ISBN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN: 978-605-63275-0-6"

Transkript

1 ISBN:

2 Osteoporozda Tanı ve Tedavi 2012

3 Editörler Prof. Dr. Jale Meray Prof. Dr. Özlen Peker Editör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem El Doç. Dr. Zafer Günendi ISBN: Adres : Ataköy 4. Kısım O-121 Blokları, Kat:3 D:6 Bakırköy, İstanbul, Türkiye Tel. : Faks : E-posta : Yayınevi / Publishing House Molla Gürani Mah. Kaçamak Sokak No: 21, Fındıkzade-İstanbul-Türkiye Tel.: Faks: E-posta: Baskı: Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti. Baskı Tarihi: Ekim 2012

4 İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

5 ÖNSÖZ Sayın Meslektaşlarımız, Osteoporoz, yaşam kalitesini bozan, fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden bireyleri kısıtlayan, yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Günümüzde kabul gören tanımına göre osteoporoz: düşük kemik kütlesi ve kemik mikromimari yapısında bozulma sonucunda kemik kırılganlığındaki artıştır. Osteoporozdan doğan kırıklar yaşamı olumsuz etkileyen komplikasyonların başında gelir. Osteoporoz ve komplikasyonlarının tedavisi için yapılan harcamalar yanı sıra, kişilerin iş gücü kayıpları sosyoekonomik boyutu daha da etkin kılar ve osteoporoz, insan ömrü uzadıkça önemli bir toplum sorunu haline gelir. Bu bilgiler bağlamında koruyucu hekimlik hizmetlerinin osteoporoz hastalığı yönünden de önemi açıktır. Birçok durumda olduğu gibi kemik sağlığının korunması için alınabilecek önlemler ve eğitim koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturur. Bu amaçlarla kurulmuş olan Türkiye Osteoporoz Derneği nin temel hedefi de gerek meslektaşlarımızı gerekse halkı osteoporozdan korunma ve tedavisi ile ilgili konularda bilgilendirmektir. Bu amaçla dünya verileri takip edilir, ülkemize ait veriler toplanır, sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlenir. Halk eğitim günlerinde osteoporozdan korunma ve tedavi ile ilgili bilgiler paylaşılarak çalışmaların Türkiye de farklı bölgelere yayılması hedeflenir. Aynı nedenlerle, derneğimiz tarafından kuruluşundan beri eğitim CD leri, broşürler, dergi ve kitaplar hazırlanır. Osteoporozda Tanı ve Tedavi kitabı da gerek ülkemize ait verileri, gerekse ulusal ve uluslar arası bilgileri, en yeni görüşleri sizlerle paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitaba emek veren, konularındaki deneyim ve birikimleri bizlerle paylaşan tüm yazarlara-hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Bilgi aktarımlarının paylaşılacağı çalışma ortamlarında sizlerle buluşmak dileğiyle... Prof. Dr. Jale Meray, Prof. Dr. Özlen Peker

6 İÇİNDEKİLER OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 1 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ 8 EPİDEMİYOLOJİ-TÜRKİYE ÇALIŞMASI FRACTURK 22 OSTEOPOROTİK KIRIKLAR VE DÜŞMELER İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ 35 OSTEOPOROZDA KLİNİK DEĞERLENDİRME 45 TANI YÖNTEMLERİ 50 DXA YORUMLAMA VE KISITLILIKLARI KİMLER TEST EDİLMELİ? 60 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KIRIK RİSKİ ARACI: FRAX 71 OSTEOPOROZDA İLAÇ DIŞI TEDAVİLER TÜM HASTALAR İÇİN GENEL ÖNERİLER 83 KİMLERİ TEDAVİ EDELİM? 92 POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZ MEDİKAL TEDAVİSİ 94 ERKEK OSTEOPOROZUNDA TEDAVİ 118 YAŞLI OSTEOPOROZU 131

7 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU Prof. Dr. Jale Meray*, Prof. Dr. Özlen Peker** Prof. Dr. Özlem El**, Doç. Dr. Zafer Günendi* *Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara **Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir Düşük kemik mineral yoğunluğu ve kemik dokunun mikroyapısında bozulma ile karakterize, kemik frajilitesinde ve kırık riskinde artışa neden olan sistemik bir iskelet hastalığı olarak tanımlanan osteoporoz genellikle kırık ortaya çıkana kadar ağrısız seyreden bir durumdur. Postmenopozal osteoporoz oldukça yaygın bir hastalıktır ve 50 yaşından sonra kadınlarda yaşam boyu kırık görülme oranı %40 dan daha fazladır. Vertebra, el bileği ve kalça en sık osteoporotik kırık görülen bölgelerdir. Osteoporoz kırık ile olan bu ilişkisi nedeni ile yüksek mortalite, morbidite ve sosyal maliyeti olan çok önemli bir sağlık problemidir. Tüm dünyada ortalama yaşam süresinin uzaması nedeni ile yaşlı nüfusun artması osteoporozun önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına neden olmaktadır. Osteoporotik kırıklar yaşlı populasyonda mobilite kaybına ve kendine bakım aktivitelerinin yerine getirilmesindeki güçlükler nedeni ile de önemli oranda yaşam kalitesinde bozulmaya neden olmaktadır. Kalça ve vertebra kırıkları sonrasında hastaneye yatış, immobilizasyon, pnömoni ve tromboembolik olayların ortaya çıkmasının kolaylaşması nedeni ile bir yıllık mortalite oranları %20 lere kadar çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü osteoporozda kalça, femur boynu ve lomber omurgada kemik mineral yoğunluk ölçümüne dayanan dört tanısal kategori belirlemiştir. Normal: T-skoru 1,0 veya üzerinde; (genç erişkin bir kadının değerleri ile karşılaştırılınca), Osteoporoz: T-skoru 2,5 veya altında; Düşük kemik kütlesi (Osteopeni): T-skoru 1,0 ile 2,5 değerleri arasında kullanılmalıdır. Yerleşmiş osteoporoz: T-skoru 2,5 veya altında ve en az 1 frajilite kırığı bulunması 1

8 2 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU DXA ile yapılan osteoporoz tanımlaması yanında kişisel risk faktörlerinin ve ülkelerde görülen kalça kırığı prevelansının da kullanılmasıyla 10 yıllık kırık riski hesaplamalarının yapılması ve tedavide bunun da göz önüne alınması vurgulanmaktadır. Bu amaçla Dünya sağlık örgütü tarafından osteoporozu ve osteopenisi olan hastalarda kırık riskinin belirlenmesi amacıyla 2008 yılında FRAX aracı geliştirilmiştir. Kemik mineral yoğunluk ölçümleri ile birlikte risk faktörleri de sorgulanarak kişinin 10 yıllık majör osteoporotik kırık riski hesaplanabilmektedir. Ülkemizde de yapılan FRACTURK çalışması verilerinin de kullanılması ile bu risk hesaplamaları artık Türk toplumu için de yapılabilmektedir. Bir kırık ortaya çıktıktan sonra amaç tekrarlayan kırıkların önlenmesidir. Ancak risk hesaplamalarının yapılarak uygun tedavilerin düzenlenmesi ve iyi hasta izlemi ile ilk kırığın ortaya çıkışını önlemek hedef olmalıdır. Sosyal ve Ekonomik Boyut Dünya çapında yaşlı populasyonun artmasıyla, yaşlılığa bağlı tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi osteoporoz prevalansı da önemli bir şekilde artmaktadır. Tüm etnik populasyonu ve her iki cinsiyeti de etkileyebilen bir problemdir. Hipertansiyon ve diyabetle birlikte osteoporoz, toplumu en sık etkileyen hastalıklar arasında yer almaktadır. Birincil osteoporoz genellikle 45 yaşından sonra başlar ve yaşla birlikte sıklığı artar. Gelişmiş ülkelerde artmış yaşam beklentisi nedeniyle daha sık gözükmektedir. Gerçek prevalans bilinmemekle birlikte tahmini prevalans kullanılan osteoporoz tanımlamasına ve veri kaynaklarına göre değişmektedir. Kemik mineral yoğunluğu verilerine göre 50 yaşın üzerinde en yüksek prevalans beyaz kadınlarda bulunmuş (%20), siyah ırkta ise %5 oranında saptanmıştır. Ulusal sağlık bakımı hizmet verilerine göre (osteoporoz tanı kodu ya da osteoporoz ile ilişkili kırık tanısı verileri) osteoporoz prevalansı %29,7 (kadınlarda %42,5, erkeklerde %10,1) olarak bildirilmiştir. Prevalans kadınlarda daha fazladır ve yaşla birlikte artmaktadır. Yıllık osteoporotik kırık insidansı ise Amerika da 2005 yılında 2 milyon olarak bulunmuştur. Türkiye de ise osteoporoz prevalansı 50 yaş üzerinde erkeklerde %7,5, kadınlarda ise %12,9 dur. Osteoporozun en önemli klinik sonuçları kırıklar ve ilişkili komplikasyonlardır. Osteoporozun kırıklar ile olan ilişkisi bu hastalığı önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Kırıklar yaşla birlikte belirgin bir şekilde artmaktadır. 45 yaşından sonra gelişen kırıkların %70 i osteoporoz ile ilişkilendirilmektedir.

9 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 3 Osteoporotik kırıklar beyaz ırkta ve kadınlarda daha fazladır. Siyah ırkın kemik mineral yoğunluğu daha fazladır, ek olarak kas ve yağ kütlesinin de fazla olması kırıklardan koruyucu rol oynamaktadır. Her 8 kadından birinde meme kanseri görülürken, her 3 kadından birinde osteoporotik kırık gelişmektedir. Erkeklerde menopoz sonrası kadınlarda görülen hızlı kemik kaybı yoktur, kortikal kayıp daha azdır ve kortikal kalınlık daha fazladır. Bu nedenlerle erkeklerde apendiküler kemik kırıkları daha azdır. Beyaz ırkta 50 yaşındaki kadınların %40 ının, erkeklerin ise %13 ünün ileri yaşamlarında kırık geçireceği tahmin edilmektedir. Yirminci yüzyılın sonlarında Avrupa da ve Amerika da osteopororotik kırık insidansında, özellikle de kalça kırığı insidansında, olasılıkla giderek azalan fiziksel aktivite ve artan düşme riski nedeniyle artış bildirilmiştir. Ülkemizde de benzer şekilde kalça kırıkları insidansında son 20 yılda belirgin artış olmuştur. Kırıkların patogenezi osteoporozla beraber artan yaş, düşme riski gibi bir çok faktöre bağlıdır. Osteoporotik kırıkların görüldüğü en sık bölgeler omurga, kalça ve distal ön koldur. Kırıklar tam olarak iyileşebileceği gibi önemli morbidite ve mortaliteye de neden olabilir. Humerus, pelvis, kosta, klavikula ve alt ekstremite kırıkları da nadir olarak osteoporoz ile ilişkili olabilmekte ve morbidite artışından sorumlu olmaktadır. Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar ağrı, dizabilite artışı, fiziksel kısıtlılıklar ve bağımsızlığın azalması, psikososyal bozukluklar ve yaşam kalitesinde azalma gibi morbiditeler ile ilişkilidir. Osteoporotik kırıklardan sonra hastaların %7-8 inde kalıcı sakatlıklar gelişmekte ve uzun süreli bakım ihtiyacı oluşmaktadır. Tam olarak iyileşenlerde bile düşme ve tekrar kırık gelişme korkusu olabilmekte ve bu durum da bireylerin aktivitelerini ciddi şekilde kısıtlamalarına neden olmaktadır. Kırıklara bağlı artmış morbidite ve bununla ilişkili olarak azalmış bağımsızlık hastanın diğer kişiler ve aile bireyleri ile olan ilişkilerini ve sosyal rolünü de önemli miktarda etkilemektedir. Özellikle kalça kırıkları ile ilişkili mortalite ve morbidite yüksektir. Genellikle düşmeler, özellikle de arkaya ve yana doğru düşmeler, sonrası olmakta ve kadınlarda daha fazla görülmektedir. Ulusal verilerimize göre kalça kırığı oranları yaş arasında her iki cinsiyette de benzer bulunurken, 64 yaşından sonra kadınlarda kalça kırık oranı daha baskın hale gelmektedir. Kalça kırıkları, omurga ve distal ön kol kırıklarından farklı olarak hemen her zaman hastane başvurusu gerektirdiğinden kalça kırıkları ile ilişkili verilere ulaşmak daha kolaydır. Kalça kırıkları insidansında coğrafik değişim gözlenmekle birlikte Avrupa ve Amerika da kadınlarda yaşam boyu kalça kırığı riski %14-20 arasındadır. Türkiye de de 50 yaşındaki bir kadında yaşam boyu kalça kırığı riski (%15) benzer orandadır, erkeklerde ise bu oran (%3,5) daha düşüktür. İskandinavya ülkelerinde diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika dan daha fazla gözlenmektedir. Kalça kırıkları hemen her zaman hastanede yatış gerektirmektedir ve genellikle hastanede kalış zamanı

10 4 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU ortalama 30 gündür. Kalça kırıklı hastaların yarısından azı önceki bağımsızlık düzeylerine ulaşırken %20 si uzun süreli bakım hizmeti gerektirmektedir. Kırık sonrası cerrahi gecikirse prognoz daha da kötüleşir. Mortalite oranları kalça kırığı sonrası ilk yıl içinde %20 lere varmaktadır ve özellikle kırık öncesi sağlık durumu bu oranları büyük oranda etkilemektedir. Mortalite, büyük olasılıkla komorbiditelerin daha fazla görülmesi nedeniyle erkeklerde daha fazladır ve olay sonrası erken dönemde en yüksek orandadır. Kalça kırığı sonrası 50 yaş üzerindeki erkeklerin %8 i, kadınların ise %3 ü hastanede iken ölmektedir. Bir yıl sonraki mortalite ise erkeklerde 1/3, kadınların ise 1/5 oranlarında bildirilmektedir. Omurga kırıkları ise genellikle asemptomatik olduğu için insidansını tahmin etmek güçtür. Tüm osteoporotik kırıklar içinde en sık gözükenidir. Kadınlarda daha fazla oranda görülmekle birlikte yaşla insidansı artmaktadır. Kalça kırıklarında olduğu gibi insidansda belirgin bir coğrafik varyasyon gözlenmemektedir. Avrupa da yaş arası kadın ve erkeklerde omurga kırığı prevalansı %12 olarak saptanmıştır. Omurga kırıkları spontan ya da eğilme, kaldırma gibi normal aktivitelerin sonucu gelişebilir. Yaklaşık 1/3 ü akut sırt ağrısına neden olur ve ağrı sıklıkla göğüs kafesine ve abdomene yayılır. Ağrı zamanla düzelir, fakat genelde tam olarak geçmez. Semptomatik omurga kırıkları yaşam kalitesinde önemli miktarda azalmaya neden olmaktadır ve bu azalma omurga kırık sayısı ve ciddiyeti arttıkça daha fazla olmaktadır. Nadiren hastanede kalış gerektirir. Omurga kırıklarının ağrı dışında getirdiği morbiditeler boy kısalması ve artmış kifozdur. Kifoza bağlı uzanma, eğilme gibi aktivitelerde kısıtlanma olabilmektedir. Çoklu torakal omurga kırıkları restriktif akciğer hastalığına neden olabilmektedir. Lomber omurga kırıkları ise abdominal anatomide değişiklikle sonuçlanarak abdominal ağrı, distansiyon, konstipasyon ve erken doyma gibi semptomlara neden olabilmektedir. Ayrıca omurga kırıklarının neden olduğu vücut imajı değişiklikleri kendine güven ve saygının azalmasına neden olabilmekte ve bu durum da sosyal izolasyon ile sonuçlanmaktadır. Omurga kırıklarından sonra da mortalite artabilmektedir. Ancak bu genellikle altta yatan hastalığa bağlıdır. Kalça kırıklarından farklı olarak mortalite artışı kırık sonrası geç dönemde olmaktadır. Omurga kırığı sonrası yaşam oranında birinci yılda %7, beşinci yılda %13 azalma saptanmıştır. Distal ön kol kırıkları genellikle ileriye doğru uzatılmış el üzerine düşmekle gelişir, orta yaş ve yaşlılıkta sıktır. Kadınlarda erkeklere göre 4 kat daha sık rastlanır. Kadınlarda insidans menopoz sonrası artmakta, yaşları arasında pik yapmaktadır. Erkeklerde ise yaşla ilişkili insidans artışı kadınlardaki kadar belirgin değildir. Distal ön kol kırıkları genellikle ağrılıdır ve iyileşmesi için cerrahi ya da manipulatif işlemler ve 4-6 hafta immobilizasyon gerekir. Kırık sonrası algodistrofi sık gözükür. Distal ön kol kırıkları el fonksiyonlarını gerektiren

11 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 5 spesifik aktivitelerde dizabiliteye neden olabilmektedir. Mortalite artışına neden olmaz fakat diğer osteoporotik kırıkların oluşma riskini arttırmaktadır. Osteoporotik kırık gelişimi, gelecekte aynı bölgede ya da başka bir bölgede yeni bir kırık oluşumu için risk faktörüdür. Distal ön kol kırığını takiben kalça kırığı gelişme riski yaklaşık 2 kat, omurga kırığı sonrası kalça kırığı gelişme riski yaklaşık 4-5 kat artmıştır. Omurga kırığı sonrası yeni bir omurga kırığı riski ise 7-10 kat fazladır. Omurga kırığı gelişen kadınların %20 sinde 1 yıl içinde yeni bir omurga kırığı gelişir. Distal ön kol kırığından sonra omurga kırığı gelişme riski her yaşta artmaktadır. Kalça kırıkları sonrası da kırık riski 2.5 kat artmaktadır. Bu veriler osteoporotik kırıklı bir hastanın gelecekteki kırık olasılığını azaltmak için acil ve detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin kapsamlı bir şekilde alınmasının önemini arttırmaktadır. Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar sağlık bakım sistemine önemli miktarda ekonomik yük getirmektedir. Osteoporozun ekonomik maliyeti kronik obstruktif akciğer hastalığı, myokard enfarktüsü, inme ve meme kanseri gibi diğer önemli hastalıkların maliyetleri ile benzer düzeydedir. Yaşlanan populasyon ile birlikte bu durum giderek artan bir halk sağlığı problemi olmaktadır. Amerika da yaklaşık olarak den fazla hastane başvurularına ve kadar bakım evi başvurularına neden olmaktadır. Osteoporozun neden olduğu total maliyeti hesaplamak güçtür. Akut hastane hizmetleri, hastane sonrası bakım ve medikasyonlar direk maliyeti oluştururken, hasta ve bakım veren aile bireyleri için iş gücü kayıpları da indirek maliyeti oluşturmaktadır. Osteoporoz maliyetini tahmin etmede iki ana metod kullanılmakta; osteoporozlu bireyin yıllık masrafını osteoporoz tanısı olmayan benzer hastalarınkilerle karşılaştırmak ve osteoporotik kırıkların maliyetini kullanarak osteoporozun total maliyetini tahmin etmek. Bu yaklaşımlara göre osteoporoz ile ilişkili yıllık medikal maliyet Amerika da milyar Dolar olarak tahmin edilmektedir. Avrupa da ise bu oran daha fazladır (36 milyar Euro). Bu maliyetin önemli bir kısmını kalça kırıkları ile ilişkili harcamalar oluşturmaktadır. Bu harcamalardan da büyük oranda hastane yatışları, taburculuk sonrası evde ya da bakım merkezlerinde gerçekleştirilen bakımlar sorumludur. Poliklinik hizmetleri ise maliyetin az kısmını oluşturmaktadır. Akut hastanede kalış süresini kısaltma çalışmaları maliyeti azaltmak için uygun bir girişim gibi gözükmektedir. Tüm evde bakım ve hemşire hizmeti başvurularının %74 ü osteoporoz ile ilişkilidir. Kalça kırıkları osteoporotik kırıklarla ilişkili akut hastane masraflarının %90 ını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise osteoporotik kırıklar ile ilişkili maliyet verisi kısıtlıdır. Türkiye de kalça kırıkları ile ilişkili akut hastane maliyeti hasta başına ortalama 5983 Dolar olarak bulunmuştur. Yaşlanan populasyon nedeniyle kalça kırıkları ve ilişkili maliyetin

12 6 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 2040 yılında 2-3 kat artacağı tahmin edilmektedir. Omurga kırıklarının getirdiği mali yük ise esas olarak poliklinik hizmetleri, hemşirelik bakım hizmeti ve iş gücü kayıpları nedeniyledir ve çoğu da ciddi ya da çoklu omurga kırıklarına bağlıdır. Osteoporotik kırık gelişmeden önce risk altındaki bireyleri tanımlayabilmek ve bu sayede alınabilecek önleme girişimleri osteoporozun getirdiği sosyal ve ekonomik maliyeti önemli oranda azaltabilecektir. Osteoporoz kırık gelişene kadar asemptomatik bir hastalıktır. Günümüzde osteoporoz tanısı için DXA ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümü kullanılmaktadır. Fakat tek başına kırık riskinin değerlendirilmesinde kullanılamaz. Çünkü kırık riski, KMY den başka kemik ile ilgili diğer faktörler ve düşme ile ilgili faktörlerden de etkilenmektedir. Bu nedenlerle osteoporoz için evrensel bir tarama programı ekonomik olarak uygun değildir. Erken menopoz, kronik steroid kullanımı gibi risk altındaki kişilere yönelik tarama ise daha uygun bir alternatif olabilir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 50 yaş üzeri erkek ve kadınlarda kullanılabilen 10 yıllık kırık olasılığını gösteren kırık risk algoritması geliştirilmiştir. Bu algoritmada hem femur boynu KMY, hem de klinik risk faktörleri kırık riskini belirlemede kullanılır. Fakat bu algoritmada dezavantaj olarak önceki düşme hikayesi dışında düşme ile ilişkili risk faktörleri sorgulanmamaktadır. Esas olarak genel toplum sağlığı programları ile halk eğitimi, osteoporoz ve ilişkili kırıkların önlenmesi açısından maliyet-etkin bir yaklaşım olacaktır. Doruk kemik yoğunluğu yaşları arasında kazanılmaktadır. Bu nedenle bu yaşlardan önce başlayacak uygun diyet ve egzersiz programları doruk kemik kütlesinin daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Fakat daha ileri yaşlarda başlanacak egzersizin de kemik sağlığı üzerine yararlı etkileri göz ardı edilemez. Dolayısıyla kemik sağlığı ve ileri yaşlarda düşmeleri önleme girişimleri açısından tüm toplumun uygun halk sağlığı programları ile bilinçlendirilmesi önemlidir. Sonuç olarak osteoporoz bireye ve topluma önemli etkileri olan bir hastalıktır. Aynı zamanda sağlık bakım sistemlerine getirdiği ekonomik yük de oldukça fazladır. Bu nedenle hem osteoporoz hem de osteoporotik kırıklar gelişmeden önce alınacak önlemler asıl üzerinde durulması gereken konulardan biri olmalıdır. Tanısal teknolojideki gelişmeler ve kırık riskini belirleme yolları hastalığı erken tanıma ve kırık olmadan önlem alma olasılığını beraberinde getirmektedir. Toplumun bu konudaki dikkatinin arttırılması da bireylerin ve ailelerin yaşam stillerini değiştirmelerine neden olması açısından önemlidir. Doruk kemik kütlesi gelişmeden önce başlanacak düzenli egzersiz ve uygun diyet tüketimi, her yaşta sigara-alkol tüketimi gibi risk faktörlerinin azaltılması ve özellikle ileri yaşta düşmeleri önleme girişimleri gerekli yaşam stili değişikliklerindendir.

13 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 7 Kaynaklar 1. Becker DJ, Kilgore ML, Morrisey MA. The societal burden of osteoporosis. Curr Rheumatol Rep 2010;12(3): Blume SW, Curtis JR. Medical costs of osteoporosis in the elderly Medicare population. Osteoporos Int 2011;22(6): Burge R, Dawson-Hughes B, Solomon DH, Wong JB, King A, Tosteson A. Incidence and economic burden of osteoporosis-related fractures in the United States, J Bone Miner Res 2007;22(3): Cheng H, Gary LC, Curtis JR, Saag KG, Kilgore ML, Morrisey MA, et al. Estimated prevalence and patterns of presumed osteoporosis among older Americans based on Medicare data. Osteoporos Int 2009;20(9): Clinician s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. National Osteoporosis Foundation. Washington DC, Colón-Emeric C, Kuchibhatla M, Pieper C, Hawkes W, Fredman L, Magaziner J, et al. The contribution of hip fracture to risk of subsequent fractures: data from two longitudinal studies. Osteoporos Int. 2003;14(11): Compston J. Osteoporosis: social and economic impact. Radiol Clin North Am 2010;48(3): Johnell O, Gullberg B, Allander E, Kanis JA. The apparent incidence of hip fracture in Europe: a study of national register sources. MEDOS Study Group. Osteoporos Int 1992;2(6): King E, Li G. The social and financial costs of osteoporosis. In: Deng H, Liu Y (eds): Current topics in osteoporosis. World Scientific NJ: USA; p Looker AC, Orwoll ES, Johnston CC Jr, Lindsay RL, Wahner HW, Dunn WL, et al. Prevalence of low femoral bone density in older U.S. adults from NHANES III. J Bone Miner Res 1997;12(11): Nakipoğlu GF, Özgirgin N. Epidemiyoloji. In: Kutsal YG, Arasıl T (eds): Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar: Osteoporoz. Güneş Tıp Kitabevleri: Ankara; p Prevention and Management of Osteoporosis: Report of a WHO Scientific Group. World Health Organization. Geneva: Switzerland; p Tanriover MD, Oz SG, Tanriover A, Kilicarslan A, Turkmen E, Guven GS, et al. Hip fractures in a developing country: osteoporosis frequency, predisposing factors and treatment costs. Arch Gerontol Geriatr 2010;50(3):e Tuzun S, Eskiyurt N, Akarirmak U, Saridogan M, Senocak M, Johansson H, et al. Incidence of hip fracture and prevalence of osteoporosis in Turkey: the FRACTURK study. Osteoporos Int 2011; van Staa TP, Dennison EM, Leufkens HG, Cooper C. Epidemiology of fractures in England and Wales. Bone 2001;29(6):

14 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ Prof. Dr. Tansu Arasıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, Ankara İskelet, vücutta vital organları koruyan, kas bağlantıları için etkin bir bölge olan ve kemik iliğine ev sahipliği yapan rijid bir çerçevedir. Total vücut kalsiyumunun %99 unu içerir ve kalsiyumun korunmasında, fosfat homeostazında önemli bir rol oynar ve bu iyonların dışarı, içeri taşınabilmesi için bir depo oluşturur. İskeleti oluşturan kemik ise, içinde kemik mineralinin depolandığı ekstrasellüler matriksten oluşan son derece özel bir dokudur. Kemik matriksi tip 1 kollajen, proteoglikanlar, osteopontin, osteokalsin, matriks GLA protein, trombospondin, fibronektin ve kemik sialoproteinleri dahil birçok non-kollajen proteinden oluşur (Şekil 1). Ayrıca, insülinbenzeri büyüme faktörleri (IGF ler), transforming büyüme faktörü beta (TGFβ), fibroblast büyüme faktörleri (FGF ler), trombosit-kökenli büyüme faktörleri (PDGF ler) ve kemik morfogenetik proteinler (BMP ler) dahil büyüme faktörlerinin de zengin bir deposudur. Kemik minerali ağırlıklı olarak hidroksiapatitten oluşur. Kemiğin makroskopik düzeyde kortikal (kompakt) ve trabeküler (kansellöz) kemik olmak üzere iki tipi vardır: kortikal kemik iskeletin yaklaşık %80 ini İnorganik (mineral): hidroksiapatit Kollajen (tip I) %70 %85 %85 %22 %15 %15 Su Organik Non-kollajen proteinler Ekstraselüler Selüler protein Şekil 1. Kemik kompozisyonu 8

15 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ 9 oluşturur; uzun kemiklerin şaftlarında ve yassı kemiklerin dış yüzeylerinde bulunur; trabeküler kemik ise başlıca uzun kemiklerin uçlarında (metafiz ve epifiz) ve yassı kemiklerin iç kısımlarında ve vertebralarda bulunur. Kortikal kemik, kan ve lenfatik damarlar, sinirler ve konnektif doku içeren santral kanalların (Haversian sistemler) etrafında konsantrik şekilde düzenlenmiş kompakt kemikten oluşur. Trabeküler kemik ise, kemik iliğinde yer alan birbirine bağlı plakalardan oluşur. Kemiğin gücü, kollajenöz proteinler (gerilme direnci) ve mineralize osteoid (kompressif direnç/basınca dayanma) ile belirlenir. Kortikal kemiğin mekanik gücü çapı ile (veya cross-sectional alan ile) artar ve kalınlığı da yaşlılıkta olduğu gibi kortikal porozite ile azalır; kansellöz kemiğin gücü ise özellikle trabeküllerin sayısı, kalınlığı ve horizontal bağlantıları ile belirlenir. Kemikte osteoklastlar, osteoblastlar ve osteositler olarak adlandırılan üç tip kemik hücresi vardır. Osteoklastlar monosit/makrofaj soyunun hematopoietik hücrelerinden köken alan kemik-rezorbe edici hücrelerdir. Farklılaşmış osteoklastlar ise kemiğin yüzeyine odaklı kırışık membranlı multinükleer hücrelerdir, kemik matriksinin çözünmesi/sindirimi için gerekli matriks metalloproteinazları ve katepsin K gibi asit ve enzimleri salgılarlar. Osteoblastlar pluripotent stromal kök hücrelerinden (MSC ler) türemişlerdir ve ana fonksiyonları osteoidin sentezi ve sonraki mineralizasyonudur. Mineralizasyon için tip 1 kollajen ve alkalen fosfataz (ALP) gibi osteoblast aktivitesinin belirteçleri olan iki faktör gerekir. Ek olarak bu hücreler osteoklast gelişimini ve fonksiyonunu düzenleyen birçok faktör üretirler. Osteositler, son derece farklılaşmış osteoblastlardır ve kemik matriksine gömülüdürler. Kemik yüzeyinde kemik ekstrasellüler sıvısı içeren yaygın kanalcıklar şebekesi ile birbirlerine ve osteoblastik hücrelere bağlıdırlar ve mineralize kemik matriksini sentez etmedeki yeteneklerini muhafaza etseler de etmeseler de, erişkin iskeletindeki kemik hücrelerinin yaklaşık %90 ını oluştururlar. Osteositler kemikte fiziksel zorlamaları algılama, uygun modeling veya remodeling yanıtının başlatılması için mekanosensörler olarak hareket ederler. Kemik rezorpsiyonu ve kemik depolanması arasındaki denge, iki ana hücre tipi olan osteoklastlar ve osteoblastlar arasındaki aktivitelerle belirlenir (Şekil 2). Osteoklastların hücre membranında son derece aktif iyon kanalları olup, protonları ekstrasellüler mesafenin içine pompalarlar, böylece kendi mikroçevreleri içinde ph yı düşürürler. ph daki bu düşme kemik mineralini çözer, eritir. Bu iki hücre tipinin aktiviteleri arasındaki denge, kemiğin yapımını, korunmasını veya kaybını yönetir. Bu hücrelerin aktiviteleri büyük oranda iç içedir. Tipik kemik remodeling siklusunda önce osteoklastlar aktive olarak kemik rezorpsiyonuna yol açarlar. Kısa bir reversal fazdan sonra osteoblast öncüleri tarafından rezorpsiyon çukurları işgal edilir ve osteoblastların progressif dalgaları şeklinde kemik formasyonu

16 10 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ Aktive dendritik hücre Aktive dendritik hücre RANKL RANK OPG Pre-füzyon osteoklast Çok hücreli osteoklast Aktive T lenfositler B lenfositler Osteoblastlar veya kemik iliği stromal hücreleri Aktive osteoklast Kemik formasyonu Kemik rezorbsiyonu Şekil 2. Osteoklastların farklılaşması başlar, yeni kemik matriksi oluşur. Kemiğin formasyon fazı tipik olarak rezorpsiyon fazından çok daha uzun olduğundan, remodeling aktivitesindeki herhangi bir artış kemikte net kayba yol açma eğilimindedir. Bu sürecin çeşitli evrelerinde prekursörler, osteoklastlar ve osteoblastlar, çeşitli sinyal moleküllerinin salınması ile birbirleri ile haberleşirler. Kemik fizyolojisinde bu sinyal moleküllerinin ve diğer çeşitli endojen (hormonlar gibi) ve ekzojen (diyet ve egzersiz gibi) faktörlerin hücreleri etkilemesi yoğun araştırma konusudur. Çocukluk çağında ve adolesan çağda kemik kütlesi yaşamın ikinci on yılında doruğa ulaşacak şekilde artar. Prepubertal çocuklarda kemik kütlesi ve boy arasında yakın bir ilişki vardır. Bu, puberte sırasında daha az belirgin olur. Kız çocuklarda kemik kütlesindeki artış hızı menarştan sonra hızla düşer; oysa ki erkek çocuklarda 17 yaşına kadar daha büyük kazançlar olur. Doruk kemik kütlesine ulaşmada seks steroidleri büyük rol oynar ve iskeletin seksüel dimorfizminden sorumludur. Erkek iskeleti daha büyük kemik boyutları ile karakterizedir; uzun kemiklerde daha geniş çap ve daha büyük kortikal kalınlık vardır. Yine de doruk kemik kütlesinde volümetrik kemik mineral dansitesi (BMD) genç erişkin kadın ve erkeklerde benzer şekildedir. Doruk kemik kütlesi etnik kökene göre farklıdır. Bu farklar kemik boyutlarındaki farklılıklar ile açıklanabilir. Estrojen, her iki cinste büyüme plaklarının normal kapanması için önemlidir. Doruk kemik kütlesi genetik, fiziksel aktivite, hormonal durum, kalsiyum alımı ve beslenmenin genel özellikleri dahil, birçok faktörle belirlenir. Doruk kemik

17 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ 11 Cinsiyet Hormonlar Beslenme Genetik varyasyon (%60-80) Vücut kütlesi Kemik kütlesi Fiziksel aktivite Yaşam tarzı Hastalıklar Şekil 3. Vücudu ve kemik kütlesini etkileyen faktörler kütlesinin belirlenmesinde genetik faktörler belki de bu faktörlerin en önemlisidir ve yaş-ilişkili kemik kaybını da etkiler (Şekil 3). Aile öyküsü osteoporoz için önemli bir risk faktörüdür; bu, hastalığın patogenezinde genetik faktörlerin önemini belirtir. İkiz ve aile çalışmalarında, genetik faktörlerin BMD değişimlerinin %50 ila %85 ini oluşturduğu görülmüştür. Birçok gen vardır ve çoğu kişide tek bir genin büyük bir etkisi yoktur. Popülasyona-dayalı çalışmalarda kollajen tip 1 alfa I (COL1AI) geninin polimorfizmlerinin hem BMD hem de kırık ile ilişkili olduğu görülmüştür; bu etkinin fonksiyonel esasının osteoporotik genotipte kollajenin bir heterodimerinin formasyonuna bağlantılı olduğu bilinmektedir. Diğer birçok genin polimorfizmleri de araştırılmıştır; bunların arasında estrojen reseptörü (ER), vitamin D reseptörü (VDR), tümör nekrozis faktör alfa (TNFα), osteoprotegerin (OPG) ve paratiroid hormon-ilişkili peptid (PTHrP) genleri vardır. Ender monogenik kemik bozukluklarının araştırılması, kemik kütlesini etkileyen diğer genler hakkında da bilgi sağlamıştır. Böylece düşük-dansiteli lipoprotein reseptör-ilişkili protein-5 (LRP-5) geninin aktive bir mutasyonunun yüksek kemik kütlesi sendromundan sorumlu olduğu, bu genin inaktive mutasyonunun osteoporoz/psödoglioma sendromuna bağlantılı olduğu görülmüştür. Erişkin insan iskeletinde eski kemik, kemik remodelingi olarak adlandırılan bir süreç ile yenilenir. Bu, yüzey-tabanlı bir fenomen olup osteoklastlarla kemiğin bir miktarının giderilmesini içerir; bunu, oluşan kavite içinde osteoblastlarla yeni kemiğin depolanması takip eder. Osteoblastlar, yaklaşık 10 gün süren gecikme fazı sonrasında mineralize olmaya başlar ve osteoid olarak adlandırılan kalsifiye olmamış kemik matriksi oluştururlar. Normal şartlarda rezorpsiyonu daima formasyon takip eder (eşleme/coupling olarak bilinen bir ilişki); her remodeling üniti içinde rezorbe olan ve oluşan kemik miktarı kantitatif olarak benzer niteliktedir (denge) (Şekil 4). Trabeküler kemik daha hızlı remodele olur ve bu nedenle erken postmenopozal kadınlarda olduğu gibi artan kemik döngüsü ile ilişkili durumlardan kortikal kemikten daha hızlı etkilenir. Her kemik remodeling siklusunun tamamlanması için geçen süre 4 ila 6 ay arasındadır ve bu zamanın çoğunu formasyon işgal eder. Her yıl iskeletin yaklaşık %10 u remodeling ile yenilenir. Kemik kütlesi yaşamın üçüncü dekadında pik yapar ve daha sonra yavaşça azalır. Bu noktada optimal kemik gücüne

Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması

Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu Özel Sayısı 1-157 Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması Prof. Dr. Tansu Arasıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile ve Kadın Sempozyumu Kırıkkale Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırıkkale, 16 Mayıs 2013 AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

SEMPOZYUM ÖZET KİTABI

SEMPOZYUM ÖZET KİTABI SEMPOZYUM ÖZET KİTABI Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, İzmir'de, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Çocuk ve Erişkin Endokrin Bilim Dalları tarafından, Ege Üniversitesinin 60. Kuruluş Yılı

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ

FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ Koordinatör Prof. Dr. Gül Baltacı Editörler Yrd. Doç. Dr. Hasan Irmak Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici Gıda. Müh. Ertuğrul Çelikcan Dr. Dyt. Biriz Çakır Kapak Resmi Nurdan Fenerci

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI 1 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK Dr. Fatma ARPACI Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Aile Ekonomisi Anabilim Dalı ANKARA,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı