HÜKÜM VE ŞARTLAR. 1. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜKÜM VE ŞARTLAR. 1. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır;"

Transkript

1 HÜKÜM VE ŞARTLAR 1. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar kullanılacaktır; a. Alıcı: İşbu Hüküm ve Şartlar ın konusu olan ve Gönderici tarafından gönderilen malın teslim alan kişi. b. Gönderici: İşbu Hüküm ve Şartlar ın konusu olan malı gönderen kişi. c. Mal(lar) / Emtealar: Alıcı ya göndermek amacı ile Gönderici tarafından Taşıyıcı ya teslim edilen mallar ve paketler. d. Taşıyıcı: PSC Uluslarası Paketleme Hizmetleri Malzemeleri Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi ve içerik veya Kanunda aksi öngörülmedikçe, bu şirketin çalışanları, vekilleri ve taşeronları. e. Anlaşma/ Sözleşme: İşbu Hüküm ve Şartlar. 2. Taşıyıcı, İŞBU ANLAŞMA NIN AKDEDİLMESİ ÖNCESİNDE, AKDEDİLMESİ SIRASINDA VEYA SONRASINDA HERHANGİ BİR ZAMANDA UMUMİ NAKLİYECİ SAYILAMAZ VE SAYILMAYACAKTIR. TAŞIYICI, GENİŞ, ZOR, KIRILABİLİR VE DEĞERLİ KALEMLERİN İŞYERLERİ VE TÜKETİCİLER İÇİN 1. PROFESYONEL PAKETLEME, 2. SİGORTA VE 3. NAVLUN TAŞIMACILIĞI GİBİ ÇÖZÜMLER İÇEREN ÜÇÜ BİR ARADA BİR TEK ELDEN HİZMET SUNAN BAYİLİK VERİLMİŞ PAREKENDE HİZMET MERKEZİ AĞIDIR VE UMUMİ NAKLİYECİ GİBİ SORUMLU TUTULMAYACAKTIR VE TUTULAMAZ. Gönderici, işbu Anlaşma da Taşıyıcı tarafından ifa edildiği belirtilen her tür hizmet (nakliyat, taşıma, depolama ve diğer hizmetler) sırasındaki her tür mal ile ilgili işbu koşullara bağlı kalacağını kabul eder. TAŞIYICI, SADECE, HERHANGİ BİR ŞAHIS VEYA KURULUŞ İÇİN HER TÜRLÜ MALIN NAKLİYATI, TAŞINMASI, DEPOLANMASINA İLİŞKİN HİZMETLERİ VEYA DİĞER HİZMETLERİ YERİNE GETİRMEYİ REDDETME HAKKINI GÖZETİR VE HİZMETLERİ YERİNE GETİRME VEYA BU HİZMETLERDEN İMTİNA ETME HAKKINI SAKLI TUTAR. 3. Taşıyıcı, mücbir sebepten kaynaklanan ve Taşıyıcı nın kusurunun bulunmadığı durumlarda veya grevler, lokavtlar, doğal afetler veya çatışmalar gibi nedenlerle malların tesliminde yaşanan gecikmeler için sorumluluk kabul etmeyecektir. Mücbir sebep halinde, taraflar için yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğu bulunmamaktadır. 4. Taşıyıcı, teknolojik ve fiziksel yöntemler zorunlu kıldığında teslim edilen malları kontrol etmeye ve gerekirse paketi açmaya yetkilidir. 5. Taşıyıcı, sadece aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde malları kabul edecektir; a. Gönderici, malların kendi gerekliliklerine veya ilgili mevzuata uygun olarak paketlendiğini ve teslim edildiğini ve taşıma belgesi ve mallarla ilgili benzeri belgelerin bu şekilde hazırlandığını kabul ve taahhüt eder.

2 b. Taşıyıcı nın üçüncü kişilere veya resmi kuruluşlara teslimat sırasında ödemekle yükümlü olduğu tüm vergi, resim ve diğer masraflar, ilgili kanunca gerekli kılınan tüm masraf ve giderler Gönderici tarafından ödenecektir. c. Teslimat sırasında malların konu olduğu gümrük işlemlerinden kaynaklanan tüm vergi ve harçlar Gönderici tarafından ödenecektir. Taşıyıcı nın Gönderici namına herhangi bir masrafı bu şekilde ödemekle yükümlü olması ve ödemesi halinde, talep edildiğinde Gönderici derhal Taşıyıcı ya bu bedeli iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Mallar, yazılı olarak tamamen tanımlanmış olmalı ve sevk irsaliyesi üzerindeki öngörülen nitelikleri ile uyumlu olmalıdır. Gönderici nin yanlış beyanından kaynaklanan tüm hasarlar kendi sorumlulukları altında olacaktır. d. Gönderici, malların üzerinde bu şekilde özellikle belirtilenlerin dışında patlayıcı, yanıcı, çabuk bozulan maddeler, ilaçlar, kolay kırılabilir, kötü kokulu, zehirli, akıcı, aşındırıcı, radyoaktif, uçucu gaz veya bir başka tehlikeli veya zarar verici emtia içermediğini ve ilgili mevzuat ile yasaklı olarak sınıflandırılanlardan olmadığı ve izne tabi malların teslimi ile ilgili izinlere sahip olduğunu taahhüt eder. Çelişkili durumlardan kaynaklanan tüm zararlar Gönderici nin sorumluluğundadır. e. Taşıyıcı, çek, poliçe, hisse senedi, altın, mücevher ve nakit para ve Posta Kanunu veya ilgili bir kanun ile sınırlandırılmış herhangi mal veya evrak dâhil ancak sınırlı olmamak kaydıyla her tür kıymetli evrakı taşımayacaktır. f. Gönderici nin Hüküm ve Şartlar hilafına malları teslim etmesi halinde, Gönderici Taşıyıcı veya üçüncü Kişiler in maruz kalacağı zararlardan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 6. Gönderici, işbu belgede belirtilen tüm malların taşımasının ifası yararına bir taşeron ile gerekli düzenlemeleri yapmak için Taşıyıcı ya işbu Anlaşma ile yetki vermektedir. Bu yönlendirmenin Gönderici tarafından onaylanması, Taşıyıcı tarafından malların taşerona teslimi ile yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Taşıyıcı nın taşerona bir ücret ödemek zorunda olması halinde, Gönderici bu ücretten sorumlu olacaktır. 7. Gönderici, Gönderici nin belirli bir taşıma yöntemine ilişkin takdir yetkisinin tavsiye niteliği taşıyabileceğini ve bu tavsiyenin kabulünün mecburi olmadığını kabul eder. Taşıyıcı nın belirli bir nakliye için daha uygun bir taşıma yöntemi seçmesi durumunda (kara yolu, demir yolu, deniz yolu veya hava yolu taşımacılığı), işbu belge ile söz konusu taşımayı yerine getirmesi için Taşıyıcı ya onay ve yetki veren göndericiye herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın söz konusu yöntem geçerli olacaktır. Gönderici tarafından talep edilen taşıma yönteminin güvenlik veya benzer nedenlerle Taşıyıcı tarafından uygun şekilde kullanılamaması durumunda, Taşıyıcı en uygun taşıma yöntemini kullanmaya yetkili olacaktır. Olağan rotadan sapmayı gerektirecek bir mücbir sebep bulunması halinde, en uygun taşıma yöntemini seçmek için yapılacak tüm değişiklikler Taşıyıcının mutlak takdirinde olacak ve bu durumda Taşıyıcı Gönderici yi bilgilendirecektir. Gönderici bu tür düzenlemelerden kaynaklanan tüm masrafları ödeyecektir.

3 8. Olağan rotanın değiştirilmesi, yeniden yönlendirilmesi veya rotadan sapılmasının istenilmesi veya gerekmesi durumunda ve/veya işbu belge ile kararlaştırılan taşıma yönteminin Gönderici nin bilgisi dâhilinde bir başkası ile değiştirilmesi durumunda Taşıyıcı taşıma sırasında sınırsız takdir yetkisini kullanacaktır. Gönderici nin haklı bir sebep ile bu yetkiyi Taşıyıcı ya vermemesi halinde, Taşıyıcı malları geri getirmeye yetkili sayılacak ve Gönderici dönüş nedeniyle oluşan giderler de dâhil tüm masraflardan sorumlu olacaktır. 9. Malların Alıcı tarafından kabul edilmemesi veya Taşıyıcı dan kaynaklanmayan nedenlerle malların Alıcı ya teslim edilememesi durumunda, Gönderici malların kendisine iade edileceğini ve iade ile ilgili tüm masrafların Gönderici tarafından karşılanacağını kabul ve taahhüt eder. 10. Gerek mallar Alıcı ya teslim edildiğinde gerekse sevk edilmek üzere Taşıyıcı tarafından teslim alındığında, navlun Taşıyıcı tarafından edinilmiş sayılır. 11. Ödemeye veya malların mülkiyetine veya Gönderici nin Taşıyıcı ya ödemesi gereken vergi, resim veya diğer tutarlar için Taşıyıcı tarafından taşınan mallara ilişkin belgeler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözü edilenler itibariyle, Gönderici tarafından yasal rehin hakkı gayrikabili rücu şekilde Taşıyıcı ya verilmiş sayılır. Buna göre, Taşıyıcı herhangi bir durumda Gönderici ye bilgi vermeksizin söz konusu belgeleri satma hakkını saklı tutar. Taşıyıcı, Söz konusu taşıma ile ilgili olarak Taşıyıcı ya ödenecek herhangi bir tutar ile ilgili mağduriyet olmaksızın satışların maliyetinin tevkifatı için ilgili tüm masraflar ile birlikte rehinin kaldırılması işlemlerine başlamak üzere gerekenleri yapacaktır. Taşıyıcı hakkı olan tutarı aldıktan sonra kalan tutarı ilgili tarafa ödeyecektir. Yasal rehin hakkına tabi olarak satılan malların Taşıyıcı ya olan borcu karşılamaması durumunda, Taşıyıcı nın kalan tutar için yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır. 12. TÜRK MEDENİ KANUNU VE DİĞER KANUNLAR UYARINCA, Taşıyıcı Madde 11( on bir) de tanımlanan yasal rehin hakkını Mallar üzerinde, borcun vadesinin gelme gerekliliği olmaksızın kullanabilme hakkına sahiptir. 13. KANUNLARLA BELİRLENMEDİKÇE VEYA YAZILI OLARAK AÇIKCA KARARLAŞTIRILMADIKÇA, MALLARA GELECEK ZARAR VE ZİYAN VEYA MALLARIN TESLİMATININ YAPILAMAMASI NEDENİYLE TAŞIYICIYA HERHANGİ BİR SORUMLULUK YÜKLENMEYECEKTİR. Ademi mesuliyet, ihmal, haksız fiil, kusur veya malların dağıtımı, ambalajlaması veya depolaması sırasındaki herhangi bir neden de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Taşıyıcı nın herhangi bir fiiline kadar uzanır. Taşıyıcı nın söz konusu korunması, taşıma aracının dışında ancak nakliye esnasında malların zarar ve ziyanı ve üçüncü kişilere verilen zararlar veya üçüncü kişilerin maruz kaldığı ziyanlar veya dolaylı olarak ve olası hasarlarda dâhil herhangi bir mala gelen zararlara kadar uzanır. Teslimat sırasında hazır bulunmak veya malları belirli bir adrese teslim ettirmek Alıcı nın tercihindedir. Şu şartla ki işbu Hüküm ve Şartlar çerçevesinde hiçbir şey; a. Gönderici veya onun taşeronlarının ihmali nedeniyle meydana gelen ölüm veya kişisel yaralanma için Taşıyıcı nın Gönderici ye karşı yükümlülüğünü hariç tutamaz veya

4 b. Gönderici nin bir alıcı sıfatıyla sözleşme imzaladığı durumda Gönderici nin yasal haklarını etkilemez. 14. A. Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde belirtilen malların Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde olup olmadığına bakılmaksızın Taşıyıcı nın mülkiyetinde, kontrolünde veya himayesindeki mallara kayıp ve hasarlarda Madde 13 uygulanamaz. Platinyum Koruma seçilmiş olması ve söz konusu kayıp ve hasarların; Alıcı nın, I. Ağırlık ve hacimde beklenen ve olağan sızıntı ve fireden, II. Malların kendine özgü değerindeki kayıpta dâhil belirgin kayıptan, III. Savaşlar, grevler, radyoaktif kirlenme nükleeri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Mücbir Sebepten, IV. Ambalajlama yetersizliğindeki Üçüncü Kişi nin ihmal veya dikkatsizliğinden, V. Malların nitelik ve durumu ile ilgili Taşıyıcı tarafından sağlanan doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi isteğinden, VI. Hasarı yaratacak teknik ve/veya mekanik aksaklık, eksiklik veya bir başka dış etkinin varlığı ile oluşan zararlardan kaynaklanmaması veya bunlarla ilişkili olmaması durumunda veya I. Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde listelenen malların en az piyasa değerini karşılayacak tutarı garanti ederek, II. Her bir sevkiyat için kayıp veya hasar tutarının ilk 150.-TL lık kısmını ödemeyi kabul ederek, Gönderici nin yasal hakları da dâhil, taşıma belgelerini taahhüt etme vasıtasıyla malların tesliminin uygunluk ve güvenilirliğini kabul etmesi durumunda, Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde belirtilen malların, Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde olup olmadığına bakılmaksızın Taşıyıcı nın mülkiyetinde, kontrolünde veya himayesindeki malların kayıp ve hasarlarında Madde 13 uygulanamaz. B. İşbu belge ile Gönderici nin, I. malların tesliminden sonra teslim makbuzuna uygun ihtirazı kayıt yapmak ve ihbarının geçerli olması ve Madde 14.a nın yürürlüğe girmesini teminen teslimattan sonraki 7 gün içinde Taşıyıcı ya herhangi bir kayıp ve hasarı ihbar etmekle yükümlü olduğunu, II. Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde listelenen malların piyasa değerini beyan etmekle sorumlu olduğunu. Taşıma Belgesi nin 3. Bölümünde listelenen malların

5 değerinin malların piyasa değerinin altında beyan edilmiş olması durumunda, Taşıyıcı sadece en fazla malların gerçek değerine bölünerek, malların beyan edilen değeri ile çarpılarak bulunan beyan edilen değerleri üzerinden yükümlü olacaktır. III. IV. Takımlar halindeki mallarla ilgili zararlarda, sadece o kısmın zarar görmesi halinde, Taşıyıcı sadece malların zarar gören kısmından yükümlü olacağını, Veya Alıcı nın kayıp veya hasarlara ilişkin işaret ve belirtileri tahrip etmeden hasarlı malları, taşıyıcının veya onun acentelerinin incelemesi için elinde tutma yükümlülüğü olduğunu, V. Taşıyıcı nın hasarlı veya teslimatı yapılamayan malları tamir etme ve değiştirme tercihinin ve takdir yetkisinin bulunduğunu gayrikabili rücu şekilde kabul eder. Bu tamirat veya değişimlerin şekli de Taşıyıcı nın takdirindedir ve malların özellikleri ile ilgili olarak her durumda düşük maliyetli olacaktır. Taşıyıcı zarar gören veya teslimatı yapılamayan mallar için nakden ödeme yapmaya karar verme yetkisine sahiptir. Taşıyıcı yapısı gereğiantika, kolleksiyon, nadir ve değerli eşya sayılan mallar dâhil ancak olmaksızın kendi takdirinde olmak üzere malların yerine yenisini koyabilir. 15. Alıcı nın malların teslimatı sırasında hazır bulunmayı tercih etmesi durumunda, Alıcı, ilave masraftan kaçınmak için Taşıyıcı nın her bir teslimat girişiminde mesai saatleri içinde teslimat için hazır bulunacağını taahhüt eder. İlave masraflar uygulanabilecektir. Taşıyıcı, Alıcı tarafından belirtilen gösterilmiş adreste, herhangi bir belge olmaksızın veya Alıcı nın hazır bulunmasını beklemeksizin malları bırakabilecektir. Gösterilen adresin Taşıyıcı nın depolarından birisi olması durumunda, Alıcı 2,5 TL + vergi ( beher kalem X beher gün) ilave masraftan kaçınmak için gösterilen malların tesliminden itibaren 5 iş günü içinde malları buradan almalıdır. Depoda kalan malların hacminin bir m 3 den fazla olması durumunda, Alıcı mal ebatlarının her m 3 ü için 2,5 TL (vergi hariç) ilaveten ödeyecektir. Burada belirtilen tüm ücretler ödenene kadar Taşıyıcı nın hapis hakkı saklıdır. Alıcı, işbu belgede tanımlanan ücretler için, Taşıyıcı nın deposu dâhilinde kalan teslim alınmamış mallar için Taşıyıcı nın yasal rehin hakkı olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 16. Gönderici nin haricinde bir üçüncü kişi tarafından ödeneceği tayin edilen masraf ve ilave masrafların, ödeme gününden veya teslimattan veya teslim teşebbüsünden sonraki 7 gün içinde tayin edilen üçüncü kişi tarafından ödenmemesi durumunda, Gönderici tarafından ödeneceği işbu belge ile garanti ve taahhüt edilir. 17. Gönderici, işbu Hüküm ve Şartlar ın kuralları çerçevesinde taşınan malların sahibi veya yasalara uygun olarak yetkilendirilmiş acentesi olarak, işbu Hüküm ve Şartlar ı taahhüt eder ve Alıcılara ve Gönderici ve Gönderici nin namlarına hareket ettiği diğer kişiler için de geçerli olan bu taahhüdü garanti eder.

6 18. Taşıyıcı nın kendi takdirindeki yükümlülüğü, a. Aynı hizmeti sunmak veya sunmamak ve b. Aynı hizmeti aynı maliyet ile sunmak ile sınırlıdır. Tabi olunan kanun uyarınca, bu takdir yetkisi malların değerine ilişkin bir beyan yapılmamış olsa bile herhangi bir olayı ve bu hüküm ve şartlar çerçevesindeki taahhütlerin ihlal edilmesini kapsar. 19. Taşıyıcı nın işbu Hüküm ve Şartlar veya işbu Hüküm ve Şartlar uyarınca yapılan sevkiyatlardan sorumlu tutulabilmesi için, teslimattan sonra veya malların teslim edilmesi gereken tarihten sonra altı ay içinde tebligat yapılması gerekmektedir ve tercih edilen mahkemede, işbu Hüküm ve Şartlar a uygun olarak seçilmiş kanunlar çerçevesinde bir dava açılması gerekmektedir. Sözü edilen konuya mecburen uygulanan herhangi bir akit veya kanun, tarafları farklı bir zaman dilimine uymak zorunda bırakır, ancak ve ancak o vakit akit veya kanun işbu Hüküm ve Şartlar a baskın çıkar. a. Gönderici veya Taşıyıcı tarafından deniz yolu taşımacılığının tercih edilmesi durumunda, Gemi Sahibi nin yükümlülüğünde bir sınırlamadan kaçınmak için, işbu belge ile malların değerinin Konşimento da beyan edilmeyeceği kabul edilmiştir. Gönderen veya Alıcı nın herhangi aksine açık yazılı bir talimatı olmadıkça, Birleşik Krallık ın 1992 tarihli Mallar ın deniz yolu ile Taşınması Kanunu nun ek 1 inin Madde IV Kural 5(a) ı çerçevesinde belirtilen gemi sahibinin yükümlülüğü buna uygun olarak geçerli olmaya devam edecektir. b. Gönderici veya Taşıyıcı tarafından hava yolu taşımacılığının tercih edilmesi durumunda, Gönderen veya Alıcı nın aksine açık yazılı emri bulunmadıkça, malların değeri sadece Birleşik Krallık ın 2004 tarihli Hava Taşımacılık Yükümlülüğü Yönetmeliklerinde yürürlüğe koyulan yükümlüğü artırmak için beyan edilmeyecektir. c. Yukarıda sözü edilenler hariç olmak üzere, taşıyıcılar, depolama elemanları veya taşıma ile ilgili diğerleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bu kişilerce taahhüt edilmiş olan yükümlülük için tarife fiyatları seçeneklerine ilişkin bir gösterge olması durumunda, malların değeri sadece Taşıyıcı nın yükümlülüğünü artırmak için beyan edilmeyecektir. Aksinin yapılması halinde, Gönderen veya Alıcı nın aksine açık yazılı bir emri bulunmadıkça, riski ve/veya diğer asgari masrafları sahibine ait olmak üzere malları taşımak için gerekli önlemler alınacaktır. 20. İşbu Hüküm ve Şartlar çerçevesinde sıralanan yükümlülük sınırları, Taşıyıcı olarak veya onun acentesi, onun vekili veya çalışanları veya Taşıyıcı nın malların taşınması amacıyla görevlendirdiği diğer kişi ve kuruluşlar ve bu kişi ve kuruluşların çalışanları olarak hareket eden kişiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere devam edecektir. İşbu belgede sıralanan kişiler işbu Hüküm ve Şartlar ın tarafları sayılacak ve bu kişilere verilen yükümlülük limitleri işbu madde ile Taşıyıcı nın takdirinde yürürlüğe girecektir.

7 21. Alıcı nın hasar gördüğü iddia edilen malları teslim almayı kabul etmemesi durumunda, mallar Taşıyıcı nın depolarında veya Taşıyıcı tarafından sağlanan depolarda muhafaza edilecektir. ( Bu durumlarda, Taşıyıcı nın depolama ücreti isteme hakkı saklıdır.) Bu durumda, Gönderen e ihbarda bulunulacak ve tüm işler Gönderici nin talimatları uyarınca yapılacaktır. 22. Alıcı ya gönderilen mallar Gönderici nin Taşıyıcı ya verdiği talimat ile iade edildiğinde, hasar ve tazmin Taşıyıcı nın yükümlülüğü değildir. Gönderici, talimat üzerine iade edilen mallarla ilgili bu durumu peşinen kabul eder. 23. A. İşbu Hüküm ve Şartlar öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. B. Bu duruma bakılmaksızın, dış unsur eklenmesi nedeniyle işbu Hüküm ve Şartlar a bir başka devletin kanunlarını uygulama mecburiyeti bulunduğu durumda, bu kanunların yorumlaması Taşıyıcı nın yükümlülüğünü genişletecek şekilde yapılacaktır. 24. Gönderici tarafından getirilen ve Taşıyıcı ya teslim edilen İMZA SİRKÜLERİ nin kanunen doğru olduğu kabul edilir. İşbu belge ile Gönderici, Taşıyıcı ya malları teslim eden kişinin kanunen bunu yapmaya yetkili olduğunu ve Gönderici olarak ve/veya namına taşıma belgesini imzalamaya yetkili olduğunu taahhüt eder. 25. Taşıyıcı nın hiçbir bağlı şirketi, çalışanı veya temsilcisi işbu Hüküm ve Şartlar ın koşullarını değiştiremez veya kaldıramaz. İşbu Hüküm ve Şartlar ın koşulları sadece Taşıyıcı tarafından imza sirkülerinde belirlenen yetkili kişiler tarafından değiştirildiğinde geçerlidir. 26. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında sıralansa da sıralanmasa da, taşıyıcının yükümlülüğünü hariç tutan, dışarıda bırakan koşullar yerine, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında belirtilen garantiler veya taahhütler geçerli olur ve taşımanın amacının iş ve ticaret haricinde olması, kişilerin taşıma ile ilgili tutumunun iş veya uğraşıdan hariç olması durumunda, Taşıyıcı taşıma hizmetini gerekli özen ve beceri ile sunmayı garanti eder. 27. Gönderici nin oluşan hasarları tazmin etmek için bir çeşit garanti veya sigorta poliçesine sahip olması durumunda Gönderici ye iade etmek ve/veya tazmin etmek amacıyla Taşıyıcı tarafından ödeme yapılması halinde, işbu belge ile Gönderici nin ilave bir ihbarı veya sözlü veya yazılı izni olmaksızın Gönderici gayri kabili rücu şekilde Taşıyıcı yı kendisinin Vekili olarak tayin eder. Böyle bir durumda, Taşıyıcı, söz konusu hasarları telafi etmek için her çeşit dava açma, talepte iddiada bulunma, yasal işlem başlatma da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Gönderici ye verilen tüm salahiyetlere tamamen sahiptir. İşbu belge ile Gönderici sözü edilen işlemleri yaparak telafi edilecek hasarlar için ilgili tüm bilgileri temin etmeyi ve sunmayı kabul eder. 28. Gönderici, nakliyat için teminat altına alınacak malların sigorta ettirilmesi amacıyla düzenlemeler yapmak yükümlülüğündedir. Herhangi bir koşul altında, sigorta düzenlemeleri yapmak Taşıyıcı ya yüklenemez. Taşıyıcı, sigortanın yeterliliği ve/veya sigorta dâhilinde teminat altına almaması ile ilgili olarak sorumlu olamaz ve olmayacaktır. Sözü edilen hususlar Gönderici nin yegâne sorumluluğu altındadır.

8 29. Taraflar arasında , faks, posta veya diğer yazılı unsurlar ile yapılacak haberleşme ve yazışmalar her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır. 30. İşbu Hüküm ve Şartlar ın herhangi bir hükmünün, tarafların yürürlükteki kanunları çerçevesinde hükümsüz olması durumunda, işbu Hüküm ve Şartlar ın kalan hükümleri geçerli sayılır. 31. İşbu Hüküm ve Şartları imzalayan, Türk Ticaret Kanunu uyarınca basiretli bir tüccar olarak hareket etmekle yükümlüdür ve Tüketiciyi Koruma Kanunu ile tanımlandığı şekilde bir tüketici değildir. 32. İşbu Hüküm ve Şartlar dan ve işbu Hüküm ve Şartlar ın icrasından doğan ihtilaflara ilişkin olarak İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri nin yetkili olacaktır. 33. İşbu Hüküm ve Şartlar ın İngilizce ve Türkçe versiyonlarının koşullarında bir çelişki bulunması halinde, İngilizce versiyonun koşulları geçerli olacaktır.

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ 1. GENEL 1.1 Tedarikçi, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu gerçekleştirerek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına

Detaylı

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu KISMEN VEYA TAMAMEN DENİZ YOLUYLA ULUSLARARASI YÜK TAŞINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMER

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi

Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi 1. GENEL KOŞULLAR 1.1 İşbu Genel Şartlar ve Koşullar ("Genel Şartlar ve Koşullar") gemi tamiratı, gemilerin ekipman veya parçaları ile ilgili çalışmalar, ekipman tedariği ve/veya gemi güvertesind bir tesisin

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı