Report on PRIVATE DETECTIVES, prepared by the legal services of CORPORACION DETECTIVES.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Report on PRIVATE DETECTIVES, prepared by the legal services of CORPORACION DETECTIVES."

Transkript

1 1/12 Report on PRIVATE DETECTIVES, prepared by the legal services of CORPORACION DETECTIVES. İspanya Dedektifler Derneği (CORPORACION DETECTIVES) hukuk departmanı tarafından hazırlanan ÖZEL DEDEKTİFLİK Raporu. 1.- SCOPE OF ACTION 1.1 This is determined by Article 19 of the current Law of Private Security (LPS) 23/1992, of the 30th July, which, with respect to its positive aspect, and in regard to civil and mercantile (ticaret) matters in general, states literally (tam olarak) 1. Private detectives, on the petition of physical or juridical persons are responsible for: a) Obtaining and transmitting information and proofs of private conduct(tutum,ahlak) and deeds (davranış) 1. EYLEMİN AMACI Haziran tarih ve 23/1992 sayılı Özel Güvenlik Yasasının (ÖGY)19.maddesi, onun pozitif açısı ve medeni hukuk ve ticaret konularında tam anlamı ile:1.özel detektifler, gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine: a) Özel tutum ve davranışlarla ilgili bilgi ve delil toplamakla yükümlüdür Explaining and completing said Article, clause of the current Regulation of Private Security, approved by Royal Decree nº 2364/1994, of the 9th December( RPS), which reproduces the transcribed (düzenleyerek aktarmak) content of Article 19.1 of the LPS, establishes that 2 As regards the present article, private conduct and deeds are those which affect the economic, job-related, mercantile, financial purview (alan,ilgi alanı), and, in general, relate to personal, family and social life, excluding that which takes place in the home or in private premises Aralık tarih ve 2364/1994 sayılı Krallık Kararnamesi ile anılan maddeyi açıklayan ve tamamlayan mevcut Özel Güvenlik Kararnamesinin fıkrası, 19.1 madde içeriğini 2..Mevcut madde gereğince özel tutum ve davranışlar, konut ve özel mülkiyet hariç, ekonomik, iş ilişkisi, ticaret, finanssal alan ve genel olarak kişi, aile ve sosyal yaşamı, belirler 1.3. This is to say that private detectives may offer professional services relating to the investigation of third parties in respect to economic, mercantile, financial and job-related themes, within the boundaries of their legally-defined, and therefore licit, scope of action, provided clearly that this action is realised within the limits set by the Law. The legality of their actions has been widely corroborated(doğrulamak,desteklemek) by forensic practice, their investigative informs (bilgilendirmek) and their testimonies admitted as proofs worthy of esteem (itibar,saygı,değer) and trust when exercised in conformity with the Law, this being confirmed by wide-ranging jurisprudence.(yargi kararları) 1

2 2/ Bu, özel dedektiflerin, üçüncü kişiler için ekonomik,ticari, finansal ve iş ilişkisi alanlarındaki araştırmalarda,yasal olarak belirlenen sınırlarda kalmak, dolayısı ile eylem amacı yasal olan ve açıkça bu kanunda belirlenen sınırlar içinde kalmak şartı ile, profesyonel hizmetler verebilirler,demektir.onların eylemleri geniş olarak bilimsel pratik ile desteklenir, araştırmaları bilgilendirir ve kanun çerçevesinde hareket ettikleri takdirde onların tanıklıkları,yargı kararlarında geniş oranda görüleceği üzere, itibar ve güvenle delil olarak kabul edilir. 2.- SERVICES OFFERED BY PRIVATE DETECTIVES 2.ÖZEL DEDEKTİFLER TARFAINDAN VERİLEN HİZMETLER SEARCHES: for persons, property, and public documents. ARAŞTIRMALAR :Kişi, mal ve kamu dokümanları VIGILANCE AND OBSERVATION: of persons. TEYAKKUZ VE TARASSUT: Kişiler LABOURAL INVESTIGATIONS: about the selection of personnel, work histories, pre-work investigations, presumed false sick-leave, employment duplicity, violation of professional secrecy, illicit competition, and professional intrusion(ihlal). İŞ ARAŞTIRMALARI : eleman seçimi, iş özgeçmişleri, iş öncesi araştırma, muhtemel sahte hastalık izni, meslek gizliliğini ihlal, personel sahtekarlığı, haksız rekabet ve meslek ihlali araştırmaları, MORAL AND FAMILY-ORIENTATED INVESTIGATIONS: Prematrimonial, moral and familiar antecedences, dubious conduct within the family, mistreatment of the partner, the impact of sects on family relations and context, runaway children. AHLAK VE AİLEYE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR:Evlilik öncesi,ahlak ve aile geçmişi,aile içinde şüpheli davranışlar, eşe kötü davranılması, aile ilişkilerinde cematcilik,tarikatcılık etkisi ve şartları ve çevre, evden kaçan çocuklar. LEASES: Pre-leasing information, information on housing duplicity, unlawful sub-leasing, the use of house or premises for other ends, unlawful cession or subrogation. KİRALAMALAR: Kiralama öncesi bilgi, ev sahtekarlığı bilgisi, yasadışı alt kiralama, ev veya binanın başka amaçlarla kullanılması, kanundışı tahliye veya bir kiracının yerine geçme(başkasına kiralama) ACCIDENT INVESTIGATION: Professional analysis of intentional fires, visual inspection leading to the uncovering of evidence of criminality, accident antecedence, economic analysis to determine the viability of the entity(kuruluş,birim) suffering the accident, discovering the time of the fire, investigation of changes in contents (muhteva,içerik miktarı) prior to the accident, collection of information from persons who initially are considered to be informed of the accident, additional technical information (alarms, centralised alarms etc), confirmation of alibis,( huk. 2

3 3/12 sanığın, suçun işlendiği sırada başka yerde bulunduğu şeklindeki iddiası) reconstruction (yeniden kurma,oluşturma ) of the events. KAZA ARAŞTIRMALARI: Kasıtlı çıkartılan yangınların (kundaklamaların) profesyonel analizini yapma, suç kanıtını ortaya çıkartabilecek görsel denetim,kaza geçmişini (sabıkasını araştırma),kazaya maruz kalan kuruluşun yaşayabilirliğini analiz etme, yangının başlangıç zamanını belirleme, kaza öncesinde yapılan muhteva miktarı/içerik değişikliğini araştırma, kazanın ilk bildirilmesi gereken kişilerden bilgi derlemek, ilave teknik bilgi( alarm,alarm merkezi ve benzeri), mazeret araştırması,olayların oluşumunu yeniden değerlendirme ROBBERIES: Causes and circumstances, visual inspection. HIRSIZLIKLAR: Nedenler ve şartlar, görsel denetim INVESTIGATION OF TRAFFIC ACCIDENTS: Causes and circumstances, visual inspection. TRAFİK KAZALARINI ARAŞTIRMA: Neden ve şartlar, görsel denetim THE VIGILANCE AND SECURITY OF HOTELS AND LARGE SUPERFICES. OTEL VE GENİŞ ALANLARIN GÜVENLİĞİ VE TEYAKKUZ HALİ INVESTIGATIONS INTO INDUSTRIAL ESPIONAGE. ENDÜSTRİ CASUSLIĞU ARAŞTIRMALARI INVESTIGATIONS INTO SABOTAGE.. SABOTAJ ARAŞTRIMALARI INVESTIGATIONS INTO ANONYMOUS MESSAGES AND THREATS. KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERİN GÖNDERDİĞİ MESAJ VE TEHDİT ARAŞTIRMALARI COMMERCIAL INVESTIGATIONS: Visual inspections, bank references, clients, suppliers, competitors, and employees. Administrators, personal details, business capacity, business knowledge, honesty and integrity. Wealth situation. The degree of understanding and dedication among the share/stockholders, autonomy and administration. Credit recommendations, positive and negative factors. Alert testing. TİCARİ ARAŞTIRMALAR: Görsel denetim,banka referansları, müşteri,tedarikçi,rekabetçi ve çalışanlar. Yöneticiler,personel detayları,iş kapasitesi, iş bilgisi,dürüstlük ve ahlakılık.sağlık durumu.ortak ve sermayedarların algılama/anlama derecesi ve kendini işe verme, kendi kendini yönetme ve idare.kredi tavsiyeleri,olumlu ve olumsuz etkenler.alarm testi THE PRESENTATION OF PROOFS IN CIVIL LITIGATION: The previously noted services of vigilance and observation. The investigation and location of possible homes for the notification or collection of debts. Location of property or rights susceptible to expropriation. The confirming of details facilitated (kolaylaştırmak,olanak tanımak) by the Service of Asset (varlık,mülk) Enquiries. SİVİL ANLAŞMAZLIKLARDA DELİL SUNUMU: Daha önce not edilen teyakkuz ve gözlemler.alacakları tebliğ ve toplamak için muhtemel 3

4 4/12 kişilerin yerlerinin belirlenmesi ve araştırılması. Mülk Araştırma Biriminin olanak tanıdığı detayları teyit etmek THE PRESENTATION OF PROOFS IN MERCANTILE LITIGATION: The previously noted services of vigilance and observation and industrial espionage. Trade mark falsification. Violation of Patents. Plagiarism (aşırma ) of productive processes. Illegalities in the field of transport and communications. TİCARİ ANLAŞMAZLIKLARDA DELİL SUNMA: Daha once not alınan teyakuz ve gözlem ve endüstriel casusluk hizmetleri. Ticari marka sahtekrlığı.patent hakkı ihlalleri.üretilen mal hırsızlığı.nakliye ve habeleşme alanındaki ihlaller. THE PRESENTATION OF PROOFS IN SOCIAL LITIGATION: The services covered (yazmak) in the paragraph concerning Job-related investigations, vigilance and observation, personal connections with suppliers, uncovering of illegal commissions, taking part in other societies (şirket) through third parties. SOSYAL ANLAŞMAZLIKLARDA DELİL SUNMA: İş ilişkileri araştırmaları ile ilgili paragrafta yazılı hizmetler, teyakkuz ve gözlem, tedarikçilerle irtibatlı personel, yasa dışı komisyon verilmesi, üçüncü kişiler vasıtasıyla diğer şirketlerde yer alma THE PRESENTATION OF PROOFS IN FAMILY LITIGATION: The services covered in the paragraph on moral and family investigations, vigilance and observation, the modification of economic means, spouses income, and bankruptcy simulation.( sahte tavır) AİLE ANLAŞMAZLIKLARINDA DELİL SUNMA: Ahlak ve aile araştırmaları paragrafında yazılı olan hizmetler,teyakkuz ve gözlem, ekonomik araçların değiştirilmesi, eş gelirleri ve hileli iflas. THE PRESENTATION OF PROOFS IN THE TRIBUNAL FOR THE DEFENCE OF COMPETITION: The services covered in the section on vigilance and observation, the denigration(iftira,çamur atma), copying, imitation, and exploitation of the reputation of the other, supposed disloyal competition, rule-breaking in matters of free competition and publicity. REKABET SAVUNMASINDA MAHKEMEDE DELİL SUNMA: Teyakkuz ve gözlem bölümünde yazılan hizmetler, iftira, kopyalama,taklit,serbest rekabettte ve reklamda kural ihlali THE PRESENTATION OF PROOFS IN CRIMINAL COURT: Swindles (İftira,Kötüleme,Aşağilama), blackmail, punishable bankruptcies, company crimes, crimes against the market and the consumers, misuse of funds, breach of confidence intellectual and industrial property, management responsibility, succession of businesses, management fraud, profit concealment, deviation of funds and wealth, fraud in the proceedings of tenders (ihale) and in public or private tenders, property revaluation(yeniden değer belirleme), falsification of documents, fireinsurance fraud, robberies, traffic accidents and fires. Iş devri, sahtecilik yönetimi, kar saklama, fon ve servet saklama, 4

5 5/12 CEZA MUHAKEMELERİNDE DELİL SUNMA:Iftira,santaj, cezalandırılabilir hileli iflas,şirket suçı, piyasa ve tüketiciye karşı işlenen suçlar, zimmet, fikri ve endüstirile haklarla ilgili sırlarla ilgili kuralları ihlal,yönetim sorumluluğu, kamu ve özel sector ihalelerine fesat karıştırma, mülkiyette yeni değerlendirme, evrak sahtekarlığıevrakta sahtekarlık,yangın sigortası sahtekarlığı,hırsızlık,trafik kazası ve yangınlar. INVESTIGATION INTO COMPANY INFORMATION: Competition information, commercial information about competitors, suppliers and clients, organisational information, commercial investigation of suppliers, introduction of agents at the internal behest (irade istek,ısrar,rica) of the organisation, auditing of the organisation for the detection of disloyal elements, commercial information, commercial investigation of suppliers, clients and Mystery Shopping ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ ARAŞTIRMASI:Rekabet bilgisi, rekbet edeler hakkında ticari bilgi, tedarikçilşer ve müşteriler,örgütlenme bilgisi, tedarikçilerin ticari araştırlması, örgüt içi işlerde tavassut, müşteriler ve gizemli alışverişler INVESTIGATION INTO OFFICIALLY PROSECUTABLE CRIMES, with the necessary judicial authorisation. RESMEN KOVUŞTURMA YAPILACAK SUÇ ARAŞTIRMALARI: Adli otoritelerin gerekli izni ile 3.- INVESTIGATION METHODS 3.ARAŞTIRMA METOTLARI-YÖNTEMLERİ 3.1 In respect to methods of investigation the articles 19.4 of the Law, and of the Regulations establishes that, 2.In no circumstances in the course of investigations should any personal or technical means be employed that threaten the individual s right to honour, to personal or family privacy, or to the image (bir kimse hakkında) toplumun kanaati) or secrecy of the communications. 3.1 Araştırma metotları ilgili olarak Yasanın Madde 19.4 ve Kararnamenin 102/2.maddesi ; 2.Araştırmalar esnasında hiç bir şartta kişi hakları veya onurunu tehdit eden, kişi ve aile mahremiyeti veya kişi hakındaki toplumsal kanatini ile haberleşmenin gizliliğini ihlal eden herhangi bir kişisel veya teknik araç kullanılamaz 3.2. If not clearly established in any other provision(kanun hükmi), we can conclude in a general way that the specific methods and means of valid usage are all those which do not contravene(karşı çıkmak,ihlal etmek) the prohibitions of the aforementioned provisions, and eventually, those which are capable or sufficient to be used as judicial proof, in conformity with procedural norms, as established by Article 299 of the current Code of Civil Procedure. 3.2.Eğer diğer düzenlemelerde açıkça belirtilmemiş ise, genel olarak kullanımda geçerli olarak bulunan tüm metot ve araçların yukarıda sayılan hükümlere yasaklanmış olanlara aykırı olmadığı sonucuna varabiliriz. Ve bunlar 5

6 6/12 sonuçta yürürlükteki Sivil Muhakeme Usulu Yasasının 299.maddesinde belirlenen formlara uygun olarak adli delil olabilmek için yeterli olabilecektir. 4.- MEANS OF PROOF 4.DELİL ARAÇLARI 4.1. The means of proof which may be used in court are as follows: 1º Interrogation of the parties. 2º Public documents. 3º Private documents. 4º Expert witnesses reports. 5º Judicial examination. 6º Interrogation of witnesses. 4.1.Mahkemede delil olarak kullanılacak araçlar aşağıdadır: 1. Tafarların sorgulanması, 2. Kamu evrakları/dokümanlar, 3. Özel dokümanlar, 4. Uzman tanıklık raporları 5. Adli incelemeler 6. Tanıkların srogulanması 4.2. Also admitted, by this law, are: means of reproduction of words, sound, and images, and the instruments which permit the archiving, knowledge of, and reproduction of words, data, numbers and mathematic operations used in bookkeeping (muhasebecikik,saymanlık) or in other fields, and of relevance to the process. 4.2.Ayrıca,bu kanun ile, kabul edilenler: Arşivlenmeye izin verilmiş kelime,ses,görüntü ve belgelerin yeniden yapılanması(yorumlanması) araçları, muhasebecilik işlemleri veya diğer alanlarda kullanılan kelime,veri ve rakamlar ile işlemlerle ilgilerinin bağlantısı 4.3. When, by means of another media not expressly foreseen in the foregoing paragraphs of this article, the court can attain certainty about relevant facts, the tribunal, at the instance of one party, may admit this as proof, therewith (bunun sonucu olarak) adopting the necessary measures in each case. 4.3 Bu makalenin devam eden paragrafında açıkça öngörülmemiş olan başka medya vasıtası aracılığıyla mahkeme bazı konu ile ilgili olay/olguları ulaştığında, bunun sonucu olarak her bir olay için gerekli tedbirleri uyarlayarak, mahkeme her hangi bir celsede,bunu delil olarak kabul edebilir. And article 90.1 of the current Law of Industrial Procedure states: 1. The parties may resort(başvurmak) to any means of proof within the legal regulation, admitting as such mechanical reproduction media, of words, images or sound, as long as these have not been obtained, directly or indirectly, by means violating fundamental rights or public liberties. 6

7 7/12 Ve Endüstrilen Usul Kanunun 90.1 maddesi ; 1.Taraflar yasal düzenlemeler doğrultusunda,doğrudan ve dolaylı olarak temel insan hakları ve kamu hürriyetleri ihlal edilmeden temin edilen medya makina röprodüksiyonu olarak kabul edilen, kelime,görüntü veya ses gibi her tür araca delil olarak başvurabilir,hükmünü taşır The current Constitutional Law of the Judiciary (Article 230) corroborates (doğrulamak,onaylamak) the numerus apertus (open list) of means of proof in Spanish Law, in such a way as the fundamental rights of the implicated persons are respected, as are the guarantees and requirements necessary to the proceedings at hand, all of which should be applied to the means and methods of investigation of private detectives, in order to judge their admission and their validity. Thus the following means of investigation may be admitted: 4.4. Yürürlükteki mer i Temel Adalet Yasası (Madde 230) İspanya Yasasında, görülen dava için garanti ve gerekli gerekçe olan, uygulanacak kişilerin temel haklarına saygı gösterilmesi kaydı ile pek çok unsuru ( açık liste), bunların kabul ve geçerliliklerinin değerlendirilmesi için tümüne özel dedektiflerin araç ve metot olarak başvurulabileceğini onaylar.bununla aşağıdaki araştırma araçları kabul edilebilirler: 1. Documents in general 2. Information obtained by detectives from the Public Registers. 3. Information and details obtained by third parties.- In relation to this source of proof it is essential that the detective does not incur in(maruz kalmak,girmek) the so-called vices of consent as determined by Article 1265 of the Civil Code. 4. Photographs.- This is a source of proof normally admitted, together with the report, so long as fundamental rights have not been violated. 5. Personal Details gained from automated archives.- In relation to this source one should observe the precepts (kaide,kural) of the current Constitutional Law 15/99, of the Protection of Data of Personal Character. 6. Personal details collected from the social, family, and neighbour background. 7. Video recordings.- As stated in the STS, 2nd of the 6th April, 1994 (Art.2889): Proof gained by video filming is considered legitimate if no rights have been violated; that is to say that, if in this case the intimacy or the dignity of the person affected by the filming has not been violated.- It is evident that the observation and the filming must be performed in free, public spaces. To the same effect: the STS 2nd of the 6 th May, 1993 (Art.3854). 8. Telephone recordings and magnetic tape,- Apart from the STC 114/1984, of the 29th November, basic to the matter at hand, one can refer to numerous sentences which expound (açıklamak,yorumlamak) a uniform doctrine: One s own conversations, or those of another with his or her approval, comprise(oluşmak,kapsamak) a licit source of proof, and may be recorded by either party, so long as the right to privacy of the other is not affected. 7

8 8/12 1. Genel olarak dokümanlar, 2. Dedektiflar tarafından Resmi Kayıtlardan edinilen bilgiler, 3. Üçüncü taraflardan temin edilen bilgiler ve detaylar.bu tür delil kaynağı için dedektifin, Medeni Kanunun 1265.maddesinde belirtilen uygunsuz/ahlaksız ikna diye adlandırılacak yönteme başvurmamış olması esastır. 4. Fotoğraflar.Bu genelde raporu ile birlikte,temel haklar ihlal edilmemiş olduğu sürece, normal olarak delil kaynağı olarak kabul ediliyor. 5. Otomasyon arşivinden temin edilen kişisel veriler.bu kaynak için,kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Temel Yasanın 15/99 kurallarına uyulması esastır. 6. Sosyal,aile ve komşulardan derlenen kişi ile ilgili detay bilgiler. 7. Video kayıtları.2 ve 6 Nisan 1994 tarihli STS de belirtildiği üzere (Madde 2889), Haklar ihlal edilmeden,bununla ilgili kişinin mahremiyeti veya onuru zedelenmeden denmek istenmiştir, video kayıtları ile temin edilenler delil olarak değerlendirilir; Şurası açıktır ki, gözlem/tarassut ve kayıtlar açık,kamu alanalrında yapılmalıdır/çekilmelidir.aynı etki:2 ve 6 Mayıs 1993 tarihl STS (Madde 3854) 8. Telefon ve kaset kayıtları: 29 Kasım tarihli STC 114/1984 hariçi,eldeki konu için temel olan, bir kişi tek doktrindeki sayısız cümleye atıfta bulunabilir: Biri veya başkasının konuşması,kendi rızası ile, etkilenen diğerlerinin mahremiyet hakkı ihlal edilmemek kaydı ile, kendi ve başkası tarafından kayıt edilmesi halinde yasal olarak delil kaynağı olarak kullanılabilir. 5.- THE RESERVED CHARACTER OF PRIVATE INVESTIGATION AND RESPONSIBILITY TOWARDS SUCH 5.ÖZEL ARAŞTIRMANIN REZERVE NİTELİĞİ VE BUNA KARŞI OLAN SORUMLULUKLAR 5.1. Here the Article 103 of the RSP is self-explanatory, when it states literally: Private detectives are obliged to keep complete secrecy regarding their investigations, and may not facilitate ( kolaylık sağlamak) details of these other than to their employers, or to the judicial and police organs in the line of their duties Lafzı ile okunduğunda işte RSP Madde 103 ün açıklaması: Özel detektifler görevleri sırasında araştırmaları ile edindikler tüm sırları korumakla sorumludurlar ve bunların detaylarını kendi elemanları, adli ve polis organları hariç hariç hiç kimse ile paylaşmazlar. 8

9 9/ In their particular field private detectives are answerable to civil, administrative and criminal law, for any infraction committed during the exercise of their profession, or lack of observance of their administrative responsibilities, the most common of these being acts which infringe the rights to privacy of the individuals investigated Kendi özel alanlarında özel detektifler, profesyonel görevlerini icrası sırasında yaptıkları ihlaller, idari sorumlulukları nedeniyle ihmalleri, çoğu defa kişisel araştrımalardaki özel yaşam ile ilgili ihlallerinden dolayı medeni, idari ve ceza kanunlarına karşı sorumludurlar. 6.- LABOURAL REQUIREMENTS 6.İŞ İÇİN İSTENEN ŞARTLAR: 6.1. One must possess the necessary academic education, not be barred (yasaklanmış) from practising, and pass the three academic courses offered by various universities (or have passed the tests convoked by the Ministry of Internal Affairs) to attain the corresponding qualification (Articles of the RSP), and to have been inscribed in the Special Register of Private Detectives at Police Headquarters, with their commercial name and, if it be the case, those of their delegations or their branches. (Art. 104 of the RSP) Gerekli akademik eğitimi almış, kısıtlı olmamak, değişik üniversitelerce geçekleştirilen üç akademik kursta başarılı olmak (veya İçişleri Bakanlığınca yapılan testi geçmek) ve RSP Madde maddelerindeki niteliklere sahip olmak ve ticari ünvan, eğer varsa delege ve şubeleri ile, Polis Genel Müdürlüğündeki Özel Dedektifler Özel Kaydına kayıtlı olmak ( RSP,Madde 104 ) 6.2. According to the Article 105 of the RSP: 1. Commercial, job-related, or cooperative societies of detectives should be constituted solely by legally-able, physical persons, who should, in order to be inscribed in the Register, send in to the General Police Headquarters, an authorized copy of the constitutive deed (belge) of the Society, and a certificate or note of inscription of the same in the corresponding deed register, as well as any modification that may be produced in the composition of the administrative organs of the society or in the titles to the shares or representative participations in the capital of the society, as well as any fluctuations produced in this capital. The communication should be directed to the General Police Headquarters within fifteen days of the date when the corresponding deed was granted, or the modification in question was produced, this authority being therewith responsible for transmitting it to the competent Autonomous Community. 2. The members of such societies should limit themselves solely to detective work, and may not take on work having the characteristically exclusive attributes of security firms. 6.2.RSP 105.maddeye gore; 1. Ticari, iş ilişkili veya kooperatif dedektif şirketleri sadece yasal olarak yeterli gerçek kişiler tarafından kurulabilir, bunlar, Kayıtlara kaydedilmek üzere şirket kuruluş belgesinin bir örneğini veya aynı şekilde 9

10 10/12 ilgili kayıt belge yazışma sertifikası veya notu, aynı zamanda idari yönetim kurulllarında veya şirket veya unvan değişikliği ile ortaklıklarda ve ortaklık katılım hisse ile sermayalerde olacak değişiklikleri Polis Genel Müdürlüğüne gönderilir.yazışmalar doğrudan Polis Genel Müdürlüğü ile yapılır ve yazışma kaydı verildikten veya değişiklik yapıldıktan sonar 15 gün içinde gerçekleşir,bu makam bundan sonar bunu ilgili Özerk İdarelere bunu iletmekle sorumludur. 2. Bu firmaların üyeleri kendilerini sadece dedektiflik hizmetleri ile sınırlı tutar ve sadece güvenlik firmalarına ayrılmış nitelikteki hizmetleri yapamazlar And as it is established in the following article 108: In any office or branch the detectives should keep a registry book, as approved by the Ministry of Justice and the Ministry of Internal Affairs, the treatment and archiving of which may be easily mechanised or computerised, in which should be recorded: the order number of each assignment(görev,iş), with its date, name and surname, or commercial name and address of the client, and of the person or persons to be investigated, the subject of the case, the termination date of the commission of the investigation, any known officiallypunishable crimes, and the authority to which they were communicated Ve 108 maddede: Her büro veya şubesinde dedektif, kolaylıkla makine (daktilo) veya bilgisayarla yapılacak işlemler ve arşivleme için Adalet ve içişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir kayıt defteri tutmakla sorumludur.buraya, her iş/görevin sıra numarası,tarihi, her müşterinin adısoyadı,ticari unvan ve adresi ile araştırılacak kişi ve kişiler, araştırma konusu,araştırmanın bitiş tarihi, bilinen resmi olarak cezalandırılacak suç ve bunların iletildiği makamın adı kaydedilir. Hükmünü taşır The fulfilment of all of these obligations should be required of anyone offering private detective services, in order for their professional activity to be deemed legitimate Onların yaptığı profesyonel mesleki faaliyetlerin yasal olarak yapılmış olmasının kabul görmesi için, özel dedektiflik hizmetleri verecek her kesten tüm bu yükümlülükleri yerine getirmesi istenir. 7.- PRIVATE DETECTIVE TRAINING (1) 7.ÖZEL DEDEKTİFLİK EĞİTİMİ(1) 7.1. Juridical Matters I.-CONSTITUTIONAL LAW II.-CRIMINAL LAW III.-ECONOMIC CRIMES IV.-CRIMINAL PROCESS V.- CIVIL LAW VI.- INDUSTRIAL LAW VII.- MERCANTILE LAW VIII.- ADMINISTRATIVE LAW 10

11 11/12 IX.-CIVIL PROCESS X.-PROOFS AND JURISPRUDENCE IN FAVOUR OF DETECTIVES 7.1. Hukuki Konular I.ANAYASA HUKUKU II.CEZA HUKUKU III.EKONOMİK SUÇLAR IV.CEZA USULÜ V.MEDENİ HUKUK VI.SANAYİ HUKUKU VII.TİCARET HUKUKU VIII.İDARE HUKUKU IX.MEDENİ USULLER X.DEDEKTİFLER LEHİNE DELİL VE İÇTİHATLAR 7.2. Socio-professional matters XI.- SOCIAL SCIENCES XII.- CRIMINOLOGY XIII.- APPLIED PSYCHOLOGY XIV.- DEONTOLOGY 7.2.Sosyal-Mesleki Konular XI.SOSYAL BİLİMLER XII.KRİMİNOLOJİ XIII.UYGULAMLI PSİKOLOJİ XIV.DEONTOLOJİ( görev, ahlak bilgisi) 7.3. Technical-professional matters XV.- SCIENTIFIC POLICING XVI GRAPHOLOGY (within scientific policing). XIV.- PRACTICE, IDENTIFICATION, LOPHOSCOPY, DOCUMENT STUDIES, ANALYSIS. XV.- TRANSMISSION, IMAGE AND SOUND., XVI.-SECURITY... THEORY AND PRACTICE. XVII.-.TECHNICAL AND EXPERT INVESTIGATION XVIII.-THE METHODOLOGY OF PRIVATE INVESTIGATION XIX.- COMMERCIAL INVESTIGATION XX.- ECONOMIC INVESTIGATION XXI.-QUESTIONS OF CRIMINAL POLITICS XXII.-STATISTICS XXIII.- INVESTIGATION AND SECURITY IN THE COMPUTERISED SOCIETY. XXIV- SPECIAL CRIMINOLOGY XXV.-NEW TECHNIQUES AND DELINQUENCY. XXVI.-LEGAL MEDICINE AND TOXOLOGY. XXVII.-FORENSIC PSYCHIATRY XXVIII.-POLICE LAW. 11

12 12/ Mesleki Teknik Konular XV.BİLİMSEL POLİTİKA XVI.GRAFOLOJİ XVII.UYGULAMA,KİMLİK BELİRLEME, LOPHOZKOPİ, DOKÜMAN İNCELEME, ANALİZLER XVIII.RESİM VE SES NAKLİ XIX.GÜVENLİK:TEORİ VE PRATİK XX.TEKNİK VE UZMANLIK ARAŞTIRMASI XXI.XXII.ÖZEL ARAŞTIRMANINI METODOLOJİSİ(YÖNTEMİ) XXII. TİCARİ ARAŞTIRMALAR XXIII.EKONOMİK ARAŞTIRMALAR XXIV.CEZA POLİTİKASI SORUNLARI XXV.İSTATİSTİK XXVI.BİLİŞİM TOPLUMUNDA GÜVENLİK VE ARAŞTIRMA XXVII.ÖZEL KRİMİNOLOJİ XXVIII.YENİ SUÇLAR VE TEKNOLOJİ XXIX.ADLİ TIP VE TOKSOLOJİ XXX.ADLİ PSİKOLOJI XXXI.KAMU HUKUKU 8.- RULES CONCERNING THE PROFESSION AND ACTIVITY OF PRIVATE DETECTIVES 1. Sentence of the High Court, Contentious Division, section 5, number 107/1995. Ratifying the article of the Private Security Regulations, which specifies and sets the functions of private detectives, the only figure authorised by the Legislator to intervene in the various material fields of private information and investigation. 2. The law 1/2008, of the 17th April, for the creation of the Professional College of Private Detectives in Galicia. 3. Resolution of the 5th January 2005 of the Director General of Justice, which deals with the inscription of the modification of the Internal Statutes and Regulations of the Official College of Private Detectives of the Autonomous Region of Valencia. 4. Resolution JUI/2553/2003, of the 23rd July, concerning the modification of the Statutes of the College of Private Detectives of Catalonia. 12

13 13/12 5. The Law 4/ 2002, of the 22nd May, for the Creation of the Professional College of Private Detectives of the Region of Murcia. 6. Resolution of the 24th April 2002, of the general Secretary for Justice and Public Administration, dealing with the inscription of the Official College of Private Detectives of the Autonomous Region of Valencia in the Register of Professional Colleges and the Councils of Professional Colleges of Valencia, assigning to it number 92 in the First Section. 7. The Law 6/2001, of the 20th June, for the Creation of the Professional College of Private Detectives of the Autonomous Region of Valencia. 8. Resolution of the 21st June 2000, by which, having once ascertained the legality of the same, the Statutes of the College of Private Detectives of Catalonia should be inscribed in the Register of Professional Colleges of the Government of Catalonia. 9. The Law 2/1999, of the 30th March, for the creation of the College of Private Detectives of Catalonia. 10. The order of the 7th July 1995, requiring the compliance with several aspects of the Regulations of Private Security, concerning personnel. 11. The Royal Decree 2364/1994, of the 9th September, which approved the Regulations of Private Security 12. The law 23/1992, of the 30th July, of Private Security. 13. Sentence number 61/1990, of the 29th March, from the Plenary of the Constitutional Court, passed in the appeal on the grounds of unconstitutionality 370/1988 against the Sentence of the High Court which had confirmed resolutions revoking the licence of the appealer to practice as a private detective on the basis of the Order of the 20 th January Resolution of the 11th May 1981 of the General Directive of State Security, in which instructions for the execution of the Order of the 11th May 1981 regulating the profession of Private Detective were dictated. 15. The order of the 20th January 1981 regulating the profession of Private Detective. 16. The order of the 7th March 1972 regulating the organisation and function of private investigation agencies. 17. The order of the 17th January 1951, of the Ministry of the Government, on Private Investigation Agencies. As can be seen, since 1951 the activity of private detectives holding title to private investigation agencies has been regulated, being ratified by the current Law of Private Security in 1992, and its Regulation two years later. 8.ÖZEL DEDEKTİFLİK MESLEĞİ VE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Görüleceği üzere 1951 yılından beri,özel dedektiflik unvanını kullanan özel araştırma ajansları mevcut 1992 tarihli yasa ve iki yıl sonra çıkartılan Kararnamesi ile onaylanmış -yukarıda sayılan mevzuat- ile düzenlenmiştir. 9.- SENTENCES IN FAVOUR OF PRESENTATION OF PROOFS BY PRIVATE DETECTIVES 13

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW DR. MEHMET BEDİİ KAYA THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW Türk İnternet Hukukunda Güncel Gelişmeler 1. INTRODUCTION HE USAGE OF THE INTERNET IN TURKEY IS INCREASING RAPidly. In conjunction

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Vision and Values Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Etik Çalışma Kuralları Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış kurallarını içermektedir. Bu kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri PART Fatih Kazım Temur Obligation to Have Company Websites and Information Sharing Requirements Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri abstract Since the beginning

Detaylı

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2012 Elektronik defter uygulaması başlıyor M. Fatih Köprü Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu English translation Dünyadan vergi

Detaylı

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu PART Mehmet Ata Sarıkatipoğlu, Timur Arif Çapkın, Fatma Karaalioğlu Bitcoin: Its Regulation as a Virtual Currency and Its Position with Respect to Money Laundering Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

İnternet Ortamında Haksız Rekabet

İnternet Ortamında Haksız Rekabet PART Özge Bosnalı, Büşra Özçelik Unfair Competition on the Internet İnternet Ortamında Haksız Rekabet abstract New types of unfair competition have emerged as a result of the increase of competition and

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu PART BAŞAK ÇIBIKCI ÖNDER Legal Liability of Data Centers on Data Hosting Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu abstract Nowadays, commercial companies increasingly enter

Detaylı

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi Denizbank A.ġ. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) Bahreyn ġubesi ile yurt içi ve dıģı Ģubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde Ģube sayılan birimlerinde,

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı