3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI"

Transkript

1 . Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI KURULLAR Kredi AKTS. Kurul (DK 0): Neoplazi-Hematopoetik Sistem ( Eylül- Ekim 0 ). Kurul (DK 0): Enfeksiyon-Gastrointestinal Sistem ( Ekim- Aralık 0) 9. Kurul (DK 0): Endokrin-Üro-Genital Sistem (9 Aralık 0- Ocak 0) 0. Kurul (DK 0): Solunum-Dolaşım Sistemi (0 Şubat- Mart 0) 9. Kurul (DK 0): Nöro-Psikiyatri ( Mart- Nisan 0) 9. Kurul (DK 0): Kas-İskelet Sist.-Cerrahi Hast. ( Nisan- Mayıs 0) 9 TOPLAM: 0 0

2 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) 0 Şubat Mart 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZDEMİR KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon 0-0 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 0-0 Prof.Dr. Vedide TAVLI, Yrd.Doç.Dr. Sonnaz ERGÜN Enfeksiyon Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Erol SEVİM Göğüs Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Fidan SEVER Göğüs Cerrahisi - Prof.Dr. Ali TELLİ Kalp Damar Cerrahisi - Kardiyoloji - Radyoloji - Prof.Dr. Erkan YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Güray ÖNCEL Yrd.Doç.Dr. Jale MARAL, Yrd.Doç.Dr. Ertan DAMAR, Yrd.Doç.Dr. A. Afife KAR, Yrd.Doç.Dr. Sevinç VAROL, Yrd.Doç.Dr. Pınar ÜŞAR Doç.Dr. Faik Fevzi OKUR, Yrd.Doç.Dr. İhsan Sami UYAR, Yrd.Doç.Dr. M. Beşir AKPINAR, Yrd.Doç.Dr. Veysel ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. A. Feyzi ABACILAR, Yrd.Doç.Dr. Halil UÇ Prof.Dr. Talat TAVLI, Yrd.Doç.Dr. Ahmet TAŞTAN, Yrd.Doç.Dr. Mustafa ZUNGUR, Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Volkan ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. N. Batuhan TAMCI Klinik Biyokimya 0-0 Prof.Dr.Ceyda KABAROĞLU,Doç.Dr.Burcu BARUTÇUOĞLU,Doç.Dr.Güneş BAŞOL, Yrd.Doç.Dr. Ayşe GÖKDUMAN Tıbbi Genetik - Yrd.Doç.Dr. Işın Kaya Tıbbi Farmakoloji 0-0 Yrd.Doç.Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji - Prof.Dr. Halil İbrahim ATABAY, Yrd.Doç.Dr. Arzu DURAN, Yrd.Doç.Dr. Nazime ŞEN Tıbbi Patoloji 0 Yrd.Doç.Dr. Oya Nermin SİVRİKOZ, Yrd.Doç.Dr. Serap KARAARSLAN, Uz.Dr. Funda TAŞLI KURUL DIŞI DERSLER Toplam 9 İngilizce Yabancı Diller Öğretim Elemanları

3 . KURUL. HAFTA (0 Şubat 0) Kalp -Dolaşım sistemi Muayenesi (Cardio-Vascular System 0. Examınatıon) Talat TAVLI ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Solunum Sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi (Anatomy and Physiology of Respiratory System) Jale MARAL GÖĞÜS HASTALIKLARI Göğüs Hastalıklarında Güncel Görüntüleme Yöntemleri, Biyokimyasal Tetkikler, Güncel Endoskopik İşlemler (Fiberoptic Bronchoscopy and Methods) Toplum Kökenli Pnömoniler (Community Acquired Pneumonia) Fidan SEVER -A Kan Damarları (Blood Wessel) Uygulama (Practice) O. Nermin SİVRİKOZ Solunum Sistemi: Genetik ve Gelişim Bozuklukları I (Respiratory System: Genetic and Developmental Disorders I) Kan Damarları (Blood Wessel) O. Nermin SİVRİKOZ Solunum Sistemi Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Diseases of Respiratory System) -B Kan Damarları (Blood Wessel) Uygulama (Practice) O. Nermin SİVRİKOZ Hipertansiyon (Hypertension) Ahmet TAŞTAN... Aterosklerozun Biyokimyasal Mekanizmaları (Biochemistric Mechanism of Atherosclerosis) Burcu BARUTÇUOĞLU Akciğer Grafisi Nasıl Okunmalıdır? (How Should Be Read a Chest Radiograph?) Akciğerin Normal Radyolojik Anatomisi ve Elementer Lezyonlar (Normal Radiological Anatomy of Lung and Elementary Lesions) Erkan YILMAZ Koroner Kalp Hastalıları (Coronary Heart Disease) Talat TAVLI Retrovirüsler (Retroviruses) Nazime ŞEN Retrovirüsler (Retroviruses) Nazime ŞEN Antihipertansifler (Antihypertensives) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Solunum Sistemi Muayenesi (Examination of Respiratory System in Children) Sonnaz ERGÜN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Solunum Sıkıntılı Hastaya Yaklaşım Sonnaz ERGÜN

4 . KURUL. HAFTA ( Şubat 0) Romatizmal Kapak Hastalıkları (Rheumatic Heart Valve Disease) Mustafa ZUNGUR Akut Koroner Sendromda Tanı ve İzlem (Diagnosis and Follow at Acute Coronary Syndrome) Ceyda KABAROĞLU ENFEKSİYON HASTALIKLARI Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (Upper and Lower Respiratory System Infections) Erol SEVİM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Siyanozlu Hastaya Yaklaşım Sonnaz ERGÜN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hipertansiyonlu Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Hypertension) Ayliz ÇALIŞKAN Myokarditler, Myokardiyopatiler ve Kalp Tümörleri (Myocarditis, Myocadiopathy and Cardiac Tumor) Volkan ÖZTÜRK Kalp ve Mediyastin (Heart and Mediastinum) Funda TAŞLI Diüretikler (Diuretics) Romatizmal Ateş (Rheumatic Fever) Ali ÖZTÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI Hastane Kökenli Pnömoniler (Nosomocial Pneumonia) Astım ve Alerji (Asthma and Allergy) Fidan SEVER... Lipid Metabolizma Bozuklukları (Disorders of Lipid Metabolism) Burcu BARUTÇUOĞLU ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Dolaşım Sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi (Anatomy and Physiology of Circulatory System) A. Afife KAR Papilloma ve Polyomavirüsler (Papillomaviruses and Polyomaviruses) Arzu DURAN Soliter Pulmoner Nodül ve Akciğer Kanseri (Solitary Pulmonary Nodule and Lung Cancer) Akciğer Enfeksiyonları ve Ödem (Pulmonary Infections and Edema) Erkan YILMAZ Togavirüsler ve Flavivirüsler (Togaviruses and Arenaviruses) H. İbrahim ATABAY Togavirüsler ve Flavivirüsler (Togaviruses and Arenaviruses) H. İbrahim ATABAY Renin-Anjiotensin Sisteminin Farmakolojisi (Pharmacology Of The Renin- Angiotensin System) Beta Blokerler (Beta-Blockers) -A Kalp ve Mediyastin (Heart and Mediastinum) Uygulama (Practice) Funda TAŞLI -B Kalp ve Mediyastin (Heart and Mediastinum) Uygulama (Practice) Funda TAŞLI

5 . KURUL. HAFTA ( Şubat 0) Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Heart Failure) Kalp Yetersizliği (Heart Failure) Talat TAVLI ENFEKSİYON HASTALIKLARI Enfektif Endokardit (Infective Endocarditis) Erol SEVİM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuklarda Kalp Muayenesi (Cardiac Physical Examination in Childhood) Çocuklarda Kalp Yetersizliği (Pediatric Heart Failure) Vedide TAVLI Solunum Sistemi: Genetik ve Gelişim Bozuklukları II (Respiratory System: Genetic and Developmental Disorders II) Perikarditler (Pericarditis) Mustafa ZUNGUR Akciğer, Plevra (Lung, Pleura) Serap KARAARSLAN Antianjinal İlaçlar (Antianginal Drugs) Kalp Hastalıklarında Elektrokardiyografi Bulguları (Electrocardiographic Findings in Heart Disease) Ahmet TAŞTAN Solunum Güçlüğünde Görüntüleme (Imaging in Respiratory Distress) Toraksta Acil Radyoloji (Emergency Radiology in Thorax) Erkan YILMAZ.. Su ve Elektrolit Denge Bozuklukları (Disorders of Fluid-Electrolytes Balance) Ayşe GÖKDUMAN. GÖĞÜS HASTALIKLARI Plevral Hastalıkları (Pleural Diseases) Akciğer ve Sistemik Hastalıklar (Lung and Systemic Diseases) Fidan SEVER Reovirüsler (Reoviruses) H. İbrahim ATABAY Koronavirüsler ve Norovirüsler (Coronaviruses and Noroviruses) H. İbrahim ATABAY KALP DAMAR CERRAHİSİ Kalp Cerrahisinin Gelişimi ve Kalp Cerrahisine Genel Bakış (Development of Heart Surgery and Surgical Overview) Faik Fevzi OKUR Anti aritmik İlaçlar (Antiarrhythmic Drugs) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyon (Adult Cardiopulmonary Resuscitation) Sevinç VAROL İnfektif Endokarditlerler (Infective Endocarditis) Ahmet TAŞTAN

6 . KURUL. HAFTA ( Mart 0) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağı Konjenital Kalp Hastalıklarına Yaklaşım (Approach to Congenital Heart Diseases) Vedide TAVLI Tromboembolide Laboratuvar (Laboratory Tests at Thromboembolism) Ceyda KABAROĞLU Anemilerin Laboratuvar Tanısı (Diagnostic Tests of Anemia s) Güneş BAŞOL ENFEKSİYON HASTALIKLARI Sepsis (Sepsis) Erol SEVİM Kardiyolojik Şok (Cardiogenic Shock) Ali ÖZTÜRK Akciğer Kanserleri ve Genetik (Lung Cancers and Genetics) Akciğer, Plevra (Lung, Pleura) Serap KARAARSLAN Anti aritmik İlaçlar (Antiarrhythmic Drugs) GÖĞÜS HASTALIKLARI Diffüz İntertisyel Akciğer Hastalıkları (Diffuse Interstitial Lung Disease) Göğüs Hastalıklarında Aciller (Emergency Chest Diseases) Fidan SEVER KALP DAMAR CERRAHİSİ Kalp Cerrahisi Açısından Büyük Damar Hastalıklarına Bakış M. Beşir AKPINAR KALP DAMAR CERRAHİSİ Periferik Arteriyel ve Venöz Hastalıklar (Peripheric Arterial and Venous Diseases) Veysel ŞAHİN... Temel Elektrokardiyografi (Basic Electrocardiography) N. Batuhan TAMCI Akciğer, Plevra (Lung, Pleura) Serap KARAARSLAN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Çocuk ve Neonatal Kardiyopulmoner Resüsitasyon (Pediatric and Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation) Ertan DAMAR Rabdovirüsler, Filovirüsler ve Bornavirüsler (Rhabdoviruses, Filoviruses and Bornaviruses) H. İbrahim ATABAY KALP DAMAR CERRAHİSİ Cerrahlar için Kardiyak Anatomi ve Fizyolojisi (Cardiac Anatomy and Physiology for Surgeons) İhsan Sami UYAR Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar (Antiplatelet and Fibrinolytic Drugs) Vasküler Görüntülemeye Giriş (Introduction to Vascular Imaging) Kardiyak Görüntülemenin Temel Prensipleri (Basic Principles of Cardiac Imaging) Güray ÖNCEL Ritim Bozuklukları (Rhythm Abnormalities) N. Batuhan TAMCI

7 . KURUL. HAFTA (0 Mart 0) Periferik Vazodilatatörler (Peripheral Vasodilators) Kanama Tedavisi (Treatment of Bleeding) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Zehirlenmeler (Poisonings) Pınar ÜŞAR Kor Pulmonale (Cor Pulmonale) Volkan ÖZTÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ Kardiyopulmoner Bypass A. Feyzi ABACILAR KALP DAMAR CERRAHİSİ Kardiyak Yoğun Bakım ve Hasta Monitorizasyonu Halil UÇ SINAV SINAV MART TIP BAYRAMI. -A Akciğer, Plevra (Lung, Pleura). Uygulama (Practice) Serap KARAARSLAN GÖĞÜS CERRAHİSİ Göğüs Cerrahisine Giriş (Basis of the Thoracic Surgery) Ali TELLİ. -B Akciğer, Plevra (Lung, Pleura) Uygulama (Practice) Serap KARAARSLAN

8 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) Mart Nisan 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. A. Feyzullah ŞAHİN KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd.Doç.Dr. Güven ÇITAK, Yrd.Doç.Dr. O. Gani ÜSMEN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Prof.Dr. Vedide TAVLI, Yrd.Doç.Dr. Ayda HAKSEVER, Yrd.Doç.Dr. Ayliz ÇALIŞKAN Enfeksiyon Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Erol SEVİM İç Hastalıkları - Doç.Dr. Şenol KOBAK Nöroloji 0-0 Prof.Dr. Radyoloji - Yrd.Doç.Dr. Aynur SOLAK, Yrd.Doç.Dr. Neslin ŞAHİN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 0-0 Uz.Dr. Burçak ZENGİN, Uz.Dr. Haluk AKSU Klinik Biyokimya - Yrd.Doç.Dr. Muhittin AKYILDIZ, Yrd.Doç.Dr. Ayşe GÖKDUMAN Tıbbi Genetik - Yrd.Doç.Dr. Işın Kaya Tıbbi Farmakoloji Yrd.Doç.Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji - Prof.Dr. Halil İbrahim ATABAY, Yrd.Doç.Dr. Arzu DURAN, Yrd.Doç.Dr. Nazime ŞEN Tıbbi Patoloji Yrd.Doç.Dr. Oya Nermin SİVRİKOZ, Uz.Dr. Funda TAŞLI Toplam 0 9 KURUL DIŞI DERSLER İngilizce Yabancı Diller Öğretim Elemanları

9 . KURUL. HAFTA ( Mart 0) Santral Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş (Introduction to Central Nervous System Pharmacology) Migren Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Migraine) Nöropsikiyatrik Bozuklukların Biyokimyasal Temeli (Biochemistric Basis of Neuropsychiatric Diseases) Muhittin AKYILDIZ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk) (Mood Disorders (Depression, Bipolar Disorder)) Burçak ZENGİN İÇ HASTALIKLARI Romatizmal Hastalıklara Giriş (Rheumatic Diseases-Introduction) Romatizmal Hastaya Yaklaşım (Approach to Patient with Rheumatic Disease) Şenol KOBAK Nörogenetik I (Neurogenetics I) Nörolojik Muayene (Neurological Examination) Anksiyolitik ve Hipnotik İlaçlar (Anxiolytic and Hypnotic Drugs) ENFEKSİYON HASTALIKLARI Meningoensefalitler (Meningoensefalitis) Erol SEVİM Frontal, Temporal, Pariyetal ve Oksipital Loblar: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Frontal, Temporal, Parietal and Occipital Lobes; Anatomical Localization and Clinical Findings)... RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Psikiyatrik Muayene (Psychiatric Examination) Burçak ZENGİN Sinir Sistemindeki Hasar Biçimleri (Forms of Nervous System Damage) Sinir Sistemi Tümörleri (Neuronal Tumors) O. Nermin SİVRİKOZ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Nöropsikiyatrik Sistem Muayenesi (Physical Examination of Neuropsychiatric System in Children) Ayda HAKSEVER Bunyavirüsler ve Arenavirüsler (Bunyaviridae and Arenaviridae) H. İbrahim ATABAY BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Nöroşirurjiye Giriş (Introduction to Neurosurgery) Güven ÇITAK Opioid Analjezikler (Opioid Analgesics) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Duygudurum Bozukluğu Tedavisi (Mood Disorder Treatment) Haluk AKSU İÇ HASTALIKLARI Muskuloskeletal Sistem- Eklemlerin Anatomisi ve Fizyolojisi (Musculoskeletal System- Anatomy and Physiology of the Joints) Şenol KOBAK

10 . KURUL. HAFTA ( Mart 0) Genel Anestetikler (General Anesthetics) Lokal Anestetikler (Local Anesthetics) BOS ve Diğer Vücut Sıvılarının Biyokimyası (Biochemistry of BOS and Other Body Fluids) Ayşe GÖKDUMAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Anksiyolitik İlaçlar (Anxiolytic Drugs) Haluk AKSU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuklarda Nörolojik Muayene (Neurological Examination in Children) Ayliz ÇALIŞKAN Nörogenetik II (Neurogenetics II) Serebellum: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Cerebellum; Anatomical Localization and Clinical Findings) Kranyal Sinirlerin Hastalıklarında Klinik Bulgular (Clinical Findings of Cranial Nerve Diseases) Nörodejeneratif Hastalıkların Tedavisi (Alzheimer, Parkinson) (Treatment of Neurodegenerative Diseases (Alzheimer's, Parkinson's)) ENFEKSİYON HASTALIKLARI Kuduz (Rabies) Tetanos (Tetanos) Erol SEVİM Bazal gangliyonlar: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Basal Ganglia; Anatomical Localization and Clinical Findings) Beyin Sapı: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Brain Stem; Anatomical Localization and Clinical Findings). RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Anksiyete Tedavisi (Anxiety Treatment) Haluk AKSU İÇ HASTALIKLARI Romatolojik Hastanın Muayenesi (Examination of Patient with Rheumatic Disease) Şenol KOBAK. Alışılmadık Yavaş Virüsler: Prionlar (Unconventional Slow Viruses:. Konjenital Malformasyonlar ve Perinatal Beyin Hasarı (Congenital Malformations and Perinatal Brain Injury) Sinir Sistemi Tümörleri (Neuronal Tumors) Funda TAŞLI Prions) Arzu DURAN BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Karnial Hastalıklar (Cranıal Diseases) O. Gani ÜSMEN Antiepileptikler (Antiepileptics) Antipsikotikler (Antipsychotics) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Schizophrenia and Other Psychotic Disorders) Burçak ZENGİN İÇ HASTALIKLARI Bağ Doku Hastalıkları (Connective Tissue Diseases) Şenol KOBAK

11 . KURUL. HAFTA ( Mart 0 Nisan 0 ) Antidepresanlar (Antidepressants) Laboratuvar Sonuçlarının Yorumlanması ve Hata Kaynakları (Evaluation of Laboratory Tests and Cause of Faults) Ayşe GÖKDUMAN MSS Gelişimsel Anomalileri ve Klinik Bulgular (CNS Developmental Abnormalities and Clinical Findings) Medulla spinalis: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Spinal Cord; Anatomical Localization and Clinical Findings) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Genetik Hastalıkları Yaklaşım (Approach to Genetic Diseases) Vedide TAVLI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Nöromotor Gelişimin Değerlendirilmesi (Assessment of Neuromotor Development) Ayliz ÇALIŞKAN İlaç ve Madde Kötüye Kullanımı (Drug and Substance of Abuse) Nöroradyolojide Görüntüleme Yöntemleri (Imaging Modalities in Neuroradiology) Beynin Kesitsel Anatomisi (Crosssectional Anatomy of the Brain) Aynur SOLAK Periferik Sinirlerin Hastalıklarında Klinik Bulgular (Clinical Findings in Peripheral Nerve Diseases) Uyanıklık ve Uyku (Sleep and Wakefulness) Psikiyatrik Genetik (Psychiatric Genetics) Nöromüsküler İleti ve Kas Hastalıklarında Klinik Bulgular (Clinical Findings in Neuromuscular Junction and Muscle Disease) Koma ve Deliryum (Coma and Delirium)... RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Psikoz Tedavisi (Psychosis Treatment) Burçak ZENGİN BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Nöroşirürjikal Travmalar (Neurosurgical Injuries) Lomber ve Servikal Disk Hernileri (Lumbar and Cervical Disc Herniations) Güven ÇITAK İÇ HASTALIKLARI Spondilartritler (Spondylarthritis) Şenol KOBAK Antiviral Ajanlar (Antiviral Agents) Nazime ŞEN SSS Stimülanları ve Psikomimetik İlaçlar (CNS Stimulants and Psychotomimetic Drugs) Nöromüsküler Blokerler (Neuromuscular Blockers) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Madde Kullanım Bozukluğu (Substance-Related Disorders) Haluk AKSU İÇ HASTALIKLARI Otoinflamatuvar Hastalıklar (Autoinflammatory Diseases ) Şenol KOBAK

12 . KURUL. HAFTA ( Nisan 0) Non Steroid Antiinflamatuar Ajanlar (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs) Kas hastalıklarında biyokimyasal tanı (Biochemistric Diagnosis of Muscle Diseases) Muhittin AKYILDIZ Artrit tanısında kullanılan Testler (Tests Using Diagnosis of Arthritis) Ayşe GÖKDUMAN Baş Ağrıları (Headaches) Epilepsi (Epilepsy) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Bilinç Kaybı Olan Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Loss of Consciousness) Konvülsiyonlu Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Convulsion) Ayda HAKSEVER Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Centrally-acting Muscle Relaxants) Hastalığı Modifiye Eden Antiromatizmal İlaçlar (Disease-Modifying Antirheumatic Drugs) Omurganın Anatomisi ve Hastalıkları (Anatomy and Diseases of the Spine) Pediatrik Nororadyoloji (Pediatric Neuroradiology) Neslin ŞAHİN Hareket bozuklukları (Movement disorders) Serebrovasküler hastalıklar (Cerebrovascular disease) Rasyonel Reçete Yazımı. Oturum (Farmakoloji-Kardiyoloji) (Rational Prescription Writing-. Session (Pharmacology- Cardiology))... RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Uyku Bozukluğu (Sleep Disorders) Burçak ZENGİN Serebrovasküler Hastalıkların Tanısında Görüntüleme (Imaging in Diagnosis of Cerebrovascular Diseases) Aynur SOLAK Beyin tümörlerinde görüntüleme (Imaging of Brain Tumors) Neslin ŞAHİN İÇ HASTALIKLARI Kristal Artropatiler (Crystal Arthropathies) Şenol KOBAK Hastalıklarda Parazitlerin Rolü (Role of Parasites in Disease) Mustafa DEMİRCİ Rasyonel İlaç Verilmesi ve Reçete Yazma İlkeleri (Rational Prescription and Writing Principles ) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kişilik Bozuklukları (Personality Disorders) Haluk AKSU İÇ HASTALIKLARI Vaskulitler (Vasculitides) Şenol KOBAK

13 . KURUL. HAFTA ( Nisan 0) Vertigo ve Dengesizlik, Sinir Sistemi Enfeksiyonları (Vertigo and Instability, Infections of Nervous System) Merkezi Sinir Sisteminin Miyelin Hastalıkları (Myelin Diseases of Central Nervous System) BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Pediatrik Nöroşirurji Uygulamalar O. Gani ÜSMEN Sinir Sistemi (Nervous System) Uygulama (Practice) Funda TAŞLI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hipotonik Süt Çocuğuna Yaklaşım (Approach to Hypotonic Infant) Çocukluklarda Metabolik Hastalıklara Yaklaşım (Approach to Metabolic Disease in Childhood) Ayda HAKSEVER BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Pediatrik Nöroşirurji Pratik Uygulamalar O. Gani ÜSMEN Sinir Sistemi (Nervous System) Uygulama (Practice) Funda TAŞLI SINAV SINAV... Rasyonel Reçete Yazımı. Oturum (Farmakoloji-Kardiyoloji) (Rational Prescription Writing. Session (Pharmacology-Cardiology))

14 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) Nisan Mayıs 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Murat YALÇIN KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Çocuk Cerrahisi - Doç.Dr. Adnan NARCI Deri ve Zührevi Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Belkız UYAR, Yrd.Doç.Dr. Handan SAÇAR Enfeksiyon Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Erol SEVİM Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon - Yrd.Doç.Dr. Hatice HACIBEYOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Gülşah KÖSE, Yrd.Doç.Dr. H. Esra ATEŞ Genel Cerrahi 0-0 Göz Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Murat UYAR Prof.Dr. Hasan KAPLAN, Prof.Dr. Atilla ÇÖKMEZ, Doç.Dr. Ahmet NART, Yrd.Doç.Dr. Cemal ALKAN, Yrd.Doç.Dr. İsmail BÖREKÇİ, Yrd.Doç.Dr. Seyhan YALAZ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları - Prof.Dr. M. Ziya ÖZÜER, Yrd.Doç.Dr. Uğur ÇERÇİ, Yrd.Doç.Dr. Ebru BOZDEMİR Ortopedi ve Travmatoloji - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi - Uz Dr. Cenk MELİKOĞLU Prof.Dr. Erhan SESLİ, Prof.Dr. İsmail ÇALLI, Yrd.Doç.Dr. Ahmet KARAARSLAN, Yrd.Doç.Dr. Aslan MAYDA, Yrd.Doç.Dr. Alkan ERGÜN, Yrd.Doç. Dr.İlker ŞENSES Radyoloji - Yrd.Doç.Dr. Berhan GENÇ, Yrd.Doç.Dr. Sena KALAYCIOĞLU Tıbbi Genetik 0-0 Yrd.Doç.Dr. Işın Kaya Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr. Mustafa DEMİRCİ Tıbbi Patoloji 0 Yrd.Doç.Dr. Oya Nermin SİVRİKOZ, Uz.Dr. Funda TAŞLI KURUL DIŞI DERSLER Toplam İngilizce Yabancı Diller Öğretim Elemanları

15 . KURUL. HAFTA ( Nisan 0) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Ortopedi ve Travmatoloji Tarihi (History of Orthopedics and Traumatology) Aslan MAYDA Ortopedik Terminoloji (Orthopaedic Terminology) Alkan ERGÜN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Kas İskelet Sisteminin Fizyolojisi (Physiology of the Musculoskeletal System) Boyun ve Kol Ağrısı (Neck and Arm Pain) Gülşah KÖSE Kas Sistemi Hastalıkları ve Genetik (Muscular System Diseases and Genetics) KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Kulak Burun Boğaza Giriş-İşitme ve Vestibüler Sistem (Introduction to the Otorhinolaryngology Audiovestibular System) Kulak ve İç Kulak Hastalıkları-Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları (Ear and Inner Ear Diseases) M. Ziya ÖZÜER GENEL CERRAHİ Özofagus Hastalıkları (Diseases of Esophagus) Ahmet NART Mide ve Duodenum Hastalıkları (Diseases of Stomach and Duodenum) İsmail BÖREKÇİ NİSAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI Gazlı Kangren, Şarbon ve Diğer Yumuşak Doku Enfeksiyonları (Gazlı Kangren, Şarbon and Other Soft Tissue Infections) Erol SEVİM DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Deri Muayenesi (Dermatological Examination) Derinin Temel Patolojik Reaksiyonları (Basic Pathologic Reaction of the Skin) Belkız UYAR.. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin Fonksiyonları ve Yapısı (Structure and Function of the Skin) Belkız UYAR Nematodlar (Nematodes) Mustafa DEMİRCİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Kas İskelet Sistemi Fizyolojisi (Muscle and Skeleton System Physiology) Ortopedik Fonksiyonel Anatomi ve Biyomekanik Functional Orthopedic Anatomy and Biomechanics A. Adnan KARAASLAN. Kas ve İskelet Sistemi (Musculo-Skeletal System) Serap KARAARSLAN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Lokomotor Sisteminin Klinik Değerlendirilmesi (Clinical Evaluation of the Locomotor System) H. Esra ATEŞ Kas-iskelet sisteminde direkt radyografi (Direct Radiography in Musculoskeletal System) Elementer Kemik Lezyonları (Elementary Bone Lesions) Berhan GENÇ

16 . KURUL. HAFTA ( Nisan Mayıs 0) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Bel Ağrısı (Low Back Pain) Egzersiz Fizyolojisi 0. (Exercise Physiology) H. Esra ATEŞ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Üst Ekstremite Muayenesi (Upper Extremity Examine) İsmail ÇALLI Kalça ve alt Ekstremite Muayenesi (Hip and Lower extremity Examine) İlker ŞENSES ENFEKSİYON HASTALIKLARI Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (Skin and Soft Tissue Infections) Erol SEVİM Romatizmal Hastalıklarda Genetik (Genetics of Rheumatic Diseases) Deri, Yumuşak Doku, Göz Hastalıkları (Skin, Soft Tissue and Eye Diseases) Funda TAŞLI ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Omurga Muayenesi (Spine Examine) Erhan SESLİ Kırıklar ve Kemik İyileşmesi (Fractures and Bone Healing) Alkan ERGÜN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Osteoartroz (Osteoarthrosis) Gülşah KÖSE MAYIS. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Dermatolojide Elementer Lezyonlar.. (Types of Skin Lesions) Belkız UYAR Deri, Yumuşak Doku, Göz Hastalıkları (Skin, Soft Tissue and Eye Diseases) Funda TAŞLI Trematodlar (Trematodes) Mustafa DEMİRCİ Sestodlar (Cestodes) Mustafa DEMİRCİ GENEL CERRAHİ Anal ve Perianal Bölge Hastalıkları (Diseases of Anal and Perianal Regions) Atilla ÇÖKMEZ PRATİK-A Kas ve İskelet Sistemi (Musculo-Skeletal System) Deri, Yumuşak Doku, Göz Hastalıkları PRATİK-B Kas ve İskelet Sistemi (Musculo-Skeletal System) Deri, Yumuşak Doku, Göz Hastalıkları

17 . KURUL. HAFTA ( 09 Mayıs 0) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Omuz Ağrısı (Shoulder Pain) Romatoid artrit (Rheumatoid 0. arthritis) Hatice HACIBEYOĞLU DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin İmmünolojik Fonksiyonları (Immunologic Function of the Skin) Ürtiker ve Anjioödem (Urticaria and Angioedema) Handan SAÇAR İskelet Sisteminde Travma (Trauma in Musculoskeletal System) İskelet Sistemi Tümörleri ve Dejeneratif Hastalıkları (Tumors and Degenerative Diseases in Musculoskeletal System) Sena KALAYCIOĞLU Metabolik Hastalıklarda Genetik Tanı (Genetic Diagnosis in Metabolic Diseases) GENEL CERRAHİ Üst ve Alt Gastrointestinal Kanamalara yaklaşım (Approach to Upper and Lower GIS Bleeding) Hasan KAPLAN Tiroit ve Paratiroit hastalıkları (Disease of Thyroid and Parathyroid) İsmail BÖREKÇİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Ortopedide Acil Kavramı (Emergency Concepts in Orthopaedy) İsmail ÇALLI Meme (Breast) O. Nermin SİVRİKOZ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları (Nose and Paranasal Sinus Diseases) Epistaksis ve KBB Acilleri (Epistaxis and Ear Nose Throat Emergencies) Uğur ÇERÇİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Osteoporoz (Osteoporosis) Hatice HACIBEYOĞLU Politravmalı Hastaya yaklaşım (Polytravmatized Patient) A. Ahmet KARAARSLAN Meme (Breast) O. Nermin SİVRİKOZ Artropotlar (Arthropods) Mustafa DEMİRCİ GENEL CERRAHİ Sarılık (Jaundice) Ahmet NART GÖZ HASTALIKLARI Görme Anatomisi ve Fizyolojisine Bakış (Eye Anatomy and Physiology) Göz Hastalıklarına Genel Bakış ve Bulgular (General Approach to Eye Diseases and Founds) Murat UYAR DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Egzamalar (Eczemas) Belkız UYAR ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Spor Travmatolojisi (Sports Traumatology) İlker ŞENSES Ortopedik Enfeksiyonlar (Orthopaedic Infections) Aslan MAYDA PRATİK-B Meme (Breast) PRATİK-A Meme (Breast)

18 . KURUL. HAFTA ( Mayıs 0) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Kemiğin Metabolik Hastalıkları (Bone Metabolic Diseases) Aslan MAYDA Bel ve Boyun Ağrıları (Back and Neck Pain) Erhan SESLİ Kanserde Genetik Tanı (Genetic Diagnosis in Cancer) KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Ağız boğaz ve Tükürük Bezi Hastalıkları (Oropharyngeal and Salivary Gland Diseases) Ahmet HANÇER Larenks ve Baş Boyun Hastalıkları (Larynx -Head and Neck Diseases) Ebru BOZDEMİR Gen Tedavisi (Gene Therapy) DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin Viral Hastalıkları (Viral Diseases of the Skin) Handan SAÇAR Nazofarenks ve Larinks (Nasopharynx and Larynx) O. Nermin SİVRİKOZ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Spondiloartropatiler (Spondiloarthropathies) H. Esra ATEŞ Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar (Drugs Used in Diseases of Musculoskeletal System) Gülşah KÖSE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Pediatrik Ortopediye Giriş (Introduction of Pediatric Orthopaedy) Alkan ERGÜN Dejeneratif Eklem Hastalıklarına Giriş (Introduction of Degenerative Joint Diseases) İlker ŞENSES ÇOCUK CERRAHİSİ Çocuk Cerrahisine Giriş (Basis of the Pediatric Surgery) Adnan NARCI.. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Fizik Tedavide Kullanılan Yöntemler (The Methods Used in Physical Therapy) Hatice HACIBEYOĞLU. Ağız ve Tükürük Bezi (Oral Cavity and Salivatory Glands) Serap KARAARSLAN -A Parazitoloji Pratik (Parasitology Practice) -B Parazitoloji Pratik (Parasitology Practice) DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin Bakteriyel Enfeksiyonları (Bacterial Diseases of the Skin) Handan SAÇAR GENEL CERRAHİ Travmaya Genel Yaklaşım (General Approach to Trauma) Cemal ALKAN Meme Muayenesi ve Hastalıkları (Breast Examination and Diseases) Seyhan YALAZ PRATİK-B Ağız ve Tükürük Bezi Nazofarenks ve Larinks PRATİK-A Ağız ve Tükürük Bezi Nazofarenks ve Larinks

19 . KURUL. HAFTA (9 Mayıs 0) GENEL CERRAHİ Organ Nakli ve Bağışı (Organ Transplantation and Donation) Atilla ÇÖKMEZ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahiye Giriş (Basis of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) Cenk MELİKOĞLU 9 MAYIS PRATİK SINAV TEORİK SINAV.. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin Mantar Hastalıkları (Fungal Diseases of the Skin) Handan SAÇAR.

DÖNEM III 4. DERS KURULU (TIP 304) 9 Şubat 13 Mart 2015

DÖNEM III 4. DERS KURULU (TIP 304) 9 Şubat 13 Mart 2015 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) 9 Şubat Mart 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS

Detaylı

DÖNEM III KURUL 5: NÖRO-PSİKİYATRİ (TIP 305) 15 Şubat 4 Mart 2016

DÖNEM III KURUL 5: NÖRO-PSİKİYATRİ (TIP 305) 15 Şubat 4 Mart 2016 DÖNEM III KURUL : NÖRO-PSİKİYATRİ (TIP 0) Şubat Mart 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Ders Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (13 MART 2017-14 NİSAN 2017) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL NÖRO-PSİKYATRİ-HAREKET SİSTEMİ DERS PROGRAMI 09 ARALIK 2013 24 OCAK 2014 DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL DERS PROGRAMI NÖRO-PSİKİYATRİ-HAREKET SİSTEMİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL DERS PROGRAMI NÖRO-PSİKİYATRİ-HAREKET SİSTEMİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL DERS PROGRAMI NÖRO-PSİKİYATRİ-HAREKET SİSTEMİ 10 Kasım 26 Aralık 2014 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 9 Şubat - 6 Mart 2015 (4 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 19.Mar.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim İlişkisi F. KARADAĞ PSİKİYATRİ 11.00-11.50 Psikiyatrik Öykü Alma

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ DERS PROGRAMI DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI KURULDA DERS ANLATACAK ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler Prof. Dr. Meltem Çetin Prof.

Detaylı

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 20.Mar.17 09.00-09.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim lişkisi Figen Karadağ Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatrik Öykü Alma ve Görüşmenin Temel İlkeleri Aytül

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU ( 2. ) DERS KURULU (19 EKİM 2015-27 KASIM 2015) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DÖNEM III HAFTALIK DERS PROGRAMI

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DÖNEM III HAFTALIK DERS PROGRAMI ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0-0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DÖNEM III HAFTALIK DERS PROGRAMI. Sınıf Dönem Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. KURULLAR. Kurul (DK 0): HASTANEYE İLK ADIM, HASTA İLE İLK TEMAS

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU ( 2. ) DERS KURULU (19 EKİM 2015-27 KASIM 2015) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ 29 Aralık 2014 27 Şubat 2015 (7 Hafta+Yarı Yıl Tatili) Dekan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Akademik Yılı Dönem III 8. Ders Kurulu Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. F. Köksal

Detaylı

II. KURUL (Dolaşım ve Solumun Sistemleri Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI (28 EKİM 6 ARALIK 2013)

II. KURUL (Dolaşım ve Solumun Sistemleri Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI (28 EKİM 6 ARALIK 2013) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL (Dolaşım ve Solumun Sistemleri Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI (28 EKİM 6 ARALIK 2013) DEKAN

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUMUN SISTEMLERI DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUMUN SISTEMLERI DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUMUN SISTEMLERI DERS KURULU ( 2. ) DERS KURULU (27 EKİM- 5 ARALIK 2014) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUMUN SISTEMLERI DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUMUN SISTEMLERI DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUMUN SISTEMLERI DERS KURULU ( 2. ) DERS KURULU (27 EKİM- 5 ARALIK 2014) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V. DERS KURULU (16 MART 2015 17 NİSAN

Detaylı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Radyoloji 3 3 Kulak Burun Boğaz 2 2. Tıbbi Genetik. İnfeksiyon hastalıkları 1 1 Toplam

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Radyoloji 3 3 Kulak Burun Boğaz 2 2. Tıbbi Genetik. İnfeksiyon hastalıkları 1 1 Toplam DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Psikiyatri 27 27 Farmakoloji 18 18 12 2 14 Nöroloji 12 12 Nöroşirurji 16 16 Göz 7 7 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 10 10 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V. DERS KURULU (16 MART 2015 17 NİSAN 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI - SİNİR VE SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Nöroloji 12 8 20 Psikiyatri 12 8 20 Farmakoloji 12 8 20 Beyin cerrahisi 10 8 18

Detaylı

Pratik Sınav Tarihi: 22 Nisan 2015 Teorik Sınav Tarihi: 27 Nisan 2015

Pratik Sınav Tarihi: 22 Nisan 2015 Teorik Sınav Tarihi: 27 Nisan 2015 DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Prati k TOPLAM Psikiyatri 27 27 Farmakoloji 18 18 12 2 14 Nöroloji 12 12 Nöroşirurji 16 16 Göz 7 7 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 10 10 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL DERS PROGRAMI NÖRO/PSİKİYATRİ/HAREKET

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL DERS PROGRAMI NÖRO/PSİKİYATRİ/HAREKET T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL DERS PROGRAMI NÖRO/PSİKİYATRİ/HAREKET 01 KASIM 9 ARALIK 2016 (6 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem

Detaylı

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015 D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI 02.02.2015-16.02.2015 Dersler Teorik Pratik Toplam Ortopedi 14 --- 14 Fizik-Tedavi 11 --- 11 Radyoloji 6 --- 6 Patoloji

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Akademik Yılı Dönem III 8. Ders Kurulu Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas İskelet Sistemi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V. DERS KURULU (17 MART 2014 18 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Akademik Yılı Dönem III 8. Ders Kurulu Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas İskelet Sistemi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (5 MART 2018-6 NİSAN 2018) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. ĠZMĠR KÂTĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI

T. C. ĠZMĠR KÂTĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI T. C. ĠZMĠR KÂTĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI DÖNEM III II. KURUL DERS PROGRAMI NÖRO/PSİKİYATRİ/HAREKET 2 KASIM 2015 11 ARALIK 2015 (6 Hafta) Dekan BaĢ Koordinatör

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU ( 28 EKİM 2013 13 ARALIK 2013) DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır.

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 205 206 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III 9. DERS KURULU PROGRAMI KAS İSKELET SİSTEMİ 23 Mayıs 0 Haziran 206 Tüm Dönem 3 Dersleri 6.S. No: deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Akademik Yılı Dönem III 8. Ders Kurulu Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas İskelet Sistemi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 24-28 TEMMUZ 2017 YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI ÖSYM tarafından İlan edilecektir DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü 5. S I N I F -. D E R S K U R U L U -. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( E K İ M 0 5 0 4 A R A L I K 0 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III I. DERS KURULU HASTALIK VE TEDAVİNİN GENEL İLKELERİ, NEOPLAZİ 15 Eylül 17 Ekim 2014 (5 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMİ 14 ARALIK 2015 22 OCAK 2016 (6 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ. I. GENEL BĠLGĠLER Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri Ders Kurulu

ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ. I. GENEL BĠLGĠLER Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri Ders Kurulu ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Dersin Adı I. GENEL BĠLGĠLER Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri Ders Kurulu Yerel Kredi: 10 Yıl ve Dönemi 3&6 AKTS Kredi: 10 Öğretim Üyesi Dr. Yaşar

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır.

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 206 207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III 9. DERS KURULU PROGRAMI KAS İSKELET SİSTEMİ 22 Mayıs 09 Haziran 207 Tüm Dönem 3 Dersleri 6.S. No: deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III 8. Ders Kurulu Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ İçindekiler Kuramsal Dersler...2 4. Sınıf Stajları Güz Yarıyılı Sınavları... 8 4. Sınıf Stajları Bahar Yarıyılı Sınavları... 8 5. Sınıf

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMİ 12 ARALIK 2016 20 OCAK 2017 (6 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

DÖNEM III VIII. DERS KURULU (3 HAFTA)

DÖNEM III VIII. DERS KURULU (3 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III VIII. DERS KURULU (3 HAFTA) 1901308 KAS-İSKELET SİSTEMİ DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (03 KASIM 2014-12 ARALIK 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

Prof. Dr. İrfan ALTUNTAŞ Prof. Dr. Yasemin BALCI Yrd. Doç. Dr. Halil BEYDİLLİ

Prof. Dr. İrfan ALTUNTAŞ Prof. Dr. Yasemin BALCI Yrd. Doç. Dr. Halil BEYDİLLİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU (8 NİSAN 2013 31 MAYIS 2013) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD.

Detaylı

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 55,82666 55,82666 100111043 Abant İzzet Baysal

Detaylı

5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI - 1.GRUP 2.DERS KURULU SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr. Fatma Sultan

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU ( 27 EKİM 2014 12 ARALIK 2014) DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır.

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 206 207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III 8. DERS KURULU PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE PSİKİYATRİ 7 Nisan 20 Mayıs 207 Tüm Dönem 3 Dersleri 6.S. No: deki Prof. Dr.

Detaylı

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji)

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji) DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS 20 5 25 Kadın Hast. Ve Doğum 18 18 Üroloji 14 14 İç ( Nefroloji ) 14 14 Farmakoloji 9 9 Çocuk Sağlığı ve 4 4 Radyoloji 2 2 Tıbbi Genetik 2 2 Genel Cerrahi 1 1 Nükleer

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Aydın Büdeyri / Ortopedi ve Travmatoloji Üyeler: Prof. Dr.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5 Kodu/Co I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik Biophysics 2 - - 2 2 4 MD 107 Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I Medical

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 18/09/ /10/2017 STAJ YERİ:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 18/09/ /10/2017 STAJ YERİ: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 18/09/2017 14/10/2017 Dönem Koordinatörü Dönem Koordinatör Yrd. Staj Sorumlusu : Doç. Dr. Şerife

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Eklem ağrısı / şişliği Atst Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ PAZARTESİ Artrit T Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ 09:30 Eklemlerde hareket kısıtlılığı Atp Saliha EROĞLU

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU ( 2. ) DERS KURULU (04 KASIM 2013-27 ARALIK 2013) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Lütfi Çakar / Fizyoloji Prof. Dr.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU (12 KASIM 2012 21 ARALIK 2012) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM V T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem V Ders Programı 2012-2013 Dönem

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU. 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup. Sayfa 1

ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU. 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup. Sayfa 1 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup ACİL-ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Eklem ağrısı / şişliği Atst Aylin REZVANİ FİZİK TEDAVİ PAZARTESİ Artrit T Aylin REZVANİ FİZİK

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2 Zorunlu TUR

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0 2 5 Enstitünün Belirlediği

Detaylı