HÜKÜM VE ŞARTLAR. 1. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜKÜM VE ŞARTLAR. 1. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır;"

Transkript

1 HÜKÜM VE ŞARTLAR 1. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır; a. Alıcı: İşbu Hüküm ve Şartlar ın konusu olan ve Gönderici tarafından gönderilen malın teslim alan kişi. b. Gönderici: İşbu Hüküm ve Şartlar ın konusu olan malı gönderen kişi. c. Mal(lar) / Emtealar: Alıcı ya göndermek amacı ile Gönderici tarafından Taşıyıcı ya teslim edilen mallar ve paketler. d. Taşıyıcı: PSC Uluslarası Paketleme Hizmetleri Malzemeleri Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi ve içerik veya Kanunda aksi öngörülmedikçe, bu şirketin çalışanları, vekilleri ve taşeronları. e. Anlaşma/ Sözleşme: İşbu Hüküm ve Şartlar. 2. Taşıyıcı, İŞBU ANLAŞMA NIN AKDEDİLMESİ ÖNCESİNDE, AKDEDİLMESİ SIRASINDA VEYA SONRASINDA HERHANGİ BİR ZAMANDA UMUMİ NAKLİYECİ SAYILAMAZ VE SAYILMAYACAKTIR. TAŞIYICI, GENİŞ, ZOR, KIRILABİLİR VE DEĞERLİ KALEMLERİN İŞYERLERİ VE TÜKETİCİLER İÇİN 1. PROFESYONEL PAKETLEME, 2. SİGORTA VE 3. NAVLUN TAŞIMACILIĞI GİBİ ÇÖZÜMLER İÇEREN ÜÇÜ BİR ARADA BİR TEK ELDEN HİZMET SUNAN BAYİLİK VERİLMİŞ PAREKENDE HİZMET MERKEZİ AĞIDIR VE UMUMİ NAKLİYECİ GİBİ SORUMLU TUTULMAYACAKTIR VE TUTULAMAZ. Gönderici, işbu Anlaşma da Taşıyıcı tarafından ifa edildiği belirtilen her tür hizmet (nakliyat, taşıma, depolama ve diğer hizmetler) sırasındaki her tür mal ile ilgili işbu koşullara bağlı kalacağını kabul eder. TAŞIYICI, SADECE, HERHANGİ BİR ŞAHIS VEYA KURULUŞ İÇİN HER TÜRLÜ MALIN NAKLİYATI, TAŞINMASI, DEPOLANMASINA İLİŞKİN HİZMETLERİ VEYA DİĞER HİZMETLERİ YERİNE GETİRMEYİ REDDETME HAKKINI GÖZETİR VE HİZMETLERİ YERİNE GETİRME VEYA BU HİZMETLERDEN İMTİNA ETME HAKKINI SAKLI TUTAR. 3. Taşıyıcı, mücbir sebepten kaynaklanan ve Taşıyıcı nın kusurunun bulunmadığı durumlarda veya grevler, lokavtlar, doğal afetler veya çatışmalar gibi nedenlerle malların tesliminde yaşanan gecikmeler için sorumluluk kabul etmeyecektir. Mücbir sebep halinde, taraflar için yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğu bulunmamaktadır. 4. Taşıyıcı, teknolojik ve fiziksel yöntemler zorunlu kıldığında teslim edilen malları kontrol etmeye ve gerekirse paketi açmaya yetkilidir. 5. Taşıyıcı, sadece aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde malları kabul edecektir; a. Gönderici, malların kendi gerekliliklerine veya ilgili mevzuata uygun olarak paketlendiğini ve teslim edildiğini ve taşıma belgesi ve mallarla ilgili benzeri belgelerin bu şekilde hazırlandığını kabul ve taahhüt eder.

2 b. Taşıyıcı nın üçüncü kişilere veya resmi kuruluşlara teslimat sırasında ödemekle yükümlü olduğu tüm vergi, resim ve diğer masraflar, ilgili kanunca gerekli kılınan tüm masraf ve giderler Gönderici tarafından ödenecektir. c. Teslimat sırasında malların konu olduğu gümrük işlemlerinden kaynaklanan tüm vergi ve harçlar Gönderici tarafından ödenecektir. Taşıyıcı nın Gönderici namına herhangi bir masrafı bu şekilde ödemekle yükümlü olması ve ödemesi halinde, talep edildiğinde Gönderici derhal Taşıyıcı ya bu bedeli iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Mallar, yazılı olarak tamamen tanımlanmış olmalı ve sevk irsaliyesi üzerindeki öngörülen nitelikleri ile uyumlu olmalıdır. Gönderici nin yanlış beyanından kaynaklanan tüm hasarlar kendi sorumlulukları altında olacaktır. d. Gönderici, malların üzerinde bu şekilde özellikle belirtilenlerin dışında patlayıcı, yanıcı, çabuk bozulan maddeler, ilaçlar, kolay kırılabilir, kötü kokulu, zehirli, akıcı, aşındırıcı, radyoaktif, uçucu gaz veya bir başka tehlikeli veya zarar verici emtia içermediğini ve ilgili mevzuat ile yasaklı olarak sınıflandırılanlardan olmadığı ve izne tabi malların teslimi ile ilgili izinlere sahip olduğunu taahhüt eder. Çelişkili durumlardan kaynaklanan tüm zararlar Gönderici nin sorumluluğundadır. e. Taşıyıcı, çek, poliçe, hisse senedi, altın, mücevher ve nakit para ve Posta Kanunu veya ilgili bir kanun ile sınırlandırılmış herhangi mal veya evrak dâhil ancak sınırlı olmamak kaydıyla her tür kıymetli evrakı taşımayacaktır. f. Gönderici nin Hüküm ve Şartlar hilafına malları teslim etmesi halinde, Gönderici Taşıyıcı veya üçüncü Kişiler in maruz kalacağı zararlardan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 6. Gönderici, işbu belgede belirtilen tüm malların taşımasının ifası yararına bir taşeron ile gerekli düzenlemeleri yapmak için Taşıyıcı ya işbu Anlaşma ile yetki vermektedir. Bu yönlendirmenin Gönderici tarafından onaylanması, Taşıyıcı tarafından malların taşerona teslimi ile yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Taşıyıcı nın taşerona bir ücret ödemek zorunda olması halinde, Gönderici bu ücretten sorumlu olacaktır. 7. Gönderici, Gönderici nin belirli bir taşıma yöntemine ilişkin takdir yetkisinin tavsiye niteliği taşıyabileceğini ve bu tavsiyenin kabulünün mecburi olmadığını kabul eder. Taşıyıcı nın belirli bir nakliye için daha uygun bir taşıma yöntemi seçmesi durumunda (kara yolu, demir yolu, deniz yolu veya hava yolu taşımacılığı), işbu belge ile söz konusu taşımayı yerine getirmesi için Taşıyıcı ya onay ve yetki veren göndericiye herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın söz konusu yöntem geçerli olacaktır. Gönderici tarafından talep edilen taşıma yönteminin güvenlik veya benzer nedenlerle Taşıyıcı tarafından uygun şekilde kullanılamaması durumunda, Taşıyıcı en uygun taşıma yöntemini kullanmaya yetkili olacaktır. Olağan rotadan sapmayı gerektirecek bir mücbir sebep bulunması halinde, en uygun taşıma yöntemini seçmek için yapılacak tüm değişiklikler Taşıyıcının mutlak takdirinde olacak ve bu durumda Taşıyıcı Gönderici yi bilgilendirecektir. Gönderici bu tür düzenlemelerden kaynaklanan tüm masrafları ödeyecektir.

3 8. Olağan rotanın değiştirilmesi, yeniden yönlendirilmesi veya rotadan sapılmasının istenilmesi veya gerekmesi durumunda ve/veya işbu belge ile kararlaştırılan taşıma yönteminin Gönderici nin bilgisi dâhilinde bir başkası ile değiştirilmesi durumunda Taşıyıcı taşıma sırasında sınırsız takdir yetkisini kullanacaktır. Gönderici nin haklı bir sebep ile bu yetkiyi Taşıyıcı ya vermemesi halinde, Taşıyıcı malları geri getirmeye yetkili sayılacak ve Gönderici dönüş nedeniyle oluşan giderler de dâhil tüm masraflardan sorumlu olacaktır. 9. Malların Alıcı tarafından kabul edilmemesi veya Taşıyıcı dan kaynaklanmayan nedenlerle malların Alıcı ya teslim edilememesi durumunda, Gönderici malların kendisine iade edileceğini ve iade ile ilgili tüm masrafların Gönderici tarafından karşılanacağını kabul ve taahhüt eder. 10. Gerek mallar Alıcı ya teslim edildiğinde gerekse sevk edilmek üzere Taşıyıcı tarafından teslim alındığında, navlun Taşıyıcı tarafından edinilmiş sayılır. 11. Ödemeye veya malların mülkiyetine veya Gönderici nin Taşıyıcı ya ödemesi gereken vergi, resim veya diğer tutarlar için Taşıyıcı tarafından taşınan mallara ilişkin belgeler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözü edilenler itibariyle, Gönderici tarafından yasal rehin hakkı gayrikabili rücu şekilde Taşıyıcı ya verilmiş sayılır. Buna göre, Taşıyıcı herhangi bir durumda Gönderici ye bilgi vermeksizin söz konusu belgeleri satma hakkını saklı tutar. Taşıyıcı, Söz konusu taşıma ile ilgili olarak Taşıyıcı ya ödenecek herhangi bir tutar ile ilgili mağduriyet olmaksızın satışların maliyetinin tevkifatı için ilgili tüm masraflar ile birlikte rehinin kaldırılması işlemlerine başlamak üzere gerekenleri yapacaktır. Taşıyıcı hakkı olan tutarı aldıktan sonra kalan tutarı ilgili tarafa ödeyecektir. Yasal rehin hakkına tabi olarak satılan malların Taşıyıcı ya olan borcu karşılamaması durumunda, Taşıyıcı nın kalan tutar için yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır. 12. TÜRK MEDENİ KANUNU VE DİĞER KANUNLAR UYARINCA, Taşıyıcı Madde 11( on bir) de tanımlanan yasal rehin hakkını Mallar üzerinde, borcun vadesinin gelme gerekliliği olmaksızın kullanabilme hakkına sahiptir. 13. KANUNLARLA BELİRLENMEDİKÇE VEYA YAZILI OLARAK AÇIKCA KARARLAŞTIRILMADIKÇA, MALLARA GELECEK ZARAR VE ZİYAN VEYA MALLARIN TESLİMATININ YAPILAMAMASI NEDENİYLE TAŞIYICIYA HERHANGİ BİR SORUMLULUK YÜKLENMEYECEKTİR. Ademi mesuliyet, ihmal, haksız fiil, kusur veya malların dağıtımı, ambalajlaması veya depolaması sırasındaki herhangi bir neden de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Taşıyıcı nın herhangi bir fiiline kadar uzanır. Taşıyıcı nın söz konusu korunması, taşıma aracının dışında ancak nakliye esnasında malların zarar ve ziyanı ve üçüncü kişilere verilen zararlar veya üçüncü kişilerin maruz kaldığı ziyanlar veya dolaylı olarak ve olası hasarlarda dâhil herhangi bir mala gelen zararlara kadar uzanır. Teslimat sırasında hazır bulunmak veya malları belirli bir adrese teslim ettirmek Alıcı nın tercihindedir. Şu şartla ki işbu Hüküm ve Şartlar çerçevesinde hiçbir şey; a. Gönderici veya onun taşeronlarının ihmali nedeniyle meydana gelen ölüm veya kişisel yaralanma için Taşıyıcı nın Gönderici ye karşı yükümlülüğünü hariç tutamaz veya

4 b. Gönderici nin bir alıcı sıfatıyla sözleşme imzaladığı durumda Gönderici nin yasal haklarını etkilemez. 14. A. Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde belirtilen malların Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde olup olmadığına bakılmaksızın Taşıyıcı nın mülkiyetinde, kontrolünde veya himayesindeki mallara kayıp ve hasarlarda Madde 13 uygulanamaz. Platinyum Koruma seçilmiş olması ve söz konusu kayıp ve hasarların; Alıcı nın, I. Ağırlık ve hacimde beklenen ve olağan sızıntı ve fireden, II. Malların kendine özgü değerindeki kayıpta dâhil belirgin kayıptan, III. Savaşlar, grevler, radyoaktif kirlenme nükleeri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Mücbir Sebepten, IV. Ambalajlama yetersizliğindeki Üçüncü Kişi nin ihmal veya dikkatsizliğinden, V. Malların nitelik ve durumu ile ilgili Taşıyıcı tarafından sağlanan doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi isteğinden, VI. Hasarı yaratacak teknik ve/veya mekanik aksaklık, eksiklik veya bir başka dış etkinin varlığı ile oluşan zararlardan kaynaklanmaması veya bunlarla ilişkili olmaması durumunda veya I. Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde listelenen malların en az piyasa değerini karşılayacak tutarı garanti ederek, II. Her bir sevkiyat için kayıp veya hasar tutarının ilk 150.-TL lık kısmını ödemeyi kabul ederek, Gönderici nin yasal hakları da dâhil, taşıma belgelerini taahhüt etme vasıtasıyla malların tesliminin uygunluk ve güvenilirliğini kabul etmesi durumunda, Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde belirtilen malların, Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde olup olmadığına bakılmaksızın Taşıyıcı nın mülkiyetinde, kontrolünde veya himayesindeki malların kayıp ve hasarlarında Madde 13 uygulanamaz. B. İşbu belge ile Gönderici nin, I. malların tesliminden sonra teslim makbuzuna uygun ihtirazı kayıt yapmak ve ihbarının geçerli olması ve Madde 14.a nın yürürlüğe girmesini teminen teslimattan sonraki 7 gün içinde Taşıyıcı ya herhangi bir kayıp ve hasarı ihbar etmekle yükümlü olduğunu, II. Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde listelenen malların piyasa değerini beyan etmekle sorumlu olduğunu. Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde listelenen malların

5 değerinin malların piyasa değerinin altında beyan edilmiş olması durumunda, Taşıyıcı sadece en fazla malların gerçek değerine bölünerek, malların beyan edilen değeri ile çarpılarak bulunan beyan edilen değerleri üzerinden yükümlü olacaktır. III. IV. Takımlar halindeki mallarla ilgili zararlarda, sadece o kısmın zarar görmesi halinde, Taşıyıcı sadece malların zarar gören kısmından yükümlü olacağını, Veya Alıcı nın kayıp veya hasarlara ilişkin işaret ve belirtileri tahrip etmeden hasarlı malları, taşıyıcının veya onun acentelerinin incelemesi için elinde tutma yükümlülüğü olduğunu, V. Taşıyıcı nın hasarlı veya teslimatı yapılamayan malları tamir etme ve değiştirme tercihinin ve takdir yetkisinin bulunduğunu gayrikabili rücu şekilde kabul eder. Bu tamirat veya değişimlerin şekli de Taşıyıcı nın takdirindedir ve malların özellikleri ile ilgili olarak her durumda düşük maliyetli olacaktır. Taşıyıcı zarar gören veya teslimatı yapılamayan mallar için nakden ödeme yapmaya karar verme yetkisine sahiptir. Taşıyıcı yapısı gereğiantika, kolleksiyon, nadir ve değerli eşya sayılan mallar dâhil ancak olmaksızın kendi takdirinde olmak üzere malların yerine yenisini koyabilir. 15. Alıcı nın malların teslimatı sırasında hazır bulunmayı tercih etmesi durumunda, Alıcı, ilave masraftan kaçınmak için Taşıyıcı nın her bir teslimat girişiminde mesai saatleri içinde teslimat için hazır bulunacağını taahhüt eder. İlave masraflar uygulanabilecektir. Taşıyıcı, Alıcı tarafından belirtilen gösterilmiş adreste, herhangi bir belge olmaksızın veya Alıcı nın hazır bulunmasını beklemeksizin malları bırakabilecektir. Gösterilen adresin Taşıyıcı nın depolarından birisi olması durumunda, Alıcı 2,5 TL + vergi ( beher kalem X beher gün) ilave masraftan kaçınmak için gösterilen malların tesliminden itibaren 5 iş günü içinde malları buradan almalıdır. Depoda kalan malların hacminin bir m 3 den fazla olması durumunda, Alıcı mal ebatlarının her m 3 ü için 2,5 TL (vergi hariç) ilaveten ödeyecektir. Burada belirtilen tüm ücretler ödenene kadar Taşıyıcı nın hapis hakkı saklıdır. Alıcı, işbu belgede tanımlanan ücretler için, Taşıyıcı nın deposu dâhilinde kalan teslim alınmamış mallar için Taşıyıcı nın yasal rehin hakkı olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 16. Gönderici nin haricinde bir üçüncü kişi tarafından ödeneceği tayin edilen masraf ve ilave masrafların, ödeme gününden veya teslimattan veya teslim teşebbüsünden sonraki 7 gün içinde tayin edilen üçüncü kişi tarafından ödenmemesi durumunda, Gönderici tarafından ödeneceği işbu belge ile garanti ve taahhüt edilir. 17. Gönderici, işbu Hüküm ve Şartlar ın kuralları çerçevesinde taşınan malların sahibi veya yasalara uygun olarak yetkilendirilmiş acentesi olarak, işbu Hüküm ve Şartlar ı taahhüt eder ve Alıcılara ve Gönderici ve Gönderici nin namlarına hareket ettiği diğer kişiler için de geçerli olan bu taahhüdü garanti eder.

6 18. Taşıyıcı nın kendi takdirindeki yükümlülüğü, a. Aynı hizmeti sunmak veya sunmamak ve b. Aynı hizmeti aynı maliyet ile sunmak ile sınırlıdır. Tabi olunan kanun uyarınca, bu takdir yetkisi malların değerine ilişkin bir beyan yapılmamış olsa bile herhangi bir olayı ve bu hüküm ve şartlar çerçevesindeki taahhütlerin ihlal edilmesini kapsar. 19. Taşıyıcı nın işbu Hüküm ve Şartlar veya işbu Hüküm ve Şartlar uyarınca yapılan sevkiyatlardan sorumlu tutulabilmesi için, teslimattan sonra veya malların teslim edilmesi gereken tarihten sonra altı ay içinde tebligat yapılması gerekmektedir ve tercih edilen mahkemede, işbu Hüküm ve Şartlar a uygun olarak seçilmiş kanunlar çerçevesinde bir dava açılması gerekmektedir. Sözü edilen konuya mecburen uygulanan herhangi bir akit veya kanun, tarafları farklı bir zaman dilimine uymak zorunda bırakır, ancak ve ancak o vakit akit veya kanun işbu Hüküm ve Şartlar a baskın çıkar. a. Gönderici veya Taşıyıcı tarafından deniz yolu taşımacılığının tercih edilmesi durumunda, Gemi Sahibi nin yükümlülüğünde bir sınırlamadan kaçınmak için, işbu belge ile malların değerinin Konşimento da beyan edilmeyeceği kabul edilmiştir. Gönderen veya Alıcı nın herhangi aksine açık yazılı bir talimatı olmadıkça, Birleşik Krallık ın 1992 tarihli Mallar ın deniz yolu ile Taşınması Kanunu nun ek 1 inin Madde IV Kural 5(a) ı çerçevesinde belirtilen gemi sahibinin yükümlülüğü buna uygun olarak geçerli olmaya devam edecektir. b. Gönderici veya Taşıyıcı tarafından hava yolu taşımacılığının tercih edilmesi durumunda, Gönderen veya Alıcı nın aksine açık yazılı emri bulunmadıkça, malların değeri sadece Birleşik Krallık ın 2004 tarihli Hava Taşımacılık Yükümlülüğü Yönetmeliklerinde yürürlüğe koyulan yükümlüğü artırmak için beyan edilmeyecektir. c. Yukarıda sözü edilenler hariç olmak üzere, taşıyıcılar, depolama elemanları veya taşıma ile ilgili diğerleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bu kişilerce taahhüt edilmiş olan yükümlülük için tarife fiyatları seçeneklerine ilişkin bir gösterge olması durumunda, malların değeri sadece Taşıyıcı nın yükümlülüğünü artırmak için beyan edilmeyecektir. Aksinin yapılması halinde, Gönderen veya Alıcı nın aksine açık yazılı bir emri bulunmadıkça, riski ve/veya diğer asgari masrafları sahibine ait olmak üzere malları taşımak için gerekli önlemler alınacaktır. 20. İşbu Hüküm ve Şartlar çerçevesinde sıralanan yükümlülük sınırları, Taşıyıcı olarak veya onun acentesi, onun vekili veya çalışanları veya Taşıyıcı nın malların taşınması amacıyla görevlendirdiği diğer kişi ve kuruluşlar ve bu kişi ve kuruluşların çalışanları olarak hareket eden kişiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere devam edecektir. İşbu belgede sıralanan kişiler işbu Hüküm ve Şartlar ın tarafları sayılacak ve bu kişilere verilen yükümlülük limitleri işbu madde ile Taşıyıcı nın takdirinde yürürlüğe girecektir.

7 21. Alıcı nın hasar gördüğü iddia edilen malları teslim almayı kabul etmemesi durumunda, mallar Taşıyıcı nın depolarında veya Taşıyıcı tarafından sağlanan depolarda muhafaza edilecektir. ( Bu durumlarda, Taşıyıcı nın depolama ücreti isteme hakkı saklıdır.) Bu durumda, Gönderen e ihbarda bulunulacak ve tüm işler Gönderici nin talimatları uyarınca yapılacaktır. 22. Alıcı ya gönderilen mallar Gönderici nin Taşıyıcı ya verdiği talimat ile iade edildiğinde, hasar ve tazmin Taşıyıcı nın yükümlülüğü değildir. Gönderici, talimat üzerine iade edilen mallarla ilgili bu durumu peşinen kabul eder. 23. A. İşbu Hüküm ve Şartlar öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. B. Bu duruma bakılmaksızın, dış unsur eklenmesi nedeniyle işbu Hüküm ve Şartlar a bir başka devletin kanunlarını uygulama mecburiyeti bulunduğu durumda, bu kanunların yorumlaması Taşıyıcı nın yükümlülüğünü genişletecek şekilde yapılacaktır. 24. Gönderici tarafından getirilen ve Taşıyıcı ya teslim edilen İMZA SİRKÜLERİ nin kanunen doğru olduğu kabul edilir. İşbu belge ile Gönderici, Taşıyıcı ya malları teslim eden kişinin kanunen bunu yapmaya yetkili olduğunu ve Gönderici olarak ve/veya namına taşıma belgesini imzalamaya yetkili olduğunu taahhüt eder. 25. Taşıyıcı nın hiçbir bağlı şirketi, çalışanı veya temsilcisi işbu Hüküm ve Şartlar ın koşullarını değiştiremez veya kaldıramaz. İşbu Hüküm ve Şartlar ın koşulları sadece Taşıyıcı tarafından imza sirkülerinde belirlenen yetkili kişiler tarafından değiştirildiğinde geçerlidir. 26. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında sıralansa da sıralanmasa da, taşıyıcının yükümlülüğünü hariç tutan, dışarıda bırakan koşullar yerine, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında belirtilen garantiler veya taahhütler geçerli olur ve taşımanın amacının iş ve ticaret haricinde olması, kişilerin taşıma ile ilgili tutumunun iş veya uğraşıdan hariç olması durumunda, Taşıyıcı taşıma hizmetini gerekli özen ve beceri ile sunmayı garanti eder. 27. Gönderici nin oluşan hasarları tazmin etmek için bir çeşit garanti veya sigorta poliçesine sahip olması durumunda Gönderici ye iade etmek ve/veya tazmin etmek amacıyla Taşıyıcı tarafından ödeme yapılması halinde, işbu belge ile Gönderici nin ilave bir ihbarı veya sözlü veya yazılı izni olmaksızın Gönderici gayri kabili rücu şekilde Taşıyıcı yı kendisinin Vekili olarak tayin eder. Böyle bir durumda, Taşıyıcı, söz konusu hasarları telafi etmek için her çeşit dava açma, talepte iddiada bulunma, yasal işlem başlatma da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Gönderici ye verilen tüm salahiyetlere tamamen sahiptir. İşbu belge ile Gönderici sözü edilen işlemleri yaparak telafi edilecek hasarlar için ilgili tüm bilgileri temin etmeyi ve sunmayı kabul eder. 28. Gönderici, nakliyat için teminat altına alınacak malların sigorta ettirilmesi amacıyla düzenlemeler yapmak yükümlülüğündedir. Herhangi bir koşul altında, sigorta düzenlemeleri yapmak Taşıyıcı ya yüklenemez. Taşıyıcı, sigortanın yeterliliği ve/veya sigorta dâhilinde teminat altına almaması ile ilgili olarak sorumlu olamaz ve olmayacaktır. Sözü edilen hususlar Gönderici nin yegâne sorumluluğu altındadır.

8 29. Taraflar arasında , faks, posta veya diğer yazılı unsurlar ile yapılacak haberleşme ve yazışmalar her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır. 30. İşbu Hüküm ve Şartlar ın herhangi bir hükmünün, tarafların yürürlükteki kanunları çerçevesinde hükümsüz olması durumunda, işbu Hüküm ve Şartlar ın kalan hükümleri geçerli sayılır. 31. İşbu Hüküm ve Şartları imzalayan, Türk Ticaret Kanunu uyarınca basiretli bir tüccar olarak hareket etmekle yükümlüdür ve Tüketiciyi Koruma Kanunu ile tanımlandığı şekilde bir tüketici değildir. 32. İşbu Hüküm ve Şartlar dan ve işbu Hüküm ve Şartlar ın icrasından doğan ihtilaflara ilişkin olarak İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri nin yetkili olacaktır. 33. İşbu Hüküm ve Şartlar ın İngilizce ve Türkçe versiyonlarının koşullarında bir çelişki bulunması halinde, İngilizce versiyonun koşulları geçerli olacaktır.

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Ünite 9 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Dağıtım Yetki Belgeleri Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından faaliyet

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun), Türkiye de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

GÜVENLİK SİSTEMLERİ CİHAZ GARANTİSİ DAHİL GARANTİ UZATMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A. ŞİRKET : Adı ve Soyadı/Unvanı DESS ELEKTRONİK SAN. TİC.LTD. ŞTİ. (bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır) Adresi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim:

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim: GfNA-II-B-Erasmus+ Hibe Sözleşmesi - Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 2015 versiyonu Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

DHL EXPRESS TAŞIMACILIK DEYİMLERİ VE ŞARTLARI ("Deyimler ve Şartlar") ÖNEMLİ BİLDİRİM

DHL EXPRESS TAŞIMACILIK DEYİMLERİ VE ŞARTLARI (Deyimler ve Şartlar) ÖNEMLİ BİLDİRİM DHL EXPRESS TAŞIMACILIK DEYİMLERİ VE ŞARTLARI ("Deyimler ve Şartlar") ÖNEMLİ BİLDİRİM "Gönderen" sıfatıyla kendi adınıza ve bu Taşımacılıkta menfaati bulunan diğer şahıslar adına DHL Hizmetlerinden yararlanma

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir. 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇ OFİS PROJESİ Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- İşbu Yönergenin amacı; Genç Ofis projesinin çalışma esas ve usullerinin,

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

DUYURU EK: SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANTALYA TERMİNALİ DEPOLAMA TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU

DUYURU EK: SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANTALYA TERMİNALİ DEPOLAMA TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU DUYURU Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Antalya İli, Yeniliman Beldesi Akdeniz Bulvarı, 733 numara ANTALYA adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR.

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR. SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Avnet, Inc., departmanları, bağlı kuruluşları ve şubeleri ( Avnet") tarafından yapılan ürün ve hizmet ("Ürünler") satışları, herhangi bir satın alma siparişi, belgesi veya

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016-4]-73 09.12.2016 Konu : Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile.. TEKS. TRİKO VE OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Kartal

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ. Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları İnş. San. Tic. A.Ş. Adresi:

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ. Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları İnş. San. Tic. A.Ş. Adresi: MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1.Satıcı: Ticari Ünvanı: Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları İnş. San. Tic. A.Ş. Adresi: Çiğdem Mah. 1564. Cad. No:10 Kat:1 ANKARA Fax: 0 312 278 56 90 92 E-mail:

Detaylı