3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI"

Transkript

1 . Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI KURULLAR Kredi AKTS. Kurul (DK 0): Neoplazi-Hematopoetik Sistem ( Eylül- Ekim 0 ). Kurul (DK 0): Enfeksiyon-Gastrointestinal Sistem ( Ekim- Aralık 0) 9. Kurul (DK 0): Endokrin-Üro-Genital Sistem (9 Aralık 0- Ocak 0) 0. Kurul (DK 0): Solunum-Dolaşım Sistemi (0 Şubat- Mart 0) 9. Kurul (DK 0): Nöro-Psikiyatri ( Mart- Nisan 0) 9. Kurul (DK 0): Kas-İskelet Sist.-Cerrahi Hast. ( Nisan- Mayıs 0) 9 TOPLAM: 0 0

2 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) 0 Şubat Mart 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZDEMİR KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon 0-0 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 0-0 Prof.Dr. Vedide TAVLI, Yrd.Doç.Dr. Sonnaz ERGÜN Enfeksiyon Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Erol SEVİM Göğüs Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Fidan SEVER Göğüs Cerrahisi - Prof.Dr. Ali TELLİ Kalp Damar Cerrahisi - Kardiyoloji - Radyoloji - Prof.Dr. Erkan YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Güray ÖNCEL Yrd.Doç.Dr. Jale MARAL, Yrd.Doç.Dr. Ertan DAMAR, Yrd.Doç.Dr. A. Afife KAR, Yrd.Doç.Dr. Sevinç VAROL, Yrd.Doç.Dr. Pınar ÜŞAR Doç.Dr. Faik Fevzi OKUR, Yrd.Doç.Dr. İhsan Sami UYAR, Yrd.Doç.Dr. M. Beşir AKPINAR, Yrd.Doç.Dr. Veysel ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. A. Feyzi ABACILAR, Yrd.Doç.Dr. Halil UÇ Prof.Dr. Talat TAVLI, Yrd.Doç.Dr. Ahmet TAŞTAN, Yrd.Doç.Dr. Mustafa ZUNGUR, Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Volkan ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. N. Batuhan TAMCI Klinik Biyokimya 0-0 Prof.Dr.Ceyda KABAROĞLU,Doç.Dr.Burcu BARUTÇUOĞLU,Doç.Dr.Güneş BAŞOL, Yrd.Doç.Dr. Ayşe GÖKDUMAN Tıbbi Genetik - Yrd.Doç.Dr. Işın Kaya Tıbbi Farmakoloji 0-0 Yrd.Doç.Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji - Prof.Dr. Halil İbrahim ATABAY, Yrd.Doç.Dr. Arzu DURAN, Yrd.Doç.Dr. Nazime ŞEN Tıbbi Patoloji 0 Yrd.Doç.Dr. Oya Nermin SİVRİKOZ, Yrd.Doç.Dr. Serap KARAARSLAN, Uz.Dr. Funda TAŞLI KURUL DIŞI DERSLER Toplam 9 İngilizce Yabancı Diller Öğretim Elemanları

3 . KURUL. HAFTA (0 Şubat 0) Kalp -Dolaşım sistemi Muayenesi (Cardio-Vascular System 0. Examınatıon) Talat TAVLI ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Solunum Sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi (Anatomy and Physiology of Respiratory System) Jale MARAL GÖĞÜS HASTALIKLARI Göğüs Hastalıklarında Güncel Görüntüleme Yöntemleri, Biyokimyasal Tetkikler, Güncel Endoskopik İşlemler (Fiberoptic Bronchoscopy and Methods) Toplum Kökenli Pnömoniler (Community Acquired Pneumonia) Fidan SEVER -A Kan Damarları (Blood Wessel) Uygulama (Practice) O. Nermin SİVRİKOZ Solunum Sistemi: Genetik ve Gelişim Bozuklukları I (Respiratory System: Genetic and Developmental Disorders I) Kan Damarları (Blood Wessel) O. Nermin SİVRİKOZ Solunum Sistemi Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Diseases of Respiratory System) -B Kan Damarları (Blood Wessel) Uygulama (Practice) O. Nermin SİVRİKOZ Hipertansiyon (Hypertension) Ahmet TAŞTAN... Aterosklerozun Biyokimyasal Mekanizmaları (Biochemistric Mechanism of Atherosclerosis) Burcu BARUTÇUOĞLU Akciğer Grafisi Nasıl Okunmalıdır? (How Should Be Read a Chest Radiograph?) Akciğerin Normal Radyolojik Anatomisi ve Elementer Lezyonlar (Normal Radiological Anatomy of Lung and Elementary Lesions) Erkan YILMAZ Koroner Kalp Hastalıları (Coronary Heart Disease) Talat TAVLI Retrovirüsler (Retroviruses) Nazime ŞEN Retrovirüsler (Retroviruses) Nazime ŞEN Antihipertansifler (Antihypertensives) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Solunum Sistemi Muayenesi (Examination of Respiratory System in Children) Sonnaz ERGÜN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Solunum Sıkıntılı Hastaya Yaklaşım Sonnaz ERGÜN

4 . KURUL. HAFTA ( Şubat 0) Romatizmal Kapak Hastalıkları (Rheumatic Heart Valve Disease) Mustafa ZUNGUR Akut Koroner Sendromda Tanı ve İzlem (Diagnosis and Follow at Acute Coronary Syndrome) Ceyda KABAROĞLU ENFEKSİYON HASTALIKLARI Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (Upper and Lower Respiratory System Infections) Erol SEVİM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Siyanozlu Hastaya Yaklaşım Sonnaz ERGÜN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hipertansiyonlu Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Hypertension) Ayliz ÇALIŞKAN Myokarditler, Myokardiyopatiler ve Kalp Tümörleri (Myocarditis, Myocadiopathy and Cardiac Tumor) Volkan ÖZTÜRK Kalp ve Mediyastin (Heart and Mediastinum) Funda TAŞLI Diüretikler (Diuretics) Romatizmal Ateş (Rheumatic Fever) Ali ÖZTÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI Hastane Kökenli Pnömoniler (Nosomocial Pneumonia) Astım ve Alerji (Asthma and Allergy) Fidan SEVER... Lipid Metabolizma Bozuklukları (Disorders of Lipid Metabolism) Burcu BARUTÇUOĞLU ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Dolaşım Sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi (Anatomy and Physiology of Circulatory System) A. Afife KAR Papilloma ve Polyomavirüsler (Papillomaviruses and Polyomaviruses) Arzu DURAN Soliter Pulmoner Nodül ve Akciğer Kanseri (Solitary Pulmonary Nodule and Lung Cancer) Akciğer Enfeksiyonları ve Ödem (Pulmonary Infections and Edema) Erkan YILMAZ Togavirüsler ve Flavivirüsler (Togaviruses and Arenaviruses) H. İbrahim ATABAY Togavirüsler ve Flavivirüsler (Togaviruses and Arenaviruses) H. İbrahim ATABAY Renin-Anjiotensin Sisteminin Farmakolojisi (Pharmacology Of The Renin- Angiotensin System) Beta Blokerler (Beta-Blockers) -A Kalp ve Mediyastin (Heart and Mediastinum) Uygulama (Practice) Funda TAŞLI -B Kalp ve Mediyastin (Heart and Mediastinum) Uygulama (Practice) Funda TAŞLI

5 . KURUL. HAFTA ( Şubat 0) Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Heart Failure) Kalp Yetersizliği (Heart Failure) Talat TAVLI ENFEKSİYON HASTALIKLARI Enfektif Endokardit (Infective Endocarditis) Erol SEVİM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuklarda Kalp Muayenesi (Cardiac Physical Examination in Childhood) Çocuklarda Kalp Yetersizliği (Pediatric Heart Failure) Vedide TAVLI Solunum Sistemi: Genetik ve Gelişim Bozuklukları II (Respiratory System: Genetic and Developmental Disorders II) Perikarditler (Pericarditis) Mustafa ZUNGUR Akciğer, Plevra (Lung, Pleura) Serap KARAARSLAN Antianjinal İlaçlar (Antianginal Drugs) Kalp Hastalıklarında Elektrokardiyografi Bulguları (Electrocardiographic Findings in Heart Disease) Ahmet TAŞTAN Solunum Güçlüğünde Görüntüleme (Imaging in Respiratory Distress) Toraksta Acil Radyoloji (Emergency Radiology in Thorax) Erkan YILMAZ.. Su ve Elektrolit Denge Bozuklukları (Disorders of Fluid-Electrolytes Balance) Ayşe GÖKDUMAN. GÖĞÜS HASTALIKLARI Plevral Hastalıkları (Pleural Diseases) Akciğer ve Sistemik Hastalıklar (Lung and Systemic Diseases) Fidan SEVER Reovirüsler (Reoviruses) H. İbrahim ATABAY Koronavirüsler ve Norovirüsler (Coronaviruses and Noroviruses) H. İbrahim ATABAY KALP DAMAR CERRAHİSİ Kalp Cerrahisinin Gelişimi ve Kalp Cerrahisine Genel Bakış (Development of Heart Surgery and Surgical Overview) Faik Fevzi OKUR Anti aritmik İlaçlar (Antiarrhythmic Drugs) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyon (Adult Cardiopulmonary Resuscitation) Sevinç VAROL İnfektif Endokarditlerler (Infective Endocarditis) Ahmet TAŞTAN

6 . KURUL. HAFTA ( Mart 0) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağı Konjenital Kalp Hastalıklarına Yaklaşım (Approach to Congenital Heart Diseases) Vedide TAVLI Tromboembolide Laboratuvar (Laboratory Tests at Thromboembolism) Ceyda KABAROĞLU Anemilerin Laboratuvar Tanısı (Diagnostic Tests of Anemia s) Güneş BAŞOL ENFEKSİYON HASTALIKLARI Sepsis (Sepsis) Erol SEVİM Kardiyolojik Şok (Cardiogenic Shock) Ali ÖZTÜRK Akciğer Kanserleri ve Genetik (Lung Cancers and Genetics) Akciğer, Plevra (Lung, Pleura) Serap KARAARSLAN Anti aritmik İlaçlar (Antiarrhythmic Drugs) GÖĞÜS HASTALIKLARI Diffüz İntertisyel Akciğer Hastalıkları (Diffuse Interstitial Lung Disease) Göğüs Hastalıklarında Aciller (Emergency Chest Diseases) Fidan SEVER KALP DAMAR CERRAHİSİ Kalp Cerrahisi Açısından Büyük Damar Hastalıklarına Bakış M. Beşir AKPINAR KALP DAMAR CERRAHİSİ Periferik Arteriyel ve Venöz Hastalıklar (Peripheric Arterial and Venous Diseases) Veysel ŞAHİN... Temel Elektrokardiyografi (Basic Electrocardiography) N. Batuhan TAMCI Akciğer, Plevra (Lung, Pleura) Serap KARAARSLAN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Çocuk ve Neonatal Kardiyopulmoner Resüsitasyon (Pediatric and Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation) Ertan DAMAR Rabdovirüsler, Filovirüsler ve Bornavirüsler (Rhabdoviruses, Filoviruses and Bornaviruses) H. İbrahim ATABAY KALP DAMAR CERRAHİSİ Cerrahlar için Kardiyak Anatomi ve Fizyolojisi (Cardiac Anatomy and Physiology for Surgeons) İhsan Sami UYAR Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar (Antiplatelet and Fibrinolytic Drugs) Vasküler Görüntülemeye Giriş (Introduction to Vascular Imaging) Kardiyak Görüntülemenin Temel Prensipleri (Basic Principles of Cardiac Imaging) Güray ÖNCEL Ritim Bozuklukları (Rhythm Abnormalities) N. Batuhan TAMCI

7 . KURUL. HAFTA (0 Mart 0) Periferik Vazodilatatörler (Peripheral Vasodilators) Kanama Tedavisi (Treatment of Bleeding) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Zehirlenmeler (Poisonings) Pınar ÜŞAR Kor Pulmonale (Cor Pulmonale) Volkan ÖZTÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ Kardiyopulmoner Bypass A. Feyzi ABACILAR KALP DAMAR CERRAHİSİ Kardiyak Yoğun Bakım ve Hasta Monitorizasyonu Halil UÇ SINAV SINAV MART TIP BAYRAMI. -A Akciğer, Plevra (Lung, Pleura). Uygulama (Practice) Serap KARAARSLAN GÖĞÜS CERRAHİSİ Göğüs Cerrahisine Giriş (Basis of the Thoracic Surgery) Ali TELLİ. -B Akciğer, Plevra (Lung, Pleura) Uygulama (Practice) Serap KARAARSLAN

8 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) Mart Nisan 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. A. Feyzullah ŞAHİN KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd.Doç.Dr. Güven ÇITAK, Yrd.Doç.Dr. O. Gani ÜSMEN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Prof.Dr. Vedide TAVLI, Yrd.Doç.Dr. Ayda HAKSEVER, Yrd.Doç.Dr. Ayliz ÇALIŞKAN Enfeksiyon Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Erol SEVİM İç Hastalıkları - Doç.Dr. Şenol KOBAK Nöroloji 0-0 Prof.Dr. Radyoloji - Yrd.Doç.Dr. Aynur SOLAK, Yrd.Doç.Dr. Neslin ŞAHİN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 0-0 Uz.Dr. Burçak ZENGİN, Uz.Dr. Haluk AKSU Klinik Biyokimya - Yrd.Doç.Dr. Muhittin AKYILDIZ, Yrd.Doç.Dr. Ayşe GÖKDUMAN Tıbbi Genetik - Yrd.Doç.Dr. Işın Kaya Tıbbi Farmakoloji Yrd.Doç.Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji - Prof.Dr. Halil İbrahim ATABAY, Yrd.Doç.Dr. Arzu DURAN, Yrd.Doç.Dr. Nazime ŞEN Tıbbi Patoloji Yrd.Doç.Dr. Oya Nermin SİVRİKOZ, Uz.Dr. Funda TAŞLI Toplam 0 9 KURUL DIŞI DERSLER İngilizce Yabancı Diller Öğretim Elemanları

9 . KURUL. HAFTA ( Mart 0) Santral Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş (Introduction to Central Nervous System Pharmacology) Migren Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Migraine) Nöropsikiyatrik Bozuklukların Biyokimyasal Temeli (Biochemistric Basis of Neuropsychiatric Diseases) Muhittin AKYILDIZ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk) (Mood Disorders (Depression, Bipolar Disorder)) Burçak ZENGİN İÇ HASTALIKLARI Romatizmal Hastalıklara Giriş (Rheumatic Diseases-Introduction) Romatizmal Hastaya Yaklaşım (Approach to Patient with Rheumatic Disease) Şenol KOBAK Nörogenetik I (Neurogenetics I) Nörolojik Muayene (Neurological Examination) Anksiyolitik ve Hipnotik İlaçlar (Anxiolytic and Hypnotic Drugs) ENFEKSİYON HASTALIKLARI Meningoensefalitler (Meningoensefalitis) Erol SEVİM Frontal, Temporal, Pariyetal ve Oksipital Loblar: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Frontal, Temporal, Parietal and Occipital Lobes; Anatomical Localization and Clinical Findings)... RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Psikiyatrik Muayene (Psychiatric Examination) Burçak ZENGİN Sinir Sistemindeki Hasar Biçimleri (Forms of Nervous System Damage) Sinir Sistemi Tümörleri (Neuronal Tumors) O. Nermin SİVRİKOZ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Nöropsikiyatrik Sistem Muayenesi (Physical Examination of Neuropsychiatric System in Children) Ayda HAKSEVER Bunyavirüsler ve Arenavirüsler (Bunyaviridae and Arenaviridae) H. İbrahim ATABAY BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Nöroşirurjiye Giriş (Introduction to Neurosurgery) Güven ÇITAK Opioid Analjezikler (Opioid Analgesics) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Duygudurum Bozukluğu Tedavisi (Mood Disorder Treatment) Haluk AKSU İÇ HASTALIKLARI Muskuloskeletal Sistem- Eklemlerin Anatomisi ve Fizyolojisi (Musculoskeletal System- Anatomy and Physiology of the Joints) Şenol KOBAK

10 . KURUL. HAFTA ( Mart 0) Genel Anestetikler (General Anesthetics) Lokal Anestetikler (Local Anesthetics) BOS ve Diğer Vücut Sıvılarının Biyokimyası (Biochemistry of BOS and Other Body Fluids) Ayşe GÖKDUMAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Anksiyolitik İlaçlar (Anxiolytic Drugs) Haluk AKSU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuklarda Nörolojik Muayene (Neurological Examination in Children) Ayliz ÇALIŞKAN Nörogenetik II (Neurogenetics II) Serebellum: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Cerebellum; Anatomical Localization and Clinical Findings) Kranyal Sinirlerin Hastalıklarında Klinik Bulgular (Clinical Findings of Cranial Nerve Diseases) Nörodejeneratif Hastalıkların Tedavisi (Alzheimer, Parkinson) (Treatment of Neurodegenerative Diseases (Alzheimer's, Parkinson's)) ENFEKSİYON HASTALIKLARI Kuduz (Rabies) Tetanos (Tetanos) Erol SEVİM Bazal gangliyonlar: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Basal Ganglia; Anatomical Localization and Clinical Findings) Beyin Sapı: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Brain Stem; Anatomical Localization and Clinical Findings). RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Anksiyete Tedavisi (Anxiety Treatment) Haluk AKSU İÇ HASTALIKLARI Romatolojik Hastanın Muayenesi (Examination of Patient with Rheumatic Disease) Şenol KOBAK. Alışılmadık Yavaş Virüsler: Prionlar (Unconventional Slow Viruses:. Konjenital Malformasyonlar ve Perinatal Beyin Hasarı (Congenital Malformations and Perinatal Brain Injury) Sinir Sistemi Tümörleri (Neuronal Tumors) Funda TAŞLI Prions) Arzu DURAN BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Karnial Hastalıklar (Cranıal Diseases) O. Gani ÜSMEN Antiepileptikler (Antiepileptics) Antipsikotikler (Antipsychotics) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Schizophrenia and Other Psychotic Disorders) Burçak ZENGİN İÇ HASTALIKLARI Bağ Doku Hastalıkları (Connective Tissue Diseases) Şenol KOBAK

11 . KURUL. HAFTA ( Mart 0 Nisan 0 ) Antidepresanlar (Antidepressants) Laboratuvar Sonuçlarının Yorumlanması ve Hata Kaynakları (Evaluation of Laboratory Tests and Cause of Faults) Ayşe GÖKDUMAN MSS Gelişimsel Anomalileri ve Klinik Bulgular (CNS Developmental Abnormalities and Clinical Findings) Medulla spinalis: Anatomik Lokalizasyon ve Klinik Bulgular (Spinal Cord; Anatomical Localization and Clinical Findings) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Genetik Hastalıkları Yaklaşım (Approach to Genetic Diseases) Vedide TAVLI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Nöromotor Gelişimin Değerlendirilmesi (Assessment of Neuromotor Development) Ayliz ÇALIŞKAN İlaç ve Madde Kötüye Kullanımı (Drug and Substance of Abuse) Nöroradyolojide Görüntüleme Yöntemleri (Imaging Modalities in Neuroradiology) Beynin Kesitsel Anatomisi (Crosssectional Anatomy of the Brain) Aynur SOLAK Periferik Sinirlerin Hastalıklarında Klinik Bulgular (Clinical Findings in Peripheral Nerve Diseases) Uyanıklık ve Uyku (Sleep and Wakefulness) Psikiyatrik Genetik (Psychiatric Genetics) Nöromüsküler İleti ve Kas Hastalıklarında Klinik Bulgular (Clinical Findings in Neuromuscular Junction and Muscle Disease) Koma ve Deliryum (Coma and Delirium)... RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Psikoz Tedavisi (Psychosis Treatment) Burçak ZENGİN BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Nöroşirürjikal Travmalar (Neurosurgical Injuries) Lomber ve Servikal Disk Hernileri (Lumbar and Cervical Disc Herniations) Güven ÇITAK İÇ HASTALIKLARI Spondilartritler (Spondylarthritis) Şenol KOBAK Antiviral Ajanlar (Antiviral Agents) Nazime ŞEN SSS Stimülanları ve Psikomimetik İlaçlar (CNS Stimulants and Psychotomimetic Drugs) Nöromüsküler Blokerler (Neuromuscular Blockers) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Madde Kullanım Bozukluğu (Substance-Related Disorders) Haluk AKSU İÇ HASTALIKLARI Otoinflamatuvar Hastalıklar (Autoinflammatory Diseases ) Şenol KOBAK

12 . KURUL. HAFTA ( Nisan 0) Non Steroid Antiinflamatuar Ajanlar (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs) Kas hastalıklarında biyokimyasal tanı (Biochemistric Diagnosis of Muscle Diseases) Muhittin AKYILDIZ Artrit tanısında kullanılan Testler (Tests Using Diagnosis of Arthritis) Ayşe GÖKDUMAN Baş Ağrıları (Headaches) Epilepsi (Epilepsy) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Bilinç Kaybı Olan Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Loss of Consciousness) Konvülsiyonlu Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Convulsion) Ayda HAKSEVER Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Centrally-acting Muscle Relaxants) Hastalığı Modifiye Eden Antiromatizmal İlaçlar (Disease-Modifying Antirheumatic Drugs) Omurganın Anatomisi ve Hastalıkları (Anatomy and Diseases of the Spine) Pediatrik Nororadyoloji (Pediatric Neuroradiology) Neslin ŞAHİN Hareket bozuklukları (Movement disorders) Serebrovasküler hastalıklar (Cerebrovascular disease) Rasyonel Reçete Yazımı. Oturum (Farmakoloji-Kardiyoloji) (Rational Prescription Writing-. Session (Pharmacology- Cardiology))... RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Uyku Bozukluğu (Sleep Disorders) Burçak ZENGİN Serebrovasküler Hastalıkların Tanısında Görüntüleme (Imaging in Diagnosis of Cerebrovascular Diseases) Aynur SOLAK Beyin tümörlerinde görüntüleme (Imaging of Brain Tumors) Neslin ŞAHİN İÇ HASTALIKLARI Kristal Artropatiler (Crystal Arthropathies) Şenol KOBAK Hastalıklarda Parazitlerin Rolü (Role of Parasites in Disease) Mustafa DEMİRCİ Rasyonel İlaç Verilmesi ve Reçete Yazma İlkeleri (Rational Prescription and Writing Principles ) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kişilik Bozuklukları (Personality Disorders) Haluk AKSU İÇ HASTALIKLARI Vaskulitler (Vasculitides) Şenol KOBAK

13 . KURUL. HAFTA ( Nisan 0) Vertigo ve Dengesizlik, Sinir Sistemi Enfeksiyonları (Vertigo and Instability, Infections of Nervous System) Merkezi Sinir Sisteminin Miyelin Hastalıkları (Myelin Diseases of Central Nervous System) BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Pediatrik Nöroşirurji Uygulamalar O. Gani ÜSMEN Sinir Sistemi (Nervous System) Uygulama (Practice) Funda TAŞLI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hipotonik Süt Çocuğuna Yaklaşım (Approach to Hypotonic Infant) Çocukluklarda Metabolik Hastalıklara Yaklaşım (Approach to Metabolic Disease in Childhood) Ayda HAKSEVER BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Pediatrik Nöroşirurji Pratik Uygulamalar O. Gani ÜSMEN Sinir Sistemi (Nervous System) Uygulama (Practice) Funda TAŞLI SINAV SINAV... Rasyonel Reçete Yazımı. Oturum (Farmakoloji-Kardiyoloji) (Rational Prescription Writing. Session (Pharmacology-Cardiology))

14 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) Nisan Mayıs 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Murat YALÇIN KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Çocuk Cerrahisi - Doç.Dr. Adnan NARCI Deri ve Zührevi Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Belkız UYAR, Yrd.Doç.Dr. Handan SAÇAR Enfeksiyon Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Erol SEVİM Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon - Yrd.Doç.Dr. Hatice HACIBEYOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Gülşah KÖSE, Yrd.Doç.Dr. H. Esra ATEŞ Genel Cerrahi 0-0 Göz Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Murat UYAR Prof.Dr. Hasan KAPLAN, Prof.Dr. Atilla ÇÖKMEZ, Doç.Dr. Ahmet NART, Yrd.Doç.Dr. Cemal ALKAN, Yrd.Doç.Dr. İsmail BÖREKÇİ, Yrd.Doç.Dr. Seyhan YALAZ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları - Prof.Dr. M. Ziya ÖZÜER, Yrd.Doç.Dr. Uğur ÇERÇİ, Yrd.Doç.Dr. Ebru BOZDEMİR Ortopedi ve Travmatoloji - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi - Uz Dr. Cenk MELİKOĞLU Prof.Dr. Erhan SESLİ, Prof.Dr. İsmail ÇALLI, Yrd.Doç.Dr. Ahmet KARAARSLAN, Yrd.Doç.Dr. Aslan MAYDA, Yrd.Doç.Dr. Alkan ERGÜN, Yrd.Doç. Dr.İlker ŞENSES Radyoloji - Yrd.Doç.Dr. Berhan GENÇ, Yrd.Doç.Dr. Sena KALAYCIOĞLU Tıbbi Genetik 0-0 Yrd.Doç.Dr. Işın Kaya Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr. Mustafa DEMİRCİ Tıbbi Patoloji 0 Yrd.Doç.Dr. Oya Nermin SİVRİKOZ, Uz.Dr. Funda TAŞLI KURUL DIŞI DERSLER Toplam İngilizce Yabancı Diller Öğretim Elemanları

15 . KURUL. HAFTA ( Nisan 0) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Ortopedi ve Travmatoloji Tarihi (History of Orthopedics and Traumatology) Aslan MAYDA Ortopedik Terminoloji (Orthopaedic Terminology) Alkan ERGÜN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Kas İskelet Sisteminin Fizyolojisi (Physiology of the Musculoskeletal System) Boyun ve Kol Ağrısı (Neck and Arm Pain) Gülşah KÖSE Kas Sistemi Hastalıkları ve Genetik (Muscular System Diseases and Genetics) KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Kulak Burun Boğaza Giriş-İşitme ve Vestibüler Sistem (Introduction to the Otorhinolaryngology Audiovestibular System) Kulak ve İç Kulak Hastalıkları-Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları (Ear and Inner Ear Diseases) M. Ziya ÖZÜER GENEL CERRAHİ Özofagus Hastalıkları (Diseases of Esophagus) Ahmet NART Mide ve Duodenum Hastalıkları (Diseases of Stomach and Duodenum) İsmail BÖREKÇİ NİSAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI Gazlı Kangren, Şarbon ve Diğer Yumuşak Doku Enfeksiyonları (Gazlı Kangren, Şarbon and Other Soft Tissue Infections) Erol SEVİM DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Deri Muayenesi (Dermatological Examination) Derinin Temel Patolojik Reaksiyonları (Basic Pathologic Reaction of the Skin) Belkız UYAR.. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin Fonksiyonları ve Yapısı (Structure and Function of the Skin) Belkız UYAR Nematodlar (Nematodes) Mustafa DEMİRCİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Kas İskelet Sistemi Fizyolojisi (Muscle and Skeleton System Physiology) Ortopedik Fonksiyonel Anatomi ve Biyomekanik Functional Orthopedic Anatomy and Biomechanics A. Adnan KARAASLAN. Kas ve İskelet Sistemi (Musculo-Skeletal System) Serap KARAARSLAN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Lokomotor Sisteminin Klinik Değerlendirilmesi (Clinical Evaluation of the Locomotor System) H. Esra ATEŞ Kas-iskelet sisteminde direkt radyografi (Direct Radiography in Musculoskeletal System) Elementer Kemik Lezyonları (Elementary Bone Lesions) Berhan GENÇ

16 . KURUL. HAFTA ( Nisan Mayıs 0) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Bel Ağrısı (Low Back Pain) Egzersiz Fizyolojisi 0. (Exercise Physiology) H. Esra ATEŞ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Üst Ekstremite Muayenesi (Upper Extremity Examine) İsmail ÇALLI Kalça ve alt Ekstremite Muayenesi (Hip and Lower extremity Examine) İlker ŞENSES ENFEKSİYON HASTALIKLARI Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (Skin and Soft Tissue Infections) Erol SEVİM Romatizmal Hastalıklarda Genetik (Genetics of Rheumatic Diseases) Deri, Yumuşak Doku, Göz Hastalıkları (Skin, Soft Tissue and Eye Diseases) Funda TAŞLI ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Omurga Muayenesi (Spine Examine) Erhan SESLİ Kırıklar ve Kemik İyileşmesi (Fractures and Bone Healing) Alkan ERGÜN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Osteoartroz (Osteoarthrosis) Gülşah KÖSE MAYIS. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Dermatolojide Elementer Lezyonlar.. (Types of Skin Lesions) Belkız UYAR Deri, Yumuşak Doku, Göz Hastalıkları (Skin, Soft Tissue and Eye Diseases) Funda TAŞLI Trematodlar (Trematodes) Mustafa DEMİRCİ Sestodlar (Cestodes) Mustafa DEMİRCİ GENEL CERRAHİ Anal ve Perianal Bölge Hastalıkları (Diseases of Anal and Perianal Regions) Atilla ÇÖKMEZ PRATİK-A Kas ve İskelet Sistemi (Musculo-Skeletal System) Deri, Yumuşak Doku, Göz Hastalıkları PRATİK-B Kas ve İskelet Sistemi (Musculo-Skeletal System) Deri, Yumuşak Doku, Göz Hastalıkları

17 . KURUL. HAFTA ( 09 Mayıs 0) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Omuz Ağrısı (Shoulder Pain) Romatoid artrit (Rheumatoid 0. arthritis) Hatice HACIBEYOĞLU DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin İmmünolojik Fonksiyonları (Immunologic Function of the Skin) Ürtiker ve Anjioödem (Urticaria and Angioedema) Handan SAÇAR İskelet Sisteminde Travma (Trauma in Musculoskeletal System) İskelet Sistemi Tümörleri ve Dejeneratif Hastalıkları (Tumors and Degenerative Diseases in Musculoskeletal System) Sena KALAYCIOĞLU Metabolik Hastalıklarda Genetik Tanı (Genetic Diagnosis in Metabolic Diseases) GENEL CERRAHİ Üst ve Alt Gastrointestinal Kanamalara yaklaşım (Approach to Upper and Lower GIS Bleeding) Hasan KAPLAN Tiroit ve Paratiroit hastalıkları (Disease of Thyroid and Parathyroid) İsmail BÖREKÇİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Ortopedide Acil Kavramı (Emergency Concepts in Orthopaedy) İsmail ÇALLI Meme (Breast) O. Nermin SİVRİKOZ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları (Nose and Paranasal Sinus Diseases) Epistaksis ve KBB Acilleri (Epistaxis and Ear Nose Throat Emergencies) Uğur ÇERÇİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Osteoporoz (Osteoporosis) Hatice HACIBEYOĞLU Politravmalı Hastaya yaklaşım (Polytravmatized Patient) A. Ahmet KARAARSLAN Meme (Breast) O. Nermin SİVRİKOZ Artropotlar (Arthropods) Mustafa DEMİRCİ GENEL CERRAHİ Sarılık (Jaundice) Ahmet NART GÖZ HASTALIKLARI Görme Anatomisi ve Fizyolojisine Bakış (Eye Anatomy and Physiology) Göz Hastalıklarına Genel Bakış ve Bulgular (General Approach to Eye Diseases and Founds) Murat UYAR DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Egzamalar (Eczemas) Belkız UYAR ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Spor Travmatolojisi (Sports Traumatology) İlker ŞENSES Ortopedik Enfeksiyonlar (Orthopaedic Infections) Aslan MAYDA PRATİK-B Meme (Breast) PRATİK-A Meme (Breast)

18 . KURUL. HAFTA ( Mayıs 0) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Kemiğin Metabolik Hastalıkları (Bone Metabolic Diseases) Aslan MAYDA Bel ve Boyun Ağrıları (Back and Neck Pain) Erhan SESLİ Kanserde Genetik Tanı (Genetic Diagnosis in Cancer) KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Ağız boğaz ve Tükürük Bezi Hastalıkları (Oropharyngeal and Salivary Gland Diseases) Ahmet HANÇER Larenks ve Baş Boyun Hastalıkları (Larynx -Head and Neck Diseases) Ebru BOZDEMİR Gen Tedavisi (Gene Therapy) DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin Viral Hastalıkları (Viral Diseases of the Skin) Handan SAÇAR Nazofarenks ve Larinks (Nasopharynx and Larynx) O. Nermin SİVRİKOZ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Spondiloartropatiler (Spondiloarthropathies) H. Esra ATEŞ Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar (Drugs Used in Diseases of Musculoskeletal System) Gülşah KÖSE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Pediatrik Ortopediye Giriş (Introduction of Pediatric Orthopaedy) Alkan ERGÜN Dejeneratif Eklem Hastalıklarına Giriş (Introduction of Degenerative Joint Diseases) İlker ŞENSES ÇOCUK CERRAHİSİ Çocuk Cerrahisine Giriş (Basis of the Pediatric Surgery) Adnan NARCI.. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Fizik Tedavide Kullanılan Yöntemler (The Methods Used in Physical Therapy) Hatice HACIBEYOĞLU. Ağız ve Tükürük Bezi (Oral Cavity and Salivatory Glands) Serap KARAARSLAN -A Parazitoloji Pratik (Parasitology Practice) -B Parazitoloji Pratik (Parasitology Practice) DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin Bakteriyel Enfeksiyonları (Bacterial Diseases of the Skin) Handan SAÇAR GENEL CERRAHİ Travmaya Genel Yaklaşım (General Approach to Trauma) Cemal ALKAN Meme Muayenesi ve Hastalıkları (Breast Examination and Diseases) Seyhan YALAZ PRATİK-B Ağız ve Tükürük Bezi Nazofarenks ve Larinks PRATİK-A Ağız ve Tükürük Bezi Nazofarenks ve Larinks

19 . KURUL. HAFTA (9 Mayıs 0) GENEL CERRAHİ Organ Nakli ve Bağışı (Organ Transplantation and Donation) Atilla ÇÖKMEZ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahiye Giriş (Basis of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) Cenk MELİKOĞLU 9 MAYIS PRATİK SINAV TEORİK SINAV.. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Derinin Mantar Hastalıkları (Fungal Diseases of the Skin) Handan SAÇAR.

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B 0.09.4 22.09.4 08.0.4 22.0.4 3..4 27..4.2.4 02.0.5 6.0.5 09.02.5 23.02.5 6.03.5 30.03.5 3.04.5 06.05.5 2.05.5 22.06.5 9.09.4 03.0.4 2.0.4 2..4 26..4 0.2.4 3.2.4 5.0.5 06.02.5 20.02.5 3.03.5 27.03.5 0.04.5

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DÖNEM V PROGRAMI DEKAN Prof. Dr.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Rektör TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR Dekan Prof. Dr. Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU Dekan Yardımcısı

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz. Eğ.) 2 2 3 4 IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 2 3 6 SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 SHM111 Hastalıklar

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF 1. ve 2. YARIYIL DERS PROGRAMI 10 EYLÜL 2012

Detaylı

2014-2015 Eğitim ve Faaliyet Programı

2014-2015 Eğitim ve Faaliyet Programı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim ve Faaliyet

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2014-2015 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz, ÖNSÖZ Sevgili Öğrencilerimiz, Öncelikle 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı nın hepimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yaz tatilinde iyi bir şekilde dinlendiğinizi ve yeni çalışmalara enerji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com oktayarda_1@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com oktayarda_1@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oktay Arda İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Avrupa Konutları (TEM) Blok 11 Daire 102 Abdi İpekçi Cad. Karayolları Mah. Gaziosmanpaşa İSTANBUL : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI 2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Laboratuvar sonuçlarını nasıl yorumlarız Servet Yüce 03/10/2013 12:30-13:30 MI ve Akut Koroner sendromlar

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 44 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2013 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

1 YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55

1 YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55 1 YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55... ve arkadaşları... et al W apareyi Diş. W appliance 100 atım 100 beams 3D BT (3 boyutlu bilgisayarlı tomografi) abse ile ilişkili olarak acil cerrahi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 2007 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1 PERSONEL (31-12-2007) 1-1 Doktorlar 1-2 Yardımcı sağlık personeli 1-2-1 Anestezi 1-2-2 Yoğun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Arslan 2. Doğum Tarihi : 1967 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 Tıp Fak. Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı