Tasarım + Uygulama. Design + Build

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tasarım + Uygulama. Design + Build"

Transkript

1

2 Tasarım + Uygulama Design + Build En büyük avantajımız, yapısal tasarım ve uygulama hizmetlerini birlikte sunmak olup, projenizin tasarım aşamasından uygulanmasına kadar olan süreçte tüm çalışmaların Key Yapı tarafından planlanacak ve hayata geçirilecek olmasıdır. Key Yapı, projenizin her aşamasının konusunda uzmanlaşmış birimlerce yönetileceğinin güvencesini vermektedir.projelerinizin hali hazırda çelik yapı çözümlerinin olması durumunda dahi tarafımızdan bedelsiz olarak yapılacak alternatif çözüm sonucunda kayda değer ekonomi sağlanacağını Key Yapı garanti etmektedir. Our greatest advantage is providing structural design and build services together and that all of the works starting from the design of your project until the end of assembling of it are planned and build by Key Construction. Key Construction guarantees that all phases of the project will be managed by units who are specialized in their own subjects. Projenizin mimari tasarımları veya mevcut çelik yapı çözümü tarafımıza ulaştığında, mimari tasarıma sadık kalınarak bedelsiz olarak alternatif bir çözüm hazırlanmaktadır. Projeniz için önereceğimiz alternatif çözümün tarafınıza sağlayacağı ekonomik kazanç, bu çalışmanın niçin yapılması gerektiğini ortaya koyacaktır. Referanslarımızdaki işlerin tamamında Key Yapı tarafından hazırlanmış olan alternatif çelik yapı tasarımlarının kullanılmış olması, birikimlerimizle gerçekleştirmiş olduğumuz ekonomi mühendisliğinin ve tarafınıza sağlayacak olduğumuz ekonomik kazancın göstergesidir. Key Yapı nın mühendislik birikimi ile malzeme zayiatı, imalat, nakliye ve montaj, maliyet kontrollü alternatif planlama birikimleri çözüm sürecinin temelini oluşturmaktadır. Key Yapı tasarım, mühendislik ve uygulama konularında günümüzün en son teknik donanım ve bilgi olanaklarıyla, maliyet ve zaman kullanımında optimum sonuca erişme ilkesiyle çalışmaktadır. Ekonomik tasarım+imalat+montaj anahtar teslimi hizmetlerinin bir elden sağlanmasının getireceği tüm kazançlar, Key Yapı nın toplam kalite güvencesiyle size sunulacaktır. Tasarım+imalat+montaj, yani bir kaynaktan sorumluluk yönetimi ile her aşamanın kontrol altında olması hızlı çalışmayı bir kural haline getirmiş olup, hızla yayılan çelik yapılar konusunda taahhütlerini planlanan zaman ve kalitede tamamlayan bir firma olarak Key Yapı adını, yapısal çelik çözümleri ile eş anlamlı hale getirmiştir. Ekonomik tasarım mühendisliği ve bir kaynaktan sorumluluk yönetimi, Key Yapı hizmetlerinin temeli ve tercih edilme sebepleridir. Even when your projects readily have available steel structure solutions, Key Construction guarantees that noteworthy economy will be obtained as the result of the alternative solution to be made by us free of charge. When the architectural design or the existing steel structure solution is received by us, a free of charge alternative solution is provided by being loyal to the architectural design. Economical gains to be supplied to you by the alternative solution which we will suggest shall reveal why this work should be done. Using alternative steel structure designs prepared by Key Construction in all of the works included in our references is the indicator of the economical gains we will be providing to you and the indicator of the economy engineering realized by our accumulated expertise. The Key Construction s engineering accumulation as well as material wastage, production, transportation and mounting, cost controlled alternative planning accumulations establishes the base of the solution process. Key Construction works with the principle to achieve the optimum results in cost and time usage, with the latest technical installations and information facilities of our contemporary time, in the engineering, design and implementation subjects. All of the gains to be introduced by providing the key turn delivery of the design+prerabrication+assemling services from one hand will be presented to you with the total quality assurance of Key Construction. Design+prefabrication+assembling, in other words with the management of one source of responsibility keeping each phase under control, rapid working is embraced as a principle and as a company completing its undertakings within the planned schedules and with quality in the field of the rapid spreading steel structures, Key Construction has made its name synonymous with the structural steel solutions. Economical Structural Design Engineering and Management of One Source of Responsibility are the bases and also the reasons to prefer the services of Key Construction.

3 Mühendislik Engineering Key Yapı, verimliliği yükseltirken üretim ve montaj maliyetini minimize etmek için Yapısal Çelik Ekonomi Mühendisliği yöntemini geliştirmiştir. Teklif ve uygulama safhasında yapısal tasarım ve uygulama konularında en küçük detaylar üzerinde karşılaştırmalı olarak çalışma yapılarak maliyet ve zaman kazancını sağlayacak değişiklikler hayata derhal geçirilmektedir. Key Construction, to minimize the prefabrication and assembling costs while enhancing the efficiency, has developed Structural Steel Economy Engineering. During the offer and building phases, works are performed with comparisons on even the smallest details in subjects of structural design, prefabrication and assembling and the changes which will lead to cost and time gains are realized immediately. Yapıların, SAP2000 Yapısal Analiz Programı ile statik ve dinamik analizleri üç boyutlu (3D) olarak yapılmakta ve böylece yapıların tüm yük etkileri altında ve özellikle deprem anındaki gerçek davranışı incelenmekte, birtakım varsayımlardan uzak mümkün olan en ekonomik çözüme ulaşılmaktadır. SAP2000 (csiberkeley.com) Yapısal Analiz Programı, üç boyutlu mühendislik tasarım modellerinin hazırlanmasını sağlamakla beraber projenin herhangi bir aşamasında oluşabilecek değişikliklerin anında modele uygulanmasını ve bu değişikliğin tüm yapının davranışı üzerindeki etkisinin gözlenmesi avantajını vermektedir. X-STEEL (TEKLA Structures) çizim programı ile yapıların yine üç boyutlu modelleri hazırlanarak detaylandırma süreci minimize edilmekte ve imalat projelerinde sıfır hata sağlanmaktadır. Hatasız projelendirmenin beraberinde getirdiği avantaj, imalat ve özellikle montaj sürecinde saha ekiplerimizin uygulama aşamasını planlanan sürede ve imalatlara müdahale etmeden tamamlamalarıyla ortaya çıkmaktadır. X-STEEL çizim programı, yapının herhangi bir yerinde yapılacak değişiklik ve bu değişikliğin diğer elemanlarda ve bağlantı detaylarında sebep olabileceği yeni tasarımların kısa sürede uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Birçok projede ekonomi mühendisliğinin projeye büyük miktarlarda tasarruf kazandırdığı ve projenin iş programında öngörülen süreden önce tamamlandığı gözlenmiştir. Yapısal çelik imalat ve montaj hizmetlerimiz ile ekonomik tasarım mühendisliği hizmetimizin birleştirilmesiyle işverenlerimize yüksek verimlilikte hizmet verme imkânımız doğmuştur. Yüksek maliyetli ve kısa süreli projelerde doğru ve ekonomik detay mühendisliği, sadece bir katma değer hizmeti olmaktan çıkıp sürecin kritik bir parçası haline gelmektedir. Tamamladığı her projeyle daha çok tanınan bir takım haline gelen Key Yapı, iç projelerde olduğu kadar milletlerarası projelerde de yüksek kalite, düşük maliyetler ve kısa uygulama süreleri konularındaki başarılarında, yüksek teknoloji ve bilgi kullanımının belirleyici olduğunu bilmektedir. Static and dynamic analysis of the structures is done in 3D with the SAP2000 Structural Analysis Program; and thereby; the factual behavior of the structures under all load effects and particularly during an earthquake is examined; and so apart from various assumptions, possible most economical solution is achieved. SAP2000 Structural Analysis Program, in addition to providing three dimensional engineering models, provides the advantage to instantly implement all of the changes which may emerge at any phase of the project and to observe the impact of such changes on the behavior of the whole structure. The detailing process in minimized again by preparing the three dimensional modeling of the structures with the X-STEEL drawing program and zero error is provided in the production projects. The advantage introduced with the flawless project is revealed during the prefabrication and especially during the assembling process by providing that the staffs at the sites complete the construction phases at the planned terms and without any corrections for the prefabricated members. X-STEEL drawing program makes it possible to implement any changes possibly to be done at any part of the structure and to implement the new designs in a short time which may be caused by this change in other elements of joint details of the structure. In many projects it is observed that economy engineering facilitates great amount of savings to the project and the projects are completed before the work schedule set forth in the work program. We had the opportunity to supply services to our employers with high efficiency by joining economical design engineering with our structural steel production and assembling services. The correct and economical details engineering in projects with high cost and short terms becomes a critical part of the process rather than just being an added value. Key Construction, becoming a more recognized team with each completed project is aware that high technology and information usage is the determinant for the achievement of high quality, low costs and short construction durations for domestic projects in addition to international projects.

4 İmalat Prefabrication 1992 den itibaren yapısal çelik imalatı konusunda hizmet vermekte olan firmamız, imalatların güncel teknolojik imkânlarla yapılmasını temin etmiştir. Key Yapı teknik bilgisi, deneyimi ve teknolojik imalat imkânları ile milimetrelere varan hassaslığı gerektiren yapısal çelik imalatında çözüm ortağı ile birlikte en geniş kapsamlı şartnamelerin isteklerini karşılamıştır. Key Construction having delivered services in prefabrication of structural steel field since 1992, provided that the productions are supplied through contemporary technological availabilities. Key Construction, with its technical information, experience and technological facilities, has met the requirements of the most extensive technical specifications with its solution partner in prefabrication of structural steel requiring precision up to millimeters. Taahhüdümüz altındaki imalatlar DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2007 ve BS OHSAS 18001:2009 kalite güvencesi sistemleri altında yapılmaktadır. Yapısal çelik imalatı işimizin en önemli temellerinden birini oluşturmaktadır ve Key Yapı, dünyanın birçok yerinde verdiği hizmetlerini bir kaynaktan sorumluluk yönetimi üzerine inşa etmeye devam etmektedir. Prefabrications under our contracting are performed under the quality assurance systems of DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2007 and BS OHSAS 18001:2009. Prefabrication of structural steel establishes one of the most significant basis of our business and Key Construction continues to construct its services, provided at many locations in the world, on the management of one source of responsibility. Faaliyet Alanları Activities Çelik Konstrüksiyon Yapılar Steel Structures Alüminyum Cephe Sistemleri Aluminium Facade Systems Ahşap Yapılar Structural Wood

5 Montaj Assembling Key Yapı nın montaj hizmetleri 1996 senesinden itibaren birlikte çalıştığı kendi bünyesindeki deneyimli montaj ekiplerince verilmektedir. Uzun yıllar birlikte çalışan montaj ekiplerimizin, yerleşmiş olan görev dağılımı ve tecrübeleri hızlı çalışmayı ve fakat sıfır iş kazası başarısını da beraberinde getirmiştir. Assembling services of Key Construction is provided by the experienced teams with whom we have been working together since Our assembling teams, having worked together for many long years, with their settled duty distribution and experience, have brought along speed works and yet the success of having encountered zero work accident. Yapısal tasarım aşamasında başlayan planlama dâhilinde nakliye, montaj kolaylığı ve montaj sırası konuları göz önünde tutularak montaj adam-saat ve montaj vinç giderlerinin minimum seviyede kalması sağlanmaktadır. Key Yapı şantiye proje yönetiminin tarafınızın proje grubuyla koordineli bir şekilde çalışması yapısal çeliğin, diğer yapı malzemelerinin uygulama detaylarına uygun olarak tasarımını, iş programına uygun ve ilgili diğer işlerin gecikmesine sebep olmayacak planlamayla sahaya ulaşmasını sağlayarak projenin ön görülen maliyette tamamlanmasını temin etmektedir. Key Yapı şantiye proje yönetimi, taahhüdümüz altındaki işlerin tamamlanmasına kadar proje değişiklikleri, iş yapım yöntemleri ve sırası, iş emniyeti kuralları, şantiye detay iş programları ile hak edişlerin hazırlanması konularında tarafınız şantiye yönetimine yardımcı olacaktır. Bilgisayar destekli iş takibi ve tecrübeli şantiye kadrosuyla Key Yapı, parçası olduğu projelerde kalite ve iş emniyeti olarak güvenilir bir hizmet sunmaktadır. Yapısal çeliğin tasarım aşamasından itibaren projenizde yerini alıncaya kadar geçen sürede her adım titizlikle ele alınmakta ve verimi arttıracak her türlü çaba gösterilmektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. nin Levent/İstanbul daki gökdelenlerinde, 181 m. yükseklikte gerçekleştirdiği montaj hizmeti ile Türkiye de bir ilke imza atan montaj ekibimiz, çatı ve cephe kaplaması konularında da hizmet vermektedir. Regarding the transportation, assembling easiness that starts within the planning of the structural design phase and regarding the issues during the assembling works, assembling-man/hour and assembling-crane costs are provided to be maintained at the minimum level. The working of Key Construction site management in coordination with your project group at side is providing the performance of the structural design and detailing that are suiting the application of other building materials and by providing the transfer to the work site with a planning that suits the works schedule and will not cause delay for the other works, provides that the project is completed with the cost that was anticipated. Key Construction; in site project management, the project amendments until the completion of the works undertaken by us, the work performance methods and the sequence thereto, work safety rules, the site s detailed work schedule and in the issues of preparation of the progress payments; shall be supportive to the site management at your side. Key Construction, with its computer supported work follow up and experienced site staff, provides trustworthy services regarding the quality and work safety in project in which it takes a part. Starting from the design phase of the structural steel during the duration passing until it takes its place in your project, each step is handled with precision and all efforts are paid to achieve and increase in the efficiency. In the skyscrapers of Türkiye İş Bank Inc Co. in Levent/Istanbul, with the assembling works performed at a height of 181 m, our team having signed their signature under a first time in Turkey, also provides services for roof and facade cladding works.

6 Niçin Çelik? Why Steel? Yakın geçmişe kadar yurdumuzda çelik yapıdan söz edilince akla ilk gelenler endüstriyel yapılar ve köprüler olurdu. Ancak 90 lı yıllardan başlayarak çelik konstrüksiyon kullanımı yurdumuzda da farklı alanlara yayılmıştır. Konutlar, orta yükseklikteki binalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, hangarlar, hava alanı terminal binaları ve tren garları gibi yapılar da çelik konstrüksiyon olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Until the near future, the first things coming to the mind in our country when steel structures are mentioned were industrial structures and bridges. However, starting from the 90ies, usage of steel construction was spread to different fields in our country. Housing, buildings at medium height, hotels, schools, shopping centers, hangars, airport terminal buildings and train stations etc. structures were also designed and built as steel structures. Japonya ve Kaliforniya örneklerinde olduğu gibi yurdumuzun da tamamına yakın kısmının deprem kuşağı içerisinde olduğu göz önüne alındığında, gelecek nesillerin aynı acıları yine yaşamaması için yeni yapılar planlanırken çelik yapı alternatifinin dikkate alınması artık bir sorumluluk durumundadır. As in the examples of Japan and California, when we note that almost all parts of our country are included in the seismic zone, while planning the best structures in order to abstain from making the next generations suffer through similar events, regarding the steel structure alternative is a responsibility now. Çelik Yapıların Avantajları Advantages of Steel Structures Çelik en sağlam inşaat malzemesidir. Betondan kat daha yüksek dayanıma sahiptir. Betonun çekme kuvveti karşısında dayanımı çok düşükken çeliğin böyle bir problemi yoktur, hem basınç hem çekme gerilmeleri altında dayanıklıdır. Steel is the most durable construction material. Its strength is times more than the concrete. While the strength of concrete against tensile force is low, steel does not present such a problem, it is durable both under compression and tensile stresses. Çelik malzemenin mekanik özellikleri zaman içinde değişmez ve kendi içerisinde bu özellikleri homojendir. Bu özelliği sebebiyle çelik malzemenin mühendislik tasarım aşamasında kabul edilen yük taşıma kapasitesi, uygulama aşamasında kaynaklanabilecek insan hatalarından etkilenmez ve değişmez. Çelik, en esnek yapı malzemesidir. Bu özelliği, çeliğin kalıcı deformasyona uğramadan ve kopmadan önce büyük miktarda deformasyon yapabilmesini sağlar ve bu durum deprem anında güvenlik ve vakit kazanmak açısından büyük bir avantajdır. Çelik yapılar deprem durumunda oluşan enerjiyi salınım yaparak tüketirler, ağaçlar gibi. Bu özelliği çelik yapının, deprem anında herhangi bir yöndeki salınımından sonra hiçbir kalıcı deformasyona uğramadan orijinal durumuna dönmesini sağlamaktadır. Mechanical properties of the steel material do not change in time and such characteristics are homogenous within it. Due this character, the load carrying capacity of the steel material as accepted during the engineering phase is not affected and does not change by human faults during the construction phase. Steel is the most flexible structure material. This character of it provides that the steel is able make great amount of deformation before making a plastic deformation and breaking; and this character of it is a great advantage during an earthquake regarding the safety and time to be gained. The steel structures, like trees, by oscillating consume the energy produced during an earthquake. This character provides that the steel regains its original structure without a plastic deformation after being oscillated in any direction. Betonarme yapılar ise deprem durumunda oluşan enerjiye direnç göstererek ayakta kalmaya çalışırlar. Büyük bir deprem sonrasında betonarme yapılarda mutlaka kalıcı deformasyon oluşur ve aynı büyüklükteki ikinci bir deprem karşısında aynı dayanımı gösteremezler. Concrete Structures show resistance against the energy generated in case of an earthquake and try to keep standing. Following a big earthquake there definitely occur plastic deformations in concrete structures and they are not able to show the same stability against an earthquake having the same magnitude. Çelik yapılar betonarme yapıların yarı ağırlığındadır. Bu özellikleri sayesinde yarı yarıya düşük deprem yüklerine maruz kalırlar. Bunun sonucunda çok daha küçük gerilmelere göre daha hafif elemanlarla projelendirilirler. Aynı şekilde temeller de, hem düşey hem yatay aynı düşük yükler altında daha küçük boyutlarda tasarlanacağından, kayda değer ekonomik tasarruf sağlanmaktadır. Steel structures have the half weight of the concrete structures. Due to this character they are exposed to earthquake loads reduced by half. As the result of this, they are designed with lighter elements as per much smaller stresses. The same way, in the design of foundations, using of the same lower vertical and horizontal loads will result in smaller dimension for foundations, notable economical savings are achieved.

7 Çelik, yapı malzemesi olarak prefabrik yapım teknolojisine çok uygun olduğundan betonarme yapılara kıyasla çok kısa zamanda imal edilebilir. Prefabrike imalat, şantiye alanını kargaşadan ve uygulama hatalarından uzak tutar. Betonarme yapılarda olduğu gibi gerekli dayanımı kazanma süresi için bekleme olmadığından çok hızlı ilerler ve diğer inşaat işleri aynı anda devam edebilir. Toplam inşaat süresinde önemli tasarruf sağladığı için yapının çok daha erken işletmeye açılmasını ve gelir getirmesini sağlamaktadır. Yapıda bir değişiklik veya ilaveler yapılmak istendiğinde, çelik yapılarda bunu uygulamak çok daha kolay ve ekonomiktir. Çelik yapılar, büyük açıklıklar geçmek ve kolonsuz geniş alanlar oluşturmak avantajını beraberinde getirmektedir. Steel, as a structure material, is suitable for the prefabricated construction technology and therefore it can be produced in much shorter times compared to concrete structures. Prefabricated production keeps the work site away from disorder and implementation faults. As there is no time spared for waiting to gain the necessary strength as in the concrete structures, the progress is much faster and the other construction works can be presumed simultaneously. As it provides significant savings regarding the total construction time, it provides that the structure is started to be operated much earlier and starts to supply incomes. When amendments or additions are requested to be done to the structure it is much easier and cheaper to implement this in steel structures. Çelik Yapılarda Nelere Dikkat Edilmelidir? Steel structures brings along the advantage of passing with wide openings and establishing big areas without columns. Çelik yapıların yangından ve korozyondan korunması gerekir. Korunma, kaplama malzemesi (alçıpan gibi) veya püskürtme malzeme (vermikül beton, özel boyalar vb.) ile sağlanmalıdır. What Should be Observed in Steel Structures? Çelik elemanlarının bağlantılarının somun, cıvata, pul olarak tasarlanması şantiyede montajı kolaylaştırarak sürat kazandıracak ve montaj hatalarını ortadan kaldıracaktır. Çelik Yapılar Pahalı Mıdır? Bir yapının taşıyıcı sistemi, betonarme veya çelik konstrüksiyon olsun toplam maliyetinin %30-40 civarındadır. Bu nedenle, mimari tasarımı sebebiyle yapının taşıyıcı sisteminin çözümüne göre biri diğerinden %10 daha pahalı olsa bile bu fark toplam maliyetin % 3-4 ü demektir. Çelik yapıların maliyeti konusundaki en önemli konu ekonomik mühendislik tasarımı yapılmasıdır. Yapının ilgili standartlara uygun olarak hafif çözülmesiyle birlikte betonarme temel yapısında da sağlanan ekonomik tasarruf, yapının tamamlanma süresindeki hız ve bu süratin işletme gelirlerini bir an önce kazandırması hesaba dahil edildiğinde çelik yapılaşmanın daha ekonomik olduğu kolayca görülebilir. Kaldı ki yurdumuzda yaşanan ve her an yeniden yaşanması söz konusu olan facialar göz önüne alındığında, gelecek nesillere öldürmeyen yapılar bırakabilmek adına maliyetler ve çelik yapıların üstünlüğü tartışılmamalıdır. Steel structures should be protected against fire and corrosion. The protection should be provided by a coating material (like gypsum board) or by gunning material (such as vermiculite concrete, special paints etc.) Design of the joints of the steel elements as nuts, bolts, washers will make the mounting easier at the work site and shall provide speed and the mounting faults shall be eliminated. Are Steel Structures Expensive? The framing system of a structure, no matter if it is concrete or steel construction is around 30-40% of the total cost. Therefore, even if one of them is 10% more expensive comparing to the other one, as per the solution of the framing system done sitting to the architectural design, it shall mean that this difference will be 3-4% of the total cost. The most significant issue regarding the cost of the steel structures is the performance of economical structural engineering design. Together with the lighter solution of the structure as per the related standards, when we regard economical savings provided in the concrete foundation of the structure and when the speed for the completion of the structure and the incomes provided by this speed by the operations are taken into account, it would easily be seen that steel structure is much economical. Yet, when we consider the disasters faced every moment in our country and when we considers those which would possibly occur in future, in the name of being able to legate non-killing structures to the next generations, the costs and, the superiority of the steel structures should not be discussed.

8 Kurumsal - About Us İş hayatına 1992 senesinde katılan firmamız, Türkiye de kendi sektöründe üst sıralarda yer alan mühendislik ve yapı firmalarından biri olarak çelik konstrüksiyon yapıların mühendislik, imalat ve montaj hizmetleriyle birlikte belirtilen faaliyet alanlarında proje ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Our company, having started its business life in 1992, provides project and consultancy services for steel structures together with the engineering, prefabrication and assembling services in its sector as one of the pioneering engineering and construction companies in Turkey. Key Yapı vizyonu; mühendislik birikimiyle verdiği hizmetlerde ilgili standartlara ve mimari tasarımlara uygun ekonomik çözümler üreterek işveren memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, yüksek teknoloji ve bilgi kaynaklarını gündeminde tutarak yurd içi ve yurd dışı faaliyetlerinde dinamizmini arttırmaktır. The Vision of Key Construction is to provide satisfaction to our clients at the highest level by generating economical solutions complying with the standards and architectural designs in its services supplied through the background accumulations; and to increase the trustworthiness and dynamism in its domestic and international activities by keeping high technology and information facilities on its agenda. Fonksiyonel organizasyonu ile işverenlerine ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının bilincinde olan minimum sayıda deneyimli kadrosuyla maksimum verimlilikte ve kalitede üretim yapmasına olanak sağlamakta olan Key Yapı nın felsefesi önemli olana değer vermek değil, 'değerli' olanı önemsemektir. Functional organization of Key Construction facilitates to provide production at maximum efficiency and quality through minimum number of staff who are aware of their responsibilities due to our clients and employees.

9 Projeler - Projects Endüstriyel Tesisler Industrial Buildings Ticari Yapılar Commercial Buildings Konutlar Residental Buildings Aluminyum Cephe Sistemleri Aluminium Facade Systems

10 Kazım Özalp Mahallesi Kelebek Sok. No: 28/ Çankaya / Ankara Türkiye Tel: (Pbx) Faks: E-posta:

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya lideri Ingenico,

Detaylı

GÜÇ. DENEYİM. KAPASİTE... STRENGTH. EXPERIENCE. CAPACITY.

GÜÇ. DENEYİM. KAPASİTE... STRENGTH. EXPERIENCE. CAPACITY. GÜÇ. DENEYİM. KAPASİTE... STRENGTH. EXPERIENCE. CAPACITY. 20 YILLIK BALKAR MÜHENDİSLİK TECRÜBESİ İLE WITH 20 YEARS EXPERIENCE OF BALKAR ENGINEERING TSteel, 2007 yılında ülke kalkınmasının temel taşı

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET BLUE LINE JANUARY 2014 OCAK 2014 NEWS FROM MILLUTENSIL S WORLD MILLUTENSIL DÜNYASINDAN HABERLER News MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET Millutensil is a dynamic family

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting ENDÜSTRİYEL ve DIŞ MEKAN AYDINLATMA KATALOĞU INDUSTRIAL and OUTDOOR LIGHTING CATALOG Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting /LightmasterTR /Light_MasterTR info@lightmaster.com.tr www.lightmaster.com.tr

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

"Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor

Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 76 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2014 FUAR ÖZEL SAYISI "Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" "The companies should pave the way for the young generation" Ahu Büyükkuşoğlu Serter Farplas

Detaylı

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

Incendo Online. ile POS larda. İnternetin avantajları. Ortak POS. Tasarım Farkı. dönemi başladı. POS ta. Ödeme sistemlerinde verimliliğin anahtarı

Incendo Online. ile POS larda. İnternetin avantajları. Ortak POS. Tasarım Farkı. dönemi başladı. POS ta. Ödeme sistemlerinde verimliliğin anahtarı SAYI15 Temmuz - Ağustos - Eylül 2010 ISSUE 15 July - August - September 2010 İnternetin avantajları Incendo Online ile POS larda POS ta Tasarım Farkı The design difference in POS Ödeme sistemlerinde verimliliğin

Detaylı

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye, Avrupa nın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi konumuna gelmiştir

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye, Avrupa nın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi konumuna gelmiştir Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Ege Vitrifiye Genel Müdürü Birgi Çekçi; Ege Vitrifiye General Manager Birgi Çekçi; Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye, Avrupa

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 POS ARM 9, 450+50 MIPS (Çift İşlemci) 16+128 MB bellek ile ortak POS Manyetik ve smart kart okuyucu Temazsız kart okuyucu entegre

Detaylı