ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN: 978-605-63275-0-6"

Transkript

1 ISBN:

2 Osteoporozda Tanı ve Tedavi 2012

3 Editörler Prof. Dr. Jale Meray Prof. Dr. Özlen Peker Editör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem El Doç. Dr. Zafer Günendi ISBN: Adres : Ataköy 4. Kısım O-121 Blokları, Kat:3 D:6 Bakırköy, İstanbul, Türkiye Tel. : Faks : E-posta : Yayınevi / Publishing House Molla Gürani Mah. Kaçamak Sokak No: 21, Fındıkzade-İstanbul-Türkiye Tel.: Faks: E-posta: Baskı: Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti. Baskı Tarihi: Ekim 2012

4 İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

5 ÖNSÖZ Sayın Meslektaşlarımız, Osteoporoz, yaşam kalitesini bozan, fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden bireyleri kısıtlayan, yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Günümüzde kabul gören tanımına göre osteoporoz: düşük kemik kütlesi ve kemik mikromimari yapısında bozulma sonucunda kemik kırılganlığındaki artıştır. Osteoporozdan doğan kırıklar yaşamı olumsuz etkileyen komplikasyonların başında gelir. Osteoporoz ve komplikasyonlarının tedavisi için yapılan harcamalar yanı sıra, kişilerin iş gücü kayıpları sosyoekonomik boyutu daha da etkin kılar ve osteoporoz, insan ömrü uzadıkça önemli bir toplum sorunu haline gelir. Bu bilgiler bağlamında koruyucu hekimlik hizmetlerinin osteoporoz hastalığı yönünden de önemi açıktır. Birçok durumda olduğu gibi kemik sağlığının korunması için alınabilecek önlemler ve eğitim koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturur. Bu amaçlarla kurulmuş olan Türkiye Osteoporoz Derneği nin temel hedefi de gerek meslektaşlarımızı gerekse halkı osteoporozdan korunma ve tedavisi ile ilgili konularda bilgilendirmektir. Bu amaçla dünya verileri takip edilir, ülkemize ait veriler toplanır, sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlenir. Halk eğitim günlerinde osteoporozdan korunma ve tedavi ile ilgili bilgiler paylaşılarak çalışmaların Türkiye de farklı bölgelere yayılması hedeflenir. Aynı nedenlerle, derneğimiz tarafından kuruluşundan beri eğitim CD leri, broşürler, dergi ve kitaplar hazırlanır. Osteoporozda Tanı ve Tedavi kitabı da gerek ülkemize ait verileri, gerekse ulusal ve uluslar arası bilgileri, en yeni görüşleri sizlerle paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitaba emek veren, konularındaki deneyim ve birikimleri bizlerle paylaşan tüm yazarlara-hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Bilgi aktarımlarının paylaşılacağı çalışma ortamlarında sizlerle buluşmak dileğiyle... Prof. Dr. Jale Meray, Prof. Dr. Özlen Peker

6 İÇİNDEKİLER OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 1 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ 8 EPİDEMİYOLOJİ-TÜRKİYE ÇALIŞMASI FRACTURK 22 OSTEOPOROTİK KIRIKLAR VE DÜŞMELER İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ 35 OSTEOPOROZDA KLİNİK DEĞERLENDİRME 45 TANI YÖNTEMLERİ 50 DXA YORUMLAMA VE KISITLILIKLARI KİMLER TEST EDİLMELİ? 60 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KIRIK RİSKİ ARACI: FRAX 71 OSTEOPOROZDA İLAÇ DIŞI TEDAVİLER TÜM HASTALAR İÇİN GENEL ÖNERİLER 83 KİMLERİ TEDAVİ EDELİM? 92 POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZ MEDİKAL TEDAVİSİ 94 ERKEK OSTEOPOROZUNDA TEDAVİ 118 YAŞLI OSTEOPOROZU 131

7 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU Prof. Dr. Jale Meray*, Prof. Dr. Özlen Peker** Prof. Dr. Özlem El**, Doç. Dr. Zafer Günendi* *Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara **Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir Düşük kemik mineral yoğunluğu ve kemik dokunun mikroyapısında bozulma ile karakterize, kemik frajilitesinde ve kırık riskinde artışa neden olan sistemik bir iskelet hastalığı olarak tanımlanan osteoporoz genellikle kırık ortaya çıkana kadar ağrısız seyreden bir durumdur. Postmenopozal osteoporoz oldukça yaygın bir hastalıktır ve 50 yaşından sonra kadınlarda yaşam boyu kırık görülme oranı %40 dan daha fazladır. Vertebra, el bileği ve kalça en sık osteoporotik kırık görülen bölgelerdir. Osteoporoz kırık ile olan bu ilişkisi nedeni ile yüksek mortalite, morbidite ve sosyal maliyeti olan çok önemli bir sağlık problemidir. Tüm dünyada ortalama yaşam süresinin uzaması nedeni ile yaşlı nüfusun artması osteoporozun önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına neden olmaktadır. Osteoporotik kırıklar yaşlı populasyonda mobilite kaybına ve kendine bakım aktivitelerinin yerine getirilmesindeki güçlükler nedeni ile de önemli oranda yaşam kalitesinde bozulmaya neden olmaktadır. Kalça ve vertebra kırıkları sonrasında hastaneye yatış, immobilizasyon, pnömoni ve tromboembolik olayların ortaya çıkmasının kolaylaşması nedeni ile bir yıllık mortalite oranları %20 lere kadar çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü osteoporozda kalça, femur boynu ve lomber omurgada kemik mineral yoğunluk ölçümüne dayanan dört tanısal kategori belirlemiştir. Normal: T-skoru 1,0 veya üzerinde; (genç erişkin bir kadının değerleri ile karşılaştırılınca), Osteoporoz: T-skoru 2,5 veya altında; Düşük kemik kütlesi (Osteopeni): T-skoru 1,0 ile 2,5 değerleri arasında kullanılmalıdır. Yerleşmiş osteoporoz: T-skoru 2,5 veya altında ve en az 1 frajilite kırığı bulunması 1

8 2 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU DXA ile yapılan osteoporoz tanımlaması yanında kişisel risk faktörlerinin ve ülkelerde görülen kalça kırığı prevelansının da kullanılmasıyla 10 yıllık kırık riski hesaplamalarının yapılması ve tedavide bunun da göz önüne alınması vurgulanmaktadır. Bu amaçla Dünya sağlık örgütü tarafından osteoporozu ve osteopenisi olan hastalarda kırık riskinin belirlenmesi amacıyla 2008 yılında FRAX aracı geliştirilmiştir. Kemik mineral yoğunluk ölçümleri ile birlikte risk faktörleri de sorgulanarak kişinin 10 yıllık majör osteoporotik kırık riski hesaplanabilmektedir. Ülkemizde de yapılan FRACTURK çalışması verilerinin de kullanılması ile bu risk hesaplamaları artık Türk toplumu için de yapılabilmektedir. Bir kırık ortaya çıktıktan sonra amaç tekrarlayan kırıkların önlenmesidir. Ancak risk hesaplamalarının yapılarak uygun tedavilerin düzenlenmesi ve iyi hasta izlemi ile ilk kırığın ortaya çıkışını önlemek hedef olmalıdır. Sosyal ve Ekonomik Boyut Dünya çapında yaşlı populasyonun artmasıyla, yaşlılığa bağlı tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi osteoporoz prevalansı da önemli bir şekilde artmaktadır. Tüm etnik populasyonu ve her iki cinsiyeti de etkileyebilen bir problemdir. Hipertansiyon ve diyabetle birlikte osteoporoz, toplumu en sık etkileyen hastalıklar arasında yer almaktadır. Birincil osteoporoz genellikle 45 yaşından sonra başlar ve yaşla birlikte sıklığı artar. Gelişmiş ülkelerde artmış yaşam beklentisi nedeniyle daha sık gözükmektedir. Gerçek prevalans bilinmemekle birlikte tahmini prevalans kullanılan osteoporoz tanımlamasına ve veri kaynaklarına göre değişmektedir. Kemik mineral yoğunluğu verilerine göre 50 yaşın üzerinde en yüksek prevalans beyaz kadınlarda bulunmuş (%20), siyah ırkta ise %5 oranında saptanmıştır. Ulusal sağlık bakımı hizmet verilerine göre (osteoporoz tanı kodu ya da osteoporoz ile ilişkili kırık tanısı verileri) osteoporoz prevalansı %29,7 (kadınlarda %42,5, erkeklerde %10,1) olarak bildirilmiştir. Prevalans kadınlarda daha fazladır ve yaşla birlikte artmaktadır. Yıllık osteoporotik kırık insidansı ise Amerika da 2005 yılında 2 milyon olarak bulunmuştur. Türkiye de ise osteoporoz prevalansı 50 yaş üzerinde erkeklerde %7,5, kadınlarda ise %12,9 dur. Osteoporozun en önemli klinik sonuçları kırıklar ve ilişkili komplikasyonlardır. Osteoporozun kırıklar ile olan ilişkisi bu hastalığı önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Kırıklar yaşla birlikte belirgin bir şekilde artmaktadır. 45 yaşından sonra gelişen kırıkların %70 i osteoporoz ile ilişkilendirilmektedir.

9 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 3 Osteoporotik kırıklar beyaz ırkta ve kadınlarda daha fazladır. Siyah ırkın kemik mineral yoğunluğu daha fazladır, ek olarak kas ve yağ kütlesinin de fazla olması kırıklardan koruyucu rol oynamaktadır. Her 8 kadından birinde meme kanseri görülürken, her 3 kadından birinde osteoporotik kırık gelişmektedir. Erkeklerde menopoz sonrası kadınlarda görülen hızlı kemik kaybı yoktur, kortikal kayıp daha azdır ve kortikal kalınlık daha fazladır. Bu nedenlerle erkeklerde apendiküler kemik kırıkları daha azdır. Beyaz ırkta 50 yaşındaki kadınların %40 ının, erkeklerin ise %13 ünün ileri yaşamlarında kırık geçireceği tahmin edilmektedir. Yirminci yüzyılın sonlarında Avrupa da ve Amerika da osteopororotik kırık insidansında, özellikle de kalça kırığı insidansında, olasılıkla giderek azalan fiziksel aktivite ve artan düşme riski nedeniyle artış bildirilmiştir. Ülkemizde de benzer şekilde kalça kırıkları insidansında son 20 yılda belirgin artış olmuştur. Kırıkların patogenezi osteoporozla beraber artan yaş, düşme riski gibi bir çok faktöre bağlıdır. Osteoporotik kırıkların görüldüğü en sık bölgeler omurga, kalça ve distal ön koldur. Kırıklar tam olarak iyileşebileceği gibi önemli morbidite ve mortaliteye de neden olabilir. Humerus, pelvis, kosta, klavikula ve alt ekstremite kırıkları da nadir olarak osteoporoz ile ilişkili olabilmekte ve morbidite artışından sorumlu olmaktadır. Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar ağrı, dizabilite artışı, fiziksel kısıtlılıklar ve bağımsızlığın azalması, psikososyal bozukluklar ve yaşam kalitesinde azalma gibi morbiditeler ile ilişkilidir. Osteoporotik kırıklardan sonra hastaların %7-8 inde kalıcı sakatlıklar gelişmekte ve uzun süreli bakım ihtiyacı oluşmaktadır. Tam olarak iyileşenlerde bile düşme ve tekrar kırık gelişme korkusu olabilmekte ve bu durum da bireylerin aktivitelerini ciddi şekilde kısıtlamalarına neden olmaktadır. Kırıklara bağlı artmış morbidite ve bununla ilişkili olarak azalmış bağımsızlık hastanın diğer kişiler ve aile bireyleri ile olan ilişkilerini ve sosyal rolünü de önemli miktarda etkilemektedir. Özellikle kalça kırıkları ile ilişkili mortalite ve morbidite yüksektir. Genellikle düşmeler, özellikle de arkaya ve yana doğru düşmeler, sonrası olmakta ve kadınlarda daha fazla görülmektedir. Ulusal verilerimize göre kalça kırığı oranları yaş arasında her iki cinsiyette de benzer bulunurken, 64 yaşından sonra kadınlarda kalça kırık oranı daha baskın hale gelmektedir. Kalça kırıkları, omurga ve distal ön kol kırıklarından farklı olarak hemen her zaman hastane başvurusu gerektirdiğinden kalça kırıkları ile ilişkili verilere ulaşmak daha kolaydır. Kalça kırıkları insidansında coğrafik değişim gözlenmekle birlikte Avrupa ve Amerika da kadınlarda yaşam boyu kalça kırığı riski %14-20 arasındadır. Türkiye de de 50 yaşındaki bir kadında yaşam boyu kalça kırığı riski (%15) benzer orandadır, erkeklerde ise bu oran (%3,5) daha düşüktür. İskandinavya ülkelerinde diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika dan daha fazla gözlenmektedir. Kalça kırıkları hemen her zaman hastanede yatış gerektirmektedir ve genellikle hastanede kalış zamanı

10 4 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU ortalama 30 gündür. Kalça kırıklı hastaların yarısından azı önceki bağımsızlık düzeylerine ulaşırken %20 si uzun süreli bakım hizmeti gerektirmektedir. Kırık sonrası cerrahi gecikirse prognoz daha da kötüleşir. Mortalite oranları kalça kırığı sonrası ilk yıl içinde %20 lere varmaktadır ve özellikle kırık öncesi sağlık durumu bu oranları büyük oranda etkilemektedir. Mortalite, büyük olasılıkla komorbiditelerin daha fazla görülmesi nedeniyle erkeklerde daha fazladır ve olay sonrası erken dönemde en yüksek orandadır. Kalça kırığı sonrası 50 yaş üzerindeki erkeklerin %8 i, kadınların ise %3 ü hastanede iken ölmektedir. Bir yıl sonraki mortalite ise erkeklerde 1/3, kadınların ise 1/5 oranlarında bildirilmektedir. Omurga kırıkları ise genellikle asemptomatik olduğu için insidansını tahmin etmek güçtür. Tüm osteoporotik kırıklar içinde en sık gözükenidir. Kadınlarda daha fazla oranda görülmekle birlikte yaşla insidansı artmaktadır. Kalça kırıklarında olduğu gibi insidansda belirgin bir coğrafik varyasyon gözlenmemektedir. Avrupa da yaş arası kadın ve erkeklerde omurga kırığı prevalansı %12 olarak saptanmıştır. Omurga kırıkları spontan ya da eğilme, kaldırma gibi normal aktivitelerin sonucu gelişebilir. Yaklaşık 1/3 ü akut sırt ağrısına neden olur ve ağrı sıklıkla göğüs kafesine ve abdomene yayılır. Ağrı zamanla düzelir, fakat genelde tam olarak geçmez. Semptomatik omurga kırıkları yaşam kalitesinde önemli miktarda azalmaya neden olmaktadır ve bu azalma omurga kırık sayısı ve ciddiyeti arttıkça daha fazla olmaktadır. Nadiren hastanede kalış gerektirir. Omurga kırıklarının ağrı dışında getirdiği morbiditeler boy kısalması ve artmış kifozdur. Kifoza bağlı uzanma, eğilme gibi aktivitelerde kısıtlanma olabilmektedir. Çoklu torakal omurga kırıkları restriktif akciğer hastalığına neden olabilmektedir. Lomber omurga kırıkları ise abdominal anatomide değişiklikle sonuçlanarak abdominal ağrı, distansiyon, konstipasyon ve erken doyma gibi semptomlara neden olabilmektedir. Ayrıca omurga kırıklarının neden olduğu vücut imajı değişiklikleri kendine güven ve saygının azalmasına neden olabilmekte ve bu durum da sosyal izolasyon ile sonuçlanmaktadır. Omurga kırıklarından sonra da mortalite artabilmektedir. Ancak bu genellikle altta yatan hastalığa bağlıdır. Kalça kırıklarından farklı olarak mortalite artışı kırık sonrası geç dönemde olmaktadır. Omurga kırığı sonrası yaşam oranında birinci yılda %7, beşinci yılda %13 azalma saptanmıştır. Distal ön kol kırıkları genellikle ileriye doğru uzatılmış el üzerine düşmekle gelişir, orta yaş ve yaşlılıkta sıktır. Kadınlarda erkeklere göre 4 kat daha sık rastlanır. Kadınlarda insidans menopoz sonrası artmakta, yaşları arasında pik yapmaktadır. Erkeklerde ise yaşla ilişkili insidans artışı kadınlardaki kadar belirgin değildir. Distal ön kol kırıkları genellikle ağrılıdır ve iyileşmesi için cerrahi ya da manipulatif işlemler ve 4-6 hafta immobilizasyon gerekir. Kırık sonrası algodistrofi sık gözükür. Distal ön kol kırıkları el fonksiyonlarını gerektiren

11 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 5 spesifik aktivitelerde dizabiliteye neden olabilmektedir. Mortalite artışına neden olmaz fakat diğer osteoporotik kırıkların oluşma riskini arttırmaktadır. Osteoporotik kırık gelişimi, gelecekte aynı bölgede ya da başka bir bölgede yeni bir kırık oluşumu için risk faktörüdür. Distal ön kol kırığını takiben kalça kırığı gelişme riski yaklaşık 2 kat, omurga kırığı sonrası kalça kırığı gelişme riski yaklaşık 4-5 kat artmıştır. Omurga kırığı sonrası yeni bir omurga kırığı riski ise 7-10 kat fazladır. Omurga kırığı gelişen kadınların %20 sinde 1 yıl içinde yeni bir omurga kırığı gelişir. Distal ön kol kırığından sonra omurga kırığı gelişme riski her yaşta artmaktadır. Kalça kırıkları sonrası da kırık riski 2.5 kat artmaktadır. Bu veriler osteoporotik kırıklı bir hastanın gelecekteki kırık olasılığını azaltmak için acil ve detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin kapsamlı bir şekilde alınmasının önemini arttırmaktadır. Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar sağlık bakım sistemine önemli miktarda ekonomik yük getirmektedir. Osteoporozun ekonomik maliyeti kronik obstruktif akciğer hastalığı, myokard enfarktüsü, inme ve meme kanseri gibi diğer önemli hastalıkların maliyetleri ile benzer düzeydedir. Yaşlanan populasyon ile birlikte bu durum giderek artan bir halk sağlığı problemi olmaktadır. Amerika da yaklaşık olarak den fazla hastane başvurularına ve kadar bakım evi başvurularına neden olmaktadır. Osteoporozun neden olduğu total maliyeti hesaplamak güçtür. Akut hastane hizmetleri, hastane sonrası bakım ve medikasyonlar direk maliyeti oluştururken, hasta ve bakım veren aile bireyleri için iş gücü kayıpları da indirek maliyeti oluşturmaktadır. Osteoporoz maliyetini tahmin etmede iki ana metod kullanılmakta; osteoporozlu bireyin yıllık masrafını osteoporoz tanısı olmayan benzer hastalarınkilerle karşılaştırmak ve osteoporotik kırıkların maliyetini kullanarak osteoporozun total maliyetini tahmin etmek. Bu yaklaşımlara göre osteoporoz ile ilişkili yıllık medikal maliyet Amerika da milyar Dolar olarak tahmin edilmektedir. Avrupa da ise bu oran daha fazladır (36 milyar Euro). Bu maliyetin önemli bir kısmını kalça kırıkları ile ilişkili harcamalar oluşturmaktadır. Bu harcamalardan da büyük oranda hastane yatışları, taburculuk sonrası evde ya da bakım merkezlerinde gerçekleştirilen bakımlar sorumludur. Poliklinik hizmetleri ise maliyetin az kısmını oluşturmaktadır. Akut hastanede kalış süresini kısaltma çalışmaları maliyeti azaltmak için uygun bir girişim gibi gözükmektedir. Tüm evde bakım ve hemşire hizmeti başvurularının %74 ü osteoporoz ile ilişkilidir. Kalça kırıkları osteoporotik kırıklarla ilişkili akut hastane masraflarının %90 ını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise osteoporotik kırıklar ile ilişkili maliyet verisi kısıtlıdır. Türkiye de kalça kırıkları ile ilişkili akut hastane maliyeti hasta başına ortalama 5983 Dolar olarak bulunmuştur. Yaşlanan populasyon nedeniyle kalça kırıkları ve ilişkili maliyetin

12 6 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 2040 yılında 2-3 kat artacağı tahmin edilmektedir. Omurga kırıklarının getirdiği mali yük ise esas olarak poliklinik hizmetleri, hemşirelik bakım hizmeti ve iş gücü kayıpları nedeniyledir ve çoğu da ciddi ya da çoklu omurga kırıklarına bağlıdır. Osteoporotik kırık gelişmeden önce risk altındaki bireyleri tanımlayabilmek ve bu sayede alınabilecek önleme girişimleri osteoporozun getirdiği sosyal ve ekonomik maliyeti önemli oranda azaltabilecektir. Osteoporoz kırık gelişene kadar asemptomatik bir hastalıktır. Günümüzde osteoporoz tanısı için DXA ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümü kullanılmaktadır. Fakat tek başına kırık riskinin değerlendirilmesinde kullanılamaz. Çünkü kırık riski, KMY den başka kemik ile ilgili diğer faktörler ve düşme ile ilgili faktörlerden de etkilenmektedir. Bu nedenlerle osteoporoz için evrensel bir tarama programı ekonomik olarak uygun değildir. Erken menopoz, kronik steroid kullanımı gibi risk altındaki kişilere yönelik tarama ise daha uygun bir alternatif olabilir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 50 yaş üzeri erkek ve kadınlarda kullanılabilen 10 yıllık kırık olasılığını gösteren kırık risk algoritması geliştirilmiştir. Bu algoritmada hem femur boynu KMY, hem de klinik risk faktörleri kırık riskini belirlemede kullanılır. Fakat bu algoritmada dezavantaj olarak önceki düşme hikayesi dışında düşme ile ilişkili risk faktörleri sorgulanmamaktadır. Esas olarak genel toplum sağlığı programları ile halk eğitimi, osteoporoz ve ilişkili kırıkların önlenmesi açısından maliyet-etkin bir yaklaşım olacaktır. Doruk kemik yoğunluğu yaşları arasında kazanılmaktadır. Bu nedenle bu yaşlardan önce başlayacak uygun diyet ve egzersiz programları doruk kemik kütlesinin daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Fakat daha ileri yaşlarda başlanacak egzersizin de kemik sağlığı üzerine yararlı etkileri göz ardı edilemez. Dolayısıyla kemik sağlığı ve ileri yaşlarda düşmeleri önleme girişimleri açısından tüm toplumun uygun halk sağlığı programları ile bilinçlendirilmesi önemlidir. Sonuç olarak osteoporoz bireye ve topluma önemli etkileri olan bir hastalıktır. Aynı zamanda sağlık bakım sistemlerine getirdiği ekonomik yük de oldukça fazladır. Bu nedenle hem osteoporoz hem de osteoporotik kırıklar gelişmeden önce alınacak önlemler asıl üzerinde durulması gereken konulardan biri olmalıdır. Tanısal teknolojideki gelişmeler ve kırık riskini belirleme yolları hastalığı erken tanıma ve kırık olmadan önlem alma olasılığını beraberinde getirmektedir. Toplumun bu konudaki dikkatinin arttırılması da bireylerin ve ailelerin yaşam stillerini değiştirmelerine neden olması açısından önemlidir. Doruk kemik kütlesi gelişmeden önce başlanacak düzenli egzersiz ve uygun diyet tüketimi, her yaşta sigara-alkol tüketimi gibi risk faktörlerinin azaltılması ve özellikle ileri yaşta düşmeleri önleme girişimleri gerekli yaşam stili değişikliklerindendir.

13 OSTEOPOROZ TANIMI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTU 7 Kaynaklar 1. Becker DJ, Kilgore ML, Morrisey MA. The societal burden of osteoporosis. Curr Rheumatol Rep 2010;12(3): Blume SW, Curtis JR. Medical costs of osteoporosis in the elderly Medicare population. Osteoporos Int 2011;22(6): Burge R, Dawson-Hughes B, Solomon DH, Wong JB, King A, Tosteson A. Incidence and economic burden of osteoporosis-related fractures in the United States, J Bone Miner Res 2007;22(3): Cheng H, Gary LC, Curtis JR, Saag KG, Kilgore ML, Morrisey MA, et al. Estimated prevalence and patterns of presumed osteoporosis among older Americans based on Medicare data. Osteoporos Int 2009;20(9): Clinician s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. National Osteoporosis Foundation. Washington DC, Colón-Emeric C, Kuchibhatla M, Pieper C, Hawkes W, Fredman L, Magaziner J, et al. The contribution of hip fracture to risk of subsequent fractures: data from two longitudinal studies. Osteoporos Int. 2003;14(11): Compston J. Osteoporosis: social and economic impact. Radiol Clin North Am 2010;48(3): Johnell O, Gullberg B, Allander E, Kanis JA. The apparent incidence of hip fracture in Europe: a study of national register sources. MEDOS Study Group. Osteoporos Int 1992;2(6): King E, Li G. The social and financial costs of osteoporosis. In: Deng H, Liu Y (eds): Current topics in osteoporosis. World Scientific NJ: USA; p Looker AC, Orwoll ES, Johnston CC Jr, Lindsay RL, Wahner HW, Dunn WL, et al. Prevalence of low femoral bone density in older U.S. adults from NHANES III. J Bone Miner Res 1997;12(11): Nakipoğlu GF, Özgirgin N. Epidemiyoloji. In: Kutsal YG, Arasıl T (eds): Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar: Osteoporoz. Güneş Tıp Kitabevleri: Ankara; p Prevention and Management of Osteoporosis: Report of a WHO Scientific Group. World Health Organization. Geneva: Switzerland; p Tanriover MD, Oz SG, Tanriover A, Kilicarslan A, Turkmen E, Guven GS, et al. Hip fractures in a developing country: osteoporosis frequency, predisposing factors and treatment costs. Arch Gerontol Geriatr 2010;50(3):e Tuzun S, Eskiyurt N, Akarirmak U, Saridogan M, Senocak M, Johansson H, et al. Incidence of hip fracture and prevalence of osteoporosis in Turkey: the FRACTURK study. Osteoporos Int 2011; van Staa TP, Dennison EM, Leufkens HG, Cooper C. Epidemiology of fractures in England and Wales. Bone 2001;29(6):

14 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ Prof. Dr. Tansu Arasıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, Ankara İskelet, vücutta vital organları koruyan, kas bağlantıları için etkin bir bölge olan ve kemik iliğine ev sahipliği yapan rijid bir çerçevedir. Total vücut kalsiyumunun %99 unu içerir ve kalsiyumun korunmasında, fosfat homeostazında önemli bir rol oynar ve bu iyonların dışarı, içeri taşınabilmesi için bir depo oluşturur. İskeleti oluşturan kemik ise, içinde kemik mineralinin depolandığı ekstrasellüler matriksten oluşan son derece özel bir dokudur. Kemik matriksi tip 1 kollajen, proteoglikanlar, osteopontin, osteokalsin, matriks GLA protein, trombospondin, fibronektin ve kemik sialoproteinleri dahil birçok non-kollajen proteinden oluşur (Şekil 1). Ayrıca, insülinbenzeri büyüme faktörleri (IGF ler), transforming büyüme faktörü beta (TGFβ), fibroblast büyüme faktörleri (FGF ler), trombosit-kökenli büyüme faktörleri (PDGF ler) ve kemik morfogenetik proteinler (BMP ler) dahil büyüme faktörlerinin de zengin bir deposudur. Kemik minerali ağırlıklı olarak hidroksiapatitten oluşur. Kemiğin makroskopik düzeyde kortikal (kompakt) ve trabeküler (kansellöz) kemik olmak üzere iki tipi vardır: kortikal kemik iskeletin yaklaşık %80 ini İnorganik (mineral): hidroksiapatit Kollajen (tip I) %70 %85 %85 %22 %15 %15 Su Organik Non-kollajen proteinler Ekstraselüler Selüler protein Şekil 1. Kemik kompozisyonu 8

15 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ 9 oluşturur; uzun kemiklerin şaftlarında ve yassı kemiklerin dış yüzeylerinde bulunur; trabeküler kemik ise başlıca uzun kemiklerin uçlarında (metafiz ve epifiz) ve yassı kemiklerin iç kısımlarında ve vertebralarda bulunur. Kortikal kemik, kan ve lenfatik damarlar, sinirler ve konnektif doku içeren santral kanalların (Haversian sistemler) etrafında konsantrik şekilde düzenlenmiş kompakt kemikten oluşur. Trabeküler kemik ise, kemik iliğinde yer alan birbirine bağlı plakalardan oluşur. Kemiğin gücü, kollajenöz proteinler (gerilme direnci) ve mineralize osteoid (kompressif direnç/basınca dayanma) ile belirlenir. Kortikal kemiğin mekanik gücü çapı ile (veya cross-sectional alan ile) artar ve kalınlığı da yaşlılıkta olduğu gibi kortikal porozite ile azalır; kansellöz kemiğin gücü ise özellikle trabeküllerin sayısı, kalınlığı ve horizontal bağlantıları ile belirlenir. Kemikte osteoklastlar, osteoblastlar ve osteositler olarak adlandırılan üç tip kemik hücresi vardır. Osteoklastlar monosit/makrofaj soyunun hematopoietik hücrelerinden köken alan kemik-rezorbe edici hücrelerdir. Farklılaşmış osteoklastlar ise kemiğin yüzeyine odaklı kırışık membranlı multinükleer hücrelerdir, kemik matriksinin çözünmesi/sindirimi için gerekli matriks metalloproteinazları ve katepsin K gibi asit ve enzimleri salgılarlar. Osteoblastlar pluripotent stromal kök hücrelerinden (MSC ler) türemişlerdir ve ana fonksiyonları osteoidin sentezi ve sonraki mineralizasyonudur. Mineralizasyon için tip 1 kollajen ve alkalen fosfataz (ALP) gibi osteoblast aktivitesinin belirteçleri olan iki faktör gerekir. Ek olarak bu hücreler osteoklast gelişimini ve fonksiyonunu düzenleyen birçok faktör üretirler. Osteositler, son derece farklılaşmış osteoblastlardır ve kemik matriksine gömülüdürler. Kemik yüzeyinde kemik ekstrasellüler sıvısı içeren yaygın kanalcıklar şebekesi ile birbirlerine ve osteoblastik hücrelere bağlıdırlar ve mineralize kemik matriksini sentez etmedeki yeteneklerini muhafaza etseler de etmeseler de, erişkin iskeletindeki kemik hücrelerinin yaklaşık %90 ını oluştururlar. Osteositler kemikte fiziksel zorlamaları algılama, uygun modeling veya remodeling yanıtının başlatılması için mekanosensörler olarak hareket ederler. Kemik rezorpsiyonu ve kemik depolanması arasındaki denge, iki ana hücre tipi olan osteoklastlar ve osteoblastlar arasındaki aktivitelerle belirlenir (Şekil 2). Osteoklastların hücre membranında son derece aktif iyon kanalları olup, protonları ekstrasellüler mesafenin içine pompalarlar, böylece kendi mikroçevreleri içinde ph yı düşürürler. ph daki bu düşme kemik mineralini çözer, eritir. Bu iki hücre tipinin aktiviteleri arasındaki denge, kemiğin yapımını, korunmasını veya kaybını yönetir. Bu hücrelerin aktiviteleri büyük oranda iç içedir. Tipik kemik remodeling siklusunda önce osteoklastlar aktive olarak kemik rezorpsiyonuna yol açarlar. Kısa bir reversal fazdan sonra osteoblast öncüleri tarafından rezorpsiyon çukurları işgal edilir ve osteoblastların progressif dalgaları şeklinde kemik formasyonu

16 10 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ Aktive dendritik hücre Aktive dendritik hücre RANKL RANK OPG Pre-füzyon osteoklast Çok hücreli osteoklast Aktive T lenfositler B lenfositler Osteoblastlar veya kemik iliği stromal hücreleri Aktive osteoklast Kemik formasyonu Kemik rezorbsiyonu Şekil 2. Osteoklastların farklılaşması başlar, yeni kemik matriksi oluşur. Kemiğin formasyon fazı tipik olarak rezorpsiyon fazından çok daha uzun olduğundan, remodeling aktivitesindeki herhangi bir artış kemikte net kayba yol açma eğilimindedir. Bu sürecin çeşitli evrelerinde prekursörler, osteoklastlar ve osteoblastlar, çeşitli sinyal moleküllerinin salınması ile birbirleri ile haberleşirler. Kemik fizyolojisinde bu sinyal moleküllerinin ve diğer çeşitli endojen (hormonlar gibi) ve ekzojen (diyet ve egzersiz gibi) faktörlerin hücreleri etkilemesi yoğun araştırma konusudur. Çocukluk çağında ve adolesan çağda kemik kütlesi yaşamın ikinci on yılında doruğa ulaşacak şekilde artar. Prepubertal çocuklarda kemik kütlesi ve boy arasında yakın bir ilişki vardır. Bu, puberte sırasında daha az belirgin olur. Kız çocuklarda kemik kütlesindeki artış hızı menarştan sonra hızla düşer; oysa ki erkek çocuklarda 17 yaşına kadar daha büyük kazançlar olur. Doruk kemik kütlesine ulaşmada seks steroidleri büyük rol oynar ve iskeletin seksüel dimorfizminden sorumludur. Erkek iskeleti daha büyük kemik boyutları ile karakterizedir; uzun kemiklerde daha geniş çap ve daha büyük kortikal kalınlık vardır. Yine de doruk kemik kütlesinde volümetrik kemik mineral dansitesi (BMD) genç erişkin kadın ve erkeklerde benzer şekildedir. Doruk kemik kütlesi etnik kökene göre farklıdır. Bu farklar kemik boyutlarındaki farklılıklar ile açıklanabilir. Estrojen, her iki cinste büyüme plaklarının normal kapanması için önemlidir. Doruk kemik kütlesi genetik, fiziksel aktivite, hormonal durum, kalsiyum alımı ve beslenmenin genel özellikleri dahil, birçok faktörle belirlenir. Doruk kemik

17 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ 11 Cinsiyet Hormonlar Beslenme Genetik varyasyon (%60-80) Vücut kütlesi Kemik kütlesi Fiziksel aktivite Yaşam tarzı Hastalıklar Şekil 3. Vücudu ve kemik kütlesini etkileyen faktörler kütlesinin belirlenmesinde genetik faktörler belki de bu faktörlerin en önemlisidir ve yaş-ilişkili kemik kaybını da etkiler (Şekil 3). Aile öyküsü osteoporoz için önemli bir risk faktörüdür; bu, hastalığın patogenezinde genetik faktörlerin önemini belirtir. İkiz ve aile çalışmalarında, genetik faktörlerin BMD değişimlerinin %50 ila %85 ini oluşturduğu görülmüştür. Birçok gen vardır ve çoğu kişide tek bir genin büyük bir etkisi yoktur. Popülasyona-dayalı çalışmalarda kollajen tip 1 alfa I (COL1AI) geninin polimorfizmlerinin hem BMD hem de kırık ile ilişkili olduğu görülmüştür; bu etkinin fonksiyonel esasının osteoporotik genotipte kollajenin bir heterodimerinin formasyonuna bağlantılı olduğu bilinmektedir. Diğer birçok genin polimorfizmleri de araştırılmıştır; bunların arasında estrojen reseptörü (ER), vitamin D reseptörü (VDR), tümör nekrozis faktör alfa (TNFα), osteoprotegerin (OPG) ve paratiroid hormon-ilişkili peptid (PTHrP) genleri vardır. Ender monogenik kemik bozukluklarının araştırılması, kemik kütlesini etkileyen diğer genler hakkında da bilgi sağlamıştır. Böylece düşük-dansiteli lipoprotein reseptör-ilişkili protein-5 (LRP-5) geninin aktive bir mutasyonunun yüksek kemik kütlesi sendromundan sorumlu olduğu, bu genin inaktive mutasyonunun osteoporoz/psödoglioma sendromuna bağlantılı olduğu görülmüştür. Erişkin insan iskeletinde eski kemik, kemik remodelingi olarak adlandırılan bir süreç ile yenilenir. Bu, yüzey-tabanlı bir fenomen olup osteoklastlarla kemiğin bir miktarının giderilmesini içerir; bunu, oluşan kavite içinde osteoblastlarla yeni kemiğin depolanması takip eder. Osteoblastlar, yaklaşık 10 gün süren gecikme fazı sonrasında mineralize olmaya başlar ve osteoid olarak adlandırılan kalsifiye olmamış kemik matriksi oluştururlar. Normal şartlarda rezorpsiyonu daima formasyon takip eder (eşleme/coupling olarak bilinen bir ilişki); her remodeling üniti içinde rezorbe olan ve oluşan kemik miktarı kantitatif olarak benzer niteliktedir (denge) (Şekil 4). Trabeküler kemik daha hızlı remodele olur ve bu nedenle erken postmenopozal kadınlarda olduğu gibi artan kemik döngüsü ile ilişkili durumlardan kortikal kemikten daha hızlı etkilenir. Her kemik remodeling siklusunun tamamlanması için geçen süre 4 ila 6 ay arasındadır ve bu zamanın çoğunu formasyon işgal eder. Her yıl iskeletin yaklaşık %10 u remodeling ile yenilenir. Kemik kütlesi yaşamın üçüncü dekadında pik yapar ve daha sonra yavaşça azalır. Bu noktada optimal kemik gücüne

18 12 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ Proliferasyon Farklılaşma Maturasyon ve yaşlanma Sağkalım x yaş Osteoklast rezorbsiyonu Reversal faz Osteoid formasyonu Mineralizasyon günler Şekil 4. Kemik remodelingi ulaşmada başarısızlık, osteoporoza katkı yapan bir faktördür. Kemik kaybı dördüncü dekadda yaklaşık %0,5 oranında başlar. Perimenopozal dönemde ve menopozdan sonraki yedi yılda kadınlarda doğrudan estrojen yetersizliği ile ilişikli yılda (değişken olmakla birlikte) %3 gibi kemik kayıp hızı olur ve bu, yılda %0,5-1 gibi sabit bir orana ulaşır. Bu kitabın temel konusu olan osteoporoz ise, kemik mimarisinin bozulması ve sonuçta kemik frajilitesinde, kırık riskinde artma ile ilişkili olarak kemik kütlesinde azalma şeklinde tanımlanır; osteoporoz hem kemik kütlesini hem de kemik kalitesini etkileyen herediter ve çevresel faktörlerin sonucu olan bir hastalıktır. Geleneksel olarak osteoporoz, tip I (postmenopozal) veya tip II (senil) olarak tanımlanmıştır. Postmenopozal osteoporoz primer olarak estrojen yetersizliğine, senil osteoporoz ise yaşlanan iskelete ve kalsiyum yetersizliğine bağlıdır. Ancak multipl patogenetik mekanizmaların yaşa bakmaksızın osteoporotik durumun gelişmesinde etkili olduğu giderek kabul edilmektedir. Kemikte kortekslerin incelmesi ve artan porozite ile birlikte trabeküler plakaların ince, çubuk-benzeri bir yapıya dönüşümü olur; ayrıca trabeküllerin perforasyonu, trabeküler kemik strüktürünün konnektivitesinin azalmasına yol açar. Günümüzde moleküler biyologlar kemik remodelinginin mekanizmalarını aydınlatmaya başladılar. Örneğin nükleer faktör kappa B ligandının (RANKL) reseptör aktivatörü/nükleer faktör kappa B nin (RANK) reseptör aktivatörü/osteoprotegerin (OPG) sisteminin, kemik rezorpsiyonu için son ortak yol olduğu şimdi anlaşılmaktadır. Osteoblastlar ve kemik iliğindeki aktive

19 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ 13 Monositler E(-) Dendritik hücreler IL-1 IL-7 TNF-α TNF-α RANKL E(-) E(+) T hücreleri TGF-β Farklılışma+aktivasyon TNF-α RANKL E(-) Aktif osteoklast Sitmülatör faktörler İnhibitör faktörler Osteoklast apoptozisi Osteoklast öncüsü E(-) E(-) M-CSF E(-) RANKL E(+) OPG RANKL TGF-β E(+) E(+) TGF-β IL-6 PGE 2 GM-CSF Stromal hücre osteoblast Şekil 5. Estrojen ve estrojen yetmezliğinin kemik hücrelerine etkisi. T hücreleri RANKL, sitokin üretirler. RANKL, osteoklast farklılaşmasını teşvik etmek için osteoklastlar ve osteoklast prekursorları tarafından ekspresse edilen RANK a bağlanır. Osteoprotegerin bir solubl decoy reseptörü olup, RANKL a bağlanarak RANK-RANKL i inhibe eder. Özellikle postmenopozal osteoporoz olarak adlandırdığımız osteoporoz türünde görülen bu değişiklikler, bu durumu karakterize eden artmış osteoklastik aktivitenin ve azalmış osteoblast fonksiyonunun kombinasyonunun sonucudur (Şekil 5). Estrojen normal kemik maturasyonu ve mineral kazancı için gereklidir. Estrojen kıkırdağın ekstrasellüler matriksinin sekresyonundan sorumlu olan kondrositleri etkiler. Estrojen reseptöründeki bir mutasyon nedeni ile estrojen direnci veya bozulmuş estrojen sentezi (aromataz yetmezliği) olan ender bozukluklarda, osteopeni ve gecikmiş epifizeal kapanma vardır. Estrojen tedavisi ile iskelet maturasyonu ve kemik mineral kazancında artış elde edilebilir. Özellikle uzun kemiklerde normal kemik mineral artışı ve büyümesi için androjenler de zorunludur. Postmenopozal osteoporozun patogenezinde estrojen yetersizliğinin rolü iyi bilinmektedir ve son zamanda erkek osteoporozunda da estrojen yetersizliğinin önemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca, estrojen yetersizliği kadında ve erkekte yaş-ilişkili kemik kaybının önemli belirleyicisidir. Kadınlarda estrojen üretimindeki büyük azalma menopoz ile ilişkilidir ve kemik kaybının hızlanmış fazından sorumludur. Kanda ve idrarda kemik rezorpsiyonu ve

20 14 OSTEOPOROZDA TEMEL FİZYOPATOLOJİ formasyonunun biyokimyasal belirteçleri ölçülebilir. Rezorpsiyon belirteçleri arasında deoksipiridinolin (idrarda ölçülür) ve tip 1 kollajenin karboksi-terminal çapraz-bağlı telopeptidleri (NTX ve CTX; serum veya idrarda ölçülen) vardır. Menopozda kemik döngüsü artar. Bu hem rezorpsiyon hem de formasyon belirteçlerinin artması ile gözlenebilir. Ancak bu değerler estrojen replasmanı ile premenopozal değerlere büyük ölçüde geri dönebilirler. Daha yaşlı postmenopozal kadınlarda estrojen yetersizliği kemik kaybında rol oynar ve estrojen replasmanı bu yaş grubunda kemik kaybının önlenmesinde etkilidir. Estrojenin iskeletteki etkilerinin mekanizmaları tam açık değildir. Nongenomik etkiler de olmakla birlikte, etkilerinin çoğu iki ana ER subtipi olan ERα ve ERβ aracılığı ile olur. Estrojen yetmezliği kemik iliğindeki megakaryositler ve T hücreleri gibi kemik hücreleri ve hücreler tarafından pro-rezorptif sitokinlerin artan üretimi ile olur. İlgili faktörler arasında interlökinler (IL)-1, -6 ve -11, TNFα, nükleer faktör kappa B ligandının reseptör aktivatörü (RANKL) ve granülosit-makrofaj koloni-stimulating faktör (GM-CSF) vardır. Estrojen yetersizliği, yetersiz kemik formasyonu ile birlikte aşırı kemik rezorpsiyonuna da yol açar. Osteoblastlar, osteositler ve osteoklastlar hepsi estrojen reseptörleri ekspresse ederler. Ek olarak, estrojenler kemiği sitokinler ve lokal büyüme faktörleri vasıtasıyla indirekt olarak da etkilerler. Estrojen ile dolu durum, transforming growth factor (TGF) betanın üretimini artırarak osteoklast apoptozisini artırabilir. Estrojen yokluğunda T hücreleri, interlökin (IL)-1, IL-6 ve tümör nekrozis faktör alfa yolağı ile osteoklast rekruitmentini, farklılaşmasını ve uzun süreli sağkalımı teşvik eder. T hücreleri aynı zamanda IL-7 gibi sitokinler vasıtası ile osteoblast farklılaşmasını ve aktivitesini inhibe eder ve osteoblastların prematür apoptozisine neden olurlar. Ayrıca, estrojen yetersizliği kemiği paratiroid hormonun etkilerine karşı duyarlı hale getirir. Paratiroid hormonda kemik döngüsünün regülasyonunda major bir rol oynar; hem primer hem de sekonder hiperparatiroidizm osteopeni/osteoporoz ile ilişkilidir. PTH kemik döngüsünü IGF-1, PTH-related protein (PTHrP) ve RANKL dahil lokal faktörlerin üretimi ile artırır (sklerostin ekspresyonunu inhibe ederek ve wnt/lrp5/6 sinyal yolağı ile çapraz konuşarak). Growth hormon (GH) ise, hem kemiğe doğrudan etki ederek hem de IGF-1 in sistemik üretimini yaparak kemik formasyonuna ve rezorpsiyonuna etki yapan önemli bir diğer stimulustur. IGF-1 ve/veya GH nın düşük düzeyleri de düşük diyetle protein alımı ve anoreksia nervosa ile birlikte osteoporoz patogenezine katılır, anoreksia nervosa da gonadal steroidlerin düşük düzeylerini içerir. Kemik metabolizması leptin ve diğer adipokinlere, nöropeptid Y (NPY) ve β-adrenerjik sistemle birlikte yağ ve enerji sistemine de bağlıdır. Serotonin de osteoblastlarda inhibitör fonksiyonlara neden olabilir ve Wnt/LRP5 etkilerinin bazılarının yanı sıra,

oporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri

oporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri Osteoporoz Tanı ve Tedavi oporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri Prensipleri Dr. Ümit İNCEBOZ Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Dr. Ümit İNCEBOZ Balıkesir Üniversitesi Tıp

Detaylı

Osteoporoz Rehabilitasyonu

Osteoporoz Rehabilitasyonu Osteoporoz Rehabilitasyonu OSTEOPOROZ Kemik kitlesinde azalma, kemik mikroyapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığının artması olarak tanımlanır. Kemik yaşayan, dengeli bir şekilde oluşan yıkım ve yapım

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013

KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013 KEMİK VE MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (KMY) Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı 6 Ekim 2013 SUNUM KAPSAMI Niçin KMY yaparız? Hangi yöntemi kullanırız? KMY sonuçlarını nasıl değerlendirmemiz gerekir? Kırık

Detaylı

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 İBH da osteoporoz Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 WHO a göre osteoporoz «Osteoporoz; azalmış kemik kitlesi, kemik dokusunun mikroçatısında bozulma, kemik frajilitesinde

Detaylı

ERKEK OSTEOPOROZU Prof Dr Dilek Gogas Yavuz

ERKEK OSTEOPOROZU Prof Dr Dilek Gogas Yavuz ERKEK OSTEOPOROZU Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Endokrinoloji ve Metabolizma BD Erkeklerde Osteoporoz Erkeklerde osteoporoz olur mu?? Osteoporoz sıklığı

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Diyabet ve Kemik Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 25 Nisan 2015 51. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya Diyabet ve Kemik Kırık

Detaylı

KEMIK ERIMESI ERKEKLERI DE TEHDIT EDIYOR

KEMIK ERIMESI ERKEKLERI DE TEHDIT EDIYOR Portal Adres KEMIK ERIMESI ERKEKLERI DE TEHDIT EDIYOR : http://haberdekisesiniz.com İçeriği : Haber Tarih : 24.10.2016 : http://haberdekisesiniz.com/haber/59433/kemik-erimesi-erkekleri-de-tehdit-ediyor.html

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tanımını söyleyebilmeli, KOAH risk faktörlerini sayabilmeli, KOAH patofizyolojisinin

Detaylı

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI Doç. Dr. H. Gonca TAMER Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Osteoporoz Kemik yoğunluğunun azalması

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

OSTEOPOROZ Risk Faktörleri ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

OSTEOPOROZ Risk Faktörleri ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD OSTEOPOROZ Risk Faktörleri ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD İçerik p Epidemiyoloji p Risk faktörleri p Medikal Tedavi p Rehabilitasyon Osteoporoz

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu D Vitamini Yağda çözülen steroid hormon Vitamin D2: Ergokalsiferol Vitamin D3: Kolekalsiferol Yarı ömrü: 20 gün %85 DBP ile taşınır; yağ dokusunda

Detaylı

OSTEOPOROZ. Prof. Dr. Semih AKI İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

OSTEOPOROZ. Prof. Dr. Semih AKI İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı OSTEOPOROZ Prof. Dr. Semih AKI İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı OSTEOPOROZ NEDİR? Osteoporoz; vücudumuzdaki tüm kemikleri (iskeletimizi) etkileyen sistemik bir hastalıktır.

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 2 VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma,

Detaylı

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI: Doğrular Ve Yanlışlar

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI: Doğrular Ve Yanlışlar KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN YORUMLANMASI: Doğrular Ve Yanlışlar Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları BD Kemik dansitesi neden ölçülür?

Detaylı

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI Alzheimer hastalığı (AH) ilk kez, yaklaşık 100 yıl önce tanımlanmıştır. İlerleyici zihinsel işlev bozukluğu ve davranış değişikliği yakınmaları ile hastaneye yatırılıp beş yıl

Detaylı

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir.

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. BÜYÜME Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. 2 BÜYÜME Örneğin doku büyümesi gerçekleşerek vücut ağırlığı ve boy uzunluğunda

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

Kemik dokusu, yapısı ve işlevi. Dr. Kutay Engin Özturan

Kemik dokusu, yapısı ve işlevi. Dr. Kutay Engin Özturan Kemik dokusu, yapısı ve işlevi Dr. Kutay Engin Özturan Kemik dokusunun görevleri Mekanik destek ve çatı Hayati organların korunması Mineral depolanması ve homestazisi Kemik iliği için ev sahipliği Hareket

Detaylı

OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME. Prof. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 15 Mart 2014

OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME. Prof. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 15 Mart 2014 OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME Prof. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 15 Mart 2014 İçerik Osteoporoz tanımı Nasıl değerlendiriyoruz DXA Kimleri

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR KALSİYOTROPİK İLAÇLAR Kalsiyumun vücut için önemi: Hücrede; membran, mitokondri, Endoplazmik retikulumda bağlı halde ve; stoplazmada serbest halde bulunur. Hücrenin canlılığı ve fonksiyonları için önemlidir.

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor

K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor M. H. J. Knapen & L. J. Schurgers & C. Vermeer Özet K vitamini kemik metabolizmasını düzenleyen

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

K 2 Vitamini, Osteoporozda Kemik Kırılmalarını Önler ve Lomber Kemik Mineral Yoğunluğunu Korur

K 2 Vitamini, Osteoporozda Kemik Kırılmalarını Önler ve Lomber Kemik Mineral Yoğunluğunu Korur K 2 Vitamini, Osteoporozda Kemik Kırılmalarını Önler ve Lomber Kemik Mineral Yoğunluğunu Korur Shiraki M, Shiraki Y, Aoki C, Miura M. Kaynak: İnvolüsyonel Hastalıkları Araştırma Enstitüsü, Nagano, Japonya.

Detaylı

OSTEOPOROZ Düşük Kemik Yoğunluğu (Kemik Erimesi)

OSTEOPOROZ Düşük Kemik Yoğunluğu (Kemik Erimesi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OSTEOPOROZ Düşük Kemik Yoğunluğu (Kemik Erimesi) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ OSTEOPOROZ NEDİR? Bu hastalık, kemik miktarında-yoğunluğunda

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI. Anabilim Dalı Başkanı PROF. DR. SELMA ÇİVİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI. Anabilim Dalı Başkanı PROF. DR. SELMA ÇİVİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Anabilim Dalı Başkanı PROF. DR. SELMA ÇİVİ POSTMENOPOZAL KADINLARDA FRAX SKORU KULLANILARAK ON YILLIK MAJÖR OSTEOPOROTİK VE KALÇA

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN.

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN. BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof Dr Zehra AYCAN zehraaycan67@hotmail.com Büyüme Çocukluk çağı, döllenme anında başlar ve ergenliğin tamamlanmasına kadar devam eder Bu süreçte çocuk hem büyür hem de gelişir

Detaylı

GERİATRİ DR. HÜSEYİN DORUK

GERİATRİ DR. HÜSEYİN DORUK GERİATRİ DR. HÜSEYİN DORUK Master Yoda: 900 yıl 546 yıl Jean Louise Calment 122 yaş Tanrılar yaşlandıkça hayatı daha mutsuz ve hoş olmayan bir hale getirerek ne kadar merhametli olduklarını gösteriyor.

Detaylı

OSTEOPOROZDA BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Yard.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN

OSTEOPOROZDA BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Yard.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN OSTEOPOROZDA BİYOKİMYASAL PARAMETRELER Yard.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN Osteoporoz Nedir? Osteoporoz, kişide artmış kırık riskine yol açan, bozulmuş kemik gücüyle karakterize olan iskelet bozukluğudur. Kemik

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi

İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi İMMOBİLİZASYON VE OSTEOPOROZ Doç. Dr. Sevgisun Kapucu HÜ Hemşirelik Fakültesi Osteoporoz Osteoporoz önemli bir toplum sağlığı problemi olup, düşük kemik kitlesi ile karakterize sistemik bir hastalıktır.

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

Konu:4 Yaşlılıkta Sağlığı Etkileyen Faktörler ve Erken Yaşlanmanın Önlenmesi

Konu:4 Yaşlılıkta Sağlığı Etkileyen Faktörler ve Erken Yaşlanmanın Önlenmesi Konu:4 Yaşlılıkta Sağlığı Etkileyen Faktörler ve Erken Yaşlanmanın Önlenmesi 1-GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılığı çevresel etkenlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlamaktadır.

Detaylı

Erkekte Osteoporoz Olur mu? Dr. Hasan Aydın Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D.

Erkekte Osteoporoz Olur mu? Dr. Hasan Aydın Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D. Erkekte Osteoporoz Olur mu? Dr. Hasan Aydın Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D. Osteoporoz sıklığı > 50 yaş üzerindeki 3 kadından ve 5 erkekten biri osteoporoza

Detaylı

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Yaşlılara yönelik egzersiz programları hazırlarken Genetik özelliklerine, Hastalık durumuna, Daha önceden sporla ilişkisine, Ne kadar

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI. PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI. PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı D vitamini eksiklik düzeyleri Lips et al. Clinical Endocrinology, 2010 DURUM 25 OH D Düzeyi

Detaylı

Osteoporozda doğrular, yanlışlar İZLEM. Prof. Dr. Sevinç ERASLAN DEÜTF, İzmir

Osteoporozda doğrular, yanlışlar İZLEM. Prof. Dr. Sevinç ERASLAN DEÜTF, İzmir Osteoporozda doğrular, yanlışlar İZLEM Prof. Dr. Sevinç ERASLAN DEÜTF, İzmir Osteoporoz tedavisinde amaç : Kemik gücünü artırarak kırık riskini azaltmaktır Kırık riskini azaltmak için yazılan reçete son

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

MEME KANSERİNDE YÜKSEK RİSK TANIMI

MEME KANSERİNDE YÜKSEK RİSK TANIMI MEME KANSERİNDE YÜKSEK RİSK TANIMI DOÇ DR GÜL DAĞLAR ANEAH GENEL CERRAHİ MEME ENDOKRİN CERRAHİSİ KLİNİĞİ Prof Dr Lale Atahan Risk nedir? Absolut risk Belli bir sürede belli bir hastalığın bir olguda gelişme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA KEMİKLERDE BÜYÜME Kemik büyümesi, fertilizasyonun altıncı haftasında başlar, puberte boyunca devam eder, iskeletin bazı bölümlerinde ise 25 yaşa dek devam eder. Kemik dokusunun

Detaylı

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA Hücre yapısını ve organelleri oluşturan moleküler yapılarından başlayıp hücre organelleri,hücre,doku,organ ve organ sistemlerine

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi D Vitamini Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

Osteoporoz. Uzm. Fzt. Kağan Yücel Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv

Osteoporoz. Uzm. Fzt. Kağan Yücel Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv Osteoporoz Uzm. Fzt. Kağan Yücel Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv Tanım: -düşük kemik kitlesi -kemiğin kırılganlığında artma -kemik mikromimarisinde bozulma -sonucunda kırık riskinin artması Epidemiyoloji Dünyada

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ Kalsiyum Kalsiyum, insan vücudunda en bol miktarda bulunan mineral olup, yalnızca kemikleri ve dişleri güçlendirmekle kalmaz, kasların

Detaylı

Dr. Erdal DUMAN. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı. Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak İzmir. Tel: 0232-4642932. www.erdalduman.

Dr. Erdal DUMAN. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı. Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak İzmir. Tel: 0232-4642932. www.erdalduman. Dr. Erdal DUMAN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak İzmir Tel: 0232-4642932 www.erdalduman.com Söylenceler Erkeklerde osteoporoz olmaz Diyet yapınca vücuttaki

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Andropoz: Yaşlanan Erkek: Tarihsel yaklaşım Yaşlanma ile beraber gonadal (testis) fonksiyonlarda azalma ve bu durumun kişi üzerine etkileri antik çağlardan beri bilinmekte ve araştırılmaktadır. Örneğin

Detaylı

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları Endokrinolog Gözü ile Cinsel Kimlik Bozuklukları Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Cinsel Kimlik Bozukluğu (Transseksüalite) Bir kişinin normal seksuel

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Çiler Çelik-Özenci*, Nilay Kuşcu*, Nayçe Bektaş*, Ece

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

VİTAMİN D KİME? NE KADAR?

VİTAMİN D KİME? NE KADAR? VİTAMİN D KİME? NE KADAR? Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD D Vitamini Olarak Adlandırılmış Olan molekül Steroid Hormondur Vitamin D reseptörleri hemen

Detaylı

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup DÖNEM I İYİ KLİNİK UYGULAMALAR KAPSAMINDA ALTERNATİF TIP DERSİ DERSİN İÇERİĞİ: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

YAŞLI FİZYOLOJİSİ. Seray ÇAKIR 0341110005

YAŞLI FİZYOLOJİSİ. Seray ÇAKIR 0341110005 YAŞLI FİZYOLOJİSİ Seray ÇAKIR 0341110005 Yaşlının Vücut Bileşimi İnsanda, kas yapısı ve gücü 25 yaşında doruğa ulaşır. Bu yaşlarda kadınların ortalama vücut ağırlığının %37 si, erkeklerin %45 i kadarını

Detaylı

İskelet ve kemik çeşitleri nelerdir?

İskelet ve kemik çeşitleri nelerdir? On5yirmi5.com İskelet ve kemik çeşitleri nelerdir? İskelet ve kemik çeşitleri nelerdir? Yayın Tarihi : 16 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) A. İSKELET ÇEŞİTLERİ Hayvanların çoğunda, vücuda destek

Detaylı

Ön Söz. Dr. Nicola Thomas Londra

Ön Söz. Dr. Nicola Thomas Londra Giriş Böbrek hastalarının birçok gereksinimi vardır. Bunlar; hastayı davranış değişikliği için cesaretlendirmek, durumu ile ilgili bilgilendirmek, alışılmış bakım gereksinimleri ve böbrek hastalığının

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı