PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology,"

Transkript

1

2

3 PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology, Conuslting, Tourism, Energy

4 Adnan GÜRCAN ODTÜ Şehir ve Bölge Plancısı Yönetim Kurulu Başkanı Firma Profili Ana- Kent 1988 yılında yurt içi, yurt dışı projelerde ilgili şehircilik, mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri sunmak amacıyla Ankara da kurulmuştur. Firmamız kurulduğu yıldan itibaren imar planları, yol projeleri, alt yapı projeleri, üst yapı projeleri kent bilgi sistemi altlıkları konusunda başarılı çalışmalarda bulunmuştur. Ana-Kent sunmuş olduğu mühendislik hizmetleri ve projelerin kapsamı, önemi açısından Türkiye nin önde gelen mühendislik ve müşavirlik firmaları arasında yerini almıştır. Firmamız daima konusunda uzman mühendislik- mimarlarla çalışarak ve en ileri teknolojiyi kullanarak başlamış olduğu her işi en mükemmel şekilde bitirmiş olmanın gururunu yaşamaktadır. Company Profile Ana-Kent was established in Ankara, in 1988 to provide city planning, engineering, architecture, construction and consulting services related to the broad-scoped projects. Our firm, since its establishment, has carried out successful studies in subjects like development plans, digital maps produced by photogrammetric and local methods, road projects, infrastructure projects, superstructure projects, and city information system supports. Ana-Kent has taken its place among the prominent engineering and consulting firms of Turkey due to the scope and importance of the engineering services provided and projects presented. Our firm is proud of working always with specialized city planners, engineers and architects who are experts in their subjects and completing every project started superbly, using the latest technology.

5 FAALİYET ALANLARI AREAS OF OPERATION Kent Bilgisi Sistemleri Ulaşım Projeler ve Yapımı Alt Yapı Projeleri ve Yapımı Mimari - Üst Yapı ve Projeleri Termal Tesis Projeleri ve Yapımı Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Planlama Hizmetleri Arazi Toplumlaştırma Hizmetleri İnşaat Harita Jeolojik/ Jeoteknik Hizmetler Enerji Projeleri City information system Intercommunication projects Infrostructure projects Architecture-superstructure projects Thermal projects Research and consulting services Planing servicees Land consolidation Construction Surveying Geological / Geotechnical Services Energy projects

6

7 REFERANSLARIMIZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AZERBAYCAN CUM. DEV. ŞEHİRCİLİK ve MİMARLIK KOMİTESİ. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ HATAY ANTAKYA BELEDİYESİ MALATYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ ANTALYA ADRASAN BELEDİYESİ ANTALYA KALE DEMRE BELEDİYESİ ANKARA KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ ANKARA KAZAN BELEDİYESİ ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ DÜZCE BEYKÖY BELEDİYESİ BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI AKROPOL TERMAL TATİL KÖYÜ ASYA TERMAL TATİL KÖYÜ TEPE İNŞAAT A.Ş. AVM PROJELERİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ ANKARA IZGAZ A.Ş. KOCAELİ TAPU KADASTRO GEN. MD. TARIM REFORMU GEN. MD. DİYARBAKIR, MARDİN, KONYA, ŞANLIURFA KARAMAN BELEDİYESİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REFERENCES ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY AZERBAIJAN REP. STATE URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE COMMITTEE. ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY KOCAELI METROPOLITAN MUNICIPALITY ERZURUM METROPOLITAN MUNICIPALITY KAYSERİ METROPOLITAN MUNICIPALITY KOCAELI KORFEZ MUNICIPALITY HATAY ANTAKYA MUNICIPALITY MALATYA MUNICIPALITY CORUM MUNICIPALITY ANTALYA KEPEZ MUNICIPALITY ANTALYA ADRASAN MUNICIPALITY ANTALYA KALE - DEMRE MUNICIPALITY ANKARA KIZILCAHAMAM MUNICIPALITY ANKARA KAZAN MUNICIPALITY ANKARA YENIMAHALLE MUNICIPALITY DUZCE BEYKOY MUNICIPALITY GENERAL DIRECTORATE OF BOTAS REP.OF TURKEYMINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION GENERAL DIRECTION OF BANK OF PROVINCES REP. OF TURKEY PRIME MINISTRY HOUSEING DEVELOPMENT ADMINISTRATION OF TURKEY AKROPOL THERMAL HOLIDAY VILLAGE ASIA THERMAL HOLIDAY VILLAGE TEPE CONSTRUCTION INC. SHOPPING MALL PROJECTS GENERAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS TIMBER INDUSTRY SITE-ANKARA IZGAZ INC. KOCAELI GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE GENERAL DIRECTORATE OF AGRICULTUREL REFORM DIYARBAKIR, MARDIN, KONYA, SANLIURFA KARAMAN MUNICIPALITY REP. OF TURKEY MUNICIPALITY OF TRANSPORTA- TION, MARINE AFFAIRS AND COMMUNICATIONS GENERAL DIRECTORATE OF STATE HYDROLIC WORKS

8 AKIŞ PLANI FLOW PLAN Kent Bilgi Sistemi City Information System Parselasyon Harita Parceling Map İmar Planı Cıty Plan Fotogrametrik Harita Photogrammetric Map Kadastral Harita Cadastral Map Halihazır Harita Digital Mapping

9 İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayısal Fotogrametik Harita İstanbul Metropolitan Municipality Digital Photogrammetric Mapping İstanbul il sınırlarında yılları arasında; projede 1/1000 ölçekli ortofoto paftaların 5466 adedi dilim orta boyamı 27 derecede, adedi ise dilim orta boylamı 30 derece olmak üzere toplam dır. Orto foto paftalar bulundukları üç derecelik ülke koordinat sisteminde, GRS80 elipsoidin de, transfersal mercator projeksiyonunda, ITRF 96 datumu ve referans epoğunda geotiff formatında sayısal olarak üretilmiş ve hassasiyeti yüksek geniş fotograf kağıtlarına basılarak idareye teslim edilmiştir. Between , within the borders of İstanbul province, there are total orthophotı map section of 1/1000 scale in the project, 5466 of them having 27 degree slice middle aptitude and of them having 30 degree slice middle aptitude. Orthophoto map section were produced in the three degree country coordinate system, GRS80 elipsoid, in the transversal mercator projection, ITRF 96 datum and reference epoc, digitally in geotiff format and delivered to the administration after being printed on high sensitiviy broad photo papers.

10 AZERBAYCAN - Bakü Azerbaycan / Gence - Qazax 1/100,000 Ölçekli Bölge Planı Azerbaycan / Gence - Qazax 1/100,000 Scaled Regional Plan 9 şehirden oluşan Gence - Qazax ekonomik bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması amacıyla, yaklaşık km² lik alanda bölge planı yapılmaktadır. Projemiz hala yapım aşamasındadır. In order to ensure the sustainable development of the Ganja- Qazakh economic region, a regional plan is conducted in an area of around km². Our project is still in progress.

11 AZERBAYCAN - Bakü Azerbaycan / Lenkeran 1/100,000 Ölçekli Bölge Planı Azerbaycan /Lenkeran 1/100,000 Scaled Regional Plan

12 KOCAELİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sayısal Harita Fotogremetik Harita İmar Planı Kocaeli Metropolitan Municipality Digital Photogrammetric Mapping City Planı Kocaeli il sınırları içerisinde 2005 ve 2006 yılları arasında 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik hâlihazır harita işi yapılmıştır. Hâlihazır kelime adından da anlaşılacağı gibi çalışma yapılan bölgenin bütün durumunu gösterir. Yollar, yükseklikler, binalar, telefon direkleri, cadde isimleri, sokak isimleri, trafolar kısacası arazide bulanan her şeyi gösterir durumdadır. Yapılan hâlihazır haritalar imar planlarına altlık olarak kullanılmıştır. Digital photogrammetric base map work of 1/5000 scale was done within the province borders of Kocaeli between Basemap indicates the whole condition of the region. Roads, heights, buildings, telephone posts, street names, transformators, and everything in the field. The basemaps were used as bases in zoning plans.

13 KOCAELİ Kocaeli Körfez Belediyesi Sayısal Harita İmar Planı İmar Uygulaması Kent Bilgi Sistemi Kocaeli - Körfez Municipality Digital Mapping City Plan Zoning and Parcelling Application City Information System Kocaeli Körfez Belediyesi mücavir alan sınırı içinde 35,5 km lik bir alanda yılları arasında fotogrametrik şeritvari haritalar yapılmıştır. Şeritvari haritalar üzerinde yol, kanal, tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için; proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalar üretilmiştir. Photogrametric strip maps were done in an area of 35,5 km within the official borders Kocaeli Körfez Municipality. On the strip maps, maps were created to measure a certain area to the right and left from the project axis to make a base for the projects like road, channel, tunnel, energy transmission line.

14 ANKARA ANKARA - Beypazarı Beypazarı Akropol Termal Tesisleri Sayısal Harita İmar Planı İmar Uygulaması Danışmanlık Mimari ve Üst Yapı Projeleri Beypazarı Akropol Thermal Facility Digital Mapping City Plan Zoning and Parcelling Application Consultancy Architectural and Superstructure Projects Ankara nın Beypazarı ilçesinde Akropol Mega Tatil Köyü inşa edilmektedir. Projemiz 5 etaptan oluşmaktadır. Akropol Mega Holiday Village has being constructed in Beypazarı district of Ankara. Our Project has 5 stages.

15 ANKARA Kızılcahamam Belediyesi Sayısal Fotogrametik Harita İmar Planı İmar Uygulaması Kızılcahamam Municipality Digital Photogrametric Mapping City Plan Zoning and Parcelling Application Kültür Tesisleri İnşaatı Construction of Cultural Facilities Villa Projeleri ve İnşaatı Villa Projects an Construction Kızılcahamam Asya Termal Tatil Köyü Kızılcahamam Asia Thermal Holiday Village Akasya Termal Tesisleri Akasya Thermal Plant yıllarında KIZILCA- HAMAM belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 515 Ha lık bir alanda 3194 sayılı imar kanunu çerçevesinde parselasyon planı yapılmıştır. Bu planlarda adanın tüm biçim ve boyutları, yapı düzeni, inşaat yaklaşma sınırları ve bahçe uzaklıkları yapı, yüksekliği ve derinliği, yerleşme yoğunluğu, TAKS ve KAKS arazinin kullanma şekli, mülk sınırları, mevcut yapıların durumu, mal sahibinin istekleri belirlenmiştir Betweeen , parcellation plan was made within the framework of the zoning law no 3194 in an area of 515 Ha within the official borders of Kızılcahamam Municipality. These plans determined all shapes and forms of the island, structure layout, construction approaching borders and garden distances, structure, height and depth, settlement intensity, way of using the field, TAKS and KAKS, property borders, condition of the existing structures and the wishes of the owner.

16 ANKARA Ankara - Kazan Belediyesi Sayısal Harita İmar Planı İmar Uygulaması Kent Bilgi Sistemi Ankara - Kazan Municipality Digital Mapping City Plan Zoning and Parcelling Application City Information System İlçe genelinde 5,000 Ha lık alanda Revizyon İmar Planı işi yapılmıştır. Düzenlenecek bölgeler belirlenmiş, düzenlemeleri yapılarak ihtiyacı karşılaması sağlanmıştır. Alt yapıların durumları da göz önünde bulundurularak plan üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen planlarda yağmur sularının toplama alanları, kanalizasyon sularının dağıtım bölgeleri ve güzergâhları da arazi durumuna göre belirlenmiştir In the district, Revision Zoning Plan was done in an area of 5,000 Ha. The regions to be arranged were determined and ensured that they meet the requirements. Plan was produced by taking their infrastructure into account. The plans included the rain water collection areas, waste water distribution regions and routes according to the field condition.

17 ANTAKYA Antakya Belediyesi Koruma Planı İmar Planı Sayısal Harita İmar Uygulama Lastik Set Proje ve Yapım İşi Antakya Municipality Protection Planlama City Plan Digital Mapping Zoning and Parcelling Application Rubber Dam Project and Construction Works Anayasa, uluslararası anlaşmalar, 3386 ve 5226 Sayılı Kanunlar ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, vb. mevzuata uygun olarak ANTAKYA belediyesi mücavir alanı sınırları içerisindeki kentsel sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılmıştır. 300 Ha lık bir alanda korunması öngörülen unsurların, kültürel ve doğal varlıkların sağlıklaştırılarak olanaklar çerçevesinde çağdaş yaşam koşullarına uygun kullanımını, ekonomik ve sosyal kaynak olarak değerlendirilmesini sağlayarak yöre halkının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunulmuştur Protective zoning plan was conducted in the urban site area within the official borders of the ANTAKYA Municipality in accordance with the international agreements, Laws no 3386 and 5226 and Law no 2863 on Protection of Culture and Natural Entities, Zoning Law no 3194, Coasts Law no 3621 and other legislation. The elements, cultural and natural entities that were suggessted to be protected in an area of 300 Ha were made healthier and ensured to be used as economic and social resources in accordance with the modern living coniditions and contribution was made to the social, cultural and economic development of the people of the region.

18 MUĞLA Yatağan Sayısal Harita İmar Planı İmar Uygulaması Kent Bilgi Sistemi Yatağan Digital Mapping City Plan Zoning and Parcelling Application City Information System Yatağan - Muğla 13. bölgede yıllarında klasik harita, yol projesi, araştırma mühendislik hizmetleri ile trafik aydınlatma ve peyzaj projeleri yapılmıştır. Yatağan-Muğla 13th region, conventional map, road project, research engineering services and traffic lightening and landscape projects were conducted in a distance of 41 km between

19 ANTALYA Antalya Kepez Belediysi Sayısal Harita İmar Planı İmar Uygulaması Antalya Kepez Municipality Digital Mapping City Plan Zoning and Parcelling Application yılları arasında, Antalya ili, Kaş ilçesi, Yeşilköy beldesinde 470 ha lık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmıştır sayılı İmar Kanunu ile şehircilik ve planlama ilkeleri esas alınarak yapılan Uygulama İmar Planında, gelişme konut alanlarının ve ticaret merkezlerinin kat yükseklikleri, çekme mesafeleri, yoğunlukları, su basmanları ve emsalleri jeolojik ve jeoteknik etütlerin uygunluğu ölçüsünde belirlenmiştir. Between , 1/1000 SCALE Application Zone Plannng was conducted in an area of 470 ha in Yeşilköy town of Kaş District, Antalya Province. In the Application Zone Plan, which was conducted based on the Zoning Law no 3194 and concerned regulations and the town planning principles, storey heights, setback distances, intensities, basements and peers of the development housing areas and trade centers were determined in accordance with the availabilty of the geological and geotechnical studies.

20 ERZURUM Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Harita İmar Planı İmar Uygulaması Jeolojik Etüd Erzurum Metropolitan Municipality Digital Photogrammetric Mapping City Plan Zoning and Parcelling Application Geological Survey Erzurum ilinde Ha lık alanda fotogrametrik harita yapımı projemiz 2009 yılında başlamıştır. Kentin kuşbakışı görüntüleri girinti, çıkıntıları, yükseklikleri belli olacak şekilde uçak ile fotoğraflanmıştır. Bu fotoğraflar ilin dönüşüm katsayıları ile dönüştürülerek ülke koordinat sisteminde oluşturulmuştur. Sayısal hale gelen fotoğraflar planlar, hâlihazır haritalar ile çakıştırılarak şehrin genel durumu ortaya konulmuştur. Projemiz halen devam etmektedir. Our photogrametric mapping porject in an area of Ha started in The bird s eye view of the city was photographed by plane to outline the projections, indentations and heights. These photos were confirmed to the transformation coefficients of the province and established in the coordinate system. The digitalized photographs, plans were matched with the base maps to reveal the general status of the city. Our project is still in progress

21 ÇORUM Çorum Belediyesi İmar Planı İmar Uygulaması Çorum Municipality City Plan Zoning and Parcelling Application

22 DİYARBAKIR Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Diyarbakır Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi General Directorate of Land Registry and Cadastre Diyarbakır Digital Cadastral Mapping Diyarbakır ilinde 460 km uzunlukta şehir, köy ve tarla içi yolları birleştirme projesi ve yapımı gerçekleşmiştir tarihinde başlamıştır ve 760 iş günü olarak belirlenmiştir. Halen devam eden projelerimiz arasındadır We have the city, village and a in-field road production work of 460 km in Diyarbakır province. It started in 2009 and determined as 760 work days. It is among our projects still in progress.

23 DÜZCE Beyköy Belediyesi Sayısal Harita İmar Planı İmar Uygulaması Kent Bilgi Sistemi Beyköy Municipality Digital Mapping City Plan Zoning and Parcelling Application City Information System İlçe mücavir alan sınırları içerisinde 800 Ha lık alanda 1/1000 ölçekli Parselasyon Planı yapılmıştır. Çalışmalarımızda ada büyüklükleri ve şekillerinden yola çıkılarak düzenli parseller oluşturulmuştur. Oluşan parsellerin boyutları, yapıları en ideal şekilde yapmaya göre planlanmıştır yılında başlayan işimiz halen devam etmektedir. Within the official borders of the district, 1/1000 scale parcellation plan was made in an area of 800 ha. In our works, island sizes and shapes were based to create regular parcels. The dimensions of the parcels were planned to make the structures in the optimum way. Our work started in 2009 and it is still in progress.

24 MARDİN Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Sayısal Fotogrametrik Harita Tarla İçi Geliştirme ve Yol Yapım Hizmetleri Genereal Directore of Agriculturel Reform Land Consolidation Digital Photogrammetric Mapping On - Farm Development and Road Construction Servies Mardin ilinde Ha lık alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri işi yapılmaktadır. Proje dâhilinde 592 km yol üretimi de bulunmaktadır. Projemiz 2009 yılında 760 gün olarak başlamıştır ve halen devam etmektedir. Land consolidation and inside the field development services are done in an area of Ha in Mardin province. The project includes 592 km road production. Our works started in 2009 and planned to be completed in 760 days. It is still in progress.

25 ULAŞIM Karayolları Genel Müdürlüğü Muğla - Yatağan Karayolu Etüt Proje General Directorate of Highwas Muğla - Yatağan Highwas Research Project Karayolları Genel Müdürlüğü Tekirdağ - Muratlı Karayolu Etüt, Proje ve Danışmanlık General Directorate of Highwas Tekirdağ - Muratlı Highwas Research Project Consultancy

26 ŞANLIURFA Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Sayısal Fotogrametrik Harita Tarla İçi Geliştirme ve Yol Yapım Hizmetleri Genereal Directore of Agriculturel Reform Land Consolidation Digital Photogrammetric Mapping On - Farm Development and Road Construction Servies Şanlıurfa ilinde 736 km uzunluğunda şehir, köy ve tarla içi yolları birleştirme projesi ve yapımı gerçekleşmiştir. Projenin başlama tarihi 2010 yılıdır ve 760 gün olarak belirlenmiştir. Proje halen devam etmektedir. In Şanlıurfa province, the city, village and the field road production of 736 km is carried out. Our project started in 2010 to be completed in 760 days and it is still in progress.

27 KONYA Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Sayısal Fotogrametrik Harita Tarla İçi Geliştirme ve Yol Yapım Hizmetleri Genereal Directore of Agriculturel Reform Land Consolidation Digital Photogrammetric Mapping On - Farm Development and Road Construction Servies Konya ili Seydişehir ilçesinde şehir, köy ve tarla içi yolları birleştirme projesi ve yapımı gerçekleşmiştir. Bu proje 2009 yılında başlanmış ve proje gün sayısı olarak 730 gün belirlenmiştir. Konya Seydişehir e yapılan bu hizmet halen devam etmektedir. The city, village and field road production is made in Seydişehir district of Konya. The project started in 2009 and 730 days were determined as the lenght of the project. This service to Konya Seydişehir is still in progress.

28 MALATYA Malatya Belediyesi İmar Planı Malatya Municipality City Plan Malatya Şahnahan belediyesi mücavir alanı içerisinde 2005 yılında 3194 sayılı imar kanunu esaslarına uygun olarak 563 Ha lık alan içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmıştır. Bu planda kentin ihtiyacı olan; gelişme konut alanları, ticaret merkezleri, ibadethaneler, parklar, yollar, belediye hizmet alanları, sosyal ve kültürel merkezler vb. alanların kat yükseklikleri, ön ve arka bahçe çekme mesafeleri, yoğunlukları ve emsalleri belirlenmiştir. Planlama ve şehircilik ilkeleri ışığında, sürdürülebilir kalkınma ön görülmüştür In 2005, 1/1000 scale Application Zone Planning was conducted in an area of 563 ha within the official borders of Malatya Şahnahan municipality in accordance with the principles of the Zoning Law no The plan determined, storey heights, front and back garden setback distances, intensities and peers of the development housing areas and trade centers required by the city. Sustainable development was suggested in light og the planning and town planning principles.

29 ADANA Adana - Akçatekir İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planı Adana - Akçatekir General Directore of Provices Bank City Plan

30 AVM PROJELERİ Shooping Mal Projects

31 TOKİ ALANYA Akropol Otel Alanya Akropol Hotel ANKARA TOKİ Plan Ankara Housing Development Administration of Turkey Plan

32 BOTAŞ- ENRJİ Botaş Bolu - Gerede Çaycuma Bartın Arazi - Etüt - Kamulaştırma Petroleum Pipeline Corporation Bolu - Gerede Çaycuma - Bartın Land - Survey Expropriation yıllarında İzgaz A.Ş. dağıtım lisans sınırları içerisinde İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 165 km alt yapı güzergâh harita, 85 km alt yapı güzergâh harita ile As-Built harita yapım hizmetleri verilmiştir. Between , within the borders of İzgaz A.Ş. distribution licence borders, 165 km infrastructure route map, 85 km infrastructure route mao and As- Built map services were fiven in the İzmit, Derince and Körfez districts.

33 İZGAZ İzgaz Aş. Kuzey Altyapi Güzergâh Harita Ve As-Built Harita Yapimi Hizmet Alim İşi İzgaz Aş. North Infrastructure Route Map And As-Buılt Map Servıce Procurement Work İZMİT GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC A.Ş. İZMİT GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC A.Ş yıllarında İzgaz A.Ş. dağıtım lisans sınırları içerisinde İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 165 km alt yapı güzergâh harita, 85 km alt yapı güzergâh harita ile As-Built harita yapım hizmetleri verilmiştir. Between , within the borders of İzgaz A.Ş. distribution licence borders, 165 km infrastructure route map, 85 km infrastructure route mao and As-Built map services were fiven in the İzmit, Derince and Körfez districts.

34 AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ Ana-kent planlama hizmetinin yanısıra günümüzde giderek önem kazanan ağaçlandırma projelerinde de hayat vermektedir. Bugün artık Fethiye, Kemer ve Paşalı ilçelerinde başta olma üzere toplam 210 dönüm orman tahsisli alanda 8000 bademağacı, Bayır ilçesinde 450 dönüm arazide zeytin ve çam fıstığı ağacı ve yine MuğlaYatağan ilçesinde 460 dönümarazide zeytin ağacıyla bu sektörde büyük projelere imza atmıştır. Ana-Kent provides service not only in planning but also in reforstation projects which become more important area in nowadays.today 8000 almond tree is located in Fethiye, Kemer and Paşali districts on 210 acres area by Ana-Kent Ana-Kent signed too many huge projects suhc as by locating more than of olive and 2500 stone pine tree on 450 acres also, on 450 acres area in Bayır district and olive tree is located on 460 area in Yatağan/ Muğla district.

35

36 A: Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No: 31/4 Tandoğan - Çankaya / ANKARA T: F: A: Mebusevleri Dist. Ayten St. No: 31/4 Tandoğan - Çankaya / ANKARA - TURKEY P: F:

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 03 BAŞKANIN MESAJI: TÜRKİYE DE HALİÇ'İN RÖNESANSI MESSAGE OF THE PRESIDENT: RENAISSANCE OF THE GOLDEN HORN 06 12 YABANCI AMPLIO YATIRIMCI OLMAK BEING

Detaylı

Türkiye ve Dünya ticaretinde yer. We are taking firm steps in our

Türkiye ve Dünya ticaretinde yer. We are taking firm steps in our Türkiye ve Dünya ticaretinde yer edinmek ve milletimize faydalı işler yapabilmek adına çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu konudaki tecrübe ve birikimlerimizi gelecek nesillere aktararak

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

GAZİANTEP SANAYİ ODASI GAZİANTEP CHAMBER OF INDUSTRY Türkçe/English

GAZİANTEP SANAYİ ODASI GAZİANTEP CHAMBER OF INDUSTRY Türkçe/English GAZİANTEP İN EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELERİ Economic and Social Indicators of Gaziantep Türkçe/English Ekovizyon 2014 3 4 ÖNSÖZ FOREWORD (GSO) BRİEF INFORMATION OF GSO GSO 2013 FAALİYETLERİ ACTIVITIES

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

A review of the modernizing impacts of station approaches in the early Republican period

A review of the modernizing impacts of station approaches in the early Republican period ITU A Z VOL: 9, NO:2, 89 106, 2012-2 A review of the modernizing impacts of station approaches in the early Republican period Sıdıka ÇETİN Süleyman Demirel University, Faculty of Architecture, Isparta,

Detaylı

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT 1 Aksoy Hakkında About Aksoy 30 yılı aşkın süredir, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden,

Detaylı

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Corporate Real Estate Valuation and Counseling

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics EKOVİZYON 2013 4 9 12 GENEL BİLGİLER Brief Information GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information GAZİANTEP SANAYİSİ GENEL BİLGİLER Gaziantep Industry-General Information 22 GAZİANTEP

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies TEMMUZ 2013 JULY 337 TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI Efes Congress Center Kuşadası Kültürel zenginliğimiz onlara emanet:

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN TRIBUTARIES Yaşar DİNÇSOY Orman Mühendisi/Forest Engineer I YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı