Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı"

Transkript

1

2 Bu kader değil! Senirkent, İkitelli.,. Bu kez de Rize'nin Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Hemşin ve Pazar'da sel felaketi... Bu ilçelerinde 31 Ağustos günü yağan şiddetli yağmurun yol açtığı sel sonucu 7 kişi ölürken 2 çocuk da kayboldu. Tüm bu yaşananlar ne kader, ne de halkımızın hak ettiği sonuçtur. Bugün "kader", "afet" diyerek halkın can verişine seyirci kalanlar, halkın giderek kabaran öfke selinin altında kalmaktan kurtulamayacaktır. Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı Keçiören Belediye Başkanı seçildiği andan itibaren etrafına topladığı eli kanlı it sürüleriyle belediye çalışanları ve Keçiören halkı üzerinde terör estiren MHP'Iİ faşist Metin Altınok ve adamları şimdi de Erdal Yıldırım adlı bir genci katlettiler. Besleme it sürülerinin pompalı tüfekle katlettiği Erdal Yıldırım'a cenazesine katılan binlerce kişi sahip çıkarken, cenaze sırasında yapılan yürüyüş faşizme karşı öfkeyi ortaya koydu. 4 bin kişinin katıldığı cenaze sırasında Keçiören Ovacık Mahallesi'nden Kalaba Kavşağfna kadar sloganlarla yüründü. Daha sonra da Erdal Yıldırım'ın cenazesi otobüslerle gidilen Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Not: Erdal Yıldırım gazetemiz yayına girdiği gün toprağa verildiğinden, saldırı ve cenaze konusunda geniş bilgiyi gelecek sayımızda vereceğiz.

3 Eminönü Direnişi Bir Okuldu M. Ali BARAN Eminönü Direnişçilerinden Ali ÖZTÜRK, direnişin bitirilmesiyle ilgili, sendikacılarla işçilerin yaptığı toplantıda "... bu ikiyüzlüler hiç utanmadan buraya kadar gelmişler..." diyor. Doğru söylüyor Ali. Devlet kolkola girenler, grev kırıcılarıyla anlaşanlar, düzenlerini bozmak isteyen, ilerici devrimci işçileri işten attıranlar, "terörist" diye işçileri ihbar edenler, işçileri yalan ve demagojiyle aldatırlar. Kendi çıkarını, işçi sınıfının çıkarları diye yutturmak için elinden gelen ve gelmeyen her türlü şarlatanlığı, hileyi ve ihaneti yapmaktan çekinmezler. Hep ikiyüzlüdürler, yüzlerinin biri işçi haklarını savunma ve umud vaadetmedir. Diğeri ise bunları yaparken, "işçileri nasıl satarız... işçilerin sırtından daha çok çıkar nasıl elde ederiz" dir. Bütün yetenekleri, yaratıcılıkları, kurdukları ilişkiler, hep buna yöneliktir. DİSK, adının başına devrimci sıfatını da eklemeyi ihmal etmemiştir. TÜRK-İŞ diyecek hali yoktu. TÜRK-İŞ sendika ağalarının karşısında güç olabilemek için farklı görünmeleri gerekirdi. Aksi halde TÜRK-İŞ'in ne mal olduğunu anlamış işçiler, kendi sendikalarında örgütlenmezdi. Adları, sözleri farklı olmalıydı. Ama sıra uygulumaya gelince bu farkı ortaya koymak oldukça zordu. İşçiler satılmadan, grev ve direnişler kırılmadan, devletin yasalarına boyun eğilmeden işçilerin sırtından sendika ağası olunamazdı. TÜRK-İŞ karşısında devrimci sendikacılık yapmak; yasalara, devlete, patrona, devletin polisine, faşistine, grev kırıcısına karşı direnmek, gerektiğinde işkence görmek, hapislere düşmek demekti. Oysa onlar, sendikacılık "mesleğini" kendi çıkarları ve gelecekleri için seçmişlerdi. İşçi sınıfı edebiyatı, sadece işçileri sömürmek için bir propaganda aracıydı. Gündemde, işçilerin hak alma mücadeleleri yoksa, bu sendikacılar, sendikalar arası rekabet ve iktidar muhalefet çelişkisini de kullanarak, bol keseden işçi edebiyatı yaparakjşçileri kendi saflarında toplamak için seferber olurlar. Ama, direniş ve grevler, düzenin çizdiği sınırları aştığında veya kendilerine rağmen geliştiğinde her yolu mübah görerek, o direnişin kırılması için ellerinden gelen herşeyi yaparlar. Başarılı grev ve direnişler, olumlu örnekler en çok korktukları şeydir. Başka işçilerin de örnek alacağı eylemler istemezler. İşçileri eğiten, politikleşteren, kendilerine olan güvenlerini geliştiren, hak alma eylemlerinin, kurdukları sendika ağalığı düzenini yıkacağını bildiklerinden, bu eylemlerin başarısını, yayılarak gelişmesini önlemek için devletle ve polisle dolaylı veya dolaysız işbirliğine girerler. Eminönü Direnişçi İşçilerinin GENEL-İŞ'de açlık grevini sürdürürken, sendikadan direnişi desteklemeleri, birşeyler yapmaları gerektiğini söylemeleri karşısınında, Hüseyin Ayık'ın "... siz buraya gelirken kimden izin aldınız... bize mi sordunuz..." şeklindeki ifadeleri, tastamam devlet sendikacılığından, kendi dışlarında gelişen ve onlara rağmen, olumlu bir örnek yaratacak olan direnişin kırılmasını istemekten başka bir şey değildir. Kendilerine göre zaten 13. maddeye rağmen direniş olmazdı. Ve onlar, direnişin yenilmesiyle diğer işçilere "... biz demedik mi..." diyerek, gözdağı verecek, yasalara aykırı direnişler yaptırmayacak ve işçi sınfı, uslu uslu, devletin ve işbirlikçi sendikaların verdikleri nafakayla yetineceklerdi. DİSK Başkanı Rıdvan Budak, işçilerin, kendilerinden hesap sorması ve ihanetle suçlaması karşısında ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösteriyor, ve "... Sendikal hareketin üzerindeki ölü toprağı malesef kaldıra- bilmiş değil, Eminönü'nde direnen arkadaşlarımızın eylemine istenilen boyutta destek verilmemiştir..." diyerek işçilerin tepkilerini yumuşatmaya çalışarak ağalığını sürdürmek istemektedir. Doğru diyor Rıdvan Budak. Sendikal hareket üzerindeki ölü toprağı kaldırılamamıştır. Çünkü bu ölü toprağını Rıdvan Budak gibi sendikacılar ektiler. Bu ölü toprağını kaldırmak isteyen devrimciler, yine bizzat Rıdvan Budak gibilerinin becerileriyle fabrikalardan, sendikalardan atıldılar, tasfiye edildiler. İhbar edildiler. Rıdvan Budak'ın kendisi, direnişçi işçileri oligarşiye ihbar eden, provokatör olarak lanse eden, direniş kıran bir kişidir. Rıdvan Budak'ın, 12 Eylül öncesi, işçi sınıfının önemli direnişlerinden TARİŞ direnişinde yaptıkları unutulamaz. Ne yazık ki, Türkiye sendikacılık hareketinin tarihi, yüzlerce Rıdvan Budak yaratmıştır ve bunlar hala sendikal harekette etkin konumlardadırlar. Rıdvan Budak gibileri işçi sınıfını satarak, ona ihanet ederek, sendikal harekette etkin konumlara gelmişlerdir. İşçi sınıfının yanında olan, namuslu, dürüst, devrimci sendikacılar, Rıdvan Budak gibilerinin önlerini açmak için, ya hapislere atılır, yada çeşitli ayak oyunlarıyla saf dışı bırakılırlar. Tabii ki, işçi sınıfını satmaya alışmış Rıdvan Budak, Eminönü Direnişinin başarıyla bitmesini istemeyecek ve bunun içinde desteklemeyecektir. Rıdvan Budak'ın ve DİSK'in Eminönü direnişini desteklemek için elini kolunu tutan kimse yoktu. Tersine onlar işçilerin ellerini, kollarını yasalarla, işten atılmayla, aç kalmakla korkutarak bağladılar. İşçilerin dayanışma içerisinde olması, birbirlerini desteklemesi, düzen sendikacılığının yıkılması ve işçilerin bilinçlenmesi demektir. Bunun için, on-

4 larca işçi direnişi ve grev, devlet ve sarı sendikacılık karşısında yalnız kalarak, ya zamana yayılarak çözülmekte yada tam bir başarı elde edemeden, bazı kazanımlarla yetinerek bitmektedir. Eminönü direnişi, bu direnişlerden biriydi. Sendikacılara rağmen hayata geçirildi. Başlangıçta, sendikacılar bu direnişi önemsemediler. Nasıl olsa diğer sendikacılar ve işçiler tarafından desteklenmeyecek ve devletin de baskısıyla diğer direnişler gibi, kısa sürede bitecekti. Başta DİSK ve GENEL İŞ olmak üzere sendikacılar bu direnişe tamamen ilgisiz kalmış dahası, "sonuç alamazsınız" diyerek işçiler üzerinde olumsuz etki yaratmaya çalışmış ve direnişi bitirmeye zorlamışlardır. Ama, başta Eminönü Direnişçilerinin kararlılığı olmak üzere, halkın çeşitli kesimlerinin, bazı demokratik örgütlerin desteğiyle, Eminönü Direnişi, kararlı bir şekilde sürmeye ve gündemi meşgul etmeye devam ettikçe Çetinsaya, resmi devlet güçleri ve sendikacılar direnişi kırmak için daha aktif hareket etmeye başladılar. Çetinsaya'nın ve devletin ideolojik, psikolojik, fiziki baskıları yanında, DİSK de direnişe hiç bir destek vermeyerek ve de işçileri olumsuz etkileyen propagandalarıyla direnişi bitirme faaliyetlerini hızlandırdı. Eminönü işçileri, aileleriyle, çocuklarıyla, yaratıcılıklarıyla kendilerini işyeri önünde pasif bir oturma eylemine mahkum etmemelerine rağmen, başta kendi işkollarındaki işçiler olmak üzere, birçok işyeriyle vede başka yerlerde direnişte olan işçilerle birlikteliği, dayanışmayı geliştiremediler. He- men her adımda gerici sendika yasalarını gerekçe gösteren, dayanışma ve direnişden kaçan devlet sendikacılarını karşılarında buldular. Halkın çeşitli kesimlerinin destekleri, direniş ziyaretleri ve küçük maddi katkılardan öteye gitmedi. Devletin baskısı, DİSK'in olumsuz propagandaları, maddi zorluklar, bir çok işçinin direnişten kopmasına neden oldu. İşte bu koşullar- da, devlet provokasyon ve saldırılarıyla direnişi dağıtma operasyonuna başvurdu. İşçiler, işyeri önündeki direniş mevzisinden kopartıldı. Direniş, DİSK, Çetinsaya ve devlet güçleri tarafından kuşatıldı. Direnişçi işçiler, işçi dayanışmasının sağlanamadığı, sendikacıların desteklemediği ve direnişten kopmaların başladığı, umutsuzluk rüzgarlarının estiği bu aşamada, kuşatmayı yarmak için, ölüm orucu silahına başvurdu. Başka eylem biçimlerine başvurulamaz mıydı? Tartışılabilir. Çeşitli işgaller, direniş kamuoyunda yeniden güncel hale getirecek, çok. Devlet kol kola girenler, grev kırıcılarıyla anlaşanlar, düzenlerini bozmak isteyen, ilerici devrimci işçileri işten attıranlar, "terörist" diye işçileri ihbar edenler, işçileri yalan ve demagojiyle aldatırlar. Kendi çıkarını, işçi sınıfının çıkarları diye yutturmak için elinden gelen ve gelmeyen her türlü şarlatanlığı, hileyi ve ihaneti yapmaktan çekinmezler. Hep ikiyüzlüdürler, yüzlerinin biri işçi haklarını savunma ve umud vaadetmedir. Diğeri ise bunları yaparken, "işçileri nasıl satarız... işçilerin sırtından daha çok çıkar nasıl elde ederiz" dir. Bütün yetenekleri, yaratıcılıkları, kurdukları ilişkiler, hep buna yöneliktir. çeşitli eylem biçimleri düşünülebilirdi. Ama, bu eylemlerin hemen hepsi, Eminönü direnişçilerinin ve direnişi destekleyenlerin sınırlı katkılarıyla yapılacak, geniş kesimlerin dayanışmasını sağlayamayan eylemler olacaktı. Bu nedenle Eminönü direnişçilerinin ölüm orucuyla kuşatmayı yarmak istemeleri doğrudur. Direnişçiler kuşatmayı yardılar. Herkesin bitti gözüyle baktığı, hatta burjuva ba- sının "bitti" diye ilan ettiği direniş, ölüm orucuyla kararlı bir şekilde sürmeye başladı. İşçi düşmanlarının sevinçleri bir kez daha kursaklarında kalmıştır. Ama gelinen aşamada direniş, ya şehitler vererek daha uzun bir sürece yayılarak, işçilerin daha fazla ekonomik kozları yanında esas olarak da İşçi Sınıfı Hareketi Mücadele Tarihine yaşamlarını ortaya koyarak, sendikacılara rağmen kazandıkları bir zafer olarak geçecek, yada ölümler olmadan bitirilecekti. Direniş, işçi düşmanlarının ağır baskısı altında kararlı bir şekilde sürmüş, birçok eylem biçimini hayata geçirmiş, ama, mevcut nesnel koşullarda, işçi kitlesinin içinde bulunduğu örgütlenme koşullarında elde edilen kazanımlarla yetinilerek bitirildi. Eminönü Direnişi, bütün işçi düşmanlarına karşı yapılmış bir direniş olup, direniş sonunda, büyük bir zafer elde edilmemişse de yenilmemişlerdir. Tersine, sendikacılara, yasalara ve devlete rağmen, direnilebileceğini ve birçok kazanım elde edilebileceğini göstermişlerdir. İşbirlikçi sendikacılar, patronlar, devletin baskıları karşısında işçi direnişçileri, bir kısım kazanımlarla yetinmeye, yalnız kalmaya mahkum mu olacaklardır. Hayır, tüm olumsuzluklara rağmen, çıkış yolu vardır. Genelde, işçi hareketini, işçi cephesi perspektifiyle, fabrikadaki, işyerindeki direniş ve grevdeki işçiye dayanarak örgütlemeli ve sendika bürokratlarının denetimi dışına çıkmalıdır. Direniş ve grevlerle dayanışma bilincini yaratmalıyız. Sendikacılar, nasıl direnişleri, işçi ve halk desteklerinden yoksun bırakıp, güçsüzleştirip, tecrit edip, yenilmesini istiyorlarsa, biz de sendikacılara rağmen işçilerin ve halk kitlelerinin güçlü dayanışma örneklerini yaratarak, sendikacıları yalnız bırakıp tecrit etmeliyiz. Elbette, bunlar birkaç günde çözülecek sorunlar değildir. İşçi örgütlenmelerinde, propoganda ve ajitasyonunda bu düşünce temel alı- narak, tek tek direnişlerle ilgili yapılabilecek daha fazla şeyler vardır. Eminönü Direnişini ele alırsak; baştan itibaren bir çok eksiklik kendini göstermiş ve direniş süresince de aşılamamıştır. Sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinden destek direnişler örgütlenmemiştir. Diğer işçi direnişlerinden ve halk kesimlerinden destek istemek için ısrarla gidilmemiştir. Propaganda da kısırlık hakim olmuştur. Bunlar yapılamadığından, işilerin destek direnişleri sağlanamamıştır. Halkın desteği ise, ziyaretler ve bazıkatkılarla sınırlı kalmış kitlesel eylem boyutunda desteğe dönüşmemiştir. Patrona, direniş kırıcılarına, taşeron firmaya, işçi düşmanlarına karşı radikal tavırlar alarak morallerini bozma, cüretlerini kırma ve etkisiz hale getirme yöntemlerinde eksik kalınmıştır. Direniş ve grevlerde, eylemi kırmaya çalışan herkes, işçi düşmanı kabul edilerek, her türlü eylem biçimiyle devrimci şiddetle etkisiz hale getirilerek engel olmaktan çıkarılmalıdır. Bu konuda reformizmin "... aman direniş provoke olur..." saçmalıklarını bir yana bırakarak, kararlı bir şekilde işçi düşmanılarının üzerine gidilmelidir. Direnişin eksiklikleri, yapılması gerekenler üzerine bir çok şey söylenebilir. Ama belirleyici olanlar bunlardır. Eminönü Direnişi, başta Eminönü Direnişçi işçileri olmak üzere, işçileri, hak ve özgürlükler mücadelesi içerisinde olan hemen herkesi eğiten bir okul işlevi görmüştür. Eminönü Direnişinin öğrencileri artık birer usta direnişçidirler. Eminönü Direniş Okulunda yetişen militan işçiler, direniş derslerini işçi sınıfına taşımak, henüz sendika ağalarının gerçek yüzlerini görmeyen işçilere bunların gerçek yüzünü göstermek ve işçi cephesini örgütlemek için seferber olmalıdırlar. Eminönü Direnişinden öğrendiklerinizle dostu ve düşmanı daha iyi tanımanızla şimdi daha güçlüsünüz.*

5 İşyerlerinde greve yaklaşırken Kamu işyerlerinde 680 bin işçinin büyük bir kısmı için grev kararlan tek tek alınarak işyerlerine asılıyor. Bir kısım işçi için de Yüksek Hakem Kurulu yolu gözüküyor. Kuşkusuz toplu iş sözleşme görüşmelerine gitmeyerek hariçten gazel okumak Türk-İş'in kararlılığının bir ifadesi değildir. Türk-İş yöneticilerini ve genel başkanını hepimiz iyi tanıyoruz. Hükümetin ve sermayenin çıkarı yönündeki tavrı daha ağır ve nettir sözleşme dönemi alacakları için işçilerin Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya yürüme ve ardından işyerlerinde işgali gündeme getirme şeklindeki fiili tavrına karşı B. Meral devlet bakanı ile aniden anlaştı yılı Eylül ayındaki bu anlaşma karşısında B. Meral, kendi sendikacılarını bile şaşırtmıştı. Bu sözleşme döneminde grev kararlarının alınması zaten bir zorunluluk.. Yalnız iş bu kadarla bitmiyor. Mevcut yasaların, hükümetin ve ser- mayenin yasal olarak yapılan grevleri etkisizleştirmek için ne tür yöntemler kullandığını da çok iyi biliyoruz. Bir kere grevi uygulatmamak için işyerinde referandum önerisi yaparak işçileri grev isteyenler ve istemeyenler şeklinde bölmeye çalışmaktadır. Eğer grev istemeyenler çoğunlukta ise bu sonucu diğer işyerlerinin işçilerine karşı bir propaganda malzemesi haline getirmektedir. Böylelikle grev oylamalarını olumsuz etkilemektedir. Grev sıra- sında işverenin üretimi sürdürme yolundaki yasadışı hazırlıkları ve çabaları da grevi etkisizleştiren bir diğer etkendir. Bunun dışında işyeri önündeki jandarma ve polis ablukası greve yönelik fiili bir saldın içeriğini taşıyor. Siyasi iktidarın izlediği politika ve Türk-İş'in kararsız geri tutumu açıktan açığa haklarımızın masa başında kotarılamayacağını ortaya çıkardı. Şimdi grev kararları alınıyor. Peki grev kararı almak veya uygulamasına başlamak bizim sorunumuz için otomatik bir çözüm müdür? Tabii ki değildir. Ancak bunun böyle olup olmaması tamamen bize bağlıdır. Biz işçiler olarak grev kararı alınan işyerlerimizde şimdiden örgütlenmez, ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı önlem almazsak, grevin hiçbir anlamı ve etkisi olmayacaktır. Bir elimiz şimdiden her zaman, her an bizi 3-5 para için masada satacak Türk-İş yöneticilerinin yakasında olurken diğer elimiz fabrikamızda grevimizi etkisizleştirmeye çalışanlarda olmalıdır. İşveren fabrikadan mal mı kaçıracak buna karşı fiili önlemler geliştirelim. Grevimizi hem işyeri içinde kıranlar, hem de işyeri dışından getirilerek kırmak isteyenlere karşı mekanizmalar oluşturalım. Ülke genelinde aynı anda hayata geçirilecek grevleri gerçekten bir genel grev havasına dönüştürmek lafla değil, ancak çalışmakla gerçekleşecek bir olaydır. Bunun için 8 TÜMTİS (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası)'na üye oldukları için 4 Temmuz'da işten çıkartılan Retrans işçilerinin direnişleri süresince karşılaştıkları baskı ve saldırılara 27 Ağustsos'ta bir yenisi daha eklendi. 27 Ağustos Pazar günü saat 09'da sendika aracına binerek Şekerpınar Köyüne su almaya giden işçiler başka bir araçtan kurşun yağmuruna tutuldular. Arabayı delen kurşunlar, arabanın arka bölümündeki battaniyelere saplanıp kaldığı için saldırada ölen ve yaralanan olmadı. Saldırının yapıldığı araç Retrans işçilerine daha önce yapılan saldırıda da kullanıldı. Tümtis saldırının yapıldığı aracı plakasıyla birlikte savcılığa bildirmesine karşın savcılık hiçbir işlem yapmadı ve ikinci bir saldırı için saldırganlara fırsat tanımış oldu. 27 Ağustos'ta işçilerin kurşunlanmasının ardından ise Jandarma direnen Retrans işçilerini gözaltına almaya yeltendi. Ancak işçilerin direnişi karşısında başarılı olamadı. Bilindiği gibi Retrans işçileri Tümtis sendikasına üye olarak çoğunluk tesbiti için Çalışma Bakanlığı'na başvurmuş çoğunluk tesbitinin gelmesinden sonra 140 üye önce işten çıkartılmış ardından başlattıkları direniş sırasında jandarma ve taşeronların çeşitli defalar saldırısına uğramıştı. Bütün bu saldırılar Retrans işçilerinin direnişini dağıtamadı. Direniş ülkemiz içinde destek bulduğu gibi aynı işkolundaki uluslararası sendikacılar tarafından da desteklendi. Saldırının ardından Tümtis Genel Başkanı Sabri Topçu bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: "Bugün işçi hareketine karşı giderek ön plana çıkan bir olgu var. Silahlı mafya taşeron görüntüsü altında sendikalaşma hakkını olduğu kadar işçilerin yaşama hakkını da yok etmek için mafya daha çok devreye sokulmaktadır. SASA'da Tuzla Deri'de, Polisan ve bir çok yerde bunun örnekleri yaşandı. Siyasal iktidar ise sendikasızlaştırmayı bir devlet politikası olarak uyguladığı için bu olaylar karşısında "Görmem, duymam, konuşmam" mantığıyla hareket etmektedir. Demokratikleşme vaatlerinin ardında yatan gerçek, emekçiler üzerinde yoğunlaştırılan şiddet ve baskıdır. Üyelerimize yapılan silahlı saldırıları şiddetle protesto ediyor, sermayeninin paralı uşakları olan emek düşmanı mafyanın saldırılarına rağmen haklı mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz. Bu saldırıların genel sendikal örgütlülüğü hedef aldığı açıktır. Başta sendikalar olmak üzere emekten yana tüm kesimleri, saldırıyı protesto edip Retrans işçileri ile dayanışmada bulunmaya çağırıyoruz"* Ağustos'ta yaşanan genel eylemden alacağımız dersler bizim için öğretici olacaktır. Türk-İş'e bağlı olan ama sözleşme kapsamında olmayan özel veya kamu işyerleri işçilerinin destek vermediği, Hak-İş ve DİSK'in seyirci kaldığı, kamu emekçilerinin küskün kaldığı bir grevin genel grev havası taşıması zordur. Bu kesimlerin desteğini sendikaların genel merkezlerinden beklemek yerine işyerlerimizin bulunduğu alanlarda bizzat bunlara giderek hem fiili hem de manevi yönde destek sağlamak zorundayız. Grevlerin nasıl ve ne şekilde hayata geçirileceğine ilişkin sendika yönetimlerinden talimat beklemek yerine, "biz bunu nasıl başaracagız? sorusunu gözümüzün önüne getirerek işyerinin, sendikanın bir üyesi, işçisi olmaktan öte birbirimizle tartışalım. Grev komiteleri kuralım. Grevi etkili bir şekilde sürdürmek, sendika yöneticilerinin bizleri satma çabalarını boşa çıkarmak için grev komitelerine bağlı ihtiyaca göre çeşitli örgütlenmeler yaratalım. Tek tek alınan grev kararlarını genel grev havasına çevirmek bizlerin tek tek işyerlerinde grevimizi başarıya ulaştırmakla gerçekleşecek ve diğer işyerleri ile birlikte bütünleşecektir. Toplu Sözleşme aracılığıyla istediğimiz haklan elde etmenin de, Türk- İş'i aşmanın da IMF'nin acı reçetesini bir parça da etkisizleştirmenin de yolu budur. * İşveren-Sendika İşbirliğiyle İşçi Kıyımı Tekstil işkolunda 150 işçi sendikalı oldukları için işinden oldu. İşçilerin işlerinden olmasının arkasında üyesi bulundukları DİSK/Tekstil Sendikasının da parmağı var. DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası işçilerin çıkarından yana gözüküp ardından hançerlemekte, yalnız bırakmada hiç mi hiç tereddüt etmemektedir. Olayın gelişimi şöyle; Sefaköy'de bulunan Özel Tekstil İşçileri (Özel Tekstil iki ortaklı bir işyeri, ortağının biri İP üyesi; Serdar Yıldırım) bundan yakla- şık 10 ay önce örgütlenme kararı alarak devrimci görünen DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası'na üye oldular. İşverenin tüm baskı ve engellemelerine rağmen sendika işyerinde yetki alarak toplu iş sözleşmesi sürecine girdi ve görüşmelere başladı. Bir yandan görüşmeler sürerken diğer yandan işçiler üzerinde baskılar arttı. İşveren 35 işçiyi işten atmaya kalkıştı. İşçiler toplu iş sözleşmesi aşamasında bu kararın geri alınmasını yoksa "Ya hep beraber ya hiç birimiz" açıklayıp iş bıraktılar. İşçiler bu süreçte, "Bizlerin işten atılmamıza başlanması sendikanın işbirlikçi tutumunu gözler önüne serdi. DİSK Tekstil bürokratlarının işverenle görüşüp aldığı karar, "ya tüm işçilerin işe geri alınması yada hiçbirinin çalışmayarak tazminatlarını alıp işten ayrılması" şeklinde bir görüşme olduğunu belirttiler. Bubunun sonucunda tazminatları ödenerek 150 işçinin işten çıkarılmasıyla sendikalaşma hakkı da ortadan kalkmış oldu. Bunun üzerine Özel Tekstil işçileri 27 Ağustos'ta çağrı yaparak 28 Ağustos'ta DİSK merkezi önünde basın açıklaması yapacaklarını açıkladılar. 28 Ağustos'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık 100 işçi başlarından geçenleri anlatarak, işverenin ve sendikanın-tutumunu kınadılar. Ayrıca şunları belirttiler "Biz Özel Tekstil işçileri olarak bu hainliği protesto ediyoruz. Bizlere yapılan bu saldın Türkiye İşçi Sınıfına yapılan saldırıların bir parçasıdır. Sal-dırıların önünü alıp karşı saldırı-ya geçmenin tek yolu; işçi sınıfı ve emekçilerin örgütlü birliğinden ve mücadelesinden geçmek-

6 E mekçi sınıfların mücadele gündemini grevler, yürüyüşler, mitingler, iş bırakmalar ve genel grev oluşturuyor. Emekçiler artan yoksullaşma, işten atmalar ve her türden hak gasplarına karşı sahip oldukları silahları kullanmaya çalışıyorlar. Bugün olduğu gibi, kapitalizmin ortaya çıkışından bu yana işçi sınıfı dünya genelinde kazandığı bütün hakları mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazanmıştır. Sekiz saatlik çalışma hakkından, sigorta hakkına, örgütlenme haklarına kadar her türlü kazanımda Amerikan işçilerinin, İspanyol madencilerinin, Paris Komüncülerinin, Alman barikatçılarının, Sovyet proleteryasının ve tüm dünya işçi sınıfının emeği kanı vardır. Kazanılan her hak milyonlarca işçinin, emekçinin büyük fedakarlıklarıyla kazanılmıştır. İşte bu mücadele tarihi, dünyanın her yerinden sürdürülen kavgaya güç kazandırır, ışık tutar... Bu mücadelenin işçi sınıfına kazandırdığı özelliklerinden biri de düşmana duyduğu sınıfsal kindir. Bu kin kişisel çekişmelerden, mal mülk kavgalarından, kıskançlıktan, rekabetten kaynaklanan bireysel bilinçten yoksun bir kin değildir. Aksine emeğin kendi düşmanlarına karşı geliştirdiği bilincinin ürünüdür. Emeğe, emekçilere, emekçilerin yarattığı değerlere yapılan saldırılarla beslenmiş sınıf bilinciyle, emeğin düşmanlarına yönelmiştir. Bu kimi kez bir polis şefi, emekçileri coplayan polisler, kimi kez bir patron, bazen de başbakan, cumhurbaşkanı gibi devlet temsilcileridir. Sınıf kini sömürüye, sömürü düzenine duyulan düşmanlıktır. İşte bugün direnişlerimizin harcında olması gereken temel dayanaklarımızdan biri bu duygu olmak zorundadır. Kin duymadan yürütülen bir kavga kurusıkı doldurulmuş bir silah kadar etkisiz olacak, mücadeleyi daha başından kaybetmemize yol açacaktır. Kin duymamak; düşman karşısında esnemek, yumuşamak, belirsizleştirmek, ne yapacağını bilememektir. Düşmanı abartarak uzlaşmaya, teslimiyete yürümektir Ve bugün pekçok direnişimizin daha başından yitirilmesinin önemli etkenlerinden biri bu duygunun eksikliğidir. Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesiyle işçi çıkartılmayacağını her fırsatta yineleyen siyasi iktidarı Seytaş A.Ş'de yaşananlar yalanlıyor. Seytaş Anonim Şirketi satın alma işleminden sonra 8 Ağustosla 46 işçinin işine son verdi. Hak-İş'e bağlı Özgıda-İş'e üye işçiler "SEK özelliştirilmeden önce 10 milyon maaş alıyorduk. Ama SEK özelleştirildikten sonra işveren, kendi koyduğu şartları dayatarak bizleri 3 milyon 300 bin lira ile çalıştırmak istiyor."dediler Özgıda-İş SEK temsilcisi Abdullah Ablak ise, "İstediklerinin sendikalı çalışmak ve ücretleri işverenle masada tesbit etmek Neden Kin Duymuyoruz İşçi sınıfı bugün kendi içinde örgütsüz, dağınık, sınıfsal dayanışma ve yardımlaşmadan yoksundur. Etkisizleştirilmiş bir güçtür. Sınıf örgütleri olarak görünen sendikalar ise daha çok devlet güdümlüdür veya devletin çekim alanındadır ve doğaldır ki işçi sınfına önerdikleri şey daha fazla teslimiyet ve boyun eğmedir. Türk-İş, DİSK, HAK-İŞ gibi konfederasyonlar onların çatıları altında toplanan onlarca işkolu sendikası ve öteden beri sınıfın her eyleme kalkışmasında sakin sakin ve sabırlı olmayı devletin birliğini bütünlüğünü düşünmek gerektiğini söyleyerek tepkileri yumuşatmakta, her radikal eylemliliğin içini boşaltmakta, işçiyi, düzenin sınırlarına hapsetmeye ve çoğu yerde milliyetçi, faşist, gerici akımların peşine takmaya çalışmaktadırlar. Bir çok işçi eyleminde kullanılan Türk bayrakları, atılan sloganlar,ajitasyon ve propaganda da kullanılan malzemeler milliyetçiliğin körüklenmesine hizmet etmektedir. Egemen sınıflar ise büyük teknik olanaklarla donanmış olup basınından kolluk güçlerine kadar, sistemin bütün kurum ve örgütlerini yedeklemişlerdir. Ezilenlerin en küçük bir kıpırdanışında televizyondan gazatelere, sivil faşistlerden polis ve askerlere kadar hepsi harekete geçmektedirler. Yürütülen propaganda, karşı devrimci şiddet ve Bayram Meral gibi sınıf içi düşmanların telkinleri ile de bütünleşince öfke çözülmekte, yerini sindirilmişlik, çaresizlik, kadercilik ve teslimiyet almaktadır. Devlet aygıtının sahibi ve patronu olan egemenler, bu aygıtı kullanarak kitlelere güçsüz olduklarını, devletle başedemeyeceklerini, kimsenin kendilerini desteklemediğini anlatmakta, milyonlarca insanın düşünce ve duygularını dumura uğratmaktadır. Egemen sınflar her tür direnişi emekçilerin zayıflıklarını kullanarak çözmektedir. Ekonomik ihtiyaçlar, ana-baba, çoluk çocuk, ev kirası, ölüm tehdidi, direnişçilere ve yakınlarına yönelik saldırılar, destek ve dayanışmayı kurutmak vb. her yöntemi bir silah haline getirmektedir. Uzayan ve desteksiz kalan direnişler emekçileri yılgınlaştırmakta, moral bozmakta ve teslimiyeti kolaylaştırmaktadır. Morali sarsılmış direnişçiler yenilgiye mahkum olmaktadırlar. İşte bu noktada sınıfsal kin, atacağımız adımlarda bize güç katacaktır. olduğunu, özelleştirme kapsamına girene kadar kar eden SEK'in, sonradan zarara geçtiğini, SEK'in tümünün özelleştirilme kapsamına girmesinin zemini hazırlanmıştır" dedi. Öte yandan 22 Ağustos'ta fabrika çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayan Abdullah Ablak, Yusuf Keskin, Temel Yılmazer, Mizan Yılmazer, Mustafa Kılıç ve Mustafa Boran saldırganların 4 kişi olduklarını belirttiler. SEK'te bir yandan bunlar yaşanırken diğer yandan işçiler Özgıda -İş sendikasının kendi sorunlarıyla ilgili girişimlerini hızlandırmalarını istediler. İşçiler, "SEK'e Türkiye'nin ihtiyacı var. Çalışması ve üretim yapması gerek. Çocuklarımızın süte, halkımızın kaliteli ve temiz peynire ihtiyacı vardır. Bu mesleklerde yine bizim çalışmamız lazım, ama çalışırken de köleliği kabul edemeyiz" dediler.* Sınıfsal Kimliğimizi ve Onurumuzu Savaşarak Koruyabiliriz Düşmanımız kimdir neyi hedeflemektedir? Bunlara verilecek yanıtlar zaferimizi sağlayacak, cüretkarlığı kazandıracak, kimliğimizi bulmamıza yardımcı olacaktır. Çetinsaya, Aras, Atığ, Sabancı, Koç vb.leri sadece kişi olarak düşmanımız değildir. Yüzlerce yıldır milyonlarca insanın kanını iliğini sömüren, insanları açlığa mahkum eden, onursuzlaştıran aşağılayan, "işten çıkardım" deyip sokaklara terk eden kapitalizm denen çürümüş düzenin aşağılık temsilcileridir. Ve bütün istekleri her tarafından lime lime dökülen bu çürümüşlüğü biraz daha sürdürmektir. Ancak bunun için konuşanın sesi boğulmalı, emeğin sahiplen emeğine sa hip çıkmamalıdır. Bunun için İbiş Demir, Güler Ceylan, El mas Yalçın, İsmet Erdoğan gibi sınıfın devrimci öncülerini katletmekte, devrimci sendikacıları bin türlü yolla tasfiye etmektedirler. Sadece bunlar için bile sınıf düşmanlarından hesap sormak, işbirlikçilerin yakasına yapışmak, her direniş yerini savaş alanına çevirmek, sokakları yangın yerine döndürmek gerekiyor. Sevdiklerimiz için, emeğimiz için, ailelerimiz, ezilmeye çalışılan onurumuz için bizi soysuzlaştırmaya çalışan egemenlerin karşısına kinle, öfkeyle dikilmek, sesimizi mücadele eden diğer kesimlerin sesleriyle bütünleştirmek ve örgütlenmelerimizi geliştirerek sınıfsal dayanışmayı yaymak zorunluluk haline geliyor. Bütün sorunumuz artık sadece ücret sorunu, iş sorunu değil varlık yokluk sorunu, onurlu bir insan gibi yaşayıp yaşamama sorunudur. Direnişlerden geri çekilen her emekçi onursuzluğu kabul etmiş demektir. Halklarımızın yaşadıklarına sırtını çeviren herkes sınıf düşmanlığına ortak olmuş demektir. Görevimiz bütün güçlerimizi birleştirerek 1 Mayıslarda şehit edilenler adına, dağlarda, sokaklarda katledilenler kaybedilenler adına, yakılıp yıkılan köyler adına daha fazla direniş örgütlemek, daha fazla direnişi zafere taşımak, kinimizi, emeğimizi, alınterimizi, sınfsal onurumuzu halk kurtuluş savaşının harcına katarak özgürlüğe yürümektir.* DİSK Tekstil İle Sabancı Bossa İşbirliği Adana'da Sabancı'ya ait tekstil fabrikalarında geçtiğimiz Şubat ayı sonuna doğru başlayan ve 50 gün süren grevden sonra, kısrm kısım işçi kıyımları gerçekleştirilmişti. Bu kıyımın asıl gerekçesi imzalanan toplu sözleşme ile işçilik maliyetinin biraz da olsa yükselmesi iken, işveren işçi kıyımına teknolojik gelişmeyi gerekçe gösteriyor. Kıyımın yaşandığı işyerlerinden biri de Bossa 1, Bossa 2 ve Bossa 3 fabrikaları. Bu fabrikalarda yeniden gündeme gelen işçi kıyımı ile ilgili olarak bu işyerinde örgütlü bulunan DİSK/Tekstil'in Şube Başkanı Ahmet İneci, "Neden işçi çıkartılıyor" şeklindeki bir sorumuza tamda işveren ağzına yaraşır bir biçimde cevap vererek "teknolojik gelişme" dedi. Şu anda fabrikadan çıkan işçiler ise sendikanın ' gönüllüler" diyerek götürdüğü öneri çerçevesinde işlen çıkartılıyor. Ahmet İneci daha önce şube sekreteriyken işverene bu biçimde öneri götürmüş, işveren ise bu öneriyi önce kabul etmemişti. Bugün bunu kabul eden işveren, şu anda kendine gönüllü çalışacak işçi arıyor. Gönüllü işçinin nasıl olduğunu ise Ahmet İneci şöyle tanımlıyor: "Gönüllü işçi, dışarıdan işini ayarlamış, fabrikada çalışmasa bile ailesini geçindirecek işçidir. Bu işçinin diğer işçilere faydası, çıkartılan işçinin dışarda bu düzende iş bulması zor olabilir. İşle bu gönüllü işçi bu arkadaşlara yardımcı oluyor." DİSK/Tekstil özellikle Adana'da sermaye sınıfının çıkarı için anlaşılan daha çok çaba sarfediyor. "Gönüllüler" şeklinde işverene öneri götürmek geleneğini DİSK/Tekstil sarı sendika dediği Hak-İş'e bağlı Öziplik-İş ve Türk İş'e bağlı Teksif sendikalarından iyi öğrenmiş olmalı ki, bu yaptığı işbirliğini gizleme gereği bile duymuyor. İşçi kıyımının şu veya bu şekilde meşrulaştırılmasına çalışıyor. Bu durumda işçilere ise sendikanın işverenin kıyım planını kolaylaştırmak yerine işçilerin sorunlarıyla uğraşmak gerektiğini kafasına vura vura öğretmek ya da onların koltuğuna bir tekme vurmak düşûyor.*

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Genel-İş Sendikası İstanbul 3 Numaralı Şube (Şişli) Başkanı Savaş Doğan Şişli Belediyesi Önünde Oturma Eylemine Başladı

Genel-İş Sendikası İstanbul 3 Numaralı Şube (Şişli) Başkanı Savaş Doğan Şişli Belediyesi Önünde Oturma Eylemine Başladı Genel-İş Sendikası İstanbul 3 Numaralı Şube (Şişli) Başkanı Savaş Doğan Şişli Belediyesi Önünde Oturma Eylemine Başladı Genel-İş Sendikası maalesef sınıf sendikacılığının, işçi sendikacılığının nasıl yapılmayacağının

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Destek Personeli Eğitimleri

Destek Personeli Eğitimleri 2.Dönem eczane çalışanlarının Destek Personeli Eğitimleri 28 Aralık 2009 tarihinde başladı 9 Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK 15 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.. İstanbul Ecza Koop'la

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu GÜNÜN MANŞETLERİ 23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:52 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu FETÖ darbe girişimi olaylarında darbecilerin hedefinde UIC Yönetim

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Mustafa TORUNTAY Genel Başkan 13 Eylül 2015 Ankara /Latanya Otel Öz Taşıma İş Sendikası 2. OLAĞAN GENEL KURUL Sayın TBMM İdare Amiri ve Değerli Eski Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OSMED, BODRUM DA SEKTÖRÜ BULUŞTURDU Merkezi Antalya da bulunan Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED), Bodrum da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:36/20 06420 YENİŞEHİR/ANKARA. TEL - FAX : 433 46 06-434 39 84-431 73 05 web sayfası: http:/www.yapiyolsen.org

Detaylı

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR Bodrum Gümüşlükte olaysız ve şenlik gibi yapılan sembolik tabela dikimini yapan Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan ikinci durağı Kadıkalesi Ormancılar Sitesinde

Detaylı

Cüneyt Özdemir de halkın, işçilerin, öğrencilerin sorunlarını programına taşıyor ve ayrıcalığını gösteriyor. Teşekkürler Cüneyt Özdemir.

Cüneyt Özdemir de halkın, işçilerin, öğrencilerin sorunlarını programına taşıyor ve ayrıcalığını gösteriyor. Teşekkürler Cüneyt Özdemir. DİRENİŞİN 109. GÜNÜ 26 Ekim 2010 Bugünlerde çok sık misafirim var. Gün uzadıkça gelenler artıyor. İlk defa bir arkeolog ziyaretçim vardı. O da işsizdi. Uzun zamandır gelmek istiyormuş. Nasıl giderim diye

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

Bu çalışmada, 2013 yılında gerçekleşen

Bu çalışmada, 2013 yılında gerçekleşen 2013'te 545 işçi eylemi gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu eylemlerden 365 i işyeri temellidir". 545 eylemin 206'sında eyleme katılan işçi sayısına yönelik veri bulunmuştur. Bu eylemlere 181 bin 357 işçinin

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber 1 / 6 Hatay İskenderun'da haince planlanan pusuda hayatını kaybeden Beykozlu şehidimiz Deniz Topçu Er Erhan TERLETME'ye son görev için bütün İstanbul bir araya geldi. Beykozlu şehidimiz sabah saatlerinde

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

Bu HES cinayetlerine yürek dayanmaz!

Bu HES cinayetlerine yürek dayanmaz! Bu HES cinayetlerine yürek dayanmaz! Yusuf Yavuz Rize Salarha Vadisi üzerinde yapımı devam eden HES'in inşaatından dereye bırakılan beton artıkları 10 binin üzerinde balığın ölümüne neden oldu. Bölgede

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015)

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015) 17.06.2015 Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu (16 Haziran 2015) Necatibey Caddesi No:82 Kat:6 Daire:11/12 Demirtepe/Ankara Tel:+90 (312) 230 35 67-68-69 Fax:+90 (312) 230 17

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi etmeden hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri ise dikkat çekti. Polis şüphelilerin

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi etmeden hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri ise dikkat çekti. Polis şüphelilerin 3 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Hırsızlar kamerada TA bir kuruyemişçiye giren hırsızlar işyerindeki kasadan 650 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen hemen tüm Avrupa Devletlerinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Avrupa

Detaylı

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor

Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Plaka Tahdidi Gündemi Yoğun Geçiyor Ana Sayfa» Sektörel 02.11.2015 16:21 Yaklaşık 30 yıldır İstanbul Servisçi Esnafı gündemini meşgul eden Plaka Tahdidi konusu hakkında geçtiğimiz haftalarda oldukça ilgi

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: Günlük Haber Bülteni 09.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:08.03.2015 (1) (2) İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:08.03.2015 İNTERNET

Detaylı

Öcalan ın Cezaevinden Talimat Yağdırdıkça Örgüt Saldırıyı Artırdı

Öcalan ın Cezaevinden Talimat Yağdırdıkça Örgüt Saldırıyı Artırdı Öcalan ın Cezaevinden Talimat Yağdırdıkça Örgüt Saldırıyı Artırdı KCK nın üst yapılanmasını oluşturan Önderlik Komitesine, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : Tarih:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi :  Tarih: Günlük Haber Bülteni 13.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfanatik.com Tarih: 12.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih:12.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

1 Mayıs 2008 Taksim Dosyası

1 Mayıs 2008 Taksim Dosyası 1 Mayıs 2008 Taksim Dosyası Başbakan işçiyi 'ayaktakımı', Adalet Bakanı evrensel gösteri hakkını 'Anayasa'ya başkaldırı' diye tanımlayınca polis de Taksim'i korumak uğruna savaş a hazırlandı. Taksim, Beşiktaş,

Detaylı

"medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar" vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu

medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu - Aman ormancı, yaman ormancı Bıraktın bizde derin bir acı - Dua ile bisiklet gider mi?... - Özbek Paşa'dan AKP falı... Ve - Bush'tan "beni kimse sevmiyor" sendromu RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

HAYTAP Aciklamasi: Bakan Veysel Eroglu dogru soylemiyor, "STK" gorusleri umursanmadi... Son Güncelleme Cumartesi, 03 Kasım 2012 05:40

HAYTAP Aciklamasi: Bakan Veysel Eroglu dogru soylemiyor, STK gorusleri umursanmadi... Son Güncelleme Cumartesi, 03 Kasım 2012 05:40 Yasa degisiklik teklifine iliskin ACIKLAMADIR: Orman Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kendi bakanlık burokratları tarafından hazırlanan yasa değişiklik teklifine ilişkin açıklamalarında "STK'lardan

Detaylı

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına,

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına, Neden TMMOB? Çünkü TMMOB; Gezi Parkı direnişinin destekleyicisi, Taksim Dayanışması'nın katılımcısı olan TMMOB'nin bir gece yarısı operasyonuyla yetkilerinin alınması AKP'nin TMMOB'den intikam alma girişimidir.

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

- Trafik kazalarındaki ölü sayısı Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı

- Trafik kazalarındaki ölü sayısı Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı Umut Oran Basın Açıklaması 01.11.2014 - Trafik terörü ne zaman sonlanacak, artık yeter! - Trafik kazalarındaki ölü Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı - Ceza çözüm değil: 12 yılda 101 milyon

Detaylı

03.11.2013-Bloomberg Businessweek. BASINDA GeniuSpy. Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 1/6

03.11.2013-Bloomberg Businessweek. BASINDA GeniuSpy. Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 1/6 03.11.2013-Bloomberg Businessweek BASINDA GeniuSpy Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 1/6 Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 2/6 27.08.2013-www.milliyet.com.tr Çocuğunuz dikkatsiz mi emin misiniz?

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum.

Burada öteki AKP yöneticelirenden değil, bizlerden söz ediyorum. Engin Erkiner: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın (RTE) zeki ve kurnaz bir insan olduğuna kuşku yok. Ne ki, zeka ve kurnazlık sağlam bilgi temelinde anlam kazanır. Doğru dürüst bilgi birikiminiz yoksa, zeka

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da aşı zamanı Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçe sınırları

Detaylı

AKM restorasyonu için protokol imzalandı

AKM restorasyonu için protokol imzalandı AKM restorasyonu için protokol imzalandı Şubat 15, 2012-1:25:01 Atlas Pasajı'ndaki İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Sabancı Holding

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ Soru: İşçi sendikasına üye olmanın şartları nelerdir? Cevap: a.15 yaşını doldurmuş olmak b. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde; bir iş sözleşmesine

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Sunum Planı Olgu örnekleri Örselenebilirlik, incinebilirlik, savunmasızlık Tartışma Öneriler

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı