 KALSİYUMU HANGİ BESİNLERDEN ALIRIZ? Süt ve süt ürünleri Baklagiller Küçük balıklar Fındık Soya fasulyesi Koyu yeşil yapraklı sebzeler

57 Günde ortalama 15 dakika el, yüz, kol ve bacakların güneşlendirilmesinin vücudun D vitamini ihtiyacının karşılanmasında yeterli olduğu tespit edilmiştir. Güneş ışığından yeterince yararlanamayan kadınların özellikle premenopozal ve postmenopozal dönemde dışardan D vitamini verilerek desteklenmeleri önerilmektedir.

58 Kadınların aşırı zayıflıktan kaçınmaları önerilmelidir. Çünkü yaşa göre olması gereken kiloya sahip olmak hem kemikler üzerindeki istenilen baskıyı arttırır, hem de estrojen yapımını sağlar.

59 Osteoklastik hareketi arttıran sigaranın azaltılması ya da tamamen bırakılması, aşırı alkol ve kafein tüketiminden kaçınılması gerekmektedir.

60 Yüksek proteinli diyetten kaçınılmalı. Ca içeren gıdalar ya da Ca suplementi ile birlikte C vitamini içeren gıdaların alınması alışkanlık haline getirilmelidir.

61 Premenopozal ve postmenopozal dönemde uygun tetkik yöntemleri aracılığı ile risk altındaki kadınlar belirlenmelidir. Kemik döngü hızı yüksek olan, ya da kemik dansitesi 1 SD düşük olan kadınlara HRT önerilmelidir.

62 OSTEOPOROZUN ÖNLENMESİNDE VE TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ Osteoporoz riski altındaki grupları belirleyebilmeli Genç kız ve kadınlara - Hareketsiz yaşamdan kaçınmaları, düzenli olarak hafif sporlar yapmaları, ağır sporlardan kaçınmaları - Güneş ışığından yeterli şekilde yararlanmalarının Önemi - Ca ve C vitamininden zengin gıdalar tüketmeleri

63 Aşırı zayıflıktan, sigara, alkol ve kafein tüketiminden kaçınmaları - Premenopozal ve postmenopozal dönemde kemik dansitelerini ölçtürmeleri - Menopozda HRT kullanımının önemi ve kontrendikasyon durumlarında alternatif tedaviler konularında bilgi verebilmeli - Verilen bilgilerin kemik sağlığının geliştirilmesinde yardımcı olacak davranışlara dünüştürmeleri konusunda yardım edebilmeli ve bu konularda sorunları olanlara danışmanlık yapabilmelidir.

64 HEMŞİRELİK TANILARI Fiziksel harekette bozulma Potansiyel komplikasyon : Kırık oluşma riski Ağrı Tedavi Planını Yönetmede Bireysel Yetersizlik Bilgi eksikliği

65 Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak karşıdan yüklenmesini engelledi. Güçlü kemikler güçlü yaşamların, güçlü yaşamlarda güçlü geleceklerin yapı taşıdır.

EDİTÖR ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Nisan Mayıs Haziran 2012 Sayı 8

EDİTÖR ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Nisan Mayıs Haziran 2012 Sayı 8 Nisan Mayıs Haziran 2012 Sayı 8 EDİTÖR Merhaba, Bültenimizin hedef kitlesi olan Ankara daki Çocuk Sağ.ve Hast.uzmanları, aile hekimleri ve pratisyen hekimlere ulaşmak istememizin en önemli nedeni, her

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

KALSİYUM, D VİTAMİNİ VE OSTEOPOROZ

KALSİYUM, D VİTAMİNİ VE OSTEOPOROZ KALSİYUM, D VİTAMİNİ VE OSTEOPOROZ Hazırlayan Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA İkinci Basım : 2012 Sağlık

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

OSTEOPOROZ. Prof. Dr. Semih AKI İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

OSTEOPOROZ. Prof. Dr. Semih AKI İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı OSTEOPOROZ Prof. Dr. Semih AKI İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı OSTEOPOROZ NEDİR? Osteoporoz; vücudumuzdaki tüm kemikleri (iskeletimizi) etkileyen sistemik bir hastalıktır.

Detaylı

Osteoporoz hakkında olabildiğince çok şeyi ona neyin neden olduğu, nasıl önlenebileceği, ve nasıl tedavi edileceği- açıklamak istiyoruz.

Osteoporoz hakkında olabildiğince çok şeyi ona neyin neden olduğu, nasıl önlenebileceği, ve nasıl tedavi edileceği- açıklamak istiyoruz. OSTEOPOROZ» Kitapçık hakkında» Osteoporoz nedir?» Osteoporoz kemikleri nasıl etkiler?» Osteporozun sebebi nedir?» Kimler risk altındadır?» Osteoporozu önleyebilir misiniz?» Osteoporoz nasıl saptanabilir?»

Detaylı

Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009

Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009 ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 2 Y I L Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! A tatürk

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır.

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır. TİROİD HASTALIKLARI TİROİD 20 gr ağırlığında 2 lobdan oluşan bir organdır. Tiroid bezinden T3 (Triiyodotironin) ve T4 (Tiroksin) hormonları salglanır. Tiroid hormonları metabolizmanın belirli bir düzende

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet)

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet) Diyabet Nedir? Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile ve Kadın Sempozyumu Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırıkkale, 16 Mayıs 2013 AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Poster Bildiriler / Poster Presentations

Poster Bildiriler / Poster Presentations Poster Bildiriler PP-01 PP-02 ENTEROPATIK ARTRITE EŞLIK EDEN OSTEOMALAZI OLGUSU Meryem Dedeoğlu, Yeşim Garip, Hatice Bodur Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Giriş: Osteomalazi; kemik

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni 16 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Nisan-Mayıs 2012 / Sayı: 09 / Ücretsizdir. Diyabetle Sağlıklı Yaşam Semineri Özel Antalya Yaşam Hastanesi

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri 1) Başta bitkisel kaynaklı olmak üzere çeşitli sağlıklı besinler

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ

FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ Koordinatör Prof. Dr. Gül Baltacı Editörler Yrd. Doç. Dr. Hasan Irmak Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici Gıda. Müh. Ertuğrul Çelikcan Dr. Dyt. Biriz Çakır Kapak Resmi Nurdan Fenerci

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı