YENİ ANAYASA İÇİN YOL HARİTASI. Editör : Dr. Fatih ÖZTÜRK. Künye. Bu Eser Adalet ve Hukuk Derneği Yayınıdır Mart 2012.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ ANAYASA İÇİN YOL HARİTASI. Editör : Dr. Fatih ÖZTÜRK. Künye. Bu Eser Adalet ve Hukuk Derneği Yayınıdır www.adaletvehukuk.org. Mart 2012."

Transkript

1 YENİ ANAYASA İÇİN YOL HARİTASI Editör : Dr. Fatih ÖZTÜRK Künye Bu Eser Adalet ve Hukuk Derneği Yayınıdır Mart 2012 Basım Bion Matbaacılık Reklam San. Tic. Ltd. Şti. Orta Mah. İbrahim Ağa Cad. No: 18 Kısmet Han B Blok Kat: 3 No:10 Bayrampaşa - İstanbul / Türkiye

2 YENİ ANAYASA İÇİN YOL HARİTASI (A ROUTE MAP OF A NEW CONSTITUTION FOR TURKEY) Editör Dr. Fatih ÖZTÜRK Mart 2012 İstanbul

3 YENİ ANAYASA İÇİN YOL HARİTASI ( A ROUTE MAP OF A NEW CONSTITUTION FOR TURKEY ) İçindekiler (Contents) Önsöz Giriş Dr. Fatih Öztürk ANAYASA YAPIMI ( Constitution Making ) - Anayasa Yapımına Halkın Katılımı ve Gelecek Prof.Christina Murray Cape Town Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cape Town, Güney Afrika Çeviri: Dr.Fatih Öztürk - Yazılı Olmayan Anayasal Prensiplerin Kanada Anayasası Yorumunda Rolü Prof. Warren Newman Kanada Adalet Bakanlığı, Ottawa, Kanada Çeviri: Dr.Fatih Öztürk - Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi Prof. Jeffry Thomas Missouri Üniversitesi, Kansas City Hukuk Fakültesi Dekanı, ABD Çeviri: Ayşe Esra İyidoğan - Anayasaların Yapımı ve Değiştirilmesi: Bazı Yansımalar Prof. Maria Cahill College Cork Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cork, İrlanda Çeviri: Ayşe Esra İyidoğan - Kültür ve Hukukun Üstünlüğü: Anayasa Yapımında Dikkatli Olmak Prof. David Pimentel Florida Coastal Hukuk Fakültesi, Jacksonville, ABD Çeviri: Ayşe Esra İyidoğan DİN ÖZGÜRLÜĞÜ (Freedom of Religion) - Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Açısından Din ve Devlet İlişkisi: Türkiye`nin Yeni Anayasası İçin Konular Prof. W.Cole Durham ve Prof. Brett Scharffs Brigham Young Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Uluslar arası Hukuk ve Din Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Yardımcısı, Prova, ABD Çeviri: Ayşe Esra İyidoğan 79 - Anayasada Kadın - Erkek Eşitliği: Kanada Tecrübesi Prof. Bevarly Baines Queen`s Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kingston, Kanada Çeviri: Dr.Fatih Öztürk 91

4 3- ANAYASANIN İDEOLOJİSİ ( Ideology of Constitution ) - Anayasalar ve Değiştirilemez Hükümler ( Maddeler ) Prof. John C. Knechtle Florida Coastal Hukuk Fakültesi, Jacksonville, ABD Çeviri: Ayşe Esra İyidoğan - Kimin Anayasası: Devletin mi? Milletin mi? Prof. Cleveland Ferguson Florida Coastal Hukuk Fakültesi, Jacksonville, ABD Çeviri: Ayşe Esra İyidoğan - Dünya Vatandaşlığı, Milli Vatandaşlık ve Bir Milletin Anayasası Prof. Rod Sullivan Florida Coastal Hukuk Fakültesi, Jacksonville, ABD Çeviri: Ayşe Esra İyidoğan 4- YARGI ( Judiciary ) - Militan Demokrasi ve Anayasa Mahkemesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez KTÜ, İİBF Dekanı Yargısal Aktivizm ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında Yargısal Aktivizm Dr. Fatih Öztürk İnsanların Elinde: Anayasanın Anlamı ve Yargısal Sorumluluk Prof. Craig Green Temple Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Philadelphia, ABD Çeviri: Ayşe Esra İyidoğan - Yeni Anayasa ve Askeri İdare Mahkemesi Doç. Dr. Hayrettin Eren Melikşah Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kayseri 5- HAKLAR ( Rights ) - Sosyal Yardım Haklarının Anayasal Korunumu Prof. Conor Mahony College Cork Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cork, İrlanda Çeviri: Ayşe Esra İyidoğan Anayasa Değişikliklerinin Türkiye de Hak Arama Özgürlüğü Açısından Getirdikleri Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gül Melikşah Üniversitesi, Hukuk Fakültesi AZINLIK HAKLARI ( Minority Rights ) - Çok Kültürlülük: Başarı, Başarısızlık ve Gelecek Prof. Will Kymlicka Queen`s Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü ve Hukuk Fakültesi, Kingston, Kanada Çeviri: Dr. Fatih Öztürk Adalet ve Hukuk Derneği nin Yeni Anayasaya İlişkin Önerileri 255

5 ÖNSÖZ Türkiye, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra, meclis çatısı altında başlatılan yeni anayasa çalışmaları ile önemli bir süreçten geçmektedir. Siyasi otorite, 1982 Anayasası nın ihtiyaca cevap verememesi, demokratik işleyişi ve katılımı sağlayamaması nedeniyle geniş toplum kesimlerince dillendirilen yeni anayasa taleplerini karşılamak amacıyla harekete geçmiş bulunuyor. Son genel seçimlerde halkımız, yeni anayasa yapılması konusundaki siyasi söylemlere güçlü bir şekilde destek vermiş, halkın % 95 inin temsil edildiği bir meclis yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç, net bir şekilde kurucu meclis tartışmalarına son vermiş ve artık tüm tarafların da mutabakatıyla Türkiye de ilk defa sivil bir anayasanın yine sivil irade tarafından hazırlanabilmesinin yolunu açmıştır. Anayasa çalışmalarını yürütmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde temsil edilen 4 siyasi partinin üçer üyesinden oluşan Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmuştur. Anayasa Uzlaşma Komisyonun görevi, anayasa yapımına dair usul ve esasları belirlemek, anayasa yapım sürecini yönetmek ve yeni anayasa taslak metnini hazırlamaktır. Anayasa Uzlaşma Komisyonu başkan ve üyeleri, komisyonun ilk toplantısından itibaren, anayasa yapım sürecine, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımına büyük önem verdiklerini ifade etmektedirler. Cumhuriyet tarihi boyunca yürürlüğe giren anayasalarımız ve halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası yapım ve kabul ediliş biçimlerine bakıldığında, Anayasa Uzlaşma Komisyonu nun bu yaklaşımının ve anayasa yapımına halkın katılımının hayati derecede önem arz ettiği tartışmasızdır. Ülke sorunlarına duyarlı her vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının bu sürecin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlaması tarihi bir sorumluluktur yılında, bir grup avukat tarafından kurulan Adalet Ve Hukuk Derneği, hukuk ve yargı alanında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, yargısal faaliyetin bir parçası olan savunma ayağını temsil eden üye avukatların, mesleki faaliyet ve çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

6 Adalet ve Hukuk Derneği, üye hukukçuların kişisel gelişimine yaptığı katkının yanı sıra, toplumumuzun demokratikleşme, hak, adalet ve özgürlük mücadelesine destek olmayı misyonunun bir parçası olarak görmektedir. Köklü bir medeniyetin, birleştirici bir kültürün, zengin bir tarihin varisi ve emanetçisi olan milletimiz; kendi ülkemizden başlayarak tüm dünyada adaletin, hak ve hukukun hâkim kılınmasını hedefleyecek, insanlığın huzur, barış ve refahını temin edecek potansiyel ve sorumluluğa sahiptir. Adalet Ve Hukuk Derneği, milletimizin tarih boyunca üstlendiği bu sorumluluğun bilinci ile hareket ederek faaliyet ve çalışmalarını yürütmektedir. Milletimizin sahip olduğu birikimi ortaya çıkarmak, dernek olarak üstlendiğimiz misyonun gereğini yerine getirmenin en önemli adımı; toplumsal birliğimizi perçinleyen bir mutabakat çerçevesinde, ülkemizin tüm kesimlerini kucaklayan yeni, sivil ve demokratik bir anayasanın yapılması yönündeki çabalara azami ölçüde katkıda bulunmaktır. Ortadoğu coğrafyasında ardı ardına gelişen siyasal ve toplumsal olaylar, Arap baharı olarak adlandırılan halk hareketleri ve AB ülkelerinde ortaya çıkan ekonomik kriz, ülkemizin son yıllarda yakaladığı ekonomik ve siyasi istikrarı korumasının çok önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Hiç şüphesiz, Türkiye nin yakaladığı bu ekonomik ve siyasi istikrarı korumasının ve daha da geliştirmesinin yolu evrensel demokratik normlara sahip yeni ve sivil bir anayasaya sahip olmasından geçiyor. Yeni anayasa, toplumsal barış ve huzurumuz, milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve eşsiz jeopolitik konuma sahip ülkemizin kalkınma hamlesinin tamamlanması adına son derece önemlidir. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında bir çok sivil toplum kuruluşu, hazırladıkları taslak metinleri veya anayasada yer verilmesini istedikleri ilke ve prensiplerden oluşan öneri paketlerini Anayasa Uzlaşma Komisyonu na sunmuşlardır. Yeni anayasa yapım usulü, kapsam ve içeriği hakkında kamuoyunda geniş bir tartışma zemininin oluştuğu gözlenmektedir. Bu durum ülkemiz ve demokrasimiz adına memnuiyet vericidir. Adalet ve Hukuk Derneği, yeni anayasa yapım sürecine, Yeni Anayasa İçin Yol Haritası ismini verdiği akademik bir kitap çalışması ile katkıda bulunmayı tercih etmiştir. Dernek, yayın hayatına kazandırdığı bu eserle, yeni anayasa tartışmalarına akademik düzeyde önemli bir katkı sunacağına inanmaktadır. Dünyanın sayılı üniversitelerinin Anayasa Kürsüsü öğretim üyeleri tarafından eserde yayınlanmak üzere kaleme alınan makalelerde, Türkiye de yaşanan anayasa tartışmalarına doğrudan atıf yapılmakta ve anayasal sorunlarımıza evrensel demokratik standartlarda çözüm önerileri sunulmaktadır. Yeni Anayasa İçin Yol Haritası isimli kitap, doğrudan doğruya anayasa yapım sürecine katkı amacıyla hazırlanmış olmakla birlikte, akademik anlamda başucu eseri olabilecek niteliktedir. Eser, anayasa hazırlığı bağlamında uluslararası düzeyde bir çalışma olması bakımından Türkiye de bir ilktir. Editör yazısında yer verilmiş olması nedeniyle kitap içeriğine dair değerlendirmelere tekrardan sakınmak amacıyla yeniden değinmeyip, içerik hakkındaki takdir ve değerlendirmeyi okura ve kamuoyuna bırakmaktayız. Ancak birkaç cümle ile de olsa neden böyle bir kitap çalışması yapma gereksinimi duyulduğunu ifade etmek zarureti vardır. Adalet Ve Hukuk Derneği, her şeyden önce yayınladığı bu eserle, yeni anayasa tartışmalarına evrensel bir bakış açısı ortaya koymaya çalışmıştır. Ülkemizde öteden beri 9

7 devam eden anayasal tartışma konularının, dünyanın farklı ülkelerinde benzer süreçlerde aynı şekilde gündeme geldiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Yeni anayasa yapımında bu ülkelerde yaşanan tecrübelerin incelenmesi, üretilen çözüm formüllerinin Türkiye için geçerliliğinin irdelenmesi bakımından Yeni Anayasa İçin Yol Haritası kitabının çok önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz. Bu bağlamda, kitapta yer alan; Profesör Christina Murray, Anayasa Yapımında Halk Katılımı ve Gelecek adlı, Güney Afrika ve Kenya anayasalarının yapım sürecinin anlatıldığı makale, Profesör Rod Sullivan, Dünya Vatandaşlığı, Milli Vatandaşlık ve Bir Milletin Anayasası adlı yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin gerekliliğinin anlatıldığı makale, Profesör W. Cole Durham ve Profesör Brett Scharffs, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Açısından Din ve Devlet İlişkisi: Türkiye nin Yeni Anayasası İçin Konular adlı, Türkiye de halen uygulanan sıkı laiklik uygulamalarının eleştirildiği, din ve vicdan özgürlüğüne vurgu yapılan makaleler, Profesör Will Kymlicka, Çok Kültürlülük: Başarı, Başarısızlık ve Gelecek adlı, çok kültürlülüğün korunmasına vurgu yaptığı makale, Profesör Cleveland Ferguson, Kimin Anayasası: Devletin mi? Milletin mi? adlı anayasaların temelde millete ait olmasının gerekliliğinin anlatıldığı makale ve kitapta yer verilen diğer bütün makalelerin ülkemizde yaşanan sıcak anayasa tartışma başlıklarına çarpıcı çözüm önerileri ve tespitlerle, çok büyük katkı sunduklarını ve sunacaklarını ümit ettiğimizi ifade etmek isteriz. Adalet Ve Hukuk Derneği, yapılacak yeni anayasanın, ülkemiz ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmesinin ancak evrensel demokratik kriterlere sahip bir çerçeveye sahip olması ile mümkün olacağına inanmaktadır. Kitabın son bölümünde derneğin yeni anayasada yer verilmesini istediği ilke ve prensiplerden oluşan bir öneri paketine de yer verilmiştir. Dernek, kitap çalışması ile, yeni anayasada yer verilmesini talep ettiği ilke ve prensiplerin, evrensel demokratik meşruiyetine atıf yapmakta, kitapta yer verilen bilimsel görüş ve önerileri, geniş toplum kesimlerince ortaya konulan yeni anayasa talebine referans göstermektedir. Öte yandan kitapta yer verilen makalelerde serdedilen tüm görüşlerin müelliflere ait olduğu hatırdan çıkarılmadan, ortaya konulan görüş ve çözüm önerilerinin tümünün veya bir kısmının derneği bağlayıcı görüşler olmadığını; yapılmak istenenin, Türkiye deki anayasal tartışma alanlarına uluslararası hukuk çevrelerinden görüş ve önerilerle katkıda bulunmak olduğunu belirtmek isteriz. Bununla birlikte kitapta yer verilen makalelerde savunulan görüş ve önerilere paralel görüşte olunan noktalar olduğu gibi farklı değerlendirmelere sahip olunan noktaların olabileceği açıktır. Nihayetinde, yeni anayasa yapımında son sözün sahibinin milletimiz ve onun adına yasama yetkisini kullanan yüce meclis olduğunu bir kez daha hatırlatmadan geçemeyeceğiz. Son olarak, Yeni Anayasa İçin Yol Haritası isimli kitabımızda yer verilen makalelerin yerli ve yabancı müelliflerine, kitap editörü Dr. Fatih Öztürk e, makalelerin İngilizceden Türkçeye çevirilerinin çoğunu gerçekleştiren Okt. Ayşe Esra İyidoğan a, kitap kapak tasarımını yapan dernek genel koordinatörü Gökhan İyidoğan a, kitabın dizgi ve baskısını gerçekleştiren Barış Sürekli ye teşekkür eder, kitabın yeni anayasa sürecine katkıda bulunmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Adalet Ve Hukuk Derneği 10

8 GİRİŞ Bu ülkede belki de ilk defa halkın (temsilcileri) eliyle gerçekleştirilecek olan yeni bir anayasaya katkı olması isteğinden yola çıkılarak hazırlanan bu eser; anayasacılık faaliyetleri açısından başarılı olmuş ülkelerin önde gelen hukuk fakültesi hocalarının taleplerimize olumlu cevap vermesi sonucu ortaya çıkmıştır. Okuyucunun huzurunda bir kez daha bu hocalara ve bizlere bu imkanı veren Adalet Hukuk Derneği ne teşekkür etmek istiyorum. Son yirmi yıldır özellikle kolonizmden ya da komünizmden ayrılmış olan Eski Doğu Bloku ülkelerinde ortaya çıkan anayasacılık hareketleriyle birlikte anayasa yapımı ciddi bir ivme kazanmıştır. Bu yeni anayasacılık hareketleri genelde olumlu karşılanmıştır, fakat bazı siyaset bilimciler ve hukukçular ise bu anayasacılık faaliyetlerine haklı olarak şüpheyle yaklaşmışlardır. Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi Ran Hirschl olmuştur. Ran Hirschl, modern dünyadaki anayasacılık ve yargısal denetime bağlı olarak mahkemelerin, gelişen ekonomi, dağıtıcı adalet ve sosyal yardım haklarını koruma anlayışına sahip olduklarına inanılmasının çok da doğru olmadığını iddia etmektedir. Hirschl, diğer bir ifadeyle; hakların anayasallaştırılması ve yargısal denetimin kurulmasıyla sosyal değişikliklerin, yeniden adil dağıtımın ve kuvvetlerin yayılması gibi faydaları olduğuna inanılmasının gerçeklerle örtüşmediğini ifade etmektedir. Hirschl, yeni anayasacılık hareketleri için; yöneten (hegemonic) siyasi elitlerin, etkili ekonomik çıkar çevrelerinin ve yargıdaki yöneticilerin (liderlerin) stratejik bir ürünü olduğuna inanmanın daha yerinde olduğunu dile getirmektedir. Hirschl, sadece kendini düşünen bu hukuk yapıcı çıkar koalisyonunun, anayasal reformların ne zaman yapılacağına, genişliğine ve yapısının nasıl olacağına karar veren kişiler olduğunu söylemektedir. 1 Türkiye nin anayasal uygulamalarından buna pek çok örnek verilebilir; anayasa değişikliklerinin esas açısından denetlenmesi, siyasi partilerin kapatılması, özelleştirme, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili yapılan yasal ya da anayasal düzenlemelerin bir türlü statükocu, vesayetçi yapıyı kıramaması gibi. Umudumuz o ki, hazırlanacak olan yeni sivil anayasa böyle bir talihsizliğe uğramadan, halkın yönetime katılımını sağlayacak bir model üzerine inşa edilir. Bu kitapta yer alan makaleleri özetle ifade edecek olursak; 1 Detaylı bilgi için bakınız, Fatih Öztürk, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini, Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2012.

9 Profesör Christina Murray, Anayasa Yapımına Halkın Katılımı ve Gelecek adlı makalesinde; Güney Afrika ve Kenya anayasalarının yapım sürecini ele almıştır. Murray, Güney Afrika ve Kenya da anayasa yapımına halkın aktif olarak katıldığını belirtmektedir. Murray in ifadeleriyle: Güney Afrika Anayasası 1996 da kabul edildi, halkın % 73 ü bir şekilde anayasa yapımına katılmıştır. Kenya da ise halktan 70,000 kişi anayasa yapımıyla ilgili teklif sunmuştur. Her iki ülke tecrübesi de gösterdi ki, halkın anayasa yapım sürecine katılımı kolay olmamıştır. Murray; kamu hayatına katılım hakkının sürekli bir hak olarak anayasalara konulması gerektiğini savunuyor. Murray, bundan dolayı, 1996 tarihli Güney Afrika Anayasası, yasamanın yasa yaparken toplumun katılımını sağlamasıyla ilgili olarak kural koymuştur diyor. Yazar, bu kuralın, sıradan insanların yasa yapımına katılmasıyla, hesap verebilir bir hükümet modelinin doğmasını sağladığı gözleminde bulunuyor. Son olarak, Murray, modern dünyada, halkın anayasa ya da yasa yapım sürecine gerçek anlamda katkısının yeterince sağlanamadığını, fakat gelişmelerin bu yöne doğru gittiğini ve bunun sürekli bir hak olarak kabul edilip anayasalarda yer alması gerektiğini söylüyor. Profesör Jeffry Thomas, Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi isimli makalesinde; Türkiye nin yeni bir sivil anayasa yaparak hukukun üstünlüğünü kurma adına büyük bir fırsat yakaladığını ve yeni anayasanın bütün bireylerin ve azınlıkların haklarını koruyarak hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşayabileceği bir ortamın tesisine çok büyük bir katkı sağlayacağını ifade ediyor. Profesör Craig Green, İnsanların Elinde: Anyasanın Anlamı ve Yargısal Sorumluluk adlı makalesinde; yazılı anayasacılığın önemli olduğunu, ABD anayasal tecrübelerinin göstergesi olarak anayasacılığın; hukukun üstünlüğünü, toplum, yargı ve yönetenler arasında demokratik bir diyoloğun oluşmasına sebebiyet verdiğini ve mükemmel olmayan insan yapımı olan anayasaların giderek daha da faydalı olmasına zemin hazırladığını söylüyor. Profesör Beverly Baines, Anayasada Kadın-Erkek Eşitliği: Kanada Tecrübesi isimli makalede; anayasa yapımcılığının son yıllarda yoğun bir şekilde arttığını, bu hususta anayasal kurumlarla ilgili zengin bir literatür oluştuğunu, fakat anayasa yapımının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği ile ilgili çalışmaların zayıf kaldığı gözleminde bulunuyor. Bu noktadan ele aındığında, anayasa yapımının demokratik bir şekilde mi yoksa otoriter bir şekilde mi gerçekleştiğinin önem arz ettiğini belirtiyor. Bu nedenle, anayasaya konulacak yeni kurumlara odaklanılması gerektiğinin önemli olduğunu iddia ediyor. Baines, sonuç olarak; malesef, dünyadaki pek çok hukuk siteminde kadınların ikinci sınıf vatandaş olarak ele alındığını, bu nedenle, hem anayasada hem de kanunlarda kadınların eşitliğini koruyucu hükümlere yer vermenin bir ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Profesör Cleveland Ferguson, Kimin Anayasası: Devletin mi? Milletin mi? adlı makalede; anayasaların, devlet ve insanlar arasındaki sosyal sözleşmeler olduğunu ve sahibinin bireyler olduğunu belirtiyor. Ferguson, son tahlilde, ABD Anayasası nın millete ait olduğunu ve anayasanın devam edip etmeyeceğine milletin karar vereceğini ifade ediyor. Profesör John C. Knechtle, Anayasalar ve Değiştirilemez Maddeler isimli makalede; temel haklar ve temel prensiplerle ilgili olarak anayasalara değiştirilemez hükümler konulmasını, belki de liberal demokrasinin esaslı unsurlarına sıkı bir bağlılıktan dolayı kaynaklanabileceğini iddia ediyor. Veyahut bir ihtimal olarak, tiranlıkla yönetilme ve ayrımcılığa uğrama korkularından ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Knechtle, belki de demokratik yapı ve siyasi kurumların kombinasyonları değiştirilemeyecek şekilde anayasaya 12

10 hüküm konulabilir, diyor. Fakat bu konulan değiştirilemez hükümlerin devamlılığı ve kısa dönemli istikrarı sağlamaya yönelik olması gerektiğini ifade ediyor. Bunun dışındaki anayasal hükümlerin ise kolayca değiştirilebilir olması gerektiğini, ayrıca; ekonomik, siyasi ve sosyal şartların güçlü bir şekilde kontrol edilip daha etkin bir yönetim ortaya koyabilmek için buna ihtiyaç olduğunu iddia ediyor. Profesör Warren Newman, Yazılı Olmayan Anayasal Prensiplerin Kanada Anayasası Yorumunda Rolü adlı makalede; Anglo-Saxon ya da diğer hukuk sistemlerinde yazılı olmayan anayasal prensiplerin anayasal belgelerde (anayasanın haricinde) yer alabileceğini ve bunların anayasa yorumunda aktif bir rol oynayabileceğini bu nedenle, bu prensiplerin ihmali halinde anayasa kalesinin kumdan yapılmış bir hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade etmektedir. Profesör David Pimentel, Kültür ve Hukukun Üstünlüğü: Anayasa Yapımında Dikkatli Olmak isimli makalede; hukukun üstünlüğünün anlaşılması ve yaşatılmasında o toplumdaki kültürel anlayışın çok büyük bir öneme sahip olduğunu, bazı kültürlerin ise bu hususta yardımcı, bazılarınınsa tam tersi bir etkiye sebebiyet verebileceğini iddia etmektedir. Özellikle, uzun süredir yolsuzluğun hakim olduğu bir ortam varsa, bu durumla karşılaşılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, anayasal reform yaparken en iyi niyetli bir düzenlemenin bile, kültürel ortamdan dolayı kötü sonuçlara sebebiyet verip geri tepebileceğini ifade ediyor. Pimentel, bu sebepden dolayı, yeni anayasayı yapanların: yeni bir kültürün oluşumuna sebebiyet verilmekte olduğunun bilincinde olması gerektiğini, onun da; insan haklarını korumak, ekonomik imkanları-gelişmeyi desteklemek, ve hukukun üstünlüğüne destek olmak şeklinde tezahür etmeli diyor. Pimentel, son söz olarak, anayasayı yapanların, kültürel emperyalistlik yapmadan, yumuşak bir geçişle mevcut kültür ortamıyla yenisini harmonize etmesi gerektiğini belirtiyor. Profesör Maria Cahill, Anayasaların Yapımı ve Değiştirilmesi: Bazı Yansımalar adlı makalede; 1937 İrlanda Anayasası, madde 46 ya göre anayasa değişikliği için, direkt demokrasi modelinin ön görüldüğünü yani her iki parlamento meclislerinden referandum teklifi onaylandıktan sonra anayasa değişikliğinin halkın onayına sunulduğunu söylüyor. Cahill, pek çok halkın onayına sunulan plebisite oylamada evet ve hayır oyları birbirine neredeyse aynı çıkmasına rağmen İrlanda Yüksek Mahkemesi nin bu oylamaların sonucunun kesin olduğunu, konunun ne kadar önemli olmasının bir şeyi değiştirmiyeceği yönünde karar verdiğini belirtiyor. Cahill, 224 yılllık tarihinde ABD Anayasası nın sadece 27 kez değiştirildiğini ifade ediyor. Cahill, ayrıca, Almanya Anayasası nın da her iki mecliste üçte iki oy çokluğu kabulüyle değiştirilebileceğini, fakat federal yapının değiştirilemiyeceği, insan onurunun korunması ve demokratik sisteme dokunulamayacağı konularının bunun istisnaları olarak yer aldığını söylüyor. Son olarak, Cahill, bazen anayasa değişikliklerinin toplumda derin çatlaklara sebebiyet verebileceğini, bu nedenle çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini ifade ediyor. Profesör Rod Sullivan, Dünya Vatandaşlığı, Milli Vatandaşlık ve Bir Milletin Anayasası isimli makalede; yeni anayasanın yerel yönetimlere önem verip merkezi sistemde değil, problemlerin en iyi yerel ölçekte çözülebileceği üzerine kurulu bir model inşa etmesi gerektiğini iddia ediyor. Sullivan, yeni anayasanın milli ve kişisel borçların düşürülmesini sağlaması gerektiğini, bunun da ekonomik istikrara katkı sağlayacağını ifade ediyor. Sullivan, yani anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesinin olması gerektiğini, ama millet anayasayı 13

11 değiştiremiyor ya da yüksek mahkeme kararlarını etkisiz kılamıyorsa, yasa koyucuları seçimle uzaklaştıramıyorsa, ya da yürütme kuvveti elde edemiyorsa, o demokrasinin işlevini yitirmiş olacağını belirtiyor. Sullivan, bütün mahkemelerin, anayasa mahkemelerinin kararları da dahil olmak üzere, kontrol ve denge esasına göre dizayn edilmesi gerektiğini söylüyor. Yazar, işleyen bir demokraside, yasama organınca anayasa mahkemesinin kararını etkisiz kılabilecek bir mekanizmanın olması gerektiğini iddia ediyor. Yazar, ayrıca güçlü bir anayasal demokrasinin, toplumun temel taşının aile olduğunu kabul etmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun ötesinde, güçlü bir anayasal demokrasiye sahip olmanın, uluslararası toplumda da o ülkenin etkinliğinin artması anlamına gelecektir, diyor. Yazar, Avrupa nın ihtiyarladığını ve borç batağında yüzdüğünü, Türkiye nin ise genç ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu ileri sürüyor. Sullivan, son söz olarak, Avrupa Birliği üyeliğinin, Türkiye nin milli çıkarları için artık gerekli bir şey olmadığını, ve Türkiye nin İslam dünyasi için bir demokratik model olabileceğini ifade ediyor. Bütün dünyaya da, İslamın demokrasi ile birlikte yaşayabileceğini gösterebileceğini ve güçlü bir demokratik anayasanın da bu amaçlara ulaşmak için yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Profesör W. Cole Durham ve Profesör Brett Scharffs, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Açısından Din ve Devlet İlişkisi: Türkiye nin Yeni Anayasası İçin Konular adlı makalede; laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlı olan ve dini kontrol eden devlet modeli ile çoğulculuk ve tarafsızlıkla birlikte dine saygılı devlet modelini karşılaştırıyorlar. Yazarlar, değişik ülke modellerini ele aldıktan sonra, Türkiye nin dini çok sıkı kontrol ettiğini ve doktriner bir şekilde laikliğe bağlı olduğunu, oysa yeni anayasa yapımının bir fırsat olduğunu ve siyasetin dini özgür kıldığı oranda normalleşebileceğini ifade ediyorlar. Anayasanın her problemi çözmeyeceğini, görevinin de bu olmadığını, yeni anayasanın görevinin adil ve bilinebilir bir ortam oluşturarak siyasetin normalleşmesini sağlamak olduğunu dile getiriyorlar. Yazarlar; zaten, anayasa ile her problemi çözmeye çalışmanın, anayasanın başarısızlığına ve kısa zamanda etkisini yitirmesine de sebep olacağını ileri sürüyorlar. Yazarlar, anayasa çerçeve, kısa ve öz bir anayasa olmalıdır. Din özgürlüğünün bir insan hakkı olduğunu ve siyasi istikrarın düşmanı olmadığını ifade ettikten sonra, malesef, Türkiye uygulamasında böyle bir tablonun ortaya konulmuş olduğunu, oysa modern liberal demokrasilerde (ülkelerde), dini çoğulculuğun kaçınılmaz bir sosyolojik gerçek olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Profesör Conor Mahony, Sosyal Yardım Haklarının Anayasal Korunumu isimli makalede; liberal Batı Demokrasilerinin, anayasalarında temel insan haklarını yani sivil ve siyasi hakları korumayı ön planda tutmuş olduklarını ifade ediyor. Ama azda olsa ekonomik ya da yeni nesil haklar olarak bilinen sosyal yardım haklarına da bu demokrasilerde yer verilmeye başlandığını belirtiyor. Fakat, bu hakların siyasi organlara devredilmiş olduğunu ve anayasal koruma imkanı sağlanmadığını iddia ediyor. Bu hakların anayasalarca korunmamasının eleştirildiğini, bundan dolayı, 1937 tarihli İrlanda Anayasası nda eğitim hakkına, 1996 tarihli Güney Afrika Anayasası nda, ekonomik sosyal haklara yer verilmiştir diyor. Bunlar içinde yiyecek, su, sağlık ve ev sağlama hakları da yer almaktadır. Yazar, her iki ülkede bu haklara yer verilmiş olmasına rağmen, mahkemeler bunları sınırlayarak uygulama yoluna gitmiştir. Yazar, bu hakların anayasalarla koruma altına alınmasının, bulmacada ilk parça olduğunu belirtiyor. Mahkemelerin istekli olması halinde bu hakların uygulama alanı bulabileceğini ifade ediyor. Yazar, bu haklarla ilgili kaynakların her zaman sınırlı olduğunu, bu nedenle mahkemelerin bu hakları sınırlayarak uygulanmasını sağlayacağını, bu haklara geniş bir uygulama alanı oluşturmanın, diğer insanların ya da diğer hakların kaynaklarını kısıtlayıp zarara 14

12 uğratabileceğini, bu nedenle en kolay yolun anayasada bunlara yer vermeden, anayasal yargı denetimine sokmadan siyasiler ve toplumun etkileşimiyle maksimum seviyede kaynak ayırarak çözülmesi gerektiğini iddia ediyor. Profesör Will Kymlicka, Çok Kültürlülük: Başarı, Başarısızlık ve Gelecek isimli makalede; hukuki ve siyasi olarak etnik kökeni ayrı olan grupların toplumda yaşayabileceği bir alanın olmasına çokk kültürlülük denildiğini belirtiyor. Bu hususta güzel gelişmeler olmasına rağmen, bazı siyasi liderlerin; çok kültürlülüğün kabul ve uygulamasının öldüğünü iddia ettiklerini belirtiyor. Yazar, makalesinde çok kültürlülük ile ilgili olarak bilinen dört yanlışı çürütmeye çalışıyor. Çok kültürlülüğün işsizlik ve sosyal izolasyona sebep olmadığını, aksine, demokratik vatandaşlık noktasında insan hakları ideallerine yardımcı olduğunu, Çok kültürlülükten tamamen uzaklaşıldığı iddiasına karşılık, son yıllarda giderek çok kültürlülüğün daha da güçlendiğini ifade ediyor. Çok kültürlülüğün başarısız olduğu iddialarına karşılık, pek çok pozitif etkilere sebep olduğunu iddia ediyor. Çok kültürlülüğün mutlak anlamda toplumla bütünleşmeye engel olduğu iddiasını reddediyor. Tersine, çok kültürlülüğün bazı formatlarda uyarlanıp toplumla uyum ve barış halinde yaşanmasının mümkün olduğunu ve bunun örneklerinin de var olduğunu ifade ediyor. Yazar, liberal demokratik devletlerin çok kültürlülükle ilgili olarak vatandaşlık formülleri üretmesi gerektiğini söylüyor. Bunu yapan Hollanda nın başarılı olduğunu, ama çok kültürlülüğü inkar eden Almanya nın başarısız olduğunu belirtiyor. Dr. Fatih Öztürk, Yargısal Aktivizm ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında Yargısal Aktivizm adlı makalede; yargısal aktivizme hiç girilmemesin en güzel tercih olarak gözüktüğünü, yargısal denetimin gerekli olduğunu, fakat yargısal aktivizmin gereksiz olduğunu, ciddi anlamdaki anayasal tartışmalarda ise son sözün seçmene ait olması gerektiğini belirtiyor. Son olarak, Profesör Yusuf Şevki Hakyemez, Türk Anayasa Mahkemesi nin çok sık yargısal aktivizm yaparak hak ve özgürlüklere zarar verdiğini, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gül ise, 12 Eylül 2010 Referandumunun gerekli, ama yeterli olmadığını, Doç. Dr. Hayrettin Eren ise, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi nin kaldırılması gerektiğini ifade ediyorlar. Dr. Fatih Öztürk Mart 2012 İstanbul 15

13 16

14 Anayasa Yapımına Halkın Katılımı ve Gelecek Christina Murray İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Profesörü, Cape Town Üniversitesi, Güney Afrika Çeviri: Dr. Fatih Öztürk Giriş Başbakan Erdoğan Mayıs da (2011) Türkiye anayasasının yapım metodunu açıkladığında, Daily News bunu şu şekilde haber yapmıştı: Yeni anayasayı yapacağız, herkesin anayasası olacak bu, her türlü katkı ve eleştiriyi dinleyeceğiz. (Daily News May 16, 2011). Bu ifade, Güney Afrikalı ve Kenyalıların güçlü bir yankısı gibi; çünkü her iki ülkede de diğer pek çok ülkelerde olduğu gibi anayasa yapımında halk aktif olarak bu sürece katılmıştır. Güney Afrika da yeni anayasa 1996 da kabul edildi. Tespitlere göre yetişkin nüfusun % 73 ü bir şekilde anayasa yapım sürecine katılmıştır. Kenya da geniş bir zaman dilimine yayılmış olan anayasa yapımını gözden geçirme sürecinde, 70,000 den fazla kişi anayasa hakkında görüş bildirmiştir. Hem Güney Afrikalılar hem de Kenyalılar şunu öğrenmiş oldu: bu süreç halk ve halkın katılımı sağlanacak şekilde düzenlense bile, anayasa yapımı kolay bir şey değildir. Bunun ötesinde, bir anayasa bütün görüşleri içeremez, gerçekte bir anayasa kapsayıcı olmaya çalışsa bile bazı konularda bunu gerçekleştirmesi zordur. Burada, ilk olarak Kenyalı ve Güney Afrikalıların anayasa yapımı sürecine katılımıyla ilgili bazı yolları anlatacağım. İkinci olarak, anayasaya toplum hayatına katılımın sürekli bir hak olarak konulmasını inceleyeceğim. Daha önce de belirttiğim gibi, 1996 tarihli Güney Afrika Anayasası bir hüküm içermektedir; o da yasamanın (yasa yapım sürecine) halkın katılımını sağlaması gerekir. Bu hüküm, sıradan (averaj) vatandaşları güçlendirerek daha fazla sorumlu bir hükümet (yapısına) katkıda bulunmuştur. Güney Afrikalılar derin bir demokrasiye sahip olmak ve insan haklarının uygulanması konusuna önem vermekteydiler, şu an için aynı hükmün bütün anayasalarda yer alması gerektiği savunulabilir.

15 Vatandaşlar ve Anayasa Yapımı Türkiye de olduğu gibi, Güney Afrika da arası, Kenya da ise arası ve 2009 da halkın anayasa yapımına katılımı yoğun bir şekilde gerçekleşmiştir. Her iki ülkede de sonuçlar çok etkileyici olmuştur. Güney Afrika Anayasa Meclisi ve Halk Irk ayrımcılığı döneminin sonunda, milli parlamentonun her iki meclis kanadının oluşturduğu Güney Afrika Anayasa Meclisi iki yıl içinde bir anayasa taslağı hazırlamak için kuruldu. Tanımlanan anayasa yapım süreci, halkın katılımıyla ilgili şekli bir yöntem ortaya koymamıştı. Anayasa Meclisi nin başlangıcında alınan bir kararla, toplantılarının halka, medyaya açık olması kararı alınmış ve çok yoğunluklu bir şekilde halkın katılımını sağlamak için kampanya yapılacaktır. Bu kararlar ve halkın katılımını sağlamak için düzenlemeler Anayasa Meclisi nce gerçekleştirilmiş ve böylece sivil toplumun anayasa katılım sürecine katkısı gerçekleştirimiştir. 1 Geniş bir açıdan ifade edecek olursak; Anayasa Meclisi nin halk ile buluşması iki esasa sahipti: (i) genel halk danışma proğramı ile görüşlerin alınması sivil eğitim proğramı aracılığıyla gerçekleştirildi, (ii) daha ilgili özel gruplar ile buluşmak ise Anayasa Meclisi nde dinlenilerek gerçekleştirilmiştir. Genel halk danışma kampanyası, Anayasa Meclisi nce doğrudan iletişim şeklinde yapılmıştır. Medya ve eğitim kampanyaları, geleceğin anayasasıyla ilgili tekliflerin sunulduğu halk toplantılarıyla desteklendi. Anayasa Meclisi, yaklaşık olarak 117,184 Güney Afrikalı ile doğrudan muhatap olmuştur. 813 tane halk proğramı yapılmış, 25,549 kişi ile birlikte 200 milletvekili ve 717 sivil toplum kuruluşu bunlara katılmıştır. Anayasa eğitim proğramı çerçevesinde, 486 grup çalışması, ve 256 tane bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bunun yanında, 10 milyondan fazla insan her hafta Anayasal Konuşma adı altında radyo konuşma proğramını dinlemiştir. Anayasa Meclisi gazetesi, iki haftada bir 160,000 kişiye dağıtılmıştır. Özel TV proğramları izleyicilerin % 34 ü tarafından izlenmiş ve bağımsız anketler; media kampanyalarının yetişkin nüfusun % 73 üne ulaştığını tespit etmişlerdir. Bu girişimler halktan çok büyük ve etkili bir şekilde karşılık gördü. Anayasa Meclisi ne geleceğin anayasası için, 1,7 milyondan fazla talep iletilmiştir. Bu talepler; toplantılar, posta, fax ve yoluyla gerçekleşmiştir. Bunların pek çoğu; dilekçelere konulan imza şeklindeydi, fakat 11,000 den fazla talep ise, ilk başvurulara verilen tepkiler (cevaplar) şeklinde olmuştur. Ne zaman ki Anayasa Meclisi taslak bir metin hazırladı, o metin için de 250,000 tane daha talep gelmiştir. 1 Güney Afrika da anayasa yapım süreci ile ilgili daha fazla detay için bakınız, Hassen Ebrahim, The Soul of a Nation: Constitution-making in South Africa (Oxford University Press, 1998). 18

16 Anayasa Meclisi ndeki toplantılar çok detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Anayasa Meclisi Komiteleri sivil toplum kuruluşlarına belirli konularda danışma ihtiyacı duydular, bu konular siyasi olarak bu etkili grupların görüşleriyle uyum sağlamalıydı ve pek çok sivil toplum kuruluşu (geniş çerçeveden bakıldığında üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) lar anayasanın hüküm koyacağı konularda uzmanlık bilgisine sahipti. Anayasa Meclisi nde anayasanın pek çok yönüyle ilgili oturum lar yapıldı; Haklar Bildirgesine belirli hakların konulması, yargı, güvenlik kuvvetleri, seçimler, geleneksel liderlik ve kamu yönetimi. Meclis in üyeleri, dört haftalık bir kısa zaman dilimine rağmen, bu çalışmaları ciddiye alıp çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler, ve 596 kuruluştan gelen 1508 temsilciyle görüştüler. Bu süreçte oturumlar için seçilmiş olan bazı STK lardan dolayı bazı gruplar kendilerinin sürecin dışında bırakıldıkları düşüncesine sahip olacaklarından dolayı; Güney Afrika Anayasa Meclisi sekreterliği, partizanca davranıldığı ithamına muhatap olmamak için bütün dikkate değer grupları bu oturumlara çağırmıştır. Oturumlar, demokratik değişim ve gelişimde uzman olan STK larla beraber organize edilip planlanmıştır. 2.2 Kenya Halkı Tarafından Yapılan Anayasa Kenyalılar bağımsızlıklarını 1963 de kazanmışlardır. Özgürlük Anayasası, Birleşik Krallık ın koloniyal gücü ile Kenya nın siyasi partileri arasındaki pazarlığın sonucudur. Sıradan Kenyalı insanlar buna hayır demişlerdir. Takip eden yıllarda, anayasa her zaman merkezi yürütmenin gücünü arttırmak için pek çok defa değiştirilmiştir lerin sonuna gelindiğinde, Anayasa çok açık bir şekilde devleti her yönden kontrol eden Başkanı korumaktaydı, fakat halkın buna olan muhalefeti artmaktaydı yılında, Kenya hükümeti, Anayasayı tamamen gözden geçirmeyi kabul etmiştir. Sıradan Kenyalı insanlar, anayasa yapma işinin bu defa elitlerce gerçekleştirilmemesi gerektiğini fark ederek, halk anayasa yapımında rol almalıdır, kanaatini belirttiler. Uzun bir süreç düzenlenerek, halkın sürece katılımı da yasal olarak korunmuştur. Sireç, bir komisyonun taslak anayasa hazırlaması zorunluluğu ile başlamıştır. İkinci basamak ise, taslağın milli anayasa konferansında sunulması olmuştur. Üçüncü basamak ise, parlamento, son basamak ise referandum yoluyla halka son sözü söyleme hakkının verilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. 2 Kenya Anayasayı Gözden Geçirme Komisyonu, 2000 yılında kurulmuştur. Komisyon başkanının yaptığı ilk iş; Başkan (ülkenin) tarafından seçilen komisyon üyelerine sivil toplum üyelerinin de dahil edilmesinde ısrar etmek olmuştur. Bu sürece bağlılığın işaretlerinden biri de, en etkili bir şekilde halk eğitimi ve halka danışmanın daha önce yapılmamış bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Komisyon, halk tarafından yapılan süreç e kendisini adamıştır. Komisyon, ülkedeki her seçim bölgesinde komiteler kurarak halkı bilgilendirme programları düzenleyerek bütün seçim bölgelerini ziyaret edip insanlara danışarak anayasa hakkındaki fikirlerini almışlardır. Sonuçlar, çok etkileyici olmuştur. Komisyonun toplantılarda elde ettiği sözlü görüşlere ek olarak, 35,000 in üzerinde yazılı fikir teklifi alınmıştır. Buna ek olarak, Komisyon raporu; duydukları görüşleri çok dikkatli bir şekilde kaydetmiş ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını, ayrıca anayasada nasıl yer alması gerektiğini de not etmiştir. 2 Jill Cottrell and Yash Ghai Constitution Making and Democratization in Kenya ( ), (2007) 14 Democratization 1. 19

17 Milli Anayasa Konferansında görüşler tartışıldı, değişiklikler yapıldı ve nihayet taslağa son şekli verildi. Tekrar belirtmek gerekirse, sivil toplum bu sürece müdahil oldu. İlk olarak; Konferans sivil toplumun üyelerinin katılımıyla yapılmıştır. 628 üyeden 125 i sivil toplumun temsilcisi olan; dini gruplar, profesyonel kuruluşlar, kadın dernekleri, işçi sendikaları, hükümet dışı organizasyonlar, ve Komisyonca tespit edilen diğer ilgili gruplardan seçilmiştir. İkinci olarak, organize gruplar lobi faaliyetlerine devam etmişlerdir. Konferans, taslak metni oluşturduktan sonra, sorumluluk Parlamentoya geçmiştir. Sivil toplumun beklentisi, Konferansta kabul edilen taslağın Parlamentoca basit bir şekilde onaylanacağı şeklindeydi, fakat bu gerçekleşmemiştir. Bunun yerine, Kenya Parlamentosu asgari seviyede danışma ve Kenya halkının görüşlerini kaale almadan radikal bir şekilde farklı bir metin kabul etmiştir. Referandum sonucu, bunun ne kadar ciddi bir yanlış olduğunu ortaya koymuştur. 21 Kasım, 2005 de Parlamentonun onaya sunduğu anayasa metni, % 57 oy oranı ile reddedilmiştir. Bu bir şekilde, sivil toplumun başarısı olmuştur. Bu şu gerçeği ortaya koymuştur: siyasi elitler, toplumun isteklerine dikkat etmek zorundadırlar. Yoksa, bunun bedeli ağır olmaktadır. Referandumdan hayır çıkması, Kenya yı orginal anayasası ile başbaşa bırakmıştır. Referandum kampanyası Kenyalıları bölerek düşman kamplar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Kenya nın yeni anayasasına ulaşması üç yıl sürdü. Kavga dolu seçimler ve de 1,200 den fazla Kenyalının ölmesiyle gerçekleşmiştir. Bu sefer başarılı olundu. Ve 26 Ağustos, 2010 da yeni anayasa yürürlüğe girdi. Yeniden, halk sürece dahil edildi ve sivil toplum kuruluşlarının gayretiyle bağımsız uzmanların oluşturduğu Komite, anayasa taslağı hazırlamakla görevlendirildi. Halk, yeniden istekli bir şekilde anayasa için, 45,000 den fazla görüş beyan etmiştir üyeden oluşan Uzmanlar Komitesinin sayısı az sayılırdı ve zamanları çok azdı ve diğer kişilerle çalışmak zorundaydılar. İlk durak, medya olmuştur. Kenya ya da gelişmekte olan dünyada (ülkelerde) etkili bir fikir oluşturucudur, komitenin ulaşamadığı kişilere ulaşır. Fakat, pek çok gazatecinin, anayasanın en önemli konuları olan komplex meselelerle ilgili çok az bilgisi vardır. Komite tarafından gazetecileri bilgilendirmek ve aydınlatmak için bu konularla ilgili bir takım çalışma programları seri halinde düzenlenmiştir. Anayasa reform sürecinde, STK ların iş birliği apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. STK lara anayasal konular hakkında gerekli dökümanlar ve eğitimler verilmiştir ve bu şekilde verilen mesajlarda STK lar sayesinde kendi toplumlarına (gruplarına) ulaştırılmıştır. Karikatürler ve el broşürleri anayasal konuları çok hızlı bir şekilde algılayacak şekilde anlatım imkanı sağlamıştır. Yerel radyo proğramları, Komite üyeleri, siyasiler ve akademisyenlerle ropörtajlar yaptı. Youtube süreçteki önemli proğramlardan alıntılar sunmak için kullanıldı. Komite, bütün ülkede yerel tarım panayırlarında bilgilendirme kulübeleri kurarak etraftan gelip geçenlerin sorularını cevaplandırdı. Tartışmalı konular bütün ülke çapında ele alınarak müzakere edildi-elektronik medyaya ulaşım olan yerlerde tartışma forumlarında (elektronik) ve çok uzaklardaki yerlerde ise şef (kabile) konsüllerinde-. Anayasa taslağı tamamlandığı zaman, referandumu (oy kullanma oranını arttırmak) güçlendirmek için, canlı yayınlarda ana meselelerle ilgili küçük TV proğramları düzenlenmiş ve ana fikirler text mesajlarıyla işaret edilerek gösterilmiştir. Kenya nın en meşhur radyo (proğramı) kişileri büyük kalabalıklar için bilgilendirme toplantıları organize etmiştir. Sonuç olarak; Kenyalılar anayasa hakkındaki tartışmalarla bunalır hale gelmiş ve yukarıda da not edildiği gibi 18 aylık süreçte Komiteye akın akın fikir ulaştırmışlardır. 3 Süreç hakkında daha fazla bilgi için bakınız; 20

18 Bu sürecin başarılı olmasında pek çok faktör etkili olmuştur. Gelecek kısımda ifade edeceğim gibi, sivil toplumun kendi enerjisi başarılı bir şekilde sürece dahil edilmiştir. Buna ek olarak; anayasa değişikliği için verilen sözü yerine getirmesi talebi çerçevesinde siyasi ajandadan anayasa yapmanın boşa çıkmaması için hükümet üzerindeki kararlı bir uluslararası baskıda bunda etkili olmuştur. Fakat, Uzmanlar Komitesinin halkla açık bir şekilde iletişime geçmesi sürecin meşruiyetini arttırdı ve Kenyalıların desteğinin alınmasına yardımcı oldu. 2.3 Sivil Toplum Nasıl Müdahil Oldu Şekli yükümlülüğün diğer tarafı ise, sivil toplumun kendisinin anayasayı gözden geçirme sorumluluğuna anayasa yapım sürecine (doğrudan) katılmasıyla gerçekleşir. Kenya daki sivil toplumun mücadele hikayesi yeni anayasa için pek çok dersi bizlere öğretmiştir. Yukarıda not edildiği gibi: Siyasetçiler devletin yapısı ve hükümetin modeli üzerinde anlaşamadıklarından dolayı, Kenya da ilk süreç (anayasa yapımı) başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Süreç, 2008 yılında yeniden gözden geçirildiğinde, STK lar yeni anayasanın yürütme organının gücünü sınırlaması ve belirlenen hakları koruması ölçüsünde başarılı olacağına inanmışlardır. Elbette, her bir STK kendi organizasyonları ve üyelerine kendi çıkarlarının desteklenmesi çerçevesinde tavsiyede bulunmaya devam etmişlerdir. Fakat, buna ek olarak STK ların oluşturduğu koalisyon, anayasal reformu desteklemek için odaklanmış ve kolay anlaşılır bir pankartın altında toplanmışlardır. Bu pankart, Swahili (dili) de Katiba Sasa Şimdi Anayasa anlamına gelmekteydi. Kenya koalisyonu, 1992 de kurulmuş olan Güney Afrika Kadınlar Milli Koalisyonunu (GAKMK) hatırlatmaktadır. GAKMK organizasyonu, milli organizasyonlar ve yerel koalisyonları bir araya getirerek etnik, kültürel, dil ve siyasi farklılık noktasında kadın haklarını desteklemek için kurulmuştur. GAKMK in amacı; kadının gelişimi ve eğitimi için ülke çapında konferans düzenlemek, bu sayede kadınların (1) kadınların ihtiyaç ve isteklerini öğrenip yaymak, ve (2) kadınları birleştirerek kadınların eşitliğiyle ilgili hazırlanacak hükmü formüle edip kabul ederek yeni anayasaya yerleştirmek. Bu çerçevede Pazarlıkları İzleme Takımı kurulmuştur. Bu ekip, süreç hakkında organizasyonların üyelerini bilgilendirerek belli konuları desteklemeleri ve lobi çalışmalarında harekete geçmelerini sağlamıştır. Koalisyon, yüksek profiliyle ve katılımı çok geniş tutarak taleplerine meşruiyet kazandırmıştır. Üyelerin arasındaki uzmanlar, Güney Afrika daki anayasa pazarlıkları ile ilgili materyalleri (teknik argümanlar içeren) üyelere ulaştırmışlardır. Kadın pazarlıkçıların kendilerine güveni ve ısrarı, büyük halk desteğinin bilgisiyle desteklendi. Bu da Koalisyonun geniş yelpazede üyeliklere sahip olması şeklinde yansımıştır. Aynı faydaları, Katiba Sasa kampanyasında Kenya STK ları elde etmişlerdir. Fakat, kampanya ortakları anayasada uyuşmazlık olan noktalar olduğunu tespit etmişlerdir-haliyle herkesi aynı noktada birleştirmenin makul olmayacağı ortadadır. Bu nedenle bütün üyelerin bağlanmayı kabul edecekleri bir kısım prensipler belirlediler. Bu prensipler anayasal süreçle ilgili olanları danışmak ve içermek şeklinde, anayasanın kendisiyle ilgili olan prensipler ise; farklılığa saygı göstermek, özellikle önemsizleştirilmiş kişilere karşı, tolerans ve milli birlik şeklinde ortaya konulmuştur. (Bu kısımda yer alan 11 prensibe bakınız). 21

19 Katiba Sasa kampanyası anayasayla ilgili aktif bir şekilde organizasyonların üyeleri tarafından kullanılmak üzere eğitim materyelleri geliştirmiştir. Mesajları net ve bilinir terimlerle bütün ülkede tekrarlandı. Katiba Sasa nın önde gelen liderlerinden birinin ifadesiyle: Biz, milletin tek ses olarak konuştuğunu göstermek istedik. Bu süreçten gerekli olan dersler alınmıştır. Yeni bir anayasaya ulaşmanın yolu, Katiba Sasa nın esnek olmasından geçiyordu. Bilinen bir gerçek; bir anayasada herkesin taleplerinin yer alması beklenmemelidir. Bununla beraber, medyanın stratejik bir şekilde kullanımı, üyelerin ideallerini baltalayarak teklifleri saptırabilir. Ve öğrenilen şeylerden biri de; süreci kontrol eden siyasilerle ilişki içinde olmak stratejik önem arz etmektedir. Sürecin erken döneminde, Katiba Sasa aynı kanaatte olunmayan tekliflere sinirli ve saygısız bir şekilde karşılık vermiştir. Siyasiler Katiba Sasa ya kötü bir şekilde karşılık verince, Katiba Sasa uzun bir dönem etkisini kaybetmiştir. Tekrarlamak gerekirse, taktiksel buluşma (ilişkiler) daha iyi bir yaklaşım sergilemek şeklinde tezahür etmiştir. Kırsal alanlardaki ilişki basit mesajlarla ve iyi bir koordinasyonla gelişmiştir; bütün üyelerin aynı şekilde hareket etmesi sağlanmıştır. Özellikle, Katiba Sasa nın mesajının bütün ülkede aynı sloganlarla güçlü bir şekilde ifade edilmesi Katiba Sasa nın farklı gruplarınca hazırlanmıştır. Kenya da Katiba Sasa (Şimdi Anayasa) Kampanyasına Katılan Üyeleri Birleştiren 11 Prensip Prensip 1: Katılım Eşitliği Bütün vatandaşlar anayasa yapım sürecine katılma ve katkıda bulunma hakkı açısından eşittir. Prensip 2: Anayasa, daha önce yapılmış olan anayasayı gözden geçirme sürecinde elde edilen kazanımları korumalıdır. Tamamiyle, mevcut anayasal düzenden hareket edilerek, önceki taslakların ilerlemiş yönleri üzerine inşa edilmeli ve ilerici (kademeli) mevzuat için bir kaynak sağlamalı. Prensip 3: Anayasayı gözden geçirme sürecinde bütün organlar uyum ve bütünleyici bir yapı içinde çalışmalı ve düzenli olarak danışmalıdırlar (birbirlerine). Prensip 4: Anayasa, Kenya halkının farklılığına saygı göstermeli. Anayasa; azınlıkları, uç grupları, farklı toplulukları, engelli insanları ve cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi (sağlamayı) tanımalıdır. Prensip 5: Anayasa, bazı değerler üzerine kurulmalıdır; hesap verilebilirliği, güveni, bölünmezliği, temsil etmeyi, milli değer ve prensiplerin yol gösterici olmasını ve milli liderlik için hareket çerçevesi çizmiş olmayı, içermelidir. Prensip 6: Anayasa, milli uyumu, diyalog ve toleransı; kaynakları eşit dağıtarak ve sorunların yönetimi için güvenilir bir mekanizma kurarak teşvik etmelidir. Prensip 7: Anayasa, sosyal adalete dayanan uluslararası insan hakları prensiplerine ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelidir. Prensip 8: Anayasa, kuvvetler ayrılığını ve kontrol-denge mekanizmasını her bir kuvvetin açık bir şekilde bağımsız kılınmasını, kuvvetin kötüye kullanılmasının cezai müeyyideye bağlanmasını, ve atamalarda dikkatlice araştırma yapacak mekanizmanın kurulmasını, sağlamalıdır. 22

20 Prensip 9: Anayasa, adil ve eşit bir şekilde doğal kaynakların ve imkanların dağılımını; kuvvetin devredilmesini garanti ederek, eşit dağılım için bir çerçeve belirleyerek, bunu da ayrımcılığa karşı mücadele ederek, sağlamalıdır. Prensip 10: Anayasa, insanların iyiliği için uygulamaya konulmalıdır. Prensip 11: Anayasanın ruhunu yansıtan bir giriş (dibace) anayasada yer almalıdır. Kaynak: Güney Afrika da halka danışma sürecinde avukatların rolüyle ilgili bir not Güney Afrika anayasasının pek çok yönünü kararlaştırmak (belirlemek) zor olmuştur, fakat yargı, özellikle mahkemelerin yapısı ve hakimlerin atanması konuları daha da zor bir şekilde karara varılmasına sebep olmuştur. Anayasada bu bölümle ilgili 14 taslak tartışılmış ve herhangi bir ilerleme kayd edilememiştir, bunun üzerine yargı temsilcileri ve Güney Afrika avukatları için profesyonel kuruluşlar arasında özel bir toplantı ayarlanmıştır. Burada, yüz yüze çok partili siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu komite, hakimler ve avukatlar teklifler hakkındaki kaygılarını dile getirdiler ve siyasiler; yargının yeniden yapılandırılmasında hakimlerin çalışmalarıyla ilgili dikkate alınması gereken ihtiyaçları, daha iyi anlama imkanına sahip oldular. Fakat, avukatların sivil toplum üyesi olarak oynadıkları rol, bundan daha geniş olmuştur. Elbette, az sayıda avukat pazarlıklara ve anayasa taslağına son hal verilişine direkt katıldılar. Avukatlar, profesyonel kuruluşlarının dışında diğer sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da anayasa taslağına gözle görülür katkıda bulundular. Bu avukatlar; zorla yerinden edilenler ve ev sahibi olma hakkı için mücadele ettiklerinden Anayasa Meclisinde hakların düzenlenebilmesi ve gelecekte güvenli bir halde devam edebilmesi için gerekli tecrübe ve uzmanlığa sahiptiler. Avukatlar uluslararası insan hakları standartlarını nazara alarak, Anayasaya uygulanabilir sosyal ve ekonomik hakların konulması için gayret etttiler. Avukatlar, bütün önemli eşitlik hükümleriyle ilgili ifadeleri bu hususta Amerikan modelinden uzak kalınacak şekilde teklif olarak sunmuşlardır. Avukatlar, Anayasa Meclisindeki siyasilerin, tali derecedeki mevzuat hükümlerine dikkat çektiler (diğer bir ifadeyle yürütmenin işlemleri- KHK, Tüzük, Yönetmelik gibi)-teknik detay olan bu meselelerin bazıları demokrasinin önemli parçalarıdır, ve bu sayede halkın temsilcileri (yasama) yürütmeyi yasama meclisinde sorumlu tutabilir veya benzeri süreci harekete geçirebilirler. Kısaca, avukatlar sivil toplumdaki pek çok organizasyonun temsilcisi olarak sıradan Güney Afrikalı insanların hayallerinin anayasa metnine dahil edilmesine tercüman olmuşlardır. Avukatlar, halk ve anayasa taslağını hazırlayanlar arasında bir köprü inşa ettiklerinden, sıklıkla teklifler ve istekler (diğer) uygun olmadığı için aceleyle, anayasa ciddi olarak düşünüldüğünden reddedilmiştir. 2.4 Halkın Katılımı Bir Farklılık Oluşturmakta mıdır? Halkın katılımıyla anayasa yapma süreci belli sayıda zorlukları da beraberinde getirmiştir. En önemlisi, şüpehecilik (kuşku duyma) dir. Avukatlar istisnai bir durum, fakat sıradan insanların katılımı bir fark oluşturur mu? Bir anayasa, siyasi elitler arasındaki anlaşma değil midir? Başka sorularda vardır: Halkın talepleri anlamlı bir metod olarak kullanılabilir mi? 23

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution EKOLOJİ Avrupa da Türkiye Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci Turkey in Europe Democratisation Process Of Turkey In The Light Of A New Constitution ECOLOGY avrupa da türkiye YENİ ANAYASA

Detaylı

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes Kasım 2012 3 Demokratik Gelişim Enstitüsü 11 Guilford Street Londra WC1N 1DH

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 25 Haziran 2012 Pazartesi Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu E D İ T Ö R L E R Kamil KILINÇ Mali Hizmetler Uzmanı Yalçın URHAN Mali Hizmetler

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler 12 Eylül 2013 Prof. Dr. (Hukuk) Thomas Giegerich Hukuk Uzmanı (Virginia Üniversitesi) Saarland Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Hukuk Bölümü Direktörü AB Hukuku, Kamu Uluslararası Hukuku ve

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım)

Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım) Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım) Akın Çakın * 1. Yasa Yapma Aslı Yunanca bir kelime olan yasa, (kanun) canon kökünden gelmektedir. 1 Yasalar, Anayasanın öngördüğü yetkili organ

Detaylı

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz ISSN: 2146-5355 YIL - 1 SAYI - 2 ARALIK 2011 Anayasa Komisyonu Başkanı, Burhan KUZU: Yeni Anayasa İnsan Merkezli Olacak TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK: Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz Rekabet Kurumu

Detaylı

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü?

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul 6 Nisan 2013 Azınlık Dillerinin Kullanımı için Altyapının Oluşturulması Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

Sendika Akademisi Eğitim Programı

Sendika Akademisi Eğitim Programı Genel Merkez Yönetim Kurulu ndan Açıklama Teşkilat Yasasının Taban Desteği Yok Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı