TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ"

Transkript

1 TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ İNŞAAT PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İNŞ 101 BİLGİSAYAR-I İNŞ 101 COMPUTER-I Windows İşletim Sistemi.Microsoft Office. İnternet Explorer Windows process system.microsoft office.internet explorer. İNŞ 103 MATEMATİK-I İNŞ 103 MATHEMATICS-I Sayılar-Cebir-Denklemler ve eşitsizlikler-fonksiyonlar-trigonometri-komleks Sayılar-Logaritma Algebra-eqotation-function-trigonemetry-comlex analysis. Logarithym İNŞ 105 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ İNŞ 105 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF TECHNOLOGY Malzeme Özellikleri: Yanma ve paslanmayla ilgili kimyasal işlemler, Paslanmayı önleme yöntemleri, Malzemelerin esnekliği ve Hook kanunu; Statik: Statik denge durumu, Vektörel ve skaler büyüklükler, Moment, Basit mesnetli kirişler, Ağırlık merkezi; Dinamik: Yol, Zaman, Hız ve ivme, Sürtünme ve etkileri; Enerji, İş ve güç: Enerji, İş ve güç tanımları, Örnek problemler; Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi: Dalga uzunluğu, Frekans; Akışkanlarda Basınç: Basınç ve birimleri, Mutlak basınç, Bağıl basınç; Elektrik ve Manyetizma: Seri ve paralel dirençli basit devreler, Akım, Gerilim farkı ve direnç problemleri Static: Scalar and vector quantities, Stress-strain, Pressure in fluids, Simple principles of flotation, Viscosity, Fluid flow characteristics, Surface tension; Dynamics: Distance, Time, Velocity, Acceleration, Newton?s Law, Friction, Wave motion; Energy: Work, Energy, Efficiency, Power, Thermal energy, Heat transfer types; Electricity: Simple series and parallel resistive circles, Ohm?s law, Direct current source, Electrical circuits, Electromagnetic, Alternative current, Optics, Hydraulics; Pneumatics; Properties of Materials; Polymer Properties.

2 İNŞ 107 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM İNŞ 107 GENERAL AND TECHNİCAL COMMUNİCATİON İletişimin Tarifi ve Türleri: İletişim ve İlgili Temel Kavramlar, İletişim Türleri; Sözlü iletişim: Sözlü iletişimin gerekliliği, İlkeleri, Teknikleri, Günlük Hayattaki Etkileri; Yazılı iletişim: Toplumsal Hayatta Karşılaşılan Yazı Türleri, Kurum İçi Yazıların Türleri; Meslek Hayatında İletişim: Meslek Hayatında Uygulanacak İletişim Teknikleri; Grafik İletişim: Grafik ve Şemaların Kullanım Amaçları; Teknolojik Araçlarla İletişim: Teknolojik Araç Gereçlerinin Sağladığı Kolaylıklar. Definition and types of communication,related concepts,oral communication,principles and Techniques of oral communication,its affects in daily life,written communication,types of official writings,communication in occupational life,application Techniques and Aims,Graphic communication,use of graphic and scheme,tecnological communication. İNŞ 109 YAPI STATİĞİ-I İNŞ 109 BUİLDİNG STATİC-I Yapı statiği ile ilgili temel kavramlar; Hesaplarda esas alınacak yüklerin tanımlanması, İç yükler, Dış yükler; Uzaysal ve düzlemsel denge denklemlerinin verilmesi; Uzaysal sistemlerde denge, Düzlemsel sistemlerde denge, Momentin tarifi; Mesnedin tanımı, Çeşitleri, Kullanım yerleri; Kirişler: Kiriş çeşitleri, Kirişlerin analiz ilkeleri, Çerçeveler ve çeşitlerinin verilmesi. Structural Analysis; Assumption in Structural Analysis; Loads, Internal loads, External loads; Balance Equations of Plane Geometry and Solid Geometry: Balance of Solid geometry, Balance of Plane geometry; Description of Moment, Moment equation, Supports; Sort of Supports; Beams, Sort of beams, Analysis of beams; Frames and Types of frames, Analysis of frames. İNŞ 111 YAPI TEKNOLOJİSİ-I İNŞ 111 TECHNOLOGY OF BUİLDİNG-I Yapının tanımı; Yapı çeşitleri; Temelin tanımı ve görevleri; Temel Türleri: Drenaj, Tahkim, Kazı gibi zemin altındaki çalışmaların velimesi; Duvar türleri, Duvarlarda kullanılan malzemeleri ve Duvar örme tekniklerini; Merdivenleri ve Elemanlarını, Basit hesaplarını; Baca ve Baca çeşitlerini; Çatılar ve çeşitlerinin tanımlanması; Kaplama malzemelerinin verilmesi ve bunların kullanım yerleri. Description of Buildings; Types of buildings; Description of Foundation; Function of Foundation; Types of foundation; Earthwork in Underground, Drainage, Fortification, Excavation; Types of Walls, Materials of building walls, Techniques in building walls; Stairs, Members of stairs; Chimneys; Roofs; Other constructive part of building; Covering materials; Usage places of covering materials.

3 İNŞ 113 MALZEME BİLİMİ VE YAPI MALZEMESİ İNŞ 113 MATERİALS SCİENCE AND MATERİAL OF CONSTRUCTİON Malzeme içerisindeki atom, Atomlar arası bağlar, Atomların dizilişleri ve bunların malzeme üzerindeki etkileri hakkında temel bilgiler; Malzemelerin özellikleri, Malzemenin termal özellikleri; Malzemenin akustik özellikleri; Uygun malzemenin tespiti için yapılacak basit test tekniklerinin verilmesi; Yapıda kullanılan malzemeler: Kullanım yerleri ve Kullanım şekillerinin tanımlanması, Malzeme Türleri: Plastikler, Metaller, Taşlar, Ahşap vb. Atoms in Materials: Linkage of atoms, Arrangement of atoms, Fundamental knowledge influencing atoms in materials; Characteristics of Materials; Thermal Characteristics of Materials; Acoustical Characteristics of Materials; Choosing Materials; Mechanical Test Methods of the Materials; How to Use and Where to Use Materials in Buildings; Types of Materials; Plastics, Metals, Stones, Wood etc. TDK 101 TÜRK DİLİ-I TDK 101 TURKISH LANGUAGE-I Dil,Kültür,Dil reformu,türk dili,dünyanın dili,dil aileleri,fonetik,dil bilimiheceler Language: Origins; Language and Culture and Society; Language-reform: Turkısh Language Association; Languages of the World; Language Families; modern Turkish: phonetics, Morphology, Syntax, Spelling Punctuation. TIT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I TIT 101 ATATURK S PRINCIPALS AND TURKISH HISTORY-I Atatürk ilkeleri,inkılapları ve Türk tarihi Ataturk s principals,revolutions,turkish History. YDI 101 İNGİLİZCE-I YDI 101 ENGLISH-I To be fiili,emir cümleleri model can may,öneri cümleleri, Cardinal ordinal sayılar,azlık çokluk sıfatları,telefonda konuşma,şimdiki sürekli zaman,geniş zaman,must-have to, Geçmiş zaman Verb to be,imperatives,model can-may,suggestions,cardinal ordinal numbers,quantity adverbs,polite request,s.present tense,p.cont.tense,must-have to,past of to be

4 II.YARIYIL İNŞ 102 BİLGİSAYAR-II İNŞ 102 COMPUTER-II Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri. Temel çizim elemanları. Düzeltme ve sorgulama işlemleri. Görüntü ve kontrol işlemleri. Bloklama işlemleri ve katmanları. Ölçülendirme ve tarama işlemleri. Yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri. Use and arragenment of starters,basic draw symbols,correcting and asking process,visual and control process,getting print from printer İNŞ 104 MATEMATİK-II İNŞ 104 MATHEMATICS-II Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler: Denklem sistemi çözümü, matrislerle işlem yapabilme, determinant, ters matris; Limit ve Süreklilik: Limit, limit alma, fonksiyon sürekliliği; Türev ve Uygulamaları: Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma, teğet denklemi, maks ve min bulunması, İntegral ve Uygulamaları: İntegral, integral almak, alan ve hacim ile ağırlık merkezi hesabı; Diferansiyel Denklemler: Basit diferansiyel denklemler, sınır koşuları, diferansiyel denklem çözümü; İstatistik: Temel terimler, frekans dağılımı, verilerin grafik gösterimi, standart ve ortalama sapma. Basic Concepts: Sets, Number systems, Expressions with whole and rational powers, Identities; Equations: First and second degree equations, Equations reducible to second degree equations; Inequalities: Solutions of first and second degree inequalities; Relations: Definition, Equivalence relation; Functions: Definition, One to one function and subjective functions, Definition of inverse and composite functions, Graphs of some special functions; Limit and Continuity: Definition of limit, Principles of limit, Definition of continuity. İNŞ 106 YAPI STATİĞİ-II İNŞ 106 BUILDING STATIC-II Gerber Kirişler: Gerber kiriş tanımı, Gerber kirişi belirleme, Çeşitleri, Gerber kirişleri ve basit hesapları; Kafes sistemlerin tanımlanması ve Çubuk kuvvetlerin hesabı; Mafsallı sistemlerin tanımlanması ve Basit statik hesaplarının yapılması; Hiperstatik sistemlerin çözülmesinde Cross, Biro gibi yöntemlerin kullanılması. Hinged girders; Description of Hinged girders; Definition of Hinged girders; Types of Hinged girders; Calculations about Hinged girders; Description of trussed beams, Calculation of staff in trussed beams Arches and Frames of three hinges; Internal Forces in Static Indeterminacy Systems; Static Indeterminacy System calculations by CROOS and BIRO methods.

5 İNŞ 108 YAPI TEKNOLOJİSİ-II İNŞ 108 TECHNOLOGY OF BUILDING-II Dilatasyon derzlerinin kullanım sebepleri ve Kullanım yerleri; Yalıtım: Yalıtım türleri ve Malzemeleri; Toprak İşleri: Toprağın kazılması, Taşınması, Sıkıştırılması ve Zemin iyileştirme yöntemlerinin verilmesi ve İş makinelerinin tanıtılması, Basit kazı ve taşıma hesapları; Geleneksel ve İleri yapım tekniklerinin verilmesi, Bunlar arasındaki farklar. Reasons for Using the Dilatation Joint in Buildings; Insulation; Types of Insulations; Insulation Materials; Earthwork, Introducing the Earthmoving Equipment; Excavation, Easy Excavation Calculations, Cost of Transportation Calculations, Earthmoving; Techniques of Compaction of soil; Ways of Ground Improvement; Traditional and advanced techniques of making building methods, Comparison of the methods. İNŞ 110 BETON TEKNOLOJİSİ İNŞ 110 TECHNOLOGY OF CONCRETE Agrega; Beton üretiminde kullanılacak agrega türleri hakkında temel bilgiler, Agreganın beton dayanımı üzerine etkisi, Kireç; Çimento; Çimentonun hammaddesi, Puzolanlar; Oranları ve Üretim metotlarının verilmesi; Beton üretiminde kullanılan suların temel özellikleri; Beton üretimi ve Üretilen betonun özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan test yöntemlerinin verilmesi. Cementation Materials; Lime; Cement; Cement Raw Materials ; Puzzolans; Physical and Mechanical Properties; Aggregates; Properties, Experiments; Factors Affecting the Strength of Concrete; Water in Concrete Mix, Water quality in Fresh Concrete; Properties of Fresh Concrete; Calculation of Composition of Concrete Mix; Production and Curing of the Concrete; Definition of Concrete Quality by Experiment Methods. İNŞ 112 MUKAVEMET İNŞ 112 STRENGTH OF MATERIALS Mukavemette kullanılan birimler ve bu birimlerin birbirlerine dönüşümleri hakkında temel bilgilerin verilmesi; Gerilme bağıntılarını kullanarak basit gerilme hesabının yapılması; Sıvılarda basınç hesaplarının verilmesi; Pascal ve Archimed kanunlarının temel ilkelerinin verilmesi; Eksenel yük altında oluşan deformasyon; Atalet ve Ağırlık merkezinin tanımlanması; Dikdörtgen kesitli basit kirişlerin tasarımı Strength of Materials; Converting the Units; Simple Stresses Types, Compression Stress, Tensile Stress, Shear Stress; Simple Stresses Calculations; Admissible Stress, Simple Hydrostatics Calculation; Fundamental Principals of Pascal and Archimedes Laws; Deformation Under Axial Load; Definition of Inertia end Centre of Gravity; Designing of Rectangular Simple Beams.

6 İNŞ 114 YAPI MİMARİSİ VE DETAY ÇİZİMLERİ İNŞ 114 ARCHITECTURAL DRAWING AND DETAILS DRAWINGS Çizim Çalışmaları; Tasarı geometrinin tanımı ve Teknik resim; Mimarlıkta plan çizimleri; Görünüş çizimleri; Kesitlerin çizilmesi; Mimarlıkta projelerin ölçülendirilmesi; Yapı sistem detaylarının üretilmesi; Temel, Döşeme, Duvar, Çatı, Merdiven, Kapı ve Pencere detayları çizimi; Isı, Ses ve Nem yalıtım detayları ve bunlarla ilgili uygulamalar; Bunların üç boyutlu sunuşlarla desteklenmesi. Drawing Exercises; Definition of Design Geometry and Drawing Techniques; Plan Drawings in Architectural Elevation Drawings, Section Drawings; Measurements of Architectural Projects; Advanced Design for Selected Part of the Project; Foundation, Floor, Wall, Roof, Stairs, Window and Door Details Drawings; Details Drawings of Heat, Voice and Moisture Insulation; Presentation in Three Dimensional Drawings. TDK 102 TÜRK DİLİ-II TDK 102 TURKISH LANGUAGE-II Dil,Kültür,Dil reformu,türk dili,dünyanın dili,dil aileleri,fonetik,dil bilimiheceler Language: Origins; Language and Culture and Society; Language-reform: Turkısh Language Association; Languages of the World; Language Families; modern Turkish: phonetics, Morphology, Syntax, Spelling Punctuation. TIT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II TIT 102 ATATURK S PRINCIPALS AND TURKISH HISTORY-II Atatürk ilkeleri,inkılapları ve Türk tarihi Ataturk s principals,revolutions,turkish History. YDI 102 İNGİLİZCE-II YDI 102 ENGLISH-II Geçmiş zaman-gelecek zaman-modal fiiller-yer yön sorma verme-mektuplar-nazik istek yapılar S.past tense-near future tense-future tense-must have to should-asking and giving directionsinformal letters-polite request

7 III.YARIYIL İNŞ 201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I İNŞ 201 COMPUTER AIDED DESIGN-I CAD Sisteminin Amacı; Donanım ve Yazılımı Hakkında Temel Bilgilerin Verilmesi; CAD sisteminin kullanımına yönelik temel bilgilerin verilmesi; CAD Yazılımındaki Nokta Koordinat Sistemlerinin Verilmesi; Temel Geometrik Şekillerin Çizilebilmesi İçin Gerekli Komutların Verilmesi; Ekranda Çizili Bulunan Objelerin Özelliklerine İlişkin Düzenlemelerin Yapılması; CAD ile yapılan çalışmalar sırasında çizim dosyası içerisine Yazı yazma, İnşaat Ölçülendirme, Bloklama, Parçalama ve Tarama işlemlerinin yapılması. Purpose of CAD Systems; Basic Information About It?s Hardware and Software; Teaching Fundamental Information About the Use of CAD Systems; Coordinate Systems in CAD Systems; Basic Commands for Basic Geometrical Shapes; Arranging Objects on the Screen Which Have Been There Before; Adding Text to Drawing File; Architectural Dimension: Block, Explode, Hatch. İNŞ 203 ZEMİN MEKANİĞİ-I İNŞ 203 SOIL MECHANICS I Jeoloji; Türkiye nin jeolojik yapısı; Yer kabuğunu oluşturan Kayaçlar, Oluşumuna ve kökenine göre Kayaç türleri; Deprem türleri, Deprem ve Ülkemizdeki deprem bölgelerinin verilmesi; Araziden Örselenmiş veya Örselenmemiş numune alma yöntemlerinin verilmesi; Sondajla numune alma, Sondaj metotları, Tecrübe sondajı, Zeminlerin Fiziksel özellikleri ve Sınıflandırılması, Zeminin Geçirimliliği ve Su akımları; Toplam gerilme, Efektif gerilme ve Boşluk suyu basıncının tanımlanması. Geology; Turkey s Geological State; Rock Constitution Crust of the Earth, Constitutions and Origins of Rocks Types; Earthquake, Earthquake Types; Seismic Zones of Turkey About Earthquake; Methods of Sampling; Composition of Soil; Sampling by Boring, Boring Methods, Trial Boring; Physical and Index Properties of Soil; Permeability and Seepage; Effective Stress Concept; Total Stress; Pore Water Pressure. İNŞ 205 TOPOGRAFYA İNŞ 205 SURVEYING Topografya tanımı ve Kullanım alanları; Topografyada kullanılan Ölçü birimleri ve Ölçeklerin verilmesi; Yapı imar kanunun verilmesi; Ölçüm esnasında yapılabilecek Hatalar, Sebepleri, Giderilmesi, Arazide doğruların belirlenmesi ve Doğrusal ölçümlerin yapılması; Münhani eğrilerinin çizimi, Özelliklerinin verilmesi; Açısal Ölçüm Yapılması: Poligon türlerinin verilmesi; Alan ve Hacim hesaplarının yapılması Definitions and Basic Principles; Theory of Errors; Units of Measurement; Distance Measurement; Equipment and Method, Levelling; Equipment Trigonometric and Different Methods of Levelling; Levelling Application; Theodolite; Measurement of Horizontal and Vertical Angles; Tachometer; Preparation of Longitudinal and Transverse Sections of the Field; Area and Volume Computations; Application Measurements.

8 İNŞ 207 BETONARME-I İNŞ 207 REINFORCED CONCRETE-I Betonarmenin Tanım ve Özelliklerinin Verilmesi; Betonarme çeliği, Betonarmede kullanılan çelik türleri; Betonun özelliklerinin tanımlanması; Taşıyıcı sistemlerine göre yapı sınıflarının tanımlanması; Kolon, Kiriş, Döşeme gibi taşıyıcı elemanların ön boyutlandırmalarının Taşıma gücüne ve Emniyet gerilmelerine göre hesabının yapılması ve TS500?e göre konstrüktif özelliklerinin belirlenmesi Introduction and Descriptions; Definition characteristics of Concrete Still, Sort of Still; Concrete Description and Classification Load Bearing Members of Building; Static and Reinforced Concrete Calculations of Slabs; Reinforced Concrete Calculations of Beams; Reinforced Concrete Calculations of Columns; Principles of Calculations Elastic Theory and Ultimate Strength Theory; Turkish Standard No: 500 İNŞ 209 YAPI TESİSAT BİLGİSİ İNŞ 209 BUILDING SERVICES SYSTEMS Elektirik Tesisatı: Elektrik tesisatında kullanılan malzemeler; Yapılarda Isıtma Sistemleri: Lokal, Merkezi, Yerel, Isı yalıtımı ve Konfor, Isıtıcı kazan seçimi ve yerleştirilmesi, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri: Sıhhi tesisatta Kullanılan malzemeler; Temiz, Pis su tesisatı ve Montajı, Yapılarda sıcak su sistemleri; Yangından korunma sistemleri; Gürültü-Titreşim kontrolü Electrical Installation; Materials in Electrical Installation; Heating Systems; Thermal Installation; Energy Sources; Heat Transfer Mechanisms; Direct Heathers; Central Heating, Boilers; Flues, Room Emitters, Control of Heating Installations; Ventilation Systems; Air Tanking, Air Distribution Systems, Supply; Drainage; Design Principle, Drainage above Ground, Drainage Below Ground; Plumbing, Materials in Plumbing; Fire Safety Systems; Noise and Vibration Control. İNŞ 211 BÜRO VE ŞANTİYE ORGANİZASYONU İNŞ 211 ORGANIZATION OF OFFICE AND SITE Yapı türleri; Yapı firmaları ve elemanlar; İnşaat firmaları Yönetimi: Proje müdürü, Şantiye şefi ve Görevleri, Şantiye organizasyonu; İş ve İşçi güvenliği; Proje yönetimi, Planlaması ve Bilgisayar uygulamaları; Şantiye raporları; Proje değişikliği; Proje verimliliği; İş makineleri kullanımı; İnşaat firmaları ortaklığı; Risk yönetimi; Kalite yönetimi; Yapı işleri sözleşmeleri. Types of Construction; Construction Firms and Elements; Management of Construction Firms: Project director, Site chief and his tasks; Organization of Site; Work and Worker Insurance; Project Management; Planning and Computer Applications; Site reports, Changes in Project; Project Productivity; Use of Work Machines; Corporation of Construction Firms; Risk Management; Management of Quality; Contract For Public Work.

9 İNŞ 213 ÇELİK YAPILAR-I İNŞ 213 STEEL STRUCTURES-I Çelik Yapılara Giriş: Yapı malzemesi olarak çelik, Özellikleri, Yükler altında davranışları, Çelik birleştirme vasıtaları, Korunması, Örneklerle çelik yapı uygulamaları, Çelik yapıda bağlantılar; Çekme çubukları, Gerilme hesapları, Tek ve Çok parçalı basınç çubukları, Yapım elamanları; Elemanların çeşitleri, Ekler, İki boyutlu ve üç boyutlu elemanlar, Mesnetlerin çeşitleri. Introduction to Steel Structures; Structural Materials; Steel; Specifications, Structural Behaviour; Steel Convections Tools; Preservation of Steel; Example of Building with Steel Structures; Joining of Steel Members; Tension Members; Load and Resistance Factor Design; Connection of Tension Members; Compression Members; Structural member; Types of Elements; Joints; Two-dimensional Members, Tree-dimensional members; Types of Supports. İNŞ 215 HİDROLİK VE HİDROLOJİ İNŞ 215 HYDROLOGY AND HYDRAULICS Hidrolojinin tanımı; Yağış oluşumu ve Çeşitlerinin verilmesi, Havza ve özelliklerinin aktarılması; Yer altı ve Yer üstü su akımlarının tanımlanması; Sıvıların bulunmuş oldukları ortama uyguladıkları basınç ve bu basınçların basit hesaplarının verilmesi; Hidroliğin temel denklemleri ve bu denklemlerin uygulama alanları, Bernoulli ve süreklilik denklemi; Boru ve açık kanal hidroliği, Akım türleri, Laminer ve Türbülanslı akım, Enerji kayıpları. Description of Hydrology; Hydraulic Cycle; Precipitation; Precipitation Area; Characteristics of Description of Ground Water and Surface Flow Base of Hydrostatics; Calculate Simple Hydrostatic Pressure; Fundamental of Hydrology Theories; Using Theories, Bernoulli and Continuity Flow Equations; Pipe and Open Channel Hydrology, Flow Types, Laminar and Turbinated Flow; Energy Lost İNŞ 217 KARAYOLU İNŞAATI-I İNŞ 217 HIGHWAY CONSTRUCTIONS-I Ulaştırma türleri; Kara ulaşımının temel elemanlarının tanımlanması; Karayolu planlaması; Sürücü, Yaya ve Taşıtların karakteristikleri; Görüş uzaklıkları; Taşıtların birbirine izlemeleri ve Geçişleri; Yatay ve Düşey kurplar; Dever ve Geçiş eğrileri; Boy kesit geçirilmesi; Yol kaplamaları. Components of Transportation Systems; General characteristics of Highways; Planning Urban Roads; Vehicle and Road Users Characteristics; Stopping and Passing Sight Distance; Horizontal and Vertical Curves; Transition Curves, Zero Line Application Simple Horizontal Curve, Types of Pavements. İNŞ 227 PROJE-I İNŞ 227 PROJECT- I Uygulamaya dönük tatbikat projesi, kesitler, görünüşler, detaylar Drawing an aplication project,details and sight and cross-section

10 IV.YARIYIL İNŞ 202 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II İNŞ 202 COMPUTER AIDED DESIGN-II Çeşitli detayların, ahşap çatı, taşduvar taraması gibi çizimlerin yapılması ve ekranda çizili bulunan objelerin özelliklerine ilişkin düzenlemelerin yapılması; CAD ile yapılan çalışmalar sırasında çizim dosyası içerisine yazı yazma, İnşaat Ölçülendirme, Bloklama, Parçalama ve Tarama işlemlerinin yapılması. CAD yardımıyla basit yapıların, katplanı, sistem detayı, merdiven, temel detayları, kalıp planı çizimleri, çizimlerin kağıt üzerine aktarılması Drawing Short Details As Timber Roofs, Stone Wall Hatching And Arranging Objects On Screen; Adding Text To Drawing File; Architectural Dimension; Block, Explode, Hatch By CAD System; Draw A Simple Architectural Building And Parts; Elevation Drawings; Section Drawings; Measurement; Stair Case; Roof; Foundation Drawings; Details of Reinforcement Concrete; Printing the Drawing İNŞ 204 İŞLETME YÖNETİMİ İNŞ 204 BUSINESS MANAGEMENT İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, mülkiyet, hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon Business and Basic Concepts; Environment of Management: Basic concepts, Business? aims, Difference between manager and entrepreneur; Classification of Businesses: Dimension, Property, Legal structure etc.; Establishment Studies, Dimen-sion and Capacity: Foundation stages, Location, Dimension definion, Capacity; Functions of Business: Management, Or-ganization, Control, Planning; Organization Operation Process: Leadership and management, Strategical management, Change, Groups, Motivation. İNŞ 206 KALİTE GÜVENCE VE STANDARDLARI İNŞ 206 QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS Standardizasyon: Tanımı, amaçları ve ilkeleri, TSE ve görevleri, Bölgesel ve uluslar arası standardizasyon kuruluşları; Kalite ve Kalite Kavramları: Kalitenin tanımı ve ilgili kavramlar, Kalite yaklaşımı, Kalite maliyetleri ve riskleri, Kalite kontrol kavramı; Kalite Güvence: Kalite yönetim ilkeleri, TS-EN-ISO 9000, TS-EN-ISO 9001, TS-EN-ISO 9004, ISO standartları ve açıklamaları; Mesleki Standartlar: Mesleki standartları kavrama fonksiyonlarının kavranması.

11 İNŞ 208 ZEMİN MEKANİĞİ-II İNŞ 208 SOİL MECHANİCS-II Sıkışma ve zemin özelliklerine etkisi; Sıkıştırma deneyleri, Gerilme dağılışları (tekil, çizgisel ve üniform) yükler altındaki gerilmeler, Mohr gerilme dairesi ve Mohr-coulomb kırılma teorisinin verilmesi; Yanal toprak basınçlarının tanımlanması; Taşıma gücü, Sınır taşıma gücü, Güvenlik sayısı, Zemin emniyet gerilmesi gibi tanımların verilmesi; Oturma: Tam oturma, Farklı oturma gibi terimleri ve doğuracakları sakıncaların anlatılması, Oturma deneyi ve Basit oturma hesabının yapılması. Consolidation, Consolidation Theory, Stress Distribution in Soil (Point, Linear and Uniform); Under Linear Pressure and Under Square Area; Mhor Stress Circle and Mhor-Coulomb Breaking Theories; Lateral soil pressure, Bearing capacity, Boundary bearing capacity, Safety soil pressure, Consolidation Settlement; Immediate Settlement Experiment; Simple Settlement Calculations; Calculation of Earth Pressure İNŞ 210 BETONARME-II İNŞ 210 REINFORCED CONCRETE-II Perde elemanlarının davranış ilkeleri ve yapıya sağladıkları faydaların verilmesi; Perde elemanların konstrüktif ilkelerinin tanımlanması; Betonarme temellerin tanımlanması; Basit temel hesapları ve projelendirilmesi, Duvar altı temel, Tekil temel, Sürekli temel, Radye temel; Bu temellerin Teşkili ve Hesabı, Detayları, Seçim ilkeleri, Boyutlandırma, Donatı hesabı, Tahkiki, Statik ve betonarme Hesapları. Basic Behaviour of Load Bearing Walls (Rainforest Walls); Principle of Calculations of Load Bearing Walls; Principles of Structure of Load Bearing Walls, Descriptions; Reinforced Foundations; Calculate and Design Simple Reinforced Foundations, Running Footing; Individual footing, Continuous Footing, Foundation Raft, Formation and Calculation, Details; Principle of Choosing, Dimensioning, Calculation Reinforcement, Investigation methods, Static Calculation. İNŞ 212 METRAJ VE KEŞİF İŞLERİ İNŞ 212 QUANTITY SURVEYING (ESTIMATE OF COASTS) Yapı işlerinde kullanılan genel tanım; Sözcük ve açıklamaları; Maliyet ihale mevzuatı ve dosyası hazırlanması, İçeriği, Katılma koşulları; Yapı işlerinde kullanılan genel dokümanlar, Formlar, Çizelge ve Tablolar, ve Kullanımları; Yapı iş defterleri, Ataşman, Röleve, Yeşil defter vs; Yapı işletmesi, Teknolojisi ve Konstrüksiyon alanında tamamlayıcı genel özel resmi yönetmelik ve şartname uygulamaları General Definition of Public Works; Terminology and its Explanation; Coast; Expenditure; Income; Investment; Making Budged; List and Table; Conceptual and Quantitative Explanations of Other Definitions; Regulation of Adjudication and Preparing Adjudication File; Content, Conditions of Participation, General Documents Used in Public Works, For List and Tables; Construction Management, Construction Technology; Law and Regulations According to General, Private and Their Examples

12 İNŞ 214 ÇELİK YAPILAR-II İNŞ 214 STEEL STRUCTURES-II Çelik Yapı Birleşenleri ve Üretimi: Çelik yapı strüctür kuruluşu, Çelik yapıda bağlantılar, Çelik yapıda döşeme kuruluşu, Eğilme etkisindeki sabit enkesitli çubuklar; Kafes sistemler; Dolu gövdeli kirişler; Profil kirişler; Kiriş ekleri, Mesnetleri ve Birleşimleri, Bunların çizimleri; Çelik Çatılar: Çelik çatı elemanları, Boyutlandırılması, Çelik çatı elamanlarının detay çizimleri. Steel-Framed Structures; Developments and Achievements; Example of Steel-Framed Buildings; Principles of Design and Construction; Effect of Combined Flexural and Axial Load on Constant Cross-Sectional Members; Truss Systems; Plate Girders; Profile Beams, Beam Joins; Supports and Connections. Steel Roofs; Structural Behaviour, Elements of Steel Roofs Their Drawings. İNŞ 216 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI İNŞ 216 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN Fizibilite Çalışması: Proje tanımlamaları ve ön varsayımlar,problem çözümünde mantıksal ve pratik yaklaşımlar, Güncel teknik kullanımları ile çözüm üretilmesi, Önerilerin desteklenmesi; Proje Süreci: Proje çalışmasının organizasyonu, Proje düzenlemesi, Proje dosyasının hazırlanması, Projenin onaya hazır hale getirilmesi; Sunu: Yazılı beceri, Grafiksel beceri,görsel beceri, Sözel beceri. İNŞ 218 SU TEMİNİ VE ATIK SULAR İNŞ 218 WATER SUPPLY AND WASTE WATER İçme sularının Fiziksel, Kimyasal, Bakteriyolojik ve Radyolojik özelliklerinin verilmesi; Suların derlenme yöntemlerinin verilmesi; İletim hatlarının tanımlanması (genel özellikleri, boruların maksimum ve minimum eğimleri vb.); Atık Su Karakteristikleri: Toplanması ve İşlenmesi; Atık su yönetimi uzaklaştırılması yöntemleri; Zemin su ilişkileri; Sulama metotları; Suların arıtılması ve Dağıtılması. Collection of Surface Water and Groundwater Supply for Analyses of Water for Bacteriologic; Chemical and Radiological; Characteristics; Collecting; Treatment of Wastewater; Soil-Water Relationship; Irrigation Methods; Descriptions of Water Transmission Methods General Considerations in Wastewater Treatment. İNŞ 220 KARAYOLU İNŞAATI-II İNŞ 220 HIGHWAY CONSTRUCTIONS-II Yol üst yapısının tanımı ve giriş; Yollarda gerilme dağılışı; Yayılı hareketli yükler; Yol üst yapısında kullanılan malzemeler; Agrega ve bitüm özellikleri, Malzeme kalite deneyleri; Üst yapısının projelendirilmesi; Yol Esnek üst yapılar; Projelendirme yöntemleri ve Laboratuar deneyleri; Asfalt kaplamalar beton yollar; Asfalt kaplamalar, Beton yolların Bakım, Onarımı, Drenaj. Definition of Highway Pavement and Introduction; Stresses in Flexible Pavements; Traffic Load, Properties of Pavement Components; Properties of Aggregates and Bituminous; Quality control Test on Materials; Design of Highway Pavement; Flexible Pavements; Design Methods an Laboratory Tests; Asphalt Pavement, Concrete Pavement and Attendance, Repairing; Drainage.

13 İNŞ 230 PROJE-II İNŞ 230 PROJECT-II Öğrencinin seçeceği bir yapı türünde mimari proje hazırlama Praparation of a architectural project for a building.

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty / School ENGINEERING Department CIVIL ENGINEERING Level 2-Year Associate 3-Year

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELO 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GSR 101 Bilgisayar I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ EEM103 Introduction to

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri TDB 101 TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri, dil türleri,

Detaylı