Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı"

Transkript

1

2 Bu kader değil! Senirkent, İkitelli.,. Bu kez de Rize'nin Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Hemşin ve Pazar'da sel felaketi... Bu ilçelerinde 31 Ağustos günü yağan şiddetli yağmurun yol açtığı sel sonucu 7 kişi ölürken 2 çocuk da kayboldu. Tüm bu yaşananlar ne kader, ne de halkımızın hak ettiği sonuçtur. Bugün "kader", "afet" diyerek halkın can verişine seyirci kalanlar, halkın giderek kabaran öfke selinin altında kalmaktan kurtulamayacaktır. Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı Keçiören Belediye Başkanı seçildiği andan itibaren etrafına topladığı eli kanlı it sürüleriyle belediye çalışanları ve Keçiören halkı üzerinde terör estiren MHP'Iİ faşist Metin Altınok ve adamları şimdi de Erdal Yıldırım adlı bir genci katlettiler. Besleme it sürülerinin pompalı tüfekle katlettiği Erdal Yıldırım'a cenazesine katılan binlerce kişi sahip çıkarken, cenaze sırasında yapılan yürüyüş faşizme karşı öfkeyi ortaya koydu. 4 bin kişinin katıldığı cenaze sırasında Keçiören Ovacık Mahallesi'nden Kalaba Kavşağfna kadar sloganlarla yüründü. Daha sonra da Erdal Yıldırım'ın cenazesi otobüslerle gidilen Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Not: Erdal Yıldırım gazetemiz yayına girdiği gün toprağa verildiğinden, saldırı ve cenaze konusunda geniş bilgiyi gelecek sayımızda vereceğiz.

3 Eminönü Direnişi Bir Okuldu M. Ali BARAN Eminönü Direnişçilerinden Ali ÖZTÜRK, direnişin bitirilmesiyle ilgili, sendikacılarla işçilerin yaptığı toplantıda "... bu ikiyüzlüler hiç utanmadan buraya kadar gelmişler..." diyor. Doğru söylüyor Ali. Devlet kolkola girenler, grev kırıcılarıyla anlaşanlar, düzenlerini bozmak isteyen, ilerici devrimci işçileri işten attıranlar, "terörist" diye işçileri ihbar edenler, işçileri yalan ve demagojiyle aldatırlar. Kendi çıkarını, işçi sınıfının çıkarları diye yutturmak için elinden gelen ve gelmeyen her türlü şarlatanlığı, hileyi ve ihaneti yapmaktan çekinmezler. Hep ikiyüzlüdürler, yüzlerinin biri işçi haklarını savunma ve umud vaadetmedir. Diğeri ise bunları yaparken, "işçileri nasıl satarız... işçilerin sırtından daha çok çıkar nasıl elde ederiz" dir. Bütün yetenekleri, yaratıcılıkları, kurdukları ilişkiler, hep buna yöneliktir. DİSK, adının başına devrimci sıfatını da eklemeyi ihmal etmemiştir. TÜRK-İŞ diyecek hali yoktu. TÜRK-İŞ sendika ağalarının karşısında güç olabilemek için farklı görünmeleri gerekirdi. Aksi halde TÜRK-İŞ'in ne mal olduğunu anlamış işçiler, kendi sendikalarında örgütlenmezdi. Adları, sözleri farklı olmalıydı. Ama sıra uygulumaya gelince bu farkı ortaya koymak oldukça zordu. İşçiler satılmadan, grev ve direnişler kırılmadan, devletin yasalarına boyun eğilmeden işçilerin sırtından sendika ağası olunamazdı. TÜRK-İŞ karşısında devrimci sendikacılık yapmak; yasalara, devlete, patrona, devletin polisine, faşistine, grev kırıcısına karşı direnmek, gerektiğinde işkence görmek, hapislere düşmek demekti. Oysa onlar, sendikacılık "mesleğini" kendi çıkarları ve gelecekleri için seçmişlerdi. İşçi sınıfı edebiyatı, sadece işçileri sömürmek için bir propaganda aracıydı. Gündemde, işçilerin hak alma mücadeleleri yoksa, bu sendikacılar, sendikalar arası rekabet ve iktidar muhalefet çelişkisini de kullanarak, bol keseden işçi edebiyatı yaparakjşçileri kendi saflarında toplamak için seferber olurlar. Ama, direniş ve grevler, düzenin çizdiği sınırları aştığında veya kendilerine rağmen geliştiğinde her yolu mübah görerek, o direnişin kırılması için ellerinden gelen herşeyi yaparlar. Başarılı grev ve direnişler, olumlu örnekler en çok korktukları şeydir. Başka işçilerin de örnek alacağı eylemler istemezler. İşçileri eğiten, politikleşteren, kendilerine olan güvenlerini geliştiren, hak alma eylemlerinin, kurdukları sendika ağalığı düzenini yıkacağını bildiklerinden, bu eylemlerin başarısını, yayılarak gelişmesini önlemek için devletle ve polisle dolaylı veya dolaysız işbirliğine girerler. Eminönü Direnişçi İşçilerinin GENEL-İŞ'de açlık grevini sürdürürken, sendikadan direnişi desteklemeleri, birşeyler yapmaları gerektiğini söylemeleri karşısınında, Hüseyin Ayık'ın "... siz buraya gelirken kimden izin aldınız... bize mi sordunuz..." şeklindeki ifadeleri, tastamam devlet sendikacılığından, kendi dışlarında gelişen ve onlara rağmen, olumlu bir örnek yaratacak olan direnişin kırılmasını istemekten başka bir şey değildir. Kendilerine göre zaten 13. maddeye rağmen direniş olmazdı. Ve onlar, direnişin yenilmesiyle diğer işçilere "... biz demedik mi..." diyerek, gözdağı verecek, yasalara aykırı direnişler yaptırmayacak ve işçi sınfı, uslu uslu, devletin ve işbirlikçi sendikaların verdikleri nafakayla yetineceklerdi. DİSK Başkanı Rıdvan Budak, işçilerin, kendilerinden hesap sorması ve ihanetle suçlaması karşısında ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösteriyor, ve "... Sendikal hareketin üzerindeki ölü toprağı malesef kaldıra- bilmiş değil, Eminönü'nde direnen arkadaşlarımızın eylemine istenilen boyutta destek verilmemiştir..." diyerek işçilerin tepkilerini yumuşatmaya çalışarak ağalığını sürdürmek istemektedir. Doğru diyor Rıdvan Budak. Sendikal hareket üzerindeki ölü toprağı kaldırılamamıştır. Çünkü bu ölü toprağını Rıdvan Budak gibi sendikacılar ektiler. Bu ölü toprağını kaldırmak isteyen devrimciler, yine bizzat Rıdvan Budak gibilerinin becerileriyle fabrikalardan, sendikalardan atıldılar, tasfiye edildiler. İhbar edildiler. Rıdvan Budak'ın kendisi, direnişçi işçileri oligarşiye ihbar eden, provokatör olarak lanse eden, direniş kıran bir kişidir. Rıdvan Budak'ın, 12 Eylül öncesi, işçi sınıfının önemli direnişlerinden TARİŞ direnişinde yaptıkları unutulamaz. Ne yazık ki, Türkiye sendikacılık hareketinin tarihi, yüzlerce Rıdvan Budak yaratmıştır ve bunlar hala sendikal harekette etkin konumlardadırlar. Rıdvan Budak gibileri işçi sınıfını satarak, ona ihanet ederek, sendikal harekette etkin konumlara gelmişlerdir. İşçi sınıfının yanında olan, namuslu, dürüst, devrimci sendikacılar, Rıdvan Budak gibilerinin önlerini açmak için, ya hapislere atılır, yada çeşitli ayak oyunlarıyla saf dışı bırakılırlar. Tabii ki, işçi sınıfını satmaya alışmış Rıdvan Budak, Eminönü Direnişinin başarıyla bitmesini istemeyecek ve bunun içinde desteklemeyecektir. Rıdvan Budak'ın ve DİSK'in Eminönü direnişini desteklemek için elini kolunu tutan kimse yoktu. Tersine onlar işçilerin ellerini, kollarını yasalarla, işten atılmayla, aç kalmakla korkutarak bağladılar. İşçilerin dayanışma içerisinde olması, birbirlerini desteklemesi, düzen sendikacılığının yıkılması ve işçilerin bilinçlenmesi demektir. Bunun için, on-

4 larca işçi direnişi ve grev, devlet ve sarı sendikacılık karşısında yalnız kalarak, ya zamana yayılarak çözülmekte yada tam bir başarı elde edemeden, bazı kazanımlarla yetinerek bitmektedir. Eminönü direnişi, bu direnişlerden biriydi. Sendikacılara rağmen hayata geçirildi. Başlangıçta, sendikacılar bu direnişi önemsemediler. Nasıl olsa diğer sendikacılar ve işçiler tarafından desteklenmeyecek ve devletin de baskısıyla diğer direnişler gibi, kısa sürede bitecekti. Başta DİSK ve GENEL İŞ olmak üzere sendikacılar bu direnişe tamamen ilgisiz kalmış dahası, "sonuç alamazsınız" diyerek işçiler üzerinde olumsuz etki yaratmaya çalışmış ve direnişi bitirmeye zorlamışlardır. Ama, başta Eminönü Direnişçilerinin kararlılığı olmak üzere, halkın çeşitli kesimlerinin, bazı demokratik örgütlerin desteğiyle, Eminönü Direnişi, kararlı bir şekilde sürmeye ve gündemi meşgul etmeye devam ettikçe Çetinsaya, resmi devlet güçleri ve sendikacılar direnişi kırmak için daha aktif hareket etmeye başladılar. Çetinsaya'nın ve devletin ideolojik, psikolojik, fiziki baskıları yanında, DİSK de direnişe hiç bir destek vermeyerek ve de işçileri olumsuz etkileyen propagandalarıyla direnişi bitirme faaliyetlerini hızlandırdı. Eminönü işçileri, aileleriyle, çocuklarıyla, yaratıcılıklarıyla kendilerini işyeri önünde pasif bir oturma eylemine mahkum etmemelerine rağmen, başta kendi işkollarındaki işçiler olmak üzere, birçok işyeriyle vede başka yerlerde direnişte olan işçilerle birlikteliği, dayanışmayı geliştiremediler. He- men her adımda gerici sendika yasalarını gerekçe gösteren, dayanışma ve direnişden kaçan devlet sendikacılarını karşılarında buldular. Halkın çeşitli kesimlerinin destekleri, direniş ziyaretleri ve küçük maddi katkılardan öteye gitmedi. Devletin baskısı, DİSK'in olumsuz propagandaları, maddi zorluklar, bir çok işçinin direnişten kopmasına neden oldu. İşte bu koşullar- da, devlet provokasyon ve saldırılarıyla direnişi dağıtma operasyonuna başvurdu. İşçiler, işyeri önündeki direniş mevzisinden kopartıldı. Direniş, DİSK, Çetinsaya ve devlet güçleri tarafından kuşatıldı. Direnişçi işçiler, işçi dayanışmasının sağlanamadığı, sendikacıların desteklemediği ve direnişten kopmaların başladığı, umutsuzluk rüzgarlarının estiği bu aşamada, kuşatmayı yarmak için, ölüm orucu silahına başvurdu. Başka eylem biçimlerine başvurulamaz mıydı? Tartışılabilir. Çeşitli işgaller, direniş kamuoyunda yeniden güncel hale getirecek, çok. Devlet kol kola girenler, grev kırıcılarıyla anlaşanlar, düzenlerini bozmak isteyen, ilerici devrimci işçileri işten attıranlar, "terörist" diye işçileri ihbar edenler, işçileri yalan ve demagojiyle aldatırlar. Kendi çıkarını, işçi sınıfının çıkarları diye yutturmak için elinden gelen ve gelmeyen her türlü şarlatanlığı, hileyi ve ihaneti yapmaktan çekinmezler. Hep ikiyüzlüdürler, yüzlerinin biri işçi haklarını savunma ve umud vaadetmedir. Diğeri ise bunları yaparken, "işçileri nasıl satarız... işçilerin sırtından daha çok çıkar nasıl elde ederiz" dir. Bütün yetenekleri, yaratıcılıkları, kurdukları ilişkiler, hep buna yöneliktir. çeşitli eylem biçimleri düşünülebilirdi. Ama, bu eylemlerin hemen hepsi, Eminönü direnişçilerinin ve direnişi destekleyenlerin sınırlı katkılarıyla yapılacak, geniş kesimlerin dayanışmasını sağlayamayan eylemler olacaktı. Bu nedenle Eminönü direnişçilerinin ölüm orucuyla kuşatmayı yarmak istemeleri doğrudur. Direnişçiler kuşatmayı yardılar. Herkesin bitti gözüyle baktığı, hatta burjuva ba- sının "bitti" diye ilan ettiği direniş, ölüm orucuyla kararlı bir şekilde sürmeye başladı. İşçi düşmanlarının sevinçleri bir kez daha kursaklarında kalmıştır. Ama gelinen aşamada direniş, ya şehitler vererek daha uzun bir sürece yayılarak, işçilerin daha fazla ekonomik kozları yanında esas olarak da İşçi Sınıfı Hareketi Mücadele Tarihine yaşamlarını ortaya koyarak, sendikacılara rağmen kazandıkları bir zafer olarak geçecek, yada ölümler olmadan bitirilecekti. Direniş, işçi düşmanlarının ağır baskısı altında kararlı bir şekilde sürmüş, birçok eylem biçimini hayata geçirmiş, ama, mevcut nesnel koşullarda, işçi kitlesinin içinde bulunduğu örgütlenme koşullarında elde edilen kazanımlarla yetinilerek bitirildi. Eminönü Direnişi, bütün işçi düşmanlarına karşı yapılmış bir direniş olup, direniş sonunda, büyük bir zafer elde edilmemişse de yenilmemişlerdir. Tersine, sendikacılara, yasalara ve devlete rağmen, direnilebileceğini ve birçok kazanım elde edilebileceğini göstermişlerdir. İşbirlikçi sendikacılar, patronlar, devletin baskıları karşısında işçi direnişçileri, bir kısım kazanımlarla yetinmeye, yalnız kalmaya mahkum mu olacaklardır. Hayır, tüm olumsuzluklara rağmen, çıkış yolu vardır. Genelde, işçi hareketini, işçi cephesi perspektifiyle, fabrikadaki, işyerindeki direniş ve grevdeki işçiye dayanarak örgütlemeli ve sendika bürokratlarının denetimi dışına çıkmalıdır. Direniş ve grevlerle dayanışma bilincini yaratmalıyız. Sendikacılar, nasıl direnişleri, işçi ve halk desteklerinden yoksun bırakıp, güçsüzleştirip, tecrit edip, yenilmesini istiyorlarsa, biz de sendikacılara rağmen işçilerin ve halk kitlelerinin güçlü dayanışma örneklerini yaratarak, sendikacıları yalnız bırakıp tecrit etmeliyiz. Elbette, bunlar birkaç günde çözülecek sorunlar değildir. İşçi örgütlenmelerinde, propoganda ve ajitasyonunda bu düşünce temel alı- narak, tek tek direnişlerle ilgili yapılabilecek daha fazla şeyler vardır. Eminönü Direnişini ele alırsak; baştan itibaren bir çok eksiklik kendini göstermiş ve direniş süresince de aşılamamıştır. Sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinden destek direnişler örgütlenmemiştir. Diğer işçi direnişlerinden ve halk kesimlerinden destek istemek için ısrarla gidilmemiştir. Propaganda da kısırlık hakim olmuştur. Bunlar yapılamadığından, işilerin destek direnişleri sağlanamamıştır. Halkın desteği ise, ziyaretler ve bazıkatkılarla sınırlı kalmış kitlesel eylem boyutunda desteğe dönüşmemiştir. Patrona, direniş kırıcılarına, taşeron firmaya, işçi düşmanlarına karşı radikal tavırlar alarak morallerini bozma, cüretlerini kırma ve etkisiz hale getirme yöntemlerinde eksik kalınmıştır. Direniş ve grevlerde, eylemi kırmaya çalışan herkes, işçi düşmanı kabul edilerek, her türlü eylem biçimiyle devrimci şiddetle etkisiz hale getirilerek engel olmaktan çıkarılmalıdır. Bu konuda reformizmin "... aman direniş provoke olur..." saçmalıklarını bir yana bırakarak, kararlı bir şekilde işçi düşmanılarının üzerine gidilmelidir. Direnişin eksiklikleri, yapılması gerekenler üzerine bir çok şey söylenebilir. Ama belirleyici olanlar bunlardır. Eminönü Direnişi, başta Eminönü Direnişçi işçileri olmak üzere, işçileri, hak ve özgürlükler mücadelesi içerisinde olan hemen herkesi eğiten bir okul işlevi görmüştür. Eminönü Direnişinin öğrencileri artık birer usta direnişçidirler. Eminönü Direniş Okulunda yetişen militan işçiler, direniş derslerini işçi sınıfına taşımak, henüz sendika ağalarının gerçek yüzlerini görmeyen işçilere bunların gerçek yüzünü göstermek ve işçi cephesini örgütlemek için seferber olmalıdırlar. Eminönü Direnişinden öğrendiklerinizle dostu ve düşmanı daha iyi tanımanızla şimdi daha güçlüsünüz.*

5 İşyerlerinde greve yaklaşırken Kamu işyerlerinde 680 bin işçinin büyük bir kısmı için grev kararlan tek tek alınarak işyerlerine asılıyor. Bir kısım işçi için de Yüksek Hakem Kurulu yolu gözüküyor. Kuşkusuz toplu iş sözleşme görüşmelerine gitmeyerek hariçten gazel okumak Türk-İş'in kararlılığının bir ifadesi değildir. Türk-İş yöneticilerini ve genel başkanını hepimiz iyi tanıyoruz. Hükümetin ve sermayenin çıkarı yönündeki tavrı daha ağır ve nettir sözleşme dönemi alacakları için işçilerin Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya yürüme ve ardından işyerlerinde işgali gündeme getirme şeklindeki fiili tavrına karşı B. Meral devlet bakanı ile aniden anlaştı yılı Eylül ayındaki bu anlaşma karşısında B. Meral, kendi sendikacılarını bile şaşırtmıştı. Bu sözleşme döneminde grev kararlarının alınması zaten bir zorunluluk.. Yalnız iş bu kadarla bitmiyor. Mevcut yasaların, hükümetin ve ser- mayenin yasal olarak yapılan grevleri etkisizleştirmek için ne tür yöntemler kullandığını da çok iyi biliyoruz. Bir kere grevi uygulatmamak için işyerinde referandum önerisi yaparak işçileri grev isteyenler ve istemeyenler şeklinde bölmeye çalışmaktadır. Eğer grev istemeyenler çoğunlukta ise bu sonucu diğer işyerlerinin işçilerine karşı bir propaganda malzemesi haline getirmektedir. Böylelikle grev oylamalarını olumsuz etkilemektedir. Grev sıra- sında işverenin üretimi sürdürme yolundaki yasadışı hazırlıkları ve çabaları da grevi etkisizleştiren bir diğer etkendir. Bunun dışında işyeri önündeki jandarma ve polis ablukası greve yönelik fiili bir saldın içeriğini taşıyor. Siyasi iktidarın izlediği politika ve Türk-İş'in kararsız geri tutumu açıktan açığa haklarımızın masa başında kotarılamayacağını ortaya çıkardı. Şimdi grev kararları alınıyor. Peki grev kararı almak veya uygulamasına başlamak bizim sorunumuz için otomatik bir çözüm müdür? Tabii ki değildir. Ancak bunun böyle olup olmaması tamamen bize bağlıdır. Biz işçiler olarak grev kararı alınan işyerlerimizde şimdiden örgütlenmez, ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı önlem almazsak, grevin hiçbir anlamı ve etkisi olmayacaktır. Bir elimiz şimdiden her zaman, her an bizi 3-5 para için masada satacak Türk-İş yöneticilerinin yakasında olurken diğer elimiz fabrikamızda grevimizi etkisizleştirmeye çalışanlarda olmalıdır. İşveren fabrikadan mal mı kaçıracak buna karşı fiili önlemler geliştirelim. Grevimizi hem işyeri içinde kıranlar, hem de işyeri dışından getirilerek kırmak isteyenlere karşı mekanizmalar oluşturalım. Ülke genelinde aynı anda hayata geçirilecek grevleri gerçekten bir genel grev havasına dönüştürmek lafla değil, ancak çalışmakla gerçekleşecek bir olaydır. Bunun için 8 TÜMTİS (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası)'na üye oldukları için 4 Temmuz'da işten çıkartılan Retrans işçilerinin direnişleri süresince karşılaştıkları baskı ve saldırılara 27 Ağustsos'ta bir yenisi daha eklendi. 27 Ağustos Pazar günü saat 09'da sendika aracına binerek Şekerpınar Köyüne su almaya giden işçiler başka bir araçtan kurşun yağmuruna tutuldular. Arabayı delen kurşunlar, arabanın arka bölümündeki battaniyelere saplanıp kaldığı için saldırada ölen ve yaralanan olmadı. Saldırının yapıldığı araç Retrans işçilerine daha önce yapılan saldırıda da kullanıldı. Tümtis saldırının yapıldığı aracı plakasıyla birlikte savcılığa bildirmesine karşın savcılık hiçbir işlem yapmadı ve ikinci bir saldırı için saldırganlara fırsat tanımış oldu. 27 Ağustos'ta işçilerin kurşunlanmasının ardından ise Jandarma direnen Retrans işçilerini gözaltına almaya yeltendi. Ancak işçilerin direnişi karşısında başarılı olamadı. Bilindiği gibi Retrans işçileri Tümtis sendikasına üye olarak çoğunluk tesbiti için Çalışma Bakanlığı'na başvurmuş çoğunluk tesbitinin gelmesinden sonra 140 üye önce işten çıkartılmış ardından başlattıkları direniş sırasında jandarma ve taşeronların çeşitli defalar saldırısına uğramıştı. Bütün bu saldırılar Retrans işçilerinin direnişini dağıtamadı. Direniş ülkemiz içinde destek bulduğu gibi aynı işkolundaki uluslararası sendikacılar tarafından da desteklendi. Saldırının ardından Tümtis Genel Başkanı Sabri Topçu bir açıklama yaparak şunları dile getirdi: "Bugün işçi hareketine karşı giderek ön plana çıkan bir olgu var. Silahlı mafya taşeron görüntüsü altında sendikalaşma hakkını olduğu kadar işçilerin yaşama hakkını da yok etmek için mafya daha çok devreye sokulmaktadır. SASA'da Tuzla Deri'de, Polisan ve bir çok yerde bunun örnekleri yaşandı. Siyasal iktidar ise sendikasızlaştırmayı bir devlet politikası olarak uyguladığı için bu olaylar karşısında "Görmem, duymam, konuşmam" mantığıyla hareket etmektedir. Demokratikleşme vaatlerinin ardında yatan gerçek, emekçiler üzerinde yoğunlaştırılan şiddet ve baskıdır. Üyelerimize yapılan silahlı saldırıları şiddetle protesto ediyor, sermayeninin paralı uşakları olan emek düşmanı mafyanın saldırılarına rağmen haklı mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz. Bu saldırıların genel sendikal örgütlülüğü hedef aldığı açıktır. Başta sendikalar olmak üzere emekten yana tüm kesimleri, saldırıyı protesto edip Retrans işçileri ile dayanışmada bulunmaya çağırıyoruz"* Ağustos'ta yaşanan genel eylemden alacağımız dersler bizim için öğretici olacaktır. Türk-İş'e bağlı olan ama sözleşme kapsamında olmayan özel veya kamu işyerleri işçilerinin destek vermediği, Hak-İş ve DİSK'in seyirci kaldığı, kamu emekçilerinin küskün kaldığı bir grevin genel grev havası taşıması zordur. Bu kesimlerin desteğini sendikaların genel merkezlerinden beklemek yerine işyerlerimizin bulunduğu alanlarda bizzat bunlara giderek hem fiili hem de manevi yönde destek sağlamak zorundayız. Grevlerin nasıl ve ne şekilde hayata geçirileceğine ilişkin sendika yönetimlerinden talimat beklemek yerine, "biz bunu nasıl başaracagız? sorusunu gözümüzün önüne getirerek işyerinin, sendikanın bir üyesi, işçisi olmaktan öte birbirimizle tartışalım. Grev komiteleri kuralım. Grevi etkili bir şekilde sürdürmek, sendika yöneticilerinin bizleri satma çabalarını boşa çıkarmak için grev komitelerine bağlı ihtiyaca göre çeşitli örgütlenmeler yaratalım. Tek tek alınan grev kararlarını genel grev havasına çevirmek bizlerin tek tek işyerlerinde grevimizi başarıya ulaştırmakla gerçekleşecek ve diğer işyerleri ile birlikte bütünleşecektir. Toplu Sözleşme aracılığıyla istediğimiz haklan elde etmenin de, Türk- İş'i aşmanın da IMF'nin acı reçetesini bir parça da etkisizleştirmenin de yolu budur. * İşveren-Sendika İşbirliğiyle İşçi Kıyımı Tekstil işkolunda 150 işçi sendikalı oldukları için işinden oldu. İşçilerin işlerinden olmasının arkasında üyesi bulundukları DİSK/Tekstil Sendikasının da parmağı var. DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası işçilerin çıkarından yana gözüküp ardından hançerlemekte, yalnız bırakmada hiç mi hiç tereddüt etmemektedir. Olayın gelişimi şöyle; Sefaköy'de bulunan Özel Tekstil İşçileri (Özel Tekstil iki ortaklı bir işyeri, ortağının biri İP üyesi; Serdar Yıldırım) bundan yakla- şık 10 ay önce örgütlenme kararı alarak devrimci görünen DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası'na üye oldular. İşverenin tüm baskı ve engellemelerine rağmen sendika işyerinde yetki alarak toplu iş sözleşmesi sürecine girdi ve görüşmelere başladı. Bir yandan görüşmeler sürerken diğer yandan işçiler üzerinde baskılar arttı. İşveren 35 işçiyi işten atmaya kalkıştı. İşçiler toplu iş sözleşmesi aşamasında bu kararın geri alınmasını yoksa "Ya hep beraber ya hiç birimiz" açıklayıp iş bıraktılar. İşçiler bu süreçte, "Bizlerin işten atılmamıza başlanması sendikanın işbirlikçi tutumunu gözler önüne serdi. DİSK Tekstil bürokratlarının işverenle görüşüp aldığı karar, "ya tüm işçilerin işe geri alınması yada hiçbirinin çalışmayarak tazminatlarını alıp işten ayrılması" şeklinde bir görüşme olduğunu belirttiler. Bubunun sonucunda tazminatları ödenerek 150 işçinin işten çıkarılmasıyla sendikalaşma hakkı da ortadan kalkmış oldu. Bunun üzerine Özel Tekstil işçileri 27 Ağustos'ta çağrı yaparak 28 Ağustos'ta DİSK merkezi önünde basın açıklaması yapacaklarını açıkladılar. 28 Ağustos'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık 100 işçi başlarından geçenleri anlatarak, işverenin ve sendikanın-tutumunu kınadılar. Ayrıca şunları belirttiler "Biz Özel Tekstil işçileri olarak bu hainliği protesto ediyoruz. Bizlere yapılan bu saldın Türkiye İşçi Sınıfına yapılan saldırıların bir parçasıdır. Sal-dırıların önünü alıp karşı saldırı-ya geçmenin tek yolu; işçi sınıfı ve emekçilerin örgütlü birliğinden ve mücadelesinden geçmek-

6 E mekçi sınıfların mücadele gündemini grevler, yürüyüşler, mitingler, iş bırakmalar ve genel grev oluşturuyor. Emekçiler artan yoksullaşma, işten atmalar ve her türden hak gasplarına karşı sahip oldukları silahları kullanmaya çalışıyorlar. Bugün olduğu gibi, kapitalizmin ortaya çıkışından bu yana işçi sınıfı dünya genelinde kazandığı bütün hakları mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazanmıştır. Sekiz saatlik çalışma hakkından, sigorta hakkına, örgütlenme haklarına kadar her türlü kazanımda Amerikan işçilerinin, İspanyol madencilerinin, Paris Komüncülerinin, Alman barikatçılarının, Sovyet proleteryasının ve tüm dünya işçi sınıfının emeği kanı vardır. Kazanılan her hak milyonlarca işçinin, emekçinin büyük fedakarlıklarıyla kazanılmıştır. İşte bu mücadele tarihi, dünyanın her yerinden sürdürülen kavgaya güç kazandırır, ışık tutar... Bu mücadelenin işçi sınıfına kazandırdığı özelliklerinden biri de düşmana duyduğu sınıfsal kindir. Bu kin kişisel çekişmelerden, mal mülk kavgalarından, kıskançlıktan, rekabetten kaynaklanan bireysel bilinçten yoksun bir kin değildir. Aksine emeğin kendi düşmanlarına karşı geliştirdiği bilincinin ürünüdür. Emeğe, emekçilere, emekçilerin yarattığı değerlere yapılan saldırılarla beslenmiş sınıf bilinciyle, emeğin düşmanlarına yönelmiştir. Bu kimi kez bir polis şefi, emekçileri coplayan polisler, kimi kez bir patron, bazen de başbakan, cumhurbaşkanı gibi devlet temsilcileridir. Sınıf kini sömürüye, sömürü düzenine duyulan düşmanlıktır. İşte bugün direnişlerimizin harcında olması gereken temel dayanaklarımızdan biri bu duygu olmak zorundadır. Kin duymadan yürütülen bir kavga kurusıkı doldurulmuş bir silah kadar etkisiz olacak, mücadeleyi daha başından kaybetmemize yol açacaktır. Kin duymamak; düşman karşısında esnemek, yumuşamak, belirsizleştirmek, ne yapacağını bilememektir. Düşmanı abartarak uzlaşmaya, teslimiyete yürümektir Ve bugün pekçok direnişimizin daha başından yitirilmesinin önemli etkenlerinden biri bu duygunun eksikliğidir. Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesiyle işçi çıkartılmayacağını her fırsatta yineleyen siyasi iktidarı Seytaş A.Ş'de yaşananlar yalanlıyor. Seytaş Anonim Şirketi satın alma işleminden sonra 8 Ağustosla 46 işçinin işine son verdi. Hak-İş'e bağlı Özgıda-İş'e üye işçiler "SEK özelliştirilmeden önce 10 milyon maaş alıyorduk. Ama SEK özelleştirildikten sonra işveren, kendi koyduğu şartları dayatarak bizleri 3 milyon 300 bin lira ile çalıştırmak istiyor."dediler Özgıda-İş SEK temsilcisi Abdullah Ablak ise, "İstediklerinin sendikalı çalışmak ve ücretleri işverenle masada tesbit etmek Neden Kin Duymuyoruz İşçi sınıfı bugün kendi içinde örgütsüz, dağınık, sınıfsal dayanışma ve yardımlaşmadan yoksundur. Etkisizleştirilmiş bir güçtür. Sınıf örgütleri olarak görünen sendikalar ise daha çok devlet güdümlüdür veya devletin çekim alanındadır ve doğaldır ki işçi sınfına önerdikleri şey daha fazla teslimiyet ve boyun eğmedir. Türk-İş, DİSK, HAK-İŞ gibi konfederasyonlar onların çatıları altında toplanan onlarca işkolu sendikası ve öteden beri sınıfın her eyleme kalkışmasında sakin sakin ve sabırlı olmayı devletin birliğini bütünlüğünü düşünmek gerektiğini söyleyerek tepkileri yumuşatmakta, her radikal eylemliliğin içini boşaltmakta, işçiyi, düzenin sınırlarına hapsetmeye ve çoğu yerde milliyetçi, faşist, gerici akımların peşine takmaya çalışmaktadırlar. Bir çok işçi eyleminde kullanılan Türk bayrakları, atılan sloganlar,ajitasyon ve propaganda da kullanılan malzemeler milliyetçiliğin körüklenmesine hizmet etmektedir. Egemen sınıflar ise büyük teknik olanaklarla donanmış olup basınından kolluk güçlerine kadar, sistemin bütün kurum ve örgütlerini yedeklemişlerdir. Ezilenlerin en küçük bir kıpırdanışında televizyondan gazatelere, sivil faşistlerden polis ve askerlere kadar hepsi harekete geçmektedirler. Yürütülen propaganda, karşı devrimci şiddet ve Bayram Meral gibi sınıf içi düşmanların telkinleri ile de bütünleşince öfke çözülmekte, yerini sindirilmişlik, çaresizlik, kadercilik ve teslimiyet almaktadır. Devlet aygıtının sahibi ve patronu olan egemenler, bu aygıtı kullanarak kitlelere güçsüz olduklarını, devletle başedemeyeceklerini, kimsenin kendilerini desteklemediğini anlatmakta, milyonlarca insanın düşünce ve duygularını dumura uğratmaktadır. Egemen sınflar her tür direnişi emekçilerin zayıflıklarını kullanarak çözmektedir. Ekonomik ihtiyaçlar, ana-baba, çoluk çocuk, ev kirası, ölüm tehdidi, direnişçilere ve yakınlarına yönelik saldırılar, destek ve dayanışmayı kurutmak vb. her yöntemi bir silah haline getirmektedir. Uzayan ve desteksiz kalan direnişler emekçileri yılgınlaştırmakta, moral bozmakta ve teslimiyeti kolaylaştırmaktadır. Morali sarsılmış direnişçiler yenilgiye mahkum olmaktadırlar. İşte bu noktada sınıfsal kin, atacağımız adımlarda bize güç katacaktır. olduğunu, özelleştirme kapsamına girene kadar kar eden SEK'in, sonradan zarara geçtiğini, SEK'in tümünün özelleştirilme kapsamına girmesinin zemini hazırlanmıştır" dedi. Öte yandan 22 Ağustos'ta fabrika çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayan Abdullah Ablak, Yusuf Keskin, Temel Yılmazer, Mizan Yılmazer, Mustafa Kılıç ve Mustafa Boran saldırganların 4 kişi olduklarını belirttiler. SEK'te bir yandan bunlar yaşanırken diğer yandan işçiler Özgıda -İş sendikasının kendi sorunlarıyla ilgili girişimlerini hızlandırmalarını istediler. İşçiler, "SEK'e Türkiye'nin ihtiyacı var. Çalışması ve üretim yapması gerek. Çocuklarımızın süte, halkımızın kaliteli ve temiz peynire ihtiyacı vardır. Bu mesleklerde yine bizim çalışmamız lazım, ama çalışırken de köleliği kabul edemeyiz" dediler.* Sınıfsal Kimliğimizi ve Onurumuzu Savaşarak Koruyabiliriz Düşmanımız kimdir neyi hedeflemektedir? Bunlara verilecek yanıtlar zaferimizi sağlayacak, cüretkarlığı kazandıracak, kimliğimizi bulmamıza yardımcı olacaktır. Çetinsaya, Aras, Atığ, Sabancı, Koç vb.leri sadece kişi olarak düşmanımız değildir. Yüzlerce yıldır milyonlarca insanın kanını iliğini sömüren, insanları açlığa mahkum eden, onursuzlaştıran aşağılayan, "işten çıkardım" deyip sokaklara terk eden kapitalizm denen çürümüş düzenin aşağılık temsilcileridir. Ve bütün istekleri her tarafından lime lime dökülen bu çürümüşlüğü biraz daha sürdürmektir. Ancak bunun için konuşanın sesi boğulmalı, emeğin sahiplen emeğine sa hip çıkmamalıdır. Bunun için İbiş Demir, Güler Ceylan, El mas Yalçın, İsmet Erdoğan gibi sınıfın devrimci öncülerini katletmekte, devrimci sendikacıları bin türlü yolla tasfiye etmektedirler. Sadece bunlar için bile sınıf düşmanlarından hesap sormak, işbirlikçilerin yakasına yapışmak, her direniş yerini savaş alanına çevirmek, sokakları yangın yerine döndürmek gerekiyor. Sevdiklerimiz için, emeğimiz için, ailelerimiz, ezilmeye çalışılan onurumuz için bizi soysuzlaştırmaya çalışan egemenlerin karşısına kinle, öfkeyle dikilmek, sesimizi mücadele eden diğer kesimlerin sesleriyle bütünleştirmek ve örgütlenmelerimizi geliştirerek sınıfsal dayanışmayı yaymak zorunluluk haline geliyor. Bütün sorunumuz artık sadece ücret sorunu, iş sorunu değil varlık yokluk sorunu, onurlu bir insan gibi yaşayıp yaşamama sorunudur. Direnişlerden geri çekilen her emekçi onursuzluğu kabul etmiş demektir. Halklarımızın yaşadıklarına sırtını çeviren herkes sınıf düşmanlığına ortak olmuş demektir. Görevimiz bütün güçlerimizi birleştirerek 1 Mayıslarda şehit edilenler adına, dağlarda, sokaklarda katledilenler kaybedilenler adına, yakılıp yıkılan köyler adına daha fazla direniş örgütlemek, daha fazla direnişi zafere taşımak, kinimizi, emeğimizi, alınterimizi, sınfsal onurumuzu halk kurtuluş savaşının harcına katarak özgürlüğe yürümektir.* DİSK Tekstil İle Sabancı Bossa İşbirliği Adana'da Sabancı'ya ait tekstil fabrikalarında geçtiğimiz Şubat ayı sonuna doğru başlayan ve 50 gün süren grevden sonra, kısrm kısım işçi kıyımları gerçekleştirilmişti. Bu kıyımın asıl gerekçesi imzalanan toplu sözleşme ile işçilik maliyetinin biraz da olsa yükselmesi iken, işveren işçi kıyımına teknolojik gelişmeyi gerekçe gösteriyor. Kıyımın yaşandığı işyerlerinden biri de Bossa 1, Bossa 2 ve Bossa 3 fabrikaları. Bu fabrikalarda yeniden gündeme gelen işçi kıyımı ile ilgili olarak bu işyerinde örgütlü bulunan DİSK/Tekstil'in Şube Başkanı Ahmet İneci, "Neden işçi çıkartılıyor" şeklindeki bir sorumuza tamda işveren ağzına yaraşır bir biçimde cevap vererek "teknolojik gelişme" dedi. Şu anda fabrikadan çıkan işçiler ise sendikanın ' gönüllüler" diyerek götürdüğü öneri çerçevesinde işlen çıkartılıyor. Ahmet İneci daha önce şube sekreteriyken işverene bu biçimde öneri götürmüş, işveren ise bu öneriyi önce kabul etmemişti. Bugün bunu kabul eden işveren, şu anda kendine gönüllü çalışacak işçi arıyor. Gönüllü işçinin nasıl olduğunu ise Ahmet İneci şöyle tanımlıyor: "Gönüllü işçi, dışarıdan işini ayarlamış, fabrikada çalışmasa bile ailesini geçindirecek işçidir. Bu işçinin diğer işçilere faydası, çıkartılan işçinin dışarda bu düzende iş bulması zor olabilir. İşle bu gönüllü işçi bu arkadaşlara yardımcı oluyor." DİSK/Tekstil özellikle Adana'da sermaye sınıfının çıkarı için anlaşılan daha çok çaba sarfediyor. "Gönüllüler" şeklinde işverene öneri götürmek geleneğini DİSK/Tekstil sarı sendika dediği Hak-İş'e bağlı Öziplik-İş ve Türk İş'e bağlı Teksif sendikalarından iyi öğrenmiş olmalı ki, bu yaptığı işbirliğini gizleme gereği bile duymuyor. İşçi kıyımının şu veya bu şekilde meşrulaştırılmasına çalışıyor. Bu durumda işçilere ise sendikanın işverenin kıyım planını kolaylaştırmak yerine işçilerin sorunlarıyla uğraşmak gerektiğini kafasına vura vura öğretmek ya da onların koltuğuna bir tekme vurmak düşûyor.*

HO CHİ MİNH... O Vietnam halkının bilge önderi, dünya halklarının Ho Amcasıydı.

HO CHİ MİNH... O Vietnam halkının bilge önderi, dünya halklarının Ho Amcasıydı. Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosunun 6 Eylül 1995 tarih, 12 sayılı açıklamasını yayınlıyoruz. DERSİM KİNZİR ORMANLARINDA DÜŞMAN ' GÜÇLERİ İLE ÇATIŞMA 4 Eylül 1995 sabah saat 7:00 sularında, Dersim

Detaylı

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN?

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN? Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 12 Ekim gecesi bir yoldaşımızı, canımızdan bir parçamızı daha sonsuzluğa uğurladık. Özgür Gelecek gazetesi Kartal Temsilcisi Suzan Zengin i kaybetmiş olmanın derin

Detaylı

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENİYOR!

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENİYOR! SURUÇ TA SGDF NİN ÇAĞRISIYLA BİR ARAYA GELEN 32 DEVRİMCİ-DEMOKRAT KATLEDİLDİ, 100 ÜN ÜZERİNDE YARALI... Katliamın Sorumlusu EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP DİR Emperyalistler ve İşbirlikçileri ile Uzlaşmak,

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

SAYI:49 4 EKİM 1997 150.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASİ GAZETE

SAYI:49 4 EKİM 1997 150.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASİ GAZETE SAYI:49 4 EKİM 1997 150.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASİ GAZETE KURTULUŞ 4 Ekim 1997..İÇİNDEKİLER.. DİSK GENEL KURULU VE SOL-SOSYALİST BASIN.....3-4 DİSK TASFİYELER...,5-11 Halk Meclisleri ile O i Sokağa

Detaylı

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR!

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2013 Fiyatı: 1,00 TL ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! POLİS ÇADIRLARI DHL İŞÇİLERİNDEN ANILDI SÖKTÜ... PROTESTO 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Öcalan Özgür Olmalıdır! KCK, Halkımız, Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür diyerek her yerde serhildanlar geliştirmelidir çağrısı yaptı. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN (Sy:14 te) 16

Detaylı

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ NİN MERKEZİ GAZETESİDİR.. İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 51 Şubat 2011 1 TL.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA DEVRİMİNİN NABZI TUNUS TA

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

OPERASYONUN DAYANDIRILDIĞI CD KAYIP

OPERASYONUN DAYANDIRILDIĞI CD KAYIP www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com 28 İlde 184 Devrimci Memurun Gözaltına Alınıp 72 sinin Tutuklandığı Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Kurulan Komplo Çöktü! OPERASYONUN

Detaylı

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim!

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Mayıs 2013 No:62 Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! İşçilerin haklarını

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya.

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya. Adnan Serdaroğlu: MESS ile tarihsel bir mücadelemiz var Devlet elini bedenimden çek >> 13 sayı 12 >> 8 Kürtaj yasada hak hastanede yasak Aleviler yine hedefte Lubunya hareketinin bugünü ve geçmişi Son

Detaylı

1 Mayıslar Meşrudur 1 Mayıs'ta Alanlarda Olalım!

1 Mayıslar Meşrudur 1 Mayıs'ta Alanlarda Olalım! Gazetemizin 9 Nisan tarihli 25'inci sayısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından sansürlendi. Sansürlenme gerekçeleri bilinen, "bölücük yapmak", "halkı kışkırtmak", "yasadışı örgüt propagandası

Detaylı

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ...

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ... ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 44 Mart 2010 1 TL... Türkiye Birleşik İşçi Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! TBİP TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

Ayak Takımı Elbet Hesap Soracak!

Ayak Takımı Elbet Hesap Soracak! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org Mayıs 2008 No:2 Ayak Takımı Elbet Hesap Soracak! Estirilen devlet teröründen

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

sorumlusu Parasız eğitim isteyenlerin 19 ay tutuklu kaldığı bir ülkede www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com info@yuruyus.

sorumlusu Parasız eğitim isteyenlerin 19 ay tutuklu kaldığı bir ülkede www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com info@yuruyus. Parasız eğitim isteyenlerin 19 ay tutuklu kaldığı bir ülkede www.yuruyus.com www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com, sorumlusu info@yuruyus.com Amerikan ordusu tecavüzcüdür

Detaylı

Genel Direniş Tam Bir Zaferle Sonuçlandı

Genel Direniş Tam Bir Zaferle Sonuçlandı Merhaba, Onursuz ve ahlaksızdılar... Yüreklerindeki korkunun ifadesiydi işkencecileri bu kadar pervasızlaştıran. Bu yüzden yine saldırdılar çalışanlarımıza, okurlarımıza. Adana temsilcimiz Bülent Ecevit

Detaylı

SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE

SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE HALK İÇİN SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE 1996 Mayıs -Temmuz Cezaevleri IfllIlPİlll n HALK İÇİN KURTULUŞ 2 19 Temmuz 1997 İDİL'İN SORUSU.. "SORU SORMAK MI DAHA KOLA

Detaylı

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2008 No:7 Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ: MESS DAYATMASINA KARŞI MÜCADELEYE

METAL İŞÇİLERİ: MESS DAYATMASINA KARŞI MÜCADELEYE Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2014 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİ: MESS DAYATMASINA KARŞI MÜCADELEYE ASGARİ ÜCRET ZAMMINA ÜLKER DE İŞÇİLERDEN TEPKİ İŞÇİ KIYIMI İŞÇİ CİNAYETLERİ FITRAT DA MI VAR?

Detaylı

Ölmek var, dönmek yok! Kozmik Oda da neler oluyor? Devrimci homofobi... PANORAMA. Tekel işçileri Ankara da haykırıyor:

Ölmek var, dönmek yok! Kozmik Oda da neler oluyor? Devrimci homofobi... PANORAMA. Tekel işçileri Ankara da haykırıyor: Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! AYLIK SİYASİ GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz yok!

Detaylı

"BÜYÜK OPERASYON"... 10 Gün Operasyon, 20 Saat Çatışma...

BÜYÜK OPERASYON... 10 Gün Operasyon, 20 Saat Çatışma... 10 Gün Operasyon, 20 Saat Çatışma... "BÜYÜK OPERASYON"... Serinhisar bölgelerinde iki bin asker ve özel timle DHKP-C gerillalarına yönelik başlatılan operasyonu Ege'nin yerel gazetelerinden DEHA Yirmi

Detaylı

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI. Gaziantep te Sendikasız Grev: İnsanca Yaşamak İstiyoruz! s.

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI. Gaziantep te Sendikasız Grev: İnsanca Yaşamak İstiyoruz! s. D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n!.. DÜNYA DEVRIMI Enternasyonal Komünist Akım 11.Sayı Eylül-Ekim 2012 S e n d i ka l a r D e v l e t i n Aygıtlarıdır G ü n e y A f r i k a d a

Detaylı

Yeniden Tekel Açılımı

Yeniden Tekel Açılımı Akdeniz havzasında devrimci bir merkez, RedMed sitesi yayında Daiyang grevi, Yurtiçi Kargo, Taral Makina, Teknopark işçileri & Asistan mücadelesi THY direnişinden işçi sınıfına selam Şubat 2013 / Sayı:

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Sayı: 423 29 Haziran 2014 Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com İşten Atma...

www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Sayı: 423 29 Haziran 2014 Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com İşten Atma... www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com Berkin İçin Adalet İsteyenlere Kurşun, Soruşturma, İşten Atma... Halka Kurşun Sıkan Kahraman Madenciye Tekme Atan Tayyip in Müsteşarına

Detaylı