Carrie ve Rob a SERBEST İFADE HUKUK VE FELSEFE DENEMELERİ. W.J.WALUCHOW McMaster Üniversitesi Hamilton, Ontario, Kanada CLARENDON PRESS OXFORD 1994

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Carrie ve Rob a SERBEST İFADE HUKUK VE FELSEFE DENEMELERİ. W.J.WALUCHOW McMaster Üniversitesi Hamilton, Ontario, Kanada CLARENDON PRESS OXFORD 1994"

Transkript

1 Carrie ve Rob a SERBEST İFADE HUKUK VE FELSEFE DENEMELERİ W.J.WALUCHOW McMaster Üniversitesi Hamilton, Ontario, Kanada CLARENDON PRESS OXFORD 1994 Önsöz ve Açıklamalar İfade özgürlüğü hem felsefeciler hem de felsefeci olmayanlar için açık ve sürekli ilgi konusudur. Bu tarih boyunca Eflatun un şairlerin sansürünü savunmasından Philip Rushton, Salmon Rushdie ve Madonna nın ifade serbestisinin kısıtlanmasına yönelik çağdaş çağrılara kadar belirgindir. İfade özgürlüğü, sadece bir kısmının bu kitaba katkıda bulunanlar tarafından tartışıldığı birçok soruyu kapsamaktadır. Bir soru ifade özgürlüğünün niye liberal toplumlarda önem arzettiğidir. Joseph Raz a göre, serbest ifade hakkına genellikle bir kişinin iş edinmeye ilgisinden yada kamuya ait yollarda araba sürerken kaza yapma riski taşımadan çok daha fazla yasal koruma verilmektedir. Bu, çoğu kişinin sonra sayılan çıkarlara serbest ifadeden daha fazla değer veriyor olması gerçeğine rağmen doğrudur. Raz bu liberal bulmacayı çoğulcu toplumlarda serbest ifade hakkına atfedilen özel önemi açıklayan bir teori geliştirerek çözmeye çalışır. Jan Narveson gerektiğinde sınırlanmış serbest ifadeyle özgürlük ilkesi arasında bir bağlantı kurmaya çalışırken, David Richards serbest ifadenin önemini hoşgörünün değerine bağlamaktadır.

2 Siyasi ve hukuki teorideki yasal tabanlarına ek olarak, serbest ifade hakkı beşeri ifadenin alacağı birçok biçimler dahil çeşitli dar odaklı sorulara yol açmaktadır. Bunların bazıları katkıda bulunanlar tarafından ele alınmıştır. Roger Shiner ticari ifade özgürlüğü ve bunun yasal korumayı hak edip etmediği konusuyla ilgilidir. Leslie Green ifade özgürlüğünün kişinin kendisini ana dilinde ifade hakkını kapsayıp kapsamadığını inceler. Green in sorusu İsviçre ve Kanada gibi çok ve iki dilli ülkelerde açık teorik ve pratik önemi haizdir, ve şimdiye kadar çok az dikkat çekmiş bir serbest ifade boyutunu ortay çıkarmaktadır. Epeyce ilgi çekmiş bir konu da nefret edebiyatı nı yasaklayan yasaların varlığı ve uygulanmasıdır. Yazarlarımızdan üçü bu hayati konuyu ele almaktadır. James Weinstein ve Joseph Magnet Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri nde nefret propagandası yasalarını, uygulamalarını ve politikalarını bu gibi yasaların, uygulamaların ve politikaların lehine durumun daha ortaya konulacağı sonucuyla eleştirel, mukayeseli olarak ele almaktadır. Öte yandan, Wayne Sumner Weinstein ve Magnet in sert biçimde itiraz ettikleri yasaların taraftarıdır. Sumner Kanada daki bugünkü azınlık gruplarının suç yaptırımının gerek duydukları korumanın bir kısmını sağlayabileceği ve yürürlükteki yasaların ifade özgürlüğü üzerinde çok derine inmesine gerek olmadığı yönünde ırkçı propagandaya maruz olduklarını düşünmek için gerekçeler sunmak istemektedir. Bu derlemedeki denemeler ilk olarak Mayıs 1990 da McMaster Üniversitesi nde yapılmış İfade Özgürlüğü başlıklı bir konferansta sunulmuştur. Konferansın sponsorluğu Guelph- McMaster Ph.D. programı tarafından üstlenilmiş ve Kanada Toplumsal Bilimler ve Beşeri Araştırma Konseyi tarafından masrafları karşılanmıştır. Bu organların her birine sağladıkları destek için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Konferansı düzenlerken, Joe Murray in çok değerli yardımından büyük ölçüde yararlandık. Sabrı, tecrübesi ve ayrıntıya özeni için bitmeyen şükranlarımı ifade ederim. Aksi belirtilmedikçe, bu kitaptaki bütün denemeler Mayıs 1990 konferans zamanındaki yasanın durumunu yansıtmaktadır. Bu kitaba dahil edilen denemelerden ikisi başka yerlerde yer almıştır. Joseph Raz ın Serbest İfade ve Kişisel Kimlik i Oxford Journal of Legal Studies de, 11/3 (1991) yeniden basılmıştır ve Les Green in İfade Özgürlüğü ve Dil Seçimi Law and Policy de, 13/3 (1991) yayımlanmıştır. Bu dergilerin yayımcılarına bu yazıları almamıza izin verdikleri için teşekkür ederim. W.J.W. İçindekiler Tablosu Katkıda Bulunanlar Üzerine Notlar Vakalar Tablosu Yasalar Tablosu Anayasalar ve Uluslararası Sözleşmeler Tablosu xi xiii xvii xix 1. Serbest İfade ve Kişisel Kimlik 1 JOSEPH RAZ 2. Hoşgörü Olarak Konuşma Serbestisi 31 DAVID A. J. RICHARDS

3 3. Konuşma ve İfade Özgürlüğü Liberteryen bir Bakış 59 JAN NARVESON 4. Ticari İfade Özgürlüğü 91 ROGER A. SHINER 5. İfade Özgürlüğü ve Dil Seçimi 135 LESLIE GREEN 6. Nefret Propagandası ve Sözleşme Hakları 153 L. W. SUMNER 7. Kanada Nefret Konuşması Kararlarına Bir Amerikan Bakışı 175 JAMES WEINSTEIN 8. Kanada da Nefret Propagandası 223 JOSEPH MAGNET Dizin 251 Katkıda Bulunanlar Üzerine Notlar LESLIE GREEN York Üniversitesi nde Felsefe Bölümünde ve Osgoode Hall Hukuk Okulu nda Doçenttir. Hukuki ve siyasi felsefe üzerine birkaç makalenin ve Devletin Otoritesi nin (Clarendon Press, Oxford, 1988) yazarıdır. Aynı zamanda (A. Hutchinson ile) Hukuk ve Topluluk: Bireyselciliğin Sonu nun (Carswell, Toronto, 1989) eş-editörüdür. JOSEPH MAGNET Ottowa Üniversitesi nde Hukuk Profesörüdür ve Kanada Yüce Divanı nın eski Hakimi Sayın R.G.B. Dickson a Hukuk Katibiydi. Profesör Magnet anayasal hukuk üzerine çeşitli araştırmaların yazarıdır ve yaygın olarak kullanılan bir metnin, Kanada nın Anayasal Hukuku nun, 4.baskı (Blais, Montreal, 1989) yazarı ve (E. H. Kluge ile) Kusurlu Yeni Doğmuş Çocuklarda Ayırma İşlemi nin (Les Editions, Yvon Blais, Montreal, 1985) eş-editörüdür. JAN NARVESON Waterloo Üniversitesi nde Felsefe Bölümünde Profesördür. Ahlaki ve siyasi felsefe üzerine sayısız makalenin ve Ahlak ve Fayda nın (Johns Hopkins, Baltimore, 1967) ve Liberteryen Görüş ün (Temple University Press, Philadelphia, 1989) yazarıdır. Kendisi aynı zamanda Ahlaki Konular ın (Oxford University Press, Oxford, 1983) editörüdür. JOSEPH RAZ Oxford Üniversitesi nde Hukuk Felsefesi Profesörü ve Oxford, Balliol College da Öğretim Görevlisidir. Ahlaki, hukuki ve siyasi felsefe alanlarında sayısız makale yayımlamıştır ve Uygulamalı Gerekçe ve Normlar ın (Hutchinson, Londra, 1975), Hukuk Yetkisi: Hukuk ve Ahlak Üzerine Denemeler in (Clarendon Press, Oxford, 1979), Hukuki Sistem Kavramı, 2.Baskı (Clarendon Press, Oxford, 1980); ve Özgürlük Ahlakı nın

4 (Clarendon Press, Oxford, 1986) yazarıdır. Aynı zamanda Uygulamalı Muhakeme nin (Oxford University Press, Oxford, 1986) ve (P.M.S. Hacker ile) Hukuk, Ahlak ve Toplum: H.L.A. Hart ın Onuruna Denemeler in (Oxford University Press, Oxford, 1977) editörüdür. DAVID A. J. RICHARDS New York Üniversitesi Hukuk Okulu nda Hukuk Profesörüdür. Anayasal hukuk, ve hukuki, ahlaki ve siyasi felsefe alanlarında birçok makalenin yazarıdır. Kitapları, Eylem İçin Gerekçeler Teorisi (Oxford University Press, Oxford, 1971); Hukukun Ahlaki Eleştirisi (Dickenson-Wadsworth, Belmont, Calif., 1977); Seks, Uyuşturucular, Ölüm ve Hukuk: İnsan Hakları ve Aşırı Cürüm (Rowman and Littlefield, Lanham, Md., 1982) ve Hoşgörü ve Anayasa (Oxford University Press, Oxford, 1986) içermektedir. ROGER SHINER Alberta Üniversitesi nde Felsefe Profesörüdür. Yunan Felsefesi, estetik, ve ahlaki, siyasi ve hukuki felsefe alanlarında çok sayıda eser yayımlamıştır. Norm ve Doğa nın (Clarendon Press, Oxford, 1992) yazarıdır. L. W. SUMNER Toronto Üniversitesi nde Felsefe Profesörüdür. Başlıca araştırma ilgileri ahlaki ve hukuki felsefe alanlarındadır. Profesör Sumner in birçok yayını arasında Çocuk Düşürme ve Hukuki Teori (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1981) ve Hakların Ahlaki Temelleri (Clarendon Press, Oxford, 1987) bulunmaktadır. JAMES WEINSTEIN Arizona Eyalet Üniversitesi nde Hukuk Profesörüdür. Anayasal hukuk alanında Suçlama dili, Arizona Law Journal (1988) ve 19uncu Yüzyıl Amerikası nda Adli Yargılama Görüşü Üzerine Hollanda Etkisi, American Journal of Comparative Law (Ocak 1990) dahil birkaç makale yazmıştır. W. J. WALUCHOW bu kitabın editörüdür, McMaster Üniversitesi nde Felsefe Doçentidir. Ahlaki ve hukuki felsefe alanlarında birkaç makale yayımlamıştır ve (J. E. Thomas ile) Uygun ve İyi: Biyomedikal Ahlakta Durum Çalışmaları nın, gözden geçirilmiş baskı (Broadview Press, Peterborough, 1990) ve Kapsayıcı Hukuki Pozitivizm in (Clarendon Press, Oxford, 1993) yazarıdır. Aynı zamanda (D. Poff ile) Kanada da İş Ahlakı nın, 2nci baskı (Prentice-Hall Canada, Scarborough, 1990) eş-editörüdür. Örnekolaylar Tablosu Çocuk Düşürme Örnekolayı (1975) n 49, 217 n 213 Abrams v. Birleşik Devletler ve nn 4-5, 42 n 37, 190 ve n 80, 203 n 149 AG Canada v. British Columbia Hukuk Topluluğu , 130 Amerika Kitapevleri Birliği v. Hudnut ve nn 95-9, 196 n 11 1, 211 n 191 Bates v. State Bar n 45, 132 Beauharnais v. Illinois , 178 nn 14-19, 179 n 21, 180 nn 27-8, 184 n 49, 185 n 50, 195 n 103 Bigelow v. Virginia n 115 Boos v. Barry n 101, 196 n 113

5 Borowski v. AG Canada n 213 Boucher v. The King n 15 Bowers v. Hardwick nn Brandenburg v. Ohio n 30, 56 n 67, 1 81 n 36, , 189 nn 77-9, 191 n 89, 192 n 90, 194, 195 n 103, 202, 204 Brown v. Eğitim Kurulu ve n 61 Brown v. Oklahoma n 32 Burson v. Freeman n 103, 199 n 125 Canada (İnsan Hakları Komisyonu) v. Taylor ve nn 11-12, 185 n 56, 206 nn Canadian Newspapers Co. v. Victoria (City) ve n 23, 127, 131 Central Hudson Gas & Electric v. New York Public Service Commission... 99, 117 n 34, 132 Chaplinsky v. New Hampshire n 41, , 179 nn 23-5, 181 n 32, 186 n 57, 187 n 65, 196 n 110, 200 Cohen v. California , 152, 196 n 109, 207 n 171 Collin v. Smith n 31, 56 n 67, 179 n 21, 195 n 103, 201 nn 134-6, aynı zamanda bakınız Smith v. Collin Connick v. Myers n 108 Cornelius v. NAACP Hukuki Savunma Fonu , 198 n. 118, 199 ve n 120, 199 nn 122-3, 199 n 125 Debs v. Birleşik Devletler n 36, 203 Dennis v. Birleşik Devletler n 155, 217 n 216 Devine v. PG Quebec , 146, 152 Doe v. Michigan Üniversitesi n 139, 245 n 72, 248 n 79 Dolphin Delivery v. RWDSU Dun & Bradstrect v. Greenmoss Builders ve nn Dunagin v. Oxford City n 14, 112, 132 Edmonton Journal v. AG Alberta , 126, 131, 158 First National Bank of Boston v. Bellotti, AG Massachusetts , 105 n 24, 117 n 34, 132 Ford v. AG Quebec... 91, 95 n 8, 100 ve n 16, 105 ve n 25, 122-4, 126, 130, , 150, 152, 165 n 21 Gertz v. Robert Welch n 33, 181 n 35, 182 n 38, 185 n 51, 195-6, 195 n 105, 196 n 106 Gitlow v. New York n 6, 204 n 152 Gooding v. Wilson n 32, 44 n 41, 1 80 ve nn 31-2 Grier n 19 Grosjean, Louisiana Public Accounts Supervisor v. American Press Co , 132 Hague, Mayor v. Endüstriyel Örgütlenme Komitesi , 132 Harte-Hanks Communications v. Connaughton n 37 Herndon v. Lowry n 153 Hess v. Indiana ve nn 82-6 Houston v. Hill n 32 Hustler Magazine v. Falwell n 47, 182 ve n 43, 183 n 44, 197 n 115, 207

6 Yenilir Yağlı Gıdalar Enstitüsü v. Ontario , 131 Int'l Soc. For Krishna Conse. v. Lee n 117 Irwin Toy v. AG Quebec... 91, 94, 95 ve nn 7-8, 100 n 16, 103, , 122 n 41, 124, 126, 131, 139, 140, 152, 165 n 21, 167 n 24 Jabour, bakınız AG Canada v. Law Society of British Columbia Johnson v. Ulaşım Kurumu n 207 Jones v. R n 18, 131 Kingsley International Picture Corp. v. Regents , 192 nn 91-3, 193 n 94 Lakewood v. Plain Dealer Publishing ve n 23, 132 Lee v. Int'i Soc. For Krishna Consc n 117 Levin v. Harleston n 140 Lewis v. City of New Orleans n 32 Lochner v. New York n 22, 116, 132, 215 n 207 Masses Publishing v. Patten n 89 Mephisto Örnekolayı (1971) n 45 Meritor Savings Bank v. Vinson n 112 Milkovich v. Lorain Journal Co n 48 Miller v. California n 34 National Socialist Party v. Skokie ve n 137, 243 n 65, 247 NAACP v. Patterson, AG Alabama , 132 NAACP v. Button, AG Virginia , 132 Nealy v. Johnston n 19 New York Times v. Sullivan n 38, 180 ve nn 29-30, 32, 182 ve nn , 183 n 47, ve n 105, 202, 204, 208 n 175 New York v. Ferber , 181 n 34, 200 n 127 Noto v. Birleşik Devletler nn 89-90, 204 n 157 Ohralik v. Ohio Bar Association n 46, 132 Ollman v. Evans n 9 Pacific Gas & Electric v. California Public Utilities Commission , 132 Papish v. Board of Curators n 109 Paris Adult Theatre 1 v. Slaton n 126 Perry Ed. Ass'n v. Perry Local Educators' Ass'n n 118 Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps n 40, 183 n 48, 185 n 49 Planned Parenthood v. Casey n 194 Posadas de Puerta Rico v. Company of Puerto Rico , 178, 196 n 113 Princess Soraya Örnekolayı (1973) n 40 PruncYard Shopping Center v. Robins n 22, 132 R. A. V. v. City of St. Paul n 32, 1 85 n 56, 1 WS, 186 n 62, 187 nn 63-8, 187 nn 70-1, 188 n 72, 191 n 88, 194 ve n 100, 209 n 181, 239 n 49, 242 n 61 Ragin v. New York Times n 37, 132 Re Aluminium Co. ve Ontario , 131 Re Cromer ve BC Teachers Federation , 131

7 Re Public Service Employee Relations Act , 131 Re ss. 193 ve (1) (c) of the Criminal Code... 93, 128, 131, 169 n 30 Re Grier and Alberta Optometric Association et al. (1987) 42 DLR (4th) 327 (ACA) Re Griffin and College of Dental Surgeons of BC n 14, 101 n 19, 131 Re Institute of Edible Oil Foods and the Queen Re Klein and Law Society of Upper Canada n 14, 101 ve n 19, 115, 117, 121, 123, 127, 131 Re Manitoba Dil Hakları , 152 Re RJR-MacDonald and AG Canada n 18,131 Re Rocket and Royal College of Dental Surgeons of Ontario nn 19-20, 109, 111, 126, 132 Regan v. Time, Inc n 101 R. v. Amway , 131 R. v. Andrews , 1 55 nn 3-4, 158, 160 n 12, 164 ve nn 16-17, 19, 177 ve nn 9-1 0, nn 54-5, 230 n 19, 23 3, 236 n 37, R. v. Big M Drug Mart n 18, 131 R. v. Butler n 54, 167 n 25, 169 n 30, 173 n 41, 197 n 116, 213 n 198, 216 n 208 R. v. Buzzanga and Durocher n 19, 236 n 41 R. v. Edwards Books & Art , 131 R. v. Keegstra , 155 nn 3-4, 158 nn 5-6, 159 n 7, 159 nn 9-10, 160 nn 11-12, ve nn, 230 n 19, ve n 34, 242 ve n 63, 245 n 71, 246 n 63 R. v. Kopyto n 5, 152 R. v. McLean n 14, 131 R. v. Morgentaler n 18, 131, 212 n 193 R. v. Oakes , 131, 159 R. v. Smith n 37, 131 R. v. Taylor n 19, 233, 245 n 71 R. v. Wholesale Travel Group n 36, 131, 134 R. v. Zundel , 230 n 19, 236 n 38, 242, 244 n 68 Richmond v. Crosson n 207 Robins v. PrLineYtrd Shopping Center Robinson v. Jacksonville Shipyards n 112 Rocket v. Royal College of Dental Surgeons of Ontario nn 19-20, 109, 111,126,132 Roe v. Wade nn 192, 194 Rosenfeld v. New Jersey n 32 Roth v. Birleşik Devletler , 200 n 128 RWDSU v. Dolphin Delivery , 132, 214 n 204 Santa Clara County v. Southern Pacific Rail Road , 132 Saumur v. Quebec City... 96, 132 Schenck v. Birleşik Devletler n 75, 203 n 148, 215 n 207 Schleyer Kidnapping Örnekolayı (1977) n 49 SEC v. Wall Street Publishing ve n 2, 132 Shelley v. Kramer n 204 Simon & Schuster, Inc. v. New York Crime Victims Bd n 41, 194 n 101, 195 n 103 Singh v. Minister of Employment and Immigration n 199

8 Slaight Communications v. Davidson ,124,132 Smith v. Collin n 21, 201 n 137; bakınız Collin v. Smith Street Theatre Örnekolayı (1984) n 47 SUNY Board v. Todd Fox n 45, 132 Texas v. Johnson n 36, 182 n 42, 186, 186 n 60-61, 194 n 101 United States Healthcare v. Blue Cross of Greater Philadelphia n 45, 133 United States v. Eichman n 42 United States v. Kokinda n 118, 199 n 124 United States v. National Ass'n of Letter Carriers n 125 United States v. Schwimmer n 209 UWM Post v. Bd of Regents of Univ of Wisc Sys n 139 Valentine v. Chrestensen n 26 Vancouver General Hospital v. Stoffman n 36 Virginia Pharmacy Board v. Virginia Consumer Council n 35, 95, 99, 122, 133, 181 n 33 Whitney v. California ve nn 81, 87-8, 193 n 94, 204 n 152 Woods v. Miller n 207 Yates v. Birleşik Devletler n 89, 204 n 157 Younger v. Harris n 207 KANADA YASALARI Yasalar Tablosu Kanada Tüzellik Sonrası Yasası n 16 Fransız Dili Yasası (Que) , ve n 6 Kanada Ceza Yasası , 232, 249 Ss n 15 S n 196 S.181 (önceden s. 177) n 3, 229 ve n 14 S (1) (c) , 95 n 8, 128 Ss S n 15 S n 7, 229 ve n 13, 245 S.319 (previously s. 281) ve 154 n 1, 172-3, 176 n 5, 229 ve n 13, ve n 71 S. 319(7) n 6 Adil İskan Yasası n 37 Gümrük Vergisi Yasası n 17, 230 n 20 İnsan Hakları Yasası , 229 ve n 18, 245 n 71 Resmi Diller Yasası Oleomargine Yasası Asıl Yasa n 1

9 S n 1 S n 1 S n 1 Kamu Hizmeti Çalışanı İlişkileri Yasası (Alta) ,131 BİRLEŞİK DEVLETLER YASALARI 1798 Yabancılar ve İsyan Yasası... 41,193 Vatandaşlık Hakları Yasası n 88 Casusluk Yasası nn 147, 150 Nefret Suç İstatistikleri Yasası ve n 58 Smith Yasası ve n 154 Virginia Dinsel Özgürlük Yasa Taslağı Anayasalar ve Uluslararası Anlaşmalar Tablosu Anayasa (Kanada) Ss n 218 Kanada Haklar ve Özgürlükler Yasası... 59, 103, , 118 nn 35-6, 122, 123, 129, 130, 136, 162-3, 165, 185 n 49, 203 n 144, 205-6, 213 ve n 199, 216 n 208, S , 96, 107, , 124, 126, 127, 128 n , 165-9, 176 ve n 3, 213 n 199, 21 5 n 206, S n 1, 93, 119, 127, 137-8, 141, 143 n 4, 165, 176 ve n 2 S.2(b)... 91, 93A, 95 n 8, 98, 105, 107, , 114, 117, 118 ve n 35, 120, 124, 126, 127, 128, , 1 55 n 2, 164-9, 165 n 20, 215 S , 127, 217 n 213 S S , 127, 214 ve nn 200, 204, 215 ve n 206 S S S , 214 ve n 201 S Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Md n 2, 45 n 43 Md. 10(1) n 2 Md. 10(2) n 2 Alman Temel Hukuku Md. 1(1) n 45 Md n 2 Md. 5(1) n n 44 Md. 5(2) n 2, 45 n 44 Md. 5(3) n 45, 46 n 46 Md n 46 Md. 20(4) n 46

10 Md. 21(2) n 46 Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme, Çeşitli ülkelerce dönemsel raporlar , n nn 7, 10 Uluslararası Vatandaşlık ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve n 3 Md , 228, 229 Uluslararası Soykırım Suçu Sözleşmesi ve n 4, 229 Uluslararası Irk Ayrımı Sözleşmesi ve n 4, 229 Md , 228 İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Uluslararası Sözleşmesi ve n 5 Sovyetler Birliği Anayasası Md n 76 Md n 76 Birleşik Devletler Anayasası , 59, 119, 122, 177 Md. I n 130 Md. IV n 130 Md. V n 130 İlk Değişiklik... 57, 91, 94-5, 103, 104, 114, 117, 119 ve n 37, 125-7, 126 n 45, 137, 1 51 n 9, 165, 177, 179, 183, , 185 n 49, 186 n 61, 191 n 89, 194 n 101, 196 n 108, 200, 202, 213 Ondördüncü Değişiklik... 55, 106, Serbest İfade ve Kişisel Kimlik JOSEPH RAZ 1 BULMACA Bu makalede John Finnis, John Gardner, Avishai Margalit, Sandra Marshall, Hans Oberdiek, Quentin Skinner, Andrew Williams tarafından yazılan ilk taslaklar üzerine yapılan yorumlardan, 1990 ilkbaharında Profesörler Skinner ve Dunn tarafından yönetilen siyasi düşünce seminerinden, ve özellikle Ron Garet ve Carl Wellman ın ayrıntılı yorumlarından yararlanılmıştır. İfade özgürlüğü liberal bir bulmacadır. 1 Liberaller bunun hayati öneminin farkındadırlar, ancak bu önemi niçin hak ettiği bir sırdır. Sorunun kaynağı basittir. Bir kişinin ifade özgürlüğü hakkına yüksek öncelik verilirken, ve bir kişinin istihdam edilmeye yada kamuya ait yollarda araç sürerken kaza riski taşımamaya ilgisinden çok daha büyük ölçüde korunurken (yada siyasi ahlakta, korumayı hak ediyor tutulurken), çoğu kişinin bu ilgilere değer verdiği, ve özel yasal koruması olmayan diğer birçoğunun serbest ifade hakkına verdikleri değerden daha fazla değer verdikleri açıktır. Daha da kötüsü, çoğu kişinin serbest ifade haklarına fazla değer vermemekte haklı olduklarından çok az şüphe edilebilir. Çok az istisnayla, kişilerin serbest ifade haklarına ilgisi nispeten azdır. 1 Bu araştırmada Liberalizm bazı toplumlarda yada alt-kültürlerde egemen bir siyasi kültüre gönderme yapmaktadır, her hangi belirli felsefi doktrine değil.

11 Serbest ifade hakkı insanların halk içinde iletişim yapma özgürlüğünü korur. İletişim öneri bilgisinden daha fazla içerecek biçimde geniş olarak anlaşılmalıdır. Kamu tarafından yada kamunun parçası olma niyetiyle üstlenilmiş herhangi sembolik ifade eylemini içermektedir. Bu nedenle iletişim burada sadece dile-bağımlı iletişimin her biçimini değil fakat aynı zamanda resimsel ve müziksel iletişimi, ve pankart taşıma, afiş sergileme, üniforma giyinme gibi bütün sembolik hareketleri de kapsamaktadır. Yüz kızarması yada bir rakibin başarısına karşı mağazasını ateşe vererek hiddet gösterme gibi sözleşmeye dayalı olmayan sembolik ifade hareketlerini kapsamamaktadır. 2 Bunun ötesinde, korumalı iletişim kamuya açık olmalıdır, yani kamuya yönelik yada kamu yada kamunun herhangi kesimi tarafından hazır edilmiş olmalıdır. Kamu kültürüne katılmak ve katkıda bulunmak temel bir haktır. 3 Hakkın kapsamının anlaşıldığı durumda liberal bulmaca açıktır. Haklar çıkarları korur ve korudukları çıkarın hak sahibine önemi yansıtmak için hakların önemini ve katılığını beklemek doğaldır. 4 Fakat bunların çoğu için katılımları yerel sorunlar (örneğin, birisinin yerel bir gazetede yada yerel bir toplantıda belirtilen mahallesindeki sokak lambalarının bakımı) hakkında yerel toplulukları ele almakla sınırlıdır. Bu ilgi çok geniş sayıda insan için önemliyken, serbest ifade liberal doktrininin taşıdığından çok daha zayıf hakla korunabilir. Katılmamızın pek mümkün görünmediği etkinliklere katılma özgürlüğüne ilgi duyduğumuz doğrudur, fakat diğer şartlar eşit olduğunda bu ilgi olabilirlikle orantılıdır ve çoğu kişi için gerçekte çok küçüktür. İnsanların halka açık konuşma yapma özgürlüğünde bulabileceği ilgiyi azımsamamakta dikkatli olmalıyım. Çoğu kişinin kamuya ifade özgürlüğüne hiç ilgi duymaması benim durumumun parçası değildir. Savunduğum çoğu kişinin sahip olabileceği diğer birçok ilginin kendileri için bu özgürlüğe olan ilgilerinden çok daha fazla değerli olduğudur. Ne var ki özel koruma gören daha değerli çıkarlardan çok kendini kamuya açık olarak ifade etme özgürlüğüdür. Bulmacaya sevaplar sayısızdır. Büyük bölümü beş kategoriye girmektedir. İlki görünümlerin yanlış yönlendirici olduğu ve insanların kendi ifade özgürlüklerine büyük bir ilgisinin olduğu tezidir. Bu insanlıklarının özünde yatmaktadır, kişi olmanın yada akılcılığın, v.s. bir gereğidir. İkinci olarak, insanların kendi ifade özgürlüklerine ilgisi küçük olabilirken bunu kısmak için mutlak olarak hiçbir gerekçe olmadığı yada sadece küçük gerekçelerin olduğu tezi gelmektedir. Sahip olunması ve uygulanması hiç kimseye zarar vermediği için en azından bunu kısmak için hiçbir meşru gerekçe olamaz. Kelimeler öldürmez. Yaptıkları karşı teze cevap, hakkı kelimeler diğer kişilerin çıkarlarını (hakarette yada gizliliğin ihlalinde olduğu gibi) ihlal etmeyecek şekilde yeniden tanımlamak olabilir, diğer çıkarlara uzanmayan, yada en azından bunlara karşı dengelenmesi gereken tek bir hak vardır. Bu tezin karmaşık bir versiyonu serbest ifade hakkını belli gerekçelerle, örneğin beyan edilen yanlıştır, yada iğrenç yada tiksindiricidir, v.s. bu kısıtlamaya karşı olarak görmektedir. Bu kişiyi, bunun başka gerekçelerle yapılmış olması kaydıyla özgürlüğü kısıtlamasına imkan verir. 2 Sembolik anlam taşıyan birçok hareketin aynı zamanda başka standart sonuçları da vardır, örneğin pankartlar trafiği engeller. Bu dengeleme testleri ni etkileyebilir fakat bunları koruma dışında tutmaz. 3 İfade özgürlüğü dinleme edilgen özgürlüğünü ve mukabil negatif özgürlükleri, yani iletişim kurma özgürlüğünü içermekte fakat dinleme özgürlüğünü içermemektedir. 4 Genel olarak hakların bir tartışması için Özgürlüğün Ahlakı (Oxford, OUP 1986) bl.5 çalışmama bakınız. Anayasal haklar bölüm 5 te tartışılmaktadır. Bu incelemedeki tartışma orada tartışılan çerçeveye dayanır ve daha da geliştirir.

12 Üçüncü olarak, insanların ilgisi küçük olabilecekken bu kısıtlamanın haksız çıkarılabilmesi riskinin bu alanda özellikle büyük olduğu tezi gelir. Bu olabilir çünkü hükümetler refah ve diğer konularda olduklarına nazaran kamunun ifadesinin haklı çıkarılmasında daha kötü yargıçlardır, yada ifadeyi haksız biçimde sınırlamaya kurumsal bir ilgileri olduğundan ötürü, v.s. Dördüncüsü kısıtlanmış kamuya açık ifadenin özellikle büyük olmadığı durumlarda hak sahiplerine muhtemel zararlar özellikle büyük değilken kendilerine yapılan yanlışın büyük olduğunu öneren tezlerdir. Kendilerine yapılan yanlış, bu teze göre, nihai ifadelerle ölçülmeyecektir. Sansür eylemi sansür edilene hakarettir, rasyonelliğini yalanlar, bunları kendi içlerinde son olmaktansa araç olarak ele alır, v.s. Beşinci olarak, bir kişinin serbest ifade hakkının kendilerini korumak için değil fakat bir kamu yararını, serbest ifade hakkına saygının içinde saygı duyulan toplumda yaşayan herkese, hatta kendi özgürlüklerinde hiçbir kişisel çıkarları olmayanlara getirilen faydayı korumak için korunduğu tezleri gelir. Tabii ki, bu farklı meydanlar karşılıklı dışlayıcı değildir, ve bir grup yazar serbest ifade hakkını savunmalarını farklı kategorilerden tezleri birleştirerek desteklemişlerdir. Bu makalede, sırasıyla dördüncü ve beşinci türlere ait olan iki teze giden sadece tek bir fikri inceleyeceğim; her iki tez de serbest ifadeyi bir kamu malı olarak görmektedir. Serbest ifadenin kapsamlı bir izahını önermek benim amacım değildir. Öne süreceğim unsurlar bazı Batı Demokrasilerinde uygulandığı ve bazı siyasi teorisyenlerce savunulduğu şekilde serbest ifade hakkını haklı çıkarmak için birkaç bağlamda yetersizdir. Muhtemel bir sonuç serbest ifadeye liberal vurgunun aşırıya kaçtığıdır. Bir diğeri gözönüne almayacağım hakkı destekleyecek başka önemli unsurlar olduğudur. İkinci sonuç tabii ki garanti edilmemiştir, ve muhtemelen ilk sonuçta da bazı şeyler vardır. Bütün bunlar burada araştırılmamış kalacaktır. Daha da ötesinde, hakkın harici sınırlarıyla, hatta bunlar burada incelenmiş unsurlar tarafından etkilendiği ölçüde sorularla ilgili olmayacağım. Bir hakkın yada herhangi normatif kurumun esas nedeninin sınırlarını sabitlemek için yeterli olduğunu düşünmek bana yaygın bir felsefi yanlış olarak görünmektedir. Bir hakkın sınırları mevcut yerel sözleşmelerden ve uygulamalardan, ve kurumsal unsurlardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Haklar çeşitli kurumsal düzenlemelerle uyumludur. Bazı görüşlerin aksine anayasal adli gözden geçirme serbest ifade hakkının tek muhtemel kurumsal ifadesidir. Güçlü bir ortak yasa geleneği hak için başka bir aynı derecede güçlü kurumsal çerçevedir. 5 Farklı ülkelerin gelenekleri ve beklentileri bir yada bir diğer kurumsal çerçeveyi o zamanda o ülke için tercih edilen haline getirebilir. Fakat sıklıkla bir kurumsal düzenlemeyi bir diğerine tercih etmek için hiçbir gerekçe yoktur. Bu farklı kurumların benzer sınırlar dahilinde hakkı koruyacağı, koruması gerektiği yada buna yeterli olduğu demek değildir. Bu demektir ki hakkın esas nedeni devam ettiği müddetçe, esnek bir izin verilebilir yada kabul edilebilir sınır vardır; aralarındaki tercih farklı toplumlarda kurumsal düzenlemeler için uygunluklarına göre yapılır. 5 Aynı oranda güçlü olduğunu söylerken ilke anlamında kastediyorum. İngiliz mahkemelerinin ifade serbestisinde adil olduğu benim kanaatim değil.

13 2 KAMU MALI OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Benim tezlerimin amaçları hakkında daha çok genel ihtiyat ve etrafındaki duvarlar yoluyla. Söylediğim gibi, ne olursa olsun, ifade özgürlüğünün bir kamu malı olduğunu söylediler. Bu nedenle, bu hak da aynı zamanda bir kamu malıdır. 6 Örf hukukunda bu şekilde görüldüğüne inanıyorum, fakat bu çıkarsama lehine tartışmazdım. 7 Bunun yerine ifade özgürlüğü görüşünü ilk olarak temel bir sivil ve siyasi bireysel hakkın bir kamu malı olarak haklı çıkarılabileceği düşüncesiyle kavramsal bir itirazı kaldırarak ve ikinci olarak da serbest ifadeyle sunulan bazı tartışmasız kamu malına işaret ederek haklı çıkarmaya çalışacağım. Kavramsal itiraz zaten ifade etmiş olduğum görüşte özetlenmiştir. Haklara gerekçe olan görüşler, belirttiğim gibi hak sahibinin bir çıkarını koruduğudur. 8 Bunun da ötesinde, önemleri tamamıyla hak sahibinin korudukları çıkarına dayanır. 9 Her iki öneri de doğru ve yanlıştır diğer görüşlerin ilgisini hariç tutmada yanlıştır. İlk önerinin doğru olduğunu yalanlamak güçtür. 10 Bir yanda hakların hak sahiplerinin çıkarlarına olduğu yerde gerekli olduğu gerçeği bulunmaktadır. 11 Dezavantajın yada cezanın olması en azından kısmen birisinin avantajına olmadıkça bir dezavantaj, yada ceza, v.s. hakkına sahip olunamaz. Bu tesadüf olamaz. Doğal açıklama hakkın gerekçesinin hak sahibinin çıkarını (en azından kısmen) saklı tutuyor olduğudur. Hak sahiplerinin çıkarlarına işaret etmek haklar için standart tezdir. Bu, hak sahiplerinin çıkarının hakkın önemini değerlendirmede bir unsur olduğunu önerecektir. Fakat bunu tek faktör olarak ortaya koymaz. Diğer kişilerin çıkarlarına sıklıkla haklara saygı duyan davranışla hizmet edildiğinin ve bunları ihlal eden davranışla zarara uğratıldığının hiçbir yalanlaması olamaz. Kurbanlara zarar vermeden başka saldırı yada hırsızlık da başkalarına bazen yaşamları için ciddi sonuçlarla korku salar. Hakkın hak sahibinden başka kişilere yararları hakkın önemini değerlendirmede hesaba katılır mı? Başkalarına faydalar hakkın (sadece tesadüfi bağımsız bir etki olmaktansa) 6 Aşağıda özetleneceği gibi, fiili bir toplumsal durum olarak ifade özgürlüğü ile bunu kullanma hakkı arasında ayrım yapmak önemlidir. 7 Mark Kelman ın beni uyardığı gibi serbest ifadenin kendisinin ele alındığı durumlarda kaygan eğimin sıklıkla istenmesi yada çitin ince ucu tezi hak sahibini gözden geçirilmekte olan durumunda çok önemli bir çıkar ihlalinden koruma sorunu olmaktan çok hakkın bir kamu malını koruma gereksinimine dayandığı görüşüne biraz destek vermektedir. Bu konunun aynı zamanda kuruluşların ve diğer tüzel kişiliklerin varlığı üzerinde de etkisi vardır. 8 Bir hak bir çıkarı eğer sadece ve sadece buna saygı göstermek çıkarın hak mevcut olmadığında daha iyi korunmasına yol açıyorsa korur. Bir hakkın lehine görüş aynı zamanda başkalarına getirdiği dezavantajlar ne olursa olsun koruduğu belli çıkarlar altında gösterir. 9 Daha doğrusu, önemleri genellikle varlıklarına saygı duymadan, bir başka deyişle bu saygının getirdiği başkalarına zarardan düşülen, eğer varsa kendilerine uygulanan kısıtlamalardan kaynaklanmış korunan çıkarın yararından doğan net kazancın bir işlevi olarak düşünülür. 10 Anıldığı şekliyle en görünür biçimde Hart (Bentham üzerine Denemelerine bakınız) tarafından savunulan hakların seçim teorisi bunu inkar etmez. Taraftarlarınca desteklenmeyen seçim teorisini yeniden yorumlamanın bir yolu seçimdeki çıkarı kişinin hakkının olabileceği tek yada her ölçüde ilk koruma ilgisi olarak belirlemesidir. Ne de hakların yan-sınırlar olduğu (Nozick tarafından Anarşi, Devlet ve Ütopya da bazı haklarla ilgili olarak desteklenen) görüşü ilk önermeyle çelişmektedir. Sadece eylemlerin hak sahiplerinin çıkarlarında belirleyici olduğu görüşünün haklara yol vermesiyle uygundur. Yan-sınırlama görüşü, tabii ki, ikinci önermeyle uyumlu değildir. Tüm hakları hak sahiplerinin korudukları çıkara bakmaksızın mutlak olarak görür. Bu haklar anlayışı, dolayısıyla, fakat başka nedenlerle, benim ikinci önermeyi reddetmemi destekler. 11 Yada kanuni haklar durumunda, sadece kanunun hak sahiplerinin çıkarlarına olduğunu düşündükleri korunabilir. Kanuni Haklar a bakınız, (1984) 4 OLJS 1.

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Bekir Berat Özipek TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Editör Bekir Berat Özipek 1 Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti Editör: Bekir Berat Özipek Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

DİKTATÖRLÜKTEN DEMOKRASİYE

DİKTATÖRLÜKTEN DEMOKRASİYE Gene Sharp DİKTATÖRLÜKTEN DEMOKRASİYE Kurtuluş için teorik bir çerçeve 4. Baskı, ABD. Gene Sharp The Albert Einstein Institution Bu yayındaki tüm içerik kamusal kullanıma açıktır. Bu yayının yeniden yayımlanması,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer Verilmelidir? *

Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer Verilmelidir? * Türkiye de Din ve Vicdan Özgürlüğü. 75 Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer Verilmelidir? * Anthony Bradney ** Giriş Devletlerin içinde, din ile hukuk arasındaki ilişkileri analiz etme ile ilgilenen

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Anayasal Değerlerin Evrenselleşmesi Üzerine (Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Anayasal İçtihatları ve AİHM Kararları Bağlamında)

Anayasal Değerlerin Evrenselleşmesi Üzerine (Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Anayasal İçtihatları ve AİHM Kararları Bağlamında) Anayasal Değerlerin Evrenselleşmesi Üzerine (Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Anayasal İçtihatları ve AİHM Kararları Bağlamında) Egidijus KÜRİS * 1. Anayasal değerlerin evrenselleşmesi bunu mümkün kılan,

Detaylı

Hesapverebilirlik ve gazeteciliğin regülasyonu

Hesapverebilirlik ve gazeteciliğin regülasyonu Hesapverebilirlik ve gazeteciliğin regülasyonu Denis McQuail Demokratik toplumlarda basın özgürlüğünün formel koşulları, yasalar ihlal edilmediği sürece gazeteciliğin sansür ve cezalardan muaf olacağı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution EKOLOJİ Avrupa da Türkiye Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci Turkey in Europe Democratisation Process Of Turkey In The Light Of A New Constitution ECOLOGY avrupa da türkiye YENİ ANAYASA

Detaylı

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı *

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * When Should Does Not Imply Can. The Making of the Washington Consensus on Corruption** Ivan Krastev***

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 24 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27034 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma) Karar Sayısı : 2008/2 Karar Günü : 30.7.2008 DAVACI :

Detaylı

Kısaca ABD SEÇİMLERİ

Kısaca ABD SEÇİMLERİ Kısaca ABD SEÇİMLERİ Sandık başına giden Amerikalı seçmenler çoğu kez farklı seçeneklerle karşı karşıya kalıyor. GİRİŞ Özgür ve adil bir seçim demokrasinin temel taşıdır. İktidarın barışçıl bir şekilde

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i engeller PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i Dışlanmadan Eşitliğe Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme ve Seçmeli Protokol üne

Detaylı

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 277 Kamu Hukukçuları Platformu HUKUK GÜVENLİĞİ ISBN: 978-605-9050-33-3 Türkiye

Detaylı

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARINDA ÇOĞULCULUK Prof. Dr. Sibel İnceoğlu Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARINDA ÇOĞULCULUK Prof. Dr. Sibel İnceoğlu Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARINDA ÇOĞULCULUK Prof. Dr. Sibel İnceoğlu Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GİRİŞ Kaynağı ister ulus ister halk egemenliği anlayışına dayansın, günümüzde, demokrasi

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

FRANK VE TED HUDDLEST

FRANK VE TED HUDDLEST Avrupa da demokrasi, göç, küreselleşme ve AB nin genişlemesi gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal ve yapısal değişimlerden, artan yabancı düşmanlığı, uluslararası terörizm tehdidi, politikaya karşı ilgisizlik,

Detaylı

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Özet Bu rapor yerel seviyede sağlık eşitsizliklerinin giderilmesi için pratik bir rehber

Detaylı

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI ANKARA 2012 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin Etkinliğinin

Detaylı