AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ"

Transkript

1 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İbrahim NUMAN İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) / Mail : / Doğum Tarihi ve Yeri : 19 Ekim 1948 / Lefkoşa 2. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık ODTÜ 1973 Yüksek Lisans Mimarlık ODTÜ 1978 Doktora Türk İslâm Sanatları ve Mimarisi Ankara Üniversitesi Akademik Unvanlar : Derece Alan Üniversite Yıl Yardımcı Doçent Gazi Üniversitesi 1982 Doçent ÜAK- Ankara Üniversitesi 1984 Profesör Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazi Üniversitesi, T.C Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 4.1- Yüksek Lisans Tezleri Hifsiye Pulhan, Influence of the Cultural Factors on Spatial Organization of the Traditional Turksih House of Lefkoşa, A M. Arch. Thesis, EMU, 1997.

2 Özgür Dinçyürek, The Adoble Houses of Mesaoria Region in Cyprus, C. I-II, A M. Arch. Thesis, EMU, Nil Paşaoğulları, An Evaluation of Public Open Space Provision and Use in Rapidly Growing Towns: Case Study- Gazimagusa,, A M. Arch. Thesis, EMU, 1999 Kuzey Karahanlı, A Limited Survey of Arch Form in Northern Cyprus, A M. Arch. Thesis, EMU, Esra Can, A Limited Study on the Use of Axis in Traditional Turkish Architecture, A M. Arch. Thesis, Sezin Haseki, 20. Yüzyıl Çağdaş Câmi Mimarisi ne Ankara Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran Neslihan Özhan, Anadolu da Ahşap Mimari Üzerine bir Derleme, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül Hoşgeldi Tajibayev, Türkmenistan ın Mimarisinde Değişim ve Devamlılık, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat Kamyar Arab, Architectural Evolution Under the Scope of Technological Advancements, A M. Arch. Thesis, EMU, June Halleh Nejadriahi, Design Principles and Space Organization in Persepolis, A M. Arch. Thesis, EMU, June Seyedeh Tannaz Alavi, Water as an Architectural Element, A limited Study Through the Use of Water in Persian Architecture, A M. Arch. Thesis, EMU June Sourina Mehryar, Division of Interior Spaces( an Assessment on Frank Lloyd Wright s Buildings Interiors), A M. Arch. Thesis, EMU, Feb Öznem Şahali, The Issues of Ontology and Scenography in Tectonics of Buildings With Frame Systems in Architecture, A M. Arch. Thesis, EMU, June Doktora Tezleri Naciye Doratlı, A Model for Conservation and Revitalization of Historic Urban Quarters in Northern Cyprus, A Ph. D. Thesis, EMU, Özgür Dinçyürek, Rural Vernacular Architecture of Cyprus (Northern), A Ph.D. Thesis, EMU, 2002 Hifsiye Pulhan, Analysis of Solid, Void Relationships in the Traditional Houses of Nicosia, A Ph.D. Thesis, EMU, Alpay Özdural, A Critical Study of a 13th-14th Century Persian Document on Ornamental Geometry, A Ph.D. Thesis, EMU, 2003 Farnaz Pakdel, Measuring Sense of Place in Traditional Iranian Bazaar, A Ph.D. Thesis, EMU, june.2008 Ferershteh Habib, Socio Cultural Approach Towards Percepting an Urban Space, A Ph.D. Thesis, EMU, Oct Rafooneh Mokhtarshahi, An Inquiry into Iranian Architecture Manifestation of Identitiy, Symbolism, and Power in the Safavid's Public Buildings, A Ph.D. Thesis, EMU, Sept Yayınlar: 5.1- Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler "Un Centre des Loisirs en Capadocie, Turquie" L'Architecture d' Ajourd'hui, No 168, Paris, Temmuz-Ağustos, 1973, s (A. Gülgön, İ. Numan, Z. Çelebioğlu, Y. Oymak), (SSCI, AHCI).

3 ( Göreme-Uçhisar peri bacalarının rekreasyon maksatlı değerlendirilmesi üzerine, Müşterek İnternasyonal bir yayındır ) Living Patterns and Spatial Organisation of the Traditional Cyprus Turkish House, Open House International, 2001,Vol.26, No.1, pp (Hıfsiye Pulhan, İbrahim Numan).( AI, API, RIBA indexes) (SSCI, AHCI). (Lefkoşa Geleneksel Türk Evinin mekân organizasyonu ve sosyal boyutlarını inceleyen indexli uluslararası bir yayındır) Typological Studies on the Mesaorian Rural Houses of Cyprus, Open House International,Vol. 26 No.4, 2001, s (Özgür Dinçyürek, İbrahim Numan). (AI, API, RIBA indexes) (SSCI, AHCI). (Kıbrıs ın Mesarya bölgesi kırsal evlerinin tipolojik olarak yerleşim,yapısal ve fonksiyonel olarak incelendiği uluslararası index li bir yayındr). Cultural and Environmental Values in the Arcaded Mesaorian Houses of Cyprus, Building and Environment, C.38, Sayı12, Aralık 2003, s (Özgür Dinçyürek, Fuad Mallick, İbrahim Numan), (SSCI, AHCI). ( Kıbrıs ın Revaklı Mesarya Evlerinin kültürel ve çevresel olarak incelendiği bir yayındır). Transitional Space in the Traditional Settlement of Cyprus,Journal of Architectural and Planning Research, Vol.22, No.2, pp (H. Pulhan, İ. Numan) (SSCI)(ISI Master List). Socio Cultural Influences on an Important Example of Iranian Urban Form, Open House International, Vol.33 No.1, 2008, s... (Fereshteh Habib, İbrahim Numan, Hıfsiye Pulhan). (AI, API, RIBA indexes) (SSCI, AHCI). Why the Javanese Houses have Failed in the 2006 Eartquake, Open House International, Vol.35 No.3, 2010, (Munther Moh`d and Nuur Idham), (AI, API, RIBA indexes) (SSCI, AHCI) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. "Milli Varlığın Tanımında Yapılaşmış Çevrelerin Rolü Hakkında Mütalaalar ( Kıbrıs Örneği ), Türk Devletleri Arasında I. İlmi İşbirliği Konferansı, Tebliğler, İTÜ, Haziran 1992, II. Cilt, s ( Bir Çevre Konferansı çerçevesi içerisinde Kıbrıs Örneği etrafında yapılaşmış çevrenin ortaya koyduğu değişik bir boyut, Milli Varlık, konusu tartışılmaktadır.) "A Comparative Step in the Enlightenment of the Architechture of the Muslim People", (edt. Adenrele Awatona, Proceedings of the International Symposium on: People, Place and Development, CARDO- IAPS, University of Newcastle, Newcastle Upon -Tyne,1-2 Dec 1994 s

4 (Müslüman toplumların mimarileri-islam Mimarisi ikilemi içinde, batı ile de karşılaştırmalar yapılarak, bu toplulukların mimarilerini anlamada gerekli baz üzerinde bazı tartışmaların yapıldığı, internasyonel platformda verilen bir tebliğdir ) "An Inventory Study on the Mass Housing in Northern Cyprus", (edt. by O.Ural et.al., Proceedings of the International XXIV. IAHS World Housing Congress, How to House a Nation : the Challenge for the XXI. Century, Ankara Turkey,May27-31,1996,s (N. Aksugur, A. Dikbas, İ. Numan alfabetik sıralama) (Kuzey Kıbrıs ta Toplu konutlar Hakkında bir Envanter Çalışması) Uçlarda Osmanlı Türk Mimari Kimliğinin Belirlenmesinde Form ve Biçim Özellikleri ile Fikri Arka Planı, Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Şumnu Üniversitesi, Bulgaristan Şumnu, Mayıs Culture as a Determinant of the Identity of Two Walled Cities of Cyprus, World Congress on Environmental Design for the New Millenium, Seoul, November s (İbrahim Numan, Hıfsiye Pulhan, Özgür Dinçyürek) (Kıbrıs ta iki surlu şehir Lefkoşa ve Mağusa nın kimliklerinin teşekkülünde buralarda yaşanmış bulunan kültürlerin, bilhassa Türk Kültürünün tesirlerini inceleyen bir tebliğdir) Revitalizing A Declining Residential Area Samanbahçe in the Walled City of Nicosia 2ndInternational Symposium of IAPS-CSBE and SBEN: Traditional Environments in a New Millenium, Amasya, June 2001, ( Naciye Doratli, Şebnem Hoşkara, İbrahim Numan, N. Mulladayılar, S. Abbasoğlu ). (Kıbrıs ın surlu şehirlerinden Lefkoşa nın bozulmakta olan Samanbahça Mahallesinin yeniden canlandırılması hakkında bir tebliğdir) Multi-cultural Influences on the Development of Traditional Urban Fabric of Nicosia 2nd International Symposium of IAPS-CSBE and SBEN: Traditional Environments in a New Millenium, Amasya, June 2001, ( İbrahim Numan, Özgür Dinçyürek, Hıfsiye Pulhan ) (Kıbrıs ta Lefkoşa nın şehir dokusu ve kimliğinin teşekkülünde buradaki çok kültürlülüğün, bilhassa Türk Kültürünün tesirlerini inceleyen bir tebliğdir) Hicaz Demiryolu İstasyon Binalarının Fonksiyonu ve Mimari Mahiyetleri Hakkında, Ortadoğu da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri, Uluslararası Bilgi Şöleni, T.C. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Hatay, Ekim 2000 (baskıda) Learning from Cyprus and Its Traditional Mesaorian Adobe Architecture, 2nd International Semiear on Vernacular Settlement, Vernacular Settlement n the New Millenium: Rsistance and Resilience of Local Knowladge in Built Environment, Department of Arcitecture, Faculty of Engineering, University of Indonesia, February 2002 ( İbrahim Numan, Özgür Dinçyürek)

5 Search for Design Principles in Terms of Creation of Public Open Spaces in the Historic Urban Quarters, Proceedings of 3rdInternational Postgraduate Research Conference in the Built and Human Environment, , University of Salford, England, (NaciyeDoratlı, Nil Paşaoğulları, İbrahim Numan ), Kıbrıs ta Venedik ten bir Osmanlı, Lefkoşa, 6. Türk Kültür Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Kasım 2005 Thoughts on the Origins of Cyprus Vernacular Domestic Architecture, ISVS3, Proceedings of 3rdInternational Seminar on Vernacular Settlements, pp. I ,Petra Christian University, Faculty of Architecture, March 02-04, 2006, Surabaya, Indonesia. (İbrahim Numan, Özgür Dinçyürek) Tectonics As A Target In The Architectural Design Studio,Proceedings of ICAE 2007 International Conference on Architectural Education, pp.407-, September 2007, CAFA Beijing- PRC (Yonca Hürol, İbrahim Numan) Dincyurek, O. & Numan. I. Developing New Design Strategies in the Light of Vernacular Building Heritage, In Proceedings of 4th ISVS (International Seminar on Vernacular Settlement, 14-17th February 2008, Ahmedabad, India. Moh`d M. & Idham, N. & Numan, I., Why Javanese Houses have Failed in the 2006 Eartquake, will be a Proceedings of 1st ICSBE 2010 (First International Conference on Sustainable Built Environment), May 2010, Jogjakarta, Indonesia. (baskıda) 5.3- Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler. Kitaplar Avrupa da Osmanlı Mimari Eserleri; Romanya, Macaristan Cilt I. İstanbul, s.. (E.H. Ayverdi, A. Yüksel, İ. Numan, G. Ertürk). Avrupa da Osmanlı Mimari Eserleri; Yugoslavya, Cilt II, İstanbul, 1981, 587.s..(E.H. Ayverdi, A. Yüksel, İ. Numan, G. Ertürk). Avrupa da Osmanlı Mimari Eserleri; Yugoslavya, III. Cilt, İstanbul, 1981, 388.s..(E.H. Ayverdi, A. Yüksel, İ. Numan, G. Ertürk ) Eski Eserlerin Bir Süreç İçinde Tanınması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme, DAÜ, Gazi Mağusa- Kıbrıs, 1995, 92 s. (Geliştirilmiş bulunulan bir eski eserleri inceleme metodolojisi ile Tokat Gök Medrese nin modellenmesi neticesinde, Türk Mimarisi Tarihinde bilinmeyen bir XII. Yy. eserinin ortaya çıkarılması hakkında orijinal bir yayındır) 5.4-Hakemli Kitaplarda Bölüm/ Bölümler Uluslararası

6 Rethinking Islamic-Anatolian Space, Mediations in Cultural Spaces, Structure,Sign,Body, Part I: Concepts of Space, Chapter Two, pp15-30, (edt Jhon Wall.), (Yonca Hürol; İbrahim Numan), Cambridge Scholar Publishing, 2008 Ulusal "Tokat Gök Medrese ile Yanındaki Yapı Bakiyesi Arasındaki Mimari Münasebet", Suut Kemal Yetkin Armağanı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1984, s (Yerinde yapılan ölçümler, tarihi araştırmalar ve tasarım -yapı-stürüktür karşılaştırmaları ile Tokat Gök Medrese ile yanındaki yapı bakiyesi hakkında geliştirilen restitüsyonun sondajlar ile sağlamasının yapılması ve Gök Medreseden eski bir yapının varlığının ilk kez ortaya çıkarılması ile alakalı orijinal bir makaledir ) "Ekrem Hakkı Ayverdi ve Türk Mimarlık Tarihi Araştırmalarında İnsan", Ekrem Hakki Ayverdi Hatıra Kitabı., İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 1995, ( Mimarlık Tarihi araştırmacılarından E. H. Ayverdi'nin, mimarlık araştırmalarında insan unsurunu ön plana alarak ortaya attığı felsefi baz ve yöntem tartışılmaktadır) Tokat Gök Medrese Darüs sülehası nın Restitüsyonu, Abdullah Kuran İçin Yazılar, Edt. Ç. Kafesçioğlu L.T. Şenocak, YKY, İstanbul, 1999, s , (İbrahim Numan, Işık Aksulu) (Önceki restitüsyon tekliflerimiz ışığı altında yapılan son kazılar sonucu tüm kalıntıları ortaya çıkarılan Darüs süleha nın asli halini araştıran, orjinal müşterek bir makaledir) Kutub Osman Tekkesi Binaları Hakkında, Beyhan Karamağaralı Armağanı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2004 (baskıda) (Yerinde yapılan ölçümler, tarihi araştırmalar ve tasarım -yapı-strüktür karşılaştırmaları ile Mağusadaki Kutub Osman Tekkesi hakkında geliştirilen restitüsyon ve binanın asli hali ile alakalı orijinal bir makaledir ) 5.5- Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler "Çankırı'da Yaran Sohbetleri ve Sohbet Odaları" Vakıflar Dergisi; XIII, Ankara,1981, s (ulusal hakemli dergi) ( index islamicus) ( Folklorik önemi ve merasimi büyük olan Yaran Sohbetlerinin Çankırı'da ev mimarisi içerisinde özel mekânlar şeklinde gelişmesi incelenmektedir ) " Antalya Mevlevihane sinin Asli Hali Hakkında Bazı Düşünceler", Vakıflar Dergisi, XIV, Ankara,1982, s (ulusal hakemli dergi) ( index islamicus) ( Yerinde yapılan ölçümler, tarihi araştırmalar ve tasarım -yapı-strüktür karşılaştırmaları ile Antalya Mevlevihane sinin asli hali hakkında birtakım fikirler geliştirilmekte ve bir restitüsyon teklifine varılmaktadır ) "İlk Devir Türk Sufi Merkezlerinin Mahiyetleri ve Mimarilerinin Menşei Hakkında", Vakıflar Dergisi; IXI, Ankara 1984, s (ulusal hakemli dergi) ( index islamicus)

7 (İlk devir Türk sûfi merkezlerinin mimari ve kavramsal kaynaklarının derinlemesine tartışıldığı bir denemedir) 5.6- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler "Deniz Şehri Gazimağusa için Öneriler", Bildiriler, Gazimağusa Sempozyumu 98, DAÜ, Gazimağusa, Şubat 1998, seperatum, (İ. Numan, N. Aksugür) Mimarlık Eğitiminde Tarihi Çevre Koruma ve Yaşatma : Doğu Akdeniz Üniversitesi için Bir Öneri, Doğan Kuban Semineri 2000, Mimarlık Okullarının Lisans Programında Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Eğitimi, İTÜ, İstanbul, 6-7 Nisan (Şebnem Önal, İbrahim Numan) 5.7- Diğer Yayınlar Türkçe Kitaplar Eski Eserlerin Bir Süreç İçinde Tanınması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme, DAÜ, Gazi Mağusa Kıbrıs, 1995, 92 s. Ansiklopedi Maddeleri Lefkoşa Mevlevihane si, İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı, İstanbul 6. Projeler: Araştırma Projeleri Finansal Destekli Araştırma Projeleri KKTC de kullanılan Çatıların Isıl Davranışları, INTAG 237,DAÜ, Mayıs (M.Özdeniz (yürütücü), İ. Numan, P. Hançer, F. Mallick. F. Dülgeroğlu) (TÜBİTAK) Lefkoşa Çarşıları ( Gelişim süreci İçinde Lefkoşa Sur-içi Çarşılarının Morfolojik ve Kimlik Değişimlerinin İncelenmesi, ( M. Faslı, N. Özay, İ. Numan) (Devam Ediyor) Lefkoşa Sur-içi - Girne Caddesi ni Okumak: Morfolojik Değişim Süreci ( ) Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: Mart Şubat 2011, (danışman), KKTC-MEKB Araştırma Projesi Finansal Destekli Olmayan (fahri) araştırma projeleri Mimarlık Eğitimi, Lisans Eğitimi Düzeyinde Değerlendirme Modeli, MOBBİG, Mayıs 1999, 57s. (Z. Ertürk, İ. Numan, A. Atasoy, S. Aydemir, Ş. Aydemir). (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Gurubu nezdinde) Mimari Projeler Doğu Akdeniz İlkokulu Projesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Merkezi Derslik Amfileri

8 Doğu Akdeniz Üniversitesi Yerleşim Ön Projesi( N. Aksugür ile) Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Binası Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Avan Projesi I veii (I. teklif Y. Uğurlu ve A. Şentürer ile) Doğu Akdeniz Üniversitesi Sahil Tesisleri Avan Projesi (Özgür Dinçyürek ile) Doğu Akdeniz Üniversitesi Çarşı Projesi (A. Feridun ile) Gazimağusa Belediyesi Laguna Sahil Tesisleri Projesi (U. Dağlı, S. Önal, Ş. Bayındır ile) Gazimağusa Belediyesi İstiklal Caddesi Yayalaştırma Projesi (U. Dağlı, N. Paşaoğulları ile) KKTC Spor Bakanlığı Gazimağusa Hendek Rekreasyon Projesi (B. Numan, N. Doratlı, N. Zafer ile) Kosova, Priştina, Gazi Mestan Baba Camii Projesi İdari Görevler: Sıra Görev 1 ODTÜ(Ankara) Mimarlık Bölümü Öğrenci Asistanlığı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü Öğrenci Asistanlığı Görevin Başlama ve Bitiş tarihi Ankara Üniversitesi İslam Sanatları ve Mimarisi Tarihi Bölümü Öğrenci Asistanlığı Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı ODTÜ Mimarlık Bölümü Yrd. Doç. Dr. (Part time) Umm-al Oura University Department of İslamic Architecture Makkah al- Mukarramah Suudi Arabistan Doçent Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doçent Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mağusa-KKTC Profesör Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Dekan(kurucu) Mart Mart 2003 Oc.1996-Ey.2001 Ey.1997-Ey.2001

9 7 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Profesör Doğu Akdeniz Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcılığı Bölüm Başkanlığı Kurucu Dekanlık Üniversite Senato Üyesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği Kampüs Master Plan Fahri Danışmanlığı Mimariden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Dekanlık II. kere İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Danışmanlığı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Fakülte Kurul Üyesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:. DAÜ Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ( Yönetim Kurulu Üyesi ). DAÜ Arkeoloji ve Kültür Varlıklarını Araştırma Merkezi (Kurucu Üyesi). KKTC Demokrasi Vakfı (Kurucu Üyesi). KKTC Mimarlar Odası. Ankara Mimarlar Odası. Kıbrıs Cumhuriyeti Mimarlar Odası. IAPS. IASTE. T.C. Atatürk Kültür Merkezi Üyeliği 9. Ödüller: Bilimsel-Şeref Ödülleri Türk Kültürüne Yaptığı Hizmetlerden Dolayı, T.C. Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Şeref Üyeliği Uluslararası Mimarlık-Şehircilik Proje Yarışmalarında Alınmış Ödüller

10 A Recration Project in Goreme Capadocia, UIA Student Chapter, Varna 1972, İ. Numan, Z. Çelebioğlu, Y. Oymak(Katılım ve Sergileme) Laureate of the competition (Mansiyon Ödülü)- in category City Territory : Gazimağusa Moat Project Landscape Architecture. Look from home Best realized and unrealized projects competition, Dom na Brestskoy- a center forarchitecture and Construction- Moskow: ( İ. Numan, N. Doratlı, B. Nuaman, N. Zafer Ulusal Mimarlık-Şehircilik Proje Yarışmalarında Alınmış Ödüller Cengiz Topel Anıtı, Üçüncülük Ödülü, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası, 1973 Isparta Çarşı Proje Özel Davetli Yarışması, İkincilik Ödülü 10. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı MİM202 Mimari Tasarım II 4 4 *MİM 501 Disiplinler 2 2 Güz Arası İşlik Dönemi *MİM502 Kurumsal 2 2 Tasarım Stüdyosu *MİM510/701 Seminer *MİM601 Tasarım Düşüncesi Tarihi 3 0 *MİM603 Mimarlıkta Araştırma Metotları 3 0 *MİM500 Tez 1 MİM202 Mimari Tasarım II 4 4 Bahar *MİM502 Kurumsal Dönemi Tasarım Stüdyosu 2 2 *MİM510/701 Seminer 0 0 *Tez 2 Güz MİM201 Mimari Tasarım 4 4 Dönemi *Disiplinler Arası İşlik Tez Danışmanlıkları 2 MİM202 Mimari Tasarım 4 4 II Bahar *MİM502 Kurumsal Dönemi 4 0 Tasarım Stüdyosu Tez Danışmanlıkları 1 * İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

11

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 ADI SOYADI Doğan Zafer ERTÜRK DOĞUM TARİHİ 3 Ağustos 1943 UNVANI Profesör Dr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 198 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu Mehmet Emin Şalgamcıoğlu KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Kurumu E- posta Adresleri : Y.Doç.Dr. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü : salgamcioglu@gmail.com, salgamcioglu@itu.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aşkın ASAN İletişim Bilgileri Adres :Merkezkent Sitesi, No:3/11, Hacılar Köyü, Gölbaşı/ Ankara Telefon Mail :05302019911 : draskinasan@gmail.com 2. Doğum Tarihi :26/11/1965 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burcu SERDAR KÖKNAR. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1974. 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burcu SERDAR KÖKNAR. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1974. 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burcu SERDAR KÖKNAR 2. Doğum Tarihi: 07.07.1974 3. Unvanı: Dr 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Yakut Sok. Bilol Apt. No:52/ 7 Bakırköy- İstanbul/ Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Yakut Sok. Bilol Apt. No:52/ 7 Bakırköy- İstanbul/ Türkiye ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zafer SAĞDIÇ İletişim Bilgileri: Adres: Yakut Sok. Bilol Apt. No:52/ 7 Bakırköy- İstanbul/ Türkiye Telefon: 0532.424.3115 Mail: zafersagdic@hotmail.com 2. Doğum Tarihi: 22.07.1974

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Eva Şarlak 2. Doğum Tarihi : 29.06.1962 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı