MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi."

Transkript

1 OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. Yarıyıl ARCH115 Basic Design Basic design tools as defining elements (point, line, measurement, texture, shape, color, direction, interval, movement, light and shadow), basic design concepts (repetition, harmony, contrast, hierarchy, balance, unity) and Visual Perception Principles. ARCH109 Technical Drawing and Presentation Techniques The definition of architectural tools and paper sizes; freehand drawing; drawing vertical, horizontal, inclined and curved lines; letter; projective drawings (plan, section, view); the concept of scale; three dimensional drawings of geometric objects (axonometric perspective). ARCH111 Introduction to Architectural Design and the Built Environment Introduction of the main elements and principles governing architectural design, its basic concepts and elements, main determinants of architectural design, user-space interaction, house design principles, and primary and secondary activities related to residential design. KTPM101 Temel Bitki Bilgisi I Bitkiler alemi ve başlıca bitkisel hayat formları. Bitkilerin temel biyolojik yapısı. Bitkilerin sınıflandırılması ve Latince isimlendirilmesi (NOMENKLATUR). Bitki türlerinin dünya ve ülke coğrafyasındaki yayılışları, Türkiye nin fitocoğrafik bölgeleri. İklim, su, toprak ve jeomorfoloji gibi ekolojik özelliklerin bitkiler üzerindeki etkileri. Bitki materyalinin görsel ve tasarım özellikleri, peyzajda kullanımları. Başlıca ağaç türlerinin tanınması, coğrafi yayılış, ekoloji ve tasarım özellikleri. MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi. 2. Yarıyıl ARCH102 Design Studio I Non building spatial context. By making spatial analysis in the context of body, activity, logic of construction and type of materials, a kind of consciousness is awakened as a design process methodology. Conceiving a definite time and space, and expressing in three dimensions. Working sometimes as an individual, sometimes as a team member, and sharing information belonging to all of the projects made at the design studio. Attending to the architectural conferences, reading and writing architectural texts. ARCH112 Computer Applications in Architecture Fundamentals of computer aided design of architectural projects. Computer applications in architecture, design process and approaches. Data acquisition systems in architecture, modeling and simulation techniques, conceptual and formal modeling techniques. Spatial design in computers. Expert systems and some examples. 1

2 KTPM122 Temel Bitki Bilgisi II Bitkilerin fitocoğrafik bölgeleri, bitkilerin yayılış alanları. Peyzaj mimarlığında kullanılan çalılar, otsu bitkiler, sarılıcı bitkiler, yer örtücüler, gramine bitkilerin ekolojik ve görsel özellikleri, tasarımda kullanım potansiyelleri. Tematik amaçlı düzenlemelerde kullanılan bitki türleri, su içi, su kenarı bitkileri, kaktüs ve sukkulentler. KTPM112 Kentsel Kavramlara Giriş Bu başlangıç dersinde, kentle ilgili temel kavramlar, yerleşme öğeleri, yerleşmelerin sınıflandırılması, yerleşme türleri, kentsel mekan ve öğeleri, kentsel açık alanlar, formlar ve işlevler anlatılır. Kentlerin analiz edilmesinde, görsel ve grafik malzemeyi algılama, kentsel mekan ve fiziksel çevreyi, fiziksel bileşenleri ve biçimleriyle değerlendirilir. 2. SINIF 1. Yarıyıl KTPM203 Tasarım-Uygulama Stüdyosu I Kentsel doku içerisinde işlevini yitirmiş, problemli küçük boşlukların, meydan niteliği taşıyan alanların, cep parkı ölçeğindeki yeşil alanların tasarlanması ve projelendirilmesine yönelik stüdyo çalışmalarını kapsar. Stüdyoda problem olarak verilen küçük ölçekli bir kentsel boşluğun çevresi ve kullanıcıları ile ilişkilerinin analiz edilmesi, kent ve katmanları arasındaki ilişkilerin, kentsel boşlukların okunması ve anlamlandırılması üzerine deneysel atölye çalışmaları yapılmaktadır. ÖNŞARTI: ARCH111 Min. DD KTPM223 Peyzaj ve Kentsel Çevre Tarihi Tarih öncesi zamanlardan başlayarak kentsel çevre ve peyzaj planlamasının tarihi, kent biçimlerinin aktarımıdır. Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan, Roma, Ortaçağ, Barok dönemleri (İtalyan ve Fransız Barok Dönemleri), 18. Yüzyılda batı klasizmi, Çin tarzı, İngiliz tarzı, 19. Yüzyıl sanayi devrimi; 20. Yüzyılda modernizm ve geç modernizm dönemlerinden seçilmiş kentlere odaklanılarak kentsel çevre ve peyzaj planlamasının gelişimi, kentlerin oluşma biçimleri. KTPM233 Techniques and Materials of Landscape and Urban Environment I Interpretation, meaning and content of landscape architecture, identification of the patterns found in the existing landscape in spatial term, factors effecting landscape architecture; natural, climatic and human factors, elements of landscape architecture; topography, vegetation, water, building elements. Site engineering, assessment the design and technical aspects of site development and suitability. ARCH209 Computer Aided Design Introduction of computational tools on architectural design. Application of a well known computer software for architectural design. 2. Yarıyıl KTPM204 Tasarım-Uygulama Stüdyosu II Peyzaj ve kentsel tasarım arakesitinde yer alan tasarım problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik çalışmaları kapsar. Küçük ölçekli yerleşimlerin, toplu konutlar, kampus ve üniversite yerleşkelerinin kent içerisindeki dönüşüm niteliği taşıyan yerleşim alanlarının planlanması ve tasarlanmasına yönelik analizi, sentezi ve planlama/tasarım önerilerinin geliştirilmesi konularını içerir. Problem olarak verilen alanın tasarlanması ve projelendirilmesine yönelik çalışmaların üretilmesi, üretilen projenin görsel, metinsel ve grafik anlatım teknikleri ile ifade edilmesi ve sunulması gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. ÖNŞARTI: ARCH111, KTPM203 Min. DD 2

3 KTPM244 Bitkisel Tasarım Stüdyosu Bitkilendirme tasarımının aşamaları; bitkilendirme tasarımının temel ilkeleri-bitkilerle mekan yaratmak, bitkilerin yapısal özellikleri, bitkilerin görsel özellikleri, bitkilendirme tasarımının görsel kompozisyonu; bitki grafikleri. KTPM214 Techniques and Materials of Landscape and Urban Environment II Grading, drainage, circulation requirements and alignment, organization concepts relative to landscape resources, site evaluation, utilization and protection, and building and site program analysis and coordination. Introduction to landscape construction materials and their use in design. Materials covered will include pavements, various specialty products such as outdoor fabric, plastics and glass, enclosures, walls, stairs, decks, lighting, electrical, and irrigation systems for landscape architecture. Theory and principles of design of light structures, properties and use of materials, and construction communication. Landscape integrity and economic viability as performance issues, guest lecturers. 3. SINIF 1. Yarıyıl KTPM305 Design-Practice Studio III Analysis, planning and design proposals for a central part of city or town; developing design solutions for urban open spaces or public open space systems in urban settlements such us central squares, coastal parks, urban parks, public gardens etc. The students will being encouraged to improve their skills of analysis of the relations with the surroundings of the study area, natural, physical, and social data analysis and synthesis, concept development, drawing the urban design concept and design ideas with two-and three-dimensional techniques in related scales, preparing project report and working as teams. PREREQUSITE: ARCH111, ARCH102, KTPM203, KTPM204 Min. DD Special Condition: Due to the topic and broadness of the concept, this lecture needs to be extended over a long period of time and requires considerably more practice hours, therefore it cannot be opened in summer school. KTPM315 Fiziksel Çevre Kontrolü Tasarım sürecinde çevresel koşulların bütünleştirilmesinde, çevresel kontrol ve sürdürülebilirlik kavramlarına yönelik olarak temel bilgilerin verilmesini amaçlar. İklimsel konfor ve bunu etkileyen iklim elemanları, iklimsel verilerin yorumlanması, çevre tasarımında iklim kontrolünde etkili olan yapay çevre değişkenleri, yer seçimi, yerleşme dokusunda açık alanlara ve yapılara ilişkin geometrik değişkenlerin belirlenmesi. Ses kontrolü-tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, gürültü kontrolünde etkili olan tasarım parametreleri. Aydınlatma- temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapılaşmış çevreye ilişkin tasarım değişkenleri. Yasal çerçeve. KTPM325 Kentsel Çevre Analizi İlk yerleşmelerden günümüze insan yerleşmeleri, şehircilik akımları, şehirleşme kavramı, göç ve gecekondu olgusu, metropoliten alan kavramı incelenmektedir. Şehirsel fonksiyon alanları, doğal ve yapılaşmış çevre analizleri, analiz değerlendirme ve gösterim teknikleri uygulamalı olarak işlenmektedir. KTPM355 Landscape Ecology Global and local environmental problems, their interactions and impacts on landscapes, limits to environmental systems; ecology, ecosystems, energy flows and their components; landscape structure, change and function; components of landscape such as eco-topes, patches, corridors; ecological networks: open landscapes vs built-up landscapes, their interactions, conflicts; methods for environmental analysis and decision making: land suitability analysis, carrying capacity analysis, ultimate threshold analysis; interdisciplinary approaches, legal instruments, institutional aspects and landscape sustainability; guidelines and principles for a responsive and receptive approach to landscape architectural profession. 3

4 2. Yarıyıl KTPM306 Tasarım-Uygulama Stüdyosu IV Kentsel SİT alanları, kentsel yenileme veya kentsel dönüşüm alanı gibi özel nitelikli kent parçalarında gerçekleştirilecek olan kentsel tasarım projelerine yönelik öğrencilerin bilgi ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Bu tip özellikli alanların kent bütünü içerisinde analiz edilmesi, analizlerin sentezlenmesi, açık mekan sistemlerine dair genel planlama kararlarının oluşturulması ve önerilen sistem içerisinden seçilen bir bölgenin tasarım ölçeğinden detay ölçeğine kadar projelendirilmesi konularını kapsar. Belediye ve yerel yönetimlerle işbirliği yanında, öğrenciler ekip çalışması yapma yönünde teşvik edilmektedir. ÖNŞARTI: ARCH111, ARCH102, KTPM203, KTPM204, KTPM305 Min. DD Özel Koşul: Dersin konusu ve kapsam genişliği nedeniyle zamana yayılması gerektiği ve uygulama saatlerinin fazla oluşundan ötürü bu ders yaz okulunda açılamaz. KTPM316 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kuramı Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığında kuramsal boyut. 19. yy sonları ve 20. yüzyıl kuramları, tasarım okulları. Günümüz tasarım kuramları ve gelecek projeksiyonları. Kentsel tasarımın ve peyzaj mimarlığının gelişimi, gelişme stratejisi ve tasarım öğeleri, kentsel tasarım ilke ve teknikleri. KTPM326 Şehir Planlama Genel bir sistem olarak şehir planlamasının kavramsal açıklamaları ve planlamaya kavramsal yaklaşımların irdelenmesinin ardından kent planlamanın evrimi, kent planlama ilkeleri, süreci, aşamaları, planlamaya etki eden etmenler. Planlamanın mekânsal boyutu, türleri, kent formu ve dokusu. Türkiye de şehir planlamanın hukuksal mevzuatı ve plan anlatım teknikleri. Sürdürülebilir kentleşme ve kentsel gelişme. KTPM386 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş CBS'e giriş. Grafik ve grafik olmayan data, CBS'in tanımı, gelişimi, uygulamaları ve ilgili teknoloji. Coğrafik veri tabanı. Veri analizi ve proje tasarımı. CBS yazılım ve donanımı. Uzaktan algılama ve CBS, CBS Uygulamaları. 4. SINIF 1. Yarıyıl KTPM407 Design-Practice Studio V The main topics of this studio are urban conservation, urban renewal sites, re-planning of the heritage sites, conservation,planning and management of cultural landscapes, landscape restoration and repairing. The aim of the studio is to produce landscape and urban design projects in a part of city which have special natural and/or cultural landscape characteristics including various sizes and scales. The students will being encouraged to improve their skills of analysing the potentials and problems of these characteristic sites, proposing future planning and design decisions, improving design concepts, writing and drawing their ideas with apropriate techniques and scales, making interdisciplinary works. PREREQUSITE: ARCH111, ARCH102, KTPM203, KTPM204, KTPM305, KTPM306 Min. DD Special Condition: Due to the topic and broadness of the concept, this lecture needs to be extended over a long period of time and requires considerably more practice hours, therefore it cannot be opened in summer school. KTPM417 Tarihsel Çevre Koruma ve Tasarımı Tarihi çevrenin tanımı ve sınıflandırılması, taşınır kültür varlıkları, taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının tanımlanması. Tarihsel çevreyi korumayı gerektiren nedenler, koruma eylemleri türleri. Dersin devamında, tarihsel çevre korunmasında planlama süreci, yasal sistem, doğal, arkeolojik, tarihsel, kentsel sit alanlarında koruma, planlama ve tasarım yöntemleri örneklerle değerlendirilerek, tarihsel çevrelerin günümüzle bağlantı kurularak çağdaş yaşam koşullarına göre planlama ve tasarım sistemleri irdelenir. 4

5 KTPM427 Kent Sosyolojisi Kentleşme sürecinin dinamikleri, kent olgusunun ekonomik, sosyal ve kültürel yönleri bu sürecin analizindeki farklı yaklaşımlara referansla tartışılır. Değişik çevrelerdeki kentleşme sürecinin farklı yönlerinin mekânsal sonuçları özellikle vurgulanmaktadır. 2. Yarıyıl KTPM408 Profesyonel Uygulama (Mezuniyet Projesi) Bitirme Çalışmasının amacı; öğrencinin Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan temel bilim alanlarında gerekli bilgi ve gelişime sahip olduğunu ve istenilen profesyonellik düzeyine ulaştığını kanıtlayan bir bitirme projesi üretmesi, proje sürecinde yapılan genel eleştiriler yoluyla öğrencinin profesyonel yaşama hazırlanmasının sağlanmasıdır. Bitirme Çalışmasının konusu Bölüm Kurulu nca her yarıyıl seçilen Bitirme Çalışması Jürisi tarafından Bitirme Çalışması Esasları çerçevesinde hazırlanacak çalışma programı ile birlikte Bitirme Çalışmasını almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir. Bir öğrencinin Bitirme Çalışması alabilmesi için; Mimari Tasarım 1, Tasarım ve Uygulama Stüdyosu proje derslerini başarmış olması şarttır. Yaz okulunda yeni Bitirme Çalışması alınamaz. 5

6 SEÇMELİ DERSLERİN İÇERİKLERİ SEÇMELİ BÖLÜM DERSLERİ Güz Yarıyılı KTPM243 Sinema ve Mekan Çeşitli ölçeklerde sinemasal terimlerle mekân sorunu ve yansımaları; sinemada kurgusal ve semantik yaklaşımları ayırt edici film kuramlarının gözden geçirilmesi; sinema ve kentsel mekan arasındaki ilişkileri tartışmak üzere kuramsal ve yöntemsel tartışmalar; mimarlık-sinema-dil arasındaki yapılanma; mekanın sinemasal ifadesi ve sinematik kent/filmsel kent ifadesi. KTPM263 Doğa, Termal ve Turizm Turizm kavramı, turizmin tarihsel gelişimi, dünya turizm pazarındaki durum ve gelişmeler, turizmin çeşitleri, ulusal ve uluslar arası turizm organizasyonları. Termal kaynakların oluşumu ve özellikleri, termal turizm in Türkiye deki ve dünyadaki gelişimi. Doğa ve termal konulu turizm türleri ile ulusal ve uluslar arası organizasyonların öğrenciler tarafından araştırılması ve sunumu. KTPM437 History of Contemporary Landscape Architecture The course aims to examine changing aspects of landscape architecture in 20th century and early 21st century by discussing the issue through the newly emerging urban concepts. Besides conceptual discussions, in order to understand the significance of landscape in the definition of contemporary cities, various urban projects that were developed in the world and also in Turkish cities will be analyzed and discussed in the scope of the course. KTPM457 Çevre Felsefesi ve Etik Çevre ve çevresel sorunların anlamı; çevresel düşünmenin gelişimi; çevre felsefesi ve diğer disiplinler üzerine etkileri; çevresel hareket ve çağdaş yaklaşımlar; çevresel mallar, işbirliği ve çelişki sorunu; çevresel etik ve çevre felsefesi; çevresel etikte temel kavramlar( doğanın değeri, amaçlar ve araçlar, nesneler ve özneler); çevresel etiğin kapsamı; insan merkezli ve çevre merkezli yaklaşımlar; doğa, ekoloji ve eko-merkezcilik; gerçek ve öz değer; araçsal ve araçsal olmayan değer; örnek çalışma; çevrecilik, politika ve karar verme üzerine tartışmalar. KTPM467 Kentsel Projelerin Gerçekleştirilmesi Kentsel çevrelerin standartlarının daha iyi koşullara yükseltilmesi için durumlar/ögeler, ortaklar/aktörler ve proje uygulamanın çeşitli öğeleri. Kentsel proje uygulamalarının değişik aşamalarında karşılaşılan hukuki, kurumsal ve mali sorunlar ele alınır. Farklı tasarımcılar, farklı ülke tasarımları ve farklı konulardaki tasarımlar bazında örnek çalışmalar ve kentsel tasarım projeleri sunulur. KTPM477 Bina Yakın Çevresi Enerji Etkin Peyzaj Tasarımı : Enerji korunumu peyzaj ilişkisi tanımlamalar. İklimsel konfor, İklim karakterleri,iklimsel gereksinmeler ilişkisi. Güneş ışınımı, güneş açıları,, modelleme araçları. Enerji etkin açık mekan tasarımında ilkeler. Bina dışı açık mekanların yüzey örtüsü ve zemin malzemesi, bitkilendirmesi. Açık mekan işlev alanlarının yerleştirilmesi, fonksiyonel elemanların güneşlenme açısından geometrik ve fiziksel özellikleri. Rüzgar enerjisi. Rüzgarın doğal, yapay peyzaj elemanlarına etkileri, Fonksiyonel elemanların rüzgar açısından geometrik ve fiziksel özellikleri, rüzgar kırıcı elemanların değerlendirme yolları. ÖNŞARTI: KTPM315 Min. DD 6

7 Bahar Yarıyılı KTPM254 Urban Design Research on Istanbul In this course the students will try to understand the cities, metropolises and their distinctive character in relation with their architectural and urban design characteristics, by analysing Istanbul or its different regions and studying the literature about urban history or other related literatures in global and national scale. The contemporary infra-structures and grand urban design projects will also be exemplified and discussed by their relations with change and dynamics in urban environment especially for Istanbul. This course will give the skill to cope with the problems of urban design and it will also help the student to look at the urban problems within a wider scope. KTPM264 Rural Landscape Planning Rural concepts and classify, The relationships between rural spaces and human, Landscape architecture and rural landscape planning, Current laws and policies about rural planning, Rural areas and related to sectors, Processes and principles rural landscape planning, Strategy land use planning and processes, Rural planning project preparing in case study, two field studies. KTPM274 Kentsel ve Bölgesel Gelişimin Çevre Üzerine Etkileri Çevre olgusunun tarihsel gelişimi, algılanması, uluslar arası tepkiler, örgütlenmeler, toplantılar ve sözleşmeler. Avrupa Birliği ve çevre kavramının gelişmesi. Kent ve kentsel gelişimin tanımlanması, kentsel gelişimin yarattığı çevre sorunları. Endüstriyel gelişim ve çevreye olan etkileri, bölge kavramı, bölgesel gelişim ve çevre üzerine etkileri. Koruma kavramı, korunan doğal değerler, olumsuzluk örnekleri. Dünya dan ve Türkiye den konuya ilişkin yasal altyapının tanıtılması. KTPM336 Experimental Studies on Urban Landscape Contemporary design strategies in urban design, architecture and landscape. Utopias in urban design, architecture and landscape. Trans-scale design thinking and practices. Inquiries on experimenation in design. Experimental design approaches and applications. Visual representation research in design. Physical (tactual) representation research in design. Field studies on urban settlements (analysis on interrelations between architecture, landscape and urban patterns) Development of alternative design strategies on field studies. Experimentation and application of design strategies and representation research on field studies. The role and status of the designer in interdisiplinary design studies. KTPM346 Human & Environment An introduction to environmental psychology; scope of nature and environmental psychology and historical change towards environment; individual processes towards environment: environmental perception, spatial cognition and personality development; appraising and assessing places; social processes towards environment: personal space, impact area, density condition, private space and interpersonal distances; research methods for space planning, designing for more fitting environments; designing for better environments and for sustainable environments. KTPM356 Morphology and Typology of Urban Spaces A historical review of the origins of urban form; Definitions and relations of urban space - morphology, typology, urban form elements; general morphological and typological elements of urban space - buildings and spaces in the city; morphological factors on urban spaces - political, social, natural, formal, economic; approaches to urban typology; morphic languages of urban space - space syntax, archetypes, third typology, shape grammar, de-layering. KTPM428 İleri Tasarım Araştırması Araştırma ve yazma ağırlıklı bu ders, ileri tasarım stüdyosu için bilgi temeli oluşturmak, öğrencileri meslek ve akademik kariyere hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilere, tez konularını hazırlayıp sunmalarından önce, araştırma yöntemleri ve konuları ve tez yazımı anlatılır. KTPM438 Mekan, Kültür ve Kimlik Mekan, kimlik ve kültür kavramlarının kesişme alanında mekan kimliği oluşturmada kültür ve çoklu kimliklerinin (ulusal, dinsel, etnik, cinsiyet temelli kimlikler) mekan açısından etkilerinin irdelenmesidir. Kentsel mekan kullanıcıların çoklu kimlikleri (ulusal, dinsel, etnik, cinsiyet temelli kimlikler vb) okumalar 7

8 ve tartışmalar yoluyla incelenir ve bu kimliklerin mekan açısından önemi özellikle güç ilişkileri vurgulanarak tartışılır. SEÇMELİ FAKÜLTE DERSLERİ Güz Yarıyılı KTPM365 Çevre Temel Bilgileri Çevre Kavramının ortaya çıkışı, gelişmesi, çevre sorunlarının tanımı, hava kirliliği kaynakları,etkileri, başlıca kirleticiler, arıtma sistemleri,katı atıkların tanımı, türleri, yarattığı sonuçlar, atık giderim yöntemleri, gürültü kirliliği kaynakları, kontrolü,toprak kirliliği kaynakları, başlıca kirleticiler ve korumakontrol yöntemleri, çevre yönetim sistemi, çevresel etki değerlendirme,iş güvenliği işçi sağlığı, başlıca olumsuzluk örnekleri ve yasal düzenlemeler. Bahar Yarıyılı KTPM394 Sustainable Approaches in Urban Design The aim of this course is to provide knowledge, skills and values in sustainable urban design. Content of the course includes application of principles of sustainable urban design to existing cities and towns and development of a strategic approach to long-term sustainability. Students enrolled are expected to demonstrate knowledge and understanding of the role of urban design in the long-term development of a sustainable environment. They will also improve their knowledge of methods used in the planning and design processes of sustainable urban structures. This course will allow enrolled students to apply sustainable urban design concepts in their professional practices. KTPM396 Landscape Aesthetic and Visual Quality Perception, aesthetic, comfort, landscape aesthetic, quality, environmental quality, concept of landscape quality. In this frame, quality of life during design process, people needs, evaluation of design space, delivering suitable conditions for open spaces within needs of modern life by evaluating aesthetic, quality, physical, social and economic conditions. 8

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Part I. Program Information Program Title INTERIOR ARCHITECTRE Program code 72/ INAR Faculty / School ARCHITECTURE Department INTERIOR ARCHITECTURE

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI SAYI : 2011/09 TARİH : 02/05/2011 YER : Fakülte Toplantı Salonu SAAT : 14:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Sami Gülgöz,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

11 Mayıs 2012/05 no.lu Akademik Kurul

11 Mayıs 2012/05 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 11 Mayıs 2012 TOPLANTI NO : 2012/05 TOPLANTI SAATİ : 13:30 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 1.YARIYIL 1. Stüdyo I Kodu :3501151 Yükü :4+4+0 Kredisi :6 Mimarlık disiplininin tanımlanması, serbest çizimi geliştirici çalışmalar,

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE COURSE DESCRIPTION ELL 101/ELL 111 English Grammar I/II

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 15 Ağustos 2014 TOPLANTI NO : 2014/8 TOPLANTI SAATİ : 08:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Barış Tan Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009]

DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] Tez Adı: Türk Konut Mimarisi Ahşap Yapılarında Strüktür Plan İlişkisi Yazar Adı: Perihan Gökçe Danışmanı:

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı