Report on PRIVATE DETECTIVES, prepared by the legal services of CORPORACION DETECTIVES.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Report on PRIVATE DETECTIVES, prepared by the legal services of CORPORACION DETECTIVES."

Transkript

1 1/12 Report on PRIVATE DETECTIVES, prepared by the legal services of CORPORACION DETECTIVES. İspanya Dedektifler Derneği (CORPORACION DETECTIVES) hukuk departmanı tarafından hazırlanan ÖZEL DEDEKTİFLİK Raporu. 1.- SCOPE OF ACTION 1.1 This is determined by Article 19 of the current Law of Private Security (LPS) 23/1992, of the 30th July, which, with respect to its positive aspect, and in regard to civil and mercantile (ticaret) matters in general, states literally (tam olarak) 1. Private detectives, on the petition of physical or juridical persons are responsible for: a) Obtaining and transmitting information and proofs of private conduct(tutum,ahlak) and deeds (davranış) 1. EYLEMİN AMACI Haziran tarih ve 23/1992 sayılı Özel Güvenlik Yasasının (ÖGY)19.maddesi, onun pozitif açısı ve medeni hukuk ve ticaret konularında tam anlamı ile:1.özel detektifler, gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine: a) Özel tutum ve davranışlarla ilgili bilgi ve delil toplamakla yükümlüdür Explaining and completing said Article, clause of the current Regulation of Private Security, approved by Royal Decree nº 2364/1994, of the 9th December( RPS), which reproduces the transcribed (düzenleyerek aktarmak) content of Article 19.1 of the LPS, establishes that 2 As regards the present article, private conduct and deeds are those which affect the economic, job-related, mercantile, financial purview (alan,ilgi alanı), and, in general, relate to personal, family and social life, excluding that which takes place in the home or in private premises Aralık tarih ve 2364/1994 sayılı Krallık Kararnamesi ile anılan maddeyi açıklayan ve tamamlayan mevcut Özel Güvenlik Kararnamesinin fıkrası, 19.1 madde içeriğini 2..Mevcut madde gereğince özel tutum ve davranışlar, konut ve özel mülkiyet hariç, ekonomik, iş ilişkisi, ticaret, finanssal alan ve genel olarak kişi, aile ve sosyal yaşamı, belirler 1.3. This is to say that private detectives may offer professional services relating to the investigation of third parties in respect to economic, mercantile, financial and job-related themes, within the boundaries of their legally-defined, and therefore licit, scope of action, provided clearly that this action is realised within the limits set by the Law. The legality of their actions has been widely corroborated(doğrulamak,desteklemek) by forensic practice, their investigative informs (bilgilendirmek) and their testimonies admitted as proofs worthy of esteem (itibar,saygı,değer) and trust when exercised in conformity with the Law, this being confirmed by wide-ranging jurisprudence.(yargi kararları) 1

2 2/ Bu, özel dedektiflerin, üçüncü kişiler için ekonomik,ticari, finansal ve iş ilişkisi alanlarındaki araştırmalarda,yasal olarak belirlenen sınırlarda kalmak, dolayısı ile eylem amacı yasal olan ve açıkça bu kanunda belirlenen sınırlar içinde kalmak şartı ile, profesyonel hizmetler verebilirler,demektir.onların eylemleri geniş olarak bilimsel pratik ile desteklenir, araştırmaları bilgilendirir ve kanun çerçevesinde hareket ettikleri takdirde onların tanıklıkları,yargı kararlarında geniş oranda görüleceği üzere, itibar ve güvenle delil olarak kabul edilir. 2.- SERVICES OFFERED BY PRIVATE DETECTIVES 2.ÖZEL DEDEKTİFLER TARFAINDAN VERİLEN HİZMETLER SEARCHES: for persons, property, and public documents. ARAŞTIRMALAR :Kişi, mal ve kamu dokümanları VIGILANCE AND OBSERVATION: of persons. TEYAKKUZ VE TARASSUT: Kişiler LABOURAL INVESTIGATIONS: about the selection of personnel, work histories, pre-work investigations, presumed false sick-leave, employment duplicity, violation of professional secrecy, illicit competition, and professional intrusion(ihlal). İŞ ARAŞTIRMALARI : eleman seçimi, iş özgeçmişleri, iş öncesi araştırma, muhtemel sahte hastalık izni, meslek gizliliğini ihlal, personel sahtekarlığı, haksız rekabet ve meslek ihlali araştırmaları, MORAL AND FAMILY-ORIENTATED INVESTIGATIONS: Prematrimonial, moral and familiar antecedences, dubious conduct within the family, mistreatment of the partner, the impact of sects on family relations and context, runaway children. AHLAK VE AİLEYE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR:Evlilik öncesi,ahlak ve aile geçmişi,aile içinde şüpheli davranışlar, eşe kötü davranılması, aile ilişkilerinde cematcilik,tarikatcılık etkisi ve şartları ve çevre, evden kaçan çocuklar. LEASES: Pre-leasing information, information on housing duplicity, unlawful sub-leasing, the use of house or premises for other ends, unlawful cession or subrogation. KİRALAMALAR: Kiralama öncesi bilgi, ev sahtekarlığı bilgisi, yasadışı alt kiralama, ev veya binanın başka amaçlarla kullanılması, kanundışı tahliye veya bir kiracının yerine geçme(başkasına kiralama) ACCIDENT INVESTIGATION: Professional analysis of intentional fires, visual inspection leading to the uncovering of evidence of criminality, accident antecedence, economic analysis to determine the viability of the entity(kuruluş,birim) suffering the accident, discovering the time of the fire, investigation of changes in contents (muhteva,içerik miktarı) prior to the accident, collection of information from persons who initially are considered to be informed of the accident, additional technical information (alarms, centralised alarms etc), confirmation of alibis,( huk. 2

3 3/12 sanığın, suçun işlendiği sırada başka yerde bulunduğu şeklindeki iddiası) reconstruction (yeniden kurma,oluşturma ) of the events. KAZA ARAŞTIRMALARI: Kasıtlı çıkartılan yangınların (kundaklamaların) profesyonel analizini yapma, suç kanıtını ortaya çıkartabilecek görsel denetim,kaza geçmişini (sabıkasını araştırma),kazaya maruz kalan kuruluşun yaşayabilirliğini analiz etme, yangının başlangıç zamanını belirleme, kaza öncesinde yapılan muhteva miktarı/içerik değişikliğini araştırma, kazanın ilk bildirilmesi gereken kişilerden bilgi derlemek, ilave teknik bilgi( alarm,alarm merkezi ve benzeri), mazeret araştırması,olayların oluşumunu yeniden değerlendirme ROBBERIES: Causes and circumstances, visual inspection. HIRSIZLIKLAR: Nedenler ve şartlar, görsel denetim INVESTIGATION OF TRAFFIC ACCIDENTS: Causes and circumstances, visual inspection. TRAFİK KAZALARINI ARAŞTIRMA: Neden ve şartlar, görsel denetim THE VIGILANCE AND SECURITY OF HOTELS AND LARGE SUPERFICES. OTEL VE GENİŞ ALANLARIN GÜVENLİĞİ VE TEYAKKUZ HALİ INVESTIGATIONS INTO INDUSTRIAL ESPIONAGE. ENDÜSTRİ CASUSLIĞU ARAŞTIRMALARI INVESTIGATIONS INTO SABOTAGE.. SABOTAJ ARAŞTRIMALARI INVESTIGATIONS INTO ANONYMOUS MESSAGES AND THREATS. KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERİN GÖNDERDİĞİ MESAJ VE TEHDİT ARAŞTIRMALARI COMMERCIAL INVESTIGATIONS: Visual inspections, bank references, clients, suppliers, competitors, and employees. Administrators, personal details, business capacity, business knowledge, honesty and integrity. Wealth situation. The degree of understanding and dedication among the share/stockholders, autonomy and administration. Credit recommendations, positive and negative factors. Alert testing. TİCARİ ARAŞTIRMALAR: Görsel denetim,banka referansları, müşteri,tedarikçi,rekabetçi ve çalışanlar. Yöneticiler,personel detayları,iş kapasitesi, iş bilgisi,dürüstlük ve ahlakılık.sağlık durumu.ortak ve sermayedarların algılama/anlama derecesi ve kendini işe verme, kendi kendini yönetme ve idare.kredi tavsiyeleri,olumlu ve olumsuz etkenler.alarm testi THE PRESENTATION OF PROOFS IN CIVIL LITIGATION: The previously noted services of vigilance and observation. The investigation and location of possible homes for the notification or collection of debts. Location of property or rights susceptible to expropriation. The confirming of details facilitated (kolaylaştırmak,olanak tanımak) by the Service of Asset (varlık,mülk) Enquiries. SİVİL ANLAŞMAZLIKLARDA DELİL SUNUMU: Daha önce not edilen teyakkuz ve gözlemler.alacakları tebliğ ve toplamak için muhtemel 3

4 4/12 kişilerin yerlerinin belirlenmesi ve araştırılması. Mülk Araştırma Biriminin olanak tanıdığı detayları teyit etmek THE PRESENTATION OF PROOFS IN MERCANTILE LITIGATION: The previously noted services of vigilance and observation and industrial espionage. Trade mark falsification. Violation of Patents. Plagiarism (aşırma ) of productive processes. Illegalities in the field of transport and communications. TİCARİ ANLAŞMAZLIKLARDA DELİL SUNMA: Daha once not alınan teyakuz ve gözlem ve endüstriel casusluk hizmetleri. Ticari marka sahtekrlığı.patent hakkı ihlalleri.üretilen mal hırsızlığı.nakliye ve habeleşme alanındaki ihlaller. THE PRESENTATION OF PROOFS IN SOCIAL LITIGATION: The services covered (yazmak) in the paragraph concerning Job-related investigations, vigilance and observation, personal connections with suppliers, uncovering of illegal commissions, taking part in other societies (şirket) through third parties. SOSYAL ANLAŞMAZLIKLARDA DELİL SUNMA: İş ilişkileri araştırmaları ile ilgili paragrafta yazılı hizmetler, teyakkuz ve gözlem, tedarikçilerle irtibatlı personel, yasa dışı komisyon verilmesi, üçüncü kişiler vasıtasıyla diğer şirketlerde yer alma THE PRESENTATION OF PROOFS IN FAMILY LITIGATION: The services covered in the paragraph on moral and family investigations, vigilance and observation, the modification of economic means, spouses income, and bankruptcy simulation.( sahte tavır) AİLE ANLAŞMAZLIKLARINDA DELİL SUNMA: Ahlak ve aile araştırmaları paragrafında yazılı olan hizmetler,teyakkuz ve gözlem, ekonomik araçların değiştirilmesi, eş gelirleri ve hileli iflas. THE PRESENTATION OF PROOFS IN THE TRIBUNAL FOR THE DEFENCE OF COMPETITION: The services covered in the section on vigilance and observation, the denigration(iftira,çamur atma), copying, imitation, and exploitation of the reputation of the other, supposed disloyal competition, rule-breaking in matters of free competition and publicity. REKABET SAVUNMASINDA MAHKEMEDE DELİL SUNMA: Teyakkuz ve gözlem bölümünde yazılan hizmetler, iftira, kopyalama,taklit,serbest rekabettte ve reklamda kural ihlali THE PRESENTATION OF PROOFS IN CRIMINAL COURT: Swindles (İftira,Kötüleme,Aşağilama), blackmail, punishable bankruptcies, company crimes, crimes against the market and the consumers, misuse of funds, breach of confidence intellectual and industrial property, management responsibility, succession of businesses, management fraud, profit concealment, deviation of funds and wealth, fraud in the proceedings of tenders (ihale) and in public or private tenders, property revaluation(yeniden değer belirleme), falsification of documents, fireinsurance fraud, robberies, traffic accidents and fires. Iş devri, sahtecilik yönetimi, kar saklama, fon ve servet saklama, 4

5 5/12 CEZA MUHAKEMELERİNDE DELİL SUNMA:Iftira,santaj, cezalandırılabilir hileli iflas,şirket suçı, piyasa ve tüketiciye karşı işlenen suçlar, zimmet, fikri ve endüstirile haklarla ilgili sırlarla ilgili kuralları ihlal,yönetim sorumluluğu, kamu ve özel sector ihalelerine fesat karıştırma, mülkiyette yeni değerlendirme, evrak sahtekarlığıevrakta sahtekarlık,yangın sigortası sahtekarlığı,hırsızlık,trafik kazası ve yangınlar. INVESTIGATION INTO COMPANY INFORMATION: Competition information, commercial information about competitors, suppliers and clients, organisational information, commercial investigation of suppliers, introduction of agents at the internal behest (irade istek,ısrar,rica) of the organisation, auditing of the organisation for the detection of disloyal elements, commercial information, commercial investigation of suppliers, clients and Mystery Shopping ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ ARAŞTIRMASI:Rekabet bilgisi, rekbet edeler hakkında ticari bilgi, tedarikçilşer ve müşteriler,örgütlenme bilgisi, tedarikçilerin ticari araştırlması, örgüt içi işlerde tavassut, müşteriler ve gizemli alışverişler INVESTIGATION INTO OFFICIALLY PROSECUTABLE CRIMES, with the necessary judicial authorisation. RESMEN KOVUŞTURMA YAPILACAK SUÇ ARAŞTIRMALARI: Adli otoritelerin gerekli izni ile 3.- INVESTIGATION METHODS 3.ARAŞTIRMA METOTLARI-YÖNTEMLERİ 3.1 In respect to methods of investigation the articles 19.4 of the Law, and of the Regulations establishes that, 2.In no circumstances in the course of investigations should any personal or technical means be employed that threaten the individual s right to honour, to personal or family privacy, or to the image (bir kimse hakkında) toplumun kanaati) or secrecy of the communications. 3.1 Araştırma metotları ilgili olarak Yasanın Madde 19.4 ve Kararnamenin 102/2.maddesi ; 2.Araştırmalar esnasında hiç bir şartta kişi hakları veya onurunu tehdit eden, kişi ve aile mahremiyeti veya kişi hakındaki toplumsal kanatini ile haberleşmenin gizliliğini ihlal eden herhangi bir kişisel veya teknik araç kullanılamaz 3.2. If not clearly established in any other provision(kanun hükmi), we can conclude in a general way that the specific methods and means of valid usage are all those which do not contravene(karşı çıkmak,ihlal etmek) the prohibitions of the aforementioned provisions, and eventually, those which are capable or sufficient to be used as judicial proof, in conformity with procedural norms, as established by Article 299 of the current Code of Civil Procedure. 3.2.Eğer diğer düzenlemelerde açıkça belirtilmemiş ise, genel olarak kullanımda geçerli olarak bulunan tüm metot ve araçların yukarıda sayılan hükümlere yasaklanmış olanlara aykırı olmadığı sonucuna varabiliriz. Ve bunlar 5

6 6/12 sonuçta yürürlükteki Sivil Muhakeme Usulu Yasasının 299.maddesinde belirlenen formlara uygun olarak adli delil olabilmek için yeterli olabilecektir. 4.- MEANS OF PROOF 4.DELİL ARAÇLARI 4.1. The means of proof which may be used in court are as follows: 1º Interrogation of the parties. 2º Public documents. 3º Private documents. 4º Expert witnesses reports. 5º Judicial examination. 6º Interrogation of witnesses. 4.1.Mahkemede delil olarak kullanılacak araçlar aşağıdadır: 1. Tafarların sorgulanması, 2. Kamu evrakları/dokümanlar, 3. Özel dokümanlar, 4. Uzman tanıklık raporları 5. Adli incelemeler 6. Tanıkların srogulanması 4.2. Also admitted, by this law, are: means of reproduction of words, sound, and images, and the instruments which permit the archiving, knowledge of, and reproduction of words, data, numbers and mathematic operations used in bookkeeping (muhasebecikik,saymanlık) or in other fields, and of relevance to the process. 4.2.Ayrıca,bu kanun ile, kabul edilenler: Arşivlenmeye izin verilmiş kelime,ses,görüntü ve belgelerin yeniden yapılanması(yorumlanması) araçları, muhasebecilik işlemleri veya diğer alanlarda kullanılan kelime,veri ve rakamlar ile işlemlerle ilgilerinin bağlantısı 4.3. When, by means of another media not expressly foreseen in the foregoing paragraphs of this article, the court can attain certainty about relevant facts, the tribunal, at the instance of one party, may admit this as proof, therewith (bunun sonucu olarak) adopting the necessary measures in each case. 4.3 Bu makalenin devam eden paragrafında açıkça öngörülmemiş olan başka medya vasıtası aracılığıyla mahkeme bazı konu ile ilgili olay/olguları ulaştığında, bunun sonucu olarak her bir olay için gerekli tedbirleri uyarlayarak, mahkeme her hangi bir celsede,bunu delil olarak kabul edebilir. And article 90.1 of the current Law of Industrial Procedure states: 1. The parties may resort(başvurmak) to any means of proof within the legal regulation, admitting as such mechanical reproduction media, of words, images or sound, as long as these have not been obtained, directly or indirectly, by means violating fundamental rights or public liberties. 6

7 7/12 Ve Endüstrilen Usul Kanunun 90.1 maddesi ; 1.Taraflar yasal düzenlemeler doğrultusunda,doğrudan ve dolaylı olarak temel insan hakları ve kamu hürriyetleri ihlal edilmeden temin edilen medya makina röprodüksiyonu olarak kabul edilen, kelime,görüntü veya ses gibi her tür araca delil olarak başvurabilir,hükmünü taşır The current Constitutional Law of the Judiciary (Article 230) corroborates (doğrulamak,onaylamak) the numerus apertus (open list) of means of proof in Spanish Law, in such a way as the fundamental rights of the implicated persons are respected, as are the guarantees and requirements necessary to the proceedings at hand, all of which should be applied to the means and methods of investigation of private detectives, in order to judge their admission and their validity. Thus the following means of investigation may be admitted: 4.4. Yürürlükteki mer i Temel Adalet Yasası (Madde 230) İspanya Yasasında, görülen dava için garanti ve gerekli gerekçe olan, uygulanacak kişilerin temel haklarına saygı gösterilmesi kaydı ile pek çok unsuru ( açık liste), bunların kabul ve geçerliliklerinin değerlendirilmesi için tümüne özel dedektiflerin araç ve metot olarak başvurulabileceğini onaylar.bununla aşağıdaki araştırma araçları kabul edilebilirler: 1. Documents in general 2. Information obtained by detectives from the Public Registers. 3. Information and details obtained by third parties.- In relation to this source of proof it is essential that the detective does not incur in(maruz kalmak,girmek) the so-called vices of consent as determined by Article 1265 of the Civil Code. 4. Photographs.- This is a source of proof normally admitted, together with the report, so long as fundamental rights have not been violated. 5. Personal Details gained from automated archives.- In relation to this source one should observe the precepts (kaide,kural) of the current Constitutional Law 15/99, of the Protection of Data of Personal Character. 6. Personal details collected from the social, family, and neighbour background. 7. Video recordings.- As stated in the STS, 2nd of the 6th April, 1994 (Art.2889): Proof gained by video filming is considered legitimate if no rights have been violated; that is to say that, if in this case the intimacy or the dignity of the person affected by the filming has not been violated.- It is evident that the observation and the filming must be performed in free, public spaces. To the same effect: the STS 2nd of the 6 th May, 1993 (Art.3854). 8. Telephone recordings and magnetic tape,- Apart from the STC 114/1984, of the 29th November, basic to the matter at hand, one can refer to numerous sentences which expound (açıklamak,yorumlamak) a uniform doctrine: One s own conversations, or those of another with his or her approval, comprise(oluşmak,kapsamak) a licit source of proof, and may be recorded by either party, so long as the right to privacy of the other is not affected. 7

8 8/12 1. Genel olarak dokümanlar, 2. Dedektiflar tarafından Resmi Kayıtlardan edinilen bilgiler, 3. Üçüncü taraflardan temin edilen bilgiler ve detaylar.bu tür delil kaynağı için dedektifin, Medeni Kanunun 1265.maddesinde belirtilen uygunsuz/ahlaksız ikna diye adlandırılacak yönteme başvurmamış olması esastır. 4. Fotoğraflar.Bu genelde raporu ile birlikte,temel haklar ihlal edilmemiş olduğu sürece, normal olarak delil kaynağı olarak kabul ediliyor. 5. Otomasyon arşivinden temin edilen kişisel veriler.bu kaynak için,kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Temel Yasanın 15/99 kurallarına uyulması esastır. 6. Sosyal,aile ve komşulardan derlenen kişi ile ilgili detay bilgiler. 7. Video kayıtları.2 ve 6 Nisan 1994 tarihli STS de belirtildiği üzere (Madde 2889), Haklar ihlal edilmeden,bununla ilgili kişinin mahremiyeti veya onuru zedelenmeden denmek istenmiştir, video kayıtları ile temin edilenler delil olarak değerlendirilir; Şurası açıktır ki, gözlem/tarassut ve kayıtlar açık,kamu alanalrında yapılmalıdır/çekilmelidir.aynı etki:2 ve 6 Mayıs 1993 tarihl STS (Madde 3854) 8. Telefon ve kaset kayıtları: 29 Kasım tarihli STC 114/1984 hariçi,eldeki konu için temel olan, bir kişi tek doktrindeki sayısız cümleye atıfta bulunabilir: Biri veya başkasının konuşması,kendi rızası ile, etkilenen diğerlerinin mahremiyet hakkı ihlal edilmemek kaydı ile, kendi ve başkası tarafından kayıt edilmesi halinde yasal olarak delil kaynağı olarak kullanılabilir. 5.- THE RESERVED CHARACTER OF PRIVATE INVESTIGATION AND RESPONSIBILITY TOWARDS SUCH 5.ÖZEL ARAŞTIRMANIN REZERVE NİTELİĞİ VE BUNA KARŞI OLAN SORUMLULUKLAR 5.1. Here the Article 103 of the RSP is self-explanatory, when it states literally: Private detectives are obliged to keep complete secrecy regarding their investigations, and may not facilitate ( kolaylık sağlamak) details of these other than to their employers, or to the judicial and police organs in the line of their duties Lafzı ile okunduğunda işte RSP Madde 103 ün açıklaması: Özel detektifler görevleri sırasında araştırmaları ile edindikler tüm sırları korumakla sorumludurlar ve bunların detaylarını kendi elemanları, adli ve polis organları hariç hariç hiç kimse ile paylaşmazlar. 8

9 9/ In their particular field private detectives are answerable to civil, administrative and criminal law, for any infraction committed during the exercise of their profession, or lack of observance of their administrative responsibilities, the most common of these being acts which infringe the rights to privacy of the individuals investigated Kendi özel alanlarında özel detektifler, profesyonel görevlerini icrası sırasında yaptıkları ihlaller, idari sorumlulukları nedeniyle ihmalleri, çoğu defa kişisel araştrımalardaki özel yaşam ile ilgili ihlallerinden dolayı medeni, idari ve ceza kanunlarına karşı sorumludurlar. 6.- LABOURAL REQUIREMENTS 6.İŞ İÇİN İSTENEN ŞARTLAR: 6.1. One must possess the necessary academic education, not be barred (yasaklanmış) from practising, and pass the three academic courses offered by various universities (or have passed the tests convoked by the Ministry of Internal Affairs) to attain the corresponding qualification (Articles of the RSP), and to have been inscribed in the Special Register of Private Detectives at Police Headquarters, with their commercial name and, if it be the case, those of their delegations or their branches. (Art. 104 of the RSP) Gerekli akademik eğitimi almış, kısıtlı olmamak, değişik üniversitelerce geçekleştirilen üç akademik kursta başarılı olmak (veya İçişleri Bakanlığınca yapılan testi geçmek) ve RSP Madde maddelerindeki niteliklere sahip olmak ve ticari ünvan, eğer varsa delege ve şubeleri ile, Polis Genel Müdürlüğündeki Özel Dedektifler Özel Kaydına kayıtlı olmak ( RSP,Madde 104 ) 6.2. According to the Article 105 of the RSP: 1. Commercial, job-related, or cooperative societies of detectives should be constituted solely by legally-able, physical persons, who should, in order to be inscribed in the Register, send in to the General Police Headquarters, an authorized copy of the constitutive deed (belge) of the Society, and a certificate or note of inscription of the same in the corresponding deed register, as well as any modification that may be produced in the composition of the administrative organs of the society or in the titles to the shares or representative participations in the capital of the society, as well as any fluctuations produced in this capital. The communication should be directed to the General Police Headquarters within fifteen days of the date when the corresponding deed was granted, or the modification in question was produced, this authority being therewith responsible for transmitting it to the competent Autonomous Community. 2. The members of such societies should limit themselves solely to detective work, and may not take on work having the characteristically exclusive attributes of security firms. 6.2.RSP 105.maddeye gore; 1. Ticari, iş ilişkili veya kooperatif dedektif şirketleri sadece yasal olarak yeterli gerçek kişiler tarafından kurulabilir, bunlar, Kayıtlara kaydedilmek üzere şirket kuruluş belgesinin bir örneğini veya aynı şekilde 9

10 10/12 ilgili kayıt belge yazışma sertifikası veya notu, aynı zamanda idari yönetim kurulllarında veya şirket veya unvan değişikliği ile ortaklıklarda ve ortaklık katılım hisse ile sermayalerde olacak değişiklikleri Polis Genel Müdürlüğüne gönderilir.yazışmalar doğrudan Polis Genel Müdürlüğü ile yapılır ve yazışma kaydı verildikten veya değişiklik yapıldıktan sonar 15 gün içinde gerçekleşir,bu makam bundan sonar bunu ilgili Özerk İdarelere bunu iletmekle sorumludur. 2. Bu firmaların üyeleri kendilerini sadece dedektiflik hizmetleri ile sınırlı tutar ve sadece güvenlik firmalarına ayrılmış nitelikteki hizmetleri yapamazlar And as it is established in the following article 108: In any office or branch the detectives should keep a registry book, as approved by the Ministry of Justice and the Ministry of Internal Affairs, the treatment and archiving of which may be easily mechanised or computerised, in which should be recorded: the order number of each assignment(görev,iş), with its date, name and surname, or commercial name and address of the client, and of the person or persons to be investigated, the subject of the case, the termination date of the commission of the investigation, any known officiallypunishable crimes, and the authority to which they were communicated Ve 108 maddede: Her büro veya şubesinde dedektif, kolaylıkla makine (daktilo) veya bilgisayarla yapılacak işlemler ve arşivleme için Adalet ve içişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir kayıt defteri tutmakla sorumludur.buraya, her iş/görevin sıra numarası,tarihi, her müşterinin adısoyadı,ticari unvan ve adresi ile araştırılacak kişi ve kişiler, araştırma konusu,araştırmanın bitiş tarihi, bilinen resmi olarak cezalandırılacak suç ve bunların iletildiği makamın adı kaydedilir. Hükmünü taşır The fulfilment of all of these obligations should be required of anyone offering private detective services, in order for their professional activity to be deemed legitimate Onların yaptığı profesyonel mesleki faaliyetlerin yasal olarak yapılmış olmasının kabul görmesi için, özel dedektiflik hizmetleri verecek her kesten tüm bu yükümlülükleri yerine getirmesi istenir. 7.- PRIVATE DETECTIVE TRAINING (1) 7.ÖZEL DEDEKTİFLİK EĞİTİMİ(1) 7.1. Juridical Matters I.-CONSTITUTIONAL LAW II.-CRIMINAL LAW III.-ECONOMIC CRIMES IV.-CRIMINAL PROCESS V.- CIVIL LAW VI.- INDUSTRIAL LAW VII.- MERCANTILE LAW VIII.- ADMINISTRATIVE LAW 10

11 11/12 IX.-CIVIL PROCESS X.-PROOFS AND JURISPRUDENCE IN FAVOUR OF DETECTIVES 7.1. Hukuki Konular I.ANAYASA HUKUKU II.CEZA HUKUKU III.EKONOMİK SUÇLAR IV.CEZA USULÜ V.MEDENİ HUKUK VI.SANAYİ HUKUKU VII.TİCARET HUKUKU VIII.İDARE HUKUKU IX.MEDENİ USULLER X.DEDEKTİFLER LEHİNE DELİL VE İÇTİHATLAR 7.2. Socio-professional matters XI.- SOCIAL SCIENCES XII.- CRIMINOLOGY XIII.- APPLIED PSYCHOLOGY XIV.- DEONTOLOGY 7.2.Sosyal-Mesleki Konular XI.SOSYAL BİLİMLER XII.KRİMİNOLOJİ XIII.UYGULAMLI PSİKOLOJİ XIV.DEONTOLOJİ( görev, ahlak bilgisi) 7.3. Technical-professional matters XV.- SCIENTIFIC POLICING XVI GRAPHOLOGY (within scientific policing). XIV.- PRACTICE, IDENTIFICATION, LOPHOSCOPY, DOCUMENT STUDIES, ANALYSIS. XV.- TRANSMISSION, IMAGE AND SOUND., XVI.-SECURITY... THEORY AND PRACTICE. XVII.-.TECHNICAL AND EXPERT INVESTIGATION XVIII.-THE METHODOLOGY OF PRIVATE INVESTIGATION XIX.- COMMERCIAL INVESTIGATION XX.- ECONOMIC INVESTIGATION XXI.-QUESTIONS OF CRIMINAL POLITICS XXII.-STATISTICS XXIII.- INVESTIGATION AND SECURITY IN THE COMPUTERISED SOCIETY. XXIV- SPECIAL CRIMINOLOGY XXV.-NEW TECHNIQUES AND DELINQUENCY. XXVI.-LEGAL MEDICINE AND TOXOLOGY. XXVII.-FORENSIC PSYCHIATRY XXVIII.-POLICE LAW. 11

12 12/ Mesleki Teknik Konular XV.BİLİMSEL POLİTİKA XVI.GRAFOLOJİ XVII.UYGULAMA,KİMLİK BELİRLEME, LOPHOZKOPİ, DOKÜMAN İNCELEME, ANALİZLER XVIII.RESİM VE SES NAKLİ XIX.GÜVENLİK:TEORİ VE PRATİK XX.TEKNİK VE UZMANLIK ARAŞTIRMASI XXI.XXII.ÖZEL ARAŞTIRMANINI METODOLOJİSİ(YÖNTEMİ) XXII. TİCARİ ARAŞTIRMALAR XXIII.EKONOMİK ARAŞTIRMALAR XXIV.CEZA POLİTİKASI SORUNLARI XXV.İSTATİSTİK XXVI.BİLİŞİM TOPLUMUNDA GÜVENLİK VE ARAŞTIRMA XXVII.ÖZEL KRİMİNOLOJİ XXVIII.YENİ SUÇLAR VE TEKNOLOJİ XXIX.ADLİ TIP VE TOKSOLOJİ XXX.ADLİ PSİKOLOJI XXXI.KAMU HUKUKU 8.- RULES CONCERNING THE PROFESSION AND ACTIVITY OF PRIVATE DETECTIVES 1. Sentence of the High Court, Contentious Division, section 5, number 107/1995. Ratifying the article of the Private Security Regulations, which specifies and sets the functions of private detectives, the only figure authorised by the Legislator to intervene in the various material fields of private information and investigation. 2. The law 1/2008, of the 17th April, for the creation of the Professional College of Private Detectives in Galicia. 3. Resolution of the 5th January 2005 of the Director General of Justice, which deals with the inscription of the modification of the Internal Statutes and Regulations of the Official College of Private Detectives of the Autonomous Region of Valencia. 4. Resolution JUI/2553/2003, of the 23rd July, concerning the modification of the Statutes of the College of Private Detectives of Catalonia. 12

13 13/12 5. The Law 4/ 2002, of the 22nd May, for the Creation of the Professional College of Private Detectives of the Region of Murcia. 6. Resolution of the 24th April 2002, of the general Secretary for Justice and Public Administration, dealing with the inscription of the Official College of Private Detectives of the Autonomous Region of Valencia in the Register of Professional Colleges and the Councils of Professional Colleges of Valencia, assigning to it number 92 in the First Section. 7. The Law 6/2001, of the 20th June, for the Creation of the Professional College of Private Detectives of the Autonomous Region of Valencia. 8. Resolution of the 21st June 2000, by which, having once ascertained the legality of the same, the Statutes of the College of Private Detectives of Catalonia should be inscribed in the Register of Professional Colleges of the Government of Catalonia. 9. The Law 2/1999, of the 30th March, for the creation of the College of Private Detectives of Catalonia. 10. The order of the 7th July 1995, requiring the compliance with several aspects of the Regulations of Private Security, concerning personnel. 11. The Royal Decree 2364/1994, of the 9th September, which approved the Regulations of Private Security 12. The law 23/1992, of the 30th July, of Private Security. 13. Sentence number 61/1990, of the 29th March, from the Plenary of the Constitutional Court, passed in the appeal on the grounds of unconstitutionality 370/1988 against the Sentence of the High Court which had confirmed resolutions revoking the licence of the appealer to practice as a private detective on the basis of the Order of the 20 th January Resolution of the 11th May 1981 of the General Directive of State Security, in which instructions for the execution of the Order of the 11th May 1981 regulating the profession of Private Detective were dictated. 15. The order of the 20th January 1981 regulating the profession of Private Detective. 16. The order of the 7th March 1972 regulating the organisation and function of private investigation agencies. 17. The order of the 17th January 1951, of the Ministry of the Government, on Private Investigation Agencies. As can be seen, since 1951 the activity of private detectives holding title to private investigation agencies has been regulated, being ratified by the current Law of Private Security in 1992, and its Regulation two years later. 8.ÖZEL DEDEKTİFLİK MESLEĞİ VE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Görüleceği üzere 1951 yılından beri,özel dedektiflik unvanını kullanan özel araştırma ajansları mevcut 1992 tarihli yasa ve iki yıl sonra çıkartılan Kararnamesi ile onaylanmış -yukarıda sayılan mevzuat- ile düzenlenmiştir. 9.- SENTENCES IN FAVOUR OF PRESENTATION OF PROOFS BY PRIVATE DETECTIVES 13

14 14/12 Each year between 18,000 and 20,000 sentences are passed in the preliminary courts, magistrates courts, and the Family and Social courts. In many proceedings, investigative reports by private detectives, are proposed, admitted and assessed as documentary and witness proofs, which in a multitude of cases are ratified and specified in the proceedings, and in the corresponding court case, resulting in pertinent sentences whose resolutions are based, among other things, on the proofs presented by private detectives. Similarly, tribunals competent to resolve revisions and appeals against sentences passed in the preliminary courts (such as Provincial Courts, High Courts of Justice, The High Court etc) assess positively the documentary and witness proofs provided by private detectives, of whose ample jurisprudence some sentences are transcribed as follows: 1. Unfair competition Provincial Court of Sevilla, 6th section. 6ª, Sentence , nº432/1999, appeal.2045/1998. Ruling judge: Núñez Ispa, Pedro (see appendix1). 2. Unfair competition Provincial Court of Lleida, 2nd section. Sentence , nº93/1999, appeal.462/1998. Ruling judge: Céspedes Cano, Mónica (ver Anexo 2). 3. Right to honour High Court, 1 st Hall, Sentence , nº 69/1997, appeal. 493/1993. Ruling judge: Martínez-Calcerrada Gómez, Luis (see appendix 3) 4. Invasion of privacy Provincial Court of Barcelona, 16th section, Sentence , appeal.642/1999. Ruling judge: Foncillas Sopena, Ramón (see appendix 4). 5. Compensatory Pension Provincial Court of Asturias, 1 st Section, Sentence , nº352/2000, appeal 32/2000. Ruling judge Pte: Sacristán Represa, Guillermo (see appendix 5). 6. Compensatory Pension Provincial Court of Tarragona, 3rd Section, Sentence , appeal.330/1999. Ruling judge: Artero Mora, Juan Carlos (see appendix 6.) 7. Compensatory Pension Provincial Court of Valencia, 8th Section, Sentence , nº989/1999, appeal.768/1998. Ruling judge: Andrés Cuenca, Rosa María (see appendix 7). 8. Industrial property Provincial Court of Guipúzcoa, 3rd Section, Sentence , appeal.3289/1999. Ruling judge Pte: Unanue Arratibel, Juana María (see appendix 8). 9. Intellectual property High Court, 1 st Hall, Sentence , nº 950/1995, appeal. 1207/1992. Ruling judge: Fernández-Cid de Temes, duardo (see appendix 9). 10. Fraud and more High Court, 2nd Hall, Sentence , nº 214/2007, appeal. 1232/2006. Ruling judge: Sánchez Melgar, Julián (see appendix 10). 11. Accident indemnity Provincial Court of Córdoba, 2nd Section, Sentence , nº252/1999, appeal.203/1999. Ruling judge: Berdugo y Gómez de la Torre, Juan Ramón (see appendix 11). 14

15 15/ Accident indemnity Provincial Court of Barcelona, 18th Section, Sentence , appeal.344/1999. Ruling judge: Anglada Fors, Enrique (see appendix 12). 13. Accident indemnity Provincial Court of Madrid, s19th Section, Sentence , nº 395/1997, appeal. 678/1996. Ruling judge: Legido López, Epifanio (see appendix 13). 14. Leasing law: Sentence , appeal.321/1997. Ruling judge: Cremades Morant, Juan Bautista (see appendix 14). 15. Invalidity Sentence , nº381/2005, appeal.699/2003. Ruling judge: Ruiz de Gordejuela López, Lourdes (see appendix 15). 16. Invalidity Provincial Court of Málaga, 5th Section, Sentence , nº688/1999, appeal.92/1998. Ruling judge: Torres Cuéllar, Mª José (see appendix 16). 17. Invalidity Provincial Court of Valencia, 6th Section, Sentence , nº1318/1999, appeal.419/1999. Ruling judge: Ortega Llorca, Vicente (see appendix 17). 18. Dismissal High Court of Justice of Cataluña, Social Hall, 1st Section, Sentence , nº 391/2008, appeal. 56/2007. Ruling judge: Ruiz Ruiz, Gregori (see appendix 18). 19. Dismissa High Court of Justice of Andalucía (Malaga), Social Hall, 1st Section, Sentence , nº 1037/2007, appeal. 727/2007. Ruling judge: Barragán Morales, José Luis (see appendix 19). 20. Dismissal High Court of Justice of Galicia, Social Hall, 1st Section, Sentence , appeal. 6022/2004. Ruling judge: Mariño Cotelo, José Manuel (see appendix 20). 9.ÖZEL DEDEKTİFLER TARAFINDAN SUNULAN DELİLLERLE LEHTE VERİLEN KARARLAR. Her yıl asliye,ceza mahkemeleri ile Aile ve Sosyal Mahkemelerde ile karar verilmektedir. Pek çok davada, dedektifler tarafından hazırlanan araştırma raporları önerildi, kabul edildi ve delil ve tanık dokümanı olarak değerlendirildi.bunlara dayanarak pek çok olaydaki karar onaylandı ve dava işlemleri belirlendi ve benzer dava olaylarında, kararlar,diğer şeyler yanında, özel dedektifler tarafından sunulan delillerle karara bağlandı.aynı şekilde, yetkili birinci düzey mahkemelerde (Bölgesel Mahkemeler, Yüksek Adalet mahkemesi,yüksek mahkeme gibi) verilen kararlara karşı yapılan itiraz ve karar düzeltme talepleri özel dedektifler tarafından temin edilen delillerle olumlu olarak değerlendirildiler.böylece tüm yargı kararlarında aşağıda örnekleri verildiği üzere geniş olarak kullanıldı. 20 örnek karar PRIVATE DETECTIVE AND GENDER VIOLENCE He/she should collaborate professionally to ensure the best consequences in respect to the aims of the Law (see appendix 21), the Bill for the Protection of the Individual against Gender Violence. 15

16 16/12 10.ÖZEL DEDEKTİF VE TACİZİ/CİNSEL ŞİDDET Erkek/kadın, Yasanın amacına ulaşması, Kişiyi taciz/cinsel şiddete karşı korunması yasası için en iyi sonucu almak üzere profesyonelce işbirliği yapabilir OFFICIAL WORK OF PRIVATE DETECTIVE To intervene(aracılık etmek, nufüs kullanmak) in cases of violation of restraining orders for mistreatment, compensatory pensions, changes of means, and attention of the child (see appendix 22) 11.ÖZEL DEDEKTİFİN RESMİ ÇALIŞMASI/FAALİYETİ Kötü muamele için alıkoyma ihlalleri, telafi edici konaklama/barındırma,araçları değiştirme ve çocuklara itina olaylarında arabuluculuk etmek ENTITIES REPRESENTING PRIVATE DETECTIVES At present: Official College(Dernek) of Private Detectives of Catalonia, of obligatory inscription, for all professional practising in the Autonomous Region of Catalonia. More than 450 members. Official College of Private Detectives of the Autonomous Region of Valencia, of obligatory inscription, with more than 250 professionals. The Professional College of Private Detectives in Galicia. The law 1/2008, of the 17th April, for the creation of the Professional College of Private Detectives in Galicia. More than 60 detectives. The Spanish Association for Professional Private Detectives, voluntary inscription, with more than 350 members Professional Colleges awaiting constitution: The Professional College of Private Detectives of the Region of Murcia., The Law 4/ 2002, of the 22nd May, for the Creation of the Professional College of Private Detectives of the Region of Murcia. (awaiting constitution) The Professional College of Private Detectives of the Autonomous Region of Madrid (awaiting legal approval. A Commission has been created) The Professional College of Private Detectives of Andalucía (Management Commission created) Madrid, 27th of April, ÖZEL DEDEKTİFLERİN TEMSİL EDİLDİĞİ KURULUŞLAR 12.1.HALİ HAZIRDA; 16

17 17/ den fazla üyesi olan Katalon Özerk Bölgesinde üyeliğin zorunlu olduğu, Katalon Bölgesi Özel Dedektifler Derneği, 250 den fazla üyesi bulunan,üyeliğin zorunlu olduğu Valencia Bölgesi Özel Dedektifler Derneği 60 dan fazla üyesi olan, 17 Nisan tarihli 1/2008 sayılı kanunla oluşturulan Galicia daki Özel Dedektifler Profesyonel Derneği 350 den fazla gönüllü üyesi bulunan İspanyol Özel Profesyonel Dedektifler Derneği 12.2.Kuruluşu beklenen dernekler WHAT IS A PROFESSIONAL COLLEGE? It is a public law Corporation, representing the specific and particular economic and professional interests of a determined profession. These are regulated by the law 2/1974, of the 13th February, ratified by the law 74/1978 of December and covered by article 36 of the current Spanish Constitution. The aims of professional colleges are: the ordinance of the exercise of a given profession, the exclusive representation of the same, and the defence of the professional interests of the college members. The college should safeguard the standards of good professional work, where ethical work practice constitutes one of the common principles which help to define the Statutes of each and every corporation. The Detective Colleges in Spain depend on the Autonomous Communities, of which there are 17, each with its own parliament, and it is obligatory to join a college. In Europe they are most common in Mediterranean lands, being strongest in France, Spain, Italy and Portugal. BİR PROFESYONEL DERNEK NEDİR? O, belirli bir mesleğin mesleki menfaatleri ve özel ekonomik sorunlarını temsil eden bir yasal kamu kuruluşudur. Bunlar,İspanya Anayasaının 36.maddesine gore, 13 şubat tarihli 2/1974 sayı ile kurulan ve Aralık 74/1978 sayılıl kararla onaylanan,düzenlemelerdir. Profesyonel derneklerin amacı: Bir mesleğin icrasını yönetmek, aynı zamanda onun tam olarak temsili, dernek üyelerinin mesleği menfaatlerinin savunulması. Dernek, her kesin ve her firmanın statüsünü 17

18 18/12 belirleyen ortak ilkelerle etik çalışma kurallarının oluşturulması ile profesyonel mesleğin en iyi uygulama standartlarını koruyabilir. İspanya daki Dernekler 17 adet olan her birinin kendi parlamentoları olan Özerk Kuruluşlara Bağlıdır ve bir derneğe üye olmak zorunludur. Avrupa da Akdeniz Bölgesinde bunlar genelde ortak ve Fransa,İspanya,İtalya ve portekiz de güçlüdürler. TRAINING OF PRIVATE DETECTIVE (1) A group of professors working in Spanish universities, have drawn up a document that in this time is being studied by the colleges, and their parent organisation (APDPE) with the aim of unifying criteria, and of changing the university programmes to fit the times, since now the major service demand received and offered by private detectives are those in the economic and commercial, and about solvency (ödeme gücü) and frauds in general. By virtue thereof, they think it convenient to adjust the educational syllabus(kitap ve dersin özeti) for private detective students. A) JURIDIC AREA MODULE, widen the contents of Mercantile and Laboural Law. B) NEW ECONOMIC AND BUSINESS AREA MODULE divided in three parts: Economy and Business, Analysis and Interpretation of Accounts Information, and the Spanish Financial System. In this way one attempts to prepare the future private detectives with knowledge of economy and business outside the limited perspective of Mercantile Law, helping them to gain a capacity to better understand the very important role of the economy and business in the present market. C) SOCIO-PROFESSIONAL MODULE OR FIELD. The content of SOCIAL SCIENCES has been eliminated. The section of this module titled DEONTOLOGY has been modified, and its contents widened to deal with its content in a more detailed fashion, with the aim of offering the future detectives a better training in principles and professional conduct. D) TECHNICAL-PROFESSIONAL FIELD. The section on SCIENTIFIC POLICING has been removed as its specific content was considered unnecessary to present-day detective training and activity, this allied with the proposal to replace it with matters of greater usage and application, such as: o THE ORGANISATION AND PLANNING OF AN OFFICE. o SOURCES OF INFORMATION. o TRADITIONAL INVESTIGATIONS o SECURITY AND VIGILANCE IN HOTELS, TRADE FAIRS, AND LARGE SPACES. o TECHNICAL AND EXPERT INVESTIGATION o ECONOMIC INVESTIGATION. o DETECTIVE SERVICES TO COMPETITIVE INTELLIGENCE OR TECHNOLOGICAL VIGILANCE. 18

19 19/12 ÖZEL DEDEKTİFLİK EĞİTİMİ (1) İspanya Üniversitelerinde görevli bir grup profesör şu sıralar dernekler ve onların şemşiye örgütü (APDPE) nin incelemekte olduğu, özel dedektiflerin, bugüne kadar talep edip-aldıkları ekonomi ve ticaret ve genelde ödeme gücü ve sahtekarlık ile ilgili üviversite programlarını değiştirmek ve kriterleri birleştirmek amacıyla bir doküman hazırladılar. Bu çerçevede, onlar, bunu özel dedektiflil eğitimi alacak öğrencilerin eğitim ders kitabına eklemenin uygun olacağını düşünüyorlar A.HUKUK ALANI MODLÜLÜ: Ticaret ve İş Yasası içeriği, B.YENİ EKEONOMİK VE İŞ ALANI MODLÜLÜ: Üç bölüm. Ekonomi ve İş, Analiz ve Bilan Vrilerinin Yorumlanması,İspanyol Finans Sistemi. Bu şekli ile, Ticaret yasaı çerçevesinde sınırlı ekonomi ve iş bilgisi dışında mevcut piyasada ekonomi ve işin oynadığı çok önemli rolünü anlamaları için müstakbel özel dedektifleri hazırlanması hedefleniyor C) SOSYAL-MESLEKİ MODEL VEYA ALAN: SOSYAL BİLİMLERİN içeriği elendi. Bu modelin bu bölümünün başlığı DEONTOLOJİ olarak değiştirildi ve onun içeriği geleceğin özel dedektiflere ilkeler ve mesleki davranışlar için daha iyi bir eğitim verilmesi için daha bir tarz verilerek genişletildi. D)TEKNİK-MESLEKİ ALAN: BİLİMSEL POLİTİKA bölümü mevcut hali özel dedektifin günlük çalısma faaliyeti için gereksiz olduğu için içeriği değiştirildi ve yerine uygulamada daha çok kullanılabilecek aşağıdaki bölümler önerildi: OFİSİN PLANLANMASI VE ORGANİZESİ BİLGİ KAYNAKLARI GELENEKSEL ARAŞTIRMALAR OTELLERDE,TİCARİ ALANLARDA VE GENİŞ ALANLARDA TEYAKUZ VE GÜVENLİK TEKNİK VE UZMAN ARAŞTIRMASI EKONOMİK ARAŞTIRMA REKABETÇİ İSTİHBARATA KARŞI DETEKTİFLİK HİZMETLERİ VEYA TEKNİK TEYAKUZ The appendices (EK) are at your disposal in Spanish. Serbest çeviri : YUSUF VEHBİ DALDA Özel Dedektifler Derneği Genel Başkan V. Ankara Temsilcisi 19

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries)

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) Tuba Altun, CMB 1 Contents Contents İçindekiler 1. General framework

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000.

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000. Dr. Öznur Ayşe GİRİT PERSONNEL DATA Surname, Name: Girit, Öznur Ayşe Gender: Female Date of Birth: 02.12.1972 Place of Birth: Ankara, Marital Status: Single Foreign Language: English Driving Licence: B

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Draft CMB Legislation Market Abuse Directive. Seçil Gündüz, SPK/CMB

Draft CMB Legislation Market Abuse Directive. Seçil Gündüz, SPK/CMB Direktifi Draft CMB Legislation Market Abuse Directive Seçil Gündüz, SPK/CMB 1 2003/6/EC sayılı İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Piyasa Manipülasyonuna (Piyasanın Kötüye Kullanılması) ilişkin 28 Ocak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

(3) Azerbaycan Azerbaijan (3) (2) Kazakistan Kazakhistan (2)

(3) Azerbaycan Azerbaijan (3) (2) Kazakistan Kazakhistan (2) Fakülte İngilizce Hazırlık Sınıfı Faculty Education Preparatory Class Dört yıl süreyle Jandarma Fakültesinde eğitim görecek öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimlerini vermek, temel disiplin anlayışını

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets)

Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets) Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets) Gül Ertan, SPK / CMB 1 Trading Venues: Overview Trading Venues Under MiFID MiFID de Yer Alan İşlem Platformları 1. Regulated

Detaylı

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸3. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸3. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet Protective Measures at Customs Patent Mock Trial Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Kütahya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (86,25) YDS (90). Advance

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Ticari Belgeler MVP13214 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 011-01 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL Adı LAW 101 Hukuk Başlangıcı LAW 111 Anayasa Hukuku 5 5 LAW 11 ECON 111 LAW 131 Medeni Hukuk I (Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku) Introduction

Detaylı

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss. 199-225 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 200 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye GAZİ ALİ GAZİ ÖZ Kur an da Ailenin

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

LOGO USING INSTRUCTION

LOGO USING INSTRUCTION REVISION TABLE Revision Revision Date Reason of Revision No 00 06.11.2012 First issue 01 16.03.2013 The instruction was revised according to document review of JAS-ANZ. 02 13.07.2016 ISO 17021-1:2015 sistem

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü 1 Aşağıdaki form Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik,

Detaylı

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin Yatırımcı Tazmin Sistemlerine İlişkin Direktif Directive on Investor Compensation Schemes Holger Weustenfeld, BaFin 1 Directive on investorcompensation schemes Directive 97/9/EC of the European Parliament

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim

XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim www.pwc.com/tr XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim İçerik Bölüm 1 Bilgi Sistemleri Uygulamaları ERP İlişkisi 2 ERP Yaşam Döngüsü ve İç Kontrol

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı